close

Enter

Log in using OpenID

Boško Pribičević Rođen 20. siječnja 1962. godine u Vrbovskom

embedDownload
Boško Pribičević
Rođen 20. siječnja 1962. godine u Vrbovskom, diplomirao na Geodetskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine, magistrirao na Sveučilištu u Ljubljani 1999. godine,
doktorirao na Sveučilištu u Ljubljani 2000. godine.
Radi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao Predstojnik Zavoda za Geomatiku i
pročelnik Katedre za hidrografiju. Izabran u zvanje redovitog profesora početkom 2009.
godine.
Voditelj je ili koordinator radova na velikom broju znanstveno-istraživačkih i stručnih
projekata od 1991. do danas. Posebnu pažnju posvećuje primjeni najnovijih znanstvenih i
tehnoloških dostignuća u domaću stručnu praksu, pa je tako do sada bio voditelj i koordinirao
je preko 100 razvojno-stručnih projekata i ekspertiza u zemlji i inozemstvu. Aktivno je
sudjelovao u realizaciji nekoliko EU projekata koji su imali za cilj povezivanje Republike
Hrvatske u europske referentne sustave iz područja geodezije te iz područja transportne
infrastrukture.
Gostujući je profesor na Univerzitetu u Novom Sadu i evaluator znanstvenih projekata i
stručnih studija u više zemalja okruženja. Član je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera
geodezije, gdje je bio član Upravnog Odbora i predsjednik Odbora za upis te predsjednik
Odbora za statut. Obnašao dužnost zamjenika glavnog urednika znanstveno stručnog glasila
Hrvatskog geodetskog društva Geodetski list kroz dva mandata od 8 godina. Od 2009.
godine je izabran za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske a od 2011.
Godine obnaša dužnost potpredsjednika Hrvatskog povjerenstva za geodeziju i geofiziku
HAZU. U inozemstvu je član Svijetske geodetske asocijacije (IUG) kao nacionalni delegat,
Svjetske asocijacije za geodeziju i geofiziku (IUGG) te Europske geoznanstvene unije.
Govori i piše pored materinjeg engleski i slovenski jezik.
Član je SDP-a ,G.O. Velika Gorica od 2000. godine, u dva mandata je bio član Gradskog
odbora, u dva prehodna mandata član Predsjedništva te je još uvijek član Županijskog
odbora SDP-a Zagrebačke županije. Trenutno je vijećnik u Županijskoj Skupštini Zagrebačke
županije i član Odbora za prostorno planiranje, Odbora za promet i Odbora za predstavke
građana.
U Gradu Velika Gorica je u jednom mandatu bio član Poglavarstva zadužen za Prostorno
planiranje i zaštitu okoliša i u dva mandata član Odbora Gradskog vijeća za prostorno
uređenje i graditeljstvo.
Održao nekoliko javnih tribina u Velikoj Gorici na temu eksploatacije mineralnih sirovina te
prostornog planiranja i zaštite okoliša.
Živi u Velikoj Mlaki od 1988.godine, oženjen ima dvoje djece.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
12 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content