close

Enter

Log in using OpenID

V A L O V I N E

embedDownload
VALOVINE
Broj 5 - OZUJAK 2012. list poduzeca V.P. DUNAPACK ZABOK
-primljena nagrada
Indeks DOP-a za 2011. godinu
-održan seminar
komunikacija za zaposlenike
-s Golf & Country Clubom Zagreb sudjelovali
smo u donaciji Dječjem odjelu Specijalne bolnice u Krapinskim Toplicama
-sudjelovali smo na sajmu poslova u Krapini
POČETAK 2012 GODINE - OSVRT
Već smo podosta zakoračili u 2012. godinu. Dva cijela radna mjeseca su iza nas,
a polako se bliži i kraj ožujka. Pravo je vrijeme da se osvrnemo na poslovanje
i na ciljeve koji su postavljeni za ovu godinu. Volumen prodanih proizvoda
izražen u m2 je kroz ova dva mjeseca u prosjeku bio veći od isporuka u istom
periodu prošle godine. Tržište Hrvatske i dalje predstavlja vodeće tržište na koje
plasiramo polovicu naše ukupne proizvodnje. U strukturi ukupne prodaje na
prvom mjestu nalaze se kutije american, na drugom mjestu po volumenu su ploče,
a zatim slijede štancane kutije. Cilj je da se udio ploča u volumenu prodaje drži na jednoj trećini. Prosječna
prodajna cijena za ova dva mjeseca je u prosjeku viša od prosječne prodajne cijene u istom periodu prošle
godine. Glavni razlog varijacija prosječne prodajne cijene je nabavna cijena papira. Nabavna cijena papira
podložna je značajnim promjenama, pa se svako povećanje cijene nastoji čim prije nadoknaditi kroz povećanje
prosječne prodajne cijene definirane s našim kupcima. Do sada je postojao trend pada nabavne cijene papira.
Navedeno, uz praksu uvođenja papira niske gramature u proizvodni proces glavni su razlozi značajnih ušteda
koje su ostvarene vezano uz troškove papira do sada. Ali dobili smo najavu kako će doći do promjene u tom
trendu. Od ožujka očekuje se značajan porast prosječnih nabavnih cijena papira. Na temelju te dobivane
najave pred odjelom prodaje stoji veliki zadatak pregovaranja viših prodajnih cijena s našim kupcima.
U prethodnim godinama nije bilo velikih investicijskih projekta. U 2012. to će se promijeniti. U planu je
nabava novih sredstava, nadogradnja postojećih, a najvažnija stavka i ujedno vrijednosno najveća stavka u
planu investicija je nabava novog In Line stroja. U tijeku su pregovori između Holdinga i dobavljača, te
navedeni stroj možemo očekivati u zadnjem kvartalu ove godine. Navedene investicije zajedno sa redovnim
održavanjima rezultirali su jako visokom produktivnošću te čak obaranjem naših rekorda (dužni metri/strojni
sati na korugatoru za veljaču).
Tijekom prvog kvartala uspješno je priveden kraju postupak financijske revizije od ovlaštene revizorske kuće
Deloitte Hrvatska. Kao i uvijek posebna se pažnja posvećuje održavanju visoke razine likvidnosti, što nam
omogućava redovno podmirivanje svih kreditnih obaveza i plaćanje obveza prema dobavljačima te prema
državi.
Odjel ljudskih resursa je posvetio posebnu pažnju organiziranju radionica na temu komunikacije na kojima su
sudjelovali svi zaposlenici. Utisci svih sudionika su pozitivni. Stekli smo nova znanja koja nam mogu pomoći da
se svakodnevni zadaci obavljaju uspješnije.
Ciljevi koji su stavljeni pred nas za ovu godinu su izazovni, ali mi imamo sve što nam je potrebno kako bih ih
ostvarili.
Nina Pospiš
15.03.2012
PRINZHORN PORTAL PROJEKT
Današnje poslovno okruženje je izuzetno zahtjevno isto kao što naši
kupci i partneri svakodnevno traže sve kompleksnija rješenja i proizvode.
Kako bismo ispunili njihove zahtjeve i očekivanja moramo djelovati brže
i povezanije na svim razinama nego ikad prije. Orijentiranost na kupca,
timski rad i međusobna povezanost i suradnja su neke od osnovnih
vrijednosti cijele grupe, stoga su kvaliteta informacija i brzina
pristupanja istim od presudne važnosti za učinkovito djelovanje
i brzo donošenje odluka. Kako bismo se uspješno nosili sa svim modernim zahtjevima poslovanja, donesena je
odluka da se investira u intranet koji će poboljšati našu komunikacijsku infrastrukturu. Intranet portal će brzo
postati centralno mjesto gdje ćemo pristupati svim važnijim informacijama, na individualnoj i timskoj razini.
Vremenom će portal prerasti iz informacijske platforme u platformu za međusobnu suradnju omogućavajući
nam ne samo brži i optimirani pristup informacijama nego i pojačavajući timski rad unutar tvrtke i između
divizija gdje će se dijeliti informacije, znanje te uspješna i inovativna rješenja.
Korištenje portala pojedincu omogućit će bržu potragu za spremljenim informacijama, mobilnu podršku kada
nije u uredu kao i lakše praćenje zadataka i projekata i njihov trenutni status.
Timovi će mnogo bolje
surađivati kroz
bržu komunikaciju,
(instant poruke, video
konferencije itd. gdje
e-mail neće biti jedino
sredstvo komunikacije),
učinkovitije sastanke
i poboljšanu suradnju.
Istovremeno će svi
unutar tima moći na
ekranu vidjeti dokument
na kojem se radi i unositi
potrebne promjene
i svi članovi tima moći
će istovremeno
komunicirati i iznositi
ideje i prijedloge.
Izrada portala je podijeljena u četiri faze i trenutno je projekt u prvoj fazi, a engleski je
odabran kao jezik portala. U zadnjoj fazi određenim dijelovima portala moći će se koristiti
i kupci i partneri i to će nam omogućiti da dodatno poboljšamo našu orijentiranost na
kupce i njihove zahtjeve.
Portal će vremenom sigurno promijeniti način na koji komuniciramo i donosimo odluke, a kako će izgledati
možete vidjeti na https://portal.prinzhorngroup.com/sites/prinzhornportalproject.
Tomislav Kamenečki, direktor prodaje
ODJEL KONSTRUKCIJA I DIZAJNA
Trenutnim stanjem na tržištu roba, usponi i padovi
pojednih trgovačkih lanaca, recesija, borba za svakog kupca,
uvjeti poslovanja nametnuti od strane trgovačkih lobija, uvjetovali
su da naši kupci imaju sve izraženije smjernice koje se svode na:
-maksimalno reducirati troškove pakiranja
-maksimalno povećati brzinu pakiranja proizvoda
-eliminirati potrebu za bilo kakvom dodatnom ambalažom
-optimizirati upakirani proizvod na paleti ( skladištenje i transport )
-osigurati status robne oznake na samoj paleti
-osigurati dostupnost i uočljivost robne oznake na prodajnom mjestu
Dizajn objedinjuje autorov sadržaj, izdavačke i tržišne zahtjeve u novu cjelinu
posredovanu tehnikom u grafički proizvod. Dizajner osmišljava novu cjelinu kombinacijom strukturalnih
elemenata grafičkog medija ( pismo, slika, papir ) i izabire grafičku tehnologiju za izradu krajnjeg proizvoda.
Kompetencija u procesu grafičke pripreme i dizajniranja osjetljiv je prostor sa velikim mogućnostima za
nesuglasice na stručnom polju vizualnog oblikovanja i usklađivanja elemenata strukture.
Činjenica je, da je grafička industrija - prerađivačka. Prerađivački proces je specifičan jer umnožava tekst i sliku,
dakle tisak. Na taj način preuzima ulogu komunikacijskog kanala jer proizvod potpuno ili djelomično informira
krajnjeg korisnika, a proizveden je grafičkim tehnikama.
Prvi korak je zadovoljiti tri aspekta grafičke pripreme,
a to su: tehnološki ( osnova proizvoda ),
ekonomski ( materijal, sredstva za izradu )
tehnički ( obrada primljenih tekstova, slika, logotipa )
Što očekujemo od kupca od trenutka kada ponudimo grafičko rješenje - KOREKTURU ponuđenog,
dakle, povjeru, pronalaženje i ispravljanje pogrešaka u tekstu, korigiranje dimenzija, pozicija i slično,
a sve vezano uz elemente grafičkog rješenja. Svjesni smo da kupac ne treba znati kako doći do krajnjeg
proizvoda pa je na nama da uz svaku razradu i ponudu dodatno objasnimo i upozorimo da flexo-tisak unutar
naših tehničkih mogućnosti ovisi o grafičkoj pripremi, tvrdoći i linijaturi klišea, anilox-valjcima na stroju,
bojama,kvaliteti materijala-papira ali i samim strojevima ( preradnim i doradnim ).
Razvoj tehnologije i zahtjevi tržišta nameću da idejno grafičko rješenje na drugim medijima bude vizualno
identično i na našoj valovitoj ljepenci - kutiji. Tu se susrećemo sa situacijama da je potrebno kupcu objasniti
razlike u nijansama, kvaliteti, mogućnosti , tehnici i slično, a odnosi se na kombinacije boja najčešćih u
primjeni tiska.
Često se javlja potreba da se kupcima objasne razlike u vizualnom identitetu dizajna u “RGB” modelu boja,
“CMYK” modelu boja ili “SPOT” modelu boja.
RGB model boja je aditivni model temeljen na trokromatskoj teoriji. Najčešće se nalazi u sustavima za prikaz
slike koji koriste CRT ili sličan zaslon, dakle računalo TV, video. RGB model boja je lako implementirati jer nije
linearan s ljudskim okom. Model boja zavisan je o uređaju, specifikacija boja je djelomično intuitivna.
Primarne boje ovakve aditivne sinteze su:
crvena
-R
zelena
-G
ljubičasto-plava - B
R
G
B
CMYK model boja je temeljni model boja, prevladava u tiskarstvu, ovisan je o uređaju jer ovisi o vrsti tinte,
papira, linijaturi rastera. Lako ga je implementirati. Konverzija RGB modela boja u CMYK model nije
preporučljiva jer se remeti raspon gustoće i gamut boja ( skup boja koje model može prikazati).
Ovaj model boja sveprisutan je u svakodnevnici u klasičnim printerima a primarne boje suptraktivne sinteze su:
C
M
Y
K
cyan
-C
magenta - M
yellow
-Y
crna
- K ( key ) komponetna i uključena kako bi unaprijedila raspon gustoće i gamut boja.
Svaka boja unosi se u postocima.
SPOT model boja podrazumijeva da je svaka boja za sebe pojedinačna a eventualno mješanje, prijelazni rasteri
i ostale kombinacije prepuštene su dizajneru i mogućnostima uređaja ili stroja na kojem se tisak ili vizualni
prikaz odrađuje.
K
Y
M
C
R
cyan 8%
magenta 20%
G
yellow 100%
crna 3%
B
Dario Forjan
VAŽNOST PRIGOVORA
Ponekad ni sami nismo svjesni koliko je zapravo dobro znati
primiti prigovor. Primjerice za neki posao koji obavljamo duže
vrijeme jednostavno nismo svjesni načina na koji ga obavljamo,
radimo to rutinski i uvjerili smo sami sebe da se taj posao niti ne
može drugačije obavljati. Kad nam netko prigovori da posao ne
obavljamo dobro, da nismo dovoljno brzi ili da bismo to mogli
činiti puno kvalitetnije, neugodno se iznenadimo. Naravno svaki
takav prigovor nikad ne prihvaćamo lako. Obično ga
karakteriziramo i drugim imenima poput „mobinga“ ili „maltretiranja“.
Prva nam je pomisao: „Tko si ti meni da mi govoriš kako se to radi, pa valjda ja to radim i najbolje
znam kako se to radi“. No, ako zastanemo i promislimo o tome što je naš u tom trenutku „najveći
neprijatelj“ zaista mislio s tim što nam je rekao, postoji velika mogućnost da je zaista moguće učiniti
više, bolje ili brže od onoga što radimo. Ponekad je potreban samo drugačiji ili pogled iz drugog kuta
na određenu radnju da bi se uočilo nedostatke. Promjene nisu jednostavne i obično zahtijevaju od
nas da pogazimo naš vlastiti ego, no uz pravilnu komunikaciju moguće je ostvariti dobit i za onog
„daveža“ koji zahtjeva promjenu i za nas „bezumnog robota“ koji se mora promijeniti.
Ukoliko zamijenimo naš uobičajeni „Stjeram ja i tebe
i tvoje mišljenje u …“ odgovor s možda blažom
verzijom odgovora kao na primjer „Kako mogu bolje“
ili „Što mogu promijeniti da bih bio brži“ možda od
sugovornika umjesto „opomene pred otkaz“ ili
„neodobrenog godišnjeg odmora“ dobijemo i
kvalitetnu informaciju o tome što treba učiniti kako
bismo svoj vlastiti posao učinili efikasnijim, a možda
ponekad i jednostavnijim za nas same.
S druge strane, „najveći tlačitelj“, prigovaratelj isto
tako mora biti svjestan da ponekad svojim
brzopletim, nepromišljenim i nedorađenim izjavama
može izazvati kontra efekt. Naime puno je bolje neki
proces promijeniti ukoliko onom koji ga obavlja
pristupimo s poštovanjem, „prijateljski“ i govoreći njegovim rječnikom, nego izjavama poput „To što ti
radiš ništa ne valja“. Ako ovu izjavu zamijenimo izjavom „Možda bi ti bilo jednostavnije, lakše da to
radiš na taj i taj način“ onaj kome smo je uputili biti će puno skloniji i otvoreniji promjeni.
Zaključno mogu samo predložiti da sve što Vam se ne sviđa u načinu na koji funkcionira IT odjel
tvrtke, slobodno u bilo kojem obliku, podijelite sa mnom.
Robert Gruber
Voditelj IT-a
ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „RAZGOVOR SA ZAPOSLENIKOM“
Pozitivna komunikacija među ljudima osnovni je preduvjet da se
stvori pozitivna radna atmosfera te da se dogovore i komuniciraju
planovi, ciljevi i zadaci na svim razinama poslovanja poduzeća. Stoga
je od izuzetne važnosti da menadžeri prepoznaju važnost razgovora
sa zaposlenicima na godišnjoj razini, pogotovo jer će to i neposredno
utjecati na njihove zajedničke ciljeve i rezultate.
Na svakom je od njih da osiguraju da povratna informacija bude smislena, da osigura dovoljno vremena
za pripremu te da zaposlenici dobiju priliku postavljati pitanja i dati svoj doprinos.
Sastanak sa zaposlenikom na kojem će se raspraviti kako on radi svoj posao može i mora biti koristan za oboje,
menadžera i zaposlenika.
Na taj način menadžeri dobivaju priliku direktno dati informaciju
zaposlenicima o svojim očekivanjima i standardima koje su postavili
za pojedino radno mjesto i određene poslove te dati povratnu
informaciju o tome obavljaju li zaposlenici svoj posao dobro te koja su
to područja na kojima bi trebali dodatno poraditi u cilju njihovog
unapređenja. Na ovaj je način također moguće komunicirati viziju i
misiju zaposlenicima te im objasniti na koji način oni mogu doprinijeti
organizacijskim ciljevima. Izuzetno važan aspekt ovog razgovara jest
prilika da se menadžer i zaposlenici bolje upoznaju što je preduvjet
komuniciranja na trajnoj osnovi, a pogotovo kada se pojave određeni
problemi. Također se otvara prilika da se razgovara o budućnosti zaposlenika u smislu njegovih ambicija glede
vlastite karijere te edukativnih mogućnosti kako bi bolje upravljali specifičnim projektima.
S druge pak strane zaposlenik dobiva priliku primiti povratnu informaciju svog direktno nadređenog o
tome kako radi te dobiti konkretne smjernice kako unaprijediti područja koja ostavljaju prostora za
poboljšanja. Također imaju priliku razgovarati s nadređenim o tome kako se osjećaju na poslu, uživaju li raditi
svoj posao, jesu li spremni na veće odgovornosti, trebaju li više potpore i suradnje svog nadređenog i kolega i
slično. Konačno, imaju priliku razgovarati sa nadređenim o svojoj budućnosti, o svojim planovima u karijeri i
načinima na koje ih je moguće realizirati.
Slijedom navedenog, u Dunapack-u se kontinuirano organiziraju stručna usavršavanja na temu komunikacije i
to na svim razinama organizacije.
Dana 16. i 17. ožujka 2012. godine za voditelje svih odjela
održan je seminar na temu Razgovor sa zaposlenikom
kojemu je cilj bio utvrđivanje prikladne strukture za
provođenje razgovora sa zaposlenikom, prepoznavanje
razvojnog i motivacijskog aspekta razgovora sa
zaposlenikom, stjecanje i proširenje praktičnih znanja i
vještina kroz vježbanje na primjerima i dobivanje
povratne informacije.
Petra Grabušić, specijalist za ljudske resurse
ODJEL ZAŠTITE NA RADU
U ovom broju e-novina članak će biti posvećen buci i njezinom
utjecaju na ljudsko zdravlje.
« Doći će dan kad će buka postati jedan od velikih neprijatelja
čovjeka, tako da ćemo se boriti s njom kao nekad protiv kuge
i kolere. » (Robert Koch)
Što je uopće buka?
Buka je jedna od najistaknutijih fizikalnih štetnosti u radnoj okolini. Buka djeluje na živčani sustav, škodi
koncentraciji i smanjuje radnu sposobnost, a dugoročno može uzrokovati i razne bolesti i poremećaje u
organizmu.
Po definiciji, buka je neželjeni zvuk. Ocjena je li neki zvuk buka ili nije, prema tome, sasvim je subjektivna: ono
što je jednom čovjeku buka, to nekom drugom ne mora biti, iako se radi o istom zvuku. Slično, ono što je buka
za većinu, pojedinac ne mora tako shvatiti, i obrnuto.
Štetno djelovanje ne zasniva se samo na tome shvaća li se zvuk kao buka ili ne. Ako se prekorači određena
granica razine zvuka, doći će do oštećenja sluha, bez obzira smatra li se zvuk bukom ili ne.
Buka se mjeri zvukomjerom, kojim se analiziraju amplituda i frekvencija, odnosno spektar zvuka te iritacija
slušatelja, u svrhu sprečavanja nastajanja štetnih posljedica po zdravlje. Uz buku se neminovno veže i zvuk, a
zvuk je, prema fizičkoj definiciji, gibanje valova u elastičnom mediju. Za procjenu buke osnovne su fizičke
veličine: zvučni tlak u paskalima (Pa), zvučni intenzitet u vatima na kvadratni metar (W/m2), frekvencija u
hercima (Hz) i zvučne razine u A-decibelima (dBA).
Kada izmjerena ekvivalentna razina buke na radnome mjestu prelazi 80 dB(A), kao ocjenska razina buke za
pojedinog radnika primjenjuje se normalizirana dnevna osobna izloženost buci LRE,8h. Ako je buka tijekom
radnog tjedna promjenjiva, primjenjuje se normalizirana tjedna osobna izloženost LRE,w. Najviša dopuštena
dnevna ili tjedna osobna izloženost buci radnika iznosi 85 dB(A). Istodobno najviša vršna C-vrednovana razina
buke ne smije biti viša od LC,peak = 140 dB(C).
Djelovanje buke na ljudsko zdravlje
Djelovanje buke na organizam ovisi o jakosti buke i frekvenciji. Jača buka nižih frekvencija manje je štetna od
buke iste jakosti ali viših frekvencija. Djelovanje buke očituje se kroz povećanu napetost, smanjenu
koncentraciju, umor i razdražljivost.
Ako je rizike koji proizlaze iz izloženosti buci nemoguće spriječiti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu
odnosno odgovarajućim organizacijskim mjerama, radnicima treba staviti na raspolaganje odgovarajuću i
dobro prilagođenu osobnu opremu za zaštitu sluha koju trebaju koristiti u skladu s odredbama članka 77.
Zakona o zaštiti na radu te Pravilnika o uporabi radne opreme.
U tu se svrhu preporučuje slijedeća osobna zaštitna oprema:
1. Ušni štitnici (prema normi HRN EN 352 – 1. dio) koje radnik nosi preko ušiju, a pričvršćuje ih direktno na
kacigu ili posebnim držaćem (preko glave, ispod brade, na zatiljku). Ovisno o materijalu i izvedbi ušnim
štitnicima moguće je prigušiti buku u rasponu od 21 do 36 dB (SNR) kao i u različitim kombinacijama HML
frekvencijskih vrijednosti.
2. Ušni čepovi (prema normi HRN EN 352-2. dio) koje radnik stavlja u ušni kanal ili ušnu šupljinu, a izrađuju se
od specijalne zaštitne vate ili umjetnih materijala (poliuretanska pjena ili silikon). Mogu biti za jednokratnu ili
višekratnu uporabu, formabilni ili prethodno formirani, a koriste se kao odvojeni ili povezani trakom ili čvrstim
držačem koji se namješta ispod brade ili na zatiljku. Ovisno o materijalu i vrsti izvedbe mogu prigušiti buku u
rasponu od 23 do 37 dB (SNR).
3. Otoplastika – koja se izrađuje prema individualnim mjerama korisnika i nosi se u ušnom kanalu.
Važnost korištenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha za vrijeme rada u
buci je velika, i svaki radnik mora biti svjestan opasnosti kojima se izlaže ne
koristeći istu. Jednom oštećen sluh je zauvijek oštećen sluh i nažalost nema
povratka. Stoga, na vama je izbor.
Pripremila:
Sanja Miketić-Curman
POSJETILI SU NAS UČENICI SREDNJE ŠKOLE ZABOK
Učenici programskog usmjerenja ekonomist iz Srednje škole Zabok
osnovali su vježbeničku tvrtku pod nazivom „Pan-pack“ čija je
djelatnost prerada valovitog kartona te proizvodnja kutija od
valovitog kartona. Ovakva tvrtka radi sve što i tvrtke u stvarnom
poslovnom svijetu, osim što posluju fiktivnom robom i fiktivnim
financijama. Ovdje učenici uče o poslovanju od osnivanja do
zatvaranja
tvrtke,
zaokružujući
tako
svoja znanja i vještine
stečene na satovima
ostalih
predmeta
propisanih školskim planom i programom. U Pan-pack-u učenici
uče kako registrirati tvrtku, prijaviti djelatnike, voditi
računovodstvo, naručiti robu ili uslugu, platiti račun u inozemstvu
te pri tom izračunati koliki porez treba platiti državi.
Kako bi poslovanje što više približili stvarnosti, odlučili su posjetiti
stvaran proizvodni pogon u kojem mogu na licu mjesta vidjeti
kako nastaje valoviti karton i proizvodi od valovitog kartona. Stoga smo ih 6. veljače 2012. godine ugostili u
prostorijama Dunapack-a, gdje im je voditelj smjene Darko Burić detaljno objasnio svakodnevne aktivnosti u
proizvodnom pogonu te ih proveo po proizvodnim odjelima i strojevima, omogućivši tako učenicima da
spoznato u teoriji vide i na stvarnim primjerima u praksi.
ODRŽAN SEMINAR KOMUNIKACIJA ZA ZAPOSLENIKE
U periodu od 13. siječnja do 10. ožujka ove godine održan je
seminar na temu Komunikacija za sve zaposlenike
Dunapack-a. Sadražj seminara obuhvatio je
značaj
komunikacije i njezine učinke, djelotvornost komunikacije,
zakonitosti prijenosa informacija, fenomene percepcije kao
što su redefinicija, selektivno zapažanje i samoispunjujuće
proročanstvo, OK pozicije i ono najvažnije, analizu i obradu slučajeva iz
prakse.
Organizacija seminara, korisnost teme za svakodnevno obavljanje poslova,
pogođenost značaja teme te način i kvaliteta predavanja u izvedbi trenera,
gospodina Mislava Spajića iz konzultantske tvrtke ARGO, ocijenjeni su od
strane polaznika izuzetno visokim ocjenama.
Sama nastava organizirala se u obliku interaktivnog rada na konkretnim
simuliranim ili stvarnim primjerima gdje su sudionici imali priliku
uvježbavati svaki od ponuđenih modela komunikacije i to u vrlo
pozitivnom i ugodnom ozračju zajedno sa kolegama iz svih odjela s
kojima svakodnevno trebaju
surađivati u postizanju
zajedničkih ciljeva.
Sudionike seminara najviše su se dojmila nova saznanja o tome
kako se ponašati prema drugima i kako im prići, otvorenost
predavača i ostalih sudionika, mogućnost razmjene iskustava s
kolegama iz drugih odjela, razumijevanje komunikacije između
nadređenih i podređenih, javne i otvorene rasprave, primjeri iz
prakse te modeli koje je vrlo lako i brzo moguće implementirati u
svakodnevnu međusobnu komunikaciju na poslu.
Kao najkorisnije za obavljanje svog posla sudionici su izdvojili važnost
dobre prezentacije zahtjeva, pripremu za obavljanje razgovora i
prezentaciju vlastitih ciljeva, izricanje problema bez ulaženja u
konflikte, važnost slušanja i zauzimanja jasnog stava te bolje
upoznavanje kolega iz ostalih odjela s kojima svakodnevno surađuju
kao i bolje razumijevanje njihove svakodnevne problematike.
Svi su se sudionici izjasnili da bi ovakav oblik edukacije i stručnog usavršavanja
preporučili svojim kolegama uz napomenu da je seminar jako interesantan i
poučan te da je uključivanje u razne procese edukacije i stručnog usavršavanja
izuzetno važno jer se na taj način može puno naučiti o sebi i drugima, postiže se
bolje međusobno razumijevanje, poboljšavaju se međuljudski odnosi i potiče
međusobno druženje kako bi se dotakli tema o kojima se u svakodnevnici ne
stigne razgovarati. Također smatraju da se na ovaj način zaposlenicima daje na važnosti te se postiže veće
zadovoljstvo na poslu, a zaposlenike se može motivirati ulaganjem u njihove vještine.
U nastavku su navedeni neki od komentara sudionika seminara:
- Odličan pristup predavača, a i nas sudionika. Sve pohvale Mislavu.
- Možda je potrebno više ovakvih seminara gdje ima kolega iz drugih odjela, npr. iz
proizvodnje.
- Seminar je zanimljiv i sadrži dosta korisnih informacija.
- Edukacija mi je prikazala važnost načina komunikacije i mislim da će mi neka nova
saznanja koristiti. Na samom predavanju sam se dobro opustio i zabavio.
- Izuzetno sam zadovoljna, samo kada bi bilo češće.
- Seminar je bio uspješan u svakom pogledu i mislim da bi se trebao ponoviti (po
mogućnosti) još koji puta.
- Seminar je dotaknuo mnoga važna pitanja, također ohrabrio one koji su šutjeli da
na glas kažu što treba promijeniti i na koji način. Super „grupna terapija!“
- Odlično i preporučam svima jer je to jedno iskustvo s kojim se susrećemo u
svakodnevnom životu.
- Povezivanje i komuniciranje je osnovni preduvjet za kvalitetno postavljanje i
izvršenje zadaća na poslu.
- Kao prvo, upoznavanje problema i način rješavanja istih. Širi pristup kolegama i
slušanje te pokušaj rješavanja istih.
- Mislim da možemo mnogo poboljšati situaciju na poslu u skoro vrijeme.
- Sama pouka i usavršavanje djeluju pozitivno na mene, uvijek je dobro znati nešto
više.
- Sve je bilo dobro organizirano i čuo sam mnogo dobrih informacija koje će mi
koristiti u svakodnevnom životu.
- Sve u svemu bilo je dobro te bi ovakve teme svi trebali proći.
- Ova edukacija je bila potrebna svim djelatnicima, a usput smo i upoznali jedni
druge malo više.
- Omogućiti djelatnicima što više takvih seminara, jer svatko od toga ima korist.
- Oduševljena sam edukacijom i mislim da će mi koristiti u životu.
- Prezadovoljan sam podukom i usavršavanjem. Smatram da će mi i te koristiti u
svakodnevnom radu, olakšati mi snalaženje u međuljudskim odnosima i pomoći
mi u suradnji s kolegama i nadređenima.
- Nadam se da će komunikacija biti poboljšana, kako unutar odjela tako i među
odjelima.
- Odlično iskustvo. Treba toga više i za obične radnike.
- Koristan seminar – kroz stručne definicije pojašnjene naše svakodnevne situacije.
- Naučiš dosta o događajima iz firme iz druge perspektive, zadovoljna, vrlo
zanimljivo i poučno. Teoriju imam, a sada je na redu praksa.
- Odlično, interesantno, poučno, SVE 5.
- Firma samo napreduje takvim procesima, same pohvale.
- Vrlo pozitivno za obavljanje posla te odnos s kolegama i okolinom.
Na kraju se samo može zaključiti kako su ostvareni zadaci te postignuti postavljeni ciljevi
seminara.
Petra Grabušić
MULTITASKING
Tko od nas odrađuje više stvari istodobno? Vjerojatno velika većina.
E pa multitasking je upravo to, samo što se o njemu vrlo malo piše,
posebno o negativnim stvarima koje donosi...
Najnovije američko istraživanje je pokazalo, da, ukoliko mozak
preopteretimo sa više od jedne aktivnosti, izgubimo čak 40%
produktivnosti. Osim što multitasking uzrokuje više pogrešaka u radu
te povećava neučinkovitost, stvara više stresa, nervoze a time
i kaotičnost. Ako se sve manje posvećujete odnosima sa kolegama,
i to spada u negativne strane obavljanja više aktivnosti istovremeno.
Kako to izbjeći ili riješiti?
Stručnjaci predlažu stanke između svake aktivnosti, čak i kraću šetnju, rješavanje prvo najhitnijih zadataka i to
u jutarnjim satima kada smo odmorni. Dobro rješenje je i stavljanje slušalica ili zatvaranje nepotrebnih ikonica
poput portala ili nekih drugih društvenih mreža koje nam često odvlače pozornost. Da ne bi mislili da je sve
tako crno, na svijetu postoje osobe koje mogu funkcionirati po principu multitaskinga. Oni spadaju među
samo 2% ljudi, a istraživanje je pokazalo da je tim sretnicima, mozak drugačije građen nego ostalima.
E pa sretno im bilo...
I na kraju, dragi moji, nemojte ovaj članak smatrati kao poziv na šetnju oko naše tvornice jer imamo puno
radnih obaveza, već kao podsjetnik da smo usprkos svemu ljudi koji korektno i vrlo dobro odrađuju svoje
dnevne, radne zadatke, a pogreške su samo dio tog dana.
Hvala na pozornosti, do sljedećeg čitanja, Vaša Martina Puljek ; ))
ODJEL LOGISTIKE
Na kraju prošle godine odjel logistike se pripremao za ulazak u novu godinu temeljitim čišćenjem
skladišnih prostora kao i označavanjem i iscrtavanjem transportnih puteva unutar proizvodnog pogona.
Kako smo prošle godine ostvarili sve
zadane ciljeve postavili smo si za ovu
godinu nove i izazovnije zadatke koje
već uspješno i ostvarujemo u ovoj godini.
Autori: ODJEL LOGISTIKE
U Zaboku 15.03.2012.
OSVRT NA SEMINAR IZ VJEŠTINA KOMUNICIRANJA
…IMA NADE…
Nakon završenog seminara čule su se riječi …ima nade…
...nekako su mi odzvonile u ušima i mislim da su vrijedne pažnje.
Svi prisutni smo kroz ta dva dana slušali, pričali, sudjelovali u igrama,
učili i moj osvrt koji slijedi biti će možda nekome patetičan, no to je
doživljaj trenutka i doživljaj ljudi koji su me okruživali te njihovih emocija.
Čule su se prekrasne stvari, čovjek se razotkrio, otvorio srce i pokazao svoju ranjivost.
Bili su to trenuci kada je prostorija odisala prekrasnim iskonsko dobrim emocijama, ljubavlju i nadom.
I kada bi to bili zaista jedini rezultati seminara usudim se reći da je bio vrijedan svake utrošene sekunde
vremena.
To su trenuci kada se ljudi zbliže i kada su jednaki. U svojoj suštini svi smo jednako krvavi pod kožom. I
zapravo u svojim potrebama isti. Željni poštovanja i ljubavi, željni osjećaja da nas se razumije i cijeni, da smo
vrijedni i korisni. Koliko god da su te potrebe ispravne ili ne za naše vlastito samopoštovanje, neophodna su
hrana za našu dušu. Po mome tu sve počinje i/ili završava.
Živimo u nekim, za izbalansiranog čovjeka, jako teškim vremenima. Čovjek se odavno odmetnuo od svoje
prirode, od svojih iskonskih temelja i krenuo nekim drugim, težim putem.
Nametnut nam je strahovit tempo i grcamo u obavljanju raznih zadataka u utrci s vremenom i pokušavamo
pobijediti trudeći se biti što bolji djelatnici, kolege, roditelji, partneri, prijatelji… sve se to isprepliće i obavija
nas mrežom raspršenosti i ne prisutnosti u trenutku. Uslijed sve te zbrke u nemogućnosti smo obratiti pažnju i
gubimo na svim poljima, polako izumiru ljudski originali.
Koliko smo emotivno inteligentni, samosvjesni i vješti u razumijevanju sebe i drugih oko sebe, toliko ćemo
moći bolje balansirati u komunikacijskim konfliktima i ostati emotivno netaknuti.
Naučili smo korisne stvari, bilo bi dobro kada bi imali mogućnost naučiti ih i više, no krajnji rezultati i
implementacija istih u naše živote, kako poslovne, kako privatne ovise usključivo o nama samima.
Maknuti predrasude i bez osuđivanja dati šansu sugovorniku da nam priđe, pažljivo slušanje i pronalaženje
pozitivnih stvari kod drugoga te glasno naglašavanje dobroga možda je kotačić koji će pokrenuti lavinu
pozitivnijih stvari i kod sugovornika i kod nas samih. Velika je vjerojatnost dobitka pozitivne reakcije upravo
kada si dozvolimo da primjetimo dobro kod drugog.
Kada zaista sklopimo savez sa sobom i odlučimo biti bolji i kvalitetniji komunikatori, vjerujem da će to naša
okolina itekako prepoznati i podržati.
Biti dovoljno hrabar i usuditi se biti primjerom najbolja je moguća životna opcija.
Silvija Domitran
OD STRESA DO STRESIĆA
Vrijeme- ključna stvar u životu svakog zaposlenika, a glavni problem je kako
pronaći vremena za opuštanje i kako se uopće opustiti. Svi živimo jako ubrzano,
stalno smo izloženi vremenskim rokovima i kako sve stići na vrijeme. I nažalost taj
stalni presing u svakodnevnim aktivnostima koje ni ne doživimo što privatno,
što na poslu (telefoni, mobiteli, kupci, kolege, šefovi) stvaraju jako puno STRESA.
Ako dodamo tome slabo kretanje i nepravilnu i lošu prehranu...
Prepoznali ste se? Nije sve tako sivo pjeva Hladno pivo, ima spasa i za nas...Evo nekoliko malih savjeta: prema
istraživanju SVEGA NEKOLIKO MINUTA odmora i relaksacije tijekom radnog vremena bitno smanjuje umor i držanje
stresa za rogove.
Većina tehnika opuštanja vuče korjene iz zemalja Dalekog istoka, a svode se na isto: harmonizacija tijela i duha.
Učinkovitost metoda se razlikuje od osobe do osobe. Tjelesna, mentalna relaksacija, meditacija ili joga su samo od nekih
tehnika opuštanja, a najbolji učinak dobiva se kombinacijom njih jer je naše tijelo, a s njim i napetost u njemu, fizičke i
psihičke prirode. Za svaku tehniku treba vremena i truda. Možete ih prakticirati bilo kada, bilo gdje, traju kratko, a
djeluju dugo.
Umor se najćešće prvo pojavljuje u području vrata i ramena (rad na računalu). Riješite to:
a) Zatezanjem - zategnite mišiće bolnih područja - vrata i ramena, pritisak treba držati 5 - 10 sekundi, vježbu ponoviti
nekoliko puta
b) Razgibavanjem - rotirajte ramena u jednom pa u drugom smjeru pa onda rotirajte glavu u jednom pa u drugom
smjeru (da bi razgibali vrat), trajanje: 5 -10 min. uz pauze.
c) Ispravite desnu ruku, naslonite glavu na rame te ruke i radite rukom zamišljene ležeće 8 i ponovite nekoliko puta i sa
drugom rukom.
Napeti ste, šećite... - oko radnog stola, po hodniku, gore, dolje po stepenicama, bilo gdje, samo hodajte. Hodajte od
Maje do Ivice – 97 koraka i natrag , po stepenicama 97, 22 stepenice + 7 na ulazu i natrag.
Šetnja - koliko god ona bila kratka - daje željeni odmor od stresa (posla), opušta mišiće,omogućava dotok kisika u vaše
tijelo i mozak!
Smijte se!!! Najbolji način za opuštanje. Nečija izjava, ponašanje, mail, šala...smijte se koliko god možete!I ljudima oko
sebe pomažete. Smjeh je zarazan! RASPOLOŽENJE GORE, STRES DOLJE...
Napravite pauzu –odmaknite se od radnog stola, zažmirite, udahnite, opustiti se bar na sekundu, izdahnite i nastavite sa
radom! Bolje ?
Usporeno i smireno disanje opušta... ustanite ili sjednite uspravno, ispustite sav zrak iz pluća, nemojte razmišljajte o
disanju, ponovite postupak nekoliko puta dok ne osjetite opuštenost.
Kod disanja osjetite svoje tijelo - kod 1. udisaja, osjetite napetost u svojem tijelu - osjetite ramena, vrat, lice i ruke, kod
izdisaja opustite mišiće i dozvolite napetosti da lagano "klizne" iz Vas, 2. udisaj - osjetite prsa, pluća i trbuh i napetost u
njima, izdisaj -ponovno probajte opustiti mišiće i otpustiti napetost, 3. udisaj- osjetite donji dio tijela, kukove, noge i
stopala, izdisaj "pronađite" zaostalu napetost i pustite da ode. Nastavite duboko disati sljedećih nekoliko minuta,
uživajući u osjećaju opuštenosti.
Ukoliko imate slobodnog vremene nakon posla, radite nešto aktivno kao npr. šećite prirodom, trčite, plivajte, idite na
zumbu, aerobik, pilates, u teretanu, radite u trsju... Naučite se opustiti, nađite nekoliko trenutaka i posvetiti se sebi,
radite nešto što Vas veseli i ispunjava, neki hobi, možda izrada nakita, predmeta od drva, kuhanje, otiđite na kavu sa
ljudima koji su Vam važni ili u šoping (kupite si super cipele, ma nema boljega...) , welness...
NE ZABORAVITE, POSAO NIJE SVE !
Vježbe za opuštanje kod kuće:
Aromaterapija –soba, par mirisnih svječica (10 komada – cca 7 kn u Konzumu, ili mirisno ulje –DM-cca 20 kn,
odaberite miris koji Vama najbolje odgovara), stavite nekoliko kapi mirisnog ulja u posudicu sa vodom, pustite
svoju omiljenu glazbu, legnite, zažmirite, opustite se i uživajte...
Autogeni trening - utjecajem na sebe dovodimo se u stanje opuštenosti, legnite na krevet, jako se
koncentrirajte na određeni dio tijela i fokusirajte se na to da postanu teška, topla ili hladna, započinje s jednom
rukom ili nogom. Sugestija se izvodi rečenicom: "Moja desna ruka je teška (ili topla ili hladna) ". Kasnije se
težina (ili toplina ili hladnoća) postepeno širi na ostale dijelove tijela, a na kraju i na cijelo tijelo. Ugoda prekriva
Vašu napetost donijetu iz vanjskog svijeta.
Jacobsonova metoda- tehnika koja se temelji na naizmjeničnom naprezanju i opuštanju mišića. Ide se redom:
stopala, noge, stražnjica, leđa, dlanovi, ruke, ramena, zatiljak, vrat i lice. Legnite na leđa te napinjite svaku
skupinu mišića 10 sekundi, a zatim ih opuštajte 30 sekundi. Evo primjera kako se napinju pojedini mišići:
skvrčite prste na nogama prema unutra i napnite potkoljenice ili stisnite stražnjicu i natkoljenice ili ispupčite
trbuh što više možete ili tijelo pritišćite u pod, skupite lopatice, a glavu sagnite naprijed ili stisnite šaku,
napnite podlakticu i nadlakticu ili namrštite čelo, čvrsto zažmirite, razvucite usne u širok osmijeh, te oblikujte
ustima slova A, E, I, O, U. Tehnika najbolje pomaže u stresnim situacijama, kada ste nervozni ili tjeskobni, kada
patite od unutarnjeg nemira i nesanice.
Jedite – manje obroke, više puta dnevno, jedite polako (nemojte samo „nametati“ u sebe, guštajte...), jedite
voće, jogurte, povrće, nemasno meso, ribu, sireve...ima toliko zdrave i ukusne hrane ! Pijte puno vode. Ne
moram ni pričati da je pušenje cigareta i alkoholoziranje, te gazirana pića i slatkiši u velikim količinama– OUT
OF GAME!
Nadam se da će Vam ovo barem malo pomoći da se nosite sa stresom ...
Mateja Martinić
Donacija MOTOmed gracile-uređaja za rehabilitaciju neuroloških bolesnika dječjeg uzrasta
Valoviti papir Dunapack d.o.o. zajedno
s Golf & Contry Club Zagreb donirali su
Dječjem odjelu Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju Krapinske
Toplice financijska sredstva za kupnju
uređaja
MOTOmed
gracile
za
rehabilitaciju djece.
Donaciji uređaja prisustvovali
su gospodin Zvonimir Čuljak,
generalni direktor Dunapack-a,
gospođa Tatjana Pršle,
direktorica financija Dunapack-a
te doc.dr.sc. Duško Cerovec,
dr.med., ravnatelj Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice i Mijo Hržina,
dr.med. rukovoditelj dječjeg odjela.
Inicijativa kupnje uređaja krenula je
u ljetnim mjesecima 2011. godine
kada je gospodin Christian Fadini
ispred Golf & Country Cluba Zagreb
donirao dio sredstava dok je
u studenom iste godine doniran
ostali dio sredstava od tvrtke
Valoviti papir Dunapack d.o.o.
Uređaj MOTOmedgracile predviđen
je za rehabilitaciju djece
s cerebralnom paralizom,
spina bifidom, traumatičnim
oštećenjima mozga, tetraplegijom,
paraplegijom, hemiplegijom,
mišićnom distrofijom, mišićnim
bolestima i drugim mišićnim
bolestima. Ciljevi rehabilitacije
MOTOmed uređajem
su poboljšanje raspona
pokretljivosti zglobova, trening
snage mišića, poboljšanje
cirkulacije, poboljšanje elastičnosti
vezivnog tkiva, umanjivanje grčeva
mišića i mišićnog hipeeronusa-spazama,
tj. uklanjanje posljedica nekretanja,
poboljšavanje hoda te poboljšavanje
mentalnog
statusa uz osjećaj ugode i zadovoljstva.
Nagrada Indeks DOP-a za 2011. godinu za najveći napredak
u društveno odgovornom poslovanju
Hrvatski poslovni savjet za održiv razvoj (HR PSOR) obilježio je 23.03.2012.
15 godina rada u kojima je okupljajući gospodarstvenike i surađujući s
javnim i civilnim sektorom znatno pridonio promociji i uvođenju društveno odgovornog/održivog
poslovanja u Hrvatskoj za što je najboljim tvrtkama danas četvrti put za redom dodijelio i nagradu 'Index DOP'.
DOP je kratica za društveno
odgovorno poslovanje.
O DOP-u govorimo kada neka tvrtka, iznad strogo zakonom propisanih
obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka.
Time dobri poslovni rezultati prestaju biti jedinim mjerilom za
vrednovanje uspješnosti tvrtke. Može se reći da je uspješna ona tvrtka
koja ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i
okolišnom utjecaju, a DOP predstavlja poslovni model i način
upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran način.
Ove je godine po prvi put ta nagrada dodijeljena i javnim poduzećima,
i to Odašiljačima i vezama, Hrvatskoj lutriji i Podzemnom skladištu
plina, dok su u kategoriji velikih poduzeća nagradu Indeks DOP dobili
Jamnica, Hrvatski telekom i Coca-Cola HBC.
Od srednjih tvrtki nagrađene su Hartmann Hrvatska, Ilirija i
Kuehne&Nagel, među malima tvrtke Ciklopea, Oikon i Dvokut-Ecro,
dok je nagradu za najveći napredak od prošle godine dobila naša
tvrtka.
Ispred naše tvrtke nagradu je preuzela direktorica
računovodstva i financija Tatjana Pršle, a nagradu joj je uručio
Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras.
Maja Jagić J
Sudjelovali smo na Sajmu poslova u Krapini
Peti Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje–Područna služba Krapina održan je 22.
ožujka 2012. u dvorani Srednje škole Krapina u suradnji s partnerima, a pod pokroviteljstvom Krapinskozagorske županije i Grada Krapine.
Sajmom se potiče direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih
radnika, aktivnost u traženju posla, partnerstvo svih dionika na tržištu rada
te pružanje informacija o mogućnostima obrazovanja, volontiranja,
stipendiranja i cjeloživotnog učenja uz naglašavanje važnosti znanja i
vještina potrebnih na tržištu rada. Na sajmu je sudjelovalo 80-tak izlagača,
poslodavaca i obrazovnih ustanova, uz niz drugih događanja među kojima
su organizirane prigodne radionice, okrugli stol i multimedijske prezentacije
poslodavaca te programa za obrazovanje odraslih. Uz pročelnicu Mirjanu
Jurman, na otvorenju su govorili gradonačelnik Krapine Josip Horvat,
predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec i zamjenica
župana Sonja Borovčak, koja je i otvorila Sajam.
Valoviti papir Dunapack d.o.o. na svom se štandu predstavio
multimedijalnom prezentacijom tvrtke i njenih zaposlenika. Ostvaren je
kontakt sa otprilike 80 potencijalnih posloprimaca zainteresiranih za
zapošljavanje.
Sajam je posjetilo više od tisuću ljudi, a susret posloprimaca i poslodavaca omogućio je da poslodavci traže
radnike i primaju životopise. Učenici osnovnih i srednjih škola imali su prilike pogledati prezentacije zanimanja
za koja se mogu školovati jer je u okviru sajma organiziran i Dan profesionalnog usmjeravanja. Za posjetitelje
su organizirani autobusi ne bi li tako što više odraslih, ali i učenika, budućih posloprimaca, moglo doći u doticaj
s potražnjom na tržištu rada i mogućnosti obrazovanja, doškolovanja i prekvalifikacija.
Dunapack - Valoviti d.o.o.
nastoji unutar svojih
mogućnosti podržati
i pomoći u realizaciji
raznih kulturnih i
sportskih događanja.
Odabir djelatnika
7
5
5
9
3
7
1
7
6
3
1
6
5
6
9
8
4
8
3
3
9
O
K
E
M
I
A
D
A
L
N
D
I
M
P
M
M
O
E
O
R
O
O
L
P
K
D
R
M
T
L
A
A
V
L
M
U
A
K
D
NJ
A
A
A
A
O
D
A
A
N
G
K
A
S
K
P
C
O
A
A
U
A
K
O
N
O
Ć
C
R
L
K
A
ATOMI
KLOPA
KNEDLA
KOLO
KOŠ
LOKVA
LUKA
MASKA
MIR
MLADA
NOĆ
NOGA
OKO
6
8
1
2
5
ZAGONETKA
Trenutno ga nemaš i ne treba ti.
Ali, ako ga ikad budeš trebao
i ne budeš ga imao, više ti nikad
neće trebati.
Š
5
2
5
2
4
8
4
8
8
3
2
9
3
ONOMAD
RAGA
RAKA
RODE
ŠAMPANJAC
Trebež 2 , 49210 Zabok , HRVATSKA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
40
File Size
4 494 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content