close

Enter

Log in using OpenID

BOSNA I HERCEGOVINA

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA L I V N O
OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Broj: 02-05-216/15
Livno, 31.03.2015. godine
Na temelju članka 17. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih
studenata i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja općine Livno, po okončanom
javnom natječaju za dodjelu stipendija broj: 02-05-216/15 Povjerenstvo za dodjelu stipendija
donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli stipendija studentima s područja općine Livno u akademskoj
2014/2015. godini.
I. U kategoriji uspješnih i darovitih studenata stipendije se dodjeljuju studentima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KRISTINA KRŽELJ
IVANA DOLIĆ
IRENA TABAK
SLAVKO BATINIĆ
ANA DŽAL
NIKOLA PERKOVIĆ
KATARINA DUVNJAK
SREĆKO KRIŽAN
IRMA MUŠIĆ
IVANA MIHALJEVIĆ
II. U kategoriji studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja stipendije se dodjeljuju
studentima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
JOSIP VUKADIN
JOSIPA SEMREN
BOŽO VIDIĆ
TEA CRNKOVIĆ
JANJA PERKOVIĆ
JAKOV ŠUKAN
RUŽICA ŠKARO
ERMINA SITNIĆ
JOSIPA KULIŠ
MARIJANA ROMIĆ
MARTINA BERIĆ
FRANO KRIŠTO
ANA JUKIĆ
TOMISLAV ŠEREMET
ANĐELA PELIVAN
JOZO KULIŠ
DANIJELA KOVAČ
JELA MATIĆ
ZDRAVKA BOLOTIN
NIVES MARINČIĆ
ANGELA ČELAR
ADNANA SOFTIĆ
ANTONIJA TEČIĆ
IVAN VRDOLJAK
BRANIMIR VELIĆ
JOSIP MATIĆ
BRANKA ROSIĆ
MARKO ŠUKER
IVAN JANKOVIĆ
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
LJUBICA MIŠIĆ
DARKO TIRIĆ
ZORICA MAGANIĆ
MARIJA VIDOVIĆ
AMRA JAHJEFENDIĆ
RENATA BULJAN
BRANKO SUČIĆ
JASMIN DŽEBO
IVA MARKOV
ANTONIJA MIŠIĆ
MARIJA ŠIMIĆ
EMINA ORTAŠ
MONIKA DŽEPINA
ANTE MAGIĆ
MILKA VRDOLJAK
Nakon konačnosti ovog Zaključka s izabranim studentima zaključit će se ugovor o međusobnim
pravima i obvezama.
III. Studenti koji ne ispunjavaju uvjete natječaja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
MATEA LOZANČIĆ
MARKO IŠTUK
ANA ZORAJA
MARIJANA ŠIMIĆ
IVICA MARELJA
DARIA IVANOVIĆ
ELVIR KLJUČO
JOSIP POLJAK
TEA BREŠIĆ
KRISTINA MARINČIĆ
ANA MAMIĆ
IVAN MARKOV
JOZEFINA VUKADIN
DUBRAVKO MARINČIĆ
EMA ZORAJA
TONI MIHALJEVIĆ
ANITA GALIĆ
SNJEŽANA PELIVAN
IVAN KONTA
TONKA ZRNO
ZVONIMIR KUJUNDŽIJA
MARIJA BRNIĆ
IV. Studenti koji su dostavili nepotpunu dokumentaciju:
1.
2.
3.
PETRA KLIŠANIN
VALENTINA BREŠIĆ
ANAMARIJA ZELENIKA
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Zaključka može se izjaviti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od
dana objave istoga na Oglasnoj ploči Općine Livno.
Odluka o prigovoru je konačna.
DOSTAVITI:
1. Općinskom načelniku
2. Oglasna ploča
3. Pismohrana
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Anita Ćavar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content