close

Enter

Log in using OpenID

1/2 NAZIV PROGRAMA Okvirni sporazum – primjena u praksi

embedDownload
NAZIV PROGRAMA
Evidencijski broj
Redni broj edukacije
Mjesto održavanja
Vrijeme održavanja
Trajanje programa
 Okvirni sporazum – primjena u praksi
 Ekonomski najpovoljnija ponuda
 Izvršenje ugovora
2014 – 0085
PU/ 12 – 2014
Osijek, hotel Osijek, Šamačka 4
2. listopada 2014. godine
8 sati
RASPORED PREDAVANJA
9:00 – 10:30
(90 minuta/
2 nastavna sata)
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
(90 minuta/
2 nastavna sata)
12:15 – 13:15
13:15 – 14:45
(90 minuta/
2 nastavna sata)
14:45 – 15:00
15:00 – 16:30
(90 minuta/
2 nastavna sata)
 Okvirni sporazum – I. dio
 Kada i zašto primijeniti okvirni sporazum?
 Vrste okvirnih sporazuma;
 Kako pripremiti dokumentaciju za nadmetanje (predmet nabave i tehničke specifikacije,
količine, razlozi isključenja, uvjeti sposobnosti, jamstva)?
Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
Stanka
 Okvirni sporazum – II. dio
 Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma;
 Izvršenje ugovora po okvirnom sporazumu;
 Dobri i loši primjeri primjene i izvršenja okvirnih sporazuma u praksi.
Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
Stanka
 Ekonomski najpovoljnija ponuda
 Javna nabava ne mora biti po najnižoj cijeni – prednosti ekonomski najpovoljnije
ponude.
 Ekonomski najpovoljnija ponuda – kako odrediti kriterije i povezati ih s predmetom
nabave?
 Dobri i loši primjeri iz prakse.
Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
Stanka
 Upravljanje izvršenjem ugovora
 Kako na vrijeme prepoznati loše izvršenje ugovora?
 Koje su opcije za naručitelja prije raskida ugovora?
 Kako raskinuti ugovor o javnoj nabavi?
Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
Broj polaznika
Nije ograničen
1/2
1. Glorija Raguž
2. Lidija Žunić
3. Martina Juričić
4. Sanda Božičević
5. Zoran Blažević
Program usavršavanja povezan je s temama navedenim u sadržaju nastavnog programa „Program izobrazbe u području
javne nabave“ (Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, Narodne novine br. 06/2012):
6. Postupci i načini javne nabave
7. Dokumentacija za nadmetanje
8. Sposobnost gospodarskih subjekata
9. Ponuda
10. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja
12. Pravna zaštita u sustavu javne nabave
Popis stručnih
osoba koje će
izvoditi program
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
305 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content