Κατεβάστε το BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Χαράλαμπος Τσαϊρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικής του Τμήματος
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Στατιστική). Σπούδασε Μαθηματικά στο
Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε τη διδακτορική
διατριβή του στον Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών
του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο τίτλος της
διδακτορικής του διατριβής είναι Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών και censoring.
Είναι μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Έχει διδάξει Μαθηματικά
(Καθαρά, Εφαρμοσμένα, Οικονομικά), Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα
(Μαθηματικός Προγραμματισμός, Δυναμικός Προγραμματισμός), Πληροφορική και
Δημογραφία. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Διαθέτει
ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε θέματα Στατιστικής Θεωρίας
Πληροφοριών, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων και Κοινωνικής Στατιστικής.
Μεταξύ των δημοσιεύσεών του περιλαμβάνονται οι παρακάτω:
Tsairidis, Ch. (1999). Statistical information theory and censoring. PhD Thesis,
Section of Probability, Statistics and Operational Research, Department of
Mathematics, University of Ioannina (in Greek).
Tsairidis, Ch., Ferentinos, K. and Papaioannou, T. (1996). Information and random
censoring. Information Sciences, 92, 159-174.
Tsairidis, Ch., Zografos, K. and Ferentinos, K. (1997). Fisher's information matrix
and ϕ -divergence for finite and optimal partitions of the sample space.
Communications in Statistics - Theory and Methods, 26, 2271-2289.
Tsairidis, Ch., Zografos, K., Ferentinos, K. and Papaioannou, T. (2001). Information
in quantal response data and random censoring. Annals of the Institute of
Statistical Mathematics, 53, 528-542.
Papaioannou, T. and Tsairidis, Ch. (2002). A note on defining information in
noninformative random censoring. Far East Journal of Theoretical Statistics,
8, 1-11.
Menendez, M. L., Pardo, L., Tsairidis, Ch. and Zografos, K. (2003). Selection of the
best population: An information theoretic approach. Metrika, 58, 117-147.
Papaioannou, T. Ferentinos, K. and Tsairidis, Ch. (2007). Some information theoretic
ideas useful in statistical inference. Methodology and Computing in Applied
Probability, 9, 307-323.
Maditinos, D., Sevic, Z. and Tsairidis, Ch. (2010). Intellectual Capital and Business
Performance: An Empirical study for the Greek Listed Companies. European
Research Studies Journal, XIII (3), 145-167.
Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, Ch., and Theriou, G. (2011). The impact of
intellectual capital on firms’ market value and financial performance. Journal
of Intellectual Capital, 12 (1), 132-151.
Maditinos, D., Tsairidis, Ch., and Grigoriadis, Ch. (2011). Internet Banking user
acceptance: Evidence from Greece and Bulgaria. Journal of International
Research Publications: Economy & Business, 6, 4-24.
Maditinos, D., Chatzoudes, D. and Tsairidis, Ch. (2012). Factors affecting ERP
system effective implementation. Journal of Enterprise Information
Management, 25 (1), 60-78.
Maditinos, D., Chatzoudes, D. and Tsairidis, Ch. (2012). Spreadsheet error detection:
an empirical examination in the context of Greece. Business, Management and
Education, 10 (1), 128-143.
Kaltsidou, D., Tsairidis, Ch. and Dimitriadis, E. (2013). Familiarity and new
technologies: The impact of students’ gender. 3rd International Conference:
Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and
Administrative Sciences (QMEAS 2013), Athens, Greece, 218-223.
Μαθήματα που διδάσκει (Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015)
Κοινωνική Στατιστική I, Κοινωνική Στατιστική II, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων,
Πληροφορική I, Πληροφορική II
Γραφείο: 14
Τηλέφωνο: 2531039441
Fax: 2531039442
E-mail: [email protected]
2