close

Enter

Log in using OpenID

Прехрамбена технологија

embedDownload
B. Prehrambena tehnologija
III GODINA DODIPLOMSKOG STUDIJA
V semestar
šif
Naziv predmeta
VI semestar
P+V
3.5.1. Fizička hemija II
ECTS
šif
Naziv predmeta
P+V
3+3
7
Toplotno i difuziono procesno
3.6.1.
inženjerstvo
ECTS
3+3
7
Mehaničko procesno
inženjerstvo
3.5.3. Osnove reakcijskog inženjerstva
3+3
7
3.6.2. Mjerenje i regulacija procesa
3+2
6
3+2
6
3+2
6
3.5.4. Biohemija
2+3
6
2+2
5
3.5.5. Ambalažni materijali i ambalaža
2+1
4
3.6.3. Korozija i zaštita
Industrijska mikrobiologija sa
3.6.4.
genetikom
Nutritivna svojstva i analiza
3.6.5.
namirnica
Industrijska praksa
2+3
6
13p:12v
25 čas.
30
13p:12v
25 čas.
30
3.5.2.
Ukupno
Ukupno
IV GODINA DODIPLOMSKOG STUDIJA
VII semestar
šif
Naziv predmeta
VIII semestar
P+V
ECTS
šif
Naziv predmeta
4.7.1. Menadžment poslovnih sistema
2+1
4
4.7.2. Osnove zaštite okoline
4.7.3. Biohemijsko inženjerstvo
Osnove prehrambene
4.7.4.
tehnologije
4.7.5. Osnove konzervisanja
4.7.6. Izborni predmet 1B
2+2
3+3
5
6
Projektovanje procesa
4.8.1.
i postrojenja
4.8.2. Diplomski rad
4.8.3. Izborni predmet 2B
2+2
5
4.8.4. Izborni predmet 3B
5
5
4.8.5.
2+2
2+2
13p:12v
Ukupno 25 čas.
30
P+V
Upravljanje kvalitetom i
bezbjednošću hrane
Ukupno
ECTS
3+3
7
0+2
3+3
8
6
2+2
5
2+2
4
10p:12v
22 čas.
30
Izborni predmet 1B bira se iz sledeće grupe predmeta:
1. Procesi hlađenja
2. Priprema i tretman vode u prehrambenoj industriji
3. Elektrohemijski postupci tretmana otpadnih voda
4. Upravljanje projektom
Izborni predmet 2B bira se iz sledeće grupe predmeta:
1. Tehnologija proizvodnje i prerade mesa
2. Procesi fermentacije
3. Tehnologija žita i brašna
4. Tehnologija voća i povrća
5. Tehnologija šećera i skroba
Izborni predmet 3B bira se iz sledeće grupe predmeta:
1. Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda
2. Tehnologija alkoholnih pića
3. Tehnologija ulja
4. Tehnologija konditorskih proizvoda
5. Tehnologija piva i slada
Nastavni plan Prehrambene tehnologije izmjenjen je na osnovu Prijedloga Fakulteta o izmjenama (Pr.br. 1110/2008) i Odluke
Senata (Pr.br. 1294/2008)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content