25η Φεβρουαρίου 2015

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
∆είχνουμε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Αγαπάς την Κύπρο;
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2016 Aρ. Φύλλoυ 1316 ETOΣ 50ον
Λευκωσία - Kύπρος
Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας
Κύριε Υπουργέ,
Η Οργάνωση μας με επιστολή ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2015 σας έκανε κοινωνούς των όσων απαράδεκτων εδώ
και καιρό συμβαίνουν στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Στην
επιστολή αυτή έγινε αναφορά σε παρεμβάσεις του Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στα συνδικαλιστικά δρώμενα με στόχο την παραίτηση του Κλαδικού Συμβουλίου, με
βασικό επιχείρημα ότι τούτο αδυνατεί να συγκρουστεί μαζί
σας, ώστε να αποτραπεί η διάλυση των Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών και οι συνακόλουθες απολύσεις προσωπικού.
Ειδικότερα στην υπό αναφορά επιστολή μας, μεταξύ
άλλων, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
Κατά παράβαση του άρθρου 21.2 του Συντάγματος, αλλά
και του άρθρου 63 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2014 που προστατεύουν την συνδικαλιστική
ελευθερία, ο Διευθυντής Φαρμακευτικών Υπηρεσιών επιδόθηκε σε μια άκρατη κινδυνολογία που είχε ως αποτέλεσμα
αφενός να δημιουργηθεί αναστάτωση ανάμεσα στο προσωπικό και αφετέρου τέσσερα από τα οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη θεώρησαν
υποχρέωση τους να ενημερώσουν για την όλη κατάσταση
τα μέλη του Κλάδου και προς τούτο ορίστηκε έκτακτη γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε στις 31.01.2015.
Με τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας που έγινε γνωστή
η ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Παναγή με επισκέψεις σε όλα τα Νοσοκομεία της Κύπρου, ζή-
Η Ελλάδα κέρδισε περιθώριο ανάσας
Με άρθρο του στη «New York Times» για
τη συμφωνία στο Eurogroup νομπελίστας
οικονομολόγος, Πολ Κρούγκμαν, αναφέρει
ότι η Ελλάδα κέρδισε «περιθώριο ανάσας»
για τη «μεγαλύτερη μάχη» που έχει μπροστά της. σελ. 3
«Ωρολογιακή βόμβα» η Ιταλία
H Ιταλία και όχι η Ελλάδα είναι η
πραγματική ωρολογιακή βόμβα της
Ευρώπης» αναφέρει σε άρθρο της η
«Washington Post», με ανάλυση η
οποία σχολιάσθηκε με ιδιαίτερη έμφαση από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. σελ. 11
Βήμα στους Νέους Επιστήμονες
Ο Οργανισμός Νεολαίας
Κύπρου διοργανώνει σειρά
επιστημονικών παρουσιάσεων και συζητήσεων υπό τον τίτλο «Βήμα στους Νέους Επιστήμονες» με πρωταγωνιστές νέους Κύπριους ερευνητές απ’
όλα τα επιστημονικά πεδία. σελ. 12
τησε επιτακτικά τη μαζική
προσέλευση των μελών του
Κλάδου για να εξασφαλιστεί
έγκριση της Συνέλευσης για
παύση του υφιστάμενου
Συμβουλίου. Πέραν τούτου
κατά την προαναφερόμενη
γενική συνέλευση του προσωπικού, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία
της ΠΑΣΥΔΥ, παράνομα και
Από το Γενικό Γραμματέα
Γλαύκο Χατζηπέτρου
αντιδεοντολογικά παρέστη
και ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, που δεν είναι μέλος του Κλάδου,
με την επίπλαστη δικαιολογία ότι είχε προσκληθεί από μεγάλη μερίδα του προσωπικού.
Με επιστολή μας σας γνωστοποιήθηκε επίσης ότι στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση παίρνοντας, ο ίδιος, πρώτος το
λόγο, αφού εξέφρασα παράπονο για τη μη ανταπόκριση του
Διευθυντή στις επανειλημμένες τηλεφωνικές μας κλήσεις
και για την ανάμειξή του στα συνδικαλιστικά δρώμενα του
Κλάδου, τόνισα στους συναδέλφους ότι τα Νομοσχέδια για
την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας συζητούνται στην
ΜΕΠ, τα δικαιώματα τους είναι πλήρως διασφαλισμένα
και τους κάλεσα να μη δίδουν πίστη σε κακόβουλες φημολογίες που γίνονται για αλλότριους σκοπούς.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ο οποίος προέβη, ανάμεσα σ’ άλλα στις
ακόλουθες αναφορές:
Επεσήμανε ότι στην Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
προβλέπεται η ενσωμάτωση του Τομέα Επιθεώρησης των
Πώς είδε
ο ΜΑΘ
την Καθαρά
Δευτέρα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Υγείας, ο τερματισμός της λειτουργίας των Φαρμακευτικών Αποθηκών
και η κατάτμηση του Τομέα Κλινικής Φαρμακευτικής σε
πολλαπλούς τομείς, υπό τη Διοίκηση του Υπουργείου
Υγείας. Πέραν των πιο πάνω προέβη σε σαφείς αναφορές
σε σχέδιο για διάλυση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, το
οποίο, όπως δήλωσε, αποτελούσε πλάνο της προηγούμενης
Διεύθυνσης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Ρητά και ξεκάθαρα ανέφερε πως ο Υπουργός Υγείας έχει
λάβει απόφαση για τερματισμό της εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών από τα κρατικά φαρμακεία, και πως έχει
προβεί σε συμφωνία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εξωτερικοί ασθενείς θα εξυπηρετούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Αυτό,
όπως επεσήμανε, θα έχει ως συνέπεια να χάσουν τη δουλειά
τους οι φαρμακοποιοί του δημόσιου τομέα, αφού το απαραίτητο προσωπικό για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς
θα αριθμεί πολύ λιγότερους φαρμακοποιούς.
Ευθέως δήλωσε στα μέλη του Κλάδου πως εάν τερματιστεί η λειτουργία Τομέων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
και καταργηθεί η εξυπηρέτηση εξωτερικών ασθενών από τα
κρατικά φαρμακεία, τότε οι φαρμακοποιοί του Κλάδου θα
μείνουν άνεργοι, αφού θα απολυθούν, γιατί θα είναι πλεονάζον προσωπικό.
Απροκάλυπτα προέβη και σε προτροπή προς τα μέλη του
Κλάδου να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις,
αφού ο Υπουργός Υγείας λαμβάνει αποφάσεις για το μέλλον των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, δίχως να ενημερώνει
τον Κλάδο.
Συνέχεια στη σελ. 3
2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Δεσμοφύλακες, Φυλακές,
προάγονται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα,
Φυλακές, από τις 19 Ιανουαρίου 2015: Αλέκος Χρυσοστόμου, Χαράλαμπος Πολυβίου,
Πέτρος Πέτρου, Θωμάς Νικολαΐδης, Νεοκλής Λάμπρου, Νικόδημος Γ. Μαυρογιάκουμος, Στέλιος Γεωργίου.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Η Σούλα Παπαϊωάννου, Λειτουργός Διαχείρισης Α΄, Υπουργείο Εσωτερικών, αφυπη-
ρέτησε από τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
Ο Σωτήρης Α. Προκοπίου, Επιθεωρητής
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου 2015.
Ο Μάμας Μαλάης, Βοηθός Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 1ης Τάξης,
Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την
1η Φεβρουαρίου 2015.
Η Χρυσάνθη Χρίστου, Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Φεβρουαρίου 2015.
Ο Κωνσταντίνος Φ. Κωνσταντίνου, Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
Ο Λούκας Πιερή, Τηλεφωνητής, αφυπηρέτησε από τις 29 Οκτωβρίου 2014.
Ο Αριστόδημος Μ. Αριστοδήμου, Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου 2015.
Η Ιωάννα Τούρου, Ανώτερη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 3 Φεβρουαρίου 2015.
Kυβερνητικές Eξετάσεις στην Ελληνική Δακτυλογραφία και Στενογραφία
πρόγραμμα για το έτος 2015
ότι οι
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει
Kυβερνητικές
Δακτυλογραφία
Eξετάσεις
στην Ελληνική
και
που διεξάγονται
από την
Υπηρεσία
Εξετάσεων
Στενογραφία
ǹ
ǻǹȀȉȊȁȅīȇǹĭǿǹ
ȀĮIJȫIJİȡȠǼʌȓʌİįȠ:
ǼǹȇǿȃǾȆǼȇǿȅǻȅȈ
της Διεύθυνσης Ανώτερης
και Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά
τη διάρκεια
του
2015,
θα
πραγματοποιηθούν
σύμφωνα
με το
πιο κάτω
πρόγραμμα:
ĬǼȇǿȃǾȆǼȇǿȅǻȅȈ
ȋǼǿȂǼȇǿȃǾȆǼȇǿȅǻȅȈ
27
AʌȡȚȜȓȠȣ 2015
3.45 ȝȝ
22
ǿȠȣȞȓȠȣ5
3.45 ȝȝ
9
ȃȠİȝȕȡȓȠȣ5
3.45 ȝȝ
- ȉĮȤȪIJȘIJĮ
28
³³
3.45 ȝȝ
23
³³
3.45 ȝȝ
10
³
³
3.45 ȝȝ
-ǻȠțȓȝȚȠǿțĮȞȩIJȘIJĮȢ
28
³³
4.00 ȝȝ
23
³³
4.00 ȝȝ
10
³³
4.00 ȝȝ
-ȉĮȤȪIJȘIJĮ
29
³³
3.45 ȝȝ
24
³³
3.45 ȝȝ
11
³³
3.45 ȝȝ
-ǻȠțȓȝȚȠǿțĮȞȩIJȘIJĮȢ
29
³³
4.00 ȝȝ
24
³³
4.00 ȝȝ
11
³³
4.00 ȝȝ
AʌȡȚȜȓȠȣ5
ȃȠİȝȕȡȓȠȣ5
4.15 ȝȝ
ȂȑıȠǼʌȓʌİįȠ
ǹȞȫIJİȡȠǼʌȓʌİįȠ
Ǻ
ȈȉǼȃȅīȇǹĭǿǹ
ȉĮȤȪIJȘIJĮ
ȜIJȜ
22
4.15 ȝȝ
1
ǿȠȣȜȓȠȣ5
4.15 ȝȝ
16
³
ȜIJȜ
23
³
³
4.00 ȝȝ
2
³³
4.00 ȝȝ
17
³ ³
4.00 ȝȝ
³
ȜIJȜ
24
³
³
ȝȝ
3
³³
4.00 ȝȝ
18
³³
4.00 ȝ.ȝ.
³
90 ȜIJȜ
22
³
³
4.00 ȝ.ȝ.
1
³³
4.00 ȝ.ȝ.
16
³ ³
4.00 ȝ.ȝ.
³
100 ȜIJȜ
23
³
³
ȝȝ
2
³³
3.45 ȝȝ
17
³ ³
3.45 ȝȝ
³
ȜIJȜ
24
³
³
ȝȝ
3
³³
ȝȝ
18
³ ³
ȝȝ
³
ȜIJȜ
22
³
³
ȝȝ
1
³³
ȝȝ
16
³³
ȝȝ
Ακολουθούν
οι ημερομηνίες
υποβολής
αιτήσεων
για κάθε εξεταστική περίοδο:
Εαρινή: Από 24 Φεβρουαρίου - 16 Μαρτίου 2015
Θερινή: από 15 Απριλίου - 4 Μαΐου 2015
Χειμερινή: από 14 Σεπτεμβρίου - 12 Οκτωβρίου 2015
Προσφορά Διεθνούς Υποτροφίας
από τη Βουλή της Γερμανίας
οποίοι επιθυμούν να έχουν έναν ενεργό και
υπεύθυνο ρόλο στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού μέλλοντος στη χώρα τους. Το
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας
τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν το σύστημα του Κοινοβουλίου, τη διαδικασία των
πολιτικών αποφάσεων και να αποκτήσουν
πρακτική εμπειρία της δουλειάς του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια
τοποθέτησής τους σε θέση
εργασίας με ένα μέλος του
Κοινοβουλίου για 15 εβδομάδες.
Η υποτροφία προσφέρει:
• €450 κάθε μήνα,
• Δωρεά διαμονή,
Χαίρε, Πρόεδρε του Κράτους, που μοχθείς νυχθημερόν
• Ασφάλεια και ταξιδιωκαι δεσμεύεσαι, μάς λέεις, σ’ ό,τι έχεις ιερόν,
τικά έξοδα.
πως ουδέν θα παραλείψεις για να απολυτρωθούμε
Τα προσόντα που πρέπει
απ’ την Τρόικα, βεβαίως, κι άσπρη μέρα πια να δούμε!
να διαθέτουν οι ενδιαφερόΧαίρε, Πρόεδρε Ομήρου, της Βουλής μας ο ταγός
μενοι είναι:
που άφησες το Κίνημα και έγινες... καπνός,
• Πανεπιστημιακό δίγιατί κάποιοι Φαρισαίοι αλλά και υποκριτές
πλωμα,
των έργων σου εγένοντο προσφάτως οι κριτές!
• Πολύ καλή γνώση της
Χαίρε, Μακαριότατε, ανάπεμψε δεήσεις
γερμανικής γλώσσας,
να παύσουν πια του Μπαρπαρός οι ιταμές προκλήσεις,
• Ηλικία κάτω των 30 ετών
κι απρόσκοπτα συνέχισε να κάνεις επενδύσεις
στην αρχή της υποτροφίας.
ιδία με τις ... Ουγγρικές νυν χρηματοδοτήσεις!
Σημειώνεται ότι σχετικές
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Kωστάκης Π. Iωαννίδης
http://www.bundestag.de. n
ο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της
Γερμανίας προσφέρει διεθνή υποτροφία, που παρέχει τη δυνατότητα σε
νέους να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας
του Κοινοβουλίου της Γερμανίας.
Το πρόγραμμα “International Parliamentary Scholarships” (IPS) στοχεύει σε νέους
και νέες με ενδιαφέρον στην πολιτική και οι
Τ
H ΣATIPA TOY K.Π.I.
Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Προκήρυξη
7 θέσεων
Επαρχιακών
Δικαστών
Το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο στη συνεδρία
του με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε την προκήρυξη επτά
(7) κενών θέσεων Επαρχιακών Δικαστών.
Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
καθορίστηκε η 3η Μαρτίου 2015.
Ο Ευαγόρας Νικολαΐδης, Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Καρδιολογίας), αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου 2015.
Ο Παναγιώτης Παπαμιχαήλ, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Γυναικολογίας-Μαιευτικής), αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2015.
Ο Γιαννάκης Βασιλείου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ορθοπεδικής), αφυπηρέτησε
από τις 29 Ιανουαρίου 2015. n
Νέοι Γενικοί Εκτελεστικοί
στα δύο Νοσοκομεία
στη Λευκωσία
ην περασμένη Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε το διορισμό του Δρ. Γιαννάκη Κυαμίδη ως
Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, επιπρόσθετα των καθηκόντων του ως
Ιατρικός Διευθυντής, καθώς και της Δρ. Χριστίνας Καραολή
ως Αναπληρώτριας Εκτελεστικής Διευθύντριας του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ. Και οι δύο διορισμοί
ισχύουν την ίδια μέρα και για διάρκεια τριών μηνών.
Οι εν λόγω διορισμοί κρίθηκαν αναγκαίοι από το Υπουργείο Υγείας μετά από την απόφαση να τεθεί ο Εκτελεστικός
Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
και Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙΙ Δρ. Πέτρος
Μάτσας σε διαθεσιμότητα για περίοδο τριών μηνών. n
Τ
Έκδοση από σήμερα
βιομετρικών ταυτοτήτων
ύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης αρχίζει από σήμερα η έκδοση δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία για
τους Κύπριους πολίτες, βάσει σχετικής τροποποίησης του
περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, που δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/2/2015.
Τα δελτία ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία δεν θα εκτυπώνονται πλέον αυθημερόν στα σημεία υποβολής αιτήσεων,
αλλά θα παραλαμβάνονται από εκεί σε πέντε, περίπου, εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για τους πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι είναι κάτοχοι
δελτίων ταυτότητας που είναι σε ισχύ, δεν δημιουργείται υποχρέωση να προχωρήσουν σε αντικατάστασή τους. n
Σ
Πωλείται μεζονέττα
Πωλείται παραθαλάσσια μεζονέττα 2 υπνοδωματίων στα
Περβόλια/Μενεού σε τιμή ευκαιρίας 60 μέτρα από την θάλασσα επιπλωμένη ή μη.
Τηλέφωνο 99650650 ή 99544222
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ)
Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.gla[email protected]
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: [email protected]
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας.
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066,
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: [email protected]
[email protected]
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
3
Aπόψεις και σχόλια
Η Ελλάδα κέρδισε περιθώριο ανάσας
Με άρθρο του στην εφημερίδα «New York
Times» για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε
στο Eurogroup την Παρασκευή, ο Αμερικανός
νομπελίστας οικονομολόγος, Πολ Κρούγκμαν,
αναφέρει ότι η Ελλάδα
κέρδισε «περιθώριο ανάσας» για τη «μεγαλύτερη
μάχη» που έχει μπροστά
της.
Όπως επισημαίνει στην αρχή, «τώρα, που
η σκόνη έχει καταλαγιάσει λίγο, μπορούμε
να δούμε με ηρεμία τη συμφωνία -εάν πρόκειται πράγματι για συμφωνία που θα επιβιώσει στο αύριο- για την οποία μερικοί αμφιβάλλουν. Και γίνεται όλο και περισσότερο
σαφές ότι η Ελλάδα βγήκε σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον για τώρα».
Σύμφωνα με το άρθρο, «η κύρια δράση,
πάντα, περιλαμβάνει το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας -πόσο περισσότερο θα
πρέπει να αυξήσει τα έσοδά της από ό, τι
μπορεί να ξοδέψει σε άλλα πράγματα εκτός
τόκων. Το ερώτημα τις τελευταίες ημέρες θα
ήταν αν οι Έλληνες να αναγκαστούν να συμφωνήσουν να θέσουν ένα στόχο για πολύ
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα κάτω από
την απειλή να ωθηθούν σε άμεση κρίση.
Και δεν εξαναγκάστηκαν. Ένας τρόπος για
να δούμε αυτό είναι μέσω της προσεκτικής
φρασεολογίας, όπως γίνεται εδώ. Αυτό είναι
αρκετά χρήσιμο. Αλλά, θα έλεγα ότι κατά
μία σημαντική έννοια έχουμε περάσει πλέον
αυτό το είδος της αλλαγής των λέξεων. Αντίθετα, θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα συμβεί
σε μεγάλο βαθμό από εδώ πέρα».
Στη συνέχεια, ο Αμερικανός οικονομολόγος τονίζει ότι «αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα
έχει αποφύγει να αποκοπεί πιστωτικά και
ακόμη χειρότερα μια κίνηση της ΕΚΤ να
τραβήξει την πρίζα από τις τράπεζές της και
το έπραξε μάλιστα πετυχαίνοντας να εξαιρεθεί πρακτικά ο στόχος για το πρωτογενές
πλεόνασμα του 2015.
Το επόμενο βήμα θα είναι σε τέσσερις
μήνες από τώρα, όταν η Ελλάδα κάνει σοβαρή προσπάθεια, για χαμηλότερα πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια. Δεν γνωρίζουμε πώς θα πάει. Αλλά, τίποτα απ’ όσα συνέβησαν δεν αποδυναμώνει την ελληνική
θέση σε αυτό το μελλοντικό γύρο (διαπραγματεύσεων). Ας υποθέσουμε ότι οι Γερμανοί
ισχυρίζονται ότι ορισμένοι ασαφείς διατυπωμένοι όροι πρέπει να ερμηνευθούν υπό
την έννοια πως η Ελλάδα πρέπει να επιτύχει
πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα θα πει
όχι και μετά τι; Μερικά χρόνια πριν, όταν
όλοι οι VSPs της Ευρώπης πίστευαν απόλυτα
στη λιτότητα, η Ελλάδα μπορεί να ερχόταν
αντιμέτωπη με αντίποινα, λόγω θεμάτων
φρασεολογίας. Όχι τώρα».
Καταλήγοντας, ο κ. Κρούγκμαν υπογραμμίζει ότι «έτσι, η Ελλάδα έχει κερδίσει χαλαρούς όρους για την τρέχουσα χρονιά και περιθώριο ανάσας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγαλύτερη μάχη που έχει
μπροστά της. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα».
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
23.2.2015
l
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια….
?
Μίσος Γερμανών κατά Ελλήνων
Άκρως
αποκαλυπτικό για το πώς οι
Γερμανοί αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως
υποτελές κράτος ήταν
το
έγγραφο
του
υπουργείου Οικονομι-
κών του Βερολίνου. Αυτό που κυκλοφόρησε
την Πέμπτη το απόγευμα. Αυτό που απέρριπτε εκ των προτέρων τις άκρως συμβιβαστικές (απαράδεκτα υποχωρητικές για πολλούς
αριστερούς) προτάσεις της Αθήνας για το
Eurogroup της Παρασκευής. «Επ’ αυτής της
βάσεως δεν έχει νόημα να αρχίσουμε να κάνουμε προσχέδια ανακοίνωσης του Eurogroup» δήλωνε ξερά το γερμανικό έγγραφο.
Όροι νικητών προς ηττημένους ήταν ουσιαστικά οι γερμανικές θέσεις. «Δούρειο
ίππο (!) που αποσκοπεί κατ’ ουσίαν να θέσει
τέρμα στο τρέχον πρόγραμμα» (δηλαδή στο
υφιστάμενο Μνημόνιο) χαρακτήριζαν οι Γερμανοί τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης.
Ηξεραν ότι αυτό που έγραφαν ήταν εντελώς
αβάσιμο.
Πλήρη υποταγή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ στο Μνημόνιο απαιτούσαν θρασύτατα. Αμεση μετάλλαξη της αντιμνημονιακής κυβέρνησης που προέκυψε μετά τις
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου σε συνεχιστή
της μνημονιακής κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου απαιτούσε ανερυθρίαστα η καγκελαρία.
Να μη νομοθετήσει οποιοδήποτε φιλολαϊκό μέτρο στο εσωτερικό της χώρας μας
απαιτεί από την κυβέρνηση το γερμανικό τελεσίγραφο. «Η Ελλάδα πρέπει να διαβεβαιώσει δημοσίως ότι θα απέχει από μονομερή
εθνικά μέτρα που αντίκεινται στο τρέχον
πρόγραμμα (σ.σ. δηλαδή στο Μνημόνιο). Οι
(ελληνικές) αρχές, αρχής γενομένης αμέσως,
δεν θα πάρουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή
δεν θα εφαρμόσουν οποιοδήποτε μέτρο ή
πολιτική που είναι ασύμβατα με υπάρχουσες
δεσμεύσεις υπό το παρόν πρόγραμμα ή επιβαρύνει τη δημοσιονομική κατάσταση» αναφέρεται επί λέξει στο γερμανικό έγγραφο.
Απαγορεύουν στον Τσίπρα δηλαδή οι Γερμανοί να νομοθετήσει το αφορολόγητο των
12.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο! Του
απαγορεύουν να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ!
Του απαγορεύουν να δώσει τη 13η σύνταξη
στους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν
κάτω από 700 ευρώ! Δεν σταματά εκεί το Βερολίνο. Οι απαγορεύσεις «συμπεριλαμβάνουν την αποφυγή υλοποίησης ανακοινωθεισών μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που
πρόκειται να ψηφιστούν από τη Βουλή αυτή
την εβδομάδα» τονίζει το γερμανικό έγγραφο! Τρίτη τα ανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Πέμπτη του τα απαγόρευσαν οι Γερμανοί! Κατόπιν τούτου, τα σχετικά νομοσχέδια
θα έρθουν στη Βουλή την άλλη, την παράλλη, ποιος ξέρει ποια εβδομάδα...
Και την... απάντηση (!) στο τελεσίγραφό
τους απαιτούν οι Γερμανοί να την υπαγορεύσουν στην κυβέρνηση της Αθήνας. Την
υπαγορεύουν μάλιστα επί λέξει στο έγγραφό
τους: «Χρειαζόμαστε μια καθαρή και πειστική δέσμευση από την Ελλάδα, η οποία
μπορεί να περιέχει μόνο τρεις σύντομες και
καλώς κατανοητές προτάσεις: ‘’Αιτούμεθα
την παράταση του παρόντος προγράμματος,
κάνοντας χρήση της ενσωματωμένης ευελιξίας. Θα συμφωνούμε με τους θεσμούς οποιεσδήποτε αλλαγές σε μέτρα του υπάρχοντος
Μνημονίου. Στόχος μας είναι η επιτυχής
ολοκλήρωση του προγράμματος»!
Θέλουν να διασύρουν τον Έλληνα πρωθυπουργό οι Γερμανοί. Απαιτούν να γελοιοποιηθεί ζητώντας... παράταση του Μνημονίου,
καμία αλλαγή στους όρους του χωρίς τη συναίνεση του Βερολίνου και διακήρυξή του
ότι στόχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι η
επιτυχής ολοκλήρωση του Μνημονίου! Αν
υποκύψει, τελείωσε!
Μιχάλης Ιγνατίου,
«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ».
22.2.2015
l
Δεν διαφωνούμε ποσώς! n
Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
(1). Έχετε αποφασίσει τη διάλυση των
Συνέχεια από σελ. 1
Καταναλωτή για τον Ιανουάριο 2015
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών;
Τέλος και για προφανείς λόγους ανέφερε
στα μέλη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
του Κλάδου ότι η Πρόεδρος του Κλαδικού
Συμβουλίου, λόγω της συμμετοχής της στο
επιτελείο του Υπουργού Υγείας, δεν είναι σε
θέση να προβάλει επαρκώς τα προβλήματα
του Κλάδου.
Κύριε Υπουργέ,
Εδώ και δυο βδομάδες η ΠΑΣΥΔΥ, το
Κλαδικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών, αλλά και οι υπηρετούντες στις
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες περιμένουν εναγωνίως τις δικές σας απαντήσεις στα όσα
αποδίδει σε σας ο κ. Παναγή. Τα μέλη του
Κλάδου έχουν πληροφορηθεί τις δικές μας
θέσεις. Ασφαλώς, όμως, ούτε μπορούσα
ούτε και μπορώ να απαντήσω εκ μέρους σας.
Ήταν δική σας υποχρέωση, Κύριε Υπουργέ,
να απαντήσετε άμεσα για να γίνει γνωστή η
αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, έστω και καθυστερημένα, οφείλετε να απαντήσετε ευθέως στα ακόλουθα ερωτήματα:
(2). Έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε
και/ή να εισηγηθείτε την απόλυση αριθμού
λειτουργών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών;
(3). Έχετε προβεί σε συμφωνία με τον
Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, για
«κλείσιμο» του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού και για τερματισμό της εξυπηρέτησης εξωτερικών ασθενών από τα κρατικά
φαρμακεία;
Κλείνοντας, Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να
επισημάνω ότι το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι περιλαμβάνεται στα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες - Μέρος ΙΙ και
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρο 35 του
Συντάγματος η νομοθετική, η εκτελεστική
και η δικαστική αρχή, η κάθε μια στα όρια
της αρμοδιότητας της, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή
των διατάξεων του μέρους αυτού. Κατά συνέπεια και στη βάση των προνοιών του Άρθρου αυτού έχετε υποχρέωση να προχωρήσετε άμεσα στη διερεύνηση των καταγγελιών της Οργάνωσης μας. n
Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
ότι η εξέλιξη του «Εναρμονισμένου»
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ)
για τον μήνα Ιανουάριο 2015, έχει ως εξής:
• Ο πληθωρισμός της Κύπρου τον Ιανουάριο 2015 μειώθηκε με ρυθμό -0,7%, και τον
Δεκέμβριο 2014 με ρυθμό -1%. Tον Ιανουά-
Η
ριο 2014 ο πληθωρισμός επίσης είχε μειωθεί
με ρυθμό -1,6%.
• Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους τρεις μήνες όπως και η ποσοστιαία
μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο
χρόνο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
4
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ
ΣΕλIΔΑ ΤΗΣ ΓYνΑIκΑΣ
Ρένα Κουλέρμου Λάρκου
φησε πολύτιμη κληρονομιά τις αρετές του καλού ανθρώπου και του στενού φίλου και συνεργάτη η Ρένα
Κουλέρμου Λάρκου που έφυγε την περασμένη Παρασκευή μετά από μάχη που έδωσε
με ψυχραιμία και θάρρος κατά της επάρατης
νόσου. Ήταν αρχισυντάκτρια της Αλήθειας
και για χρόνια συνεργάτης και της εφημερίδας μας στις περιόδους της σχέσης μας με
τον εκδοτικό οργανισμό της Αλήθειας.
Συγκλονισμό προκάλεσε ο πρόωρος
χαμός της στους πολλούς εκτιμητές του χα-
Ά
ρακτήρα και της πάντοτε εποικοδομητικής
συνεργασίας της. Η ειδικότητα στην εφημερίδα της την έφερε σε επαφή με πολλούς συνεργάτες όχι μόνο στο δημοσιογραφικό
κόσμο αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες
και άτομα. ΄Ολοι εξαίρουν τη γλυκύτητα της
συμπεριφοράς, την ευγένεια και την ευθυκρισία της εκλιπούσας.
Σωρός τα στεφάνια στην κηδεία της στον
Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό προχθές Δευτέρα. Πληθώρα και οι
δηλώσεις και τα συλλυπητήρια προς τους οι-
κείους της από τη δημοσιογραφική οικογένεια και από προσωπικότητες της Κυπριακής
ζωής με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Από δικής μας πλευράς ευχόμαστε στη
Ρένα καλό ταξίδι και ανταπόδοση στην αιώνια ζωή για τις αρετές της κατά τον εγκόσμιο της βίο. Στους δικούς της, τα παιδιά και
το σύζυγο της, τον πατέρα και την αδελφή
και το γαμπρό της εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια.
Αιωνία της η μνήμη. n
Ισότητα αμοιβών - μια αναγκαία επένδυση για τις σουηδικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις λέει ο Πρόεδρος της EPSU
Annelie Nordström, πρόεδρος της
EPSU σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε στον τύπο ζητά ολοκληρωμένη
ισότητα αμοιβών στη χώρα της τη Σουηδία
στην οποία παρά τις ψηλού επιπέδου κοινωνικές παροχές εξακολουθούν να υπάρχουν
ανισότητες στις αμοιβές των δύο φύλων.
Σύμφωνα με τις σουηδικές στατιστικές οι
αποδοχές των γυναικών εξακολουθούν να
είναι στο 94 τοις εκατό των απολαβών των
ανδρών την ίδια θέση εργασίας. Η Σουηδική
εκστρατεία για Ίση Αμοιβής που οργανώθηκε απ΄ όλα τα μεγάλα σουηδικά συνδικάτα
υπογραμμίζει επίσης ότι ο κατά μέσο όρο οι
γυναίκες κερδίζουν 4500 SEK λιγότερα από
το μέσο όρο των ανδρών στη Σουηδία. Αυτό
αντιστοιχεί σε 54 000 SEK σε ένα χρόνο και
κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής εργασίας αυτό συνοψίζεται σε περίπου 3 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες.
Επαγγέλματα με πλειονότητα γυναίκες
Η
αμείβονται λιγότερο από τα αντίστοιχα ανδρικά. «Η υποτίμηση των γυναικείων επαγγελμάτων είναι επίσης μια απειλή για την
ανάπτυξη» τονίζει η Annelie Nordstrom.
Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε στις κατα-
σκευές, τις υποδομές και την ευημερία, αλλά
η ίση αμοιβή αποτελεί απαραίτητο μέρος
μιας τέτοιας επένδυσης για το μέλλον. Πρέπει το σύνολο της κοινωνίας - όχι μόνο τα
συνδικάτα και οι εργοδότες - να συμμετέχει
και να αναλάβουν την ευθύνη τους για την
ισότητα στις αμοιβές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της σουηδικής
κοινωνικής πρόνοιας χρειάζεται να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν, όπως
είναι απαραίτητο να επενδύσουν στη φροντίδα των παιδιών και των υποδομών εκπαίδευσης. Τουλάχιστον 20.000 κατοικίες ετησίως πρέπει να κατασκευαστούν μέχρι το
2030 και επιπλέον 40 000 κατοικίες το χρόνο
πρέπει να ανακαινιστούν μέχρι το 2050.
Την ίδια ώρα το κοινωνικό πρόσωπο - ιδιαίτερα η υγεία και η κοινωνική ευημερία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Οι
εκτεταμένες φορολογικές περικοπές είχαν
σαν αποτέλεσμα να χαθούν τουλάχιστον 100
000 θέσεις εργασίας στο χώρο της κοινωνικής ευημερίας τη δεκαετία του 1990. Εν τω
μεταξύ, υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, και
ταυτόχρονα η ανάγκη για δημόσιες υπηρεσίες έχει αυξηθεί. Ωστόσο, ολοένα και λιγότεροι εργαζόμενοι στο χώρο της κοινωνικής
πρόνοιας καλούνται να φροντίσουν για την
αύξηση του αριθμού των ληπτών.
Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών, των
υποδομών και των υπηρεσιών κοινωνικής
πρόνοιας δεν επιβάλλονται μόνο για εκσυγχρονισμό αλλά είναι απαραίτητες και για να
αντιμετωπίσει η Σουηδία διεθνή ανταγωνισμό. Η σουηδική οικονομία με το χαμηλό
πληθωρισμό και τη υψηλή ανεργία απαιτεί
μια πιο επιθετική πολιτική που θα επιτρέψει
στο σουηδικό «όχημα να κυλήσει και πάλι»,
γράφει η Annelie Nordstrom. n
Η σωστή διατροφή στη νηστεία της Σαρακοστής
ιανύουμε την περίοδο της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα και πολλοί
έχουν ξεκινήσει να νηστεύουν.
Στη νηστεία αποφεύγονται τα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης όπως το κρέας, το ψάρι,
τα γαλακτοκομικά και τα αυγά και η βάση
της διατροφής αποτελείται από αρκετά
όσπρια, φρούτα και λαχανικά, θαλασσινά,
αμυλούχα (ψωμί, ρύζι, μακαρόνια, πατάτες,
δημητριακά) και λαδερά φαγητά.
H Σαρακοστή είναι μια περίοδος νηστείας
κατά την οποία πολλοί άνθρωποι αλλάζουν
σε μεγάλο βαθμό τις διατροφικές τους συνήθειες. Η μη κατανάλωση κρέατος σχετίζεται με τη μειωμένη πρόσληψη σιδήρου.
Το ασβέστιο μειώνεται, λόγω της αποχής
από τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίσης, οι
βιταμίνες Β12 και φολικό οξύ προσλαμβάνονται σε μικρές ποσότητες, γιατί βρίσκονται κυρίως σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Το κύριο ερώτημα λοιπόν είναι ποιες είναι
εκείνες οι τροφές οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν την μεγάλη ομάδα τροφίμων
που αποφεύγεται, ώστε να μην λείψει τίποτα
από τον οργανισμό μας και το αποτέλεσμα
να είναι όχι μόνο η καλύτερη ψυχική αλλά
και σωματική υγεία.
Μια πολύ καλή επιλογή με ευεργετική
δράση και μεγάλη διατροφική αξία αποτελεί
το ταχίνι (σησαμοπολτός). Είναι ιδανικό
Δ
υποκατάστατο των ζωικών πρωτεϊνών, είναι
πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία όπως είναι το ασβέστιο, ο σίδηρος, η βιταμίνη Ε, το κάλιο, ο ψευδάργυρος κ.α.
Φάτε το σαν πρωινό (ψωμί με ταχίνι και
μέλι ή ταχινόπιτα) ή συνδυάστε το με σαλάτες ή σάλτσες ή όσπρια και γεμίστε τον οργανισμό σας με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά!
Καλές πηγές ασβεστίου εκτός από το ταχίνι, κατά την περίοδο της νηστείας είναι οι
ξηροί καρποί (κυρίως τα αμύγδαλα), το
μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, οι μπάμιες, ο χαλβάς, το γάλα σόγιας, τα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά το μαύρο ψωμί, τα φασόλια και το σπανάκι.
Φυτικές τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι
τα όσπρια (κυρίως φακές, φασόλια μαυρο-
μάτικα), οι ξηροί καρποί, τα εμπλουτισμένα
δημητριακά, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
(π.χ. σπανάκι), τα αποξηραμένα φρούτα και
τα θαλασσινά. Σίδηρο σε υψηλές συγκεντρώσεις έχουν επίσης τα κρεμμύδια, το μαρούλι και η σόγια.
Τις ελλείψεις σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β( υπεύθυνες για την ομαλή λειτουργία
του κεντρικού νευρικού συστήματος), μπορούμε να τις αποφύγουμε τρώγοντας ξηρούς
καρπούς, χαλβά, ταχίνι και εμπλουτισμένα
δημητριακά.
Τέλος στην περίοδο της σαρακοστής δεν
καταναλώνεται ψάρι μειώνοντας έτσι την
πρόσληψη των περίφημων ω-3 λιπαρών
οξέων, που θεωρούνται απαραίτητα για την
καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος
και της πνευματικής μας ανάπτυξης.
Tα θαλασσινά παρέχουν αυξημένες ποσότητες ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων βελτιώνοντας την καρδιακή και νευρική λειτουργία
και το λιπιδαιμικό προφίλ του οργανισμού.
Επίσης, αποτελούν πλούσια πηγή βιταμίνης
Β12.
Κρατήστε την ιδέα της ποικιλίας και της
ισορροπίας σε συνδυασμό με τα παραπάνω
και το σίγουρο είναι ότι θα αποτοξινωθείτε
νιώθοντας γεμάτοι ζωντάνια και ευεξία.
Tips:
• ο συνδυασμός τροφών που περιέχουν μη
αιμικό (φυτικό) σίδηρο με βιταμίνη C από
χυμούς φρούτων ή σαλάτες, μεγιστοποιεί
την απορρόφηση του μη-αιμικού σιδήρου.
Σχεδόν την επταπλασιάζει!
• ο συνδυασμός οσπρίων και δημητριακών
και συγκεκριμένα ρύζι + όσπρια, αυξάνει τη
βιολογική αξία της πρωτεΐνης και την κάνει
ισάξια με τη ζωική.
• Οι ξηροί καρποί καλό θα ήταν να καταναλώνονται ωμοί και ανάλατοι.
• Η κατανάλωση ταραμά με μέτρο μπορεί
να μειώσει καρδιοαγγειακές παθήσεις λόγω
των αντιοξειδωτικών που περιέχει, ενώ μπορεί να αυξήσει χοληστερίνη και ουρικό
οξύ αν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες.
Η δράση του επομένως είναι δοσοεξαρτώμενη. n
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
5
AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
λευταία δέκα χρόνια.
Θεωρώ χρήσιμο να παραθέσω το σχετικό
απόσπασμα από τη σύσταση της Γενικής ΔιΥπόθεση Αρ. 1334/2011
ευθύντριας:
«Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη
Νίκη Πυθαρά – Παπαλλή
και τα καθιερωμένα κριτήρια στο σύνολο
v.
τους - αξία, προσόντα, αρχαιότητα - όπως
Δημοκρατίας
αυτά ανάγονται στον ουσιώδη χρόνο, τις
απαιτήσεις της υπό πλήρωση θέσης, καθώς
10 Φεβρουαρίου, 2015
και την καταλληλότητα των υποψηφίων γι’
αυτή, συστήνω για προαγωγή τον υποψήφιο
Ξήχειλο Κωνσταντίνο, τον οποίο θεωρώ ως
Η απόφαση
Η αιτήτρια προσβάλλει την προαγωγή του τον πιο κατάλληλο για την υπό πλήρωση
Κωνσταντίνου Ξήχειλου (ενδιαφερόμενος), θέση.
Ο συστηνόμενος δεν υστερεί ή/και υπερέστη μόνιμη θέση του Ανώτερου Λειτουργού
χει
από ορισμένους υποψηφίους σε αξία, λαμΒιομηχανικών Εφαρμογών, Υπηρεσίες Εμποβάνοντας υπόψη τις Ετήσιες Υπηρεσιακές
ρίου και Βιομηχανίας.
Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εμ- Εκθέσεις των τελευταίων δέκα χρόνων στις
πορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ζήτησε οποίες απέδωσα ιδιαίτερη βαρύτητα.
Περαιτέρω, ο συστηνόμενος υπερέχει σε
στις 4 Απριλίου 2011 την πλήρωση μιας
αρχαιότητα
έναντι όλων σχεδόν των υποψηκενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Λειτουργού
φίων,
που
ανάγεται
στην προηγούμενη θέση,
Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπηρεσίες Εμποεκτός
από την υποψήφια Πυρίου και Βιομηχανίας. Δοθέντος
θαρά-Παπαλλή
Νίκη, από την
ότι, η θέση ήταν θέση προαγω- Η Ε.Δ.Υ. αφού
οποία
υστερεί
σε
αρχαιότητα
γής, η Ε.Δ.Υ. αποφάσισε σε συπροέβηκε
σε
σύγλόγω
ημερομηνίας
γέννησης
νεδρία της, ημερομηνίας 18
μόνο
και
έναντι
της
οποίας
Απριλίου 2011, να επιληφθεί κριση και αξιολόυπερέχει
κατά
πολύ
σε
αξία,
του θέματος σε μεταγενέστερη γηση των υποψηλαμβάνοντας
ιδιαίτερα
ημερομηνία στην παρουσία της
φίων και λαμβάυπόψη τις Ετήσιες ΥπηρεσιαΓενικής Διευθύντριας.
κές
Εκθέσεις των τελευταίων
Σε συνεδρία της Ε.Δ.Υ. στις 21 νοντας υπόψη τη
δέκα
χρόνων.
Ιουνίου 2011, στην οποία πα- σύσταση της ΓενιΈχω,
επίσης, λάβει υπόψη
ρευρέθηκε η Γενική Διευθύνκής
Διευθύντριας,
μου
ότι
τόσο
ο συστηνόμενος
τρια, η τελευταία αφού μελέόσο
και
οι
υποψήφιοι Πυτησε τους προσωπικούς και τα προσόντα και
θαρά-Παπαλλή
Νίκη και ....
τους υπηρεσιακούς φακέλους την αρχαιότητα
διαθέτουν το πλεονέκτημα
των υποψηφίων, σύστησε για
που προνοείται στο Σχέδιο
προαγωγή τον ενδιαφερόμενο. των υποψηφίων
Η Ε.Δ.Υ. με τη σειρά της, έκρινε ότι ο ενδια- Υπηρεσίας της υπό πλήρωσης
θέσης. Συγκεκριμένα, ο συαφού προέβηκε σε σύγκριση και
φερόμενος
υπεστηνόμενος διαθέτει το MSc
αξιολόγηση των υποψηφίων και
in Engineering Management,
αφού εξέτασε τους αναλογούν- ρείχε των άλλων
Frederick Institute of Techτες φακέλους και, λαμβάνοντας υποψηφίων και
nology, και πιστοποιητικό
υπόψη τη σύσταση της Γενικής
προχώρησε
στην
από το ΚΥ.Σ.ΑΤ.Σ. ότι το εν
Διευθύντριας, τα προσόντα και
λόγω δίπλωμα είναι ισότιμο
την αρχαιότητα των υποψηφίων προαγωγή του.
με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
έκρινε ότι ο ενδιαφερόμενος
επιπέδου Master και η Πυυπερείχε των άλλων υποψηφίων
θαρά-Παπαλλή
κατέχει επίσης πιστοποιητικό
και προχώρησε στην προαγωγή του.
από
το
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
ότι το Δίπλωμα Χημικής
Η πιο πάνω προαγωγή δημοσιεύθηκε στην
Μηχανικής
που
διαθέτει
είναι ισότιμο με ΜεΕπίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5
ταπτυχιακό
Δίπλωμα
επιπέδου
Master .
Αυγούστου 2011.
Έλαβα,
επίσης,
υπόψη
μου
ότι
οι υποψήφιοι
Η αιτήτρια προβάλλει ότι η σύσταση της
Πυθαρά-Παπαλλή
Νίκη
..
διαθέτουν
επιπρόΓενικής Διευθύντριας ήταν πεπλανημένη.
σθετα
προσόντα,
τα
οποία,
όμως,
δεν
απαιΙσχυρίζεται ότι, η ιδία διαθέτει πρόσθετο
τούνται
από
το
Σχέδιο
Υπηρεσίας
και,
ως
εκ
προσόν, η σχετικότητα του οποίου δεν καθορίστηκε από τη Γενική Διευθύντρια, αναφο- τούτου, τα προσόντα αυτά δεν μπορούν να
ρικά με τα καθήκοντα της θέσης. Περαιτέρω, ανατρέψουν την υπεροχή του συστηνόμενου,
εισηγήθηκε ότι η Γενική Διευθύντρια παρα- ο οποίος υπερέχει σημαντικά σε αξία από την
γνώρισε την υπάρχουσα, προς όφελος της, Πυθαρά-Παπαλλή...»
Η αιτήτρια είναι κάτοχος επιπρόσθετου, μη
αρχαιότητα, ενώ απέδωσε υπερβολική βαρύαπαιτούμενου
από το Σχέδιο Υπηρεσίας, προτητα στην υπεροχή σε αξία του ενδιαφερομέσόντος.
Κατέχει
post graduate diploma in
νου, συνιστάμενη σε δύο εξαίρετα περισσόmanagement
του
Mediterranean Institute of
τερα για τον ενδιαφερόμενο, τα πέντε τελευManagement.
ταία έτη. Τέλος προβάλλει ότι εσφαλμένα η
Όπως διατυπώνεται η εν λόγω σύσταση
Γενική Διευθύντρια ανέτρεξε σε αξία τα τε-
της Γενικής Διευθύντριας, παρατηρούμε ότι, κές εκθέσεις των τελευταίων δέκα χρόνων.
Στην Υπόθεση Αρ. 1610/2011, ημερομηνίας
γίνεται απλώς υπόμνηση της ύπαρξης του
πρόσθετου προσόντος της αιτήτριας. Σημει- 25 Φεβρουαρίου 2014, όπου η αιτήτρια ήταν
ώνεται ότι, ως μη απαιτούμενο από το Σχέδιο η ίδια, όπως και στην παρούσα υπόθεση, ανέΥπηρεσίας δεν μπορούσε να ανατρέψει την φερα τα ακόλουθα τα οποία εφαρμόζονται
υπεροχή του ενδιαφερομένου, ο οποίος, και στην παρούσα υπόθεση:
«Νομολογιακά καθιερώόπως τονίστηκε «υπερείχε σηθηκε
ότι λαμβάνονται υπόψη
μαντικά σε αξία».
Δοθέντος ότι η σύοι ετήσιες εκθέσεις των πέντε
Ανακύπτει συναφώς ότι, η Γενική Διευθύντρια ουδόλως αξιο- σταση της Γενικής τελευταίων ετών και δεν
υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος
λόγησε κατά πόσο το εν λόγω Διευθύντριας πάστα δέκα. Η σημαπρόσθετο προσόν, που κατείχε η
σχει, και η Ε.Δ.Υ. επέκτασης
σία και η αξία των πρόσφατων
αιτήτρια, ήταν σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης και εάν ναι επέλεξε τον ενδια- υπηρεσιακών εκθέσεων αναλύθηκε στην υπόθεση Χριποια βαρύτητα θα του απέδιδε. φερόμενο, στηριστοδούλου ν. Δημοκρατίας
Η απλή αναφορά ότι δεν μπορεί
ζόμενη στην «εμ- (2002) 3 Α.Α.Δ. 695.»
να ανατρέψει την υπεροχή του
Όπως εμφαίνεται από τις
ενδιαφερομένου σε αξία, δεν φανώς υπεροχή
τείνει να καταδείξει ότι είχε προ- του σε αξία» και τη ετήσιες εκθέσεις η αιτήτρια
υστερούσε έναντι του ενδιαβεί σε εξέταση και αξιολόγηση
του εν λόγω προσόντος, πόσο σύσταση της Γενι- φερομένου κατά δύο «εξαίμάλλον ότι του αποδόθηκε η κής Διευθύντριας, ρετα», τα δύο τελευταία χρόοποιαδήποτε βαρύτητα.
η προσβαλλόμενη νια. Είναι έκδηλο ότι αυτή η
διαφορά δεν θα μπορούσε να
Καθιερώθηκε νομολογιακώς
προσδώσει σημαντική υπεότι, το διορίζον όργανο, έχει κα- πάσχει επίσης.
ροχή σε αξία, όπως αναφέρθήκον να λάβει υπόψη τα πρόθηκε από τη Γενική Διευθύνσθετα, μη προβλεπόμενα από το
Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα, κινούμενο ανά- τρια στη δική της αξιολόγηση των υποψημεσα σε δύο άξονες: ήτοι: της μη απόδοσης φίων.
Νομολογιακώς καθιερώθηκε ότι, ακόμη
σ’ αυτά υπερβολικής βαρύτητας ώστε αυτή
να κατατείνει σε έκδηλη υπεροχή, ούτε όμως και μια μικρή διαφορά, στις ετήσιες αξιολοκαι της εντελώς οριακής αξιολόγησης, ώστε γήσεις, μπορεί να αποκτήσει σημασία, ενόψει
να μην τους δίνεται κατ’ ουσίαν οποιαδήποτε της ισοπεδωτικής εικόνας που κατά κανόνα
σημασία, ως να μην ήταν σχετικά με τα κα- παρουσιάζουν οι υποψήφιοι, πλην, όμως, έχει
θήκοντα της θέσης. (Τρύφωνος ν. Δημοκρα- ταυτοχρόνως νομολογηθεί ότι, είναι η συνολική εικόνα που εκπέμπει ένας υποψήφιος
τίας (2010) 3 Α.Α.Δ. 377).
Όπως επίσης αναφέρθηκε στην υπόθεση που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά
Νικολαΐδης ν. Δημοκρατίας κ.ά. (2005) 3 την άσκηση της κρίσης της αρμόδιας αρχής.
Α.Α.Δ. 325, προσόντα τα οποία κατέχει ένας (Βασιλειάδης ν. Κληρίδου-Τσιάππα (2005) 3
υποψήφιος και τα οποία δεν απαιτούνται από Α.Α.Δ. 403, Πούρος ν. Χατζηστεφάνου
το Σχέδιο Υπηρεσίας δεν αγνοούνται και (2001) 3 Α.Α.Δ. 374 και Υπόθεση Αρ.
τούτα, προσθέτουν στην αξία του, εφόσον 1670/2011, Παντελή ν. Α.Η.Κ., 25 Οκτωβρίου
πρόκειται περί προσόντων σχετικών με τα 2013).
Η πιο πάνω θετική εικόνα για τον ενδιακαθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης. Έχει
υποχρέωση συνεπώς, το διορίζον όργανο να φερόμενο δεν αποτελεί ουσιώδη διαφορά,
εξετάσει τα προσόντα αυτά και να κρίνει αν έναντι της αιτήτριας, ώστε να μπορεί να
είναι συναφή με τα καθήκοντα της θέσης ή προσδώσει σ’ αυτόν, ουσιαστική υπεροχή.
Στην Α.Ε. 112/2008, Αττά κ.ά. ν. Δημοκραόχι. Σχετική επίσης είναι η υπόθεση Φραγκουλίδου ν. Χριστοδουλίδου κ.ά. (2011) 3 τίας, 29 Νοεμβρίου 2012, αναφέρονται τα
ακόλουθα:
Α.Α.Δ. 85.
«Όπως έχει κατ’ επανάληψη λεχθεί μικρές
Στην πρόσφατη απόφαση στις Υποθέσεις
Αρ. 783/2011 και 967/2011, Χρυσοστόμου διαφορές στις αξιολογήσεις συνιστούν οριακ.ά. ν. Δημοκρατίας, 21 Νοεμβρίου 2014, κές διαφορές μη δυνάμενες να προσδώσουν
υπεροχή σε αξία στα Ε.Μ. Αντίθετα, αναδειαναφέρθηκαν τα εξής:
«Η απλή αναφορά τόσο του Διευθυντή, κνύουν υποψήφιους ουσιαστικά ισοδύναόσο και στη συνέχεια της Επιτροπής στα μους σε αξία.»
Ως εκ των ανωτέρω δοθέντος ότι η σύπρόσθετα προσόντα, χωρίς διερεύνηση ως
προς τη συσχέτισή τους με τα καθήκοντα και σταση της Γενικής Διευθύντριας πάσχει, και η
ευθύνες της επίδικης θέσης και η λεκτική κα- Ε.Δ.Υ. επέλεξε τον ενδιαφερόμενο, στηριζόταγραφή ότι σε αυτά αποδόθηκε η δέουσα μενη στην «εμφανώς υπεροχή του σε αξία»
βαρύτητα, δεν καλύπτει το καθήκον αξιολό- και τη σύσταση της Γενικής Διευθύντριας, η
γησης και στάθμισης τους ούτως ώστε να κα- προσβαλλόμενη πάσχει επίσης.
Η προσφυγή επιτυγχάνει. Η προσβαλλόθορισθεί και η βαρύτητα και σημασία τους.»
Η Γενική Διευθύντρια απέδωσε σημαντική μενη απόφαση ακυρούται με €1.600 έξοδα,
υπεροχή στον ενδιαφερόμενο έναντι της αι- πλέον Φ.Π.Α., προς όφελος της αιτήτριας και
τήτριας, εδραζόμενη στις ετήσιες υπηρεσια- εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. n
6
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Οι αλλαγές που προωθούνται για μεταρρύθμιση
των δομών των υπηρεσιών της Προεδρίας
Σε συνάντηση του με εκπροσώπους των ΜΜΕ στις 10 Φεβρουαρίου
Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω
Κωνσταντίνος Πετρίδης περιέγραψε
τους στόχους και τα προγράμματα
μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες υπηρεσίες
και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις
μεταρρυθμίσεις στην Προεδρία οι οποίες
προωθούνται κατά προτεραιότητα.
Ουσιαστική αλλαγή στις δομές του Προεδρικού Μεγάρου αποτελεί η δημιουργία Διεύθυνσης Προεδρίας επικεφαλής της οποίας
τοποθετείται ο Κύπρος Κυπριανού, Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού.
Μεταρρύθμιση Προεδρίας
Από τις δηλώσεις του Υφυπουργού αναδημοσιεύουμε την αναφορά στη Μεταρρύθμιση της Προεδρίας.
Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η μεταρρύθμιση της Προεδρίας εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Αυτό της ανάγκης εκσυγχρονισμού του Κράτους.
Όπως γνωρίζετε, διεξάγονται μελέτες για
την αναδιάρθρωση όλων των Υπουργείων
και ήδη πολλά από τα Υπουργεία άρχισαν να
αλλάζουν δομές και τρόπο λειτουργίας. Το
ίδιο επιτάσσεται να γίνει και για την Προεδρία, η οποία πρέπει να θωρακιστεί για να
μπορεί να λειτουργεί καλύτερα ως ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ισχυρό κέντρο λήψης
αποφάσεων και διακυβέρνησης.
Η Προεδρία είναι σημαντικός θεσμός της
οποίας οι ανάγκες, αλλά και οι ανάγκες του
ίδιου το ΠτΔ, τα τελευταία χρόνια έχουν διαφοροποιηθεί και διευρυνθεί σημαντικά.
• Υπάρχουν αυξημένες διεθνείς υποχρεώσεις λόγω της ανάγκης εκπλήρωσης των
συμβατικών μας υποχρεώσεων ως κράτος
μέλος της Ε.Ε και της προώθησης και διεκδίκησης των συμφερόντων μας στην Ε.Ε.
• Αυξημένες ευθύνες για την εσωτερική
διακυβέρνηση που πηγάζουν από ένα πιο μεγάλο και πιο σύνθετο κρατικό μηχανισμό, με
μεγαλύτερο εύρος εξουσιών και αυξημένες
ανάγκες συντονισμού.
• Οι μεταρρυθμιστικές αρμοδιότητες της
κυβέρνησης και της ίδιας της Προεδρίας.
• Μεγάλο μέρος του χρόνου και της ενέργειας του εκάστοτε Προέδρου αναλώνεται
στη διαχείριση του Εθνικού μας προβλήματος.
• Ανάγκη αντιμετώπισης της οικονομικής
κρίσης, των συνεχώς μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών τόσο σε τοπικό όσο και
Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και αναδυόμενων προκλήσεων.
Διανύουμε μια έντονη περίοδο που τα
πάντα αλλάζουν, στην οποία δικαίως οι πολίτες και τα ΜΜΕ έχουν αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις από την κυβέρνηση, και
δεν συγχωρούν τα όποια λάθη, τα οποία σε
άλλες εποχές ενδεχόμενα να περνούσαν και
απαρατήρητα.
Χρειάζονται λοιπόν σοβαρές διαρθρωτικές
και δομικές αλλαγές. Στη βάση σύγχρονων
πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε πλείστα
Γραφεία/”cabinets” Αρχηγών Κυβερνήσεων
άλλων χωρών. Και μελετήσαμε σωρεία μον-
Ο
τέλων.
Θέλω να διευκρινίσω ότι οι πλείστες των
ρυθμίσεων έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ενώ
κάποιες δράσεις θα ολοκληρωθούν εντός
Φεβρουαρίου. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, εκεί
που χρειάζονται, θα προωθηθούν στη Βουλή
των Αντιπροσώπων τους επόμενους μήνες,
μαζί με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό,
σε συνεργασία με τη ΝΥ.
Είναι ταυτόχρονα σημαντικό, να διευκρινίσω ότι η μεταρρύθμιση της Προεδρίας δεν
συνεπάγεται επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για το φορολογούμενο. Αντίθετα, γίνεται ένα «νοικοκύρεμα» το οποίο θα οδηγήσει
και σε εξοικονομήσεις. Οι δράσεις δεν έχουν
στόχο να εξυπηρετήσουν τι ανάγκες του
Προέδρου Αναστασιάδη και της σημερινής
Κυβέρνησης, αλλά να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Προεδρίας διαχρονικά
και του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τι αλλάζει συγκεκριμένα;
1. Δημιουργείται ένα απλό, αλλά συγκεκριμένο οργανόγραμμα, στα πρότυπα
άλλων χωρών, το οποίο βασίζεται στην αρχή
της ενότητας της διοίκησης (unity of command) που εξαλείφει ορισμένες δυσλειτουργίες λόγω αλληλοεπικαλύψεων και μη σαφή
διαχωρισμό αρμοδιοτήτων. Αποτελείται από
4 βασικά τμήματα και γίνεται σαφής διαχωρισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλου του
προσωπικού.
2. Η θέση του Διευθυντή του Γραφείου του
Προέδρου παύει να υφίσταται με την παρούσα της μορφή και δημιουργείται Διεύθυνση Προεδρίας. Τα κύρια καθήκοντα της,
αφορούν την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, τη διεύθυνση και εποπτεία όλων
των τμημάτων και δραστηριοτήτων της
Προεδρίας, το συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου σε συνεργασία με τη Γραμματεία
του Υπουργικού Συμβουλίου, την τεχνοκρατική παρακολούθηση των κύριων πολιτικών
που προωθούνται από την Προεδρία, καθώς
και την εποπτεία των Γραφείων των Επιτρόπων που υπάγονται στον ΠτΔ.
3. Πρώτη Μονάδα: Δημιουργείται Γραμματεία Προεδρίας μέσω της δομικής αναμόρφωσης του Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, με κύρια ευθύνη:
i. Την οργάνωση, διεύθυνση, προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου του ΠτΔ.
ii. Την παρακολούθηση των θεμάτων που
αναδεικνύονται στις συναντήσεις του ΠτΔ
και τη διεκπεραίωση των σχετικών κατευθύνσεων/οδηγιών που ο ίδιος δίνει.
iii. Τον Καθορισμό του προγράμματος και
τη διαχείριση της αλληλογραφίας του Προέδρου.
4. Δεύτερη Μονάδα: Μονάδα Διοίκησης
και Προϋπολογισμού Καταργείται η θέση
Προϊστάμενου Διοίκησης Προεδρίας, και
δημιουργείται Μονάδα Διοίκησης και Προϋπολογισμού, με κύριες αρμοδιότητες:
i. Την ορθή διαχείριση και έλεγχο του
Προϋπολογισμού της Προεδρίας συμπερι-
λαμβανομένων και των Επιτρόπων
ii. Την καλύτερη αξιοποίηση και έλεγχο
του προσωπικού.
iii. Την ομαλή λειτουργία του Αρχείου
iv. Θέματα ασφάλειας και συντονισμού εκδηλώσεων.
5. Τρίτη Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης: Για πρώτη φορά η Προεδρία αναλαμβάνει σαφείς αρμοδιότητες και
διεκπεραίωση οριζόντιων πολιτικών. Στο
πλαίσιο αυτό, τίθεται υπό την αιγίδα της
Προεδρίας ένας από τους κύριους στόχους
της Κυβέρνησης. Η διοικητική μεταρρύθμιση, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης
της δημόσιας διοίκησης και της αναπτυξιακής μεταρρύθμισης. Η μονάδα ήδη λειτουργεί.
6. Τέταρτη Μονάδα: Το Διπλωματικό Γραφείο του ΠτΔ παραμένει και θα ενισχυθεί,
λαμβάνοντας και της υποχρέωσης να ανταποκριθεί, πέραν των υφιστάμενων καθηκόντων, στην ανάγκη συντονισμού της πολιτικής του κράτους/κυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ.
7. Θέσπιση εσωτερικών κανονισμών:
Έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμόζονται εσωτερικοί κανονισμοί και σαφείς διαδικασίες
που αφορούν:
i. Τη διαχείριση των εισερχόμενων και
εξερχομένων εγγράφων.
ii. Την εισαγωγή αυτοματοποιημένου συστήματος λειτουργίας του Αρχείου.
iii. Θέματα ασφάλειας και πρωτοκόλλου.
iv. Σε κάθε Μονάδα/Γραμματεία υπάρχει
πλέον σαφής καταμερισμός καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων και επικεφαλής, ο οποίος θα
συντονίζει τις εργασίες του προσωπικού που
θα υπάγεται στη Μονάδα.
8. Εκσυγχρονισμός της Γραμματείας του
Υ.Σ ώστε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Προεδρίας να έχει αυξημένες αρμοδιότητες
που αφορούν: Την παρακολούθηση και το
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και των
Υπουργείων, των διυπουργικών επιτροπών
για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας
πέραν του ενός Υπουργού, καθώς και την
παρακολούθηση της εφαρμογής των κυβερνητικών πολιτικών.
9. Νομική υποστήριξη: Μέσω της ανάθεσης εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, στήριξης στην Προεδρία για θέματα που αφορούν:
i. Ετοιμασία νομοθεσιών για θέματα πολι-
τικής που χρειάζεται να προωθηθούν ως
προτεραιότητες από την Προεδρία ή για οριζόντια θέματα όπως τα θέματα μεταρρύθμισης.
ii. Έλεγχος συμβολαίων, πράξεων διορισμού, ή δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται από τον ΠτΔ.
iii. Συμμετοχή σε Διυπουργικές Επιτροπές
και συμβουλευτικός ρόλος για νομική καθαρότητα των πολιτικών αποφάσεων τους.
iv. Έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων του
Υ.Σ.
10. Δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής
υπό την Προεδρία και σε συνεργασία με τη
ΜΑΕΕ και το ΥΠΕΞ για την οριζόντια διαχείριση, χάραξη στρατηγικής και συντονισμό
των θεμάτων που άπτονται των θέσεων της
Κύπρου στην Ε.Ε. Στόχος ο καλύτερος συντονισμός και χάραξη προτεραιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων λειτουργών και των κλιμακίων όλων των Υπουργείων για τα θέματα
που τίθενται στην ατζέντα της Ε.Ε. Έχει ήδη
ληφθεί σχετική απόφαση από το Υ.Σ.
11. Γραφεία Επιτρόπων που υπάγονται
στην Προεδρία: Τη διοικητική ευθύνη θα έχει
η Διεύθυνση Προεδρίας και τα Γραφεία των
Επιτρόπων θα λειτουργούν με βάση εσωτερικούς κανονισμούς που έχουν ήδη καταρτιστεί και τεθεί σε εφαρμογή.
12. Πολιτικοί συνεργάτες. Πέραν του δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού, ο εκάστοτε
ΠτΔ και οι Υπουργοί θα πρέπει να έχουν το
δικαίωμα να προσλαμβάνουν συνεργάτες ή
συμβούλους της πλήρους εμπιστοσύνης
τους, τους οποίους ο ίδιος ο ΠτΔ θα αναθέτει καθήκοντα ανάλογα με τις δικές του προτεραιότητες. Η πρόσληψη συνεργατών γινόταν και στο παρελθόν στην Κύπρο, τόσο
από τον ΠτΔ όσο και από τους Υπουργούς,
με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που γίνεται σήμερα, χωρίς να υπάρχει όμως ένα σαφές πολιτικό, θεσμικό ή νομικό πλαίσιο.
Με τη νομική ρύθμιση του θέματος καθιερώνουμε μια πρακτική που ακολουθείται σε
όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, τόσο για τους
Αρχηγούς των Κυβερνήσεων όσο και για
τους Υπουργούς. Αφορά τη δημιουργία μικρών πολιτικών cabinet, τα οποία διαλύονται με την αποχώρηση των πολιτικών προϊσταμένων. (ενδεικτικό το χρωματισμένο παράδειγμα των οργανογραμμάτων άλλων
χωρών). n
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου ΠΑΣΥΔΥ Αμμοχώστου
Πληροφορούνται τα Μέλη ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Οργάνωσης μας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος Αμμοχώστου θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ Λάρνακας την 5η Μαρτίου 2015 και ώρα 16:00.
Θέματα:
1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επαρχιακού Συμβουλίου.
2. Ετήσια έκθεση λογαριασμών και Προϋπολογισμός 2015.
3. Συζήτηση πάνω στην έκθεση πεπραγμένων, έκθεσης λογαριασμών και προϋπολογισμού του Επαρχιακού Συμβουλίου.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στον Γραμματέα του Επαρχιακού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
7
Χρηματοδότηση €1 εκ. από Κομισιόν
για την αντιμετώπιση των μεταναστών
Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε
έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 0,98
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) στην
Κύπρο για να στηρίξει τη χώρα όσον αφορά
την παροχή στέγασης, την κάλυψη καθημερινών βασικών αναγκών και ιατρικής περίθαλψης σε περίπου 400 Σύριους υπηκόους
που διασώθηκαν στα χωρικά ύδατα της Κύπρου τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.
Η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί για περίοδο 4 μηνών και τα μέτρα θα εστιάζονται
στον αρχικό τους έλεγχο, την κάλυψη της
Η
διατροφής και άλλων βασικών αναγκών,
στην ενοικίαση οχημάτων για τη μεταφορά
τους, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη
διερμηνεία και την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη.
Η παροχή έκτακτης βοήθειας στο πλαίσιο
του ΤΑΜΕ αποτελεί μέρος των συνολικών
προσπαθειών της Επιτροπής να εφαρμόσει
την αρχή της αλληλεγγύης μέσω συγκεκριμένων και αποτελεσματικών ενεργειών για
την αντιμετώπιση επειγουσών και ειδικών
αναγκών όσων κρατών μελών δέχονται μεγάλες πιέσεις σε θέματα ασύλου και μετανά-
στευσης. Για τον σκοπό αυτό, για το 2014 και
το 2015, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει συνολικά 50 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν μέσω
του ΤΑΜΕ. Η έκτακτη χρηματοδότηση από
την Επιτροπή προστίθεται στα τακτικά κονδύλια του ΤΑΜΕ που τα κράτη μέλη λαμβάνουν για την εφαρμογή των εθνικών τους
προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-2020
– στην περίπτωση της Κύπρου το βασικό
ποσό ανέρχεται σε 32,31 εκατ. ευρώ.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος
αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης, Εσω-
τερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε
τα εξής: «Με χαρά ανακοινώνω ότι, στο πλαίσιο των νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών
που θέσπισε η Επιτροπή για να στηρίξει τις
χώρες που έρχονται αντιμέτωπες με αυξημένες πιέσεις σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης, χορηγούμε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ στις
κυπριακές αρχές. Αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση θα βοηθήσει τις κυπριακές αρχές στη
διαχείριση της μη αναμενόμενης άφιξης ενός
αριθμού Σύριων υπηκόων.» n
Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες που στοχεύουν στη διαφάνεια
υποχρεώνοντας τις οργανώσεις να υποβάλουν, ανά έτος, τους ελεγμένους οικονομικούς τους Λογαριασμούς. Στην περίπτωση
που για δύο συνεχόμενα έτη δεν υποβληθούν οι ελεγμένοι οικονομικοί Λογαριασμοί
τότε οι Οργανώσεις θα απολέσουν τη νομική
τους οντότητα.
Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού
και ΜΚΟ κρίνει ότι ο εκσυγχρονισμός του
νομικού πλαισίου λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα συμβάλει στην
αναβάθμιση του ρόλου τους και θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία των πολιτών σε σχέση
με το έργο που επιτελούν, κάτι που αποτελεί
σημαντικό στοιχείο που συμβάλει στη συνέχιση του σημαντικού έργου τους. n
Νομοσχέδια για ΜΚΟ
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο
ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
χθες το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για
άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2014». Το
νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Όσον αφορά τις Λέσχες παρέχεται μια
μεταβατική περίοδος κατά την οποία μπορούν να μετατρέψουν τη νομική τους οντότητα σε Σωματεία, με την υποβολή σχετικής
αίτησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τ
Στην περίπτωση που η προαναφερόμενη αίτηση δεν υποβληθεί τότε η Λέσχη ως νομική
οντότητα, καταργείται. Κατά την υποβολή
αίτησης απόκτησης νομικής οντότητας (Σωματείου ή Ιδρύματος), το Υπουργείο Εσωτερικών εντός 90 ημερών θα πρέπει να υποβάλει την τελική απάντησή του για
έγκριση/απόρριψη της αίτησης ή να ζητήσει
επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την
απόκτηση της συγκεκριμένης νομικής οντότητας.
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Τηλεφωνητών
Προσκαλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7
Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ. στην αίθουσα 7821 του Νέου Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας στο 2ον όροφο.
• Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε.
• Συζήτηση πάνω στην λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων.
• Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη οποιουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστο
ημέρες, πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Αναδασμού
Σύμφωνα με το Άρθρο 15, Παράγραφος 15 και το Άρθρο 4.α του Καταστατικού της
Οργάνωσής μας, καλείστε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας, στις 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:30μ.μ. στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ στη Λεμεσό.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της
χρονιάς που πέρασε.
2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
3. Οποιοδήποτε θέμα εγγραφεί από μέλη του Κλάδου δύο (2) μέρες τουλάχιστον, πριν
την ετήσια Γενική Συνέλευση.
Ξ. Αγαθοκλέους, Πρόεδρος
Χρ. Στυλιανού, Γραμματέας
–¤’
 ¢¦©£–
Ÿ –œœ ž‰¤
–¤’¡¤¥§š’›’…ž€žŽ——ŽŸŽ
-3CŽ»¿Äãƾ¿½¿¹²µÁž
-3CŽ»¿Äãƾ¿½¿¹²µÞÇÄÁ¾
-3CŽ»¿Äãƾ¿½¿¹²µœÂ¿ä²æž
-3C»µÆã²Â»Ãº¾ã¹㻵¼Á¾…³Âž
-3C…㻶µ½½¿¾Ä»¼áꎻ¿ãÀ»Ãıæãê
¼µ»œãƾ¿½¿¹²µ
-3C»ã羱ꁻ¿²¼ºÃºœ¿Ç»Ãæ¿´
¼µ»À»Æã»Â±Ããž޻½¿åã¾²µê
-3C»¿²¼ºÃºÀ»Æã»ÂºæµÄ»¼³ÄºÄµ
¼µ»»¿²¼ºÃº”»¼Â¿æãõ²Å¾
À»Æã»Â±Ããž
-3C˜µÇÄ»½»µ¼—¼µ»
¢ÂºæµÄ¿¿»¼¿¾¿æ»¼—
-3C˜µÇÄ»½»µ¼—¼µ»»¿²¼ºÃº
-3C¢ÂºæµÄ¿¿»¼¿¾¿æ»¼—¼µ»
»¿²¼ºÃº
-3C¢ÂºæµÄ¿¿»¼¿¾¿æ»¼º»¿²¼ºÃº
À»Æã»ÂºÃãž
-!–ºä»µ¼—”áõ¼µ»
ºæ¿Ã»¿¹Âµä²µ
”‹˜áãêœãƾ¿½¿¹²ãꔗçºÃºê
¼µ»À»¼¿»¾Å¾²µê
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Noσοκομειακών Εργαστηρίων
Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Kλάδου που θα γίνει στις
02/03/2015 ημέρα Δευτέρα ώρα 4:30 μμ στην αίθουσα σεμιναρίων στο 2ο όροφο οίκημα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λευκωσία.
Θέματα:
1. Λογοδοσία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου.
2. Οποιοδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί από μέλος του κλάδου, στο Συμβούλιο 2 ημέρες
τουλάχιστο πριν την Ε.Τ.Γ.Σ.
Καρολίνα Στυλιανού, Πρόεδρος
Θεοδώρα Σωφρονίου, Γραμματέας
”3C…㻶µ½½¿¾Ä»¼±¡¹ã²µ
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõ
-3CÀ»¸ºæ»¿½¿¹²µ
¼µ»Ž»¿ÃĵĻÃÄ»¼±
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõ
”‹€Âµä»ÃÄ»¼±À»¼¿»¾Å¾²µ
”‹»µ¸ÂµÃÄ»¼—…¿½Çæáõ
-3CÙÆ㸻µÃæ³ê¼µ»‹¾—ÀÄÇåº
‘½ã¼Ä¿¾»¼Á¾…µ»Æ¾»¸»Á¾¼µ»
»µ¸ÂµÃÄ»¼Á¾œãƾ¿½¿¹»Á¾
-!ÙÆ㸻µÃæ³ê»—¸ÂµÃºê
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõãåµÀ¿ÃėÃãÅê
”‹’ÃĿ²µ¼µ»‚ãŲµÄºêœáƾºê
-3C‘½ã¼Ä¿½¿¹»¼±”ºÆµ¾»¼±
-3CÀ»Ãı溼µ»”ºÆµ¾»¼±
ã¸¿æá¾Å¾
-3C”ºÆµ¾¿½¿¹»¼±”ºÆµ¾»¼±
-3C¾ã¹㻵¼—ÙÇÃıæµÄµ
-3C…¿½»Ä»¼±”ºÆµ¾»¼±¼µ»‹ã»ä³Â¿ê
ÙÆ㸻µÃæ³ê
-!4ãƾ¿½¿¹»¼—¡À¿¶¿ºç¿´æ㾺
€½ÅÃû¼±¼æ—çºÃº
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõãåµÀ¿ÃėÃãÅê
¡À¿¶¿½±µ»Ä±ÃãžæáÆ»”µÂIJ¿Ç
¤¾µÂåºæµçºæ—ÄžÙãÀÄáæ¶Â»¿ê
²¸µ¼Äµ{µ¾—À³¹Âµææµ
’¹Ã®Âµ¹ÁÃÍÀ±ÂþZZZFXWDFF\
Ÿ’¥›ƒ€•–…Ž›’…•‰Ÿ”—•–¤…ž¤
ZZZFXWDFF\
8
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Κλάδος και Συμβούλιο Νοσηλευτικής
Τίμησαν συναδέλφους τους που αφυπηρέτησαν
υνεχίζοντας μια δραστηριότητα που
έχει γίνει θεσμός στις δράσεις τους ο
Κλάδους Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και το Συμβούλιο Ευημερίας Νοσηλευτικού Προσωπικού τίμησαν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου τους συναδέλφους/
ισσες που αφυπηρέτησαν τον περασμένο
χρόνο.
Στην εκδήλωση, που έγινε στο ξενοδοχείο
Ajax στη Λεμεσό παρέστη και ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Γλαύκος Χατζηπέτρου που σε σύντομο χαιρετισμό του ευχήθηκε στους αφυπηρετήσαντες προσωπική και οικογενειακή
υγεία και ευημερία και ό,τι το καλύτερο σε
ό,τι θα ακολουθήσουν.
Στην εκδήλωση παρέστη και ο Διευθυντής
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Ανδρέας Ξενοφώντος και ο προηγούμενος Πρόεδρος του
Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού
Γιώργος Φλουρέντζος.
Εκ μέρους των οργανωτών της εκδήλωσης
προσφώνησε τους τιμώμενους ο Πρόεδρος
του Κλάδου Πρόδρομος Αργυρίδης ο οποίος
του καλωσόρισε και τους ευχαρίστησε για
την ανταπόκριση τους και πρόσθεσε ότι το
συμβούλιο ευημερίας και ο κλάδος γενικής
νοσηλευτικής όπως κάθε χρόνο θέλει να τιμήσει και να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους, που για μια ζωή σταθηκατε αφοσιωμενοι και ακούραστοι στο λειτούργημα σας.
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Διευθυντή των
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, το ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ και το φίλτατο φίλο και πρώην πρόεδρο του Κλάδου για την παρουσία τους και
τη συνεχή στήριξη τους στα θέματα που αφορούν τον Κλάδο αλλά και για την αγάπη τους
για τους νοσηλευτές σαν άτομα.
Πρόσθεσε ακόμη ο Πρόεδρος Αργυρίδης:
«Είμαστε απόψε εδώ για να τιμήσουμε
εσάς τους αφυπηρετήσαντες συναδέρφους
μας. Μέσα από αυτή τη τελετή θέλουμε να
εκφράσουμε την αναγνώριση της προσφορά
σας προς τον πάσχοντας συνάνθρωπο αλλά
και την αξία του κοινωνικού έργου που επιτελέσατε τόσα χρόνια ως μέλη του κοινωνι-
Σ
σας, έχετε θέσει την δουλειά σας πολλές
φορές πάνω από τον εαυτό σας και την οικογένεια σας.
Σας ευχαριστούμε ολόψυχα, γιατί με την
πολύχρονη προσφορά σας, την αφοσίωση
προς το επάγγελμα και την συμμετοχή σας
στους αγώνες για την αναβάθμιση και την
αυτονομία του επαγγέλματος, σε δύσκολους
καιρούς, ανοίξατε δρόμους ευοίωνους, για
όλους εμάς, αλλά και για το μέλλον της νοσηλευτικής στην Κύπρο.
Σας αξίζει όλους ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
και ένα μεγάλο ΕΥΓΕ!!!
Τα αισθήματα όλων μας είναι ανάμεικτα,
γιατί κανείς από εσάς, αλλά και από μας δεν
ήταν προετοιμασμένος για την αφυπηρέτηση
σας αφού την επέβαλαν βίαια και απότομα
εξωγενείς παράγοντες.
Είμαστε βέβαιοι και σας το ευχόμαστε
όπως την θετική ενέργεια που σας διακρίνει
θα την διοχετεύσετε στην αγαπημένη σας οικογένεια, και να απολαύσετε τις αγαπημένες
σας συνήθειες.
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι θα είμαστε
πάντα δίπλα σας για ότι χρειαστείτε.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα ΥΓΕΙΑ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ».
Ευχαριστίες των τιμηθέντων
Εκ μέρους των τιμηθέντων απάντησε στον
Πρόεδρο του Κλάδου η Σταυρούλα Μιχαήλ,
Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, η
οποία είπε μεταξύ άλλων:
«Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιείται απόψε η εκδήλωση αυτή από το Συμβούλιο Ευημερίας Γενικού Νοσηλευτικού
Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ, προς τιμή των
αφυπηρεσάντων συναδέρφων της Νοσηλευτικής οικογένειας.
Με ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση αλλά και
πολλή συγκίνηση έχω πάρει την πρόσκληση
σας για να παρευρεθώ σήμερα, ως τιμώμενη
αλλά και να απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους
των 62 αφυπηρετήσαντων, από το Συμβούλιο Ευημερίας προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ για
το έτος 2014.
Οι αφυπηρετήσαντες της Λεμεσού.
τους αλλους φορείς της νοσηλευτικής, αφού
η νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά των Υπηρεσιών Υγείας και έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της
Υγείας ενώ παράλληλα αποτελεί ένα ζωτικό
πόρο και για την συνεχή αναβάθμιση της,
προσφέροντας στήριξη και ασφάλεια όπου
είναι εφικτό στο νοσηλευτικό επάγγελμα.
Απευθυνόμενη στους αφυπηρετήσαντες
είπε πως φτάνοντας στο τέλος της νοσηλευτικής καριέρας τους μπορούν να είναι ικανο-
στιγμή να μείνουμε κοντά σου.
Σας παροτρύνω λοιπόν να συνεχίσετε την
προσφορά σας προς τον συνάνθρωπο μας με
το ρόλο του ενεργού πολίτη. Η εκκλησία , η
πατρίδα η οικογένεια και η κοινωνία χρειάζονται την ανεκτίμητη προσφορά σας όσο
μικρή και αν είναι.
Τελειώνοντας η ομιλήτρια ευχήθηκε στους
τιμώμενους/ες καλό υπόλοιπο της ζωής τους
με υγεία και ευημερία και ο Θεός να είναι
πάντοτε μαζί τους.»
Οι αφυπηρετήσαντες της Πάφου.
Οι αφυπηρετήσαντες της Λευκωσίας.
κού συνόλου, μέσα από λειτούργημα σας.
Όλοι, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις
αντιξοότητες του επαγγέλματος μας. Σας τιμούμε αγαπητοί συνάδερφοι γιατί εσείς μέσα
από την ψυχή σας δώσατε αγάπη, φροντίδα,
συμπόνια για τους συνανθρώπους μας. Δώσατε σε μας τα φώτα, τον ζήλο και την
γνώση, για να μπορούμε να προσφέρουμε
και μείς και να συνεχίσουμε το έργο σας, το
λειτούργημα μας.
Με την ευσυνειδησία σας προς το καθήκον
Ευχαρίστησε τον Κλάδο Γενικού Νοσηλευτικού για την εκδήλωση και το συγχάρηκε για την ακούραστη και άμεση ανταπόκριση, στη διαχείριση όλων των προβλημάτων και προκλήσεων που έρχονται στην
επαγγελματική πορεία με τις επερχόμενες
αλλαγές στον τομέα της Υγείας και κατ΄επέκταση στη νοσηλευτική.
Η αλήθεια είπε, είναι ότι διαχρονικά η ΠΑΣΥΔΥ απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί και
αποτελεί δύναμη αλλαγής σε συνεργασία με
ποιημένοι γιατί πραγματικά μόχθησαν εργαζόμενοι κάτω από άσχημες συνθήκες και δύσκολους καιρούς για να προσφέρουν την
φροντίδα που χρειαζόταν σε κάθε περίπτωση
στους ασθενείς συνανθρώπους μας, ανταποκρινόμενοι πάντοτε με προθυμία και ζήλο
πράττοντας το καθήκον στο ακέραιο.
Τώρα το ταξίδι τέλειωσε και ο κύκλος
έκλεισε.
«Και τώρα στεκόμαστε αμήχανοι στην
έξοδο, με το μυαλό στο νοσοκομείο και την
καρδιά στο θάλαμο.
Τελικά το πνεύμα της νοσηλευτικής αντιστέκεται και δεν λέει να γίνει παρελθόν. Θα
το κουβαλάμε πάντα μαζί μας με χίλιες τόσες
θύμισες βιώματα και εμπειρίες. Καταιγισμός
οι εικόνες και οι αναμνήσεις μας καθηλώνουν,
Μεγάλη η νύκτα απόψε και τα συναισθήματα ανάμικτα. Έρχεται την ίδια στιγμή μελαγχολία και θλίψη μαζί, που σχίζουν την
καρδιά. Έχε γεια νοσοκομείο μας αγαπημένο,
παλαιό και πάντα καινούργιο, μικρό σαν αγκαλιά και μεγάλο σας την ίδια τη ζωή.
Μας αποχαιρετάς και μας καλείς την ίδια
Ποιοί παρέστησαν
Στην εκδήλωση παρέστησαν και πήραν την
τιμητική πλακέτα οι πιο κάτω συνάδελφοι/
ισσες: Γιαννούλα Λεωνίδου, Ελευθερία Παρμαξή, Φρόσω Αχιλλέως, Αντρέας Νικολάου,
Γιαννάκη Χριστοδούλου, Ξενούλλα Βλάμη
Χαραλάμπους, Ζωή Αντωνίου, Μαρία Πίσσουρου, Σταυρούλα Παφίτου, Χαραλαμπία
Αχιλλέως, Γεωργία Ησαΐα, Μαρίτσα Ροτσίδου, Φανή Αντρέου, Μαρούλλα Κατίρη, Πολυξένη Κυριάκου, Δήμητρα Ιωαννίδου, Σοφία
Morgenstern, Ελένη Σάββα Χριστοδούλου,
Μαρία Παπακυριάκου, Δέσποινα Πετρίδου,
Θεοπίστη Περικλέους, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Παντελίτσα Ζενιέρη, Στυλιανός Στυλιανού, Άννα Χριστοφή Κολιανδρή, Ευανθία
Χαραλάμπους, Θεοδώρα Μιχαήλ, Τάκης
Ελισσαίου, Ελένη Προκοπίου, Κατίνα Κουμίδου, Χρυσούλα Νικολ. Κόμπου, Ευτυχία Νεοφύτου, Σταυρούλλα Μιχαήλ, Αφροδίτη Γεωργίου, Κατερίνα Μαρκίδου, Ελένη Σταύρου,
Σαλώμη Χατζηπαναγή, Μαρία Παντελή, Κατερίνα Νικολάου, Χρυσούλα Παναγιώτου, Ειρήνη Ελισσαίου, Κυριακή Θεοχάρους, Μαρούλλα Τατταρή. n
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
9
10
τETAρτη 25 ΦΕΒρΟυΑρΙΟυ 2015
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος Ανδρέου
ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Το Μάρτιο τα πρώτα μέτρα
για τη φορολογική διαφάνεια
Τα βασικά συστατικά
της Ενεργειακής Ένωσης
Την πρώτη δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια
αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Μάρτιο. Αυτό προέκυψε από την πρώτη συζήτηση του Κολλεγίου των Επιτρόπων με σκοπό την κατάρτιση ενός φιλόδοξου προγράμματος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μια δεύτερη δέσμη μέτρων έχει προγραμματισθεί
για το καλοκαίρι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος βρέθηκε
στο επίκεντρο του φορολογικού σκανδάλου LuxLeaks, έχει ορίσει την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ως προτεραιότητα της παρούσας Επιτροπής και η
συζήτηση επικεντρώθηκε ακριβώς στα πλέον επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε
αυτόν, τον μείζονος σημασίας, τομέα. Όπως, συμφωνήθηκε, βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί πως οι εταιρείες θα φορολογούνται εκεί όπου ασκούνται οι κερδοφόρες οικονομικές τους δραστηριότητες και ότι δεν θα μπορούν να αποφεύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί μέσω πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο
αυτό, υπήρξε ευρεία συναίνεση μεταξύ των Επιτρόπων ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών.
«Μια ευημερούσα Ευρώπη χρειάζεται δίκαια, διαφανή και προβλέψιμα φορολογικά συστήματα, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις,
αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο. Πρόσθεσε δε ότι επιδίωξη της Κομισιόν
είναι η διασφάλιση της μεγαλύτερη φορολογικής διαφάνειας και ενός δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού, τόσο εντός της ΕΕ, όσο και παγκοσμίως.
Παράλληλα, ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων,
Φορολογίας και Τελωνείων, επεσήμανε ότι «οι γκρίζες ζώνες ευνοούν την ανάπτυξη καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων- η διαφάνεια
και η συνεργασία είναι οι φυσικοί εχθροί τους». Και διαμήνυσε: «Έφτασε η ώρα για μια νέα
εποχή ανοίγματος μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, μια νέα εποχή αλληλεγγύης μεταξύ των κυβερνήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιη φορολογία για όλους. Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φορολογικής διαφάνειας
στην Ευρώπη».
Συγκεκριμένα, το Μάρτιο η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει νομοθεσία για την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις. Βάσει
των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ, τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που αφορούν τα εταιρικά φορολογικά τους καθεστώτα, τα οποία είναι πολύπλοκα όσο και διαφορετικά. n
Η Ενεργειακή Ένωση θα οικοδομηθεί μερικώς από τις γραμμές
της ιδιωτικής χρηματοδότησης, με εγγύηση του δημόσιου χρήματος, ξεκαθάρισε ο Επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα και
την Ενέργεια, Miguel Cañete. Ένας τέτοιος μεικτός μηχανισμός
είναι κεντρικής σημασίας για το σχέδιο- ναυαρχίδα επενδύσεων
της Κομισιόν, το οποίο έχει ως στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δις ευρώ σε επενδύσεις, με την διάθεση μόλις 21 δις ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Ο Cañete επιβεβαίωσε ότι μια παρόμοια προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων και στους πέντε πυλώνες της σχεδιαζόμενης
Ενεργειακής Ένωσης – ενεργειακή ασφάλεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, εσωτερική αγορά ενέργειας, καθώς και έρευνα και καινοτομία.
Ο Επίτροπος μίλησε στο πλαίσιο της έναρξης των δύο χρηματοδοτικών μέσων που βασίζονται στην ιδέα της μόχλευσης ιδιωτικής υποστήριξης. Η υποστήριξη αυτή αφορά περίπου
200 εκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμα δάνεια χαμηλού κόστους, τεχνική υποστήριξη
και προστασία των τραπεζών από πιστωτικό κίνδυνο.
Τα μέσα αυτά θα λειτουργήσουν ως «πιλότος» τόσο για το Επενδυτικό Σχέδιο όσο και
για την Ενεργειακή Ένωση και η επιτυχία τους θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην εν λόγω
τακτική, είπε ο Cañete. «Αυτή είναι μια συμβολή στην προστασία του κλίματος, την εξοικονόμηση ενέργειας για τους πολίτες μας και την απεξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές
ενέργειας. Αυτό είναι η οικοδόμηση μιας Ενεργειακής Ένωσης», είπε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση. Παρόλο που περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης, δεν θα καθορίζεται η χρήση
των μεικτών αυτών μηχανισμών. Πρόκειται μάλλον για ένα ευρύτερο σημείωμα, περιγράφοντας τους στόχους του προγράμματος, χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες.
Το έγγραφο αναφέρεται επίσης σε μια νέα νομοθεσία, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο
στη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης, ενός σχεδίου που θα βοηθήσει στην απεξάρτηση
από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Η χρήση των δημοσίων χρημάτων για την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου και
την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, φαίνεται τώρα βέβαιο ότι θα είναι στο επίκεντρο των δύο εμβληματικών έργων της Επιτροπής Γιούνκερ, του Επενδυτικού Σχεδίου και
της Ενεργειακής Ένωσης. Η ενθάρρυνση των ιδιωτών επενδυτών να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήταν μέχρι πρότινος δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι τράπεζες ήταν απρόθυμες να διαθέσουν επιχειρηματικά κεφάλαια, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης, αλλά και της ανάγκης να διατηρήσουν περισσότερα κεφάλαια λόγω του νέου κανονισμού που ισχύει για την προστασία των τραπεζών. n
Η Κομισιόν θέλει να ελέγχει
τις ενεργειακές συμφωνίες των μελών
Έμφαση στις ηλεκτρικές μεταφορές
στη νέα στρατηγική της Κομισιόν
Οι ενεργειακές συμφωνίες των κρατών μελών της ΕΕ με μη
ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να περνούν πρώτα από το μικροσκόπιο της Κομισιόν, σύμφωνα με προσχέδιο της Ενεργειακής Ένωσης, που έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση της
ενεργειακής παροχής της ΕΕ.
«Η ενεργός συμμετοχή» στις διαπραγματεύσεις του φυσικού αερίου θα μπορούσε να αποτρέψει την «αδικαιολόγητη
πίεση ή τις στρεβλώσεις της αγοράς», που προκαλούνται από διακυβερνητικές συμφωνίες με
«χώρες που δεν σέβονται τους ευρωπαϊκούς κανόνες», αναφέρει το σχέδιο. Οι διακυβερνητικές συμφωνίες θα αξιολογούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με
την αγορά ενέργειας της ΕΕ και τους κανόνες ασφαλείας της προμήθειας σε μια «υποχρεωτική προ-διαβούλευση» με την Επιτροπή.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κοινοποιούν τις διακυβερνητικές συμφωνίες που
επηρεάζουν την αγορά ενέργειας ή την ασφάλεια τροφοδοσίας. Οι προβλέψεις αυτών των
κανόνων του 2012 θα πρέπει να επεκτείνουν αυτό το πεδίο σε άλλων τύπων συμφωνιών,
αναφέρει το σχέδιο.
Ενώ ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να αντιδρούν και να το ερμηνεύουν ως αρπαγή εξουσίας
από τις Βρυξέλλες, η υποχρέωση για την «υποχρεωτική προ-διαβούλευση» πηγάζει από μια
σειρά διακυβερνητικών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ρωσία και έξι χώρες της ΕΕ: Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία και Αυστρία.
Οι μυστικές συμφωνίες με τη ρωσική Gazprom παραβίασαν τους κανόνες ανταγωνισμού
της ΕΕ προκαλώντας το «πάγωμα» του ρωσικού αγωγού South Stream και εν συνεχεία την
οριστική ακύρωσή του από τη Μόσχα.
Η Ενεργειακή Ένωση είναι η απάντηση της ΕΕ στη ρωσική απειλή για την προμήθεια του
φυσικού αερίου της. Η πλειοψηφία των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ, περίπου το 30% των ετήσιων αναγκών της, περνά από την Ουκρανία.
Το 2009, η Ρωσία έκλεισε τις στρόφιγγες, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις στην ΕΕ. Από
τότε, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με την προσάρτηση της Κριμαίας, με την κατάρριψη του
αεροσκάφους των Μαλαισιανών Αερογραμμών, καθώς και από τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της
Μόσχας. Παρά την εύθραυστη κατάσταση, η ΕΕ «θα εξετάσει την επανασχεδίαση της ενεργειακής σχέσης με τη Ρωσία» όταν έρθει η «κατάλληλη στιγμή». n
Ένας συνασπισμός περιβαλλοντικών ομάδων κάλεσε τους
ευρωβουλευτές να καταστήσουν τις ηλεκτρικές μεταφορές
προτεραιότητα στο σχέδιο της Ένωσης Ενέργειας, σε μια
εποχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες
της για την πρόταση.
Ένα σύστημα μεταφορών που θα βασίζεται στον ηλεκτρισμό θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να πετύχει τους στόχους της στην ενέργεια και το
κλίμα, τόνισαν 8 «πράσινες» ΜΚΟ σε επιστολή τους στους 28 Επιτρόπους.
«Η τοποθέτηση την ηλεκτροδότηση των μεταφορών στην καρδιά της Ένωσης στην Ενέργεια είναι η λύση σε αυτά τα προβλήματα και το σωστό βιομηχανικό ερέθισμα στη ναρκωμένη οικονομία της Ευρώπης», είπε η Nusa Urbancic, από την ΜΚΟ Transport & Environment.
Η επιστολή υπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Γραφείο, την Actionaid, την
Friends of the Earth Europe, την WWF, την ECOS, την E3G, την Transport & Environment
και την Birdlife Europe.
Οι μεταφορές είναι ένας από τους πιο ρυπογόνους τομείς της οικονομίας της ΕΕ και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές εξαγωγές. Επίσης καταναλώνει περισσότερο πετρέλαιο από ό, τι άλλες πηγές.
Ενώ η ΕΕ έχει ασκήσει πιέσεις για μια αλλαγή από τη χρήση ορυκτών καυσίμων προς τα
βιοκαύσιμα, η ανάπτυξη αυτών είναι πολύ δαπανηρή και αργή για να ικανοποιήσει τη ζήτηση.
«Μια στρατηγική ηλεκτροκίνησης, που βασίζεται στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, στο πλαίσιο της Ένωση Ενέργειας είναι ένα τολμηρό και ελκυστικό όραμα για την απομάκρυνση από το ρυπογόνο, εισαγόμενο πετρέλαιο
και να ‘καθαριστεί’ η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», αναφέρουν οι ΜΚΟ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την τελευταία δεκαετία για να
επενδύσουν σε εναλλακτικές τεχνολογίες, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Ένωση των
Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δήλωσε ότι έχει «επενδύσει σε μεγάλο
βαθμό» σε ηλεκτρικά οχήματα, αλλά τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά.
«Προς το παρόν, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν λιγότερο από το 1% του συνόλου της
αγοράς των περίπου 12.550.000 επιβατικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν το προηγούμενο
έτος», δήλωσε η ACEA. n
τETAΡτη 25 ΦΕΒΡΟυΑΡιΟυ 2015
11
AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ
Τσίπρας: «Κερδίσαμε μια μάχη
και όχι τον πόλεμο
H Ιταλία είναι η πραγματική
ωρολογιακή βόμβα της Ευρώπης
«Κερδίσαμε μια μάχη και όχι τον πόλεμο», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα
που απηύθυνε προς τον ελληνικό λαό μετά τη συμφωνία στο
Eurogroup.«Η Ελλάδα πέτυχε μια σημαντική διαπραγματευτική επιτυχία στην Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σχετικά με την συμφωνία της Ελλάδας με τους ευρωπαίους εταίρους στο Eurogroup. Κερδίσαμε μια μάχη όχι
όμως και τον πόλεμο, ανέφερε ο πρωθυπουργός.
«Είναι μια συμφωνία που ακυρώνει στην πράξη τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο,
για αυξήσεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα φάρμακα και στις τουριστικές υποδομές. Ακυρώνει στην πράξη τη λιτότητα και τους μηχανισμούς που την επιβάλλουν, όπως είναι τα εξωπραγματικά και υφεσιακά πρωτογενή πλεονάσματα. Δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την
εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και αφορούν την πάταξη της διαφθοράς και της
φοροδιαφυγής, τη μεταρρύθμιση του κράτους, αλλά και την ανάσχεση της ανθρωπιστικής
κρίσης, που αποτελεί πρώτιστο καθήκον», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:
«Πριν περίπου είκοσι μέρες, παραλάβαμε μια χώρα στο χείλος του γκρεμού, με άδεια ταμεία και με έλλειμμα ρευστότητας. Και ταυτόχρονα παγιδευμένη σε ένα εσκεμμένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, γιατί κάποιοι σχεδίαζαν το σενάριο της αντιμνημονιακής παρένθεσης, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις αυτών των σχεδιασμών».
«Χθες ακυρώσαμε τα σχέδιά τους. Αποτρέψαμε το σχέδιο των τυφλών, συντηρητικών δυνάμεων και κρατήσαμε την Ελλάδα αξιοπρεπή και όρθια». n
H Ιταλία και όχι η Ελλάδα είναι η πραγματική ωρολογιακή βόμβα της Ευρώπης» αναφέρει σε άρθρο της η
«Washington Post», με ανάλυση η οποία σχολιάσθηκε
με ιδιαίτερη έμφαση από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, «από τότε που
δημιουργήθηκε το ευρώ, πριν από δεκαέξι χρόνια, η ιταλική οικονομία σημείωσε άνοδο, μόλις του 4%, με επίδοση χειρότερη από εκείνην της Ελλάδας». «Τα προβλήματα αφορούν την προσφορά και
τη ζήτηση, είναι πολύ δύσκολο να ανοίξεις μια καινούρια επιχείρηση, πολύ δύσκολο να την
ενισχύσεις αλλά και να απολύσεις προσωπικό. Κάτι που κάνει την οικονομία δυσλειτουργική
σε ευνοϊκές περιόδους και καταδικασμένη σε εξαφάνιση όταν υπάρχει κρίση» αναφέρει, επίσης, η «Washington Post».
Στην συνέχεια η εφημερίδα προχωρεί στην εξής ανάλυση: «Πορτογαλία και Ελλάδα έχουν
πολλά χρέη και εντάχθηκαν σε προγράμματα διάσωσης, αλλά, αν μη τι άλλο, άρχισαν να
ανακάμπτουν και είναι οικονομίες μικρών διαστάσεων, κάτι που επιτρέπει στην Ευρώπη να
αναβάλει τη λύση του προβλήματος. Η Ιταλία, όμως, δεν παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης
και το χρέος της είναι υπερβολικά υψηλό για να μπορέσει να αγνοηθεί. Κάτι που σημαίνει
ότι η χώρα αυτή πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσεται περισσότερο και όχι μόνον κατά 0,25%
τον χρόνο». Σημειώνεται ότι οι Ιταλοί κυβερνητικοί ιθύνοντες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα
τον υπουργό Οικονομικών, Πιερ Κάρλο Πάντοαν, τονίζουν, ως πάγια θέση, ότι το δημόσιο
χρέος είναι απόλυτα διαχειρίσιμο και ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας
για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. n
Δέσμευση της ΕΤΕπ για
τη χρηματοδότηση της Ελλάδας
PwC: Ο παγκόσμιος οικονομικός
χάρτης το 2050
Σε δήλωση, με την οποία υπογραμμίζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να παραμείνει βασικός χρηματοδοτικός φορές επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα, προχώρησε πριν λίγη ώρα ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner
Hoyer, στον απόηχο δημοσιευμάτων που ήθελαν την Τράπεζα να επανεξετάζει τη θέση της στην Ελλάδα.
Η ΕΤΕπ προσδοκά στην αύξηση της χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα, σημειώνει στη δήλωση του ο κ. Hoeyr, προσθέτοντας
ότι η ΕΤΕπ ως φορέας μακροχρόνιων επενδύσεων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
θέτει ποσοστιαία όρια ανά χώρα αλλά, αντιθέτως, αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες βασιζόμενη στον αριθμό, τη φύση και την ποιότητα των προτάσεων που της υποβάλλονται.
«Κατά συνέπεια, η ΕΤΕπ δεν μπορεί να προβλέψει το ύψος της μελλοντικής χρηματοδότησης για οποιαδήποτε χώρα» προσθέτει ο κ. Hoyer προσθέτοντας ότι η ΕΤΕπ αναζητά ευκαιρίες και προτάσεις για χρηματοδότηση δράσεων στην Ελλάδα αλλά και εναλλακτικές
επιλογές για την αύξηση της χρηματοδοτικής της συνεισφοράς στην χώρα.
Από την έναρξη της κρίσης, η ΕΤΕπ έχει παράσχει χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 11
δισεκατομμύρια Ευρώ ενώ η συνολική της έκθεση σε δάνεια διαμορφώνεται σε 16,9 δισ.
ευρώ, δηλαδή ένα ποσοστό περί το 9,4% του ελληνικού ΑΕΠ. «Ήμασταν και παραμένουμε
προσηλωμένοι στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα» καταλήγει η ανακοίνωση
του Προέδρου της ΕΤΕπ. n
Σε μελέτη της για τον «Κόσμο το 2050» η PwC υποστηρίζει
ότι η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης από τις
παραδοσιακές αναπτυγμένες οικονομίες της βόρειας Αμερικής,
της δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας προς τις αναδυόμενες
αγορές θα συνεχιστεί για τα επόμενα 35 χρόνια, παρά τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της Κίνας που αναμένεται μετά το
2020.
Έτσι, πιο συγκεκριμένα, η Κίνα θα είναι η μεγαλύτερη οικονομία έως το 2030, μακροπρόθεσμα όμως ο ρυθμός ανάπτυξής της μάλλον θα μειωθεί, προσεγγίζοντας τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ινδία ενδέχεται να διεκδικήσει από τις ΗΠΑ τη
δεύτερη θέση ως το 2050. Η Ινδονησία, το Μεξικό και η Νιγηρία θα μπορούσαν να εκτοπίσουν τη Βρετανία και τη Γαλλία από την πρώτη δεκάδα, με την Ινδονησία ενδεχομένως να
σκαρφαλώσει στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης έως το 2050.
Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά την περίοδο 2014-50 ο μέσος ετήσιος παγκόσμιος ρυθμός
ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει λίγο πάνω από το 3% - να διπλασιαστεί, δηλαδή, σε μέγεθος έως το 2037 και να τριπλασιαστεί έως το 2050. Ωστόσο, είναι πιθανή μια επιβράδυνση
της παγκόσμιας ανάπτυξης μετά το 2020, καθώς προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της
Κίνας και ορισμένων άλλων σημαντικών αναδυόμενων οικονομιών θα επανέλθει σε πιο βιώσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού σε ηλικία απασχόλησης επιβραδύνεται σε πολλές μεγάλες οικονομίες. n
Με νέες κυρώσεις προειδοποιεί
τη Ρωσία ο Ντέιβιντ Κάμερον
Λαβρόφ: Η Δύση επιδιώκει
να κυριαρχήσει στον κόσμο
Με νέες αυστηρότερες κυρώσεις απειλεί τη Ρωσία ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, τονίζοντας ότι
οι παράνομες ενέργειές της στην Ουκρανία έχουν περάσει σε
νέο επίπεδο.
Υπογράμμισε ότι τυχόν απόπειρες των φιλορώσων αυτονομιστών να επεκτείνουν τα εδάφη τους, θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή νέων αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Μόσχας.
«Αντί να υπάρξει αλλαγή κατεύθυνσης, οι απολύτως αδικαιολόγητες και παράνομες ενέργειες της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία έχουν περάσει σε νέο επίπεδο με την κατάφωρη
παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τους αυτονομιστές ώστε να αναλάβουν τον
έλεγχο του Ντεμπάλτσεβε, που έγινε δυνατός μόνο με την προσφορά ρώσων μαχητών και
εξοπλισμού» δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Ντέιβιντ Κάμερον.
Οι δηλώσεις Κάμερον έρχονται μετά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Κίεβο σύμφωνα με τις οποίες οι δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών βομβάρδισαν με ρουκέτες
και πυρά πυροβολικού χωριά της νοτιο-ανατολικής Ουκρανίας.
«Η Ρωσία δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι οποιεσδήποτε απόπειρες των αυτονομιστών να
επεκτείνουν τα εδάφη τους- είτε προς τη Μαριούπολη είτε αλλού- θα απαντηθούν με περαιτέρω αυστηρές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ» προειδοποίησε ο
Ντέιβιντ Κάμερον. n
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ
κατηγόρησε τις δυτικές δυνάμεις ότι προσπαθούν να επιβάλουν την ιδεολογία τους στον υπόλοιπο κόσμο και ειδικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να τις κατονομάσει, ότι
έχουν βυθίσει στο χάος τη Μέση Ανατολή, όπου τροφοδοτούν την άνοδο του εξτρεμισμού για να ικανοποιήσουν την
επιθυμία τους να διευθύνουν τον κόσμο.
Κατά την ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που οργανώθηκε από την Κίνα, ο Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες, την κατάφωρη παραβίαση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα, «της ανεξαρτησίας, της ισότητας των κυρίαρχων κρατών, της μη ανάμειξης στις
εσωτερικές υποθέσεις», προβάλλοντας ως παραδείγματα τις δυτικές επεμβάσεις στη Συρία,
την Λιβύη και το Ιράκ.
«Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών για την διεύθυνση της πορείας του κόσμου, της κυριαρχίας των πάντων και παντού και της χρήσης της στρατιωτικής βίας κατά μονομερή τρόπο για την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων» είπε.
«Όλα αυτά έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στην αστάθεια και το
χάος και , σε μεγάλο βαθμό, έχουν δημιουργήσει κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη των
εξτρεμισμών» είπε. n
12
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα
παρουσιάστηκαν στο Δουβλίνο
Συγχαρητήρια και δάκρυα από τον Στίβεν
Χόκινγκ για την ερμηνεία του Εντι Ρεντμέιν
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε εκδήλωση παρουσίασης κυπριακών
παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων που διοργάνωσε η Κυπριακή πρεσβεία μας στο Δουβλίνο. Παρέστησαν αξιωματούχοι
της Ιρλανδικής Κυβέρνησης, μέλη
της Ιρλανδικής Βουλής και Γερουσίας, Ευρωβουλευτές, ξένοι Πρέσβεις και εισαγωγείς.
Ο Κύπριος Υπουργός Γεωργίας,
που παρέστη και προσφώνησε την
εκδήλωση, σημείωσε τη μοναδικότητα των παραδοσιακών προϊόντων μας σε ποιότητα και
γεύση, προϊόντων όπως το κυπριακό κρασί, το χαλούμι, οι πατάτες και τα λαχανικά. Στόχος
είπε είναι η προώθηση της παραγωγής προϊόντων ψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας,
μαζί με την προσπάθεια για προώθησή τους και σε νέες αγορές. n
Συγχαρητήρια στον Εντι Ρεντμέιν, που κέρδισε το Οσκαρ Α’
ανδρικού ρόλου υποδυόμενος τον Στίβεν Χόκινγκ, έστειλε και
ο ίδιος ο Χόκινγκ. «Πολύ καλή δουλειά, Εντι. Είμαι πολύ περήφανος για σένα», διεμήνυσε στον βρετανό ηθοποιό μέσω
Facebook.
Ο 33χρονος Ρεντμέιν από την πλευρά του, παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο, δήλωσε «πολύ τυχερός» και αφιέρωσε το βραβείο σε όλους όσοι,
όπως ο Χόκινγκ, ζουν με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα.
«Η Θεωρία των Πάντων» ξετυλίγει το κουβάρι της περίπλοκης ζωής του βρετανού θεωρητικού φυσικού, καθώς και όλο τον αγώνα του με την εκφυλιστική νόσο. Επικεντρώνεται
επίσης στη σχέση του με την πρώην σύζυγό Τζέιν Γουάιλντ, την οποία υποδύεται η Φελίσιτι
Τζόουνς.
Σε προηγούμενη δήλωσή του, ο Χόκινγκ είχε παραδεχθεί ότι ο Ρεντμέιν ήταν τόσο καλός
στον ρόλο του, που ακόμη και ο ίδιος αισθάνθηκε ότι έβλεπε τον εαυτό του όταν παρακολούθησε για πρώτη φορά την ταινία. «Πιστεύω ότι ο Ρεντμέιν με έκανε πολύ καλά», είχε πει
συγκεκριμένα ο Χόκινγκ και είχε εκμυστηρευθεί ότι είχε δακρύσει. n
Έργα Κυπρίων Συνθετών
σε συναυλίες αύριο και μεθαύριο
Εκδήλωση σήμερα με ομιλητές
για την αειφόρο ανάπτυξη
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου με τη
συμμετοχή μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου παρουσιάζει σε δύο
συναυλίες αύριο και μεθαύριο έργα πέντε
σύγχρονων Κυπρίων συνθετών, εμπνευσμένα τόσο από την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, όσο και από τη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Ένα μικρό δείγμα
από την πλούσια κυπριακή μουσική δημιουργία του σήμερα και τα οράματα των Κυπρίων δημιουργών, αλλά και μια δυναμική συμβολή της Ορχήστρας στην ενεργό τους πια παρουσία
στη διεθνή μουσική ζωή.
Τα έργα στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν:
Ν. ΒΗΧΑ: Έξι μικρές ζωγραφιές (για συμφωνική ορχήστρα). Α. ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟ: Ανεβοκατεβάσματα - Ups and Downs. Χρ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ: Naked Branches I για ορχήστρα εγχόρδων . Xρ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ: Διονυσιακοί χοροί για όμποε, κόρνο και έγχορδα. Α. ΚΑΜΕΡΗ:
Κυπριάδα. Μαέστρος: Γιώργος Κουντούρης.
Αύριο η συναυλία στη Λεμεσό στο Θέατρο Ριάλτο στις 8:30μ.μ. και μεθαύριο στη Λευκωσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις 8:30μ.μ.
Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy. n
«Γραφειοκρατία –
Κωλυσιεργία στην
αειφόρο ανάπτυξη»
είναι το θέμα εκδήλωσης που οργανώνεται
σήμερα
στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Σεμέλη στη Λευκωσία από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης.
Ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακής, ο Γιώργος Παπαναστασίου της VTT
Vasiliko Ltd και ο Αντώνης Κακουλλής Αν. Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ανάπτυξης Γης.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δρ Μαρία Δώδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνος Νικολαίδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Κουγιάλης και ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.
Σύντομες παρεμβάσεις τριών λεπτών θα γίνουν από τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Γιάννη
Αριστοδήμου, το Χριστόφορο Χριστοφίδη της yhol Consultant Ltd και από επενδυτές
μεγάλων αναπτύξεων. n
«Βήμα στους Νέους Επιστήμονες»
Μάρτιος – Ιούνιος 2015
Οι πρώτοι απόφοιτοι ΜΙΕΕΚ τιμήθηκαν
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Ο Οργανισμός Νεολαίας
Κύπρου διοργανώνει σειρά
επιστημονικών παρουσιάσεων
και συζητήσεων υπό τον τίτλο
«Βήμα στους Νέους Επιστήμονες» με πρωταγωνιστές νέους
Κύπριους ερευνητές απ’ όλα τα επιστημονικά πεδία.
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά οκτώ εκδηλώσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα,
στις οποίες οι 30 νέοι ερευνητές που θα πάρουν το βήμα, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ερευνητικής κουλτούρας και της κριτικής σκέψης στον τόπο μας. Στόχος του Οργανισμού Νεολαίας είναι να
αναδείξει τη σημασία της αξιοποίησης της γνώσης των νέων ανθρώπων, ως την πηγή της δύναμής μας, για να κτίσουμε την Κύπρο του αύριο.
Ο Οργανισμός Νεολαίας φιλοδοξεί να μετατρέψει τις εκδηλώσεις αυτές σε ένα πεδίο
ώσμωσης ιδεών, όπου οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ιδέες τους, τα ευρήματα των ερευνών τους, αλλά και το πάθος τους για μια καλύτερη Κύπρο. Η πρωτοβουλία αυτή του Οργανισμού υποστηρίζεται απ’ όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της
Κύπρου.
Η πρώτη εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στη Λευκωσία, στις 18:30 και φέρει τον τίτλο «Η δύναμη της ανακάλυψης».
Επισυνάπτεται η ηλεκτρονική πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα της σειράς παρουσιάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στο τηλέφωνο
22402601 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]). n
Την πρόθεση αναβάθμισης των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)
και τη θεσμοθέτησή τους ως Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με καθαρά επαγγελματική κατεύθυνση, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας
Καδής, κατά την 1η Τελετή Αποφοίτησης
των σπουδαστών ΜΙΕΕΚ στις 3 Φεβρουαρίου.
Τονίστηκε ο ρόλος των ΜΙΕΕΚ ως σημαντικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, που παρέχει εξειδικευμένη επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση σε αποφοίτους λυκείων, ώστε να καταστούν ικανοί για απασχόληση και συμμετοχή στη σύγχρονη, απαιτητική αγορά εργασίας.
Ο Υπουργός συνεχάρη όσους επέλεξαν να διευρύνουν τις δεξιότητες τους και την τεχνογνωσία τους σε επαγγέλματα με πολλές αξιώσεις στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα του
τόπου μας, υπογραμμίζοντας ότι μεγάλο ποσοστό των νέων που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή
έχουν ήδη εργοδοτηθεί στην εγχώρια αγορά. Ο Υπουργός προέτρεψε τους νέους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απεκόμισαν και να δημιουργήσουν καινοτομίες και δράσεις που
θα αναδείξουν το ταλέντο και την αρτιότητά τους στον τομέα τους ενισχύοντας την πρόοδο
του τόπου και την ευημερία της Κύπρου.
Τα ΜΙΕΕΚ άρχισαν τη λειτουργία τους τον Φεβρουάριο του 2012 σε όλες τις επαρχίες της
ελεύθερης Κύπρου με απόλυτη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές αρχές για τη δια βίου εκπαίδευση, τα ΜΙΕΕΚ υλοποιήθηκαν ως δράση που υποστηρίζεται από τα διαρθρωτικά ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. n
13
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ
SUDOKU
Σταυρόλεξο
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.
Πώς να
ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε
το παζλ
αριθμούς. Oι υποθέσεις
μαντεύοντας
καιτοποθετώντας
τυχαίους
μπορούν να
παζλ και
καταστρέψουν
το
η επίλυση
του να
πάρει
ώρες ολόκληρες!
ένα αριθμό μόνο
όταν
είστε σίγουροι
ότι έχετε εντοπίσει
σωστή
θέση
που
Tοποθετήστε
την
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων
που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2
1. Τα σωζόμενα τμήματα από το έργο κλασι3
κών συγγραφέων.
2. Κόρη του βασιλιά των Φαιάκων – Τζων …: 4
Αμερικανός μαθηματικός και οικονομολόγος. 5
3. Το αναθεμάτισμα (αρχ.) – Υποδηλώνουν
ποιότητα – Στη γλώσσα των νηπίων η βόλτα.. 6
4. Απαλλαγμένα από μεγάλο βάρος.
7
5. «Στο … βαγόνι»: τραγούδι της Ευρυδίκης –
8
Γιος του Δαίδαλου.
6. Μια από τις πέντε αισθήσεις – Πρόθεση – 9
Άφωνη … Μάτα.
10
7. Ποταμός της Ιταλίας – Το τάξιμο σε άγιο – 11
Απαρτίζεται από επτά εμιράτα.
8. Ακατοίκητα ελληνικά νησιά – Ελληνικό συγκρότημα.
9. Ο σκόρος – Το όνομα πρώην πρωθυπουργού χώρας της Ε.Ε. (με άρθρο)
10. Ειδικεύεται σε κάθε είδους κατασκευή που σχετίζεται
με το
κτίσιμο.
Θείας
– Πρωτεύουσα
11. Το ένα από τα δύο υλικά στοιχεία του μυστηρίου της
Ευχαριστίας
της Υεμένης (αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αφερέγγυο.
2. Έλλειψη προσοχής, απροσεξία.
– Αριθμητικό
3. Μια από τις χώρες που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο
σύμβολο.
4. Όμοια σύμφωνα – Πόλη της Ιταλίας – Οπτικά αριθμός.
5. Εντίθ …: διάσημη τραγουδίστρια – Άφωνη … Ήρα – Συντομογραφία του Οικονομικού και
Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ.
6. Καθένα από μια ομάδα ζωυφίων – Τραγούδι του Γ. Πουλόπουλου.
7. Δικά σας (αρχ.) – Θαλάσσιο μυθικό πλάσμα.
8. Σατιρική τηλεοπτική εκπομπή – Γνωστός ράπερ.
9. Ειδικό στοίχημα – Ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα (με άρθρο).
10. Δεν συνάδουν με το νόμο (με άρθρο) – Μουσική νότα
(αντίστρ.).
11. Παρακινεί, προτρέπει – Έτσι ονομάζεται κάθε ουράνιο σώμα. ΜΕΤΡΙΟ
ΔΥΣΚΟΛΟ
3 6 1
9
5
4 2
3
9
1
3 7
4 7
3
1
3
4
6
4
2
1
8
9 6 1
8
5
4 5
6
2 4
8 9
2
7 4
1
9
3 5
7
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
1
Oι λύσεις στη σελίδα 14
5
Έναρξη καινοτόμου μελέτης για άτομα
που υποφέρουν από πονοκεφάλους
ποφέρετε από πονοκεφάλους και
επιθυμείτε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας; Το εργαστήρι
ACTHealthy: Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή
σε μία καινοτόμο μελέτη κατά την οποία θα
σας προσφερθούν, μεταξύ άλλων, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.
Τα τελευταία δύο χρόνια, το εργαστήρι
ACTHealthy: Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, (www.acthealthy.org)
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και το
Tμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσα από το Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο ΑΛΓΕΑ (www.algea.com.cy), διεξάγει μελέτες για το χρόνιο πόνο και τους
πονοκεφάλους. Σκοπός των μελετών αυτών
είναι η εδραίωση και στην Κύπρο, μιας σειρά
από ερευνητικά υποστηριζόμενες θεραπείες
για τον πόνο, οι οποίες έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην Ευρώπη και την
Αμερική.
Σκοπός του έργου ΑΛΓΕΑ είναι να δοκιμάσει µία Οµαδική Ψυχολογική Παρέµβαση
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
ασθενών με πονοκεφάλους όσο και για την
οικογένεια τους.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός
φαρμακευτικής αγωγής και ψυχολογικής παρέμβασης, βοηθούν τα άτομα με συχνούς πονοκεφάλους να διαχειρίζονται καλύτερα τα
επεισόδια. Ουσιαστικά, ο ρόλος του Ψυχο-
Υ
λόγου, βοηθά τα άτομα με πονοκεφάλους να
αναγνωρίσουν πως μπορούν να διαχειρίζονται πιο ευέλικτα τα ερεθίσματα που προκαλούν πονοκεφάλους (π.χ. ορισμένες τροφές,
κούραση, έλλειψη ύπνου, στρες) και πώς
μπορούν να αποκτήσουν πιο υγιείς συμπεριφορές. Μέλη της ομάδας εργασίας του εργαστηρίου ΑΛΓΕΑ, βρέθηκαν σε εξειδικευμένη
κλινική στην Αμερική και εκπαιδεύτηκαν σε
ειδικά προγράμματα παρέμβασης για πονοκεφάλους. Τώρα, δοκιμάζουν παρόμοια προγράμματα στη Κύπρο.
Στη παρούσα φάση, το έργο ΑΛΓΕΑ αναζητά άτομα με πονοκεφάλους (ημικρανίες,
πονοκεφάλους τάσεως κ.ά.) προκειμένου να
συμμετάσχουν στη δωρεάν ψυχολογική παρέμβαση. Στις συναντήσεις, η ομάδα θα συζητά ζητήματα που σχετίζονται με τον πόνο
και θα γίνονται μια σειρά από ασκήσεις.
Μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε αν:
• Υποφέρετε από πονοκεφάλους
• Δεν αντιμετωπίζετε δυσκολίες μνήμης
• Είστε 18 – 70 χρονών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν:
• Ιατρικές εξετάσεις και αιματολογικές
αναλύσεις
• Ομαδικές ψυχολογικές συναντήσεις
• 1 συνάντηση με τους συντρόφους των
συμμετεχόντων.
Το έργο ΑΛΓΕΑ, αναζητά εθελοντές, που
δεν έχουν πονοκεφάλους (προκειμένου να
συγκριθούν με την ομάδα που έχει), έτσι για
να κάνουν εξέταση FMRI.
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας*
Πληροφορίες στο [email protected]. n
14
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό για τους εράνους
τα πλαίσια της προσπάθειας του
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για πληροφόρηση του κοινού για τους παράνομους
εράνους και σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εσωτερικών, καταγράφουμε κάποια χρήσιμα
σημεία του Περί Διενέργειας Εράνων Νόμου
τα οποία πρέπει να γνωρίζει το κοινό ώστε
να ελέγχει τη νομιμότητα των εράνων όταν
το προσεγγίζουν ερανιστές.
1. Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται ως
έρανος;
Έρανος είναι οποιαδήποτε έκκληση προς
το κοινό ή ομάδα του κοινού, με επιστολές,
ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα ή
μέσω του ταχυδρομείου, του τύπου, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης,
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του διαδικτύου ή σε τόπο εργασίας και, ή με έκκληση
ρητώς ή σιωπηρώς, σε οδούς ή σε άλλους δημόσιους τόπους, να καταβάλει με ή χωρίς αντιπαροχή, χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρήματα, για κάποιο φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό
σκοπό, καθώς και για ανέγερση μνημείων.
2. Επιτρέπονται οι οδικοί έρανοι;
Νοουμένου ότι θα έχει εξασφαλιστεί η
απαιτούμενη άδεια από την κατά περίπτωση
αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών,
Επαρχιακή Διοίκηση) επιτρέπονται σε οποιαδήποτε οδό, πλατεία, μονοπάτι, ανοικτό
τόπο, ή χώρο στον οποίο το κοινό έχει δι-
Σ
καίωμα διόδου, αλλά απαγορεύονται ρητά
στα φώτα τροχαίας, ή όταν οι ερανιστές εμποδίζουν την τροχαία κίνηση, παρεμποδίζεται το δημόσιο οδικό δίκτυο, κτλ.
3. Επιτρέπονται οι έρανοι με επισκέψεις
από οικία σε οικία;
Απαγορεύονται οριστικά οι έρανοι από
οικία σε οικία μετά την παρέλευση τριών
χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του Νόμου (δηλαδή μετά από την
1/6/17). Από την 1/6/14 μέχρι την 1/6/17
έρανος από οικία σε οικία μπορεί να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν
έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου. Έρανοι με επισκέψεις σε τόπους εργασίας επιτρέπονται.
4. Πώς ελέγχουμε εάν έρανος είναι νόμιμος και έχει άδεια;
• Πριν ο πολίτης δώσει χρήματα για δραστηριότητα εράνου πρέπει να ζητά να δει την
άδεια του εράνου, η οποία εκδίδεται από την
κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών
(Υπουργείο Εσωτερικών ή Επαρχιακή Διοίκηση) ή το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης
των ερανιστών (που πρέπει να είναι υπογραμμένο από τον αδειούχο διοργανωτή και
σφραγισμένο από την αρμόδια Αρχή
Αδειών).
• Με σκοπό την επιβεβαίωση της ισχύος
και της αυθεντικότητας της άδειας εράνου,
το κοινό μπορεί να επισκέπτεται και την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών η
οποία έχει αναρτημένο Επικαιροποιημένο
Κατάλογο με όλες τις σε ισχύ εκδοθείσες
άδειες εράνου στη Δημοκρατία, όπου διευκρινίζεται ο φορέας που αδειοδοτήθηκε, ο
σκοπός, ο τρόπος καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του εράνου.
• Σε περίπτωση εράνου με επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα, το κείμενο των επιστολών, ανακοινώσεων, ή άλλων
εντύπων ή εγγράφων αυτά πρέπει να κοινοποιούνται προς την κατά περίπτωση αρμόδια
Αρχή Αδειών και σχετική αναφορά πρέπει να
υπάρχει σ’ αυτά τα έγγραφα. Συγκεκριμένα
όλα τα πιο πάνω πρέπει να έχουν γραπτή
αναφορά ότι εξασφαλίστηκε άδεια από την
Αρχή Αδειών και τον αριθμό της άδειας.
5. Τι πρέπει να ελέγχουμε στην άδεια;
• Ότι είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο
της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών
(Υπουργείο Εσωτερικών ή Επαρχιακή Διοίκηση).
• Ότι ο έρανος διεξάγεται την περίοδο,
στην περιοχή και με τον τρόπο που αναγράφεται στην άδεια.
• Ότι το έμβλημα/σήμα που χρησιμοποιείται για τον έρανο είναι το ίδιο με αυτό της
άδειας.
6. Τι πρέπει να ελέγχουμε για τους ερανιστές;
• Πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται
ρητά η συμμετοχή προσώπων κάτω των 16
ετών, στη διενέργεια εράνου.
Η προκήρυξη θέσεων
στην Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας
στο Στρασβούργο
Διαγωνισμός ΠΣΣΕ
για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
το πλαίσιο της προσπάθειας του
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού για προώθηση των
αρχών και του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προκηρύσσει διαγωνισμό
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την επιλογή και ανάδειξη των 3 εταιριών που θα
αξιολογηθούν ότι έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει με κοινωνικές δράσεις και στον μεγαλύτερο δυνατό και καινοτόμο βαθμό, κατά
το 2014, εθελοντικές οργανώσεις μέλη του
ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ ή/και τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή συνέβαλαν στον
σκοπό που επιτελούν.
Στο διαγωνισμό μπορεί να προταθεί οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση (μικρή, μεσαία
Σ
• Ο ερανιστής πρέπει να έχει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης υπογραμμένο από τον
διοργανωτή. Η έγκριση άδειας του διοργανωτή είναι αναρτημένη στον ειδικό επικαιροποιημένο κατάλογο εγκεκριμένων εράνων
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Ότι ερανιστές ηλικίας μεταξύ 16 και 18
ετών, έχουν γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Εάν υπάρχει υποψία ότι δεν υπάρχει σχετική συγκατάθεση το
κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.
7. Τι άλλα αποδεικτικά πρέπει να ζητούμε;
Απόδειξη παραλαβής από τον διοργανωτή
ή τον ερανιστή.
8. Πότε η πώληση περιοδικών, εντύπων ή
αντικειμένων συνιστά έρανο;
Η πώληση περιοδικών, εντύπων ή άλλων
αντικειμένων από οργανωμένους φορείς που
αποσκοπεί στην ενίσχυση του ταμείου τους
για αξιοποίηση για φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό σκοπό, καθώς και για
την ανέγερση μνημείων, συνιστά έρανο και
επομένως πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις του νόμου για τους εράνους.
9. Καταγγελία
Όταν διαπιστώσουμε ή όταν έχουμε την
υποψία ότι έρανος δεν είναι νόμιμος πρέπει
να το καταγγέλλουμε άμεσα στην Αστυνομία και να ενημερώνουμε το ΠΣΣΕ. n
και μεγάλη) η οποία δραστηριοποιείται στην
Κυπριακή Δημοκρατία από οργανώσεις μέλη
του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση 2
εντύπων:
• Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Το ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Και τα δύο έντυπα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ,
www.volunteerism-cc.org.cy, σε κεντρικό σημείο που αναγράφει «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΣΣΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-2015». Ο διαγωνισμός λήγει στις 30
Απριλίου 2015. n
πλέον την υποβολή πιστοποιημένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών/αποδεικτικών.
Ωστόσο, απαιτείται η υποβολή αντιγράφων όλων των σχετικών πιστοποιητικών/
αποδεικτικών και σε περίπτωση που αυτά
δεν επισυναφθούν, ο/η αιτητής/τρια θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.
• Κατά την προσέλευση των υποψηφίων
που θα κληθούν σε συνέντευξη, θα απαιτείται η προσκόμιση των γνήσιων πρωτότυπων
πιστοποιητικών/αποδεικτικών τους για
έλεγχο από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία. n
ε σχέση με την προκήρυξη μίας θέσης
Έμμισθου Εκπαιδευόμενου και μίας
θέσης Νομικού Συμβούλου (με όρους
επιτόπιου προσωπικού) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο
της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, με επίσημη
ανακοίνωση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Λόγω πρακτικών προβλημάτων που έχουν
προκύψει για πιστοποίηση των αντιγράφων
των σχετικών πιστοποιητικών/αποδεικτικών
των υποψηφίων, ως η απαίτηση στην προκήρυξη των θέσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
• Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία δεν απαιτεί
Σ
Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
5
8
7
4
3
6
1
9
2
4
7
9
2
3
1
5
6
8
1
9
2
1
5
8
7
4
6
3
2
8
3
6
7
5
1
9
4
6
3
4
2
9
1
5
8
7
1
6
5
9
8
4
2
3
7
4
7
5
8
6
3
2
1
9
5
4
8
1
6
3
7
2
9
1
9
2
7
4
5
8
3
6
9
3
2
8
4
7
6
1
5
3
6
8
1
2
9
7
4
5
7
1
6
5
9
2
4
8
3
2
4
6
3
7
8
9
5
1
3
5
1
4
2
8
9
7
6
8
1
3
9
5
2
6
7
4
6
2
7
3
5
9
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
5
9
6
1
4
3
2
8
8
9
4
7
1
6
3
5
2
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ǹ
Ȇ
ȅ
Ȉ
Ȇ
ǹ
Ȉ
Ȃ
ǹ
ȉ
ǹ
ȃ
ǹ
Ȋ
Ȉ
ǿ
Ȁ
ǹ
ȃ
ǹ
Ȉ
ǹ
ȇ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ȉ
ǹ
Ȅ
ǹ
ȁ
ǹ
ĭ
ȇ
ȍ
Ȃ
Ǽ
ȃ
ǹ
ǿ
ǻ
ǿ
ȅ
ǿ
Ȁ
ǹ
ȇ
ȅ
Ȉ
ȅ
ȇ
ǹ
Ȉ
Ǿ
Ǽ
ȃ
Ȃ
ȉ
Ȇ
ȅ
ȉ
ǹ
ǹ
Ǽ
ǿ
Ȃ
ǿ
Ȉ
Ǿ
Ȉ
ȉ
ȅ
ǿ
Ȃ
ǹ
ȅ
ȃ
ǹ
ȇ
ȅ
ȃ
ǿ
Ȁ
ȅ
ȁ
ǹ
ȅ
ǻ
ȅ
Ȃ
ȅ
Ȉ
ǹ
ȃ
ǹ
Ȉ
ǹ
ȅ
ǿ
Ȁ
ȃ
ȅ
Ȉ
Ǿ
ȇ
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Ο ΑΠΟΕΛ ξανά στην κορυφή. Το Σάββατο τα ντέρμπι
Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ και Απόλλων – Ανόρθωση
ΑΠΟΕΛ πέτυχε την πιο γλυκιά του νίκη στο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ με
1-0. Αυτή η επιτυχία τον έφερε ξανά στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα μετά από ένα μήνα περίπου. Παρόλο που ισοβαθμεί με τον Απόλλωνα με 45 βαθμούς, οι γαλαζοκίτρινοι είναι πρώτοι με διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια, αφού στον α’ γύρο, στο Τσίρειο, ο ΑΠΟΕΛ έφερε
λευκή ισοπαλία (0-0).
Η ομάδα της Λευκωσίας πήρε το τρίποντο με δραματικό
τρόπο, αφού πρώτα έμεινε με δέκα παίκτες από το 70΄ (αποβλήθηκε ο Κακά), η ομάδα της Λεμεσού στη συνέχεια έχασε
ευκαιρίες, ο ΑΠΟΕΛ όμως εφτάψυχος, κτύπησε στο 90+3΄
με κεφαλιά του Μοραΐς μετά από σέντρα του Τζιπούρ. Ένα
γλυκό γκολ που πανηγυρίστηκε
έντονα από τους φίλους των
γαλαζοκιτρίνων και παρόλο που
το παιχνίδι διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, κόπηκαν 4.783
εισιτήρια, μέσα στα οποία ήσαν
και 200 περίπου οπαδοί του
Απόλλωνα. Στο άλλο στρατόπεδο, του Απόλλωνα δεν το πιστεύουν ακόμα πως έχασαν το
παιχνίδι. Σε μια φάση που όλη η
αμυντική διάταξη της Λεμεσιανής ομάδας, πιάστηκε στον…
ύπνο και έφυγαν με την ήττα,
ισοβαθμώντας τώρα με τον
ΑΠΟΕΛ στο βαθμολογικό πίνακα.
Τίποτα ακόμα δεν τέλειωσε για την μάχη του τίτλου. Ακολουθούν άλλα 11 ντέρμπι, ένα στο πρωτάθλημα και δέκα στα
πλέι-οφ και από κει και πέρα… όποιος αντέξει. Έτσι ο
ΑΠΟΕΛ πήρε μια μεγάλη ψυχολογικής σημασίας νίκη και ο
Απόλλων υπέστη μια σημαντική από ψυχολογικής πλευράς
ήττα. Σίγουρα όμως τίποτα δεν τέλειωσε. Στην επόμενη αγωνιστική, τους δύο μονομάχους τους περιμένουν δύο δύσκολα
ντέρμπι. Το ΑΠΟΕΛ παίζει με την Ομόνοια και ο Απόλλων
φιλοξενεί στο Τσίρειο την Ανόρθωση. Και όπως αναφέραμε
και πιο πάνω, στη συνέχεια περνούν στα ντέρμπι των ομίλων. Εκεί θα κριθούν όλα, πρωταθλητής και οι ομάδες (2η,
3η) που θα πάρουν το εισιτήριο για μια θέση στην Ευρώπη.
Στη σκιά του ντέρμπι κορυφής, την ίδια μέρα και ώρα, η
Ομόνοια έδινε το δικό της ντέρμπι στην Λεμεσό με αντίπαλο
την ΑΕΛ που διψούσε τη νίκη για να συνεχίσει να έχει ελπίδες για την εξάδα. Οι πράσινοι όμως τους έκοψαν τις όποιες
ελπίδες είχαν, αφού τους κέρδισαν με 1-0. Φυσικά σ’ αυτό
συνέβαλε και η νίκη του Ερμή επί της Νέας Σαλαμίνας με
3-1 και έτσι η ομάδα της Αραδίππου πήρε την 6η θέση, αφήνοντας την ΑΕΛ στην 7η και για πρώτη φορά από τον καιρό
που καθιερώθηκαν τα πλεί-οφ, εκτός της πρώτης εξάδας.
Δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη πέτυχε και η Ανόρθωση, που
μέσα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ δάμασε την πολύ καλή
Δόξα Κατωκοπιάς με 1-0 και συνέχισε την ανοδική της πορεία προς τα ψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας. Ισοβαθμεί
στην 3η θέση με την Ομόνοια με 38 βαθμούς, όμως η ομάδα
του Βαρωσιού παίρνει προς το παρόν την 3η θέση γιατί υπερισχύει στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έχασε στο ΓΣΠ με 3-2
στο α’ γύρο, κέρδισε με 2-1 στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’.
Σαρωτική η ΑΕΚ συνέτριψε τον Εθνικό Άχνας με 5-0 μετά
από μια πολύ καλή εμφάνιση και είναι στην 5η θέση με 37
βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από την Ανόρθωση και την Ομόνοια. Στην επόμενη αγωνιστική θα αγωνιστεί εκτός με την
Δόξα στο Μακάρειο Στάδιο. Με νίκη με και πιθανό στραβοπάτημα των ομάδων της Ανόρθωσης και Ομόνοιας, τότε η
ομάδα της Λάρνακας θα τερματίσει στην 3η θέση της κανονικής περιόδου.
Η νίκη για τον Ερμή ήταν μονόδρομος, επί της Νέας Σαλαμίνας και αυτό έκανε. Τον κέρδισε με 3-1 και πήρε το τρίποντο και την 6η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Αντίθετα
τα αισθήματα για τη Νέα Σαλαμίνα που γνώρισε για ακόμα
Ο
μια αγωνιστική την ήττα και παρέμεινε στην ζώνη του υποβιβασμού.
Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην 9η
θέση με 19 βαθμούς.
Νίκη οξυγόνο πέτυχε η Αγία
Νάπα, αφού κέρδισε στο ντέρμπι
τον Οθέλλο Αθηένου με 1-0 και
βελτίωσε την βαθμολογική της
θέση. Για πρώτη φορά πέρασε στην
10η θέση με 15 βαθμούς, όσους έχει
και η ομάδα της Αθηένου. Στον
πυθμένα τώρα πέρασε η ομάδα της
Δόξα Κατωκοπιάς με 14 βαθμούς.
Ο Μοραΐς μίλησε στο τέλος
Ο Τόρστεν Φίνκ άρχισε ν΄ αποσύρει προς το τέλος, τον ένα μετά
τον άλλο τους επιθετικούς του και
να βάζει στο παιχνίδι μεσοαμυντικούς για να κρατήσει το
0-0, αφού το ΑΠΟΕΛ είχε μείνει και με 10 παίκτες. Από την
άλλη ο Γκιέ έχανε τη μια μετά την άλλη τις χρυσές ευκαιρίες
για να σκοράρει και να σκοτώσει το ματς. Και ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα πήγαινε στο 0-0, όλα ανατράπηκαν
στο 90΄+3΄. Γράφτηκε ένα ποδοσφαιρικό δράμα για την
ομάδα της Λεμεσού και την ίδια στιγμή απέραντη ευτυχία
απλώθηκε στο στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ. Ο Νούνο Μοραΐς
ήταν αυτός που είπε την τελευταία λέξη στο μεγάλο ντέρμπι
των δύο πρωτοπόρων. Επαναλήφθηκε το χιλιοειπωμένο πως
τα παιχνίδια τελειώνουν μόνο όταν σφυρίζει ο διαιτητής το
τέλος. Σίγουρα δεν άξιζε τέτοιας σκληρής τύχης, η ομάδα
της Λεμεσού.
Αρχοντική… εμφάνιση
Η φανέλα της Ομόνοιας είναι πολύ βαριά και παρά τις σημαντικές απουσίες (επτά στο σύνολο), κατάφερε με ψυχή χιλίων λεόντων να κλέψει καρδιές και στο τέλος να αποθεωθεί από τους οπαδούς της, που δεν την άφησαν μόνη στο
Τσίρειο. Πήρε πολύ σπουδαία νίκη (1-0) με γκολ του Λεάντρο (9΄) και έδειξε πως ούτε οι απουσίες την τρομάζουν, ούτε
και τα όποια προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Οι πράσινοι
ξόρκισαν την κατάρα τριών χρόνων, που τους ήθελε να μην
μπορούν να πανηγυρίσουν νίκη μέσα στο Τσίρειο. Η ΑΕΛ
δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Κράτησε την ‘Κυρία’ όρθια ο Καμίνσκι
Πολύ πιο δύσκολο απ’ ότι θα
περίμενε κάποιος, η Ανόρθωση
έκαμψε την αντίσταση της
Δόξας και επέστρεψε στις
νίκες. Έχασε πρώτη ευκαιρίες
για δεύτερο γκολ η Ανόρθωση
και πέρασε δύσκολες στιγμές
στο δεύτερο ημίχρονο. Πρωταγωνιστής της νίκης για την
Ανόρθωση ο τερματοφύλακας
Καμίνσκι ο οποίος έπιασε πέναλτι όταν το σκορ ήταν 0-0
και είχε σωτήριες επεμβάσεις
στο δεύτερο ημίχρονο. Η Δόξα
έχασε πέναλτι στο 16΄ και τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν η
σειρά της ‘Κυρίας’ να κερδίσει
πέναλτι, με τον Ισμαέλ Γκονσάλβες, να σημαδεύει σωστά
και να δίνει το προβάδισμα
στην Ανόρθωση. Οι δύο ομάδες τέλειωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες. Πρώτος έφυγε ο
Βασκονσέλος και μετά ο Λαΐφης.
Νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές η ΑΕΚ
Μετά από τρεις αγωνιστικές η ΑΕΚ επέστρεψε εμφαντικά
στις νίκες. Η ομάδα της Λάρνακας φιλοδώρησε με πέντε
γκολ τον Εθνικό Άχνας και έφτασε στους 36 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Εθνικός κατέρρευσε μετά την αποβολή του Ταλ και δεν μπόρεσε σε
καμιά περίπτωση να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε
πολυφωνία στο σκοράρισμα.
Σκόραραν οι Βάντερ, Τομάς,
Εγγλέζου και ο Σκοπελίτης,
ενώ ο Φραγκέσκου σημείωσε
αυτογκόλ.
Σφράγισε εξάδα
Με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο σφράγισε την είσοδό
του στην εξάδα ο Ερμής. Οι
φτεροπόδαροι εντυπωσίασαν με την εμφάνιση τους κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα και
πήραν τους τρεις βαθμούς επικρατώντας των Ερυθρολεύκων
με 3-1. Μπορεί να σκόραρε μετά από αρκετές αγωνιστικές η
ομάδα του Νίκου Παναγιώτου, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει βαθμολογικό κέρδος. Το γκολ για τον
Ερμή πέτυχαν από ένα οι Μανού, Τούρκο και Τσίνα. Για την
ομάδα του Βαρωσιού σκόραρε ο Λαμπρόπουλος.
Μικρές κατηγορίας
Δεν θέλει να αποχωριστεί την κορυφή το Παραλίμνι και
σε κάθε αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας
φροντίζει να το δείχνει. Κάποιες φορές παίρνοντας την
ουσία που είναι η νίκη, χωρίς όμως να εντυπωσιάσει και
άλλες φορές προσφέροντας και ωραίο ποδόσφαιρο. Όπως
για παράδειγμα στο ‘Τάσος Μάρκου’ όταν… ‘γάζωσαν’ τον
Διγενή Ορόκλινης με 6-1 και συνέχισαν την ανοδική τους
πορεία προς τον τίτλο, έχοντας στο ενεργητικό του 47 βαθμούς.
Ένα βαθμό πιο κάτω είναι η Πάφος (46β.), που κέρδισε
την Αναγέννηση Δερύνειας με 4-0. Μόνο ένα ημίχρονονο,
τόσο αντιστάθηκε η Αναγέννηση στην Πάφο, αφού στο δεύτερο 45λεπτο οι γαλάζιοι έκαναν ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και σημείωσαν τέσσερα γκολ.
Η Παρεκκλησιά πέταξε στον Άρη την πεπονόφλουδα,
αυτός την πάτησε και έχασε σημαντικό έδαφος στην προσπάθεια που κάνει για κατάληψη μιας από τις δύο προνομιούχες θέσεις της ανόδου. Οι πράσινοι έμειναν στο άγονο
0-0 με τους κιτρινόμαυρους και απομακρύνθηκαν πέντε βαθμούς από την δεύτερη Πάφο.
Επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και στις επιτυχίες η Καρμιώτισσα σε βάρος του Ν&Σ. Ερήμης (2-0) και διατήρησε
ζωντανές έστω και τις λιγοστές ελπίδες της για την εξασφάλιση προνομιούχου εισιτηρίου.
Όταν τα παιχνίδια ‘καίνε’ και απέναντι του έχει ομάδες με
τους ίδιους στόχους, ο Ολυμπιακός δεν χαρίζεται και το απέδειξε μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου κόντρα στην τοπική Ομόνοια, την οποία νίκησε με 2-1.
Μπορεί η ΑΕΖ να προηγήθηκε σχετικά νωρίς της ΑΠΕΠ
στο πρώτο ημίχρονο του μεταξύ τους αγώνα, αλλά τα ‘περιστέρια’ ισοφάρισαν στο β΄ ημίχρονο (1-1).
Γ΄ Κατηγορία
Η πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας ΘΟΪ
έφερε ισοπαλία 1-1 εκτός με τον Εθνικό Άσσιας, όμως η διαφορά που τον χωρίζει από τις άλλες δύο ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο διατηρήθηκε, αφού δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το στραβοπάτημα του. Συγκεκριμένα η ΠΑΕΕΚ
έφερε ισοπαλία 2-2 εκτός με την Αμαθούς, ενώ ο ΑΣΙΛ
έχασε εκτός από την Ορμήδεια. Το ΘΟΪ Λακατάμιας έχει 42
β., η ΠΑΕΕΚ και ο ΑΣΙΛ που μοιράζονται την 2η θέση έχουν
34 βαθμούς.
Δ΄ Κατηγορία
Η Αλκή Ορόκλινης συνέτριψε την ΑΕΝ με 4-0 και εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Δ΄ Κατηγορίας με 48 βαθμούς. Μάλιστα αύξησε ακόμα περισσότερο τους βαθμούς που την χωρίζουν από την ομάδα της Ξυλοτύμπου, μετά την οδυνηρή ήττα που δέχθηκε εκτός έδρας
από την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 3-0. Το αποτέλεσμα αυτό το
εκμεταλλεύτηκε ο Ηρακλής που νίκησε την Ασπίς Πύλας με
4-0 και μείωσε στους -2 που τον χωρίζουν από την Ξυλοτύμπου. Έχει τώρα 39 βαθμούς. n
16
ΤETAΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή
αλλά ευκαιρία για την Ευρώπη
πολιτική
κατολίσθηση που σημειώθηκε με τις γενικές
εκλογές στην Ελλάδα στις 25
Ιανουαρίου δημιουργεί θετική προοπτική στην Ελλάδα
που πλήττεται από την οικονομική κρίση αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και μια θεμελιακής σημασίας ευκαιρία
για επαναξιολόγηση και αναθεώρηση της οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τονίζονται τα πιο πάνω σε
έκκληση που εκδόθηκε από
το Συνδικαλιστικό Κίνημα της Γερμανίας με την οποία καλεί
την ΕΕ να επιδείξει αλληλεγγύη για την Ελλάδα και το λαό
της. Την έκκληση των Γερμανικών Συνδικάτων προσυπέγραψαν δεκάδες εξέχουσες προσωπικότητες της Ευρώπης.
Στην έκκληση του το συνδικαλιστικό κίνημα επαναλαμβάνει τις επικρίσεις του για την πολιτική της ΕΕ προς την Ελλάδα και γενικότερα προς τους εργαζόμενους και επισημαίνει
ότι οι όροι που τίθενται στην Ελλάδα για να της παρασχεθεί
οικονομική βοήθεια δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μεταρρυθμίσεις και τονίζεται ότι τα δισεκατομμύρια ευρώ που
εισέρρευσαν στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη
σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού της τομέα. Ενώ παράλληλα η χώρα οδηγήθηκε σε βαθειά ύφεση λόγω των βάναυσων περικοπών στις κυβερνητικές δαπάνες η Ελλάδα έχει
μετατραπεί στην πιο καταχρεωμένη χώρα σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνεπεία αυτής της πολιτικής και των βάναυσων περικοπών επικράτησε στην Ελλάδα κοινωνική και ανθρωπιστική
κρίση, η οποία δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη. Το ένα
τρίτου του πληθυσμού της Ελλάδας ζει σε συνθήκες φτώχιας,
το κράτος ευημερίας έχει αποδυναμωθεί σε τεράστιο βαθμό,
το ελάχιστο εισόδημα μειώθηκε κατά 22% και το σύστημα
συλλογικής διαπραγμάτευσης όπως και άλλες αρχές προστασίας όσων παραμένουν στην εργασία έχει αποδομηθεί ενώ
ταυτόχρονα το φορολογικό βάρος στα χαμηλά εισοδήματα
έχει αυξηθεί. Η ανεργία βρίσκεται στο 27% με την ανεργία
των νέων να ξεπερνά το 50%. Πολλοί πολίτες δεν διαθέτουν
πόρους για να προμηθευθούν τρόφιμα, να πληρώσουν για
την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, για θέρμανση και για
διαμονή. Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν διαθέτει ασφάλιση υγείας και δεν έχει πρόσβαση σε δημόσια φροντίδα
υγείας. Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου έδωσαν σαρωτική
απάντηση σ΄ αυτή την αποτυχημένη πολιτική.
Τα μέτρα που λήφθηκαν δεν είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που είχαν σχεδιασθεί για
την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων της Ελλάδας.
Δεν έχουν επιλύσει οποιοδήποτε διαρθρωτικό πρόβλημα που
χρειαζόταν λύση, αλλά αντίθετα δημιούργησαν πρόσθετα
προβλήματα. Η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν πολιτική
μειώσεων και καταστροφής, όχι πολιτική αναδόμησης.
Αν εφαρμόζονταν γνήσιες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με την
πραγματική τους ερμηνεία θα οδηγούσαν στη δημιουργία
νέων ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη και όχι στη μετανάστευση των νέων με ψηλού επιπέδου κατάρτιση. Οι γνήσιες δομικές μεταρρυθμίσεις θα περιλάμβαναν σοβαρές προσπάθειες για πάταξη της φοροδιαφυγής.
Οι γνήσιες δομικές μεταρρυθμίσεις θα οδηγούσαν σε εγκατάλειψη της πελατειακής πολιτικής και στην πάταξη της
διαφθοράς στις διαδικασίες προμηθειών του δημοσίου.
Μπροστά στη νέα Κυβέρνηση της Ελλάδας είναι η πρόκληση για τον καταρτισμό των δικών της σχεδίων αναδόμησης και ανάπτυξης, τα οποία θα ενταχθούν ως αναπόσπαστο
μέρος ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επενδύσεων, που
ικανοποιεί απαιτήσεις που επίμονα καταθέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα οποία θα δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα καρποφορήσουν με αποτελέσματα.
Tι είπαν... Tι έγραψαν
Κερδίσαμε μια μάχη και όχι τον πόλεμο.
Αλέξης Τσίπρας,
Η
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Η σταθερή θέση της Κύπρου είναι η στήριξη
της Ελλάδας και αυτή θα είναι η πολιτική σε
όλες τις κρίσιμες συνεδρίες που ακολουθούν.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η καταψήφιση στις Ελληνικές εκλογές των υπευθύνων για
την προηγούμενη πολιτική στην Ελλάδα αποτελεί δημοκρατική απόφαση που πρέπει να τύχει σεβασμού στο Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Πρέπει να δοθεί δίκαιη ευκαιρία στη νέα Ελληνική
κυβέρνηση.
Όσοι απαιτούν απλά από την Ελλάδα να ακολουθήσει την
προηγούμενη ούτω καλούμενη πορεία προς τη μεταρρύθμιση
στην πραγματικότητα αρνούνται στους ΄Ελληνες πολίτες το
δικαίωμα κώμα σε δημοκρατικά νομιμοποιημένη αλλαγή πολιτικής στη χώρα τους. Και αν ακόμη προσθέτουν ότι μια τέτοια αλλαγή πολιτικής θα έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα μια
πιθανή αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση τούτο ισοδυναμεί με τη θέση ότι οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ασύμβατοι με τις δημοκρατικές αποφάσεις
των λαών των κρατών μελών. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν
απλώς ενθάρρυνση στα εθνικιστικά κινήματα που αναφύονται στην Ευρώπη.
Το δημοκρατικό έλλειμμα στο Ευρωπαϊκό επίπεδο που
συχνά αναφέρεται με έντονη ανησυχία ένα έλλειμμα που δεν
έχει ακόμη αποκατασταθεί δεν πρέπει να διευρυνθεί ακόμη
περισσότερο μέσω τερματισμού της δημοκρατίας στα κράτη
μέλη. Για τη διαχείριση της κατάσταση αυτής το συνδικαλιστικό κίνημα από το 2012 απαιτούσε μέτρα για Θεμέλια για
την Ευρώπη, που με άλλα λόγια ήταν αίτημα για ενίσχυση
της δημοκρατίας ώστε να επανακερδηθεί η πίστη στο Ευρωπαϊκό όραμα, πράγμα που δεν πρόκειται να επιτευχθεί με τις
διαταγές για λιτότητα αλλά με καλά θεμελιωμένες δημοκρατικές πρωτοβουλίες για οικονομική αναγέννηση και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.
Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να στηριχθεί για τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού. Και μια τέτοια πολιτική θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα για αλλαγή πολιτικής σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Η πολιτική αναστάτωση στην Ελλάδα πρέπει να μετατραπεί σε ευκαιρία για εδραίωση μιας δημοκρατικής και κοινωνικής Ευρώπης.
Την έκκληση την οποία υπογράφουν 14 Γερμανικές συνδικαλιστικές οργανώσεις προσυπέγραψαν εκατοντάδες οργανώσεις και συνδικαλιστές Ευρωπαϊκών χωρών. n
Καταφέραμε να συνδυάσουμε το σεβασμό
στου κανόνες με το σεβασμό στη Δημοκρατία. Συνδυάσαμε τη λογική με την ιδεολογία.
Γιάννης Βαρουφάκης,
Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.
Η Ευρωζώνη δεν αποτελείται μόνο από μία
δημοκρατία, αλλά και από 18 άλλες, τις
οποίες πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του.
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ,
Πρόεδρος της Κομισιόν.
Το ενδεχόμενο εξόδου από την ευρωζώνη
δεν συζητείται.
Κριστίν Λαγκάρντ,
Επικεφαλής του ΔΝT.
Η εξεύρεση συμφωνίας με την Ελλάδα ήταν
εκ των ουκ άνευ.
Μάριο Ντράγκι,
Πρόεδρος της ΕΚΤ.
Όχι μόνο δεν μελετώ ένα σχέδιο πιθανής
εξόδου της Ελλάδας, αλλά και απαγορεύω
να μελετηθεί κάτι τέτοιο.
Πιέρ Μοσκοβισί,
Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων
της ΕΕ.
Για κάθε νέα κυβέρνηση υπάρχει το ραντεβού με την πραγματικότητα και δεν είναι
τόσο όμορφη όπως τα όνειρα…
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
ΥΠΟΙΚ Γερμανίας.
Tο Kρατικό Λαχείο
μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας
Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13