close

Enter

Log in using OpenID

Alimenta, ELSA Zagreb, Pravnik i Športska udruga studenata

embedDownload
Alimenta, ELSA Zagreb, Pravnik i Športska udruga studenata Pravnog fakulteta
podržavaju sljedeće kandidate:
Zvonimir Brzić
Tomislav Čukelj
Nana Ivanda
Franka Leko
Bernard Markušić
Bruno Milinković
Erblina Morina
Petra Ninić
Petra Prkačin
Katarina Šarić
na izborima za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
za akademsku 2013./2014. te 2014./2015. godinu te njihov program:
 nakon izbora u najkraćem mogućem roku treba provesti opsežnu anketu među studentima u cilju
prikupljanja podataka o glavnim problemima većeg broja studenata;
 povećanje kredibiliteta Studentskog zbora te provođenje promjena kako bi njegove aktivnosti bile
podređene njegovoj jedinoj svrsi - zaštiti interesa studenata, aktivnom sudjelovanju u radu i odlučivanju
u tijelima Pravnog fakulteta te predstavljanju studenata Pravnog fakulteta u sustavu visokog
obrazovanja;
 poboljšanje komunikacije sa studentima koji daju pravo i dužnost pojedincima da sjede kao njihovi
predstavnici u Zboru i to kroz:
- izradu web rješenja Zbora putem kojeg bi se objavljivali izvještaji sa sjednica i napredak započetih projekata,
- izradu Facebook stranice (umjesto profila) putem koje bi se objavljivale kratke informacije i reakcije na
aktualnosti na Fakultetu, ali i u široj akademskoj zajednici,
- objavu kontakt podataka predstavnika u cilju omogućavanja slanja upita/prijedloga/pritužbi,
- održavanje konzultacija dvaput mjesečno i sastavljanje zapisnika s istih;
 zalaganje za objavu statistike upisa studenata po godinama;
 upoznavanje studenata s njihovim pravima i mogućnostima, te zaštita i povećanje istih:
- izrada liste svih studentskih prava na jednom mjestu i njezina objava,
- zalaganje za objavu rezultata ispita uz informacije o postignutom uspjehu te vremenu, mjestu i ispitivaču
eventualnog usmenoga djela unutar personaliziranih korisničkih stranica studenata ili unutar sustava Studomata
(a ne na javnim stranicama Fakulteta i to bez vremenskog ograničenja),
- detaljna analiza trenutno važećih propisa koja utječu na studentska prava, uvjete i kvalitetu studiranja i izrada
prijedloga za izmjenu (eventualnih) nelogičnosti i nepodudarnosti,
- uvođenje sportskih aktivnosti u nastavni kurikulum po uzoru na sve ostale sastavnice Sveučilišta u Zagrebu,
- kroz udruge poticati izvođenje programa kroz koje bi studenti dobili priliku sudjelovati u pravničkoj praksi;
 rad na podizanju kvalitete i ugleda studija kroz:
- opetovano podsjećanje Fakulteta na potrebu smanjenja upisnih kvota i provođenja uvedenog bolonjskog
sistema (Zbor će pritom pomoći koliko je u njegovim mogućnostima i ovlastima),
- vraćanje studenata na predavanja kroz mogućnost kolokviranja i neseminarista,
- smanjenje tromjesečne zabrane izlaska na ispite nakon prve komisije,
- zalaganje za dodjeljivanje vježbi samo iz onih predmeta koji se i upišu,
- javno reagiranje na neobjektivnosti i grubo kršenje studentskih prava, kao i na prijedloge promjena zakonskog
okvira koji (ne)posredno utječu na studente,
- poticanje studenata i njihovih udruga da organiziraju i sudjeluju u raznim aktivnostima te nominiranje istih za
dodjelu Dekanove nagrade kao priznanja za doprinos ugledu Fakulteta,
- uvođenje godišnjih studentskih nagrada pod pokroviteljstvom Zbora za najbolje službenike Fakulteta (referente,
profesore i katedre) kako bi im se odalo prizanje i motiviralo i dalje na što bolji rad;
 zalaganje za transparentnost financiranja Fakulteta i udruga, kroz javnu objavu proračuna;
 izrada Plana financiranja studentskih udruga, kako bi im se osigurala (dodatna) sredstva za njihove
aktivnosti na Fakultetu;
 zalaganje za izmjenu odredbe o povećanju prosjeka samo iznimno uspješnim studentima (prosjek iznad
4,2) na temelju dobivene Rektorove i Dekanove nagrade, na način da se za 0,2 odnosno 0,3 povećava
prosjek svim nagrađenim studentima, bez obzira na prosjek - sve u cilju poticanja studenata na pisanje
znanstvenih radova tijekom studiranja;
 zalaganje za provjeru i utvrđenje statusa iznimno uspješnog studenta samo prilikom upisa u višu godinu
studija;
 Dekanski rok – zahtjev za donošenjem Pravilnika koji će unaprijed odrediti koliko se može polagati
predmeta i sve relevantne detalje, te uvođenje roka za objavu odluke Dekana hoće li se provesti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content