close

Enter

Log in using OpenID

CARINARNICA / CUSTOMS OFFICE ADRESA

embedDownload
CARINARNICA / CUSTOMS
OFFICE
ADRESA / ADDRESS
TELEFON /
PHONE
RADNO VRIJEME /
WORKING HOURS
DUBROVNIK
Carinska ispostava Gornji
Brgat
Carinska ispostava Karasovići
Carinska ispostava
Luka Gruţ
Carinska ispostava Pošta
Carinska ispostava
Zračna Luka
Carinska ispostava
Korčula
Dr. Ante Starčevića 53, 20000 Dubrovnik
20207 Mlini
020/772000
020/772059
7.30-15.30h
0-24h
20220 Karasovići
Robna:A.Starčevića 9 Granična: Pape
Ivana II br 1,20000 Dubrovnik
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Zračna Luka Dubrovnik, 20213 Čilipi
020/772072
020/772062
Obala dr. Franje TuĎmana bb, 20260
Korčula
020/772080
0-24h
Robna: 7.30-15.30h
Granična: 0-24h
7-15h
Robna: 7.00-15.00
Granična: 0-24h
Robna: 6-14h Granična:622h
Carinska ispostava
Zaton Doli.
Bistrina, 20205 Topolo
020/752800
0-24h
KARLOVAC
Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac
047/634-705
7.30-15.30h
Carinska ispostava II Karlovac
Carinska ispostava II Maljevac
Carinska ispostava III Jurovski
Brod
Ilovac bb, 47000 Karlovac
47222 Cetingrad, Maljevac bb
47126 Ţakanje bb
047/634-735
047/781290
047/634-727
8.00-19.00
0-24h
0-24h
KOPRIVNICA
KOLODVORSKA bb, KOPRIVNICA
48000
Ulica blajburških ţrtava 24, Bjelovar
43000
Ivana Česmičkog bb, Koprivnica 48000
048/664825
7.30-15.30h
043/264310
Radni dan:7-19
048/664837
Dravska bb, 48331 Gola
048/664839
Radnim danom:7-19h
subota 8-12h
0-24h
KRAPINA
Carinska ispostava Macelj
Carinska ispostava Krapina
Carinska ispostava Lupinjak
OSIJEK
Carinska ispostava II Donji
Miholjac - most
ŢUTNICA 4-6, KRAPINA 49000
Gornji Macelj, Đurmanec 49225
Ţutnica bb, Krapina 49000
Lupinjak bb, Hum na Sutli 49231
Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek
Granični prijelaz, 31450 D. Miholjac
049/264-914
049/264951
049/264932
Tel. 049/264970
031/501200
031/587121
7.30-15.30h
0-24h
7.30-19.00h
0-24h
7.30-15.30h
0-24h
Carinska ispostava III Batina
Carinski ispostava II Slobodna
zona Osijek - Tranzit
Carinska isposava Donji
Miholjac - terminal
Carinska ispostava II Erdut
Carinska ispostava II Luka
Drava Osijek
GP Batina, 31306 Batina
Vukovarska cesta 229, 31000 Osijek
031/587131
031/587133
0-24h
7.30-15.30h
Ljudevita Gaja 15b, 31540 Donji Miholjac
031/587116
7.30-15.00h Pon.-Pet.
Granični prijelaz, 31206 Erdut
Donjodravska Obala 6, 31000 Osijek
031/587129
031/587100
0-24h
Robna: Pon.-Pet 7.3015.30; Granični: Pon-Sub:
7.00-19.00 Nedjelja,
blagdani: 7.00-15.00
Carinska ispostava II
Duboševica
Carinski ispostava II Osijek –
terminal
GP Duboševica, 31312 Duboševica
031/587125
0-24h
Sv. Leopolda Bogdana Mandić 33,
31000 Osijek
031/593175
7.30-19.00h Pon. - Pet.
8.00-12.00 Subotom
OTOČAC
Ulica bana J. Jelačića 5b, 53 220
053/655300
7.30-15.30h
Carinska ispostava II Bjelovar
Carinska ispostava II
Koprivnica
Carinska ispostava III Gola
020/772051
020/772054
Carinska ispostava Ličko
Petrovo Selo
Carinska ispostava Gospić
Carinska ispostava III Senj
OTOČAC
GP Ličko Petrovo Selo, 53233 Ličko
Petrovo Selo
Bilajska bb, 53000 Gospić
Strmec 3, 53270 Senj
053/655340
0-24
053/655-325
053/655-335
7.30-15.30h
Robni:7.30-15:30h
Trg Kralja Tomislava 26, 20340 Ploče
GP Mali Prolog, Nova Sela 20278
020/796000
020/796049
7.30-15.30h
0-24h
Trg Kralja Tomislava 26, 20340 Ploče (
fizički se nalazi u BIH)
Trg Kralja Tomislava 26, 20340 Ploče
020/796053
0-24h
020/796040
Obala Neretvanske Kneţevine 1, 20350
Metković
020/796051
Robna: 7.30-15.30
Granična: 0-24h
Robni: 7.30-15.30
Granični:0-24h
Ponta bb, Klek 20356
Orah bb, Vrgorac 21276
020/691951
021/796057
0-24h
0-24h
PULA
Riva 10, 52100 Pula
052/615200
7.30-15.30h
Carinska ispostava Pazin
Carinska ispostava Buzet
Carinska ispostava Rovinj
Šime Kurelića 20/3, Pazin
Naselje Baraka 7, Buzet
Pećine 9, Rovinj
052/615282
052/615279
052/615248
Carinska ispostava Plovanija
Carinska ispostava Zračna
luka
Carinska ispostava Kašel
Buje, Plovanija bb
Valtursko polje bb, Pula-Valtura
052/615262
052/615275
7.30-15.30h
7.30-15.30h
Robna:7:30-15:30h
Granična: 8-20h
0-24h
0-24h
Buje, Kaštel bb
052/615290
Granični:0-24h
Carinska ispostava Poţane
Carinska ispostava Luka Pula
Carinska ispostava Umag robna
Carinska ispostava Labin
Buzet, Poţane bb
Labinska 38, Pula
Umag, Vrh bb
052/669038
052/615265
052/615286
0-24h
7.30-15.30h
7.30 - 15.30h
Dubrova bb, Labin
052/615271
7.30-15.30h
Carinska ispostava Buje
Digitronska 33, Buje
052/615296
7.30-19.00h
Carinska ispostava Poreč robna
Carinska ispostava Jelovice
M. Vlašića 49, Poreč 52440
052/615257
7:30-15:30 h
Lanišće, Jelovice bb
052/640402
RIJEKA
Riva Boduli 9, 51000 Rijeka
051/525100
Izvan turističke sezone:622, lipanj, srpanj, kolovoz:
0-24
7.30-15.30h
Carinska ispostava I Luka
Rijeka
Senjsko pristanište bb, Rijeka
051/525176
Robna:Pon.-Pet:7.3015.30h Granična:0-24h
Carinska ispostava I Škrljevo
Industrijska zona Kukuljanovo bb, Rijeka
051/319123
Carinska ispostava Pošta
Carinska ispostava III Mali
Lošinj
Carinska ispostava II Omišalj
Krešimirova 7, Rijeka
V. Gortana 7, Mali Lošinj
051/319143
051/319137
Hamec 1, Omišalj
051/319166
Carinska ispostava I Rupa
Carinski odjeljak II Prezid
(pogranični)
Carinski ispostava III Brod na
GP Rupa, Rupa
Prezid
051/319157
pon-pet:7.30-19.30 sub.
7.30-15.30h
7.30-15.30h Pon.-Pet.
7.30-15.30 Robni; 06-22
Granica
Robna: Pon-Pet:7.3015.30;Granična:0-24
0-24h
7-19h
Fankopanska bb, Brod na Kupi
051/319140
PLOČE
Carinska ispostava III Mali
Prolog
Carinska ispostava II Metković
Carinska ispostava II Luka
Ploče
Carinski ispostava II
Ţeljeznički kolodvor i Luka
Metković
Carinska ispostava III Klek
Carinska ispostava III Orah
0-24h
Kupi
Carinska ispostava I Pasjak
GP Pasjak, Pasjak
051/319150
0-24h
Carinska ispostava II Nova
Gradiška
Carinska ispostava II Poţega
Carinska ispostava II
Slavonski Brod-robna
Carinska ispostava II
Slobodna zona Slavonski
Brod
Carinska ispostava II Stara
Gradiška
Carinska ispostava II
Slavonski Brod -most
Carinska ispostava II
Slavonski Šamac
Petra Svačića 2, 35400 Nova Gradiška
035/453541
7.30-15.30h
Osiječka ulica 19, 34000 Poţega
Dr.Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
034/203406
035/453570
7.30-15.30h
7.30-15.30h Pon - Pet
Dr.Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
035/218780
7.00 - 19.00 h
Granični prijelaz, 35400 Stara Gradiška
PP-1
Granični prijelaz, 35000 Sl.Brod PP-724
035/453588
0-24h
035/453551
0-24h
Granični prijelaz Slavonski Šamac,
35220 Slav. Šamac
035/453581
0-24h
SPLIT
Zrinsko Frankopanska br. 60, Split
021/342124
7.30-15.30h
Carinska ispostava Sjeverna
luka Split
Put Sj. luke bb,Split
021/342193
od ponedjeljka do petka
od 7,30 do 20,00 sati, a
subotom od 7,30 do 15,30
Carinska ispostava I
Dugopolje
Carinska ispostava II Imotski
Sv.Duje 6, 21204 Dugopolje
021/316-135
Fra Rajmonda Rudeţa 1, Imotski
021/671082
Carinska ispostava III Pošta
Carinska ispostava Zračna
luka Split
Carinska ispostava Luka Split
Hercegovačka 1, Split
Kaštel Štafilić, Cesta Dr.Franje TuĎmana
96
Gat Sv. Duje Split
021/316115
021/316129
Carinska ispostava Kamensko
Carinska ispostava II Vinjani
Donji
GP Kamensko, Kamensko
GP D.Vinjani, Donji Vinjani
021/342154
021/316121
0-24h
Robna: 7.30-15-30h
Granična: 0-24h
ŠIBENIK
Carinska ispostava Raţine
Carinski odjeljak I Strmica
Obala hrv. mornarice 2, Šibenik
Šibenik-Raţine bb
GP Strmica, Strmica
022/212322
022/462253
022/660419
7.30-15.30h
7.30-15.30h
0-24h
Carinska ispostava II Luka
Šibenik
Obala hrv. mornarice 2, 22000 Šibenik
Robna:
022/462216
Granična:
022/212698
Robna: 7.30-15.30h
Granična: 0-24h
Carinska ispostava II Knin
Dr.Franje TuĎmana 1,22300 Knin
022/462250
7.30-15.30h
VARAŽDIN
Carinska ispostava Varaţdin
Vilka Novaka 48c, 42000 Varaţdin
V. Novaka 48c, 42000 Varaţdin
042/234200
042/234260
Carinska ispostava Goričan
GP Goričan, 40324 Goričan
040/304040
7.30-15.30h
od 7,30 do 19,00 sati,
subotom od 7,30 do 12,30
sati
0-24h
Carinska ispostava I Dubrava
Kriţovljanska
Carinski odjeljak II Otok Virje
Carinska ispostava Mursko
CI Dubrava Kriţovljanska, 42208 Cestica
042/234280
0-24h
Cestica bb, 42208 Cestica
Trg Josipa Bana Jelačića bb, 40315
042/234282
040/304022
0-24h
0-24h
SLAVONSKI BROD
021/316117
Pon-Pet 7,30 do 15,30
7.30-15.30h
7.30-15.30h
Robna: 7.30-15-30;
Granična: 0-24h
0-24h
Središće
Carinska ispostava Čakovec
Mursko Središće
Carinski odvojak bb, 40000 Čakovec
040/304015
Carinska ispostava II Trnovec
CI Trnovec, 40306 Macinec
040/304027
Carinska ispostava Kotoriba
Kolodvorska bb, 40329 Kotoriba
040/304043
VIROVITICA
Stjepana Radića 21/1, Virovitica 33000
033/743-307
Radnim danom:7.30-19h
sub: 8-12.30h
7.30-15.30h
Carinska ispostava II
Virovitica (robna)
Carinska ispostava II Terezino
Polje
Vinkovačka cesta 14, 33000 Virovitica
033/743330
7.30-15.30h
Gornje Bazje 33407
033/743325
0-24h
VUKOVAR
Dr.Franje TuĎmana 12
032/453209
8.00-16.00h
Carinska ispostava I Bajakovo
Carinska ispostava Vinkovci
Granični prijelaz, Bajakovo 32264
Eugena Kvaternika 76, 32100 Vinkovci,
PP 32
GP Tovarnik, 32249 Tovarnik
Ţeljeznički kolodvor Tovarnik, 32249
Tovarnik
B. Radića bb, 32270 Ţupanja, PP 78
032/336184
032/453254
0-24h
7.30-15.30h
032/453281
032/453298
0-24h
0-24h
032/453271
7.30-15.30h
GP Ţupanja, 32277 Ţupanja-most
032/453238
0-24h
Vijeće Europe 25, 32000 Vukovar,PP 59
032/453265
7.30-15.30h
Dunavski prilaz bb, 32000 Vukovar
032/453241
Robna: 7.30-15.30h
032/453262
032/453286
0-24h
0-24h
ZADAR
Miroslava Krleţe bb, 32260 Gunja
Most na Dunavu Ilok-Bačka-Palanka,
32236 Ilok
Ivana Brčića 2, Zadar
023/282300
7.30-15.30h
Carinska ispostava Gaţenica
Ivana Brčića br. 2, 23000 Zadar
023/282350
Carinska ispostava Luka
Zadar
Ivana Brčića 2, 23000 Zadar
023/282337
Carinska ispostava III Zračna
luka Zadar
Zračna luka b.b., 23222 Zemunik Donji
023/282355
Robna: pon-pet 7,3020,00; Granična: 0 - 24h
Robna:7.30-15.30
Granična: po plovidbenom
redu
7,30-15,30 radnim danom
06-22 i po najavi
zrakoplova
ZAGREB
Carinska ispostava Jankomir
Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb
Jankomir 25, Zagreb
01/6511500
01/6511750
7.30 - 15.30
7.30-19h
Carinska ispostava Ţitnjak
Slavonska Avenija bb, Zagreb
01/6511735
Carinska ispostava I Bregana
Autoput bb
01/3368161
Pon-Pet:8-19h Subota 815.30h
0-24h
Carinska ispostava I Zračna
luka
Rudolfa Fizira bb, Velika Gorica
Carinska ispostava Tovarnik
Carinski ispostava Ţeljeznički
kolodvor Tovarnik
Carinska ispostava Ţupanja terminal
Carinska ispostava II Ţupanja
- most
Carinska ispostava Slobodna
zona Vukovar
Carinska ispostava II Vukovar
Carinska ispostava II Gunja
Carinska ispostava Ilok
IN TIME Tel.
01/6254-476
CI Zračna Luka
Tel. 01/6511-670
DHL Tel.
01/6651-111
CI Zračna Luka
7.30-19.00, subotom od
8.00 do 12.30 sati
0-24h
Putnički: 0-24 Robni:
7.30-15.30h INTIME,
FEDEX i DHL: 7.30-15.30
Fax. 01/4562545
IN TIME Fax.
01/6254-488
01/6511682
Carinska ispostava II Ranţirni
kolodvor
Jakuševac 2, Zagreb
Carinska ispostava Podsused
Josipa Lončara 3, Zagreb
01/6511782
Pon-Pet 7.30-15.00, Sub
7.30-15.00h Granična:024
Pon-Pet:7.30-15.30h
Carinska ispostava Velesajam
Carinska ispostava Zapadni
kolodvor
Carinska ispostava II Pošta
Avenija Dubrovnik 11, Paviljon 9, Zagreb
Vodovodna 20a, Zagreb
01/6511635
01/6511840
Pon-Pet:7.30-15.30h
Pon-Pet:7.30-15.30h
Kneza Branimira 4, Zagreb
01/6511662
Robna: Pon-Pet:7.3015.30h Granična: PonSub 7.30-20.30
Carinska Ispostava II
Jasenovac
Carinska ispostava Sisak
Uštica bb, 44324 Uštica
044/614426
0-24h
Rimska bb, Sisak
044/614-411
Pon-Pet 7.30-15.30h
Carinska ispostava Kutina
Metanska 9, Kutina
044/614417
Pon-Pet:7.30-15.30
Carinska ispostava Slobodna
zona Zagreb
Carinska ispostava II Glavni
kolodvor
Carinska ispostava I Hrvatska
Kostajnica
Jankomir bb, Zagreb
01/3871745
Pon-Pet:7.30-15.30h
Gl. Kolodvor V. peron, ul. Grgura
Ninskog 1, Zagreb
Krešimira Hajdića bb, Hrvatska
Kostajnica
01/6511706
0-24h
044/614-421
8-20h
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
63
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content