close

Enter

Log in using OpenID

Ankica Kosovec Krželj u PDF formatu

embedDownload
ODGOVORNO KORIŠTENJE
MOBILNIH TEHNOLOGIJA
Mr. sc. Ankica Kosovec-Krželj, dipl. ing. el.
10.10.2014.
1
• nismo protiv
teleoperatera
• protiv smo
postavljanja
antena na ovaj
način
„Jedan od kriterija
za odabir lokacije
baznih stanica jest
da na određenom
području ne rastu
ugrožene biljne i
životinjske vrste”
10.10.2014.
2
OPERATORI TVRDE….
„Granične vrijednosti elektromagnetskih polja u Hrvatskoj
otprilike su upola manje od onih u EU, koja poštuje norme
Međunarodne komisije za zaštitu od
ne ionizirajućeg zračenja (ICNIRPP)”
Jakost električnog polja (V/m) u područje povećane osjetljivosti za frekvenciju :
935 M Hz (GSM)
2100 M Hz (UMTS)
ICNIRPP
42,0
61,0
Hrvatska
16,8
24,4
10.10.2014.
3
Smjernice se temelje na kratkotrajnim, trenutnim utjecajima na
zdravlje, kao što su podražaji perifernih živaca i mišića, šok i
opekotine izazvane diranjem objekata, te povišenim
temperaturama tkiva uslijed absorbcije energije EM polja.
(ICNIRP 1998, st.496) effect on the environment
Induciranje raka dugotrajnim izlaganjem radiofrekvencijskom
zračenju nije uzimano u obzir
( ICNIRPP 1998, st. 496).
Djeca, starije ili kronično bolesne osobe mogu imati nižu sposobnost
tolerancije ne-ionizirajućeg zračenja. Stoga bi trebalo odrediti zasebne razine
za različite skupine unutar opće populacije, ili još učinkovitije, podesiti razine
za opću populaciju na način da se uključe i takve skupine.
(ICNIRP Statement, str . 546, April 2002 Vol. 82, br.4)
10.10.2014.
REZOLUCIJA 1815 (2011) „Potencijalna
opasnost od EM pola i njihov utjecaj na
okolišids and their effect on the environment
8.1.2. preispitati znanstvenu bazu za postojeće standarde
izloženosti elektromagnetskim poljima postavljenim od
ICNIRP, jer imaju ozbiljna ograničenja , i primjeniti
predostrožnost, koja pokritva kako termičke tako i
biološke utjecaje elektromagnetske emisije ili radijacije.
8.4.4. određivati lokacije za nove GSM, UMTS.. antene ne
samo, prema interesima teleoperatera nego u
konzultaciji s lokalnom i regionalnom upravom, lokalnim
stanovništvom i udrugama građana kojih se to tiče.
10.10.2014.
5
10.10.2014.
6
Dozvoljene granice u odnosu na ICNIRP (100%)
70%
60%
50%
40%
30%
V/m
EU Resol. 1815
CROATIA
USA
Russia
mW/m2
Spain
Slovenia
Belgium(Flamania)
Belgium (Brusseles Reg.)
Belgium (Wallonia)
Bulgaria
Greece
Italy
Lithuania
Luxembourg
Poland
20%
10%
0%
IOFCOM / BAKOM 2002 studija pokazuju da operativna mreža u gusto
naseljenom graduskom području zahtijeva gustoću snage magnetskog toka
10.10.2014. do 200 mW/m2
7
mj
.24
Realizacija baznih stanica (GSMA Europe)
12
2
0
Zakonska obveza
Tipični rokovi 2007
Tipični rokovi 2009
Tipični rokovi 2012
10.10.2014.
9
ZAGREB
10
10.10.2014.
ZAGREB
10.10.2014.
11
ZAGREB
10.10.2014.
12
VARAŽDIN
10.10.2014.
13
Malo teorije …
10.10.2014.
Ankica Kosovec-Krželj, Mr.Sc.
14
POSTAVLJANJE BAZNIH STANICA KROVNIM PRIHVATOM
•
10.10.2014.
25 m
15
TEORIJA……..I PRAKSA
10.10.2014.
16
MOBITEL VIŠE ZRAČI OD BAZNE STANICE
• točno za 10-tak sekundi do uspostave poziva
• vjerojatno točno dok traje razgovor ako
ne koristimo slušalice
…..ALI
• predškolska djeca ne koriste mobitel
• školska djeca uglavnom koriste SMS ili aplikacije za igre
…..ALI
• Mobitel se za govorne pozive koristi < 500 min/mjesec
Dan ima 1 440 minuta, mjesec ima 43 200 minuta
10.10.2014.
17
ŠTO PODUZETI?
GRAĐANSKOM INICIJATIVOM INICIRATI IZMJENU ZAKONA
HVALA NA POZORNOSTI
10.10.2014.
18
Reference
• http://www.foti.co.rs/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=90&Itemid=92
• Http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/emf_c
omparision_policies_en.pdf
• http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Ado
ptedText/ta11/ERES1815.htm
• http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php
• http://www.upkh.hr/
• http://hidra.srce.hr/arhiva/263/74545/narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_98_2036.html
10.10.2014.
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
1 904 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content