close

Enter

Log in using OpenID

1 godina EU - Kroatische Wirtschaftsvereinigung eV

embedDownload
Zaštitna naknada 5,- EUR
Izdanje Br. IV · 2014
CRONNECT
ča sopis Hr vatskog g osp odar skog sav e za u N je m ač koj
1 godina EU
Hrvatska slavi prvi rođendan
u Europskoj uniji
Stručna ekskurzija
Zakon o Hrvatskoj
„Pakiranje“ Zakona o Hrvatskoj
ne pridržava se onog što obećava
odn. najavljuje.
Razgovor s NIKKI ADLEROM
Zagreb, Karlovac i Poreč
Sadržaj
KWVD Premium Partneri
Editorial
Poštovani,
04
1 godina EU
Hrvatska slavi prvi rođendan
u Europskoj uniji.
Hrvatski gospodarski savez od 01.kolovoza 2014 na novoj adresi
N
ja,
ru
akon skoro četiri godine koje smo
proveli na adresi Am Weingarten
25,
Bockenheim,
Frankfurt
odlučili smo se za selidbu u nove prostorije.
Nakon
naposljetku smo
grada Frankfurta
dugih
promišljanprihvatili ponudu u centu blizini Konstablerwache.
Prednost novog ureda ne očituje se samo u tome što
ćemo se nalaziti u centru grada, nego smo i u blizini Zagrebačke banke i Hrvatske turističke zajednice.
CRONNECT MAGAZIN
08 Zakon o Hrvatskoj
„Pakiranje“ Zakona o Hrvatskojne pridržava se onog što obećava odn. najavljuje.
10 Predstavljene aktiv-
12
28
Svjetski prvak boksa na jesen u
Njemačkoj.
Visoke porezne stope na faktor rada
ugrožavaju konkurentnost poduzeća
EU-a.
Nikki Adler u razgovoru
EU Komisija
nosti
Hrvatskog gospodarskog saveza
i CroMaD-a u Offida, Italija.
16 Mozaik
Clubbing pod nazivom „mozaik
događanje“.
18 Oglasnik
KWVD-Partner:
KWVD-Program pogodnosti:
Business to Business za
njemačko-hrvatsko gospodarsko
područje
25 Stručna ekskurzija
Već od prvog dana članstva profitirajte kao
član KWVD-a od mnoštva atraktivnih ponuda
naših snažnih partnera. Osigurajte si ekskluzivne ponude, popuste i dodatne pogodnosti kod snažnih marki.
www.kwvd.de
Uvjereni smo da će to dovesti i do boljeg radnog
učinka
Hrvatskog
gospodarskog
saveza, što je zasigurno i u interesu naših članova.
Od 01. kolovoza 2014. Hrvatski gospodarski savez nalazi
se na sljedećoj adresi:
Brönnerstraße 17
60313 Frankfurt am Main
Ostali kontaktni podaci ostaju nepromijenjeni
Radujemo se Vašem posjetu u našim novim prostorijama!!
Vaš
Mario Šušak
Predsjednik KWVD
02. listopad - 05. listopad 2014.
Zagreb, Karlovac i Poreč
30 Savjeti Melanije
Habrun
Kako iskoristiti vrijeme godišnjih
odmora.
Kroatische Wirtschaftsvereinigung e.V., Brönnerstr. 17, 60313 Frankfurt, Tel. +49 69 36 70 79 40, Fax: +49
69 36 70 79 39, E-Mail: [email protected], Vertretungsberechtigter Vorstand: Mario Šušak, Franjo Akmadža, Ante
Bagarić, Zdravko Bošnjak, Mario Koturić, Monika Radmanić / Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 MDStV: Mario
Šušak / Vereinsregister Frankfurt am Main, Nr. 13998 / Steuernummer 04522740097 Finanzamt Frankfurt am
Main IV / ANZEIGEN: [email protected] / Erscheinungsweise 6 x jährlich / REDAKTION: Mario Šušak, Natalija
Čičković, Antonija Džaja, Melanija Habrun, Mario Koturić, Denis Koloper, / PRESSE-FOTOS: Marina Soldo, Mario Koturić, Shutterstock / Übersetzung: Melanija Habrun
2
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
3
Gospodarstvo
TEKST
Antonija Džaja, KWVD
Foto
Antonija Džaja, KWVD
Već godinu dana je Hrvatska punopravni član
Europske unije.
Od srpnja
hrvatskih
Dali će radne dozvole biti potrebne i
u sprnju 2015. ovisi
o tome kako će se
razviti tržište rada u
Njemačkoj
državljana
u
Njemačkoj.
Gospodin Hans-Peter Sax predstavnik ZAV-a (Centrala za posredovanje stručnih radnih snaga iz inozemstva) Stuttgart održao je
detaljno predavanje o radnim kontigentima i objasnio prijalzne
zakone koji vrijede za Hrvatsku do kraja lipnja 2015.godine.
Hoće li Hrvatima, od srpnja 2015. godine, još uvijek trebati radne
dozvole za rad u Njemačkoj ovisi o situaciji na tržištu rada, stoga je
to još neizvjesno. Ograničenja koja je Hrvatska dobila mogu potrajati
i do sedam godina, što bi značilo do 2020. godine. Potpuna sloboda
kretanja na tržištu rada znači da radne dozvole više nisu potrebne za
zapošljavanje.
Dan seminara, 01.07.2014.
1 godina EU
Hrvatska je već godinu dana punopravni
član Europske unije
H
rvatska
je
01.07.2014 proslavila godinu
dana članstva u
Europskoj uniji.
Već godinu dana
je Hrvatska punopravni član Europske unije. Što se u tom razdoblju sve dogodilo, hoće li se još
što mijenjati i kakve su mogućnosti hrvatskih posloprimaca
u Njemačkoj bila su samo neka
od pitanja na koja se odgovorilo
4
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
na jučerašnjoj proslavi u organizaciji Hrvatskog gospodarskog
saveza, održana u Frankfurt na
Majni s početkom u 16.00 sati.
Gospodin Mario Šušak, predsjednik Hrvatskog gospodarskog
saveza, je na početku pozdravio konzulicu gospodarstva
Generalnog konzulata Republike Hrvatske Maricu Jukić iz
Frankfurta na Majni, potom sve
nazočne goste te gospodina
Hans-Peter Saxa i gospodina
Malte Alexandra Elze, predstavnike ZAV-a (Centrala za
posredovanje stručnih radnih
snaga iz inozemstva) Stuttgart.
Otvaranje obrta i zapošljavanja hrvatskih radnih
snaga u Njemačkoj.
Pored već spomenutih tema
je gospodin Mario Šušak
govorio i o mogućnostima
otvaranja
obrta
(osamostaljivanju)
i
zapošljavanju
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
5
6
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
piše Monika Radmanić
Steuerberatierin
Porez
Ulazak EU
Zakon o Hrvatskoj
„Pakiranje“ Zakona o Hrvatskoj ne pridržava se onog što obećava odn. najavljuje. Onaj tko
čeka i tko se nada opsežnim regulativama glede Hrvatske, će se nažalost razočarati.
Ubuduće će primatelj građevinske
usluge dugovati porez na promet ako
je poduzetnik koji sam kontinuirano izvodi građevinske radove, čak
i ako uslugu ne koristi za izvođenje
građevinskih radova. U to će ubuduće
spadati i nositelji gradnje. Kontinuiranost postoji ako minimalno
10 % prometa dolazi iz građevinskih
usluga. Porezna uprava će na zahtjev
o tome izdati potvrdu. Ta potvrda nije
uvjerenje o oslobađanju od poreza.
Uvjerenje o oslobađanju od poreza izdaje Porezna uprava poduzeću
koje vrši usluge i potvrđuje da ne
postoje porezni dugovi te primatelj
usluge ne mora zadržati građevinski porez po odbitku. Nova potvrda
se izdaje za primatelja usluga i potvrđuje da isti kontinuirano ima promete iz građevinskih usluga. Potvrda se izdaje na najduže tri godine.
Zaštita povjerenja sastoji se od toga
da ako su obje ugovorne strane suglasne da postoji slučaj prijenosa
poreznog duga, da se isto tako i primjenjuje i ako se naknadno uspostavi
da je to bilo pogrešno, da i dalje vrijedi prijenos poreznog duga. Stoga
se dogovor o istom obavezno treba
dokumentirati. Za to su prikladne
ugovorne
podloge
o
nalogu.
11.07.2014. god. je Savezno vijeće prihvatilo tzv. Zakon o Hrvatskoj. Osnovna svrha zakona je bila prilagodba nacionalnog
poreznog prava pristupu Hrvatske u EU. No promjene u tom
smjeru gotovo da nije ni bilo. Ovaj je zakon naprotiv iskorišten
za brzu provedbu drugih poreznih propisa i promjena. Stoga Zakon o Hrvatskoj nosi i nadimak Godišnji porezni zakon
2014./2015.
Što se tiče pristupa Hrvatske u EU dolazi do redakcijskih promjena. Isto ima za posljedicu da su u Zakonu preuzeti oblici
društava i porezi Republike Hrvatske (Smjernica o matičnom
društvu i društvima kćeri) te se definiraju pojmovi poduzeća i
poreza u smislu Smjernice o kamatama i pristojbama za licencije. Ostalih prilagodbi glede Hrvatske nije bilo.
8
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
Najznačajnija promjena dogodila se ponovno u Zakonu o porezu na promet. Nakon što je BFH kompletno preokrenuo primjenu kod prijenosa poreznog duga kod građevinskih usluga
(§13b UStG – Zakon o porezu na promet) i porezni dug primatelja usluga prispijeva samo kada je primatelj usluge sam koristio uslugu koja mu je izvršena, za građevinske radove na koje
se plaća porez (Cronnect izdanje 02/2014), sada se u zakon
preuzima regulativa koja odgovara predodžbama zakonodavca.
Prednost nove regulative je da nastupaju pravna sigurnost
i zaštita povjerenja te ne mora više doći do problema s
razgraničenjima. Poduzetnik koji vrši uslugu (podizvođač)
većinom nije mogao ocijeniti za koji promet je njegov naručitelj
iskoristio njegov promet. Ovdje dakle dolazi do pojednostavljenja.
Pozitivna
posljedica
regulative
je da se pisanje računa između
građevinskih poduzeća vrši u neto
iznosu, a porezni dug se prenosi.
Ove regulative stupaju na snagu od
01. listopada 2014. god. i vrijede
ubuduće i za usluge čišćenja zgrada.
Uslijedile su daljnje prilagodbe zakona o porezu na dohodak, porezu
na promet, porezu na obrt i porezu na nekretnine. Ono što je još
vrijedno spomenuti su promjene
kod odbijanja usluga uzdržavanja i kod prijave poreza na plaću.
Kako
bi
se
usluge
uzdržavanja
ubuduće porezno odbijale, Poreznoj
upravi je potrebno priopćiti porezni
ID broj primatelja uzdržavanja,
ako primatelj u tuzemstvu podliježe neograničenoj ili ograničenoj
poreznoj obvezi. Usluge uzdržavanja članovima obitelji koji žive u inozemstvu mogu se i dalje porezno
zahtijevati pod već poznatim uvjetima (Cronnect izdanje 03/2013).
Porez na plaću se ubuduće prijavljuje
i plaća godišnje, ako je godišnja vrijednost poreza na plaću ispod 1.080
eura.
Zakoni stupaju od 01. listopada
2014. na snagu
KWVD
Natalija Čičković, KWVD
Predstavljene aktivnosti Hrvatskog
gospodarskog saveza i CroMaD-a
u Offida, Italija
Na sastanku u Italiji sudjelovali su
Monika
Adžamić,
kao
predstavnici
Mario Šušak i
iz
Njemačke.
Hrvatski gospodarski savez predstavio je okupljenima lokalne
aktivnosti koje provodi kako bi pomogao mladima u razvoju
poduzetničkih vještina radi lakše integriracije na europsko
tržište rada. Monika Adžamić, voditeljica CroMaD-a predstavila je Mini club, igraonicu koju organizira od 2005. godine s
ciljem povezivanja roditelja hrvatskog podrijetla i poboljšanja njihovih roditeljskih vještina. Igraonica koju ona vodi, bit
će unesena u brošuru ”Deset koraka k poboljšanju odnosa s
vlastitim djetetom”, kao primjer dobre prakse u tom smislu.
Drugog dana sastanka partneri su posjetili školu u gradiću Ascoli Piceno, gdje su s nastavnicima raspravili o temama važnim
za ostvarenje projekta.
Opći cilj projekta je omogućiti suradnju između ustanova povezanih s obrazovanjem diljem cijele Europe. Kvalitetu usluge
posredovanja pri pronalasku stručne prakse mladih, prepoznala je i partnerska ustanova iz Grčke te će suradnja s Hrvatskim
gospodarskim savezom biti nastavljena i nakon završetka ovog
projekta u vidu novih projekata razmjene mladih.
3. međunarodni sastanak europskog projekta „Poboljšanje
roditeljskih vještina osoba u
nepovoljnijem položaju”.
Opći cilj projekta je omogućiti suradnju između ustanova
povezanih s obrazovanjem diljem cijele Europe.
U
talijanskom gradiću Offidi, održan je 3. međunarodni sastanak europskog projekta „Poboljšanje
roditeljskih vještina osoba
u nepovoljnijem položaju”. Na sastanku su, osim talijanskih
domaćina, sudjelovali partneri iz
Njemačke, Turske, Grčke i Rumunjske.
10
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
Cilj projekta je predstaviti roditeljima nove mogućnosti u obrazovanju njihove djece te ih aktivno
uključiti u sam proces obrazovanja.
radionice i prezentacije. Na konferenciji
su, osim sudionika projekta, sudjelovali i
gradonačelnik grada Offide Valerio Lucciarrini i dogradonačelnica Isabella Bosano.
Prvog dana sastanka održana je konferencija za medije na kojoj su partneri predstavili dosad realizirane
ciljeve projekta kao što su brošure,
Gosti su posjetili i Politehnički fakultet
gdje je bila organizirana ljetna škola na
temu ”Profesionalna orijentacija mladih”.
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
11
Razgovor s Nikki Adler
Osobe
piše Mario Koturić, KWVD
Profil
Ime: Nikki Adler (Nikolina Orlovic)
Borbe: 11 borbi, 11 pobjede,
6 kroz KO
Rođendan: 02.02.1987.
Državljanstvo: njemačko
Visina: 1,72 m
Težina: 76,2 kg
Klub: Mekong Box Gym, Neu-Ulm
„Svjetski prvak na jesen boksa u
Njemačkoj“
S
vojom snagom i
duhovitošću osvaja
srca fanova boksa
diljem svijeta. Boksala je kao prva žena
u muslimanskoj zemlji. Ona je ta hrabra žena koja
ruši prednosti domaćeg terena u
inozemstvu. I sada najuspješnija i jedina njemačka nositeljica
titule WBC-a za svoje fanove
dolazi kući i u Njemačkoj će
braniti svoju titulu. Cronnect se
našao sa uspješnom profesionalnom boksačicom hrvatskih
korijena.
Ja sam četverostruka
svjetska prvakinja i još
uvijek ostvarujem svoj
san.
Nikolina Orlović
4-struka prvakinja u
boksu s njemačkom
disciplinom i
hrvatskim srcem.
12
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
13
Nikki Adler
Svojim uspjehom promoviram ženski
boks na sportskim sajmovima.
cronnect: 20. rujna 2014. god. ćete se natjecati u glavnoj borbi na
Fightnight Holzminden u gradskoj hali. Vaša protivnica će biti Borbala
Kocsis (24) iz Mađarske. Radujete li se Njemačkoj?
Nikki Adler: „Moja velika želja se ispunjava: Nakon tri borbe za svjetsko prvenstvo u Rusiji, boksam ponovno u Njemačkoj. Moje srce već
sada kuca od iščekivanja. Dobila sam toliko pošte s pitanjima gdje
me fanovi mogu ponovno vidjeti uživo. To će biti konačno na jesen.”
cronnect: U Donjoj Saskoj ćete braniti Vašu teško izborenu titulu svjetske prvakinje. Koje ciljeve imate još kao višestruka svjetska prvakinja u boksu?
Nikki Adler: „Svjetski prvak u četiri saveza. To se do sada povezivalo
samo s braćom Klitschko. Ponekad moram samu sebe uštipnuti kako
bih shvatila da sam na apsolutnom svjetskom vrhu. To je nevjerojatan
osjećaj i daje mi snagu i motivaciju da se i dalje borim za svoje snove.
Moj cilj je objediniti sve titule u osam velikih saveza. Četiri već imam.
Još nedostaju IBF, WBO, WBA i WIBF.“
cronnect: Ženski boks ni u Njemačkoj, a niti u Hrvatskoj još nije tako
popularan kao kod muškaraca. U Meksiku i Argentini su pak profesionalne boksačice velike zvijezde i pune arene. Što bi se trebalo promijeniti da se unaprijedi ženski boks ?
Nikki Adler: „Mislim da je to pitanje mentaliteta i društvene prihvatljivosti. U Njemačkoj je važno još mnogo raditi na prosvjećivanju, što
sponzora što u medijima. Ja sam boksala kao prva žena u muslimanskoj zemlji, ali sam u Njemačkoj na dnevnoj bazi izložena mnogim
14
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
predrasudama. To je dio toga i činim to rado. Ali se i isplati. Uvijek se
iznova radujem pozitivno iznenađenim licima kada spoznaju koliko
je zahtjevan i atraktivan naš sport. Za to se mora i izaći iz teretane.
Ja primjerice mnogo treniram i s mladima, idem u škole, govorim na
manifestacijama ili sa svojim uspjehom reklamiram ženski boks na
sportskim sajmovima.“
cronnect: Kako izgledaju Vaši dugoročni planovi? Hoćete li i nakon
Vašeg aktivnog vremena i dalje ostati vjerni boksu kao trenerica ili u
sportskom menadžmentu?
Nikki Adler: „Da, to bih željela, ali još nema konkretnih planova. Ja
sam višestruka svjetska prvakinja i još uvijek niti blizu kraju mojih
snova. Sva moja snaga, koncentracija i disciplina usmjereni su uvijek
sljedećoj borbi i toga želim još mnogo.“
Mnogo hvala Nikki Adler. Cronnect drži palčeve za obranu titule 20.
rujna 2014. god. na Fightnight Holzminden. Informacije i link za karte
možete pronaći na www.nikki-adler.de
VERANSTALTUNGEN
TEKST
Antonija Džaja, KWVD
Foto
Marina Soldo, KWVD
Manifestacija
Mozaik
S
vaki prvi četvrtak u mjesecu Hrvatski gospodarski savez organizira clubbing pod
nazivom „mozaik događanje“. Svaki puta
se susret održava na drugoj lokaciji. Svaki član dobiva priliku za predstavljanje, za proširenje svoje mreže i eventualno upoznavanje novih budući poslovnih partnera.
U srpnju se događanje održalo u „Ivanie´s Home-Decor&
Family“ u Frankfurtu. Teme o kojima se razgovaralo su
bile između ostalog „praktikanti iz Hrvatske, mogućnosti
i šanse“, u okviru čega su se predstavili praktikanti koji
sudjeluju u projektu „LAK“ (učenje – rad – upoznavanje)
grada Zagreba i KWVD-a. Mlade, nezaposlene Hrvatice
koje su doduše uspješno završile svoje obrazovanje i
čak imaju visokoškolsko obrazovanje, no nemaju radnog
iskustva, dobit će ovdje mogućnost stjecanja praktičnog
iskustva, što će im u budućnosti biti od velike pomoći.
Projekt je imao toliko ogroman odaziv da se zainteresirao
čak i WDR (Westdutscher Rundfunk) i molio za intervju s
polaznicima. Novinarka Marina Harapin je sama razgovarala s udomiteljskim poduzećima i praktikantima kako bi
za sljedeće sudionike dala mali uvid u cijeli taj postupak,
prednosti i sve što ih očekuje. „Najveći problem je stručni
jezik dotičnih područja jer čak i kada se dobro govori
16
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
rati da se u konačnici crkveni porez plaća u točnom iznosSocijalni fond za umjetnike se sve više približava fokusu
provjera socijalnih osiguranja Njemačkog mirovinskog
osiguranja. Socijalna davanja umjetnika predstavljaju zakonsko mirovinsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje
za njegu za samostalne umjetnike i publiciste. Samostalni umjetnici dobivaju od Saveza dodatak koji se dijelom financira preko socijalnog davanja umjetnika. Isto je
potrebno platiti ako se redovno koriste usluge umjetnika. Pod umjetničke djelatnosti se čak smatraju i djelatnosti promidžbenih agencija. U 2014. god. ono iznos 5,2
% neto plaće i mora se platiti do 31.03. naredne godine.
njemački, potrebno je određeno vrijeme za učenje stručnih
pojmova“, kažu praktikantice. Najveća prednost je životno
iskustvo koje se može steći. Ne stječu se samo radne navike
i radna iskustva na stručnom području, već i mogućnost
upoznavanja njemačkog tržišta rada, kulture i jezika.
Svi praktikanti znaju da isto predstavlja neizmjerno životno iskustvo i svi su se zahvalili KWVD-u i gradu Zagrebu što su mogli biti djelom tog projekta.
Projekt „LAK“ završava u rujnu 2014. god. no potreba za
mladom radnom snagom u Njemačkoj je i dalje velika.
Posebno sada mlade, nezaposlene, ali ambiciozne osobe
mogu doći u Njemački i završiti stručnu praksu, nakon čega
će vjerojatno dobiti i mogućnost za stalnim zaposlenjem.
se brže ostvariti ako u Njemačku dođe i obitelj vozača i
ako se brzo nauči jezik. „Želimo da se naši ljudi dobro osjećaju i da ostanu“, naglasili su gospodin Hiltmann i gospodin Löhner. Vozači se vrlo dobro uvode u posao i već
nakon nekoliko mjeseci mogu preuzeti linijski promet.
Mozaik događanja nude uvijek iznova zanimljive teme
i mjesta događanja. Posjetite jedno od naših sljedećih
događanja i proširite svoju mrežu. Radujemo se što ćemo
vas moći pozdraviti..
Po službenom dijelu su svi sudionici clubbinga proveli
ugodnu večer. Događanje su posebno obilježile hrvatske
delikatese, razgovori i nova poznanstva te proširenje mreža.
U kolovozu nas je CityBus Mainz GmbH pozvao u svoje prostorije u Mainzu. Tema večeri je bila „zapošljavanje stručne radne snage iz inozemstva i integracija
u poduzeću – kako se to ispravno radi“. U malom krugu sugovornika su nam gospodin Löhner i gospodin
Hiltmann prezentirali svoja iskustva u traženju kompetentnih stručnjaka i pojasnili su što sve rade kako
bi kod vozača stekli dugoročnu lojalnost poduzeću.
Ostale teme večeri su bile „crkveni porez na kapitalnu dobit; pažnja kod obavijesti o blokadi“ i „fokus provjere socijalnog fonda za umjetnike „KSK)“. O tome je porezna
savjetnica Monika Radmanić održala kratko predavanje.
Budući da u Njemačkoj postoji i nedostatak vozača autobusa, CityBus Mainz GmbH je početkom 2014. god.
zaposlio 5 vozača autobusa iz Hrvatske. Do drugog kruga zapošljavanja doći će još u kolovozu 2014. god. Nakon
kruga razgovora u Zagrebu, dolazi sada 6 hrvatskih vozača
autobusa na kvalifikacijski test u Mainz s nadom da se
svi mogu zaposliti. U rujnu će između ostalog početi i 2
naučnika iz Zagreba svoju strukovnu izobrazbu u Mainzu.
Kod crkvenog poreza na kapitalnu dobit potrebno je pripaziti na to da će kod obavijesti o blokadi na način da financijske ustanove ne mogu tražiti konfesiju, doći do
oporezivanja obveza. Na taj način zakonodavac želi osigu-
Ključna izjava je da će do kraja 2015. god. u ovom području
nedostajati 12.000 stručnjaka te da je CityBus Mainz GmbH
i dalje primoran zapošljavati vozače autobusa iz inozemstva. Najveći dio zaposlenika ima migrantsku pozadinu.
Cilj je i integracija u poduzeće i u zajednicu. Ovaj cilj će
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
17
Oglasnik - Business to Business za
njemačko-hrvatsko gospodarsko područje
Vaš direktan kontakt za oglasnik:
00 49 (69) 36 70 79-40 ili na mail [email protected]
Oglasnik
Porezno-savjetnički ured
Radmanić
Ured za
osiguranja
Hrvoje Ursić
Croatia Airlines
Porezno-savjetnički ured
Radmanić nudi porezno savjetovanje za poduzeća svih
pravnih oblika i veličina.
Biti za klijenta na usluzi
uvijek kada je potrebno.
Croatia Airlines hrvatski je
nacionalni prijevoznik i
član Star Alliance grupe.
Odvjetnički
ured
Kontis d.o.o.
Knjigovodstveni ured P.
BADROV
Odvjetnički ured Drnjević-Kotarac pruža opsežnu i kvalificiranu pravnu uslugu.
Vaš pouzdan partner u
montaži.
Pouzdan smo partner u praćenju razvoja i poslovnog
uspjeha Vaše tvrtke.
FIBUSERV.COM
Monika Radmanić - Porezna savjetnica
Hrvoje Ursić
Croatia Airlines
U mojoj su ponudi opsežno porezno i ekonomsko savjetovanje, vođenje financijskog
knjigovodstva, obračun plaća, izradu godišnjih financijskih izvješća te poreznih
prijava kao i zastupanje pred Poreznom
upravom.
Svjesni smo činjenice da ne postoje
dva ista klijenta. Stoga je osobni pristup
pouzdanim i kompetentnim savjetovanjem
kod nas na prvom mjestu.
Croatia Airlines se odlikuje suvremenom
flotom i visokom kvalitetom usluge. Putnicima se u zrakoplovu poslužuju hrana i
piće karakteristični za pojedine hrvatske
regije, a na ekranima se prikazuju hrvatski
promotivni turistički filmovi. Njemačka je
tradicionalno najrazvijenije tržište s kojeg
se putnicima nudi najveći broj letova prema Hrvatskoj.
Osobna briga i diskrecija također su od
velikog značaja za postizanje najboljeg
mogućeg rezultata za Vas.
Pri tome radimo po jednostavnom principu: Stavljamo se u Vašu poziciju te Vaše
teme i problemi postaju naši. Savjetujemo
Vas svojim znanjem i strašću za onime što
radimo.
Brinemo o Vama temeljem svog iskustva
i pogleda na svijet. Na licu mjesta osobno
stojimo uz Vas.
Steuerkanzlei Radmanić
Rembrandtring 16
63110 Rodgau
Tel.:+49 172 6945383
Fax: +49 6106 2845961
www.steuerberater-radmanic.de
[email protected]
18 CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
Zurich Geschäftsstelle
K. Juričić & H. Ursić
Elisabethenstr. 29
61348 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 26552-34, Fax: -35
[email protected]
Tijekom cijele godine nudimo redovite direktne letove iz Frankfurta i Münchena, a u
sezoni i iz Berlina, Düsseldorfa i Hamburga,
kao i brojne charter letove.
Croatia Airlines Frankfurt
Schillerstr. 42-44 - 60313 Frankfurt
Tel.: +49 69 920052-0, Fax: -51
www.croatiaairlines.com
[email protected]
Tina Drnjević-Kotarac - Odvjetnica
Kontis d.o.o.
Pavo Badrov - Knjigovođa
Usluga uključuje posebice podršku iz oblasti područja nekretnina, poreza i financija,
korporativnog i trgovačkog prava, a pružaju
se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Poduzeće Kontis d.o.o. izvodi investicijske radove u Hrvatskoj i inozemstvu kroz
pružanje usluga montaže cijevi i čeličnih
konstrukcija u kemijskim, petrokemijskim
i energetskim postrojenjima. Poduzeće je
osnovano u lipnju 2005. godine i zapošljava visoko specijalizirane radnike iz područja metalske djelatnosti.
Knjigovodstveni ured PAVO BADROV je
utemeljen početkom 2004. i do danas
uspješno vodi knjigovodstvo i računovodstvo nizu poduzeća u regiji Frankfurt.
Prakticira se također i primjena „preventivnog prava“, a to znači što kvalitetnija
priprema projekata i ugovora, kako bi se interesi klijenta maksimalno zaštitili. Usluge
se također pružaju na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku.
Tina Drnjević Kotarac
Rooseveltova 47 -21000 Split
Tel: + 385 21 57 13 85
Mob: + 385 98 66 90 14
Fax: + 385 21 57 13 8
[email protected]
Svi poslovni procesi poduzeća standardizirani su i provode se u skladu sa sustavima
kvalitete ISO 9001 i SCC.
Kontis d.o.o.
An der Schindhol 7
65843 Sulzbach/Ts.
Tel.: +49 6196 998666-6, Fax: -5
www.kontis.de
[email protected]
Naša ideja je pružanje kompletne
usluge
knjigovodstva,
računovodstva i savjetovanja svim poslovnim
subjektima.
Pouzdan
smo
partner
s
dugogodišnjom
tradicijom u praćenju razvoja i poslovnog uspjeha Vaše tvrtke kao i u uspješnom
rješavanju bilo kakvih problema koji se
mogu javiti u Vašem poslovanju.
Pavo Badrov - FIBUSERV.COM*
Eschersheimer Landstr. 1-3
60322 Frankfurt a. M.
Tel.: +49 69 49086007
[email protected]
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
19
Znanje je moć.
“
ODVJETNIČKI URED
Odvjetnik Adriana Petrović
Partizanska 4/1, 52440 Poreč
tel. +385 52 431 166
mob. +385 91 764 4091
+385 99 328 7300
e-mail.
[email protected]
www.odvjetnickiured-petrovic.hr
Oglasnik - Business to Business za
njemačko-hrvatsko gospodarsko područje
Vaš direktan kontakt za oglasnik:
00 49 (69) 36 70 79-40 ili na mail [email protected]
Oglasnik
Adria 24
Augustin
Quehenberger
Group GmbH
PES Kreativna
Tvornica
Odvjetnički
ured Petrović
Gilan d.o.o.
HARRY BAY
Great Goods
Only.
Hrvatska je prelijepa zemlja
a mi smo tu da približimo tu
ljepotu našim gostima.
Ponuđač kvalitet-nih usluga
uprav-ljanja transportom,
mrežne i ugovorne logistike u
središnjoj i istočnoj Europi.
Produkcija promotivnih
proizvoda i POS-Materijala.
Pravno savjetovanje te
zastupanja u pravnim
stvarima na području Republike Hrvatske.
Izrada projekata iz područja
elektrotehnike.
Visokokvalitetni hrvatski
proizvodi s naglaskom na
vrhunski dizajn.
Dr. Filip Grizelj - Osnivač Adrie24
A. Quehenberger Group GmbH
PES Kreativna Tvornica
Odvjetnički ured Petrović
Gilan d.o.o.
HARRY BAY
Agencija Adria24 spada među najveće
putničke agencije specijalizirane za najam
smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj. Svojim
gostima nudi preko 15.000 smještajnih kapaciteta diljem cijele HR. U širokoj ponudi
prekrasnih smještaja na cijelom Jadranu
možete pronaći raznovrsne smještajne
jedinice od aprartmana, hotela pa sve do
kampova i svjetionika.
Poduzeće Quehenberger Logistics, upravljan od strane vlasnika, srednje je veliki
ponuđač kvalitetnih usluga upravljanja
transportom, mrežne i ugovorne logistike u
središnjoj i istočnoj Europi.
Tvrtka PES preko 20 godina kreira promotivne proizvode od metala i plastike, POS
materijale, poslovne darove i suvenire proizvedene po mjeri. Kompletan proces proizvodnje, od ideje do finalnog proizvoda,
odvija se u vlastitom pogonu u Zagrebu.
Problemi sa nasljeđivanjem (ostavinski
postupci,upisi u zemljišne knjige), sve pravne usluge povezane sa nekretninama, osnivanje trgovačkih društva, pravna podrška
kroz zastupanje u trgovačkim stvarima i pomoć stranim investitorima samo su neke od
profesionalnih usluga koje nudimo.
Tvrtka Gilan osnovana je 1999. godine u
Splitu. Bavimo se izradom projekata iz područja elektrotehnike, tehničkim nadzorom i
savjetovanjem u gradnji, energetskim certificiranjem te uslugama koordinatora I i II za
zaštitu na radu.
Hrvatska ima ukusne i viskokvalitetne delikatese. Iste, nažalost, nisu jako poznate u
prekograničnim područjima, iako su vrlo
cijenjene od onih koji ich upoznaju.
Obiteljska smo tvrtka sa sjedištima u Münchenu i Rijeci, a naših preko 20 zaposlenika
brine se za klijente Adrie24.
Adria24 GmbH
Münchener Str. 19
82024 Taufkirchen-München
Tel.: +49 89 746734-44, Fax: -40
www.adria24.com
[email protected]
22
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
Spektar usluga poduzeća obuhvaća usluge upravljanja transportom za djelomični
i kompletni utovar kao i mrežne i ugovorne logistike na više od 80 lokacija u cijeloj
Europi.
Pri oblikovanju proizvoda koristimo širok
spektar različitih tehnologija, od tradicionalnih, poput lijevanja i kovanja, do modernih, poput brizganja, 3D skeniranja i 3D
printa.
Zajamčen je brz i profesionalan pristup.
Stojimo na raspolaganju za osobni kontakt i
na području Njemačke.
Pratimo trendove u izradi projekata pametnih kuća i obnovljivih izvora energije. Naše
reference i certifikat kvalitete ISO 9001 svjedoci su iskustva i uspješnosti.
Pored toga Quehenberger Logistics nudi
pomorska i zračna transportna rješenja,
upravljanje sigurnošću i kvalitetom, logistička rješenja za stvaranje dodane vrijednosti i carinske usluge.
Augustin Quehenberger Group GmbH
Gewerbegebiet Nord 5
A-5204 Strasswalchen
Tel.: +43 50 559-2054, Fax: - 82054
www.augustin-quehenberger.com
Harry Bay osnovan je s ciljem pronalaska i
distribucije tih blaga te za kreiranje nekoliko proizvoda i brandova s naglaskom na
vrhunski dizajn a u svrhu ulaska na tržište.
Prvi proizvod je „TESLA Šljivo“. Voćna i blaga premium Šljivovica.
Više informacija možete dobiti na našoj
web stranici www.teslasljivo.com
PES kreativna tvornica
Prekratova 64 - 10020 Zagreb
Tel.: +385 1 654 81 79
Fax: +385 1 655 39 54
www.pes.hr
[email protected]
Odvjetnica Adriana Petrović
Partizanska 4/1, 52440 Poreč
Festnetz +385 52 431 166
Mobil +385 91 764 4091
+385 99 328 7300
www.odvjetnickiured-petrovic.hr
GILAN d.o.o.
Poljička cesta 32, 21000 Split, Hrvatska
tel: 00 385 21 466 824
fax: 00 385 21 457 868
e-mail: [email protected]
www.gilan.hr
HARRY BAY UG
Kennedyallee 93
60596 Frankfurt
T +49 173/199 366 2
E [email protected]
www.harry-bay.com
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
23
Oglasnik - Business to Business za
njemačko-hrvatsko gospodarsko područje
Vaš direktan kontakt za oglasnik:
00 49 (69) 36 70 79-40 ili na mail [email protected]
Oglasnik
Valamar
Hotels &
Resorts GmbH
Đuro Đaković
Elektromont
d.d.
„ET CETERA”
prevoditeljske
usluge
Anwaltskanzlei
Savić
H-Solutions
d.o.o.
Izuzetna gostoljubivost
zajedno s najvišim standardima kvalitete i izvrsnom
uslugom.
Proizvodimo sve vrste proizvoda od tankog lima, lake
zavarene čelične konstrukcije, vršimo elektromontažu.
Naša Vam Agencija
za prevođenje stoji na usluzi
od 0-24 h.
Für Wunder muss man beten,
für Veränderung muss man
arbeiten. (Thomas von Aquinus, 1225-1274)
Mi smo inovativni projektni
biro „H-Solutions d.o.o. Mostar“ sa naglaskom na čelične konstrukcije.
Valamar Hotels & Resorts GmbH
Đuro Đaković Elektromont d.d.
Melanija Habrun -
Rechtsanwćltin Sandra Savić
H-Solutions d.o.o. Mostar
Izuzetna gostoljubivost zajedno s najvišim standardima kvalitete i izvrsnom
uslugom – upravo to nudi vodeća hrvatska hotelska grupacija Valamar Hotels
& Resorts te time nadaleko prednjači
u pogledu zadovoljstva gostiju: 90 %
gostiju dalje preporuča svoj smještaj!
Proizvodimo sve vrste proizvoda od tankog
lima, lake zavarene čelične konstrukcije
po zahtjevima kupca sa svim vrstama površinske zaštite, te vršimo elektromontažu u
stambenim i industrijskim objektima kao i
programiranje upravljanja postrojenjima
putem SCADA sustava.
Dugogodišnji iskusni prevoditelji i sudski
tumači pružaju podršku svojim partnerima
brzim, kvalitetnim i vrlo prihvatljivim korporativnim i stručnim prijevodima.
Anwaltskanzlei Savic berät Sie umfassend
in Arbeits- und Familienrecht, sowie in
Straf- und Verkehrsrecht.
Potrebna Vam je pomoć? Rado ćemo Vam
pomoći pri:
Portfelj grupacije čine 23 hotela, prije svega kategorije s tri i četiri zvjezdice, 8 apartmanskih kompleksa i 9 autokampova. Svi
se objekti nalaze na top destinacijama i
ekskluzivnim lokacijama diljem jadranske
obale.
Preko detašmana izvodimo u Njemačkoj
montažu svjetlovoda, te za industriju tračničkih vozila vršimo elektromontažu u
vagonima i lokomotivama, ožičenje elektro
ormara i ispitivanje električnih instalacija.
Valamar Hotels & Resorts GmbH
Bockenheimer Landtsraße 61 60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 975707271
Fax: +49 69 975707273
www.valamar.com
Đuro Đaković Elektromont d.d.
Dr. Mile Budaka 1
HR-35000 Slapišeski Brod
Tel.: +385 35 493300, Fax: 448329
www.dd-elektromont.com
[email protected]
24
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
Prof - Vlasnica
Usmjereni smo poduzećima koji traže stalno dostupnog i pouzdanog partnera koji će
ih pratiti u uspješnom poslovanju i nastupu na tržištu, kao i privatnim osobama koje
trebaju svoje tekstove na stranim jezicima.
Radujemo se Vašem uspjehu!
Fokus der Tätigkeit bildet die Rechtsberatung von Privatpersonen und kleinen bis
mittelständischen Unternehmen.
Frau Sandra Savic ist eine junge und engagierte Rechtsanwältin, die Ihnen in jeder
Lage mit Zuverlässigkeit und Kompetenz
zur Seite steht.
Obratite se s povjerenjem!
ET CETERA prevoditelj. usluge
Lužanska 5
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 98 283482
[email protected]
Rechtsanwältin Sandra Savic
Elisabethenstr. 29 - 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172-2655236
Fax: 06172-2655235
www.kanzlei-savic.de
[email protected]
Izradi idejnih rješenja (concept study), Dizajnu i statičkom proračunu konstrukcija,
Redizajnu postojećih konstrukcija, analizi
i optimizaciji konstrukcija, Izradi prototipa, Konstrukcijama raznih vrsta alata (za
brizganje plastike i aluminija, specijalni
alati za stezanje itd.), Uslugama zavarivanja, Zavarivanje svim postupcima, izrada
tehnologije zavarivanja i obuka zavarivača,
Outsorcing-u (prilagodba crteža i proizvodnja prema crtežima zajedno sa partnerskim
poduzećima).
H-Solutions d.o.o. Mostar
Bišće polje bb (Tehnološki park INTERA)
88000 Mostar
Tel.: 00387 63 - 326955
Kontaktperson: Leko Vjenceslav
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
25
TEKST
Irena Ivanković, KWVD
Obrazovanje
Foto
Shutterstock
STRUČNA EKSKURZIJA
02. listopad - 05. listopad 2014. god.
Zagreb, Karlovac i Poreč
H
rvatski gospodarski savez u razdoblju od
2. do 5. listopada 2014. god. organizira
njemačko-hrvatsko gospodarski kongres u Hrvatskoj, u obalnom gradu Poreču pod nazivom:
„Nova država članica EU-a – od teorije do
prakse.“ Pravni i porezni okvirni uvjeti na njemačko-hrvatskom gospodarskom prostoru, mogućnosti ulaganja u Hrvatsku i regionalna suradnja.
Kao govornike s hrvatske strane pridobili smo za prvi dan
kongresa između ostalog HAMAG BICRO, Crowe Horwath,
dr. Ivana Domagoja Miloševića i mnoge druge. Na drugom
danu kongresa program prate i govornici iz Njemačke.
Od gostiju se pored predstavnika Komora i državnih
ustanova
očekuju
i
pravnici,
porezni
savjetni-
26
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
ci
i
donositelji
odluka
iz
politike
i
gospodarstva.
Prijavnu dokumentaciju i detaljan program možete dobiti
preko nas.
Irena Ivaković
[email protected]
00 49 (69) 36 70 79 40
Anzeige
Valamar Argosy Hotel 4*
Valamars frisch renovierte Traumziele
in Dubrovnik
K
roatiens größte Hotelkette, Valamar Hotel & Resorts,
investiert regelmäßig in ihre Hotels und Anlagen. Verwöhnt von besten Wetterbedingungen und sensationellen Küstenlagen, bieten die Hotels und Apartments nach
umfassender Renovierung und Erweiterung zeitgemäßes Design und eine Ausstattung vom Feinsten. Für die Urlaubsgäste
bedeutet dies, dass sie neben dem hervorragenden Service
von erstklassigen Einrichtungen, neuwertigen Zimmern und
Apartments sowie einzigartigen Sportangeboten profitieren;
auch Businessgäste und Veranstalter privater und geschäftlicher Events finden modernste Konferenztechnik oder den
gewünschten exklusiven Rahmen vor. In Dubrovnik sind es
gleich zwei Hotels, die sich nach umfassender Renovierung
und Erweiterung als echte Traumziele entpuppen.
Das vollständig renovierte Valamar Dubrovnik President Hotel 5* eröffnete nach einem Facelift im Mai 2014 als Valamars erstes 5-Sterne-Luxushotel. Als Flaggschiff der Hotelkette bietet es seinen Gästen in einzigartiger Strandlage auf der grünen Halbinsel Babin Kuk ein luxuriöses
Dubrovnik-Erlebnis: Große, komfortabel eingerichtete Zimmer mit Meerblick, vielfältige Strände in direkter Nähe, ein renovierter Indoorpool und
ein brandneuer Outdoorpool, ein fantastisches Wellness- und Sportangebot sowie ein Buffet- und À-la-carte-Restaurant und mehrere Bars
lassen auch bei anspruchsvollen Gästen keine Wünsche offen. Das Hotel ist nur wenige Minuten von der bezaubernden Altstadt Dubrovniks
entfernt, ermöglicht seinen Gästen aber auch ein mediterranes Naturerlebnis, umgeben vom kristallblauen Meer; spezielle Romantikangebote
mit Frühstücksservice auf der Zimmerterrasse und Candle-Light-Dinner,
Wellnessanwendungen für Paare und anderen romantischen Überraschungen runden das Verwöhnprogramm ab. Das Luxushotel setzt aber
auch einen neuen Standard als perfekter Veranstaltungsort für kleinere
Konferenzen oder Events: Ein voll ausgestatteter Konferenzraum für bis
zu 400 Personen, unterteilbar in fünf separate Räume, steht hier zur
Verfügung, außerdem zwei weitere Tagungsräume; modernste Tagungstechnik ist eine Selbstverständlichkeit. Bankette und Empfänge werden
auf der neuen Terrasse mit herrlichem Panoramablick auf die Adria und
die Elaphiti-Inseln zum unvergesslichen Erlebnis.
www.valamar.com
Valamar Dubrovnik President Hotel 5*
Valamar Dubrovnik President Hotel 5*
Das aufstrebende Valamar Argosy Hotel 4* eröffnete nach umfangreichen Renovierungen im April 2014 als 4-Sterne-Hotel. Eingebettet in eine wunderschöne mediterrane Gartenlandschaft, bilden
stilvolle Zimmer und der brandneue stufenlose Outdoorpool das
perfekte Ensemble für einen erholsamen und romantischen Urlaub.
Neben der paradiesischen Lage sorgt die Nähe zu Dubrovniks
Altstadt und zu zahlreichen Stränden dafür, dass immer wieder aufs Neue entschieden werden kann, ob Kultur, Sonne oder
Wellness den Tag verschönern soll. Die neu gestalteten komfortablen Zimmer, zumeist mit Balkon oder Terrasse, sowie die neue
Wohlfühloase mit Saunen, Fitness- und Ruheraum sind wohltuende Entspannungsorte, während Sport-, Unterhaltungs- und
Freizeitprogramme dafür sorgen, dass Langeweile nicht aufkommt:
Abtauchen in der Adria, Parasailing, Tennis oder Beachvolleyball
– zahlreiche Sportmöglichkeiten in der Nähe des Hotels erweitern
noch das abwechslungsreiche Programm. Das hervorragende
Hotelrestaurant mit Show-Cooking-Angebot und Frühstücks- und
Abendbuffet bietet das Beste aus der regionalen und internationalen Küche auf seiner wunderschönen Terrasse, mit Blick auf
die Brücke von Dubrovnik und die Insel Daksa – eine unwiderstehliche Kulisse für ein romantisches Abendessen. Dieses erstklassige
Hotel überzeugt aber auch als perfekter Veranstaltungsort – mit
drei klimatisierten modernen Tagungsräumen.
News
EU
Komisja
kritizira prevelike doprinose na plaću
no opterećenje na plaću, već se njegov udio u ukupnim
poreznim prihodima EU-država povećao s 50,9 na 51,0 posto. Prema tome davanja na potrošnju su činila samo 28,5 posto
poreznih prihoda. Porezi na kapital su s 20,8 posto bili još niže.
U Njemačkoj je nesrazmjer još izraženiji. Na rang listi EU država s
najvišim poreznim opterećenjem radne snage Njemačka se iza
Švedske (58,6 posto poreznih prihoda), Nizozemske (57,5 posto) i
Austrije (57,4 posto) nalazi na četvrtom mjestu s 56,6 posto. Izdaci
za potrošnju i kapital se u Njemačkoj naprotiv oporezuju jasno ispod prosjeka i sa samo 27,6 odn. 15,9 posto čine porezne prihode.
Jače suzbijanje utaje poreza
Gotovo da nema napretka u Njemačkoj
Tek početkom lipnja je EU Komisija u „preporukama za zemlje“
koje dobivaju sve zemlje članice u okviru Europskog semestra za
bolju koordinaciju gospodarske politike, opomenula da se kod
prebacivanja poreznog opterećenja dalje od faktora rada „na izvore
prihoda koji potiču rast“ u njemačkom reformnom programu za
2014. god. nisu predviđene bitne mjere. Između ostalog Komisija
preporuča da se proširi osnovica za obračun poreza na dodanu
vrijednost i da se na manji broj proizvoda i usluga primjenjuje smanjena PDV-stopa od sedam posto. Već je iznova Komisija
kritizirala činjenicu da oni koji u Njemačkoj malo zarađuju, moraju
plaćati previše poreza.
Opterećenje davanjima na plaću je u zemljama članicama vrlo ra-
V
isoke
porezne
stope na faktor
rada ugrožavaju
konkurentnost
poduzeća EU-a.
Na to je ponovno upozorio Povjerenik EU-a
za poreze Algirdas Semeta.
Kao što proizlazi iz godišnjeg
izvješća EU-a o poreznim trendovima, stalno se povećavaju
opća davanja u odnosu na bruto domaći proizvod. Pri tome
su porezi na plaću u 25 zemlje
članice najveći izvor prihoda
za državnu riznicu. U 13 država među kojima je i Njemač-
30
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
ka, isti čine više od polovice
ukupnog poreznog prihoda.
Izvješće se temelji na podacima iz 2012. god. „Prebacivanje
oporezivanja dalje od faktora
rada koje smo uvijek iznova
zahtijevali, kako bi omogućili
našem gospodarstvu da ponovno postane konkurentnije,
mora se konačno sprovesti
u djelo“, zahtijevao je Semeta. No trenutno to nije na vidiku. I između 2011. i 2012.
god. nije smanjeno porez-
zličito. Dok isto u Švedskoj iznosi 58,6 posto poreznog prihoda,
u Bugarskoj je samo 32,9 posto. I Malta, Cipar i Velika Britanija
su ispod 40 posto. Ako se u obzir uzmu i socijalna davanja, tada
se mijenja poredak ranga EU država. Trend prema većem umjesto
manjem opterećenju i tada dalje ostaje. Tzv. „implicirana porezna stopa“ koja opisuje odnos poreza na plaću i socijalnih davanja uz troškove rada, povećala se 2012. god. u EU prosjeku za
0,3 postotnih bodova na 36,1 posto. Njemačka se tu nalazi još
uvijek ispod prosjeka s kvotom od 37,8 posto. U deset zemalja država ubire još više, najviše u Belgiji i Italiji (po 42,8 posto).
U svojim preporukama za zemlje o gospodarskoj politici zemalja članica Komisija je izjavila da su povećanja poreza općenito
pogrešan put do poticanja gospodarskog rasta. Povjerenik za gospodarstvo Olli Rehn je opomenuo „etiku oporezivanja“ i zahtijevao
da se umjesto stalnog povećanja poreza postupanje radije usmjeri
više protiv agresivnog poreznog planiranja i utaje. Veliku pohvalu
dobio je za to od industrije. Krovni savez Businesseurope je ukazao
na to da je porezno opterećenje u EU-u za 50 posto veće nego u
SAD-u i 30 posto veće nego u Japanu.
Izvor:
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12455_de.htm
TEKST
Melanija Habrun
Foto
Shutterstock
Savjeti Melanije Habrun
U tom slučaju svoj ured u prtljažniku samo selite na neku drugu lokaciju.
Ako pak kao privatnik uopće ne idete na
godišnji odmor, već putujete samo produžene vikende da sa svojim najmilijima
budete negdje uz morske stijene, sigurno ste pronašli načina kako najbolje iskoristiti usporene ljetne mjesece.
To je vrijeme u kojem je gotovo nemoguće dogovoriti neke sastanke, sređivati išta u državnim službama ili tražiti nešto u bankama. I svi mi imamo
razumijevanja za ta prazna razdoblja.
Kako
ti
to
najbolje
vrijeme
za
svoj
iskoristiposao?
Jedan od načina je da se posvetite projektima koje stalno odgađate, a sad je upravo
pravi tajming za njih ili da sredite administraciju, da poradite na svojim marketinškim
strategijama, osmislite novi koncept
pristupa tržištu, pribavite brdo stručne
literature koju ne stignete čitati preko
godine, a pomoći će vam da se profesionalno razvijate, počnete pisati blogove ili
pak da bacite osvrt na proteklo razdoblje
i donesete neke nove poslovne odluke.
Što god odlučili, mnogi će uspjeti u svojim ljetnim poslovnim naumima, a ako ne,
pričekajte sljedeće razdoblje godišnjih odmora.
Kako iskoristiti vrijeme godišnjih odmora
peugeot-commerce.de
WIR BEWEGEN WAS FÜR SIE
DIE NUTZFAHRZEUGANGEBOTE VON PEUGEOT
ZUM BEISPIEL:
PEUGEOT Bipper
1.3 l HDi FAP 75
55 kW (75 PS)
LEASINGRATE:
€ 124,–*mtl.
NULL ANZAHLUNG
za posao?
L
jetno
razdoblje
poistovjećujemo
s vremenom kada
se sve usporeno
odvija zbog godišnjih
odmora.
Ako radite za nekog, vjerojatno
jedva čekate ta dva do tri tjedna toliko iščekivanog odlaska
na odmor, da se što dalje maknete od radne svakodnevice
i isključite sva moguća elektronska
smetala.
Odlazite
mirne duše, jer znate da vas
netko mijenja, i da ćete sve
moći nadoknaditi po povratku.
Ako ste pak privatni poduzetnik, ne
možete na isti način dijeliti radost odlaska na godišnji odmor, jer se teška srca
možete odvojiti od posla koji vam
donosi vaš svakidašnji kruh. Oni manji privatnici znaju da svaki neodrađeni dan znači manju zaradu taj mjesec.
Abb. enthält Sonderausstattung
Ge
de
ür
r f ben
Nu t r e i
e
rb
we
* Ein gewerbliches Leasingangebot der PEUGEOT Bank, Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S. A., Niederlassung
Deutschland, Neu-Isenburg, für den PEUGEOT Bipper 1.3 l HDi FAP 75, 55 kW (75 PS) ab € 124,– mit null Anzahlung,
48 Monaten Laufzeit, 10.000 km pro Jahr Laufleistung, zzgl. 19 % MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,9; außerorts 3,6; kombiniert 4,1; CO 2 -Emission
(kombiniert) in g/km: 107. Nach amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung.
PEUGEOT COMMERCE GMBH
NIEDERLASSUNG RHEIN-MAIN
32
CRONNECT MAGAZIN · 04/2014
60326 Frankfurt • Kleyerstraße 9 • Tel.: 069 758009-0 • 63165 Mühlheim • Dieselstraße 67–69 • Tel.: 06108 7959-0 •
63263 Neu-Isenburg • Schleussnerstraße 96–98 • Tel.: 06102 8828-0 • 65719 Hofheim • Im Langgewann 2 • Tel.: 06192 97778-0 •
61440 Oberursel • Frankfurter Landstraße 72 • Tel.: 06171 5847-0 • 65201 Wiesbaden • Rheingaustr. 61–63 • Tel.: 0611 92809-0 •
55120 Mainz (Mombach) • In der Dalheimer Wiese 36 • Tel.: 06131 66917-0 • 55129 Mainz (Hechtsheim) • Wilhelm-MaybachStraße 17 • Tel.: 06131 62917-0 • 65428 Rüsselsheim • Eisenstraße 18–20 • Tel.: 06142 91369-0
WEB IMENIK
Adria24 GmbH
www.adria24.com
Lepus d.o.o
www.lepus.hr
Tabak Reisen
www.tabakreisen.de
A.L. Fliesenprofi AG
www.al-fliesenprofi.de
Lingua Soft d.o.o.
www.lingua-soft.hr
Termika d.o.o.
www.termika.hr
AM Mandaric Bauservice GmbH
www.bauservice-m.de
Maminho GmbH
www.diva-bar.de
CROWE Horwath d.o.o.
www.crowehorwath.net
AOK Hessen
www.aok.de/hessen
Megapromet d.o.o.
www.megapromet.de
Valamar Hotels & Resorts GmbH
www.valamar.com
AVM Maler und Baudekoration GmbH
www.avm-gmbh.com
MILES d.o.o.
www.miles-lift.com
BHS Corrugated Strojevi d.o.o.
www.bhs-corrugated.hr
bemes industries services GmbH
www.bemes.biz
miro-concept GmbH
www.miro-concept.com
Budimir Export-Import
www.budimir.info
MontCommerce d.o.o.
www.montcommerce.de
City Bus Mainz GmbH
www.mvg-mainz.de
Multimedien.net
www.multimedien.net
Croatia Airlines d.d.
www.croatiaairlines.com
M.F. Certus d.o.o.
www.certus.hr
Dalmaconsult d.o.o
www.dalmaconsult.com
Peugeot Commerce GmbH
www.peugeot-commerce-rhein-main-frankfurt.de
Đuro Đaković d.d.
www.duro-dakovic.com
Ekoma d.o.o
www.ekoma.hr
Fibuserv
www.fibuserv.com
Financetainment
www.financetainment.de
H-Solutions
www.h-solutions.ba
HARRY BAY UG
www.harry-bay.com
Höchster Genussschmiede
www.hoechstergenussschmiede.de
Kanzlei Kovač
www.kanzlei-kovac.de
Kanzlei Savić
www.kanzlei-savic.de
Kontis d.o.o.
www.kontis.de
Kroatische Feinkost
www.kroatische-feinkost.de
Quehenberger Logistics DE GmbH
www.quehenberger.com
Radnik d.d.
www.radnik.de
Sandelmühle Restaurant
www.sandelmuehle.com
SC Isolierungen
www.sc-isolierungen.de
Sintronics
www.sintronics.de
SOLAR Magna Deutschland AG
www.solarmagna.de
SPECAUTOMATIKA - Bilus d.o.o.
www.specautomatika.hr
Die Vorsorge - Hrvoje Klobučar
www.dievorsorge.de
GVOMAR d.o.o.
www.euroera.hr
Jakara AMG d.o.o.
www.jakara-amg.hr
Lubo-Bau GmbH
www.lubo-bau.de
Luneta d.o.o.
www.luneta.hr
Mapego-ing d.o.o.
www.mapego-ing.hr
Marketing Terminal d.o.o.
www.marketing-terminal.de
Nexus d.o.o.
www.nexus.com.hr
P.E.S.-Zagreb d.o.o.
www.pes.hr
Termika d.o.o.
www.termika.hr
WorCon & ImmoPart GmbH
www.worcon.de
Stand-Bau GmbH
www.stand-bau-gmbh.de
Odvjetnički ured Petrović
www.odvjetnickiured-petrovic.hr
Steuerberaterin Monika Radmanic
www.steuerberater-radmanic.de
Zurich Bezirksdirektion K. Juricicw
ww.hrvoje-ursic.de
Steuerberatungsgesellschaft Meridian
www.meridian-steuern.de
MITGLIED WERDEN
Antrag auf Mitgliedschaft in die KWVD / Zahtjev za Članstvo u KWVD
Daten des Antragstellers / podaci podnositelja zahtjeva
U našem svakodnevnom radu uvijek iznova utvrđujemo da ima mnogo poduzeća koja relativno nepripremljeno ili samo s pola znanja žele doći u Njemačku. Kod poduzeća koja traže
način za poslovanje u Hrvatskoj, je u pravilu priprema znatno bolja.
Kao Hrvatski gospodarski savez nudimo svojim članovima mogućnost pripreme kroz osobne
razgovore za novo tržište rada i zajedno prolazimo liste provjere za besprijekorno odvijanje
procesa. Provjeravamo obvezu majstorskog ispita, priznavanje stranih obrazovnih kvalifikacija ili pomažemo i pri otvaranju podružnica ili poslovnih jedinica na njemačko-hrvatskom
gospodarskom području.
Nadalje mi savjetujemo i pratimo na upit i davanje zahtjeva za radnim dozvolama ili pružamo podršku kod pravilnog postupanja kod sezonskog posla. Našim članovima nudimo
usluge usmjerene cilju i rješenju u korespondenciji s komorama, savezima, institucijama
i državnim tijelima. Iz jake mreže Hrvatskog gospodarskog saveza proizlaze mogućnosti
pronalaska novih partnera ili korištenja njihovih usluga.
KWVD CRONNECT • AUSGABE III 2012
Ako ste zainteresirani za jednu od tih usluga, u radno vrijeme možete kontaktirati voditelja
ureda za pružanje usluga.
36
UČLANITE
SE I VI!
Name / ime
Straße und Nummer / ulica i broj
Postleitzahl / poštanski broj | Ort / mjesto
Land / država
Geburtsdatum / datum rođenja
Telefon
Telefax
E-Mail
Website
Nur für juristische Personen bzw. Firmen / Samo za pravne osobe odn. tvrtke
Name des Unternehmens / ime tvrtke
Rechtsform / Pravni oblik
Inhaber / vlasnik
Geschäftsführer / direktor
Branche / branša
Gründungsdatum / datum osnivanja
Ich stelle den Antrag zur Aufnahme als Mitglied in die Kroatischen Wirtschaftsvereinigung e. V.
Die Mitgliedschaft soll ab dem ....................................... beginnen.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für juristische Personen 240,00 EUR pro Jahr und für natürliche Personen 120,00 EUR pro Jahr.
Bei Schülern und Studenten gilt ein ermäßigter Mitgliedsbeitrag von 30,00 EUR pro Jahr. Im Übrigen wird auf die Beitragsordnung der Kroatischen Wirtschaftsvereinigung e.V. verwiesen.
Godišnja članarina iznosi za pravne osobe 240,00 eura, a za fizičke 120,00 eura. Učenicima i studentima odobrena je snižena
članarina od 30,00 eura. Glede ostalih odredbi upućuje se na pravilnik o članarinama Hrvatskog gospodarskog saveza.
KWVD CRONNECT • AUSGABE III 2012
Kao partner na njemačko-hrvatskom gospodarskom području jedan od naših glavnih zadataka je „otvaranje vrata“ kako bismo Vam olakšali posao. Hrvatski gospodarski savez se
u prvom redu smatra poveznicom između različitih pojedinačnih poduzeća, državnih i nedržavnih organizacija i ureda koja služe učinkovitoj razmjeni informacija.
Datum 37
Podnosim zahtjev za primanje u članstvo Hrvatskog gospodarskog saveza u Njemačkoj.
Članstvo počinje od ............................................... .
Učlanite se!
KWVD - Vaš partner na hrvatsko-njemačkom gospodarskom području!
Tel.: 0049-69-367079-40
Fax: 0049-69-367079-39
E-Mail: [email protected]
Stempel / pečat
Unterschrift / potpis
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
5 090 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content