close

Enter

Log in using OpenID

8. Školski razvojni plan

embedDownload
8. Školski razvojni plan
Ove školske godine potakli smo promišljanje o kvaliteti komunikacije izmeñu učenika, razrednika i roditelja tražeći najbolje načine kako
unaprijediti suradnju. Sljedeće interesno područje je praćenje uspjeha naših učenika u srednjim školama kako bi istražili kontinuiranost školske
uspješnosti i u nastavku srednjoškolskog obrazovanja. S tim ciljevima stvorili smo efikasan plan razvoja koji donosimo u Školskom razvojnom
planu. Plan je definiran nakon odreñivanja razvojnih prioriteta. Sadrži kratkoročnu (jednogodišnju) strategiju unaprjeñivanja kvalitete i služi
nam kao mjera dinamike razvoja.
Na temelju razvojnog plana, a procesom akcijskih istraživanja, sustavno ćemo pratiti kvalitetu komunikacije razrednika i roditelja
uključivanjem u taj proces i učenike s ciljem ostvarenja što bolje i kvalitetnije suradnje s roditeljima, a i pratiti ćemo zadržavanje uspjeha naših
učenika i u srednjoj školi kako bi imali pokazatelje o uspješnosti podučavanja naših učitelja.
Školskim razvojnim planom za narednu školsku godinu 2012./2013. (donosimo ga u nastavku) odreñena su prioritetna područja
unaprjeñenja, a definirali su ih i upoznali članove Učiteljskog vijeća članovi Školskog tima za kvalitetu u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vesna Rak, stručni, ravnateljica – voditelj tima
Marina Žitković, stručni suradnik pedagog
Ivana Car, stručni suradnik psiholog
Tatjana Polchert, učiteljica biologije
Ivana Morić, učiteljica povijesti
Marija Gašparuš, učiteljica razredne nastave
Jasna Babić, učiteljica u produženom boravku
Anton Majetić, učitelj matematike
8.1. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za šk. god. 2012./2013.
PRIORITETNO
PODRUČJE
UNAPRJEĐENJA
CILJEVI
PROCESI UNUTAR
ŠKOLE:
Oblici i sadržaji
komunikacije
razrednika i
roditelja u funkciji
kvalitetne suradnje
Utvrđivanje
dosadašnjih oblika,
sadržaja i očekivanja
u komunikaciji
razrednika i roditelja
s ciljem
unaprjeđivanja
suradnje.
METODE I
AKTIVNOSTI ZA
OSTVARIVANJE
CILJEVA
Akcijsko istraživanje.
Deskriptivnokvalitativna metoda.
Metoda ankete.
Kombinacija
inicijalnog anketnog
upitnika, finalnog
anketnog upitnika i
upitnika za
razrednike i učenike.
NUŽNI RESURSI
DATUM DO
KOJEGA ĆE SE CILJ
OSTVARITI
Vrijeme za pripremu
i realizaciju
anketiranja.
OSOBE
ODGOVORNE ZA
PROVEDBU
AKTIVNOSTI
MJERLJIVI
POKAZATELJI
OSTVARIVANJA
CILJEVA
Psiholog i pedagog
Rezultati inicijalnih
anketa za roditelje,
te upitnika za
razrednike i učenike.
Psiholog, pedagog,
razrednici, učitelji,
vanjski suradnici.
Rezultati finalnog
anketnog upitnika za
roditelje i
razrednike.
Vrijeme za obradu
podataka dobivenih
temeljem anketa.
Do kraja ove
nastavne godine.
Vrijeme za stručne
sastanke.
Razvijanje vještina
komunikacije
roditelja i
razrednika kroz
stručno
usavršavanje
razrednika i
edukaciju roditelja
Stručni sastanci-na
temu komunikacije.
Roditeljski sastancina temu
unaprjeđivanja
komunikacije.
Vrijeme za pripremu
radionica i
predavanja.
Pedagoškopsihološka znanja
učitelja, stručna
znanja pedagoga i
psihologa, stručna
literatura.
Suradnja s vanjskim
stručnjacima.
PRIORITETNO
PODRUČJE
UNAPRJEĐENJA
PROCESI UNUTAR
ŠKOLE:
Vrjednovanje
učeničkog napretka
i postignuća i
kvalitete
poučavanja.
CILJEVI
METODE I
AKTIVNOSTI ZA
OSTVARIVANJE
CILJEVA
Utvrditi korelaciju
Prikupljanje
između kvalitete
podataka uvidom u
poučavanja i kriterija dokumentacijom.
ocjenjivanja:
a)temeljem općeg
uspjeha na kraju 8.
razreda i na kraju 1.
razreda srednje
škole
Korelacija između
općeg uspjeha na
kraju 8. razreda i na
kraju 1. razreda
srednje škole.
b)temeljem uspjeha
iz predmeta
značajnih za upis u
srednju školu na
kraju 8. razreda i na
kraju 1. razreda
srednje škole
Korelacija između
uspjeha na kraju 8.
razreda iz predmeta
značajnih za upis u
srednju školu i na
kraju 1. razreda
srednje škole iz istih
predmeta.
NUŽNI RESURSI
DATUM DO
KOJEGA ĆE SE CILJ
OSTVARITI
OSOBE
ODGOVORNE ZA
PROVEDBU
AKTIVNOSTI
MJERLJIVI
POKAZATELJI
OSTVARIVANJA
CILJEVA
Vrijeme za provedbu
istraživanja.
Statistički rezultati
istraživanja.
Vrijeme za obradu
rezultata.
Vrijeme za
prezentaciju rezultat
na Učiteljskom
vijeću.
Do kraja ove školske Psiholog i pedagog
godine.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content