close

Enter

Log in using OpenID

"Program podrške razvoja udomiteljstva za djecu"

embedDownload
KOME SE OBRATITI?
Kako bi započeo proces dobivanja
udomiteljskog statusa potrebno je javiti se u
nadležni centar za socijalnu skrb koji je
osposobljen pružiti vam sve potrebne informacije
vezano uz vašu odluku.
Nakon što se javite u centar, stručnjaci centra
izvršit će stručnu procjenu i utvrditi udovoljavate li
svim uvjetima za pružanje novog doma djetetu
koje čeka na udomljavanje.
Kandidati primjereni za udomiteljstvo proći će
osposobljavanje i edukaciju te dobiti svu stručnu
pomoć.
Udomiteljstvo je plemenita odluka, ali i iznimno
odgovorna koja mijenja i dotiče mnoge živote.
Zato je jako važno takvu odluku donijeti vrlo
promišljeno imajući na umu sve ono što
udomiteljstvo donosi.
Program financira: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Sve informacije o udomiteljstvu možete dobiti:
Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica
Trg kralja Tomislava 2b, 44430, Hrvatska Kostajnica
kontakt osoba: Dijana Vuković,
mag. soc. rada - ravnateljica
044/851-333
[email protected]
"Program podrške razvoja
udomiteljstva za djecu"
2014 - 2017
Centar za socijalnu skrb Požega
Dr. Filipa Potrebice 2, 34000 Požega
kontakt osoba: Natalija Uzelac, dipl. soc. radnica
tel: 034/273-807
e-mail: [email protected]
Centar za socijalnu skrb Sisak
Ivana Meštrovića 21, 44000 Sisak
kontakt osoba: Ivana Ivša, dipl. soc. radnica
tel: 044/515-723 i 044/515-700
e-mail: [email protected]
Centar za socijalnu skrb Šibenik
Ulica Petra Grubišića 3, 22000, Šibenik
kontakt osoba: Davorka Grbac Plavčić,
dipl. soc.radnica - ravnateljica tel: 022/216-861, 022/201-220 ; mob. 099/2167482
e-mail: [email protected]
Sirius - Centar za psihološko savjetovanje,
edukaciju i istraživanje
Trnjanska 59A, 10000 Zagreb
kontakt osoba: Ivana Đurković, dipl. psihologinja
tel: 01/63 10 389; mob: 091/2137 427
e-mail: [email protected]
Centar za
socijalnu skrb
Hrvatska Kostajnica
Centar za
socijalnu skrb
Požega
Centar za
socijalnu skrb
Sisak
Centar za
socijalnu skrb
Šibenik
ŠTO JE UDOMITELJSTVO?
Udomiteljstvo je oblik skrbi za dijete u
zamjenskoj, udomiteljskoj obitelji, kada se za njega
ne može brinuti njegova primarna, biološka obitelj.
Ovakav oblik skrbi bi trebao biti privremen, dok se
ne poprave prilike u djetetovoj biološkoj obitelji ili dok
se ne donese odluka o nekom drugom obliku skrbi
(posvojenju ili osamostaljenju djeteta).
Brojni su razlozi zbog kojih djeca odlaze iz svojih
primarnih obitelji u udomiteljsku. Djeca bez roditeljske
skrbi mogu ostati napuštanjem od strane roditelja ili
pak njihovom smrću, a u većini slučajeva se radi o
roditeljskom zanemarivanju ili zlostavljanju.
Da bi dijete izraslo u cjelovitu, zdravu osobu sposobnu
za samostalan život treba imati poticajno obiteljsko
okruženje. Ukoliko to izostane, udomiteljstvo, za
razliku od ostalih oblika vanobiteljske skrbi kao što su
domovi ili druge institucije, pruža najveću vjerojatnost
da će dijete uspješno prevladavati sve teškoće
odrastanja.
Sve su to visoko traumatizirajući životni događaji koji
imaju poguban utjecaj na dječji pogled na svijet, odnose
s drugim ljudima, njihovo samopouzdanje i još niz
drugih čimbenika.
Druga obitelj se pokazuje kao najbolje rješenje jer im
može pružiti osjećaj sigurnosti i strukturu koja im je,
u većini slučajeva, nedostajala. Isto tako, odrastanje
u zdravoj obiteljskoj sredini, poslužit će takvoj djeci
kao bolji primjer na kojem mogu temeljiti odnose u
potencijalnim, vlastitim obiteljima koje će jednog
dana osnovati.
Udomiteljska obitelj može osigurati potrebnu podršku
u odrastanju koju zaslužuje svako dijete, a posebno
djeca izdvojena iz vlastitih obitelji. Puno vremena,
strpljenja, ljubavi i brige će pomoći takvoj djeci da
vrate povjerenje u ljude i pravedan svijet.
ZAŠTO JE UDOMITELJSTVO DOBRO
ZA DJECU?
TKO MOŽE BITI UDOMITELJ?
Udomitelj može postati ona osoba koja
zadovoljava osnovne uvjete postavljene u Zakonu o
udomiteljstvu (punoljetna, sa stalnim prebivalištem u
RH, uređenim stambenim i financijskim prilikama koje
mu omogućuju da se upusti u ostvarivanje
udomiteljskog statusa).
Djeci kojoj je uskraćena odgovarajuća
roditeljska skrb potrebna je nova, zamjenska obitelj
koja će im tu skrb moći pružiti. Najčešći razlozi
izdvajanja djece iz primarnih obitelji su zanemarivanje,
poremećeni obiteljski odnosi, bolest te napuštanje i
smrt roditelja.
Isto tako, potencijalnom udomitelju ili članu njegove
uže obitelji ne smiju biti oduzeta roditeljska prava, ne
smije biti sklon alkoholu, drogama, nasilničkom
ponašanju ili bilo kojim postupcima koji bi ugrozili
sigurnost i egzistenciju udomljenog djeteta.
Ovo su samo osnovni uvjeti koji, premda i
zadovoljeni, ne moraju osigurati cjelovitu i
zadovoljavajuću skrb udomljenom djetetu. Odluka
o tome da se postane udomiteljem nosi sa sobom
veliku odgovornost kao i dalekosežne promjene u
životima udomitelja, njihove biološke djece i
udomljenog djeteta.
Osoba koja se odluči na takav postupak
prvenstveno bi trebala biti vođena ljubavlju prema
djetetu, kao i željom da mu pruži siguran,
poticajan i brižan dom. Treba pritom razmisliti o
svim pozitivnim i negativnim stranama koje sa
sobom nosi odgoj svakog djeteta, pa tako i
udomiteljskog.
Svatko tko se odluči postati udomitelje prima i
određenu naknadu za pokrivanje troškova
djetetovog uzdržavanja.
Mnogi pojedinci koji su već postali udomitelji,
kao i mnoga istraživanja ukazuju na pozitivnu
promjenu u životu koju udomiteljstvo sa sobom
donosi.
Dijete i njegovo ponašanje u većini slučajeva
predstavlja veliki izvor zadovoljstva za udomitelja,
a zapažen je i utjecaj na poboljšanje odnosa u
udomiteljskoj obitelji.
Udomitelji u najvećem broju slučajeva govore o
udomiteljstvu kao zadaći koja nije lagana, ali je
pritom nevjerojatno ispunjujuća, zahvalna te ih
čini ponosnima i zadovoljnima sobom.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
982 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content