close

Enter

Log in using OpenID

DOBRO DOŠLI U ŽIVOT - Zwei und mehr

embedDownload
Napokon tu!
DOBRO DOŠLI
U ŽIVOT
oc
a pom
k
s
j
i
c
a
Orijent a sadrži
koj
za
e
t
e
j
v
sa
lje,ike
e
t
i
d
o
r oz raznol
r
vodic k nude
po
Doživljaj
BEBA
Beba je tu, a svijet se malkice okrenuo naglavacke.
Ponekad i malo više od malkice …
Dragi roditelji!
Želim Vam od srca cestitati na rodenju Vašeg djeteta!
Kao otac znam: Kada se dobije dijete, to je jedan od najljepših trenutaka u životu svih roditelja, ali
istovremeno i pocetak jednog razdoblja s velikim izazovima i obvezama. U toj fazi pojavljuju se pored
trajnih dojmova i mnogobrojna pitanja – ova informativna brošura treba Vas stoga što bolje pripremiti
na taj odgovorni zadatak koji Vas ocekuje:
Brošura sadrži pored informacija koje su važne neposredno poslije djetetovog rodenja i pregled o spektru usluga i proizvoda koje Referada za društvo i generacije kao informacijski odjel pokrajine Štajerske
nudi za naše obitelji.
Želim Vama i Vašem djetetu svako dobro u ovoj lijepoj i zanimljivoj životnoj fazi i nadam se da Vam
ovim vodicem možemo pružiti dragocjenu orijentaciju i korisnu pomoc.
Vaš
Pokrajinski ministar za obitelji
Mag. Michael Schickhofer
Djeca mijenjaju – majkama i ocevima - život iz temelja. Biti roditelj znaci preuzimati jednu odgovornu ulogu na koju je potrebno navikavati se. Sada ce Vam sigurno
dobro doci: Smirenost. Samopouzdanje. Hrabrost. Optimizam. I podrška!
Sljedeca cek lista pruža Vam pregled o tome koje administrativne putove morate
obaviti odmah nakon djetetova rodenja.
ŠTO SE MORA UcINITI NAKON DJETETOVA ROĐENJA?
ŠTO
Prijava rodenja
Rodni list
Prijava prebivališta
Uvjerenje o austrijskom
državljanstvu
KADA/KAKO
GDJE
Prijavu bi trebalo proslijediti u maticni ured (Standesamt) u
roku od tjedan dana nakon dje- mjestu djetetova rodenja
tetova rodenja. Za to su nacelno
zaduženi rodilište, primalja odn.
lijecnica ili lijecnik koji su obavili
porodaj. Po pravilu se ne morate
sami o tome brinuti.
Rodni list bi trebalo izvaditi
ubrzo nakon djetetova rodenja
jer je potreban za izdavanje drugih isprava. Rodni list je važan
tijekom cijelog života!
maticni ured (Standesamt) u
mjestu djetetova rodenja, a
katkad se može dobiti i preko
rodilišta
Prijava prebivališta trebala bi se
obaviti u roku od 3 dana ako je
porodaj bio kod kuce odn. u roku
od 3 dana nakon otpuštanja
iz rodilišta. Odlazak u prijavni
ured nije potreban ako bolnica
ima prijavne obrasce (Meldezettel) koji se mogu proslijediti
maticnom uredu. Najbolje je da
se raspitate!
opcinske vlasti (Magistrat
ili Gemeindeamt), katkad se
prijava može obaviti i preko
rodilišta
Može se izvaditi nakon što se
dobije rodni list i potvrda o
prijavi prebivališta.
opcinske vlasti
(Magistrat ili
Gemeindeamt)
Prvo izdavanje isprava povodom djetetova rodenja (npr. rodni list, uvjerenje o
državljanstvu, putovnica) oslobodeno je od placanja pristojbi ako se zahtjev podnese u roku od 2 godine nakon djetetovog rodenja.
ŠTO
KADA/KAKO
GDJE
Socijalno osiguranje
Prijava se obavlja automatski nadležno socijalno osiguranje
preko maticnog ureda; e-karti- majke ili oca
cu zdravstvenog osiguranja
(e-card) dobit cete poštom.
Djecja putovnica
Zahtjev se može podnijeti od- nadležno tijelo za izdavanje
mah nakon djetetova rodenja. pasoša (BezirkshauptmannU nadležni ured morate otici s schaft odn. Magistrat)
djetetom!
Državni djecji doplatak
(Familienbeihilfe)
Zahtjev bi trebalo podnijeti po financijska uprava (Finanzamt)
mogucnosti ubrzo nakon djete- prema mjestu prebivališta
tova rodenja.
Porezna olakšica na dijete
(Kinderabsetzbetrag)
Isplacuje se automatski s
djecjim doplatkom.
Porodiljna naknada prije i
poslije porodaja (Wochengeld)
Isplacuje se zaposlenim majka- nadležni zavod socijalnog
ma 8 tjedana prije i 8 tjedana osiguranja
poslije porodaja – u slucaju
carskog reza i rodenja blizanaca
ili više djece 12 tjedana poslije
porodaja.
nije potreban zaseban zahtjev
Roditeljska naknada za brigu Zahtjev bi trebalo podnijeti ubrzo nadležni zavod
nakon djetetova rodenja; medu- socijalnog
o djeci (Kinderbetreuungstim ne isplacuje se odn. miruje osiguranja
geld)
za vrijeme primanja porodiljne
naknade (Wochengeld).
Posebno želimo ukazati na tzv. Baby-Urkundenservice Grada Graza preko kojeg se pod odredenim
uvjetima može zatražiti izdavanje prvih isprava za bebu bez odlaska u nadležne službe.
www.zweiundmehr.steiermark.at
Obitelj je sreca. Obitelj je izazov. Obitelj je raznolikost. Obitelj zahtijeva katkad i poprilican trud. Iz
dana u dan mogu se pojaviti nova pitanja – ZWEI
UND MEHR Familien- & Kinderinfo (DVOJE I VIŠE
– Informacije za obitelji & djecu) ima u mnogo
slucajeva odgovor na Vaša pitanja.
Kao GLAVNI informacijski centar Referade za
društvo i generacije (Referat Gesellschaft und
Generationen) Strucnog odjela A6 za društvo i
diverzitet ( A6 Fachabteilung Gesellschaft und
Diversität) pokrajine Štajerske Familien- & Kinderinfo nudi Vam informacije i savjetovanje vezano
uz obiteljska pitanja.
ZWEI UND MEHR Familien- & Kinderinfo prikuplja
raznorazne ponude za obitelji i djecu u Štajerskoj,
i to na jednom mjestu. Kompetentne informacije
možete dobiti telefonskim putem, ali i u osobnom
razgovoru na licu mjesta, elektronickom poštom
ili u jednoj od mnogobrojnih brošura, informativnih listova i letaka koje možete preuzeti i s naše
internetske stranice.
Vrata Familien- & Kinderinfo široko su Vam otvorena za Vaše potrebe i pitanja – bilo da se
radilo o pitanjima cuvanja djece, aktivnostima u
slobodnom vremenu, pravnom savjetovanju, porodiljnim pravima, kriznim situacijama ili drugim
pitanjima na koje tražite odgovor. Angažirani tim
stoji Vam na raspolaganju kao prvo kontaktno
mjesto za Vaše upite i pruža Vam temeljite informacije o tome kome se trebate obratiti i koja
su tijela u konkretnim slucajevima nadležna, nudi
Vam niz raspoloživih publikacija i nastoji Vam pomoci u traženju i pronalaženju odgovora na Vaša
pitanja.
NO I
BESPLAT TNO
N
KOMPETE
Radno vrijeme ZWEI UND MEHR Familien- & Kinderinfo:
OSOBNO:
Ponedjeljak: 08:00 – 13:00 sati
Utorak: 12:00 – 16:00 sati
Srijeda: 08:00 – 13:00 sati
Cetvrtak: 08:00 – 13:00 sati
Petak: 08:00 – 13:00 sati
odn. prema dogovoru
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
vruca linija za obitelji: 0316/877-2222
e-mail: [email protected]
putem biltena ili internetske stranice:
www.zweiundmehr.steiermark.at
INFO
INFORMATIVNE BROŠURE & PONUDE
Referade za društvo i generacije
Potpora pokrajine Štajerske za aktivne djecje kampove tijekom
raspusta
Raspust za sve: Ovo dobrovoljno davanje pokrajine Štajerske treba omoguciti što vecem broju djece i
mladih sudjelovanje na nekom aktivnom kampu koji traje najmanje 5 dana s nocenjem ili bez nocenja.
Time se želi olakšati i zaposlenim roditeljima vodenje brige o djeci.
FamilienAPP (aplikacija za obitelji)
Steirischer Elternbrief
(Štajersko pismo za roditelje)
Od rodenja do 6. godine života ove su 3 besplatne
brošure temeljit i vrijedan pratitelj u svakidašnjici
s djetetom. Sadrže dragocjeno znanje i savjete
strucnjaka/inja vezano uz razvoj djeteta, odgoj,
zdravlje, sigurnost i osnovno obrazovanje.
Wegweiser (Putokaz)
Jednostavno pametno: Besplatna aplikacija za pametne telefone (zasad
samo za Android) omogucuje Vam da prema lokaciji na kojoj se nalazite
pretražujete ponude partnerskih poduzeca Štajerske obiteljske iskaznice i
nudi za preuzimanje informacije o uslugama Referade za društvo i generacije te drugih umreženih partnera.
FamilienAPP
Familienfreizeitportal (obiteljski portal za slobodno vrijeme)
Toliko se toga dešava: Preko 3.000 štajerskih ponuda za provodenje slobodnog vremena popisano je
na ovom obiteljskom portalu za slobodno vrijeme – veliki pul s informacijama i prijedlozima za raznorazne aktivnosti. Ponude koje su oznacene logoom Štajerske obiteljske iskaznice nude Vam popust ako
predocite ZWEI UND MEHR Štajersku obiteljsku iskaznicu.
Prirucnik koji Vam abecednim redoslijedom pruža sveobuhvatan pregled o svim relevantnim ponudama i davanjima koje za obitelji nude pokrajina Štajerska i država Austrija. Odgovore možete dobiti i na
mnoga pitanja na koja obitelji u svojoj raznolikosti i u svim životnim fazama nailaze.
Newsletter (bilten)
Übersichtsblatt Familienleistungen
(Plakat s pregledom o davanjima za obitelji)
Vereinbarkeit von ZWEI UND MEHR – Familie und Beruf
(Uskladivost obitelji i posla)
Sve na jedan pogled: Na ovom preglednom plakatu u A2 formatu možete naci sva davanja za obitelji
u Štajerskoj i u Austriji.
Steirischer Familienpass (Štajerska obiteljska iskaznica)
Bez obzira da li se radilo o aktivnostima u slobodnom vremenu, športu, kulturi, obrazovanju ili
pokrajinskom javnom prijevozu – s obiteljskom
iskaznicom koja vrijedi pet godina možete dobiti
mnoge ekskluzivne popuste. Pruža Vam i pregled
o svim savjetovalištima i informacijskim centrima
kojima se u Štajerskoj možete obratiti. Obiteljska
iskaznica vrijedi osim toga i kao „ElternbildungsGutscheinpass“ (bon za roditeljsko obrazovanje) u
ukupnoj vrijednosti od € 20,- godišnje koji možete
utrošiti kod priznatih pružatelja roditeljskog obrazovanja.
Mnoštvo novosti: Elektronicki bilten izlazi tri puta godišnje i nudi Vam kratko i sažeto informacije o
aktualnim temama i novim ponudama Referade za društvo i generacije i drugih umreženih partnera.
Brošura je informacijski paket za poduzeca s mnoštvom ideja i savjeta. Pruža cijeli niz prijedloga i
mogucnosti za mjere koje bi omogucile uskladivanje posla s obiteljskim životom tijekom svih životnih
faza – od cuvanja djece pa sve do pružanja njege. U to spada i model „mama dadilja i tata dadilja u
poduzecu“ koji omogucuje profesionalno cuvanje djece izravno na radnom mjestu roditelja.
Detaljnije informacije/mogucnosti narudžbe naci cete na našoj internetskoj stranici:
www.zweiundmehr.steiermark.at
Kinderdrehscheibe
Kinderdrehscheibe je važan kooperacijski partner pokrajine Štajerske
i informacijski centar i savjetovalište za roditelje koji na podrucju cijele
Štajerske traže mogucnosti za cuvanje djece.
www.kinderdrehscheibe.net
REFERADA ZA
DRUŠTVO I
GENERACIJE
U DUHU
DOBROG
TVA
Š
I
N
D
E
ZAJ
sa strucnim timovima za
obitelj i generacije, žene i
cjeloživotno ucenje
PODUPIRE
obitelji u svoj njihovoj raznolikosti, žene i
muškarce u svim životnim situacijama, suživot
više generacija i cjeloživotno ucenje.
Iznad našeg ukupnog djelovanja i razmišljanja
stoji kao sadržajna poveznica „život i ucenje u
višegeneracijskom kontekstu“. U okviru subvencijskih usluga podupiru se podrucja obitelji,
generacija, žena i cjeloživotnog ucenja ukljucujuci obrazovnu i profesionalnu orijentaciju te
knjižnicarstvo.
UMREŽENO
u službi dobrog zajedništva.
Kao kompetencijska i koordinacijska služba uspostavljamo kontakt izmedu razlicitih umreženih
partnera na podrucjima roditeljskog obrazovanja,
obrazovne i profesionalne orijentacije, generacija, savjetovališta za djevojcice i žene, knjižnica
i puno toga više. Radi se prvenstveno o intenzivnoj razmjeni ideja i razmišljanja i korištenju
raznolikosti sinergija.
INFORMIRA
usmjereno na uslužnost i pronalazak rješenja.
Mi smo prvo kontaktno mjesto za teme koje
su relevantne za obitelji i žene u svim životnim
fazama. Informacije možete zatražiti osobno ili
pronaci u našim mnogobrojnim publikacijama i
informativnim materijalima koje cemo Vam rado
poslati i poštom.
Kontakt i informacije:
Amt der Steiermärkischen
Landesregierung
Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft
Fachabteilung Gesellschaft und Diversität
Referat Gesellschaft und Generationen
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
Tel.: 0316/877-4023
e-mail: [email protected]
www.gesellschaftundgenerationen.steiermark.at
www.zweiundmehr.steiermark.at
IMPRESUM:
Vlasnik medija i nakladnik:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung | A6 Fachabteilung Gesellschaft und Diversität | Referat Gesellschaft und Generationen | Karmeliterplatz 2, 8010
Graz | Telefon: 0316/877-4023 | e-mail: [email protected] | www.gesellschaftundgenerationen.steiermark.at | Izdanje: lipanj 2013 | Tekst: Mag.a Elke
Jauk-Offner | Dizajn i graficka obrada: www.heldenderarbeit.at | Tisak: Medienfabrik Graz GmbH | Fotografije: Lore Hindinger | Prijevod: dolmetschbüro sprint e.U., Graz
Da, želim dobiti informacije
vezano uz „obitelj & dijete“:
Ime:
Adresa:
Molimo
dovoljno
frankirajte.
e-mail*:
*
Slanje informacija o dogadanjima i biltena
Molim pošaljite mi sljedece ZWEI UND MEHR
publikacije:
Steirischer Elternbrief, 1. Teil (1. dio)
Wegweiser (obiteljsko pravo i više)
Übersichtsblatt Familienleistungen
Steirisches Familienmagazin
(Štajerski obiteljski casopis)
Infos zur Beihilfe für Kinderferien-Aktivwochen
(Potpora za aktivne djecje kampove)
Infos zur Vereinbarkeit von
ZWEI UND MEHR – Familie und Beruf
(uskladivost obitelji i posla)
An die
A6 FA Gesellschaft und Diversität
Referat Gesellschaft und Generationen
Karmeliterplatz 2
8010 Graz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
2 840 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content