close

Enter

Log in using OpenID

27. aukcija -knjige, zemljovidi, plakati

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
27. AUKCIJA - KNJIGE,
ZEMLJOVIDI, PLAKATI
- Subota, 5.05.2012.
s početkom u 13,00 sati
(od broja 2001 do broja 2461)
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 700 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
KNJIGE I ČASOPISI
1635 Ivan Polanco ( oko 1516.-1576. ), španjolski
isusovac, objavio je na latinskom jeziku priručnik
namijenjen svećenicima za ispovijedanje pod naslovom Breve directorium (1554.). Tu je knjigu na
hrvatski (“slovinjski”) preveo i izdao Šime Budinić
(Zadar 1530.-1600.), Zadranin, klerik, nadbiskupski
kancelar, a tek onda i svećenik, prezbiter 1582. Rafael Levaković je 1635. objavio glagoljaško izdanje
gore spomenutog djela. To je njegovo drugo djelo
koje je izdao, prvo djelo koje je Levaković objavio je
bio Rimski misal. U vrijeme objavljivanja ovog djela
Levaković je bio u službi kongregacije za promicanje
vjere kao redaktor crkvenoslavenskih liturgijskih knjiga.Vrlo rijetko, dobro očuvano,18x12cm, 298 str.
2001 Marko Marulić: Opera di Marco Marulo da Spalato circa l’institutione del buono, et beato vivere..., Venecija,
apresso Gasparo Bindoni 1568, 452 str. Rani prijevod na
talijanski najpoznatijeg i najprevođenijeg djela začetnika
hrvatske književnosti. Knjiga je kompletna, u originalnom kožnom pergamentnom uvezu i dobrom stanju.
1100
2002 Jakov Mikalja: Blago jezika Slovinskoga ili Slovnik u
momu izgovaraju se riječi slovinske. Seraphinum Laureati 1649. 11x16cm. Izuzetno rijetko. Ovaj primjerak
nije kompletan te ima 738 od 863 str. Jakov Mikalja
isusovac, leksikograf. Njegov rječnik sadrži oko 25000
hrvatskih riječi koje su objašnjene istoznačnicama talijanskog i latinskog jezika. Ispred Rječnika je kratka gramatika talijanska ili kratak nauk za naučiti latinski jeziknapisana hrvatskim jezikom. Mikalja je u izboru riječi
dao prednost štokavskim riječima ali nije ni isključio ni
one iz čakavskoga dijalekta. Odlučio se za “Bosanski
jezik” smatrajući ga najljepšim među južnoslavenskim
jezicima i dijalektima te utjecao ne samo na potonje leksikografe nego i na izbor štokavske dijalektalne osnove
za budući hrvatski standardni jezik. Rječnik je Mikalja
počeo tiskati u Loretu, ali je ta tiskara bila presiromašna
znakovima te je rječnik dovršen u Ankoni.
500
2003 Minucio Minuci: Historia degli Uscochi,1602
Zadar.Vrlo rijetko! Prvo izdanje znamenite povijesti
uskoka,koju je zadarski nadbiskup Minuci opisao
do 1602.Knjiga je uvezana sa još 4 manja djela.120
str+15str+15str+ 24 str.15x10cm. Odlična kvaliteta.
2004 Rafael levaković, Šimun Budinić-Joannes Polanco:
Breve directorium - Ispravnik za erei ispovidnici
i za pokornih, prenesen s latinskog jezika u slovjanski, Romae, Typis sac. Cong. De propag. Fide,
2005 La Mente del Savio, Vienna 1685. Dedicata Alla Sacra Cefarea Real Maefta dell’ Imperatrice Eleonora,
Regina della Germania, Ungaria Boemia, & Arciduchessa D’Austria & nata principessa di mantova e
monferrato & da Gioan Battista Comazzi. Tvrdi uvez
u dobrom stanju. Dimenzije 11x17.4 cm, 174 str.
20
2006 Biondi, Francesco Giovani-Biundović, Franjo Ivan
“L, Historia delle guerre civili d,Inghilterra Povijest
engleskih građanskih ratova Bologna, Carlo Zenero,
1647. Biundović, Franjo Ivan (Hvar 1573. - Lausanni 1644.), potomak stare hvarske pučke obitelji, vodio je uzbudljiv život špijuna i diplomata. Završivši
studij postaje odvjetnik na Hvaru, no željan pustolovina i svijeta odlazi u Veneciju 1605, mijenja
prezime u Biondi i špijunira u korist Venecije, ali
i drugih sila. Pod utjecajem engleskog poslanika
u Veneciji prelazi na protestantizam, a zasitivši se
Venecije odlazi u London gdje je dobro primljen
1600
na kraljevskom dvoru, dobiva plemićku titulu te se
bogato oženio. U međuvremenu razotkriva zavjeru
europskih dvorova protiv Dubrovnika.Za boravka u
Londonu, Biundović piše djelo o povijesti engleskog
građanskog rata, na talijanskom jeziku koje izlazi
u Veneciji 1637. Djelo na engleski prevodi vojvo1500
da od Montmountha, Henry Carey i tako ga čini
pristupačnim Englezima. Djelo se s pravom smatra
jednim od najznačajnijih prikaza engleske povijesti
spomenutog razdoblja, što priznaju i Englezi. Fran-
900
3
cis Vernon, koji je u 17. stoljeću plovio Jadranom, u
svom putopisu piše. “Prošli smo pokraj Hvara,..., ali
ovdje je rođen Biundović, čovjek koji je napisao našu
englesku povijest.” Knjiga je prvo izdana u Londonu
1641. Ovo je drugo talijansko izdanje (prvo talijansko Venezia 1644). Knjiga je u originalnom uvezu,
no knjižni uvez je razvezan pa je potrebna manja
restauracija.Knjiga je cjelovita ima svih 1506 str.
2007 Ivan Lučić: De Regno Dalmatiae et Croatiae, Libri
sex (Editio nova atque emendata), Trattner, Beč
1758. Treće (nakon frankfurtskog i amsterdamskog)
samostalno izdanje najpoznatijeg djela utemeljitelja
hrvatske historiografije. Posebna je zanimljivost što
je uz Lučićevo djelo priuvezan tekst Positiones Philosophico-mathematicae Emericusa Armprustera. Folio
format, originalan kožni uvez s rebrastim ukrašenim
hrptom i naslovom. Savršeno stanje papira i tiska.
2008 Baltazar Adam Krčelić: Historiarun Cathedralis
ecclesiae Zagribiensis-Povijest zagrebačke nadbiskupije, Zagreb 1770, Anton Jandera Krčelić,
Baltazar Adam (Šenkovec kraj Zaprešića 1715.- Zagreb 1778.) poznati je hrvatski povjesničar, pravnik
i teolog. Tema knjige je povijest zagrebačke nadbiskupije od osnivanja biskupije do 1770. No kroz
crkvenu povijest prati i sva druga bitna događanja
u Zagrebu i kontinentalnoj Hrvatskoj. Knjiga je folio formata (32x21cm), u odličnom je stanju i ima
340 str. Uvezana u originalni kožni uvez.
800
2009 Alberto Fortis: Viaggio in Dalmazia I-II, Alvise
Miloco, 177a Venezia, I tom 230, II tom 204 str, 25
x19cm, 13 gravira i zemljovida, vrlo dobro očuvano.
Alberto Fortis, talijanski pisac i prirodoslovac, opat
augustinskog reda i prosvjetitelj putovao je Europom, a slavu je postigao svojim putopisom po Dalmaciji 1774. Djelo je nastalo nakon njegove Raspave
i razmatranja o otoku Cresu i Osoru (Saggio d osservazioni sopra l isola de Cherso ed Ossero 1771).
Od proučavanja prirode proširio je svoja zanimanja
na proučavanje povijesti, kulture i običaja naših
ljudi i krajeva. Putovanje po Dalmaciji prevedeno
je ubrzo na njemački i francuski,a narodna pjesma
Hasanaginaca, koju je objavio u originalu i u tali500
janskom prijevodu prevedana je ubrzo na njemački
(Goethe), ruski (Puškin) i druge jezike. Po mnogim
pogledima Fortis je preteča europskog predromantizma. Svojim zapisima o običajima Morlaka, a
to je drugo poglavlje njegova Puta po Dalmaciji.
Fortisov putopis je prvi kompletni putopis koji je
posvećen Dalmaciji, naime zapisa o Dalamaciji ima
i u drugim putopisima no samo po par stranica jer
su bili dijelovi u putopisima cijele regije.
4000
4
2010 Januš Juraj Holland: Raztolnachenye evangeliumov nedelyneh (Tumačenja nedjeljnih evanđelja),
Zagreb 1796. Na kajkavski književni jezik preveo
s njemačkog Josef Ernest Matijević. To su homilije
ili propovijedi evanđelja koja su se čitala na četiri
nedjelje Došašća, na nedjelju po Božiću, na šest nedjelja poslije Tri kralja i na nedjelju septuagesime (9.
nedjelja prije Uskrsa ili 3. prije Pepelnice). Knjiga
ima Predgovor na početku i Kazitel (kazalo) na kraju. Na koricama se potpisao tintom Antonij Novak
i olovkom piše: G. Jakupeku. Latinski su rukopisni
tekstovi na prvim i zadnjim koricama pisani tintom.
(knjigu identificirala Dr. sc. Marica Čunčić)
150
2011 Pietro Nutrizio Grisogono:Riflessioni sopra lo stato presente della Dalmazia,Firenza 1775, 108 str, 22x17cm
Vrlo zanimljiva knjiga o Dalmaciji talijanskog putopica
Pietra Nutrizia Grisogona. U ovom djelu Grisogono daje
vrlo kvalitetan prikaz zbivanja u Dalmaciju u drugoj
polovici 18. stoljeća.Vrlo kritički kao i Ivan Lovrić
komentira poznati Fortisov Put po Dalmaciji koji je
izašao godinu prije.Detaljnjo opisuje proizvodnju ulja
i vina te poljoprivredu i ribarstvo Dalmacije.Također
piše o umjetnicima i znanstvenicima iz Dalmacije
400
2012 Polizza d’Incanto, e Capoli Generali per li Dazj dipendenti dalla Camera Fiscal di Lesina, 1790.Knjiga ima
5 poglavlja: 1. Capitoli per il Dazio della Nuova Imposta di Lesina di pubblica ragione, 2. Per il Dazio
Dogana di ragion della Comunita di Lesina, 3. Per il
Dazio Beccaria di ragion della Comunita di Lesina
con gli Aggionti di pubblica ragione, 4. Per il Dazio
Trentesimo di ragion della Comunita di Lesina con
gli Aggionti di pubblica ragione, 5. Per il Dazio Mosti, e Biade di ragion della Comunita di Lesina. Meki
uvez. Dimenzije 18x24 cm, broj stranica 77.
2013 Santorio Santorio: La Medicina Statica de’ Santori da Capo d’Istria ...co’ Commentari di Martin
Lister..., e i Canoni della Medicina de Solidi di
Giorgio Baglivi..., Domenico Occhi, Venecija 1749.
Najpoznatije djelo svjetski poznatog liječnika S.
Santorija rođenog u Kopru u Istri 1561. Boravio u
Hrvatskoj od 1587-99, vjerojatno u službi Zrinskih. Uveo u liječničku praksu upotrebu vage (vidi
ilustraciju) i termometra. Zanimljivost ovog izdanja
je u tome što sadrži i postavke također svjetski
poznatog liječnika Đure Baglivija iz Dubrovnika.
Oktavo format, originalni kartonski (rustica) uvez,
XLVIII + 662 str. sa pripadajućom ilustracijom.
Savršeno stanje.
2014 Blašković Andrija:Historia Universalis Illyrici ab
ultima gentis et nominis memoria, Zagreb biskupi120
jska tiskara 1794. Knjiga je u vrlo dobrom stanju
i ima 4 dijela. Prvom dijelu prve knjige nedostaje
naslovna stranica, I-264 str, II-101 str, III-140str,
IV-70str. Blašković Andrija- povjesničar i arheolog (Ivanić Grad, 1726-Zagreb 1796).Profesor u
isusovačkim gimnazijama u Varaždinu i Požegi, te
u isusovačkoj Akademiji u Zagrebu).Ova knjiga je
ujedno i najvažnije djelo, Blašković se bavi problemom ubiciranja Andautonije (Šćitarjeva).Dokazivao je na temelju natpisa koji su tamo pronađeni
da se na tom mjestu nalazio rimski vojnički logor
i municipij Andautonia, koji spominju i antički
izvori.
320
500
5
njemačke državice a u trećem dijelu su opisane
Poljska, Švedska, Norveška, Britanija, Škotska,
Španjolska, Talijanske državice i Švicarska. U
drugom dijelu opisani su kontinenti Azija, Afrika,
Amerika i Australija. Knjiga je u vrlo dobrom
stanju i u originalnom uvezu. Prvi dio ima 274 str.
a drugi 150 str. te indeks od 36 str. Knjiga je pisana
na latinskom jeziku. 11x18 cm.
2015 Fresne du Cange: Illyricum Vetus et Novum sive
Historia Regnorum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae,
Bosniae, Serviae atque Bulgariae, Haeredum Royerionarum, Požun (Bratislava) 1746. Vrlo značajna
povjesnica Hrvatske i okolnih zemalja na tragu
Lučićeve historiografije, ali upotpunjena novim
spoznajama (vidi zanimljivu raspravu o autorstvu
u S. Antoljak, Hrvatska historiografija, sv. 1, str
241/242). Kompletna s tabelom grbova, koja često
nedostaje. Folio format, originalan kožni uvez s rebrastim zlatom ukrašenim hrptom. Rijetko.
850
2018 Ilirske narodne novine 1836., tečaj II., broj 1.,
uvezano godište u dobrom stanju, stranica 420,
dimenzije 22x26.5 cm
2016 Ludovico Nagy:Notitiae politico-geographico-Statisticae regni Hungariae I-II 1828. Buda, detaljan statistički
pregled u kojem su vrlo detaljno obrađene i Hrvatska
i Slavonija koje su u to vrijeme administrativno pripadale Mađarskoj. 639str+304 str 13.5x22cm.
250
2017 Rožić Antun: Compendium Totius orbis Geographicum I-II, 1825. Beč, Geistenger. Autor je bio
profesor na Varaždinskoj gimnaziji. Ovo je jedna
od prvih hrvatskih knjiga o geografiji, a izašlo je
kao dopunjeno izdanje prvoga iz 1821. Knjiga se
sastoji od dva dijela koji su zajedno uvezani. Prvi
dio podijeljen je na 3 poglavlja. U prvom poglavlju
opisane su austrijske, hrvatske i mađarske zemlje
te Albanija i Galicija. U drugom dijelu opisane su
280
90
2019 Danica Ilirska 1836, uvezano godište, 212 str., vrlo
dobro očuvano, 21.5x26x5 cm
150
2020 Danica Ilirska 1837 uvezano godište,215 str,dobro
očuvano,21 x 26 cm.
150
2021 Danica Ilirska 1839 uvezano godište,212 str, vrlo
dobro očuvano,21 x 27 cm. Na naslovnici odrezan
jedan manji dio.
150
2022 Danica Ilirska 1840 uvezano godište,208 str,odlično
očuvano,22 x 28 cm
150
2023 Danica Ilirska 1841uvezano godište,216 str,odlično
očuvano,22 x 28 cm
150
6
2024 Danica Ilirska 1842., uvezano godište, naslovna
stranica oštećena, 214 stranica, 23x28 cm.
120
2025 Danica Ilirska 1843 uvezano godište,208 str,dobro
očuvano,22 x 29 cm,ex libris Velimir Gaj
150
2026 Danica Ilirska 1844., uvezano godište u dobrom
stanju, 208 stranica, 22.5x27.5 cm
2027 Dvojezična mađarsko-latinska zbirka zakona i akata
iz 1840 godine. Ferdinadnda I. Djelomičpno se
odnose i na područje Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. 142 str, meki uvez 25x40 cm. Dobro očuvano.
2028 Kvaternik Eugen: Das historich-diplomatische
Verhaltniss des Koenigreiches Kroatien zu des
ungarischen St.Stephans-Krone,Zagreb 1861,drugo
dopunjeno izdanje 232 str,15 x22 cm,40 eur
2029 Izbor Igrokazah Ilirskog kazališta, Zagreb Ljudevita
Gaja 1841. Palježina, 777, Udovacvrlo rijetka knjiga s
početaka kazališta na hrvatskom jeziku, tvrdi uvez.
2030 Ivan Švear: Ogledalo Ilirie, iliti dogodovština Ilirah,
III tom (540-1114), rijetko, prva pisana povijest na
hrvatskom jeziku.
70
2031 Ivan Mažuranić, Jakov Užarević - Njemačko-ilirski
slovar, Zagreb 1842, Ljudevit Gaj, 486 str, 15x22
cm, Prvi uistinu moderan hrvatski rječnik. Preko
40.000 natuknica, uz obilje novotvorenica koje su
ušle u svakodnevnu porabu.Vrlo rijetko.
170
2032 Mirko Ožegović (pseud. Unum e Croatis): RESPONSA ad vestum illud: Croatiae et Slavoniae...,
Typis Gajianis, Zagrabiae 1847. Prema S. Antoljaku
u Hrvatskoj historiografiji do 1918: “Kada je Đ. Fejer pošao istim putem kao i St. Horvath sa svojom
radnjom ‘Croatiae et Slavoniae cum Regno Ungariae nexus et relationes’ (Budae 1839), a za njim
se poveo i Gj. Gjurković djelcem ‘De situ et ambitu
Slavoniae et Croatiae’ (1844) nastojeći dokazati da
je Hrvatska oružjem pokorena mađarska provincija,
ustade protiv tih tvrdnji Mirko Ožegović i pobije ih
u dvjema knjigama...”, od kojih je jedna RESPONSA... Kvarto format, originalan uščuvan broširani
uvez, 188 str. Dobro stanje.
40
85
150
40
120
2033 Paul Joseph Schaffarik Geschichte der Slawischen Sprache und literatur,Ofen 1826,524 str,13.5
x21,vrlo dobro očuvano.
150
7
2034 Pawel Josef Šafarik: Slowanske Starožitnosti,Jana
Spurneho, Prag 1837,1006 str,15 x 24 str., vrlo
dobro očuvano.
250
2035 Josef Šafarik: Pamatky drevniho pisemnictvi
Jihoslovanuv, dimenzije: 18x27cm, Prag 1873., 12
str. Život Sv. Konstantina rečeneho cyrilla, 1868.,
32 str. Život Sv. Methodia, 1868., 10 str.Život Sv.
Symeona od Krale Štepana, 1868., 31 str. Život
Sv. Symeona od Sv. Savy, 1870., 16 str. Okazky
občanskeho Pisemnictvi, 1870., 130 str.
100
2036 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za povjestnicu Jugoslavensku, knjiga I. Zagreb 1851. 15x23 cm, 251 str.
2037 Ivan Kukuljević Sakcinski: Arkiv za povjestnicu Jugoslavensku, knjiga III. Zagreb 1854. 350 str., 15x23 cm.
2038 Ivan Gundulić:Osman,Ljudevit Gaj 1844, 14.5 x21
cm, 358 str. Osman +137 str. Riečnik Osmana.vrlo
dobro očuvano, litografija Ivana Gundulića.Drugo
izdanje (prvo 1826). Prva knjiga koju je izdala
Matica Hrvatska.
200
2039 Kukuljević Sakcinski Ivan: Izvjestje o putovanju kroz
Dalmaciju u Napulj i Rim, Ljudevit Gaj, Zagreb 1857,
88 str, 15x24cm. Vrlo rijedak i zanimljiv putopis.
100
2040 Parčić Dragutin: Riečnik Ilirsko-Talijanski, Zadar
1858. Kasni uvez u tvrde korice. 847 str., 12x14cm.
180
2041 Fran Žav. Kesterčanek: Lovstvo, Zagreb 1896.
Priručnik za lovce i poučnik za nadzirače lova u
Hrvatskoj i Slavoniji, ukrašeno sa 135 slika. 350
str., tvrdi uvez, 19x28 cm.
120
2042 Bogoslav Šulek: Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb
1879. 564 str., 17x24 cm. Bogoslav Šulek rodom je Slovak, a srcem Hrvat. U Bratislavi je završio studij filozo100
fije i pravnih znanosti. Bio je polihistor, publicist, prosvjetitelj i leksikograf. U Jugoslavenskom imeniku bilja
došlo je do izražaja njegovo poznavanje bilja. U Imeniku
90
je zastupljeno ne samo hrvatsko nego i slovensko nazivlje. To je i bilo razlogom da se u naslovu nalazi pridjev
jugoslavenski. Leksikografska djela donijela su Šuleku
naziv “oca hrvatskoga znanstvenog nazivlja” 35
8
2043 Tade Smičiklas Poviest Hrvatska I-II,Matica Hrvatska
1879-1882,724str +496str,15x22cm, odlično uščuvano.
2044 Martin Juraj Kovachich: Codex Juris Decretalis
Ecclesiae Hungaricae, Trattner, Budimpešta 1815.
Kodeks crkvenog prava u kojem ima mnoštvo zanimljivih podataka o svim hrvatskim biskupijama, a
naročito o zagrebačkoj, od utemeljenja do Maksimilijana Vrhovca, kojemu je Kovachich pomagao srediti
arhivu. 2 sveska (768 str i indeks + 511 str. i indeks),
tvrdi uvez sa zlatnim slovima na hrptu. Povoljno.
2045 J. Gardner Wilkinson :Dalmatia and Montenegro: with
a journey to Mostar in Herzegovina and remarks on
the slavonic nations I-II John Murray,1848 London,15
x22cm, 564 +454 str, kompletna sa svim pripadajućim
zemljovidima i litografijama.Vrlo važan i detaljan
putopis po Dalmaciji,Hercegovini i Crnoj Gori.
100
2048 Petar Preradović: Nove pjesme, drugo izdanje, Zagreb 1851.tiskom Franje Župana. Zbirka pjesama
posvećena biskupu Strossmayeru. Odlično uščuvano,
180
rijetko. 117 str., 12x18 cm.
35
2049 Dragutin Parčić: Rječnik talijansko-slovinski (hrvatski), II. popravljeno i pomnožano izdanje, Senj, 1887.
Odlično uščuvano, 932 str., 14x20 cm.
100
2050 Processo del ‘Narodni list’, Trieste 1883. Pubblico
dibattimento nel giorno 14 settembre 1883 presso la
corte d’assise in Zara. Secondo le relazioni stenogra800
fiche. Meki uvez, prednja korica i prva stranica
odvojene od ostatka knjige.14x22 cm, 42 str.
16
2051 Ante Starčević: Jubilei, Zagreb 1888. tiskara Scholz
i Kralj, 55 str, 15x24 cm.
30
2052 Horvat Škender: Domaća ljekarna, Zagreb 1898.
Napisao po uputi župnika Sebastijana Kneippa.
Meki uvez u dobrom stanju. 12x19 cm, 78 str.
25
2053 Pucić Medo: Poesie Serbe, Caserta 1869. Volgarizzate da Giovanni de Rubertis. Meki uvez u dobrom
stanju. 14.x22 cm, broj stranica 114.
25
2046 Novi viek, tečaj I., god. 1897. Uredio Dr. Anton
Tresić Pavičić, Split 1897. Brzotisak ‘Narodne
Tiskare’. Dimenzije: 15.5x23 cm, 752 str.
50
2047 Paul Joseph Šafarik: Geschichte der slawiachen sprache
und literatur, nach allen Mundarten,Tempsky,Prag
1869, drugo izdanje,527 str,15 x22 cm., vrlo dobro
očuvano.
100
9
Zagrebu 1868, tiskom Dragutina Albrechta. Tvrdi
ukrašeni uvez, zlatna slova, izvrsno stanje.
2054 Folnegović Fran: Mrtvilo u Banovini, Zagreb 1899.,
tisak Antuna Scholza. Meki uvez u dobrom stanju.
14x21 cm, 40 str.
2055 Bečki ‘Zvonimir’ - nekoć i sada, Zagreb 1896. Napisao
i na svečanoj sjednici hrv. akad. društva ‘Zvonimir’ u
Beču 1895. čitao Ivo I. Grgurević, stud. med. 16 str,
14.x23 cm.
16
2060 Hrvatska knjiga za godinu 1880., Zagreb 1880. Portret Eugena Kvaternika na prvoj stranici. Oštećene
20
stranice 109 i 110 nedostaje gornjih 6 redova. Broj
stranica 260, dimenzije 15x22.3 cm.
2056 Stenograf, glasilo Hrv. stenografskog društva u Zagrebu, I. godina 1891. Uvezeni brojevi 1-8. Urednik
Franjo Magdić. Dimenzije 15x22.7 cm.
30
2057 Ferdinand Belaj: Matrimonium, 1883. litografija
Caroli Albrecht, latinski rukom pisani tekstovi o
sakramentu braka, 208 str., tvrdi uvez, 21x26 cm.
80
2061 Jurašić Ivan(Giovanni Jurasich) Dizionario ItalianoIllirico,LLoyd,Trieste 1863./84 str, tvrdi uvez,12 x
17cm. Dobro očuvan. Vrlo rijedak rječnik i važan
za hrvatsku leksikografiju.
2058 Đuro Šurmin Hrvatski spomenici 1100-1499-Acta
Croatica,Jazu 1898 Zagreb,vrlo dobro stanje 23x
16cm,500 str.Šurmin je u ovom kapitalnom djelu za
hrvatsku historiografiju obradio sve natpise u Hrvatskoj
od Baščanske Ploče 1100 godine pa do 1499.
2059 B. Šulek, Naše pravice Izbor zakonah, poveljah
i spisah, znamenitih za državno pravo kraljevine
dalmatinsko-hrvatsko-slavonske od 1202-1868. U
60
120
2062 Ognjeslav Utiešenović: Lebensgeschichte des
Cardinals Georg Utiešenović, genannt Martinusius,
Wien 1881. Izdavač Wilhelm Braumüller, 255
60
str. Juraj Utješenović (1482-1551), važna figura u
mađarskoj povijesti u prvoj polovici XVI. st, bio je
redovnik, vojnik, političar, biskup i kardinal.
35
2063 Franjo Rački: Slovjensko pismo Albrech 1861 144
str. Tvrdi uvez, naslovnica oštečena. Vrlo rijetko
50
djelo u kojem Rački pobija teoriju da je Sv. Jeronim
autor glagoljice
50
10
2064 Bogoslav Šulek: Hrvatski ustav godine 1882.,
Zagreb 1883. 318 str., tvrdo ukoričen, zlatna slova,
odlično uščuvan.
2065 Ante Starčević, djela u izdanju odbora kluba Stranke
Prava, Zagreb 1894. Predstavke, meki uvez, 17x27
cm71 str.
2066 Ante Starčević, djela u izdanju odbora kluba
Stranke Prava, Zagreb 1893 Znanstveno političke
rasprave u šest svezaka. Za komplet nedostaje predposljednja sveska. Vrlo zanimljivi i danas aktualni
tekstovi, članci, ogledi i rasprave.
2067 Ante Starčević, djela u izdanju odbora kluba
Stranke Prava, Zagreb 1893. Govori u sedam
svezaka, meki uvez 17x26 cm, 442 str.
30 2070 Ivan Kukuljević Sakcinski: Andreas Medulić Schiavone, Maler und Kupferstecher, Zagreb 1863. životopis
umjetnika, slikara i gravera na njemačkom jeziku, 24
str., 23x29 cm.
16
30
2071 Mi Franjo Josip I., 1874. god., zakonski članak o
proračunu za potrebštine nutarnje uprave kraljevine
Hrvatske i Slavonije za godinu 1874. Broj stranica
49, dimenzije 21.7x27.7 com.
18
2072 Rudolf Horvat: Slike iz hrvatske povijesti, Zagreb 1910.
160str.tekstai386izuzetnihfotografijahrvatskihgradova,
trgovišta, sela...Tvrdi uvez, zlatna slova. 18x25 cm.
30
2073 Vjekoslav Klaić: Bribirski knezovi od plemena
Šubić do god. 1347. Zagreb 1897. 176 str. i prilog:
rodoslovlje Bribirskih knezova.
20
2074 Štatut slobodnoga i kraljevskoga grada Karlovca ob
uredjenju gradske uprave, Karlovac 1904. oobrila
Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada u Zagrebu, 27.
veljače 1904. 31 str., meki uvez, 16x24 cm.
20
2075 Tade Smičiklas: O postanku Gundulićeva ‘Osmana’, Zagreb 1887. Prigodom inštalacije za rektora
Hrvatskog sveučilišta 1887.-88. 26str, 15.x23 cm.
20
80
100
2068 Štatistika nastave u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji
i hrv.-slav. Vojnoj Krajini, školske godine 1871-72.
Sadrži popis viših i srednjih učilišta, pučko školstvo,
vojničke zavode, javna odgojilišta idr. 147 str., meki
uvez, dvojezično hrvatsko-njemački. 22x30 cm.
50
2069 Vinko Sabljar: Hrvatski mjestopisni rječnik, Jakić
Zagreb 1866. Odlično očuvan, poseban bibliofilski iz biblioteke bana Raucha. Zlatotiskom
na korici i poleđini knjige su ugravirani grbovi
Hrvatske,Slavonije i Dalmacije.17 x25cm. 540str.
280
11
2076 Ženevska konferencija o Jugoslavenskom ujedinjenju, Zagreb 1919. Događaji, dokumenti i komentari. Broj stranica 64, dimenzije 12.5x19 cm
2077 Almanah književnog juga, Zagreb 1920. Broj
stranica 120, dimenzije 15x22.2 cm.
20 2082 Pregršt sušnja, Neurastenicus, Zagreb 1900. Svojemu
najboljemu prijatelju i nerazdruživomu poznaniku D.
Vicku Mihaljeviću odvjetniku u Splitu da se još jednom naplače, nasmije i naljuti. Neuratstenicus na van25
sudbenu prijatnu pohranu ljubezno i zahvalno predaje. Meki uvez, hrbat oštećen. 19x27 cm, 191 str.
2083 Kerubin Šegvić: Drugo progonstvo Eugena Kvaternika, Zagreb 1907.
2078 StarčevićAnte: Selski prorok, Zagreb 1923. Predstava u
tri čina iz Hervatskog života. Prigodom 100-godišnjice
rođenja Ante Starčevića priopćio i uvodom popratio
prof. Ljubomir Maštrović. 96 str, 13x20 cm.
2079 Radić Stjepan: Kako ćemo iz našeg zla u dobro,
Sisak 1902. Tiskano o trošku samog književnika.
Meki uvez u dobrom stanju. Dimenzije 13.7x20.5
cm, broj stranica 48.
2080 Mayer Milutin: Štit Kraljevstva Hrvatskoga;
povijesna pripovijest iz XVI. vijeka, Zagreb 1911.
Meki uvez u dobrom stanju. 12x19 cm, 144 str.
2081 Radić Stjepan: Moderna kolonizacija i Slaveni,
Zagreb 1904. Sa 4 zemljopisne karte. Nagradjeno
iz zaklade I. N. grofa Draškovića za godinu 1903.
Meki uvez u dobrom stanju. 15x23 cm, 374 str.
25
12
20
2084 Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih službenika
kraljevina Hrvatske i Slavonije, 1903. Izdala kr. Hrv.-Sla.Dalm. zemaljska vlada 1908. 536 str., 16x23 cm.
16
30
2085 Frane Bulić Accessiones et correctiones all Illyricum
Sacrum, Narodna tiskara, Split 1910.Vrlo rijetko!
Ovo je knjiga dopuna i komentara Frane Bulića na
poznato djelo o povijesti naših krajeva Illyricum Sacrum Daniela Farlatija iz 1750.338 str.26 x18 cm.
100
14 2086 Ivan Zahar: Ivan Perkovac životopisne crtice i Ivan
Perkovac: Pripoviesti i crtice iz bojnoga odsjeka, Zagreb
1905. izdanje Zabavne knjižnice Matice Hrvatske. 112
str. životopisa i 238 str. crtica. Tvrdi uvez 14x20 cm.
20
2087 StjepanSrkulj:Povijestsrednjegavijekazavišerazredesrednjih učilišta, Zagreb 1912. Pregled društvenih, ekonomskih i
kulturnih prilika srednjeg vijeka na 396 str., 17x23 cm.
20
20
12
2088 Hinko Hranilović i Dragutin Hirc: Zemljopisni i
narodopisni opis kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije, 1905. Izuzetna knjiga za regionalni
zemljopis, 320 str., 19x28 cm.
80 2094 Mate Mudrinić: Rukovođ za hrvatske đačke izletne
družbe (scout-družbe), Zagreb 1914. Ova knjižica
služi vlasniku kao iskaznica, džepni format, 63 str.,
odlično uščuvano.
25
2089 Dragutin Franić: S gjacima kroz Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Dalmaciju, Jadransko more,
Istru (Trst, Mletke, Rijeku) i Hrvatsku, Tuzla 1901.
Vrlo zanimljiv putopis s osječkim đacima , bogato
ilustriran, duhovit, potkrijepljen stihovima, 464 str,
tvrdi platneni uvez, 16x23 cm.
50 2095 Nodilo Natko: Essayi, Zagreb 1918. Sa essayem
Janka Koharića o Natku Nodilu. Meki uvez u dobrom stanju.16x24 cm, broj stranica 133.
16
2091
2090
2096 Vjesnik kr. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arkiva, Zagreb 1918. Godina 20, svezak 1/2
16
2097 Vjesnik kr. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arkiva, Zagreb 1918. Godina 20, svezak 3
16
2092
2093
2090 Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena,
knjiga IX, sv. 1 i 2, Zagreb 1904.
2091 Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena,
knjiga X, sv. 1 i 2, Zagreb 1905.
2092 Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena,
knjiga XXV, Zagreb 1918.
2093 Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena,
knjiga XX, sv. 1 i 2, Zagreb 1915.
20 2098 Milan Grlović: Srosssmayerov koledar za god. 1907.
Izdaje odbor zagrebačkih gospoja za Strossmayerov
spomenik. Život i djelo biskupa Strossmayera, bogato
20
ilustrirano, mnoštvo fotografija, 332 strane, 22x28 cm.
30
2099 Iveković i Broz Riječnik Hrvatskog jezika, 1 i 2 ,
1901, Karlo Albrecht, 951 str+884 str, odlično očuvan,
20x28 cm. Bibliofilski raritet - jedno od temeljnih djela
hrvatske normativistike. Dio izuzetno bogate i razno15
like muzejske zbirke hrvatskih leksikografskih ostvarenja. Za sve ljubitelje hrvatskoga jezika. Najznačajnije
djelo tzv. završne etape hrvatske jezične unifikacije.
100
12
13
2100 Miškina Mihovil Pavlek: Narod i Inteligencija, god.
I, broj 1, Zagreb 1937. 16 str,14x20 cm.
2106 Povijesni ulomci iz bivše slobodne općine-republike
Poljica, Split 1940. Meki uvez 180 str. 15x22 cm.
Odlična kvaliteta.
20
35
2107 Šegvić Kerubin: Toma Splićanin, državnik i pisac
1200.-1968., Zagreb 1927. Sa jednim književnim
prilogom i sa 7 slika u tekstu. Meki uvez u dobrom
stanju. 14x20 cm, 174 str.
20
2101 Program svih svetkovina prilikom venčanja Nj. V. Kralja
AleksandraiprincezeMarijeodRumunije,1922.45stranica
sa planom grada Beograda. Dimenzije 15.5x23.5 cm.
30
2102 Rubić Ivo: Naši otoci na Jadranu, Split 1928. U prilogu
se nalazi karta obale sa otocima. 52 str, 15x22 cm.
10
2103 Herceg Rudolf: Mali prilog kulturnoj povijesti Hrvatskoj,
Zagreb 1933. O društvu prijatelja Gradišćanskih Hrvata u
Zagrebu i zabrani njegovog rada. 24 str, 14x20 cm.
2108 U znaku preporoda, odjek Vidovićevog pokreta u narodu
(dokumenti), Sarajevo 1928. Sabrao i predgovor napisao
E. Petrović. Veliki zemljovid Jugoslavije sa označenim
mjestima gdje je bio razgranat Vidovićev Prosvjetno20
Etički pokret. Unutar knjige se nalazi 67 stranica sa fotografijama Vidovićeva pokreta. Meki uvez u dobrom
stanju. Dimenzije 15.2x21.2 cm, broj stranica 355.
20
2109 Komunisti u Hrvatskoj, Zagreb 1936., 12x17 cm, 40 str.
25
2110 Ivan Prigorski: Listovi o slobodnom zidarstvu,
Zagreb, 1911., uz dodatak Kratka povijest slobodnog zidarstva na strani i u Hrvatskoj. 204 str., meki
uvez, 14x20 cm.
30
2104 Dr. Mladen Lorković: Narod i zemlja Hrvata, Matica hrvatska, Zagreb 1939. Vrlo zanimljiva knjiga
o demografskim kretanjima pučanstva u Hrvatskoj.
Platneni uvez sa zlatotiskom, 244 str., 1 zemljovid,
mnogo dijagrama, izvrsno stanje.
25
2105 Milan Šufflay: Srbi i Arbanasi, Beograd 1925.,
16.5x24 cm, 142 str.(Njihova simboza u Srednjem
vijeku), sa predgovorom St. Stanojevića
35 2111 Mirko Glojnarić: Masonerija u Hrvatskoj, Hrvatski tiskarskizavodZagreb1941,15x22cm,vrlorijetko,popismasonskih loža i njihovih članova u Hrvatskoj, fotografije.
35
14
2112 Dr. Antun Radić, Njegove misli i njegovo značenje,
Zagreb 1940. Predavanja dr. Nike Matanića, održana
u Karlovcu, Splitu i Subotici. Meki uvez u dobrom
stanju. Dimenzije 12x17 cm, broj stranica 100.
16
2113 Verus (Ante Hikec): Radić, portrait historijske
ličnosti, Zagreb 1925.Ova je knjiga nastala povodom
dvadesete godišnjice Hrvatske seljačke stranke. Ovaj
portret je zamišljen kao predavanje, a obuhvaća kratku biografiju poznatog hrvatskog političara Stjepana
Radića. Portret S. Radića izradio akad. slikar Jozo
Kljaković. 55 str,. tvrdi platneni uvez, 23x30 cm.
30 2119 Ivo Protulipac: Hrvatsko orlovstvo, Zagreb 1926.
Orlovska knjižnica, svezak 5. Povijest i ideologija
orlovstva, katoličke organizacije Slavena. 128 str.,
meki uvez, 13x20 cm.
20
2120 Hermann Wendel: Von Marburg bis Monastir, Eine
südslawische Reise, Frankfurt am Main, Verlag der
Frankfurter societäts-druckerei g.m.b.h., 1921.
Putopis po južnoslavenskim zemljama na 126 str.,
18
meki uvez, 14x22 cm.
25
2121 Dr. Fra. K. Križanić: Pavlinović i Strossmayer,
Šibenik 1941. Pretiskano iz Nove Revije br. 1 - 1941.
14
Meki uvez u dobrom stanju. 15x23 cm, 26 str.
16
2122 Olimpijski sport, broj 6 i 7, godina 1, Zagreb 1934.
Posvećen 5 Balkanskim igrama, sadrži program 5 Balkanskih igara. Nedostaju stražnje korice. 15x22 cm.
25
12
2123 Vojnović Lujo: Skromni pomeni o velikom kralju,
Zagreb 1922. Meki uvez u dobrom stanju, još nerazrezano. Dimenzije 12.8x19.5 cm, broj stranica 56.
30
12
2114 Lažni vođa dr. Milan Stojadinović i njegove veze sa
Jevrejima, masonima i ‘Inteliđenc servisom’, 1940.
Meki uvez u dobrom stanju.15x22 cm, 23 str.
2115 Nikolić Momir: Prigovori uredbi o Banovini
Hrvatskoj, Beograd 1940. Meki uvez u dobrom
stanju, nerazrezan. 15x23 cm, broj stranica 15.
2116 Miho Jerinić (pseud. Mihajlo Stagnita): Horvatske rožice,
Šibenik, 1938. Zbirka rodoljubnih tekstova i katoličkih
misli za duševni mir. 88 str., meki uvez, 16x24 cm.
2117 Lot 6 prospekata za filmova prikazivanih u doba
NDH. Dobra kvaliteta. Povoljno.
2118 Lisinski, noveliziran rukopis po kojemu je snimljen
glasoviti film. Fotografije glumaca i scene iz filma.
Meki uvez 30 str. 15x23 cm.
60
15
2124 Politeo Ivo: Politički delikt, Zagreb 1921. Meki
uvez u dobrom stanju.16x23 cm, broj stranica 38.
14
2130 Jevrejski almanah za godinu 1927-28, izdaje savez
rabina Kraljevine SHS. Puno zanimljivog vjerskog i
svjetovnog štiva večinom vezanog na Židove.
20
2131 Jevrejski almanah za godinu 1928-29, izdaje savez
rabina Kraljevine SHS. Puno zanimljivog vjerskog i
svjetovnog štiva večinom vezanog na Židove.
20
2126 Srbobran,srpski narodni kalendar i čitanka za 1941,
srpsko ognjište Zagreb, odlično očuvano,15 x23cm,
vrlo rijetko, zadnji broj.
16 2132 Jevrejski almanah za godinu 1928-29, izdaje savez
rabina Kraljevine SHS. Puno zanimljivog vjerskog i
svjetovnog štiva večinom vezanog na Židove.
20
2127 Lorenz Reinhold: Turkenjahr 1683, das Reich im
Kampf um den Ostraum. Beč 1933. Na njemačkom
jeziku, 410 str. i 3 karte, tvrdi uvez, 13x22 cm.
40 2133 Jevrejski narodni kalendar 1940-1941. Puno zanimljivog
štiva iz povjesti Židova u ovim krajevima, reklame
raznih tvrtki itd. Meki uvez 190 str. 13x20 cm.
20
2128 Jevrejski almanah za godinu 1925-26, izdaje savez
rabina Kraljevine SHS Prva godina prvi broj. Puno
zanimljivog vjerskog i svjetovnog štiva većinom
vezanog na Židove.
40
2134 Compass, Finanzielles Jahrbuch fur Oesterreich-Ungarn, Wien, 1909., prvi svezak. Financijalni godišnjak
s popisom svih dioničkih društava toga razdoblja,
Preko 1300 str., tvrdi uvez, vrlodobro uščuvano.
40
2129 Jevrejski almanah za godinu 1926-27, izdaje savez
rabina Kraljevine SHS. Puno zanimljivog vjerskog i
svjetovnog štiva većinom vezanog na Židove.
20
2135 Compass, Finanzielles Jahrbuch, Jugoslavien,
Bulgarien, Albanien, Wien, 1930. Financijalni
godišnjak s popisom svih dioničkih društava toga
razdoblja, 992 str., tvrdi uvez, odlično uščuvano.
40
2125 Godišnjak oceanografskog instituta Kraljevine
20
Jugoslavije, Split 1938. Meki uvez u dobrom stanju,
narazrezan. Dimenzije 18x25cm, broj stranica 196.
16
2136 Almanah Kraljevine Jugoslavije, IV jubilarni svezak 19291931. drugo posebno izdanje, uredio Viktor Manakin, povijesni i geografski pregled, vrhovna državna uprava, zakoni
Kr. Jugoslavije i pregled banovina... Meki uvez, 448 str.
40
2137 Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca, fotomonografija oko 1925. Puno fotografija, zemljovida i opisa
svega što je bilo značajno u Kraljevini SHS toga
doba, Tvrdi uvez 200 str. 24x32.
40
2138 Kurt Hielscher: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca,
1926. naklada knjižare Vera u Ljubljani. Duboki bakrotisci (192 kom) načinjeni po fotografskim snimcima
autora. Kurt Hielscher (1881-1948) bio je jedan od najpoznatijih njemačkih fotografa koji je postao poznat po
svojim fotografskih albuma prikupljenih tijekom Prvog
svjetskog rata i međuratnom razdoblju neobično u to
vrijeme. Tvrdi uvez, veliki format, vrlo povoljno.
Jugoslovenski Jadran, Split 1952. Izdanje odbora za pro2139 slavu desetgodišnjice mornarice; više autora: Josip Broz
Tito, Vladimir Dedijer, Vicko Krstulović i drugi. 213 str,
mnoštvo fotografija, tvrdi platneni uvez, 24x33 cm.
Almanah Jadranska straža za 1927. godinu, Beograd
2140 1927. Godišnjak s prilozima o pomorstvu, povijesti,
putopisima, privredi, umjetnosti, sportu...671 str., tvrdi
uvez,18x25 cm. odlično uščuvano.
2141 Spomenica mučeničke smrti viteškog kralja Aleksandra I., Ujedinitelja 9.X.1934. 630 str, 17x24 cm.
2142 Godišnjak Banske Vlasti banovine
1939-26.VIII.-1940. Zagreb, 1940.
uvez, sa zlatnim slovima, 350 str.
Hrvatske
Platneni
35
Zrinsko-Frankopanska,
prigodom
2143 Spomenica
svečanog prenosa kostiju hrvatskih velikana i
mučenika Zrinskoga i Frankopana iz Bečkog Novog Mjesta u domovinu, Zagreb 1919. 19 str. teksta i 30 fotografija (G. Trpinac). 28x22 cm.
30
2144 Zbornik Matice Hrvatske, hrvatskome narodu, njegovima prošlim naraštajima na spomen sadašnjima
i budućim na pobudu o tisućoj godišnjici Hrvatskog
Kraljevstva, Zagreb 1925. Mnoštvo fotografija, 335
str., tvrdi platneni uvez, 22x29 cm.
40
2145 Dragutin Domjanić: Kipci i popevke, Zagreb 1922.
Domjanićeve pjesme rukom pisala i ukrasila Anka
35
Martinić. Izdala u vlastitom zavodu Tipografija , grafičko
nakladni zavod d.d. Zagreb. 106 str, 25x30 cm.
35
30
40
40
2146 Grafička revija broj 3, Zagreb 1937., 23x31 cm.
20
2147 Grafička revija, Beogradski broj 5, septembar-oktobar 1931., 23x31 cm.
20
17
2148 Koprive 1921., uvezano godište, 52 broja s mnogo
karikatura S. Vereša i P. Križanića. Rijetko jer
su Koprive izlazile u nakladi od nekoliko tisuća.
Stranica 416, dimenzije 23.5x31.5 cm.
2149 SVIJET. Kompletno godište 1934 kultnog časopisa
i svojevrsnog prozora u svijet mode, filma i
kazališta, opremljenog izvrsnim ilustracijama Lj.
Babića, Gavrovića, Krizmana, Antoninija, idr. Vrlo
dobro stanje.
120
2151 Filip Lukas (gl.urednik): Zbornik Naša domovina
I-II,Izdavač: Glavni ustaški stan, Zagreb 1943.
Hrvatska zemlja, hrvatski narod, hrvatska povijest,
hrvatska kultura. Vrlo dobro stanje, sa zemljovidi180
ma i crno bijelim ilustracijama. 1174 str u II toma,
19x25 cm
200
2152 Znanje i radost. Enciklopedijski zbornik I-III., Gl. urednik Ivo Horvat, izdavač HIBZ Zagreb, 1942. Komplet,
izvrsno uščuvan, tvrdi uvez, 1404 str., 24x18 cm.
70
2153 Hrvatski pravopis iz 1944. Najdetaljniji pravopis hrvatskog jezika iz razdoblja NDH. Izdanje nakladnog odjela Hrvatske državne
tiskare. Odlično uščuvan, 451 str. 16x22 cm.
30
2150 Hrvatska enciklopedija I-V, iz razdoblja NDH.
1800
Enciklopedija je odlično uščuvana, s izvornim
2154 Jurišić Blaž Nacrt hrvatske slovnice, Zagreb 1944.
omotima i izvornim kutijama. Peti svezak je
Glasovni oblici u povijesnom razvoju. Tvrdi uvez,
rijetkost, jer je većina naklade uništena u ratnim
dobra kvaliteta 15x22 cm
zbivanjima. Omoti se vrlo rijetko pojavljuju kao
i kartonske kutije. Dodatnu rijetkost predstavlja
2155 Abeceda - Anđeo čuvar bdije nad nama. Jako lijepa
omot petog sveska od kojeg je poznato tek nekoliko
u boji ilustrirana Abeceda sa objašnjenjima slova i
sačuvanih primjeraka uglavnom vrlo loše kvalitete.
kraćim opisima. Nedostaje slovo H. Rijetko. 20x14
Omot petog sveska repariran na hrptu.
cm.
20
30
18
2162 Aleksandar Seitz: Put do Hrvatskog socializma, Zagreb 1943. Izdanje: Glavni savez staliških i drugih
postrojbi. Tvrdi uvez sa omotom u dobrom stanju.
17x24 cm, 318 str.
30
2156 Hrvatska misao, prva godina i prvi dvobroj. Sarajevo 1943. Časopis koji obrađuje društvene teme
vezane za Bosnu i Hercegovinu. 64 str. 20x28 cm.
30
2157 Društvovni život u Njemačkoj, promidžbena knjiga
vjerojatno 1942-44. Zanimljivo štivo o radništvu,
zajedničkim odmorima, izletima i odmaralištima.
25 2163 Petar Preradović: Die Kroaten und ihre Baurnbewegung, Beč/Leipzig 1940. Tvrdi uvez. Savršeno
stanje.
15
2164 Dr.Mladen Lorković Kroatiens kampf Gegen
den Bolschewismus,Velebit 1944, Zagreb, dobro
očuvano. Njemačko izdanje posljednje Lorkovićeve
60
knjige Hrvatska u borbi protiv Boljševizma. Vrlo
rijetko, puno važnih dokumenata i fotografija. Pola
godine nakon izdavanja knjige Lorković je uhićen i
interniran u Lepoglavu.13x18cm., 104 str.
25
2165 Kroatien Marschiert, Europa Verlag, Zagreb 1942.
Erste Jahreslese in Wort und Bild aus der Wochenschrift “Neue Ordnung”. Tvrdi uvez s platnenim
hrptom, mnoštvo fotografija, crteža, na njemačkom
jeziku, 128 str., 23x29 cm.
40
2158 Džamija u Zagrebu, Zakladni odbor za izgradnju
džamije u Zagrebu 1943, vrlo rijetka knjiga, 152 str
+ karta, 23x17cm.
2159 Priručni imenik izvoznika i uvoznika u NDH, vrlo
rijetko, Zagreb 1942., 17x24cm, 174 str.
2160 Poslovnik Ministarstva Vanjskih poslova 1942.,
Zagreb 1942. Broj stranica 27, 13.2x19 cm.
2161 Naputak za sprečavanje zaraznih bolesti u vojsci,
Zagreb 1943. 60 str, meki uvez, 11x14 cm.
14
35
2166 Ustaška uzdanica, godina I. broj 1, listopad 1941.
Časopis izdaje Ustaška mladež, gl. urednik Vinko
Kos, zapovjednik Ustaške uzdanice. Izvrsno uščuvan,
10
16 str., 17x20 cm.
40
2167 Ustaški godišnjak 1942, Glavni Ustaški
stan,15x22cm, vrlo dobro očuvano, 336 str., rijetko.
60
19
2168 Ernest Bauer: Die Entwicklung der publizistik in
Kroatien, Zagreb 1942.g., dimenzije: 20.5x28.5cm,
87 str.Vrlo rijetka knjiga o povijesti novinarstva,
fotografije časopisa iz NDH
30
2169 Hrvatski plesovi, Zagreb 1944., knjižnica za
umjetnički odgoj ustaške mladeži, knjiga I, urednik Ivo Bjelovučić.22 hrvatska plesa za koje je
koreografiju skicirao Vatroslav Krčelić a glazbeno
obradili Boris Papandopulo i Evgenije Vaulin.
Izvrsne fotografije Toše Dabca. 25x35 cm.
30 2174 Središnja redarstvena škola u Zagrebu, Knjiga 1. Učilo
za vojničku izobrazbu pitomaca, izdaje Hrvatska
državna tiskara u Zagrebu. 557 str, 12x17 cm.
35
2175 Središnja redarstvena škola u Zagrebu, Knjiga 2.
Učilo za vojničku izobrazbu pitomaca, sadrži kazneni zakon, kazneni postupak, vojno kazneni zakon, ratne članke i veterinarstvo. Izdaje Hrvatska
državna tiskara u Zagrebu. 627 str, 12x17 cm.
35
2176 Središnja redarstvena škola u Zagrebu, Knjiga 3. Učilo za vojničku izobrazbu pitomaca,
sadrži hrvatski jezik, pravila pristojnog vladanja, povijest, prirodne nauke, zemljopis, narodnu zaštitu od napada iz zraka. Izdaje Hrvatska
državna tiskara u Zagrebu. 373 str, 12x17 cm.
35
2170 Ustaša, vjesnik Hrvatskog Ustaškog oslobodilačkog
pokreta Zagreb 1942. Rijetko i u dobroj kvaliteti.
2171 HRVATSKA ZEMLJA, HIBZ, Zagreb 1942.
Raskošna monografija sa 96 fotografija velikog formata, od kojih su mnoge od Toše Dabca. Folio format,
kartonski uvez sa zlatotiskom, platneni hrbat.
2172 Compass, Finanzielles Jahrbuch, Kroatien, Serbien.
Wien, 1943. Financijalni godišnjak s popisom svih
dioničkih društava toga razdoblja, 688 str., tvrdi
uvez, odlično uščuvano.
2173 Šimat Žarko: Kriminalista i zločinac, Zagreb 1942.
Broj stranica 159, dimenzije 15.2x22.7 cm.
2177 Središnja redarstvena škola u Zagrebu, Knjiga 6.
Učilo za vojničku izobrazbu pitomaca, službovni
naputak za državnu redarstvenu stražu Nezavisne
Države Hrvatske. Izdaje Hrvatska državna tiskara
20
u Zagrebu. Bogato ilustriran, opremljen kartama i
planovima. 552 str, 21x30 cm.
25
2178 Drina, Madrid 1965, br 1-2 posvečen Boki Kotorskoj, odlična kvaliteta.
50
20
2179 Lovački priručnik, Zagreb 1953. uredio Petar Dragišić.
Sve o lovstvu, razvrstavljanje divljači, njihov uzgoj,
40
kinologija, lovljenje, lovački trofeji, oprema... 380
str, tvrdi uvez, odlično uščuvana., 18x24 cm.
20
2180 Peljar po Jadranu I. i II., Split 1952-53, prvo izdanje.
Navigacijski priručnik za plovidbu po istočnoj i za40
padnoj obali Jadrana, mnoštvo karata, grafikona,
slika i grafički indeks sadržaja. 556 str.,prvi i 371
str. drugi dio. Tvrdi uvez, odlično stanje. 18x24cm.
100
20
ZEMLJOVIDI I VEDUTE
2181 Ante Škobalj: Obredne gomile, na temelju
arheoloških nalaza povijesno-teološka rasprava o religiji i magiji, Sveti križ na Čiovu 1970. Tvrdi uvez,
683 str., 18x25 cm.
2182 Faust Vrančić: Machinae Novae, Heinz Moos Verlag, Mšnchen 1965. Najbolje i najvjernije faksimil
izdanje kapitalnog djela Fausta Vrančića. Veliki
folio format, platneni uvez, zlatna slova na hrptu,
portret Fausta Vrančića. Savršeno stanje.
2183 Dagobert von Mikusch: Gasi Mustafa Kemal zwischen Europa und Asien, P. List verlag Leipzig 1929.
Tvrdi uvez, 335 str., 17x24 cm.
2184 Vladimir Mažuranić: Südslaven im dienste des
Islam, vom X. bis ins XVI. Jahrhundert. ZagrebLeipzig 1928. 55 str., meki uvez, 15x23 cm.
2185 Genealogisches taschenbuch der adeligen häuser
Österreichs, 1908/09. IzdavačO. Maas’ Söhne., Beč
1909. Rodoslovlje plemičkih obitelji na području
Austrije, 628 str, tvrdi uvez, 11x15 cm.
2186 Ernst von Bassermann-Jordan: Uhren ein Handbuch
für Sammler und Liebhaber. Izdavač Richard Carl
Schmidt & Co., Berlin, 1922. Priručnik za kolekcionare, bogato ilustriran, 188 str., 16x23 cm.
25
110
2187 J. Blaeu: Illyricum Hodiernum. Vjerojatno najznamenitija karta Hrvatske, koju je prema nacrtima i
podacima Ivana Lučića, utemeljitelja hrvatske historiografije, objavio Johannes Blaeu, prvo u Lučićevu
djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae 1688, a odmah
zatim i u svojem slavnom atlasu (Atlas Maior sive
Geographia Blaeuviana). Na Lučićev nagovor Blaeu
je na kartu utisnuo posvetu Petru Zrinskom, banu
Hrvatske, u kojoj nabraja sve posjede Zrinskih te ju
opremio dekorativnim grbovima Bosne, Dalmacije,
Slavonije i Hrvatske (vidi Miroslav Kurelac: Ivan
Lučić Lucius, otac hrvatske historiografije, Zagreb
1994). Bakrorez, 52,5x43,5 cm, orig. boja, Amsterdam 1669. Ovaj primjerak karte je u izvrsnom stanju
i mnogo bolji od onog koji se zbog svoje važnosti i
atraktivnosti koristi na mnogim naslovnicama (Granice
50
Hrvatske na zemljovidima; Hrvatski putopis, itd.).
1100
20
2188 Johann Lipszky: Mappa dioecesium Bosnensis und
Diakovariensis et Syrmiensis,1826. Vrlo dobro
uščuvan. Vrlo rijedak zemljovid s mnogo ucrtanih
toponima. Zemljovid prikazuje Slavoniju sa Srij40
emom do Zemuna. 111,5x69.5 cm.
40
1200
21
2189 Augustin Hirschvogel: Zemljovid Slavonije, Hrvatske,
Kranjske, Istre i Bosne / Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Histriae, Bosniae finitimarumque regionum nova
descript, 1595. Ovaj zemljovid Augustina Hirschvogela
objavljen je u Ortelievom “Theatrumu”. Od hrvatskih
zemalja na karti je prikazana srednjovjekovna Slavonija i Hrvatska. Izvornik kojim se služio Hirschvogel u
prikazivanju ovog područja bila je Lazarusova karta
Ugarske iz 1528. godine. Njihova sličnost osobito je
izražena u predočavanju hidrografske mreže. U Slavoniji
su označene veće šume. Reljef s kamenitim vrhovima
Velebita prikazan je vrlo slikovito. Da je prostor Bosne,
tada već uvelike pod Osmanskom vlašću, za Hirschvogela bio “terra incognita” potvrđuje i činjenica što je u
čitavoj Bosni označio tek nekoliko toponima, ostavivši je
da prazninom odskače od ostalih dijelova karte. Naslov
karte nalazi se uz donji rub karte u drugoj pravokutnoj
kartuši. U donjem lijevom uglu nalazi se grafičko mjerilo
izraženo u miljama (Scala Milliariam). 53x40 cm.
2190 Luigi Fernando Marsigli: Mappa Potamographica
(Slivovi rijeka, Save, Drave, Dunava i Tise). Grof
Marsigli (1658-1730) i Pavao Ritter Vitezović usko
su surađivali na ustanovljavanju linije razgraničenja
između Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i Mletačke Republike (Triplex Confinium) nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. Njegovo
najznačajnije djelo je opsežna monografija u 6 svezaka Danubius Pannonico-Mysicus objavljena u Haagu
i Amsterdamu 1726, iz koje je i ova karta koju je izradio kartograf Christoph Mšller. Karte iz tog monumentalnog djela vrlo se rijetko pojavljuju na tržištu.
Bakrorez, 60x42 cm, Haag i Amsterdam 1726.
Snažan otisak, široke margine i izvrsno stanje.
380
2191 K. J. Kipferling: Charte von Kroatien. Detaljna karta
Hrvatske s označenim županijama (Zagrebačka,
Varaždinska, Karlovačka, itd.) i Vojnom krajinom.
Bakrorez, 56,5 x 47 cm, Beč 1803. Karta je zaštićena
platnenom pozadinom i stoga u izvrsnom stanju.
180
2192 G.W. i C.B. Colton: Turkey in Europe (Tursko
Carstvo u Europi). Karta precizno označava granice
Turskog Carstva koje još uključuje dio Hrvatske,
Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Čelikorez, 41,5 x 35
cm, originalna boja, New York cca. 1860. Paspartu.
60
2193 Zemljovid Nezavisne Države Hrvatske iz 1942.
izdaje Zemljopisni zavod hrvatskog domobranstva.
Ručno obojana, olovkom podvučena neka mjesta,
tragovi rupica u uglovima, 69x69 cm.
40
270
22
PLAKATI I REKLAME
2194 Zemljovid Nezavisne Države Hrvatske iz 1942.
Odobrio zemljopisni zavod ministarstva hrvatskog
domobranstva pod br. 764 od 14. travnja 1942.
48x46 cm.
2195 Birckenstein: Warasdien. Veduta Varaždina iz
carskog geometrijskog priručnika Ertzherzoglische
Handgriffe. Bakrorez, 16,5x10,5 cm, Beč 1686.
2196 Krapina, čelikorez otisnut u Pragu oko 1850.,
Verlag von Gottlieb Haase Söhne, dimenzija slike
10x15.5 cm, dimenzija papira 21x27 cm.
30
2197 Plakat, Jadranska straža “Čuvajmo naše more”,
promiđbeni plakat iz 1930., za širenje pučke svijesti
o važnosti Jadranskog mora i primorja. Odlična
kvaliteta, 37x63 cm.
80
2198 Plakat Gorski kotar, 1935. autor Pavao Gavranić,
litografija na kartonu, izvanredna kvaliteta, 21,5x34
cm.
100
85
50
2199 Biser kvarnera Opatija: Prvorazredna klimatična i
kupališna štacija kod Rijeke (Fiume), 1925. god.
Sadrži popis lječilišnih kuća, hotela i pansiona u
Opatiji.
20
23
2200 Singer šivaći strojevi, pregled modela šivaćih
strojeva od 1907. do 1934. i upute za rad na pojedinom stroju, I. i II. dio.
50
2201 Cjenik tvrtke Griesbach i Knaus sa uputom u fotografiju, Zagreb, 1930. sadrži i ilustrirani katalog rezbarskog i gramofonskog odjela. 163 str, 16x23 cm.
30
2202 Album fotografija izložbe voća Like u Gospiću iz
1937. Sadrži 6 fotografija s izložbe s posvetom prof.
Milanu Marsiću poljoprivrednom inspektoru Kr.
banske uprave Savske banovine. Odlična kvaliteta,
21x12 cm.
12
2203 Album fotografija voćnog i loznog rasadnika Savske
banovine u Vukanovcu iz 1937. Sadrži 10 fotografija rasadnika s posvetom prof. Milanu Marsiću
poljoprivrednom inspektoru Kr. banske uprave
Savske banovine. Odlična kvaliteta, 20x14 cm.
12
2204 Lot etiketa za vina finih sorti Traminac, Graševina,
Burgundac bijeli i Muškat roza Poljoprivrednog dobra Kutjevo iz 1951.Odlično uščuvano, priljepljeno
na indigo papir.
30
2205 Lot etiketa za fine džemove i sokove starih sorti
voća, industrije za preradu voća i povrća “Podravka” iz Koprivnice, oko 1950. Odlično uščuvano.
15
2206 Lot etiketa preko 70 kom. za razne vrste čokolada
i bombona, tvornice čokolade UNION Zagreb,
kasnije Josip Kraš. Odlično uščuvano.
130
24
2207 Promiđbeni plakat tiskan od strane hrvatskih komunista 1945 u tiskari Vjesnika. Uramljen 44x60 cm.
Plakat svojom porukom želi pokazati kontinuitet borbe potlačenih od Matije Gupca preko braće Radić do
J.B. Tita. Vrlo zanimljivo i rijetko. Opisano u knjizi
Tomislava Artalice, Hrvatski ratnici br. 4 str 213.
100
2209 Abraham Ortelius: zemljovid područja Goricije,
Istre i Kvarnerskih otoka, iz izdanja “Theatre de
I’Univers”, Antwerpen 1587. Sjajan kolorit, suvremena tehnika graviranja. Karta je vrlo rijetka i u
odličnom je stanju. 26x44 cm.
260
2210 Janssonius Jan: Istria olim Lapidia, 1660. Zemljovid je izašao u njegovom atlasu Maior. Vrlo detaljno
prikazuje područje Istre. Koloriran. 60x50.5 cm.
400
2211 Janos Sziklay; Samu Borovszky: Magyarorszag
varmegyei es Varosai, Fiume es a Magyar-Horvat
tengerpart, Budapest, 1896. Velika enciklopedija
Rijeke i Kvarnera, bogato ilustrirana, tvrdi uvez,
vrlo dekorativna naslovnica, 509 str., 22x29 cm.
200
ISTRA, RIJEKA, PRIMORJE
2208 Gerhard Mercator: Karstia Carniola Histria et Windorvm Marchia / Zemljovid Krasa, Kranjske, Istre i Slovenske marke. Zemljovid Krasa, Kranjske, Istre i Slovenske marke Gerharda Mercatora objavljena je prvi put
u Mercatorovom atlasu 1589. pod nazivom “Forum
Iulium”. Kasnije su je preuzimali i drugi nizozemski
izdavači. Ovdje je vidimo u izdanju Johanna Blaeua koji
ju je objavio u svom atlasu “Atlas Maior”. Od Hrvatskih
zemalja zemljovid prikazuje istarski poluotok s Kvarnerskim zaljevom. Istra je prikazana s mnogo nedostataka. U zaleđu Istre naglašena je gorovitost Ćićarije i
Gorskog kotara. Naslov se nalazi u gornjem lijevom
uglu zemljovida u renesansnoj kartuši. Grafičko mjerilo
izraženo je u talijanskim miljama što je istaknuto u lijevom donjem uglu. Iznad mjerila ucrtan je globus, simbol kartografske radionice obitelji Blaeu. 59x50 cm.
350
25
2218 Dane Gruber: Povijest Istre i Vjekoslav Spinčić:
Narodni preporod u Istri, Zagreb 1924. Izdanje
Braća hrvatskog Zmaja, svezak XXXVI. 312 str., +
topografska karta Istre, meki uvez.
35
2219 Emilij Laszowski: Gorski kotar i Vinodol, dio
državine knezova Frankopana i Zrinskih. Mjestopisne i povjesne crtice, izdala Matica Hrvatska u
Zagrebu, 1923. Meki uvez, 284 str., 14x20 cm.
30
2220 Steklas Ivan:Zemljovid županije ModruškoRiječke,Zagreb 1888.Steklas je 1888. izradio prvu
20
seriju županijskih zemljovida u Hrvatskoj jezičnoj
redakciji.Zemljovid je tiskan u više boja s dobro
razlučenim geografskim sadržajem te spada u prvi
red hrvatskih regionalnih fizičkih zemljovida. Ujedno je i među najstarijim zemljovidima pisanim u
20
hrvatskoj jezičnoj redakciji (prvi je Seljanov zemljovid Austrianskog carstva iz 1847.). 95 x 72 cm.
100
2216 Manifesto al Popolo ed alla costituente di Fiume, Societa editoriale Fiumana Aprile 1922. Broj
stranica 48, dimenzije 14x20.3 cm.
20 2221 Telefonski imenik Rijeka i Opatija 1946. Izdanje Direkcija pošta Rijeke, dvojezičan hrvatski i talijanski. 75 str.
20
2217 Personalstand der K.K. Politischen Verwaltungsbehörden in Triest und im Küstenlande, Trst 1912. Popis
zaposlenika u javnim službama na području Trsta i Istre
prema stanju od 1. veljače 1912. 48 str, 21x19 cm.
15
2222 Benussi Bernardo: L Istria nei Suoi due millenni di
Storia,Trieste.Libreria Treves,1924, 647 str,18 x25 cm.
Benussi nastoji uobličiti tezu o povijesnom kontinuitetu
rimske, bizantske, srednjovjekovne feudalne i mletačke
vladavine nad Istrom i njezinim gradovima.
180
2212 Kustenland (Istra) in Wort und Bild, Beč 1891. Bogato ilustriran pregled povijesti Istre iz poznate edicije
Die oesterreichisch-ungarische Monarchie. Dekorativan uvez sa zlatnim intarzijama. Savršeno stanje.
90
2213 Senj, edicija Hrvatski kulturni spomenici, izdavač JAZU
Zagreb 1940. Josip Klemenc: Senj u prehistorijsko i
rimsko doba; Pavao Tijan: Grad Senj u povijesti i kulturi
hrvatskog naroda; Gjuro Szabo: Arhitektura grada Senja; Mirko Breyer: Senj-kolijevka hrvatskog tiskarstva.
84 str., mnoštvo ilustracija, meki uvez, 21x28 cm.
30
2214 Zagorac Stjepan: Istina o riečkoj rezoluciji ili Tko vara
narod, Zagreb 1905. Zagorac Stjepan župnik grada Koprivnice i narodni zastupnik izbornoga kotara Velika
Gorica. Broj stranica 32, dimenzije 14.8x22 cm.
2215 Guvernement de Fiume, Memorial a la commission
paritaire Italo-Yugoslave a Abbazia, 1923. god. Broj
stranica 54, dimenzije 13.7x20.1 cm.
26
2223 Carlo de Franceschi:LIstria note Storiche,Poreč,Gaetano
Coana 1879,510 str,18 x 26 cmPrvi cjelovit i kompleksan prikaz istarske povijesti.
2224
Petar Stanković:Biografia degli uomini distinti dell
Istria,Priora,Capodistria 1888,451 str. Drugo dopunjeno izdanje Stankovićeve biografije važnih Istrana.
2225 R. Lechner/W. Müller: Abbazia - Fiume (Opatija Rijeka). Sklopiva detaljna (1:75000) karta okolice
Opatije i Rijeke do grada Krka na jugu i Boljuna na
zapadu. Čelikorez, 60x59 cm, Beč cca. 1880. Pozadina zaštićena platnom i stoga u izvrsnom stanju.
2226 Opatija, lijep turistički letak iz tridesetih godina.
Fotografije plaža, veduta, popisi vlakova i brodskih
linija. Tiskano u Italiji.
200
250
2227 Julije Kempf: Uz obalu Adrije, po Hrvatskom primorju. Zagreb 1902. Predivan putopis na 110 str., i
27 slika, 15x23 cm.
40
2228 Almanah grada Sušaka sa prikazom gornjeg Jadrana, 1931. Izdali Violić Frano i Bognolo I. Toni. Uz
Sušak i pregled turističkih mjesta na Kvarneru.225
str. + plan grada Sušaka. Tvrdi uvez, 18x25 cm.
30
2229 Lot vrlo zanimljivih starih dokumenata većinom
izdanih u Rovinju oko 1815. Svi dokumenti nose
60
žig s izraženom vrijednošću u kreutzerima. Dobra
kvaliteta, za daljnje proučavanje.
60
2230 Dr. Matko Laginja, Pismo iz Pule 15. XI. 1914.
Vjerojatno kćeri ili rođakinji. Zanimljiv sadržaj.
Dimenzije 23.5x15 cm.
30
16 2231 Arhitektonski nacrt za 3. kat luksuznog hotela
Riviera u Poreču iz 1912. i lot dokumenata računa,
izvještaja, popisa inventara hotela, troškovnika iz
1934-35.
150
27
2232 Vrlo zanimljiv album fotografija pomorskog časnika
iz Pule i njegove šire obitelji. Dio fotografija nastao
u Kobeu (Japan) za vrijeme njegovog službovanja na
ratnom brodu koji je tada bio u posjetu Japanu. Sam
album izrađen je u Japanu. Stranice su presvučene svilom i ručno oslikane. Fotografije (26 kom) sve na kartonu raznih dimenzija nastala u razdoblju 1895-1905.
120
2233 Goranin Ublinski, prikaz muškarca, izdanje : Zadar,
braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig,
22x30 cm.
120
DALMACIJA
2235 T. Oestereicher: Meleda (Mljet). Detaljna nautička
karta otoka Mljeta i obale nasuprot, s pogledima
na otok s mora u dnu karte. Za razliku od većine
nautičkih karata ova je u boji i stoga vrlo dekorativna, a i rijetka. Litografija, 69 x 55 cm, izdavač
Seekartendepot Pula, tiskana u Trstu i Rijeci 1892.
Vrlo dobro stanje.
250
2237
2236
2238
2234 Vincenzo Coronelli: Corso delli Fiumi Drino e Boiana nella Dalmatia (Tokovi Drine i Bojane u Dalmaciji). Karta Dubrovačke Republike, Kotorskog
zaljeva, Crne Gore, Albanije i Kosova s grbovima i
dekorativnim kartušem, koja u izvedbi predstavlja
vrhunac venecijanske kartografije. Bakrorez, 60,5 x
44,5 cm, boja, Venecija 1690.
2236 Proglas Providura i Nadprovidura odobren od Venecijanskog senata 19. travnja 1766. u svrhu zaštite šuma
na području Istre i Dalmacije kojim se određuje način
zaštite šuma u smislu zabrane sječe radi korištenja drva
za ogrjev. Ujedno se propisuje kako i od koga i na koji
način treba provoditi zaštitu šuma od nelegalne sječe i
uporabe drveta.
30
2237 Stampa Pupillo Boreli Zadar 1745 god. 200 stranica.
Komplet sudskih spisa koji su nastali prilikom dokazivanja vlasništva nad feudalnim posjedima između
450
obitelji Borelli iz Zadra i Carrara iz Splita. Veliki izvor
podataka za mjesta koja okružuju Zadar i Split. 20x28
cm. meki uvez, dobra kvaliteta.
100
2238 Raccolta delle Leggi ed Ordinanze dell’ anno 1825
per la Dalmazia, Zadar 1828. god. Luigi Battara,
dimenzije: 13x23.5 cm, 346 stranica.
50
28
2239 Dozvola za izvoz koralja u vodama Dalmacije, Kvarnera i Albanije izdana u Zadru 9. lipnja 1751. od
“Sindici inquisitori” vijeća Venecijanske republike,
koje je rješavalo žalbe na odluke Retora, a sastojalo se
od trojice koji su ovaj dokument i vlastoručno potpisali:
Battista Loredan, Nicolo Erizzo i Sebastian Molin.
30
2240 Lot starih dokumenata. Zanimljivo za daljnje
istraživanje. Razdoblje od 1820 područje Sinja,
Zadra itd
25
2241 I Partiti in Dalmazia, Spalato 1861. Ignazio Bakotic. Meki uvez. Dimenzije 13.5x21.8 cm, broj
stranica 17.
18
2242 Instruzioni per le Imperiali regie preture della
Dalmazia, Zara 1729. Meki uvez hrbat knjige je
oštećen. Dimenzije 14.7x22.5 cm, broj stranica 162.
30 2248 Regolamento comunale e regolamento elettorale
Pei Comuni del Regno di Dalmazia , Spalato
1865. Meki uvez, oštećen hrbat knjige. Dimenzije
14.5x21.7 cm, broj stranica 24.
2243 Zvono, časopis br 22 iz 1909 sa temom broja Spljet.
Odlična kvaliteta.
16
2244 Uspomeni dana 6 svibnja 1883 kad je družtvo ‘Slavjanski napreda’ u Splitu slavilo posvetu svojeg barjaka, Split 1883. Opisi, govori i razni spisi. Meki uvez,
manja oštećenja.16.5x24.5 cm, broj stranica 30.
25
2245 Kupoprodajna pogodba izmegju općine Splitske i
stanovnika Gornjega sela na Šolti, Spljet 1906. Meki
uvez, nedostaje lijevi gornji ugao na stražnjim koricama. Dimenzije 13.7x19.7 cm, broj stranica 48.
16
2246 Schematismo della Diocesi di Lesina e Brazza, Zara 1840.
Meki uvez, manja oštećenja na hrbtu. 13x21 cm,16 cm.
25
2247 Stazić Andre: Početna štivenja za seoske učionice u Dalmaciji, Tarst 1861. Meki uvez, oštećen hrbat, neke stranice
unutar knjige više nisu uvezene. 11x17 cm, 72 str.
20
2249 Relazione della congregazione municipale di
Spalato, Spalato 1860. Meki uvez, hrbat knjige
oštećen. Dimenzije 14.7x21.8 cm, broj stranica 26.
25
18
29
2250 Memoriale della Camera di Commercio e d’Industria
di Spalato, Spalato 1889. All’Eccelso Ministero del
Commercio sulla questione Ferroviaria Dalmata
Votato nell’adunanza 13. Marzo 1889. Sa zemljovidom na kraju knjige. Meki uvez. Dimenzije 15x23
cm, broj stranica 53.
2251 Vicko Lisičar: Obrana Korčule od Turaka 1571.,
Dubrovnik 1934. ITiskano povodom uspomene
na 11. ožujak 1571. oslobođenja grada Korčule od
navale Uluz-Ali. Meki uvez, 24 str., 15x22 cm.
16
2255 Angjeo Uvodić: Juraj Ćulinović; Dalmatinski slikar
XV. stoljeća, Split 1933. Prilikom 500 godina
rođenja. Broj stranica 75, dimenzije 21x27.4 cm.
35
2256 Bajamonti A.: Dell’ amministrazione del Comune
di Spalato, Trieste 1864. Dal 9 gennaio 1860 al 6
15
giugno 1864. Meki uvez u dobrom stanju. Dimenzije 15.5x22.7 cm, broj stranica 137.
20
2257 Prof. Jure Kolombatović: Povodom otkrivanja poprsja u Marjanskoj šumi, Split 1927. Broj stranica
39, dimenzije 12.4x19.3 cm.
20
2258 Poslovnik sabora dalmatinskog, Zadar 1902. Meki
uvez u dobrom stanju. 11x16 cm, broj stranica 31.
20
2259 Illustrierter Führer durh Dalmatien (nebst Abbazia und
Lussin)..., 8 izdanje, Beč/Leipzig 1909.Turistički vodič
kroz Dalmaciju, mnoštvo fotografija i zemljovida,
sadrži mali njemačko, talijansko, hrvatsko-slovenski
rječnik, džepni format, vrlo dobro stanje. 244 str.
40
2260 Giovanni Gondola, patrizio di Ragusa, Osmanide,
poema illirico, Dubrovnik 1827. Rijetka i knjiga u
dobrom stanju, prijevod Osmana na talijanski. 160
str, tvrdi uvez 14x20 cm.
60
2252 Lovre Monti: Zašto sam istupio iz Sabora i iz Carevinskoga Vijeća?, Beč 1882. vlastita naklada, 32 str.
Lovro Monti (Knin, 21. travnja 1835. - Knin, 9. travnja
1898.), hrvatski političar i publicist.bio je začetnik Narodne stranke i Hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji. Jedan je od utemeljitelja lista Il Nazionale (Narodni list), u kojem se zalagao za sjedinjenje Dalmacije s
Hrvatskom i za upotrebu hrvatskog jezika u školama i
uredima. U svim svojim nastupima izražavao je protivljenje tuđinskoj hegemoniji, centralizmu i dualizmu.
15
2253 Hermann Ritter: Das Kolonat in GĂśrz und Gradisca,
in Istrien, in Dalmatien und in Tirol, Beč 1908. Težačka
pogodba između vlasnika i zakupaca zemlje u Istri, Dalmaciji, Makarskoj, Dubrovniku prema izvješću Ministarstva poljoprivrede iz 1908. 121 str, meki uvez, 19x27 cm.
20
2254 Smodlaka Josip: Nešto o Splitskim prezimenima i o
još nekim, Split 1945. Meki uvez u dobrom stanju.
Dimenzije 14.5x19.7 cm, broj stranica 49.
20
30
2261 Vid Vuletić-Vukasović: Narodni običaji na otoku
Korčuli, Zagreb 1891. I. Moreška i II. Debeli kralj.
Korčulanska viteška igra moreška je bojni ples s
mačevima kojeg karakterizira kratka dramska radnja. Odlično uščuvano,31 str., 13x19 cm.
2262 Polymetron Petri Manger Spalatensis, Vienna 1858.
Decani capitularis, asyli pro infantia rectoris equitis
ord. Francisci Josephi, missionarii apost, socii arcadum in patrio seminario religionis st historiae univ.
professoris emeriti. Meki uvez. Dimenzije 13.7x22
cm, broj stranica 34.
30 2266 Carlo (Charles) Yriarte: Le Rive dell’Adriatico,
Milano 1883. Luksuzno talijansko izdanje znamenitog putopisa po Istri i Dalmaciji, većeg folio formata
(29x39 cm) od francuskog izdanja, s 261 ilustracijom svih većih i manjih gradova od Istre do Boke
Kotorske i 2 zemljovida. Originalan platneni uvez,
bogato ukrašen zlatnim intarzijama. Izvrsno stanje.
25
450
2267 Charles Yriarte, Les bords de l’Adriatique et le
Montenegro, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1878.
Poglavlja: 1. Venise; 2. Chioggia; 3. Trieste; 4.
L’Istrie; 5. Le Quarnero et ses iles; 6. La Dalmatie;
7. Le Montenegro; 8. Ravenne; 9. Ancone et Lorette;
10. Foggia; 11. Brindisi, Lecce et Otrante. Sadrži 257
gravura u tehnici drvoreza i 7 geografskih karata.
450
2268 Dalmatien in Wort und Bild, Beč 1892. Bogato ilustriran
pregled povijesti Dalmacije iz poznate atraktivne edicije
Die oesterreichisch-ungarische Monarchie. Dekorativan
uvez sa zlatnim intarzijama. Savršeno stanje.
80
2269 Korablja, prva dva broja književnog časopisa tiskanog u Splitu 1929. 15x23 cm, odlična kvaliteta.
25
2263 Zaorija na Talijanstvo svoje jedan Dalmatin, Beč
1861. Razor i prosutak Dalmaciji u njezinim
učionicama. Jednim Dalmatinom. Meki uvez. Prednja korica odvojena od knjige, zadnja korica nedostaje. Dimenzije 13.4x21.4 cm, broj stranica 98.
20
2264 Dovere o pretesto? Episodio elettorale, Spalato
1882. Meki uvez, prednja i zadnja korica odvojena
od knjige. Dimenzije 15.3x23 cm, broj stranica 24.
18
2265 Kuzmanić Ante, poslanica Dalmatincima, Split
1861. O problemu talijanaša i njiihovom odnosu
prema hrvatstvu i hrvatskom jeziku.meki uvez, 45
str. 13x21 cm.
60
31
2270 Conte Lujo Vojnović: Histoire de Dalmatie, Hachette, Pariz 1935. 2. izdanje znamenite povijesti
Dalmacije u 2 sveska, s 18 ilustracija i 1 zemljovidom. Kvarto format, meki uvez u izvrsnom stanju.
90
2271 Ivan Luka Garanjin (Giovanni Luca Garagnin) Riflessioni economico-politche sopra la Dalmazia, Battara, Zadar
1806,16x23cm, 264 str. Garanjinovo djelo zasigurno je
najstručnija rasprava o dalmatinskom gospodarstvu 19.
stoljeća, pisana s motrišta sljedbenika fiziokratskihnačela.
Temeljne razloge za pisanje studijetaj dalmatinski gospodarstvenik pronalazi u proturječnostima onovremenog stanja u Dalmaciji - s jedne strane, Dalmacija je
zemlja iznimnih prirodnih mogućnosti i bogatstava, a s
druge, realna slika pokazuje da najveći dio dalmatinskog
stanovništva trpi oskudicu, glad i zaostalost.
700
2274
2272
2275 Fotografija na kartonu iz fotografske radione Burato
u Zadru. 10x16 cm s posvetom vlasnika
18
2276 Fotografija na kartonu iz fotografske radione Burato
u Zadru. 6x10 cm.
14
2277 Prikaz muškarca s otoka Paga, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 23x30 cm.
120
2278 Prikaz djevojke s otoka Paga, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 23x30 cm.
120
2273
2272 Stošić Krsto, Galerija uglednih Šibenčana, Šibenik
1936. Zanimljiv popis uglednih šibenčana s kratkom biografijom između ostalog i tvrtke Ane i Đure
Matavulja,vlasnika velike manufakture narodnih
odijela. Uz knjigu i originalna limena reklama za
Maraschino i tvrtku Matavulj.
60
2273 Lujo Bakotić: Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke republike do ujedinjenja, edicija Srpski narod u XIX
veku, svezak 18., Geca Kon a.d. Beograd, 1939.
meki uvez, 190 str., 15x22 cm.
20
2279 Prikaz muškarca s otoka, okolica Zadra, izdanje :
Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi
žig, 23x31 cm.
120
2274 Dubrovačka arhivska građa o Beogradu. Beograd
1950. Vrlo zanimljiva knjiga koja kronološki od 1521
pa do 1571 godine navodi diplomate, putnike, špijune
i trgovce koji su bili u Beogradi, njihovu prepisku,
kratak sadržaj iste itd. 490 str, meki uvez 17x25 cm.
30 2280 Prikaz žene s otoka, okolica Zadra, izdanje : Zadar,
braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig,
23x31 cm.
120
32
2281 Šibenički varošanin, prikaz muškarca iz Šibenika,
izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 23x31 cm.
2282
Šibenička varoškinja, prikaz žene iz Šibenika, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut
suhi žig, 23x31 cm.
120 2287 Imočanin, prikaz muškarca, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x30 cm.
120
2288 Imočanka, prikaz žene s djetetom u naručju, izdanje :
Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig,
22x30 cm.
120
2283 Kaštilski seljanin, prikaz muškarca iz Kaštela, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x30 cm.
120 2289 Prikaz žene s otoka Brača, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x30 cm.
120
2284 Kaštilska pralja, prikaz žene iz Kaštela, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig,
22x31 cm.
120
2290 Prikaz žene iz Blata, izdanje : Zadar, braća Battara,
1846., litografija, utisnut suhi žig, 23x31 cm.
120
2285 Splitski varošanin, prikaz građanina iz Splita, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut
suhi žig, 22x30 cm.
120 2291 Prikaz žene iz Lumbarde, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x31 cm.
120
2292 Prikaz djevojke iz Kruševa, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 23x30
120
cm.
120
2286 Splitska varoškinja, prikaz građanke iz Splita, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut
suhi žig, 22x30 cm.
120
33
2293 Grga Novak, diploma Bečkog sveučilišta iz 1965. 80
godine. Grga Novak (Hvar, 2. travnja 1888. - Zagreb, 7. rujna 1978.), hrvatski povjesničar i arheolog.Povijest, arheologiju i geografske znanosti
studirao je u Zagrebu, Pragu i Beču. Bio je profesor
povijesti starog vijeka na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu, te predsjednik JAZU od 1958. do 1978. godine. Istraživao je Grapčevu špilju, uvalu Pokrivenik
(špilja Badanj) i Markovu špilju na Hvaru, Vela spila
na Korčuli, te antičke lokalitete, a posebice se bavio
grčkom kolonizacijom jadranskih otoka i obale.
2295 Biblioteteca di Fra Innocenzo Culich nella libreria de
Francescani di Ragusa,Zadar 1860. Vrlo rijedak katalog
knjiga koje je posjedovao znameniti dubrovački franjevac Inocencije Čulić. Vrlo rijetko. 427 str 15x22cm
180
2296 Luigi Villari: The Republic of Ragusa, J.M. Dent
&Co., London 1904. Bogato ilustrirana detaljna
povijest Dubrovnika. Veliki kvarto format, tvrdi
uvez s intarzijom i zlatnim slovima na hrptu. Vrlo
dobro stanje.
110
DUBROVNIK
750
2294 Franjo Maria Apendini:Notizie istorico-critiche
sulle antichita,storia e letteratura dei Ragusei, I-II,
Dubrovnik, Antonio Martechini 1802, 332 + 336
str + 6 veduta dubrovački vojnik, konavljanka...19
x24 cm. Appendini se posebice bavio poviješću
i književnosti i svoja biografska i bibliografska
istraživanja o dubrovačkim i dalmatinskim piscima
napisao u knjizi “Notizie biografiche intorno ad alcuni scrittori illirico-slavi koja je ostala u rukopisu.
To je bio samo uvod u njegovo temeljno djelo u dva
toma” Notizie istorico-critiche sulle antichita,storia
e letteratura dei Ragusei, I-II”.U prvom dijelu daje
prikaz političke i kulturne povijesti Dubrovnika,
a u drugom kronološki prikaz života djelovanja
dubrovačkih pisaca od početaka do njegovog vremena.
2297 Statuto dell’ Associazione Marittima di Ragusa,
1871. Statut Dubrovačkog pomorskog društva iz
1871. 11 str., 14x21 cm.
12
2298 Directorium liturgicum a Clero Dioegesis Ragusinae
servandum A.D. MCMXXV. RAGUSII Sumptibus
Curiae Episcopalis Ragusinae MCMXXIV. Liturgijski imenik za drugu polovicu 1925. s Molitvom za
djelo dobre štampe, koja se moli u crkvi kroz mjesec
listopad, posvećen kraljici presv. Rozarija, poslije
Molitve sv. Josipu. Meki uvez, 76 str., 11x15 cm.
7
2299 Vid Vuletić Vukasović, Đuro Harambaša ili Konavolski ustanak, Dubrovnik 1926. Priča iz DubrovačkoHercegovačkog podneblja. 172 str, meki uvez 13x20 cm.
20
2300 Konavolska zdravica, Dubrovnik 1935. Znimljiv tekst
sačuvan od zaborava tako što je zapisan prema kazivanju jednog starog Dubrovčanina. 8 str. 10x14 cm.
10
34
2305 M. Merian: Ragusa. Autentičan prikaz Dubrovnika prije potresa iz poluperspektive. Bakrorez,
30,5x11,5 cm, Frankfurt 1638. Izvrstan otisak.
Paspartu.
2301 Dubrovačka plovidba postanak i razvitak, Dubrovnik
1940. Sadrži popis parobroda za duge i obalne plovidbe, kao i ljetni vozni red iz 1940. Meki uvez, 40
str., 12x17 cm.
10
2302 Dubrovačka Parobrodska Plovidba A.D., Dubrovnik
1935. povijest i razvoj Dubrovačke plovidbe, s detaljnim opisom parobroda “Kralj Aleksandar I” i parobroda “Sveti Vlaho”. Meki uvez, 12 str., 15x23 cm.
10
2303 Pavičić Marija Dubrovnik, priručnik za učitelje, Zagreb
1955. Povijesni pregled, društveni razvitak, trgovina,
izgled grada itd. Meki uvez, 30 str. 15x20 cm.
10
2304 Dvije protu knjižice za tekući račun Hrvatske
Vjeresijske banke iz Dubrovnika za 1907 -1914.
godinu. 12x18 cm.
10
170
2306 Lot 6 dokumenata nastalih oko 1830. sve s područja
Dubrovnika.
30
2307 Plakat, Članovi II. legije “Jugoslavenske Matice”
podružnice u Dubrovniku na tužni Rapalski dan
1923. sastavio Mato Knego, povjerenik II. legije
Jugosl. Matice. 95x63 cm.
25
2308 Plakat, Gragjani rodoljubi! koji veliča jedinstvo i
nedjeljivost države Srba, Hrvata i Slovenaca, izdan
u Dubrovniku 30. studenog 1927. povodom proslave
devetgodišnjice osnutka države SHS. 63x57 cm.
40
35
SLAVONIJA
2309 Prikaz muškarca iz Konavla, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 23x30 cm.
120
2310 Konavljanka, prikaz žene, izdanje : Zadar, braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x30 cm.
120
2312 Prikaz muškarca Župljanina, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x31 cm.
120
2313 T. Oestereicher: Ragusa. Nautička karta Dubrovnika i okolice velikog formata a prikazom zaljeva i
luka Slano i Zaton te s prikazom obale, Lokruma
i Dubrovnika u lijevom kutu. Za razliku od većine
nautičkih karata ova je u boji i stoga vrlo dekorativna, a i rijetka. Litografija, 69 x 55 cm, izdavač
Seekartendepot Pula, tiskana u Trstu i Rijeci 1892.
Vrlo dobro stanje.
270
2314 Pietro Santini : Carte du Royaume d’Esclavonie
et du Duche de Syrmie; Venecija, 1783., bakrorez
Slavonije i Srijema, dimenzija papira 53x75,5 cm,
dimenzija same karte 46,5x56 cm.
320
2315 Luigi Fernando Marsigli: Sectio X (Tok Drave i Dunava od Osijeka do Iloka). Detaljna i vrlo dekorativna
karta s planovima utvrda u Osijeku i Iloku iz monumentalne monografije Danubius Pannonico-Mysicus,
čije se pojedinačne karte vrlo rijetko pojavljuju na
tržištu. Bakrorez, 62 x 42,5 cm, Haag i Amsterdam
1726. Snažan otisak, široke margine i izvrsno stanje.
290
2316 Oltar s čudotvornom Gospinom slikom u Sotinu,
originalni naslov Altare B. Mariae Virg. in Sotin, in
Syrmio, Dioec. et Comitatu Syrmien. 1836. Grafika
iz knjige Jordanszky Elek: A Magyar Országban ‘s
az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz
Mária Kegyelem’ képeinek rövid leírása, Pozsony
(današnja Bratislava u Slovačkoj), 1836. Dimenzija
slike 18.5 x 11 cm.
70
36
2317
Oltar sa slikom Gospe od utočišta u Aljmašu,
originalni naslov Altare B. Mariae Virg. ab Almas.
Dioec.Diakov. in Slavonia. 1836. Grafika iz
knjige Jordanszky Elek: A Magyar Országban ‘s
az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz
Mária Kegyelem’ képeinek rövid leírása, Pozsony
(današnja Bratislava u Slovačkoj), 1836. Dimenzija
slike 18.5 x 11 cm.
2320 Steklas Ivan:Zemljovid županije Sriemske,Zagreb 1888.
Steklas je 1888. izradio prvu seriju županijskih zemljovida u Hrvatskoj jezičnoj redakciji.Zemljovid je tiskan u
više boja s dobro razlučenim geografskim sadržajem te
70
spada u prvi red hrvatskih regionalnih fizičkih zemljovida. Ujedno je i među najstarijim zemljovidima pisanim
u hrvatskoj jezičnoj redakciji (prvi je Seljanov zemljovid
Austrianskog carstva iz 1847.). 95 x 72 cm.
100
2321 Steklas Ivan:Zemljovid županije Virovitičke, Zagreb
1888.Steklas je 1888. izradio prvu seriju županijskih zemljovida u Hrvatskoj jezičnoj redakciji.Zemljovid je tiskan
u više boja s dobro razlučenim geografskim sadržajem
te spada u prvi red hrvatskih regionalnih fizičkih zemljovida. Ujedno je i među najstarijim zemljovidima pisanim
u hrvatskoj jezičnoj redakciji (prvi je Seljanov zemljovid
Austrianskog carstva iz 1847.). 94 x 66 cm.
100
2322 Steklas Ivan: Zemljovid županije BelovarskoKriževačke, Zagreb 1888.Steklas je 1888. izradio
prvu seriju županijskih zemljovida u Hrvatskoj
jezičnoj redakciji.Zemljovid je tiskan u više boja s
40
dobro razlučenim geografskim sadržajem te spada u
prvi red hrvatskih regionalnih fizičkih zemljovida.
Ujedno je i među najstarijim zemljovidima pisanim
u hrvatskoj jezičnoj redakciji (prvi je Seljanov zemljovid Austrianskog carstva iz 1847.). 79 x 66 cm.
100
2318 J. Peeters: Die Essekker Brugh (Sulejmanov most
160
u Osijeku). Most od Osijeka do Darde sagrađen
1566. da omogući Sulejmanov pohod na Beč, koji
je 1664. spalio Nikola Zrinski, brat Petra Zrinskog.
Bakrorez, 25 x 12,5 cm, Antwerpen 1686.
2319 Veduta Iloka, bakrotisak oko 1880., 15x10 cm.
37
2323 Kroatien und Slavonien in Wort und Bild, Beč
1902. Bogato ilustriran pregled povijesti Hrvatske
i Slavonije iz poznate atraktivne edicije Die
oesterreichisch-ungarische Monarchie. Dekorativan
uvez sa zlatnim intarzijama. Savršeno stanje.
120
2324 Spomenica o pedesetgodišnjem postojanju kr.
višeg gospodatskog učilišta i ratarnice u Križevcu,
Križevac 1910. 256 str., meki uvez, 19x27 cm.
40
2325 Cepelić Mirko, Stolna crkva đakovačka, Đakovo
1915. Opis crkve izvana , ali i detaljan opis
unutrašnjiosti. Meki uvez 112 str. 12x18 cm.
16
2326 Mladen Barbarić, Lijepim Dunavom Osijek 1918. Crtice s puta višeg ženskog liceja u Osijeku. Zanimljivo.
16
2327 Milan Turković: Prošlost opatije B. Dj. Marije
Vallis Honesta de Gotho seu Kuttyeva 1232-1773.,
Sušak 1935. Povijesni pregled i razvoj cistercitske
opatije i njeno bivanje pod 150-godišnjom turskom
vladavinom, do prelaska u družbu Isusovaca. 87
str., meki uvez, 16x23 cm.
30
2328 Adresar Slobodnog i Kraljevskog grada Osijeka
sa popisom privrednika po strukama, Osijek 1937,
meki uvez, 15x22 cm. 375 str.
40
2329 Fotografija na kartonu, Osječka kraljevska gimanzija, razred 1884.-85. Dimenzije 32.5x25 cm.
20
38
ZAGREB I OKOLICA
2340 Demeter Gőrőg: Comitatus Zagabiensis (Zagebačka
županija). Zemljovid iz prvog županijskog atlasa
Hrvatske. Bakrorez, 26x30 cm, originalna boja,
Budimpešta 1811.
2343 Oltar Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici, originalni naslov Altare B. Mariae Virg. Bistricz in Croatia, Dioecesi Zagrabiensi. 1836. Grafika iz knjige Jordanszky Elek: A Magyar Országban ‘s az ahoz tartozó
110
részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem’
képeinek rövid leírása, Pozsony (današnja Bratislava
u Slovačkoj), 1836. Dimenzija slike 18.5 x 11 cm.
80
2344 Slika kipa Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici, originalni naslov Effigies B. Mariae Virg. Bistricen in Regno
Croatia, Dioec. Zagrab. 1836. Grafika iz knjige Jordanszky Elek: A Magyar Országban ‘s az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem’ képeinek
rövid leírása, Pozsony (današnja Bratislava u Slovačkoj),
1836. Dimenzija slike 18.5 x 11 cm.
80
2345 Vrlo zanimljiva sveta sličica i molitva na hrvatskom
posvečena Majci Božjoj Bistričkoj. Nastala oko
1800. godine, ručno kolorirana, odlično stanje,
19x11 cm.
170
2346 Vojni zemljovid Krapine i Zlatara, Austro-Ugarska
Monarhija, oko 1890. Kaširan na platnu, 56x38 cm.
15
2341 Lot vrlo zanimljivih dokumenata pisanih kajkavskim
jezikom od 1798. Prvi dokument iz 1798 sa plemičkim
žigom. Drugi je podjela imovine pl. Jankovića 1826
godine sa plemičkim žigovima. Kupoprodajni ugovor
iz 1865, obveznica iz 1886 i vrlo zanimljiv dokument
Rebeke Prešeren iz 1838 godine kao nasljednice vlastelinstva gornjih i donjih Stativa koji su to doba podpadali pod zagrebačko nadleštvo.
100
2342 Lot od 5 dokumenata i pisama rukom pisanih
na hrvatskom i latinskom vezanih uz turopelje
1778-1850.4 domumenta su ovjerana sa voštanim
pečatima!
100
39
2347 Hrvatski Sokol u Karlovcu 1902-1912. Karlovac
1912. Tiskano povodom desetgodišnjice osnutka
Sokola u Karlovcu, pretiskano iz “Narodnoga Glasa” broj 23-31. 1912. Tvrdi uvez, 64 str., 11x17 cm.
2348 Marcel Kolin: Spomenica povodom dolaska njihovih
veličanstva Kralja i Kraljice u slobodni i kraljevski
gradu Zagreb 25. siječnja 1931. uz izvadke članaka
iz Gradskog vjesnika, Jutarnjeg lista, Obzora,
Beogradske štampe... mnoštvo fotografija, 96 str,
tvrdi uvez, 24x31 cm.
20
2353 Gjuro Szabo: Stari Zagreb, Zagreb 1941. Knjiga je
posvećena Branku Šenoi, povijest i život Zagreba
od najdalje prošlosti do 1918. Mooštvo izvrsnih reprodukcija i fotografija, 288 str., tvrdi uvez, odlično
40
uščuvana.
2349 Sveopći privatni i poslovno-stručni Zagrebački
adresar 1930. Sadrži popis ureda, institucija, oblasti,
zavoda i poslovni adresar s popisom stanovnika po
zvanju i strukama. Tvrdi uvez, 146 str., 23x30 cm.
40
2350 Rudolf Horvat: Prošlost grada Zagreba, Zagreb
1942. Izdalo kulturno-historijsko društvo “Hrvatski
rodoljub” prigodom 700 godišnjice “Zlatne bule”.
518 str., tvrdi uvez, zlatna slova, 17x23 cm.
35
2351 DušanKučenjak:SpomenknjigaI.ZagrebačkogRadničkog
Društva 1873-1923. povodom pedesetgodišnjice djelovanja društva za podupiranje i naobrazbu svojih članova.
282 str., tvrdi uvez, 18x25 cm.
25
2352 Benjamin Zeininger: Jubilejski spis hrvatskog
pjevačkog društva “Kolo” iz Zagreba povodom 30.
godina rada, Zagreb 1892. 315 str., tvrdi uvez sa
zlatnim slovima, 16x22 cm.
20
40
2354 Spomenica na svetčano otvaranje Kralj. sveučilišta
Franje Josipa I u Zagrebu. Izdano u Zagrebu 1875.
Tvrdi uvez 201 str. 15x23 cm.
25
2355 Državna osnovna škola ‘Kraljica Marija’ u Varaždinu.
Izvještaj za školski godinu 1937-1938. 61 STR, 17x12 cm.
18
2356 Foto Corso, Glavni cjenik fotografskih aparata i
potrepština, Zagreb 1931. Specijalizirana trgovina,
165 stranica, dimezije 15.5x22.7 cm.
30
2357 Krebelj Rudolf: Katalog prve zagrebačke umjetne
ljevaone nadgrobnih ukrasa, znovova, umjetnina
i kovina. Srebrenička ulica 5 (iza Nove C. 120),
Zagreb. Broj stranica 40, dimenzije 24.4x16.7 cm.
20
2358 Projekt za izgradnju zakladnog zemljišta na
Jelačićevom Trgu 1932. Zanimljivi nacrti i arhitektonska rješenja.
20
40
2359 Vinko Šafar: Život kažnjenika u Lepoglavi, Zagreb
1933. Autor kroz svoje iskustvo kao bivši kažnjenik
izlaže život u kaznioni. 44 str., meki uvez, 16x24 cm.
2360 Poslanica saveza hrvatskih obrtnika - središnjice
u Zagrebu, povodom propagande “Obrtničkog
tjedna” u prosincu 1940. upućena svim obrtničkim
ustanovama i organizacijama na području Banovine
Hrvatske. 85 str., 21x30 cm.
2363 Lot dvije fotografije na kartonu sa prikazom
gradonačelnika grada Zagreba Milana Ambruša.
Dimenzije 10.5x15.7 cm i 10.7x16.4 cm.
20
20
25
2364 Osmrtnica: Tin Ujević, 12. XI. 1955. Poslana Dr. A.
Štamparu, predsjedniku JAZU. Dimenzije 27x20 cm.
20
2365 Lot par dokumenata izdanih od Državnog ureda za
oblikovanje cijena i nadnica. Odluke o cijeni vina za
godine 1942, 1943 i 1944. U potpisu dr. Fedor Laboš.
20
2361 Fotografija na kartonu, Hrvatski strojovodje,
članovi saveza Hrv. Željezničara u Zagrebu na
grobu Hrv. mučenika 26. XI. 1939. Dimenzije
kartona 25.5x32.3 cm.
20
2362 Fotografija na kartonu: Sveučilišno udruženje ‘Matija Gubec’, Zagreb 1922. Dimenzije 32.3x25 cm.
20 2366 Povelja članstva Zbora liječnika Kraljevine 100
Hrvatskje i Slavonije kojoim se potvrđuje članstvo
liječniku Vladimiru Jelovšeku inače lječniku u bolnici Milosrdnih sestara. Zagreb 1906. 45x35 cm
41
PETRINJA I SISAK
2367 J. Peeters: Petrinja. Veduta prema predlošku Brauna i
Hogenberga iz Civitates... iz 1617. Bakrorez, 24x11,5
cm, Antwerpen 1690. Izvrstan otisak, paspartu.
2370 Vojni zemljovid Siska i Sunje, Austro-Ugarska
Monarhija, oko 1890. Kaširan na platnu, 56x38 cm.
15
2371 Vojni zemljovid Petrinje i Topuskog, Austro-Ugarska
Monarhija, oko 1890. Kaširan na platnu, 56x38 cm.
15
120
BOSNA I HERCEGOVINA
2368 Hans Sibmacher: Petrina in Crabaten (opsada
Petrinje). Dekorativna veduta opsade Petrinje 1596.
iz H. Ortelovog djela Chronologia oder Historische
Beschreibung...Ungern, koja je kasnije poslužila
kao predložak za Valvasorovu vedutu u Die Ehre
des Hertzoghums Krain(1689). Bakrorez, 26,5x16
cm, Nürnberg 1602. Snažan otisak.
190
2369 D. Meisner: Petrinja. Jedna od najstarijih veduta 90
Petrinje, nakon oslobađanja od Turaka 1596. Prikazana noću kako bi došlo do izražaja sijevanje munja
kao metaforička ilustracija latinskog natpisa prema
kojem joj “ni gromovi ni munje ne mogu naškoditi”.
Bakrorez, 14,6 x 9,6 cm, Nurenberg 1638.
2372 Čevapović Grgur:Synoptico-memorialis catalogus observantis minorum provinciae S.Ioannis A
Capistrano olim Bosnae Argentinae,Buda 1823,372
str odlično uščuvano. Kapitalno djelo Grgura
Ćevapovića o provinciji Bosni Srebrenoj.sadržava
povijest i stanje u njegovo doba.Prvo izdanje.
270
42
2373 Moriz Hoernes: Wissenschaftliche Mittheilungen
aus Bosnien und der Hercegovina herausgegeben
vom Bosnisch-Hercegovinischen Landesmuseum
in Sarajevo, Beč 1893. I. dio, sadrži 30 listova s
tablama i 760 slika. Gospodin Ilija Čengić dobio
na dar ovu knjigu prisustvovavši prvom kršćanskoarheološkom kongresu u Splitu 1893. 593 str., (nedostaju stranice 375-378), tvrdi uvez, 20x29 cm.
30
2374 Philipp Ballif: Wasserbauten in Bosnien und der
Hercegovina, I. dio, Meliorationsarbeiten und
Cisternen im Karstgebiete, Beč 1896. Sve o melioraciji u krškim područjima BiH. Mnoštvo karata,
grafikona i skica, 92. str., tvrdi uvez, 20x29 cm.
80
2378 Fran Kučinić: Mejre Maglajkinja, izvorna pripovijest iz bosanske okupacije, Primorska tiskara Sušak,
1880. 165 str, 10x14 cm.
25
2379 Mandić dr. Mihovil, Povijest okupacije Bosne i Hercegovine 1878, Zagreb 1910 sa jednim zemljovidom. Tvrdi uvez 100 str. 13x20 cm
20
2382
2380
2381
2375 Bosanska Bila, godina 28, Sarajevo 1913., uvezana
godišta, 348 stranica, 23x30.5 cm
50
2376 Rudolf barun Maldini Wildenhainski: “Bosna i
Hercegovina”, Zagreb 1909. Izdaje Hrvatsko planinarsko društvo, 157 str., sa 136 slika, tvrdi uvez,
bogato urešena naslovnica, 31x24 cm.
150
2377 Bosnien und Herzegovina in Wort und Bild, Beč 1901.
Bogato ilustriran pregled povijesti BiH iz poznate
atraktivne edicije Die oesterreichisch-ungarische
Monarchie. Dekorativan uvez sa zlatnim intarzijama. 2383
2380 Kempf Juilije, Putopisne crtice ih Bosne i Hercegovine, Zagreb 1898. Tvrdi uvez, 122 str. 15x22 cm.
35
2381 Milan Prelog: Povijest Bosne u doba Osmanlijske
vlade I. dio (1463-1739) i II. dio (1739-1878). Sarajevo naklada J. Studničke i druga. 178 i 190 str.,
13x20 cm.
70
2382 Milan Prelog: Povijest Bosne od najstarijih vremena do propasti kraljevstva. Sarajevo naklada J.
Studničke i druga. 78 str., 13x20 cm.
30
100 2383 Vjekoslav Klaić: Povijest Bosne do propasti Kraljevstva, Zagreb 1882. 352 str., meki uvez, 16x23 cm.
40
43
CRNA GORA
2384 Pedeset godina srpskog pjevačkog društva “Gusle”
u Mostaru 1888-1938. uredio Jovan Radulović, 318
str, tvrdi platneni uvez lijepo urešen, 16x23 cm.
30
2385 Kamilo Zabeo : Travnička Spomenica,prigodom 50
godišnjice nadbiskupijskog sjemeništa i nadbiskupijske velike gimnazije u Travniku (1882-1932) 107
slika,Bosanska Pošta 1932 Sarajevo,448 str,odlično
očuvano,18 x 25cm
25
2386
2387
2388 Prikaz muškarca iz Dobrote, Kotor, izdanje : Zadar,
braća Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig,
22x30 cm.
120
2389 Prikaz muškarca Krivošanina, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x31 cm.
120
2390 Prikaz djevojke Krivošanke, izdanje : Zadar, braća
Battara, 1846., litografija, utisnut suhi žig, 22x31 cm.
120
2391 Vuk Stefanović Karadžić, Crna Gora i Boka Kotorska, Beograd 1922. Vrlo zanimljivo djelo sa popisom stanovništva po vjeri za svako mjesto u Boki
itd. Tvrdi uvez, 112 str, 13x19 cm.
16
2392 Popović dr. Petar, Crna Gora u doba Petra I i Petra
II, Beograd 1951. Tvrdi uvez 340 str,13x19 cm
20
2382
2386 Poviest Hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine,
Napredak, Sarajevo, 1942. 854 str, 25x18 cm, original uvez. Jedna od najopsežnijih povjesnica BIH.To je
zbornik radova hrvatskih najznačajnih povjesničara i
znanstvenika tog vremena (Ferdo Šišić, Ćiro Truhelka,
Filip Lukas, Krunoslav Draganović, Ljubo Karaman)
80
2387 L’Armorial de Fojnica, izdavač Oslobođenje Sarajevo 1972. Fojnički grbovnik prikazuje 139 grbova
ilirskih plemenitih obitelji. izvrsne reprodukcije,
odlično uščuvano, tvrdi uvez, 23x32 cm.
80
44
2393 Kurt Hassert: Reise durch Montenegro, Hartleben,
Wien, Pest, Leipzig 1893, 236 str. Vrlo rijedak putopis po Crnoj Gori s 30 ilustracija i zemljovidom.
Originalan mramorirani uvez s kožnatim hrptom i
zlatnim slovima, kvarto format. Izvrsno stanje.
90
2394 Stanojević Gligor, Crna Gora pred stvaranje države,
Beograd 1962. O povijesti Crne Gore za vrijeme
turske vlasti. Tvrdi uvez, 355 str. 16x22 cm.
20
2395 Lainović dr. Andrija, Kratki pogled na prošlost Titograda, Cetinje 1950. Od najstarijih poznatih zapisa o
gradu pa do kraja II rata. 70 str, meki uvez, 12x17 str.
10 2400 Lot reklamnih turističkih letaka za Makedoniju
iz 1952., na srpskom, francuskom i njemačkom
jeziku, odlično uščuvani.
10
2396 Lainović dr. Andrija, Pobjeda na Grahovcu 1858
godine u spisima savremenika, Cetinje 1958. Meki
uvez, 224 str, 17x23 cm, dobra kvaliteta.
20 2401 Dopis iz 1937. Vardarske skautske župe kojim
izvješćuje gospodina Milovana Arsenijevića da je
izabran za člana župe s priloženim popisom svih ostalih članova župe. Dobro uščuvano.
10
MAKEDONIJA
2397 Ivan Ivanić: Mačedonija i Mačedonci, opis zemlje i
naroda II. knjiga, jubilarno izdanje “Beogradske zadruge”, Novi Sad 1908. 592 str., tvrdi uvez, 19x27 cm.
2398 Ivan Tocko i Aleksandar Minčev: Makedonija,
turistički vodič iz 1956. I. izdanje. Sadrži povijesni
pregled, arheologiju, arhitekturu, folklor...i turističku
kartu Makedonije. Odlično stanje, tvrdi platneni
uvez, 12x17 cm.
25
2399 Filipović dr. Miljenko, Običaji i verovanja u
Skopskoj kotlini. Beograd 1939 Izdanje Srpske
kraljevske akademije s više fotografija. Meki uvez,
280 str. 16x24 cm
35
BUGARSKA
70
2402 Francusko-bugarski i Bugarsko-francuski rječnik
I. dio, Beč 1873. Odlično uščuvan, uvezan u kožu,
512 str., 15x22 cm.
30
2403 Leonid Čičagov: Dnevnik o caru osloboditelju Aleksandaru II. , Sofija 1901. Tvrdi uvez, 269 str., 16x23 cm.
60
45
SLOVENIJA
2404
2406
2408 A.H. Jaillot/S. Sanson: Partie du Cercle D’Autriche ou
sont les DuchĂŠs de Stirie, de Carinthie, de Carniole...
(Karta Štajerske, Koruške, Kranjske...). Detaljna karta
Slovenije, ali i Hrvatske do Gradiške na istoku i otoka
Raba na jugu u imperijalnom folio formatu iz jednog
od najspektakularnijih atlasa uopće (Atlas Nouveau),
u kojem je Jaillot preradio i povećao karte najpoznatijeg francuskog kartografa Sansona. Bakrorez, 86 x 54
cm, originalna boja, Pariz 1681. Čvrst papir, snažan
otisak, izvrsno stanje.
320
2409 Vakanović Antun: Fuhrer um Neuhaus in Steiermark, Graz 1861., broj stranica 168, dimenzije
15
8.5x13.5 cm. Zemljovid Umgebung des Neuhaus
Bades, dimenzije 30x24.5 cm. Vakanović Antun
(1808-1894) ilirac, predsjednik deputacije koja je
definitivno redigirala Hrvatsko-Ugarsku nagodbu.
Poznatija djela; Zbirka ilirskih budnica, Glogovkinje, Politička brošura ‘Sollen wir Magyaren werden’.
60
2405
2404 prota Milivoj M. Petrović: Mi i Bugari u izgradnji
jedinstva duhova, Beograd 1934. 64 str., meki uvez,
15x21 cm.
15
2405 Kurt Floeriche: Geschichte der Bulgaren,
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1913. Tvrdi uvez, mnoštvo slika i crteža, 88 str., 18x26 cm.
40
2406 Makedonski Slavini su Bulgari, svjedočanstva i
dokumenti, Biblioteka “Nadežda” oko 1912. 120
str., meki uvez, 13x18 cm.
2407 Freytag & Berndt: Handkarten: Zemljovid Bugarske, Albanije i dijelova Jugoslavije, Rumunjske,
Grčke i Turske. Kaširan na platnu, odlično uščuvan,
Beč, oko 1880., 97x72 cm.
40
2410 Ravne na Koroškem, VALVASOR, originalni bakrorez, ručno koloriran, nova lijepa rama.
50
46
2411 Janez Trdina: Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1866. 144 str, tvrdi uvez, 15x22 cm.
40
2412 Franz Kosar: Anton Martin Slomšek, Furst-Bischof
Von Lavant, Maribor 1863. Život i djelo blaženog
Antona Martina Slomšeka na 326 str., tvrdi uvez,
15x21 cm.
50
2413 Carantanus: Jugoslavija in njene meje, izdala Pisarna za Zasedeno Ozemlje, Ljubljana 1919., 63 str., i
karta Koruške iz godine 1910.
2417 J. Kelemina, Š. Hrašovec i S. Serajnik: Akad. tehn.
društvo “Triglav” njegov razvoj in zgodovina
tokom 30 let, Ljubljana 1906.105 str., tvrdi uvez,
13x20 cm.
25
2418 Anton Bezenšek: Bolgarija in Srbija, Celovec 1897.
Detaljan pregled zemljopisnih, povijesno-političkih,
i kulturno-gospodarskih prilika u Bugarskoj i Srbiji.
237 str, 13x20 cm.
25
2419 Vodnik po Mariboru, Ljubljana 1932., urednik
Guido Zupan. Povijesno-kulturni i gospodarski
20
pregled Maribora, Celja i Ljubljane na 363 str.,
mnoštvo fotografija, đžepno izdanje 12x16 cm.
2414 Josip Lavtižar: Pri severnih Slovanih, Celovec 1906.
Izdala Družba sv. Mohorja v Celovcu, putopisne crtice sa slikama, 192 str., 15x23 cm.
30
2415 Janko Vencajz: Spomenica o petindvajsetletnici
akad. društva “Slovenija” na Dunaji, Ljubljana
1894. 162 str, meki uvez, 16x24 cm.
30
2416 Letopis Matice Slovenske za leto 1876. uredio Maksimiljian Pleteršnik. 270 str., meki uvez, 15x23 cm.
20
20
2420 France Stele: Ptujska gora, Celje 1940. Knjižica o
Ptujskoj gori namijenjena hodočasnicima (romarima) i turistima, 130 str., meki uvez, 13x17 cm.
15
2421 Organizacija oskrbnic vojniških sirot v Trstu, Letno poročilo o delovanju v letu 1916. Trst 1917.
priložena je pozivnica za učlanjenje u Organizaciju,
koju je napisala predsjednica barunica Lucy FriesSkene. 55 str., 15x23 cm.
20
2422 Erjavec Fran: Slovenija in Slovenci, Ljubljana 1940.
Autor crteža i zemljovida je ing. arh. D. Blaganje.
Na kraju knjige zemljevid Slovensko ozemlje. Meki
uvez u dobrom stanju. 15x20 cm, 96 str.
25
47
2423 Anton Dokler, A. Breznika i Fr. Jereta: Grškoslovenski slovar, Ljubljana 1915. Rječnik ima 848
str., odlično uščuvan, tvrdi uvez, 18x25 cm.
2424 Andrej Gabršček: Goriški Slovenci I. i II.,
Ljubljana,1932-34. Narodne, kulturne in gospodarske črtice od 1830.-1900. I. dio i od 1901.-1924. II.
dio, 592+632 strane. Tvrdi uvez, odlično uščuvano.
2425 Jakopičev jubilejni zbornik, Ljubljana 1929. Izvrsna
monografija, odlične reprodukcije, tvrdi platneni
uvez, 94 str.
40
2428 Viktor Parma: Zdravice za petje in klavir, notni
zapis šest popularnih pjesama, vrlo dekorativna
50
naslovnica, 27x34 cm.
16
2429 Ljubljana 1941. proglas bana pred ulazak Talijana.
Oštećeno. Dimenzije 23.2x28.8 cm.
2430 H. Meininger: Spomin na Ljubljano, Ljubljana cca.
1898. Laporello album s 12 fotografija Ljubljane i
1 fotografija Bleda u atraktivnim crvenim koricama
40
sa zlatnim slovima. Rijetko.
10
115
SRBIJA
2426 Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939. Izdan povodom dvadesetogodišnjice Kraljevine Jugoslavije, Pregled kulturnih, gospodarskih i socijalnih
prilika tog vremena. 703 str, veliki format, platneni
uvez sa zlatnim slovima.
40
2427 Trgovski dom Stermecki Celje, reklamni katalog
proizvoda ljetne sezone 1940. najveće trgovačke
kuće u Jugoslaviji i omotnica s reklamom poslana 15 III.1941 u Zagreb. Odjeća , obuća, kućne
potrepštine..., u boji 145 str., odlično uščuvano.
16
2431 De Fer: Beograd. Prikaz grada pod turskom okupacijom iz ptičje perspektive. Bakrorez, 24x14,5
cm, dimenzije papira 42x28 cm, Pariz 1705.
70
2432 Gabriel Bodenehr: Beograd. Lijepa panorama 210
Beograda s kratkom poviješću grada i ključem glavnih
građevina. Bakrorez, 49x17 cm, Augsburg 1730.
48
2433 Pristanište na Dunavu kod Novog Sada, originalni
naslov Der Landungsplatz bei Neusatz. Litografija iz
radionice Franz Hanfstaengl, Dresden, oko 1850. Dimenzija slike 21x30 cm, dimenzija papira 28x37 cm.
70 2438 Nil Popov: Srbija i Rusija, od Kočine krajine do Sv.
Andrejevske skupštine, svezak I., Beograd 1870.
450 str., tvrdi uvez, na hrptu koža, odlična kvaliteta,
15x20 cm.
40
2439 Vuk Stef. Karadžić: Srpske narodne pripovijetke,
drugo izdanje , Beč 1870. Tvrdi uvez, 352 str.,
13x20 cm.
50
2440 A. Majkov: Istorija srpskoga naroda, Beograd 1876.
drugo izdanje, s ruskog preveo Đ. Daničić. Tvrdi
uvez, 347 str., 14x20 cm.
50
2441 Teofan Živković: Propovjednik srpske narodne
crkve, Karlovac 1892. Štamparija Karla Hauptfelda.
U odličnom stanju, zlatotisak. Dimenzije: 15x23
cm, 516 stranica.
60
2442 Kraljevske reči, zbirka govora kralja Petra I. Izdanje
Knjiga našeg vremena, Beograd 1924., uredio Mil.
L. Zečević, tvrdi uvez, 176 str., odlično uščuvano.
20
2443 Stojan Novaković: Vaskrs države Srpske, političkoistorijska studija o prvom srpskom ustanku 18041813. drugo izdanje, Beograd 1904. Kožni uvez,
252 str., 13x19 cm.
20
2434 Srbske novine 1844. od broja 5-98. Uvezano ali bez
korica. S obzirom na starost i format (24x38 cm)
vrlodobra očuvanost. Tiskane u Beogradu.
90
2435 Lot -Srpske novine 1894. brojevi 226 i 227; 1895.
brojevi 59, 60, 64, 76; 1896. brojevi 130, 132, 133,
134. Dobra kvaliteta.
20
2436 Hufeland Christoph Wilhelm Makrobiotika, Beč
1826. Vrlo zanimljiva i popularna medicinska
knjiga tog vremena prevedena na Srpski meki uvez
270 str. dobra kvaliteta.
140
2437 Stevan Pavlović: Srbi u Ugarskoj, Novi Sad 1883.
Njihova povjesnica, povlastice, crkva, političko i
društveno stanje. Tvrdi uvez, 592 str., 17x24 cm.
40
49
2444 Slobodan Jovanović: Političke i pravne rasprave, I. i
II. svezak, Beograd 1908-10. Tvrdi uvez, 278+350 str.
2445 M. J. Andonović: Makedonski su Sloveni Srbi u
odbrani opravdanih srpskih prava i interesa na Balkanu, Beograd 1913.119 str., meki uvez, 16x23 cm.
40 2450 Srećko Mileker: Istorija geada Pančeva, Pančevo
1925. S njemačkog preveo Vladimir Dakić, meki
uvez, 208 str., 14x20 cm.
30
2451 Šemso Dervišević: Evolution de Belgrade, Pariz
1939. Geografske, geološke, klimatske, povijesne
i urbanističke studije, 290 str., meki uvez, mnoštvo
ilustracija, 17x26 cm.
2446 Crnjanski Miloš: Ilirika Itake, Beograd 1919. Broj
stranica 78, dimenzije 12.6x20.5 cm.
10
2447 Kraljevo i okolina, urednik Mihailo Maletić, iz
biblioteke: Monografije mesta Jugoslavije, Beograd
1966. 569 str., tvrdi uvez, 15x20 cm.
20
2448 Henry Barby: Les victoires Serbes, izdavač Grasset,
Pariz 1913. O srpskim pobjedama u I. svjetskom
ratu, potkrijepljeno fotografijama, 306 str., tvrdi
uvez, 12x18 cm.
20
2449 B. N. Gavrilović, S. Pandurović, R. Parežanin:
Beograd, Balkan institut 1940. Tvrdi uvez,
njemački jezik, 302 str., 16x23 cm.
20
25
2452 Vl. Velmar-Janković: Pogled s Kalemegdana, ogled
o beogradskom čoveku, Beograd 1938. Meki uvez,
186 str., knjiga još nerazrezana, 15x22 cm.
25
2453 Živko D. Petković: Prve pojave srpskog imena,
Beograd 1926. Meki uvez, 64 str., 13x20 cm.
15
2454 Stanojević Marinko Timok, Beograd 1940 Naselja
i porijeklo. Izdanje Srpske kraljevske akademije,
meki uvez 140 str. 16x24 cm.
25
20
2455 Manojlo Grbić:Karlovačko Vladičanstvo I-II,Karlo
Hauptfeld,1891 Karlovac, 318str + 332str, 17 x
23cm,vrlo rijetko.
70
50
2456 Sveto pismo starog i novog zavjeta, prijevod Vuk
Stefanović Karadžić i Gjuro Daničić. Izdano u Pešti
1868. Tvrdi uvez 732 i 231 str.15x24
120 2459 Slobodan Jovanović: Ustavobranitelji i njihova vlada
1838-1858. , Beograd 1925. drugo dopunjeno izdanje.
Tvrdi uvez, odlična kvaliteta, 279 str, 16x23 cm
20
2457 Čorović Branimir, Naše pobede 1929. Monografija
22x30 cm na preko 142 str. sa zanimljivim tekstovima i velikom količinom fotografija vezanih uz
prvi svjetski rat. Odlična kvaliteta.
80 2460 Slobodan Jovanović: Vlada Milana Obrenovića 18681878. I. i II. knjiga, Beograd 1926. Tvrdi uvez, zlatna
slova, izvrsno stanje, 459+452 str., 16x23 cm.
40
2458 Konstantin Jireček: Istorija Srba, I-IV knjiga,
Beograd 1922-23. Prva knjiga do 1371., druga knjiga do 1537, u trećoj i četvrtoj knjizi je kulturna
povijest. Tvrdi uvez, zlatna slova, 16x23 cm.
80 2461 Slobodan Jovanović: Druga vlada Miloša i Mihaila
1858-1868. , Beograd 1923. Tvrdi uvez, izvrsno
stanje, 287 str., 16x23 cm.
20
Kraj aukcije.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
182
File Size
4 852 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content