Καλώς ορίσατε στο IC της ΑΘΗΝΑΣ

Καλώς ορίσατε στο IC της ΑΘΗΝΑΣ
I.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.
Τι είναι το Instituto Cervantes. Το Instituto Cervantes της Αθήνας
2
2. Υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση κοινού
3
3. Τι περιλαµβάνει η εγγραφή στο Instituto Cervantes
3
II.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.
Η Μεθοδολογία µας
4
2. Οι καθηγητές µας
4
3. Τµήµατα και επίπεδα
4
3.1 Γενικά µαθήµατα
6
3.2 Ειδικά µαθήµατα
10
4. DELE (Δίπλωµα ισπανικής ως ξένης γλώσσας)
11
5. AVE (Aula Virtual de Español)
12
III.- ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1.
Ηµέρες χωρίς µάθηµα για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013
13
2. Βιβλιοθήκη
14
3. Βοηθείστε µας να γίνουµε καλύτεροι!
15
4. WI-FI
15
IV.- ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
15
1
I.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καλωσορίσατε στο Instituto Cervantes της Αθήνας! Ελπίζουµε ότι ο οδηγός αυτός θα σας
βοηθήσει να εξοικειωθείτε µε το Ινστιτούτο και τις δραστηριότητές µας και σας παρακαλούµε
να τον διαβάσετε προσεκτικά.
Προσπαθήσαµε να συµπεριλάβουµε όλες τις πληροφορίες που θεωρούµε ότι χρειάζεται να
γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ινστιτούτο και πιστεύουµε ότι είναι πλήρης.
Εάν, παρόλα αυτά, έχετε κάποια αµφιβολία ή χρειάζεστε πιο συγκεκριµένες πληροφορίες για
οποιοδήποτε θέµα, µη διστάσετε να µας ρωτήσετε. Το προσωπικό του Ινστιτούτου είναι στη
διάθεσή σας.
1.- Τι είναι το Instituto Cervantes. Το Instituto Cervantes της Αθήνας
Το Instituto Cervantes είναι δηµόσιος οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε
το 1991 και εντάχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας. Πρωταρχικός σκοπός του
είναι η προώθηση σε όλο τον κόσµο της διδασκαλίας και της χρήσης των ισπανικών και των
άλλων επίσηµων γλωσσών της Ισπανίας, καθώς και η διάδοση της γλωσσικής και πολιτισµικής
κληρονοµιάς που είναι κοινή σε όλους τους λαούς της ισπανόφωνης κοινότητας.
Σήµερα, το Instituto Cervantes διαθέτει περισσότερα από 70 κέντρα στις πέντε ηπείρους ενώ
το προσωπικό του ανέρχεται σε 900 εργαζόµενους.
Τα επίσηµα εγκαίνια του Instituto Cervantes της Αθήνας έγιναν τον Απρίλιο του 1993 και
έκτοτε αποτελεί σηµείο αναφοράς στην πόλη για την εκµάθηση των ισπανικών. Επιπλέον, είναι
κοµµάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Αθήνας όντας σηµείο συνάντησης όσων
ενδιαφέρονται για τους πόρους της βιβλιοθήκης “Juan Carlos Onetti” αλλά και για
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 23, σε 4όροφο κτίριο, στο υπόγειο του οποίου υπάρχει
εκθεσιακός χώρος.
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα - Πέµπτη: 10:00 – 13:00 και 16:30 – 18:30
Παρασκευή : 10:00 – 13:00
Ωράριο Βιβλιοθήκης:
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέµπτη
Παρασκευή
Σάββατο
10:30-15:00
10:30-15:00 και 16:00 -20:00
10:30-15:00 και 16:00 -20:00
10:30-15:00
10:30-15:00 και 16:00 -20:00
Ανοίγουµε ένα Σάββατο του µήνα (δείτε το
ηµερολόγιο της βιβλιοθήκης)
2
Στο Ινστιτούτο υπάρχουν τέσσερις τοµείς δραστηριοτήτων:
Τµήµα Σπουδών
Ασχολείται µε τη διοργάνωση και λειτουργία των γενικών και ειδικών τµηµάτων εκµάθησης της
γλώσσας, τις εξετάσεις DELE (Διπλώµατα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας) και την επικοινωνία
µε τους µαθητές.
Διοίκηση
Ασχολείται µε τη διοίκηση του Ινστιτούτου και µε ότι αφορά στην οικονοµική διαχείριση και
θέµατα προσωπικού.
Τµήµα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Οργανώνει και συνδιοργανώνει µε άλλους φορείς, πολιτιστικές εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις
µας και αλλού στην ελληνική επικράτεια. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται από την
ιστοσελίδα µας: http://atenas.cervantes.es/gr/culture spanish/culture spanish.htm ή να
ζητήσουν
να
ενηµερώνονται
µε
e-mail
συµπληρώνοντας
την
εξής
φόρµα:
http://atenas.cervantes.es/gr/request
information
spanish.shtm.
Οι
πολιτιστικές
εκδηλώσεις είναι δωρεάν, εκτός αν ρητώς αναφέρεται το αντίθετο.
Βιβλιοθήκη “Juan Carlos Onetti”
Στόχος της είναι να γίνει ένα από τα βασικά υποστηρικτικά βοηθήµατα της διδασκαλίας και της
διάδοσης της γλώσσας και του ισπανόφωνου πολιτισµού.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει µια πλούσια συλλογή λογοτεχνίας της Ισπανίας και της Λατ. Αµερικής,
µεγάλο αριθµό ταινιών και µουσικής καθώς και τα σηµαντικότερα έργα αναφοράς της Ισπανίας.
Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό. Για το δανεισµό εντύπων και
οπτικοακουστικού υλικού απαιτείται η κάρτα µέλους της βιβλιοθήκης.
2.- Υπεύθυνοι ενηµέρωσης µαθητών
Μαρία Σταµατοπούλου. 2ος όροφος, Γραµµατεία
Τηλ: 210-3634 117 / εσωτ. 1
[email protected]
Αλίκη Πονηρού Bascuñana. 2ος όροφος, Γραµµατεία
Τηλ: 210-3634 117 / εσωτ. 1
[email protected]
3.- Τι περιλαµβάνει η εγγραφή στο Instituto Cervantes
Η εγγραφή στο Instituto Cervantes περιλαµβάνει ένα πακέτο που αποτελείται από το µάθηµα
στο οποίο έχετε εγγραφεί, δωρεάν πρόσβαση στο πρόγραµµα εκµάθησης ισπανικών µέσω
διαδικτύου (Aula Virtual de Español –AVE, βλ. σηµείο 3.2, σελίδα 10) και την κάρτα µέλους της
Βιβλιοθήκης για να µπορείτε να απολαµβάνετε δωρεάν την πλούσια συλλογή της. Επίσης, σας
προσκαλούµε στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουµε, το πρόγραµµα των
οποίων µπορείτε να δείτε σε αφίσες εντός του κτιρίου και στην ιστοσελίδα µας.
3
II.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.- Η µεθοδολογία µας
Στο Instituto Cervantes ακολουθούµε µια επικοινωνιακή οπτική της διδασκαλίας. Η
µεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει το µαθητή να επικοινωνεί στα ισπανικά σε
πολλές και διαφορετικές καταστάσεις και περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, οι καθηγητές του
Instituto Cervantes θα σας µάθουν να αναπτύσσετε τις αναγκαίες στρατηγικές που θα σας
χρησιµεύσουν για να συνδέσετε τις γραµµατικές δοµές της γλώσσας µε τις επικοινωνιακές τους
λειτουργίες σε πραγµατικές και συγκεκριµένες καταστάσεις.
Οι καθηγητές θα δίνουν στην τάξη πολλαπλές ευκαιρίες προκειµένου να χρησιµοποιεί ο
µαθητής τη γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς, δηλαδή «για να κάνει πράγµατα».
Οι τάξεις είναι ένας χώρος επικοινωνίας. Γι’ αυτό δουλεύουµε πάντα σε οµάδες, ζευγάρια, κλπ.
Η µέθοδος αυτή είναι γνωστή ως συνεργατική εκπαίδευση µε την οποία, όπως έχει αποδειχθεί
σε πολλές µελέτες, µαθαίνετε καλύτερα και περισσότερα εκµεταλλευόµενοι τις γνώσεις όλων.
Επιπλέον, αυξάνονται οι πιθανότητες συµµετοχής στο µάθηµα γιατί όλοι οι µαθητές έχουν την
ευκαιρία να µιλούν ισπανικά πιο συχνά, ενώ µειώνεται το άγχος και αυξάνονται τα κίνητρα για
µάθηση.
Ο ρόλος του καθηγητή είναι να κατευθύνει το µαθητή στην εκµάθηση µε τρόπο ώστε αυτός
σταδιακά να αποκτά επίγνωση των επικοινωνιακών του ικανοτήτων.
Σκοπός είναι να επιτευχθεί ικανοποιητική διαδικασία εκµάθησης, εκµεταλλευόµενοι τόσο τις
διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις που δηµιουργούνται στην τάξη όσο και τις ευκαιρίες που
προσφέρουν τα διάφορα εποπτικά µέσα (αίθουσα πολυµέσων, βιβλιοθήκη, κλπ.). Οι καθηγητές
µας διδάσκουν στα ισπανικά και οι µαθητές µας ακούν τη γλώσσα από την πρώτη ηµέρα
µαθήµατος.
2.- Οι καθηγητές µας
Όλοι οι καθηγητές µας είναι ισπανοί ή ισπανόφωνοι, πτυχιούχοι πανεπιστηµίου, µε ειδίκευση
στη διδασκαλία της ισπανικής ως ξένης γλώσσας και µεγάλη διδακτική εµπειρία.
Μεταξύ των καθηγητών µας υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προέρχονται από διάφορα µέρη του
ισπανόφωνου κόσµου, γεγονός που εµπλουτίζει ουσιαστικά τη διαδικασία εκµάθησης της
γλώσσας, όχι µόνο χάρη στην πολιτιστική ιδιοσυγκρασία του καθηγητή, αλλά και από τη χρήση
του συγκεκριµένου τοπικού ιδιώµατος που χρησιµοποιεί στην τάξη.
3.- Τµήµατα και επίπεδα
Για τη δηµιουργία ενός τµήµατος απαιτείται ο ελάχιστος αριθµός των 8 ατόµων, ενώ ο
µέγιστος αριθµός σε κάθε τάξη δεν µπορεί να ξεπερνά τους 14 µαθητές, προκειµένου να
εφαρµόζεται καλά και σωστά η επικοινωνιακή µέθοδος διδασκαλίας. Ο καθηγητής ενθαρρύνει
και προωθεί τη συµµετοχή όλων των µαθητών, µιας και οι δραστηριότητες και οι εργασίες
έχουν σχεδιαστεί για οµαδική συνεργασία. Έχει αποδειχτεί ότι όταν σε µια τάξη γίνεται δουλειά
µε διάφορες οµάδες 3 – 4 ατόµων υπάρχουν µεγαλύτερες ευκαιρίες εξάσκησης της γλώσσας
µαθαίνοντας από τους άλλους, από τα λάθη και τις επιτυχίες τους. Έτσι, αυτός που µιλά
4
περισσότερο δεν είναι ο καθηγητής αλλά οι µαθητές. Αυτό ονοµάζεται συνεργατική εκµάθηση,
γιατί εκµεταλλεύεται τη γνώση και τις ιδέες όλων των µαθητών.
5
3.1.- ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
3.1.1.- Δοµή του προγράµµατος
Όπως ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, στο Instituto
Cervantes της Αθήνας προσφέρουµε τέσσερα επίπεδα (Αρχικό, Μέσο, Ανώτερο και Ανώτατο),
η διάρκεια των οποίων αυξάνεται αναλογικά καθώς ανεβαίνει το επίπεδο. Αυτά τα τέσσερα
επίπεδα υποδιαιρούνται σε διάφορα τµήµατα:
60 ώρες
30 ώρες
A1.1
A1
Επίπεδο A
A1.2
A2.1
A2
Currículum IC Atenas
A2.2
B1.1.1
B1.1
B1.1.2
Επίπεδο B1
B1.2
B1.2.1
B1.2.2
B2.1
Επίπεδο B2
B2.2
C.1.1
Επίπεδο C
C.1.2
C.1.3
6
3.1.2.- Διάρκεια των επιπέδων
Επίπεδο
Διάρκεια
Επίπεδο
Διάρκεια
A1
60 ώρες
B1
120 ώρες
A2
60 ώρες
B2
120 ώρες
Επίπεδο
C1
Διάρκεια
180 ώρες
3.1.3.- Πρόγραµµα γενικών µαθηµάτων
Όπως έχουµε προαναφέρει, τα γενικά µαθήµατα ισπανικών διαιρούνται στα επίπεδα A1, Α2, B1,
B2 και C1. Στον παρακάτω πίνακα µπορείτε να δείτε τα βιβλία που χρησιµοποιούνται, την
αντιστοιχία των τµηµάτων του AVE και το αντίστοιχο επίπεδο των διπλωµάτων DELE1:
Επίπεδο
A1
(60h)
A2
(60h)
B1.1
(60 h)
B1.2
(60h)
B2.1
(60h)
B2.2
(60h)
C1.1
(60h)
C1.2
(60h)
C1.3
(60h)
Βιβλίο
Aula 1
Δίπλωµα DELE
Libro del alumno Εκδ. Difusión
A1
Aula 2
A2
Libro del alumno Εκδ. Difusión
Aula 3
Libro del alumno Εκδ. Difusión
Aula 3
Libro del alumno Εκδ. Difusión
B1 (INICIAL)
Aula 4: Lecciones 1 – 4
Libro del alumno Εκδ. Difusión
Aula 4: Lecciones 5 – 8
Libro del alumno Εκδ. Difusión
B2 (INTERMEDIO)
ESPAÑOL LENGUA VIVA 4
Libro del alumno Εκδ. Santillana
Cuaderno de actividades
ESPAÑOL LENGUA VIVA 4
Libro del alumno Εκδ. Santillana
Cuaderno de actividades
ESPAÑOL LENGUA VIVA 4
Libro del alumno Εκδ. Santillana
Cuaderno de actividades
C1 (AVANZADO)
C2 (SUPERIOR)
3.1.4.- Πώς γίνεται η αξιολόγηση των τµηµάτων
1
Βλέπε κεφάλαιο σχετικό µε το DELE
7
Το Instituto Cervantes της Αθήνας αξιολογεί την απόδοση µέσω µιας τελικής εξέτασης που
αντικατοπτρίζει το βαθµό κτήσης της γλώσσας που απαιτείται σε κάθε επίπεδο. Για την
αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη η συµµετοχή, η παρουσία και οι εργασίες του µαθητή.
Ο τελικός βαθµός δίδεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
10 - 9
Sobresaliente/Άριστα
8 - 7
Notable / Λ. Καλώς
6 – 5
Aprobado / Καλώς
Μικρότερος του 5
Suspenso / Δεν
προάγεται
Εάν ο µαθητής δεν συγκεντρώνει τον ελάχιστο βαθµό που απαιτείται για να περάσει την τάξη,
έχει τρεις επιλογές:
1.
Να επαναλάβει το τµήµα στο οποίο είχε εγγραφεί
2. Να εγγραφεί στο ειδικό τµήµα Επανάληψης Γραµµατικής και Συνοµιλίας, για να εξασκηθεί
στα κοµµάτια αυτά που ο καθηγητής θεωρεί αναγκαία
3. Να εγγραφεί στην πλατφόρµα AVE (Aula Virtual de Español) και να κάνει την ύλη που του
αντιστοιχεί
Η παρακολούθηση στην τάξη είναι σηµαντική για την αξιολόγηση. Η παρουσία είναι
υποχρεωτική. Ο καθηγητής παίρνει παρουσίες σε κάθε µάθηµα. Για την απόκτηση του τελικού
πιστοποιητικού παρακολούθησης θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει το 80% των µαθηµάτων.
3.1.5.- Πρόγραµµα µαθηµάτων
Ακολουθεί µια περίληψη του περιεχοµένου του κάθε επιπέδου ισπανικών
. Επίπεδο
A1
Πρόγραµµα
Στο τµήµα αυτό θα µάθετε να κάνετε ερωτήσεις και να δίνετε τις ανάλογες απαντήσεις
σχετικά µε βασικές προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας ή για άλλα άτοµα (προσωπικά
στοιχεία, χόµπι, οικογένεια, συνήθειες, περιγραφή εξωτερικών χαρακτηριστικών και
χαρακτήρα) σε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής.
Επίσης, θα µπορείτε να περιγράφετε το περιβάλλον στο οποίο ζείτε (γειτονιά, πόλη, τόπο
διακοπών) και να παίρνετε πολύ βασικές πληροφορίες σχετικά µε ταξίδια, διακοπές και
δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο, ανταλλάσοντας πληροφορίες, µέσα από απλές
ερωτήσεις, σχετικά µε επιθυµίες, σχέδια, προθέσεις και προτιµήσεις.
8
A2
Στο τµήµα αυτό θα µάθετε να µιλάτε για το παρελθόν. Να αφηγείστε συνηθισµένα πράγµατα
για το παρελθόν σας και για άλλους ανθρώπους, σε διάφορες καταστάσεις και συνθήκες. Θα
περιγράφετε µε λεπτοµέρεια τα γεγονότα αυτά (ηµεροµηνίες, καταστάσεις, κλπ.) και θα
µάθετε να τα συσχετίζετε και να τα συγκρίνετε µε το παρόν.
Επίσης, θα εξασκείστε στην επικοινωνία σε θέµατα σχετικά µε ταξίδια µε διάφορα µέσα,
επισκέψεις σε σπίτια άλλων, προτιµήσεις για πόλεις ή αξιοθέατα. Για αυτό, θα µάθετε να
αγοράζετε, να δείχνετε την προτίµησή σας, και να επικοινωνείτε µε απλούς τρόπους
ευγένειας. Θα µάθετε να δίνετε τη γνώµη σας, να συµφωνείτε ή να διαφωνείτε και να κάνετε
µια αξιολόγηση. Eπίσης, να περιγράφετε αντικείµενα και να µιλάτε για ψυχολογικές
καταστάσεις σχετικές µε πόνους και ενοχλήσεις, να κάνετε συστάσεις και να δίνετε οδηγίες.
Στην τάξη αυτή θα µάθετε να:
- Εµβαθύνετε στην αφήγηση γεγονότων και συνηθειών του παρόντος και του παρελθόντος,
αναφέροντας τις αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή κάποιου, την αρχή και τη διάρκεια
πράξεων, τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο συµβαίνουν, κλπ.
Θα συµπληρώσουµε την ύλη µε βοηθήµατα για την αφήγηση πραγµατικών ή φανταστικών
γεγονότων, των αιτιών και των συνεπειών των πράξεών µας.
B1.1
-
Μιλάτε για υποθέσεις, πιθανότητες, κλπ. Γι’ αυτό θα µελετήσετε όλα τα γλωσσικά
πλαίσια που έχουν σχέση µε το µέλλον (ρηµατικούς τύπους, συνδέσµους, χρονικές
εκφράσεις, κλπ.).
-
Πώς µιλάµε για κανόνες, απαγορεύσεις, υποχρεώσεις.
Στην τάξη αυτή θα µάθετε να:
B1.2
-
Εµβαθύνετε στη µετάδοση µηνυµάτων, γραπτών και προφορικών (µέσω τηλεφώνου) και
θα δουλέψουµε πάνω στην ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας στα ισπανικά.
-
Εµβαθύνετε στον τρόπο αναφοράς σε προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις: σχέσεις µε
γείτονες, µε τον/την σύντροφο, τους φίλους, κουτσοµπολιά, πιθανές αντιδικίες,
συµβουλές για την αποφυγή προβληµάτων, κλπ., καθώς και στην έκφραση συναισθηµάτων,
επιθυµιών, γνώµης για πράξεις και συµπεριφορές, έκφραση άγνοιας, κλπ.
- Περιγράφετε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία πραγµατικών ή φανταστικών
αντικειµένων αξιολογώντας τη χρησιµότητά τους, το σχέδιο και τη σηµασία που έχουν ή δεν
έχουν στην καθηµερινή ζωή.
Στην τάξη αυτή θα µάθετε να:
B2.1
- Μιλάτε εκτεταµένα και εις βάθος για τη ζωή ενός ιστορικού προσώπου ή/και γεγονότος
της πολιτικο-κοινωνικής επικαιρότητας, αποκτώντας την ικανότητα να αφηγείστε
λεπτοµέρειες και αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή σας αξιολογώντας τις πράξεις, τις
επιτυχίες και τα προσόντα σας. Στόχος είναι η απόκτηση ενός πιο εξειδικευµένου λεξιλογίου
καθώς και της ικανότητας να διευκρινίζετε, να εκφράζετε άρνηση, πιθανότητα ή βεβαιότητα,
υποθέσεις, κλπ. Γι’ αυτό θα µάθετε καινούργιους ρηµατικούς τύπους και εξειδικευµένο
λεξιλόγιο.
- Αναλύετε µια διαφορά ή/και ένα θέµα, διευρύνοντας τον τρόπο έκφρασης της γνώµης σας
9
και να µιλάτε για πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα. Υπερασπίζεστε την άποψή σας
χρησιµοποιώντας παραδείγµατα και εξάγοντας συµπεράσµατα.
Στο τµήµα αυτό θα εµβαθύνετε σε θέµατα συναισθηµάτων και συµπεριφορών ή αντίδρασης σε
συγκεκριµένες καταστάσεις που µπορεί να δοκιµάσουν ή να αµφισβητήσουν τις αξίες σας και
να εκφέρετε γνώµη ή κρίσεις, συµβουλές, προειδοποιήσεις και επικρίσεις. Θα αξιολογήσουµε
διάφορες απόψεις και αναλύσεις και θα µάθετε να επιχειρηµατολογείτε υπέρ της µιας ή της
άλλης άποψης. Γι’ αυτό θα χρειαστείτε καινούριους ρηµατικούς τύπους της υποτακτικής,
εκφράσεις και ιδιωµατισµούς της καθοµιλουµένης καθώς και το αντίστοιχο λεξιλόγιο του
επιπέδου.
B2.2
Επιπλέον, θα µάθετε να χρησιµοποιείτε το επίσηµο λεξιλόγιο µέσα από την παρουσία ενός
προϊόντος (την ιστορία, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές του) συµπεριλαµβάνοντας
προσωπικές απόψεις και προσφέροντας επιχειρήµατα υπέρ και κατά αυτού. Αυτό θα σας
βοηθήσει να µάθετε να διακρίνετε τις διαφορές ανάµεσα στο επίσηµο και το ανεπίσηµο
λεξιλόγιο.
Στην τάξη αυτή θα µάθετε να:
C1.1
Εµβαθύνετε σε θέµατα γραµµατικής και λεξιλογίου. Για παράδειγµα, θα βελτιώσετε το
λεξιλόγιο που αφορά στην έκφραση συναισθηµάτων, είτε πρόκειται να µιλήσετε για ένα βιβλίο
είτε για θέµατα σχετικά µε γαστρονοµία. Στόχος του τµήµατος είναι να εκφράζεστε µε την
άνεση που απαιτεί το επίπεδο και να µελετάτε πρωτότυπα κείµενα (προφορικά και γραπτά).
Στην τάξη αυτή θα µάθετε να:
C1.2
C1.3
Δίνεται έµφαση στην εκφραστικότητα του λόγου. Θα µάθετε να χειρίζεστε εργαλεία για να
επικοινωνείτε µε τον συνοµιλητή για να ζητήσετε άδεια, να προσφέρετε ή να απορρίψετε µια
πρόσκληση, να προτείνετε. Θα εµβαθύνετε στην έκφραση της απαγόρευσης και θα
βελτιώσετε τις δυνατότητες διαµαρτυρίας.
Θα αναλύσουµε τη γλώσσα της διαφήµισης και τους τρόπους που χρησιµοποιεί για να φτάσει
ως τον συνοµιλητή.
Στην τάξη αυτή θα µάθετε να:
Εκφράζετε κατακρίσεις και προειδοποιήσεις και να διευρύνετε το λεξιλόγιο που αφορά στα
συναισθήµατα και τις αισθήσεις, µαθαίνοντας να εκφράζετε αγανάκτηση, απογοήτευση,
απορία, κλπ.
3.2.- ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα ειδικά µαθήµατα που προσφέρει το Instituto Cervantes προσπαθούν να εξυπηρετήσουν
συγκεκριµένες ανάγκες των µαθητών. Προσφέρονται ποικίλα είδη τµηµάτων:
1.- Τµήµατα γλώσσας µε ειδικό περιεχόµενο: “Ισπανικά των Επιχειρήσεων”, “Ισπανικά για
παιδιά και εφήβους”, κλπ.
10
2.- Τµήµατα γλώσσας µε συγκεκριµένο στόχο: “Προετοιµασία για τα Διπλώµατα DELE”,
“Συνοµιλίας”, “Τελειοποίησης”, κλπ.
3.- Τµήµατα άλλων ισπανικών συν-επίσηµων γλωσσών: catalán, gallego και vasco.
Επίσης µπορείτε να βρείτε τµήµατα πολιτισµού. Τα ειδικά µαθήµατα προγραµµατίζονται µε την
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή, κατά το µήνα Σεπτέµβριο). Ωστόσο, σε οποιαδήποτε
από τις περιόδους εγγραφών µπορεί να προσφερθεί ένα νέο ειδικό τµήµα εάν αυτό ζητηθεί από
τους µαθητές.
4.- DELE (Δίπλωµα Ισπανικών ως Ξένη Γλώσσα)
Τα Διπλώµατα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (DELE) είναι οι
µοναδικοί επίσηµοι τίτλοι που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της
ισπανικής γλώσσας και που παρέχει το Instituto Cervantes εξ
ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας.
Διεξάγονται δύο εξεταστικές το χρόνο: Μάιο και Νοέµβριο.
Προσφέρονται έξι επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1 και C2. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες στις ακόλουθες διευθύνσεις:
http://diplomas.cervantes.es
http://atenas.cervantes.es
Για µοντέλα εξετάσεων µπορείτε να ανατρέξετε στη Βιβλιοθήκη ή να επισκεφτείτε την
ακόλουθη διεύθυνση: http://diplomas.cervantes.es/Candidatos/modelos.
Επίσης µπορείτε να ζητήσετε µοντέλα εξετάσεων από τον καθηγητή σας.
Εάν θέλετε να προετοιµαστείτε γι’ αυτές τις εξετάσεις, υπάρχουν διάφορα είδη Τµηµάτων
Προετοιµασίας για τα Διπλώµατα DELE που πραγµατοποιούνται πριν από κάθε εξεταστική.
Συγκεκριµένα, προσφέρονται:
1.- Τµήµατα 20 ωρών: προσφέρονται τον Οκτώβριο για την εξεταστική του Νοεµβρίου και
για την προετοιµασία των επιπέδων B2, C1 και C2.
2.- Τµήµατα 24 ωρών: όπως και τα προηγούµενα, προσφέρονται τον Οκτώβριο για την
εξεταστική του Νοεµβρίου και για την προετοιµασία των επιπέδων B2, C1 και C2.
3.- Τµήµατα 40 ωρών: προσφέρονται το Φεβρουάριο για την εξεταστική του Μαΐου. Γίνεται
προετοιµασία των επιπέδων B2, C1 και C2.
11
5.- AVE (Aula Virtual de Español)
Το AVE (Εικονική Αίθουσα Ισπανικών) του Instituto Cervantes είναι ένα διδακτικό εργαλείο
που προσφέρει τµήµατα εκµάθησης ισπανικών στο διαδίκτυο. Κάθε επίπεδο (Αρχικό, Μέσο,
Ανώτερο και Ανώτατο) απαιτεί 120 - 150 διδακτικές ώρες. Τα
επίπεδα διαιρούνται σε διάφορα τµήµατα και αυτά, αντίστοιχα, σε
θέµατα, δοµηµένα µε τρόπο που ο µαθητής µπορεί εύκολα να
ακολουθήσει.
Όλα τα θέµατα εµπεριέχουν τρεις ή περισσότερες δραστηριότητες
επικοινωνίας µε τους συµµαθητές του τµήµατος ή και µε τον
επιβλέποντα καθηγητή, και µία τελική εργασία όπου ο µαθητής
εφαρµόζει έµπρακτα τις αποκτηθείσες γνώσεις.
Μπορείτε να γραφτείτε στην πλατφόρµα και να µάθετε ισπανικά on-line. Το πρόγραµµα
περιλαµβάνει ένα σύστηµα αξιολόγησης που εξακριβώνει εάν ο µαθητής έχει φτάσει το
κατάλληλο επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Αφού διαπιστώσει ο µαθητής ότι έχει προβιβαστεί,
µπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό στέλνοντας ένα e-mail στην υπεύθυνη του προγράµµατος. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα http://atenas.cervantes.es.
Το AVE χρησιµοποιείται και στο µάθηµα. Όλοι οι µαθητές του Ινστιτούτου παραλαµβάνουν
έναν κωδικό που επιτρέπει την πρόσβαση στο πρόγραµµα και την εξάσκηση µέσω αυτού στην
ύλη που διδάσκεται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Ο κωδικός αυτός έχει ισχύ όσο διαρκεί το
τµήµα στο οποίο έχει γραφτεί ο µαθητής. Εδώ µπορείτε να δείτε το τµήµα και το υλικό του
τµήµατος στο οποίο είστε εγγεγραµµένοι, καθώς και τα εργαλεία επικοινωνίας που έχετε στην
διάθεσή σας.
12
Κάποιες φορές ο καθηγητής θα χρησιµοποιεί το AVE στην τάξη ως συµπληρωµατικό µέσο
διδασκαλίας, και κάποιες άλλες οι µαθητές θα επισκέπτονται την Αίθουσα Πολυµέσων. Αυτή η
αίθουσα διαθέτει 13 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους χρήστες και έναν για τον καθηγητή,
καθώς και εκτυπωτή. Δεδοµένου ότι πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο, είναι σηµαντικό κατά
την εκεί παραµονή τους οι µαθητές να τον διατηρούν τακτικό και καθαρό, ενώ πριν την
αποχώρηση τους να σβήνουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να τακτοποιούν τα
ακουστικά. Επίσης, θα πρέπει να µαζεύουν τυχόν υπολείµµατα τροφών ή αναψυκτικών που
έχουν καταναλώσει (αν και στο χώρο αυτό απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίµων και ποτών).
III.- ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1.- Ηµέρες χωρίς µάθηµα για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013
Ηµεροµηνία
12 Οκτωβρίου
28 Οκτωβρίου
23 Νοεµβρίου
6 Δεκεµβρίου
22 Δεκεµβρίου - 6 Ιανουαρίου
3 Μαρτίου
25 Μαρτίου
18-21 Απριλίου
1 Μαΐου
24 Μαΐου
Εορτή
Ισπανική Εθνική Εορτή
Ελληνική Εθνική Εορτή
Εξεταστική Διπλωµάτων DELE
Νοεµβρίου Ηµέρα του Ισπανικού Συντάγµατος
Διακοπή λόγω Χριστουγέννων
Καθαρή Δευτέρα
Ελληνική Εθνική Εορτή
Διακοπή λόγω Πάσχα
Ηµέρα Εργατικής Πρωτοµαγιάς
Εξεταστική Διπλωµάτων DELE Μαΐου
13
9 Ιουνίου
4-17 Αυγούστου
Αγίου Πνεύµατος
Καλοκαιρινές Διακοπές
2.- Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη “Juan Carlos Oneti”
Η βιβλιοθήκη προσφέρει πλήθος πόρων και υπηρεσιών που θα σας βοηθήσουν στην εκµάθηση
των ισπανικών, όποιο και αν είναι το επίπεδο σας.
Σε αυτήν θα βρείτε µια µεγάλη συλλογή από µεθόδους εκµάθησης ισπανικών, λογοτεχνικά
έργα, κόµικ, ταινίες, µουσική, παιδική και εφηβική λογοτεχνία, καθώς και φωτογραφικά και
ιστορικά έργα, έργα σχετικά µε τη γαστρονοµία κ.λ.π.
Με την επίδειξη της απόδειξης της εγγραφής σας µπορείτε να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν την
κάρτα µέλους της Βιβλιοθήκης, που θα ισχύει για την περίοδο των µαθηµάτων. Συµβουλεύουµε
τους µαθητές να ανανεώνουν την κάρτα τους µε κάθε εγγραφή.
Όλοι οι µαθητές του Α1 (Αρχάριοι) θα επισκεφτούν την βιβλιοθήκη κατά την διάρκεια του
µαθήµατος συνοδευόµενοι από τον καθηγητή τους, ώστε να τους παρασχεθούν οι πληροφορίες
σχετικές µε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, που βρίσκονται τα αντίτυπα που χρησιµοποιούνται
περισσότερο, πώς να συµβουλεύονται τον κατάλογο και να κάνουν κράτηση, ανανέωση, να
κατεβάζουν ηχο-βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία και άλλα ηλεκτρονικά µέσα.
Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι στην διάθεσή σας. Μην διστάσετε να ρωτήσετε ή να
ζητήσετε βοήθεια. Εκµεταλλευτείτε την ευκαιρία να εξασκήσετε τα ισπανικά σας:
Ana Roca: υπεύθυνη της βιβλιοθήκης ([email protected])
Ana Moreno: βοηθός βιβλιοθήκης ([email protected])
Τι µπορείτε να κάνετε µε την κάρτα της βιβλιοθήκης:
Υπηρεσίες µε φυσική παρουσία
-
Δανεισµός έως 10 αντιτύπων: (3 ταινιών, µουσικής ή περιοδικών ή 7 από όλα τα
υπόλοιπα)
Να συµβουλευθείτε δίγλωσσα ή µονόγλωσσα λεξικά για να κάνετε τα µαθήµατά σας
Εξάσκηση και βελτίωση των ισπανικών σας χάριν στο ενηµερωµένο τµήµα για Ισπανικά
ως ξένη γλώσσα
Συνεργασία µε τους συµµαθητές σας µε ταυτόχρονο σεβασµό της µελέτης των
υπολοίπων χρηστών
Ανάγνωση περιοδικών, παραµυθιών, ποίησης…
Παρακολούθηση ταινιών
Ακρόαση µουσικής
Αναζήτηση στο διαδίκτυο µε χρήση των υπολογιστών µας
Χρήση του υπολογιστή σας µε την υπηρεσία Wi-fi
Εκµάθηση χρήσης ενός ηλεκτρονικού βιβλίου ή Tablet
Φωτοτυπίες (µε σεβασµό των πνευµατικών δικαιωµάτων)
14
Υπηρεσίες εξ αποστάσεως
-
Ανανέωση του δανεισµού µια φορά (δεν γίνεται ανανέωση του δανεισµού των ταινιών,
της µουσικής και των περιοδικών)
Κράτηση αντιτύπων που έχουν δανειστεί άλλοι χρήστες
Κατέβασµα ήχο-βιβλίων
Κατέβασµα ηλεκτρονικών βιβλίων (σε µορφή pdf, DRM, steaming)
Αναζήτηση σε εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διαδικτυακό τύπο
Ωράριο της Βιβλιοθήκης:
Δευτέρα
10:30-15:00
Τρίτη
10:30-15:00 & 16:00-20:00
Τετάρτη
10:30-15:00 & 16:00-20:00
Πέµπτη
10:30-15:00
Παρασκευή
10:30-15:00 & 16:00-20:00
Σάββατο & Κυριακή
Κλειστή
3.- Βοηθείστε µας να γίνουµε καλύτεροι!
Στο Instituto Cervantes της Αθήνας προσπαθούµε συνεχώς να βελτιώνουµε την ποιότητα
των υπηρεσιών µας. Γι’ αυτό, η γνώµη σας είναι πολύ σηµαντική και θα θέλαµε να την
µοιραστείτε µαζί µας µε τους ακόλουθους τρόπους:
1) Ερωτηµατολόγια αξιολόγησης: στο τέλος κάθε τµήµατος θα σας αποστέλλουµε µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ένα ερωτηµατολόγιο που θα καλείστε να συµπληρώσετε, σε
λίγα µόνο λεπτά, µέσω του διαδικτύου. Αυτά τα ερωτηµατολόγια θα µας παράσχουν χρήσιµες
πληροφορίες σχετικά µε τις προτιµήσεις σας και την ποιότητα των υπηρεσιών µας, γι’ αυτό και
σας παροτρύνουµε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, ώστε να µπορέσουµε να συνεχίσουµε
να βελτιωνόµαστε.
2) Προσωπικό του Ινστιτούτου: µπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε υπάλληλο του
Ινστιτούτου για να εκφράσετε τις ανησυχίες, απορίες ή προτάσεις σας για βελτίωση. Θα
είµαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουµε και να διαβιβάσουµε το αίτηµά σας στο αντίστοιχο τµήµα
στην περίπτωση που δεν µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε προσωπικά.
4.- WI-FI
Το Instituto Cervantes προσφέρει δωρεάν WI-FI στο ισόγειο και στη Βιβλιοθήκη. Μπορείτε
να ζητήσετε τον κωδικό πρόσβασης στην υποδοχή της εισόδου ή στη Βιβλιοθήκη.
IV.- ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.- Πώς θα ξέρω ποιο είναι το επίπεδό µου στα ισπανικά;
15
Εάν ήδη έχετε κάποιες γνώσεις στα ισπανικά και επιθυµείτε να παρακολουθήσετε µαθήµατα
στο Instituto Cervantes, θα πρέπει να κάνετε ένα κατατακτήριο τεστ για να δείτε σε ποιο
τµήµα µπορείτε να εγγραφείτε.
Το τεστ γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.- Έχετε γνώσεις στα ισπανικά γιατί ασχοληθήκατε στο σπίτι, µε φίλους ή αλλού και θέλετε να
µάθετε το επίπεδό σας.
2.- Έχετε µάθει ισπανικά στη διάρκεια των διακοπών σας σε κάποια ισπανόφωνη χώρα. Σε
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το αποδείξετε µε κάποιο πιστοποιητικό.
Το κατατακτήριο τεστ δεν χρησιµεύει για να παραλείψετε ή να περάσετε ένα τµήµα.
Μπορείτε να κάνετε το κατατακτήριο τεστ οποτεδήποτε θέλετε, αφού προηγουµένως κλείσετε
ραντεβού, ή κατά την περίοδο των εγγραφών. Σε αυτή την περίπτωση, τα ωράρια είναι:
Πρωί
Δευτέρα έως Πέµπτη
11:00 - 13:00
Απόγευµα
16:00 - 18:00
Το κατατακτήριο τεστ κοστίζει 50€, τα οποία, κατά την εγγραφή σε τµήµα, θα αφαιρεθούν από
την τιµή των διδάκτρων. Εάν δεν δηµιουργηθεί το συγκεκριµένο τµήµα, το ποσό δεν
επιστρέφεται.
2.- Πόση ώρα διαρκεί το µάθηµα;
Η διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά. Το µάθηµα αρχίζει την αναγραφόµενη ώρα και τελειώνει 10
λεπτά νωρίτερα, µε ένα 10λεπτο διάλειµµα.
Στα 4ωρα µαθήµατα κάθε µιάµιση ώρα υπάρχει διάλειµµα 15 λεπτών.
3.- Μπορώ να αλλάξω τµήµα, τάξη ή επίπεδο;
a) Αλλαγή ωραρίου στο ίδιο τµήµα: οι µαθητές θα µπορούν να αλλάξουν ωράριο εφόσον
δικαιολογούν το αίτηµά τους (παράδειγµα: πρόβληµα µε το ωράριο εργασίας, το σχολείο ή το
πανεπιστήµιο) και εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα στο τµήµα που επιλέγουν, αλλά, συγχρόνως,
χωρίς να επηρεάζεται ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός για τη λειτουργία του τµήµατος από
το οποίο αποχωρούν.
β) Αλλαγή τάξης ή επιπέδου: η αλλαγή τάξης ή επιπέδου θα γίνεται µόνο εφόσον διαπιστωθεί
ότι ο µαθητής δεν βρίσκεται στην τάξη ή το επίπεδο που του αντιστοιχούν. Γι’ αυτό θα
λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του καθηγητή και, εάν χρειάζεται, ο µαθητής θα δίνει ένα
κατατακτήριο τεστ.
4.- Μπορώ να διαλέξω καθηγητή;
Η επιλογή του καθηγητή δεν είναι δυνατή. Όλοι οι καθηγητές του Instituto Cervantes είναι
πτυχιούχοι, µε συγκεκριµένη ειδική κατάρτιση στη διδασκαλία των ισπανικών ως ξένης
γλώσσας και µεγάλη διδακτική εµπειρία. Αυτό σηµαίνει ότι η ποιότητα είναι εγγυηµένη
ανεξαρτήτως του προσώπου.
16
5.- Θα έχω τον ίδιο καθηγητή σε όλες τις τάξεις;
Όχι. Πιστεύουµε ότι η αλλαγή του καθηγητή είναι προς όφελος του µαθητή, µιας και αυτός θα
έχει την ευκαιρία να ακούει διαφορετικές εκφορές και χροιές της γλώσσας και να γνωρίζει
νέους τρόπους δουλειάς.
6.- Γιατί µιλάµε πάντα ισπανικά;
Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό ο µαθητής να βρίσκεται σε επαφή µε τη γλώσσα από την πρώτη
κιόλας ηµέρα, οπότε θα µπορεί να ακούει συνέχεια ισπανικά. Μια γλώσσα µαθαίνεται µιλώντας
την, γι’ αυτό εκµεταλλευόµαστε όλες τις ευκαιρίες για εξάσκηση. Εξηγούµε τα πάντα στα
ισπανικά µε απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να καταλαβαίνει ο µαθητής (γραφική και οπτική
υποστήριξη, επαναλήψεις, κλπ.). Φυσικά, εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εξήγησης, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε τα ελληνικά ή τα αγγλικά. Σε κάθε περίπτωση, ο καθηγητής και το
προσωπικό του Ινστιτούτου θα είναι πάντα πρόθυµοι να σας βοηθήσουν.
7.- Γιατί είναι καλό να είστε σε µια µεγάλη οµάδα;
Λόγω της µεθοδολογίας που χρησιµοποιούµε στο IC, χρειαζόµαστε τάξεις µε ικανό αριθµό
συµµετεχόντων. Είναι αποδεδειγµένο ότι αυτή η µέθοδος έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:
1.- Δυνατότητα µελέτης µε τους συµµαθητές και, ως εκ τούτου, περισσότερες ευκαιρίες
εξάσκησης σε πραγµατικές καταστάσεις, µιας και µαθαίνουµε τη γλώσσα για να επικοινωνούµε
κοινωνικά.
2.- Δουλειά σε οµάδες, δηλαδή, ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και γνώσεων. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, οι εργασίες γίνονται καλύτερα και σε λιγότερο χρόνο, µιας και ο καθένας συνεισφέρει µε
αυτό που γνωρίζει.
3.- Συνεργατική εκµάθηση: εκµάθηση µε και από τους συµµαθητές, από τις προόδους και τα
λάθη τους.
4.- Αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι κοινωνικές δεξιότητες των µελών της
οµάδας.
8.- Πότε µπορώ να ζητήσω το πιστοποιητικό µου;
Μετά το τέλος των µαθηµάτων, οι µαθητές µπορούν να ζητήσουν τα εξής έγγραφα:
1.- Ενηµέρωση παρακολούθησης: είναι έγγραφο που γνωστοποιεί ότι ο µαθητής έχει
ολοκληρώσει το τµήµα στο οποίο γράφτηκε. Είναι δωρεάν και µπορεί να ζητηθεί από τη
Γραµµατεία µετά το τέλος του εν λόγω τµήµατος.
2.- Πιστοποιητικό προόδου: Στο πιστοποιητικό αυτό περιλαµβάνεται ο βαθµός προαγωγής του
τµήµατος. Μπορεί να ζητηθεί από τη Γραµµατεία. Κοστίζει 10€.
17
3.- Δικαιολογητικό παρακολούθησης ή εγγραφής σε τµήµα: για τους µαθητές που ίσως
χρειαστεί να το παρουσιάσουν στην εργασία τους ή στη σχολή τους. Το ζητάτε από τη
Γραµµατεία.
4.- Δελτίο σπουδών: το έγγραφο αυτό περιέχει τα τµήµατα που έχει παρακολουθήσει ο
µαθητής στη διάρκεια των σπουδών του. Το ζητάτε από τη Γραµµατεία.
18