close

Enter

Log in using OpenID

81. str.(pdf)

embedDownload
81
8. UDOMITELJSTVO NAKON
18 GODINE STAROSTI
Člankom 24. i člankom 39. Zakona o socijalnoj skrbi uređeno je ostajanje djeteta u udomiteljskoj obitelji nakon navršene 18. godine starosti, tj. prestanak
prava na udomiteljstvo na sljedeći način:
- Pravo na skrb izvan vlastite obitelji traje dok za isto postoji potreba, odnosno
kada se radi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi do završetka njihovog redovnog školovanja, a najdalje do navršene 26. godine života.
Udomiteljska skrb o djetetu podrazumijeva taj oblik zbrinjavanja do kraja redovnoga školovanja. Redovno školovanje je školovanje u kontinuitetu za koje
je potrebno nadležnome centru za socijalnu skrb dostavljati potvrdu o djetetovu upisu u narednu školsku godinu. Centar za socijalnu skrb potiče školovanje djece pod svojom nadležnošću i nakon srednje škole te im je po tome
pitanju pružena mogućnost izbora - ostajanje u udomiteljskoj skrbi ili ostvarivanje prava na financijsku potporu za samostalno življenje s obzirom da dijete koje je tada već punoljetno samostalno donosi odluku o tome. Preporuča
se da se o tome pravovremeno razgovara s djetetom, a nadležni stručni djelatnici centara za socijalnu skrb u tome su na usluzi djeci i udomiteljima.
Ukoliko se radi o mlađoj punoljetnoj osobi (18. - 21. godina života), koja
je još kao dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi bila smještena u udomiteljskoj obitelji te je završila srednje obrazovanje a dalje se redovno ne školuje, može i nadalje biti smještena u udomiteljsku obitelj ukoliko je to, prema
ocjeni centra za socijalnu skrb, od posebnoga interesa za nju. Pod tim okolnostima smještaj može trajati najduže do njene navršene 21. godine života. Tijekom toga razdoblja posebna se pažnja treba usmjeriti na uključivanje
mlađe punoljetne osobe u izradu individualnoga plana u kojemu bi se osnovne smjernice trebale odnositi na pomaganje kod pronalaženja zaposlenja, ali i
mjesta stanovanja. Ukoliko je do navršene 21. godine života prestalo redovno
školovanje, prestaje pravo na smještaj u udomiteljsku obitelj ukoliko se radi o
mladoj osobi sposobnoj za samostalan život.
Kroz udomiteljstvo se susrećemo sa životnim situacijama u kojima mlade
osobe i nakon prestanka prava na smještaj, tj. bez prava na opskrbninu i
DajuÊi dom dajemo sebe priruËnik za udomitelje djece
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content