ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πως να Παραµερίσουµε Τα Εµπόδια Προς την Ευηµερία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Πως να Παραµερίσουµε
Τα Εµπόδια Προς την Ευηµερία
Με τον Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ
www.armonikizoi.com/greek
1
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Πως να Παραµερίσουµε Τα Εµπόδια Προς την Ευηµερία
Αξίζουµε και µπορούµε να έχουµε όλα όσα καθοδηγούµαστε από µέσα µας να εκδηλώσουµε.
Οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την ευτυχία µας και το σκοπό της ζωής µας διατίθεται σε µας για
να µάθουµε να το δηµιουργούµε. Ζούµε σ’ ένα σύµπαν απεριόριστης αγάπης. Γεννηθήκαµε για να
δηµιουργήσουµε υγεία, ευτυχία, αφθονία και ότι χρειαζόµαστε για να εκπληρώσουµε τον σκοπό
της ζωής µας. Δεν υπάρχει λόγος το Θείο ή το σύµπαν να µας αρνηθεί κάτι που είναι απαραίτητο
για την ευτυχία ή τον σκοπό της ζωής µας. Αν δεν το έλκουµε, η µόνη αιτία µπορεί να βρίσκεται
στις δικές µας περιοριστικές πεποιθήσεις ή και στις επιλογές της ψυχής µας.
Πως δηµιουργούµε την πραγµατικότητα µας µέσα από την έλξη, ερµηνεία και προβολή
Α. Η Κβαντική Φιλοσοφία
1. Η κατάληξη του κύµατος - Όλα είναι ένα πεδίο πιθανοτήτων µέχρι να υπάρχει ένας
παρατηρητής ο οποίος αναγκάζει το πεδίο να γίνεται µια «πραγµατικότητα» σε χώρο και χρόνο.
2. Όλα είναι ένα - Όλα όσα βλέπουµε είναι απλώς µια καµπυλότητα ή προσωρινή πυκνότητα σε ένα
ενιαίο ενεργειακό πεδίο. Όλα είναι ένα και συνδεµένα µαζί µας και µέρος του εαυτού µας σαν
ενέργεια και συνειδητότητα. Αυτά που θέλουµε να δηµιουργήσουµε ή να προσθέσουµε στην
πραγµατικότητα µας (υγειά, αφθονία, αρµονικές σχέσεις αγάπης κ.α.) είναι απλώς µια προέκταση
της συνειδητότητας µας που µορφοποιείται από το νου µας – το σύστηµα πεποιθήσεων.
Β. Οι παράγοντες που διαµορφώνουν την ζωή µας και την εµπειρία µας.
1. Το παρελθόν. Τις προηγούµενες πεποιθήσεις, επιλογές, πράξεις, λόγια και συµπεριφορές.
2. Τις τωρινές πεποιθήσεις, λόγια, προσδοκίες, επιλογές, πράξεις και συµπεριφορές.
3. Τις αποφάσεις µας σαν ψυχές να µάθουµε ορισµένα µαθήµατα.
4. Τον τρόπο που το προγραµµατισµένο σύστηµα πεποιθήσεών µας ερµηνεύει αυτό που συµβαίνει
και οι προβολές που κάνουµε σε αυτό που συµβαίνει
Γ. Πώς επηρεάζουµε ο ένας τον άλλον;
1. Εµείς δηµιουργούµε το ερέθισµα – εκείνοι δηµιουργούν την πραγµατικότητά τους
2. Εκείνοι δηµιουργούν το ερέθισµα – εµείς δηµιουργούµε την πραγµατικότητά µας
Δ. Μπορούµε να διαιρέσουµε τις πεποιθήσεις µας στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Συναισθηµατικά Φορτισµένες Εντυπώσεις
2. Λανθασµένα Παιδικά Συµπεράσµατα
3. Εξελισσόµενο Συνειδητό Σύστηµα Πεποιθήσεων
4. Η Πνευµατική Διαισθητική Πίστη µας
Ε. Η δύναµη των ερωτήσεων
1. Θέτουν σε αµφιβολία αυτά που νοµίζουµε ότι είναι αλήθεια και δεδοµένο.
2. Ξεκινάει µια εσωτερική έρευνα που φέρνει εσωτερικές απαντήσεις.
3. Όταν ρωτάµε γιατί κάτι είναι «έτσι» (όταν δεν το βιώνουµε ακόµα) ψάχνουµε για τους λόγους
που είναι τώρα αλήθεια και πως θα γίνει ακόµα περισσότερο µια πραγµατικότητα που θέλουµε.
Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ
http://www.armonikizoi.com/greek
2
[email protected]
V. Τυχαίο, Θέληση του Θεού, Κάρµα ή Επιλογές της Ψυχής;
Από το βιβλίο ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΨΥΧΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με το «Επιλογές της Ψυχής» εννοούµε ότι εµείς, ως ψυχές, µπορούµε να επιλέξουµε να βιώσουµε ορισµένα
γεγονότα και καταστάσεις σαν ευκαιρίες να µάθουµε συγκεκριµένα µαθήµατα. Πολλοί µπορεί να συγχέουν
αυτές τις επιλογές της ψυχής µε το κάρµα. Όµως, η έννοια του κάρµα έχει συνδεθεί µε την τιµωρία ή µε την
ιδέα ότι, αν υποφέρουµε αρκετά, ίσως κάποια λάθη του παρελθόντος να ξεπληρωθούν ή να
εξισορροπηθούν. Αυτό µοιάζει µε ξεπερασµένη αντίληψη όπως και η ιδέα του θυµωµένου Θεού τιµωρού της
Παλαιάς Διαθήκης, αντί για το Θεό της συγχώρεσης και της αγάπης της Καινής Διαθήκης.
Όταν εµείς, ως ψυχές, είµαστε έτοιµοι να ενσαρκωθούµε ξανά στην υλική διάσταση, χρειάζεται να
καθοριστούν οι συνθήκες αυτής της ενσάρκωσης. Οι κατάλληλες συνθήκες για την εξέλιξή µας θα
υπαγορευτούν από τις προηγούµενες πράξεις µας και τα µαθήµατα που δεν έχουµε µάθει. Καρµικοί
παράγοντες θα επηρεάσουν πολλές όψεις της γέννησής µας και τις κυριότερες εµπειρίες της ζωής µας. Αλλά
µε κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να ερµηνευτούν σαν κάποιο είδος τιµωρίας ή ότι αν υποφέρουµε αρκετά θα
ξεπληρωθεί αυτό το «χρέος».
Δεν έχει αξία ο πόνος. Ο πόνος δεν µας εξιλεώνει. Η µάθηση, η αγάπη, η υπηρεσία και η εξέλιξη αυξάνουν
την πνευµατικότητά µας. Έτσι, η επίδραση του κάρµα είναι να µας προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες να
µάθουµε αυτό που ήρθαµε να µάθουµε σ’ αυτή τη ζωή. Σε ποιο βαθµό αυτό είναι µια συνειδητή επιλογή εκ
µέρους µας ως ψυχές µπορεί να συζητηθεί, αλλά δεν είναι σηµαντικό. Κάποιο µέρος της ύπαρξής µας έχει
αποφασίσει σ’ αυτή τη ζωή να αντιµετωπίσει ορισµένες καταστάσεις σαν ευκαιρίες να µάθουµε
συγκεκριµένα πνευµατικά µαθήµατα. Αυτό είναι που αποκαλούµε επιλογές της ψυχής. Υπάρχουν χιλιάδες
µαθήµατα στο ψυχικό σώµα µας που περιµένουν να τα µάθουµε. Μερικά από αυτά τα µαθήµατα είναι
καρµικά, µε την έννοια ότι έχουν δηµιουργηθεί από προηγούµενες πράξεις και επιλογές µας. Άλλα µπορεί
να µην έχουν καµία σχέση µε προηγούµενες πράξεις, αλλά να είναι επιλογές της ψυχής βασισµένες σε αυτό
που θα θέλαµε να µάθουµε συγκεκριµένα σ’ αυτή τη ζωή.
Ένας φοιτητής που θέλει να πετύχει ένα υψηλό επίπεδο ειδίκευσης σε οποιοδήποτε πεδίο γνώσης µπορεί να
«υποφέρει» πολλά χρόνια σπουδάζοντας και µαθαίνοντας για να φθάσει σ’ αυτό το στόχο. Δεν το κάνει
λόγω κάποιων λαθών του παρελθόντος, για τα οποία πληρώνει, αλλά επειδή έχει επιλέξει να φθάσει σ’ αυτό
το στόχο. Έτσι, σ’ αυτή την περίπτωση θα µπορούσαµε να πούµε ότι το µέλλον και όχι το παρελθόν είναι η
αιτία της τωρινής εµπειρίας. Αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τους νόµους της κβαντικής φυσικής και τη
συµµετρία του χρόνου, όπου θεωρητικά το µέλλον µπορεί να είναι η αιτία του παρελθόντος όσο και το
παρελθόν µπορεί να είναι η αιτία του µέλλοντος – που είναι ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε το χρόνο. Στην
πραγµατικότητα, τώρα που γνωρίζουµε ότι ο χρόνος είναι δηµιουργία του νου, χρειάζεται να χαλαρώσουµε
την αντίληψή µας για το κάρµα και ιδιαίτερα για το πόσο άκαµπτο είναι.
Για παράδειγµα, αν θέλουµε να µάθουµε αυτοπαραδοχή, µπορεί να επιλέξουµε να κάνουµε «συµφωνίες
ψυχής» ή «συµβόλαια ψυχής» µε αγαπηµένες αδελφές ψυχές, όπου θα συµφωνήσουµε να µας απορρίπτουν
και, γενικά, να µας αρνούνται κάθε εξωτερική επιβεβαίωση, ώστε να µπορούµε να έχουµε την ευκαιρία να
µάθουµε να βασίζουµε την αξία µας στην εσωτερική θεϊκή φύση µας και όχι σε εξωτερικές επιβεβαιώσεις.
Μπορεί να έχουµε «επιλέξει» διάφορες εξωτερικές συνθήκες ζωής που θα αποκλείσουν εξωτερικές πηγές
αξίας, ώστε να µάθουµε αυτό το µάθηµα. Παρόµοιες συνθήκες µπορεί να είναι καρµικές ή επιλογές της
ψυχής.
Μπορεί, επίσης, να έχουµε επιλέξει να µάθουµε αυτάρκεια και έτσι να έχουµε κάνει «συµφωνίες» µε άλλες
ψυχές να µας εγκαταλείψουν και να αρνηθούν να µας στηρίξουν, ώστε να µπορούµε να έχουµε την ευκαιρία
να ανακαλύψουµε τη δύναµη και καθοδήγηση µέσα µας, που δεν θα είχαµε ανακαλύψει αν µπορούσαµε να
εξαρτιόµαστε από τους άλλους.
Μπορεί να έχουµε αποφασίσει να µάθουµε τη συγχώρεση και την αγάπη χωρίς όρους και έτσι κάναµε
συµφωνίες ψυχής µε αγαπηµένες αδελφές ψυχές να µας προδώσουν και να µας αδικήσουν, ώστε να έχουµε
την ευκαιρία να µάθουµε αυτές τις πολύτιµες ψυχικές ιδιότητες της αγάπης και της συγχώρεσης.
3
Μπορεί να έχουµε αποδεχτεί να είµαστε σωµατικά ή νοητικά ανάπηροι ή άρρωστοι για να προσφέρουµε
στις αγαπηµένες αδελφές ψυχές την ευκαιρία, καθώς µας φροντίζουν και µας υπηρετούν, να µάθουν τη
θυσία, την αφοσίωση και την αγάπη. Μπορεί να έχουµε επιλέξει να αφήσουµε το σώµα µας σε πρώιµη
ηλικία για να προσφέρουµε στην αγαπηµένη µας οικογένεια την ευκαιρία να ερευνήσει ακόµη πιο βαθιά τη
φύση της ζωής, του θανάτου και του πνευµατικού εαυτού.
Μπορεί να έχουµε συµφωνήσει να είµαστε µέλη οικογένειας ψυχών που θα πεθάνουν νωρίς ή ακόµη και θα
αυτοκτονήσουν, προσφέροντας µας ευκαιρία να αναπτυχθούµε µέσα από τέτοιες έντονες εµπειρίες. Μπορεί
να έχουµε συµφωνήσει να γεννηθούµε σε µια οικογένεια όπου οι γονείς δεν µπορούν να µας φερθούν µε
αγάπη και τρυφερότητα ή έχουν αναγκαστεί να µας εγκαταλείψουν, ώστε να µπορούµε να βιώσουµε αυτή
την εµπειρία σαν µια ευκαιρία για εξέλιξη.
Μπορούµε να θεωρήσουµε τις αιτίες των παραπάνω καταστάσεων σαν:
1. Τυχαίες καταστάσεις µέσα σε ένα σύµπαν χωρίς Θεό, έλεγχο, νόµους και νόηµα.
2. Αποφάσεις του Θεού για το τι συµβαίνει στον καθένα. Οι αποφάσεις Του δεν έχουν σχέση µε τις
πράξεις µας, εφόσον δεν υπάρχει ύπαρξη πριν από αυτή τη ζωή. Για κάποιο λόγο κάνει κάποιους να
υποφέρουν και άλλους όχι.
3. Καρµική αντίδραση σε προηγούµενες πράξεις, σχεδιασµένη για να υποφέρουµε και να
τακτοποιήσουµε λογαριασµούς.
4. Τωρινές σκέψεις, πεποιθήσεις, συναισθήµατα και συµπεριφορές µας που έλκουν αυτές τις
καταστάσεις µέσα από το νόµο της έλξης.
5. Επιλογές της ψυχής που µας προσφέρουν ευκαιρίες για αυτοπραγµάτωση.
Στην πρώτη περίπτωση, θα νιώθουµε θύµατα των τυχαίων περιστάσεων µέσα σε έναν άδικο κόσµο χωρίς
Θεό. Στην δεύτερη περίπτωση, νιώθουµε αδικία από το Θεό και ανήµποροι να κατανοήσουµε γιατί
«Εκείνος» το επιτρέπει να συµβαίνει ή τι µπορεί να έχουµε κάνει για να το αξίζουµε ή γιατί µας «τιµωρεί».
Στην τρίτη, τέταρτη και πέµπτη περίπτωση, οι επεξηγήσεις δεν µας αφήνουν χώρο να πιστέψουµε ότι
είµαστε θύµατα. Στην τρίτη επεξήγηση, βιώνουµε το αποτέλεσµα των προηγούµενων πράξεών µας, κατά τα
λόγια του Χριστού, «Όπως σπείρεις, έτσι θα θερίσεις». Αυτό είναι το κάρµα.
Η τέταρτη επεξήγηση του γιατί συµβαίνει κάτι στη ζωή µας είναι ότι εµείς το έλκουµε µε τις πεποιθήσεις
µας, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές µας. Ο νόµος της έλξης µάς φέρνει πραγµατικότητες που
ανταποκρίνονται στις συνειδητές και υποσυνείδητες πεποιθήσεις µας για τον εαυτό µας, τους άλλους και τη
ζωή. Όταν έχουµε την πεποίθηση ότι οι άλλοι δεν µας αγαπούν, ότι δεν είµαστε αξιαγάπητοι, ότι οι άλλοι θα
µας απορρίψουν, ή θα προσπαθήσουν να µας χρησιµοποιήσουν, να µας εγκαταλείψουν, να µας ελέγξουν ή
να µας καταπιέσουν, θα προσελκύσουµε παρόµοιες πραγµατικότητες. Αν πιστεύουµε το αντίθετο από αυτές
τις αρνητικές αντιλήψεις, θα προσελκύσουµε µια θετική πραγµατικότητα.
Αν πιστεύουµε ότι θα αποτύχουµε, θα το κάνουµε. Ο Χένρι Φορντ είπε: «Είτε πιστεύετε ότι µπορείτε είτε
πιστεύετε ότι δεν µπορείτε, έχετε δίκιο». Αυτό που πιστεύουµε – ιδιαίτερα υποσυνείδητα – θα γίνει
πραγµατικότητα. Αν δεν µπορούµε να δούµε τη σχέση ανάµεσα στις πεποιθήσεις µας και την
πραγµατικότητα, χρειάζεται να κοιτάξουµε µέσα στο υποσυνείδητο. Αλλάζοντας τις πεποιθήσεις, τα
συναισθήµατα και τη συµπεριφορά µας, µπορούµε να αλλάξουµε την πραγµατικότητά µας.
Η πέµπτη επεξήγηση προσφέρει ένα αίσθηµα συµµετοχής και µια διέξοδο. Προφανώς αν έχουµε επιλέξει
µια εµπειρία για να µάθουµε κάτι, και όχι απλά για να υποφέρουµε, τότε αυτό που χρειάζεται να κάνουµε
είναι να µάθουµε το µάθηµα και τότε δεν χρειαζόµαστε πια αυτή την κατάσταση. Ακόµη κι αν δεν
εξαφανιστεί, δεν αποτελεί πια πρόβληµα. Όταν αντιλαµβανόµαστε τη ζωή µ’ αυτόν τον τρόπο, δεν
υπάρχουν πια προβλήµατα, υπάρχουν µόνο ευκαιρίες για εξέλιξη.
4
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν άδικες πράξεις και καταστάσεις. Όταν ταυτιζόµαστε µε το εγώ µας,
µπορούµε εύκολα να δράσουµε άδικα. Μπορούµε να βλάψουµε, να κλέψουµε, να εξαπατήσουµε, να
προδώσουµε, να πούµε ψέµατα, ακόµη και να σκοτώσουµε. Ως ψυχές, δεν θα µπορούσαµε ποτέ να κάνουµε
κάτι απ’ αυτά. Ως ψυχές, είµαστε συνδεδεµένοι µε την αλήθεια και την αγάπη και συµπεριφερόµαστε στους
άλλους µε τον τρόπο που θα θέλαµε να συµπεριφέρονται εκείνοι σε µας.
Όταν, όµως, το εγώ είναι ικανό να βλάψει κάποιον, το σύµπαν το επιτρέπει επειδή το «θύµα» έχει
δηµιουργήσει τις συνθήκες για να συµβεί αυτό µέσα από τις αιτίες που αναφέραµε προηγουµένως:
1. Προηγούµενες πράξεις και επιλογές. (Νόµος του Κάρµα)
2. Τωρινές πεποιθήσεις, συναισθήµατα και συµπεριφορές που το έλκουν. (Νόµος της Έλξης)
3. Επιλογές της ψυχής που αναφέραµε πιο πάνω. (Επιλογές της Ψυχής)
Εποµένως, ενώ υπάρχουν άδικες πράξεις, δεν υπάρχουν θύµατα, επειδή τα θύµατα έχουν δηµιουργήσει τις
συνθήκες για να µπορέσει να τους συµβεί αυτό και έχουν τώρα την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν αυτή την
«αδικία» για την εξέλιξή τους.
Από την άλλη µεριά, ως ψυχές που είµαστε αποδέκτες ή και παρατηρητές αυτών των άδικων πράξεων,
είµαστε υποχρεωµένοι να τις εµποδίσουµε και να τις σταµατήσουµε µε κάθε ηθικό και ειρηνικό µέσο. Και
αυτό επίσης είναι µέρος της εξελικτικής πορείας µας: να αγωνιστούµε για ισότητα, δικαιοσύνη, σωστή
δράση, ειρήνη και αλήθεια. Όµως, να το κάνουµε χωρίς µίσος. Πίσω από κάθε αρνητική συµπεριφορά
υπάρχουν θεϊκές ψυχές που κάνουν το καλύτερο που µπορούν µε τις τραυµατικές εµπειρίες που τις οδηγούν
σ’ αυτή τη συµπεριφορά. Και πρέπει να θυµόµαστε ότι µπορεί να µην έχουν έλεγχο των πράξεών τους
(ακόµη κι ο νόµος το αναγνωρίζει σε περίπτωση νοητικής ασθένειας) και µπορεί στην πραγµατικότητα να
παρέχουν σε µας µια υπηρεσία, την οποία είχαµε συµφωνήσει πριν να µπούµε στη φυσική διάσταση.
Μπορεί να έχουµε κάνει µια ψυχική συµφωνία µ’ αυτήν την ψυχή να συµπεριφερθεί σ’ εµάς µε ανήθικο
τρόπο.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι το µάθηµά µας είναι να επιτρέπουµε σ’ αυτές τις ψυχές να συµπεριφέρονται τελικά µ’
αυτούς τους τρόπους. Είναι δικαίωµα και υποχρέωσή µας να κάνουµε ηθικά ό,τι µπορούµε για να τις
εµποδίσουµε και να τις βοηθήσουµε να θεραπευτούν από τη σύγχυσή τους. Από την άλλη, το µάθηµά µας
είναι πάντοτε να τις συγχωρούµε και να τις αγαπάµε ακόµη κι όταν τις αντιµετωπίζουµε, και να έχουµε
πάντοτε επίγνωση ότι είµαστε απέναντι σε µια αιώνια θεϊκή συνειδητότητα, µε την οποία έχουµε
συµφωνήσει γι’ αυτή την εµπειρία αµοιβαίας εξέλιξής µας. Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε τη συµπεριφορά
τους, ενώ διατηρούµε αγάπη και κατανόηση για την ψυχή µέσα τους.
Το βασικό κλειδί εδώ είναι να θυµόµαστε ότι είµαστε 100% υπεύθυνοι για την πραγµατικότητά µας και ότι
αυτές οι ψυχές δεν θα µπορούσαν να φερθούν µ’ αυτούς τους τρόπους, αν κάτι µέσα µας δεν είχε
συµφωνήσει γι’ αυτή την εµπειρία σαν ευκαιρία µάθησης. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να καθορίσουµε
αν το µάθηµά µας είναι να εµποδίσουµε και να αλλάξουµε τη συµπεριφορά τους. Άλλο µάθηµα µπορεί να
είναι να αποµακρυνθούµε από αυτές τις ψυχές, ενώ ευχόµαστε πάντοτε να είναι καλά. Ανεξάρτητα από το τι
επιλέγουµε να κάνουµε, πάντα επιθυµούµε να αγαπάµε. Και πάντα χρειάζεται να ρωτάµε τον εαυτό µας,
γιατί έλκουµε αυτή τη συµπεριφορά. «Τι µπορώ να µάθω εδώ;»
Η αρχαία Χαβανέζικη µέθοδος του Ho’oponopono είναι ένας εξαιρετικός τρόπος αντιµετώπισης παρόµοιων
καταστάσεων. Στο τέλος του βιβλίου θα εξηγήσουµε περισσότερα πάνω σ’ αυτό.
5
(1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________________
11. ___________________________________________________________________________________
12. ___________________________________________________________________________________
13. ___________________________________________________________________________________
14. ___________________________________________________________________________________
15. ___________________________________________________________________________________
16. ___________________________________________________________________________________
17. ___________________________________________________________________________________
18. ___________________________________________________________________________________
19. ___________________________________________________________________________________
20. ___________________________________________________________________________________
21. ___________________________________________________________________________________
22. ___________________________________________________________________________________
23. ___________________________________________________________________________________
24. ___________________________________________________________________________________
25. ___________________________________________________________________________________
26. ___________________________________________________________________________________
27. ___________________________________________________________________________________
28. ___________________________________________________________________________________
29. ___________________________________________________________________________________
30. ___________________________________________________________________________________
31. ___________________________________________________________________________________
32. ___________________________________________________________________________________
33. ___________________________________________________________________________________
34. ___________________________________________________________________________________
6
ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ
ΝΑ ΕΧΕΙΣ Ή ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤOΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ
35. ___________________________________________________________________________________
36. ___________________________________________________________________________________
37. ___________________________________________________________________________________
38. ___________________________________________________________________________________
39. ___________________________________________________________________________________
40. ___________________________________________________________________________________
41. ___________________________________________________________________________________
42. ___________________________________________________________________________________
43. ___________________________________________________________________________________
44. ___________________________________________________________________________________
45. ___________________________________________________________________________________
46. ___________________________________________________________________________________
47. ___________________________________________________________________________________
48. ___________________________________________________________________________________
49. ___________________________________________________________________________________
50. ___________________________________________________________________________________
51. ___________________________________________________________________________________
52. ___________________________________________________________________________________
53. ___________________________________________________________________________________
54. ___________________________________________________________________________________
Τι είναι αυτά που θα ήθελες να βελτιώσεις ή να αλλάξεις πιο πολύ στην ζωή σου αυτήν την
στιγµή. Βάλε έναν αριθµό από 1 ως 10. Δέκα σηµαίνει πάρα πολύ. Ένα σηµαίνει λίγο.

____ Αίσθηµα Ασφάλειας

____ Υγεία / εµφάνιση / σώµα

____ Οικονοµικά & Αφθονία

____ Συντροφική σχέση

____ Άλλες Σχέσεις

____ Συνθήκες εργασίας

____ Ελευθέρια από εθισµούς

____ Αυτοπεποίθηση

____ Πνευµατικότητα

____ Ευτυχία

____ __________________________________________

____ __________________________________________

____ __________________________________________
7
01 ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
και το αίσθηµα της Ασφάλειας.
Ο φόβος είναι η µητέρα όλων των αρνητικών συναισθηµάτων.
Όταν έχουµε ελευθερωθεί, είµαστε ευτυχισµένοι και τότε βιώνουµε την αγάπη µέσα µας.
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την ανασφάλεια, το άγχος, το φόβο και
τον πανικό.
1. Κινδυνεύω από ... (ανθρώπους, ζώα, µικρόβια, κρύο, ζέστη, φαντάσµατα, σκοτάδι.)
2. Θα µε απορρίψουν και τότε δεν θα αξίζω, δεν θα µε θέλουν, θα είµαι µόνος και δεν θα είµαι ασφαλής.
3. Ο θάνατος είναι το τέλος της ύπαρξης µου.
4. Κινδυνεύω να χάσω τους σηµαντικούς για µένα ανθρώπους.
5. Κινδυνεύω αν χάσω οτιδήποτε που θέλω.
6. Είµαι αδύναµος/η, ανίκανος/η να αντιµετωπίζω δυσκολίες.
7. Ζω σε ένα επικίνδυνο και εχθρικό κόσµο.
8. Είµαι ένοχος/η και θα τιµωρηθώ.
9. Δεν υπάρχει Θεός, ούτε δικαιοσύνη, ούτε προστασία.
10. Είµαι το θύµα των δυνάµεων γύρω µου.
11. Οι άλλοι δηµιουργούν την πραγµατικότητα µου.
12. Δεν είµαι ικανός/ή να προστατεύω τον εαυτό µου σε αυτό το κόσµο.
13. Δεν θα αντέξω αν κάτι δύσκολο συµβεί.
14. Είµαι το σώµα και κινδυνεύω.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ NIΩΘOYME OTAN ΦOBOMAΣTE:
ANHΣYXIA, AMHXANIA, AΠOΣTPOΦH, AΠOPPIΨH, ANAΣΦAΛEIA, AΔYNAMIA, ΣTENOXΩPIA
ANIKANOTHTA, ΣYΓXYΣH, AΓXOΣ, ΦOBO, KATAΘΛIΨH, ΦYΓH, TPOMO, YΣTEPIA, ΠANIKO
ΠAPAΛYΣH, ΘYMO, EΠIΘETIKOTHTA, BIA
Αυτά που οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται: την αρρώστια, την απόρριψη, το θάνατο, την κριτική,
τη µοναξιά, το σκοτάδι, το άγνωστο, το σεισµό, τη βία, τον πόλεµο, τα ζώα, την οικονοµική ανασφάλεια, τα
γηρατειά, το θάνατο των αγαπηµένων, τους ληστές, την εφορία, την φτώχεια, για τα παιδιά τους ...
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Είµαι πνεύµα αθάνατο, άτρωτο και παντοδύναµο.
2. Είµαι ικανός/ή να αντιµετωπίζω ότι και να συµβεί.
3. Ζω σε ένα φιλικό σύµπαν που µου δίνει µόνο αυτό που είναι καλό για µένα σαν ον σε εξέλιξη.
4. Όλα είναι µια προσωρινή ψευδαίσθηση και είµαι πάντα ασφαλής.
5. Δεν είµαι καν εδώ. Είµαι ένα µε το Θεό.
6. Είµαι αγαπητός/ή στο Θεό και σε όλα τα όντα του σύµπαντος.
7. Είµαι ένα αγνό, ιερό ον και αξίζω ότι πιο όµορφο υπάρχει στο σύµπαν.
8. Η ζωή είναι απλή και εύκολη και είµαι πάντα ασφαλής.
9. Έχω καταφέρει να ξεπεράσω τόσα και µπορώ να καταφέρω ότι άλλο προκύπτει.
10. Μέσα στη αγάπη νιώθω πάντα ασφαλής. Δεν µπορεί να υπάρχει αγάπη και φόβος.
11. Δηµιουργώ την πραγµατικότητα που χρειάζοµαι για την εξέλιξη µου.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και
έχουµε γεννηθεί να δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1. Γιατί είµαι και νιώθω τόσο ασφαλής;
2. Γιατί είµαι τόσο καλός/ή, δυνατός/ή και ικανός/ή να χειριστώ τα πάντα;
3. Γιατί έχω τόση αυτοπεποίθηση και είµαι τόσο ήρεµος/η;
4. Γιατί είµαι απαλλαγµένος/η από ανησυχία;
5. Γιατί ο Θεός είναι πάντα µαζί µου;
6. Γιατί δεν είµαι οι φόβοι µου;
7. Γιατί βλέπω αλλιώς τώρα αυτό που παλιά φοβόµουν (απόρριψη, θάνατο, κλπ.);
8. Γιατί αγαπώ όλους και ακόµα τους κριτές µου;
9. Γιατί η µοναξιά είναι µια ψευδαίσθηση και έχει χαθεί για πάντα;
10. Γιατί είµαι ειρήνη;
11. Γιατί ξέρω ότι όλα θα καταλήξουν υπέροχα;
12. Γιατί τα βλέπω όλα τέλεια στην ζωή µου;
13. Γιατί βλέπω το καλό σε ότι συµβαίνει;
14. Γιατί είµαι τόσο πολύτιµος/η για τους άλλους;
15. Γιατί νιώθω την παρουσία του Θείου;
16. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν το υπέροχο πρόσωπο που είµαι πραγµατικά;
17. Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί και εξυπηρετικοί προς µένα και εκείνους που αγαπώ;
18. Γιατί τόσοι πολλοί υπέροχοι άνθρωποι µ’ αγαπούν;
19. Γιατί κάθε µέρα είναι γεµάτη µε χαρά και ειρήνη;
20. Γιατί τόσο εύκολα και µε ευγνωµοσύνη ξεπερνάω τις πληγές του παρελθόντος;
21. Γιατί είναι δεδοµένο ότι θα επιτύχω;
22. Γιατί άφησα τις παράλογες πεποιθήσεις και επιτρέπω στον εαυτό µου να είναι
ευτυχισµένος;
23. Γιατί επιτρέπω στο Θεό να γεµίσει τη ζωή µου µε ηρεµία;
24. Γιατί είµαι αρκετός/ή ακριβώς όπως είµαι;
25. Γιατί είµαι αρκετά ισχυρός/ή στο µυαλό, το σώµα και την ψυχή µου, ώστε να κάνω τα
πάντα;
26. Γιατί είµαι αήττητος/η;
27. Γιατί έχω την δύναµη της άπειρης νοηµοσύνης µέσα σε µένα;
28. Γιατί µπορώ να συγχωρήσω τα πάντα και να τα αφήσω να περάσουν τόσο εύκολα;
29. Γιατί είµαι τόσο προστατευµένος/η;
30. Γιατί τα πάντα λειτουργούν άψογα;
31. Γιατί αγαπώ να δηµιουργώ ευκαιρίες;
Άλλα
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
1.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
10
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α. Παραδείγµατα από Πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση «1.» Ποιες είναι οι όψεις της
πραγµατικότητας σου σήµερα που υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;»
1. Ήδη έχω τα ακόλουθα .............
2. Έχω ήδη καταφέρει ......
3. Αυτά για τα οποία ήδη νιώθω ευγνωµοσύνη είναι....
4. Ήδη είµαι τυχερός (η) σε σχέση µε .....
5. Αποδείξεις της αλήθειας αυτής στην σηµερινή µου ζωή είναι...
6. __________________________________________________
Β. Παραδείγµατα από Πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση (2.) Ποιοι είναι οι λόγοι που είναι
φυσικό και ορθό από δω και πέρα να είναι ακόµα πιο πολύ η πραγµατικότητα σου (σε ακόµα
µεγαλύτερο βαθµό) ακριβώς όπως τη θέλεις;
1. Επειδή το αξίζω (σαν έκφραση του θειου).
2. Επειδή ως θειο ον, έχω την δύναµη να το δηµιουργήσω.
3. Επειδή ζω σε ένα σύµπαν αγάπης και αφθονίας που µε αγαπάει και θέλει µόνο το καλό µου.
4. Επειδή το επιλεγώ. (πάνω από κάθε τι άλλο και σίγουρα πάνω από το αντίθετο του.)
5. Επειδή έχω αποφασίσει να δώσω την ενέργεια µου σε αυτό.
6. Επειδή έχω την συγκέντρωση, πειθαρχεία και αποφασιστικότητα να το δηµιουργήσω.
7. Επειδή είναι πιο σηµαντικό από τι άλλες µου ανάγκες που ίσως να συγκρούονται µε αυτό.
8. Επειδή είµαι ένας καλός άνθρωπος και το αξίζω.
9. Επειδή είµαι ένα δυνατό και δηµιουργικό ον.
10. Επειδή είναι µέρος της εξέλιξης µου.
11. Επειδή τόσοι άλλοι το έχουν δηµιουργήσει και δεν είναι πιο άξιοι, έξυπνοι ή ικανοί από µένα.
12. Επειδή αγαπώ τον εαυτό µου και αποφασίζω να είµαι καλά και να περνάω καλά.
13. Επειδή είναι ο προορισµός µου και συµφωνούν το υποσυνείδητο και ο ανώτερος εαυτός µου.
14. Επειδή δίνω στον εαυτό µου το απόλυτο δικαίωµα να πετύχει.
15. Επειδή όλα τα κοµµάτια / επίπεδα του εαυτού µου συµφωνούν να το έχω.
16. ___________________________________________________________________________
17. ___________________________________________________________________________
18. ___________________________________________________________________________
19. ___________________________________________________________________________
20. ___________________________________________________________________________
Γ. Τρόποι για να απελευθερωθώ από παλιές περιοριστικές πεποιθήσεις και συναισθήµατα.
EFT, EFT µε επιλογές, BSFF, TAT
Sedona Method, Ho’oponopono, Ακούγοντας την Καρδιά
Να συµπεριφερόµαστε σαν να έχουν ήδη αλλάξει οι πεποιθήσεις µας.
Δ. Συνδέοµαι µε την αλήθεια:
Η εξισορρόπηση των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου.
Γράφοντας θετικές εναλλακτικές πεποιθήσεις.
Γράφοντας σε δυο στήλες.
Βιώνοντας την αλήθεια – εµπειρία του φωτός.
Κρατήστε την «πραγµατικότητα» µε αγάπη.
11
Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα
Βάλτε τα χέρια σας στο Κεφάλι του άλλου ή του εαυτό σας στα ανάλογα σηµεία και κάντε
τις ακόλουθες ερωτήσεις.
1. Ποιες είναι µερικές από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______________.
2. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την υγεία µου;
3. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση
της αξίας µου;
4. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ασφάλειας µου;
5. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ευτυχίας µου;
6. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την αγάπη µου;
7. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αφθονία µου;
8. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την ικανότητα
µου να δηµιουργήσω αυτά που θέλω;
Καθώς ακούτε ή ρωτάτε τς ακόλουθες ερωτήσεις, πάρτε µια βαθιά αναπνοή αν συµφωνείτε.
9. Είµαι έτοιµος/η να διαλύσω και να αφήσω αυτές τις σκέψεις ---------;
10. Είµαι έτοιµος/η να αφήσω κάθε γνώµη και κριτική σχετικά µε _______________;
11. Είµαι έτοιµος/η να έχω όσο _____________ χρειάζοµαι µε ένα εύκολο και άνετο τρόπο;
12. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ______ µέσα µου ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες;
13. Είµαι έτοιµος να βιώσω ότι η / ο _____ περιλαµβάνεται µέσα στο ευρυµένο εαυτό µου;
14. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω την αξία, αθωότητα και πνευµατικότητα µου ακόµα όταν
έχω / νιώθω ____;
15. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω απόλυτη ασφάλεια ακόµα όταν έχω / νιώθω ______________;
16. Αυτά που θέλω να κάνω σε σχέση µε τον θέµα αυτό είναι;
12
Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε
Φέρετε το νου σας αυτό που θέλετε να θεραπεύεται στην ζωή σας. Υγεία, Σχέσεις, Εργασία,
Χρήµατα, Αφθονία, Εµφάνιση κα.
Καθώς ακούτε ή ρωτάτε τις ακόλουθες ερωτήσεις, πάρτε µια βαθιά αναπνοή αν συµφωνείτε.
Α. Είστε έτοιµοι...
1. Να αφήσετε κάθε αρνητικό συναίσθηµα και πεποίθηση σε σχέση µε αυτό που θέλετε
να έλκετε;
2. Να αφήσετε και να θεραπεύετε κάθε τραύµα σε σχέση µε το θέµα αυτό;
3. Να νιώθετε ασφάλεια αφήνοντας τα τραύµατα σε σχέση µε αυτό που θέλετε;
4. Να αφήσετε οποιαδήποτε ντροπή, ενοχή, φόβο σε σχέση µε αυτό;
5. Να καταλάβετε το θέµα από µια φιλοσοφική και πνευµατική όψη;
6. Να δεχτείτε να το έχετε όπως είστε τώρα;
7. Να δεχτείτε να το έχετε χωρίς καµία προσπάθεια;
8. Να βιώσετε ότι το αξίζετε όπως είστε;
9. Να συνειδητοποιήσετε ότι µπορείτε το έχετε και να διατηρήσετε την αξία,
πνευµατικότητα και αθωότητα σας;
10. Να είστε κάλα µε και χωρίς αυτό;
11. Να το αγαπήσετε και να νιώθετε ευγνωµοσύνη για αυτό σαν µια έκφραση του θεού,
χωρίς να νιώθετε εξαρτηµένοι σε αυτό;
12. Να το θέλετε για τους άλλους; Για όλους τους άλλους;
Β. Τώρα, κρατήστε κάτι που συµβολίζει αυτό πάνω στο στήθος σας και νιώστε αγάπη για
αυτό - αγνή αγάπη χωρίς επιθυµία, λαχτάρα ή να νιώθετε ότι σας λείπει – απλώς να το
αγαπάτε και να θέλετε το καλό του και να θέλετε είναι καλά.
Γ. Νιώστε ότι η καρδιά σας χαµογελάει και ότι έχετε όλα αυτά που θέλετε και χαίρεστε να
τα έχετε.
13
Σχετικά µε τα βασικά µας εµφυτεύµατα σε σχέση µε αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα,
αφθονία, υγειά, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα
Βάλτε τα χέρια σας στο κεφάλι του άλλου ή του εαυτό σας στα ανάλογα σηµεία για την ενεργειακή
απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ποιες είναι µερικές από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______________;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την υγεία µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της αξίας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της ασφάλειας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της ευτυχίας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την αγάπη µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αφθονία µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την ικανότητα µου να
δηµιουργήσω αυτά που θέλω;
9. Καθώς ακούτε ή ρωτάτε τς ακόλουθες ερωτήσεις, πάρτε µια βαθιά αναπνοή αν συµφωνείτε.
10. Είµαι έτοιµος/η να διαλύσω και να αφήσω αυτές τις σκέψεις;
11. Είµαι έτοιµος/η να αφήσω κάθε γνώµη και κριτική σχετικά µε _______________;
12. Είµαι έτοιµος/η να έχω όσο _____________ χρειάζοµαι µε ένα εύκολο και άνετο τρόπο;
13. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ______ µέσα µου ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες;
14. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ότι η / ο _____ περιλαµβάνεται µέσα στον ευρυνµένο εαυτό µου;
15. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω την αξία, αθωότητα και πνευµατικότητα µου ακόµα όταν έχω / νιώθω
____;
16. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω απόλυτη ασφάλεια ακόµα όταν έχω / νιώθω _______________;
17. Αυτά που θέλω να κάνω σε σχέση µε τον θέµα αυτό είναι;
Β. Τώρα κρατήστε κάτι που συµβολίζει αυτό πάνω στο στήθος σας και νιώσετε αγάπη για αυτό αγνή αγάπη χωρίς επιθυµία, λαχτάρα ή να νιώθετε ότι σας λείπει – απλώς να το αγαπάτε και να θέλετε το
καλό του και να θέλετε είναι καλά. Νιώστε ότι η καρδιά σας χαµογελάει και ότι έχετε όλα αυτά που
θέλετε και χαίρεστε να τα έχετε.
14
Μερικά συναισθήµατα ή πεποιθήσεις που µπορεί να είναι η αιτία
στο να µην θέλουµε να ξεπεράσουµε κάποιο συγκεκριµένο συναίσθηµα
1. Αισθάνοµαι έτσι για πολύ καιρό και δεν ξέρω
πως θα είµαι χωρίς αυτό το συναίσθηµα. Θα είναι
σαν να χάνω ένα σηµαντικό κοµµάτι του εαυτού µου
ή της ζωής µου. (Έχουµε εθιστεί ή προσκολληθεί σ’
αυτό το συναίσθηµα).
Πιθανά συναισθήµατα:
α. Φόβος για το άγνωστο.
β. Φόβος να είµαι διαφορετικός από αυτό που είµαι.
γ. Φόβος ότι δεν θα είµαι αποδεκτός από τους
άλλους εάν είµαι διαφορετικός.
δ. Φόβος µοναξιάς.
α. Φόβος ότι δεν αξίζω παρά µόνον αν είµαι
θυµωµένος.
β. Φόβος ότι δεν αξίζω παρά µόνον αν µε αδικούν.
γ. Φόβος ότι δεν θα έχω δίκιο παρά µόνον αν είµαι
θυµωµένος ή κλαίω.
δ. Φόβος µοναξιάς.
2. Πιστεύω ότι χρειάζοµαι αυτό το συναίσθηµα για
να προστατεύω τον εαυτό µου από τους άλλους.
(Ίσως να χρησιµοποιώ το θυµό, την κατάθλιψη, την
αδικία, τον πόνο).
Πιθανά συναισθήµατα:
α. Φόβος ότι οι άλλοι θέλουν να µε πληγώσουν ή να
µε χρησιµοποιήσουν.
β. Φόβος ότι δεν έχω άλλον τρόπο να προστατεύσω
τον εαυτό µου.
γ. Φόβος ότι δεν θα πάρω αυτό που θέλω, αν
απελευθερωθώ από αυτό το συναίσθηµα.
δ. Φόβος ότι οι άλλοι δεν θα µε προσέξουν, εάν δεν
είµαι θυµωµένος ή εάν δεν κλαίω.
6. Θα επιτρέψω στους άλλους να µην
αισθάνονται ένοχοι ή υπεύθυνοι για µένα. Τότε
έτσι δεν θα µπορώ να τους ελέγχω.
α. Θυµός προς τους άλλους για ό,τι µου έχουν κάνει.
β. Ενοχή, εάν οι άλλοι δεν είναι ένοχοι. (Kάποιος
πρέπει να είναι ένοχος - εάν δεν είναι αυτοί, τότε
πρέπει να είµαι εγώ).
γ. Φόβος να µην µπορώ να ελέγχω τους άλλους.
δ. Φόβος µοναξιάς.
7. Θα αναγκαστώ να αναλάβω την ευθύνη της
ζωής µου.
α. Φόβος ότι δεν είµαι ικανός να αντιµετωπίσω τη
ζωή µόνος µου.
β. Φόβος µοναξιάς.
3. Θα χάσω τη δύναµή µου ή τον έλεγχο των
άλλων.
(Ίσως χρησιµοποιώ το θυµό, την κατάθλιψη ή τη
δυσαρέσκεια).
Πιθανά συναισθήµατα:
α. Φόβος ότι δεν θα µπορέσω, µε κανέναν άλλον
τρόπο, να πάρω αυτό που θέλω από τους άλλους.
β. Φόβος ότι, εάν δεν τους ελέγχω, θα µε ελέγχουν.
γ. Φόβος ότι θα χάσω την αξία µου (ή κάτι άλλο
σηµαντικό για µένα), εάν δεν ελέγχω τους άλλους.
8. Για να είµαι καλός, πρέπει να έχω ενοχές γι
αυτά που έχω κάνει. Εποµένως, δεν έχω δικαίωµα να
είµαι καλά. Ένας καλός άνθρωπος πρέπει να έχει
ενοχές.
α. Φόβος ότι δεν θα είµαι καλός άνθρωπος, αν δεν
έχω ενοχές και αν δεν είµαι δυστυχισµένος.
β. Ανάγκη να τιµωρήσω τον εαυτό µου για τα λάθη
που έχω κάνει.
4. Θα χάσω την προσοχή των άλλων, εάν δεν έχω
αυτό το συναίσθηµα.
Πιθανά συναισθήµατα:
α. Φόβος ότι αλλιώς οι άλλοι δεν θα µε προσέχουν.
β. Φόβος ότι δεν έχω κάτι άλλο άξιο να τραβήξει το
ενδιαφέρον των άλλων προς εµένα.
γ. Φόβος ότι, εάν δεν έχω την προσοχή των άλλων,
δεν αξίζω.
δ. Φόβος µοναξιάς.
9. Θα χρειαστεί να είµαι ευτυχισµένος και αυτό
µε φοβίζει.
α. Φόβος ότι, εάν είµαι ευτυχισµένος, κάτι κακό θα
συµβεί.
β. Φόβος ότι δεν µου αξίζει (δεν είµαι αρκετά καλός)
να είµαι ευτυχισµένος.
γ. Φόβος ότι, εάν δεν χρειάζοµαι τους άλλους και
είµαι ευτυχισµένος/η, θα χάσω την προσοχή τους.
δ. Φόβος ότι, εάν δεν είµαι θύµα, τότε δεν έχω αξία.
5. Θα χάσω την αξία µου αν δεν έχω αυτό το
συναίσθηµα. (Ειδικά αν έχουµε συνηθίσει να
αισθανόµαστε «θύµα» ή να είµαστε θυµωµένοι µε
τους άλλους, ώστε να θεωρούµαστε καλοί, σωστοί
και άξιοι).
10. Θα πρέπει να αναγνωρίσω την αξία µου γεγονός που επίσης µε φοβίζει.
α. Φόβος ότι, εάν πιστέψω στην αξία µου, θα είµαι
εγωιστής και δεν θα είµαι καλός/ή ή αγνός/ή.
β. Φόβος ότι, δεν µου αξίζει να πιστέψω στην αξία
µου.
γ. Φόβος για τη δύναµη που θα έχω όταν πιστέψω
στον εαυτό µου.
11. Άλλα __________________ (συµπληρώστε
τα εσείς)
15
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Στο κέντρο της ύπαρξης µας έχουµε όλοι απόλυτη υγεία και ζωτικότητα.
Απλώς δεν φτάνει πάντα στο σώµα, τα όργανα και τα κύτταρα µας.
Α. Κάποιες περιοριστικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Δεν αξίζω να είµαι υγιής (επειδή έχω κάνει κακό σε άλλους, επειδή οι γονείς µου δεν είναι / ήταν
καλά).
2. Είµαι αδύναµος/η και ευάλωτος/η στην αρρώστια.
3. Αν αρρωστήσω θα εξαρτώµαι από τους άλλους. (ευχάριστο / δυσάρεστο)
4. Δεν είµαι καλός άνθρωπος και θα τιµωρηθώ µε αρρώστια και θάνατο.
5. Καθώς µεγαλώνουµε, είναι φυσιολογικό να γινόµαστε πιο αδύναµοι, εύθραυστοι και ασθενικοί.
6. Κινδυνεύω από τους ιούς, το κρύο, τον ήλιο, τη ζέστη, τα έντοµα, τη σκόνη, τη γύρη, τη µούχλα
κλπ.
7. Καθώς γερνάµε είναι φυσιολογικό να αρρωσταίνουµε πριν πεθάνουµε.
8. Όσο είµαι άρρωστος θα µε προσέχουν και θα µε αγαπάνε.
9. Όσο δεν είµαι καλά είµαι το θύµα και αξίζω.
10. Όσο δεν είµαι καλά δεν χρειάζοµαι να αναλάβω ευθύνες.
11. Μόνο όσο δεν είµαι καλά έχω το δικαίωµα να ξεκουραστώ και να µην εργάζοµαι.
12. Με την αρρώστια µου µπορώ να ελέγχω και ακόµα να τιµωρήσω τους άλλους.
13. Όσο είµαι άρρωστος ο Θεός θα µε λυπάται και δεν θα µε τιµωρήσει.
14. Δεν είµαι ο δηµιουργός της υγείας µου. Η υγειά µου είναι τυχαία ή µια απόφαση του Θεού.
15. Η υγειά µου εξαρτιέται πάνω στο γιατρό και τους άλλους. (Φταίνε οι άλλοι.)
16. Χρειάζοµαι φάρµακα και εξωτερική βοήθεια για να είµαι κάλα.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Παρόµοιες πεποιθήσεις είναι φυσικό να υπονοµεύσουν την υγεία και τη ζωτικότητά µας,
ανεξάρτητα από το πόσο πολύ εστιαζόµαστε στο να είµαστε υγιείς και από το αν κάνουµε όλα τα
σωστά πράγµατα (υγιεινή διατροφή, άσκηση κλπ.) για να είµαστε υγιείς. Χρειάζεται να
πιστέψουµε ότι µπορούµε και αξίζουµε να έχουµε υγεία και να είµαστε ευτυχισµένοι µέχρι να
αφήσουµε αυτό το φυσικό σώµα.
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Αξίζω τέλεια υγεία µέχρι τη µέρα που θα αφήσω αυτό το σώµα.
2. Το σώµα µου έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό ανοσοποιητικό σύστηµα που µε προστατεύει από
όλες τις µορφές µικροβίων, φλεγµονών και καρκινικών κυττάρων.
3. Τα κύτταρα στο σώµα µου αναπληρώνονται καθηµερινά. Δεν υπάρχουν στο σώµα µου
κύτταρα µεγαλύτερα από επτά χρονών. Τα περισσότερα είναι µόνο ενός χρονών.
4. Έχω ένα νέο και υγιές σώµα ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια το σώµα µου υπάρχει σ’ αυτό το
φυσικό επίπεδο.
5. Είµαι καλός και αγνός άνθρωπος και αξίζω υγεία και ζωτικότητα.
6. Είµαι πανίσχυρο πνεύµα και µπορώ να δηµιουργήσω το σώµα που επιλέγω να έχω σε κάθε
ηλικία.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
16
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1. Γιατί είµαι τόσο υγιής;
2. Γιατί αναλαµβάνω την ευθύνη για την υγεία µου;
3. Γιατί έχω ένα παντοδύναµο αµυντικό σύστηµα που δηµιουργεί πάντα τέλεια υγεία;
4. Γιατί η υγεία και η ευτυχία µου έλκουν την προσοχή και την αγάπη των ανθρώπων;
5. Γιατί τα πάντα στο σώµα µου λειτουργούν τόσο τέλεια;
6. Γιατί το βρίσκω τόσο εύκολο να φροντίζω τον εαυτό µου µε σωστή διατροφή, ασκήσεις, αναπνοές και
χαλάρωση;
7. Γιατί εµπιστεύοµαι στο Θεό την υγεία µου;
8. Γιατί είµαι τόσο τυχερός /ή που έχω το σώµα που έχω;
9. Γιατί έχω πάντα άφθονη και σταθερή ενέργεια;
10. Γιατί είµαι τόσο όµορφος /η, σταθερός /ή και υγιής;
11. Γιατί νιώθω σαν άτρωτο πνεύµα;
12. Γιατί νιώθω ότι σαν θεια ενέργεια έχω πάντα υγεία και ζωντάνια;
13. Γιατί νιώθω πάντα καλά ανεξάρτητα µε το τι γίνεται στο σώµα µου;
14. Γιατί εκπέµπω τέλεια υγεία και ευηµερία;
15. Γιατί είµαι τόσο χαρούµενος /η και άνετος /η µε τον εαυτό µου;
16. Γιατί ευχαριστώ τον Θεό για την καλή υγεία µου;
17. Γιατί είµαι τόσο συναισθηµατικά υγιής;
18. Γιατί αγαπώ το σώµα µου;
19. Γιατί το σώµα µου, µου φέρεται τόσο καλά;
20. Γιατί είµαι τόσο τυχερός /ή που έχω το πρόσωπο που έχω;
21. Γιατί βλέπω την οµορφιά µου όπως είµαι;
22. Γιατί το σώµα µου είναι δώρο από το Θεό;
23. Γιατί βλέπω µόνο οµορφιά, όταν κοιτάζω στον καθρέφτη;
24. Γιατί αντιµετωπίζω το σώµα µου µε τόση αγάπη, σεβασµό και θαυµασµό;
25. Γιατί ελκύω µόνο συναισθηµατικά υγιείς ανθρώπους;
26. Γιατί είµαι τόσο ισχυρός /ή;
27. Γιατί είναι ασταµάτητη η δύναµη µου;
28. Γιατί είναι η ζωή µου τόσο υγιής;
29. Γιατί έχω το τέλειο σώµα για µένα;
30. Γιατί είµαι τόσο ευγνώµων που είµαι τόσο υγιής;
31. Γιατί δίνω ευχαριστίες για την άφθονη υγεία µου;
32. Γιατί είµαι τόσο συναισθηµατικά, σωµατικά, οικονοµικά, και πνευµατικά υγιής;
33. Γιατί νιώθω πάντα ασφάλεια και αξία ανεξάρτητα µε το τι γίνεται στο σώµα µου;
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΚΥΤΤΑΡΑ.
120 µέρες – ΝΕΑ Ερυθρά αιµοσφαίρια
90 µέρες – ΝΕΟ Σκελετό
60 µέρες - ΝΕΑ Κύτταρα του εγκεφάλου και ιστούς
49 µέρες - ΝΕΑ Κύστη
45 µέρες – ΝΕO Συκώτι και νέο υλικό του DNA
30 µέρες - ΝΕΑ Μαλλιά και δέρµα
5 µέρες – ΝΕΟΣ εσωτερικός τοίχος του στοµαχιού
17
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
2.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
18
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παρακαλώ απαντήστε προσεκτικά αλλά µην σπαταλάτε πολύ χρόνο σε κάθε ερώτηση. Όσο µπορείτε, προσπαθήστε ν'
απαντήσετε σε κάθε ερώτηση ανεξάρτητα από το τί απαντήσατε στις άλλες. Όταν αποφασίζετε την απάντηση σας
προσπαθήστε να µην επηρεάζεστε από τις προηγούµενες επιλογές σας. Είναι σηµαντικό ν' απαντήσετε σύµφωνα µε τις
πραγµατικές σας απόψεις και όχι σύµφωνα µε τις απόψεις που νοµίζετε ότι θα έπρεπε να έχετε ή που νοµίζετε ότι εµείς
θα θέλαµε να έχετε.
2
3 από την παρακάτω
4
5 αντιστοιχεί στο6βαθµό
Δίπλα σε1κάθε πρόταση τοποθετείστε
τον αριθµό
κλίµακα ο οποίος
στον οποίο εσείς συµφωνείτε
η διαφωνείτε.
Όσο πιο πολύ συµφωνείτε µε αυτή
την πρόταση,
Διαφωνώ
ως
Συµφωνώ
ως τόσο
Συµφωνώ
Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ λίγο Συµφωνώ λίγο
µεγαλύτερος είναι ο αριθµός
που θα βάλετε. Όσο πιο πολύ διαφωνείτε µε αυτήένα
τηνβαθµό
πρόταση, τόσο µικρότερος
ένα βαθµό
πολύ
είναι
ο αριθµός που θα βάλετε.
HL1. Όταν αρρωσταίνω, η δική µου συµπεριφορά είναι αυτή που καθορίζει το πόσο γρήγορα θα
ξαναγίνω καλά.
HL2. Ότι και να κάνω, αν είναι ν' αρρωστήσω, θ' αρρωστήσω.
HL3. Η τακτική επαφή µε τον γιατρό µου είναι ο καλύτερος τρόπος για µένα ν' αποφεύγω τις ασθένειες.
HL4. Τα περισσότερα πράγµατα που επηρεάζουν την υγεία µου συµβαίνουν τυχαία.
HL5. Όποτε δεν αισθάνοµαι καλά, θα πρέπει να συµβουλεύοµαι κάποιον ειδικό για ιατρικά θέµατα.
HL6. Εγώ έχω τον έλεγχο της υγείας µου.
HL7. Η οικογένεια µου παίζει ρόλο στο κατά πόσον αρρωσταίνω ή παραµένω υγιής.
HL8. Όταν αρρωσταίνω, θεωρώ ότι εγώ φταίω.
HL9. Η τύχη καθορίζει σ' ένα σηµαντικό βαθµό το πόσο σύντοµα θ' αναρρώσω από µια αρρώστια.
HL10. Άτοµα του ιατρικού περιβάλλοντος ελέγχουν την υγεία µου.
HL11. Η καλή κατάσταση της υγείας µου είναι σε µεγάλο βαθµό ζήτηµα καλής τύχης.
HL12. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την υγεία µου είναι το τι κάνω εγώ.
HL13. Εάν φροντίσω τον εαυτό µου, µπορώ ν' αποφύγω τις ασθένειες.
HL14. Όταν αναρρώνω από µια ασθένεια, είναι συνήθως γιατί αλλά άτοµα (π.χ. γιατροί, νοσοκόµες,
οικογένεια, φίλοι) µ' έχουν φροντίσει καλά.
HL15. Ότι και να κάνω, το πιο πιθανό είναι ότι θ' αρρωστήσω.
HL16. Εάν είναι γραφτό, θα παραµείνω υγιής.
HL17. Εάν ενεργήσω σωστά, θα µπορέσω να παραµείνω υγιής.
HL18. Όσον αφορά στην υγεία µου, το µόνο που µπορώ να κάνω είναι αυτό που µου λέει ο γιατρός µου.
19
Σχετικά µε τα βασικά την υγεία, χαρά, έρωτα, και µακροζωία
Α. Βάλτε τα χέρια σας στο κεφάλι του άλλου ή του εαυτό σας στα ανάλογα σηµεία για την ενεργειακή
απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις.
1.
2.
3.
4.
Ποιες είναι µερικές από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______________.
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την υγεία µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της αξίας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ασφάλειας µου;
5. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ευτυχίας µου;
6. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την αγάπη µου;
7. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αφθονία µου;
8. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την ικανότητα µου να
δηµιουργήσω αυτά που θέλω;
9. Καθώς ακούτε ή ρωτάτε τις ακόλουθες ερωτήσεις, πάρτε µια βαθιά αναπνοή αν συµφωνείτε.
10. Είµαι έτοιµος να διαλύσω και να αφήσω αυτές τις σκέψεις;
11. Είµαι έτοιµος/η να αφήσω κάθε γνώµη και κριτική σχετικά µε _______________;
12. Είµαι έτοιµος/η να έχω όσο _____________ χρειάζοµαι µε ένα εύκολο και άνετο τρόπο;
13. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ______ µέσα µου ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες;
14. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ότι η / ο _____ περιλαµβάνεται µέσα στον ευρυνµένο εαυτό µου;
15. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω την αξία, αθωότητα και πνευµατικότητα µου ακόµα όταν έχω /
νιώθω ____;
16. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω απόλυτη ασφάλεια ακόµα όταν έχω / νιώθω _______________;
17. Αυτά που θέλω να κάνω σε σχέση µε τον θέµα αυτό είναι;
Β. Τώρα κρατήστε κάτι που συµβολίζει αυτό πάνω στο στήθος σας και νιώστε αγάπη για αυτό αγνή αγάπη χωρίς επιθυµία, λαχτάρα ή να νιώθετε ότι σας λείπει – απλώς να το αγαπάτε και να
θέλετε το καλό του και να θέλετε είναι καλά. Νιώστε ότι η καρδιά σας χαµογελάει και ότι έχετε όλα
αυτά που θέλετε και χαίρεστε να τα έχετε.
20
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Οι σχέσεις µας είναι καθρέφτες του εσωτερικού µας κόσµου και της σχέσης µας µε τον ίδιο τον εαυτό µας.
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε τις σχέσεις:
1. Δεν υπάρχει ανταπόκριση στις σχέσεις.
2. Δεν θα βρω ποτέ κανέναν που θα µε καταλάβει όπως θέλω.
3. Όλοι είναι εγωιστές.
4. Δεν είµαι τυχερός (η) στις σχέσεις µου µε φίλους, οικογένεια και συνεργάτες.
5. Είµαι το θύµα των σχέσεων µου.
6. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι για να µε δεχτούν.
7. Δεν µπορώ να είµαι ο εαυτός µου µε τους άλλους.
8. Πρέπει να είµαι σαν τους άλλους για να µε δεχτούν – για να αρέσω.
9. Ότι και να κάνω, θα είµαι µονός (η) µου.
10 Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό µου από τις προθέσεις των άλλων.
11. Οι άλλοι θέλουν να µε καταπιέσουν.
12. Δεν µπορώ να είµαι καλά όταν είµαι µόνος (η) µου.
13. Χρειάζοµαι τους άλλους για να είµαι ασφαλής και για να είµαι καλά.
14. Οι άνθρωποι είναι κλειστοί και αδιάφοροι.
15. Δεν αξίζω αγάπη.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Είµαι καλά όπως είµαι – µε ή χωρίς άλλους.
2. Αξίζω αγάπη και σεβασµό από όλους όπως είµαι.
3. Αγαπώ τους άλλους χωρίς να τους χρειάζοµαι.
4. Δίνω µε χαρά χωρίς να περιµένω τίποτε.
5. Όλοι κάνουν το καλύτερο που µπορούν µε τις πεποιθήσεις, προσκολλήσεις, παιδικά βιώµατα και µε τις
συµβάσεις ψυχής που έχουµε κάνει πριν γεννηθούµε.
6. Οι άλλοι είναι καθρέφτες του εσωτερικού µου κόσµου που µου δείχνουν τα µαθήµατα µου.
7. Όλοι µε αγαπάνε όπως είµαι σαν µια µοναδική έκφραση του Θεού.
8. Είµαι ένα αγνό, ιερό ον και αξίζω αγάπη και σεβασµό από όλους.
9. Όλοι µέσα µας έχουµε ανάγκη για αγάπη και ενότητα και αν πλησιάσουµε ο ένας τον άλλο χωρίς φόβο
θα τις βρούµε.
10. Οι άλλοι είναι φοβισµένοι και αν τους αγαπώ µε αγνότητα, θα ηρεµήσουν και θα ανοίξουν την καρδιά
τους.
11. Μπορώ να είµαι ο εαυτούς µου σε κάθε περίπτωση.
12. Έχω πάντα ότι χρειάζοµαι για να είµαι καλά.
13. Η συµπεριφορά των άλλων προς εµένα είναι αποτέλεσµα του δικό µου κάρµα, των επιλογών σαν ψυχή
και το καθρέφτισµα των πεποιθήσεων και συναισθηµάτων µου.
14. Είµαι ο αποκλειστικός δηµιουργός της πραγµατικότητας µου. (Οι άλλοι δεν είναι υπεύθυνοι για µένα)
!5. Οι άλλοι δηµιουργούν τη δίκη τους πραγµατικότητα. (Δεν είµαι υπεύθυνος (η) για τους άλλους)
16. Αγαπώ τους άλλους όπως είναι.
17. Σαν ψυχές είµαστε όλοι αγαπηµένοι. Μόνο τα εγώ µας δεν αγαπιούνται.
18. Αγαπώ χωρίς να περιµένω τίποτε.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
21
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
Πνευµατικός Καθρέφτης Αγάπης = Κάποιος που κοιτάει πέρα από τις αδυναµίες και λάθη του άλλου και
βλέπει τον αληθινό θειο εαυτό και τον αναγνωρίζει, τον αγαπάει και τον εµψυχώνει για αυτό που
πραγµατικά είναι και αυτό που µπορεί να εκδηλώσει.
1. Γιατί έχω τόσους πολλούς υπέροχους φίλους;
2. Γιατί έλκω τόσο πολύ φιλικούς ανθρώπους;
3. Γιατί µε αγαπάνε (αγαπάει o /η____) χωρίς όρους – όπως είµαι;
4. Γιατί αγαπώ τους άλλους (τον/την ____) χωρίς όρους – όπως είναι;
5. Γιατί µπορώ να υπολογίζω στους φίλους µου να είναι εκεί όταν τους χρειάζοµαι;
6. Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο γενναιόδωροι µαζί µου;
7. Γιατί είµαι τόσο γενναιόδωρος (η) µε τους άλλους;
8. Γιατί τόσο καταπληκτικοί άνθρωποι έλκονται από µένα;
9. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν το υπέροχο άτοµο που είµαι πραγµατικά;
10. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν την οµορφιά µου;
11. Γιατί έχω τόσους πολλούς Πνευµατικούς Καθρέφτες Αγάπης – που βλέπουν την πραγµατική µου αξία;
12. Γιατί είµαι Πνευµατικός Καθρέφτης Αγάπης για την οικογένεια και τους φίλους µου;
13. Γιατί επικεντρώνοµαι στις θετικές ιδιότητες των άλλων και κατανοώ τα λάθη και τις αδυναµίες τους;
14. Γιατί οι φίλοι µου, µου λένε την αλήθεια για µένα;
15. Γιατί βρίσκω κάτι να αγαπώ σε όλους όσους συναντώ;
16. Γιατί υποστηρίζω τόσο τους άλλους;
17. Γιατί υποστηρίζω χωρίς όρους τους φίλους µου;
18. Γιατί υποστηρίζω χωρίς όρους την οικογένεια µου;
19. Γιατί πάντα λαµβάνω όσα δίνω;
20. Γιατί ακούω µε προσοχή τις ανάγκες των φίλων µου;
21. Γιατί ακούνε οι άλλοι µε προσοχή τις ανάγκες µου;
22. Γιατί έχω ένα τέτοιο ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο;
23. Γιατί η οικογένειά µου είναι τόσο στοργική;
24. Γιατί συγχωρούµε ο ένας τον άλλο;
25. Γιατί δείχνει κατανόηση η οικογένειά µου;
26. Γιατί η οικογένειά µου προσπαθεί να µε καταλάβει;
27. Γιατί προσπαθώ να τους καταλάβω;
28. Γιατί αναλαµβάνω την πλήρη ευθύνη για τη ζωή µου;
29. Γιατί προσπαθώ να εµπλουτίσω τις ζωές όλων όσων αγγίζω µε θετικό τρόπο;
30. Γιατί επιτρέπω στα παιδιά µου να κάνουν λάθη;
31. Γιατί υποστηρίζω τις προσπάθειες των παιδιών µου;
32. Γιατί είµαι τόσο τυχερός (ή) στις σχέσεις;
33. Γιατί οι σχέσεις µου είναι µια αντανάκλαση της Αγάπης του Θεού;
34. Γιατί νιώθω ευγνωµοσύνη για τους ανθρώπους που υπάρχουν στην ζωή µου;
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
22
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
3.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
23
Σχετικά µε τα βασικά την επικοινωνία και σχέσεις.
Α. Βάλτε τα χέρια σας στο κεφάλι του άλλου ή του εαυτό σας στα ανάλογα σηµεία για την ενεργειακή
απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις.
1.
2.
3.
4.
Ποιες είναι µερικές από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______________;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την υγεία µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της αξίας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ασφάλειας µου;
5. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ευτυχίας µου;
6. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την αγάπη µου;
7. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αφθονία µου;
8. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την ικανότητα µου να
δηµιουργήσω αυτά που θέλω;
9. Καθώς ακούτε ή ρωτάτε τις ακόλουθες ερωτήσεις, πάρτε µια βαθιά αναπνοή αν συµφωνείτε.
10. Είµαι έτοιµος να διαλύσω και να αφήσω αυτές τις σκέψεις;
11. Είµαι έτοιµος να αφήσω κάθε γνώµη και κριτική σχετικά µε _______________;
12. Είµαι έτοιµος να έχω όσο _____________ χρειάζοµαι µε ένα εύκολο και άνετο τρόπο;
13. Είµαι έτοιµος να βιώσω ______ µέσα µου ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες;
14. Είµαι έτοιµος να βιώσω ότι η / ο _____ περιλαµβάνεται µέσα στο ευρυνµένο εαυτό µου;
15. Είµαι έτοιµος να βιώσω την αξία, αθωότητα και πνευµατικότητα µου ακόµα όταν έχω /
νιώθω ____;
16. Είµαι έτοιµος να βιώσω απόλυτη ασφάλεια ακόµα όταν έχω / νιώθω _______________;
17. Αυτά που θέλω να κάνω σε σχέση µε τον θέµα αυτό είναι;
Β. Τώρα κρατήστε κάτι που συµβολίζει αυτό πάνω στο στήθος σας και νιώσετε αγάπη για αυτό αγνή αγάπη χωρίς επιθυµία, λαχτάρα ή να νιώθετε ότι σας λείπει – απλώς να το αγαπάτε και να
θέλετε το καλό του και να θέλετε να είναι καλά.
Νιώστε ότι η καρδιά σας χαµογελάει και ότι έχετε όλα αυτά που θέλετε και χαίρεστε να τα έχετε.
24
ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ
Α. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ «HO 'OPONOPONO - ΚΒΑΝΤΙΚΟ»
Εστιασθείτε σε αυτό που θέλετε να έλκετε στην ζωή σας.
Μπορεί να είναι σχετικά µε αυτά που θέλετε σωµατικά, υλικά, συναισθηµατικά, νοητικά, επαγγελµατικά,
οικονοµικά, κοινωνικά, πνευµατικά, είτε για τον εαυτό σας, για τους άλλους ή ακόµα για όλους.
1. Παρατηρήστε τι νιώθετε σχετικά µε «αυτό».
2. Συνειδητοποιήστε ότι δεν είστε τα συναισθήµατα σας.
3. Δεχτείτε τα συναισθήµατα και αφήστε τα να ρέουν και να απλωθούν σαν ενέργεια – και να διαλυθούν.
4. Συνειδητοποιήστε ότι η παρούσα κατάσταση είναι µια συνδηµιουργία σου (µαζί µε το σύµπαν). Ότι
είναι ένα καθρέφτισµα από την ζωή, ότι είναι αυτό που χρειάζεσαι για την εξέλιξη σου, ότι δεν είναι τυχαίο
– ούτε άδικο – άλλα σοφό.
5. Συνειδητοποιήστε ότι είναι µόνο µια από τις χιλιάδες πιθανές δηµιουργίες και ευκαιρίες για εξέλιξη.
6. Ζητήστε συγγνώµη από την παρούσα κατάσταση για την κάθε συµµετοχή σας σε κάθε επίπεδο –
συναισθήµατα, φόβο, συµπεριφορές του παρελθόντος (ακόµα και από προηγούµενες ζωές) αλλά και του
παρόντος (ακόµα και σε παράλληλες ζωές).
7. Ευχαριστείστε την παρούσα κατάσταση µε ευγνωµοσύνη για το ρόλο που έχει παίξει στην εξέλιξη σας
και ελευθερώστε την κατάσταση από την ανάγκη να µείνει όπως είναι. (Ίσως να χρησιµεύει εδώ να
σκεφτείτε τα µαθήµατα που µάθατε ή που θα µπορέσετε να µάθετε αντιµετωπίζοντας αυτή.)
8. Νιώστε και εκφράστε αποδοχή, ευγνωµοσύνη και αγάπη στην κατάσταση όπως είναι.
9. Νιώστε και εκφράστε αγάπη στον εαυτό σας.
10. Ευχαριστείστε το Θειο που τώρα διαλύει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν µέσα σε σας και στους άλλους
που µέχρι τώρα εµπόδιζαν αυτό που θέλετε.
11. Τώρα για µερικά λεπτά φέρτε στο νου σας όλα αυτά που υπάρχουν στην ζωή σας για τα οποία νιώθετε
ευγνωµοσύνη και αγάπη.
12. Τώρα οραµατιστείτε ότι έχετε ακριβώς αυτό που θέλετε και νιώστε ευγνωµοσύνη, ευτυχία και άλλα
θετικά συναισθήµατα τώρα που έχετε αυτό που θέλετε.
13. Φανταστείτε για µερικά λεπτά τον εαυτό σας απολαµβάνοντας αυτό που τώρα έχετε και νιώθοντας και
λειτουργώντας διαφορετικά τώρα που έχετε αυτό που θέλετε. Σκεφθείτε ότι λειτουργείτε διαφορετικά τώρα.
14. Αφεθείτε και µείνετε όσο θέλετε στο φως του σηµείου µηδέν – της οικουµενικής συνειδητότητας.
25
HO’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ ΓΙΑ ΣYMΠEPIΦOPEΣ ΠOY ΙΣΩΣ MAΣ ENOXΛOYN
Mερικές πιθανές συµπεριφορές, οι οποίες µπορεί να
ενοχλούν, είναι όταν ο άλλος:
 Mε κριτικάρει.
 Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου.
 Ρωτάει πολλές ερωτήσεις.
 Yψώνει τη φωνή του και µε κατηγορεί.
 Παίζει το ρόλο του θύµατος και κλαίει.
 Mε κατηγορεί γι’ αυτά που έχουν γίνει.
 Mε αγνοεί.
 Δεν µε ακούει.
 Kοιτάει άλλες γυναίκες (άλλους άνδρες).
 Δεν έχει συνέπεια ή δεν τηρεί τις συµφωνίες µας.
 Δεν συµφωνεί µαζί µου.
 Δεν µε προσέχει όταν µιλάω.
 Aργεί στα ραντεβού µας.
 Δεν µε βοηθάει µε την καθαριότητα.
 Mου λέει ψέµατα.
 Kουτσοµπολεύει.
 Δεν µου λέει τι νιώθει.
 Γκρινιάζει.
 Πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και δεν µε ακούει
καθόλου.
 Mου δίνει συµβουλές που δεν θέλω και δεν έχω
ζητήσει.
 Aπειλεί ότι θα φύγει.
 Δεν φροντίζει τον εαυτό του και δεν κάνει αυτά
που πρέπει.
 Eίναι αδύναµος ή εξαρτηµένος.
 Άλλα.______________________________
7. Mήπως αυτή η συµπεριφορά µού θυµίζει κάτι που
βίωσα όταν ήµουν παιδί;
8. Mήπως παίζω κάποιο ρόλο που έλκει από τον άλλον
αυτή τη συµπεριφορά; α) Tο θύµα β) Tον τροµοκράτη
γ) Tο δάσκαλο δ) Tο γονιό ε) Tο παιδί στ) Tον έξυπνο
ζ) Tο σωστό η) Tον επαναστάτη θ) Tο δυνατό - χωρίς
ανάγκες ι) Tο δίκαιο ια) Tον καλό άνθρωπο ιβ) Tον
υπεύθυνο για όλους ιγ) Tον υπηρέτη ιδ) Tον αδύναµο
ιε) Tον πνευµατικό άνθρωπο ιστ) Tο δικαστή ιζ) Tον
απόµακρο ιη) Tον ανακριτή ιθ) Kάποιον άλλο ρόλο;
9. Ποιες είναι οι ανάγκες ή οι προσκολλήσεις µου,
που απειλούνται από αυτή τη συµπεριφορά;
10. Tι θα χάσω αν δεν έχω τη συµπεριφορά που θέλω
από αυτό το άτοµο;
11. Mήπως έχω κάποια συναισθήµατα ενοχής που
ίσως να καθρεφτίζονται εδώ; Mήπως τα συναισθήµατα
ενοχής ή ευθύνης για τον άλλο µε κάνουν να
ενοχλούµαι από τη συµπεριφορά του;
12. Mήπως στη συγκεκριµένη περίπτωση κρίνω,
κατακρίνω ή απορρίπτω;
13. Mήπως καθρεφτίζονται, στη συγκεκριµένη
περίπτωση, κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις µου;
14. Mήπως υπάρχουν συναισθήµατα, ανάγκες και
πεποιθήσεις που δεν έχω επικοινωνήσει καθαρά
στον άλλο;
ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
H συγκεκριµένη συµπεριφορά του άλλου που µε
ενοχλεί και που θα ήθελα να αναλύσω εδώ είναι .....
____________________________________
1. Έχω συµπεριφερθεί εγώ, κάποια στιγµή στο
παρελθόν, µ' αυτόν τον τρόπο προς αυτόν ή προς άλλα
άτοµα; Ή Θα µπορούσα να συµπεριφέροµαι έτσι
κάτω από δύσκολες συνθήκες;
15. Είµαι έτοιµος (η) να αλλάζει πραγµατικά και να
συµπεριφέρεται όπως ακριβώς θέλω.
5. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που
συµπεριφέρεται στον ίδιο µου τον εαυτό όπως
µου συµπεριφέρεται αυτό το άτοµο;
ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ "HO’OPONOPONO
Αγαπητέ _______,
Σου ζητάω συγγνώµη για ότι µπορεί να υπάρχει µέσα
µου (µας), στο υποσυνείδητο µου ή ακόµα στο αιτιατό
σώµα µου (µας), τώρα ή από το παρελθόν που µπορεί
να έλκει αυτή την συµπεριφορά από σένα ή να
συµβάλει στην πραγµατικότητα αυτή.
Σε αγαπώ και θέλω να είσαι καλά.
Με αγαπάω όπως είµαι.
Σε ελευθερώνω από τη ανάγκη να είσαι έτσι για δική
µου εξέλιξη.
Θεέ,
Ευχαριστώ που εξαφανίζεις από µέσα µου όλες τις
µνήµες, τάσεις, προγραµµατισµούς, συναισθήµατα ή
πεποιθήσεις που µπορεί να έλκουν ή να συµβάλουν
στην δηµιουργία µιας τέτοιας συµπεριφοράς ή
κατάστασης και άφησε όλα αυτά να διαλυθούν µέσα
στο φως της αγνής συνειδητότητας.
6. Yπάρχει κάποιο µέρος του εαυτού µου, που θα
ήθελε
πότε-πότε
να
ενεργήσει
ή
να
συµπεριφερθεί µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται ο
άλλος, αλλά κάτι το σταµατάει;
16. Ποιο είναι το µάθηµά µου εδώ; Tι χρειάζεται να
αλλάξω για να πάψω να έλκω αυτή τη συµπεριφορά
και, στην περίπτωση που θα παρουσιαστεί, να µην µε
ενοχλεί;
2. Yπάρχει κάποιο µέρος του εαυτού µου που φοβάται
κάτι εδώ; Tι φοβάται; Γιατί µε ενοχλεί; Kι αν αυτό που
φοβάµαι συµβεί, τι φοβάµαι ότι θα γίνει;
3. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που έµαθε να
περιµένει αυτή τη συµπεριφορά, που έφθασε στο
σηµείο να πιστεύει ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα µου
συµπεριφερθεί αυτό ή κάποιο άλλο άτοµο;
4. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που πιστεύει ότι,
για κάποιο λόγο, µου αξίζει αυτή η συµπεριφορά;
26
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
Ο αληθινός εαυτός µας πάντα αγαπάει και αγαπιέται ανεξάρτητα από το τι κάνει ο νους µας.
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την αγάπη:
1. Δεν υπάρχει πραγµατική αγάπη.
2. Δεν είµαι αξιαγάπητος/η.
3. Οι συντροφικές σχέσεις είναι οδυνηρές και τελειώνουν µε πόνο.
4. Οι συντροφικές σχέσεις είναι καταπιεστικές. – Θα χάσω την ελευθερία µου.
5. Μέσα σε µια συντροφική σχέση δεν µπορώ να είµαι ο εαυτός µου.
6. Ο άλλος (η άλλη) θα µε αφήσει και θα είµαι πληγωµένος/η και εγκαταλελειµµένος/η.
7. Οι συντροφικές σχέσεις δηµιουργούν πάντα συγκρούσεις.
Αλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Είµαστε όλοι ικανοί να αγαπάµε.
2. Αξίζω την αγάπη και το σεβασµό όπως είµαι.
3. Οι σχέσεις είναι µια θαυµάσια ευκαιρία για εξέλιξη.
4. Μπορώ να θέσω τα όριά µου µε αγάπη µέσα στη σχέση.
5. Μπορώ να είµαι ευτυχισµένος/η εντός και εκτός της σχέσης.
6. Δηµιουργώ σχέσεις από αγάπη και εκτίµηση και όχι από εξάρτηση.
7. Αν ο άλλος µε αφήσει, θα είµαι εντάξει.
8. Οι συντροφικές σχέσεις είναι µια ευκαιρία να υπερβούµε το εγώ µας και να αγαπάµε τους άλλους
όπως είναι.
Αλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Γ. ΛΑΘΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που υπονοµεύουν την δηµιουργία της ζωής που θέλουµε και αξίζουµε (µερικά
παραδείγµατα) :
1. Γιατί έχω αποτύχει (είµαι άτυχος/η) στην αγάπη;
2. Γιατί η αγάπη πονάει τόσο πολύ;
3. Γιατί δεν είµαι αγαπητός;
4. Γιατί δεν βρήκα τον άντρα (γυναίκα) των ονείρων µου;
5. Γιατί δεν είµαι άξιος της αγάπης που επιθυµώ;
6. Γιατί δεν µε αγαπούν όπως θέλω;
Αλληλεξάρτηση ή αλληλοσυµπαράσταση;
Το κλειδί εδώ είναι να έχουµε σχέσεις αλληλοσυµπαράστασης αντί για σχέσεις αλληλεξάρτησης. Η αγάπη
δεν δηµιουργεί πότε πόνο. Η προσκόλληση και η εξάρτηση είναι οι αιτίες του πόνου. Δεν υποφέρουµε
επειδή αγαπάµε κάποιον, αλλά µάλλον επειδή τον χάνουµε ή επειδή δεν παίρνουµε αυτό που θέλουµε από
τον άλλον. Όταν ξεκινάµε µια σχέση και επιλέγουµε να αγαπάµε χωρίς εξάρτηση ή φόβο, θα
δηµιουργήσουµε το είδος της αγαπηµένης σχέσης που πραγµατικά αναζητάµε.
27
Δ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1. Γιατί αγαπιέµαι τόσο;
2. Γιατί απολαµβάνω υγιείς, ευτυχισµένες, ειρηνικές σχέσεις που µου προσφέρουν χαρά;
3. Γιατί είναι εύκολο για µένα να ζητάω και να δέχοµαι την αγάπη που αξίζω;
4. Γιατί αγαπώ τόσο εύκολα άνευ όρων;
5. Γιατί νιώθω ασφάλεια και εµπιστεύοµαι µέσα στην στενή σχέση αγάπης;
6. Γιατί είµαι ευχαριστηµένος (η) µε αυτόν (αυτήν);
7. Γιατί είµαι τόσο αξιαγάπητος (η);
8. Γιατί αγαπώ αγνά;
9. Γιατί είναι ο σύζυγος / σύντροφος µου τόσο ωραίος / καλός;
10. Γιατί είµαι τόσο υποστηρικτική (ος) όσον αφορά τον σύζυγο / σύντροφό µου;
11. Γιατί ο σύζυγος / σύντροφός µου είναι τόσο υποστηρικτικός (η) σε µένα;
12. Γιατί εκφράζω θετικά συναισθήµατα στο σύντροφό µου;
13. Γιατί ο (η) σύντροφος µου εκφράζει θετικά συναισθήµατα;
14. Γιατί δεν χρειάζοµαι από το σύντροφο µου να είναι τέλειος;
15. Γιατί αξίζω και έχω έναν (µια) πιστό (η) σύντροφο;
16. Γιατί έχω πάρει 100% την ευθύνη για τα συναισθήµατα µου;
17. Γιατί µπορώ εύκολα και µε ευγνωµοσύνη να αφήσω το παρελθόν;
18. Γιατί ο Θεός θέλει να αγαπήσω χωρίς όρια και χωρίς φόβο;
19. Γιατί ο Θεός / Ζωή / Σύµπαν, µου έχει δώσει σχέσεις αγάπης;
20. Γιατί είµαι ένας πιστός σύντροφος;
21. Γιατί συγχωρώ τόσο εύκολα;
22. Γιατί σέβοµαι το/τη σύζυγο / σύντροφό µου;
23. Γιατί εκτιµώ όλα όσα ο (η) σύζυγος / σύντροφος µου κάνει για µένα;
24. Γιατί ο (η) σύντροφος µου εκτιµάει όλα όσα κάνω για αυτόν (αυτήν);
25. Γιατί βιώνω ότι ο/ η σύζυγος µου / σύντροφός µου είναι πολύ καλός (η) για µένα όπως ακριβώς είναι;
26. Γιατί ο (η) σύντροφος µου αναγνωρίζει ότι είµαι πολύ καλός (η) για αυτόν (αυτήν);
27. Γιατί είναι η αγάπη µας µια επέκταση της αγάπης του Θεού;
28. Γιατί οι σχέσεις µου, µου προσφέρουν τόσο πολλή διασκέδαση;
29. Γιατί έχω µια αίσθηση του χιούµορ όταν αντιµετωπίζω τα µικρά ελαττώµατα του συντρόφου µου;
30. Γιατί ο (η) σύντροφος µου έχει µια αίσθηση του χιούµορ όταν αντιµετωπίζει τα δικά µου µικρά
ελαττώµατα;
31. Γιατί η ζωή µου είναι τόσο γεµάτη µε Αγάπη;
32. Γιατί είµαι µε αυτή την αδελφή ψυχή;
33. Γιατί είµαι µια έκφραση της αγάπης του Θεού εδώ στη Γη;
34. Γιατί η αγάπη είναι αυτό που πραγµατικά είµαι; Γιατί αγαπώ την Αγάπη;
35. Γιατί η ερωτική µου ζωή µε γεµίζει τόσο;
36. Γιατί έχω τέτοιο ενθουσιασµό;
ΑΛΛΑ _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Πιθανά Μαθήματα όταν ο άλλος δεν ικανοποιεί τις Ανάγκες μου
α. Nα εκφράσουμε τις ανάγκες αυτές πιο δυναμικά, με «εγώ μηνύματα».
β. Να απελευθερωθούμε από τις ανάγκες που δεν καλύπτονται.
γ. Να απελευθερωθούμε από υποσυνείδητες πεποιθήσεις (φόβους, ενοχή) που μας εμποδίζουν να
πραγματοποιήσουμε τις ανάγκες μας. (Δεν αξίζουμε, δεν μπορούμε να το έχουμε, θα χάσουμε κάτι άλλο.)
δ. Να αλλάξουμε κάποια συμπεριφορά που εμποδίζει τον άλλον να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας. (Κριτική,
απόρριψη προς αυτόν, ανταγωνισμός, ρόλο του θύματος, αδιαφορία, απομάκρυνση, ασυνέπεια, κ.α.)
ε. Ένας συνδυασμός των παραπάνω.
28
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
4.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
29
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ/ ΚΑΡΙΕΡΑ/ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ Ή ΣΚΛΑΒΙΑ
Η εργασία είναι το µέσο µε το οποίο η ψυχή εκφράζει την απεριόριστη θεϊκή της δυνατότητα εδώ στο γήινο
επίπεδο. Ότι κάνουµε λοιπόν, µπορεί να είναι µια εκδήλωση της αγάπης και του δηµιουργικού δυναµικού
που βρίσκεται µέσα µας ή µπορεί να είναι µια µηχανική, δυσάρεστη πράξη, που εκτελούµε γιατί νιώθουµε
αναγκασµένοι να την κάνουµε. Έτσι η εργασία µπορεί να είναι µια προσφορά αγάπης ή σκλαβιάς.
Από το βιβλίο ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την εργασία και καριέρα.
1. Πρέπει να κάνουµε κάτι που δεν αγαπάµε για να µπορούµε να επιβιώσουµε.
2. Αν δεν κάνω αυτά που δεν µου αρέσουν, δεν µπορώ να επιβιώσω ή να έχω τις ανέσεις που χρειάζοµαι.
3. Είµαι αδικηµένος /η στην εργασία µου.
4. Δεν µου δίνουν τα χρήµατα, την αξία και τη συµπεριφορά που αξίζω και χρειάζοµαι.
5. Η δουλειά είναι ένα δυσάρεστο αναγκαίο.
7. Είναι έξυπνο να πληρώνοµαι χωρίς να εργάζοµαι.
8. Είµαι αδικηµένος όταν εργάζοµαι εγώ και άλλοι δεν εργάζονται µε την ίδια συνέπεια.
9. Πρέπει να αποφύγω ευθύνες επειδή µπορεί να κινδυνεύω αν δεν γίνονται σωστά τα πράγµατα.
10. Καλύτερα να είµαι σαν τους άλλους, για να µη µε µισούν.
11. Αν είµαι καλή /ός στην εργασία µου θα πάρω µια καλύτερη θέση.
12. Αν είµαι καλή /ός στην εργασία µου, οι άλλοι θα µε ζηλεύουν ή θα θυµόσουν µαζί µου.
13. Δεν έχει σηµασία ποσό καλός /ή είσαι – αλλά ποιον ξέρεις.
14. Είµαι πάντα άτυχος /η στο χώρο της εργασίας.
15. Πρέπει να είµαι καλύτερος /η από τους άλλους. Μόνο τότε αξίζω.
16. Κινδυνεύω από το κουτσοµπολιό στο χώρο της εργασίας.
17. Πρέπει να έχω άγχος για να είµαι αποδοτικός /ή και να πετύχω.
18. Η αξία µου εξαρτιέται πάνω στα αποτελέσµατα µου και την γνώµη των άλλων για τα αποτελέσµατα µου.
19. Πρέπει να συγκρίνω τον εαυτό µου µε τους άλλους.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Αν κάνω αυτό που αγαπώ, το σύµπαν πάντα θα µε φροντίζει.
2. Αν κάνω αυτό που κάνω µε αγάπη το σύµπαν πάντα θα µε φροντίζει.
3. Θέλω πάντα να είµαι εντάξει στις συναλλαγές µου – δλδ να ήµουν πολύ ευχαριστηµένος /η να είµαι από
την άλλη πλευρά της ανταλλαγής.
4. Αν είµαι εντάξει µε την συνείδηση µου, όλα θα µου έρχονται µε το καλύτερο δυνατό τρόπο.
5. Το σύµπαν πάντα µου δίνει ακριβώς αυτά που χρειάζοµαι για να µάθω τα επόµενα µαθήµατα µου.
Α. Καµία φορά το µάθηµα θα είναι να είµαι καλά µε τα πράγµατα όπως έχουν.
Β. Άλλες φορές θα είναι να αλλάξω τα πράγµατα.
Γ. Άλλες να επικοινωνήσω πιο αποτελεσµατικά σχετικά µε τις ανάγκες µου.
6. Ζω σε ένα δίκαιο σύµπαν. Δηµιουργώ την πραγµατικότητα µου µε το κάρµα, τις επιλογές µου σαν ψυχή
και το καθρέφτισµα των (υποσυνείδητων) πεποιθήσεων µου.
7. Η αξία και η ασφάλεια µου είναι εντελώς ανεξάρτητες από την γνώµη των άλλων, το µισθό µου, την
επαγγελµατική θέση µου ή τη συµπεριφορά των ανθρώπων γύρω µου.
8. Η αξία µου είναι δεδοµένη.
9. Το µόνο που ζητιέται από µένα είναι να κάνω το καλύτερο που µπορώ µε αγάπη και συνέπεια. Εφόσον
έχω κάνει αυτό, τα αποτελέσµατα δεν έχουν καµία σηµασία – είναι απλώς ευκαιρίες για εξέλιξη.
10. Η ηρεµία και η διαύγεια µε βοηθάνε πολύ περισσότερο από το άγχος.
11. Η εργασία µου δεν είναι πηγή αξίας και ασφάλειας - αλλά ευκαιρία να προσφέρω και να δηµιουργήσω.
Άλλα _________________________________________________________________________________
30
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
Το σύµπαν αναγνωρίζει και επιστρέφει την αξία και αγάπη που δίνουµε.
1. Γιατί κάνω αυτό που αγαπώ, και πληρώνοµαι θαυµάσια γι’ αυτό;
2. Γιατί η εργασία µου είναι εξαιρετικά ικανοποιητική / ευχάριστη / ικανοποιητική για µένα;
3. Γιατί είµαι τόσο τυχερός /ή που κάνω τη εργασία (απασχόληση) που κάνω;
4. Γιατί εκφράζω αυτό που πραγµατικά είµαι - και πληρώνοµαι θαυµάσια για να το κάνω;
5. Γιατί είµαι τόσο πολύτιµος /η για τους ανθρώπους;
6. Γιατί αγαπώ αυτό που κάνω;
7. Γιατί έχω το θάρρος να κάνω αυτό που αγαπώ και να δέχοµαι την αµοιβή που µου αξίζει;
8. Γιατί είµαι τόσο επιτυχηµένος/η;
9. Γιατί έχω τόσο αυτοπεποίθηση για τη εργασία (απασχόληση) µου;
10. Γιατί κάνω πάντα το σωστό πράγµα στη σωστή στιγµή µε τους σωστούς ανθρώπους;
11. Γιατί έρχονται ευκαιρίες σε εµένα τόσο εύκολα και τόσο συχνά;
12. Γιατί µπορώ να επωφεληθώ πλήρως από την κάθε ευκαιρία που έρχεται στο δρόµο µου;
13. Γιατί τα ταλέντα µου, αναγνωρίζονται και είναι καλά πληρωµένα στο χώρο της εργασίας µου;
14. Γιατί οραµατίζοµαι την ιδανική ζωή µου τόσο ζωντανά;
15. Γιατί είµαι σε ειρήνη µε την επιτυχία;
16. Γιατί είµαι τόσο δυνατός /ή;
17. Γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και κάνω αυτό που αγαπώ;
18. Γιατί οι στόχοι µου πραγµατοποιούνται τόσο γρήγορα;
19. Γιατί δίνω στον εαυτό µου την άδεια να πετύχει;
20. Γιατί είµαι ασφαλής ρισκάροντας όταν χρειάζεται;
21. Γιατί αισθάνοµαι άνετα ζητώντας αυτό που θεωρώ δίκαιο;
22. Γιατί νιώθω ασφαλής να πετύχω;
23. Γιατί εκτιµώ τόσο την εργασία που κάνω;
24. Γιατί επιτρέπω στον εαυτό µου να είναι πιο επιτυχηµένος από ότι έχω ποτέ ονειρευτεί;
25. Γιατί επέτρεψα στον εαυτό µου να ζει τη ζωή των ονείρων µου;
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Η παραβολή για τους εργάτες του αµπελιού (Ματθ.21,33-46)
«Η βασιλεία των ουρανών είναι όµοια µ’ ένα γαιοκτήµονα, που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το
αµπέλι του. Συµφώνησε µε τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δηνάριο την ηµέρα, και τους έστειλε στο αµπέλι του.
Όταν γύρω στις εννιά βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά, και τους είπε: "πηγαίνετε και
εσείς στο αµπέλι και θα σας δώσω ότι είναι δίκαιο". Κι αυτοί έφυγαν για το αµπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις δώδεκα
και κατά τις τρεις, έκανε το ίδιο. Κατά τις πέντε, βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται, και τους λέει: "γιατί κάθεστε
εδώ άνεργοι όλη την ηµέρα; Του λένε: “γιατί κανένας δε µας πήρε στη δουλειά” . Τους λέει: "πηγαίνετε κι εσείς στο
αµπέλι µου και θα πάρετε ότι δικαιούσθε". Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αµπελιού στο διαχειριστή του:
"Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσέ τους το µεροκάµατο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους". Ήρθαν
λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις πέντε, και πήραν από ένα δηνάριο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι, νόµισαν πως θα
πάρουν περισσότερο πήραν όµως κι αυτοί από ένα δηνάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαµαρτύρονται εναντίον του
γαιοκτήµονα λέγοντας: "αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν µία ώρα και τους εξίσωσες µ’ εµάς, που υποµείναµε το µόχθο
και τον καύσωνα µιας ολόκληρης µέρας;" Εκείνος όµως γύρισε σ’ έναν απ' αυτούς και του είπε: "Φίλε, δε σε αδικώ.
Δε συµφώνησες µαζί µου ένα δηνάριο; Πάρ’ το και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος όσο κι
εσένα. Δεν µπορώ τα λεφτά µου να τα κάνω ότι θέλω; Ή µήπως, επειδή είµαι καλός, αυτό προκαλεί τη ζήλια σου;"
Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσµένοι, λίγοι όµως οι
εκλεκτοί».
31
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
5.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
32
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Θα χρειαστεί να απελευθερωθούµε από τις περιοριστικές πεποιθήσεις σχετικά µε την ευηµερία, τον πλούτο και την
αφθονία.
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε τον πλούτο και τα χρήµατα:
1. Τα χρήµατα είναι η ρίζα όλων των κακών.
2. Τα χρήµατα δεν µπορούν να φέρουν την ευτυχία. Θα φέρουν δυστυχία.
3. Τα χρήµατα µπορούν να αποκτηθούν µόνο µέσα από σκληρή εργασία.
4. Ένας πλούσιος δεν µπορεί να είναι πνευµατικός άνθρωπος.
5. Το χρήµα είναι βρώµικο, δεν είναι πνευµατικό.
6. Οι άνθρωποι που έχουν χρήµατα έχουν διαφθαρεί και χάνουν τη συµπόνια και την αγάπη τους.
7. Δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλά χρήµατα και πλούτο µε ηθικό τρόπο.
8. Δεν αξίζω την αφθονία και τον πλούτο.
9. Δεν είναι πνευµατικό να επιθυµώ περισσότερα απ’ όσα έχω.
10. Η αφθονία δεν είναι για µένα.
11. Τα χρήµατα δεν φυτρώνουν στα δέντρα.
12. Είναι ευκολότερο για µια καµήλα να περάσει από το µάτι µιας βελόνας, παρά για έναν πλούσιο άνθρωπο να
εισέλθει στις πύλες του ουρανού.
13. Οι άλλοι θα µε φθονούν αν έχω πολλά ή περισσότερα από αυτούς.
14. Δεν µπορούµε να έχουµε και αφθονία και αγάπη και υγεία. Αν έχουµε το ένα δεν θα έχουµε τα άλλα.
15. Δεν µπορεί να υπάρχει διαρκή ευτυχία.
16. Έχοντας χρήµατα δηµιουργείται το άγχος του να τα προστατεύω και να ξέρω πως να τα χειρίζοµαι σωστά.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Τι είδος σχέση είναι αυτή;
Η σχέση σας µε το χρήµα είναι σαν οποιαδήποτε άλλη σχέση που έχετε. Εάν συµπεριφέρεστε στο σύζυγό σας ή στους
φίλους σας φτωχά, αν µιλάτε άσχηµα για αυτούς, ή ακόµα κι αν αισθάνεστε ένοχοι για την επιθυµία σας να τους έχετε
τριγύρω σας, πόσο καιρό νοµίζετε ότι θα µείνουν µαζί σας; Μάλλον όχι για πολύ. Τα χρήµατα, συµπεριφέρονται
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο.
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. «Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσεις τους φτωχούς είναι να µην είσαι ένας από αυτούς».
2. Τα χρήµατα είναι µια µορφή οικουµενικής πνευµατικής ενέργειας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ιδιοτελείς ή
ανιδιοτελείς σκοπούς.
3. Δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι µια ουδέτερη ενέργεια που γίνεται θετική ή αρνητική δύναµη στο σύµπαν
από τον τρόπο που χρησιµοποιείται.
4. Τα χρήµατα στα χέρια εξελιγµένων και ανιδιοτελών ανθρώπων µπορούν να κάνουν θαύµατα για όλους.
5. Τα ίδια τα χρήµατα µπορεί να µην φέρνουν ευτυχία, αλλά, σε συνδυασµό µε την αγάπη, την ειρήνη και µια ζωή
γεµάτη νόηµα, µπορούν να προσθέσουν στην ευτυχία.
6. Πολλοί άνθρωποι, κάνοντας αυτό που αγαπούν, έχουν προσελκύσει χρήµα και αφθονία µε χαρά και χωρίς
προσπάθεια.
7. Όλοι αξίζουµε την αφθονία. Ο Χριστός το εξηγεί όταν λέει στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ΄: «Ζητήστε
και θα σας δοθεί, γυρέψτε και θα το βρείτε, χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί…. Αν λοιπόν εσείς,…. γνωρίζετε
να δίνετε καλά πράγµατα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει αγαθά σ’ εκείνους
που τα ζητούν!»
8. Σαν παιδιά του Θεού, σαν εκφράσεις του θείου, σαν θεϊκή συνειδητότητα που προβάλλεται στη φυσική διάσταση,
όλοι αξίζουµε να πάρουµε τα καλύτερα απ’ όσα έχει να µας προσφέρει ο υλικός κόσµος.
9. Η δηµιουργία είναι όψη του ανώτερου εαυτού µου και µέρος της εξέλιξης µου.
10. Σαν εργάτης του φωτός γνωρίζω πως να αξιοποιήσω τα χρήµατα για το ανώτερο δυνατό καλό.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
33
Σάτυα Σαϊ Μπάµπα
Αυτός ο σηµαντικός πνευµατικός δάσκαλος δηµιούργησε τρία πολύ µεγάλα και καλά εξοπλισµένα νοσοκοµεία και
πέντε πανεπιστήµια, καθώς και εγκαταστάσεις παροχής νερού για πάνω από 600 χωριά. Όλα αυτά από δωρεές που
πέρασαν από τα χέρια του. Αυτός ο ίδιος έµενε σ’ ένα µικρό δωµάτιο 30 τετραγωνικών µέτρων και έζησε µόνο για να
υπηρετεί αυτούς που τον χρειάζονταν. Όλες οι υπηρεσίες, οι εγχειρήσεις, τα φάρµακα, η τροφή και τα µαθήµατα σ’
αυτά τα νοσοκοµεία και τα πανεπιστήµια δίνονται δωρεάν. Κανείς δεν πληρώνει τίποτα. Αυτή είναι η δύναµη της
δηµιουργίας των χρηµάτων. Ένας πνευµατικός και ανιδιοτελής άνθρωπος µπορεί να κάνει θαύµατα µε τα χρήµατα.
Αφήνοντας την προσκόλληση
Το κλειδί εδώ είναι να µην είµαστε προσκολληµένοι σ’ αυτό που έχουµε ή θέλουµε. Η απόλαυση της αφθονίας και η
προσκόλληση σ’ αυτήν για να πάρουµε αξία, ασφάλεια ή πληρότητα δεν είναι το ίδιο πράγµα. Κάποιος µπορεί να µην
έχει αφθονία και να είναι απόλυτα προσκολληµένος σ’ αυτήν και δυστυχισµένος που δεν έχει. Ένας άλλος µπορεί να
έχει πολλά, αλλά να µην εξαρτάται από αυτά που έχει για να βιώσει την εσωτερική του αξία, ασφάλεια και πληρότητα.
Το πρόβληµα µε τα χρήµατα και τα πλούτη δεν είναι στο να τα έχουµε, αλλά στο να ζούµε µε την ψευδαίσθηση ότι η
αξία ή η ασφάλειά µας εξαρτώνται απ’ αυτά. Αυτό ισχύει εξίσου για όσους έχουν και για όσους δεν έχουν.
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Γιατί είµαι τόσο ευλογηµένος και πλούσιος σε όλα;
Γιατί έχω πάντα µε ένα θαυµατουργικό τρόπο όσα πραγµατικά χρειάζοµαι;
Γιατί νιώθω την ίδια αξία, ασφάλεια και ευτυχία µε και χωρίς χρήµατα;
Γιατί µου αξίζει να τα έχω όλα;
Γιατί έχω την πίστη ότι πάντα θα έχω ότι πραγµατικά χρειάζοµαι;
Γιατί νιώθω πάντα την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού σε κάθε περίπτωση – ακόµα και στις δυσκολίες;
Γιατί αντιλαµβάνοµαι τα χρήµατα σαν πνευµατική ενέργεια µε την οποία µπορώ να κάνω καλό;
Γιατί έχω ακόµα περισσότερα από όσα χρειάζοµαι;
Γιατί αξίζω µια τόσο όµορφη πραγµατικότητα µε τόσες πολλές πηγές χαράς;
Γιατί η αξία µου είναι δεδοµένη σαν ύπαρξη;
Γιατί τα χρήµατα έρχονται σε µένα τόσο εύκολα;
Γιατί έλκω όλα τα καλά από το σύµπαν;
Γιατί ανακαλύπτω δηµιουργικούς τρόπους να µοιράζοµαι την αφθονία µου;
Γιατί χαίροµαι να βοηθάω άλλους µε αυτά που έχω;
Γιατί χαίροµαι να προσφέρω το µερίδιο µου προς το καλό του συνόλου πληρώνοντας τους φόρους µου;
Γιατί η πνευµατική µου εξέλιξη συνοδεύει την οικονοµική δύναµη µου;
Γιατί το εισόδηµά µου πάντα υπερβαίνει τα έξοδα µου;
Γιατί µπορώ να είµαι και πλούσιος και ευτυχισµένος/η ταυτόχρονα;
Γιατί οι άλλοι είναι ευτυχισµένοι για µένα και µε αγαπούν όταν είµαι κάλα και τα έχω όλα;
Γιατί είναι εντάξει για µένα να έχω αφθονία σε όλα τα επίπεδα;
Γιατί ο Θεός µε ευλογεί τόσο πολύ για την εργασία και προσφορά µου;
Γιατί δίνω άδεια στον εαυτό µου να έχω αφθονία ακόµα όταν οι άλλοι δεν έχουν;
Γιατί είναι τόσο εύκολο να µιλήσουµε για χρήµατα µε τον/την σύζυγό µου;
Γιατί ποτέ δεν χρησιµοποιώ τις λέξεις: φτωχός, όχι αρκετά, χωρίς χρήµατα, ή δεν µπορώ να αντεπεξέλθω
οικονοµικά πια;
Γιατί ο Θεός µου έδωσε τη δύναµη να δηµιουργήσω µια άνετη ευτυχισµένη πραγµατικότητα;
Γιατί είµαι ελεύθερος/η από χρέη;
Γιατί διδάσκω στα παιδιά µου τη λεπτή τέχνη του να δίνεις και να παίρνεις µε χάρη;
Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός παρέχει τα πάντα;
Γιατί ζητάω ευχαριστώντας και άφθονα λαµβάνω;
Γιατί προσέλκυσα την αφθονία;
Γιατί είναι τόσο εύκολο να εκφράσω την πνευµατικότητα µου µε το να έχω οικονοµική αφθονία;
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
34
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
6.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
35
Σχετικά µε το χρήµα και την αφθονία.
Α. Βάλτε τα χέρια σας στο κεφάλι του άλλου ή του εαυτό σας στα ανάλογα σηµεία για την ενεργειακή
απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ποιες είναι µερικές από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______________.
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την υγεία µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της αξίας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της ασφάλειας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της ευτυχίας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την αγάπη µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αφθονία µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την ικανότητα µου να
δηµιουργήσω αυτά που θέλω;
9. Καθώς ακούτε ή ρωτάτε τς ακόλουθες ερωτήσεις, πάρτε µια βαθιά αναπνοή αν συµφωνείτε.
10. Είµαι έτοιµος/η να διαλύσω και να αφήσω αυτές τις σκέψεις;
11. Είµαι έτοιµος/η να αφήσω κάθε γνώµη και κριτική σχετικά µε _______________;
12. Είµαι έτοιµος/η να έχω όσο _____________ χρειάζοµαι µε ένα εύκολο και άνετο τρόπο;
13. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ______ µέσα µου ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες;
14. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ότι η / ο _____ περιλαµβάνεται µέσα στο ευρυνµένο εαυτό µου;
15. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω την αξία, αθωότητα και πνευµατικότητα µου ακόµα όταν έχω / νιώθω ___;
16. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω απόλυτη ασφάλεια ακόµα όταν έχω / νιώθω _______________;
17. Αυτά που θέλω να κάνω σε σχέση µε τον θέµα αυτό είναι;
Β. Τώρα κρατήστε κάτι που συµβολίζει αυτό πάνω στο στήθος σας και νιώσετε αγάπη για αυτό αγνή αγάπη χωρίς επιθυµία, λαχτάρα ή να νιώθετε ότι σας λείπει – απλώς να το αγαπάτε και να θέλετε το
καλό του και να θέλετε να είναι καλά.
Νιώστε ότι η καρδιά σας χαµογελάει και ότι έχετε όλα αυτά που θέλετε και χαίρεστε να τα έχετε.
36
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΧΗΣ
Όλη η ζωή µας καθρεφτίζει τη σχέση µας µε τον εαυτό µας.
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την αξία και την ικανότητα µας.
1. Δεν αξίζω. Δεν είµαι καλός/η. Δεν είµαι αγνός/η.
2. Είναι αλαζονεία να νοµίζω ότι αξίζω.
3. Δεν µπορώ – δεν είµαι ικανός/η.
4. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω.
5. Αν νοµίζω ότι είµαι ικανός/η ή δυνατός/η, η ζωή θα µε δοκιµάσει.
6. Οι καλοί άνθρωποι νιώθουν ανάξιοι (και σκύβουν το κεφάλι).
7. Η ζωή είναι δύσκολη και σκληρή και κινδυνεύω.
8. Έχω κάνει πολλά λάθη και δεν αξίζω.
9. Είµαι αδύναµος/η.
10. Όποιος αγαπάει τον εαυτό του είναι εγωιστής.
11. Αν έχω πολλή αυτοπεποίθηση θα µου ζητήσουν να έχω ευθύνες.
12. Αν έχω ευθύνες – ίσως να κάνω λάθη.
13. Δεν θέλω να µε προσέχουν οι άλλοι.
14. Πρέπει να είµαι τέλειος/α για να αξίζω.
15. Πρέπει να είµαι καλύτερος/η από τους άλλους για να αξίζω.
16. Πρέπει να µην έχω αδυναµίες για να αξίζω.
17. Δεν πρέπει να δώσω χρόνο για τον εαυτό µου – είναι εγωιστικό.
18. Δεν πρέπει να έχω κάνει λάθη για να αξίζω.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Από τον Νέλσον Μαντέλα.
«Ο βαθύτερος φόβος µας δεν είναι ότι είµαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος φόβος µας είναι, ότι
είµαστε δυνατοί πέρα από κάθε µέτρο. Είναι το φως µας, όχι το σκοτάδι µας που µας φοβίζει
περισσότερο. Αναρωτιόµαστε, Ποιος είµαι εγώ για να είµαι ακτινοβόλος, υπέροχος, ταλαντούχος,
µυθικός; Στην πραγµατικότητα, ποιος είσαι εσύ για να µην είσαι; Είσαι παιδί του Θεού. Το να
θεωρείς τον εαυτό σου µικρό δεν εξυπηρετεί τον κόσµο. Δεν υπάρχει τίποτα φωτισµένο στο να
συρρικνώνεσαι τόσο ώστε οι άλλοι άνθρωποι να µην νιώθουν ανασφαλείς γύρω σου. Όλοι µας
θα έπρεπε να λάµπουµε, όπως τα παιδιά. Γεννηθήκαµε για να εκδηλώσουµε τη δόξα του Θεού που
υπάρχει µέσα µας. Δεν υπάρχει µόνο σε µερικούς από εµάς. Υπάρχει στον καθένα µας. Και καθώς
αφήνουµε το δικό µας φως να λάµπει, υποσυνείδητα δίνουµε στους άλλους ανθρώπους την άδεια
να κάνουν το ίδιο. Καθώς απελευθερωνόµαστε από το δικό µας φόβο, η παρουσία µας
απελευθερώνει αυτόµατα τους άλλους.»
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Αξίζω αγάπη και σεβασµό όπως είµαι.
2. Όταν φροντίζω τον εαυτό µου, δίνω έναν πιο όµορφο εαυτό στους άλλους.
3. Είµαστε όλοι εκφράσεις του θείου και η µη αναγνώριση της αξίας µας είναι να αρνιόµαστε την αλήθεια.
4. Μπορώ να αγαπήσω τους άλλους πραγµατικά, µόνο όταν αγαπώ και τον εαυτό µου.
5. Είµαι πνεύµα.
6. Είµαι ένα αγνό, ιερό, θειο ον.
7. Ο Θεός µε αγαπάει όπως είµαι.
8. Είµαι ένας καλός άνθρωπος.
9. Φροντίζοντας τον εαυτό µου, φροντίζω το συλλογικό ενεργειακό σώµα της ανθρωπότητας.
37
10. Είναι φυσικό και ορθό να δεχτώ µε χάρη και ευγνωµοσύνη τα δώρα της ζωής σε όλα τα επίπεδα.
11. Σαν ιερό ον, είναι φυσικό να δεχτώ αγάπη και σεβασµό από τους άλλους.
12. Ως έκφραση της θειας συνειδητότητας είναι φυσικό να είµαι όµορφος/η, δυνατός/η και ικανός/η.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1. Γιατί δέχοµαι ευχαρίστως κάθε τι όµορφο και καλό πράγµα που µου έρχεται;
2. Γιατί έλκω και δέχοµαι µε χάρη την αγάπη και τον σεβασµό των ανθρώπων;
3. Γιατί νιώθω ίσος (η) µε όλους τους ανθρώπους – χωρίς εξαίρεση;
4. Γιατί είµαι τόσο άνετος/η µε τον εαυτό µου;
5. Γιατί έχω τόση αυτοπεποίθηση;
6. Γιατί πιστεύω στον εαυτό µου;
7. Γιατί αξίζω ακόµα κι αν δεν είµαι τέλειος/α;
8. Γιατί είναι εντάξει να µου αρέσει και να αγαπώ τον εαυτό µου;
9. Γιατί οι άνθρωποι µου δίνουν αξία και µε εκτιµούν;
10. Γιατί είµαι τόσο αγαπητός/ή;
11. Γιατί είµαι τόσο σίγουρος στηρίζοντας την εµπιστοσύνη µου στο Θεό;
12. Γιατί µε βλέπω µε αφθονία και όλα τα καλά;
13. Γιατί δέχοµαι φιλοφρονήσεις τόσο ευγενικά και εύκολα;
14. Γιατί αναζητώ και βλέπω µόνο το καλύτερο στη ζωή;
15. Γιατί ο Θεός δηµιούργησε τόση οµορφιά όπως εµένα;
16. Γιατί είµαι περισσότερο από αρκετός/η;
17. Γιατί αναγνωρίζω τόσο φυσικά την αξία µου;
18. Γιατί είµαι τόσο σεβαστός/ή στην εργασία και τη ζωή µου;
19. Γιατί είµαι τόσο ήρεµος/η;
20. Γιατί είµαι τόσο τρυφερός/ή;
21. Γιατί είµαι τόσο ικανός/ή;
22. Γιατί έχω τόση φυσική ικανότητα;
23. Γιατί είµαι πάντα στο σωστό µέρος τη σωστή στιγµή και κάνω το σωστό;
24. Γιατί είµαι ακριβώς αυτός/ή που έπρεπε να είµαι;
25. Γιατί είναι ασφαλές να επιτυγχάνω;
26. Γιατί οι άνθρωποι περνάνε καλά γύρω µου;
27. Γιατί µπορώ να αισθάνοµαι σιγουριά µοιράζοντας τα ταλέντα µου µε τον κόσµο;
28. Γιατί είµαι τόσο σεβαστός από τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους;
29. Γιατί νιώθω ασφαλής γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι ο Δηµιουργός και είµαι το κανάλι του σχεδίου Του;
30. Γιατί είµαι τόσο έτοιµος/η σε κάθε περίπτωση;
31. Γιατί αγαπιέµαι τόσο εύκολα και τόσο πολύ;
32. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να µε βοηθήσουν να επιτύχω τους στόχους µου;
33. Γιατί εγώ τους βοηθάω να επιτύχουν τους δικούς τους;
34. Γιατί είµαι τόσο καλός στο να βοηθήσω τους ανθρώπους να ευηµερήσουν;
35. Γιατί µου επιτρέπεται να είµαι, να κάνω και να έχω όλα αυτά που θέλω πραγµατικά σε αυτή τη ζωή;
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
38
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
7.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
39
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
«ΚΑΚΩΝ» ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΩΝ
Η ελευθέρια µας να ικανοποιήσουµε τους εθισµούς µας συχνά συγκρούεται µε την πραγµατική ελευθέρια
µας να δηµιουργήσουµε υγεία, αρµονία αγάπη, ευτυχία, επιτυχία, ευηµερία και εξέλιξη στην ζωή µας.
Σκεφθείτε εθισµούς που µπορεί να λειτουργούν εις βάρος της υγείας, των σχέσεων, της εµφάνισης, της
ευηµερίας, της ευτυχίας, της αγάπης, της επιτυχίας ή της εξέλιξης στην ζωή σας.
Σκεφθείτε το κάπνισµα, τη πολυφαγία, το ποτό, τις ναρκωτικές ουσίες, τα γλυκά, την καφεΐνη, τα
ηρεµιστικά, την υπερκατανάλωση, το τζόγο, τις επιπόλαιες ερωτικές σχέσεις, την πολυλογία ή την εµµονή
µε την εµφάνιση ή τον ψυχαναγκασµό µε την τάξη του σπιτιού και ότι άλλο µπορεί να ξοδεύει ενέργεια,
χρήµα ή χρόνο χωρίς να σας προσφέρει αυτά που πραγµατικά χρειάζεστε, π.χ. ηρεµία, υγεία, ευτυχία, αγάπη,
αρµονία, ευηµερία, εξέλιξη και µια καλή σχέση µε τον εαυτό σας και τους άλλους.
Οι εθισµοί που θέλω να εξετάσω είναι __________________________________________________
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την εξάρτηση µας σε _________.
1. Δεν µπορώ να νιώθω καλά χωρίς __________________.
2. Το χρειάζοµαι για να µπορώ να ____________________.
3. Νιώθω ανελεύθερος όταν δεν µπορώ να ___________________.
4. Χρειάζοµαι __________________ για να νιώθω_______________.
5. Όταν έχω / απολαµβάνω / κάνω _____________________, νιώθω ____________________.
6. Δεν µπορώ να φανταστώ ευτυχία χωρίς αυτό.
7. Αυτό είναι η παρέα µου . Η ανακούφιση µου όταν ζορίζοµαι.
8. Είναι δύσκολο να ελευθερωθώ.
9. Μπορώ να ελευθερωθώ αλλά δεν θέλω.
10. Δεν αξίζω επειδή είµαι σκλάβος του.
11. Είµαι αδύναµος/η να ελευθερωθώ.
12. Νιώθω αυτο-απόρριψη λόγο της αδυναµίας µου.
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Είµαι πιο δυνατός (η) από την προσωρινή ανάγκη αυτήν.
2. Κάποτε δεν χρειαζόµουν αυτό – έζησα χωρίς αυτό.
3. Η ευτυχία, ηρεµία και η αξία µου είναι µέσα µου και όχι σε µια ουσία ή δραστηριότητα.
4. Η πραγµατική ελευθέρια είναι, να είµαι ελεύθερος/η να επιλεγώ κάθε στιγµή αυτό που πραγµατικά είναι
το συµφέρον µου και όχι να είµαι σκλάβος µιας συνήθειας.
5. Τόσα εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν ελευθερωθεί από την ανάγκη αυτή.
6. Σαν πνεύµα είµαι ολόκληρος (η) µέσα στον εαυτό µου.
7. Είµαι καλός άνθρωπος ότι και να κάνω. Η εξάρτηση δεν µειώνει την αξία µου – µόνο την ελευθερία µου.
8. Αξίζω αγάπη και σεβασµό ότι και να κάνω.
9. Ο Θεός θα µε βοηθήσει αν ζητάω βοήθεια µε αυτό το θέµα.
10. Η πραγµατική ευτυχία µου είναι να είµαι ελεύθερος από κάθε εξάρτηση.
11. Επιλέγω την ελευθερία και την ευτυχία.
40
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1. Γιατί είµαι τελικά ελεύθερος (η) από τον εθισµό;
2. Γιατί αγαπώ τον εαυτό µου όπως είµαι;
3. Γιατί ο Θεός µε αγαπάει όπως είµαι;
4. Γιατί στρέφοµαι προς τον Θεό για αγάπη, αντί στις ουσίες;
5. Γιατί νιώθω τόσο δυνατός (η) χωρίς _____________________;
6. Γιατί δεν είναι ο εθισµός πλέον µέρος της ζωής µου;
7. Γιατί είµαι τόσο ευτυχής να είµαι ανεξάρτητος (η);
8. Γιατί είναι εύκολο πια να είµαι καλά χωρίς _______________;
9. Γιατί µου αρέσει να είµαι ελεύθερος (η) από_________________;
10. Γιατί νιώθω ότι αξίζω την αγάπη των ανθρώπων γύρω µου όπως είµαι;
11. Γιατί στρέφοµαι προς τον Θεό για την δύναµή µου;
12. Γιατί ο Θεός µ’ αγαπά, ότι και να κάνω;
13. Γιατί έχω τον έλεγχο της ζωής µου τώρα;
14. Γιατί τελικά σταµάτησα _____________________ ;
15. Γιατί είµαι τελικά ελεύθερος (η);
16. Γιατί είµαι τελικά καθαρός (η) και νηφάλιος (α);
17. Γιατί θρέφω το σώµα µου σωστά;
18. Γιατί είναι η ζωή µου σε τέλεια ισορροπία και αρµονία;
19. Γιατί σταµάτησα να προσπαθώ να είµαι τέλειος (α);
20. Γιατί βλέπω και συµπεριφέροµαι στο σώµα µου ως ναό;
21. Γιατί έχω τον έλεγχο των συναισθηµάτων µου;
22. Γιατί αγαπώ που είµαι τόσο υγιής και ευτυχισµένος (η);
23. Γιατί είµαι ο κυρίαρχος των συναισθηµάτων µου;
24. Γιατί είµαι τόσο ευτυχισµένος (η) και γεµάτος (η);
25. Γιατί κάνω ό, τι είναι καλύτερο να κάνω όταν χρειάζεται να γίνει;
26. Γιατί ξέρω ότι µε το Θεό, όλα είναι πιθανά;
27. Γιατί έχω τέτοια εσωτερική και εξωτερική δύναµη;
28. Γιατί ο Θεός µου δίνει την τέλεια βοήθεια που χρειάζοµαι;
29. Γιατί είµαι ασφαλής στα χέρια του Θεού;
41
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
8.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
42
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ «ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ;
(Σκέψου: αντικείµενα, χρήµατα, συσκευές, µηχανήµατα, αποδοχή, αναγνώριση, αγάπη, τρυφερότητα, ενδιαφέρον,
εργασία, σπίτι, υγεία, παροχές, επικοινωνία, ανέσεις, συγκεκριµένους ανθρώπους κα)
1. Τι είναι αυτά που δεν έχεις ακόµα και θα ήθελες να έχεις;
2. Σε σχέση µε τι έχεις άγχος ή φοβάσαι ότι µπορεί να το χάσεις ή να µην το έχεις στο µέλλον;
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την ευτυχία.
1. Δεν υπάρχει ευτυχία.
2. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς ευτυχισµένος /η.
3. Δεν µπορώ να είµαι ευτυχισµένος /η χωρίς:
Α. Αυτά που θέλω / χρειάζοµαι.
Β. Τα παιδιά (σύντροφος) µου να είναι καλά.
Γ. Την αγάπη του / της_____
Δ. Την έγκριση του / της ____
Ε. Να αλλάξω αυτό _______
Στ. Να γίνει _________
Ζ. Να έχω ___________
Θ. Να αλλάξουν οι άλλοι.
4. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για την ευτυχία και την δυστυχία µου.
5. Πως να είµαι ευτυχισµένος σε αυτό το κόσµο µε τόση αδικία.
6. Είµαι το θύµα των συνθηκών γύρω µου και δεν µπορώ να είµαι καλά.
7. Αν είµαι ευτυχισµένος, κινδυνεύει µετά να γίνει κάτι κακό – δυσάρεστο.
8. Είµαι ένοχος και δεν αξίζω ευτυχία.
9. Αν έχω ευτυχία δεν θα έχω την προσοχή και την βοήθεια των άλλων.
10. Αν έχω ευτυχία, θα µε ζηλεύουν οι άλλοι και θα ευχηθούν για το κακό µου.
11. Η ευτυχία είναι έλλειψη σοβαρότητας – για τους επιπόλαιους του χαζοχαρούµενους.
12. Δεν µπορώ / πρέπει να είµαι ευτυχισµένος /η όταν οι άλλοι δεν είναι.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Η ευτυχία είναι η αληθινή εσωτερική µου φύση. Όποτε είµαι συνδεµένος /η µε τη αλήθεια είµαι
ευτυχισµένος /η.
2. Όταν δεν είµαι ευτυχισµένος/η έχω χάσει την αλήθεια.
3. Έχω όλα όσα χρειάζοµαι κάθε στιγµή για να νιώθω ευτυχία εκτός αν ελέγχοµαι από προσκολλήσεις και
πεποιθήσεις που µε εµποδίζουν.
4. Ζω σε ένα σύµπαν αγάπης που πάντα µου δίνει ακριβώς αυτά που χρειάζοµαι για να είµαι καλά.
5. Το µάθηµα σε κάθε περίπτωση είναι να µάθω να είµαι ευτυχισµένος/η µε τα πράγµατα όπως είναι καθώς
δηµιουργώ αυτά που προτιµώ.
6. Έχω την απόλυτη ευθύνη για την ευτυχία µου και κανένας άλλος.
7. Η δυστυχία είναι η έλλειψη ευγνωµοσύνης και εµπιστοσύνης.
8. Έχω την δύναµη να αντιµετωπίσω ότι µπορεί να γίνει.
9. Έχω ένα τέλειο παρελθόν όπου έγιναν µόνο αυτά που ήταν τέλεια για την εξέλιξη µου.
10. Το παρόν µου έχει ακριβώς αυτά που χρειάζοµαι για να είµαι ευτυχισµένος /η αν τα βλέπω όλα
πνευµατικά.
11. Η θέληση του Θεού για µένα είναι να είµαι ευτυχισµένος /η.
12. Η ευτυχία δεν είναι αποτέλεσµα της αφέλειας αλλά της βαθιάς γνώσης και πίστης.
13. Η ευτυχία υπάρχει όταν υπάρχει αγάπη.
43
14. Αξίζω ευτυχία ακριβώς όπως είµαι.
15. Οι άλλοι θα µε προσέξουν και θα µε θέλουν ακόµα περισσότερο όταν είµαι ευτυχισµένος /η .
16. Βοηθάω τους άλλους πολύ περισσότερο µε την ευτυχία µου.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1. Γιατί είµαι τόσο χαρούµενος /η; Γιατί είµαι τόσο τυχερός /η;
2. Γιατί επιλέγω την ευτυχία σε κάθε περίπτωση;
3. Γιατί µπορώ να είµαι ευτυχισµένος /η ακόµα κι όταν όλα δεν είναι ακριβώς όπως θα ήθελα;
4. Γιατί είναι εντάξει να είµαι ευτυχισµένος /η ακόµα κι όταν οι άλλοι δεν είναι;
5. Γιατί είναι εντάξει να είµαι ευτυχισµένος /η ακόµα κι όταν οι άλλοι δεν αλλάζουν;
6. Γιατί τολµάω να είµαι ευτυχισµένος /η ακόµα κι όταν δεν είµαι τέλειος ή ακόµα κι όταν κάνω λάθη;
7. Γιατί είµαι ευχαριστηµένος /η µε τον εαυτό µου;
8. Γιατί είµαι ευχαριστηµένος /η µε τον / την ____________;
9. Γιατί συγχωρώ τον εαυτό µου;
10. Γιατί συγχωρώ τους άλλους;
11. Γιατί νιώθω την αξία και την ασφάλεια µέσα µου;
12. Γιατί είµαι τόσο ευλογηµένος /η;
13. Γιατί είναι τόσο εύκολο να δηµιουργώ αυτά που αυξάνουν την ευτυχία µου;
14. Γιατί αξίζω να έχω ότι µου προκαλεί ευχαρίστηση;
15. Γιατί η αγάπη είναι αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία;
16. Γιατί έχω περισσότερο από αρκετό χρόνο, χρήµα και ενέργεια για να κάνω ότι θέλω;
17. Γιατί έχω αποφασίσει να αγαπώ ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι;
18. Γιατί όλοι µε αγαπάνε;
19. Γιατί αφήνω τόσο εύκολα πίσω το παρελθόν;
20. Γιατί αποδέχοµαι και αγαπώ τους ανθρώπους στη ζωή µου ακριβώς όπως είναι;
21. Γιατί είναι πιο σηµαντικό για µένα να είµαι ευτυχισµένος /η από το να δέχονται οι άλλοι ότι έχω δίκιο;
22. Γιατί έχω τόσους πολλούς Αγαπητούς Καθρέφτες;
23. Γιατί έχω την καλύτερη οικογένεια του κόσµου;
24. Γιατί σταµάτησα να προσπαθώ να αλλάξω τους ανθρώπους;
25. Γιατί επαινώ την οικογένειά µου τόσο εύκολα και ειλικρινά;
26. Γιατί επικεντρώνοµαι στο καλό και θετικό στους ανθρώπους;
27. Γιατί είµαι τόσο ευγνώµων για τη ζωή µου;
28. Γιατί δεν είναι ένα σηµάδι αδυναµίας, αλλά δύναµης, να πω, «έκανα λάθος»;
29. Γιατί ευχαριστώ τον Θεό για τα δώρα της ζωής µου κάθε µέρα;
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
44
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
9.
Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
45
Σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων σου.
Βάλτε τα χέρια σας στο Κεφάλι του άλλου ή του εαυτό σας στα ανάλογα σηµεία και κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις.
1.
2.
3.
4.
Ποιες είναι µερικές από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______________.
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την υγεία µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της αξίας µου;
Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ______ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ασφάλειας µου;
5. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αίσθηση της
ευτυχίας µου;
6. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την αγάπη µου;
7. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε ________ µπορεί να περιορίζουν την αφθονία µου;
8. Ποιες από τις σκέψεις µου σχετικά µε __________ µπορεί να περιορίζουν την ικανότητα µου να
δηµιουργήσω αυτά που θέλω;
9. Καθώς ακούτε ή ρωτάτε τις ακόλουθες ερωτήσεις, πάρτε µια βαθιά αναπνοή αν συµφωνείτε.
10. Είµαι έτοιµος/η να διαλύσω και να αφήσω αυτές τις σκέψεις;
11. Είµαι έτοιµος/η να αφήσω κάθε γνώµη και κριτική σχετικά µε _______________;
12. Είµαι έτοιµος/η να έχω όσο _____________ χρειάζοµαι µε ένα εύκολο και άνετο τρόπο;
13. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ______ µέσα µου ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες;
14. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω ότι η/ο -------------περιλαµβάνεται µέσα στον ευρυνµένο εαυτό µου;
15. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω την αξία, αθωότητα και πνευµατικότητα µου ακόµα όταν έχω /
νιώθω ____;
16. Είµαι έτοιµος/η να βιώσω απόλυτη ασφάλεια ακόµα όταν έχω / νιώθω _______________;
17. Αυτά που θέλω να κάνω σε σχέση µε τον θέµα αυτό είναι;
Β. Τώρα κρατήστε κάτι που συµβολίζει αυτό πάνω στο στήθος σας και νιώσετε αγάπη για
αυτό - αγνή αγάπη χωρίς επιθυµία, λαχτάρα ή να νιώθετε ότι σας λείπει – απλώς να το αγαπάτε
και να θέλετε το καλό του και να θέλετε είναι καλά. Νιώστε ότι η καρδιά σας χαµογελάει και ότι
έχετε όλα αυτά που θέλετε και χαίρεστε να τα έχετε.
46
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ως ενσαρκωµένες ψυχές, βρισκόµαστε εδώ για να συνειδητοποιήσουµε και να εκδηλώσουµε την πνευµατική
αρµονία µας σαν συναισθηµατικές, νοητικές και φυσικές υπάρξεις.
Το σώµα, ο νους και το εγώ µας είναι τα «οχήµατα» µέσα από τα οποία µπορούµε να το κάνουµε.
Αυτά τα οχήµατα µε τον καιρό έχουν αναπτύξει τη δική τους θέληση και τις δικές τους αντιλήψεις, που
συχνά είναι αρκετά διαφορετικές ή και αντίθετες µε τον αληθινό σκοπό της ζωής µας.
Η πρόκλησή µας είναι να υπερβούµε την πολύπλοκη και συχνά αντιφατική σχέση ανάµεσα στην ψυχή και το
εγώ µας και να βιώσουµε και να εκφράσουµε την αληθινή µας πνευµατικής µας φύση.
Από το Βιβλίο ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ.
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την πνευµατικότητα µας.
1. Δεν είµαι πνευµατικός άνθρωπος.
2. Είµαι πνευµατικός άνθρωπος και αξίζω περισσότερο από τους άλλους (που δεν είναι).
3. Η πνευµατικότητα µας µετριέται µε ποσά βιβλία έχουµε διαβάσει, ποσά σεµινάρια έχουµε κάνει, πόσες
ώρες διαλογισµού (προσευχή) κάνουµε, πόσες εµπειρίες έχουµε στο διαλογισµό, πόσους δασκάλους
γνωρίζουµε, πόσους ανθρώπους βοηθάµε κα.
4. Πρέπει να κάνω _________ επειδή είµαι πνευµατικός άνθρωπος.
5. Δεν πρέπει να κάνω _________ επειδή είµαι πνευµατικός άνθρωπος.
6. Η δική µας οµάδα είναι η µόνη σωστή οµάδα.
7. Μόνο εµείς έχουµε την αλήθεια.
8. Υπάρχει µόνο µια αλήθεια.
9. Πρέπει να έχω πνευµατικές δυνάµεις.
10. Είµαι σπουδαίος/α.
11. Είµαι ένοχος/η – ανάξιος/α της αγάπης του Θεού.
12. Δεν υπάρχει Θεός.
13. Η αγάπη του Θεού είναι µε τους όρους ότι κάνω αυτά που θέλει.
14. Ο Θεός δεν αγαπάει τον «αµαρτωλό».
15. Δεν συνδυάζεται η υλική ζωή µε την πνευµατική ζωή.
16. Πρέπει να καταπιέζω όλες τις ανάγκες µου για είµαι πνευµατικός άνθρωπος.
17. Χρειάζοµαι κάποιον να µου πει τι πρέπει να κάνω για να προχωράω.
18. Χρειάζοµαι να εξαφανίσω όλες τις εξωτερικές ενοχλήσεις για να µπορώ να προχωρώ πνευµατικά.
19. Θα τιµωρηθώ για τα λάθη µου.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Β. Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι:
1. Είµαι ένα αγνό, ευλογηµένο, ιερό παιδί του Θεού.
2. Είµαι µια έκφραση της Θειας συνειδητότητας.
3. Η αγάπη το Θεού είναι χωρίς όρους.
4. Ο Θεός βρίσκεται µέσα στον καθέναν που συναντώ.
5. Η πνευµατικότητα µετριέται µόνο µε την σταθερότητα της ηρεµίας, της ευτυχίας και της αγάπης και
όχι µε δυνάµεις, βιβλία, δασκάλους και σεµινάρια.
6. Έχουµε όλοι εσωτερική πνευµατική καθοδήγηση για να µας οδηγήσει στο δρόµο αυτό.
7. Η συγχώρεση και η αγάπη είναι πάντα η λύση.
8. Η ιερότητα µου διαπερνάει και ευλογεί όλα.
9. Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός.
10. Οι καθηµερινές πνευµατικές ασκήσεις είναι µια σηµαντική βοήθεια στην σύνδεση µε το πνευµατικό
κέντρο µέσα µου.
11. Ο Θεός και όλα τα όντα του σύµπαντος µε αγαπάνε όπως είµαι, ότι και να κάνω.
12. Η ουσία της πνευµατικότητας στην πράξη είναι να κάνω στους άλλους µόνο αυτά που θα ήθελα να
κάνουν σε µένα.
13. Μπορώ εύκολα να συνδυάσω τις ευθύνες, την δηµιουργικότητα µου και την προσφορά µου στην υλική
διάσταση µε την πνευµατική µου ζωή.
47
14. Όλοι γύρω µου είναι οι δάσκαλοι µου.
15. Κάθε εµπειρία είναι µια ευκαιρία να συνδεθώ µε την αληθινή πνευµατική δύναµη µέσα µου.
16. Ο Θεός είναι πάντα µέσα και γύρω µου όπου και να βρίσκοµαι.
17. Είµαι πνεύµα – όχι σώµα – όχι νους.
18. Η ουσία της αγάπης είναι η προσφορά.
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Γ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που έλκουν αυτά που θέλουµε και αξίζουµε και έχουµε γεννηθεί να
δηµιουργήσουµε (µερικά παραδείγµατα):
1. Γιατί είναι η ζωή µου, τόσο τέλεια και τόσο τέλεια υπέροχη;
2. Γιατί είναι τόσο εύκολο και ευχάριστο για µένα να εφαρµόσω κάθε µέρα τις πνευµατικές ασκήσεις που
τόσο µε βοηθάνε;
3. Γιατί θυµάµαι πάντα τις πνευµατικές αλήθειες που µε συνδέουν µε την ηρεµία και την αγάπη µέσα
µου;
4. Γιατί είµαι πάντα ήρεµος /η και ευτυχισµένος /η;
5. Γιατί συγχωρώ και αγαπώ τόσο εύκολα;
6. Γιατί νιώθω τόση εσωτερική δύναµη για να αντιµετωπίσω κάθε γεγονός;
7. Γιατί έχω εσωτερική ιερότητα να ευλογώ όλους και όλα;
8. Γιατί πάντα αγαπώ όλους όπως είναι;
9. Γιατί έχω ελευθερωθεί από την ανάγκη να κρίνω και να κατηγορώ;
10. Γιατί έχω λάβει πια την απόλυτη ευθύνη για την πραγµατικότητα µου;
11. Γιατί χαίροµαι τόσο να δίνω – χωρίς να σκεφτώ καθόλου τι θα πάρω;
12. Γιατί νιώθω πια ασφάλεια σε κάθε περίπτωση;
13. Γιατί νιώθω πια την αξία µου δεδοµένη και αµετάκλητη;
14. Γιατί νιώθω πια την αγνότητα και την ιερότητα µου σαν έκφραση του Θεού;
15. Γιατί πια δεν κάνω σε κανέναν τίποτα που δεν θα ήθελα να κάνουν σε µένα;
16. Γιατί έχω ένα τόσο ισχυρό πνευµατικό κέντρο;
17. Γιατί νιώθω την δύναµη του καλού µέσα µου;
18. Γιατί είµαι ελεύθερος /η από τους φόβους και τις ανάγκες του εγώ και λειτουργώ µε ανιδιοτέλεια;
19. Γιατί νιώθω τόση ευγνωµοσύνη για όλα όσα έχω;
20. Γιατί είµαι ευτυχισµένος /η µε τον εαυτό µου;
21. Γιατί ο Θεός είναι τόσο ικανοποιηµένος µαζί µου;
22. Γιατί βοηθάω τους άλλους όπως θα ήθελα να µε βοηθήσουν;
23. Γιατί απολαµβάνω την αγάπη του Θεού σήµερα;
24. Γιατί η ζωή µου είναι γεµάτη µε φως, αγάπη, υπέροχους ανθρώπους και ώρες διασκέδασης;
25. Γιατί είµαι τόσο συνδεδεµένος /η µε τον Θεό;
26. Γιατί ο Θεός µε φροντίζει τόσο τέλεια πάντα;
27. Γιατί µε την βοήθεια του Θεού µπορώ να κάνω τα πάντα;
28. Γιατί γίνονται θαύµατα στην ζωή µου;
29. Γιατί αφήνοµαι στην αγάπη του Θεού;
30. Γιατί ο Θεός, µου παρέχει όλα όσα χρειάζοµαι;
31. Γιατί είµαι ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είµαι στη ζωή;
32. Γιατί τόσα πολλά θαύµατα πάντα συµβαίνουν στη ζωή µου;
33. Γιατί έχω τόσα πολλά να δώσω;
34. Γιατί είναι η ζωή µου τέτοιο θαύµα;
35. Γιατί ζητώ από τον Θεό θαύµατα, γνωρίζοντας ότι έχουν ήδη συµβεί;
Άλλα _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
48
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τώρα επέλεξε δυο από τις ερωτήσεις πιο πάνω, που σε συνδέουν µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.
Α. __________________________________________________________________________________
Β. __________________________________________________________________________________
ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
και άλλες ερωτήσεις στις & 12 «Σχετικά µε την αξία, ασφάλεια, αγάπη, χρήµατα, αφθονία,
υγεία, εργασία, ευτυχία, αρµονικές σχέσεις ... κα» & 13 «Εσωτερική σύνδεση µε αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήσετε»
Εµψυχωτική Ερώτηση Α’
___________________________________________________
___________________________________________________
Εµψυχωτική Ερώτηση Β’
___________________________________________________
___________________________________________________
10. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό
η επιθυµητή πραγµατικότητα σου να είναι (ακόµα περισσότερο)
ακριβώς όπως την θέλεις;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα
σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; Ίσως
σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
4. Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να είναι αυτή η πραγµατικότητα
σου; Πως βελτιώνεται η ζωή σου, το σώµα σου, ο νους σου, η
ενέργεια σου, οι σχέσεις σου, η αφθονία σου ή / και ο εαυτός σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
__________________________________________________
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν
την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου;
α. ________________________________________________
__________________________________________________
β. ________________________________________________
__________________________________________________
γ. ________________________________________________
__________________________________________________
δ. ________________________________________________
_________________________________________________
49
ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ
Επαναλαµβάνατε τις πιο κάτω φράσεις κοιτώντας βάθια στα µάτια ενός ανθρώπου µέχρι να σας πούµε να
σταµατήσετε. Μετά από την εκφώνηση της κάθε φράσης, πάρτε το χρόνο να πάρετε µια βαθιά ανάσα πριν
την εποµένη εκφώνηση της φράσης. Καθώς κάνετε αυτό, παρατηρήστε τις σκέψεις που έρχονται στο νου
σας υπέρ και κατά της έννοιας αυτής. Θέλουµε να δούµε τα κοµµάτια µέσα µας που συµφωνούν, άλλα που
δεν συµφωνούν (ή αντιστέκονται, ή δεν µπορούν να πιστεύουν, ή φοβούνται) µε την φράση αυτή.
1. Eίµαι έτοιµος (η) να κάνω ότι χρειάζεται (Θυσίες, πειθαρχίες, προσπάθειες) για να (έχω,
πραγµατοποιήσω, δηµιουργήσω) _______________________________________ (συµπληρώστε το
σκοπό που αναζητείτε να πραγµατοποιήσετε).
2. Αξίζω να έχω (δηµιουργήσω, πραγµατοποιήσω) _____________________________ (συµπληρώστε το
σκοπό που αναζητείτε να πραγµατοποιήσετε).
3. Μπορώ να έχω (δηµιουργήσω, πραγµατοποιήσω) ___________________________ (συµπληρώστε το
σκοπό που αναζητείτε να πραγµατοποιήσετε).
4. Όλα τα κοµµάτια του εαυτό µου θέλουν ολόψυχα να έχω (δηµιουργήσω, πραγµατοποιήσω)
___________________ (συµπληρώστε το σκοπό που αναζητείτε να πραγµατοποιήσετε).
5. Έχω την δύναµη να έχω (δηµιουργήσω, πραγµατοποιήσω) ___________________ (συµπληρώστε το
σκοπό που αναζητείτε να πραγµατοποιήσετε).
6. Αξίζω απόλυτη υγεία και ευτυχία.
7. Αξίζω αγάπη και σεβασµό χωρίς όρους όπως είµαι στο στάδιο της εξέλιξης που βρίσκοµαι. Αξίζω αγάπη
και σεβασµό χωρίς όρους από τον/την ________________________ όπως είµαι στο στάδιο της εξέλιξης
που βρίσκοµαι.
8. Αξίζω ότι καλύτερο η ζωή έχει να προσφέρει.
9. Θα είµαι κάλα και ακόµα να µη ______________________________________ (συµπληρώστε το σκοπό
που αναζητείτε να πραγµατοποιήσετε).
50
10. Εµπιστεύοµαι στην Θεια σοφία και δικαιοσύνη και έτσι είµαι έτοιµος/η να δεχτώ κάθε αποτέλεσµα σαν
το καλύτερο δυνατό για την εξέλιξη όλων µας.
11. Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥ.
12. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ.
13. ΕΧΩ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ - ΜΕΣΑ ΜΟΥ - ΤΩΡΑ
14. ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ.
ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, _________________________
15. ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.
16. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
ΣΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ.
17. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ.
18. ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥ.
Ο/Η/ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (Α) (Ο) ΜΟΥ ____________________________
51
19. ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ.
ΜΠΟΡΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ / ΟΤΙ _______________________________
20. ΕΙΝΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ/ΤΗΝ/ΤΟ ____________ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ.
21. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΝ/ΤΗΝ/ΤΟ ____________ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ.
22 ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ.
ΔΕΧΟΜΑΙ _______________ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ
23. ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΘΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ. ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ (Η) (Ο)_________.
24. ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ.
ΤΩΡΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΟΝ/ΤΗΝ/ΤΟ ______________ ΣΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ.
25. ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΕΙΟΙ.
ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ –ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ Ο/Η __ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ (Α).
52