close

Enter

Log in using OpenID

"Integral Inženjering" ad Laktaši

embedDownload
Lista mehanizacije i opreme
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
Kapacitet
God.
Kalk. učinak
Snaga
proizv.
Stanje
Broj
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
LISTA MEHANIZACIJE I OPREME
u vlasništvu "Integral Inženjering" a.d. Laktaši
1
Postrojenje za proizvodnju asfalta MARINI TOP TOWER 3000
E220L
320 t/h
2013
Novo
1
Vlasništvo
2
Postrojenje za proizvodnju asfalta «AMMANN» GLOBAL 160
160 t/h
2006
Novo
1
Vlasništvo
3
Postrojenje za proizvodnju asfalta «MARINI ITALIJA»
77M110
150 t/h
1977.
Dobro
1
Vlasništvo
4
Postrojenje za proizvodnju asfalta «GRADIS»
60 t/h
1968.
Dobro
1
Vlasništvo
5
Postrojenje za proizvodnju betona „Güris“ Turkey
100 m3/h
2008.
Novo
1
Vlasništvo
6
Polumobilno postrojenje za proizvodnju betona „STT“
Slovenia BHS
250 m3/h
1996.
Dobro
1
Vlasništvo
7
Postrojenje za proizvodnju betona ELBA, ELMC 38
38 m3/h
2002.
Dobro
1
Vlasništvo
8
Postrojenje za proizvodnju betonaFERING-TEKA
36 m3/h
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
9
Mobilna drobilica i sijačica GIPOBAC B 1170
220 t/h
261 kW
2009.
Novo
1
Vlasništvo
10
Mobilna drobilica i sijačica GIPOKOMBI RC MAG 2400 C
220 t/h
433 kW
2009.
Novo
1
Vlasništvo
11
Rotaciona drobilica GIPOREC R131 GIGA
350 t/h
354 kW
2010
Novo
1
Vlasništvo
12
Mobilna separacija POWERSCREEN 2100
200 t/h
2006
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
13
Bušaća garnitura ATLAS COPCO ECM 585M
165kW
2005
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
14
Boomer ATLAS COPCO L2D
158kW
2000
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
15
Mašina za torkret PUTZMEISTER SIKA PM 500 PC
74 kW
2006
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
16
Hidraulična tunelska oplata
10 m1
2005
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
17
Eberspacher - oprema za naguravanje
33.6 m
1997
Dobro
1
Vlasništvo
18
Oplata za mostove koji se lansiranju CIFA
33.6 m
1997
Dobro
1
Vlasništvo
19
Buldozer CAT – D9
1989.
Dobro
1
Vlasništvo
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
1
Vlasništvo
1
Vlasništvo
Novo
2
Vlasništvo
Dobro
1
Vlasništvo
30 m3/h
250 m3/h
20
Buldozer CAT D8R
21
Buldozer CATERPILLAR D6R II XLDS
22
Buldozer CATERPILAR D6R LGP
23
Buldozer CATERPILLAR – D 6T XL
24
Buldozer TG 110
25
Utovarivač LIUGONG CLG 856 III
26
Utovarivač CAT 972 G
27
Utovarivač CATERPILLAR 966G II
28
Utovarivač CAT - 966 F2
29
Utovarivač CAT 906
0,8m3
30
Mini utovarivač CAT 226
B
0,33m3
strana 1 od 8 strana
70 t
235 kW
-
200 m3/h
282 kW
2005.
5,61 m3
100 m3/h
135KW
2005.
100 m3/h
138 kW
2001.
100 m3/h
138 kW
2008.
-
100 m3/h
Veoma
dobro
Veoma
dobro
3 m3
težina 18000
164kW
2010.
Novo
1
Vlasništvo
4,5 m3
težina 25000
200 kW
2000 2001.
Veoma
dobro
3
Vlasništvo
6 m3
200m3/h
193 kW
2000.
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
3,5 m3
120 m3/h
166 kW
2003.
Dobro
1
Vlasništvo
30 m /h
51kW
2002.
Dobro
1
Vlasništvo
12m3
42.5kW
2007.
Novo
1
Vlasništvo
3
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
Kapacitet
God.
Kalk. učinak
Snaga
proizv.
Stanje
Broj
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
Lista mehanizacije i opreme
31
Utovarivač ULT 220 C
3 m3
120 m3/h
176 kW
Dobro
1
Vlasništvo
32
Utovarivač ULT 160 C
2,3 m3
100 m3/h
125 kW
Dobro
1
Vlasništvo
33
Utovarivač RD 180
2 m3
100 m3/h
125 kW
Dobro
1
Vlasništvo
34
Utovarivač ULT 150
2 m3
100 m3/h
125 kW
1985
Dobro
1
Vlasništvo
35
Utovarivač ULT 100
1,8 m
78 m /h
78 kW
1998.
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
36
Rovokopač-utovarivač CAT 432
0,23m3
20m3/h
69kW
2007.
Novo
1
Vlasništvo
37
Rovokopač-utovarivač JCB 4 CX
1/0.25m3
20 m3/h
72kW
1999.
Dobro
2
Vlasništvo
38
Rovokopač CAT 345 C
3,5 m3
300 m3/h
257 kW
2007
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
39
Rovokopač CAT 345
3,5 m3
300 m3/h
257 kW
2008
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
40
Rovokopač CAT 330-CLN ME gusjeničar
2,1m
3
200m /h
181kW
2004.
Veoma
dobro
2
Vlasništvo
41
Rovokopač CAT 330 BLN gusjeničar
2,1m3
200m3/h
181 kW
2001.
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
42
Rovokopač CAT 323 DLN
1,1 m3
100m3/h
110 kW
2008.
Novo
1
Vlasništvo
43
Rovokopač CAT 323 DSA
1,1 m3
100m3/h
110 kW
2008.
Novo
1
Vlasništvo
44
Rovokopač CAT 320
1,1 m3
100m3/h
94 kW
1999.
Dobro
1
Vlasništvo
45
Rovokopač JCB JS 330 NC
2 m3
200 m3/h
212 kW
2009
Novo
1
Vlasništvo
46
Rovokopač JCB IZ 225 NC
0,5 m3
50 m3/h
55 kW
2007
Novo
1
Vlasništvo
47
Rovokopač JCB 8080 ZTS
0,5 m3
50 m3/h
44 kW
2009
Novo
3
Vlasništvo
48
Rovokopač CASE WX 185
0,9 m3
60 m3/h
117,8 kW
2004
Dobro
1
Vlasništvo
49
Rovokopač MCAT 318 C
0,9 m3
60 m3/h
113kW
2007.
Novo
2
Vlasništvo
50
Rovokopač MCAT 316 C
0,9 m
3
60 m /h
103 kW
2006.
Novo
1
Vlasništvo
51
Rovokopač CAT 307 B
0,3 m3
30 m3/h
40 kW
2001.
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
52
Rovokopač CAT 302.5 C
0.035
3m3/h
16.8kW
2007.
Novo
1
Vlasništvo
53
Mali rovokopač CAT 305 CR
54
Rovokopač gusjeničar JCB 803 PLUS
55
3
3
3
3
0,3m3
30 m /h
31 kW
2006.
Novo
1
Vlasništvo
0.05
5 m3/h
20,1kW
1998.
Dobro
1
Vlasništvo
Grejder CATERPILLAR CAT 160 H – ES
200 m3/h
162kW
1996.
Dobro
1
Vlasništvo
56
Grejder CATERPILLAR CAT 160 M
200 m3/h
159 kW
2009
Novo
2
Vlasništvo
57
Grejder CATERPILLAR CAT 140 H – ES
175 m /h
138 kW
1996.
Dobro
1
Vlasništvo
58
Valjak LIU GONG CLG 621
21 t
300 m3/h
90kW
2010.
Novo
1
Vlasništvo
59
Valjak – kompaktor glatki BOMAG BW 213 D2
13 t
200 m3/h
78kW
1995.
Dobro
1
Vlasništvo
60
Valjak – kompaktor glatki BOMAG BW 213 DH3
78kW
2004.
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
3
3
14,7 t
200 m3/h
61
Valjak BOMAG BW - 75 S
1t
10 m /h
10 kW
1997.
Dobro
1
Vlasništvo
62
Valjak HAMM 3518 HT
17 t
90 m3/h
147 kW
2007.
Novo
3
Vlasništvo
63
Valjak HAMM 3518 HT
17 t
90 m3/h
147 kW
2005.
Novo
1
Vlasništvo
64
Valjak (vibracioni) HAMM HD 90,4
9,20 t
60 m3/h
88 kW
2004.
Novo
1
Vlasništvo
65
Valjak (vibracioni) HAMM HD 90
9,2t
60 m3/h
88 kW
2004.
Novo
1
Vlasništvo
strana 2 od 8 strana
3
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
66
Valjak (statičko-pneumatički) HAMM HD 150 TT
67
Kapacitet
Kalk. učinak
proizv.
Stanje
Broj
3
98 kW
2004.
Novo
1
Vlasništvo
85 m /h
3
55 kW
2001.
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
9,3t
65 m3/h
95 kW
2004.
Novo
1
Vlasništvo
Valjak HAMM HD 85
8,5t
50 m /h
51kW
1999.
Dobro
1
Vlasništvo
Valjak HAMM HD 075V
8,2t
35 m3/h
14,3t
85 m /h
Valjak BOMAG BW 16 R
12t
68
Valjak HAMM HD 110K
69
70
71
God.
Snaga
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
Lista mehanizacije i opreme
Valjak HAMM HD 70
3
7,2t
56kW
2004.
Novo
1
Vlasništvo
3
56kw
2004.
Novo
1
Vlasništvo
3
30 m /h
72
Valjak HAMM HD 12
2,7t
10 m /h
18,5kW
2004.
Novo
1
Vlasništvo
73
Valjak HAMM HD 10
3t
10 m3/h
18.5kW
2001.
Dobro
1
Vlasništvo
74
Valjak CAT CB-214E
3,2t
15 m /h
21kW
2007.
Novo
1
Vlasništvo
75
Valjak DUOMAT R477
SAM LUITPOLD
1t
10 m3/h
8kW
1980.
Dobro
1
Vlasništvo
76
Freza „W I RTGEN“ W 1900
250 m3/h
320 kW
2001.
Novo
1
Vlasništvo
77
Freza „W I RTGEN“ W 1000
130 m3/h
154 kW
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
78
Freza „W I RTGEN“ W 500
70 m3/h
79 kW
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
79
Mašina za horizontalno bušenje WAYSS
FEJTAG
20100 kg
70 kW
1986.
Dobro
1
Vlasništvo
80
Finišer vibracioni VOGEL super 1600
6.000 mm
100 t/h
79 kW
1997.
Dobro
1
Vlasništvo
81
Finišer vibracioni MARINI Fayat Group, MF 691
8.150 mm
100 t/h
112 kW
2004
Novo
1
Vlasništvo
82
Finišer Marini Fayat Group, MF 571
6.800 mm
100 t/h
115 kW
2004.
Novo
1
Vlasništvo
83
Finišer za betonske ivičnjake WIRTGEN SP250
79 kW
1996.
Veoma
dobro
1
Vlasništvo
84
Motorna prskalica za emulziju “ELIA PERONI” SPRAY 20
500 l / h
4.4kW
2002.
Dobro
1
Vlasništvo
85
Cisterna prskalica za emulziju DAF FA 65210 sprax U-20
ANTEX
5000 l
155 kW
1997.
Dobro
1
Vlasništvo
86
Prskalica za emulzijuSPRAX U-20 ANTEX
-
-
1995.
Dobro
1
Vlasništvo
87
Mašina za zalivanje pukotina asfaltom
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
88
“LARSSEN“ čelične talpe, l= 12m’
2003.
Novo
1
Vlasništvo
89
Mašina za pobijanje talpi ABI HVR 60
Vibrator: centr. sila 400 kN, hidraulički uticaj 98
kW, nom. pritisak 30 MPa; kapacitet sile 1000 kg
2002.
Novo
1
Vlasništvo
90
Mašina za pobijanje talpi MULLER MS-16HFV
sa pogonskom jedinicom
30 m
talpi/sat
Vibrator: centr.sila 968
kN, sila povlačenja 300 360 kN
kNradni pritisak 350 bar
2002.
Novo
1
Vlasništvo
91
Samohodni kran GROVE TM 875
80 t
1979.
Dobro
1
Vlasništvo
92
Samohodni kran DEMAG Mc66
20t
1974.
Dobro
1
Vlasništvo
93
Toranjska okretna dizalica (kran) FERING F-46Ruka 46m
20
20kN
2002.
Novo
1
Vlasništvo
94
Građevinska stubna dizalica (kran) GRUMM M
3075G
10kN
1989.
Dobro
1
Vlasništvo
95
Građevinska stubna dizalica (kran) FERING AS
Ruka 20m
27S
27m/8kN
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
96
Građevinska stubna dizalica (kran) LIEBHERR
27K
Ruka 33m
30m/8kN
1979.
Dobro
1
Vlasništvo
97
Građevinska stubna dizalica (kran) MIN Niš
Ruka 40m
50m/60kVA
1983.
Dobro
1
Vlasništvo
strana 3 od 8 strana
3
do 7 m1/min
8500 m2, 110 t
Ruka 30m
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
98
Građevinski stubni lift EUROHOIST EHPM 1200
99
Kapacitet
God.
Kalk. učinak
Težina
dizanja 1,2 t
Snaga
proizv.
Stanje
Broj
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
Lista mehanizacije i opreme
2x3 kW
2007.
Novo
3
Vlasništvo
Hidraulički čekić CAT H 140 Ds
2500kg
2004.
Novo
2
Vlasništvo
100 Hidraulički čekić «KRUP» Švedska
2300 kg
1998.
Dobro
1
Vlasništvo
2007.
Novo
1
Vlasništvo
101 Hidraulički čekić CAT H 90 C
102 Hidraulički čekić CAT H 120
1300kg
2008.
Novo
1
Vlasništvo
103 Hidraulički čekić CAT H 70 Ds
500kg
2007.
Novo
1
Vlasništvo
104 Hidraulički čekić CAT H 115 S
1100kg
2006.
Novo
1
Vlasništvo
105 Hidraulički čekić CAT H 65 Ds
400kg
2006.
Novo
1
Vlasništvo
106 Kamion kiper, Mercedes Benz, 4144 K Actros
18 m
3
-
320kW
2008.
Novo
5
Vlasništvo
107 Kamion kiper, Mercedes Benz, 4144 Actros
18 m
3
-
320kW
2010
Novo
4
Vlasništvo
108 Kamion kiper, Mercedes Benz, 4141 Actros
18 m3
-
320kW
2010
Novo
5
Vlasništvo
109 Kamion kiper, MAN 41.430 TGA
18 m3
-
316kW
2007.
Novo
10
Vlasništvo
110 Kamion kiper, Mercedes Benz, 3246 Actros
18 m3
-
320kW
2004
Novo
10
Vlasništvo
111 Kamion kiper, (MB 3538 i MB 3544)
13 m3
-
280 - 320kW
1994 1995.
Dobro
6
Vlasništvo
112 Kamion kiper, MB 2235
13 m3
-
250kW
1995.
Dobro
1
Vlasništvo
-
280 kW
2006.
Novo
2
Vlasništvo
18 m3
-
2006.
Novo
2
Vlasništvo
20 m3
243 - 280 kW
1990 1992.
Dobro
4
Vlasništvo
-
316 kW
2007.
Novo
10
Vlasništvo
18m3
2007.
Novo
10
Vlasništvo
118 Kamion tegljač sa cisternom za gorivo
25 t
300 kW
1992 2008.
Dobro Novo
4
Vlasništvo
119 Kamion tegljač sa cisternom za mazut
25 t
300 kW
2008.
Novo
1
Vlasništvo
120 Kamion tegljač sa cisternom za cement
30 t
300 kW
1990 2008.
Dobro Novo
1
Vlasništvo
-
309 kW
2007.
Novo
3
Vlasništvo
18 m3
-
2007.
Novo
3
Vlasništvo
375 kW
1993.
Dobro
1
Vlasništvo
-
1985.
Dobro
1
Vlasništvo
113 Tegljač Scania P380
114 Poluprikolica kiper SCHMITZ
115 Tegljač sa kiper poluprikolicom
116 Tegljač MAN 18.430 TGA
117 Poluprikolica kiper SCHMITZ
121 Tegljač Scania R420
122 Poluprikolica SCHMITZ
123 Tegljač MB 1838
124 Niskonoseća poluprikolica
280kW
1998.
Dobro
1
Vlasništvo
126 Mikser za beton MB 2631 Actros
V=9 m
3
260 kW
1998.
Dobro
2
Vlasništvo
127 Mikser za beton MB 3235
V=9 m3
260 kW
1998.
Dobro
1
Vlasništvo
128 Mikser za beton MAN 35 390
V=8 m3
287 kW
2007.
Novo
3
Vlasništvo
129 Mikser za beton MAN 35 440
V=8 m3
287 kW
2008.
Novo
2
Vlasništvo
130 Mikser za beton MB 2527 i MAN 26272
V=8 m3
200 kW
1992 1993.
Dobro
2
Vlasništvo
131 Mikser za beton MB 2631
V=7 m3
230 kW
1999.
Dobro
1
Vlasništvo
132 Mikser za beton MB 2426
V=6 m3
195 kW
1991.
Dobro
1
Vlasništvo
Ruka 34m, 50
m3/h
230 kW
1998.
Dobro
1
Vlasništvo
Ruka 39m,
50 m3/h
316 kW
2007.
Novo
1
Vlasništvo
125 Mikser za beton MB 3538
133 Beton pumpaSCHVING KVM 34 xg (vozilo MB 2631 BPL 900)
134 Beton pumpa SCHVING (vozilo MB 2741)
strana 4 od 8 strana
V=10 m
3
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
Kapacitet
135 Viljuškar MANITOU MT 430
136 Viljuškar CLARK EQUIPMENT C500-Y70PD
3,5t
God.
Kalk. učinak
Snaga
-
40kW
-
137 Tegljač VOLVO FH 12
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
Lista mehanizacije i opreme
Stanje
Broj
2006.
Dobro
1
Vlasništvo
40kW
1983.
Dobro
1
Vlasništvo
243 kW
1996.
Dobro
1
Vlasništvo
1997.
Dobro
1
Vlasništvo
Dobro
6
Vlasništvo
Dobro
5
Vlasništvo
proizv.
138 Cisterna za vodu UTVA
24 m3
110 kW
139 Cisterna za vodu
7,5 m3
110 kW
140 Cisterna za gorivo
8t
100 - 150kW
141 Tegljač sa niskonosećom prikolicom
50 t
375 kW
2002.
Dobro
1
Vlasništvo
142 Tegljač sa niskonosećom poluprikolicom
30 t
368 kW
1995.
Dobro
1
Vlasništvo
143 Niskonoseća prikolica HAGEMANN NMS
20 t
-
1988.
Dobro
1
Vlasništvo
144 Niskonoseća poluprikolica
30 t
-
1995.
Dobro
1
Vlasništvo
2007.
Novo
1
Vlasništvo
1981 1998.
1981 –
2004.
145 Autobus za transport radnika SCANIA
52 sjedišta
146 Autobus za transport radnikaSAURER
54 sjedišta
160
kW
1980.
Dobro
1
Vlasništvo
147 Autobus za transport radnika TAM
50 sjedišta
125
kW
1989.
Dobro
1
Vlasništvo
148 Autobus za transport radnika DUBRAVA
50 sjedišta
147
kW
1988.
Dobro
1
Vlasništvo
149 Minibus za transport radnika DB 309 D
21 sjedišta
160
kW
1980.
Dobro
1
Vlasništvo
-
1998.
Dobro
5
Vlasništvo
-
1993.
Dobro
2
Vlasništvo
Dobro
1
Vlasništvo
150 Vibro ploča (JELŠINGRAD)
151 Vibro nabijač – WACKER DPU 605 i VP 2050Y
20 m3/h
3
20 m /h
152 Vibro ploča Lamborgini isld 315
-
153 Vibrator HONDA SS
-
2010.
Dobro
2
Vlasništvo
154 Vibrator HONDA SS - fuel
-
2010.
Dobro
33
Vlasništvo
1999.
Dobro
22
Vlasništvo
155 Vibrator za beton FEV-2A-SP
-
156 Vibrator- konvektor
1,5 kW
Dobro
2
Vlasništvo
157 Vibrator- konvektor RK 1.0 kW i SC 1MP
1,0 kW
Dobro
2
Vlasništvo
158 Električni vibrator ISKRA
Dobro
3
Vlasništvo
159 Vibrator igla VS 6030
Dobro
12
Vlasništvo
160 Vibrator- RUMERC
Dobro
2
Vlasništvo
161 Vibro nabijač WACKER BS 60-2
291 m2/h
2,1 kW
2006.
Novo
1
Vlasništvo
162 Vibro ploča MAKER 6M 50, Italy
50 cm
142 kg
4,9 kW
2005.
Novo
1
Vlasništvo
2010.
Novo
2
Vlasništvo
Novo
1
Vlasništvo
Dobro
1
Vlasništvo
166 Agregat sa vibratorom FASTVARDINI
Novo
2
Vlasništvo
167 Agregat sa vibratorom DES Novi Sad
Novo
3
Vlasništvo
163 Vibro ploča HONDA S.S.
164 Vibro ploča sa iglom RUMERC
165 Agregat ATLAS COPCO QAS 250
2007
168 Agregat MULTIFUEL
-
100 kW
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
169 Agregat MULER
-
100 kW
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
170 Agregat “Dorman Co”
100kW
2008.
Dobro
1
Vlasništvo
171 Agregat “Dorman Co”
80kW
2008.
Dobro
1
Vlasništvo
36 kW
1997.
Dobro
1
Vlasništvo
172 Agregat FG WILSON
strana 5 od 8 strana
-
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
Kapacitet
God.
Kalk. učinak
Snaga
173 Agregat “Krauter” 32
proizv.
32 kW
1992.
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
Lista mehanizacije i opreme
Stanje
Broj
Dobro
1
Vlasništvo
Dobro
1
Vlasništvo
Dobro
3
Vlasništvo
174 Agregat DUNAF
-
16 kW
175 Agregat HONDA EC 5000
-
16 kW
176 Agregat HFD 8
-
8 kW
Dobro
1
Vlasništvo
177 Agregat DEA 7e
-
7 kW
Dobro
1
Vlasništvo
178 Agregat
-
10; 5,5; 5; 2,2
kW
Dobro
7
Vlasništvo
179 Agregat MOSA GE 6000 LBS
-
Dobro
3
Vlasništvo
180 Agregat SP 9000 MD, SP 5000
-
Dobro
2
Vlasništvo
181 Agregat – aparat za varenje “TEUROPEA”
-
1994.
Dobro
1
Vlasništvo
2010
Novo
2
Vlasništvo
2008.
220 V
182 Kompresor ATLAS COPCO XAHS 237
183 Kompresor TRUDBENIK E 4NL - 1010
184
Kompresor BOTTARINI
MSC 76
450l/min
7 bara
-
4kW
1998.
Dobro
6
Vlasništvo
4,3 m3/h
35 kW
2006.
Novo
3
Vlasništvo
Dobro
3
Vlasništvo
185 Kompresor
186 Kompresor WURTH MASTER K 400
2008.
Dobro
1
Vlasništvo
187 Kompresor BOBBY 4/46
2008.
Dobro
1
Vlasništvo
40kW
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
220/380 V
1986.
Dobro
1
Vlasništvo
-
Dobro
1
Vlasništvo
-
Dobro
1
Vlasništvo
188 Kompresor sa agregatom E.VIETZ ARC OBIL 2
189 Kompresor “EINHELL” COMPACT
190 Kompresor OKS CE 500
-
500l/m
191 Kompresor HP3-LT 90
192 Putar sa dizalicom
3t
85kW
1998.
Dobro
1
Vlasništvo
193 Kamion dizalica MB 2543
7t
320 kW
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
194 Putar MB 811
3t
85 kW
1986.
Dobro
1
Vlasništvo
195 PutarMB 709
3t
85 kW
1986.
Dobro
1
Vlasništvo
196 Putar MB 709
3t
85 kW
1986.
Dobro
6
Vlasništvo
Dobro
2
Vlasništvo
Dobro
8
Vlasništvo
Dobro
1
Vlasništvo
Novo
14
Vlasništvo
197 Mobilna mehaničarska radionica
1988 2007.
1984 2007.
-
67 kW
2 i 8 sjedišta
70 kW
199 Kombi VW transporter
8 sjedišta
70 kW
2003.
200 Terensko vozilo NISSAN NAVARA
5 sjedišta
201 Terensko vozilo (Cady 1.9)
2 sjedišta
56kW
20062008
1998. 2008.
1992 2013.
Dobro
8
Vlasništvo
Dobro,
Novo
57
Vlasništvo
1977.
Dobro
1
Vlasništvo
1997 2005.
Dobro
4
Vlasništvo
Novo
1
Vlasništvo
2004.
Novo
1
Vlasništvo
1995.
Dobro
1
Vlasništvo
198 Kombi
202 Putničko vozilo
203
5 sjedišta
Specijalna radna mašina UNIMOG CCM5628 sa sjekačicom,
četkom
204 Sjekač asfalta STIHL TS 460, Husquarna
62KW
15 m/h
205 Laboratorijska oprema
Uređaj za mjerenje kvaliteta sabijenosti asfalta „Transtech“
PQI-301
Oprema za označavanje horizontalne signalizacije WALTER
207
–HOFMAN H 16-1
206
strana 6 od 8 strana
30 mjerenja/sat
15 km / h
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
Kapacitet
God.
Kalk. učinak
Snaga
Stanje
Broj
2003.
Dobro
1
Vlasništvo
proizv.
208 Traktor "Spider" sa uređajem za održavanje bankina
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
Lista mehanizacije i opreme
209 Pikamer KRUP RK 20
-
1994.
Dobro
1
Vlasništvo
210 Pikamer KRUP RK 25
-
1994.
Dobro
1
Vlasništvo
211 Pikamer TRUDBENIK ČG -10
-
2003.
Novo
3
Vlasništvo
1986.
Dobro
1
Vlasništvo
212 Mašina za pjeskarenje
pneumatska
80l
213 Mašina za varenje PEHD cijevi FUT 200
do Ø 200 mm
2001.
Dobro
1
Vlasništvo
214 Mašina za varenje PEHD cijevi FUT 500
do Ø 500 mm
2001.
Dobro
1
Vlasništvo
215 Uređaj za ispitivanje sile kočenja HOFMANN
216 Uređaj dizalica za ispitivanje geometrije HOFMANN
7 kW
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
4000 kg
3 kW/200W
2002.
Dobro
1
Vlasništvo
2kW
2006.
Novo
2
Vlasništvo
217 Uređaj za uzorkovanje (mašina za kernovanje)
218 Kombinovana mašina za obradu drveta Mini Max LAC 320 N
219 Strug „Potisje ADA“ PA 631 P
220 Hidraulička presa IMS B210
2002.
Dobro
1
Vlasništvo
Raspon šiljaka 1.100
mm
11
kW
1982
Dobro
1
Vlasništvo
3000 kN
-
2000.
Dobro
1
Vlasništvo
2.2kW
100-500 l/m
3,7 kW
1999.
Dobro
1
Vlasništvo
222 Pumpa za vodu „Dickow“ AIPIN
150 l/min
9,5 kW
1987.
Dobro
1
Vlasništvo
223 Pumpa za vodu „Tauchpumpe“ - Flyght
270 l/min
20 kW
1969.
Dobro
1
Vlasništvo
224 Pumpa za vodu „Tauchpumpe“ - Flyght
50 l/min
3,9 kW
1969.
Dobro
1
Vlasništvo
225 Pumpa za vodu FLUET PUMPE 3152.180
50-200l/m
13,5kW
1998.
Dobro
1
Vlasništvo
226 Brusilica za sječenje metala
Ø 150 mm
2002.
Dobro
1
Vlasništvo
227 Stubna brusilica LTH, MBS – 200 2BP
Ø 200 mm
1977.
Dobro
1
Vlasništvo
228 Komplet alata za stolare
1999.
Dobro
20
Vlasništvo
229 Komplet alata za tesare
1999.
Dobro
20
Vlasništvo
230 Komplet alata za zidare
1999.
Dobro
20
Vlasništvo
231 Komplet alata za bravare
1999.
Dobro
15
Vlasništvo
232 Komplet alata za vodoinstalatere
1998.
Dobro
8
Vlasništvo
233 Komplet alata za električare
1999.
Dobro
12
Vlasništvo
1999.
Dobro
4
Vlasništvo
235 Set za hidrauličko ispitivanje
1999.
Dobro
4
Vlasništvo
236 Komplet alata za autogeno zavarivanje
1997.
Dobro
3
Vlasništvo
237 Geodetska oprema SPECTRA PRECISION Elta S 10
2001.
Novo
3
Vlasništvo
238 Geodetska oprema Leica-Geosistem AG
2004.
Novo
1
Vlasništvo
221 Pumpa za vodu MIO HONDA
234
Komplet alata STIHL za uređenje okoliša motorne i ručne pile, pile za živicu; sjekač
visokih grana; bušač rupa
239 Saobraćajni znaci (komplet)
240 Mikser za beton
241 Priručni alat za izgradnju i održavanje puteva
242 Skela cijevna
0,25-0,30 m
3
5.000 m
2
2007.
Dobro
15
Vlasništvo
1998 2000.
Dobro
7
Vlasništvo
1998.
Dobro
12
Vlasništvo
2003.
Dobro
1
Vlasništvo
Vlasništvo
243 Skela mostovska (teška) sa pripadajućim priborom
Ø159/150
2003.
Novo
3500
m’
244 Mašina za savijanje betonskog željeza „Jelšingrad“
7,5 kW
1999.
Dobro
1
Vlasništvo
100 kg/h, 3 kW
2006.
Novo
1
Vlasništvo
5.000 m2
2003.
Dobro
1
Vlasništvo
245 Savijačica armature EDERMEC, Italija
246 Ramovska skela
strana 7 od 8 strana
"Integral Inženjering" a.d. Laktaši
Stanje (novo,
dobaro, loše) i
raspoloživi broj
Opis, vrsta, kapacitet, godina proizvodnje
Br.
Vrsta
Kapacitet
247 Čelična oplata sa oplatnim vibratorima
248 Vodootporna oplata
249 Helikopter za beton ploče i glazure fi800,fi100 na gorivo
Banja Luka, 21.10.2013.
God.
Kalk. učinak
700 m
Snaga
2
3.000 m
2
Ø 800 i Ø 1000
U vlasništvu,
zakupljeno ili
treba da bude
kupljeno
Lista mehanizacije i opreme
Stanje
Broj
2001.
Dobro
1
Vlasništvo
2003.
Dobro
1
Vlasništvo
2010
Novo
3
Vlasništvo
proizv.
Potpis ovlašćenog lica
Bosiljka Božović, građ.inž.
strana 8 od 8 strana
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content