close

Enter

Log in using OpenID

Comfort 850, 851 / Control x.81

embedDownload
Comfort 850, 851 / Control x.81
HR
Pogonski sustav za posmična kolna vrata
Priručnik za ugradnju i rukovanje
1.
Objašnjenje simbola
Simboli upravljanja i motor agregat
Upozorenja
Fotoćelije i zaštita bridova kod zatvaranja
vrata (SKS)
Oprez!
Opasnost od tjelesnih ozljeda!
Položaj vrata OTVORENA
Ovdje slijede važne sigurnosne upute
kojih se morate bezuvjetno pridržavati
kako biste izbjegli tjelesne ozlijede!
Međupoložaj
Položaj vrata ZATVORENA
Pažnja!
Opasnost od oštećenja stvari!
Kontrolna referencijalne točka
Ovdje slijedite važne sigurnosne upute
kojih se morate bezuvjetno pridržavati
kako biste izbjegli oštećenja stvari!
Ne radi
Davanje impulsa
(daljinsko upravljanje, eksterni elementi za
rukovanje)
Upozorenje / Savjet
Pogon
Zaštita bridova vrata pri zatvaranju
Kontrola
Stop
Eksterni elementi za rukovanje
Modul antena
i
Naputak
Pločica s oznakom tipa upravljanja
Tip: _________________________________________________
Br. artikla: ___________________________________________
Br. proizvoda: _________________________________________
Pločica s oznakom motor-agregata
Tip: _________________________________________________
Br. artikla: ___________________________________________
Br. proizvoda: _________________________________________
2
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
2.
Kazalo
1.
Objašnjenje simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.
Opće sigurnosne upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.
Pregled proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.1 Opseg isporuke 850, 851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.2 Dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.3 Varijante vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.
Pripreme za montažu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5.1 Opći podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5.2 Kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.3 Nacrt vrata i temelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.4 Plan kabliranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6.
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.1 Montaža motor-agregata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.2 Montaža zupčanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
6.3 Podešavanje visine motor-agregata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
6.4 Montaža magneta referencijalnih točaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
6.5 Montaža osiguranja bridova kod zatvaranja na motor-agregatu (opcionalno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
6.6 Deblokiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
6.7 Priključci za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
6.8 Podešavanje smjera vrtnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
6.9 Priključak mrežnog voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
7.
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
7.1 Rukovanje i pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
7.2 Kodiranje daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
8.
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
8.1 Priključak modulne antene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
8.2 Pregled upravljačkih komandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
8.3 Pregled funkcija prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.4 Referencijalne točke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.5 Brzo programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
8.6 Ispitivanje funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
9.
Proširene funkcije pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
9.1 Općenito o proširenim funkcijama pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
9.2 Shema toka proširenog programiranja (Primjer za razinu 2, Meni 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
9.3 Cjeloviti pregled programirajućih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
9.4 Pregled funkcija razina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
10.
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
10.1 Status poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
10.2 Poruke o smetnjama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
10.3 Uklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
11.
Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
11.1 Plan priključaka Comfort 850, 851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
11.2 Tehnički podaci Comfort 850, 851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
11.3 Osiguranje bridova kod zatvaranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
11.4 Izjava o ugradnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
11.5 EZ- Izjava o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
3
3.
Opće sigurnosne upute
Svakako pročitajte!
Ciljna skupina
Ovaj pogonski sustav smije montirati, priključivati i stavljati u pogon samo kvalificirano i školovano stručno osoblje.
Pod kvalificiranim i školovanim stručnim osobljem se podrazumijevaju osobe
- koje poznaju opće i specijalne propise o sigurnosti i sprječavanju nesreća,
- koje poznaju relevantne elektrotehničke propise,
- koje su obučene za rukovanje i održavanje primjerene sigurnosne opreme,
- s dostatnom podukom i nadzorom od strane elektrotehničkih stručnjaka,
- sa sposobnošću da prepoznaju opasnosti izazvanih elektricitetom,
- s poznavanjem primjene EN 12635 (Zahtjevi koji se tiču instalacija i korištenja).
Jamstvo
Za jamstvo koje se tiče funkcije i sigurnosti morate se pridržavati upozorenja u ovoj uputi.
U slučaju neuvažavanja upozorenja možete prouzročiti tjelesne ozljede i oštećenja stvari.
Za štete koje nastanu zbog neuvažavanja upozorenja proizvođač ne odgovara.
Iz jamstva su isključene baterije, osigurači i žarulje.
Kako biste izbjegli greške kod ugradnje i oštećenja na vratima i pogonskom sustavu nužno je potrebno postupati prema
napucima o montaži koje ćete naći u uputi o ugradnji. Proizvodom možete upravljati tek nakon što ste se upoznali s
pripadajućom uputom o ugradnji i rukovanju.
Uputa o ugradnji i rukovanju moraju se predati osobi koja upravlja uređajem za pokretanje vrata i sačuvati.
Ona sadrži važne naputke za rukovanje, ispitivanje i održavanje.
Proizvod je proizveden u skladu s direktivama i normama koje su navedene u izjavi proizvođača i izjavi o sukladnosti.
Proizvod mora iz tvornice izaći u sigurnosno-tehnički besprijekornom stanju.
Prozore, vrata i industrijska vrata na motorni pogon mora prije prvog stavljanja u pogon i po potrebi, svakako jedanput
godišnje, ispitati stručna osoba (uz izdavanje pismene potvrde o ispravnosti).
Namjenska uporaba
Ovaj pogonski sustav je isključivo namijenjen otvaranju i zatvaranju posmičnih kolnih vrata.
Zahtjevi za vrata
Pogonski sustav Comfort 850 prikladan je za
- mala i srednja posmična vrata do mase vrata od 400 kg.
Pogonski sustav Comfort 851 prikladan je za
- mala i srednja posmična vrata do mase vrata od 800 kg.
Vrata moraju imati:
- mehaničke krajnje graničnike u oba pravca,
- ravnu putanju, tj. nikako s kosinom.
Osim naputaka u ovoj uputi potrebno je uvažavati opće važeće sigurnosne upute i propise u slučaju nesreće.
Važeći su naši uvjeti prodaje i isporuke.
4
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
3.
Opće sigurnosne upute
Svakako pročitajte!
Upute za ugradnju pogonskog sustava
• Provjerite da li su vrata mehanički ispravna.
• Provjerite da li se vrata zaustavljaju u svakom položaju.
• Provjerite da li se vrata ravnomjerno pokreću u smjeru OTVORENO i ZATVORENO.
• Provjerite da li se vrata ispravno otvaraju i zatvaraju.
• Sklonite sve dijelove koji Vam nisu potrebni za ugradnju vrata (npr. uže, lanci, kutnici itd.).
• Sve uređaje koji Vam nisu potrebni za montažu pogonskog sustava isključite.
• Prije polaganja kabela svakako odvojite pogonski sustav od napajanja strujom.
Osigurajte da je tijekom polaganja kabela isključeno napajanje strujom.
• Pridržavajte se propisa o zaštiti koja vrijede u Vašoj zemlji.
• Mrežne i upravljačke vodove bezuvjetno položite odvojeno. Napon upravljanja iznosi 24 V DC.
• Montirajte pogonski sustav samo kada su vrata zatvorena.
• Montirajte sve davače impulsa i uređaje za upravljanje (npr. tipka koda za daljinsko upravljanje) u vidokrugu vrata i
na sigurnoj udaljenosti od pokretnih dijelova vrata. Potrebno je da se kod montaže pridržavate minimalne visine od
1,5 metara.
• Pobrinite se za to da poslije montaže niti jedan dio vrata ne seže do javnih pločnika ili ulica.
Upute za pokretanje pogonskog sustava
Osobe koje rukuju uređajem za pokretanje vrata ili njihovi zamjenici moraju se nakon puštanja u pogon uvesti u način
rukovanja.
• Osigurajte da se djeca ne mogu igrati s komandom vrata.
• Prije pokretanja vrata provjerite da se niti jedna osoba ili predmet ne nalaze u opasnoj zoni vrata.
• Provjerite sve postojeće upravljačke uređaje u slučaju nužde.
• Nikada ne posežite rukom u vrata u pokretu ili pokretne dijelove.
• Pazite na moguća mjesta na vratima na kojima bi se mogli ukliještiti.
Potrebno je pridržavati se odredbi EN 13241-1.
Upute za održavanje pogonskog sustava
Kako bi se osigurale funkcije bez smetnji, moraju se redovito kontrolirati slijedeće točke i po potrebi popraviti.
Prije radova na uređaju za pokretanje vrata pogonski sustav treba uvijek uključivati bez napona.
• Provjerite svaki mjesec da li se pogonski sustav zaustavlja i reverzira kada vrata naiđu na prepreku.
Postavite u tu svrhu prepreku u smjeru hoda vrata.
• Provjerite podešenost automatike isključivanja OTVORENO i ZATVORENO.
• Provjerite sve pokretne dijelove sustava vrata i pogona.
• Provjerite je li uređaj za pokretanje vrata istrošen ili oštećen.
• Ispitajte ručno lakoću hoda vrata.
Upute za čišćenje pogonskog sustava
Ni u kojem slučaju se za čišćenje ne smije upotrebljavati: Izravan mlaz vode, visokotlačno čistilo, kiselina ili lužina.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
5
4.
Pregled proizvoda
4.1 Opseg isporuke 850, 851
Standardni opseg isporuke
4.1 / 3
4.1 / 1
!Ø
9
!”
3
!¯
1
2
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
4
5
!#
Daljinski upravljač
Kopča za sunčani zaslon
Modul antena
Prijenosni utikač
Otponac za pokretanje
Osim standardnog opsega isporuke za montažu je
potreban slijedeći pribor:
- Zupčanica
Motor-agregata Comfort 850, 851
Zaštitna kapa
Ključ za deblokiranje
Ključ (2x)
Tipla za teški teret M10
4.1 / 2
6
7
8
Komplet magnetskih držača (referencijalne točke):
6
Magnetski držač
7
Magnet referencijalne točke
8
Materijal za pričvršćivanje
6
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
4.
Pregled proizvoda
Zupčanice
Motor-agregat se može kombinirati s različitim
zupčanicama.
Special 471
Plastični segment zupčanice
sa čeličnom jezgrom
4.1 / 6
Special 432 (M4)
Čelični pokrovni profil
s plastičnim segmentom zupčanice
4.1 / 4
!5
!£
!˜
!\
!^
U opseg isporuke zupčanice pripadaju:
14
Pokrovni profil
15
Plastični segment zupčanice
16
Materijal za pričvršćivanje
17
Naprava sa stezaljkama
18
Plastični segment zupčanice sa čeličnom jezgrom
Special 441 (M4)
Aluminijski pokrovni profil
s integriranim kabelskim kanalom
s plastičnim segmentom zupčanice
4.1 / 5
Količina isporučenih dijelova ovisi o dužini vrata.
!5
!£
!\
!^
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
7
4.
Pregled proizvoda
4.2 Dimenzije
4.3 Varijante vrata
Standardni opseg isporuke je prikladan za slijedeće
varijante vrata.
4.2 / 1
Vrata koja se kreću po vodilicama
4.3 / 1
152
88
14
160
1.500*
152
160
210
* može se dobiti i u izvedbi visine od 1.250 mm
Samonosiva vrata
1/
1
=
=
4.3 / 2
8
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
5.
Pripreme za montažu
5.1 Opći podaci
Crteži u ovim uputama nisu vjerni mjerilu. Mjere
veličina su uvijek dane u milimetrima (mm).
Već prema smjeru otvaranja motor-agregat se može
montirati na lijevoj ili desnoj strani.
U ovim uputama prikazana je montaža na desnoj
strani.
Slijedeći alat mora biti na raspolaganju za pravilnu
montažu:
5.1 / 1
17
2
5
2
10*
ø 10
ø 3,5
ø 4,5
ø7
6
* Duljina drške min 160 mm
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9
5.
Pripreme za montažu
5.2 Kontrole
Pažnja!
Za korektnu montažu moraju se prije
početka svakako provesti slijedeće
kontrole.
Opseg isporuke
• Provjerite da li je opseg isporuke potpun.
• Provjerite postoje li svi sastavni dijelovi za Vašu
ugradnju.
Temelj
• Ispitajte predviđenu poziciju pogonskog sustava:
- Motor-agregat i zupčanica se moraju montirati s
unutrašnje strane kod zatvorenih vrata.
- Motor-agregat se ne smije montirati u samom
kolnom ulazu (r).
- Kod samonosivih vrata motor agregat se mora
montirati po sredini između uređaja nosivih valjaka.
- Temelj mora biti prikladan za tiple za teški teret
Uređaj za pokretanje vrata
• Provjerite da li Vaš uređaj za pokretanje vrata ima na
raspolaganju prikladan priključak na struju i uređaj za
razdvajanje mreže. Najmanji promjer uzemljenog
kabela iznosi 3 x 1,5 mm2.
• Provjerite da se koristi samo kabel koji je prikladan za
upotrebu na otvorenom (otpornost na hladnoću,
otporan na UV).
• Provjerite da li vrata koja će se motorno pokretati
ispunjavaju slijedeće uvjete:
- Putanja vrata mora biti horizontalna, tj. nikako s
nagibima.
- Vrata u zatvorenom položaju moraju na montažnoj
strani nadvisivati kolni prolaz za najmanje 250 mm.
- Vrata moraju u oba smjera imati mehanički krajnji
graničnik.
- Bridovi zatvaranja moraju biti opremljeni fleksibilnim
završnim profilom.
- Vrata moraju biti izravnata tako da se razmak
između vrata i motor-agregata ne mijenja.
• Ispitajte postoji li prikladan temelj.
• Ispitajte postavljanje dovodnih vodova.
Pazite pritom na izlaz kabla na položaju montaže
motor-agregata.
10
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
5.
Pripreme za montažu
5.3 Nacrt vrata i temelja
5.3 / 1
q
50
≥2
≥
r
0
32
+
x
≥
37
0
x
s
A
t
B
X
≈120
X
145
A
B
q
r
s
T
Prazna cijev za upravljački vod
Prazna cijev za dovodni vod
Dužina vrata
Slobodni kolni prolaz
Smjer otvaranja
Dubina koja se ne smrzava
x
Jačina vrata + razmak do tijela ugradnje
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
80
11
5.
Pripreme za montažu
5.4 Plan kabliranja
Upozorenje:
Kabliranje je prikazano kao primjer i može odstupati već prema tipu vrata i opremi.
5.4 / 1
2
3 x 1,5 mm2
3
2 x 0,4 mm2
2 x 0,4 mm2
5
4
6
1
3 x 1,5 mm2
230 V / AC
2 x 0,4 mm2
6
1
2
3
Sustav za prijenos signala
Tipka s ključem/kodna tipka
Signalna svjetiljka
i
12
4
5
6
Osiguranje bridova vrata kod zatvaranja (“SKS“)
Glavna sklopka (uređaj za razdvajanje mreže
Fotoćelija
Naputak:
Kod montaže i kabliranja senzora vrata, elemenata za rukovanje i sigurnosnih elemenata potrebno je
voditi računa o odgovarajućim uputama.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
6.1 Montaža motor-agregata
Pažnja!
Pažnja!
Za besprijekorno montažu mora se
pridržavati slijedećih točaka:
- Konzola motor-agregata mora se
centrirati prema vratima tako da čeoni
zupčanik zahvaća u zupčanicu kod
svake pozicije vrata
- Tiple za konzolu koja se postavlja na
tlo – moraju biti barem 80 mm
razmaknute od ruba temelja.
Kod samonosivih vrata motor agregat
se mora montirati po sredini između
uređaja nosivih valjaka.
6.1 / 2
C
65
H
I
G
112
q
80
F
11
≥ 80
• Skinite poklopac s motor-agregata.
C
D
E
F
G
H
I
q
188
56
6.1 / 1
X
D
27
E
F
210
Zid
Vrata
Površina za spajanje zupčanice vijkom
Prazna cijev za dovodni vod / upravljački vod
Podna konzola
Temelj
Prednji brid postojeće zupčanice
Slobodni kolni prolaz
• Utvrdite razmak od površine spajanja zupčanice
s vijkom (E) do motor-agregata. Pazite pritom na
mjeru X.
Special 432 X = 60
Special 441 X = 60
Special 471 X = 73
i
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
Naputak:
Kod utvrđivanja površine za vijčanje
zupčanice obratite pozornost na
podatke u točki 6.2.2.
13
6.
Montaža
Upozorenje:
Oprez!
Opasnost od strujnog udara:
Prije kabliranja provjerite da li su vodovi
bez napona.
Tijekom kabliranja potrebno je osigurati
da vodovi ostanu bez napona (npr.
sprječavanje ponovnog uključivanja).
Kod korištenja postojeće zupčanice
vrijedi mjerilo 27 mm od prvog vijka do
prednjeg ruba zupčanice.
• Prije montaže motor-agregata ispitajte da li moguće
podešavanje visine dostaje za Vašu situaciju ugradnje
ili morate motor-agregat nečim podstaviti.
6.1 / 3
• Izravnajte podnu konzolu s motor-agregatom
paralelno s vratima.
50
Podešavanje visine motor agregata
opisano je u točki 6.3.
40
i
Naputak:
J
K
• Izbušite rupe za tiple prema prikazanoj slici izbušenih
rupa.
ø 10
• Stavite tiple.
• Provedite upravljački vod (J) i dovodni vod (K) kroz
podnu konzolu.
• Centrirajte motor-agregat.
• Spojite vijcima podnu konzolu.
14
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
6.2 Montaža zupčanica
6.2.1 Općenito
i
6.2.2 Utvrđivanje montažne visine
Pažnja!
Pažnja!
Za besprijekorno montažu moraju
odgovarati slijedeće točke:
- Motor agregat je montiran.
- Motor agregat je deblokiran.
Za besprijekornu putanju vrata moraju
odgovarati slijedeće točke:
- Vijci (A) ne smiju umanjiti funkciju
vrata (npr. ući u putanju kotača
vrata (B).
- Čeoni zupčanik (C) ne smije nalijegati
na vrata.
- Čeoni zupčanik (C) ne smije biti na
najdonjem položaju (čeoni zupčanik
se mora nakon montaže zupčanice
moći spustiti za 1-2 mm).
Naputak:
- Kod postojeće zupčanice montaža se
nastavlja kod točke 6.3.
- Deblokiranje motor agregata opisano
je u točki 6.6.
Zupčanice se isporučuju u dvije standardne dužine:
2.000 mm i 4.000 mm.
Zupčanice se mogu već prema potrebnoj dužini skratiti
ili sastavljanjem produžiti.
6.2.2 / 1
D
A
Special 432, Special 441
Zupčanica se sastoji od pokrovnog profila,
segmentima zupčanice i dva stezna uređaja.
B
Special 471
Zupčanica se sastoji od više segmenata.
Minimalna dužina zupčanice
Minimalna dužina zupčanice odgovara zamahu
kretanja vrata između položaja vrata ZATVORENO i
položaja vrata OTVORENO + 180 mm.
C
• Utvrdite visinu montaže zupčanice.
• Podesite čeoni zupčanik na odgovarajuću visinu.
Maksimalna dužina zupčanice
Maksimalna dužina zupčanice odgovara širini vrata.
i
Naputak:
Podešavanje visine motor agregata
opisano je u točki 6.3.
Upozorenje:
Podlagom (D) zupčanica se može
podesiti vratima.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
15
6.
Montaža
6.2.3 Utvrđivanje dužine zupčanice i položaja
montaže
Maksimalna dužina zupčanice
Kod montaže zupčanice preko cijele dužine vrata ne
mora se odrediti položaj montaže. Dužina i položaj
montaže zupčanice odgovaraju širini vrata.
6.2.3 / 2
90
Minimalna dužina zupčanice
Minimalna dužina zupčanice se mora utvrditi na vratima.
6.2.3 / 1
90
• Pomičite vrata u položaj vrata OTVORENO.
• Obilježite vrata oznakom:
90 mm od sredine čeonog zupčanika u smjeru vrata
ZATVORENO.
Pažnja!
Da bi se osiguralo besprijekorno
funkcioniranje zupčanica mora pokrivati
barem područje (E) između oznaka.
• Pomičite vrata u položaj vrata ZATVORENO.
• Obilježite vrata oznakom:
90 mm od sredine čeonog zupčanika u smjeru vrata
OTVORENO.
6.2.3 / 3
E
16
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
6.2.4 Prilagoditi dužinu zupčanice
Pažnja!
Kako biste izbjegli oštećenja segmenata
zupčanice, niti jedan se segment ne
smije nalaziti na mjestu pokrovnog
profila koji će se skratiti.
Standardna dužina je kraća od potrebne dužine
zupčanice:
6.2.4 / 2
• Izmjerite potrebnu dužinu zupčanice na vratima.
Standardna dužina odgovara potrebnoj dužini
zupčanice:
Zupčanica se ne mora podešavati.
Standardna dužina je duža od potrebne dužine
zupčanice:
6.2.4 / 1
• Stavite potreban broj pokrovnih profila jedan do
drugog.
• Skratite eventualni duži dio posljednjeg pokrovnog
profila metalnom pilom.
• Skratite dio pokrovnog profila metalnom pilom.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
17
6.
Montaža
6.2.5 Priprema zupčanice
(samo Special 432 i 441)
6.2.6 Montaža zupčanice
Oprez!
Pažnja!
U cilju izbjegavanja ozljeda, isporučeni
opružni odbojnik ne smije se staviti na
zupčastu polugu.
Za hod vrata bez smetnji moraju se
pričvrstiti vijci upuštene glave i po
površini upustiti.
6.2.5 / 1
Za postavljanje izvedbi zupčanica potrebne su različite
točke vijčanja na vratima:
Special 441
Aluminijska izvedba
6.2.6 / 1
100
360
360
100
360
100
• Pomičite vrata u položaj vrata OTVORENO.
• Stavite prvi stezni uređaj na strani motor-agregata u
pokrovni profil.
Special 432
Čelična izvedba
6.2.6 / 2
• Označite rupe za bušenje.
• Izvucite uređaj za stezanje ponovno iz pokrovnog
profila.
• Izbušite dvije rupe za vijke stezaljke na označenim
mjestima.
100
360
• Spojite vijcima stezaljku.
18
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
Special 471
Plastična izvedba
6.2.6 / 5
6.2.6 / 3
240
i
100
240
100
240
Naputak:
Kod zupčanice Special 471 magneti
referencijalne točke moraju se montirati
prije montaže tračnica.
Montaža referencijalne točke opisana je
u točki 6.4.
• Spojite vijkom zupčanicu na prvoj točki spajanja
prema odgovarajućem prikazu rupa.
• Otpustite stegač.
Pažnja!
Za ispravno funkcioniranje zupčanica
mora kod guranja uvijek biti pritisnuta
na čeoni zupčanik.
6.2.6 / 4
6.2.6 / 6
• Zupčanicu na strani motor-agregata držite na
označenim mjestima na vratima.
Upozorenje:
• Zatvarajući vrata pomaknite ih za daljnjih 500 mm.
Kod montaže zupčanice preko cijele
dužine vrata pokrovni profil se mora
držati na početku vrata.
• Spajajte zupčanicu vijkom na svakom zatvorenom
dijelu prema odgovarajućem prikazu rupa.
• Stavite zupčanicu tako na čeoni zupčanik da
zupčanica u njega zahvaća.
• Ispravite zupčanicu vodoravno.
• Pritegnite zupčanicu stegačem na drugoj strani.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
19
6.
Montaža
6.2.7 Spajanje zupčanice
Special 432, Special 441
Special 471
6.2.7 / 3
6.2.7 / 1
G
G
F
• Povucite segmente zupčanice (F) iz pokrovnih
profila (G).
• Spojite zajedno segmente zupčanice.
• Zatvarajući vrata pomaknite ih za daljnjih 500 mm.
• Spojite zajedno segmente zupčanice (F).
• Spojite zupčanicu vijkom na dotičnom zatvorenom
dijelu prema odgovarajućem prikazu rupa.
6.2.7 / 2
• Produžite zupčanicu s onoliko profila koliko Vam
treba za potrebnu dužinu.
G
G
F
• Pomaknite segmente zupčanice (F) do prve stezaljke.
• Spojite zajedno profile (G).
• Zatvarajući vrata pomaknite ih za daljnjih 500 mm.
• Spojite zupčanicu vijkom na dotičnom zatvorenom
dijelu prema odgovarajućem prikazu rupa.
• Produžite zupčanicu s onoliko profila koliko Vam
treba za potrebnu dužinu.
20
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
6.2.8 Fiksiranje segmenata zupčanice
(samo Special 432 i 441)
6.2.9 Podešavanje motor-agregata
Pažnja!
6.2.8 / 1
Za nesmetan hod vrata je važno da se
između zupčanice i čeonog zupčanika
zadrži razmak od 1-2 mm.
G
6.2.9 / 1
1–2
F
• Gurnite segmente zupčanice (F) do prve stezaljke.
• Skratite segmente zupčanice (F) onoliko koliko je
potrebno da se stezaljka može gurnuti u pokrovni
profil (G).
Za podešavanje je potrebno ponovno postavljanje visine.
• Upustite čeoni zupčanik 1 – 2 mm.
6.2.8 / 2
i
Naputak:
Podešavanje visine motor agregata
opisano je u točki 6.3.
Kontrola:
Ako želite ispitati da li zupčanica po
cijeloj dužini zahvaća u čeoni zupčanik,
vrata se moraju pomaknuti jednom u
položaj vrata OTVORENO i jednom u
položaj vrata ZATVORENO.
• Čvrsto utaknite stezaljku prije segmenata zupčanice u
pokrovni profil.
• Označite rupe za bušenje.
• Izvucite stezaljku ponovno iz pokrovnog profila.
• Izbušite dvije rupe za vijke stezaljke na označenim
mjestima.
• Spojite vijcima stezaljku.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
21
6.
Montaža
6.3 Podešavanje visine motor-agregata
6.3 / 1
6.3 / 3
A
B
B
A
160
• Stavite na motor-agregat zaštitnu kapu (B).
6.3 / 4
Visina čeonog zupčanika (A) može se na motoragregatu podesiti u području od 160 mm.
• Skinite zaštitnu kapu (B).
A
B
6.3 / 2
Ako zaštitna kapa u jednom komadu ne odgovara
motor-agregatu:
• Podijelite zaštitnu kapu (B) prema visini čeonog
zupčanika (A).
• Stavite na motor-agregat zaštitnu kapu (B).
C
Radi podešavanja visine:
• Otpustite vijke na pogonskoj jedinici motora (C).
• Pomaknite pogonsku jedinicu motora kako biste
čeoni zupčanik (A) namjestili na odgovarajuću visinu.
• Pritegnite vijke na pogonskoj jedinici motora (C).
22
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
6.4 Montaža magneta referencijalnih
točaka
Oprez!
Pažnja!
Kako biste izbjegli povrede vrata moraju
mehanički doći do krajnjeg graničnika u
oba prostora, u suprotnom bi mogla
iskočiti iz vodilica.
Radi izbjegavanja smetnji potrebno je
bezuvjetno se pridržavati slijedećih
mjera:
- Razmak između magneta referencijalnih
točaka (A) i motor agregata (B) mora
iznositi 2 – 8 mm.
- Razmak između sredine magneta (A) i
sredine čeonog zupčanika (C) mora
iznositi 70 mm.
Pažnja!
Za ispravno funkcioniranje mora se
eventualno ukloniti postojeći magnet
(npr. naknadno opremanje s postojećom
zupčanicom).
6.4 / 2
A
70
Pogonskim sustavom elektronski se obuhvaća put
kretanja vrata i položaj vrata. Zbog toga je potrebna
referentna točka (referencijalne točke) na vratima ili
na zupčanici. Kao referencijalna točka se upotrebljava
specijalni magnet referencijalne točke.
2–8
B
C
6.4 / 1
0
.00
1
0–
50
Montaža referencijalnih točaka ovisi o upotrebljenoj
zupčanici.
• Pomičite vrata u položaj vrata ZATVORENO.
• Utvrdite poziciju za magnet referencijalne točke.
Upozorenje:
Magnet referencijalne točke je dvobojan.
Magnet referencijalne točke se mora
uvijek tako montirati da je zelena strana
okrenuta prema motor-agregatu.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
23
6.
Montaža
Special 432
Čelična izvedba
Special 471
Izvedba zupčanice u plastičnoj masi sa čeličnom jezgrom
6.4 / 5
6.4 / 3
D
B4,2 x 19
B4,2 x 25
B4,2 x 9,5
A
6.4 / 6
Special 441
Izvedba u aluminiju s kabelskim kanalom
D
B4,2 x 19
B4,2 x 25
6.4 / 4
D
A
B4,2 x 19
B4,2 x 25
A
• Montirajte magnete referencijalne točke (A) na
držače magneta (D).
• Montirajte magnete referencijalne točke (A) na
držače magneta (D).
• Montirajte magnetski držač (D) na označeno mjesto
na zupčaniku.
• Kontrolirajte pozicije magneta referencijalne točke (A).
• Montirajte držač magneta (D) na utvrđenoj poziciji na
čeonom zupčaniku.
• Kontrolirajte razmak između magneta referencijalne
točke (A) prema motor-agregatu (B)
• Kontrolirajte razmak između magneta referencijalne
točke (A) prema motor-agregatu (B).
• Kontrolirajte razmak od sredine magneta referencijalne
točke (A) do sredine čeonog zupčanika (C).
• Kontrolirajte razmak od sredine magneta referencijalne
točke (A) do sredine čeonog zupčanika (C).
24
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
6.5 Montaža osiguranja bridova kod
zatvaranja na motor-agregatu
(opcionalno)
6.6 Deblokiranje
Ako montažom motor-agregata dođe do škara na
pojedinim mjestima, moraju se osigurati osiguranjem
bridova kod zatvaranja.
Deblokiranje
6.5 / 1
6.6 / 1
B
A
B
300
• Stavite ključ za deblokiranje (A) na crvenu maticu za
deblokiranje (B).
• Okrenite ulijevo ključ za deblokiranje (A) za oko 180°
ulijevo.
0
≤1
A
• Vrata ručno kratko pomaknite u smjeru OTVORENO i
ZATVORENO.
mi
n.
20
• Izbušite potrebne rupe u motor-agregat.
• Spojite vijkom C-tračnicu (A) na motor-agregat.
Pogon je sada mehanički odvojen od pogonskog vratila.
Vrata se mogu pokretati samo ručno. Strujni krug
upravljanja je prekinut, upravljanje je izvan funkcije.
Prikazuje se odgovarajuća poruka.
i
Naputak:
Objašnjenje poruka opisano je u
točki 10.
• Uvucite “SKS“-profil (B) u C-tračnicu (A).
• Uvucite “SKS“-priključni kabel u motor agregat
• Spojite “SKS“ – priključni kabel.
i
Naputak:
Priključak uređaja za osiguranje bridova
kod zatvaranja za upravljanje opisan je
u točki 6.7.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
25
6.
Montaža
6.7 Priključci za upravljanje
Blokiranje
Oprez!
Opasnost od strujnog udara:
Prije kabliranja potrebno je osigurati da
su vodovi bez napona.
Tijekom kabliranja potrebno je osigurati
da vodovi ostanu bez napona (npr. radi
sprječavanja ponovnog uključivanja).
6.6 / 2
A
Pažnja!
Radi izbjegavanja smetnji na
upravljanju:
- Potrebno je u svako doba poštivati
lokalne odredbe o zaštiti.
- Mrežni i upravljački vodovi se
bezuvjetno moraju polagati odvojeno
- Napon upravljanja iznosi 24 V DC.
- Napon smetnji na priključcima
XM70A, XV51A, XM70B, XV51B,
XB99, XP54B, XP54A, XP62B, XP62A i
XB70 može uništiti cijelu elektroniku.
- Na stezaljke B9, 5, 34, 3 i 8 (XB99) se
smiju priključiti samo beznaponski
kontakte.
- Priključci XM70B i XV51B se ne smiju
koristiti!
B
• Stavite ključ za deblokiranje (A) na crvenu maticu za
deblokiranje (B).
• Okrenite do kraja ključ za deblokiranje (A) za oko
180° udesno.
Pogon je sada mehanički spojen s pogonskim vratilom.
Vrata se mogu pokretati samo motorno. Ponovno je
uspostavljen strujni krug upravljanja, upravljanje je
ponovno u funkciji.
6.7 / 1
8 1 2
7
3
6 54
1
P
2
XH01
XN81
L
N
PE
15
16
17
XB99
XV51B
XP54B
XM70B
XB70
XM70A
XP54A
XV51A
XN70
XP62A
XP62B
• Otvorite uređaj za upravljanje.
26
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
Oznaka
Vrsta/funkcija
XB70
Priključak modulne antene
XB99
Priključak eksternih elemenata
za rukovanje
Priključak XB99
i
Tvornička isporuka:
B9 i 5 premošteno
8.1
6.7
6.7
6.7
6.7
/
/
/
/
2
3
4
5
6.7 / 2
M06E039
B9
5
34
3
8
- XB99
Priključak programirajućeg
izlaza 16/17 (npr. signalna
svjetiljka, 24 V DC, 0,5 A, maks.
10 W)
XH01
6.7 / 6
6.7 / 7
6.7 / 8
Prolazni impuls 15/16
(24 V DC, 0,5 A)
XM70A
Priključak motora
XM70B
Priključak bez funkcije
6.8
Mogućnost priključka 1:
6.7 / 3
6.7 / 6
6.9
XP54A
Priključak zaštite bridova kod
zatvaranja vrata za smjer hoda
vrata ZATVORENO
6.7 / 9
XP54B
Priključak zaštite bridova kod
zatvaranja vrata za smjer hoda
vrata OTVORENO
6.7 / 9
XP62A
Priključak fotoćelije za smjer
hoda vrata ZATVORENO
6.7 / 10
XP62B
Priključak fotoćelije za smjer
hoda vrata OTVORENO
6.7 / 10
XV51A
Priključak senzora za broj
okretaja i referencijalnu točku
-
XV51B
Priključak bez funkcije
-
i
B9
5
34
3
8
- XB99
12
-SB5
13
Priključak mrežni vod
M06E039
14
XN81
-
-SB8
Priključak Battery Backup
(ako postoji)
11
XN70
Naputak:
Za montažu eksternih elemenata
rukovanja, sigurnosnih i signalnih
uređaja potrebno je pridržavati se
odgovarajućih uputa.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
27
6.
Montaža
Mogućnost priključka 2:
Upozorenje:
Priključeno sprječavanje zatvaranja
(fotoćelija, uklopni sat,...) na XB99
upravljački mehanizam nakon “Mreža
uključena“ automatski prepoznaje
(prekidač SB 34 mora biti zatvoren).
Fotoćelija se može naknadno deaktivirati
(razina 8/meni 1).
6.7 / 4
B9
5
34
3
8
14
13
Ako se kontakti otvore prepreci kod
zatvaranja vrata se više ne mogu
zatvoriti.
-SB8
13
14
-SB3 4
12
11
-SB3
11
12
- XB99
-SB5
M06E039
Oznaka
Vrsta/funkcija
3
Priključak međupoložaj
5
Priključak za zaustavljanje
8
Priključak za impuls
34
Priključak sprječavanje zatvaranja
B9
Priključak +24 V DC
SB3
Tipka međupoložaj
SB5
Tipka za zaustavljanje
SB8
Tipka za impuls
SB34
Tipka za sprječavanje zaustavljanja /
Pogonski sustav se zaustavlja i reverzira
Dodatni elementi za rukovanje,
sigurnosni i signalni uređaji s priključkom
24 V se moraju spojiti na XB99 i XH01.
Mogućnost priključka 3:
- Eksterni radioprijemnik
6.7 / 5
M07E027
B9
5 34
3
8
- XB99
+
-
1
2
13
- X1
15 16 17
- XH01
28
Označavanje priključka ovisi o
programiranju posebne funkcije.
Već prema programiranju mogu se
priključiti tipke za davanje impulsa
ili smjera kretanja.
Programiranje posebne funkcije opisano
je u točki 9.4 (Razina 5).
- S1
14
i
Naputak:
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
Montaža
Priključak XN81 / XH01
Vrsta/funkcija
XB99
Priključak vanjskih elemenata za rukovanje
6.7 / 6
3
Priključak međupoložaj
M07E039
M07E038
5
Priključak za zaustavljanje
8
Priključak za impuls
34
Priključak sprječavanje zatvaranja
B9
Priključak + 24 V DC
X1
Priključak za vanjski prijemnik
1
Priključak za uklopni kontakt bez potencije
2
Priključak za uklopni kontakt bez potencije
+
Priključak + 24 V DC
-
Priključak GND
S1
Uklopni kontakt prijemnika bez potencije
XH01
Priključak za uzlaz upravljanja
15
16
17
- XN81
L
N PE
15
- KH15
N PE
N
- XH01
L
16
17
- HH17
Oznaka
L
- X0
PE
6.
- F0
Oznaka
Vrsta/funkcija
L
Priključak za fazu
N
Priključak za nulti vodič
PE
Priključak za zaštitni vodič
15 / 16
Priključak za prolazni impuls 24 V DC
16
Priključak GND
16 / 17
Priključak za programirajući izlaz
(24 V DC / 0,5 A)
HH114
Signalna svjetiljka
HH17
Signalna svjetiljka 24 V (maks. 10 W)
KH14
Vremenski relej za ugradnju
KH15
Prolazni impuls za ugradnju
KH17
Relej 24V za ugradnju
Priključak za prolazni impuls 24V
Priključak GND
Priključak za programirajući izlaz
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
29
6.
Montaža
Mogućnost priključka 1:
- Priključak za signalnu svjetiljku s vanjskim relejom
Priključak XP54A / XP54B
6.7 / 9
6.7 / 7
- XH01
M07E038
15
16
17
A2
A1
11
14
- XP54A
P5
47
- XP54B
46
- P5
XP54B
P5
46
M07E037
- KH17
12
8K2
L
8K2
8K2
- HH14
N
Mogućnost priključka 2:
- Prolazni impuls na mjestu rasvjete
6.7 / 8
Oznaka
Vrsta/funkcija
P5
Priključak GND
46
Priključak signala za osiguranje zaštite
bridova Smjer hoda vrata OTVORENO
(XP54B)
47
Priključak signala za osiguranje zaštite
bridova Smjer hoda vrata ZATVORENO
(XP 54A)
M07E038a
Pažnja!
Kod priključka 8,2 kΩ-kontaktne letvice
za zaštitu bridova kod zatvaranja vrata
moraju se ukloniti postavljeni otpori
8,2 kΩ na priključcima XP54B
zatvarajućeg brida OTVORENO i XP54A
zatvarajućeg brida ZATVORENO.
30
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
Priključak XP62A / XP62B
Upozorenje:
6.7 / 10
- XP62A
P6
Priključenu 2-žičnu fotoćeliju na
XP62B / XP62A mehanizam za
upravljanje nakon “mreža uključena“
odmah prepoznaje.
Fotoćelija se može naknadno
deaktivirati (razina 8 / meni 1).
27
M07E036
- W1
- W2
2
- W1
2 1
1
Ako se kontakti otvore prepreci kod
zatvaranja, vrata se više ne mogu
zatvoriti.
- W2
2 1
-
- AP27
TX
RX
- XP62B
- W1
2 1
P6
26
- W2
2 1
- AP26
TX
RX
Oznaka
Vrsta/funkcija
P6
Priključak GND
26
Priključak za signal fotoćelije Smjer hoda
vrata OTVORENO (XP62B)
27
Priključak za signal fotoćelije kod smjera
hoda vrata ZATVORENO (XP62A)
RX
Prijemnik dvožične fotoćelije
TX
Prijemnik dvožične fotoćelije
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
31
6.
Montaža
6.8 Podešavanje smjera vrtnje
Montaža motor-agregata iznutra desno
(stanje isporuke)
Stezaljka
6.8 / 2
A1 2
A
Oblaganje
A1
Bijela žila
A2
Smeža žila
A
Montaža motor-agregata iznutra lijevo
• Zamijenite poziciju žila na utikaču motora (A).
Kod montaže iznutra lijevo smjer vrtnje motora se
mora promijeniti.
Stezaljka
6.8 / 1
L
N
PE
15
16
Oblaganje
A1
Smeža žila
A2
Bijela žila
17
L
6.8 / 3
N
PE
15
16
17
XM70A
• Izvucite utikač motora iz priključka (XM70A).
XM70A
A
• Stavite utikač motora (A) u priključak (XM70A).
.
32
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
6.
Montaža
7.
6.9 Priključak mrežnog voda
Daljinski upravljač
7.1 Rukovanje i pribor
Oprez!
Oprez!
- Tijekom kabliranja vodovi moraju biti
bez napona. Mora se provjeriti dali je
napajanje strujom tijekom kabliranja
prekinuto.
- Kod stalnog priključka mrežnog voda
mora postojati svepolni uređaj za
razdvajanje mreže.
Daljinski upravljač ne smije doći u dječje
ruke!
Daljinski upravljač se smije aktivirati
samo ako se osigura da u prostoru
kretanja vrata nema ni osoba ni
predmeta.
Pregled
Pažnja!
Kako bi se zaštitila vrsta zaštite
upravljanja vod se mora provesti kroz
odgovarajući umetak za pričvršćivanje
vijkom.
7.1 / 1
D
6.9 / 1
A
B
• Provucite vod kroz M- vijčani spoj u upravljačku
jedinicu.
L
C
D
N
PE
15
16
17
A
B
C
D
Komandna tipka velika
Komandna tipka mala
Baterija – kontrolna lampica predajnika
Utičnica za prijenos
S drugom komandnom tipkom se može aktivirati daljnji
pogonski sustav.
i
• Provjerite da se uređaj za pokretanje vrata nalazi u
položaju vrata ZATVORENA.
Naputak:
Programiranje daljinskog upravljača
(daljinsko upravljanje) prema pogonskom
sustavu je opisano u točki 8.4.3.
• Priključite žile napajanja strujom na upravljanje.
• Priključite upravljanje na napajanje strujom.
Upozorenje:
Za oko 3 sekunde će zasvijetliti sve
kontrolne lampice. Na kraju će zasvijetliti
LED 8. Ostale LED mogu dodatno
svijetliti.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
33
7.
Daljinski upravljač
7.2 Kodiranje daljinskog upravljača
7.2.1 Prijenos kodiranja
Izmjena baterija
Ova funkcija služi da se kodiranje na jedan pogonski
sustav već programiranog daljinskog upravljača (master)
prenese na drugi pogonski sustav.
7.1 / 2
1
E
Daljinski upravljač se smije aktivirati
samo ako se osigura da u prostoru
kretanja vrata nema ni osoba ni
predmeta.
F
E
F
Oprez!
7.2.1 / 1
Daljinski upravljač - poleđina
Baterija 3V CR 2032
• Poleđinu daljinskog upravljača (E) otvorite npr.
kovanicom.
• Promijenite baterije (F) uvažavajući polove.
Pribor
• Spojite oba daljinska upravljača priloženim utikačem
za prijenos.
7.1 / 3
Upozorenje:
Utični spojevi na obje strane daljinskog
upravljača su identični.
Kvačica za sunčani zaslon, prikladna da se daljinski
upravljač objesi za sunčani zaslon u automobilu.
34
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
7.
Daljinski upravljač
7.2.2 Promjena kodiranja
Ova funkcija služi da u slučaju gubitka daljinskog
upravljača promijenite kodiranje postojećeg daljinskog
upravljanja.
7.2.1 / 2
7.2.2 / 1
• Aktivirajte master-daljinski upravljač, pritisnite tipku i
zadržite.
LED diode će zasvijetliti na daljinskom upravljaču.
• Utaknite utikač za prijenos u daljinski upravljač.
7.2.1 / 3
• Kratko spojite jedan od dva vanjska zatika utikača
za prijenos sa srednjim utikačem (npr. uz pomoć
izvijača).
• Aktivirajte željenu tipku daljinskog upravljača.
Integriranim slučajnim kodiranjem utvrđuje se novo
kodiranje.
Led dioda ubrzano treperi.
• Aktivirajte željenu tipku na daljinskom upravljaču koji
želite nanovo kodirati tako da pritisnete tipku master
– predajnika i zadržite.
Led dioda će zatreperiti.
Nakon 1 – 2 sekunde svjetlo LED diode novo kodiranog
daljinskog upravljača će se ustaliti.
Postupak kodiranja je završen.
Daljinski upravljač je preuzeo kodiranje s master –
predajnika.
• Izvadite utikač za prijenos.
Čim LED dioda počne konstantno svijetliti daljinski
upravljač je “naučio“ nove kodove.
Tipku sada možemo pustiti i skloniti utikač za prijenos.
Upozorenje:
Poslije novog kodiranja daljinskog
upravljača mora se na novo kodiranje
preprogramirati i pogonski sustav.
Kod daljinskog upravljača s više kanala
postupak kodiranja se mora provesti za
svaku tipku.
Upozorenje:
Kod daljinskog upravljača s više kanala
postupak kodiranja se mora provesti za
svaku tipku.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
35
8.
Stavljanje u pogon
8.2 Pregled upravljačkih komandi
8.1 Priključak modulne antene
8.2 / 1
8.1 / 1
L
N
PE
B
15
16
17
A
A
8 1 2
7
3
6 54
B D
1
P
2
C
• Utaknite modulnu antenu (A) u otvor (B) mehanizma
za upravljanje.
Elementi rukovanja
36
i
Oznaka
Vrsta/funkcija
A
Prikaz kružni
8.3
B
Tipka OTVORENO (+) (npr.
voditi vrata prema položaju
OTVORENO ili kod programiranja podići parametre
-
C
Tipka ZATVORENO (-) (npr.
voditi vrata prema položaju
ZATVORENO ili kod programiranja spustiti parametre
-
D
Tipka STOP (P) (npr. pohraniti
izmjenu u modu za
programiranje ili parametru
-
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
8.
Stavljanje u pogon
8.3 Pregled funkcija prikaza
8.4 Referencijalne točke
LED-prikaz u modu pogona
U modu pogona će prilikom prijelaza
referencijalne točke LED 5 kratko zasvijetliti.
Fotoćelija ili SKS isključeni
Upozorenje:
U tvorničkoj postavci i poslije jednog
resetiranja upravljanje je podešeno za
položaj vrata ZATVORENA.
Kako bi se osiguralo programiranje bez
smetnji moraju se vrata i pogonski
sustav prije brzog programiranja i prije
resetiranja nalaziti u položaju vrata
ZATVORENA.
Vrata se pokreću u pravcu OTVORENO
Vrata su u položaju OTVORENO
Vrata u međupoložaju
Vrata se pokreću u pravcu ZATVORENO
Vrata su u položaju ZATVORENO
Referencijalne točke se uključuje
Trajno aktiviranje eksternih elemenata za
rukovanje
Aktivira se daljinsko upravljanje
Napon pogona se nalazi na
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
–
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
37
8.
Stavljanje u pogon
8.5 Brzo programiranje
8.5.1 Općenito o brzom programiranju
Upozorenje:
Za ispravno pokretanje pogonskog
sustava mora se provesti brzo
programiranje.
Testiranje hoda
(potrebno samo poslije resetiranja)
Prije brzog programiranja pogonski sustav se mora sa
spojenim vratima pritiskom (+) i (-) tipke dovesti u
tvornički podešenu poziciju vrata OTVORENO i
ZATVORENO
8.5.2 Tipke za programiranje
Programiranje se obavlja tipkama Plus (+), minus (-) i (P).
Ako se u modu programiranja unutar 120 sekundi ne
aktivira niti jedna tipka, prebacit će se upravljanje
natrag u pogonsko stanje.
Prikazat će se odgovarajuća poruka.
i
Naputak:
Objašnjenje o porukama opisano je u
točki 10.
• Brzo programiranje provodite uz pomoć slijedećeg
plana.
• Provedite testiranje hoda
Preduvjeti
Prije brzog programiranja moraju se ispuniti slijedeći
preduvjeti:
- Vrata se nalaze u položaju ZATVORENO.
- Pogonski sustav je blokiran.
Brzo programiranje
U brzom programiranju se namještaju osnovne funkcije
pogonskog sustava.
- Položaj vrata OTVORENA
- Položaj vrata ZATVORENA
- Bežično upravljanje
Ovaj postupak programiranja je neprekidan i mora se
bezuvjetno provoditi.
Nakon brzog programiranja i testiranja hoda vrata kod
automatike isključivanja u položaju vrata OTVORENA i
ZATVORENA je pogonski sustav spreman za rad.
Upozorenje:
Tijekom programiranja položaja vrata
OTVORENO i ZATVORENO mora se
proći referencijalne točke.
Legenda:
Pažnja!
Kako bi se osiguralo besprijekorno
upravljanje deblokiranjem, moraju se
položaji vrata OTVORENO i ZATVORENO
tako programirati da se završni profili
ne prignječe.
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
38
–
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
8.
Stavljanje u pogon
8.4.3 Tok brzog programiranja
1x >2s <10s
1.
Pogonski
modus
P
Pokrenuti brzo
programiranje /
Programirati položaj vrata
OTVORENO
2.
Voditi vrata u položaj
OTVORENO
3.
Korigiranje položaja vrata
OTVORENO s (+) i (-)
1x <1s
4.
P
Položaj vrata OTVORENO
pohraniti /
Položaj vrata ZATVORENO
programirati
5.
Voditi vrata u položaj
ZATVORENO
6.
Korigiranje položaja vrata
ZATVORENO s (+) i (-)
1x <1s
7.
P
Položaj vrata ZATVORENO
pohraniti /
Daljinsko upravljanje
programirati
8.
Daljinski upravljač uključiti
9.
Daljinski upravljač isključiti
1x <1s
10.
P
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
Daljinsko upravljanje
pohraniti /
Brzo programiranje završiti
39
8.
Stavljanje u pogon
8.6 Ispitivanje funkcije
8.6.1 Testiranje snage pogona
Kontrola:
Oprez!
Nakon brzog programiranja i promjena
u modu za programiranje moraju se
provesti slijedeća testiranja i ispitivanja.
Automatika isključivanja ZATVORENO i
OTVORENO mora biti ispravno podešena
kako bi se izbjegle tjelesne ozljede ili
oštećenja stvari.
Pogonski sustav će zapamtiti koja mu je maksimalna
pogonska snaga potrebna tijekom prva dva testiranja
nakon podešavanja položaja vrata.
• Pokrećite pogonski sustav (sa spojenim vratima) bez
prekida jednom sa položaja vrata ZATVORENO u
položaj vrata OTVORENO i natrag.
Pogonski sustav utvrđuje tijekom ovog testiranja
maksimalnu vlačnu i tlačnu snagu i rezerve snage koja
je potrebna da bi se pokrenula vrata.
Provjera:
1.
Nakon pritiska tipke (+):
Vrata se moraju otvoriti i pokrenuti u
pohranjeni položaj vrata OTVORENO.
2.
Nakon pritiska tipke (-):
Vrata se moraju zatvoriti i pokrenuti u
pohranjeni položaj vrata ZATVORENO.
3.
Nakon pritiska tipke daljinski upravljač:
Pogonski sustav mora pokretati vrata u
smjeru OTVORENO odnosno u smjeru
ZATVORENO.
4.
Nakon pritiska tipke daljinskog
upravljača dok pogonski sustav radi:
Pogonski sustav se mora zaustaviti.
5.
Kod slijedećeg pritiska pogonski sustav
se pokreće u suprotnom smjeru.
40
8.6.2 Kontrola automatike isključivanja
• Postavite vratima prepreku u smjeru OTVORENO i
ZATVORENO
• Pokrećite vrata u svakom smjeru do prepreke.
Pogonski sustav se mora kod dodira s preprekom
zaustaviti i reverzirati.
Upozorenje:
Podešeni parametri ostaju pohranjeni
u slučaju prekida strujnog napona.
Samo se resetiranjem snage pogona
OTVORENO i ZATVORENO vraćaju
natrag na tvorničke postavke.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9.
Proširene funkcije pogona
9.1 Općenito o proširenim funkcijama
pogona
U proširenim funkcijama pogona programiraju se
dodatne funkcije pogonskog sustava.
Oprez!
U proširenim funkcijama pogona mogu
se promijeniti važne tvorničke postavke.
Pojedini parametri se moraju ispravno
podesiti kako bi se spriječile tjelesne
ozljede i oštećenja stvari.
Programiranje je podijeljeno u tri područja:
1. Područje: Razina
Podesive funkcije su sjedinjene u funkcijske grupe na
8 razina.
Svaka razina može obuhvatiti do 8 funkcija (menija).
Tipkama (+) i (-) pretražuje se izbor unutar razina.
Razine koje nisu rezervirane se prikazuju, ali se ne
mogu otvoriti.
Preko exit-a razina može se s programiranja prijeći u
pogonski modus.
2. Područje: Meni
Svaki meni sadrži jednu funkciju.
Tipkama (+) i (-) pretražuje se izbor unutar
rezerviranih menija.
Meniji koji nisu rezervirani se preskaču i ne prikazuju
se.
Preko exita-a menija možemo se vratiti na razinu
izlaza.
Programiranje završiti
Programiranje se može završiti na dva načina:
1. Preko exit razine pritiskom tipke (P).
Upravljanje se tada prebacuje u pogonski mod.
2. U svako doba i iz svakog područja tako da tipku (P)
držimo dulje od 5 sekundi.
Upravljanje se tada prebacuje u pogonski mod.
Eventualno izmijenjeni parametar se pritom
pohranjuje.
S dovršetkom programiranja zasvijetlit će sve LED
lampice najednom i gase se jedna za drugom
redoslijedom od 8 do 1.
Ako se u modu programiranja unutar 120 sekundi ne
aktivira niti jedna tipka, prebacit će se upravljanje
natrag u pogonsko stanje.
Prikazat će se odgovarajuća poruka.
i
Naputak:
- Raspoložive razine i meniji opisani su
u općem pregledu programirajućih
funkcija (točka 9.3).
- Objašnjenje poruka opisano je u
točki 10.
3. Područje: Parametar
Svaka se funkcija može namjestiti u maksimalno
16 stupnjeva.
Tipkama (+) i (-) pretražuje se izbor unutar
namjestivog parametra.
Parametri koji se ne mogu namjestiti se preskaču i
ne prikazuju se.
Pretek nije moguć pritiskom (+) i (-).
Pritiskom tipke (P) pohranjuju se namješteni parametri.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
41
9.
Proširene funkcije pogona
9.2 Shema toka proširenog programiranja
(Primjer za razinu 2, Meni 2)
Razina
Meni
-
-
+
Pogonski
modus
Parametar
-
+
+
Meni 3
Razina 4
P
-
-
-
+
+
+
P
Razina 3
Meni 2
-
P
> 5 sek.
Parametar
-
-
+
Programiranje
završiti
Povećana
vrijednost
+
+
P
P
Razina 2
Smanjena
vrijednost
Meni 1
-
-
-
+
+
+
P
P
> 10 sek.
Razina 1
Meni-exit
(Razina 2)
+
+
P
P
Razina-exit
Meni 8
+
> 5 sek.
+
P
Razina 8
> 5 sek.
+
42
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9.
Proširene funkcije pogona
9.3 Cjeloviti pregled programirajućih funkcija
Razina
Meni
Tvornička postavka
Meni 3: Međupoložaj OTOVORENO
–
Meni 4: Međupoložaj ZATVORENO
–
Meni 7: Relej-izlaz
A7
Meni 8: Resetiranje
Nema resetiranja
Meni 1: Potrebna pogonska snaga OTVORENO
Stupanj 5
Meni 2: Potrebna pogonska snaga ZATVORENO
Stupanj 5
Meni 3: Automatika isključivanja OTVORENO
Stupanj 8
Meni 4: Automatika isključivanja ZATVORENO
Stupanj 8
Meni 1: Automatsko zatvaranje
Deaktiviran
Meni 3: Vrijeme otvaranja vrata
15 sekundi
Meni 4: Vrijeme prethodnog upozorenja
5 sekundi
Meni 5: Upozorenje nailaska vozila
0 sekundi
Meni 7: Signalna svjetiljka
A7
Meni 2: Međupoložaj
–
Meni 1: Programirajući impulsni ulaz
A1
Meni 4: Vrijeme osvjetljenja
180 sekundi
Meni 1: Brzina OTVORENO
Stupanj 16
Meni 2: Brzina mekog pokretanja OTVORENO
Stupanj 8
Meni 3: Položaj mekog pokretanja OTVORENO
–
Meni 4: Brzina ZATVORENO
Stupanj 16
Meni 5: Brzina normalan hod ZATVORENO
Stupanj 16
Meni 6: Brzina mekog pokretanja ZATVORENO
Stupanj 8
Meni 7: Pozicija normalnog hoda ZATVORENO
–
Meni 8: Položaj mekog pokretanja ZATVORENO
–
Razina 1 – Osnovne funkcije
Razina 2 – Postavke pogona
Razina 3 – Automatsko zatvaranje
Razina 4 – Bežično programiranje
Razina 5 – Posebna funkcija
Razina 6 – Varijabla brzine
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
43
9.
Proširene funkcije pogona
Razina
Razina 8 – Postavke sustava
Meni
Tvornička postavka
Meni 1: Fotoćelija
Pogon bez fotoćelije
Meni 2: Zaštita bridova vrata kod zatvaranja
Vrata kratko reverziraju
(OTVORENO/ZATVORENO)
Meni 4: Vrste pogona
Samozasutavljanje
(OTVORENO/ZATVORENO)
Meni 5: Funkcija davača naredbe za smjer
nije aktivirano
Meni 6: Funkcija davača naredbe za impuls
Funkcija zaustavljanja je
aktivirana
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
44
–
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9.
Proširene funkcije pogona
9.4 Pregled funkcija razina
Razina 1 – Osnovne funkcije
1
Meni 3:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Međupoložaj OTVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) i (- / ZATVORENO) namjestiti
“Međupozicije OTVORENO“ – funkcija zatvaranja je moguća s automatskim zatvaranjem.
Meni 4:
Međupoložaj ZATVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
Meni 7:
Relej-izlaz – Stezaljka 16/17
A7
Meni 8:
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Resetiranje
Ne
Da
Pažnja!
Nakon resetiranja svi se parametri vraćaju na tvorničke postavke.
Za osiguranje besprijekornog pogona upravljanja:
- moraju se sve željene funkcije nanovo programirati,
- daljinsko upravljanje mora se naučiti,
- pogonski sustav se mora jednom pokretati u položaj vrata OTVORENO i ZATVORENO.
Upozorenje:
- Može se koristiti samo posljednje programirana međupozicija.
- Kod aktiviranog automatskog zatvaranja (razina 3 / meni1) relejni izlaz (razina 1 / meni 7) se ne može
programirati.
i
Meni 7:
Naputak:
- Nakon promjena u menijima 3 i 4 razine 1 mora se provesti ponovna provjera funkcije (točka 8.6)
- Funkcija signalne svjetiljkom (A7) podešava se na razini 3, meni 7.
- Funkcija osvjetljenja (H7) podešava se na razini 5, meni 4.
Relej-izlaz
A7
Signalna svjetiljka
B7
Položaj vrata OTVORENO
C7
Položaj vrata ZATVORENO
D7
Međupoložaj OTVORENO
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
E7
F7
G7
H7
Međupoložaj ZATVORENO
Motor se pokreće (tarni impuls – 1 sekunda)
Smetnja
Osvjetljenje
45
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 2 – Postavke pogona
1
Meni 1:
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
14
15
16
Automatika isključivanja ZATVORENO (osjetljivost u stupnjevima**)
ISKLJUČENO
*
**
6
Automatika isključivanja OTVORENO (osjetljivost u stupnjevima**)
ISKLJUČENO
Meni 4:
5
Potrebna pogonska snaga ZATVORENO (osjetljivost u stupnjevima*)
ISKLJUČENO
Meni 3:
4
Potrebna pogonska snaga OTVOERNO (osjetljivost u stupnjevima*)
ISKLJUČENO
Meni 2:
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Što je veći stupanj, to je veća pogonska snaga.
Što je niži stupanj, to je osjetljivija automatika isključivanja.
Oprez!
Da bi se isključila opasnost od ozljeda, automatika isključivanja (meni 3 i 4) se može programirati samo
na ISKLJUČENO, ako je priključena fotoćelija za prolaz ili zaštita bridova vrata kod zatvaranja.
46
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 3 – Automatsko zatvaranje
1
Meni 1:
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
E1
F1
G1
H1
–
–
–
–
–
–
–
–
35
40
50
80
100
120
150
180
255
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Automatsko zatvaranje
A1
Meni 3:
B1
C1
D1
Vrijeme otvaranja vrata (u sekundama)
2
Meni 4:
5
10
15
20
25
30
Vrijeme prethodnog upozorenja (u sekundama)
1
Meni 5:
2
5
10
15
20
25
Upozorenje nailaska vozila (u sekundama)
0
Meni 7:
3
1
2
3
4
5
6
7
–
–
–
–
–
–
–
–
D7
E7
F7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Signalna svjetiljka
A7
B7
C7
Upozorenje:
- Automatsko se zatvaranje može programirati samo ako je priključena fotoćelija.
- Funkcije iz menija 1 mogu se po želji mijenjati vrijednostima vremena u menijima 3 i 4.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
–
47
9.
Proširene funkcije pogona
Meni 1:
Automatsko zatvaranje
Stupanj
Vrijeme
otvaranja
vrata
(sekundama)
Vrijeme
prethodnog
upozorenja
(sekundama)
Autom.
zatvaranje
Ostale funkcije
A1
-
-
deaktivirano
-
B1
15
5
aktivirano
C1
30
5
aktivirano
D1
60
8
aktivirano
E1
15
5
aktivirano
30
5
aktivirano
G1
60
8
aktivirano
H1
beskonačno
3
aktivirano
F1
Produženje vremena otvaranja vrata samo davanjem impulsa
(tipka, daljinski upravljač)
Prekid vremena otvaranja vrata nakon prolaza fotoćelije
Zatvoriti nakon prolaza fotoćelije / prepreka zatvaranju
Upozorenje:
Bez priključene fotoćelije ili prepreke zatvaranju može se podesiti samo parametar A1.
Meni 7:
Stupanj
Kretanje vrata / upozorenje
Vrata u mirovanju
A7
treperiti
Isključeno (ušteda energije)
B7
svijetliti
Isključeno (ušteda energije)
C7
treperiti
treperiti
D7
svijetliti
svijetliti
E7
treperiti
svijetliti
F7
svijetliti
treperiti
i
48
Signalna svjetiljka
Naputak:
Priključak signalne svjetiljke se može podesiti na razini 1, meni 7.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 4 – Bežično programiranje
Meni 2:
Međupoložaj
LED 7 treperi polagano -> aktivirati tipku daljinskog upravljača -> LED 7 treperi brzo
Razina 5 – Posebna funkcija
1
Meni 1:
2
Meni 4:
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50
80
100
120
150
180
255
Vrijeme osvjetljavanja (u sekundama) – Stezaljka 16/17
2
i
4
Programirajući impulsni ulaz – XB99
A1
Meni 1:
3
5
10
15
20
25
30
35
40
Programirajući impulsni ulaz
A1
Mogućnost priključka 1:
Stezaljka B9/3:
Međupoložaj
Stezaljka B9/8:
Samozaustavljanje (OTVORENO/STOP/ZATVORENO)
B1
Mogućnost priključka 2:
Stezaljka B9/3:
Davač naredbe smjera ZATVORENO
Stezaljka B9/8:
Davač naredbe OTVORENO
Naputak:
Programiranje posebne funkcije je ovisno o priključku XB99.
Priključak XB99 se opisuje u točki 6.7.
Namješteno vrijeme osvjetljenja je samo aktivno, ako je izlaz releja (razina 1 / meni 7)
programiran sa osvjetljenjem (H7).
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
49
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 6 - Varijabla brzine
1
Meni 1:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
Brzina OTVORENO (u stupnjevima)
–
Meni 2:
–
–
–
–
–
Brzina mekog pokretanja OTVORENO (u stupnjevima)
1
Meni 3:
2
3
4
5
6
7
8
9
Položaj mekog pokretanja OTVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
Meni 4:
Brzina ZATVORENO (u stupnjevima)
–
Meni 5:
–
–
–
–
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
Brzina normalan hod ZATVORENO (u stupnjevima)
1
Meni 6:
2
3
4
5
6
7
8
Brzina mekog pokretanja ZATVORENO (u stupnjevima)
1
Meni 7:
–
2
3
4
5
6
7
8
9
Pozicija normalnog hoda ZATVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
Meni 8:
Položaj mekog pokretanja ZATVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
i
50
Naputak:
Nakon promjena u menijima 1, 2, 3, 4, 6 i 8 razine 6 mora se provesti ponovna provjera funkcije
(točka 8.6).
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 8 – Postavke sustava
1
Meni 1:
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
–
–
–
–
–
–
B2
C2
D2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
B4
C4
D4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Funkcija davača naredbe za smjer
A5
Meni 6:
6
Vrste pogona
A4
Meni 5:
5
Zaštita bridova vrata kod zatvaranja
A2
Meni 4:
4
Fotoćelija
A1
Meni 2:
3
B5
–
–
–
–
Funkcija davača naredbe za impuls
A6
B6
–
–
–
–
Pažnja!
Priključenu fotoćeliju mehanizam za upravljanje nakon MREŽA UKLJUČENA automatski prepoznaje.
Fotoćelije se mogu naknadno preprogramirati.
Upozorenje:
Nepoželjne fotoćelije i osiguranje zaštite bridova kod zatvaranja moraju se odvojiti od stezaljki, jer će
upravljački mehanizam u suprotnom prepoznati. Od stezaljki odvojeno osiguranje zaštite bridova kod
zatvaranja se mora nadomjestiti otporom od 8,2 kΩ.
Kod priključivanja strane fotoćelije za stezaljke B9 i 34 mora se prije programiranja automatskog
zatvaranja napon isključiti i ponovno uključiti.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
–
51
9.
Proširene funkcije pogona
Meni 1:
Fotoćelija
Fotoćelija
Kretanje vrata OTVORENO
Kretanje vrata ZATVORENO
2-žične fotoćelije
A1
A
B
C
D
Pogon bez fotoćelije
B1
A
B
C
D
Vrata se zaustavljaju
nije aktivirano
C1
A
B
C
D
nije aktivirano
Vrata dugo reverziraju2
D1
A
B
C
D
Vrata se zaustavljaju
Vrata dugo reverziraju2
E1
A
B
C
D
nije aktivirano
Vrata dugo reverziraju2
2-žične fotoćelije i fotoćelije s relejnim kontaktom bez potencijala
F1
A
B
C
D
nije aktivirano
Vrata dugo reverziraju2
G1
A
B
C
D
Vrata se zaustavljaju
Vrata dugo reverziraju2
H1
A
B
C
D
nije aktivirano
Vrata dugo reverziraju2
I1
A
B
C
D
Vrata se zaustavljaju
Vrata dugo reverziraju2
J1
A
B
C
D
nije aktivirano
Vrata dugo reverziraju2
A
B
C
D
Meni 2:
Fotoćelija
Fotoćelija
Fotoćelija
Fotoćelija
Fotoćelija
Fotoćelija
OTVORENO (stezaljka XP62B)
ZATVORENO1 (stezaljka XP62A)
na stezaljci B9 i 34 (samo u smjeru ZATV) (samo isklopnik)
ZATVORENO2 (stezaljka XP62B)
aktivirana
nije aktivirana
Zaštita bridova vrata kod zatvaranja
Kretanje vrata OTVORENO
52
Kretanje vrata ZATVORENO
A2
Vrata reverziraju kratko1
Vrata reverziraju kratko1
B2
Vrata reverziraju kratko1
Vrata dugo reverziraju2
C2
Vrata dugo reverziraju2
Vrata reverziraju kratko1
D2
Vrata dugo reverziraju2
Vrata dugo reverziraju2
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
9.
Proširene funkcije pogona
Meni 4:
Vrste pogona
OTVORENO
Meni 5:
A4
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
B4
Samozaustavljanje
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
C4
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
Samozaustavljanje
D4
Samozaustavljanje
Samozaustavljanje
Funkcija davača naredbe za smjer
Davač naredbi pravca
Meni 6:
ZATVORENO
Objašnjenje
A5
nije aktivirano
Davač naredbi pravca pokreće se samo kada vrata miruju.
B5
samo STOP
Svaki davač naredbi pravca zaustavlja vrata u pokretu.
Funkcija davača naredbe za impuls
Davač naredbi impulsa
Objašnjenje
A6
nije aktivirano
Davač naredbi impulsa pokreće se samo kada vrata miruju.
B6
samo STOP, nakon toga standardni
slijed
Svaki davač naredbi pravca zaustavlja vrata u pokretu.
Naredba koja slijedi pokreće pogonski sustav u suprotnom
pravcu (OTVORENO-STOP-ZATVORENO-STOP-OTVORENO).
1
Vrata kratko reverziraju: Pogonski sustav pokreće vrata kratko u suprotnom pravcu kako bi se
oslobodio prepreke.
2
Vrata dugo reverziraju: Pogonski sustav pokreće vrata do suprotnog položaja vrata.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
53
10. Poruke
10.1 Status poruka
10.2 Poruke o smetnjama
Status poruka prikazuje tijekom pogona uz poruke o
položaju vrata stanje pogonskog sustava.
Smetnje na postrojenju prikazuju se odgovarajućim
brojem poruke.
Upravljanje se prebacuje na modus poruka.
Sigurnosni elementi:
LED 1 služi kao indikator statusa priključenih
sigurnosnih elemenata u pogonu koji radi
(osiguranje rubova vrata kod zatvaranja),
fotoćelija.
Ako se aktivira pojedini sigurnosni element
zasvijetlit će LED 1 tijekom aktiviranja.
1.
Prikaz broja poruke oko 3 sekunde
(primjer: Poruka 15).
2.
Stanka prikaza oko 1 sekunde.
3.
Prikaz moda pogona oko 3 sekunde.
(Primjer: Pogonski napon).
4.
Stanka prikaza oko 1 sekunde.
5.
Ponavljanje prikaza 1 – 4.
Elementi posluživanja / bežični prijenos:
LED 7 služi kao indikator statusa u pogonu
koji radi i kod testiranja komponenata
priključenih elementa posluživanja
(OTVORENO, ZATORENO, STOP, polu
OTVORENO, itd.).
Ako se aktivira pojedini sigurnosni element
zasvijetlit će LED 7 tijekom aktiviranja.
Kod ulaza bežičnog signala zatreperit će brzo
LED 7.
Upozorenje:
- Upravljanje prikazuje brojeve poruka
ritmičkim treperenjem jednog ili više
indikatora.
Zbrajanjem znamenki se određuje broj
poruke.
- Tijekom programiranja potisnute su
poruke o statusu i druge. Prikaz u
modu programiranja je uvijek jasan.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
54
–
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
10. Poruke
Brojevi prikaza imaju dvije funkcije:
1.
Oni ukazuju na to zašto se upravljanje predstojećom naredbom o kretanju nije korektno provelo.
2.
Oni prikazuju komponente s greškom kako bi se
mogao provesti brži servis na licu mjesta i
izmijeniti doista neispravne dijelove upravljanja.
Upravljanje se nalazi tako dugo u modu poruka dok se
ne prebaci u modus pogona ili dijagnostički modus.
Prelazak u modus pogona
Upravljanje prelazi u modus pogona čim dobije impuls
za kretanjem.
Prelazak u dijagnostički modus
U dijagnostički modus se može prijeći iz moda poruka i
iz moda pogona.
• Pritisnite kratko tipku (P).
Upravljanje se prebacuje u dijagnostički modus i
prikazuje posljednju grešku.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
55
10. Poruke
10.3 Uklanjanje smetnji
10.3.1 Smetnje bez prikaza poruke smetnje
Smetnja
Uzrok
Uklanjanje
Prikaz 8 ne svijetli.
- Nema napona.
- Provjeriti ima li napona.
- Provjeriti strujni priključak.
- Toplinska zaštita na mrežnom
transformatoru reagira.
- Mrežnu trafostanicu pustiti da se ohladi.
- Upravljačka jedinica neispravna.
- Dati provjeriti pogonski sustav.
Nema reakcije poslije davanja
impulsa.
- Priključne stezaljke za tipku “Impuls“
kratko spojene, npr. kratkim spojem
vodova ili zbog spajanja plosnatim
stezaljkama.
- Eventualno kabliranu tipku s ključem ili tipku za pritisak
iznutra probno odvojiti od upravljačke jedinice (točka 6.7)
Izvucite vod iz utičnice XB99 i premostite stezaljku B9 i 5,
utaknite kratkspojni utikač i potražite gdje je greška u
kabliranju.
Nema reakcije nakon
davanja impulsa preko
daljinskog upravljača.
- Modul antena je umetnuta.
- Spojiti modul antena s upravljačkom jedinicom (točka 8.1).
- Kodiranje daljinskog prekidača se ne
podudara s kodiranjem prijemnika.
- Ponovno aktivirati daljinski upravljač (točka 8.5.3).
- Baterija daljinskog upravljača prazna.
- Staviti novu bateriju (točka 7.1).
- Daljinski upravljač ili upravljačka
elektronika ili modul antena neispravni.
- Sve 3 komponente dati provjeriti.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
56
–
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
10. Poruke
10.3.2 Smetnje s prikazom poruke smetnje
Smetnja
Uzrok
Uklanjanje
Poruka 3
- Osiguranje bridova kod zatvaranja
vrata OTOVORENO je reagiralo.
- Uklonite prepreku ili provjerite Osiguranje bridova kod
zatvaranja vrata.
- Osiguranje bridova kod zatvaranja vrata deaktivirajte ili
priključite.
Poruka 5
- Osiguranje bridova kod ZATVORENO je
reagiralo.
- Uklonite prepreku ili provjerite Osiguranje bridova kod
zatvaranja vrata.
- Osiguranje bridova kod zatvaranja vrata deaktivirajte ili
priključite.
Poruka 7
- Nakon 120 sekundi bez aktiviranja tipki modus programiranja sam od sebe završava.
- Programiranje položaja vrata OTVORENA i ZATVORENA bez prolaska pored referencijalne točke.
Poruka 8
- Tipka za referencijalnu točku
neispravna.
- Dati provjeriti pogonske sustave.
Poruka 9
- Nema impulsa senzora broja okretaja,
Pogonski sustav je blokiran.
- Dati provjeriti pogonske sustave.
Poruka 10
- Hod vrata je otežan.
- Vrata su blokirana.
- Pokrenuti vrata.
- Maksimalna pogonska snaga je
prenisko postavljena.
- Dati stručnom serviseru da provjeri maksimalnu pogonsku
snagu (točka 9.4 / razina 2 / meni 1+2).
Poruka 11
- Ograničenje vremena kretanja.
- Dati provjeriti pogonske sustave.
Poruka 12
- Testiranje “SKS“ u pravcu OTVORENO
ne OK.
- Provjeriti osiguranje bridova vrata kod zatvaranja.
- Osiguranje bridova vrata kod zatvaranja kod nepostojećeg
“SKS“ isprogramirati (točka 9.4 / razina 8 / meni 2).
- 8,2 kΩ otpornik ponovno uključiti.
Poruka 13
- Testiranje “SKS“ u pravcu ZATVORENO
nije OK.
- Provjeriti osiguranje bridova vrata kod zatvaranja.
- Osiguranje bridova vrata kod zatvaranja kod nepostojećeg
SKS isprogramirati (točka 9.4 / razina 8 / meni 2).
- 8,2 kΩ otpornik ponovno uključiti.
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
57
10. Poruke
Smetnja
Uzrok
Uklanjanje
Poruka 15
- Fotoćelija je prekinuta ili neispravna.
- Ukloniti prepreke ili provjeriti fotoćeliju.
- Fotoćelija je programirana, ali ne i
priključena.
- Fotoćeliju deaktivirati ili priključiti.
Poruka 16
- Strujni senzor za automatiku
isključivanja je neispravan.
- Motor-agregat dati provjeriti.
Poruka 26
- Podnapon,Pogonski sustavi je
preopterećen kod podešenosti na
maksimalnu snagu stupanj 16.
- Dati provjeriti eksterno napajanje strujom.
Poruka 28
- Hod vrata je otežan ili neravnomjeran.
- Vrata su blokirana.
- Provjeriti hod vrata i vrata pokrenuti.
- Automatika isključivanja je podešena
na preosjetljivu razinu.
- Dati stručnom serviseru da provjeri automatiku isključivanja
(točka 9.4 / razina 2 / meni 3+4).
Poruka 33
- Prekomjerna temperatura zbog
prekomjernog zagrijavanja.
- Ostavite agregat da se ohladi.
Poruka 35
- Elektronika neispravna.
- Dati provjeriti pogonski sustav.
Poruka 36
- Žičani most je uklonjen, tipka za
zaustavljanje nije priključena.
- Tipka za zaustavljanje ili žičani most B9/5 (točka 6.7) je
priključena.
- Krug struje mirovanja prekinut.
- Krug struje mirovanja.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
58
–
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
11. Dodatak
11.1 Plan priključaka Comfort 850, 851
Modul proširenja
11.1 / 1
B
A
C
Legenda modula proširenja
Oznaka
Oznaka
A
Dvopolni šalter UKLJUČENO/ISKLJUČENO za zaustavni krug prekidač B (zaustavni krug posmična vrata OFF)
B
Priključak deblokiranja u slučaju nužde – samo posmična vrata
C
Priključak modula za proširenje krajnje tipke bez potencijala
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
59
11. Dodatak
11.2 Tehnički podaci Comfort 850, 851
Električni podaci
Nazivni napon *)
Nazivna frekvencija
Potrošnja struje
Snaga pogona
Snaga u standby-u
Vrsta pogona
(pogonski ciklus)
V
Hz
A
KW
W
min.
120 / 230 / 260
50 / 60
1,0
0,2
3,7
Kratkotrajni
pogon 5
Upravljački napon
V DC
24
Vrsta zaštite motor-agregata
IP 44
Klasa zaštite
II
*) Spezifične izvedbe za svaku zemlju, vidi značnu pločicu
Mehanički podaci
Vlačna i tlačna sila
- Comfort 850
- Comfort 851
Brzina hoda
Vrijeme otvaranja
(specifično za vrata)
Podaci o okolini
Dimenzije motor-agregata
- Izvedba 1
- Izvedba 2
Težina Comfort 850
- Izvedba 1
- Izvedba 2
Težina Comfort 851
- Izvedba 1
- Izvedba 2
Temperaturno područje
N
N
mm/sek.
400
800
180
sek.
oko 22
mm
mm
210x1250x192
210x1500x192
kg
kg
16,8
18,5
kg
kg
°C
18,8
20,5
-20 do +60
Opseg isporuke**)
Motor-agregat Comfort 850, 851
integriranim elektroničkim upravljanjem Control x.81
Multibit-daljinsko upravljanje, 315 / 433 / 868 MHz,
uklj. Digital 304 mini daljinski upravljač, 4-kanala *)
Separatna modulna antena
Ključ za deblokiranje
Držač magneta-komplet
Čeoni zupčanik modul 4
Materijal za pričvršćivanje
*) Spezifične izvedbe za svaku zemlju, vidi značnu pločicu
**) moguća su odstupanja ovisno o zemlji isporuke
Primjena
Univerzalna upotreba za vrata do max. 8 m širine i max. 400
kg težine (Comfort 850) odn. 800 kg težine (Comfort 851)
60
Osobine/sigurnosne funkcije
Tehnika uštede struje
x
Tehnika referencijalne točke
x
Elektroničko konačno isključivanje
x
Meko pokretanje/ - meko zaustavljanje
x
Zaštita blokiranja
x
Ograničenje hodnog vremena
x
Deblokiranje se može zaključati
x
Priključak za tipku na pritisak, tipku koda i tipku s ključem x
Priključak za fotoćeliju OTVORENO i ZATVORENO
x
Priključak za signalnu svjetiljku 24 V DC
x
Priključak za obavijest o položaju vrata
x
Priključak za modul proširivanja za obavijest o položaju vrata x
Priključak za osiguranje bridova vrata kod OTVORENO i
ZATVORENO 8,2 kΩ
x
Integrirani proračun vrijednosti 8,2 kΩ
Uklopnu automatiku OTVORENO i ZATVORENO se može
odvojeno programirati
Brzina hoda vrata se može programirati
Djelomično otvaranje se može programirati
x
x
x
x
Brzina mekanog hoda OTVORENO i ZATVORENO se može
odvojeno programirati
x
Položaj mekanog hoda OTVORENO i ZATVORENO se može
odvojeno programirati
x
Automatska funkcija zatvaranja
x
Nadogradnja za signalni relej bez potencijala je moguća, za:
- Signalnu svjetiljku
- Prolazni impuls
- 3 - minutno svijetlo
- Obavijest o zadnjem položaju
- Obavijest o smetnji
x
Signaliziranje greške
Funkcija resetiranja
x
x
Pribor
Multibit-daljinsko upravljanje
Separatna modulna antena, 868 MHz, IP 65
Signalna svjetiljka 24 V DC
Zaštita bridova vrata koda zatvaranju 8,2 kΩ
Fotoćelija
Transpoder sustavi
Tipka s ključem
Tipka koda
Zupčanica
Dodatak releju signalne lampe 24 V DC
Prošireni modul reguliranje kretanja u suprotnom pravcu
Modul proširenja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
11. Dodatak
11.3 Osiguranje bridova kod zatvaranja
Pogonski sustavi Comfort 850, 851 koriste se kod posmičnih vrata do težine od 400 kg (Comfort 850) i 800 kg
(Comfort 851).
Pasivna zaštita glavnih i sporednih bridova kod maksimalno dozvoljene težine vrata dovoljna je ako se točno pridržava
slijedećih kombinacija.
Comfort 850: pasivno osiguranje bridova kod zatvaranja
Gumeni profil
glavnog
zapornog brida
Brzina max.
Meko
pokretanje max.
250 kg
Br. artikla 61885
150 mm/sek.
300 kg
Br. artikla 61885
400 kg
Br. artikla 63823
Težina vrata
Gumeni profil
sporednog
zapornog brida
Brzina max.
Meko
pokretanje max.
80 mm/sek.*
Br. artikla 63823
150 mm/sek.
80 mm/sek.*
150 mm/sek.
70 mm/sek.
Br. artikla 63823
150 mm/sek.
70 mm/sek.
180 mm/sek.*
80 mm/sek.*
Br. artikla 63823
180 mm/sek.*
80 mm/sek.*
Glavni brid zatvaranja
Sporedni zaporni brid
Comfort 851: pasivno osiguranje bridova kod zatvaranja
Gumeni profil
glavnog
zapornog brida
Brzina max.
Meko
pokretanje max.
400 kg
Br. artikla 63823
180 mm/sek.*
600 kg
Br. artikla 63823
800 kg
Br. artikla 63823
Težina vrata
Gumeni profil
sporednog
zapornog brida
Brzina max.
Meko
pokretanje max.
80 mm/sek.*
Br. artikla 63823
180 mm/sek.*
80 mm/sek.*
140 mm/sek.
80 mm/sek.*
Br. artikla 63823
140 mm/sek.
80 mm/sek.*
80 mm/sek.
80 mm/sek.*
Br. artikla 63823
80 mm/sek.
80 mm/sek.*
Glavni brid zatvaranja
Sporedni zaporni brid
Comfort 851: aktivno osiguranje bridova kod zatvaranja
Gumeni profil
glavnog
zapornog brida
Brzina max.
Meko
pokretanje max.
600 kg
Br. artikla 65290
180 mm/sek.*
800 kg
Br. artikla 65290
160 mm/sek.
Težina vrata
Gumeni profil
sporednog
zapornog brida
Brzina max.
Meko
pokretanje max.
80 mm/sek.*
Br. artikla 65290
180 mm/sek.*
80 mm/sek.*
80 mm/sek.*
Br. artikla 65291
160 mm/sek.
80 mm/sek.*
Glavni brid zatvaranja
Sporedni zaporni brid
Upozorenje:
Položaj mekog pokretanja ZATVORENO na glavnom bridu zatvaranja mora se programirati 500 mm prije
krajnjeg položaja ZATVORENO (Točka 9.4 / Razina 6 / Meni 8).
* tvornički podešeno
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
61
11. Dodatak
11.4 Izjava o ugradnji
11.5 EZ- Izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da dolje navedeni proizvod na
osnovu svoje koncepcije i načina proizvodnje te u
promet stavljene izvedbe odgovara relevantnim
temeljnim zahtjevima o sigurnosti i zdravlju EZ-direktive
za elektromagnetsku kompatibilnost, direktive o
strojevima i direktive o niskom naponu.
U slučaju izmjena proizvoda koja nisu s nama
dogovorena ova izjava prestaje važiti.
Ovim izjavljujemo da dolje navedeni proizvod na
osnovu svoje koncepcije i načina proizvodnje te u
promet stavljene izvedbe odgovara relevantnim
temeljnim zahtjevima o sigurnosti i zdravlju EZ-direktive
za elektromagnetsku kompatibilnost, direktive o
strojevima i direktive o niskom naponu.
U slučaju izmjena proizvoda koja nisu s nama
dogovorena ova izjava prestaje važiti.
Proizvod: Comfort 850, 851
Proizvod:
Relevantne EC direktive:
Relevantne EC direktive:
- Direktiva o strojevima 2006/42/EC
EN 60204-1:2007
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 13849-1:2008
EN 61508:2001
Primijenjene su mjere sigurnosti i zaštite zdravlja
sukladno prilogu 1:
Općih temeljnih odredbi br.1
br. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6,
1.3.2, 1.3.9, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.14,
1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
- Direktiva o strojevima 2006/42/EC
EN 60204-1:2007
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 13849-1:2008
EN 61508:2001
- Elektromagnetska kompatibilnost 2004/108/EC
EN 55014-1
EN 61000-3-2:2006 (2008)
EN 61000-3-3:2009
EN 61000-6-2:2006
EN 61000-6-3:2007
- Elektromagnetska kompatibilnost 2004/108/EC
EN 55014-1
EN 61000-3-2:2006 (2008)
EN 61000-3-3:2009
EN 61000-6-2:2006
EN 61000-6-3:2007
- Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-103:2004
- Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-103:2004
Područje važenja ove izjave o ugradnji:
Datum proizvodnje 01.12.2009. – 31.12.2010.
01.12.2009
p.o. K. Goldstein
Direktor
Datum / potpis
Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Fon +49 (52 47) 7 05-0
62
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
Priručnik za ugradnju i rukovanje, Comfort 850, 851 HR (#82803)
63
82803
Zaštićeno autorskim pravom.
Dotisak, čak i dijelova, samo uz naše odobrenje.
Pridržano pravo izmjena u svrhu tehničkog usavršavanja.
Stanje: 12.2009
#82 803
1 - HR 360253 - M - 0.5 - 0805
Hrvatski
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 474 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content