close

Enter

Log in using OpenID

07 - Limun.hr

embedDownload
RBAnalize
Tjedni pregled
Broj 25
7. srpnja 2014.
Pad trgovine na malo u svibnju
Krivulja prinosa na trezorske zapise
– kune
3,0
 Prema preliminarnim podacima HNB-a deficit na tekućem računu platne
bilance iznosio je 1,56 mlrd. eura što u odnosu na prvo tromjesečje prošle
godine predstavlja povećanje za 12,8% odnosno 177 mil. eura. (str. 2)
2,5
 Preliminarni kalendarski prilagođeni podaci DZS-a o prometu u trgovini na
malo u svibnju ukazuju da je nakon četiri uzastopna mjeseca rasta zabilježen realan godišnji pad od 1,8% (nominalno –2,3% godišnje). (str. 2)
2,0
% 1,5
1,0
0,5
0,0
3
4
5
6
7
8
9 10
mjeseci do dospjeća
11.12.2012.
1.7.2014.
11
12
31.12.2013.
Izvor: Ministarstvo financija
 Iznadočekivano dobri rezultati s američkog tržišta rada strmoglavili su EUR/
USD do 1,360 dolara za euro. (str. 3)
 EUR/HRK je premašio 7,58 kuna za euro uslijed izraženije potražnje za
devizama od strane poglavito bankarskog. (str. 3)
 Prošlotjedni sastanak Europske središnje banke nije donio nova iznenađenja. Počevši od 2015. sastanci ESB-a održavati će se svakih 6 tjedana.
(str. 4)
Tržišni tečaj EUR/USD
1,38
 Redovni prometi dionicama su na Zagrebačkoj burzi iznosili niskih 7,5 milijuna kuna u prosjeku dnevno. Dionički indeksi CROBEX i CROBEX10 tjedan
su zaključili s promjenama od –0,36%, odnosno +0,37%. (str. 6)
1,37
1,36
Pregled odabranih makroekonomskih pokazatelja
20.5.
23.5.
26.5.
29.5.
1.6.
4.6.
7.6.
10.6.
13.6.
16.6.
19.6.
22.6.
25.6.
28.6.
1.7.
4.7.
1,35
Izvor: Bloomberg
Dionički indeksi
100,5
100,0
99,5
99,0
CROBEX
Izvor: Zagrebačka burza
4.7.14.
3.7.14.
2.7.14.
1.7.14.
30.6.14.
98,0
27.6.14.
98,5
CROBEX10
pokazatelj
razdoblje
BDP, % godišnja promjena, realno
Q1/2014.
Industrijska proizvodnja, % (impg)
V./2014.
1,2
Potrošačke cijene, % (impg)
V./2014.
–0,2
Cijene proizvođača***, % (impg)
V./2014.
–2,4
Trgovina na malo, % (impg), realno
V./2014.
–1,8
Noćenja turista, % (impg)
V./2014.
–13,1
Saldo drž. proračuna, mil. kn**
XII./2013.
–16.172
Prosječna mjesečna neto plaća, u kn
IV./2014.
5.497
Stopa nezaposlenosti, % (DZS, kr)
V./2014.
19,6%
Broj registriranih nezaposlenih
V./2014.
327.508
Izvoz roba, milijuni EUR
III./2014.
759
Uvoz roba, milijuni EUR
III./2014.
1.367
Saldo tek. računa pl. bilance, mil. EUR
Q1/2014.
–1.561
Vanjski dug, milijuni EUR, kr
III./2014.
46.416
Međunarodne pričuve, mil. EUR
V./2014.
13.017
Ukupni krediti, mil. kn, (kr)
V./2014.
282.925
Depoziti kod banaka, mil. kn, (kr)
V./2014.
194.634
Prosječan tečaj EUR/HRK
VI./2014.
7,57
Prosječan tečaj CHF/HRK
VI./2014.
6,22
impg – isti mjesec prošle godine, kr – na kraju razdoblja, * kumulativno – od početka godine,
** kumulativno – od početka godine, ESA 95, *** na domaćem tržištu
Izvori: DZS, HNB, Min. financija, HZZ
–0,4
Makroekonomija i politika
Rast deficita tekućeg računa platne
bilance u prvom tromjesečju
Udio salda tekućih transakcija u
BDP-u
1,5
1,0
0,5
0,0
% –0,5
–1,0
–1,5
I.14.
III.13.
IV.13.
I.13.
II.13.
III.12.
IV.12.
I.12.
II.12.
III.11.
IV.11.
I.11.
–2,5
II.11.
–2,0
Izvori: HNB, Raiffeisen istraživanja
Trgovina na malo, godišnja realna
promjena
6
4
2
%
0
–2
–4
5.14.
2.14.
11.13.
8.13.
5.13.
2.13.
11.12.
8.12.
5.12.
2.12.
8.11.
5.11.
–8
11.11.
–6
Izvor: DZS
Proizvođačke i potrošačke cijene,
godišnja promjena
10
8
6
%
4
2
0
CPI
Izvori: DZS, Raiffeisen istraživanja
2
PPI
6.14.
3.14.
12.13.
9.13.
6.13.
3.13.
12.12.
9.12.
6.12.
3.12.
12.11.
6.11.
–4
9.11.
–2
U tjednu iza nas objavljeni su preliminarni podaci o prometu u trgovini na malo
za svibanj te podaci o tekućem računu platne bilance u prvom ovogodišnjem
tromjesečju. Prema podacima HNB-a deficit na tekućem računu platne bilance
iznosio je 1,56 mlrd. eura što u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine predstavlja povećanje za 12,8% odnosno 177 mil. eura (kumulativno u posljednja
četiri tromjesečja suficit je iznosio 0,5% BDP-a dok revidirani podaci za 2013.
godinu upućuju na suficit u iznosu od 0,9% BDP-a). Rast deficita u prva tri mjeseca ove godine posljedica je prvenstveno nižeg viška na podračunu transfera
koji je na godišnjoj razini zabilježio pad od gotovo 74% (204 mil. eura) te je
iznosio 72 mil. eura uslijed snažnog rasta rashoda (na ovom podračunu se evidentiraju uplate države u proračun EU). Nadalje, doprinos rastu deficita došao
je i od rasta deficita na računu faktorskih dohodaka koji je zabilježio rast od
11,4% na 373 mil. eura. Neto priljev kapitala na računu kapitalnih i financijskih
transakcija prepolovljen je te je iznosio 480 mil. eura što je posljedica i snažnog
pada izravnih inozemnih investicija (–63% godišnje). Konačni doprinos povećanju manjka na tekućem računu došao je od smanjenja viška na podračunu
usluga (za 8,4% godišnje na 177 mil. eura) dok je podračun roba zabilježio
nešto niži manjak u odnosu na isto razdoblje lani (1,4 mlrd. eura). Smanjenje
manjka na podračunu roba odraz je nešto povoljnijih trendova u međunarodnoj
razmjeni i jačanja inozemne potražnje što bi se moglo nastaviti i do kraja ove
godine podržavajući očekivanja da bi i 2014. mogli zaključiti uz blagi višak na
računu tekućih transakcija platne bilance. U prilog tome ide i očekivani rast suficita na podračunu usluga u drugom i trećem tromjesečju s obzirom na očekivano
povećanje prihoda od turizma.
Preliminarni kalendarski prilagođeni podaci DZS-a o prometu u trgovini na malo
u svibnju ukazuju da je nakon četiri uzastopna mjeseca rasta zabilježen realan
godišnji pad od 1,8% (najviša stopa pada od ožujka 2013.) dok je nominalno
ostvaren pad od 2,3%. Na mjesečnoj razini je također, prema desezoniranim
podacima, ostvaren realan i nominalan pad od 0,8%. Pad prometa u trgovini
na malo odraz je niske zaposlenosti, visoke nezaposlenosti i posljedično visoke
razine potrošačkog pesimizma. Međutim, u nadolazećim mjesecima pozitivan
utjecaj bi mogao doći od početka turističke sezone i vrlo niske baze. Stoga na
razini cijele 2014. očekujemo vrlo blagu realnu stopu rasta trgovine na malo
od 0,2%.
Očekivanja za ovaj tjedan
U tjednu pred nama DZS je najavio objava preliminarnih (za svibanj) te konačnih (za travanj) podataka o robnoj razmjeni s inozemstvom, konačnih podataka
o trgovini na malo za svibanj te indeks proizvođačkih cijena za lipanj. Očekujemo nastavak pada proizvođačkih cijena (–2,4% godišnje).
7. srpnja 2014.
Tržište novca i tečaj
Podaci s američkog tržišta rada srušili EUR/USD
Očekivanja
U tjednu pred nama očekujemo da će se trgovanje na domaćem deviznom tržištu
odvijati u rasponu 7,57 – 7,60 kuna za euro. Sezonski pritisci na jačanje kune
u odnosu na euro zbog priljeva deviza od turizma ostaju razmjerno slabi pa
očekujemo da će EUR/HRK ostati na trenutnim razinama. U tjednu pred nama na
domaćem novčanom tržištu očekujemo vraćanje likvidnosti u sustav uslijed isplata
mirovina što bi kamatne stope trebalo zadržati na postojećim razinama.
Obzirom da ovog tjedna nema na dospijeću starih tranši trezorskih zapisa, Ministarstvo financija odlučilo je preskočiti aukciju. Novu aukciju možemo očekivati
tek u kolovozu budući da je poznata praksa da u periodima kada nema trezoraca na dospijeću Ministarstvo financija ne raspisuje nove aukcije, tj. da se samo
prolongiraju stare tranše koje su na dospijeću.
7,61
7,60
7,59
7,58
7,57
7,56
30.4.
7.7.
7.7.
23.6.
23.6.
30.4.
9.6.
16.6.
16.6.
2.6.
9.6.
26.5.
2.6.
19.5.
26.5.
5.5.
28.4.
7,54
12.5.
7,55
* srednji tečaj HNB-a
Izvor: HNB
USD/HRK*
5,65
5,60
5,55
5,50
5,40
19.5.
5,45
12.5.
Unatoč približavanju kraja održavanja obvezne pričuve i nešto izraženije potražnje za kunama kamatne stope na tržištu novca su ostale gotovo nepromijenjene
uslijed još uvijek visoke razine likvidnosti u sustavu (3,5 mlrd. kuna). Ministarstvo
financija je na prošlotjednoj aukciji uz solidan interes investitora izdalo 416 milijuna kunskih trezorskih zapisa što je za 66 milijuna više od količine trezoraca
koja je bila na dospijeću te je ujedno uspjelo smanjiti i prinose na trezorcima ročnosti 6 mjeseci za 10bp (na 1,0%) i ročnosti godinu dana za 5bp (na 1,95%).
7,62
5.5.
Događanja na domaćem tržištu
Početak proteklog tjedna donio je deprecijacijske pritiske na kunu u odnosu na
euro uslijed nešto izraženije potražnje za devizama od strane poglavito bankarskog sektora. EUR/HRK je tako premašio 7,58 kuna za euro. Do kraja tjedna
mirno trgovanje odvijalo se uglavnom na razinama između 7,585 i 7,59 kuna
za euro.
EUR/HRK*
28.4.
Događanja na međunarodnom tržištu
Prošlotjedno trgovanje na inozemnim deviznim tržištima započelo je razmjerno
mirno uz osciliranje tržišnog tečaja EUR/USD iznad 1,365 dolara za euro. Pri
tome ekonomske objave iz eurozone i SAD-a nisu značajnije utjecaje na kretanje
tečaja. Međutim, u drugoj polovici tjedna objavom daljnjeg pada proizvođačkih
cijena eurozone, koje se mogu preliti i utjecati na daljnje slabljenje inflatornih
pritisaka potakli su jačanje aprecijacijskih pritisaka na dolar. Dodatni poticaj jačanju dolara došao od neočekivano dobrih podataka s američkog tržišta rada.
Tako su iznadočekivani rast broja zaposlenih i spuštanje stope nezaposlenosti
na najnižu razinu u posljednjih šest godina u SAD-u strmoglavili EUR/USD do
1,360 dolara za euro. ESB je očekivano zadržala kamatne stope na trenutnim
razinama uz spremnost zadržavanja istih na povijesno niskim razinama kroz
duži period.
* srednji tečaj HNB-a
Izvor: HNB
Očekivanja kretanja tečaja
EUR/HRK za 2. tjedan srpnja
Tečaj EUR/HRK 7 dana
=
Tečaj EUR/HRK 30 dana

Legenda:  jačanje kune prema euru
 slabljenje kune prema euru
= bez promjene
Prognoze tečajeva na kraju razdoblja
trenutno*
9.14.
12.14.
3.15.
EUR/USD
1,36
1,32
1,30
1,30
EUR/CHF
1,22
1,25
1,28
1,28
EUR/GBP
0,79
0,80
0,80
0,79
EUR/HRK
7,59
7,64
7,68
7,66
* na dan 4. srpnja u 15:00
Izvori: Bloomberg, Raiffeisen istraživanja
Srednji tečaj HNB
Promjena srednjeg tečaja HNB-a u odnosu na:
Zadnji tečaj
Valuta
30.6.2014.
7.7.2014.
Tečaj
EUR
7,5800
7,5714
USD
5,5780
GBP
9,5646
CHF
6,2340
31.12.2013.
%
Tečaj

0,11
7,6376
5,5623

0,28
9,4689

1,01
6,2249

0,15
31.12.2012.
%
Tečaj

–0,76
7,5456

0,46
%
5,5490

0,52
5,7268

–2,60
9,1436

4,60
9,2200

3,74
6,2318

0,04
6,2453

–0,18
Izvor: HNB
7. srpnja 2014.
3
Tržište dužničkih vrijednosnica
ESB očekivano bez promjena kamatnjaka
i politike
Krivulja prinosa – kratkoročna, kune
3,0
2,5
2,0
% 1,5
1,0
0,5
0,0
3
4
5
6
7
8
9 10
mjeseci do dospjeća
2.1.13.
2.7.13.
11
12
1.7.14.
Izvor: Ministarstvo financija
Krivulje prinosa – obveznice
Prošlotjedni sastanak Europske središnje banke nije donio nova iznenađenja, što
podrazumijeva zadržavanje ključne kamatne stope na razini 0,15%, kamatne
stope na prekonoćne depozite na –0,1% te granične stope refinanciranja na
0,4%. Pritom je naglašena namjera zadržavanja niskih kamatnjaka za dulje
vremensko razdoblje. Počevši od 2015. sastanci ESB-a održavati će se svakih
6 tjedana. U svjetlu nastavka iznimno ekspanzivne monetarne politike prinos na
njemački desetogodišnji bund dosegnuo je najvišu razinu u više od tjedan dana
(1,29%). S druge strane, obveznice europske periferije, zabilježile su rast cijena podržane ekspanzivnom monetarnom politikom ESB-a. Nastavlja se i bitno
povoljnije financiranje primarnim izdanjima što potvrđuje prošlotjedni izlazak
Španjolske i Portugala na tržišta kapitala. Španjolska je kroz izdanja obveznica
dospijeća 2020. i 2024. prikupila 4,51 mlrd eura uz najniži prinos od 2006.
(1,568% te 4,043%). Priliku je iskoristio i Portugal s prvim međunarodnim izdanjem od početka krize i to dospijeća u listopadu 2024. s prosječnim prinosom
pri izdanju 5,225%. Uz visoki interes investitora (10 mlrd dolara) Portugal se
posljednjim izdanjem zadužio u visini 4,5 mlrd dolara.
6
5
%
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4 5 6 7 8
godine do dospjeća
9 10 11
Obveznice s valutnom klauzulom
Kunske obveznice
Euroobveznice (EUR)
Euroobveznice (USD)
Spreadovi na hrvatske euroobveznice u tjednu za nama su se proširili, pri čemu
je razlika u prinosu na najdulje eursko izdanje (Croati 22) dosegnula 300 baznih bodova dok je spread na dolarsku obveznicu dospijeća 2024. na razinama blizu 260 baznih bodova. Tako su očekivano hrvatska izdanja slijedila
kretanja vrijednosnica tržišta u nastajanju. Štoviše pritisak na pad cijena i širenje
spreadova osjetio se i kod lokalnih izdanja vezanih uz euro na koje je utjecala i
razlika između tržišnog i srednjeg tečaja HNB-a.
Izvori: Bloomberg, Raiffeisen istraživanja
Krivulje prinosa
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
% 1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
0
1
2
3 4 5 6 7 8
godine do dospjeća
9 10 11
Njemačke državne obveznice
Američke državne obveznice
Izvor: Bloomberg
4
Podaci s američkog tržišta rada (iznadočekivani rast zaposlenosti u lipnju te
stopa nezaposlenosti na najnižoj razini od rujna 2008.) pozitivno su iznenadili
tržište i ponovo potaknuli špekulacije kako bi Fed mogao razmotriti podizanje
kamatnih stopa i ranije od najavljivanog. Očekivano, 10-godišnji američki referentni prinos porastao je na najvišu razinu u dva mjeseca. Za sljedeći tjedan
najavljena je primarna aukcija na kojoj SAD namjerava izdati 61 mlrd. dolara
dužničkih papira.
Očekivanja za ovaj tjedan
U tjednu pred nama očekujemo stabilizaciju kod hrvatskih euroobvezničkih izdanja te obveznica uz valutnu klauzulu. Ipak, njihova dostatna ponuda mogla bi
stvarati pritisak na blagi pad cijena. Kunska izdanja trebala bi bilježiti stagnaciju na trenutno razmjerno niskim razinama prinosa.
Nastavno na posljednji sastanak ESB-a kamatne stope na europskom novčanom
tržištu narednih tjedana mogle zabilježiti blagi pad gdje će se zasigurno zadržati do kraja godine. Prinosi na kraćem kraju obvezničkih krivulja država eurozone
ostati će na niskim razinama dok bi se pomaci prema višim razinama mogli zabilježiti na duljem kraju s poboljšanjem ekonomskih pokazatelja u drugoj polovici
ove godine. Trend sužavanja spreadova između perifernih članica eurozone i
Njemačke trebao bi se nastaviti.
7. srpnja 2014.
Tržište dužničkih vrijednosnica
Državne obveznice na domaćem tržištu
Valutna
klauzula
Kupon
Datum
dospjeća
Cijena*
Prinos
Promjena**
Spread
BUND
Spread
EUROSWAP
Bid
Ask
Bid
Ask
Cijena-Bid
Prinos-Bid
RHMF-O-157A
4,250
14.7.2015.
103,00
103,70
1,33
0,67
–0,25
RHMF-O-19BA
5,375
29.11.2019.
107,60
108,10
3,81
3,71
–0,10
0,21
126
256
0,02
340
RHMF-O-203E
6,500
5.3.2020.
113,25
114,25
3,88
3,70
384
–0,25
0,04
343
384
RHMF-O-227E
6,500
22.7.2022.
116,00
117,00
4,14
RHMF-O-247E
5,750
10.7.2024.
110,90
111,90
4,39
4,01
0,00
0,00
324
372
4,28
–0,10
0,01
313
382
RHMF-O-15CA
5,250
15.12.2015.
103,60
104,00
2,72
2,44
0,00
RHMF-O-167A
5,750
22.7.2016.
105,50
106,10
2,98
2,69
0,55
–0,02
–
–
–0,28
–
RHMF-O-172A
4,750
8.2.2017.
103,50
104,20
3,34
3,06
0,00
–0,01
–
–
–
RHMF-O-17BA
6,250
25.11.2017.
107,50
108,50
3,87
3,57
0,00
–0,01
–
–
RHMF-O-187A
5,250
10.7.2018.
104,50
105,00
4,03
3,90
0,00
0,00
–
–
RHMF-O-203A
6,750
5.3.2020.
113,00
114,00
4,16
3,97
0,00
0,00
–
–
Kunska obveznica
* Raiffeisen istraživanja; ** u odnosu na kraj prethodnog tjedna
Hrvatske euroobveznice
Kupon
Datum
dospjeća
Cijena
Prinos
Promjena*
Spread
BUND
Spread
EUROSWAP
Bid
Ask
Bid
Ask
Cijena-Bid
Prinos-Bid
CROATIA 2015
6,500
5.1.2015.
102,70
103,00
1,21
0,67
0,00
–0,10
98
72
CROATIA 2018
5,875
9.7.2018.
110,80
111,55
2,99
2,80
–0,90
0,22
275
258
CROATIA 2022
3,785
30.5.2022.
99,50
100,00
3,86
3,78
–1,20
0,18
304
271
CROATIA 2017
6,250
27.4.2017.
108,30
109,05
3,15
2,89
–0,20
0,06
224
221
CROATIA 2019
6,750
5.11.2019.
111,60
112,35
4,30
4,15
–0,90
0,17
245
252
CROATIA 2020
6,625
14.7.2020.
111,00
111,75
4,52
4,39
–0,90
0,16
251
256
CROATIA 2021
6,375
24.3.2021.
109,50
110,25
4,69
4,59
–1,00
0,16
252
258
CROATIA 2023
5,500
4.4.2023.
103,30
103,85
5,03
4,95
–1,40
0,19
253
245
CROATIA 2024
6,000
26.1.2024.
106,50
107,05
5,13
5,06
–1,20
0,15
252
250
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: Bloomberg
Njemačke državne obveznice
Godina do dospjeća
Kupon
Datum dospjeća
Cijena
Prinos
Promjena*
Cijena
Prinos
1
0,000
24.6.2015.
100,02
–0,02
0,02
–0,02
2
0,250
10.6.2016.
100,46
0,01
0,03
–0,02
3
0,500
7.4.2017.
101,26
0,04
0,06
–0,02
4
0,250
13.4.2018.
100,33
0,16
0,09
–0,02
5
0,500
12.4.2019.
100,78
0,33
0,14
–0,03
6
3,000
4.7.2020.
114,76
0,49
0,10
–0,02
7
3,250
4.7.2021.
117,46
0,68
0,13
–0,02
8
1,750
4.7.2022.
106,52
0,90
0,08
–0,01
9
1,500
15.5.2023.
103,46
1,09
–0,02
0,00
10
1,500
15.5.2024.
102,21
1,26
0,00
0,00
20
4,750
4.7.2034.
143,28
2,08
–0,45
0,02
30
2,500
15.8.2046.
106,22
2,23
–0,61
0,03
Datum dospjeća
Cijena
Prinos
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: Bloomberg
Američke državne obveznice
Godina do dospjeća
Kupon
Promjena*
Cijena
Prinos
2
0,500
30.6.2016.
99,99
0,51
–4,01
0,29
3
0,875
15.6.2017.
99,77
0,95
–0,23
0,08
5
1,625
30.6.2019.
99,48
1,74
–0,46
0,10
10
2,500
15.5.2024.
98,80
2,64
–0,90
0,10
30
3,375
15.5.2044.
98,25
3,47
–1,91
0,10
* u odnosu na prošli tjedan; Izvor: Bloomberg
7. srpnja 2014.
5
Tržište dionica
Hrvatski Telekom u fokusu
Komentar trgovanja
Redovni prometi dionicama su na Zagrebačkoj burzi iznosili niskih 7,5 milijuna
kuna u prosjeku dnevno. Po ostvarenom prometu i broju objava, dominirao je Hrvatski Telekom čijim dionicama je ostvareno ukupno 7,7 milijuna kuna redovnog
prometa. Dionički indeksi CROBEX i CROBEX10 tjedan su zaključili s promjenama od –0,36%, odnosno +0,37%. Među sastavnicama CROBEX indeksa najveći
rast cijene su zabilježile dionice Atlantske plovidbe dok su najveći pad na tjednoj razini imale dionice Ingre (mjereno postotnom promjenom). Promatrano po
sektorima, svi sektorski dionički indeksi su zabilježili pad, osim CROBEXtransport
indeksa. Dionički indeksi u regiji zaključili su tjedan s mješovitim predznacima, a
rastom se istakao bugarski SOFIX indeks.
Hrvatski Telekom (3 mj.)
176
170
164
158
152
CROBEX
2.7.
24.6.
9.6.
16.6.
2.6.
26.5.
19.5.
5.5.
12.5.
25.4.
17.4.
3.4.
140
10.4.
146
HT
Izvori: Zagrebačka burza, Raiffeisen istraživanja
Objave kompanija
Hrvatski Telekom, Ericsson i Ericsson NT su potpisali neobvezujuće pismo namjere za izdvajanje usluga izgradnje i održavanja HT-ovih elektroničko-komunikacijskih mreža. Namjeravani projekt uključivao bi otprilike 650 radnika HT-a za
koje je planiran prelazak u društvo kćer Ericssona NT ako se postigne dogovor
s radničkim vijećem. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) je donio odluku o prodaji 2.859.148, što predstavlja 3,49% dionica Hrvatskog Telekoma u
vlasništvu RH, prodajom na burzi. Osim toga, Hrvatski Telekom je zbog malog
broja GDR-ova u opticaju te niskih volumena trgovanja GDR-ovima odlučio zatražiti prestanak uvrštenja GDR-ova na Londonskoj burzi počevši od 1.listopada
2014. Kompanija je također provela povećanje temeljnog kapitala za 694 milijuna kuna bez izdavanja novih dionica. Adris grupa je na temelju poziva za
preuzimanje dionica Croatia osiguranja preuzela ukupno 27.930 dionica što
zajedno s ranije stečenih 141.510 dionica čini 53,56% upisanog temeljnog
kapitala Croatia osiguranja.
Adris, povlaštena (3 mj.)
290
282
274
266
CROBEX
2.7.
24.6.
16.6.
9.6.
2.6.
26.5.
19.5.
12.5.
5.5.
25.4.
17.4.
3.4.
250
10.4.
258
ADRSP
Izvori: Zagrebačka burza, Raiffeisen istraživanja
U ovom tjednu
Ovaj tjedan očekujemo nešto veću aktivnost investitora na Zagrebačkoj burzi,
a prema kalendaru dividendi dionicama JGL-a i Turisthotela se od ponedjeljka
trguje bez prava na dividendu.
Rast/pad – CROBEX indeks
Regionalni indeksi
Indeks
1 tj. %
početak
god. %
Vrijednost*
4.7.2014.
SOFIX (BG)
8,34
14,88
565
BETI (RO)
2,09
8,14
7.022
BELEX15 (RS)
1,35
3,44
577
SASX10 (BH)
1,00
–5,74
702
MICEX (RU)
1 tj. %
Cijena*
Dionica
1 tj. %
4.7.2014.
Cijena*
4.7.2014.
Atlantska plov.
3,15
337
HT
–2,65
Valamar Adria H.
2,68
212
Kraš
–2,80
147
316
Podravka
1,69
314
Viadukt
–3,10
250
Ina
1,65
4.000
Luka Rijeka
–3,17
72
Arenaturist
1,59
370
Viro TŠ
–3,55
401
0,59
–1,20
1.486
AD Plastik
1,51
121
Vupik
–4,11
99
CROBEX (HR)
–0,36
0,12
1.796
Luka Ploče
0,71
534
Dalekovod
–5,44
18
WIG20 (PL)
–1,18
–1,23
2.371
Adris grupa (P)
0,64
282
Zagrebačka banka
–7,08
33
SBITOP (SI)
–1,41
21,76
798
Ledo
0,56
8.900
HUP-Zagreb
–7,27
1.530
ATX (AT)
–1,43
–3,56
2.456
BUX (HU)
–1,77
–0,89
18.399
NTX (SEE,CE,EE)
–1,81
–2,20
1.063
PX (CZ)
–4,85
–3,03
959
* zabilježeno u 16:30. Izvor: Bloomberg
6
Dionica
Atlantic Grupa
0,34
899
Đuro Đaković H.
–7,65
35
Ericsson NT
–0,64
1.375
Belje
–9,15
40
Uljanik plovidba
–1,79
171
Ingra
–9,33
2
Petrokemija
–2,53
41
* zabilježeno u 16:30. Izvor: Zagrebačka burza, Raiffeisen istraživanja
7. srpnja 2014.
Investicijski fondovi
Tjedni komentar Raiffeisen euroCash
fonda
Kamatne stope na domaćem tržištu i dalje su vrlo niske što podržava ogroman
višak likvidnosti. Prosječna kamatna stopa na jednogodišnje kunske i eurske depozite je nešto ispod 2%. Na posljednjoj aukciji trezorskih zapisa Ministarstva
financija RH prinosi na jednogodišnji kunski zapis pali su na 1,95%, dok su
zapisi denominirani u euru na posljednjoj aukciji nosili prinos od 0,5%.
Kretanje vrijednosti udjela u fondu
Raiffeisen euroCash
104,9
104,8
104,7
104,6
104,5
104,4
104,3
104,2
104,1
2.1.14.
16.1.14.
29.1.14.
11.2.14.
24.2.14.
7.3.14.
20.3.14.
2.4.14.
15.4.14.
29.4.14.
13.5.14.
26.5.14.
6.6.14.
20.6.14.
Glavna karakteristika fonda je stabilnost i kontinuirani rast vrijednosti udjela.
Stabilnost i rast fond ostvaruje kroz ulaganje u niskorizične kratkoročne financijske instrumente, odnosno kratkoročne depozite kod velikih banaka u Hrvatskoj i
trezorske zapise Ministarstva financija. Raiffeisen euroCash predstavlja atraktivnu alternativu depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima u EUR. Ciljanu
strukturu fonda čine 50% trezorski zapisi RH i 50% depoziti. Ciljano prosječno
vrijeme dospijeća instrumenata u fondu je oko 6 mjeseci, što fondu daje dovoljnu
fleksibilnost da u slučaju povećanja kamatnih stopa na tržištu može reagirati i
ostvariti što bolji prinos uz što manji rizik.
*uključuje period od 2.1.2014. – 30.6.2014.
Izvor: Raiffeisen Invest d.o.o.
Zbog vrlo niskih prinosa na eurskim trezorskim zapisima Ministarstva financija
RH, imovina Fonda je većim dijelom investirana u eurske depozite kod velikih banaka registriranih u RH, a svega 20% u trezorske zapise. Zbog vrlo niskih prinosa
na trezorskim zapisima, imovina Fonda je oko 20% investirana u kratkoročne
državne obveznice. Duracija fonda je nešto ispod pola godine.
U narednom razdoblju fond će većim dijelom biti izložen depozitima kod velikih
hrvatskih banaka zbog boljeg prinosa u odnosu na trezorske zapise Ministarstva financija RH. Duracija Fonda će biti oko pola godine sa mogućim manjim
oscilacijama. Ne očekujemo značajnije promjene na domaćem novčanom tržištu
narednih tjedana. Visoka likvidnost sustava bi trebala ublažiti sezonske oscilacije
kamatnih stopa koje su bilježene proteklih godina.
NAPOMENA: Ovaj materijal ili bilo koji njegov dio ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Navedene
informacije su dane u svrhu općeg informiranja te ne mogu biti zamjena za neovisan financijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva
obveza za Raiffeisen Invest d.o.o. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja Fonda i s time povezanih rizika, kao i na
angažiranje potrebnih stručnjaka (uključujući porezne savjetnike). Raiffeisen Invest d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom ili
tumačenjem informacija iz ovog materijala. Zabranjeno je daljnje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala (u cijelosti ili djelomično) bez prethodnog
pisanog pristanka Raiffeisen Invest d.o.o. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos
ne uključuje ulazne i izlazne naknade. Prije ulaganja svaki ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom fonda. Kontakt Raiffeisen Invest d.o.o.: Direkcija
prodaje, telefon: 01 6003 777, fax: 01 6112 767, e-mail: [email protected]
7. srpnja 2014.
7
Kalendar aktivnosti
Kalendar aktivnosti objava
za razdoblje od 7. do 11. srpnja 2014.
CET
Zemlja
Podatak (za razdoblje)
7. srpanj
8:00
Njemačka
Industrijska proizvodnja (05/14)
8:00
Njemačka
Robna razmjena s inozemstvom (05/14)
8:00
Njemačka
Tekući račun bilance plaćanja (05/14)
8:45
Francuska
Robna razmjena s inozemstvom (05/14)
10:30
Velika Britanija
11:00
Hrvatska
Robna razmjena s inozemstvom (04/14)
Hrvatska
Indeks proizvođačkih cijena (06/14)
8:45
Francuska
Industrijska proizvodnja (05/14)
8:45
Francuska
10:00
EMU
ESB objavljuje mjesečni izvještaj
10:00
Italija
Industrijska proizvodnja (05/14)
10:30
Velika Britanija
13:00
Velika Britanija
14:30
SAD
Zahtjevi za naknade za nezaposlene
14:30
SAD
Zahtjevi za naknade za novonezaposlene
16:00
SAD
Zalihe u veleprodaji (05/14)
8. srpanj
Industrijska proizvodnja (05/14)
9. srpanj
11:00
10. srpanj
Indeks potrošačkih cijena (06/14)
Robna razmjena s inozemstvom (05/14)
BoE odluka o referentoj kamatnoj stopi
11. srpanj
8:00
Njemačka
Indeks potrošačkih cijena (06/14)*
8:45
Francuska
Tekući račun bilance plaćanja (05/14)
10:30
Velika Britanija
11:00
Hrvatska
Njemačka
Output u građevinskom sektoru (05/14)
Trgovina na malo (05/14)*
Indeks veleprodajnih cijena (06/14)
* konačni podaci
8
7. srpnja 2014.
Impressum
Raiffeisen istraživanja
Raiffeisenbank Austria
mr. sc. Anton Starčević, glavni ekonomist; tel: 01/61 74 210, e-adresa: [email protected]
Samostalna direkcija ekonomskih istraživanja
mr. sc. Zrinka Živković Matijević, direktorica Direkcije; tel: 01/61 74 338, e-adresa: [email protected]
Elizabeta Sabolek Resanović, ekonomski analitičar; tel: 01/46 95 099, e-adresa: [email protected]
mr. sc. Marijana Cigić, ekonomski analitičar; tel : 01/61 74 606 e-adresa: [email protected]
Samostalna direkcija poslova financijskog savjetovanja
Ana Turudić, financijski analitičar; tel: 01/61 74 388, e-adresa: [email protected]
mr. sc. Nada Harambašić Nereau, financijski analitičar; tel.: 01/61 74 870, e-adresa: [email protected]
Sektor riznice i investicijskog bankarstva
Ivan Žižić, izvršni direktor; tel: 01/46 95 076, e-adresa: [email protected]
Raiffeisen Invest
Vesna Tomljenović Čičak, predsjednica Uprave; tel: 01/60 03 702, e-adresa: [email protected]
Bojan Vuković, član Uprave; tel: 01/60 03 720, e-adresa: [email protected]
Marta Meštrov, direktor Direkcije prodaje; tel:01/60 03 750, e-adresa: [email protected]
Kratice
bb
BDP
DZS
EFSF
ESB
EK
–
–
–
–
bazni bodovi
bruto domaći proizvod
Državni zavod za statistiku
Europski fond za financijsku
stabilnost
– European Central Bank (Europska središnja banka)
– Europska komisija
EUR
F
FED
– euro
– konačni podaci
– Federal Reserve System (Američka središnja banka)
HNB – Hrvatska narodna banka
HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje
kn, HRK – kuna
MF – Ministarstvo financija
MMF – Međunarodni monetarni fond
Q1, Q2, Q3, Q4 – prvo, drugo, treće,
četvrto tromjesečje
QoQ – tromjesečna promjena
TZ
– trezorski zapis
UN – Ujedinjeni narodi
USD – dolar
Nakladnik
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
www.rba.hr
tel. 01/45 66 466
fax: 01/48 11 626
Publikacija je dovršena 4. srpnja 2014.
OPĆE NAPOMENE
Ovu publikaciju izrađuje i za nju je odgovorna Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Ova publikacija ili bilo koji njezin dio ne može se smatrati
ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koji se iznose zasnivaju
se na javnim statističkim i ostalim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pouzdaje,
ali za koje ne jamči. Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni promjenama koje ovise
o promjenama izvora informacija, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja. Svi vrijednosni papiri i ostale
imovine što se spominju u ovom dokumentu mogu biti predmetom zauzimanja pozicije od strane Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Sve takve
imovine i prava mogu nositi rizik na čiju procjenu stavovi izneseni u ovom dokumentu ne mogu utjecati. Dokument ili njegovi dijelovi ne mogu se
kopirati, ili na bilo koji drugi način reproducirati bez navođenja izvora.
7. srpnja 2014.
9
Rješenja za poduzetništvo
Recite i vi S RBA RADIM JA!
Izaberite konkretna rješenja za svoj posao jer RBA
nudi cjelovitu uslugu prilagođenu vašim potrebama.
• EU podrška - RBA banka savjetuje i informira klijente o EU fondovima
te im pravovremeno pruža potrebnu potporu pri realizaciji projekata.
• FlexiBIZ prekoračenje - Ugovorite uvjete prekoračenja svojega
transakcijskog računa i s lakoćom upravljajte likvidnošću.
RBA INFO: 072 92 92 92 I www.rba.hr I [email protected]
Mijenjamo život i poslovanje. Nabolje!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content