close

Enter

Log in using OpenID

Adventure golf projekt.pdf

embedDownload
SPORTING
MB: 92549560
Žiro Račun: 2340009-1160156320
UPUTE ZA IZRADU
ADVENTURE GOLF PROJEKTA
KAKO BI MOGLI IZRADITI PONUDU I PROJEKT POTREBNO JE ZNATI:
koje su točno želje investitora (tematika – jungle, pirat, sea theme),
raspoloživi prostor/lokacija (m2),
vremenski rok projekta i
iznos investicije (budget projekta).




ZAHTJEVI KUPCA/INVESTITORA:
da li će projekt biti sa ili bez dekoracija/maketa (građevine, logo, prepreke)
vrsta dekoracija (male ili velike) - posebne tematske želje i koliko
želite li na terenu vodoskoke ili umjetna jezerca, drvene mostove i sl.



OBVEZE KUPCA/INVESTITORA
Prije dogovora i popisa potrebnog materijala i opreme projektant tvrkte CityGolf
(Švedska) i Sportinga će obići teren i dogovoriti se sa odgovornom osobom kupca oko
priprema i radi definiranja svih potrebnih predradnji i odrediti datum izrade nacrta i
skica budućeg Adventure Golf terena.
CityGolf preferira da kupac osigura pripremu za (po dogovoru):




zemljane radove, drenažu, struju potrebnu za rad, moguće popločavanje terena,
vodu i sve druge predradnje prije dolaska CityGolf tima
pijesak, beton, kamen za dekoracije, pločnik i sav potreban građevinski materijal
zelenu površinu, travu, busene trave ili grmlje, cvijeće i ostalu dekoraciju
smještaj i hranu za radnike CityGolf-a
www.sporting.hr
www.citygolf.com.hr
SPORTING
MB: 92549560
Žiro Račun: 2340009-1160156320
RASPOLOŽIVI TEREN – LOKACIJA:




površina u m2
oblik terena (ravan ili neravan/brdovit)
vrsta podloge (pijeskovit, kamenje itd.)
slike i crteži željene ideje i zamisli od strane kupca/investitora
IZNOS INVESTICIJE
Obujam investicije je vrlo bitan jer bez toga ne možemo odrediti tip i veličinu projekta,
te dodatno je potrebno znati da li kupac ima riješenu financijsku konstrukciju za projekt.
Standardni ADVENTURE GOLF projekt počinje sa cijenom od 100.000,00 eura pa na
više!
VREMENSKI ROK PROJEKTA
S obzirom da CityGolf Group često radi paralelno na više Adventure Golf projekata bitno
je znati željeni početak i kraj izrade cjelokupnog projekta.
NACRTI, CRTEŽI I SKICE (LAYOUTS)
Crteži od strane našeg projektnog tima, te posjet lokaciji
košta dosta novaca i radi se individualno za svakog kupca
perspektive (top view) i 3D nacrte je potrebno otprilike dva
smo ograničeni sa resursima prioritet dobijaju investitori koji
gradnju kupnju Adventure Golf terena!
iziskuje određeno vrijeme,
posebno (za skice iz ptičje
tjedna. Stoga s obzirom da
su stvarno zainteresirani za
UGOVOR
Ugovor će biti između investitora i CityGolf grupacije, te sastavljen od strane CityGolf-a
na engleskom, te ovisno o projektu definiraju se i uvjeti.
CIJENA IZRADE CRTEŽA I SKICA PROJEKTA
Kako bi znali da je investitor ozbiljan u realizaciji projekta prvi korak je plaćanje 3500€
za dolazak CityGolf projektanta na lokaciju i izradu top view layouta – idejnog nacrta
projekta po kojem se gradi teren.
Iznos naplaćen za inicijalnu izradu nacrta i dolazak na teren se oduzima od
iznosa ukupne cijene projekta poprihvaćanju finalne ponude na kraju.
Iznosi za izradu projektne dokumentacije su 3.500,00 €:
2.500 EURA za idejni nacrt (top drawing) i preliminarnu izradu ponude na osnovu
dobijenih informacija od strane kupca/investitora.
1.000 EURA za dolazak našeg projektanta, ostatak 3D nacrta/skica, te dodatno je
moguća naplata top crteža i izrade finalne ponude za projekt.
www.sporting.hr
www.citygolf.com.hr
SPORTING
MB: 92549560
Žiro Račun: 2340009-1160156320
Idejni nacrt (top view) može izgledati ovako:
www.sporting.hr
www.citygolf.com.hr
SPORTING
MB: 92549560
Žiro Račun: 2340009-1160156320
Ili ovako (Marina Di Venezia):
3D vizualizacija budućeg terena:
www.sporting.hr
www.citygolf.com.hr
SPORTING
MB: 92549560
Žiro Račun: 2340009-1160156320
Kako radimo?
Ovaj crtež prikazuje primjer izrade terena u presjeku – Ukratko: OBVEZE INVESTITORA se odnose
na sve ”ispod” umjetne trave, dok na CITYGOLF-u je daljnja izgradnja terena ”iznad” umjetne trave
Priperma terena tj. drenaža se obavlja prije samog početka gradnje Adventure Golf
konstrukcije i obveza je kupca. Po završenim pripremnim radnjama od strane investitora
dolaze djelatnici CityGolf-a i počinje za početak postavljanje potrebne količine
geotekstila, nakon toga se nanosi 100-200mm MOT osnova.
Poslije toga se kreće u oblikovanje terena/rupa gdje se daje osnovni oblik i dodaje
potreban materijal kako bi teren poprimio bazni izgled definiran po dizajnu, gdje se
nakon toga vrši postavljanje više tipova umjetne trave i oblikovanje iste. Obrubi staza i
terena se najčešće rade od prirodnog kamena iz okruženja (po dogovoru sa
investitorom), se se svakoj stazi vrši dodatno oblikovanje i finaliziranje rupe i umjetne
trave sa sitnim pijeskom i šljunkom kako bi poprimio traženi oblik, nagib koji se želi
postići.
POTREBNE DOZVOLE
Prije razmatranju gradnje Adventure Golf projekta potrebno je provjeriti ovisno o gradu,
području grada i oznakama područja (GUP) da li su potrebne i koje dozvole za gradnju
Adventure golf projekta. Napominjemo kako se radi o NISKOGRADNJI. Naša preporuka
jeste provjeriti u Gradskom uredu za prostorno planiranje navedeno i tražiti pismeno
očitovanje što je moguće graditi na željenoj lokaciji/parceli u odnosu na DPU.
Napomena: može se napomenuti planiranje izrade minigolf parka – ne radi se o golfu! nego više o izradi zabavnog hortikulturalnog parka sa različitim sadržajem –
NISKOGRADNJA! Naravno, za potrebnu dokumentaciju ovisi da li želite graditi i popratne
objekte.
www.sporting.hr
www.citygolf.com.hr
SPORTING
MB: 92549560
Žiro Račun: 2340009-1160156320
Kako bi izradili točne nacrte i ponudu potrebno je znati:















Ime/naziv projekta
Naziv tvrtke i adresa za slanje ponude i računa za izradu projektne
dokumentacije
Vrijeme dostave crteža i skica projekta od strane Citygolfa (dogovara se
naknadno)
Iznos investicije (budget) za projekt
Definirati obveze kupca/investitora (osigurati materijal, te smještaj za radnike
Citygolfa itd.)
Crteži lokacije u mjerama i omjeru su u formatu .jpg ili .dwg, te PDF-u.
Sve informacije o uvjetima zemlje na lokaciji za gradnju (da li je teren niveliran,
te nagib i kosine terena)
Slike sa lokacije
Broj željenih staza/rupa
Gdje će biti početak terena, a gdje kraj (zadnja rupa)
Voda (broj željenih vodoskoka, umjetnih jezera, kanala itd.)
Zahtjevi za posebnim preprekama i tematskim građevinama
Kada kupac/investitor želi započeti i završiti sa izradom projekta
Preliminarno jedan tjedan je potreban za obilazak lokacije i izradu nacrta i crteža
Drugo (dodatne informacije, želje i zahtjevi kupca)
City golf daje idejno rješenje, osigurava “know how” i izradu cjelokupnog
projekta, daje investitoru cjelokupno rješenje
CITY GRASS minigolf – spona između minigolfa i Adventure golfa
Ukoliko je investitoru cjenovno zahtjevan projekt Adventure golfa, CityGolf
nudi opciju mobilnih CityGrass terena koji su namijenjeni za manje površine
(od 500-1000m2), a izgledom vrlo bliski pravom golfu koji se moze kupovati u
paketima od 9, 12 ili 18 staza. Ovaj model minigolfa ukoliko se kombinira sa
hortikulturom okolo samih staza može biti vrlo blizu Adventure Golf rješenju , a prednost
je u tome što se navedene staze nakon određenog vremena mogu čak i prebaciti na
neku drugu lokaciju i nastaviti koristiti, Ovi tereni imaju garanciju 2 godine, mogu biti
mobilni (koristenje outdoor ili indoor) i na njih se postavljaju prepreke standardnog
minigolfa. Slike terena možete pogledati na našim web stranicama.
www.sporting.hr
www.citygolf.com.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
712 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content