close

Enter

Log in using OpenID

08 - Limun.hr

embedDownload
RBAnalize
Tjedni pregled
Broj 32
8. rujna 2014.
Pad prometa u trgovini na malo u srpnju
BDP, realna stopa rasta
 Suprotno očekivanjima industrijska proizvodnja u srpnju je zabilježila rast
od 1,4% na godišnjoj razini. (str. 2)
3
2
1
 U srpnju je trgovina na malo zabilježila razmjerno snažne realne stope
pada i na mjesečnoj i na godišnjoj razini (–1,7% odnosno –2%). (str. 2)
0
–1
%
–2
–3
 Vlada službeno potvrdila da kreće u reforme poreznog sustava. (str. 2)
–4
–5
–6
 Odluka ESB-a o spuštanju kamatnih stopa te uvođenju novih mjera kvantitativnog popuštanja srušila je EUR/USD ispod 1,30 dolara za euro. (str. 3)
2015.f
2014.e
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
–7
Izvori: DZS, Raiffeisen istraživanja
 Tjedan za nama donio je povećanu potražnju za eurima te posljedično
blage deprecijacijske pritiske na kunu. (str. 3)
Prinosi na kunska izdanja državnih
obveznica
 Osim neočekivanog spuštanja referentnih kamatnjaka, ESB-a se prošli tjedan
odlučila za nekonvencionalne mjere kupnje imovinom osiguranih vrijednosnica (ABS) i pokrivenih obveznica (covered bonds) što možemo okarakterizirati kao kvantitativnu monetarnu ekspanziju (QE). (str. 4)
6
5
%
4
RHMF-O-17BA
RHMF-O-203A
RHMF-2016
RHMF-O-187A
RHMF-O-15CA
Izvori: Bloomberg, Raiffeisen istraživanja
100,3
100,0
Izvor: Zagrebačka burza
5.9.14.
4.9.14.
3.9.14.
2.9.14.
1.9.14.
29.8.14.
99,8
CROBEX
 U proteklom tjednu redovni dionički prometi su se smanjili u odnosu na tjedan prije te su iznosili 8,7 milijuna kuna u prosjeku dnevno. Dionički indeksi
CROBEX i CROBEX10 kretali su se u uskom rasponu i na tjednoj su razini
pali za 0,5% i 0,3%. (str. 6)
Pregled odabranih makroekonomskih pokazatelja
pokazatelj
Dionički indeksi
99,5
9.14.
8.14.
7.14.
6.14.
5.14.
4.14.
3.14.
2.14.
1.14.
12.13.
11.13.
9.13.
2
10.13.
3
CROBEX10
razdoblje
BDP, % godišnja promjena, realno
Q2/2014.
Industrijska proizvodnja, % (impg)
VII./2014.
–0,8
1,4
Potrošačke cijene, % (impg)
VII./2014.
–0,1
Cijene proizvođača***, % (impg)
VII./2014.
–2,4
Trgovina na malo, % (impg), realno
VII./2014.
–2,0
Noćenja turista, % (impg)
VII./2014.
–2,1
Saldo drž. proračuna, mil. kn**
I.–VI. 2014.
–7.377
Prosječna mjesečna neto plaća, u kn
VI./2014.
5.558
Stopa nezaposlenosti, % (DZS, kr)
VII./2014.
17,8%
Broj registriranih nezaposlenih
VII./2014.
296.094
Izvoz roba, milijuni EUR
V./2014.
863
Uvoz roba, milijuni EUR
V./2014.
1.448
Saldo tek. računa pl. bilance, mil. EUR
Q1/2014.
–1.561
Vanjski dug, milijuni EUR, kr
IV./2014.
45,398
Međunarodne pričuve, mil. EUR
VII./2014.
12.388
Ukupni krediti, mil. kn, (kr)
VII./2014.
281.452
Depoziti kod banaka, mil. kn, (kr)
VII./2014.
198,408
Prosječan tečaj EUR/HRK
VIII./2014.
7,63
Prosječan tečaj CHF/HRK
VIII./2014.
6,29
impg – isti mjesec prošle godine, kr – na kraju razdoblja, * kumulativno – od početka godine,
** kumulativno – od početka godine, ESA 95, *** na domaćem tržištu
Izvori: DZS, HNB, Min. financija, HZZ
Makroekonomija
Rast industrijske proizvodnje u srpnju
Industrijska proizvodnja, godišnja
promjena
Nakon razmjerno snažnog pada u lipnju, podaci o industrijskoj proizvodnji za
srpanj pozitivno su iznenadili tržište. Prema desezoniranim podacima u odnosu
na lipanj, obujam industrijske proizvodnje porastao je 2,1%, pozitivno doprinoseći i godišnjem rastu industrije koji je u srpnju iznosio 1,4% (prema kalendarskim i izvornim indeksima).
6
4
2
0
%
–2
–4
–6
7.14.
5.14.
3.14.
1.14.
9.13.
11.13.
7.13.
5.13.
3.13.
1.13.
9.12.
7.12.
11.12.
–8
–10
Izvori: DZS, Raiffeisen istraživanja
Trgovina na malo, realna godišnja
promjena
4
2
0
%
–2
–4
7.14.
4.14.
1.14.
10.13.
7.13.
4.13.
1.13.
10.12.
7.12.
4.12.
1.12.
7.11.
–8
10.11.
–6
Promatrajući prema NKD-u, srpanjski rast je došao isključivo od prerađivačke
industrije koja je u promatranom mjesecu porasla 2,5% na godišnjoj razini
nastavljajući tako svoj pozitivan doprinos ublažavanju negativnih kretanja u
gospodarstvu. Do kraja godine očekujemo blago pozitivne stope rasta obujma
industrijske proizvodnje. Na odmak od pozitivnih trendova zasigurno bi moglo
utjecati usporavanje oporavka u Europskoj uniji te posljedično manja potražnja
za hrvatskim proizvodima. S druge strane oporavak domaće potražnje je ograničen slabim tržištem rada pa će poticaj s te strane izostati. Ipak nakon pet godina 2014. mogla bi donijeti pozitivnu stopu rasta obujma industrijske proizvodnje
koju prognoziramo na razini od 0,5%.
Razmjerno snažan godišnji pad prometa u trgovini na malo u srpnju iznosio
je 2% realno (nominalno –2,4%) što predstavlja najvišu stopu pada od ožujka
prošle godine. I na mjesečnoj razini prema desezoniranim podacima zabilježen
je pad prometa u trgovini na malo i to u realnim iznosima za 1,7% te nominalnim za 1,2%. Pri tome je negativan utjecaj (i na godišnjoj i na mjesečnoj razini)
vjerojatno došao i od razmjerno lošijih rezultata iz turističkog sektora gdje je
zabilježen pad u noćenjima turista što se vjerojatno odrazilo i na obujam njihove
potrošnje. Pored navedenog, doprinos negativnim kretanjima u maloprodaji i
dalje dolazi od vrlo slabog tržišta rada (niska zaposlenost) te nepovoljnih očekivanja glede oporavka hrvatskog gospodarstva.
Izvori: DZS, Raiffeisen istraživanja
Vlada je krajem prošlog tjedna i službeno potvrdila da kreće u prethodno najavljivane reforme u sustavu poreza na dohodak, ali i uvođenja oporezivanja kamata na štednju. Podizanje neoporezivog dijela dohotka na 2.600 kuna, pomicanje poreznih razreda te neoporezivanje minimalne bruto plaće trebalo bi se naći
u prijedlogu zakona sa slijedećim rebalansom proračuna najavljenim najkasnije
za početak listopada. S druge strane oporezivanje kamata od štednje suprotno
prvotnim najavama ne bi trebalo imati izuzetaka, a najavljena primjena trebala
bi započeti od 1. siječnja 2015. po stopi od 12%.
Cijene pri proizvođačima, godišnja
promjena
10
8
6
%
4
2
0
8.14.f
6.14.
4.14.
2.14.
12.13.
8.13.
10.13.
6.13.
4.13.
2.13.
12.12.
10.12.
8.12.
–4
6.12.
–2
Očekivanja za ovaj tjedan
Za ovaj tjedan DZS je najavio objavu konačnih podataka o BDP-u za drugo
tromjesečje uz reviziju povijesnih podataka u skladu s novom Eurostatovom metodologijom (ESA 2010). Očekujemo potvrdu prvih procjena odnosno realan pad
od 0,8% u odnosu na drugo tromjesečje 2013.
Izvori: DZS, Raiffeisen istraživanja
Za srijedu je najavljena objava proizvođačkih cijena za kolovoz koje bi prema
našim očekivanjima unatoč blagom mjesečnom rastu (+0,4%) na godišnjoj razini
trebale nastaviti s padom (–2,0%).
2
8. rujna 2014.
Tržište novca i tečaj
Odluke ESB-a srušile EUR/USD
7,65
7,63
7,61
7,59
7,57
8.9.
9.8.
9.8.
8.9.
25.7.
25.7.
24.8.
10.7.
10.7.
24.8.
25.6.
10.6.
7,53
26.5.
7,55
25.6.
Događanja na domaćem tržištu
Početak proteklog tjedna na domaćem deviznom tržištu donio je blago jačanje
domaće valute u odnosu na euro te se EUR/HRK spustio prema 7,605 kuna za
euro. Jačanju aprecijacijskih pritisaka na kunu pridonijele su domaće banke s
izraženijom potražnjom za kunama. Ipak prema kraju tjedna ojačala je potražnja bankarskog i korporativnog sektora za jedinstvenom europskom valutom
što je ponovno poguralo EUR/HRK prema višim razinama (7,625 kuna za euro).
EUR/HRK*
11.5.
Događanja na međunarodnom tržištu
Protekli tjedan na inozemnim deviznim tržištima obilježila je odluka ESB-a o
spuštanju kamatnih stopa te uvođenju novih mjera kvantitativnog popuštanja.
Naime, nakon što je početak tjedna protekao razmjerno mirno te se tržišni tečaj
EUR/USD kretao prema 1,32 dolara za euro (podrška jačanju eura došla je
nakon vijesti o započetim pregovorima oko prekida vatre između Ukrajine i
Rusije) objava ESB-a o promjenama u monetarnoj politici srušila je EUR/USD
ispod 1,30 dolara za euro. Donesene mjere trebale bi naime oslabiti euro prema
važnijim svjetskim valutama te tako utjecati na inflacijska kretanja (deprecijacija
eura trebala bi pogurati stopu inflacije prema višim razinama) uz istovremeno
jačanje izvoza iz eurozone.
* srednji tečaj HNB-a
Izvor: HNB
USD/HRK*
5,90
5,80
5,70
5,60
Ministarstvo financija najavilo je aukciju trezorskih zapisa. U ponudi je 800 milijuna kunskih te 10 milijuna eura trezorskih zapisa uz valutnu klauzulu dok je na
dospijeću 821 milijun kunskih trezoraca te 18,1 milijuna eura trezorskih zapisa
s valutnom klauzulom. Podsjetimo, na posljednjoj aukciji trezorskih zapisa bid
to cover omjer od 2,07× za kunske trezorce te 1,47× za trezorce uz valutnu
klauzulu pokazuje kako je MF prihvatilo nešto više od polovice pristiglih ponuda
te na taj način utjecalo na pad prinosa na ročnosti od 1 godine i to za kunske
trezorce za 10bb, a uz valutnu klauzulu za 5bb (na 1,8% odnosno 0,55%).
Očekivanja
U tjednu pred nama ne očekujemo značajnije promjene ni na domaćem novčanom ni na deviznom tržištu. Ipak mogući su blaži pritisci na slabljenje domaće
valute stoga trgovanje očekujemo u rasponu od 7,61 do 7,64 kuna za euro.
10.6.
5,40
26.5.
5,50
11.5.
U tjednu iza nas na domaćem novčanom tržištu unatoč smanjenoj likvidnosti u
sustavu koja iznosi oko 2,4 milijarde kuna (najniža razina u ovoj godini) te skorašnjem završetku razdoblja održavanje obvezne pričuve, tržišne kamatne stope
ostale su gotovo nepromijenjene duž krivulje. Razlog tome je trenutna vrlo slaba
potražnja za kunama s obzirom da su gotovo sve banke već održale obveznu
pričuvu.
* srednji tečaj HNB-a
Izvor: HNB
Očekivanja kretanja tečaja
EUR/HRK za 2. tjedan rujna
Tečaj EUR/HRK 7 dana
=
Tečaj EUR/HRK 30 dana

Legenda:  jačanje kune prema euru
 slabljenje kune prema euru
= bez promjene
Prognoze tečajeva na kraju razdoblja
trenutno*
12.14.
3.15.
6.15.
EUR/USD
1,30
1,30
1,30
1,27
EUR/CHF
1,21
1,22
1,23
1,25
EUR/GBP
0,80
0,78
0,77
0,76
EUR/HRK
7,62
7,68
7,66
7,59
* na dan 5. rujna u 15:30
Izvori: Bloomberg, Raiffeisen istraživanja
Srednji tečaj HNB
Promjena srednjeg tečaja HNB-a u odnosu na:
Zadnji tečaj
Valuta
31.8.2014.
8.9.2014.
Tečaj
EUR
7,6187
7,6271

USD
5,8818
5,7869
GBP
9,5966
9,6035
CHF
6,3179
6,3264
31.12.2013.
%
Tečaj
–0,11
7,6376

1,64

–0,07

–0,14
31.12.2012.
%
Tečaj

–0,25
7,5456

0,97
%
5,5490

6,00
5,7268

2,71
9,1436

4,95
9,2200

4,08
6,2318

1,38
6,2453

1,16
Izvor: HNB
8. rujna 2014.
3
Tržište dužničkih vrijednosnica
Niži kamatnjaci i nove mjere ESB-a
Krivulja prinosa – kratkoročna, kune
3,0
2,5
2,0
% 1,5
1,0
0,5
0,0
3
4
5
6
7
8
9 10
mjeseci do dospjeća
2.1.13.
7.1.13.
11
12
2.9.14.
Izvor: Ministarstvo financija
Nakon što je ESB u lipnju spustila referentne kamatne stope i po prvi put uvela negativnu kamatnu stopu na depozite, na prošlotjednom sastanku je neočekivano
nastavila sa spuštanjem kamatnih stopa s ciljem poticanja gospodarske aktivnosti, zadržavanja troškova zaduživanja na minimalnim razinama te sprječavanja
deflacijske spirale. Referentna kamatna stopa snižena je za 10 baznih bodova
s dosadašnjih 0,15% na nove povijesno niske razine 0,05%, granična kamatna
stopa spuštena je s 0,4 na 0,3% dok je povećana negativna stopa na depozite
sa –0,1 na –0,2%. I dok posljednje odluke ESB-a o smanjenju referentnih kamatnih stopa možemo promatrati kao kozmetički korak ekspanzivne monetarne
politike s manjim utjecajem na kamatne stope i prinose, nekonvencionalne mjere
kupnje imovinom osiguranih vrijednosnica (Asset-Backed Securities – ABS) i pokrivenih obveznica (covered bonds) možemo okarakterizirati kao kvantitativnu
monetarnu ekspanziju (QE) s konačnim ciljem poticanja kreditne aktivnosti prema privatnom sektoru.
Krivulje prinosa – obveznice
%
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Nove mjere nadopunit će već uvedene mjere u lipnju kao što je mjera ciljanog dugoročnog refinanciranja (TLTRO) pri čemu hipotekarni krediti stanovništvu
sada mogu dobiti poticaj od strane središnje banke. Time bi se bilanca Europske
središnje banke povećala za dodatnih 700 mlrd eura. Nadalje, izvjesno je da
je ESB spremna na proširivanje kvantitativnog stimulativnog programa u slučaju
nastavka lošijih gospodarskih pokazatelja i deflacijskih kretanja.
0
1
2
3
4 5 6 7 8
godine do dospjeća
9 10 11
Obveznice s valutnom klauzulom
Kunske obveznice
Euroobveznice (EUR)
Euroobveznice (USD)
Izvori: Bloomberg, Raiffeisen istraživanja
Krivulje prinosa
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
%
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
–0,25
0
1
2
3 4 5 6 7 8
godine do dospjeća
9 10 11
Njemačke državne obveznice
Američke državne obveznice
Izvor: Bloomberg
Odluke ESB-a imale su manji utjecaj na core tržišta. Njemačke referentne vrijednosnice zabilježile su blagi pomak (10-god prinos na 0,97%), ali su obveznice
tržišta u nastajanju, osobito izdanja u eurima, zabilježila jače sužavanje spreadova. S druge strane američka izdanja i dalje se nalaze pod pritiskom solidnih
makroekonomskih pokazatelja i špekulacija o postupnom napuštanju ekstremno
ekspanzivne monetarne politike. Na tjednoj razini referentni desetogodišnji prinos porastao je 10bb (na 2,45%).
Hrvatsko euroobvezničko dospijeće 2022., u eurima poraslo je 1% u cijeni, a
spread je pao ispod 315 bb, dok se prethodnih dana kretao oko 330bb. Sužavanje spreada zabilježeno je i duž cijele krivulje euroobvezničkih izdanja. Na
domaćem tržištu postojana potražnja za kunskim izdanjima održava prinose na
niskim razinama, dok kod izdanja u valutnu klauzulu značajnih promjena na
tjednoj razini nismo zabilježili. Sve jače špekulacije o mogućem novom zaduženju države umanjuju likvidnost obveznica uz valutnu klauzulu.
Očekivanja za ovaj tjedan
Na domaćem tržištu obveznica očekujemo nastavak potražnje za kraćim krajem
kunske krivulje te smanjenu likvidnost kod obveznica uz valutnu klauzulu. Euroobveznice će slijediti događanja na tržištima u nastajanju.
Europske državne obveznice podržane posljednjim mjerama ESB-a mogle bi nastaviti sužavati spreadove u odnosu na referentna njemačka izdanja. Izdanja
obveznica u ovom tjednu najavili su Nizozemska, Austrija, Italija i Njemačka.
4
8. rujna 2014.
Tržište dužničkih vrijednosnica
Državne obveznice na domaćem tržištu
Valutna
klauzula
Kupon
Datum
dospjeća
Cijena*
Prinos
Promjena**
Spread
BUND
Spread
EUROSWAP
Bid
Ask
Bid
Ask
Cijena-Bid
Prinos-Bid
RHMF-O-157A
4,250
14.7.2015.
102,70
103,10
1,08
0,66
0,00
–0,07
109
66
RHMF-O-19BA
5,375
29.11.2019.
107,25
108,00
3,83
3,68
0,25
–0,06
365
336
RHMF-O-203E
6,500
5.3.2020.
112,85
113,25
3,89
3,81
0,00
–0,01
368
338
RHMF-O-227E
6,500
22.7.2022.
115,00
116,00
4,24
4,10
0,00
0,00
366
341
RHMF-O-247E
5,750
10.7.2024.
110,50
111,50
4,42
4,31
0,15
–0,02
350
333
RHMF-O-15CA
5,250
15.12.2015.
103,60
103,80
2,39
2,24
0,15
–0,15
–
–
RHMF-O-167A
5,750
22.7.2016.
105,55
105,90
2,71
2,53
0,05
–0,05
–
–
RHMF-O-172A
4,750
8.2.2017.
104,15
104,50
2,97
2,82
0,15
–0,08
–
–
RHMF-O-17BA
6,250
25.11.2017.
109,00
109,50
3,29
3,13
0,65
–0,22
–
–
RHMF-O-187A
5,250
10.7.2018.
105,00
106,00
3,84
3,57
0,00
–0,01
–
–
RHMF-O-203A
6,750
5.3.2020.
115,00
116,00
3,71
3,53
0,50
–0,10
–
–
Kunska obveznica
* Raiffeisen istraživanja; ** u odnosu na kraj prethodnog tjedna
Hrvatske euroobveznice
Kupon
Datum
dospjeća
Cijena
Prinos
Promjena*
Spread
BUND
Spread
EUROSWAP
Bid
Ask
Bid
Ask
Cijena-Bid
CROATIA 2015
6,500
5.1.2015.
101,70
102,00
1,49
0,66
–0,10
0,01
123
98
CROATIA 2018
5,875
9.7.2018.
111,50
112,00
2,69
2,56
0,70
–0,19
265
232
CROATIA 2022
3,785
30.5.2022.
100,90
101,40
3,65
3,57
1,10
–0,17
314
288
CROATIA 2017
6,250
27.4.2017.
107,60
107,80
3,24
3,16
0,10
–0,06
238
219
CROATIA 2019
6,750
5.11.2019.
111,30
112,05
4,29
4,14
–0,20
0,03
254
242
CROATIA 2020
6,625
14.7.2020.
111,30
112,05
4,42
4,28
0,30
–0,06
252
241
CROATIA 2021
6,375
24.3.2021.
110,00
110,75
4,57
4,47
0,20
–0,04
255
246
CROATIA 2023
5,500
4.4.2023.
104,50
105,05
4,85
4,78
0,20
–0,03
256
245
CROATIA 2024
6,000
26.1.2024.
108,00
108,55
4,93
4,86
0,50
–0,07
255
243
Prinos-Bid
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: Bloomberg
Njemačke državne obveznice
Godina do dospjeća
Kupon
1
0,000
2
3
Datum dospjeća
Cijena
Prinos
Promjena*
Cijena
Prinos
26.8.2015.
100,10
–0,10
0,06
–0,06
0,000
16.9.2016.
100,16
–0,08
0,08
–0,04
0,500
13.10.2017.
101,67
–0,04
0,08
–0,03
4
1,000
12.10.2018.
103,91
0,04
0,16
–0,04
5
0,250
11.10.2019.
100,32
0,19
n/a
n/a
6
3,000
4.7.2020.
115,85
0,25
0,14
–0,03
7
3,250
4.7.2021.
119,09
0,40
0,03
–0,01
8
1,750
4.7.2022.
108,80
0,59
–0,08
0,01
9
1,500
15.5.2023.
106,26
0,75
–0,20
0,02
10
1,500
15.5.2024.
105,23
0,93
–0,42
0,04
20
4,750
4.7.2034.
150,43
1,72
–2,74
0,12
30
2,500
15.8.2046.
113,88
1,91
–4,43
0,17
Datum dospjeća
Cijena
Prinos
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: Bloomberg
Američke državne obveznice
Godina do dospjeća
Kupon
Promjena*
Cijena
Prinos
2
0,500
31.8.2016.
100,00
0,50
–4,00
0,28
3
0,875
15.8.2017.
99,80
0,94
–0,04
0,01
5
1,625
31.8.2019.
99,82
1,66
–0,18
0,04
10
2,375
15.8.2024.
99,61
2,42
–0,67
0,08
30
3,125
15.8.2044.
98,72
3,19
–2,17
0,11
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: Bloomberg
8. rujna 2014.
5
Tržište dionica
Skroman promet na burzi
Komentar trgovanja
U proteklom tjednu redovni dionički prometi su se smanjili u odnosu na tjedan
prije te su iznosili 8,7 milijuna kuna u prosjeku dnevno. Opet je najveći promet
ostvaren dionicama Adris Grupe (4,7 milijuna kuna), a slijedile su ih dionice
HUP-Zagreba s redovnim prometom od 3,9 milijuna kuna. Dionički indeksi CROBEX i CROBEX10 kretali su se u uskom rasponu i na tjednoj su razini pali za
0,5% i 0,3%. Među sektorskim indeksima porastao je jedino indeks dionica
građevinskih kompanija dok su dionice turističkog sektora ostvarile najveći pad.
Najveći rast cijene u proteklom tjednu među sastavnicama CROBEX-a ostvarile
su dionice Viadukta, a najveći pad su imale dionice Viro TŠ. Dionički indeksi
regionalnih burzi većinom su porasli, a u fokusu investitora bile su nove mjere
ESB-a te geopolitičke napetosti oko Ukrajine.
Viadukt (3 mj.)
270
260
250
240
3.9.
27.8.
20.8.
4.8.
CROBEX
12.8.
28.7.
21.7.
7.7.
14.7.
30.6.
20.6.
5.6.
220
12.6.
230
VDKT
Izvori: Zagrebačka burza, Raiffeisen istraživanja
Objave kompanija
Viadukt je odabran za izvoditelja radova izgradnje brze ceste u vrijednosti 79,2
milijuna kuna (bez PDV-a). Također, Viadukt je u zajednici s VOC Celje odabran
za najpovoljnijeg ponuditelja radova u Sloveniji u vrijednosti 4,85 milijuna eura.
Belje i Vupik su objavili poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za
dokapitalizaciju. Dokapitalizacija Belja bi se provela po cijeni od 40 kuna po
dionici, a minimalni prag za pokretanje dokapitalizacije je postavljen na 500
milijuna kuna. Za Vupik je navedena cijena od 90 kuna po dionici, a prag za
pokretanje dokapitalizacije 200 milijuna kuna. Podravka je u sklopu razvoja
“lean” koncepta za izvrsnost u administraciji provela mjere čija planirana godišnja ušteda iznosi 24 milijuna kuna.
Belje (3 mj.)
50
46
42
38
CROBEX
3.9.
27.8.
20.8.
12.8.
4.8.
28.7.
21.7.
14.7.
7.7.
30.6.
20.6.
5.6.
30
12.6.
34
BLJE
U ovom tjednu
Ovaj tjedan očekujemo slični intenziteta trgovanja na Zagrebačkoj burzi kao i
u tjednu iza nas. Prema kalendaru dividendi dionicama Zagrebačke banke se u
utorak počinje trgovati bez prava na dividendu u iznosu 1,45 kuna po dionici.
Izvori: Zagrebačka burza, Raiffeisen istraživanja
Regionalni indeksi
Indeks
1 tj. %
Rast/pad – CROBEX indeks
početak
god. %
Vrijednost*
5.9.2014.
–1,88
Dionica
1 tj. %
Cijena*
Viadukt
8,57
240
Ingra
4,25
2
Luka Rijeka
2,22
75
Podravka
1,74
323
1.086
Zagrebačka Banka
1,46
38
2.355
Ericsson NT
0,79
1.396
1.476
Dionica
1 tj. %
5.9.2014.
Cijena*
5.9.2014.
Belje
–1,12
42
AD Plastik
–1,16
128
Atlantic Grupa
–1,22
969
Ledo
–1,37
8.670
Luka Ploče
–1,85
530
HUP-Zagreb
–2,86
1.730
Arenaturist
–2,98
358
Dalekovod
–3,68
17
Uljanik Plovidba
–3,80
177
152
Đuro Đaković H.
–5,17
42
366
Petrokemija
–7,19
32
–10,18
317
MICEX (RU)
5,37
WIG20 (PL)
5,18
5,88
2.542
BUX (HU)
4,39
–0,02
18.560
NTX (SEE,CE,EE)
3,98
–0,09
ATX (AT)
2,34
–7,50
PX (CZ)
1,55
0,62
995
Vupik
0,20
86
SOFIX (BG)
1,33
13,26
557
Kraš
0,00
340
BELEX15 (RS)
0,48
13,43
633
Ina
–0,05
3.950
BETI (RO)
–0,12
9,91
7.137
HT
–0,22
CROBEX (HR)
–0,47
2,66
1.842
Atlantska Plov.
–0,47
SASX10 (BH)
–1,00
–6,74
695
Adris Grupa (P)
–0,84
298
Viro TŠ
SBITOP (SI)
–1,67
22,82
805
* zabilježeno u 16:30. Izvor: Zagrebačka burza, Raiffeisen istraživanja
* zabilježeno u 16:30. Izvor: Bloomberg
6
8. rujna 2014.
Kalendar aktivnosti
Kalendar aktivnosti objava
za razdoblje od 8. do 12. rujna 2014.
CET
Zemlja
Podatak (za razdoblje)
8. rujan
8:00
Njemačka
Robna razmjena s inozemstvom (07/14)
8:00
Njemačka
Tekući račun bilance plaćanja (07/14)
10:30
EMU
Povjerenje investitora (09/14)
21:00
SAD
Potrošačko kreditiranje (07/14)
9. rujan
8:45
Francuska
10:30
Velika Britanija
Robna razmjena s inozemstvom (07/14)
Industrijska proizvodnja (07/14)
10:30
Velika Britanija
Prerađivačka industrija (07/14)
11:00
Hrvatska
Robna razmjena s inozemstvom (07/14)
10. rujan
Hrvatska
Sjednica Savjeta HNB-a
8:45
Francuska
Industrijska proizvodnja (07/14)
Prerađivačka industrija (07/14)
8:45
Francuska
11:00
Hrvatska
Proizvođačke cijene (08/14)
16:00
SAD
Zalihe u veleprodaji (07/14)
8:00
Njemačka
Potrošačke cijene (08/14) F
8:45
Francuska
Potrošačke cijene (08/14)
11:00
Hrvatska
Trgovina na malo (07/14) F
11:00
Hrvatska
14:30
SAD
Zahtjevi za naknade za novonezaposlene (09/14)
15:30
SAD
Zahtjevi za naknade za nezaposlene (08/14)
11. rujan
Dolasci turista (07/14) F
12. rujan
8:00
Njemačka
8:45
Francuska
Veleprodajne cijene (08/14)
Industrijska proizvodnja (07/14)
10:00
Italija
Industrijska proizvodnja (07/14)
10:30
Italija
Dug opće države (07/14)
11:00
EMU
Industrijska proizvodnja (07/14)
12:00
EMU
Zaposlenost (Q2)
14:30
SAD
Trgovina na malo (08/14)
15:30
SAD
Uvozne cijene (08/14)
15:55
SAD
U. of Michigan indeks povjerenja potrošača (09/14)
16:00
SAD
Poslovne zalihe (07/14)
* konačni podaci
8. rujna 2014.
7
Impressum
Raiffeisen istraživanja
Raiffeisenbank Austria
mr. sc. Anton Starčević, glavni ekonomist; tel: 01/61 74 210, e-adresa: [email protected]
Samostalna direkcija ekonomskih istraživanja
mr. sc. Zrinka Živković Matijević, direktorica Direkcije; tel: 01/61 74 338, e-adresa: [email protected]
Tomislava Ujević, ekonomski analitičar; tel: 01/46 95 099, e-mail: [email protected]
mr. sc. Marijana Cigić, ekonomski analitičar; tel : 01/61 74 606 e-adresa: [email protected]
Samostalna direkcija poslova financijskog savjetovanja
mr. sc. Nada Harambašić Nereau, financijski analitičar; tel.: 01/61 74 870, e-adresa: [email protected]
Sektor riznice i investicijskog bankarstva
Ivan Žižić, izvršni direktor; tel: 01/46 95 076, e-adresa: [email protected]
Raiffeisen Invest
Marek Prokopec, predsjednik Uprave; tel: 01/60 03 721, e-adresa: [email protected]
Vesna Tomljenović Čičak, članica Uprave; tel: 01/60 03 702, e-adresa: [email protected]
Bojan Vuković, član Uprave; tel: 01/60 03 720, e-adresa: [email protected]
Marta Meštrov, direktor Direkcije prodaje; tel:01/60 03 750, e-adresa: [email protected]
Kratice
bb
BDP
DZS
EDP
EFSF
ESB
–
–
–
–
–
bazni bodovi
bruto domaći proizvod
Državni zavod za statistiku
procedura prekomjernog deficita
Europski fond za financijsku
stabilnost
– European Central Bank (Europska središnja banka)
EK
EUR
F
FED
–
–
–
–
Europska komisija
euro
konačni podaci
Federal Reserve System (Američka središnja banka)
HNB – Hrvatska narodna banka
HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje
kn, HRK – kuna
MF – Ministarstvo financija
MMF – Međunarodni monetarni fond
Q1, Q2, Q3, Q4 – prvo, drugo, treće,
četvrto tromjesečje
QoQ – tromjesečna promjena
TZ
– trezorski zapis
UN – Ujedinjeni narodi
USD – dolar
Nakladnik
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
www.rba.hr
tel. 01/45 66 466
fax: 01/48 11 626
Publikacija je dovršena 5. rujna 2014.
OPĆE NAPOMENE
Ovu publikaciju izrađuje i za nju je odgovorna Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Ova publikacija ili bilo koji njezin dio ne može se smatrati
ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koji se iznose zasnivaju
se na javnim statističkim i ostalim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pouzdaje,
ali za koje ne jamči. Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni promjenama koje ovise
o promjenama izvora informacija, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja. Svi vrijednosni papiri i ostale
imovine što se spominju u ovom dokumentu mogu biti predmetom zauzimanja pozicije od strane Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Sve takve
imovine i prava mogu nositi rizik na čiju procjenu stavovi izneseni u ovom dokumentu ne mogu utjecati. Dokument ili njegovi dijelovi ne mogu se
kopirati, ili na bilo koji drugi način reproducirati bez navođenja izvora.
8
8. rujna 2014.
Rješenja za poduzetništvo
Recite i vi S RBA RADIM JA!
Izaberite konkretna rješenja za svoj posao jer RBA
nudi cjelovitu uslugu prilagođenu vašim potrebama.
• EU podrška - RBA banka savjetuje i informira klijente o EU fondovima
te im pravovremeno pruža potrebnu potporu pri realizaciji projekata.
• FlexiBIZ prekoračenje - Ugovorite uvjete prekoračenja svojega
transakcijskog računa i s lakoćom upravljajte likvidnošću.
RBA INFO: 072 92 92 92 I www.rba.hr I [email protected]
Mijenjamo život i poslovanje. Nabolje!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content