close

Enter

Log in using OpenID

25. Aukcija antikviteta i slika

embedDownload
A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
5 - 12. decembar 2011. godine. Vreme: 10 – 20h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
Aukcija:
12. decembar 2011. godine. Vreme: 19h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
5 - 12. December 2011. (10 a.m. – 8 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Auction sale:
12. December 2011. (7 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1.
Murano vaza
Višebojno staklo. Visina: 27 cm.€ 100
2.
Kristalna vaza
Brušeno staklo. Visina: 26 cm. € 65
3.
Vaza
Roze staklo. Visina: 11,5 cm.
€ 50
4.
Par secesiskih vaza
Češka, oko 1910. Staklo ručno oslikano
emailom i pozlatom. Visina: 17 cm.
€ 75
5.
Mozer čaša
Prsten sa antičkom scenom.
Visina: 11 cm.
€ 100
3
Staklena činija za slatkiše
6.
Kraj XIX veka. U staklu je utisnut natpis:
Patent Rd 96945. Prečnik činije: 26 cm.
€ 100
7.
Art Deco pepeljara
Dužina: 15 cm.
2
1
4
5
6
€ 50
8.
Kristalna žardinjera
Oko 1920. Kobalt plava boja sa pozlatom.
Dimenzije: 14,5x7,5x7,5 cm.
€ 65
9.
Vaza
Višeslojno staklo. Visina: 12 cm. € 65
7
8
9
Bokal
10.
Jagodina, oko 1900.
Tirkiz boje staklo oslikano emailom.
Visina 24 cm.
€ 75
11.
Kristalni komplet za punč
Smaragdne boje sa pozlatom. Češka.
Činija sa poklopcem, kutlača i 12 čaša sa
drškom. Visina činije: 34 cm. € 325
10
Aukcija antikviteta i slika
11
12.
Porcelanska vaza
Schlagenwald, 1820-1830.
Visina: 20 cm.
€ 120
13.
Porcelanska šolja sa tacnicom
Elbogen (Loket), Češka, oko 1840.
Haidinger Gebr (utisnuti žigovi).
Prečnik tacnice: 18 cm.
€ 125
12
13
6 porcelanskih dezertnih tanjira
14.
Bavaria Boreuther Waldsassen.
Prečnik tanjira: 20 cm.
€ 60
16
15.
6 porcelanskih šoljica sa tacnicama
Bavaria Boreuther Waldsassen.
Visina šoljice: 5,5 cm.
€ 100
14
15
17
16.
Porcelanska činija
Nemačka, Ilmenau. Dimenzije: 29 x 21 cm.
€ 75
17.
Herend piksla i cipelica
Dužina piksle: 11 cm.
Dužina cipelice: 10,5 cm.
€ 50 (2 kom.)
18.
Posrebrena bonbonjera
sa staklenim uloškom. Prečnik tanjirića: 16,5 cm.
Prečnik staklenog uloška: 10 cm.
€ 50
18
19
20
21
19.
Posrebrena posuda
Sa ufasovanim poludragim kamenjem.
Prečnik: 10 cm.
€ 60
20.
Srebrna lira
Rusija. Visina: 24 cm. Težina: 225 gr.
€ 200
21. Srebrna pudrijera
Prečnik: 7 cm.
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
€ 65
22.
Frutijera
Austrija, oko 1900. Posrebreno postolje,
staklo euzin boje. Visina: 50 cm.
€ 325
23.
Frutijera sa srebrnim postoljem
Austrija, oko 1900. Žig: Diana, težina
postolja: 270 gr. Tirkiz opalinsko staklo
oslikano emailom. Visina: 32 cm.
€ 375
24.
Frutijera u neoklasičnom stilu
Oko 1900. Posrebreno postolje, opalinsko
staklo. Visina: 46 cm.
€ 200
22
25
26
23
27
25.
Srebrne kašičice
Austrija, oko 1900. Žig: Diana. (6 kom.)
€ 75
26. Sterling silver milk jug
Velika Britanija, 1794. Majstor: Solomon Hougham (1746-1818).
Žigovi: George III, lav, slovo t, glava pantera sa krunom, SH.
Težina: 100 gr, visina: 15 cm.
€ 275
27. Set srebrnih čašica (4 kom.)
Beč, Austrija oko 1920. Radionica J.C. Klinkosch, srebro finoće
800. Žig: J.C.K. Težina: 180 gr.
€ 200
28.
WMF posrebrena krigla
Visina: 7 cm.
€ 75
29.
Posrebrena frutijera sa korpicama
Austrougarska, oko 1900. Visina: 41 cm.
€ 300
Aukcija antikviteta i slika
24
28
30.
Zidni pozlaćeni sat
u rococo stilu. Otkucava na pola i
pun sat. Visina: 65 cm.
€ 350
31.
Zidni pozlaćeni sat
u baroknom stilu. Otkucava
na pola i pun sat. Visina: 66 cm.
€ 325
32.
Sat sa staklenim zvonom
Visina: 43 cm.
€ 150
35.
Secesisko stono ogledalo
Austrija, oko 1900. Srebro, brušeno
staklo. Dimenzije: 38,5 x 38,5 cm.
€ 650
33.
Pozlaćeno ogledalo
u Empire stilu. Šlifovano staklo.
Visina: 91 cm.
€ 375
34.
Pozlaćeno ogledalo
u Rococo stilu. Visina: 102 cm.
€ 325
36.
Kandilo
Između dva rata.
Visina (bez lanaca): 20 cm.
€ 125
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
37.
Lampa sa figurom
Polirani mesing. Visina: 43 cm.
€ 250
38.
Lampa u Art Deco stilu
Višebojno staklo. Visina: 25 cm.
€ 250
37
38
39.
Petrolejska lampa
(elektrificirana) Austrougarska, oko
1900. Roze staklo, rukom oslikano.
€ 300
Pisaća mašina Underwood
40.
USA, od 1900 god. Ima oznake: Jadransko
Podunavska Banka i The Rex Co. Ljubljana.
€ 150
41.
Pirotski ćilim
Oko 1900. Dimenzije: 204 x 140 cm.
€ 275
42.
Ram za sliku
Drvo i slonovača(Intarzija), Magreb.
Dimenzije: 49 x 43 cm.
€ 500
43.
Kutija za nakit
Mahagoni drvo. Dimenzije: 45 x 17 x 1 7 cm.
€ 125
44.
Pozlaćeni drveni stočić
Visina: 76 cm.
€ 375
Aukcija antikviteta i slika
45.
Zlatni prsten sa rubinom
Zlato 18 K, težina: 6,40 gr. Rubin 17 ct.
Pripadao Sawabi-u, bratu Sadama Huseina!
€ 700
46
47
48
46.
Zlatni lanac i privezak sa rubinom i brilijantima
Rubin (pear) 0,85 ct. Brilijanti 20 x 0,04-0,05 ct, White, VS. Belo-žuto zlato 18 K (750) težina: 6,20 gr.
€ 3.000
47.
Prsten sa rubinom i brilijantima
Rubin 0,90 ct. Brilijanti 8 kom: 4 x 0,10 ct i 4 x 0,12 ct, White, VS. Belo zlato 18 K (750), težina: 3,20 gr.
€ 3.000
48.
Broš sa rubinima i brilijantima
Rubini (navette) 4 x 0,10 ct. Brilijanti 26 x 0,02 ct i 1 x 0,10 ct, White, VS. Belo zlato 18 K (750) težina: 4,80 gr.
€ 2.000
49.
MIHAIL KONSTANTINOVIČ ANIKUŠIN
Bista Puškina i knjiga sabranih dela iz 1936.
Bronza. Visina: 22 cm. 1986. Sign.
€ 2.800
50.
L’industrie Par radnik i devojka
Francuska, oko 1900. Visina: 46 cm.
€ 200
49
50
51
51.
ALEKSANDER ARCHIPENKO (1887-1964)
Iz ciklusa Diana
Bronza. 1921. Visina: 40 cm.
€ 1.800
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
52. MOMA ANTONOVIĆ (1938)
Portret smešnog prolaznika
Ulje na platnu. 41 x 34 cm. 1970. Sign.
€ 525
53. MOMA ANTONOVIĆ
Mala princeza
Ulje na platnu. 41 x 35,5 cm. 1970. Sign.
€ 525
54. STOJAN ARALICA (1883 - 1980)
Morski pejzaž
Tuš na hartiji. 26,5 x 19 cm. Sign.
€ 275
55. DRAGAN AZDEJKOVIĆ (1957)
Šumski put
Ulje na platnu. 58 x 84 cm, 2011. Sign.
€ 550
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
56. A. BAEV
Pejzaž sa džamijom
Ulje na platnu. 32 x 40 cm. 1934. Sign.
€ 600
57. MRĐAN BAJIĆ (1957)
Kupačica
Kombinovana tehnika
44 x 43 cm. 1981-82. Sign.
€ 500
58. MERSAD BERBER (1940)
Lik devojke
Kombinovana teh. sa pozlatom
39 x 27 cm. 1980. Sign.
€ 700
59. MILAN BESARABIĆ (1908-2011)
Akt
Ulje na kartonu. 10 x 18 cm. Sign.
€ 100
Aukcija antikviteta i slika
60. NIKOLA BEŠEVIĆ (1892-1970)
Luka
Ulje na platnu kaš. na karton
38 x 46 cm. Sign. na poleđini
€ 1.700
61. JELENA BOJANIĆ (1976)
Bez naziva
Akril i tuš na lesonitu
107 x 79 cm. 2007. Sign.
€ 700
62. KOSA BOKŠAN (1925-2009)
... Venus
Grafika 2/15
58 x 38,5 cm. 1988. Sign.
€ 150
63. SRĐAN BOSNIĆ
Arapkinja
Akvarel/pastel. 68 x 46 cm. 1986. Sign.
€ 500
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
64. ZORKA CEROVIĆ (1947)
Primorski motiv
Ulje na platnu. 30 x 30 cm. 2005. Sign.
€ 300
65. MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
Kuća sa doksatom
Ulje na platnu kaš. na karton. 20 x 30 cm. Sign.
€ 275
66. ALEKSANDAR DEROKO (1894-1988)
Akt sa ogledalom
Akvarel na hartiji. 19 x 24 cm. Sign.
€ 225
67. BORIS DIJAČKOV
Veče na Crnom moru
Ulje na platnu. 60 x 150 cm. 1955. Sign.
€ 900
Aukcija antikviteta i slika
69. KSENIJA DIVJAK
Grad
Olovka na hartiji. 28 x 40 cm. Sign.
€ 200
68. KSENIJA DIVJAK (1924-1995)
Slikar u ateljeu
Akvarel na hartiji. 52 x 34 cm. Sign.
€ 400
70. ŽIVKO ĐAK (1942-2011)
Sirena
Ulje na platnu. 80 x 70 cm. 2004. Sign.
€ 650
71. MAJA ĐOKIĆ (1972)
Cveće
Lavirani tuš na hartiji
15 x 27 cm. 2002. Sign.
€ 100
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
73. ZARE ĐORĐEVIĆ
Mrtva priroda
Ulje na platnu. 73 x 100 cm. 1992. Sign.
€ 450
72. ALEKSANDAR ALEX ĐORĐEVIĆ
Rovinj
Kombinovana tehnika. 31 x 18 cm. Sign.
€ 125
74. OLIVERA SEKA GALOVIĆ (1923)
Pejzaž
Ulje na platnu. 60 x 80 cm. Sign.
€ 500
75. JOVAN GLIGORIJEVIĆ (1967)
Alkohol
Akril na platnu. 60 x 70 cm. 2005. Sign.
€ 600
Aukcija antikviteta i slika
76.
NIKOLA GRAOVAC (1907 - 2000)
Predeo sa crkvom
Ulje na dasci.
24 x 35,5 cm. Oko 1960. Sign.
€ 950
77. GORAN GVARDIOL (1948-2011)
Četiri figure, kompozicija
Tempera na hameru.
100 x 70 cm. Oko 1988. Sign.
€ 300
78. NEDELJKO GVOZDENOVIĆ (1902-1988)
Atelje
Kombinovana tehnika. 22 x 29 cm. Sign.
€ 650
79. ZUZANA HALUPOVA (1925-2001)
Naseljavanje Kovačice
Ulje na platnu. 50 x 70 cm. 1977. Sign.
€ 1.200
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
80. RADOVAN HIRŠL (1946)
... čuva Zuhricu dok pajki
Kombinovana tehnika
33 x 22 cm. 1976. Sign.
€ 400
81. KSENIJA ILIJEVIĆ (1923-2005)
Pančevo
Ulje na kartonu.
30 x 40 cm. 1964. Sign.
€ 325
82. BOŽA ILIĆ (1919 - 1993)
Pejzaž
Ulje na platnu kaš. na karton
48 x 66,5 cm. 1975. Sign.
€ 3.400
83. BOŽA ILIĆ
Slušaoci
Ulje na platnu
69 x 56,5 cm. Oko 1950. Sign.
€ 3.800
Aukcija antikviteta i slika
84. LJUBA IVANOVIĆ (1882-1945)
Motiv iz južne Srbije
Olovka na hartiji.
25,5 x 36,5 cm. 1936. Sign.
€ 450
85. BOŽIDAR JAKAC (1899-1989)
Ljubljana iz Tivolija
Bakropis 8/50
35 x 48 cm. 1981. Sign.
€ 175
86. LJUBODRAG JANKOVIĆ JALE
(1932)
Prijateljice
Ulje na platnu. 40 x 30 cm 2002. Sign.
€ 600
87. DUŠAN JEVTOVIĆ (1925)
Selo na jugu
Ulje na platnu. 50 x 70 cm. Sign.
€ 600
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
88. ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE (1925-2008)
Flautista
Ulje na platnu kaš. 61 x 24 cm. 1984. Sign.
€ 425
90. ALEKSANDAR JERMIĆ CIBE
Violinista
Tempera i ulje na hartiji.
30 x 19 cm. 1966. Sign.
€ 175
89. ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Čelista
Ulje na kartonu. 58 x 29 cm. 1977. Sign.
€ 425
91. ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Kvartet
Ulje na platnu kaš. na karton.
25,5 x 28 cm. Sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
92. ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
Trio
Pastel na kartonu.
42 x 32 cm. 1980. Sign.
€ 200
93. MARTIN JONAŠ (1924-1996)
Čovek i pas
Ulje na platnu. 30 x 50 cm.
€ 700
94. LJUBIŠA JOVANOVIĆ KENE
Bez naziva
Ulje na platnu. 25 x 25 cm.
€ 525
95. SERGEJ JOVANOVIĆ (1922-1999)
Jezero
Ulje na platnu. 67 x 83 cm. 1982. Sign.
€ 500
96. MOMO KAPOR (1937-210)
Pesnik i muza
Flomaster na hartiji.
23 x 14 cm. Oko 1990. Sign.
€ 125
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
97. MARIJANA KARALIĆ (1948)
Devojčice
Ulje na drvetu. 33 x 44 cm. 2011. Sign.
€ 200
98. MARIJANA KARALIĆ
Mrtva priroda
Ulje na platnu. 30 x 35 cm. 2011. Sign.
€ 200
99. MARIJANA KARALIĆ
Ležeći akt
Olovka na hartiji
19 x 47 cm. 1987. Sign.
€ 100
100. MARIJANA KARALIĆ
Mostar
Ulje na platnu.
40 x 25 cm. 2011. Sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
101. KATIĆ
Pejzaž
Ulje na platnu.
34 x 49 cm. Sign.
€ 275
102. LUDWIG KELLER
Mrtva priroda
Ulje na platnu.
60 x 45 cm. 1931. Sign.
€ 400
103. TIJANA KOJIĆ (1987)
Sever II
Ulje na aluminijumu
22 x 55 cm. 2011. Sign.
€ 200
104. TIJANA KOJIĆ
Sever I
Ulje na aluminijumu
22 x 55 cm. 2011. Sign.
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
€ 200
105. ILIJA KOLARIĆ (1926-2003)
Enterijer sa cvećem
Ulje na platnu
70 x 50 cm. Oko 1960. Sign.
€ 350
106. MITO KOMATINA (1956)
Beograd
Kombinovana tehnika
48,5 x 63,5 cm. 1995. Sign.
€ 325
107. LIZA KRIŽANIĆ (1905-1982)
Maslinjak
Ulje na platnu. 53,5 x 65,5 cm. Sign.
€ 1.250
108. KAROLY KRUSNYAK (1889-1960)
Devojke čitaju pismo
Ulje na platnu. 107 x 135 cm. Sign.
€ 1.250
Aukcija antikviteta i slika
109. MIRKO KUJAČIĆ (1901 - 1987)
Portret radnika
Akvarel na hartiji
25 x 19 cm. 1936. Sign.
€ 250
110. MIRKO KUJAČIĆ
Autoportret
Ulje na platnu kaš. na lesonit
45 x 34 cm. 1972. Sign.
€ 500
111. LJUBICA LUKOVIĆ (1885-1979)
Sacre Coeur u Parizu
Tempera na hartiji. 60 x 45 cm.
€ 300
112. LJUBICA LUKOVIĆ
Cveće
Tempera na hartiji. 40 x 28 cm.
€ 200
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
www.omegawatches.com
GEORGE CLOONEY’S CHOICE.
113. MALI
Jedrilice
Ulje na kartonu. 31 x 45 cm. 1975. Sign.
€ 100
114. MOMA MARKOVIĆ (1927)
Pejzaž
Kombinovana tehnika. 17 x 22 cm. Sign.
€ 125
115. RADE MARKOVIĆ (1957)
Ovan
Drvo. 89 x 50 x 19 cm. 2011. Sign.
€ 600
116. RADE MARKOVIĆ
Muzika
Mix media. 63,5 x 64 cm. 2008. Sign.
€ 400
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
117. ANA MARINKOVIĆ (1882-1973)
Zima
Ulje na platnu. 38 x 48 cm. Oko 1930. Sign.
€ 650
118. PETAR MARKOVIĆ (1869-1952)
Pogled na Beograd
Akvarel. 20 x 28 cm. Oko 1920.
€ 200
119. PETAR MARKOVIĆ
Motiv iz Slovenije
Akvarel. 20 x 26 cm. Oko 1920.
€ 175
120. PETAR MARKOVIĆ
Starac
Akvarel na hartiji. 45 x 29 cm.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
121. NIKOLA MARTINOSKI (1903-1973)
Doilja
Ulje na platnu.
77,5 x 65 cm. 1934/35. Sign.
€ 9.000
122. DRAGAN MARTINOVIĆ (1957)
Jugnulo
Ulje na platnu kaš. na dasku
90 x 62 cm. 1985. Sign.
€ 1.800
123. STEVAN MARKUŠ (1962)
Strah
Litografija 5/6, 31,5 x 23 cm. 1990.
€ 125
124. MARIO MASKARELI (1918 - 1996)
Bokeljska bludnica
Tuš na hartiji. 48 x 34 cm. 1978
€ 125
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
125. MILORAD BATA MIHAJLOVIĆ (1923-2011)
Bez naziva
Ulje na platnu. 35 x 26 cm. Sign.
€ 450
126. FRANCE MIHELIČ (1907-1998)
Bez naziva
Grafika. 66 x 50 cm. Sign.
€ 125
127. MILIĆ OD MAČVE (1934-2000)
Izgubih u tom nemiru...
Tuš na hartiji. 31 x 52 cm. 1965. Sign.
€ 300
128. MILICA MILIVOJEVIĆ
Ohrid
Akvarel na hartiji. 46 x 26 cm. 1935. Sign.
€ 300
Aukcija antikviteta i slika
129. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908 - 1987)
Fontana na trgu Konkord u Parizu
Grafika EA 9/15, 36 x 44 cm. Sign.
€ 325
131. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Ženski akt
Akvarel na hartiji.
22,5 x 28,5 cm. 1977. Sign.
€ 350
130. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Dvorište samostana
Akvarel na hartiji. 30 x 42 cm.
€ 550
132. PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Akt
Akvarel
23 x 32 cm. 1981. Sign.
€ 350
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
133. BRANKO MILJUŠ (1936)
Mediteranski pejzaž- zid plača
Akril na platnu. 41 x 51 cm. 2003. Sign.
€ 925
134. BRANKO MILJUŠ
Nebesko znamenje
Akril na platnu. 46 x 61 cm. 2006. Sign.
€ 850
135. DUŠAN MIŠKOVIĆ (1915-1993)
Pejzaž iz okoline Beograda
Pastel na hartiji. 26 x 40 cm. 1968. Sign.
€ 100
136. DUŠAN MIŠKOVIĆ
Čovek u enterijeru
Ulje na kartonu. 32 x 46,5 Sign.
€ 550
Aukcija antikviteta i slika
137. FRANJO MRAZ (1910-1981)
Kosidba
Ulje na platnu. 47 x 61 cm. Sign.
€ 1.400
139. N.N.
Portret devojke
Ulje na platnu. 45 x 34,5 cm.
€ 600
138. N.N.
Portret
Ulje na platnu. 59 x 45 cm.
€ 300
140. MIODRAG NAGORNI (1932)
Ptica
Akvarel na hartiji
20,5 x 29,5 cm. Oko 1990. Sign.
€ 200
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
141. PREDRAG NOVAKOVIĆ (1963)
Noćni život
Ulje na platnu. 30 x 20 cm. 2004. Sign.
€ 200
142. PREDRAG NOVAKOVIĆ
Devojka
Ulje na platnu. 30 x 20 cm. 2004. Sign.
€ 200
143. PREDRAG NOVAKOVIĆ
Šor
Ulje na platnu. 35 x 45 cm. 2002. Sign.
€ 300
144. STOJAN PAČOV (1934)
Kosančićev venac
Ulje na platnu. 23 x 31 cm. Sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
145. VOJISLAV PECARSKI (1912-1991)
Jesen
Ulje na platnu. 100 x 65 cm. 1950. Sign.
€ 300
147. MIĆA POPOVIĆ (1923-1996)
Bez naziva
Ulje na šperploči, aplikacije
26 x 14 cm. 1973. Sign.
€ 975
146. LJUBA POPOVIĆ (1934)
Bez naziva
Tuš na hartiji. 27 x 21 cm. 1971. Sign.
€ 175
148. ATTILIO PRATELLA (1856-1949)
Inverno
Ulje na dasci.
24 x 29,5 cm. Oko 1900. Sign.
€ 3.500
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
149. PABLO PICASSO (1881-1973)
Sculptor at Rest, Reclining model and Sculpture
Litografija (M.Mulcahy certificate)
21 x 28 cm. 1933/1956. Sign.
€ 1.300
150. PRUDNIKOV
Akt
Pastel na hartiji
50 x 35 cm. 1981. Sign.
€ 450
151. FLORIKA PUJA (1920)
Sakupljanje sena
Ulje na platnu. 49 x 70 cm. 1964. Sign.
€ 600
152. PETAR PUTIĆ (1949)
Iščekivanje
Ulje na platnu. 40 x 50 cm. Sign.
€ 1.200
Aukcija antikviteta i slika
153. VELIBOR BUCKO RADONJIĆ (1940 – 1998)
Kuća da doksatom, stara varoš - Podgorica
Ulje na platnu. 42 x 32 cm. 1985.
€ 200
154. SAVA RAJKOVIĆ (1903-1977)
Večiti mladoženja (kostim za BDP 1949)
Akvarel na hartiji. 33 x 21,5 cm. Sign.
€ 250
155. BORIS BORISOVIČ RUMJANCEV
Talasi
Tempera na hartiji. 13,5 x 17,5 cm. Sign.
€ 75
156. BORIS BORISOVIČ RUMJANCEV
Zimski pejzaž
Tempera na hartiji. 15 x 20 cm. Sign.
€ 100
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
157. MILAN RAŠIĆ (1931)
Svadba
Ulje na platnu. 59 x 83 cm. Sign.
€ 600
158. SERGEJ RUMJANCEV
Šumski plodovi
Ulje na platnu. 106 x 98 cm. 1966. Sign.
€ 800
159. SLAVIK
Primorski motiv
Ulje na lesonitu. 60 x 85 cm. 1975. Sign.
€ 250
160. MILOŠ SARIĆ (1927-2005)
Blok
Bronza. h=22 cm. Oko 1960. Sign.
€ 800
Aukcija antikviteta i slika
161. LJUBICA CUCA SOKIĆ (1914-2009)
Mrtva priroda
Akvarel na hartiji. 37 x 61 cm. Sign.
€ 350
162. FEĐA SORETIĆ (1930)
Stogovi sena
Ulje na platnu kaš. na karton
50 x 61 cm. 2008. Sign.
€ 800
163. FEĐA SORETIĆ
Jesen u Sremu
Akril na platnu. 45 x 60 cm. 1991. Sign.
€ 750
164. FEĐA SORETIĆ
Kukuruzi
Ulje na platnu. 75 x 95 cm. 1975. Sign.
€ 1.250
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
165. MLADEN SRBINOVIĆ (1925 - 2009)
Blagovesti
Serigrafija. 45 x 39 cm.
€ 175
166. LUKA STANKOVIĆ
Manastir u Pljevljima
Lavirani tuš na hartiji
55 x 71 cm. 1956. Sign.
€ 275
167. BRANKO LALE STANKOVIĆ (1915 - 1989)
Predeo
Ulje na hartiji. 8 x 25 cm. 1976.
€ 125
168. BRANKO LALE STANKOVIĆ
Hvar - Pakleni otoci
Ulje na lesonitu. 50 x 70 cm. 1961. Sign.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
169. CAROL POPP DE SZATHMARI (1812-1887)
Princ Carol I of Romania i princeza Elizabeth
Par akvarelisanih portreta. 45 x 30 cm (x 2) 1874. Sign.
€ 2.400
170. DRAGOSLAV STOJANOVIĆ SIP (1920-1976)
Korčula
Tuš na hartiji. 28 x 39 cm. Oko 1960. Sign.
€ 350
171. ŽIVKO STOJSAVLJEVIĆ (1900-1978)
More
Ulje na kartonu kaš. na platno. 26 x 34 cm. Sign.
€ 325
172. TODOR ŠVRAKIĆ (1882-1931)
Kosac
Akvarel na hartiji. 30 x 22 cm. Sign.
€ 275
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
173. BOGDAN ŠUPUT (1914 - 1942)
Portret muškarca
Ugalj na hartiji. 47 x 30 cm. Sign.
€ 200
174. BOGDAN ŠUPUT
Akt
Olovka na hartiji. 32 x 14 cm. 1936. Sign.
€ 175
175. OLIVER TIHI (1943 - 1995)
Jesen
Crtež tušem. 61 x 41,5 cm. 1989. Sign.
€ 400
176. PETAR TIJEŠIĆ (1888 - 1978)
Akt muškarca
Crtež olovkom na hartiji. 60 x 38 cm. 1908.
€ 500
Aukcija antikviteta i slika
177. UROŠ TOŠKOVIĆ (1932)
Lice u profilu
Tuš na hartiji. 22,5 x 16 cm. 1957.
€ 125
178. UROŠ TOŠKOVIĆ
Profil muškarca
Tuš na hartiji. 14 x 16 cm. 1956.
€ 125
179. PAVLE VASIĆ (1907-1993)
Tašmajdan
Ulje na platnu. 32 x 40 cm. 1937.
Sign. na poleđini
€ 550
180. PAVLE VASIĆ
Gonič
Akvarel na hartiji. 19 x 28 cm. 1935. Sign.
€ 200
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
181. BOGOSAV VOJINOVIĆ PELIKAN (1894-1942)
Kula
Akvarel. 70 x 48 cm. 1940.
€ 125
182. BOGOSAV VOJINOVIĆ PELIKAN
Skoplje
Akvarel na hartiji. 49 x 34 cm. Sign.
€ 250
183. MILOŠ VUJASINOVIĆ (1971)
Neka švaleracija
Tuš i pastel na hartiji
14 x 19,5 cm. 2009. Sign.
€ 100
Aukcija antikviteta i slika
184. MILOŠ VUJASINOVIĆ
Ribe
Akvarel na hartiji
25 x 36 cm. 2011. Sign.
€ 150
185. VLADIMIR VELIČKOVIĆ (1935)
Trkač
Grafika 58/99, 79 x 59 cm. 1985. Sign.
€ 250
186. VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Bez naziva
Grafika 69/150, 76 x 56 cm 1971. Sign.
€ 125
187. VLADIMIR VELIČKOVIĆ
Pacov
Grafika, I/X, 56 x 46 cm 1977. Sign.
€ 150
188. MILOVAN VIDAK (1926-2003)
Kristal- A III
Ulje na platnu. 15 x 10 cm.
€ 800
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
189. SVETISLAV VUKOVIĆ (1901 - 1980)
Par u polju
Ulje na lesonitu. 130 x 160 cm. 1941. Sign.
€ 2.800
190. SVETISLAV VUKOVIĆ
Devojka sa voćem
Ulje na lesonitu. 148 x 100 cm. 1941. Sign.
€ 2.200
191. LAZAR VUJAKLIJA (1914-1995)
Bez naziva
Tempera na hartiji. 61 x 42 cm. 1989.
Sign. na poleđini.
€ 400
Aukcija antikviteta i slika
192. KAZIMIR WOSINSKI (1886-1970)
Portret devojke
Akvarel na hartiji. 58 x 45 cm. 1943.
€ 225
193. JOVAN ZORKO (1946)
Rijeka Crnojevića
Ulje na platnu. 55 x 70 cm. 1997. Sign.
€ 400
194. Lj. ZVICER
Cetinjski manastir
Ulje na šperu. 24 x 47 cm. 1970. Sign.
€ 150
195. MILKA ŽIVANOVIĆ
Grožđe u korpi
Ulje na platnu. 50 x 68 cm. Sign.
€ 400
M a d l ` A r t , 1 2 . d e c e m b a r 2 0 11 .
Aukcija antikviteta i slika
Prikupljamo
eksponate za
sledeće aukcije
A.K. ”MadlArt”
Kralja Milana 21 11000 Beograd
tel: 011/3243-009 fax: 011/334-63-81
e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
4 540 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content