Studija izvedivosti uvođenja Zelenog paketa u Hrvatskoj

INFORMACIJE O PROJEKTU
Stanje: Ožujak 2011
Studija izvedivosti uvođenja Zelenog paketa u Hrvatskoj
Zaštitni znak Zelenog paketa. Izvor: REC
Pozadina
S dolaskom UN-ovog desetljeća posvećenog
obrazovanju za održivi razvoj, europske države
suočene su s izazovom ugradnje obrazovanja za
održivi razvoj u sve slojeve obrazovanja.
Regionalni centar zaštite okoliša (REC) razvio je
“Zeleni paket” kao podršku zemljama Srednje i
Istočne Europe u ostvarivanju toga cilja.
Zeleni paket predstavlja provjereni model razvoja materijala za obrazovanje o okolišu i obuku
učitelja i nastavnika, primjenjivog u nastavnim i u
izvannastavnim aktivnostima. On obrađuje pojedine aspekte okoliša i održivog razvoja kroz niz
obrazovnih alata objedinjenih u paketu (priručnik
za nastavnike s nastavnim planovima i obrazovnim listovima, zbirku obrazovnih animiranih filmova i video-isječaka, interaktivni CD-ROM sa
sveobuhvatnim informacijama o različitim okolišnim temama, igru dilema sa studijama slučajeva). REC-ov tim stručnjaka za područje
obrazovanja za održivi razvoj Zeleni je paket već
implementiralo u 18 država Europe i Srednje
Azije (www.rec.org/REC/Programs/Greenpack).
provjeru izvedivosti primjene Zelenog paketa u
Hrvatskoj i pomoći nastavnicima/odgajateljima i
državnim tijelima u ostvarivanju njihovih uloga
jačanja svijesti o održivom razvoju. Kako u
hrvatskom školskom sustavu do sada ne postoji
sličan obrazovni alat odnosno materijal, Zeleni
paket, sa svojim cjelovitim i nacionalnospecifičnim pristupom ugrađen je u državni
Akcijski plan obrazovanja za održivi razvoj, u
okviru operacionalizacije državne Strategije
održivog razvoja.
Zajedno s lokalnim partnerima, institucijama i
organizacijama, studija izvedivosti analizirala je
lokalne izazove i uvjete. Temeljem niza
pojedinačnih sastanaka i javne konzultacijske
radionice, kojima je obuhvaćeno preko 50
stručnjaka iz 20 različitih institucija, utvrđen je
detaljni plan provedbe, kao i struktura i sadržaj
hrvatskog Zelenog paketa, kako bi taj proizvod
bio
usklađen
s
nacionalnim
nastavnim
programom i obrazovnim standardima. Konačni
proizvod bit će izrađen u dvije inačice – Zeleni
paket za osnovne škole i Zeleni paket Senior za
srednje škole – i sadržavat će spoj tiskanih
materijala, CD-ROM-a i kolekcije video-filmova.
Uz to, studija izvedivosti sadržavat i pregled
tehničkih
troškova
te
troškove
obuke
nastavnika/odgajatelja,
kao
i
mogućnosti
njihovog financiranja.
• Financiranje: Program savjetodavne pomoći njemačkog
Saveznog Ministarstva zaštite okoliša
• Oznaka projekta: 380 01 253
• Država: Hrvatska
• Trajanje projekta: 12/2010 – 03/2011
• Upravljanje projektom: Savezna agencija zaštite okoliša
Projekt
Ovaj projekt praktično podržava napore u
ostvarivanju obrazovanja za održivi razvoj, kroz
Dodatne informacije:
Savezna agencija zaštite okoliša
(Umweltbundesamt)
Odjel međunarodne zaštite okoliša
[email protected]
• Projektni partneri u Hrvatskoj: Regionalni centar zaštite
okoliša (REC) - Ured u Hrvatskoj, , www.rec-croatia.hr;
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva RH, www.mzopu.hr; Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa RH, www.mzos.hr; Agencija za
odgoj i obrazovanje., www.azoo.hr
Tehnička podrška
Savezna agencija zaštite okoliša
Kerstin Döscher
Tel.: +49-340-2103-2140
E-pošta: [email protected]
Upravljanje projektom
Savezna agencija zaštite okoliša
Katharina Lenz
Tel.: +49-340-2103-2243
E-pošta: [email protected]