close

Enter

Log in using OpenID

9 - NAFF / Neum Animated Film Festival

embedDownload
9.NAFF
MEĐUNARODNIFESTIVALANIMIRANOGFILMAMEĐUNARODNIFESTIV
INTERNATIONALANIMATEDFILMFESTIVALINTERNATIONALANIMATED
NEUM
DUBROVNIK
MOSTAR
NEUM 28.06.- 04.07.2014. DUBROVNIK 28.06.- 04.07.2014. MOSTAR 28.06.- 04.07.2014. NEUM 28.06.- 04.07
M
9.
MEĐUNARODNIFESTIVALANIMIRANOGFILMAMEĐUNARODNIFESTIVALANIMIRANOGFILM
NAFF 2014
INTERNATIONALANIMATEDFILMFESTIVALINTERNATIONALANIMATEDFILMFESTIVALINTE
NAFF 2014
3
4
POKROVITELJI
UNDER THE AUSPICES
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU FBIH
FEDERALNO MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
TURISTIČKA ZAJEDNICA HNŽ
“OVAJ PROJEKAT JE OMOGUĆILA VELIKODUŠNA PODRŠKA
AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU .”
NAFF 2014
5
9
M
IMPRESU
I PRESUM
NAFF 2014
9.INTERNACIONALNI FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA _9th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ANIMATED FILM
Pokrovitelji festivala _Under the Auspices
Organizator osnivač_
Organization Founder
Suradnici_Collaborators
Direktor i umjetnički direktor
festivala_
Festival Director and Art Director
Jurinko Rajič
Dizajn, idejno rješenje _ Design and Art Concept
STUDIO NEUM, KAN Mostar
Selekciona komisija_
Selection comitee
Maja Lasić
Tomislav Bubalo
Mladen Đukić
Žiri_Jury Members
Joan Gratz
Tsvetimira Nikolova
Namik Kabil
Elvedin Nezirović
Darko Kreč
Rajna Rajič, Ivana Miličević,
Aleta Rajič, Dragan Marijanović
Nikolina Matić, Vedran Marijanović
Aleta Rajič, Sanja Rajič Banjac, Studio Neum
Federalno ministarstvo kulture i športa FBiH
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Fondacija za kinematografiju FBiH
Federalno ministarstvo turizma i zaštite okoliša
Ambasada SAD-a u BiH
Vlada Republike Hrvatske
Turistička zajednica HNŽ
Prevod na engleski_ translation in English
Aleta Rajič
Tehnička služba_Tehnical Department:
JosipPutica, Nikola Galić, Predrag Solomun
Tehnički realizator programa_Tehnical realization of the Program
MC Pavaroti/Mostar, Sejo Zaklan, Mili Tiro
Tiskara_Printing House
Generalni sponzor _General sponzor
HT Eronet
Prijatelji festivala _Friends of the festival
Elektro privreda HZHB, Grad Mostar, OKC
Abrašević, Grad Dubrovnik, Kinematografi Dubrovnik, Hotel Sunce, Zvečevo Lasta Čapljina,
PRINT team, Kartis, Grafit, Mostar
Medijski pokrovitelji_ Media Auspices:
Tiraž kataloga_Catalogue Circulation 700
BH1, FTV, TV1, RTRS, RBH1, Pink TV, Nova TV,
Aljazeera, Oslobođenje, Dnevni list, Večenji
list, Nezavisne novine, Slobodna bosna, Glas
srpske
POBJEDNIČKI FILMOVI NAFF-a 2013_THE AWARD WINNERS OF THE 8.th NAFF 25.06.-01.07.2013.
Grand prix: “Junkyard”
*Hisko
Hulsing /
Nizozemska_Netherland
film: “Fallin Floyd”
*A. 2D
Hoofa, P.Vinca /
Francuska_France
grafički art i dizajn_art:
“Lost&Found’’
*
*Joanlutke_doll:
“Autumn
leaves’’
Gratz /SAD_USA
A. Danseta, C.De Carvalha /
Francuska_France
3D film: “The Game”
*Marcina
Janieca/
Poljska_Poland
*“Thepublika_publica:
good bad and a horse ”
Ben Smith /UK_UK
film_students film:
*“Istudentski
am Tom Moody ”
6
Ainslieu Hendersonu /Škotska_Scotland
“Kufor ” Julii Kolenakovoj /Slovačka_Slovakia
muzika_music:“Miserere”
*Maria
Serrana Hervasa /
Španija_Spain
9
1
2
3
4
5
6
NAFF 2014
SADRŽAJ
CONTENTS
Uvodna riječ_Introduction
6
Međunarodni žiri_International jury
8
Selekciona komisija_Selection comitte
10
Takmičarski program_Competition program
11
Panorama_Panorama
33
Prijatelji Festivala_Friends of Festival
39
7
9
R
UVODNA IJEČ
INT ODUCTION
Dear guests and friends NAFF’s.
Dragi gosti i prijatelji NAFF-a.
Radujemo se Vašem dolasku i nadamo se da
će Vaš boravak na našem Festivalu proteći u
obostranom zadovoljstvu. Kao i prethodnih osam
godina, potrudili smo se da Vam pripremimo
izvrstan filmski program, ali također da budemo
dobri domaćini. Vjerujemo da smo u tome
uspjeli.
NAFF 2013 je proglašen kulturnim događajem
godine u BiH, te nas je to obavezalo da dodamo
neke nove sadržaje. Naime, od ove godine osim
u Neumu program NAFF-a će se istovremeno
održavati u Mostaru i u Dubrovniku. Te
projekcije će i Vama pružiti šansu da posjetite
ova dva prekrasna grada. Isto tako te projekcije
će omogućiti da publika u Mostaru i Dubrovniku
vidi najbolja svjetska ostvarenja animiranog filma.
I oni će imati mogućnost da izaberu film koji se
njima najviše sviđa. Vjerujemo da će idućih godina program NAFF-a biti redovno prikazivan u još
nekoliko gradova BiH i Hrvatske.
We are looking forward to seeing you and hope
that your visit will result in a mutual satisfaction. As
it was the case during the previous eight years, this
year too we tried our best to select and prepare an
excellent film programme for you and also, be good
hosts. We believe that we have succeeded in doing
so.
NAFF 2013 was proclaimed to be the cultural event
of the year in Bosniaand Herzehovina which committed us to add a new content to its life. In fact,
starting this year the programme of NAFF will be
(aside from Neum) simoultaneously held in Mostar
and Dubrovnik. These projections will offer you a
chance to visit these two wonderful cities. Also,
these projections will allow the audience of Mostar
and Dubrovnik to see the world’s best animated film
achievements. And they will have the opportunity
to choose the film they like the most. We also believe that the programme of the NAFF 2015 will be
screened not only in these but in several other cities
of BiH and Croatia aswell.
We wish you a pleasant stay during NAFF 2014!
Želimo Vam ugodan boravak na NAFF-u 2014!
Direktor festivala_Festival director
DOBRO DOŠLI _WELLCOME !
8
I
STRUČNI ŽIR
NTERNATIONAL JURY
JURYZIRI
NAFF 2014
9
9
I
STRUČNI ŽIR
NTERNATIONAL JURY
Darko Kreč je rođen 1958. u Varaždinu.
Diplomirao je na Rudarsko-geološkonaftnom fakultetu u Zagrebu.
Profesionalno se bavi animiranim
filmom, stripom i ilustracijom. Radio
je u Zgreb filmu od 1984. u svojstvu
animatora i redatelja animiranih filmova. Svoj prvi autorski animirani film
“Duet” realizirao je 1988.
Autor je više filmova koji su prikazani i
nagrađivani na svjetskim festivalima.
Predaje klasičnu animaciju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu,
odsjek animirani film i nove medije
od 1999. Pri Ministarstvu kulture RH
radio je kao umjetnički savjetnik za
animirani film od 2005.-2008. Član je
Vijeća svjetskog festivala animiranog
filma -Animafest od 2006. i predsjednik vijeća od 2010.
Darko Kreč
Joan Gratz
10
Redateljica, umjetnica i animatorica,
Joan Gratz je pionir animacije u tehnici
poznatoj kao claypainting . Osvojila
je Oscara 1992. filmom “Mona Lisa
Descending a Staircase”.
Joan živi u kući na vodi u Portlandu,
Oregon. Tijekom rada s Willom Vinton
Studios 1976.-1987. njezin rad između
ostalog uključuje rad na dizajnu i
animaciji na filmovima koji su također
nominirani za Oscara: Return to Oz,
Rip Van Winkle, The Creation, koji je
bio prvi film koji je istaknuo claypainting.
Otkako je osnovala svoj vlastiti studio,
Gratzfilm, 1987. , dobila je brojna
priznanja za svoj osobni i komercijalni
rad.
Učestvovala je na više festivala u
svijetu gdje je održavala radionice u
claypainting tehnici.
Darko Kreč was born in 1958 in
Varaždin. He graduated from Mining
and Geotechnical Engineering Department in Zagreb. He is working on animation, comic books and illustrations
professionaly. He has been working for
Zagreb film since 1984 in cooperation
of animators and directors of animated
films.
He did his first debut as an author with
the film Duet, in 1988.
He is author of many films that won
many prizes on festivals around the
globe. Currently, he is teaching classic
animation at the Academy of fine arts
in Zagreb, in the animated film and
new media department. He worked as a
artistic counselor for animated film at
the Ministry of culture of Croatia from
2005-2008. He has been a member of
the Council of the festival of animated
film- Animafest since 2006 and vicepresident of the council since 2010.
An accomplished director, artist, and
animator, Joan Gratz pioneered the animation technique known as claypainting.
Her film Mona Lisa Descending a Staircase won the Academy Award in 1992.
Joan lives on a houseboat in Portland,
Oregon. Working with Will Vinton
Studios from 1976 to 1987. During that
time, her work included design and animation for the Academy Award nominees Return to Oz, Rip Van Winkle, and
The Creation, which was the first film to
feature claypainting.
Since establishing her own studio,
Gratzfilm, in 1987, she has received
many honors for her personal and commercial work.
She has participated on several festivals
where she held workshops in claypainting technique.
9
I
STRUČNI ŽIR
NTERNATIONAL JURY
Namik Kabil rođen je u Tuzli 1968.
Završio je studij filma na Santa Monica
Collegu i Los Angeles City Collegu u
Los Angelesu, SAD.
Trenutno u Sarajevu radi kao pisac,
scenarista, filmski redatelj.... Na FTV
radi kao urednik redakcije dokumentarnog programa.
Režirao je i napisao više scenarija za
televizijske projekte, cjelovečernje igrane i dokumentarne filmove. Dobitnik
je više nagrada za svoja ostvarenja na
međunarodnim festivalima.
Namik Kabil was born in Tuzla in 1968.
He graduated from film school at Santa
Monica College and LA City College in
LA, USA.
He is currently living and working in
Sarajevo as a novelist, script writer, film
director...He is working as an editor of
the documentary programme redaction
for FTV.
He directed and wrote many scripts for
TV projects, feature films and documentaries. He is a winner of many awards
for his acomplishments at the international festivals.
Namik Kabil
Tsvetomira Nikolova je diplomirala na
Nacionalnoj akademiji za kazalište i
filmsku umjetnost u Sofiji. Radila je kao
animator, storyboard i layout umjetnik u animiranim filmovima Studia “
Sofija “, Richard Williams Studio Ltd,
London, te je surađivala s brojnim
bugarskim i inozemnm produkcijama i
animiranim serijama. Ilustrirala je više
knjiga , uglavnom dječje književnosti.
Podučava animaciju, dizajn karakter
i storyboard na Novom bugarskom
sveučilištu. Autor je više kratkih
filmova.
Upravo je pokrenula malu produkcijsku tvrtku ANIMATO registriranu kao
neovisni producent animiranih filmova
s namjerom da proizvodi vlastite
filmove.
Bila je član žirija na nekoliko
međunarodnih festivala.
NAFF 2014
Tsvetomira Nikolova graduated of the
National Academy of Drama& Film Arts,
Sofia. Has worked as an animator, storyboard and layout artist at Animated
Films’ Studio “Sofia”, Richard Williams
Studio Ltd, London and cooperated
with a number of Bulgarian and foreign
productions and animated series.
Has illustrated a number of books,
mostly children’s literature.
Teaches animation, character design
and storyboard at the New Bulgarian
University. She is author of several
short films. Has just launched the small
production company ANIMATO and
registered as an independent animated
films’ producer with the intention to
produce her own films.
She was a member of the jury at several
international festivals.
Tsvetomira Nikolova
11
9
I
STRUČNI ŽIR
NTERNATIONAL JURY
Elvedin Nezirović je rođen 1976.
godine u Mostaru. Diplomirao je
na Pedagoškoj akademiji, odsjek za
Bosanski jezik i književnost na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru,
1999. godine, te na na Fakultetu
humanističkih nauka istoimenog
Univerziteta, odsjek za Engleski jezik i
književnost, 2013. godine.
Objavio dvije zbirke poezije: “Bezdan”
i “Zvijer iz hotelske sobe”, te zbirku
priča Toliko o tome. Pjesme i priče su
mu prevedene na engleski, njemački i
italijanski jezik. Dobitnik je nekoliko
književnih nagrada i priznanja. Član je
Društva pisaca BiH i Književnog kluba
Mostar. Direktor je Muzičkog centra
Pavarotti u Mostaru.
Elvedin Nezirović
12
Elvedin Nezirović was born in 1976 in
Mostar. He graduated from the Educational Academy, Bosnian language and
literature department at the University “Džemal Bijedić“ in Mostar, 1999
as well as from the Faculty of human
sciences at the same university, English
language and literature department in
2013.
Two of his poetry collections were published: “Bezdan” and “Zvijer iz hotelske
sobe” and a collection of stories Toliko o
tome. Songs and stories are translated
in English, German and Italian. He
received several literature awards and
is a member of the Society of writers
BiH and Literary club Mostar. He is the
director of the Music centre Pavarotti in
Mostar.
SELEKCIONA KOMISIJA
SELECTION
COMITEE
NAFF 2014
13
9
Mladen Đukić
Maja Lasić
14
S
SELEKCIONA KOMI IJA
ELECTION COMMITTEE
Tomislav Bubalo
Diplomirao je montažu na Akademiji
umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Diplomirao je Animation Mentor (Emeryville, SAD) - karakterna animacija.
Trenutno je na masteru iz Kreativne
FTV produkcije na FDU, Beograd.
Docent je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, na predmetima
Animacija, Kompjuterska animacija,
Kompjuterski generisana slika i Kompjuterski vizuelni efekti. Šef je studijskog programa Dramske umjetnosti.
Autor je 10 kratkih filmova, od čega 5
animiranih. Pokrenuo je 2008. godine
„Aeon produkciju“, koja
stoji iza mnogih komercijalnih i kulturnih projekata.
Rođena je 1973. godine u Mostaru
gdje diplomira na fakultetima: Filozofski fakultet na Sveučilištu u Mostaru (studijska grupa: Hrvatski jezik
i književnost) i Humanističke nauke
(odsjek: Dramska umjetnost – gluma)
na Univerzitetu “Džemal Bijedić“.
U Lutkarskom kazalištu Mostar
je odigrala preko stotinu izvedbi.
Režirala je nekoliko predstava za djecu.
Izvršna direktorica manifestacije
“Dani filma Mostar“ od 2007. godine
do danas. Radi kao asistentica na
kolegijima:“Lutkarstvo
i scenska kultura“ i
“Filmska, radio i TV
kultura“ na Fakultetu prirodoslovno
– matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilišta u Mostaru.
Rođen je u Zagrebu 1968., a živi i radi
u Širokom Brijegu. Filmom se bavi od
2001. , 2007. osniva produkciju Kadar
d.o.o. Široki Brijeg, a 2010. sa grupom
suradnika osniva udrugu za poticanje
razvoja ERO.
Montirao, snimao, režirao i producirao
više dokumentarnih i namjenskih filmova. Jedan je od osnivača i aktivni član
Kino Video Kluba „Amater“ u Širokom
Brijegu i jedan od suorganizatora Mediteran film festivala. Pored
filma bavi se animacijom,
dizajnom, izdavaštvom i
multimedijalnim projektima.
Mladen Đukić graduated Editing from
the Academy of arts of the University
of Banja Luka. He graduated character
animation from the Animation mentor
(Emeryville, USA). He is currently finishing master studies from Creative film
and television production at Faculty
of Dramatic Arts in Belgrade. Assistant professor at the academy of arts
in Banja Luka for classes: Animation,
Computer animation, Computer generic
picture and Computer visual effects.
He is the head of the Department of
Dramatic arts. Author of 10 short films,
of which 5 are animated films. Director
of several cultural events and live TV
programmes. In 2008 was initiated the
Aeon production, which is behind many
commercial and cultural projects.
She was born in 1973. in Mostar where
she graduated from the following
universities: Faculty of philosophy
in Mostar(Croatian language and
literature department) and humanist sciences(department of dramatic
arts-acting) at the university of Džemal
Bijedić in Mostar where she played over
hundred performances. She directed
several shows for children. She has been
the executive director of the manifestation for the festival ‘Days of film’ in
Mostar since 2007. until today. She has
been working as an assistant for the
following classes at the University for
natural sciences and mathematics in
Mostar: ‘Puppetry and performing culture’ and ‘Film, TV and radio culture’.
He was born in Zagreb in 1968. and is
currently living and working in Široki
Brijeg. He has been working on films
since 2001. and has formed an association for development called KADAR,
with a group of co-workers.
He has worked in editing, filming,
directing and production on several
documentaries and thematic films. He
is one of the founders and an active
member of the Video Club “Amater”
Cinema in Široki Brijeg and one of the
co-founders of the Meditteranean film
festival. Except for animation, he also
works in design, publishing and multimedia projects.
NATJECATELJSKI
PROGRAM
COMPETITION
PROGRAMME
NAFF 2014
15
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
DJI SMRT NIJE USPJELA_DJL DEATH FAILS
Dmitri Voloshin/Moldavia/Moldova/2012/03:56/
3d komp./3d comp.
Režija/Director: Dimitri Voloshin
Scenario/Script: V. Novak, D.VoloshinS. Djumaev
Animacija/Animation: V.Naku, S.Popov,
E.Izmailov
Scenografija/Background: Serdar Djumaev
Crtež/Draving: S.Djumaev, A.Grebencho
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: S.Djumaev, D.Voloskin
Muzika/Music: Gogol Bordello
Producent/Producer: Dimitri Voloshin
Dmitri Voloshin je producent, redatelj i osnivač tvrtke “Simpals”.
Rođen je u Ukrajini 1974. Osnovao je tvrtku “Simpals” 2002.
Započeli su kao mali tim od dva uposlenika i specijalizirali se za
online usluge i 3D grafiku.
Dmitri Voloshin- producer, director and founder of the company
“Simpals”. He was born in Ukraine in 1974. In 2002 he founded the
company “Simpals”. It startedout as a small team of two people and
specialized in online services and 3D graphics.
Ovo je neobična smrt. Vitez tame se pojavio u drugačijem obliku.
Ne, on nije bijel i pahuljast. Sve što treba učiniti je da uzme dušu
umirućeg čovjeka. Ali scenaristi su pripremili neke neočekivane
prepreke za Djia. Hoće li ih uspjeti prevladati? Vidjet ćete.
This is an unusual death. The Dark Knight has appeared in a
different form. No, he is not white and fluffy. Dji is just terribly
unlucky. All he has to do is to take the soul of a dying man. But the
screenwriters prepared some obstacles for Dji. Will he manage to
overcome them? You’ll see.
BERBERSKO VJENČANJE_BERBER WEDDING
Lotfi Mahfoudh/Tunis/Tunisia/2012/13:00/2d pix/2d
pix
Režija/Director: Lotfi Mahfoudh
Scenario/Script: Lotfi Mahfoudh
Animacija/Animation: Lotfi Mahfoudh
Scenografija/Background: H.Ben Ammar,
F.Issaoui, J.Sghair
Crtež/Draving: R.Khemir, H.Touli,
N.Dagdoug,N.Wally
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Selma Ben Osman
Muzika/Music: Ali Jaziri
Producent/Producer: 1001 IMAGES
16
Brahmin B., student sociologije specijaliziran za antropologiju na
Sveučilištu u Manouba, odlučio je snimiti dokumentarac o sestrinom vjenčanju kao svoj rad. Snima ovaj urnebesni dokumentarac
prikazujući svoju lokalnu tradiciju koristeći malu kameru s lošom
kvalitetom slike.
Brahmin B., student in Sociology specializing in Anthropology at the
University of Manouba, decides to produce a documentary about his
sister’s wedding for his thesis. To produce this hilarious documentary
showing his local traditions, he uses a small camera with bad quality
images.
Lotfi Mahfoudh, rođen u Tunisu 1974, studirao je umjetnost u Tunisu na Nacionalnom institutu likovnih umjetnosti, a kasnije
je diplomirao na Ecole Nationale Supérieure des Arts Decoratifs u
Parizu (ENSAD). Osnovao je produkcijsku tvrtku „Tisuću i jedna slika“
u Tunisu 2004. koja je producirala brojne reklame i druge animirane
radove. Trenutno živi u Tunisu i radi kratke animirane filmove.
Lotfi Mahfoudh, born in Tunisia in 1974, studied general arts at the Tunisia
National Institute of Fine Arts and later graduated with a concentrated
in Image and Animation at the Ecole Nationale Superieure des Arts
Decoratifs de Paris (ENSAD). In 2004 he started the Tunis based production company One thousand and One Images (Mille et une Images) which
produced numerous commercials and other animated works. He currently
resides in Tunis and is working on original animated short films.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
TAKO MALA STVAR_A THING SO SMALL
Mizmor Watzman/Izrael/Israel/2013/08:48/
2D komp., lutke /2D comp., dolls/Student competition
Režija/Director: Mizmor Watzman
Scenario/Script: Mizmor Watzman
Animacija/Animation: E.Nay,B.Balachsan,M.
Dochikicen, M.Watzman
Scenografija/Background: Mizmor Watzman
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Mizmor Watzman
Montaža/Editing: Mizmor Watzman
Muzika/Music: Alberto Shwartz
Producent/Producer: Mizmor Watzman
Mizmor Watzman, rođena je i odrasla u Jeruzalemu, Izrael. Diplomirala
je na fakultetu „Sapir“ na odjelu animacije. “Tako male stvari” je njezin
diplomski film.
Izvan male kuće okružene planinama, djevojčica po imenu Lali sretno se igra. Jesenji povjetarac donosi smrt sa sobom. Lali, znatiželjna i
nevina, nađe se u borbi sa smrću voljene bake.
Mizmor Watzman, was born and raised in Jerusalem, Israel. She is a
graduate of Sapir college in the department of animation studies.
“A thing so small” is her graduate film.
Outside a small house nestled among mountains, a little girl named
Lali happily plays. An autumn breeze brings death with it. Lali,
curious and innocent, finds herself grappling with the death of the
grandmother she loved.
ULOVI PUNO _CATCH A LOT
Y.Clement, R.Dumez, R.Lim,K. Palluet,M.Stofkooper,
J.M. Vouillon/Francuska/France/2013/03:47/3d2dcomp.
/3d-2d comp./student competition
Režija/Director: Y.Clement, R.Dumez, R.Lim,K. Palluet,M.
Stofkooper,J.M. Vouillon
Scenario/Script: Y.Clement, R.Dumez, R.Lim,K. Palluet,M.
Stofkooper,J.M. Vouillon
Animacija/Animation: R.Dumez.M.Stofkooper,J.M.Vouillon
Scenografija/Background: M.Stofkooper, Jean-M.Vouillon
Crtež/Draving: Yohann Clement, Richard Lim, Kévin
Palluet
Kamera/Camera: Richard Lim
Montaža/Editing: Roman Dumez
Muzika/Music: Patrice Renauld
AutorI kojI su zajedno napravili film “Catch a lot”, diplomirali su na
Visokoj školi ART FX. Ovo je njihov diplomski film.
Authors who made film “Catch a lot“ together have graduated at the
higher school ART FX. This is their graduation film.
NAFF 2014
U 19. stoljeću, ribar uči svog sina obiteljsku tradiciju lova.
Na žalost, prirodne sposobnosti ponekad preskoče generaciju.
In the 19. century, a fisherman teaches his son the family tradition of
hunting.
Unfortunately, natural abilities sometimes skip a generation.
17
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
MLADUNČE _SAPLING
Kat Seale/UK/UK/2013/03:46/3d comp./3d comp./
Student competition
Režija/Director: Kat Seale
Scenario/Script: Kat Seale
Animacija/Animation: K.Seale,G.
Ermisz,Y.N.Wong,N.Schander
Scenografija/Background: J.Robinson,M.
Eckton,S.Petrakos
Crtež/Draving: Kat Seale
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Carl Reader
Muzika/Music: Denny Schneidemesser
Producent/Producer: Kat Seale
Mali zmaj pokušava posaditi stablo kako bi se dokazao, ali mu nedovoljno iskustva uzrokuje nizanje neuspjeha jedan za drugim. Mogu li
stvari konačno krenuti boljim tokom za njega?
A young little griffin attempts to grow a tree in order to prove
himself, but his inexperience causes one mishap after another. Can
things finally go right for him?
Kat Seale je Animator iz Bournemoutha, Engleske.
Animacijom se počela baviti na Arts University Bournemouth.
Kat Seale is a Character Animator from Bournemouth, England, whose
introduction to animation began at the Arts University Bournemouth.
AUTOPORTRET_SELF PORTRAIT
Thomas Coltof/Nizozemska/Netherlands/2012/06:36/
druge tehnike/other tehniques
Režija/Director: Thomas Coltof
Scenario/Script: Thomas Coltof
Animacija/Animation: Thomas Coltof, Arjan
van der Linden
Scenografija/Background: Thomas Coltof
Crtež/Draving: Thomas Coltof
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Ralf Hekkenberg
Muzika/Music: Alex Debicki
Producent/Producer: il Luster Films
18
Artist Rembrandt van Rijn je poznat po svojim slikama portreta
vlastite obitelji, prijatelja i sebe. Dizajn ove animacije temelji se na
Rembrantovim crtežima olovkom i skicama. Jednog ranog jutra, Rembrandt ima poteškoća sa slikanjem jednog od njegovih autoportreta.
Artist Rembrandt van Rijn is famous for his portrait paintings, may
of which are of his family, friends and of himself. The design of this
animation is based on Rembrandt’s pencil drawings and sketches.
One early morning, Rembrandt is having difficulties with painting one
of his self-portraits.
Thomas Coltof je radio kao dizajner i kipar drevnih marioneta u
kazalištu Amsterdam Marionet od 1983. - 1987. Od 1987. godine radi
kao ilustrator i grafički dizajner, njegova djela su u rasponu od dječjih
knjiga, ilustracija, crtića, strip portreta, tehničkih ilustracija i scenografija.
Thomas Coltof worked as a designer and sculptor of wooden marionettes at the Amsterdam Marionet Theatre from 1983-1987. Since
1987 he works as an ilustrator and graphic designer, his work ranging
from children’s book ilustrations and cartoons, comic portraits, technical illustrations and stage design.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
UPOZNAJTE MESO_MEET MEAT
Juliaon Roels,Christine Shin,Eve Guastella,David Martins
Da Silva,Maël Jaouen / /2012/05:26/
08:20/3D/3D/student competition
Režija/Director: J.Roels,C.Shin,E.Guastella,D.Martins Da Silva,M.Jaouen
Scenario/Script: J.Roels,C.Shin,E.Guastella,D.Martins Da Silva,M.Jaouen
Animacija/Animation:J.Roels,C.Shin,E.Guastella,D.Martins Da Silva,M.Jaouen
Scenografija/Background: Juliaon Roels, Maël Jaouen
Crtež/Draving: J.Roels,C.Shin,E.Guastella,D.Martins Da Silva,M.Jaouen
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Juliaon Roels, Maël Jaouen
Muzika/Music: Laurent Courbier
Producent/Producer: GOBELINS/L’école de l’image
AutorI kojI su zajedno napravili film “Meet meat”, diplomirali su na
Visokoj školi GOBELINS, u Parizu. Ovo je njihov diplomski film.
Authors that made film “Meet meat“ have graduated together from
the higher school GOBELINS in Paris, France. This is their graduation
film.
Makijavelijski kitolovac je otpočeo putovanje. Između života i smrti,
lovac će upravo postati plijen.
A machiavellian whaler is emarked on a chase. Between life and
death, the hunter is about to be hunt.
SVJETIONIK_LIGHTHOUSE
Martin Ferencei, Alan Shamsudin/Republika Češka/
Czech Republic/2012/12:07/3D /3D
Režija/Director: Martin Ferencei, Alan Shamsudin
Scenario/Script: Tom Steuber
Animacija/Animation: Zbynek Tpavnicky, Philip Rudolph
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Philipp Sichler
Montaža/Editing: Otakar Šenovski
Muzika/Music: Tomas Dvorak
Producent/Producer: Martin Ferencei
Martin Ferencei rođen je 1978., Nova Ves, Čehoslovačkoj. Diplomirao je
režiju animacije 2003. na Filmskoj akademiji Baden-Württemberg u Ludwigsburgu, Njemačka. Osnivač i suvlasnik u Kovofilm studija za animaciju
u Pragu od 2008.
Alan Shamsudin je studirao grafiku na malezijskom Institutu za umjetnost te diplomirao na poljskoj Nacionalnoj filmskoj školi u Lodzu,
Poljska. Animira i režira velik broj projekata u dijapazonu od reklama do
dugometražnih filmova za koje dobiva brojne nagrada.
Martin Ferencei was Born 1978 in Nová Ves, Czechoslovakia. Graduated
2003 in animation directing at the Filmakademie Baden-Württemberg in
Ludwigsburg, Germany. Founder and co-owner of the Kovofilm animation
studio in Prague since 2008.
Alan Shamsudin was studied graphics at the Malaysian Institute of Arts
and graduated from the Polish National Film School in Lodz, Poland.
Working on a range of projects from commercials to feature length films,
with a number of awards, animation and directing credits to his name.
NAFF 2014
Film je priča o brodolomcu na tajanstvenom otoku na kojem živi
samo jedna djevojka u naizgled napuštenom svjetioniku. Klasični
trokut oca, kćeri i njenog ljubavnika ispričan na neobičan način.
The film tells the story of a castaway on a mysterious island that is
only inhabited by a girl living in a seemingly defunct lighthouse. A
classic triangle of a father, his daughter and her lover is being told in
an unusual way.
19
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
PANTOMIMA ZAUVIJEK_FOREVER MIME
Lucette Braune/Nizozemska/Netherlands/2013/07:11/ 3d
komp./3d comp.
Režija/Director: Lucette Braune
Scenario/Script: Jan Eduards
Animacija/Animation: NMTrix
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: NMTrix
Montaža/Editing: NMTrix
Muzika/Music: Bart van de Lisdonk
Producent/Producer: il Luster Films
Dva pantomimičara se bore za ljubav djevojke koja upravlja kućom
strave.
Two Mimes fight over the romantic affection of the girl who runs the
house of horror.
Lucette Broune je rođena 1976. u Houtenu, Nizozemsko. Svoj prvi
film napravila je na Aklademiji Umjetnosti u Utrechtu. Diplomski film
izrastao je u samostalan kratki film.
Lucette Braune was born in Houten, the Netherlands on July 11, 1976.
and started her first film fresh from the Academy of the Arts in Utrecht. As her graduation project, it grew into a independent short film.
PLAVO STABLO_THE BLUE TREE
Ania Przybyłko /Poljska/Poland/2013/05:30/ crtež na
papiru /drawing on paper
Režija/Director: Ania Przybyłko
Scenario/Script: Ania Przybyłko
Animacija/Animation: Ania Przybyłko
Scenografija/Background: Ania Przybyłko
Crtež/Draving: Ania Przybyłko
Montaža/Editing: Kalina Świątnicka
Muzika/Music: Marta Olko
Producent/Producer:Ania Przybyłko
20
Radnja se vrti oko besmislenog sukoba između dvaju likova: djevojke
i miša. Djevojka daje mišu ručno rađenu sliku plavog stabla. Miš, iznimno sretan zbog dara, ne primijećuje da sliku drži svojim prljavim
šapama.
The plot revolves around a pointless conflict between two characters: a girl and a mouse. The girl gives the mouse a self-made
picture of the blue tree. The mouse, extremely happy about the gift,
doesn’t notice she got hold of it with her dirty paws.
Ania Przybyłko - rođena je 1987., u Opoleu, Poljskoj;
poljski redatelj animiranih filmova, scenarist, 2D animator, scenograf. Diplomirala je na poljsko-japanskom
Institutu za informatičke tehnologije u Varšavi, gdje je proširila svoje
znanje iz računalnih tehnologija i animacije u proizvodnom procesu
animacije, kombinirajući tradicionalne i digitalne medije u svojim
djelima.
Ania Przybyłko – born on September 23, 1987, in Opole, Poland; a Polish director of animated films, screenwriter, 2D animator, set designer.
She’s a graduate of Polish-Japanese Institute of Information Technology in Warsaw, where she broadened her knowledge of computer
technologies and animation production process, combining both
traditional and digital media in her works.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
EDIT I MEDVJED_EDITH AND THE BEAR
Hillary Bradfield/SAD/USA/2013/06:33/3d komp.,
crtež na papiru/3d comp.,drawing on paper/student comp.
Režija/Director: Hillary Bradfield
Scenario/Script:Hillary Bradfield
Animacija/Animation: Hillary Bradfield
Scenografija/Background: Cory Fuller
Crtež/Draving: Danny Men, Rebecca Roberts,
Lucie Roberts
Kamera/Camera:
Montaža/Editing:
Muzika/Music: Josh Zamora
Producent/Producer: Hillary Bradfield
Hillary Bradfield je storyboard umjetnik i slobodni
ilustrator dječjih knjiga koji živi u Burbanku, Californiji.
Školovana je kod kuće. Upisala se na Jr. College u dobi od 15
godina, a zatim na San Jose State University, odsjek animacija i
ilustracija u 2013.
Hillary Bradfield is a storyboard artist and freelance children s
book illustrator living in Burbank, CA and was homeschool. She
started Jr. College at age 15, and then transferred to San Jose
State University in Animation/Illustration in 2013.
„Edith i medvjed“ je kratki film o djevojčici po imenu Edith, koja uči
o važnost neovisnosti i stvaranju novih prijatelja. Edith to postiže uz
malo ohrabrenja od najboljeg prijatelja, Mede.
Edith and the Bear is a short film about a little girl named Edith, who
learns the importance of independence and making new friends. She
achieves this with a little encouragement from her best friend, Bear.
ZAŠTO OVAJ TELEFON NIKAD NE ZVONI?_WHY THIS TELEPHONE NEVER RINGS?
Hadi Yaghinlou /Iran/Iran/2013/08:20/3d comp/3dcomp.
Režija/Director: Hadi Yaghinlou
Scenario/Script: Hadi Yaghinlou
Animacija/Animation: Hadi Yaghinlou
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Hadi Yaghinlou
Muzika/Music: Mahmoud Mohaghegh
Producent/Producer: KANOON (Institute for the
Intellectul Development of Children & Young Adults)
Hadi Yaghinlou je rođen 1974. u Teheranu.
Kao diplomirani redatelj, Yaghinlou je započeo svoju filmsku karijeru kao asistent u ”Vajiyollah Fardemoghadam” radeći kratke
edukativne filmove i reklame. Njegov prvi film za KANOON je “Crvena
olovka i crna vrana” produciran 1998.
Hadi Yaghinlou: was born in 1974 in Tehran
As a graduate of directing, Yaghinlou started his film making career as
the assistant of “Vajiyollah Fardemoghadam” by making some short
educational films and commercials. His first film for KANOON was
called “The Red Pencil & the Black Crow” in 1998.
NAFF 2014
U kutu stare radionice, serviser je izgubljen u mirnom svijetu telefona sve dok mu taj mir ne poremeti kontinuirano zvonjava. Isfrustriran zvonjavom on počinje provjeravati brojne telefone tražeći onaj
koji zvoni kako bi se mogao javiti.
In a corner of an old workshop, a repairman is lost in the quiet world
of telephones until his calmness is disturbed with continues rings.
Fed up with the rings, he starts checking numerous phones to find
the ringing one to answer.
21
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
PRIČA_A TALE
Guillaume Arantes/Francuska/France/2013/02:28/
lutke/puppets/student competition
Režija/Director: Guillaume Arantes
Scenario/Script: Guillaume Arantes
Animacija/Animation: Guillaume Arantes
Scenografija/Background: Guillaume Arantes
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Guillaume ARANTES
Montaža/Editing:
Muzika/Music: Matthieu DALLAPORTA
Producent/Producer: GOBELINS
L’école de l’image
Vitez pokušava spasiti svoju ljepoticu.
A knight tries to rescue his beauty.
Guillaume Arantes počinje svoje umjetničke studije u srednjoj
školi Maximilien Vox gdje studira dizajner/layout artist. Odlučio se
pridružiti DMA Cinema d’Animation u školi “ESAIG Estienne” gdje je
svladavao jedinstvo zvuka i slike. Radi u “Gobelins l’école de l’image”
kao dizajner i voditelj animiranih filmova.
Guillaume Arantes has begins his art studies at Maximilien Vox High
School where he follows the branch designer/layout artist. He decided
to join the DMA Cinema d’Animation at the school ESAIG Estienne
where he begins to master the union of sound and image. at Gobelins,
l’école de l’image, as Designer and Director of Animated Films.
MJEHURIĆI_TINY BUBBLES
Brent Dawes/Južna Afrika/South Africa/2013/05:00/
2d komp. /3d comp./
Režija/Director: Brent Dawes
Scenario/Script: Brent Dawes
Animacija/Animation: Samatha Davies
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing:
Muzika/Music: Matthew Gair
Producent/Producer: Phil Cunningham
Riba je oduševljena otkrićem balona. Igra se s njim i pliva sve do
površine gdje iznenada nestane. Kada ugleda drugi balončić, dogodi
se ista stvar.
Fish is delighted by her discovery of a bubble. She plays with it and
swims with it all the way to the surface where it suddenly disappears. She spots another bubble and the same thing happens.
22
Brent Dawes, 37, rođen je i odrastao u Hararei, Zimbabve. Školovanje je završio državnom diplomom iz
drame na Natal Technikon, a potom se vratio u Zimbabve. Režirao je prvi dugometražni animirani afrički film (73min), “
The Legend Of The Sky Kingdom” u funkciji redatelja. Radio na više
serija i kratkih filmova za koje je osvojio brojne nagrade i priznanja na
vodećim svjetskim festivalima.
Brent Dawes, 37, was born and brought up in Harare, Zimbabwe. After
school he completed a National Diploma in Drama at Natal Technikon.
He then returned to Zimbabwe. He produce Africa’s first featurelength (73min) animation, “The Legend Of The Sky Kingdom,” as the
animation director. He worked on several series and short film series
for which he has won numerous awards and recognition at the world’s
leading an-imation festivals.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
DO SANTIAGA_HASTA SANTIAGO
Mauro Canaro /Švicarska/Switzerland/2013/12:45/
2d komp./2d comp.
Režija/Director: Mauro Carraro
Scenario/Script: Mauro Carraro
Animacija/Animation: C. Espinosas
S. Juilland,N. Baud-Grasset
Scenografija/Background: Mauro Carraro
Crtež/Draving: Mauro Carraro
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: M.Carraro, Z.Horváth
Muzika/Music: Pierre Manchot
Producent/Producer: Nadasdy Film
Rođen na sjeveroistoku Italije. Nakon studija fotografije
i grafičkog dizajna na Politehnic u Milanu, otkrio je svijet
animacije. Preselio se u Francusku i pohađao školu Supinfocom Arles.
Živi u Ženevi, gdje radi u Nádašdy filmskom studiju. Nádašdy film
producirao je njegov prvi profesionalni kratki film “Hasta Santiago”,
inspiriran njegovim putovanjem duž povijesnog puta St. James-a.
Born in the North-East of Italy. After studying engraving, photography and graphic design at the Polytechnic of Milan, he discovered
the world of animation. He then decided to move to France and was
admitted to the school Supinfocom Arles. He lives in Geneva, where
he works at Nadasdy Film studio. Nadasdy Film produced his first professional short-movie “Hasta Santiago“, inspired by his journey along
the historical St James Way.
Mapovo putovanje kroz St. James. Na ovom legendarnom putu proći
će gradovima i sastat će se sa drugim šetačima koji ne moraju nužno
nositi ruksak ...
The Mapo’s journey on the St James Way. On this legendary route he
will cross cities and will meet other walkers who do not necessarily
carry their backpack ...
ŽIVOT VATRE_LIFE OF FIRE
Rusharil Hutangkabodee/Tajland/Thailand/2012/
07:14/crtež na papiru/drawing on paper/student film
Režija/Director: Rusharil Hutangkabodee
Scenario/Script: Rusharil Hutangkabodee
Animacija/Animation: R.Hutangkabodee
Scenografija/Background: R.Hutangkabodee
Crtež/Draving: R.Hutangkabodee
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: R.Hutangkabodee
Muzika/Music: P. Charoneviriya, S.Sangchai
Producent/Producer: R.Hutangkabodee
Rusharil je tajlandska ilustratorica zainteresirana za 2D
animaciju. Rođena je 1990. Kada je imala 18 godina,
odlučila je da se upiše na Institut King Mongkut’ u Ladkrabang.
”Life of Fire” je njen diplomski rad. Nakon diplome, Rusharil počinje
raditi kao konceptualna umjetnica u Monk Studios.
Rusharil is a Thai illustrator who interested in 2d animation. She was
born 1990. When she was 18, she decided to admission at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Life of fire is her graduation
film. After the graduation, Rusharil start working as an concept artist
at The Monk Studios.
NAFF 2014
Čovjek živi na putu želje i pohlepe. On omogućava pohlepi i ljutnji da
ga savladava, pretvora ga u čudovište i uništava sve. Na kraju ostanu
samo on i brdo zlatnih novčića.
A man lives on the path of desire and greed. He lets the greed and
anger overcomes him, turned into monster and destroys everything.
Finally only him and mountain of golden coins left.
23
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
BOLES_BOLES
Špela Čadež/Slovenija/Slovenia/2013/12:20/lutke/
puppets
Režija/Director: Špela Čadež
Scenario/Script: Gregor Zorc
Animacija/Animation: Oliver Thorm
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Michael Sorg
Montaža/Editing: Thomas Schmidl
Muzika/Music: Tomaž Grom
Producent/Producer: Tina Smrekar, Špela Čadež/
No History, HUPE Film
Filip živi u siromašnom susjedstvu. Sanja o slavi pisca i glamuroznom
životnom stilu u perspektivnijem dijelu grada. Jednog dana mu netko
pokuca na vrata. Njegova susjeda Tereza, starija prostitutka koju
Filip pokušava izbjeći pod svaku cijenu, ga zamoli da napiše pismo za
njezinog zaručnika. Filip se složi.
Filip lives in a poor neighbourhood. He dreams of writer’s glory and
luxurious lifestyle in a more prosperous part of town. One day Filip gets
a knock on the door. His neighbour Tereza, an older prostitute that Filip
tries to avoid by all means, asks him to write a letter for her fiancé.
Filip agrees.
Špela Čadež je slovenska animatorica i redateljica. Nakon
studija na dizajnu vizualnih komunikacija u Ljubljani
nastavlja svoje studije na Akademiji medijskih umjetnosti, u Cologni, odsjek medijski dizajn. Tijekom studija u Njemačkoj
napravila je dva filma; Zasukanec i Lovesick koji su prikazivani na
stotinama svjetskih festivala širom svijeta te osvojila preko 30 nagrada.
Špela radi u Sloveniji od 2008 kao nezavisni redatelj animiranih filmova
i producent.
Špela Čadež is a Slovenian animator and filmmaker. After graduating
in Visual Communication Design (2002) in Ljubljana she continued her
studies at the Academy of Media Arts, Cologne, Department of Media
Design. During her studies in Germany she made two animated puppet
films “Zasukanec” (“Mate to Measure”) and “Lovesick” (“Liebeskrank”)
which have been screened at over a hundred festivals all over the
world and won more than 30 awards. Since 2008 Špela Čadež works in
Slovenia as an independent animation film director and producer.
SIVE SJENE_SHADES OF GRAY
Alexandra Averyanova /Rusija/Russia/2014/06:18/razne
tehn./other tehiques
Režija/Director: Alexandra Averyanova
Scenario/Script:Alexandra Averyanova
Animacija/Animation: Alexandra Averyanova
Scenografija/Background: A.Averyanova
Crtež/Draving: A. Averyanova
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: A.Averyanova
Muzika/Music:
Producent/Producer: Olga Agrafenina
Rano 20.st., San Petesburg. Dečko upoznaje djevojku na željezničkoj
stanici ali ih putevi razdvoje nekoliko trenutaka kasnije. Kako
odrastaju, oboje hodaju istim gradom ali se njihovi putevi nikad više
ne susretnu.
Early 20th century,Saint Petesburg. A boy and girl meet at the railway station but get separated a few moments later. As they grow up
the two walk the same streets of the city but their paths never cross.
24
Alexandra Averyanova je rođena 1974. u Sosnovy Boru, Rusiji gdje je
pohađala srednju umjetničku školu. Diplomirala je 1996. na likovnoj
Akademiji, grafički odsjek u St.Petesburgu. Radila je kao dizajner
scenografije od 1998.-2003. na raznim projektima u Melnitsa Studiju.
Radi kao animator i redatelj u studiju ‘Petesburg’ od 2003.g.
Alexandra Averyanova was born in 1974. in Sosnovy Bor, Russia where
she went to art high school. In 1996. she graduated from the Fine Arts
Faculty, Graphics Departmen in St. Petersburg. From 1998 to 2003 she
worked as a background designer on various projects at the Melnitsa
Studio. Since 2003. she is working as animator and director at the
„Petesburg“ studio.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
DIP N’DANCE_DIP N’DANCE
Hugo Cierzniak/Francuska/France/2013/
06:15/3D cop. /3D comp.
Režija/Director: Hugo Cierzniak
Scenario/Script: Hugo Cierzniak
Animacija/Animation: Hugo Cierzniak
Scenografija/Background: Hugo Cierzniak
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Hugo Cierzniak
Muzika/Music:Patrick Martens
Producent/Producer: C.Choppin/D. Paris
Hugo je diplomirao na umjetničkoj školi “ESMA“ u Montpellieru, gdje je studirao animaciju i specijalne efekte.
Asistirao je kao redatelj diplomskog filma “Jungle zatvor”
(2007). Radio je kao animator za: serije, kratke filmove, glazbene
spotove i reklame u različitim studijima. Tijekom tog razdoblja napravio
je svoj prvi kratki film “Dip n ‘Dance”. Trenutno radi animaciju za igrani
film, u režiji Louis a Clichya.
Hugo graduated from the ESMA art school in Montpellier, where he
studied animation and special effects. He co-directed the graduation
film “Jungle Jail” (2007). He then worked as an animator for series,
short films, music videos and commercials in various studios. During that period he also developed his first short film “Dip N ‘Dance”.
Currently he is working on the animation of a feature film, directed by
Louis Clichy.
Čovjek koji voli da njegova kućna tehnologija odrađuje svaku njegovu naredbu će kroz glazbu shvatiti, da ono što pokušavaš posjedovati
na kraju posjeduje tebe.
A man who loves his domotics to obey every word, will figure out in
a musical way, that things you own end up owning you.
ŠPILJA NA OTOKU_THE CAVE IN THE ISLAND
François Audagiori, Marie-Laure Bonnet, Raphaëlle Duché, Benoît
Grynberg, Prunelle Saint-Pastou/Francuska/France/2013/04:44/
3d-2d comp/3d-2d comp./student competition
Režija/Director: F. Audagiori, M.L. Bonnet, R. Duché, B. Grynberg, P. S.-Pastou
Scenario/Script: F. Audagiori, M.L. Bonnet, R. Duché, B. Grynberg, P. S.-Pastou
Animacija/Animation: M.L. Bonnet, B. Grynberg, P. S-Pastou
Scenografija/Background: Raphaëlle Duché
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Benoît Grynberg
Muzika/Music: Isaac Chia
Producent/Producer: ART FX
Autori koji su zajedno napravili film “THE CAVE IN THE ISLAND”,
diplomirali su na Visokoj školi ART FX. Ovo je njihov diplomski film.
Authors of the film “THE CAVE IN THE ISLAND“ have all graduated from the high school ART FX. This is their graduate film.
NAFF 2014
Pirat ne zna što da radi s misterioznim blagom koje je pronašao u
pećini.
A pirate has a rough time with a mysterious treasure that he finds in
a cave.
25
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
NAJDUŽA CESTA_THE LONGEST ROAD
Manddy Wyckens/Francuska/France/2013/04:04/
2d-3dcomp/2d-3d comp/student competition
Režija/Director: Manddy Wyckens
Scenario/Script: Manddy Wyckens
Animacija/Animation: Manddy Wyckens
Scenografija/Background: Manddy Wyckens
Crtež/Draving: Manddy Wyckens
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: M.Wyckens,A.Lejeune
Muzika/Music: Quentin SZUWARSKI
Producent/Producer: GOBELINS
L’école de l’image
Ostavljanje onoga što imamo da saznamo što smo ostavili iza sebe.
Leaving what we have to find out what we left behind.
Nakon studija književnosti i umjetnosti u Belgiji posvetila se animaciji i
diplomirala na Gobelins L’école de l’image, školi za animaciju.
After studying literature and art in Belgium turned to animation and
graduated from the Gobelins L’école de l’image, animation school.
SETTLING_OBRAČUN
Emma Mc Cann/Francuska, UK/France,UK/2014/
08:16/lutke /puppets
Režija/Director: Emma Mc Cann
Scenario/Script: Emma Mc Cann
Animacija/Animation: Emma Mc Cann
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Emma Mc Cann
Muzika/Music: Rosanna Cecchini
Producent/Producer: Emma Mc Cann
Bruce nesvjesno stvara neprijatelja dok obavlja svoj posao -čišćenje
ceste od snijega.
Bruce unwittingly makes an enemy as he carries out his job, clearing
the roads of snow.
26
Emma McCann je rođena u Stirlingu u Škotskoj 1978.
Od 2007. radi u umjetničkom odjelu na raznim animiranim filmovima
te slikanju pozadine. Izrađuje lutke, a nedavno je završila i svoj prvi
stop-motion kratki film.
Emma McCann was born in Stirling, Scotland in 1978. Since 2007, she
has worked in the art department on various animated feature films,
and painting backgrounds. She makes puppets, and has just finished
her first stop motion short film.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
ZLATKINE ŽUTE MINUTE_MINUTES
Krešimir Zimonić/Hrvatska/Croatia/2013/15:00/2d,3d
komp./2d,3d comp.
Režija/Director: Krešimir Zimonić
Scenario/Script: Krešimir Zimonić
Animacija/Animation: Andrej Rehak, Bruno Marin
Scenografija/Background: Matija Pisačić, A.Rehak
Crtež/Draving: Krešimir Zimonić
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Krešimir Zimonić
Muzika/Music: Veljko Zimonić
Producent/Producer: Vinko Brešan, Zagreb film
Krešimir Zimonić rođen je 1956. godine u Ðurđenovcu. Studirao je
na Likovnoj akademiji u Zagrebu gdje od 2002. predaje na odsjeku za
animaciju i multimediju.
Kresimir Zimonić was born i 1956. in Đurđenovac. . He studied at the
Academy of arts in Zagreb where he now lectures at the animation
and multimedia department since 2002.
Zlatka je sasvim obična djevojka s uobičajenim problemima. Život i
svijet joj se čine sivim i depresivnim, pa ih počinje bojati vlastitom
maštom...
Oriole is an ordinary girl with ordinary problems. Its her life and
make the world Grays and depressed, and they began to fear the
imagination ...
GUIDA_GUIDA
Rosana Urbes/Brazil/Brasil/2014/02:30/crtež na papiru/drawing on paper
Režija/Director: Rosana Urbes
Scenario/Script: Rosana Urbes
Thiago Minamisawa, Bruno Castro
Animacija/Animation: Rosana Urbes
Scenografija/Background: Rosana Urbes
Crtež/Draving: Rosana Urbes
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Belisa Proenga
Muzika/Music: Ruben Feffer
Producent/Producer: Belisa Proensa
Rosana je ilustrator dječjih knjiga te animator, crta za dugometražne
animirane filmove i ilustrira dječije knjige. Danas ima vlastiti studio u
Sao Paulu gdje radi na kratkim animiranim projektima i ilustracijama .
Rosana is an illustrator and animator, drawing for animated feature
films and illustrating stories for children’s books.
Today, she owns a studio in São Paulo that developes animated short
projects, in addition to illustrated books.
NAFF 2014
Guida, slatka dama koja je radila kao arhivist u sudnici već 30 godina, doživljava potpunu promjenu rutine kada vidi novinski oglas o
tečaju crtanja u kulturnom središtu grada.
Guida, a sweet lady who has been working as an archivist at a
Courthouse for 30 years, has her routine changed when she sees a
newspaper ad about drawing classes in a cultural center of the city.
27
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
NA PRVI POGLED_AT FIRST SIGHT
Lea Kralj Jager/Hrvatska/Croatia/2013/07:06/
lutke/puppets
Režija/Director: Lea Kralj Jager
Scenario/Script: Lea Kralj Jager
Animacija/Animation: Dina Rončević,
Darko Masivec, Lea K. Jager
Scenografija/Background:
Kamera/Camera:Dubravka Kupobasa
Montaža/Editing: Ivana Fumić
Muzika/Music: Robert Bagarić
Producent/Producer: Zagreb film
Jednog jutra Mladić (K.) primjećuje djevojku na prozoru nasuprot
svog. Ona ubrzo postaje njegov jedini fokus pažnje, emocionalno i
psihički. Što K. potom radi za nju, otpočinje čitav niz nepredvidivih
događaja koji se prostiru daleko izvan njihove “veze”.
One morning a young man (K.) notices a girl on a window opposite
his own. She soon becomes his sole focus of attention, both emotionally and mentally. What K. then does for her, sets off a series of
unpredictable events that spread far outside their “connection”.
Rođena je u Zagrebu 1985, gdje je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti (animirani film i novi mediji). Prvenstveno, ona radi
stripove i animaciju (uglavnom stop-motion i lutkarsku animaciju).
Završila je svoj prvi animirani film “Na Prvi Pogled”, 2013..
Born in Zagreb in 1985, where she graduated from the Academy of
Fine Arts (Animated film and New media section). Primarily, she makes
comics and animations (mostly stop-motion and puppet animation). In
2013, she finished her first animated film At First Sight.
UOKVIREN_FRAMED
Evgenia Gostrer/Njemačka/Germany/2013/04:56/
glina /claymation/student competition
Režija/Director: Evgenia Gostrer
Scenario/Script: Evgenia Gostrer
Animacija/Animation: Evgenia Gostrer
Scenografija/Background: Evgenia Gostrer
Crtež/Draving: Evgenia Gostrer
Kamera/Camera: Tilman Hatie
Montaža/Editing: Evgenia Gostrer
Muzika/Music: Michael Tuttle
Producent/Producer: Evgenia Gostrer &
School of Art and Design Kassel
Koliko ja volim sebe? Na što sam ponosan?
Kako bi predstavio sam sebe? Kako želim da me drugi vide?
Gdje su moje osobne granice i kako izgledaju?
Koliko daleko mogu ići?.
28
How much do I love myself? What am I proud of?
How do I present myself? How do I want to be seen like?
Where are my personal boundaries and how do they look like?
How far can I go?.
Od 2001.-2005. pohađa studij za dizajn i ilustraciju na
Sveučilištu primijenjenih znanosti u Munchenu, od 2005.-2007. stiče
radno iskustvo kao dizajner, a od listopada 2007. studij animacije na
Školi za umjetnost i dizajn u Kasselu.
2001-2005 Studies of Design und Illustration at the University of Applied Sciences Munich; 2005-2007 working experience as designer;
since October 2007. Studies of Animation at the School of Art and
Design Kassel.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
DEVET_NINE
Chawalit Kaewmanee, Wanichaya Phraejunya/Tailand/Tailand/2014/08:34/3d comp./3d comp
Režija/Director: C.Kaewmanee, W. Phraejunya
Scenario/Script: C.Kaewmanee, W. Phraejunya
Animacija/Animation: Chawalit Kaewmanee
Scenografija/Background: W.Phraejunya
Crtež/Draving: W. Phraejunya
Kamera/Camera: C. Kaewmanee
Montaža/Editing: M. Supak,
C.Thainpratoom
Muzika/Music:
Narutpol Na phattalung
Producent/Producer:
Juck Somsaman
Devet je nezaboravna priča o izgubljenoj nevinosti Sive mačke koja
bojeći se da će izgubiti svoj posljednji život, sklapa dogovor s vragom
te dobije mnogo više od dogovorenog, a izgubi još više na putu.
Nine is a haunting tale of innocence lost as the Grey Cat, afraid of
losing his final life, makes a deal with the devil and gets
much more than he bargained for, and loses even more along the
way.
Chawalit Kaewmanee, Wanichaya Phraejunya rade kao umjetnički
supervizori u Monk Studiu. Ovo je njihov prvi kratki film u koji su uložili
svo znanje i iskustvo stečeno radom u animaciji tijekom posljednjih 5
godina.
Chawalit Kaewmanee, Wanichaya Phraejunya are Art Supervisors at
The Monk Studio. This is our first short film and we have put all the
knowledge and experience gained from working in animation over the
last 5 years.
DAMA NOĆI_LADY OF THE NIGHT
Laurent Boileau/Francuska/France/2014/09:40/crtež
na papiru/drawing on paper
Režija/Director: Laurent Boileau
Scenario/Script: Attie Esterhuizen,L.Boileau
Animacija/Animation: K.Aitmihoub,J.L.Ballester,
P.Balmossiere,F.Bonay,C.Kuntz,J.Laurent,L.Marchand
Scenografija/Background:
B.Couchinho,I.Bonometti
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: David Bouhsira
Muzika/Music: Attie Esterhuizen
Producent/Producer: Attie Esterhuizenve,
Atiee Studio
Godišnja večera povodom smrti Kornelija, oživljava Samuelova
sjećanja. On je imao 20 godina kada je otkrio je privlačnost premaCorneliusu. Mučen žaljenjem i neshvaćen, on nikada nije otkrio svoju
homoseksualnost Kornelijevoj obitelji, koju je pozvao kod sebe tu večer.
The annual dinner commemorating the death of Cornelius, revives
Samuel’s memories. He was 20 years old when he discovered is attraction to Cornelius. Tormented by regret and misunderstood by all, he
never revealed his homosexuality to Cornelius’s family, whom he had
invited that evening.
NAFF 2014
Laurent Boileau se počeo baviti režijom filmova 1999. Fasciniran
stripovima prešao je na animaciju, prvo režira serije, a zatim nastavlja
sa svojim prvim igranim filmom “Odobreno za posvojenje”.
Laurent Boileau started directing films in 1999. Fascinated by comic
books he approached animation, first directing series and then continued with his first feature film “Approved for Adoption”.
29
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
STONOGA I KRASTAČA_THE CENTIPEDE AND THE TOAD
Anna Khmelevskaya/Francuska/France/2013/10:00/
crtež na papiru/drawing on paper
Režija/Director: Anna Khmelevskaya
Scenario/Script: A.Khmelevskaya, F.L.Vija
Animacija/Animation: C.Rossi,V.Bierrewaerts,
V.Djinda
Scenografija/Background:
Crtež/Draving: David Alapont,
Fred Rimbau, Jean Bouthors
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: A.Khmelevskaya,F.L.Vija
Muzika/Music:John MoLaughlin
Producent/Producer:Sophie Fallot, FARGO
U dalekoj šumi, gipku stonogu cijene sva ostala stvorenja. Osim
starog, bahatog i ljubomornog žapca, koji je mrzi. Jednog dana, on
odluči da se riješi stonoge.
In a faraway forest, lissome Centipede is admired by all the other
creatures. Except for an old Toad, haughty and jealous, who hates
him. One day, he decides to get rid of the Centipede.
Anna Khmelevskaya je pohađala Akademiju likovnih umjetnosti (1990.1994.) i studij lingvistike (1994.-2000.) u Minsku, a zatim je prešla u
Pariz gdje je pohađala studij računalne grafike i animacije pri “Arts
Décos” školi (2005.-2006. diplomski film: “Butterfly”). Od tada radi kao
grafički dizajner, animator i storyboarder.
Anna Khmelevskaya first studied at Minsk’s Fine-Arts Academy (19901994) and at its University of Linguistics (1994-2000), and then arrived
in Paris to study computer graphics and animation at the “Arts Décos”
school (2005-2006, graduation film: “Butterfly”). Since then, she works
as a graphic designer, animator and storyboarder.
MEHANIČKO SRCE_CLOCKWORK HEART
Manuel Šumberac /Hrvatska/Croatia/2013/08:40/
3d komp. /3d comp./student competition
Režija/Director: Manuel Šumberac
Scenario/Script: Manuel Šumberac
Animacija/Animation: Manuel Šumberac
Scenografija/Background: Manuel Šumberac
Crtež/Draving: Manuel Šumberac
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Manuel Šumberac
Muzika/Music: Vjeran Salamon
Producent/Producer: Akademija Likovnih
umjetnosti Zagreb, Zagreb film
Kroz katarzu iskustava i nepodnošljivog odnosa sa poslodavcem,
urar šegrt će shvatiti da se savršen satni mehanizam može pokrenuti
samo ukoliko se on u potpunosti žrtvuje.
Through the catharsis of experiences and a nightmare relationship with his master, a watchmaker’s apprentice will realize that
the perfect clockwork can only be initiated if he sacrifices himself
completely.
30
Manuel Šumberac rođen je 1988. u Puli. Magistrirao je na
Akadaemiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odsjek za animirani film i
nove medije. Do sada je realizirao četiri autorska animirana filma te 3
animirana glazbena videa za hrvatskog glazbenika Gibonnija, Žeđam,
Tolerancu i Vesla. Za svoj rad je i višestruko nagrađivan prestižnim
nagradama.
Manuel Sumberac was born in 1988th in Pula. Obtained at Akadaemiji
Fine Arts in Zagreb, Department of Animation and New Media. Boredom has realized four copyrights animated film. These three animated
music video for Croatian Gibonni musicians, thirst, tolerance and Paddles. For his work was awarded several prestigious awards.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
SVADBENA TORTA_WEDDING CAKE
Viola Baier /Njemačka/Germany/2013/08:37/3d
comp/3d comp/student film
Režija/Director: Viola Baier
Scenario/Script: Viola Baier
Animacija/Animation:
Scenografija/Background: Viola Baier
Crtež/Draving: Viola Baier
Kamera/Camera: Viola Baier
Montaža/Editing: Viola Baier
Muzika/Music: Balz Aliesch, Vespertina
Producent/Producer: Iris Frisch
Viola Baier je rođena 1985.g. u Radolfzellu, Njemačkoj.
Nakon što je završila školu, radila je kao slobodni umjetnik ilustrator, ali i u nekoliko filmskih tvrtki u području
umjetnosti, storyboarda i animacije. U 2006, počela je učiti animaciju
na Institutu za animaciju, Filmskoj akademiji Baden-Württemberg u
Ludwigsburgu, Njemačka. Diplomirala je 2003.g. sa svojim diplomskim
filmom “Svadbena torta”.
Viola Baier was born 1985, in Radolfzell/Germany. After graduating from school, she worked as a freelance illustrator and at several
film companies in the field of art, storyboard and animation. In 2006,
she started studying animation at the Institute of Animation of the
Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg/Germany, In 2013
she graduated from the Filmakademie with her diploma film “Wedding
Cake”.
Dvije figure od marcipana ožive na vrhu svadbene torte i počinju
oblikovati savršen brak od tortine glazure. Uspjeh! Sve izgleda slatko
i savršena: pokušavaju udovoljiti jedno drugom te učiniti jedno drugog sretnim. No, nezadovoljstvo ubrzo pokvari ugođaj.
Two marzipan figures come to life on top of a wedding cake and
start to sculpt the perfect marriage out of cake icing. And success!
Everything seems sweet and perfect: they try to please each other
and make each other happy. But discontent soon sours the atmosphere.
DVA DUHA_TWO GHOSTS
Amy Lee Ketchum/SAD/USA/2013/09:20/
lutke /puppets/student competition
Režija/Director: Amy Lee Ketchum
Scenario/Script: Amy Lee Ketchum
Animacija/Animation: A. L.Ketchum, J.Connolly
Scenografija/Background: Amy Lee Ketchum
Crtež/Draving: Amy Lee Ketchum
Kamera/Camera: Alejandro Martinez
Montaža/Editing: L.Cechanowicz, D.Aristizabal,
A.Peemoeller
Muzika/Music: Andy Puls
Producent/Producer: Amy Lee Ketchum
Amy je umjetnica i animatorica koja živi u Los Angelesu i strastveno
se bavi animacijom i vizualnim pripovijedanjem. Studirala je likovnu
umjetnost i arhitekturu na kalifornijskom Sveučilištu, Berkelay.
Sheis artist and animator based in Los Angeles passionate about animation and visual storytelling. She is stady fine arts and arhitecture
as an undergraduate at the University of California at Berkelay.
NAFF 2014
Dva Duha je nezaboravno putovanje kroz ljubav, usamljenost, i na
kraju, prihvaćanje svemirske hladne ravnodušnosti.
Two Ghosts, is a haunting journey through love, loneliness, and ultimately, acceptance of the Universe’s coldly beautiful indifference.
31
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
IMAM SUSJEDE_I GOT NEIGHBOURS
Petra Varga/Mađarska/Hungary/2013/03:39/
2d kom./2d comp./student competition
Režija/Director: Petra Varga
Scenario/Script: Petra Varga
Animacija/Animation: Petra Varga
Scenografija/Background: Petra Varga
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Petra Varga
Muzika/Music:
Producent/Producer: Jozsef Fulop
Film prikazuje četiri susjede koje obavljaju svoje rutinske večernje
poslove, ali kad mačka stare dame slučajno sretne čarobnjakov šešir,
stvari izmaknu kontroli.
The film presents four neighburs doing their evening routine but
when the old lady’s cat and the magician’s hat accidentaly meet,
things get out of control.
Petra Varga je rođena 1986. Diplomirala je na Moholy-Nagy Sveučilištu
za umjetnost i dizajn, u Budimpešti, a trenutno radi kao nadzornik
likovnog razvoja pri ‘DIGIC Pictures’.
Petra Varga was born in 1986. She is graduate of Moholy-Nagy
University of Art and Design, Budapest and is currently working as a
visual development artist at DIGIC Pictures.
GUERNICA_GUERNICA
Angel Sandimas/Španija/Spain/2012/12:49/3D
komp./3D comp.
Režija/Director: Angel Sandimas
Scenario/Script: Angel Sandimas
Animacija/Animation: Angel Sandimas
Scenografija/Background: Angel Sandimas
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Angel Sandimas
Montaža/Editing: Angel Sandimas
Muzika/Music: Mihel Caboa, Oreon Donomadre
Producent/Producer:
Dmida Ispizua/BANATU FIMMAK
Guernica, 26. travnja 1937., dan za tržnicu. Ništa ne upućuje na
to da će se svakodnevni život iznenada prekinuti. No, pripreme za
strašne vojne operacije su u tijeku .
Guernica, April 26th 1937, market day. Nothing seems to indicate
that everyday life will be violently interrupted. But preparations for a
terrible military operation are underway.
32
Angel Sandimas je rođen u Pamploni 1969., godinama je radio na
dizajnu interijera kao kreativni artist. Nakon toga prelazi na 3D animaciju. Seli se u Madrid 2002. da završi studij sintetičara i likovnog
tehničara. Godine 2004. vraća se u domovinu kako bi bio dio tima koji
se posvetio izradi digitalnih sadržaja za muzeje te proizvodnji mnogih
audivisualnih djela.
Born in Pamplona, Iruña, 1969, Angel´s been working for years on
interior design as a creative artista. Afterwards, he especializes in 3D
animation. He moves to Madrid on 2002. to finish his studies as synthetic image technitian. In 2004 he moves back to his homeland to be
part of a team devoted to the making of digital contents for museums,
producing many audivisual pieces.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
O, WILLY..._OH WILLY...
Emma De Swaef & Marc James Roels /Belgija/Belgium/2011/16:45/lutke /puppets
Režija/Director: E. De Swaef & M. James Roels
Scenario/Script: E. De Swaef & M. James Roels
Animacija/Animation: A.De Rider, Alice Tambellini
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Marc James Roels
Montaža/Editing: Marc James Roels
Muzika/Music: Bram Meindersma
Producent/Producer: B.Teseur,N.Santiago
Emma De Swaef (Ghent, 1985.) Studira animaciju u Bristolu.
Marc James Roels (Johanesburg.1978.) Studirao je animaciju na KASK
u Ghentu.
Prisiljen vratiti se svojim korijenima, Willy se gubi svojim putem do
plemenitog divljaštva.
Emma De Swaef (Ghent,1985.) studied animation in Bristol. Marc
James Roels (Johanesburg.1978.) studied animation at KASK in Ghent.
Forced to return to his naturist roots, Willy bungles his way into
noble savagery.
EI DEANN_EI DEANN
Álvaro Granados/Španija/Spain/2013/05:00/3D
komp./3D comp.
Režija/Director: Álvaro Granados
Scenario/Script: Á.Granados, Montse Urquiza
Animacija/Animation: Álvaro Granados
Scenografija/Background: Álvaro Granados
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Álvaro Granados
Montaža/Editing: Álvaro Granados
Muzika/Music: Coke Rioboó
Producent/Producer: Álvaro Granados
Álvaro Granados je rođen u Murciji, Španjolska, 1981. Samouki 3D
umjetnik.
Álvaro Granados was born in Murcia, Spain, 1981. He is a self-taught
3D artist.
Radnja smještena u XIV. stoljeće, Eideann je priča o tome kako hrabri
pastir iz Highlanda u Škotskoj i jedna od ovaca iz njegovog stada
postaju pioniri jednog od najpopularnijih oblika zabave naših dana.
Setting in the XIV Century, Eideann is the story of how a courageous
shepherd from the Highland of Scotland and one of the sheep of
his flock become the pioneers of one of the most popular entertainments of our days.
NAFF 2014
33
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
ZULEJKA, LEGENDA GRADA OGULINA_ZULEJKA, THE LEGEND OF OGULIN
Tomislav Gregl/Hrvatska/Croatia/2013/07:06/
lutke/puppets
Režija/Director: Tomislav Gregl
Scenario/Script: Maja Gregl
Animacija/Animation: Branko Ilić
Scenografija/Background:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Tihoni Bačić, T.Gregl
Muzika/Music: Darko Hajsek
Producent/Producer: Zagreb film
Na početku 16. stoljeća, Osmansko carstvo je na vrhuncu svojih
osvajanja i hrvatsko kraljevstvo postaje konačna uporište kršćanstva
u Europi. Vojvodina lijepa kći Zulejka živi idiličan život u ogulinskom
dvorcu i sanja o ljubavi.
At the beginning of the 16th century, the Ottoman Empire is at
the peak of its conquests and Croatian Kingdom becomes the final
stronghold of Christianity in Europe. The duke’s beautiful daughter
Zulejka lives an idyllic life in Ogulin castle and dreams of love.
Tomislav Gregl se bavi filmskim i video stvaralaštvom u svojstvu
snimatelja od 1987.g. Snimio je velik broj umjetničkih kratkometražnih
filmova, a i sudjelovao u stvaranju sva tri hrvatska dugometražna
animirana filma.
Tomislav Gregl has been working in film and video production as a
cameraman since 1987 . He made a number of short artistic films,
and participated in the creation of all three Croatian animated feature
films.
OTAC_FATHER
Santiago ‘Bou’ Grasso/Španija/Spain/2013/11:00/lutka/
puppets
Režija/Director: Santiago ‘Bou’ Grasso
Scenario/Script: Santiago ‘Bou’ Grasso, Patricio
Plaza
Animacija/Animation: Santiago ‘Bou’ Grasso
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Sergio Pineyro
Montaža/Editing: Santiago ‘Bou’ Grasso
Muzika/Music: Lucas Nikotian & Patricio Plaza
Producent/Producer: opusBou
Iz dana u dan žena pazi na svog nepokretnog oca vojnika. Diktatura
je završila u Argentini, ali ne i u životu ove žene.
Day by day a woman nurses her bedridden military father. The dictatorship has come to an end in Argentina, but not in this woman’s life.
34
Santiago ‘Bou’ Grassoje rođen u Buenos Airesu, Argentini, 1979.g.
Bavi se animacijom, režijom, ilustracijama i stripovima. Radio je
kao animator u sedam igranih filmova. Svojim nezavisnim kratkim
filmovima primio je više od 120 međunarodnih nagrada.
Santiago ‘Bou’ Grasso was born in Buenos Aires, Argentina, 1979.
He is an animation filmmaker, illustrator and comic book author. He
worked as animator in 7 feature-films. With his independent animated
shorts he has received more than 120 international awards.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
NEVJEROJATNI MARREC_ L’INCROYABLE MARREC
Régis Aillet, Alexandre Bass, Clément Chaudat, Étienne
Devillée, Maxime Moreira/Francuska/France/2013/06:00/3D
komp. /3D comp./student competition
Režija/Director: R.Aillet, A.Bass, C.Chaudat, É. Devillée, M.Moreira
Scenario/Script: R.Aillet, A.Bass, C.Chaudat, É. Devillée, M.Moreira
Animacija/Animation: R.Aillet, A.Bass, C.Chaudat, É. Devillée,
M.Moreira
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: R.Aillet, A.Bass, C.Chaudat, É. Devillée,
M.Moreira
Montaža/Editing: ESMA
Muzika/Music: ESMA
Producent/Producer: ESMA
“L’incroyable Marrec” je studentski kratki film kojeg su režirali Régis
Aillet, Alexandre bas, Klement Chaudat, Étienne Devillée i Maxime
Moreira (ESMA - Promocija 2013.)
“L’incroyable Marrec” is a student shortfilm co-directed by Régis Aillet, Alexandre Bass, Clément Chaudat, Étienne Devillée and Maxime
Moreira (ESMA - Promotion 2013).
Marrec, stari ribar, vraća se iz ribolova. Dječak ga čeka na dokovima.
Marrec mu prepričava jednu od svojih epskih ribarskih ekspedicija.
Marrec, an old fisherman, comes back from a fishing party. A kid is
waiting for him on the docks. Marrec tells him one of his most epic
fishing expeditions.
PAPIRNATI SVIJET_PAPERWORLD
László Ruska,David Ringeisen/Mađarska/
Hungary/2013/02:30/3D komp./3D comp./student
Režija/Director: László Ruska,David Ringeisen
Scenario/Script: L. Ruska,D. Ringeisen
Animacija/Animation: L. Ruska,D.RingeisenScenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: L.Ruska,DRingeisen
Montaža/Editing: Judit Czako
Muzika/Music: Balazs Alpar, Attila Pacsay
Producent/Producer: Jozef Czako
László Ruska je studirao animaciju na Moholy-Nagy sveučilištu za
umjetnost i dizajn. Osim općih vještina za crtanje naučio je karakter i
pozadinski dizajn, tradicionalni animaciju i izradu scenarija. Osim toga
zainteresiran je za digitalnu 3D animaciju.
László Ruska is studying animation at Moholy-Nagy University of Art
and Design. Besides general drawing skills he has learned character
and background design, traditional character animation, and story
development. Furthermorehe is interested in digital 3D animation.
NAFF 2014
Papirnati svijet je filmska slika Mađarske. Središnji motiv ljudskog
okoliša naspram biljnog i životinjskog svijeta služi kao sredstvo za
podizanje svijesti o odgovornosti za štetu prouzročenu ekosustavu.
Paper World is a film image of Hungary. The central motif of the
human environment, encounters wildlife and human exposure to
raise awareness of the responsibility for the damage caused to the
ecosystem.
35
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
INTERVJU_INTERVIEW
Mikkel Okholm/Danska/Denmark/2013/06:42/
druge tehnike/other tehniques/student competition
Režija/Director: Mikkel Okholm
Scenario/Script: Frederik Storm, M.Okholm
Animacija/Animation: Camilla Gunborg, Mads
Bjerregaard, Mikkel B.-Frandsen, Helena Smith
Scenografija/Background: Esben Rasmussen
Kamera/Camera: M.Okholm ,E.Rasmussen
Montaža/Editing: M.Okholm ,E.Rasmussen
Muzika/Music:
Producent/Producer: The Animation Workshop
Mladić je na intervjuu za najvažniji posao svih vremena, a ni ne zna
što je posao.
A young man is interviewing for most important job of all time and
doesn’t even know what the job is.
Mikkel Okholm rođen je u Kopenhagenu u Danskoj 1987. Diplomirao
je računalnu grafiku u radionici animacije u Danskoj u 2014, gdje je
režirao svoj diplomski film “Intervju”, a radio je i kao urednik . U jesen
2013. on je stažira u Londonu, Engleska kao CG generalist.
Mikkel Okholm was born in Copenhagen, Denmark 1987. He graduated with a Bachelor of Arts in Computer Graphics Art from The Animation Workshop in Denmark in 2014, where he directed the graduation
film “Interview” and also worked as an Editor. In the fall of 2013 he
interned in London, England as CG Generalist.
IZVAN GRANICA_OUT OF BONDUS
Viktoria Piechowitz /Danska/Denmark/2013/06:59/
3D komp./3D comp/student competition
Režija/Director: Viktoria Piechowitz
Scenario/Script: Viktoria Piechowitz,Signe Schmidt
Animacija/Animation: Andreea Jebelean
N.Marcoso,S.sCHMIDT,K. Bay Nielsen
Scenografija/Background: Martin Zauner
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing:Viktoria Peichowitz, Andreea
Jebelan
Muzika/Music: Lucas Nikotian & Patricio Plaza
Producent/Producer: opusBou
Allanove fobije i granice pod kojima živi radi Aspergerovog sindromom su na kušnji u trenutku kad mora hrabro izići na otvoreno kako
bi spasio svog jedinog prijatelja ljubimca, ribu po imenu Paul.
Allan’s phobias and boundaries from his Asperger syndrome are
challenged when he must brave the outdoors to save his only friend,
a pet fish named Paul.
36
Viktoria Piechowitz je rođen u Zweibrucken, Njemačka, 1988. Diplomirala je na “Bachelor of Arts” - računalnu grafiku.
Viktoria je radila kao direktor i CG generalist na diplomskom filmu
“izvan granica”. Voljela bi raditi kao 3D generalist s naglaskom na 3D
modeliranje.
Viktoria Piechowitz was born in Zweibrücken, Germany, in 1988. Viktoria graduated with a Bachelor of Arts in Computer Graphics.
Viktoria worked as a Director and CG Generalist on the graduation
movie “Out of Bounds”. She would like to work as a 3D Generalist with
focus on 3D Modeling .
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
IZGUBLJENI SVIJET_THE LOST WORLD
Ben Smith/UK/UK/2013/11:00/3D komp./3D comp.
Režija/Director: Ben Smith
Scenario/Script: Ben Smith
Animacija/Animation: James Rodgers
Scenografija/Background:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Ben Smith
Muzika/Music: Heather Fenoughty
Producent/Producer: Jan Rogowski, RED STAR 3D
Ben Smith je rođen 1976.,
diplomirao je na univerzitetu Bradforda 1996. g.
Kreativni je direktor Red Stara, 3D animacije te CGI efekt
studia u Sheffieldu, Engleskoj. Gostujući profesor na univerzitetu u
Bradfordu, Engleskoj.
Ben Smith was born 1976.
Education:Elecrtonic Imaging and Media Communications, University
of Bradford 1996.
Creative Director of Red Star, a 3D animation and CGI Efescts Studio
based in Sheffield, England.
Kada poslom rastreseni čovjek po imenu Bob krene na pusti otok na
odmor on je šokiran saznanjem da tu nije baš tako pusto kako je on
mislio. Ali ludi pustolov Profesor Lizzie je najmanje što ga brine na
otoku jer je otok izgubljeni svijet prapovijesnih dinosaura.
When stressed businessman Bob heads to a deserted island for a
relaxsing vacation he’s shocked to discover that it’s not quite as
deserted as he trought. But crazy adventurer Professor Lizzie is least
of his worries-the island is a lost world of prehistoric dinosaurs.
ŽELIM TE!_I WANT IT!
Nicolás Conte/Argentina/Argentina/2013/08:00/lutke /puppets/student competition
Režija/Director: Nicolás Conte
Scenario/Script: Nicolás Conte
Animacija/Animation: N.Conte, Michaela
Doll,Florencia Sjeiro
Scenografija/Background: N.Conte, Michaela
Doll,Florencia Sjeiro
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Michaela Doll
Montaža/Editing: M. Doll, N.Conte, M. Santinelli, Mateo Pereyra
Muzika/Music: Lilián Saba, Rómulo Conte, Ciro
Gargaglione, Matías Ifrán
Producent/Producer: Micaela Doll, Florencia Sueiro, N. Conte
Nicolás Conte je rođen u Benito Juárez, malom gradu u Argentini. Kao
dijete je sam sebi napravio par lutkama, te ih koristio za predstave u
državnoj školi. Nakon srednje škole, Nicolás je pohađao Universdad de
Buenos Aires i dobio diplomu za dizajnera slike i zvuka. “I want it “ je
njegov diplomski film.
Nicolás Conte was born in Benito Juárez, a small town in Argentina. As
a child he created himself a couple of puppets and used them to perform plays in state schools building. After high school, Nicolás attended
Universdad de Buenos Aires and got a Degree in Image and Sound
Design. Želim je njehgov diplomski rad.
NAFF 2014
Na svom uobičajenom putu u povratku iz škole Juancito, osamljeni
dječak sa sela iz Patagonije, susretne malog konja koji izgleda kao
da je napušten. Sretan što ima novog i prekrasanog prijatelja za igru
pomisli da ga može zadržati...
In his usual way back from school Juancito, a solitary country boy
from Patagonia, meets a little horse which seems to be abandoned.
The joy of having a new and wonderful friend to play with makes the
boy think he can keep it...
37
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
LINDŽO_LINDŽO
Jurinko Rajič/BiH/b&h/2014/04:00/
crtež na papiru/drawing on paper
Režija/Director: Jurinko Rajič
Scenario/Script: Aleta Rajič
Animacija/Animation: Jurinko Rajič, Aleta Rajič
Scenografija/Background: Aleta Rajič
Kamera/Camera: Sanja Rajič Banjac
Montaža/Editing: Sanja Rajič Banjac
Muzika/Music: Klapa Trebižat, HKD Humski glas
Producent/Producer: STUDIO NEUM
Film prikazuje „Lindžu“ kao ljubavni ples specifičan za Hercegovinu. U vremenima kada su se mladi sastajali samo na sijelima ili
nedjeljnim misama, kroz Lindžu su se pokazivale simpatije prema
voljenoj osobi i uspostavljali prvi kontakti.
This film is about ‘Lindžo’ which is presented as a love dance specific
for Herzegovina. In the times when the young were met only at venues or weekly christian masses, it was through linđo that the young
showed their affections or met each other.
Rođen je 1954 g. u Čapljini. Diplomirao na Građevinskom
fakultetu u Zagrebu. Svoj rad na crtanom filmu započeo
je kao animator 1985 g. u Croatia filmu u Zagrebu. Radio je na tri
cjelovečernja i desetak autorskih filmova. Organizira radne kampove
crtanog filma te formiraoa NAFF kojem je devetu godinu umjetnički
direktor. Vodi školu crtanog filma u Mostaru i Neumu.
He was born in 1954 in Capljina. He graduated from the Faculty of
Civil Engineering in Zagreb. His work on animated film began in 1985
under Croatia Films in Zagreb. He has worked as an animator on three
feature-length films and on a dozen as an author. He has organized
working camps of animated films and founded NAFF for which he has
been the artistic director for nine years so far. He is currently running a
School of Animation in Mostar and Neum.
SVIRANJE KLAVIRA_PLAYING THE PIANO
Yi Chien Chen/Tajvan/Taiwan/2013/03:20/crtež na
papiru/drawing on paper
Režija/Director: Yi Chien Chen
Scenario/Script: Yi Chien Chen
Animacija/Animation: Yi Chien Chen
Scenografija/Background: Yi Chien Chen
Crtež/Draving: Yi Chien Chen
Kamera/Camera:
Montaža/Editing:Yi Chien Chen
Muzika/Music: : Jo Luo
Producent/Producer: Yi Chien Chen
Yi-Chien Chen je rođena 1986. u Taipei, Tajvan. Apsolventica je na Odsjeku umjetnosti novih medija, Taipei Nacionalnom sveučilištu za umjetnost. Većina njezinih djela su vizualne slike
i animacija.
Dok svira klavir, djevojčica polako ulazi u svoj imaginarni glazbeni
svijet igrajući se tipkama glasovira. Melodija glazbe, note na partituri
se pretvaraju u mala stvorenja, koji se igraju s djevojčicom.
White playing the piano, a little girl gradually enters her music
imaginary world by playing the koys of piano. With the melody of
the music, the notes on the music score turn to little creatures, which
play games with the little girl.
38
Yi-Chien Chen was born in 1986 in Taipei, Taiwan. Now, she is a graduate student in the Department of New Media Art, Taipei National
University of the Arts. Most of her works are visual images and animation productions.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
JEZERO_LAKE
Steven Subotnick /SAD/USA/2013/04:00/crtež,3d
comp. /drawing, 3d comp
Režija/Director: Steven Subotnick
Scenario/Script: Steven Subotnick
Animacija/Animation: Steven Subotnick
Scenografija/Background: Steven Subotnick
Crtež/Draving: Steven Subotnick
Kamera/Camera: Steven Subotnick
Montaža/Editing: Steven Subotnick
Muzika/Music: Marcel Peguel
Producent/Producer: Steven Subotnick
Steven Subotnick je neovisan, eksperimentalni animator i umjetnik.
Živi u Providenceu. Predaje dizajn na Rhode Island School, Massachusetts College of Art and Desing, i na Sveučilištu Brown.
Pogreb na na zamrznutom jezeru
A burial on a frozen lake.
Steven Subotnick is an independed, experimental animator and artist.
Living in Providence, Ri. Teaches at Rhode Island School on Design,
Massachusetts College of Art and Desing, and Brown University.
NASLJEDSTVO_HERITAGE
Zsolt Bukta/Mađarska/Hungary/2013/05:00/crtež na papiru
/drawing on paper/student competition
Režija/Director: Zsolt Bukta
Scenario/Script: Zsolt Bukta
Animacija/Animation: Robert LKadar, Z.Bukta
Scenografija/Background: Zsolt Bukta
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Zsolt Bukta
Muzika/Music: Istvan Pal
Producent/Producer: Jozef Fulop
Zsolt Bukta je rođen 1983. Dipomirao na Moholy-Nagy
Sveučilište za umjetnost i dizajn u Budimpešti.
“Oduševljen sam glazbom (sviram nekoliko instrumenata), tako da
sam u potrazi za metodama kojima mogu spojiti sliku i glazbu, i na koji
način vizualizirati raspoloženja i osjećaje”.
“Htio bih probati sve vrste animacije i stvoriti potpuno novi i jedinstven
stil.”
“I’m also a music enthusiastic (I play several instruments), so I searching the methods how can I connect the picture and music, and how can
I visualize the moods and feelings.”
“I would like to try all kind of animation, and create a completely new
and unique style.”
NAFF 2014
Odnos gospodara i sljedbenika reflektira sve one vrijednosti kroz
generacije koje su predstavljale tradiciju tijekom stoljeća.
The relationship of the master and the follower show all those
values through generations that presented in the traditions during
centuries.
39
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
NEMAM KAD DISATI_NO TIME FOR TOES
Kari Pieska/Finska/Finland/2013/07:58/
crtež digitalni/digit. drawing
Režija/Director: Kari Pieska
Scenario/Script: Kari Pieska
Animacija/Animation: Kari Pieska
Scenografija/Background:
Kamera/Camera: Kari Pieska
Montaža/Editing: Kari Pieska
Muzika/Music:
Producent/Producer: Eija Saarinen
Kari Pieska 1980. diplomirao na umjetničkoj akademiji na Turk
Svečilištu 2012. “No time for toes” je njegov treći-diplomski film.
Kako otac radi? Kratki film o prehrani, spavanju i pranju zuba.
How does a father do? A short film about eating, sleeping and
brushing teeth.
Kari Pieska 1980. graduated from Turku University of applied sciences/
Arts academy in the end of 2012. “No time for toes” is his third-graduation film.
STANIŠTE_HABITAT
Ina Georgieva/Bugarska/Bulgaria/2013/04:22/crtež na
papiru/drawing on paper/student competition
Režija/Director: Ina Georgieva
Scenario/Script: Ina Georgieva
Animacija/Animation: Ina Georgieva
Scenografija/Background: Ina Georgieva
Crtež/Draving: Ina Georgieva
Kamera/Camera:
Montaža/Editing:Ina Georgieva
Muzika/Music: Alacazam
Producent/Producer: New Bulgarian University
Ina Georgieva je rođen u Bugarskoj, diplomirala animaciju na Novom
bugarskom sveučilištu u Sofiji. Trenutno radi kao dizajner.
Novi čovjek je rođen u staništu. Izbačen od strane drugih on slijedi
novi smjer. Koliko daleko će ići?
A new man was born in the habitat. Kicked out by the others he follows a new direction. How far will he go?
40
Ina Georgieva was born in Bulgaria, graduated from New Bulgarian
University of Sofia with B.A. in Animation Cinema. Curently working as
an designer.
9
M
NATJECATELJSKI PROGRA
CO PETITION
INDUSTRIJA_INDUSTRY
Livio Rajh /Hrvatska/Croatia/2013/03:35/3d comp.
/3d comp
Režija/Director: Livio Rajh
Scenario/Script: Livio Rajh
Animacija/Animation: Livio Rajh, Manuel
Šumberac
Scenografija/Background: Livio Rajh
Crtež/Draving: Livio Rajh
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Tomislav Belačić, Livio Rajh
Muzika/Music: Howard Hule
Producent/Producer: Bold Studio Zagreb
Livio Rajh, umjetnik iz Zagreba. Diplomirao je na Odsjeku
za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih
umjetnosti u Zagrebu 2009.g. Sudjelovao je na brojnim skupnim
izložbama, skupovima, natjecanjima. Dobitnik je brojnih nagrada i
zasluga.
Stalna borba dobra protiv zla, spašavanje svijeta i slatkih baka u
nevolji te sposobnost pojedinca da promijeni ishod cijelog planeta
- to je važan komad filmske industrije.
Livio Rajh, artist from Zagreb, Croatia. In 2009 graduated on Department for Animated Film and New Media at Academy of Fine Arts
Zagreb. Participated on many group exhibitions, assemblies, contests.
Winner of numerous prizes and merits.
Constant struggle of good versus evil, saving the World and
cute grandmas in trouble, ability of an individual to change the
outcome of the entire planet - that’s an important chunk of film
industry.
TRAMPOLIN_TRAMPOLINE
Marten Koopman/Nizozemska/Netherlands/2013/03:00/3D
komp. /3D comp.
Režija/Director: Maarten Koopman
Scenario/Script: Maarten Koopman
Animacija/Animation: Floris Kaayk
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Floris Kaayk
Montaža/Editing: Floris Kaayk
Muzika/Music:Erik Langhout
Producent/Producer: Jozef Fulop
Maarten Koopman (rođen 1951. u Amsterdamu), slikar, ilustrator i
skladatelj (napisao je glazbu za filmove Orlow Seunke, uključujući i
“The Taste of Water “,” Pervola “i” Oh Boy! “, mnoge dokumentarace, a
i njegove animirane filmove).
Maarten Koopman (born 17-10-1951 in Amsterdam), painter, illustrator and composer (he wrote the music for the films of Orlow Seunke,
including ‘The Taste of Water”, “Pervola” and “Oh Boy!”, many documentary’s and his own animation films).
NAFF 2014
Ovaj animirani film prikazuje platno kina kao trampolin na kojem
se igraju ljudi i životinje. Pod trampolinom promatramo njihove
zabavne skokove, sve dok se stvari neočekivano ne promijene.
This animated film shows the cinema screen as a trampoline on
which people and animals are frolicking. From under the trampoline
pad, we watch their capers in amusement, until things take an
unexpected turn.
41
Španjolski trg_Spanish Square
Aleksa Šantić
Spomenik pjesniku_Memorial of a poet
42
MOSTAR
Stari most je čuveni most preko rijeke Neretve u Mostaru. Sagrađen je
između 1557 - 1566 godine, djelo turskoga graditelja Hajrudina. 2004.
most je uvršten na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Poznat je
kao glavni simbol Mostara i Hercegovine.
Old Bridge is a famous bridge over the Neretva River in Mostar. It was
built between 1557 - 1566, and is work of Turkish builder Hayruddin.
2004th bridge is listed on the World Heritage list of UNESCO. It is known
as the main symbol of Mostar and Herzegovina.
NAFF 2014
43
Karađoz-begova džamija u Mostaru. 1557.
_Karađozbeg Mosque in Mostar 1557.
Crkva Sv. Petra i Pavla u Mostar
St. Peter and Paul church in Mostar
Grad Mostar_City Mostar
Klapa Hrvoje
Choir Hrvoje
44
Muzički
Centar
Pavaroti
Cultura
Centre
for Youth
Pavaroti
HD Herceg Stjepan Kosača
NAFF 2014
45
DUBROVNIK
46
Sveti Vlaho_St. Vlaho
Stradun u Dubrovniku_Stradun in Dubrovnik
Ljetno kino Jadran_Summer cinema Jadran
Ljetno kino Slavica_Summer cinema Slavica
NAFF 2014
47
Crkva Svetog Vlahe_St. Vlaho Church
48
NAFF 2014
49
MEĐUGORJE
Međugorje je jedno od najpoznatijih
rimokatoličkih
svetišta na svijetu. Postalo je
poznato kroz ukazanja Djevice
Marije, koja se kao fenomen
počela javljati 1981. godine,
nakon čega se počeo razvijati
vjerski turizam. Od tada je ovo
hercegovačko mjesto, uz Sarajevo, jedno od najposjećenijih
turističkih centara BiH, koje
godišnje obiđe oko milijun katolika iz cijelog svijeta.
Medjugorje is one of the most famous Roman Catholic shrines in the world. It became famous for
the apparitions of the Virgin Mary, which first started in 1981st year, after which he began to develop
religious tourism. Since then this is the place in Herzegovina, near Sarajevo, is one of the most visited
tourist destinations, which yearly round about a million Catholics from around the world.
Počitelj, malo naselje koje je izgradio Tvrtko I na jednoj uzvisini na lijevoj obali rijeke Neretve, na
strateškoj poziciji za kontroliranje ulaska unutar uske doline. Hrvatsko Mađarski kralj Matijaš Korvin izgradio je kulu kako bi se mogao braniti od napada Turaka koji su napali Počitelj 1471 i transformirali ga u tipični arhitektonski orjentalni stil. Hadži-Alijina džamija, Sisman-Ibrahimpašina medresa i Gavrankapetanovićeva kuća su rekonstruirane i svi ovi objekti su otvoreni za posjetioce.
POČITELJ
50
Počitelj, small vilage built
by King Tvrtko I, located on
a stone hill on the left valley.The Croatian-Hungarian
king Matijaš Korvin built
this fortress as a defence
from the Turkish invasions
that conquered the town
in 1471 and transfomed its
arhitecture according to
their typical oriental style.
The Hadzi-Alija Mosque
has been reconstructed as
well as the Sisman-Ibrahimpasina medresa and
the Gavran Kapetanovic
house, all of which are
open to visitors.
P
ANORAMA
NAFF 2014
51
9
A
PANORAM
P NORAMA
SUSRET_ENTRACTE
Valentin Dely, Damien Garrigue, Laury Guintrand, Valentine
Hemery, Clélia Magurno/Francuska/France/2013/05:05 /3D
komp./3D comp./student competition
Režija/Director: V.Dely, D. Garrigue, L. Guintrand, V.Hemery, C. Magurno
Scenario/Script: V.Dely, D. Garrigue, L. Guintrand, V.Hemery, C. Magurno
Animacija/Animation: V.Dely, D. Garrigue, L. Guintrand, V.Hemery, C.
Magurno
.Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:V.Dely, D. Garrigue, L. Guintrand, V.Hemery, C. Magurno
Montaža/Editing: ESMA
Muzika/Music: Anthony Touzalin
Producent/Producer: ESMA
Čistačica dosadnog svakodnevnog života i bezuspješni pantomimičar, će se
susresti putem stakla.
A cleaning lady with a monotonous everyday life and a mime artist without
success, will meet through a glass.
PREKO LINIJA_BEYOND THE LINES
Chloé Bonnet, Séraphin Guery, Elodie Houard, Baptiste Lebouc and Pierre Tarsiguel / Francuska/France/2013/05:05 /3D
komp./3D comp./student competition
Režija/Director: C.Bonnet, S.Guery, E.Houard, B.Lebouc,P.Tarsiguel
Scenario/Script: C.Bonnet, S.Guery, E.Houard, B.Lebouc,P.Tarsiguel
Animacija/Animation: C.Bonnet, S.Guery, E.Houard, B.Lebouc,P.Tarsiguel
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: C.Bonnet, S.Guery, E.Houard, B.Lebouc,P.Tarsiguel
Montaža/Editing: ESMA
Muzika/Music: Roniain Paillat
Producent/Producer: ESMA
Što se događa kada se nasilje bojnog polja vidi dječijim očima?
Samo napisani osjećaj koji lebdi u zraku.
What happens when the violence of a battlefield is seen through the eyes of
children? Only a written feeling that floats in the air.
PUTNIK_THE TRAVELER
Chang Jung Ling/Tajvan/Taiwan/2013/06:04/3D
komp./3D comp.
Režija/Director: Chang Jung Ling
Scenario/Script: Chang Jung Ling
Animacija/Animation: Ewing
Scenografija/Background: Chang Jung Ling
Crtež/Draving:Chang Jung Ling
Kamera/Camera: Chang Jung Ling
Montaža/Editing: Chang Jung Ling
Muzika/Music: WinstoundStudio
Producent/Producer: Chang Jung Ling
Putnik je upoznao nestašanu djevojku u pustom selu. Njeno čudno
ponašanje uvelike ga zbunjuje jer ga uporno moli da joj donese nešto iz
tornja.
52
The Traveler met a naughty girl in the desolate vilage. Her strange behavior
had greatly perplexed him, she kept badgering the traveler to get something
in the tower.
9
A
PANORAM
P NORAMA
EX ANIMO_EX ANIMO
Wojciech Wojtkowski/Poljska/Poland/2013/06:52/2d
komp /2d comp.
Režija/Director: Wojciech Wojtkowski
Scenario/Script: Wojciech Wojtkowski
Animacija/Animation: Wojciech Wojtkowski
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: P.Furmankiewicz, P.LuezakManuel Rodas
Muzika/Music: Tomaz J.Opalka
Apsurdne i nepovezane scene opisuju pravila koja određuju svijet, ograničen
na gomile papira i tehnike animacije. Odnosi između likova izgledaju
neobično poznato.
Absurd and unrelated scenes describe the rules governing the world confined
to a sheep of paper and animation tehnique. The relationships between the
characters seem strangely familiar.
TVAR _SUBSTANCE
Quentin Haberham/Nizozemska/Netherlands/2013/
02:54/3d comp/3d comp/
Režija/Director: Quentin Haberham
Scenario/Script: :Q.Haberham,B.Vermaas
Animacija/Animation: Q.Haberham,U.Vat
Scenografija/Background: E.Dieplnhorst,Tim de Man
Crtež/Draving: E.Dieplnhorst,Tim de Man
Kamera/Camera: Dieuwer Feldbrugge
Montaža/Editing: Westen Vat
Muzika/Music: Zebracat Producti
Producent/Producer: Quentin Haberham
Čovjek ludi zbog gubitka supruge i pronalazi očekivano rješenje.
A man driven insane by the loss of his wife finds an expected solution.
TRUBA_TRUMPET
Andrés Raymundo Nieves Pérez/Španija/Spain/2013/09:00/
druge tehnik. /other techniques
Režija/Director: Andrés Raymundo Nieves Pérez
Scenario/Script: Andrés Raymundo Nieves Pérez
Animacija/Animation: Andrés Raymundo Nieves Pérez
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Luis Miguel Perez Gonzales
Muzika/Music: Christian Johansen
Producent/Producer: La Casa Animada, BlaBlu
U burnim dvadesetim, gdje su razvrat, alkohol i jazz na vrhuncu, Jeffrey je
poznati jazz trubač koji se zabavlja svirajući s Larryjem i Glen svake noći
u klubovima New Orleansa. Sve je u redu dok se jedne noći kada se javi
najgora stvar koja se može dogoditi glazbeniku ...
NAFF 2013
In the Roaring Twenties, where debauchery, alcohol and jazz are at their
peak, Jeffrey is a famous Jazz trumpeter having fun playing with Larry and
Glen every night at New Orleans’ clubs. Everything is fine until one night
when the worst thing that can happen to a musician occurs...
53
9
A
PANORAM
P NORAMA
FARMER JACK_FARMER JACK
Arjan Wilschut/Nizozemska/Nethlands/2012/13:30/
razne tehnike/other techniques
Režija/Director: Arjan Wilschut
Scenario/Script: Arjan Wilschut
Animacija/Animation: Arjan Wilschut, Pascal Vermeersch a.o.Scenografija/
Background:Nico van Biljouw
Crtež/Draving:Ana Nedeljković
Kamera/Camera:Nikola Majdak
Montaža/Editing: Arjan Wilschut, Dick Wilschut
Muzika/Music: Dick Wilschut
Producent/Producer: Chris Mouw, il Luster Productions
Jack Jansen vodI sretan život farmera. Kada su cijene naglo pale, on je
uhvaćen u dramatičnoj spirali, sve teže radi za sve manje novca.
Čini se da trgovac i znanstvenik imaju rješenje, ali hoće li to biti kraj njegovom problemu? Ili bi lijek mogao biti gori od bolesti ?
Jack Jansen is leading a happy farmer’s life. When prices suddenly drop, he
is caught in a dramatic spiral, having to work harder for less money. A salesman and a scientist seem to have a solution, but will this put an end to his
trouble? Or could the cure be worse than the disease?
VOLIM HULIGANE_I LOVE HULIGANS
Jan-Dirk Bouw/Nizozemska/Netherlands/2013/13:13/Rotoscope, 2d/rotoskop, 2d
Režija/Director: Jan-Dirk Bouw
Scenario/Script: Jan-Dirk Bouw
Animacija/Animation: Priscilla Peeters, Hanne Dewachter, Cederic Neven
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Urmas Joemees
Montaža/Editing: Evalds Lacis
Muzika/Music: Aleis van Boem,Martin Vonk, Jaap de Weijer
Producent/Producer: Serious Film, Walking the Dog
Nogometni huligan osjeća bezuvjetnu ljubav prema svom klubu. Međutim,
on je gay i mora sakriti svoj identitet da bi preživio u ovom svijetu koji je
toliko dragocjen za njega.
A football hooligan feels unconditional love for his club. However, being gay,
he has to hide his identity in order to survive in this world that is so precious
to him.
EMILIA_EMILIA
Tsai, Yu Jhen /Taiwan/Taiwan/2012/07:00/3D komp.
/3D comp./student competition
Režija/Director: Tsai, Yu Jhen
Scenario/Script: Tsai, Yu Jhen
Animacija/Animation: Tsai, Yu Jhen
Scenografija/Background: Tsai, Yu Jhen
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Tsai, Yu Jhen
Montaža/Editing: Tsai, Yu Jhen
Muzika/Music: Tsai, Yu Jhen
Producent/Producer: Tsai, Yu Jhen/Wu, Sin Tian
Jednom davno, vrlo hladne zime, djevojčica imena Emillia, našla je magičnog
pekara koji može ispuniti sve želje.
54
Once upon a time, in very cold winter, there is a little girl names Emillia, she
found a magical bakery which can make all the wish come true.
9
A
PANORAM
P NORAMA
HUMANEXUS_HUMANEXSUS
Ying-Fang Shen/SAD/USA/2013/10:25/
2D komp./2D comp
Režija/Director: Ying-Fang Shen
Scenario/Script: Ying-Fang Shen
Animacija/Animation:Ying-Fang Shen
Scenografija/Background: Ying-Fang Shen
Crtež/Draving:Ying-Fang Shen
Kamera/Camera:Ying-Fang Shen
Montaža/Editing: Ying-Fang Shen
Muzika/Music:Norbert Herber
Producent/Producer: Katy Borner
Ljudski rod je dugo tragao za smislenim međuljudskim vezama. Alati i
tehnologije su je lakše posegnuti i razmjenu ideja, ali svaka predstavlja novi,
nepredviđene izazov.
The human race has long searched for meaningful interpersonal connections.
Tools and technologies have made it easier to reach out and share ideas,but
each presents a new, unforeseen challenge.
100 M_100 M
Jérémy Delbos, Raphaël El Khaddar, Camille Marjoux,
Laurent Maynard /Francuska/France/2013/02:41/3D
Režija/Director:J.Delbos, R.El Khaddar, C.Marjoux, L.Maynard
Scenario/Script: J.Delbos, R.El Khaddar, C.Marjoux, L.Maynard
Animacija/Animation: J.Delbos, R.El Khaddar, C.Marjoux, L.Maynard
Scenografija/Background:J.Delbos, R.El Khaddar, C.Marjoux, L.Maynard
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: J.Delbos, R.El Khaddar, C.Marjoux, L.Maynard
Montaža/Editing:
Muzika/Music: Studio Des Ariateurs
Producent/Producer: ESMA
5 herojskih sprintera sebe pretvaraju u divljie zvijeri.
5 heroïc sprinters transform themselves into savage beasts.
NAPRIJED MARŠ_FORWARD MARCH
Pierrick Barbin, Rimelle Khayat, Loïc Le Goff, Guillaume Lenoël and Garrick Rawlingson /Francuska/
Režija/Director:P.Barbin, R. Khayat, L.Le Goff, G.Lenoël,G.Rawlingson
Scenario/Script: P.Barbin, R. Khayat, L.Le Goff, G.Lenoël,G.Rawlingson
Animacija/Animation: P.Barbin, R. Khayat, L.Le Goff, G.Lenoël,G.Rawlingson
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: P.Barbin, R. Khayat, L.Le Goff, G.Lenoël,G.Rawlingson
Montaža/Editing: ESMA
Muzika/Music:
Producent/Producer: ESMA
U Londonu, grupa čuvara paradira glazbeni marš ...sve dok se
neočekivani gost ne priključi grupi.
NAFF 2013
In London, a group of guards parade music … until a surprise guest
joins the party.
55
9
A
PANORAM
P NORAMA
GU_GU
Shih Ming Huang/Tajvan/Taiwan/2013/06:04/3D
komp./3D comp.
Režija/Director: Shih Ming Huang
Scenario/Script: Shih Ming Huang
Animacija/Animation: Eric Liu
Scenografija/Background: Jazz Kung
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Eric Liu
Montaža/Editing: Shih Ming Huang
Muzika/Music: Chi-Chin Lee
Producent/Producer: Charles Lee
Selo koje se nalazi u planinama Južne Kine uči drevnom šarmu, koji
djevojka dalje može koristiti kako bi osigurala lojalnost svog ljubljenog; ovaj šarm je poznat kao “gu”.
A vilage located in the mountains of South China practices an an
cient charm, which a girl may use to secure her lover’s loyalty; this
charm is known as “GU”. .
KUĆA PRAŠINE_THE HOUSE OF DUST
Jean-Claude Rozec/Francuska/France/2013/11:35/
2d komp,crtež na papiru,kolaž /2d comp. drawing on
paper,cut-outs
Režija/Director: Jean-Claude Rozec
Scenario/Script: Jean-Claude Rozec
Animacija/Animation: J.Leconte,S,Lorent,E.Marinoni,J.C. Rozec,A.Maillère
Scenografija/Background: Jean-Claude Roze
Crtež/Draving: Jean-Claude Roze
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Jean-Claude Roze
Muzika/Music: Arnaud Bordelet
Producent/Producer: Mathiev Courtois
Čelične čeljusti polako proždiru stare kule. Prethodni vlasnik juri u
ruševinama i lovi neopreznu djecu. Tada počinje čudno putovanje u središte
ove “kuće”, koje udomljuje toliko sjećanja.
..Slowly, the steel jaws devour the old tower. A previous owner rushes into
the rubble, chasing unwary children. Then begins a strnge journej into the
heart of this “house” which shelters so manymemories...
ŽIVOT U BIJELOM_LA VIE EN VERT
Victor Besse, Sébastien Camrrubi, Valentin Dornel, Benoît
Maillet ,Philippe Moine/Francuska/France/2013/05:33
/3D komp./3D comp./student competition
Režija/Director: V.Besse, S.Camrrubi, V.Dornel, B. Maillet ,P. Moine
Scenario/Script: V.Besse, S.Camrrubi, V.Dornel, B. Maillet ,P. Moine
Animacija/Animation: V.Besse, S.Camrrubi, V.Dornel, B. Maillet ,P. Moine
Scenografija/Background: Tsai, Yu Jhen
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: ESMA
Muzika/Music: Frederic Atial
Producent/Producer: ESMA
Zelena ptica sanja svim srcem kako će jednom postati elegantni flamingo. On
će morati računati na pomoć svojih prijatelja ...
56
A green spadger dreams with all his heart to become an elegant flamingo.
He will have to count on the help of his friends...
9
A
PANORAM
P NORAMA
MAJMUNSKA SIMFONIJA_MONKEY SIMPHONY
Maxime Baudin, Mélanie Fumey, Julien Gauthier and
Samuel Gonon /Francuska/France/2013/06:00/3D komp.
/3D comp./student competition
Režija/Director: M.Baudin, M.Fumey, J.Gauthier, S. Gonon
Scenario/Script: M.Baudin, M.Fumey, J.Gauthier, S. Gonon
Animacija/Animation: M.Baudin, M.Fumey, J.Gauthier, S. Gonon
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: M.Baudin, M.Fumey, J.Gauthier, S. Gonon
Montaža/Editing: ESMA
Muzika/Music: Studios Des Aviateures
Producent/Producer: ESMA
U svijetu u kojem su majmuni vole glazbu, dvije mlade čimpanze
razdvaja svađa o glazbi...
In a world where the monkeys are music-lovers , two young chimpanzees are separated by a musical dispute...
KAP ZLATA_A DROP OF GOLD
Christophe Peladan/Danska/Denmark/2013/10:40/
lutke/puppets
Režija/Director: Christophe Peladan
Scenario/Script: Christophe Peladan
Animacija/Animation: C.Peladan, B.Hansen,D. Ramsay,L. Berardo,F. PerinelleScenografija/Background: Christophe Peladan
Crtež/Draving:
Kamera/Camera:Christophe Peladan
Montaža/Editing: C.Peladan, Ilan Zerrouki
Muzika/Music: Les Primitifs du Futur
Producent/Producer: Exfool’s Productions
Gusar ulazi u kraljevstvo mrtvih i susreće lijepu kraljicu. Ona mu
ukrade srce, ali njezino nije tako lako osvojiti...
As a pirate enters the Kingdom of the Dead he encounters it’s beautiful Queen. She captures his heart, but hers is not so easily won…
NIŠTA OSIM VODE_NOTHIG ELSE BUT WATER
Carlos De Carvalho /Belgija/Belgium/2013/04:42/3D komp.
/3D comp.
Režija/Director: Carlos De Carvalho
Scenario/Script: Carlos De Carvalho
Animacija/Animation: P.dANIOU, t.Lecourt, S. Dufetel, C. Holvoet, J.B. Henguele
Scenografija/Background: Carlos De Carvalho
Crtež/Draving: Carlos De Carvalho
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: Carlos De Carvalho
Muzika/Music: Jean -Philippe Goude
Producent/Producer: Patric De Carvalho
Priča je smještena u Londonu za vrijeme velikih pomorskih otkrića.
Istražitelji koji izgledaju kao svinje, stižu u luku nakon dugog putovanja preko oceana ...
NAFF 2013
The story take place in London at the time of great maritime discoveries. Explorers, looking like pigs, arrive in the harbour after a long
voyage across the oceans...
57
9
A
PANORAM
P NORAMA
VIRTUALNI VIRTUOZ_VIRTUOSO VIRTUAL
Thomas Stellmach, Maja Oscham/Njemačka/Germany/2013/07:22/crtež na papiru/drawing on paper
Režija/Director: Thomas Stellmach, Maja Oscham
Scenario/Script:
Animacija/Animation: Thomas Stellmach, Maja Oscham
Scenografija/Background: Maja Oscham
Crtež/Draving: Maja Oscham
Kamera/Camera:
Montaža/Editing: compositing Thomas Stellmach
Muzika/Music: Louis Spohr
Producent/Producer: Thomas Stellmach
Apstraktne kapi tinte se čine kao da dolaze niotkuda. Nakon tajne
koreografije iste tinte poprimaju karakteristike i raspoloženje glazbe
te pričaju priču koja se po svemu sudeći skriva u glazbi.
Abstract ink drawings seem to come out of nowhere. Following a
secret coreography, they take on characteristics and moods of the
music and narrate a story that appears to be laid out in the music.
OBITELJSKI PORTRET_FAMILY PORTTRAIT
Brigit Scholin /Austria/Austria/2013/03:57/lutke,
plastelin /puppets, clay/student competition
Režija/Director: Brigit Scholin
Scenario/Script: Brigit Scholin
Animacija/Animation: Brigit Scholinn
Scenografija/Background:
Crtež/Draving:
Kamera/Camera: Brigit Scholin
Montaža/Editing: Brigit Scholin
Muzika/Music: Frederic Broderip
Producent/Producer: Brigit Scholin
Prapovijesni grob u muzeju u Beču još uvijek ostaje tajna za arheologe. On sadrži muškarca i dvije žene s četvero djece različite dobi...
58
A prehistoric grave in the museum in Vienna still remains a secret for
arheologists. It consist of a man and two woman with four children
of various age.
Naff se zahvaljuje svim partnerima i sponzorima
Naff wish to thank all partners and supporters
Generalni Sponzor
Sponzor Festivala
Medijski pokrovitelji
NAFF 2014
59
NAFF 2006
HVALA NA SURADNJI
_THANK FOR
COOPERATION
ŽIRI_JURY
ASAF ĐANIĆ
ROBERT BUBALO
JOŠKO MARUŠIĆ
NAFF 2007
NIKOLA MAJDAK
MARIN TOPIĆ
VLATKO FILIPOVIĆ
NEĐAD BEGOVIĆ
IVAN ČAČIĆ
NAFF 2008
SARA
VAN DER BOOM
MIRZA IBRAHIMPAŠIĆ
VLADIMIR STANIĆ
MIRO BARNJAK
KATARINA SULIĆ
NAFF 2009
SLAVEN KNEZOVIĆ
60
MILAN BLAŽEKOVIĆ
MARIA
VAN DEN LINDEN
DŽEVDET TUZLIĆ
RASTKO ĆIRIĆ
NAFF 2010
VESNA DOVNIKOVIĆ
PJER ŽALICA
MIA BEGOVIĆ
ŠERIF ALJIĆ
VIKTOR AZEEV
NAFF 2011
ZORAN ĐERIĆ
BIL PLYMPTON
MILI TIRO
MAJA BEGTAŠAGIĆ
KREŠIMIR ZIMONIĆ
NAFF 2012
BORIVOJ DOVNIKOVIĆ
MIKE REISS
AMINA BEGOVIĆ
SAFET ZEC
MIKE MURPHY
NAFF 2013
PENCHO KUNCHEV
NAFF 2014
KREŠIMIR ŠEGO
JASNA ŽALICA
61
Neum je jedini BiH grad na Jadranskom moru i ujedno glavna ljetna turistička destinacija, sa izuzetno kvalitetnim smještajem, prekrasnom mediteranskom klimom i bogatim
zaleđem. Karakterizira ga blizina Dubrovnika, Međugorja, Mostara i Splita.
NEUM
Neum is the only town in Bosnia and Herzegovina at the Adriatic
coast and main tourist destination as well. It has good quality hotels, motels, pleasant Mediterranean climate and rich background
- closeness to Dubrovnik, Međugorje, Mostar and Split.
LINDŽO Tradicionalni ples u izvedbi HKUD “Humski glas” koji je
osnovan 1960. u Neumu.
LINDŽO The traditional dance preformed by the HKUD“Humski
glas” which egsists since 1960 in Neum.
62
Pećina Vjetrenica nalazi se 80 km udaljeno od Mostara na lokaciji Popovog polja, tačnije u blizini gradića Ravno. Naziv je dobila po izrazito jakom vjetru koji konstantno puše na ulazu, pa bez obzira što je riječ o veoma toplom kraju, u Vjetrenici je stalna temperatura 11 °C.
Duga je 6 km i prava je riznica povijesnih ostataka. Naime, u njoj su nastanjeni ostatci medvjeda, leoparda i crteži stari do 10.000 godina.
Vanessa cave is located 80 kilometers away from Mostar on location
Popov fields, specifically near the town Straight. The name was given by
a very strong wind that constantly blows on the door, so no matter what
is a very hot area, in Vjetrenica a constant temperature of 11 ° C. Long is
6 km and a real treasure trove of historical artifacts. Specifically, there are
remains of the resident bears, leopards and drawings up to 10,000 years
Crkvica Sv. Ane 17 st._St. Ana church from 17 th century
NAFF 2014
63
Kula Hutovo_Tower Hutovo
Ženska klapa “Neum”_Female choir “Neum”
64
Ženska narodna nošnja_ Etno women’s costume
NAFF 2014
65
NAFF se zahvaljuje svim prijateljima Festivala
NAFF wish to thanks to all friends of the Festival
GRAD DUBROVNIK
NEUM
udruga građana
mare nostrum
neum
OPAČAK d.o.o.
66
GRAD MOSTAR
ŽITOMISLIĆI
Manastir Žitomislić je jedan od
kulturno najznačajnijih pravoslavnih
manastira Hercegovine iz 16.
vijeka, a posvećen je Blagovještenju
Presvete Bogorodice. Nalazi se u
kotlini na putu iz Mostara za južnu
bosanskohercegovačku granicu, na
krajnjoj zapadnoj liniji stare oblasti
Dubrave.
Žitomislići monastery is one of the
most important cultural and Herzegovina Orthodox monasteries from the
16th century and dedicated to the Annunciation of the Virgin. It is situated
in a valley on the road from Mostar
in southern Bosnia and Herzegovina’s
border on the extreme western line of
MOGORJELO
Mogorjelo kod Čapljine, spomenik kasnoantičke kulture
leži na desnoj obali Neretve. Doseljenik Italik u I stoljeću,
po uzoru na italske vile podigao je vilu na strateški važnom
mjestu. Glavna građevina bila je palača na kat. Prostorije na
katu bile su raskošno uređene zidnim slikarijama, a podovi
mozaicima. U gospodarskim objektima, nalazili su se uljara,
vinski podrum, pekara i skladišta. Cijeli kompleks 102x86
metara ograđen je visokim zidom sa troja vrata i tornjevima koji su pojačavali zid. Mogorjelo je porušeno oko 401.
kada su preko ovih krajeva prelazili Zapadni Goti iz Grčke u
pljačkaškim pohodima na Italiju.
NAFF 2014
Mogorjelo near Čapljina is a late antique monument situated on the
right bank of river Neretva. It was in 1st century AD, that an inhabitant
namedItalik, erected on this spot of strategical importance a villa that
matched those built by the Itals. The main building in Mogorjelo was
large two-store villa. Rooms on the upper floor were lavishly decorated
with wall paintings, and the floors with mosaics.Other objects present
within the comlex were oil refinery,wine cellar, bakery and storage
roomThe entire compley 102x86m was fotified with a tall wall reinforced
by towers; and with three gates. Mogorjelo was destroyed sometimes
401 AD, whenthese parts were raided by Western Goths on their return
from a pillage compaign in Greece and on to a new one in Italy.
67
ČAPLJINA
Muške klape ‘’Trebižat’’, HKUD ‘’Seljačka sloga’’
Male choir ‘’Trebižat’’, HKUD ‘’Seljačka sloga’’
Slapovi Kravice_Waterfalls of Kravica
68
Hutovo blato, ptičji rezervat je močvara koju
stvara podzemni vodeni sistem rijeke Krupe.
Međunarodno vijeće za zaštitu ptica stavilo
je ovaj rezervat na listu važnih ptičjih staništa
i to sa dobrim razlogom: ovaj rezervat je
najveći ovakve vrste u ovom dijelu Evrope
kako površinom, tako i raznolikošću. Ova submediteranska močvara okružena Daranskim
jezerom je dom 240 vrsta ptica na njihovom migracionom
putu, kao i desetinama vrsta kojima je ovo stanište stalno
prebivalište. U vrijeme migracija na desetine hiljada ptica
preplavi ovo jezero i njegovo okruženje.
Hutovo blato, bird Reserve is marshland, created by
the underground aquifer system of the Krupa River..
The International Council for Bird Protection placed
this reserve on the list of important bird habitats,
and did so for good reasons: this reserve is the largest of its kind in this part of Europe, in terms of both
size and diversity. It is home to over 240 types of
migratory birds and dozens that make their permanent home in these sub-Mediterranean wetlands surrounding
Deransko Lake. In the migration season, tens of thousands of
birds fill thislake and its surroundings.
Kanu safari Trebižat_Canoe safari Trebižat
Stećci u Stocu_Tombstones in Stolac
Izvor rijeke Bune_The source of the river Buna
NAFF 2014
69
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
70
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
NAFF 2014
71
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
72
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
NAFF 2014
73
Subota_Saturday 28.06.2014.
21:00 natjecateljski program 1._competition programme 1.
Brent Dawes “TINY BUBBLES” 05:00 Južna Afrika_South Africa Emma Mc Cann “SETLING” 08:16 Francuska_France
Thomas Coltof “SELF PORTRAIT” 06:30 Nizozemska_Netherlands
Lotfi Mahfoudh “BERBER WEDDING” 13:00 Tunis_Tunisia
Petra Varga “I GOT NEIGHBOURS” 03:39 Mađarska_Hungary
Manuel Šumberac “CLOCKWORK HEART” 08:40 Hrvatska_Croatia
F. Audagiori, M.L. Bonnet, R. Duché, B. Grynberg,
P. S.-Pastou“THE CAVE IN THE ISLAND” 04:44 Francuska_France
Marten Koopman “TRAMPOLINE” 03:00 Nizozemska_Netherlands
Nedjelja_Sunday 29.06.2014.
21:00 natjecateljski program 2._competition programme 2.
Manddy Wyckens “THE LONGEST ROAD” 04:04 Francuska/France
Krešimir Zimonić “MINUTES” 15:00 Hrvatska_Croatia
Steven Subotnick “LAKE” 04:00 SAD_USA
Viola Baier “WEDDING CAKE” 08:37 Njemačka/Germany
Kat Seale “SAPLING” 03:46 UK_UK
Amy Lee Ketchum “TWO GHOSTS” 09:20 SAD_USA
Mizmor Watzman “A THING SO SMALL” 08:48 Izrael_Israel
László Ruska,David Ringeisen “PAPERWORLD” 02:30 Mađarska_Hungary
Tomislav Gregl “ZULEJKA, THE LEGEND OF OGULIN” 07:06 Hrvatska_Cro
Santiago ‘Bou’ Grasso “FATHER” 11:00 Španija_Spain
Kari Pieska “NO TIME FOR TOYS” 07:58 Finska_Finland
Ponedeljak_Monday 30.07.2014.
21:00 natjecateljski program 3._competition programme 3.
Angel Sandimas “GERNIKA” 12:49 Španija_Spain
Ania Przybyłko “THE BLUE TREE“ 05:30 Poljska_Poland
Nicolás Conte “I WANT IT“ 08:00 Argentina_Argentina
Y.Clement, R.Dumez, R.Lim,K. Palluet,M.Stofkooper,
J.M. Vouillon“CATH A LOT “ 03:47 Francuska_France
Anna Khmelevskaya “THE CENTIPADE …“ 10:00 Francuska_France
Jurinko Rajič “LINDŽO“ 04:00 BiH_B&H
Hugo Cierzniak “DIP N’ DANCE“ 06:15 Francuska_France
M.Ferencei, A.Shamsudin “LIGHTHOUSE“ 12:07 Rep. Češka/Czech Rep.
Mikkel Okholm “INTERWIEW” 06:42 Danska_Denmark
Hillary Bradfield “EDITH AND THE BEAR” 06:33 SAD_USA
Zsolt Bukta “HERITAGE” 05:00 Mađarska_Hungary
74
Utorak_Tusday 01.07.2014.
21:00 natjecateljski program 4._competition programme 4.
C.Kaewmanee, W. Phraejunya “NINE“ 08:34 Tailand_Tailand
Dmitri Voloshin “DJI DEATH FAILS“ 03:56 Moldavia_Moldova
Špela Čadež “BOLES“ 12:20 Slovenija_Slovenia
Viktoria Piechowitz “OUT OF BONDUS“ 06:59 Danska_Denmark
Rosana Urbes “GUIDA“ 11:18 Brazol_Brasil
Guillaume Arantes “A TALE“ 02:28 Francuska_France
Laurent Boileau “LADY OF NIGHT“ 09:40 Francuska_France
Ben Smith “THE LOST WORLD“ 11:00 UK_UK
J.Roels,C.Shin,E.Guastella,D.Martins Da Silva,
M.Jaouen “MEET MEAT“ 02:22 Francuska_France
Rusharil Hutangkabodee “LIFE OF FIRE “ 07:14 Tailand_Tailand
Ina Georgieva “HABITAT “ 04:22 Bugarska_Bulgaria
Srijeda_Wensday 02.07.2014.
21:00 natjecateljski program 5._competition programme 5.
Alexandra Averyanova “SHADES OF GRAY “06:18 Rusija_Russia
Mauro Canaro “HASTA SANTIAGO “12:45 Švicarska_Switzerland
Yi Chien Chen “PLAYING THE PIANO“ 03:30 Taiwan_Taiwan
Lucette Braune “FOREVER MIME “ 07:11 Nizozemska_Netherlands
R.Aillet, A.Bass, C.Chaudat, É. Devillée,
M.Moreira“L’INCORABLE MORREC“ 05:39 Francuska_France
Hadi Yaghinlou “WHY THIS TELEPHONE NEVER RINGS?“ 08:20 Iran_Iran
Álvaro Granados “EI DEANN“ 05:00 Španija_Spain E.De Swaef & M. James Roels “OH WILLY“ 16:45 Nizozemska_Netherlands
Lea Kralj Jager “AT FIRST SIGHT“ 07:06 Hrvatska_Croatia
Evgenia Gostrer “FRAMED” 04:56 Njemačka_Germany
Livio Rajh “INDUSTRY” 03:35 Hrvatska_Croatia
NAFF 2014
75
www.naff.ba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
5 318 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content