close

Enter

Log in using OpenID

19.02.2013. Ukidanje tromjesečnog izvještavanja prema FINA

embedDownload
Benko Kotruljić d.o.o.
Šarengradska 9
HR-10000 Zagreb
tel: +385 1 3845 222
fax: +385 1 3016 111
www.benko-kotruljic.hr
OIB: 30578946052
Ukidanje tromjesečnog izvještavanja prema FINA/Uvođenje izvještavanja za Intrastat
Kako je Državni zavod za statistiku u 2013. godini
ukinuo kvartalno izvještavanje za FINA-u, tako
poduzetnici i financijske institucije nisu više u
obvezi izvješćivanja tj. podnošenja kvartalnih
obrazaca TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.
Pridruživanjem Republike Hrvatske EU, započinje
obveza izvještavanja za Intrastat, sa danom
primjene 1. srpnja 2013. godine.
Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1,
s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja,
poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje
na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u
bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju
navedenih izvještaja nisu definirani rokovi.
Intrastat se uvodi kao novo istraživanje te
navedeni obrazac služi umjesto dosadašnjeg JCD
dokumenta.
Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki
poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja
vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a
prelazi prag uključivanja bilo za otpremu bilo za
primitke ili za oba trgovinska toka.
Svi poduzetnici koji imaju interes mogu FINA-i
dostaviti kvartalne podatke na obrascu TI-POD,
(sadržajno identičan obrascu TSI-POD). Nismo
sigurni u kvalitetu informacija o bonitetu, obzirom
da izvještavanje više nije obvezatno, zasad
imamo samo neslužbenu informaciju od banaka
da će i dalje tražiti navedene izvještaje.
U ponudu zainteresiranim klijentima uvrštena je
izrada Intrastat izvještajnog paketa.
BENKO KOTRULJIĆ d.o.o.
19. veljače 2013.
Osnovan 1990. godine, upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem
broj Tt-01/3308-5, od 05.03.2002., mbs 080204253.
Iznos temeljnog kapitala: 265.000,00 kn, u cijelosti uplaćen.
Broj računa Erste & Steiermarkische bank: 2402006-1100048496, porezni broj: 3610012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content