μέσα από το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής

Greenweek
b u s i n e s s + ρ ε π ο ρ τα ζ + e c o n e w s + ε κ δ η λ ω σ ε ι σ + δ ρα σ ε ι σ
Εβδομαδιαία εφημερίδα για το περιβάλλον
Σάββατο
08/11
2014
Τεύχος
61
www.greenweek.gr
ECO POLITICS 3
Η Αθήνα του
μέλλοντος
Νέο θεσμικό πλαίσιο
για άδειες χρήσης
νερού και έργα
αξιοποίησης
των υδάτων
ECO NEWS 8-9
Οι υψηλότερες
θερμοκρασίες που
σημειώθηκαν ποτέ
στον πλανήτη
μέσα από το Σχέδιο Ολοκληρωμένης
Αστικής Παρέμβασης
ΔΡΑΣΕΙΣ 9
«Με-Νού»: Δωρεάν
Γεύμα κατά της
σπατάλης τροφίμων
για 5.000 άτομα
ECO POLITICS 10
Το ΥΠΕΚΑ καταπολεμά
την ανεξέλεγκτη
διάθεση αποβλήτων
EVENTS 11
Κυριακή 9
Νοεμβρίου 2014:
Ημέρα υιοθεσίας
της γάτας
η πρασινη
αποψη
μασ
Με μια ματια
Η Αθήνα του μέλλοντος
Φ
ανταστείτε μια Αθήνα δίχως παραβατικότητα, με το
κέντρο να σφύζει από ζωή και πολιτιστικές δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα σε όλη την πρωτεύουσα, μια «πράσινη» και λειτουργική πόλη, καθαρή
και υγιεινή, δίχως λαθρομετανάστες και αστέγους, μια
πόλη ανθρώπινη και φιλική προς τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, εν ολίγοις μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.
Κάπως έτσι σκιαγραφείται η Αθήνα του μέλλοντος
μέσα από το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), το οποίο θεσμοθετήθηκε με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον
υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη μέσα στην εβδομάδα
που πέρασε.
«Η
Greenweek
Ε β δομαδ ι αία ε φ ημε ρ ίδα γ ι α το πε ρ ι β ά λ λ ον
ΕκδοτΗσ
Νίκος Καραμάνογλου
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Γιώργος Ζαχάρης
ART DIRECTOR
Αντώνης Μεϊμάρογλου
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Eurokinissi
Σύμβ. Εμπορικής αναπτυξησ
Παναγιώτης Αντωνιάδης
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 210 7522600, Fax.: 210 7510501
[email protected] www.greenweek.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ
GREEN WEEK FREE PRESS
Zηνοδότου 1, 11633 Αθήνα
2 / Σάββατο 08/11 2014 / GREENWEEK
έγκριση του ΣΟΑΠ καταδεικνύει την
πολιτική μας βούληση να υλοποιήσουμε
μια στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»,
ανέφερε αρχικά ο κ. Μανιάτης για να συνεχίσει λέγοντας
πως «πρόκειται για ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο, ένα
σχέδιο απολύτως ρεαλιστικό, καταστάλαγμα ευρύτατης διαβούλευσης και στενής συνεργασίας όλων των συναρμόδιων Αρχών,
Φορέων και Υπηρεσιών».
Σ
ύμφωνα με τον ΥΠΕΚΑ, «το ΣΟΑΠ αποτελεί στην πράξη τη
διέξοδο για να επιλύσουμε στρεβλώσεις δεκαετιών και να
προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα
δώσουν αναπτυξιακή ώθηση όχι μόνο στην πόλη της Αθήνας, αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσω του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα
προβλήματα και προωθούμε σειρά δράσεων βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Η πόλη
αποκτά πλέον την οικονομική αναζωογόνηση και αίγλη που δικαιούται και οι πολίτες της την ποιότητα ζωής που τους αξίζει».
Ανάμεικτα συναισθήματα άφησε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας η
πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κλιματικούς στόχους των
χωρών-μελών. Από τη μια πλευρά η απόφαση για μείωσης των ρύπων κατά 40%
χαρακτηρίζεται ως «γενναία» πόσω μάλλον
όταν σε αυτή συναίνεσαν 28 χώρες. Από
την άλλη ο στόχος για διείσδυση των ΑΠΕ
σε ποσοστό 27% ως το 2030 χαρακτηρίζεται χαμηλός και ασύμβατος με αυτόν της
μείωσης των εκπομπών.
Μια νέα αμερικανική μελέτη των ερευνητών του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου
Γουντς Χολ της Μασαχουσέτης διαπιστώνει ότι η Γη γεννήθηκε υγρή, καθώς αποτελεί τον καρπό της συσσωμάτωσης
αστεροειδών που περιείχαν μεγάλες
ποσότητες νερού.
Ο ιδρυτής του Προγράμματος Επιστημών
της Ζωής του Harvard
Business School
Χουάν Ενρίκεζ
πιστεύει ότι οι άνθρωποι εξελισσόμαστε σε
ένα διαφορετικό
είδος. Ο δρ. Ενρίκεζ
εκτιμά πως οι άνθρωποι σε 500 χρόνια από
σήμερα θα είναι ψηλότεροι, θα έχουν
μεγαλύτερα κεφάλια και θα υπάρχει ακόμα
μεγαλύτερη ποικιλομορφία στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά.
Α
ξίζει να σημειωθεί, πως για την ολοκλήρωση του Σχεδίου
προηγήθηκε διαβούλευση και πολύμηνη συνεργασία των
συναρμόδιων υπουργείων, με τον συντονισμό του ΥΠΕΚΑ.
Το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από τον δήμο Αθηναίων, καθώς και
από την περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα, ο δήμος Αθηναίων θα είναι
υπεύθυνος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΟΑΠ. Μέσα από αυτή την αξιολόγηση το Πρόγραμμα
μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται, ώστε να είναι
πάντα επίκαιρο και να θέτει τις προτεραιότητες, όπως αυτές θα
προκύπτουν.
«ο σποροσ»
Οικολογικά θα φωτίζεται το αριστούργημα που δημιούργησε ο Μιχαήλ Άγγελος
πάνω από την Αγία Τράπεζα της Καπέλα
Σιξτίνα στο Βατικανό χάρη σε 7000
λαμπτήρες LED που θα αναδείξουν νέες
πτυχές της περίφημης νωπογραφίας.
{ eco news }
Νέο θεσμικό πλαίσιο για άδειες χρήσης
νερού και έργα αξιοποίησης των υδάτων
Δ
ημοσιεύθηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση που
προώθησε ο Αναπληρωτής
Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς
για την αδειοδότηση της χρήσης
νερού και της εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης υδάτων. Πρόκειται
για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα
ισχύει εφεξής για κάθε χρήση ή
έργο αξιοποίησης νερού, όπως
για παράδειγμα οι γεωτρήσεις
(υδρευτικές, αρδευτικές κ.ά.) και
τίθεται άμεσα σε ισχύ.
Το ΥΠΕΚΑ, μέσω της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων, προώθησε
την αλλαγή της ανωτέρω διαδικασίας μετά από εκτεταμένη διαβούλευση τα τελευταία δύο χρόνια και μακρά συνεργασία με όλες
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και
τα συναρμόδια Υπουργεία. Η νέα
ΚΥΑ με θέμα «Κατηγορίες αδειών
χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία
και όροι έκδοσης ή τροποποίησης
των αδειών, περιεχόμενο και
διάρκεια ισχύος τους και άλλες
διατάξεις» απλοποιεί και προτυποποιεί την αδειοδότηση για τη
χρήση και τα έργα αξιοποίησης
υδάτων, σε συνδυασμό με την
καταγραφή όλων των σημείων
υδροληψίας, που ήδη προβλέπεται και εξελίσσεται με τη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου
Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
Με τη νέα ΚΥΑ απλοποιούνται
και προτυποποιούνται οι διαδικασίες και τα έντυπα, τίθενται
δεσμευτικές προθεσμίες στη διοίκηση για απάντηση στην αίτηση
του πολίτη, ξεκαθαρίζουν πλήρως
οι αρμοδιότητες εποπτείας και
ελέγχου ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Οι άδειες χρήσης
νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Υδάτων. Προβλέπεται
η αξιολόγηση, πριν την αδειοδότηση, της συμβατότητας κάθε
χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης
της περιοχής λεκάνης απορροής
ποταμού, με τις τυχόν ισχύουσες
κανονιστικές διατάξεις, αλλά και
με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής
στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων.
Επιπλέον, με το σχέδιο ΚΥΑ
επανακαθορίζονται τα ποσά των
διοικητικών προστίμων για τους
παραβάτες της διαδικασίας, ανά-
Η νέα ΚΥΑ απλοποιεί
και προτυποποιεί
την αδειοδότηση
για τη χρήση και τα
έργα αξιοποίησης
υδάτων, σε
συνδυασμό με την
καταγραφή όλων
των σημείων
υδροληψίας
λογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Οι διατάξεις της ΚΥΑ που
τίθεται σε ισχύ αφορούν τις χρήσεις υδάτων από ενεργά σημεία
υδροληψίας, τα έργα αξιοποίησης
των υδατικών πόρων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες χρήσεις
που περιγράφονται και τις υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν
ήδη κωδικό καταγραφής στο
«Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)». Σημειώνεται ότι
προϋπόθεση για την αδειοδότηση
είναι η καταγραφή στο ΕΜΣΥ. Οι
χρήσεις νερού για τις οποίες
απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι η ύδρευση, η αγροτική,
η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να
αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις, όσο και όταν έπονται έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Τα έργα αξιοποίησης υδατικών
πόρων για τα οποία απαιτείται η
έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων
είναι υδροληψίες από υδατορέματα, υδροληψίες από λίμνες,
υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης, καθώς και έργα αγωγών
μεταφοράς νερού και δεξαμενές
αποθήκευσης νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω έργα. Δεν
απαιτείται άδεια χρήσης ή/και
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις σημείων
υδροληψίας.
Ένα διαφορετικό
«σχολείο» από την
Ορνιθολογική Εταιρεία
στο Πάρκο Τρίτση
να «σχολείο» διαφορετικό από όλα τα άλλα ανοίγει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για τα μέλη, τους εθελοντές και το ευρύτερο κοινό. Από
την Κυριακή 2 Νοεμβρίου άρχισε
ένας κύκλος σεμιναρίων στο Πάρκο
«Α. Τρίτσης» (Αίθουσα ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ,
ώρες 11:00-13:30), με την ονομασία
«Σχολείο Πουλιών», μέσω των
οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν
περισσότερα για τους «φτερωτούς
φίλους», θα εκπαιδευτούν στην αναγνώρισή τους και θα μυηθούν στις
τεχνικές παρατήρησης. Τα σεμινάρια
συνοδεύονται από εξορμήσεις, με τη
βοήθεια έμπειρων μελών της Ορνιθολογικής, σε βιοτόπους εντός Αττικής,
ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την παρατήρηση πουλιών και
να μπορούν να συμμετάσχουν σε
εθελοντικές δράσεις.
E
Greenweek
...για το Περιβάλλον
www.greenweek.gr
Λεηλασίες και εγκατάλειψη ρημάζουν το Τατόι
Ε
λλιπής φύλαξη, ανύπαρκτες υποδομές και πλήθος
επισκεπτών συνθέτουν ένα
ιδιόμορφο και καταστροφικό
φόντο για το άλλοτε περικλεές
κτήμα των 42.000 στρεμμάτων.
Ανοιχτό πλέον στο κοινό, το
Κτήμα Τατοΐου υποδέχεται περισσότερους από 3.000 επισκέπτες,
τόσο τα Σαββατοκύριακα, όσο και
τις υπόλοιπες αργίες. Όμως η
κοσμοσυρροή σε ένα κτήμα χωρίς
υποδομές και με ελλιπή φύλαξη
προσθέτει νέα προβλήματα στα
ήδη υπάρχοντα. Παρά τις προσπάθειες των υπάλληλων του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνηθας, των δασικών και αστυνομικών υπαλλήλων,
των Φίλων Κτήματος Τατοΐου και
μιας ομάδας εθελοντών πολιτικής
προστασίας από το Κρυονέρι, το
κτήμα οδηγείται στην εξαθλίωση
και στην καταστροφή.
Ανοιχτό πλέον στο
κοινό, το Κτήμα
Τατοΐου, υποδέχεται
περισσότερους
από 3.000
επισκέπτες, τόσο
τα Σαββατοκύριακα,
όσο και τις
υπόλοιπες αργίες
Τα διατηρητέα κτίρια του Τατοΐου λεηλατούνται, ενώ ο κίνδυνος
πυρκαγιάς απειλεί ανά πάσα
στιγμή το πλούσιο δασικό οικοσύστημα. Οι επισκέπτες ανάβουν
φωτιές για μπάρμπεκιου, ενώ
απαγορεύεται, και φεύγοντας
αφήνουν πίσω τους ίχνη της
παρουσίας τους: σωρούς από
σκουπίδια. Οι λεηλασίες στα ακί-
νητα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα.
Πριν από λίγο καιρό εκλάπησαν
από το κτίριο του προσωπικού
τουλάχιστον τρία περίτεχνα
σώματα καλοριφέρ από χυτοσίδερο με σκαλιστά ανθέμια στο
πλάι. Επίσης ένα-ένα «εξαφανίζονται» τα μαρμάρινα κολονάκια της
πισίνας του ανακτόρου.
Ως αγροτικό νοείται
πλέον το εισόδημα
από ΑΠΕ
ο εισόδημα που προέρχεται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας έως 100 KW θα θεωρείται
και θα φορολογείται εφεξής ως
αγροτικό. Αυτό αποφασίστηκε μετά
από διαδοχικές συναντήσεις που
είχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Την ανάγκη αλλαγής του τρόπου φορολόγησης είχε
θέσει εδώ και μήνες ο κ. Καρασμάνης προς το υπουργείο Οικονομικών,
ζητώντας την εφαρμογή του Νόμου
3874/2010 (ΦΕΚ 151Α) περί μητρώου
Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ο οποίος περιλάμβανε ανάλογη
ρύθμιση, πράγμα το οποίο και έγινε
αποδεκτό από τον υπουργό
Οικονομικών.
T
GREENWEEK
/ Σάββατο 08/11 2014 / 3
{ eco news }
Ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα
από βιοαέριο στη Θεσσαλία
Η
σύμβαση για το πρώτο
έργο που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος JESSICA υπεγράφη στη
Λάρισα, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή επένδυση, στην οποία
προχώρησε η «Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ», η οποία έχει
δρομολογήσει την κατασκευή και
λειτουργία μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση
βιομάζας ισχύος 5,252 μεγαβάτ
στη δημοτική κοινότητα Βαμβακούς του Δήμου Φαρσάλων. Το
έργο, κόστους 18,5 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 10,5 εκατ. ευρώ
προέρχονται από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ
JESSICA, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο και να
δημιουργήσει τουλάχιστον 100
νέες θέσεις εργασίας.
Όπως επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος συνε-
χάρη τους επιχειρηματίες και την
τράπεζα για την προώθηση της
επένδυσης, «πρόκειται για ένα
έργο μεγάλης περιβαλλοντικής,
ενεργειακής και αναπτυξιακής
σημασίας για τη Θεσσαλία,
καθώς θα αποτελέσει τη μεγαλύ-
Πρόκειται για ένα
έργο μεγάλης
περιβαλλοντικής,
ενεργειακής και
αναπτυξιακής
σημασίας για τη
Θεσσαλία, καθώς
θα αποτελέσει τη
μεγαλύτερη
μονάδα παραγωγής
βιοαερίου από
υποπροϊόντα του
πρωτογενούς
τομέα στην Ελλάδα
τερη μονάδα παραγωγής βιοαερίου από υποπροϊόντα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Η
καινοτόμος ιδιωτική πρωτοβουλία αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς
πόρους με στόχο τη δημιουργία
δεκάδων θέσεων εργασίας, την
ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής, αλλά και τη
βιώσιμη διαχείριση των απορριμ-
μάτων της τοπικής γεωργικής και
κτηνοτροφικής περιοχής. Σε
τέτοιες προσπάθειες θα είμαστε
πάντοτε υποστηρικτές και αρωγοί, γιατί αυτή είναι η νέα μορφή
ανάπτυξης που σχεδιάζουμε.
Έτσι θα γίνει ανταγωνιστική και
παραγωγική κάθε γωνιά και κάθε
δράση της ελληνικής υπαίθρου».
Το JESSICA υλοποιείται στην
Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία
του Υπουργείου Ανάπτυξης και
της ΕΤΕΠ με πόρους του ΕΣΠΑ
2007-2013 και στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα
έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτή την
περίοδο βρίσκονται στο στάδιο
αξιολόγησης στη Θεσσαλία 13
έργα συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 93,5 εκατ. ευρώ
που αιτούνται χρηματοδότηση
από το JESSICA ύψους 50,2 εκατ.
ευρώ. Τα έργα που αξιολογούνται
αφορούν ενδεικτικά, παραγωγή
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, δημιουργία
θεματικών πάρκων, ενεργειακή
αναβάθμιση συστημάτων οδοφωτισμού, αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων, και λοιπών ανάλογων έργων.
Ποδηλασία: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2015
και η τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΟΠ
Ολοκληρώθηκε μ’ επιτυχία
η Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας
(Ε.Ο.Π.), παρουσία της
πλειοψηφίας των
εκπροσώπων των
σωματείων της.
Ε
ξέφρασαν τη στήριξή τους
στο σχεδιασμό της Διοίκησης της ΕΟΠ για το
2015, που αποτελεί χρονιά ορόσημο για την πρόκριση όσο το
δυνατόν περισσότερων αθλητών
ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο (Βραζιλία). Η
Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία
των 28 σωματείων που είχαν
δικαίωμα ψήφου. Τα 20 απ’ αυτά
τα σωματεία ψήφισαν υπέρ της
έγκρισης του προϋπολογισμού
της Ε.Ο.Π. για τη νέα χρονιά, ενώ
μόλις 3 σωματεία ψήφισαν κατά
και 5 σωματεία παρών.
Ο Ταμίας της Ε.Ο.Π. Παναγιώτης Πριστούρης έκανε αναλυτική
παρουσίαση των προϋπολογιζόμενων εσόδων και εξόδων της
4 / Σάββατο 08/11 2014 / GREENWEEK
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για τη
νέα χρονιά, που ανέρχονται σε
1.201.800 ευρώ. Ο Πρόεδρος της
Ε.Ο.Π. Αθανάσιος Τερζής ανέ-
Το 2015 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την
πρόκριση όσο το δυνατόν περισσότερων
αθλητών ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο στη Βραζιλία
φερε μεταξύ άλλων ότι σε αυτή τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία
πρέπει όλοι όσοι αγαπούν το
άθλημα να κινηθούν συντονισμένα και όχι διασπαστικά και με
σκοπιμότητες και κάλεσε όλους
τους εκπροσώπους των σωματείων της Ε.Ο.Π. να βοηθήσουν ο
καθένας με τον δικό του τρόπο
για το καλό του αθλήματος.
Ομόφωνα εγκρίθηκε επίσης
στην Τακτική Γενική Συνέλευση
(στις 31.10.2014) και η τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΟΠ, η
οποία έγινε κατόπιν των υποδείξεων της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (ΓΓΑ) για την εναρμόνιση του Καταστατικού με τον
ισχύοντα αθλητικό νόμο. Μεταξύ
των τροποποιήσεων που ψηφίσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα
περιλαμβάνεται και η μείωση του
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Π. από 15
σε 11, η οποία θα έχει ισχύ για την
επόμενη τετραετή θητεία του
Διοικητικό Συμβούλιο που θα
εκλεγεί κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2016.
Οβίδα σε μονάδα
κομποστοποίησης
απορριμμάτων
ργαζόμενοι σε εργοστάσιο μηχανικής
διαλογής απορριμμάτων
και κομποστοποίησης στα Χανιά
βρέθηκαν μπροστά σε μια οβίδα
του στρατού την Παρασκευή 31
Οκτωβρίου. Η οβίδα εντοπίστηκε
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
διαλογής των απορριμμάτων, η
οποία σταμάτησε και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Στο σημείο
έφτασε η αστυνομία και πυροτεχνουργός που παρέλαβε την οβίδα,
η οποία ήταν τοποθετημένη μέσα
σε έναν σάκο. Σύμφωνα με τους
ειδικούς πρόκειται για εκπαιδευτική ρουκέτα. Άγνωστο παραμένει
πώς βρέθηκε μεταξύ των απορριμμάτων, ενώ όπως εκτιμάται είχε
τοποθετηθεί μέσα σε κάδο ανακύκλωσης. Για την υπόθεση διατάχθηκε σχετική έρευνα.
E
Διαφορετικά
αερόπλοια από
το μέλλον
α αερόπλοια μεσουράνησαν από το 1925
έως τις 6 Μαΐου 1937 οπότε
και ανεφλέγη το Χίντεμπουργκ, το
μεγαλύτερο και πιο πολυτελές αερόπλοιο της εποχής. Από τότε έχει
«κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι» και
τα αερόπλοια έχουν εξελιχθεί πάρα
πολύ, ενώ θεωρούνται πλέον απόλυτα ασφαλή. Παράδειγμα αποτελεί
το αερόπλοιο Cloudea, το οποίο
μοιάζει με ένα γιγάντιο μπαλόνι και
πρόκειται για την υλοποίηση μιας
ιδέας που θα αφορά στη μεταφορά
επιβατών γύρω από μεγάλες πόλεις
ή για να προσφέρει βοήθεια σε
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπως
π.χ. για τον Ερυθρό Σταυρό. Επιπλέον θα συμμετέχει σε φεστιβάλ
μουσικής αλλά και σε αθλητικούς
αγώνες ή συναυλίες, πετώντας πάνω
από στάδια και εγκαταστάσεις. Το
Cloudea είναι ένα φουτουριστικό
πρωτότυπο αερόπλοιο, που μοιάζει
με σύννεφο και ενσωματώνεται πλήρως στο περιβάλλον. Οι σχεδιαστές
του Elie Ahovi, Jérémie Levain και
Nicolas Lenotte αναμένουν την υλοποίηση του σχεδίου και εντυπωσιάζουν με τις ιδέες τους. Όσο για τις
εικόνες, αυτές καταδεικνύουν το
μέλλον των αιθέρων, όπου η μετακίνηση μέσα σε ένα μπαλόνι θα είναι
πολύ ενδιαφέρουσα.
T
Υπάρχει τελικά οικονομική θέρμανση;
Μ
όνιμη πηγή άγχους αποτελεί για τους καταναλωτές η επιλογή της κατάλληλης θέρμανσης με μοναδικό
ίσως κριτήριο, σε μια τέτοια
εποχή, το κόστος. Υπάρχει τελικά
οικονομική θέρμανση; Και αν ναι,
ποιος είναι ο πιο σύντομος και
απλός τρόπος εγκατάστασης ενός
ιδανικού συστήματος;
Σίγουρα η οικονομική θέρμανση
είναι η φθηνή και ασφαλής θέρμανση που χρησιμοποιούμε και όχι
η θέρμανση που δεν χρησιμοποιούμε. Σκοπός δεν είναι να χαιρόμαστε με μια παρατεταμένη καλοκαιρία, η οποία προμηνύει ήπιο χειμώνα (και ποιος το εγγυάται αυτό;)
και λειτουργεί αγχολυτικά στην
έλλειψη συστήματος θέρμανσης
(κλειστά καλοριφέρ κλπ) αλλά να
προνοούμε για την ύπαρξη ενός
επαρκούς συστήματος, το οποίο
είναι έτοιμο για χρήση ανά πάσα
ώρα και στιγμή.
Τα δημόσια κτίρια (σχολεία,
πανεπιστήμια, δήμοι, οργανισμοί)
αποτελούν ένα καλό παράδειγμα
καταπολέμησης της ακριβής θέρμανσης και σε μεγάλο βαθμό έχουν
προχωρήσει στην σύνδεση με
φυσικό αέριο. Με δεδομένα τα επιτυχημένα μοντέλα οικονομικής
θέρμανσης που έχουν ήδη εφαρμοστεί, το ΥΠΕΚΑ προχωρά και σε
παρεμβάσεις θεσμικού τύπου προκειμένου να συνδράμει στην υιοθέτηση χρήσης φυσικού αερίου από
τα νοικοκυριά. Πρόσφατα, όπως
είναι γνωστό, ανακοινώθηκε η επιδότηση αλλαγής καυστήρα με
φυσικό αέριο, καθιστώντας το ως
ένα «λαϊκό» καύσιμο που επιτρέπει
αυτονομία και χρήση από ομάδες
όλων των οικονομικών κατηγοριών
και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες
(ηλικιωμένοι κλπ).
Κόστος εγκατάστασης
και κόστος χρήσης
Το κόστος εγκατάστασης συστήματος φυσικού αερίου εξαρτάται από
το μέγεθος των έργων που απαιτούνται. Πολλές φορές αρκεί η αλλαγή
του καυστήρα και δεν χρειάζεται η
αντικατάσταση λέβητα. Το κόστος
εγκατάστασης της αυτόνομης θέρμανσης με φυσικό αέριο ξεκινά από
600 ευρώ και εξαρτάται από την ποιότητα της εγκατάστασης, όμως η
Αυτό, μεταξύ άλλων, συνέβη επειδή
φθήνυνε η διεθνής τιμή αερίου, ενώ
και η ΔΕΠΑ πέρασε στις ΕΠΑ τις
εκπτώσεις που εξασφάλισε στις
τιμές με τις οποίες προμηθεύεται το
καύσιμο. Οι ΕΠΑ με τη σειρά τους
πέρασαν τις εκπτώσεις στην κατανάλωση, οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση για τους
καταναλωτές.
Εκπτώσεις και
χρηματοδοτήσεις από τις ΕΠΑ
απόσβεση θεωρείται ότι γίνεται
πολύ γρήγορα και ουσιαστικά οι
καταναλωτές σε σχέση με τη χρήση
πετρελαίου δεν έχουν επιβάρυνση.
Με το πρόγραμμα επιδότησης
μετατροπής κεντρικών θερμάνσεων
πετρελαίου σε φυσικό αέριο (αφορά
30.000 νοικοκυριά σε Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη των οποίων
το ακίνητο έχει τιμή ζώνης έως
2.500 ευρώ), το κόστος μετατροπής
μειώνεται έως και 60%. Παράλληλα,
αναμένεται να απλοποιηθεί και η
διαδικασία καθώς προωθείται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δεν θα
απαιτείται η έγκριση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
Όσον αφορά καθαρά το κόστος
του καυσίμου, είναι ενδεικτικό ότι,
σύμφωνα με στοιχεία των ΕΠΑ, η
τιμή του αερίου έχει καταφέρει να
είναι έως και 38% χαμηλότερη σε
σχέση με αυτή του πετρελαίου.
Περαιτέρω μειώσεις στις τιμές φυσικού αερίου
Η τιμή του φυσικού αερίου βαίνει μειούμενη χάρη
στις εκπτώσεις προμήθειας που έχει πετύχει η
ΔΕΠΑ και στην μείωση των τιμών, η οποία μετακυλήθηκε μέσω των ΕΠΑ στους καταναλωτές. Τα
μηνύματα που έρχονται από την παγκόσμια αγορά
συνηγορούν στο ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα
μειωθούν και άλλο, ως αναμενόμενη εξέλιξη της
δυναμικής εισόδου του σχιστολιθικού αερίου κλπ.
Ειδικά για την Ελλάδα, υπάρχει το επιπλέον δεδομένο ότι θα γίνει ο αγωγός TAP και θα έρθει το αζέρικο αέριο, που εν γένει θα είναι φθηνότερο από το
ρωσικό. Συνεπώς, η επιλογή του φυσικού αερίου ως
καυσίμου θέρμανσης (είτε πρόκειται για νέες κατοι- αντικαταστήσουν το πετρέλαιο με φυσικό αέριο)
δικαίως θεωρείται ιδιαίτερα συμφέρουσα.
κίες είτε για υφιστάμενες κατοικίες που θέλουν να
Σύμφωνα με τον κ. Μπακούρα, Διευθυντή Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
Εξωτερικών Σχέσεων & Ρυθμιστικών
Υποθέσεων των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας, η τιμή του φυσικού
αερίου για τον φετινό χειμώνα εκτιμάται κατά μέσο όρο σε ~0,67 €/Nm3
και θα είναι κατά 10 - 11% φθηνότερη
σε σχέση με την περσινή (0,76 €/
Nm3), διατηρώντας τη διαφορά από
το πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό
άνω του 40% ενώ η τιμή για το πετρέλαιο Θέρμανσης αναμένεται σε ~1,15
€/lt λαμβάνοντας υπόψη την μείωση
στον ειδικό φόρο. Παράλληλα, στην
προηγούμενη σεζόν η μέση εξοικονόμηση ήταν στο 42% και ακόμη και
με τη μείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο η τιμή
του φυσικού αερίου θα έχει διαφορά
με το πετρέλαιο θέρμανσης στο επίπεδο του 35 με 40%. Παράλληλα,
από τον Ιανουάριο της προηγούμενης σεζόν μέχρι σήμερα λόγω των
διαπραγματεύσεων που έχουν γίνει
με τους προμηθευτές φυσικού
αερίου, η τιμή του φυσικού αερίου
έχει μειωθεί κατά 11% στους
καταναλωτές.
Οι ΕΠΑ προσφέρουν επιπλέον
οικονομικά κίνητρα με εκπτώσεις
στα τέλη σύνδεσης και άτοκης χρηματοδότηση. Η ΕΠΑ Αττικής επιδοτεί τις κεντρικές θερμάνσεις κατά
50%, όταν είναι κάτω από 140.000
θερμίδες και κατά 100% όταν η
εγκατεστημένη ισχύς τις ξεπερνά.
Στην αυτόνομη οικιακή θέρμανση τα
ποσά είναι ανάλογα με το πόσα διαμερίσματα υπάρχουν σε κάθε κτίριο
και παρέχονται επίσης εκπτώσεις
των τελών σύνδεσης. Πέρα όμως
από αυτό το κομμάτι, και για εκείνους οι οποίοι δε θα καταφέρουν να
μπουν στο πρόγραμμα των επιδοτήσεων, υπάρχει και η άτοκη χρηματοδότηση την οποία δίνει η εταιρεία
για κεντρικές θερμάνσεις που είναι
πάνω από 120.000 θερμίδες. Ανάλογες εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης
παρέχονται και από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης με ποσοστό που μπορεί να
ξεπεράσει το 50% (π.χ στις 86.000
θερμίδες που είναι περίπου 4 διαμερίσματα, οι καταναλωτές αντί να
πληρώσουν 1.400 ευρώ, πληρώνουν
600 ευρώ).
GREENWEEK
/ Σάββατο 08/11 2014 / 5
{ ρεπορταζ }
Η Αθήνα του
μέλλοντος μέσα
από το Σχέδιο
Ολοκληρωμένης
Αστικής
Παρέμβασης
Φανταστείτε μια Αθήνα δίχως παραβατικότητα,
με το κέντρο να σφύζει από ζωή και πολιτιστικές
δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα σε όλη την
πρωτεύουσα, μια «πράσινη» και λειτουργική πόλη, καθαρή
και υγιεινή, δίχως λαθρομετανάστες και αστέγους, μια
πόλη ανθρώπινη και φιλική προς τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, εν ολίγοις μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.
Κ
άπως έτσι σκιαγραφείται η
Αθήνα του μέλλοντος μέσα
από το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ),
το οποίο θεσμοθετήθηκε με την
υπογραφή της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης από τον υπουργό ΠΕΚΑ
Γιάννη Μανιάτη μέσα στην εβδομάδα που πέρασε.
«Η έγκριση του ΣΟΑΠ καταδεικνύει την πολιτική μας βούληση να
υλοποιήσουμε μια στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
κατά την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020», ανέφερε αρχικά ο κ.
Μανιάτης για να συνεχίσει λέγοντας
πως «πρόκειται για ένα σημαντικό
στρατηγικό εργαλείο, ένα σχέδιο
απολύτως ρεαλιστικό, καταστάλαγμα ευρύτατης διαβούλευσης και
στενής συνεργασίας όλων των
συναρμόδιων Αρχών, Φορέων και
Υπηρεσιών».
Σύμφωνα με τον ΥΠΕΚΑ, «το
ΣΟΑΠ αποτελεί στην πράξη τη διέξοδο για να επιλύσουμε στρεβλώσεις δεκαετιών και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις
που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση
Το ΣΟΑΠ είναι ένα
σύνθετο πρόγραμμα
δράσεων, με στόχο
την αντιμετώπιση
των προβλημάτων,
την ανατροπή της
υποβάθμισης και την
ανάδειξη του
ευρύτερου κέντρου
της Αθήνας
6 / Σάββατο 08/11 2014 / GREENWEEK
όχι μόνο στην πόλη της Αθήνας,
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της
Αττικής. Μέσω του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα προβλήματα και προωθούμε σειρά δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Η πόλη αποκτά πλέον την
οικονομική αναζωογόνηση και
αίγλη που δικαιούται και οι πολίτες
της την ποιότητα ζωής που τους
αξίζει».
Αξίζει να σημειωθεί, πως για την
ολοκλήρωση του Σχεδίου προηγήθηκε διαβούλευση και πολύμηνη
συνεργασία των συναρμόδιων
υπουργείων, με τον συντονισμό του
ΥΠΕΚΑ. Το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από τον δήμο Αθηναίων, καθώς
και από την περιφέρεια Αττικής.
Μάλιστα, ο δήμος Αθηναίων θα
είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΟΑΠ. Μέσα από αυτή
την αξιολόγηση το Πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται, ώστε να είναι πάντα επίκαιρο και να θέτει τις προτεραιότητες, όπως αυτές θα προκύπτουν.
Τι είναι το ΣΟΑΠ
Τι είναι όμως αυτό το Σχέδιο για την
Αθήνα; Το ΣΟΑΠ είναι ένα σύνθετο
πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την
αντιμετώπιση των προβλημάτων,
την ανατροπή της υποβάθμισης και
την ανάδειξη του ευρύτερου
κέντρου της Αθήνας, ενώ δεσμεύει
τις Υπηρεσίες ως προς τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησής του. Προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης και προβλέπει,
πέραν των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινω-
νικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Υλοποιείται για πρώτη φορά
και οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και θα έχουν ορίζοντα
υλοποίησης μέχρι το 2021.
Στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου
είναι:
Οι στρατηγικοί στόχοι για το κέντρο
της Αθήνας, όπως διαμορφώθηκαν
από τη διασταύρωση των προβλημάτων, των δυνατοτήτων και των
βασικών αρχών του προγράμματος
●●Ανάκτηση μητροπολιτικού ρόλου
του κέντρου της Αθήνας
●●Αποτελεσματική διαχείριση του
δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και
των διατιθέμενων πόρων
{ ρεπορταζ }
●●Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
●●Χωρική και κοινωνική συνοχή
●●Υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της
πληροφορίας έξυπνη πόλη
●●Αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου
●●Χωρική διαφοροποίηση
στρατηγικής
●●Διαμόρφωση ειδικών ζωνών
έντονης παρέμβασης με ρόλο
καταλύτη.
19 άξονες για την «Αθήνα των
ονείρων μας»
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με
απώτερο στόχο την στήριξη της
οικονομικής βάσης, την ανάκτηση
της κοινωνικής και πολιτισμικής
συνοχής και την επανακατοίκηση
του κέντρου, την αποκατάσταση
των συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας, την ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των πολεοδομικών
λειτουργιών, την ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης
και τέλος την βελτίωση των μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού
και συμμετοχής των πολιτών στον
«Η πόλη αποκτά
πλέον την
οικονομική
αναζωογόνηση και
αίγλη που δικαιούται
και οι πολίτες της
την ποιότητα ζωής
που τους αξίζει»
σχεδιασμό, προβλέπονται 70 «ενέργειες», οι οποίες ομαδοποιούνται
σε 19 άξονες και αποτελούν τα επιχειρησιακά στοιχεία του
Προγράμματος.
Οι άξονες του ΣΟΑΠ:
1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας.
Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση
των παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της
πόλης με παράλληλη αξιοποίηση
των σημαντικών αναπτυξιακών,
συγκριτικών και ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων της.
2. Ενίσχυση δραστηριοτήτων
κέντρου. Το βάρος πέφτει σε
μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση των βασικών οικονομικών
δραστηριοτήτων του κέντρου,
όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η
βιοτεχνία, οι υπηρεσίες.
3. Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας. Επανασχεδιασμός των λειτουργιών του κέντρου της πόλης
με έμφαση στον ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της με νέα εργαλεία, όπως τα «clusters» πολιτισμού, οι «θερμοκοιτίδες», οι
πολιτιστικοί πολύωροι.
4. Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων. Η
«αναθέρμανση» της αγοράς των
ακινήτων μπορεί να συμβάλλει
σημαντικά στην «αναθέρμανση»
της οικονομίας και στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού, κινητοποιώντας την επανακατοίκηση
του κέντρου και την επαγγελματική στέγαση. Ιδιαίτερη έμφαση
δίδεται σε μέτρα φορολογικών
και πολεοδομικών κινήτρων.
5. Ασφαλής διαβίωση. Η ριζική αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνθηκών στον τομέα της ασφαλούς
διαβίωσης και της ασφαλούς
επιχειρηματικής λειτουργίας στο
κέντρο της Αθήνας από την
αυξανόμενη εγκληματικότητα
των τελευταίων ετών αποτελεί
μακροπρόθεσμο εγχείρημα που
συνδέεται με την αντιμετώπιση
των αιτιών που αφορούν σε
ευρύτερες του ΣΟΑΠ τομεακές
πολιτικές. Πάραυτα, στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα
είναι απαραίτητη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προληπτικής,
αποτρεπτικής και κατασταλτικής
αστυνόμευσης.
6. Θέματα μεταναστών. Δίδεται
έμφαση σε μέτρα και δράσεις
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όξυνσης της εγκληματικότητας, που έχουν προκύψει
λόγω της συσσώρευσης παράνομων μεταναστών στο κέντρο της
Αθήνας.
7. Κοινωνικές υπηρεσίες. Στο επίκεντρο η προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω δράσεων για
την αντιμετώπιση προβλημάτων
σίτισης, περίθαλψης και στέγασης απόρων, καθώς και στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους
για το σύνολο των κατοίκων.
8. Επιστροφή κατοίκων και ανάσχεση
του φαινομένου απομάκρυνσης/
εγκατάλειψης. Μέτρα και δράσεις
για την επανάκαμψη και στήριξη
των κατοίκων στο κέντρο της
πόλης με σκοπό την ενδυνάμωση
του κοινωνικού ιστού και την
αναζωογόνησή της.
9. Αστικό τοπίο – τοπόσημα. Έμφαση
στην αισθητική αναβάθμιση και
ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων του δημοσίου χώρου της
πόλης που συνδέονται με τη
σύγχρονη, ιδίως μεταπολεμική,
ιστορία της Αθήνας, σε άμεση
και ουσιαστική συνέργεια με την
προώθηση του τουρισμού ως
σημαντικού οικονομικού εργαλείου για την πόλη.
10. Ελεύθεροι χώροι. Δίδεται
έμφαση στην απόκτηση νέων
ελεύθερων κοινόχρηστων
χώρων, καθώς και στην συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση
των υπαρχόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του
δικτύου των πεζοδρόμων, της
αισθητικής αναβάθμισης του
αστικού εξοπλισμού, καθώς και
της λειτουργικής συναρμογής
με τα οδικά Μαζικά Μέσα Μεταφορών και άλλα δίκτυα της
πόλης.
11. Ταυτότητα και branding. Δίδεται
έμφαση στην ανάδειξη συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε
επιμέρους περιοχές της πόλης,
ώστε να διαμορφωθεί μία
κεντρική ιδέα για τα χαρακτηριστικά και την αστική προσωπικότητα κάθε περιοχής.
12. Καθημερινή διαχείριση. Ομαλή
και ποιοτική διαχείριση της
καθημερινότητας, όπως σε
θέματα καθαριότητας, φωτισμού,
αδέσποτων ζώων, γκράφιτι,
στάθμευσης.
13. Κτηριακό απόθεμα. Σε κεντρικό
πλάνο οι υποδειγματικές και
πιλοτικές δράσεις, που είναι
πολύπλοκες και περιλαμβάνουν
τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
ρυθμίσεις.
14. Πολεοδομικές δράσεις. Οι αντίστοιχες ενέργειες αφορούν
παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων, τεχνικού και θεσμικού
χαρακτήρα και κατανέμονται σε
περισσότερους άξονες.
15. Βιώσιμη κινητικότητα. Η βιώσιμη
κινητικότητα αποτελεί συστατικό
στοιχείο της περιβαλλοντικά
βιώσιμης και συνεκτικής πόλης
και σχετίζεται κυρίως με σύγχρονα, μη ρυπογόνα, Μαζικά
Μέσα Μεταφορών και με τη
μυϊκή -μη μηχανική- κίνηση
στην πόλη, δηλαδή την κίνηση
πεζή και με ποδήλατο.
16. Περιβάλλον. Στο προσκήνιο η
δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και στη βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης.
17. Σχεδιασμός. Απαιτείται αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων,
όπως του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Αθήνας και ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, στο
πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας.
18. Ψηφιακή πόλη. Δίδεται έμφαση
στην εντεινόμενη ανάγκη ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας
του δήμου με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του, την
επαφή με τους πολίτες και τους
επισκέπτες, ώστε να επιτευχθεί
βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στην πόλη, προβολή της και
αποτελεσματικότερη διαχείριση
των δομών της.
19. Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης.
Ο άξονας έχει ως αντικείμενο
την τεχνική υποστήριξη της
εφαρμογής του ΣΟΑΠ, αφενός
σε επίπεδο ενεργειών (εξειδίκευση, επιχειρησιακός σχεδιασμός, σχεδιασμός εφαρμογής)
και αφετέρου σε επίπεδο συνολικού προγράμματος (συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων,
δημοσιότητα, αποτίμηση κ.λπ.).
GREENWEEK
/ Σάββατο 08/11 2014 / 7
{ ECO NEWS }
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν ποτέ
Είναι γεγονός ότι
κάθε καλοκαίρι
διαμαρτυρόμαστε
διαρκώς για τον
καύσωνα, αγνοούμε
όμως τι θα πει
πραγματική κάψα!
Γ
ιατί μπορεί μια σειρά από
φαινόμενα και δραστηριότητες να είναι ιδιαιτέρως καυτές, όπως η ζέστη από τον αναμμένο φούρνο και το εσωτερικό του
αυτοκινήτου που ξέμεινε στον ήλιο
με τα παράθυρα κλειστά, όλα αυτά
όμως είναι στην πραγματικότητα
δροσερά συγκρινόμενα με τα πραγματικά συννεφοκάματα του πλανήτη! Τώρα λοιπόν που έχει υποχωρήσει ο υδράργυρος από τα «κόκκινα», ώρα να ρίξουμε μια καυτή
ματιά στις αποπνικτικές ζέστες που
έχουν σημειωθεί στις 4 γωνιές του
πλανήτη μας, από την ασφάλεια
πάντα της φθινοπωρινής
δροσούλας…
Υψηλότερη θερμοκρασία
στην Ανταρκτική
Τιμή: 15 βαθμοί Κελσίου
Ήταν το 1974 όταν ο υδράργυρος
σκαρφάλωσε σε ιδιαιτέρως υψηλά
επίπεδα για την παγωμένη ήπειρο,
προκαλώντας αμηχανία και ανησυχία στους μετεωρολόγους της Νέας
Ζηλανδίας, στον σταθμό της οποίας
καταγράφηκε η θερμοκρασία. Το
φαινόμενο του θερμοκηπίου άρχισε
να δείχνει τα πρώτα του δείγματα,
σε μια εποχή μάλιστα που κανείς
δεν μιλούσε για την παγκόσμια
υπερθέρμανση…
Υψηλότερη θερμοκρασία
στην Αυστραλία
Τιμή: 51,7 βαθμοί Κελσίου
Το ημερολόγιο έδειχνε 2 Ιανουαρίου 1960, όταν σημειώθηκε η επίδοση-ρεκόρ στη θερμοκρασία μιας
ηπείρου που καλύπτεται κατά 70%
από ερήμους και άνυδρες εκτάσεις.
Παρά το γεγονός ότι ο καύσωνας
σημειώθηκε πριν από μισό αιώνα
στην πόλη Oodnadatta στα νότια της
ηπείρου, η Αυστραλία γνώρισε πρόσφατα τα δύο πιο καυτά καλοκαίρια
της εδώ και αιώνες…
Υψηλότερη θερμοκρασία
στην Ευρώπη
Τιμή: 48 βαθμοί Κελσίου
Είναι η Αθήνα που κρατά τα σκήπτρα του ευρωπαϊκού καμινιού, με
την επίδοση-ρεκόρ να σημειώνεται
στις 10 Ιουλίου 1977. Η τιμή αυτή
θεωρείται μάλιστα ότι σηματοδότησε την ευρωπαϊκή υπερθέρμανση! Το ανεπίσημο ρεκόρ το
8 / Σάββατο 08/11 2014 / GREENWEEK
κρατά όμως η ισπανική Σεβίλλη,
όπου στις 4 Αυγούστου 1881 ο
υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 50
βαθμούς Κελσίου, αν και δεν υπάρχει τρόπος να επιβεβαιωθεί η τιμή…
τους 70,7 βαθμούς Κελσίου, μια
τιμή επαρκέστατη δηλαδή για να
τηγανίσεις αυγό πάνω στο πυρακτωμένο έδαφος…
Υψηλότερη θερμοκρασία
στην Αφρική
Τιμή: 55 βαθμοί Κελσίου
Σε μια ήπειρο που μαστίζεται
Υψηλότερη θερμοκρασία στη
Λατινική Αμερική
Τιμή: 48,88 βαθμοί Κελσίου
Όχι, δεν έλαβε χώρα στα τροπικά
δάση του Αμαζονίου, όπως θα υπολόγιζε φυσικότατα κάποιος, ούτε σε
κάποια από τις διαβόητες ερήμου της
Νότιας Αμερικής, όπως η Ατακάμα,
το πιο άνυδρο μέρος του πλανήτη.
Ήταν η πόλη Rivadavia στα βόρεια
της Αργεντινής που έσπασε τα θερμόμετρα στις 11 Δεκεμβρίου 1905…
Υψηλότερη θερμοκρασία στην Ασία
Τιμή: 53,7 βαθμοί Κελσίου
Και πάλι οι έρημοι της αχανούς
ηπείρου θα φάνταζαν οι καλύτεροι
υποψήφιοι για υδραργυρικά υψηλά,
και πάλι όμως είναι μια πόλη, η
πέμπτη μεγαλύτερη του Πακιστάν,
που κρατά τα καυτά σκήπτρα. Η
Multan έζησε το καμίνι στις 26
Μαΐου 2010, με τον καύσωνα να στερεί τη ζωή σε αρκετούς κατοίκους.
Στην ιρανική μάλιστα έρημο, η θερμοκρασία της άμμου άγγιξε το 2005
Ήταν στις 10 Ιουλίου 1913 όταν σημειώθηκε
η υψηλότερη επισήμως καταγεγραμμένη
θερμοκρασία της Γης στη διαβόητη
αμερικανική έρημο Death Valley της
Νεβάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει
τους 56,6 βαθμούς Κελσίου
συνεχώς από υδραργυρικά φρακαρίσματα, μόνο συναίνεση δεν μπορεί να υπάρχει για την υψηλότερη
τιμή! Μέχρι τον Απρίλιο του 2013,
το ρεκόρ κατείχε η λιβυκή κωμόπολη El Aziza, λίγο έξω από την
Τρίπολη, με τον υδράργυρο να
σκαρφαλώνει στους 57,77 βαθμούς
Κελσίου στις 7 Ιουλίου 1931 και να
σημειώνει την παγκόσμια υψηλότερη επίδοση! Έπειτα όμως από 80
χρόνια πρωτοκαθεδρίας, το ρεκόρ
αναθεωρήθηκε καθώς το θερμόμετρο ήταν στο έδαφος, μετρώντας
έτσι θερμοκρασία επιφάνειας και
όχι αέρος, σαν την ιρανική έρημο
δηλαδή. Όταν η μετεωρολογική
κοινότητα συνήλθε από το σοκ,
αναγόρευσε νέα υψηλότερη θερμοκρασία της Αφρικής αυτή που
τέθηκε στην πόλη Kebili της Τυνησίας το 2013…
Υψηλότερη θερμοκρασία
στη Βόρεια Αμερική
Τιμή: 56,6 βαθμοί Κελσίου
Ήταν στις 10 Ιουλίου 1913 όταν
σημειώθηκε η υψηλότερη (επισήμως καταγεγραμμένη) θερμοκρασία της Γης! Ήταν φυσικά στη διαβόητη αμερικανική έρημο Death
Valley της Νεβάδα, με το θερμόμε-
{ eco news }
τρο μάλιστα να έχει πλησιάσει
συχνά έκτοτε την επίδοση-ρεκόρ
του 1913. Την εποχή που έλαβε χώρα
η συγκεκριμένη τιμή, για μια περίοδο 10 ημερών ο υδράργυρος σκαρφάλωνε κάθε μέρα πάνω από τους
51,66 βαθμούς Κελσίου…
Υψηλότερη θερμοκρασία
στους ωκεανούς
Τιμή: 464 βαθμοί Κελσίου
Σε βάθος 3 χιλιομέτρων, στη ΜεσοΑτλαντική Ράχη, τη χαρακτηριστική
υποβρύχια οροσειρά του Ατλαντικού Ωκεανού, παρατήρησαν οι επιστήμονες το 2005 αυτό που δεν
είχαν ξαναδεί ποτέ μέχρι τότε: την
ηφαιστειακή δραστηριότητα την
ώρα που γεννιόταν στο περίφημο
ρήγμα, κάτι που εκτόξευσε τη θερμοκρασία σε τιμές που δεν είχαν
ποτέ καταγραφεί! Το νερό έβραζε
κυριολεκτικά…
Είναι η Αθήνα που
κρατά τα σκήπτρα
του ευρωπαϊκού
καμινιού, με την
επίδοση-ρεκόρ να
σημειώνεται στις 10
Ιουλίου 1977. Η τιμή
αυτή θεωρείται
μάλιστα ότι
σηματοδότησε
την ευρωπαϊκή
υπερθέρμανση!
Υψηλότερη φυσική θερμοκρασία
Τιμή: 55.555.537,77 βαθμοί
Κελσίου
Εννοείται ότι η τιμή παρατηρήθηκε
εκτός Γης, αλλιώς δεν θα μιλούσαμε
τώρα! Σε ένα μέρος πολύ μακριά
από τον γαλαξία μας λοιπόν, ακόμα
και με διαστημικούς όρους πολύ
μακριά (5.000 έτη φωτός), ένα σουπερνόβα προκάλεσε την έκλυση της
απίστευτης αυτής θερμότητας,
κάπου 10.000 φορές μεγαλύτερης
από την ηλιακή θερμοκρασία…
Υψηλότερη τεχνητή θερμοκρασία
Τιμή: 5.499.999.999.726,85 βαθμοί Κελσίου
Είναι στον περίφημο αντιδραστήρα
του CERN, στο πλαίσιο των πειραμάτων με την υπο-ατομική ύλη,
όταν επιτεύχθηκε η αστρονομική
αυτή θερμοκρασία. Για σύντομο μεν
διάστημα και σε μικροσκοπική
περιοχή, αν και ο άθλος παραμένει:
ο άνθρωπος κατάφερε να δημιουργήσει θερμοκρασίες υψηλότερες
από το κοσμικό Σύμπαν!
«Με-Νού»: Δωρεάν Γεύμα κατά της
Σπατάλης Τροφίμων για 5.000 άτομα
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη, το Feeding the 5000, μια παγκόσμια εκστρατεία
για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, θα προσφέρει ένα λαχταριστό γεύμα δωρεάν για 5000 πολίτες.
Τ
ο γεύμα θα προετοιμαστεί
αποκλειστικά με ολόφρεσκες πρώτες ύλες, που θα
πετάγονταν γιατί δεν έφτασαν
στην αγορά λόγω εμφάνισης ή
λόγω περισσεύματος. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την
περιβαλλοντική οργάνωση
Feedback, τη ΘεσσαλονίκηΕυρωπαϊκή Πρωτεύουσα Nεολαίας 2014, την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ,
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία
ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, το WWF Ελλάς, το
Βρετανικό Συμβούλιο, την
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
ΑΕ, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
το Slow Food Thrace και το EU
FUSIONS και με την υποστήριξη
του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Εκατομμύρια τόνοι φρέσκων
φρούτων και λαχανικών πετιούνται επειδή δεν είναι… εμφανίσιμα κι άλλα επειδή περισσεύουν!
Πάνω από το 1/3 της παγκόσμιας
παραγωγής τροφίμων σπαταλάται
από τους αγρούς και τα σουπερμάρκετ μέχρι τα νοικοκυριά και τα
εστιατόρια, ενώ κάθε νοικοκυριό
στην Ελλάδα σπαταλά 98,9 κιλά
τροφίμων ανά άτομο σε ετήσια
βάση. Αγρότες και διανομείς στην
Ελλάδα και ανά τον κόσμο αναγκάζονται να σπαταλούν εκατομμύρια τόνους φρούτων και λαχανικών ετησίως λόγω ακύρωσης
παραγγελιών ή αυστηρών αισθητικών κριτηρίων που τίθενται από
τα σουπερμάρκετ.
Το Με-Νού για 5000 θα είναι
μια εντυπωσιακή γιορτή που θα
αναδείξει θετικές και πεντανόστιμες λύσεις στο πρόβλημα της
σπατάλης τροφίμων, όχι μόνο στα
νοικοκυριά αλλά και στα στάδια
παραγωγής, διανομής και πώλησης τροφίμων. Από τις 11 το πρωί
έως τις 4μμ, μια συνεργασία
οργανισμών, εκατοντάδων εθελοντών και επώνυμων υποστηρικτών
προσκαλεί το κοινό να απολαύσει
το κυρίως γεύμα -ένα γιγαντιαίο
μπριάμ με λαχανικά από την
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκηςκαι να συμμετάσχει σε μία σειρά
ευφάνταστων παράλληλων
δραστηριοτήτων.
Το γεύμα θα ετοιμαστεί από την
Ένωση Αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης με κύρια συστατικά φρεσκότατα λαχανικά και φρούτα που θα
σπαταλούνταν, είτε επειδή βρίσκονταν σε πλεόνασμα, είτε λόγω
«άσχημης» εμφάνισης, όπως
στραβά καρότα, άσχημες πατάτες
και κολοκυθάκια με «χαρακτήρα».
Στο πλαίσιο της καμπάνιας
Feeding the 5000, η διεθνής
οργάνωση Feedback έχει οργανώσει σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων σε πόλεις όπως το Λονδίνο,
το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Νέα
Υόρκη, το Ναϊρόμπι και τη
Βαρσοβία.
Οι παράλληλες δραστηριότητες
στα πλαίσια της εκδήλωσης
περιλαμβάνουν:
●●Μαγειρικές επιδείξεις από τους
Λευτέρη Λαζάρου, Νταϊάνα
Κόχυλα και Ευτύχη Μπλέτσα, που
θα παρουσιάσουν ευφάνταστες
προτάσεις για την αξιοποίηση
περισσευούμενου φαγητού
καθώς και μία σειρά γαστριμαργικών δημιουργιών με εντόσθια
ζώων.
●●Disco Soup street party όπου
το κοινό μαζί με εθελοντές θα
μπορέσει να φτιάξει και να απολαύσει μια γιγαντιαία φρουτοσαλάτα, καθαρίζοντας και κόβοντας
φρούτα και λαχανικά στο ρυθμό
της μουσικής των DJ.
●●Βιωματικό εργαστήριο για
μικρούς και μεγάλους, όπου οι
συμμετέχοντες μαθαίνουν να διαβάζουν τις ετικέτες στις συσκευασίες των τροφίμων, καθώς και τις
συστάσεις συντήρησης και απο-
θήκευσής τους κάνοντας το
πρώτο καθοριστικό βήμα για την
πρόληψη της σπατάλης τροφίμων
στο σπίτι από τo WWF Ελλάς και
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
●●Δραστηριότητες και βιωματικά
παιχνίδια για παιδιά γύρω από τη
σπατάλη τροφίμων και τις ορθές
διατροφικές επιλογές. Ο σεφ
Κωνσταντίνος Αϊβάζογλου θα
μοιραστεί μαζί τους πρωτότυπες
συνταγές με φρούτα και λαχανικά. Τη δράση συντονίζει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, το ΜΠΟΡΟΥΜΕ και
το Βρετανικό Συμβούλιο ενώ στις
εκδηλώσεις θα συμμετέχει και ο
Παιδικός Σταθμός το «Σχολείο
Αγρότες και
διανομείς στην
Ελλάδα και ανά τον
κόσμο αναγκάζονται
να σπαταλούν
εκατομμύρια τόνους
φρούτων και
λαχανικών ετησίως
λόγω ακύρωσης
παραγγελιών ή
αυστηρών
αισθητικών
κριτηρίων που
τίθενται από τα
σουπερμάρκετ
της Φύσης».
●●Την ημέρα πριν την εκδήλωση
θα οργανωθεί άλλο ένα Disco
Soup – ένα πάρτυ όπου πάνω από
70 εθελοντές θα προετοιμάσουν
τα λαχανικά για το κυρίως γεύμα
με χορευτική μουσική
υπόκρουση.
●●Τις ημέρες πριν από την εκδήλωση εθελοντές θα μαζέψουν
εκατοντάδες κιλά φρέσκων λαχανικών από χωράφια παραγωγών
κοντά στη Θεσσαλονίκη τα οποία
θα αφήνονταν να σαπίσουν γιατί
δεν ταίριαζαν στα αισθητικά κριτήρια των σουπερμάρκετ.
«Οι λύσεις στο πρόβλημα της
σπατάλης τροφίμων είναι εύκολες
και μπορούν να εφαρμοστούν
άμεσα. Έχουμε όλοι την ευθύνη
αλλά και τη μοναδική ευκαιρία να
περιορίσουμε δραματικά τη σπατάλη τροφίμων, μειώνοντας έτσι
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της
παραγωγής τροφίμων και ταυτόχρονα αυξάνοντας την πρόσβαση
σε τρόφιμα για συνανθρώπους
μας που το έχουν ανάγκη. Η εκδήλωση θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα
από τους πολίτες προς τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους
φορείς ότι η σπατάλη τροφίμων,
ειδικά σε μια περίοδο όπου
μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας
βρίσκεται σε διατροφική ανασφάλεια, είναι ανεπίτρεπτη», σχολιάζει η Νίκη Χαραλαμποπούλου,
διευθύντρια της οργάνωσης
Feedback.
GREENWEEK
/ Σάββατο 08/11 2014 / 9
{ eco news }
Δρομολογείται «Χρηματιστήριο Ενέργειας»
Σ
τα οφέλη από την ίδρυση
«Χρηματιστήριου Ενέργειας»
στην Ελλάδα, η υλοποίηση
του οποίου έχει δρομολογηθεί,
αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο «Energy
Commodities Conference 2014».
«Η πρωτοβουλία συνδέεται με την
προσπάθεια για ανάδειξη της
χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό
κόμβο και θα οδηγήσει σε ανοιχτή,
διαφανή και ανταγωνιστική αγορά
ενέργειας, εναρμονισμένη με το
διεθνές περιβάλλον, βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωση
του κόστους στον ηλεκτρισμό και
το φυσικό αέριο και δημιουργία
πολλών νέων θέσεων εργασίας»,
ανέφερε ο κ. Μανιάτης.
«Θα αποτελούσε στρατηγικό
λάθος αν εκχωρούσαμε τον ρόλο
αυτό σε γειτονικές χώρες, όπως η
Τουρκία, που έχει ήδη αρχίσει να
δραστηριοποιείται έντονα προς
αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο
υπουργός ΠΕΚΑ, για να προσθέσει
στη συνέχεια, ότι «η νέα εταιρική
δομή θα αναλάβει και θα αναβαθμίσει τις δραστηριότητες που ασκεί
σήμερα ο Λειτουργός της αγοράς
(ΛΑΓΗΕ) για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και θα τις εμπλουτίσει με
την ανάπτυξη μίας αγοράς παραγώγων ενέργειας», ενώ δεσμεύθηκε
για «διατήρηση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας στον ΛΑΓΗΕ,
καθώς και τη δημιουργία νέων».
Τέλος, αναφέρθηκε στην πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το κοινό πλαίσιο
για την Ενέργεια και την Κλιματική
Αλλαγή, βασικός στόχος του οποίου
είναι κύρια η διαμόρφωση ενός
«Η πρωτοβουλία
συνδέεται με την
προσπάθεια για
ανάδειξη της χώρας
σε περιφερειακό
ενεργειακό κόμβο
και θα οδηγήσει σε
ανοιχτή, διαφανή
και ανταγωνιστική
αγορά ενέργειας»
φιλόδοξου 15ετούς σχεδίου για τη
μετάβαση σε αειφορικές οικονομίες χαμηλών εκπομπών ρύπων, με
ταυτόχρονη ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και παροχή φθηνής
ενέργειας στους καταναλωτές.
Το ΥΠΕΚΑ καταπολεμά την Ανεξέλεγκτη Διάθεση Αποβλήτων
Τ
ρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, οι οποίες
δρομολογούν την παύση λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σε 3
τρεις Περιφέρειες της χώρας,
δηλαδή:
1. Διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων του Δήμου Πύργου
Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
2. Διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων των Δήμων των
Νομών Δράμας και Έβρου και
του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας,
της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης.
3. Διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων των Νομών Ευρυτα-
10 / Σάββατο 08/11 2014 / GREENWEEK
νίας, Φωκίδας και των Δήμων
Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών
και Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου
Νομού Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ
στις περιοχές αυτές υλοποιούνται
με ταχείς ρυθμούς και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ
παράλληλα επισπεύδονται οι διαδι-
κασίες υλοποίησης των έργων που
προβλέπονται στους αντίστοιχους
Περιφερειακούς Σχεδιασμούς, για
σύγχρονη και ορθή περιβαλλοντικά
διαχείριση των αποβλήτων. Στις ΚΥΑ
προβλέπονται, επίσης, μέτρα εφαρμογής και επέκτασης της ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους.
Επισημαίνεται ότι σημαντικά
πρόσφατα βήματα στην κατεύθυνση
της ολοκληρωμένης διαχείρισης
Με την υπογραφή των ΚΥΑ για την παύση
λειτουργίας των ΧΑΔΑ και την επίσπευση
της υλοποίησης των σύγχρονων υποδομών,
συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια για
την εξάλειψη των επιπτώσεων στο
Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία από
την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων
στις παραπάνω Περιφέρειες, είναι
επίσης:
●●Η εν εξελίξει κατασκευή του
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Νομού
Ηλείας με πόρους ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 11.423.388 ευρώ, που ολοκληρώνεται το πρώτο εξάμηνο 2015.
●●Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Μονάδας Επεξεργασίας
Αποβλήτων Νομού Ηλείας με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από
ΕΠΠΕΡΑΑ ύψους 13.692.000 ευρώ.
●●Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με δημόσια χρηματοδότηση ύψους
5.530.500 ευρώ της πράξης «Εφαρμογή Σχεδίου Διευθέτησης και
συμπλήρωση υποδομών ΧΥΤΑ
νομού Ξάνθης».
●●Η προώθηση με ταχείς ρυθμούς
της διαδικασίας επιλογής αναδόχου
για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Ανα-
τολικού Τομέα Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας-Θράκης (Αλεξανδρούπολη), συνολικού κόστους επένδυσης 60.000.000 ευρώ.
●●Η δημοπράτηση της Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Θήβας, προϋπολογισμού
17.412.162,5 ευρώ και πόρους από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
●●Η δημοπράτηση της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης
Αποβλήτων Φωκίδας, προϋπολογισμού 13.877.374,6 ευρώ και πόρους
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
«Με την υπογραφή των ΚΥΑ για
την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ
και την επίσπευση της υλοποίησης
των σύγχρονων υποδομών, συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια για την
εξάλειψη των επιπτώσεων στο
Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία
από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Παράλληλα, κάνουμε ακόμα
ένα αποφασιστικό βήμα για την
αποτροπή της επιβολής χρηματικών
κυρώσεων στη χώρα μας από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήδη, σε
όλες τις Περιφέρειες της Βόρειας
και Κεντρικής Ελλάδας, έχει εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη διάθεση. Απομένουν η Πελοπόννησος και ορισμένες νησιωτικές περιοχές με
ειδικές δυσκολίες, για τις οποίες
εξελίσσεται επεξεργασμένο πρόγραμμα δράσης. Με την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, οι απαράδεκτες πρακτικές Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων περνούν
πλέον στο παρελθόν και προσδίδεται στην περιβαλλοντική προστασία
αναπτυξιακή διάσταση», δηλώνει ο
υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης.
{ eco news }
Πρόσφατη έρευνα
υποστηρίζει ότι η εμφάνιση
ιδιαίτερα ψυχρών
χειμώνων στην Ευρώπη και
την Ασία αποτελεί στην
πραγματικότητα άλλη μία
απόδειξη της κλιματικής
αλλαγής.
Οι ψυχροί χειμώνες δείγμα
της κλιματικής αλλαγής
Σ
υγκεκριμένα, ερευνητές
του Πανεπιστημίου του
Τόκιο και του Εθνικού Ινστιτούτου Πολικής Έρευνας της
Ιαπωνίας συνέδεσαν τους
ψυχρούς χειμώνες με το γρήγορο
λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής,
η οποία έχει προκληθεί από την
παγκόσμια υπερθέρμανση τις
τελευταίες δεκαετίες.
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα πιο εξελιγμένα υπολογιστικά μοντέλα πάνω στο αντικείμενο και κατέληξαν πως οι πιθανότητες σφοδρών χειμώνων στην
Ευρώπη και τη βόρεια Ασία
έχουν διπλασιαστεί ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Με
το λιώσιμο των πάγων απελευθερώνεται νερό, το οποίο καθώς
είναι αρκετά πιο σκούρο απορροφά μεγαλύτερες ποσότητες
ηλιακής ακτινοβολίας και ως εκ
τούτου θερμότητας. Το θερμότερο νερό στη συνέχεια θερμαίνει τον αέρα ακριβώς από πάνω
του και αποδυναμώνει τα υψηλά
ρεύματα αέρα που καθορίζουν σε
μεγάλο ποσοστό τον καιρό. Η
αποδυνάμωση των ρευμάτων
κάνει τα επιμέρους καιρικά
συστήματα να μένουν σχετικά
στάσιμα και να τραβάνε ψυχρό
αρκτικό αέρα πάνω από την
Ευρώπη και τη βόρεια Ασία για
μακρές περιόδους κάθε φορά. Τη
θεωρία αυτή επιβεβαιώνει και το
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα πιο
εξελιγμένα υπολογιστικά μοντέλα πάνω
στο αντικείμενο και κατέληξαν πως οι
πιθανότητες σφοδρών χειμώνων στην
Ευρώπη και τη βόρεια Ασία έχουν
διπλασιαστεί ως αποτέλεσμα της
κλιματικής αλλαγής
γεγονός ότι όλοι οι πρόσφατοι
κρύοι χειμώνες συμπίπτουν με
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα αρκτικών θαλάσσιων πάγων.
Προ των πυλών της Ευρώπης ο πιο
κρύος χειμώνας
Για τον πιο ψυχρό χειμώνα των
τελευταίων δέκα χρόνων κάνουν
στην Ευρώπη αρκετοί μετεωρολόγοι. Σύμφωνα με τον Ντομινίκ
Γιουνγκ, Γερμανό μετεωρολόγο, ο
χειμώνας του 2014-15 θα είναι αφύσικα παγερός και οι θερμοκρασίες
που θα σημειωθούν τους δύο πρώτους μήνες του νέου έτους αναμέ-
νεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
Ο ίδιος ωστόσο προσθέτει ότι
«δεν θα πρέπει να αναμένει
κανείς ανοιξιάτικη “απόψυξη”
ούτε καν τον Μάρτιο. Οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να ζεσταθούν
στις ακτίνες του ήλιου, όχι νωρίτερα από τον Απρίλιο». Το τελευταίο διάστημα, ο καιρός δεν κάνει
τα χατίρια των Ευρωπαίων.
Το καλοκαίρι «καίγεται» τη μια
φορά η Ελλάδα και την άλλη η
Ισπανία. Και τον χειμώνα μπορεί
να εμφανιστούν χιόνια του ενός
μέτρου, το πολύ-πολύ για μια
μέρα. Οι παγωνιές που χτύπησαν
την Ευρώπη την περσινή περίοδο πήραν μαζί τους και εκατοντάδες ζωές».
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014: Ημέρα υιοθεσίας γάτας
Ημέρα Γνωριμίας με τα
Μουστάκια της Ζωοφιλικής
Ένωσης Ηλιούπολης
Ε
ίναι χνουδωτά, είναι ναζιάρικα, είναι ζουμπουρλούδικα, είναι τρελούτσικα,
είναι χουχουριστά, είναι πανέμορφα, είναι χαδιάρικα, είναι
γουρλίδικα, είναι μοναδικά, βγαίνουν σε υπέροχα χρώματα και δεν
χορταίνεις να τα ζουπάς! Είναι τα
υπέροχα γατούλια της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης. Είναι οι
γάτοι, οι γάτες, και τα γατάκια
που ήταν αρκετά τυχερά για να
σωθούν από τον δρόμο ή τα σκουπίδια. Είναι τα υπέροχα φατσάκια
που περιμένουν καρτερικά την
οικογένεια που θα τους ανοίξει
την αγκαλιά της για πάντα!
Αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου
από 11.00 το πρωί έως τις 6 το
απόγευμα τα γατουλίνια της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης θα
βρίσκονται στο 1ο Γυμνάσιο
Λύκειο Ηλιούπολης, Γρ. Αυξεντίου
2 στην Ηλιούπολη Αττικής για να
τα γνωρίσετε από κοντά... Σας
περιμένουμε όλους, για να γνωριστούμε και να κάνουμε παρεούλα... Και ποιός ξέρει, ίσως την
Κυριακή γνωρίσετε το νέο μέλος
της οικογένειάς σας… Το 1ο
Γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία
28ης Οκτωβρίου. Εξυπηρετούν τα
λεωφορεία 155, 206, 212 στάση
Γυμνάσιο.
Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης,
www.zeil.gr, [email protected]
Συνεχίζεται η
επιχείρηση σύλληψης
του «Σήφη»
πορρίφθηκε από το
Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου η αίτηση
για έκδοση προσωρινής διαταγής
ασφαλιστικών μέτρων, την οποία
κατέθεσαν εννέα κάτοικοι της Κρήτης, και με την οποία ζητούσαν να
σταματήσει η επιχείρηση για την
«σύλληψη» του κροκόδειλου που
ζει στη λίμνη του φράγματος των
Ποταμών και έχει πλέον γίνει πασίγνωστος με το όνομα «Σήφης».
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί
ότι θα υπάρξει και συνέχεια, καθώς
η κύρια εκδίκαση των ασφαλιστικών
έχει προσδιοριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα η δημοτική
Αρχή Αμαρίου με επιστολή της προς
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προτείνει να φιλοξενηθεί ο «Σήφης» σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κοντά
στο φράγμα, εφόσον υπάρξει επιστημονική διαβεβαίωση ότι ο κροκόδειλος μπορεί να συνεχίσει να ζει
εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος. «Ο χώρος αυτός θα μπορούσε
να συμπληρωθεί με χώρο παρατηρητηρίου, προβολής και ενημέρωσης της άγριας πανίδας της περιοχής Αμαρίου, κάτι που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για παρόμοιες
καταστάσεις εγκατάλειψης ζώων
και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της
οικολογικής συνείδησης των επισκεπτών του», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.
A
Αρκούδα έφτασε
ανάμεσα σε σπίτια
στο Αργος Ορεστικό
όλτα στο Αργος Ορεστικό της Καστοριάς
έκανε μία αρκούδα, φτάνοντας ανάμεσα σε σπίτια, πριν επιστρέψει τελικά στο δάσος. Το ζώο
εμφανίστηκε τα ξημερώματα στα
περίχωρα της πόλης, στο ύψος του
Κέντρου Υγείας της περιοχής, στην
είσοδο του Άργους Ορεστικού, καθώς
και στην κατοικημένη περιοχή της
«Πατσούρας». Η αρκούδα προκάλεσε
ζημιές σε φράχτη, όταν προσπάθησε
να μπει σε κήπο σπιτιού και στη
συνέχεια εξαφανίστηκε στο δάσος.
B
GREENWEEK
/ Σάββατο 08/11 2014 / 11
{ last page }
αριθμοι
οι
τησ εβδομαδασ
5,5
Κάθε εβδομάδα βλέπουμε τον κόσμο
μέσα από τους αριθμούς.
Μεγαβάτ
φωτοβολταϊκής ισχύος
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα το 2014
28
εκατοστά είναι το
άνοιγμα των ποδιών
της αράχνης Γολιάθ,
που θεωρείται η
μεγαλύτερη του
κόσμου
12 / Σάββατο 08/11 2014 / GREENWEEK
Μια νέα έρευνα
επιστημόνων του
αμερικανικού
πανεπιστημίου
Rutgers δείχνει
ότι η ψύξη της Γης
και η δημιουργία
των αχανών
παγωμένων
εκτάσεων στους
πόλους του
πλανήτη, που
έλαβαν χώρα πριν
από 2,7
εκατομμύρια
χρόνια, συνέβησαν
παράλληλα με μια
μεταβολή στην
κυκλοφορία των
ωκεανίων
ρευμάτων.
Μια μεγάλη μείωση
των παγκόσμιων
εκπομπών των
αερίων του
θερμοκηπίου δεν
θα δράσει
ανασχετικά στην
οικονομική
ανάπτυξη
σύμφωνα με
έκθεση της
Διακυβερνητικής
Διάσκεψης των
Ηνωμένων Εθνών
για την Κλιματική
Αλλαγή, που
δημοσιοποιήθηκε
την Κυριακή 2
Νοεμβρίου 2014
στην πρωτεύουσα
της Δανίας
Κοπεγχάγη.
66
χρόνια είχαν
να δουν οι
επιστήμονες
το σπάνιο
μοσχοφόρο ελάφι
του Κασμίρ, που
εθεάθη πρόσφατα
στα υψίπεδα
του βόρειου
Αφγανιστάν
700
επίδοξοι
τουρίστες
του Διαστήματος
έχουν κάνει
κρατήσεις για ιδιωτικές πτήσεις στο
διάστημα με την Virgin Galactic με
εισιτήρια που κυμαίνονται μεταξύ 200
και 250 χιλιάδων δολαρίων