close

Enter

Log in using OpenID

4η Φεβρουαρίου 2015

embedDownload
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
∆είχνουμε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1313 ETOΣ 50ον
Αγαπάς την Κύπρο;
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
Λευκωσία - Kύπρος
Έπεσαν στο κενό απειλές και εκβιασμοί της Διεύθυνσης
Τ
έσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, με επιστολή τους ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2015, υπέβαλαν την παραίτησή τους από το Κλαδικό Συμβούλιο με το
σκεπτικό ότι η απόσπαση της Προέδρου του Κλάδου στο
Υπουργείο Υγείας δεν της επιτρέπει να υπερασπίζεται με δυναμισμό τα δικαιώματα των μελών.
Πρόσθετα οι παραιτηθέντες εξέφρασαν την απογοήτευσή
τους επειδή κατά την άποψή τους η στάση της Προέδρου
αντιβαίνει και το άρθρο 60(2)(β) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, που έχει ως ακολούθως:
«Κάθε δημόσιος υπάλληλος οφείλει να μην αναλαμβάνει,
είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου, την επίλυση ζητήματος και να μη συμπράττει στην έκδοση πράξεων, αν ο ίδιος ή πρόσωπο με το οποίο έχει ιδιάζουσα σχέση
ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού έχει πρόδηλο συμφέρον».
Ειλικρινά αδυνατούμε να αντιληφθούμε με ποια λογική η
πιο πάνω νομοθετική διάταξη εμποδίζει την Πρόεδρο του
Κλάδου να ανταποκριθεί στα συνδικαλιστικά της καθήκοντα. Η μόνη εξήγηση για την αυθαίρετη αυτή θέση είναι
η «τυφλή υπακοή» και «μηδενική αντίδραση» των παραιτηθέντων στις εκδικητικές διαθέσεις του Διευθυντή του Τμήματος.
Στην ίδια επιστολή τονίζεται εμφαντικά ότι ο Κλάδος των
φαρμακοποιών είναι ο μόνος κλάδος που απειλείται με απολύσεις προσωπικού και ότι τις κρίσιμες αυτές στιγμές θα
ήθελαν να έχουν ένα Πρόεδρο που να μη διστάζει να διεκδικήσει και να συγκρουστεί αν χρειάζεται με τον Υπουργό
Δοκιμάσετε την τύχη σας στη Σουηδία
Ο νέος οδηγός EURES «Έτοιμοι να
πάρετε τη μεγάλη απόφαση;» έχει
στόχο να παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες
σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας στο εξωτερικό. σελ. 10
Ομπάμα: Μη στύβετε χώρες σε ύφεση!
Ξαφνική και ηχηρή παρέμβαση από τον
Μπάρακ Ομπάμα υπέρ της Ελλάδας
έγινε την Κυριακή με φανερό σκοπό
από την πλευρά της Ουάσιγκτον να
ακούσει το Βερολίνο. σελ. 11
Οι θησαυροί της Αρχαίας Λάμπουσας
Ομιλία για τους αξιόλογους θησαυρούς που
βρέθηκαν τυχαία στην αρχαία Λάμπουσα
(Λάπηθος) στα τέλη του 18ου κι αρχές του
19ου αιώνα στο πλαίσιο των διαλέξεων του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου. σελ. 12
Υγείας για τη διασφάλιση
των καλώς νοούμενων συμφερόντων του κλάδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις
διάφορες συναντήσεις που είχαμε με το Κλαδικό Συμβούλιο ποτέ δεν τέθηκε θέμα ότι
η απόσπαση της Προέδρου
του Κλάδου στο Υπουργείο
Υγείας την εμποδίζει να
ασκήσει τα καθήκοντά της.
Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
Είναι επίσης άξιον αναφοράς
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ
ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κλάδου, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα συζήτησης τα προσχέδια των νομοσχεδίων της αυτονόμησης και του ΓεΣΥ, λήφθηκαν
ομόφωνες αποφάσεις για το χειρισμό των θεμάτων αυτών
και ουδείς υπέβαλε οποιαδήποτε εισήγηση για λήψη δυναμικών μέτρων.
Κατά την άποψή μας ήταν λογικό να μην υπάρχουν διαφορές, αφού έγινε γνωστό ότι κατά τη συζήτηση των υπό
αναφορά Νομοσχεδίων στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού
(ΜΕΠ) που συνήλθε στις 18.12.2014, από δικής μας πλευράς ζητήθηκε να εξεταστεί κατά πόσο η νομοθετική εξουσία νομιμοποιείται διά νόμου να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις και/ή να καθορίσει την
μεταφορά συγκεκριμένων υπαλλήλων από τη δημόσια υπηρεσία στους υπό ίδρυση Οργανισμούς και/ή να τους αποστερήσει από την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
Στην υπό αναφορά συνεδρία της ΜΕΠ τονίσαμε ότι η
απάντηση στα τεθέντα νομικά ερωτήματα δίδεται από την
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Ιωάν-
Πώς βλέπει
την εβδομάδα
ο ΜΑΘ
νης Αγαθαγγέλου και άλλος ν. Δημοκρατίας (1996) 4 Α.Α.Δ.
2882-2883.
Αντικείμενο δικαστικής κρίσης στην υπόθεση αυτή ήταν
το θέμα της μεταφοράς διά νόμου των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών σε
θέσεις στο νεοϊδρυθέν Ταμείο Θήρας. Το Δικαστήριο με την
υπό αναφορά απόφαση έκρινε ως αντισυνταγματική την
επίδικη πράξη επειδή, κατά την κρίση του, η μεταφορά αυτή
αφενός ισοδυναμούσε με διορισμό από τη Βουλή συγκεκριμένων προσώπων σε συγκεκριμένες θέσεις και αφετέρου
εξομοιωνόταν με, ή καλύτερα συνιστούσε στέρηση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου. Η απόφαση αυτή είχε ως
αποτέλεσμα την ακύρωση της μεταφοράς των υπό αναφορά
υπαλλήλων στο Ταμείο Θήρας.
Κατόπιν τούτου συμφωνήθηκε να ζητηθεί νομική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία και η συνεδρία τερματίστηκε εν αναμονή της γνωμάτευσης αυτής.
Επειδή τα παραιτηθέντα μέλη ζητούσαν την παραίτηση
του Κλαδικού Συμβουλίου και την προκήρυξη εκλογών, το
Κλαδικό Συμβούλιο αντί να προχωρήσει στην πλήρωση των
τεσσάρων θέσεων που κενώθηκαν, αποφάσισε για λόγους
ευθιξίας να θέσει θέμα εμπιστοσύνης και προς τούτο ορίστηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Κλάδου
για ενημέρωση και λήψη απόφασης. Στο μεταξύ ο Διευθυντής του Τμήματος, με επισκέψεις στα Νοσοκομεία Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, ανέλαβε εκστρατεία για μαζική
προσέλευση των μελών του Κλάδου στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, με στόχο να μη δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στο
υφιστάμενο Συμβούλιο, επειδή, δήθεν, τούτο αδυνατεί να
Συνέχεια στη σελ. 2
2
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Έπεσαν στο κενό απειλές και εκβιασμοί της Διεύθυνσης
Συνέχεια από σελ. 1
συγκρουστεί με τον Υπουργό Υγείας ώστε να
αποτραπεί η διάλυση των Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών και οι συνακόλουθες απολύσεις
προσωπικού.
Οι πιο πάνω ενέργειες δημιούργησαν μια
πρωτοφανή αντιπαράθεση μεταξύ των
μελών του Κλάδου, αλλά και μια πρωτόγνωρη φοβία στο προσωπικό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Από μέρους μας έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με τον Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για να συζητήσουμε το όλο
θέμα ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε
στις τηλεφωνικές μας κλήσεις.
Λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που
πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο
στο Οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ, περιήλθε σε
γνώση μας ότι ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ήταν στο υπόγειο του
Οικήματος και ανέμενε ειδοποίηση από μέλη
του Κλάδου για να παρουσιαστεί στη Συνέλευση για να τα ενημερώσει αναφορικά με
τα προσχέδια των νομοσχεδίων για το ΓεΣΥ,
αλλά και για την ανεπάρκεια του Κλαδικού
Συμβουλίου. Εξ ανάγκης ζητήθηκε από μόνιμο στέλεχος της ΠΑΣΥΔΥ να ειδοποιήσει
τον Διευθυντή να προσέλθει στη Συνέλευση.
Παίρνοντας πρώτος το λόγο, αφού εξέφρασα το παράπονό μας για την μη ανταπόκρισή του Διευθυντή στις τηλεφωνικές μας
προσκλήσεις και για την ανάμειξή του στα
συνδικαλιστικά δρώμενα του Κλάδου, εξήγησα ότι η απόσπαση της Προέδρου στο
Υπουργείο Υγείας δεν είναι ασύμβατη με την
ιδιότητά της ως Προέδρου του Κλάδου.
Υπέδειξα περαιτέρω ότι οι προϋποθέσεις για
την παύση μέλους ή ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με σαφήνεια
στις παραγράφους (13) και (17) του άρθρου
15 του Καταστατικού της Οργάνωσης, οι
οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
υφίστανται.
Όσον αφορά τα Νομοσχέδια για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και
την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
έδωσα τις εξηγήσεις που αναφέρονται πιο
πάνω. Πρόσθετα, διαβεβαίωσα τα μέλη του
Κλάδου ότι είναι πλήρως διασφαλισμένα τα
δικαιώματά τους και τους κάλεσα να μην δίδουν πίστη στις κακόβουλες φημολογίες που
γίνονται για αλλότριους σκοπούς.
Σε συνέχεια και σε πλήρη αντίθεση των
όσων λέχθησαν από πλευράς ΠΑΣΥΔΥ,
πήρε το λόγο ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ο οποίος με οργίλο ύφος,
τόνισε ότι ενώ μεθοδεύεται η κατάργηση
ή/και τερματισμός λειτουργίας Τμημάτων
των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, τόσο η ΠΑΣΥΔΥ όσο και το Κλαδικό Συμβούλιο παραμένουμε σε πλήρη αδράνεια, γιατί, τάχα, δεν
επιθυμούμε σύγκρουση με τον Υπουργό
Υγείας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία,
σύμφωνα με τα λεγόμενά του, προνοεί την
ενσωμάτωση του Τομέα Επιθεώρησης των
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο
Υγείας, σχεδιασμό για τερματισμό λειτουργίας των Φαρμακευτικών Αποθηκών, και κατάτμηση του Τομέα Κλινικής Φαρμακευτικής σε πολλαπλούς τομείς, υπό τη Διοίκηση
του Υπουργείου Υγείας.
Συνεχίζοντας τις αναφορές του ο Διευθυντής δήλωσε πως εάν τερματιστεί η λειτουργία Τομέων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και καταργηθεί η εξυπηρέτηση εξωτερικών ασθενών από τα κρατικά
φαρμακεία, τότε φαρμακοποιοί του Κλάδου
θα βρεθούν άνεργοι, αφού θα απολυθούν
γιατί θα είναι πλεονάζον προσωπικό. Επιπλέον, προέβη σε προτροπή για διεξαγωγή
απεργίας των φαρμακοποιών, αφού ο Υπουργός Υγείας λαμβάνει αποφάσεις για το μέλλον των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, δίχως
να ενημερώνει τον Κλάδο. Επίσης, ο Διευθυντής εξέφρασε την πεποίθηση πως οι
«άνεργοι», πλέον, φαρμακοποιοί, δεν θα
έχουν άλλες ευκαιρίες εργοδότησης στον
ιδιωτικό τομέα, αφού ο Υπουργός Υγείας έχει
προβεί σε συμφωνία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο για νομοθετική ρύθμιση
του «κλεισίματος» του επαγγέλματος, δηλαδή τον τερματισμό χορήγησης αδειών για
άνοιγμα φαρμακείων. Έγινε μάλιστα αναφορά πως η συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει ο Υπουργός Υγείας με τον Παγκύ-
πριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τόσο για το
«κλείσιμο» του επαγγέλματος, όσο και για
τον τερματισμό εξυπηρέτησης εξωτερικών
ασθενών από τα κρατικά φαρμακεία, αποτελεί προαπαιτούμενο για να δεχτεί ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος τις πρόνοιες του προσχεδίου του νομοσχεδίου του
ΓεΣΥ.
Παρά τις προαναφερθείσες ενέργειες του
Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
που έκδηλα συνιστούν θεσμική εκτροπή, η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου και οι όποιες απειλές και
εκφοβισμοί έπεσαν στο κενό. Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου
προχωρεί σε αναπληρωματική εκλογή για
πλήρωση των 4 κενών θέσεων στο Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.
Με την ευκαιρία, απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλα τα μέλη του Κλάδου Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, όπως μέσα σε
πνεύμα σύμπνοιας και αλληλοκατανόησης
αποφύγουν τις όποιες αχρείαστες αντιπαλότητες, για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και
δικαιώματα των μελών μας. n
Αποτελέσματα Εξετάσεων
στο Τμήμα Φορολογίας
1. Στην εξέταση που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο (βασικό και τροποποιητικούς), τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που
εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, όπως ίσχυαν στο
τέλος Νοεμβρίου 2014, έχει πετύχει η πιο
κάτω Λειτουργός Φ.Π.Α: Τμηματική Εξέταση για Λειτουργούς Φ.Π.Α.: 1. Κυπριανού
Σπυρούλα.
2. Στην εξέταση που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο (βασικό και τροποποιητικούς), τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που
εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, όπως ίσχυαν στο
τέλος Νοεμβρίου 2014, έχει πετύχει η Βοηθός Λειτουργός Φ.Π.Α:
Πιερή Αναστασία. Πρόκειται
για Τμηματική Εξέταση για
Βοηθούς
Λειτουργούς
Φ.Π.Α., 1ης Τάξης. (Σημ.: H
γνωστοποίηση που δημοσιΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΑΛΕΞΗΣ
εύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 23ης Ιανουαρίου
Αλέξης Τσίπρας λέγεται, κατ’ άλλους Τσε Γκεβάρα,
2015, ακυρώθηκε και αντικακι εσάρωσε στις εκλογές πούγιναν στην Ελλάδα
ταστάθηκε από τα πιο πάνω
και όλοι οι υπόλοιποι το συζητούν ακόμα
στην έκδοση της 30ης Ιαγιατί να καταποντιστεί το ιδικό τους κόμμα!
νουαρίου 2015). n
Οι Έλληνες εψήφισαν με βάρκα την ελπίδα
κι ευελπιστούν πως δε θάχουν μια νέα καταιγίδα,
Πωλείται οικόπεδο
πιστεύουν στον Πρωθυπουργό τον Τσίπρα τον Αλέξη
σε Αγ. Τριμιθιάς
πως ό,τι το καλύτερο γι’ αυτούς θα επιλέξει!!
Είναι και κάποιοι, ασφαλώς, που τόριξαν στο κλάμα
Πωλείται οικόπεδο
και μέμφονται τους «αίτιους» για το δικό τους δράμα,
ολόκληρο ή μισό ή
μα πρώτος και καλύτερος είν’ ένας αποστάτης
προς 175 ευρώ το τ.μ.
και κάποτε Πρωθυπουργός, ο χορευτής Γιωργάκης!!!
σε ωραία περιοχή
στους Αγ. Τριμιθιάς.
Για πληροφορίες στο
τηλ. 996 69990.
Kωστάκης Π. Iωαννίδης
H ΣATIPA TOY K.Π.I.
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ)
Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.gla[email protected]
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: [email protected]
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας.
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066,
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: [email protected]
[email protected]
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
3
Aπόψεις και σχόλια
Καλωσορίζουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό
Η Κύπρος καλωσορίζει σήμερα τον νέο
Έλληνα Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Ο
Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί το πρώτο
του ταξίδι στο νησί μας
μετά την εκλογή στην
ηγεσία της Ελλάδας.
Είναι μια πράξη που
δείχνει τη σημασία που
δίνει η Αθήνα, η νέα κυβέρνηση της χώρας,
στην Κύπρο και στο Κυπριακό. Θα μπορούσε
να αλλάξει την παράδοση που άτυπα δημιουργούσε «την υποχρέωση» στους εκάστοτε
Έλληνες Πρωθυπουργούς να επισκέπτονται
την Κύπρο, αμέσως μετά την εκλογή τους.
Το ίδιο πράττει, ειρήσθω εν παρόδω, και ο
εκάστοτε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αμέσως μετά την εκλογή του. Πέρα
από τη συνέχιση μιας παράδοσης αλλά και
του συμβολισμού, θεωρούμε το ταξίδι αυτό
επιβαλλόμενο. Αθήνα και Λευκωσία στην
κοινή διαχρονική τους πορεία έχουν να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη τουρκική
επεκτατική πολιτική. Αυτή η επεκτατική πολιτική της Άγκυρας βρίσκεται σε έξαρση σήμερα και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Χωρίς φοβικά σύνδρομα και
διάθεση προσαρμογής. Δεν έχουμε, άλλωστε, την πολυτέλεια να αφήσουμε την Τουρκία να επιβάλλει τα σχέδια υπόταξης της
Κύπρου. Αυτό θα έχει και συνέχεια στην Ελλάδα.
Η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο αποτελεί κορυφαίο
γεγονός. Είναι ο ηγέτης της Ελλάδας, του
μόνου γνήσιου και σημαντικού μας στηρίγματος στον αγώνα για εθνική επιβίωση.
Όμως θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό σε
όλους στην Ελλάδα, ότι στην Κύπρο κρίνεται το μέλλον του ελληνισμού και όσοι δεν
μπορούν να το καταλάβουν ή υποβαθμίζουν
τους κινδύνους πράττουν μεγάλο λάθος. Σημαίνει δεν έχουν μελετήσει και αξιολογήσει
την τουρκική πολιτική και δεν έχουν αξιολογήσει τους διαχρονικούς σχεδιασμούς της
Άγκυρας.
Σήμερα καλωσορίζουμε στην Κύπρο τον
νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως θα
υπάρξει αγαστή συνεργασία και θα διαμορφωθούν καλύτερες προϋποθέσεις για συντονισμό μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.
Σήμερα ο ελληνισμός της Κύπρου καλωσορίζει τον Αλέξη Τσίπρα, τον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδας και του ευχόμαστε από
καρδιάς να πετύχει στο έργο του. Η δική του
επιτυχία συνιστά επιτυχία για ολόκληρο τον
ελληνισμό. Η επιτυχία του θα ανατρέψει τα
αρνητικά οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα στη χώρα προσφέροντας στον Έλληνα
πολίτη μια καλύτερη ζωή. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για αποτυχία και αυτό πρέπει να αποτελέσει τον βασικό άξονα των επόμενων κινήσεων.
«Ο Φιλελεύθερος»,
2 Φεβρουαρίου, 2015
l
Ευχόμαστε τα καλύτερα στο νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας.
?
Καλοπροαίρετη διαπραγμάτευση χωρίς
νικητές και ηττημένους...
Η διαπραγμάτευση άρχισε. Προφανώς όχι
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά
μόνο υπεραισιόδοξοι θα ανέμεναν κάτι
περισσότερο. Στην
πρώτη επαφή τους
οι δύο πλευρές δεν θα μπορούσαν παρά να
υπερασπιστούν τις θέσεις τους. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση
να φανούν υποχωρητικοί. Ίσως λιγότερο
αδιάλλακτοι θα ήταν η σωστή στάση.
Αλλά η διαπραγμάτευση μόλις την Παρασκευή άρχισε. Και μπορεί οι 28 μέρες που μεσολαβούν έως τη λήξη του προγράμματος να
μοιάζουν λίγες, όλα όμως εξαρτώνται από τις
προθέσεις που υπάρχουν και τη διάθεση που
θα επιδειχθεί. Αν και οι δύο πλευρές κινούνται με συναινετική διάθεση και είναι αποφασισμένες να προβούν και στις αναγκαίες
υποχωρήσεις όταν αυτό χρειαστεί να γίνει,
τότε οι ανησυχίες που δημιουργήθηκαν είναι
βέβαιο ότι θα αποδειχθούν αβάσιμες.
Ο νέος γύρος αρχίζει από μεθαύριο με τις
πρώτες, με την ιδιότητα του πρωθυπουργού,
επισκέψεις του Αλ. Τσίπρα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρώτα με τον Ιταλό
ομόλογό του στη Ρώμη, την επομένη με τον
Γάλλο στο Παρίσι και στη συνέχεια με τον
πρόεδρο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα από τις συνομιλίες αυτές πολλά θα προκύψουν. Το θέμα
είναι κατά πόσο οι φιλικές συστάσεις θα λη-
φθούν υπόψη και αν και σε ποιο βαθμό οι
καλές προθέσεις θα πάρουν τη μορφή και
θετικών παρεμβάσεων.
Αλλά εκεί που πρωτίστως θα κριθούν όλα
είναι στη διάθεση και των δύο πλευρών για
υποχωρήσεις. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι
η δέσμευσή του στον ελληνικό λαό είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη, αλλά ρητή και
κατηγορηματική είναι και η διακήρυξή του
ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη
θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στη ζώνη του ευρώ.
Για να ισχύσουν και τα δύο θα πρέπει η
υποχώρηση να προέλθει μόνο από την άλλη
πλευρά και αυτό είναι αδιανόητο. Για να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα, θα πρέπει και
οι δύο πλευρές να υποχωρήσουν σε κάποια
σημεία, έτσι ώστε να μην υπάρξουν νικητές
και ηττημένοι αλλά απλώς και μόνο καλοπροαίρετοι εταίροι που ξέρουν να παραμερίζουν τα όσα τους χωρίζουν και να αξιοποιούν τα όσα τους ενώνουν.
Και όλα αυτά, βεβαίως, σύμφωνα με το
καλό σενάριο, που ευχόμαστε να ισχύσει.
Γιατί, δυστυχώς, υπάρχουν πάντα και τα ατυχήματα, τα λάθη, κάποια απρόβλεπτη συγκυρία, που είναι ενδεχόμενο να επιφυλάξει
απροσδόκητες και ανεπιθύμητες εξελίξεις.
Και αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
συμβεί. Έχει υποφέρει πολλά ο ελληνικός
λαός προς χάριν της παραμονής στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ. Ούτε στιγμή δεν πρέπει
να το ξεχνούν αυτό οι κυβερνώντες.
«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ».
1.2.2015
l
Η αλληλεγγύη παραμένει ζητούμενο... n
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις Κλάδων και Τμημάτων
πραγματοποιούνται τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
ύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσης μας τους μήνες Φεβρουάριο
και Μάρτιο πραγματοποιούνται οι Τακτικές Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των
μελών των Επαγγελματικών Κλάδων και
των Επαρχιακών Τμημάτων της Οργάνωσης
μας. Οι Συνελεύσεις των Κλάδων πραγματοποιούνται το Φεβρουάριο ή Μάρτιο και οι
Συνελεύσεις των Τμημάτων το δεύτερο δε-
Σ
καπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τις πιο πάνω Καταστατικές
πρόνοιες η Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου έστειλε εγκύκλιο στους Γραμματείς των
Κλάδων και των Τμημάτων με την οποία
τους καλεί όπως στα αναφερόμενα χρονικά
πλαίσια προβούν σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για τη σύγκληση και πραγματοποίηση των Τακτικών Συνελεύσεων στα
πλαίσια των προνοιών του Καταστατικού.
Οι Γραμματείς των Κλάδων και των Τμημάτων κλήθηκαν να πληροφορήσουν την
Κεντρική Γραμματεία για την ημερομηνία και
το χώρο σύγκλησης των Συνελεύσεων στέλλοντας αντίγραφο των σχετικών ειδοποιήσεων.
Στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των
Κλάδων και των Τμημάτων γίνεται λογοδο-
σία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που
πέρασε πάνω οποία γίνεται συζήτηση. Γίνεται επίσης συζήτηση και σε άλλα θέματα που
δυνατό να υποταγούν από τα Όργανα της
Οργάνωσης μας η θα κατατεθούν έγκαιρα
από τα μέλη στα Διοικητικό Συμβούλιο του
Κλάδου/Τμήματος. n
Κενές θέσεις Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας
στη Νομική Υπηρεσία
ύμφωνα με τη γνωστοποίηση με
αριθμό 4829 που δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
με ημερομηνία 30.1.2015 έχουν προκηρυχτεί
για πλήρωση οκτώ κενές μόνιμες θέσεις
Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας, στη
Νομική Υπηρεσία.
Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση των εν
λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλή-
Σ
ρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2014.
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι
απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν
μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. 22670101),
όχι αργότερα από τις 24.2.2015.
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15:
€47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082,
57.001 και Α16: €52.026, 53.945, 55.864,
57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν/προαχθούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της
μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των
Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις
Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε
καιρό.
Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και
τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο
πάνω γνωστοποίηση. n
Πωλείται μεζονέττα
Πωλείται παραθαλάσσια μεζονέττα 2
υπνοδωματίων στα Περβόλια/Μενεού σε
τιμή ευκαιρίας 60 μέτρα από την θάλασσα επιπλωμένη ή μη.
Τηλέφωνο 99650650 ή 99544222
4
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ
ΣΕλIδΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ
1952: Oταν η γυναίκα απέκτησε το δικαίωμα
“εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Ελλάδα”
Οι πρώτες που “έσπασαν” το ανδροκρατούμενο πολιτικό κατεστημένο
τις 28 Μαΐου 1952, οι Ελληνίδες
αποκτούν το δικαίωμα του “εκλέγειν
και εκλέγεσθαι” στις βουλευτικές και
στις δημοτικές εκλογές. Απαιτήθηκαν πολλοί αγώνες για πολλές δεκαετίες προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, πολύ αργότερα μάλιστα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σ
«Οι Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου», ορίζει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 3, το 1844, χωρίς ωστόσο
να αναφέρεται στις Ελληνίδες, οι οποίες δεν
αποκτούν τα πολιτικά τους δικαιώματα παρά
τη μεγάλη συμβολή τους στον αγώνα για
την ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό.
Μάλιστα, έως τα μέσα της δεκαετίας του ’20
ήταν δεδομένο ότι μόνον οι άνδρες είχαν δικαίωμα ψήφου. Ενδεικτικό της αντίληψης
που επικρατούσε είναι το παρακάτω απόσπασμα από την εφημερίδα “Νέα Ημέρα”
στις 20 Μαρτίου 1928: «Παν θήλυ διατελεί
εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευματικήν
κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου
μηνός. Νεώτεραι και ακριβέστεραι έρευναι
καταδείκνυσιν ότι ου μόνον ωρισμένας ημέρας, αλλά δι’ όλου του μηνός τελούσιν
άπαντα τα θήλεα εις πνευματικήν και συναισθηματικήν ανισορροπίαν. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα
αποκρουστέον».
Το πρώτο αίτημα
Ηταν το 1887 η χρονιά που για πρώτη
φορά ακούστηκε στην Ελλάδα το σύνθημα
“Ψήφος στη Γυναίκα”, από την “Εφημερίδα
των Κυριών”, που εξέδιδε η Καλλιρρόη Παρρέν Σιγανού. Συντάκτες της ήταν μόνο γυναίκες που υπερασπίζονταν τα δικαιώματά
τους.
Το 1921 ο πρωθυπουργός Δημήτριος Γού-
ναρης υπόσχεται ψήφο στις γυναίκες και
υποβάλει στη Βουλή ανάλογη πρόταση,
εγείροντας πολύ ισχυρές αντιδράσεις των
ανδρών εκπροσώπων.
Η πρόταση επιστρέφει εκ νέου το 1924 για
να υπερψηφιστεί έπειτα από ακόμη πέντε
χρόνια διαμάχης και με Προεδρικό Διάταγμα. Στις 5 Φεβρουαρίου 1930, δίδεται το
δικαίωμα (μόνο) του “εκλέγειν” στις Ελληνίδες, μόνο στις Δημοτικές και Κοινοτικές
Εκλογές, και υπό όρους: αφορούσε μόνο
στις εγγράμματες που είχαν συμπληρώσει το
30ό έτος της ηλικίας τους.
Ο πρώτος νόμος
Το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι” των γυναικών στις βουλευτικές και τις
δημοτικές εκλογές κατοχυρώνει στις 28
Μαΐου 1952 ο νόμος 2159, ο οποίος παραχωρεί ίσα πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες. Ωστόσο, οι γυναίκες δεν θα ψηφίσουν
στις εκλογές του Νοεμβρίου διότι δεν είχαν
ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι.
Η πρώτη Βουλευτής
Λίγους μήνες
αργότερα, στις 18
Ιανουαρίου 1953,
σε επαναληπτικές εκλογές, στη
Θεσσαλονίκη, εξελέγη η πρώτη γυναίκα βουλευτής.
Ήταν η Ελένη
Σκούρα (“Ελληνικός Συναγερμός”), η οποία
μαζί με τη Βιργινία Ζάννα, γιαγιά του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά (“Κόμμα Φιλελευθέρων”), υπήρξαν οι δύο πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα.
Σε βουλευτικές εκλογές οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου του 1956.
Η πρώτη Υπουργός
Η Λίνα Τσαλδάρη έγινε η πρώτη γυναίκα
υπουργός, βουλευτής του κόμματος της ΕΡΕ,
καθώς ανέλαβε
το
Υπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυ-
Η ψήφος στην Κύπρο
την Κύπρο, οι γυναίκες ψήφισαν από
τις πρώτες εκλογές το 1960 στην ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία. Προηγήθηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή τους
στο δημοψήφισμα του 1950 για την ένωση
με την Ελλάδα.
Πρώτη βουλευτής εξελέγη η τουρκοκύπρια Αϊλά Κιαζίμ, ενώ πρώτη ελληνοκύπρια
η Ρήνα Κατσελή, μέλος του ‘Δημοκρατικού
Κόμματος’ που εξελέγη το 1981. Η κα
Κατσελή
εμφανίστηκε στην πρώτη
συνεδρία της Βουλής
για να δώσει το Νενομισμένο Όρκο με
Σ
τσεμπέρι και κυπριακη ενδυμασία.
Πρώτη γυναίκα
Υπουργός ήταν η
Στέλλα Σουλιώτη η
οποία ανέλαβε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης το 1960 επί
προεδρίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η
ίδια ήταν και η πρώτη γυναίκα Επίτροπος
Νομοθεσίας το 1971 καθώς και η πρώτη Γενική Εισαγγελέας το 1984.
Το 1964 με τροποποίηση του Περί Δήμων
Νόμου οι γυναίκες αποκτούν το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και στις Δημοτικές Εκλογές. n
βέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Την ίδια χρονιά, εξελέγη στην Κέρκυρα και η
πρώτη γυναίκα δήμαρχος, η Μαρία Δεσύλλα, ενώ το 1964 ακολουθεί η εκλογή 135
γυναικών δημοτικών συμβούλων.
Η πρώτη πρόεδρος Κόμματος
Στο Σύνταγμα του 1975 ορίζεται για
πρώτη φορά ρητά ότι «όλοι οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».
Η Μαρία Δαμανάκη, η οποία αποτέλεσε το
νεώτερο μέλος της ελληνικής Βουλής, το
1977, ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη
πρόεδρος πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα
(του Συνασπισμού της Αριστεράς και της
Προόδου).
Η Αλέκα Παπαρήγα γίνεται η δεύτερη γυναίκα, αλλά και μακροβιότερη αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ (1991-2013).
Μια γυναίκα στην Προεδρία της Βουλής
Η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη στις 19 Μαρτίου 2004 εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων και γίνεται η πρώτη Ελληνίδα
γυναίκα που ανέρχεται στο ύπατο αξίωμα
του ελληνικού Κοινοβουλίου. Εξάλλου και
στο Ευρωκοινοβούλιο συμμετείχαν έως
τώρα αρκετές Ελληνίδες. n
Πότε ψήφισαν πρώτη φορά οι γυναίκες
στα διάφορα κράτη
Για να θυμόμαστε
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
5
AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα λειτουργίας αερολιμένων ή/και ανάπτυξη αερομεταφορών».
Υποθέσεις αρ. 869, 926 &
Ειδικότερα οι αιτητές υποστήριξαν ότι η
1116/2011
ημερομηνία πείρας του ενδιαφερομένου μέΜάριος Παντελή κ.ά.
ρους σε υπεύθυνη θέση ξεκινά από την
v.
25.4.2005 αφού από τις 24.2.2004 μέχρι και
Δημοκρατίας
τις 25.4.2005 ήταν ασκούμενη δικηγόρος.
Υπέβαλαν συναφώς ότι ο ασκούμενος δι23 Ιανουαρίου, 2015
κηγόρος δεν κατέχει υπεύθυνη θέση σε ένα
δικηγορικό γραφείο, εφόσον είναι εκπαιΤα γεγονότα
δευόμενος. Η περίοδος πρακτικής άσκησης
Οι αιτητές Μάριος Παντελή (Υπόθεση αρ. του Ε/Μ σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε
869/2011), Μαρά Ψιλογένη (Υπόθεση αρ. να εξομοιωθεί με προϋπηρεσία σε υπεύθυνη
926/2011) και Νίκος Ροδοσθένους (Υπόθεση θέση και να προσμετρήσει ως πείρα. O εκαρ. 926/2011) με τις υπό αναφορά την προ- παιδευόμενος (ασκούμενος) δικηγόρος, δεν
σφυγές αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της ασκεί νόμιμα το επάγγελμα όσο κάνει την
απόφασης της ΕΔΥ, με την οποία το ενδια- άσκησή του, αλλά εκπαιδεύεται. Συνακόφερόμενο μέρος Βασιλική Σδράλη-Θεοδώ- λουθα το ενδιαφερόμενο μέρος δεν συμπλήρου (Ε/Μ), διορίστηκε στη μόνιμη θέση Λει- ρωσε παρά 4 χρόνια, 7 μήνες και 9 μέρες
τουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αε- πείρα και όχι 5 χρόνια όπως απαιτείτο από το
ρολιμένων (θέση Πρώτου Διορισμού και Σχέδιο Υπηρεσίας της επίδικης θέσης.
Προαγωγής), Τμήμα Πολιτικής Αερoπορίας,
Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των αιτητών
από 1.6.2011.
υπέβαλαν επίσης ότι το Ε/Μ, υστερεί σε προΣτον κατάλογο της Συμβουλευτικής Επι- σόντα, αρχαιότητα (και άρα πείρα η οποία
τροπής συστήθηκαν το ενδιαφερόμενο μέρος προσμετρά στην Αξία) και επαγγελματική εμΒασιλική Σδράλη Θεοδώρου και ο αιτητής πειρία, έναντι των αιτητών.
στην Προσφυγή αρ. 869/11 Μάριος Παντελή.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Η ΕΔΥ, στη συνεδρία της ημερομηνίας
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη
14.2.2011, αφού μελέτησε τα πορίσματα της διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφάσισε να
α. Η εξέταση του κατά πόσο υποψήφιος
καλέσει σε προφορική εξέταση τους τέσσε- κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από το
ρεις συστηθέντες από τη Συμβουλευτική Επι- σχέδιο υπηρεσίας, εμπίπτει στις αρμοδιότητροπή υποψηφίους, στους οποίους περιλαμ- τες, κατά κύριο λόγο, του διορίζοντος οργάβανόταν το ενδιαφερόμενο μέρος και ο αιτη- νου (Δέστε: Δημοκρατία ν. Ορφανίδη κ.α.
τής Μάριος Παντελή, καθώς και τους (1992) 3 ΑΑΔ 205, 212 και Τριανταφυλλίδης
υποψηφίους Ροδοσθένους Νίκο (αιτητή στην κ.α. ν. Δημοκρατίας (1993) 3 ΑΑΔ 429, 441).
Προσφυγή αρ. 1116/11) και Ψιλογένη Μαρία
Το ζήτημα επομένως της πενταετούς μετα(αιτήτρια στην Προσφυγή αρ. 926/2011) οι πτυχιακής πείρας, σε υπεύθυνη θέση, αποτεοποίοι, δεν είχαν συστηθεί από τη Συμβου- λούσε απαιτούμενο προσόν του Σχεδίου Υπηλευτική Επιτροπή αλλά είχαν χαρακτηριστεί
ρεσίας και συνακόλουθα θα
και αυτοί ως Σχεδόν Εξαίρετοι
έπρεπε να είχε διερευνηθεί
από τη Συμβουλευτική Επι- Η εξέταση του
στη σωστή του βάση.
τροπή κατά την τελική της αξιο- κατά πόσο υποψήβ. Σύμφωνα με τις αρχές της
λόγηση.
Νομολογίας: «Η δέουσα
φιος κατέχει τα
Κατά την προφορική εξέταση
έρευνα είναι απαραίτητη προενώπιον της ΕΔΥ, το ενδιαφε- προσόντα που
ϋπόθεση για την εγκυρότητα
ρόμενο
μέρος
Βασιλική απαιτούνται από
της διοικητικής πράξης ή απόΣδράλη-Θεοδώρου αξιολογήφασης, γιατί η διοίκηση έχει
το
σχέδιο
υπηρεθηκε τόσο από το Διευθυντή
υποχρέωση να ερευνήσει όλα
όσο και από την ΕΔΥ ως εξαί- σίας, εμπίπτει στις τα κρίσιμα στοιχεία, για να
ρετη, ο αιτητής Μάριος Παν- αρμοδιότητες,
εξακριβώσει τα ορθά γεγοτελή, Πάρα Πολύ Καλός, ο αινότα και να εφαρμόσει το
κατά
κύριο
λόγο,
τητής Νίκος Ροδοσθένους,
νόμο στη συγκεκριμένη περίΠολύ Καλός, από το Διευθυντή του διορίζοντος
πτωση» (Δέστε: Δημοκρατία
και Πάρα Πολύ Καλός από την οργάνου.
ν. Πανταζή (1991) 3 Α.Α.Δ.
ΕΔΥ και η αιτήτρια Μαρία Ψι47, 52).
λογένη, Πολύ Καλή. Τελικά επεΌπως, εύστοχα, υποδείχλέγη το ενδιαφερόμενο μέρος Βασιλική θηκε από τους ευπαίδευτους συνήγορους
Σδράλη-Θεοδώρου ως η καταλληλότερη για των αιτητών, τόσο η Συμβουλευτική Επιτην επίδικη θέση.
τροπή, όσο και η ΕΔΥ, όφειλαν πρώτα να καΝομικοί ισχυρισμοί
θορίσουν την έννοια, του όρου «υπεύθυνη
Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των αιτητών θέση», και ύστερα να προχωρήσουν να αξιοπρόβαλαν τον ισχυρισμό ότι το ενδιαφερό- λογήσουν την απαιτούμενη πείρα του Σχεμενο μέρος δεν πληρούσε το απαιτούμενο δίου Υπηρεσίας.
προσόν της παραγράφου 3(1)(β) του Σχεδίου
γ. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας, η
Υπηρεσίας, ήτοι «(β) Πενταετή τουλάχιστον
απαιτούμενη πείρα έπρεπε να είναι «σε θέ- σχετικότητα τους και συνεκτιμήθηκαν με τα
ματα λειτουργίας αερολιμένων ή/και ανά- υπόλοιπα στοιχεία κρίσεως. . . .».
ζ. Η Νομολογία επέβαλλε στο διορίζον όρπτυξης αερομεταφορών». Σημειώνω, συναφώς, ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή είχε απο- γανο να αξιολογήσει τα πρόσθετα προσόντα
στείλει επιστολές στους πρώην εργοδότες των υποψηφίων αν ήταν σχετικά ή όχι με τα
των υποψηφίων ζητώντας τους αναλυτική καθήκοντα της θέσης και να συγκεκριμενοποιήσει τη βαρύτητα τους,
περιγραφή των καθηκόντων/
υπέδειξαν οι ευπαίδευτοι συαρμοδιοτήτων τους (των υπο- Όσο πιο μακρόψηφίων), κατά τη διάρκεια ερ- χρονη και ορισμέ- νήγοροι των αιτητών
η. Στην υπόθεση Ασσιώτης
γοδότησης τους.
δ. Μεταξύ των υποψηφίων, νου είδους είναι η ν. Θ.Ο.Κ. (1999) 4(Β) ΑΑΔ
1012 αναφέρθηκε ότι, όσο πιο
συμπεριλαμβανόταν και το διοικητική πείρα
Ε/Μ. Ωστόσο η βεβαίωση που που απαιτείται για μακρόχρονη και ορισμένου είδους είναι η διοικητική πείρα
δόθηκε από το Δικηγορικό γραπου απαιτείται για την εκτέφείο στο οποίο απασχολείτο το την εκτέλεση κάενδιαφερόμενο μέρος, ημερομη- ποιων καθηκόντων λεση κάποιων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων που προνίας 9/11/2010, για να δικαιολοκαι αρμοδιοτήτων βλέπονται
στο σχέδιο υπηρεγηθεί η πείρα του σε υπεύθυνη
θέση, αποτελούσε μια απλή βε- που προβλέπονται σίας, τόσο πιο ενδελεχής πρέβαίωση γενικής φύσεως.
στο σχέδιο υπηρε- πει να είναι η διερεύνηση
προς διακρίβωση του κατά
ε. Η απλή παράθεση και κασίας, τόσο πιο εν- πόσον,
ο συγκεκριμένος υποταγραφή των καθηκόντων του
Ε/Μ δεν ήταν αρκετή για να δελεχής πρέπει να ψήφιος, την κατέχει.
Η μη ενασχόληση, των καθ΄
εξακριβωθεί η απαιτούμενη είναι η διερεύνηση
ων η αίτηση, με το στοιχείο
πείρα. Η ΕΔΥ όφειλε να προβεί
της πείρας του ενδιαφερόμεσε δέουσα έρευνα και να αποτυ- προς διακρίβωση
πώσει γραπτώς τη σκέψη της, του κατά πόσον, ο νου μέρους συνιστά, κατά την
κρίση μου, πλάνη περί τα
αναφορικά με την ποιότητα ή το συγκεκριμένος
πράγματα και έλλειψη δέουεπίπεδο πείρας των υποψηφίων,
σας έρευνας.
ώστε να καταστεί δυνατός ο δι- υποψήφιος, την
θ. Είναι εύστοχη η παρατήκαστικός έλεγχος.
κατέχει.
ρηση του κ. Κωνσταντίνου ότι
στ. Αναφορικά με τα πρόη ΕΔΥ όφειλε να είχε εντοπίσθετα προσόντα των αιτητών,
ως σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, η σει το σφάλμα και την πλάνη, στην τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως προς
ΕΔΥ κατέγραψε στο Πρακτικό της ότι:
«Η Επιτροπή, καταλήγοντας στην πιο την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, δεπάνω απόφαση της, δεν παρέλειψε να σημει- δομένου ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή,
ώσει ότι οι υποψήφιοι Παντελή Μάριος, στην Έκθεση της, παρέλειψε να σημειώσει
Πούλλου Κυριακή, Ροδοσθένους Νίκος και και, προφανώς να λάβει υπόψη της, κατά την
Ψιλογένη Μαρία διαθέτουν επιπρόσθετα τελική αξιολόγηση, τα μεταπτυχιακά προπροσόντα τα οποία δεν απαιτούνται από το σόντα της αιτήτριας Ψιλογένη (Master of
Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε αποτελούν πλεονέ- Laws, Προδιδακτορικό (DEA), Law) κατακτημα/πρόσθετο προσόν και, ως εκ τούτου, γράφοντας μόνο τον βασικό Πανεπιστηδόθηκε η δέουσα βαρύτητα ανάλογα με τη μιακό της Τίτλο LL.B.. n
PSI: Η Ελλάδα έδωσε μάθημα
δημοκρατίας στην Ευρώπη
Ελλάδα έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα
στην Τρόϊκα και στους Ευρωπαϊκούς
Θεσμούς μετά από έξι χρόνια λιτότητας που κατάστρεψαν τον κοινωνικό ιστό της
Ελληνικής κοινωνίας, δήλωσε η ΓΓ της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI) Rosa Pavanelli.
Η φτώχια, είπε, πολύ συχνά φτώχια των
άκρων, έγινε κοινό χαρακτηριστικό της καθημερινής ζωής πολυάριθμων Ελλήνων με
πληθώρα ανέργων, ή εργαζομένων με απαράδεκτα χαμηλές απολαβές, χωρίς πρόσβαση
σε φροντίδα υγείας και κοινωνική πρόνοια,
χωρίς πόρους για εξόφληση λογαριασμών
κατανάλωσης νερού και ηλεκτρισμού. Όλοι
αυτοί αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη ότι η
λιτότητα απλά δεν οδηγεί σε λύση και το
Η
μόνο που επιτυγχάνει είναι να οδηγεί σε επιδείνωση της οικονομίας.
Η Ελλάδα θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας, Και η δημοκρατία έχει διακηρύξει με
σαφήνεια ότι ο Ελληνικός λαός δεν φοβάται
να αντιταχθεί στη σημερινή πολιτική ηγεσία
της ΕΕ. Διατηρώντας τη δημοκρατία ζωντανή αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε
εκείνους που προσπαθούν να δυσφημήσουν
τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη δύναμη
του λαού, είπε η ΓΓ της PSI.
Η Ευρώπη οφείλει να μάθει από το μάθημα
που έδωσε η Ελλάδα, ότι όταν ο λαός ζητά
δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη ζητά
δίκαιη και ειρηνική κοινωνία, ζητά σταθερή
και συντηρήσιμη οικονομία και το αίτημα του
πρέπει να εισακουσθεί. n
6
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
©Μετα–καινοτομία, πρώτη επίσημη παρουσίαση
Του Νίκου Γ. Σύκα
Συμβούλου Στρατηγικής
& Επικοινωνίας.
ορισμός της ©Μετα–καινοτομίας
είναι καινοτομία στη διεπιφάνεια
των καινοτομιών. Καινοτομία εκεί
που σμίγουν οι τέσσερεις τύποι καινοτομίας:
η καινοτομία προϊόντος, η καινοτομία διεργασιών (διαδικασιών), η οργανωσιακή καινοτομία και η επικοινωνιακή καινοτομία
(καινοτομία μάρκετινγκ). Η ©Μετα–καινοτομία είναι ένα διεπιφανειακό μίγμα καινοτομιών. Νέες καινοτομίες γεννιούνται μέσα
από το δημιουργικό συνδυασμό και των τεσσάρων τύπων καινοτομίας.
Η δημιουργία αλληλοενισχυόμενων σετ
καινοτομιών μέσω μιας πλήρους συντονισμένης δράσης επιφέρει πολλαπλά οφέλη:
α) Βέλτιστα αποτελέσματα.
β) Ψηλές επιδόσεις.
γ) Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου.
δ) Ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών
συνδυασμών/σεναρίων.
Το έξυπνο εργαλείο της ©Μετα–καινοτομίας είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας
και έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπουργεία / δημόσιες
υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες διεθνούς
κύρους. Έχει εφαρμοστεί σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Η ©Μετα–καινοτομία έχει τις ρίζες της
στο πετυχημένο Σύστημα Καινοτομίας της
κωμόπολης της Ακανθούς (μέσα του 19ου
αιώνα μέχρι το 1974) το οποίο συνδύαζε δημιουργικά όλους τους τύπους καινοτομίας
παράγοντας μοναδικά για την εποχή έργα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκκλησία του
Ο
Χρυσοσώτηρα, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής το οποίο θεμελιώθηκε με αλεσμένα
γαστριά και κτίστηκε κυριολεκτικά με το
μόχθο όλων ανεξαίρετα των χωριανών, με
την ανιδιοτελή τους προσφορά. Κεντρικός ο
ρόλος του εθελοντισμού – από τη συλλογή
των ελιών της εκκλησίας και την κοινή συνεστίαση που ακολουθούσε, μέχρι την προσφορά στους αγώνες της παρτίδας και τη
διοργάνωση εθνικών εράνων.
Οι πολλές και διάφορες εκφάνσεις της εκκλησίας μας που είτε άμεσα είτε καλυμμένα
καλλιεργούσαν στον Ακανθιώτη τις προσωπικές και κοινωνικές του αρχές και αξίες, το
μετοχικό του χρέος σε κάθε κοινωνική εκδήλωση, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική απομόνωση της κοινότητας διαμόρφωσαν –σύμφωνα με τον Κ. Πλησή– το «Ακάνθιο ήθος»,
μια άρρηκτη κοινωνική συνοχή.
Ο δημιουργικός συνδυασμός όλων των
τύπων καινοτομίας παρατηρείται σε όλες
τις πτυχές της ακανθιώτικης ζωής. Από τις
εκπαιδευτικές καινοτομίες του Παντέλη
Παντελίδη στο δημοτικό σχολείο της Ακανθούς μέχρι την ίδρυση του πρώτου Ανοικτού
Πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο από
τον Αναστάση Χριστοδούλου, και από τις
θεατρικές παραστάσεις στο Πάνω Σχολείο
μέχρι τη θέση του πρώτου βαρύτονου που
κατείχε ο Πιερής Ζαρμάς στην Όπερα της
Βόννης για τριάντα χρόνια. Η φλόγα της δημιουργίας έλαμψε στα αλαργινά μονοπάτια
της ακανθιώτικης καινοτομίας από πολύ
νωρίς.
Από τις γυμναστικές ασκήσεις, τις προπονήσεις και τα παιγνίδια στο γήπεδο του δημοτικού σχολείου, μέχρι τις διακρίσεις σε
Παγκύπριο, Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό
ακόμη επίπεδο, οι επιδόσεις των νέων υπερέβησαν τα όρια της αθλητομάνας Ακανθούς.
Από τον Κυριάκο Ακανθιώτη, ένα ποιητικό φαινόμενο, μέχρι τον Κυριάκο Πλησή,
μια λογοτεχνική διάνοια, και από το αγωνιστή του ’21 Παναγιώτη Αλεξανδρή μέχρι το
δια βίου αγωνιστή του Έθνους Δημήτρη
Μαννούρη, το ακανθιώτικο πνεύμα φώτισε
τον πολιτισμό μα και την πολυκύμαντη ιστορία της πατρίδας. Στην κοινότητά μας λειτούργησε το πρώτο άτυπο λαϊκό πανεπιστήμιο στη νησί. Η Ακανθού είχε τη μουσική
φυσιογνωμία της – την περιβόητη «ίσια»
(Ακανθιώτικη) τρεις νότες ψηλότερες από
τις άλλες φωνές.
Από τα πρωτοποριακά αναπτυξιακά έργα
μέχρι τις καινοτόμες γεωργικές μεθόδους
στον πρώτο Αγροτικό Δήμο της Κύπρου, η
δημιουργικότητα αποτελούσε τρόπο σκέψης, η καινοτομία τρόπο ζωής. Η Ακανθού
ήταν το πρώτο χωριό στην Κύπρο που απέκτησε υδραυλικό ελαιοπιεστήριο το 1907. Το
1937 ιδρύθηκε η Συνεργατική Εταιρεία Ελαιοπαραγωγών Ακανθούς, η πρώτη του είδους
της στην Κύπρο.
Ορίζει τη δημιουργικότητα ο τίτλος του
βιβλίου του παιδαγωγού–συγγραφέα Π.
Παντελίδη «Ακανθού, εκεί που σμίγουν θρύλοι και ιστορία». Εκεί σμίγει η φαντασία με
τη λογική, το συναίσθημα με την εστιασμένη
προσοχή, οι δεξιότητες ανακάλυψης με τη
στρατηγική ενόραση. Εκεί παλεύει ο βουνίσιος αγέρας με την αύρα της θάλασσας – στη
γη των αρμονικών αντιθέσεων κτυπάει η
καρδιά της καινοτομίας.
Η νεραΐδοβασίλισσα –όπως χαρακτήρισε
την Ακανθού ο βραβευμένος λογοτέχνης
Χριστόφορος Κελίρης– μαρμάρωσε το
μαύρο καλοκαίρι του 1974. Τριάντα οχτώ
χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 2012, η
ακανθιώτικη έμπνευση δημιούργησε μια καινοτομία διεθνούς επιπέδου – απάντηση στις
πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Μέσα από την κρίση γεννήθηκε η ©Μετα–
καινοτομία, ένα σύγχρονο εργαλείο το
οποίο βοηθά τους Οργανισμούς να καινοτομούν πιο γρήγορα, πιο φθηνά και πιο έξυπνα.
Μάθαμε και ξεμάθαμε πολλά
Του Νίκου Παναγιώτου
τες το βράδυ είχα, μαζί με πολλούς άλλους - εν πάση
περιπτώσει πολύ λιγότερους από όσους θα ανέμενε
κανείς - τη χαρά να παρακολουθήσω στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο μια συγκινητική εκδήλωση για την επέτειο της
θρυλικής μάχης της Σεβερείου, που έγινε την ίδια ημερομηνία πριν από 59 χρόνια. Πολλοί ήταν οι λόγοι που με ώθησαν να παραστώ στην τελετή αυτή. Αποφοίτησα από το
πάλαι ποτέ λαμπρό τούτο εκπαιδευτήριο, δίδαξα σε αυτό ως
φιλόλογος, το νοιάζομαι και το πονώ ίσαμε σήμερα. Ήμουν
μαθητής του στα χρόνια του αγώνα, έριξα κι εγώ, μαθητής
τότε της Γ΄ τάξης, μαζί πολλούς άλλους συμμαθητές, αλλά
και άλλους μικρότερους και μεγαλύτερους μαθητές –- μερικές πέτρες κατά των Άγγλων στρατιωτών και των Τούρκων
επικουρικών. Η εκδήλωση ήρθε να μας φέρει ξανά στη μνήμη
τις επικές εκείνες στιγμές, που φανέρωναν, εκτός από το
πάθος για την Ελλάδα και την ελευθερία που συνήγειρε
όλους, μια σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια σε ατομικό επίπεδο, που ξεπερνούσε κατά πολύ τον βαθμό που θα
ανέμενε κανείς να βρει σε αμούστακα παιδιά. Όλοι είχαμε
ωριμάσει τότε πολύ πριν από την ηλικία μας.
Μέσα σ’ αυτή, λοιπόν, την κατανυκτική ατμόσφαιρα, όπου
Χ
επικρατούσε ο ευλαβικός στοχασμός, πρόβαλε κεφάλι το σημερινό μας πρόσωπο, με την προχειρότητα, επιπολαιότητα
και αγραμματοσύνη, για να προσγειώσει απότομα εμάς τους
«ρομαντικούς». Ως υπέρτιτλοι προβάλλονταν στη σκηνή κάποιες πινακίδες με τα ονόματα των δημιουργών και τους τίτλους ποιημάτων ή άλλων κειμένων τους που ερμηνεύονταν,
καθώς και μερικές φράσεις γύρω από συμβάντα της εποχής.
Έτσι, είδαμε να προβάλλονται και κατά συνέπεια και να
επιβάλλονται: Κ. Πλήσης (αντί Κ. Πλησής, ο γνωστός εκπαιδευτικός, ποιητής και δοκιμιογράφος), επανήρχησε και
χειμαζώμενο (sic). Ρωτώντας έμαθα, όπως άλλωστε φαίνεται και από το τυπωμένο πρόγραμμα, ότι την ευθύνη γι’ αυτά
έφερε φιλόλογος. Και σε οργίλη παρατήρησή μου επιτόπου,
κάποιος υπεύθυνος με συμβούλευσε να μην περιμένω πολλά
από σημερινούς φιλολόγους. Ελπίζω να αντιλαμβάνεται ο
αναγνώστης μου ότι δεν πρόκειται τόσο για θέμα ορθογραφίας – που κι αυτό, βέβαια, έχει τη σημασία του – αλλά για
το σημερινό ήθος, για τη σκευή και τα χαρακτηριστικά του
δασκάλου και δη του ελληνιστή. Αν αυτά που εντόπισα πιο
πάνω είναι πολλά, ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη. Δεν μπορώ
όμως να μην προβληματιστώ για το μέλλον, όταν τα ιερά και
τα όσιά μας, όπως η γλώσσα, αντιμετωπίζονται τόσο αστόχαστα. Παρόλο που πιστεύω προσωπικά πως πατώ στέρεα
στο έδαφος, εν τούτοις, αν αυτά που υποστηρίζω θεωρούνται στις σημερινές συνθήκες ρομαντισμός, δεν διστάζω να
δηλώσω αθεράπευτα ρομαντικός. n
Η καθολική εφαρμογή της ©Μετα–καινοτομίας θα αποτελούσε ένα νέο μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας, βελτιώνοντας την
αποδοτικότητα και δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης
αξίας, νέες βιομηχανίες, νέες αγορές και νέες
θέσεις εργασίας. Οι προοπτικές αξιοποίησης
της ©Μετα–καινοτομίας για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης και εμπορικής εκμετάλλευσης θα προσέλκυε ξένες άμεσες επενδύσεις υψηλής έντασης καινοτομίας, απαραίτητη προϋπόθεση για επανεκκίνηση της
κυπριακής οικονομίας.
Το νέο, πανίσχυρο εργαλείο της ©Μετα–
καινοτομίας θα παρουσιαστεί επίσημα για
πρώτη φορά σε συνέδριο που θα γίνει στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου τον προσεχή Ιούνιο.
Τα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα
(καθηγητές, ερευνητές και σπουδαστές) θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
μια πρωτοποριακή μέθοδο δημιουργίας νέων
ιδεών και τη μετατροπή τους σε πολύτιμες
καινοτομίες.
Οι νέες καινοτομίες αποτελούν την πεμπτουσία της Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης.
Η Εκτελεστική Εξουσία και το Νομοθετικό
Σώμα πρέπει να προωθήσουν τάχιστα όλες
τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να αρθούν τα
πολλά και διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζει η καινοτομία. Μόνο έτσι θα απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις των λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας. Κεντρικός πρέπει να είναι ο ρόλος της ΠΑΣΥΔΥ
στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας και της υλοποίησης του
«Νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης
Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας». Η ΠΑΣΥΔΥ αποτελεί τη λυδία λίθο
της επιτυχίας του εκσυγχρονισμού του
κράτους. n
Οδηγίες Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας
για τη σκόνη στην
ατμόσφαιρα της Κύπρου
ε ανακοίνωση του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
ανάφερε ότι στις ώρα 10:00 π.μ. της ίδια ςμέρας οι
μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm
(PM10) στην ατμόσφαιρα, ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν
μεταξύ 94 και 213 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό
μέτρο) και αναμενόταν η μέση 24ωρη τιμή να υπερβεί την
αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μg/m3 που έχει καθοριστεί
με βάση τη σχετική νομοθεσία.
Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής επίδρασης τους
στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) συμβουλεύονταν να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς
χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο που παρατηρείται.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι
σε ανοικτούς χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας. n
Σ
7
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Άρθρο για την «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών»
Της Παγώνας Κατσούρη
Υπεύθυνη της Σύμβασης,
Λέκτορας Πληροφορικής ΑΤΙ,
με απόσπαση στην Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
τις 31 Ιουλίου 2014 μετά από ανοικτό
διαγωνισμό, υπογράφηκε η Σύμβαση
«Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών» μεταξύ της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινοπραξίας
ΚΕΣΕΑ LTd – IMH C.S.C Ltd. Η εν λόγω
Σύμβαση υλοποιείται στα πλαίσια του έργου
«Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με συνεργασία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας
Διοίκησης με τον Ψηφιακό Πρωταθλητή Κύπρου, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και
την Ένωση Δήμων Κύπρου.
Η νέα Δράση σχετίζεται με την πρωτοβουλία του Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου με
στόχο την απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και την ψηφιακή ενσωμάτωση όλων των
πολιτών της Κύπρου, αλλά ιδιαίτερα των
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Γενικός στόχος της είναι η εκπαίδευση 155 Ψηφιακών
Πρεσβευτών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των Κοινοτήτων/Δήμων αγροτικών περιοχών προς τους πολίτες με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Εξυπηρετεί επίσης την
προσπάθεια προώθησης της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Η νέα Δράση έχει διάρκεια
10 μήνες και αναμένεται να λήξει τέλος
Μαΐου του 2015.
Στη Δράση συμπεριλαμβάνονται οι πιο
κάτω δραστηριότητες:
• O σχεδιασμός, η οργάνωση και υλοποίηση 16 περίπου επαναλαμβανόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαίδευση 155
Ψηφιακών Πρεσβευτών κυρίως σε εξειδικευμένα θέματα διαδικτύου, χρήσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
άλλων χρήσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών.
• Η προώθηση του θεσμού του Ψηφιακού
Σ
Πρεσβευτή. Μετά την εκπαίδευση της οποίας
τυγχάνουν οι Ψηφιακοί Πρεσβευτές, παρουσιάζεται ο κάθε Ψηφιακός Πρεσβευτής στην
κοινότητα/Δήμο αγροτικής περιοχής από
όπου έχει οριστεί, με σκοπό αφενός να τον
γνωρίσουν οι κάτοικοι της κοινότητας και
αφετέρου να γίνει κατανοητός ο ρόλος του
προς την κοινότητα και πώς αυτός ο ρόλος
μπορεί να αξιοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος των κατοίκων της
υπαίθρου. Στην παρουσίαση αυτή συστήνεται όπως συμμετέχουν και άλλοι αρμόδιοι
φορείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως
καταλύτες της προώθησης του θεσμού των
Ψηφιακών Πρεσβευτών και σε άλλες κοινότητες, με απώτερο στόχο η κάθε κοινότητα
της Κυπριακής Υπαίθρου να έχει το δικό της
Ψηφιακό Πρεσβευτή.
• Η παροχή Εξατομικευμένης Υποστήριξης
στους Ψηφιακούς Πρεσβευτές που τυχόν θα
χρειαστούν οι Ψηφιακοί Πρεσβευτές. Μετά
την εκπαίδευση της οποίας τυγχάνουν οι Ψηφιακοί Πρεσβευτές, παρέχεται περεταίρω
υποστήριξη σε όσους από αυτούς τη χρειάζονται, η οποία διαρκεί μέχρι δύο ώρες και
πραγματοποιείται σε κατ’ ιδίαν συνάντηση
στο δικό τους χώρο.
• Η δημιουργία προφίλ της κοινότητας/
Δήμου αγροτικής περιοχής από όπου προέρχεται ο Ψηφιακός Πρεσβευτής στη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με», έργο του
Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου.
Τα οφέλη που απορρέουν για τις κοινότητες/Δήμους αγροτικής περιοχής και των κατοίκων τους είναι πολλαπλά και σημαντικά: η
κοινότητα/Δήμος αγροτικής περιοχής θα διαθέτει μόνιμο άτομο που θα έχει ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει και
να εκπαιδεύσει τους κατοίκους σε διάφορα
θέματα όπως π.χ. στο να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά, στην
ηλεκτρονική ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, στην ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας κλπ,
έτσι ώστε να μη χρειάζεται να μεταβούν στην
πιο κοντινή πόλη για να διεκπεραιώσουν διαδικασίες που πολλές φορές συνεπάγεται κόστος, ταλαιπωρία και απώλεια πολύτιμου
χρόνου. Οι πιο πάνω διαδικασίες θα μπορούν
πλέον να γίνονται τοπικά στην κοινότητά
τους από τον υπολογιστή του γραφείου τους.
Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων της
Σύμβασης έχει αρχίσει στις 22/09/2014 με τη
διοργάνωση της εκπαίδευσης της πρώτης
Ομάδας Ψηφιακών Πρεσβευτών. Μέχρι
τέλος Δεκεμβρίου 2014 έχουν ολοκληρωθεί
δραστηριότητες όπως φαίνονται πιο κάτω:
1) Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών
Επαρχία
Αριθμός
Ομάδων
Λάρνακα
Λεμεσός
Λευκωσία (περιλαμβανόμενης μίας ομάδας
στην ορεινή Τροόδους στην Ευρύχου)
Πάφος
Σύνολο
1 Ομάδα
1 Ομάδα
Αρ. Ψηφιακών Πρεσβευτών
που ολοκλήρωσαν την
εκπαίδευση ανά επαρχία
8
9
3 Ομάδες
2 Ομάδες
7 Ομάδες
26
21
64
2) Παρουσιάσεις Ψηφιακών Πρεσβευτών
Επαρχία
Παρουσιάσεις ΨΠ
Λάρνακα
7
Λεμεσός
1
Λευκωσία
2
Πάφος
9
Σύνολο:
19
Τ
ηση θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού θα προκαλέσει κατάρρευση του συστήματος παροχής Δημόσιας Υγείας
προς μεγάλη απογοήτευση των ασθενών.
Ο Κλάδος των Ιατρών υπογραμμίζει ότι θέλουν ένα σύστημα υγείας υψηλού επιπέδου το οποίο δεν θα έρχεται σε
ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα αλλά σε ισότιμη συνεργασία, χωρίς τον κίνδυνο εξαγοράς των Κρατικών Νοσηλευτηρίων ή και Τμημάτων τους από ανώνυμες εταιρίες.
Ο Κλάδος διατηρεί έντονες επιφυλάξεις αναφορικά με το
διορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων των νέων αυτονομημένων οργανισμών και προτείνει αξιοκρατικό διορισμό από
τη Βουλή.
Ζητά επίσης ο Κλάδος των Ιατρών αλλαγή και διαφάνεια
στον τρόπο προκήρυξης προσφορών που έχουν σχέση με τα
Δημόσια Νοσηλευτήρια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μη διασπάθιση δημοσίου χρήματος και προσθέτει:
«Έχουμε μέχρι τώρα συμφωνήσει για μορατόριουμ στη μονιμοποίηση των έκτακτων συναδέλφων. Θεωρούμε ότι είναι
επιβαλλόμενη η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί
έκτακτων υπαλλήλων. Έχει δοθεί αρκετή πίστωση χρόνου
στο Υπουργείο Υγείας χωρίς όμως να παρατηρείται πρόοδος
στο θέμα αυτό.
Ζητούμε το ταχύτερο δυνατό έναρξη συζήτησης στα αρμόδια κρατικά όργανα και την ΜΕΠ». n
3) Παροχή Εξατομικευμένης Υποστήριξης
σε Ψηφιακούς Πρεσβευτές
Επαρχία
Λάρνακα
Λεμεσός
Λευκωσία
Πάφος
Σύνολο:
4) Δημιουργία Προφίλ Κοινοτήτων/
αγροτικών Δήμων στη ΔΥΕΜ
Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014 έχουν δημιουργηθεί για 108 κοινότητες/αγροτικούς δήμους προφίλ στη ΔΥΕΜ «Διαδικτυακή Υπηρεσία Ενημέρωσε Με».
Οι Δράσεις που υπολείπονται για την
ολοκλήρωση της Σύμβασης έχουν ως ακολούθως:
1. Εκπαιδεύσεις: οι υπόλοιπες 9 ομάδες για
Έντονες επιφυλάξεις του Κλάδου Ιατρών για ΓεΣΥ
και αίτημα συζήτησης των εκκρεμοτήτων στη ΜΕΠ
ο Διοκητικό Συμβούλιο του Κλάδου Ιατρών σε έκτακτη συνεδρία συζήτησε την κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί μετά τη δημοσιοποίηση των προσχεδίων
των Νομοσχεδίων περί Γ.Ε.Σ.Υ και Αυτονόμησης των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
• Επαναλαμβάνει τη στήριξή του Κλάδου και την επιθυμία
του για εφαρμογή του Γ.Ε.Σ.Υ., αλλά δυστυχώς τονίζει ότι
θεωρεί ότι η προσέγγιση του Υπουργείου Υγείας ουδόλως
πλησιάζει το στόχο της Αυτονόμησης και του Γ.Ε.Σ.Υ.
• Το προτεινόμενο προσχέδιο δεν εξασφαλίζει το εργασιακό καθεστώς όλων των εργαζομένων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, ενώ παράλληλα με την αντισυνταγματικότητα του δημιουργεί έντονα προβλήματα και αμφιβολίες και
η απουσία ολοκληρωμένου πλάνου σχετικά με τον τρόπο μετατροπής του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων στα
αυτονομημένα νοσηλευτήρια προκαλεί εύλογες ανησυχίες.
• Θεωρεί ότι το Γ.Ε.Σ.Υ θα πρέπει να αναβαθμίσει τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και όχι να τα μετατρέψει σε νοσηλευτήρια παροχής κατώτερων ποιοτικά υπηρεσιών υγείας.
• Επαναλαμβάνει ότι σήμερα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια
εξυπηρετούν το 75% του πληθυσμού ενώ είναι σχεδιασμένα
για απορρόφηση του 30% του πληθυσμού. Η συνεχής υποστελέχωση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και η παγοποί-
τα 91 άτομα που υπολείπονται
2. Παρουσιάσεις: σε 136 κοινότητες/αγροτικούς δήμους
3. Εξατομικευμένη στήριξη: 60 ώρες, σε
αριθμό κοινοτήτων/αγροτικών δήμων ανάλογα με τη ζήτηση
4. Προφίλ: δημιουργία προφίλ για τις 47
κοινότητες/αγροτικούς δήμους για τους
οποίους δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί προφίλ.
Η «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών»
αναμένεται ότι θα συμβάλει θετικά στην ανά-
Υποστηρικτικές
Συναντήσεις
7
1
3
10
21
Ώρες
12
2
6
20
40
πτυξη και αναβάθμιση της υπαίθρου, στον
εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχει η
κοινότητα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αγροτικές περιοχές, στην πιθανή αύξηση
εμπορικής δραστηριοποίησης στην ύπαιθρο
καθώς επίσης θα συμβάλει στην προώθηση
της χρήσης του διαδικτύου στην ύπαιθρο και
στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. n
Η PSI στο Μάλτεπε
η στήριξη του διεθνούς δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος μετέφερε η Ρόζα Παβανέλλι ΓΓ
της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών PSI στους Τούρκους εργαζόμενους του τομέα φροντίδας υγείας που απολύθηκαν από την εργασία τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη γιατί ζήτησαν να εγγραφούν σε συνδικαλιστική οργάνωση για να βελτιώσουν τις
απολαβές και τις συνθήκες εργασίας τους.
Η Ρόζα Παβανέλλι πήγε στην Κωνσταντινούπολη και συμμετείχε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας των απολυθέντων έξω
από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Τους απολυθέντες επισκέπτονται για να τους εκφράσουν αλληλεγγύη και στήριξη
στον αγώνα τους συνδικαλιστές, το νοσηλευτικό και ιατρικό
προσωπικό του νοσοκομείου και ασθενείς που νοσηλεύονται
εκεί και οι συγγενείς τους. Ένα μήνα και πλέον οι απολυθέντες συνεχίζουν τον αγώνα τους με αίτημα την επαναπρόσληψη και την αποδοχή του αιτήματος τους να ανήκουν σε
συντεχνία. Ο εκπρόσωπος τους Αχμέτ Κουράλ με υπηρεσία
15 χρόνων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να εργαζόμαστε σε υπεργολαβία ή χωρίς να ανήκουμε σε συντεχνία».
Η Ρόζα Παβανέλλι καταδίκασε τη διοίκηση του νοσοκομείου και διαβεβαίωσε τους απεργούς για τη στήριξη της PSI.
«Πρόκειται, είπε, για επίθεση κατά των εργατικών δικαιωμάτων και η διοίκηση του Νοσοκομείου Μάλτεπε πρέπει να επαναπροσλάβει τους απολυθέντες και να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη συντεχνία τους». n
Τ
8
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
9
Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Τμημάτων της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας
Τ
ο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στα πλαίσια του οράματός του
για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, αποδοτικής και αποτελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας, υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργο «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Τμημάτων της Κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας».
Όπως καταγράφηκε στα πλαίσια των προηγούμενων Ενημερωτικών Δελτίων, οι στόχοι
του εν λόγω Έργου αναμένεται να επιτευχθούν
με την υλοποίηση επιμέρους Νομικών Δεσμεύσεων, μία εκ των οποίων αφορά στη «Μελέτη
(α) Σύγκρισης Επιδόσεων (Benchmarking),
Απλούστευσης Διαδικασιών, Εκσυγχρονισμού
/ Κωδικοποίησης Θεσμικού Πλαισίου και Προετοιμασίας για Εφαρμογή ISO στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στις Επαρχιακές
Διοικήσεις (άδεια οικοδομής μόνο), και (β)
Αξιολόγησης Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), περιλαμβανομένης
και της προετοιμασίας για εφαρμογή ISO».
Ανάδοχος της μελέτης, η οποία υπογράφηκε
στις 3.10.2012 και έχει διάρκεια 2 χρόνια, είναι
η PriceWaterhouseCoopers Limited.
Οι 2 τελευταίες εκδόσεις του Ενημερωτικού
Δελτίου επικεντρώθηκαν στην υπό αναφορά
«Μελέτη σύγκρισης επιδόσεων…» ως ακολούθως:
• Καταγράφοντας τους βασικούς στόχους,
δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Σύμβασης (3ο Ενημερωτικό Δελτίο)
και
• Παρουσιάζοντας την Δραστηριότητα Σύγκρισης Επιδόσεων (benchmarking), η οποία
Μεθοδολογία
Η υποβολή των προτάσεων του Αναδόχου
βασίστηκε στους εξής βασικούς πυλώνες:
α) Προηγούμενες εμπειρίες σε θέματα/μελέτες ανασχεδιασμού διαδικασιών,
β) Αξιοποίηση της δραστηριότητας της μελέτης που αφορούσε στη διαγραμματική αποτύπωση καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (As-is) με τη χρήση συγκεκριμένου
λογισμικού. Το υπό αναφορά στάδιο της μελέτης περιλάμβανε επίσης, όπου αυτό ήταν εφικτό, καθορισμό δεικτών/κριτηρίων αξιολόγησης των Διεργασιών/Διαδικασιών καθώς και
χρόνους διεκπεραίωσης και μέσους χρόνους
επεξεργασίας.
γ) Δεδομένα τα οποία συλλέγηκαν από τις
συναντήσεις με στελέχη των εμπλεκόμενων
Τμημάτων σε διάφορα στάδια της μελέτης και
δ) Αξιολόγηση των καλών πρακτικών άλλων
χωρών οι οποίες είχαν εντοπιστεί και καταγραφεί κατά τη δραστηριότητα που αφορούσε στη
συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), με
γνώμονα την εφαρμοσιμότητά τους στην Κυπριακή πραγματικότητα.
αφορούσε στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών σε αντίστοιχους Φορείς του Εξωτερικού με
δυνατότητα υιοθέτησής τους στα εμπλεκόμενα
Τμήματα με στόχο την υποβοήθηση των δράσεων αναδιοργάνωσης (4ο Ενημερωτικό Δελτίο).
Αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου αποτελεί η Δραστηριότητα της Σύμβασης η οποία αφορά στην υποβολή προτάσεων απλοποίησης/ανασχεδιασμού και Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή αυτών στα
επιλεγέντα Τμήματα, βάσει συγκεκριμένων μεθοδολογιών. Ειδικότερα, θα επικεντρωθεί στις
βασικότερες προτάσεις βελτίωσης στα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Προτάσεις
Κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης των πιο
πάνω, ο Ανάδοχος κατέγραψε τις προτάσεις
του σε τυποποιημένη, πινακοποιημένη μορφή,
οι οποίες περιλήφθηκαν σε ξεχωριστό Παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης διαδικασιών και προτάσεις απλοποίησης/ανασχεδιασμού». Για κάθε διαδικασία των εμπλεκόμενων
Τμημάτων καταγράφηκαν:
• Θέματα που εντοπίστηκαν και χρήζουν
βελτίωσης
• Προτάσεις βελτίωσης
• Επιδίωξη της κάθε πρότασης
• Διασύνδεση με καθορισμένους δείκτες μέτρησης και
• Σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες ενέργειες,
στο οποίο καθορίζονται επίσης οι υπεύθυνοι
υλοποίησης καθώς και το προτεινόμενο χρονικό όριο για υλοποίηση. Για σκοπούς εφαρμογής των προτάσεων απλοποίησης/ βελτίωσης,
προτείνονται συγκεκριμένα χρονικά όρια όπως
βραχυπρόθεσμα (μέχρι 6/2014 – εντός ορίων
έργου), μεσοπρόθεσμα (μέχρι 12/2014) και μακροπρόθεσμα (π.χ. 12/2015 – 12/2018).
Δηλαδή, προτάσεις βελτίωσης που αφορούν
βελτίωση/ απλοποίηση/ επανασχεδιασμό διεργασιών που έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης
πριν την πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, θα θεωρούνται βραχυπρόθεσμες. Όλες οι άλλες κατατάσσονται
από τους μελετητές σε μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, ανάλογα με τη φύση της εισήγησης.
Επιπρόσθετα, για όσες διαδικασίες διαφοροποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας
απλοποίησης/ ανασχεδιασμού, υποβλήθηκαν
και τα αντίστοιχα διαφοροποιημένα διαγράμματα ροής.
Παρουσιάζονται, στη συνέχεια, ορισμένες
από τις βασικότερες προτάσεις για τα Τμήματα
Πολεοδομίας και Οικήσεως και Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ)
Οι προτάσεις του Αναδόχου εμπίπτουν στο
πλαίσιο 7 ευρύτερων κατηγοριών ως εξής:
• Διατμηματικές συμφωνίες και συνεργασία
με άλλες αρμόδιες αρχές
• Δημιουργία Βοηθητικών Εντύπων/Εγγράφων • Χρήση Τεχνολογίας
• Αύξηση ευθύνης ιδιωτών/Ανάθεση ευθύνης
σε Ιδιώτες
• Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
• Διοικητικές Πρακτικές
• Άλλα γενικότερα θέματα.
Παρατίθενται πιο κάτω ορισμένα ενδεικτικά
παραδείγματα:
(α) Στο ΤΠΟ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μηχανογραφημένη διεργασία η οποία να καλύπτει
όλο το φάσμα της παραλαβής πολεοδομικής
αίτησης και έκδοσης πολεοδομικής άδειας: οι
διαδικασίες διεκπεραιώνονται με τη χρήση εγγράφων σε έντυπη μορφή και μηχανογραφημένων συστημάτων τα οποία δεν επικοινωνούν
μεταξύ τους και δεν υπάρχει η ευχέρεια διασύνδεσής τους. Ως εκ τούτου, παρατηρούνται φαινόμενα που προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση της διαδικασίας και
αφορούν μεταξύ άλλων: εμπλοκή μεγάλου
αριθμού προσωπικού στη διαχείριση μίας αίτησης, δημιουργία μεγάλου αριθμού έντυπων εγγράφων/Μητρώων, τα οποία συχνά δημιουργούνται σε διαφορετικά σημεία/Κλάδους,
δυσκολία στην άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τόσο από το προσωπικό του ΤΠΟ όσο και
από τον αιτητή, καθώς και παραλαβή ελλιπών
αιτήσεων. Με βάση τα πιο πάνω, μία από τις
κυριότερες προτάσεις του Αναδόχου, η οποία
αναμένεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω προβλήματα και να επισπεύσει σημαντικά τις διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση αιτήσεων
για έκδοση πολεοδομικής άδειας, αποτελεί η
εισήγηση για δημιουργία συστήματος για ηλεκτρονική υποβολή, διαχείριση, παρακολούθηση και λήψη απόφασης, το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδικασία σε όλα τα στάδια, και θα
επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί την
πρόοδο της αίτησής του.
(β) Σήμερα δεν πραγματοποιείται επιτόπιος
πολεοδομικός έλεγχος για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος εισηγείται την ανάθεση ευθύνης σε διαφορετικό κάθε φορά (ιδιώτη) Ελεγκτή
Δόμησης, ο οποίος θα ορίζεται έπειτα από κλήρωση, για πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου
για κάθε έργο που εκτελείται με Πολεοδομική
Άδεια. Εναλλακτικά, ως δεύτερη επιλογή, ο
Ανάδοχος προτείνει τη δημιουργία Κλάδου
Επιβολής (ο οποίος θα στελεχώνεται από υφιστάμενο προσωπικό του ΤΠΟ) για την πιο
αποτελεσματική εφαρμογή προγραμματισμένων και τακτικών ελέγχων, σε όλα τα στάδια
της ανάπτυξης. Ο εν λόγω κλάδος θα έχει ως
στόχο την παρακολούθηση της ανάπτυξης και
θα επιδιώκει την πρόληψη αυθαιρεσιών, τη μείωση του αριθμού αυθαίρετων κατασκευών και
σχετικών καταγγελιών και τη μείωση περιπτώσεων παράνομων αναπτύξεων.
(γ) Δεδομένου ότι αρκετές από τις διαδικασίες του ΤΠΟ περιλαμβάνουν στάδια στα
οποία εμπλέκονται και άλλα Τμήματα/ Φορείς,
συχνά δημιουργούνται καθυστερήσεις στην
διεκπεραίωση ορισμένων διαδικασιών, οι
οποίες αποδίδονται σε καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στον χρόνο ανταπόκρισης των
εμπλεκόμενων Τμημάτων/Φορέων ή και στις
μεταξύ τους διαβουλεύσεις. Ως εκ τούτου, μία
από τις εισηγήσεις του Αναδόχου, αποτελεί η
υπογραφή συμφωνητικού με εμπλεκόμενα
Τμήματα/Φορείς στο οποίο να τίθενται συγκεκριμένα χρονικά όρια ανταπόκρισης, σε διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν διαβούλευση
ή/και σε διαδικασίες για την διεκπεραίωση των
οποίων είναι απαραίτητες οι απόψεις/ σχόλια/
εισηγήσεις/ συλλογή πληροφοριών από άλλα
Τμήματα/Φορείς. Επιπρόσθετα, σε κάποιες
άλλες περιπτώσεις, υποβάλλεται εισήγηση για
καθορισμό χρόνου ανταπόκρισης από τα εμπλεκόμενα Τμήματα/Φορείς ή χρόνου διεξαγωγής διαβουλεύσεων, χωρίς την υπογραφή
συμφωνητικού.
(δ) Από τη μελέτη διεφάνη ότι οι καθυστερήσεις στην προώθηση, εξέταση και μελέτη
μίας αίτησης, οφείλονται σε αριθμό παραγόν-
των, ένας εκ των οποίων αφορά στην υποβολή
αιτήσεων με ελλιπή στοιχεία/έγγραφα/δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου, μία από τις εισηγήσεις
του Αναδόχου, αποτελεί η δημιουργία εγγράφων με Κατευθυντήριες Γραμμές/Οδηγίες προς
τους αιτητές με τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει
να περιλαμβάνονται/παραδίδονται με την αίτηση, με στόχο τη μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται από την υποβολή της αίτησης μέχρι και τη λήψη απόφασης από το ΤΠΟ,
καθώς και την εξοικονόμηση ανθρωποωρών,
καθότι αναμένεται ότι θα μειωθεί το ποσοστό
υποβολής ελλιπών αιτήσεων.
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(ΤΚΧ)
Οι προτάσεις του Αναδόχου εμπίπτουν στο
πλαίσιο 7 ευρύτερων κατηγοριών ως εξής:
• Χρήση Τεχνολογίας
• Τυποποίηση εγγράφων
• Διοικητικές ή/και οργανωτικές πρακτικές
• Αύξηση ευθύνης ιδιωτών/Ανάθεση ευθύνης
σε Ιδιώτες
• Τιμολογιακή πολιτική – Έσοδα Τμήματος
• Διασφάλιση Ποιότητας και συνεχής βελτίωση του Τμήματος,
• Διατμηματικές Συμφωνίες και Συνεργασία
με άλλες αρμόδιες αρχές.
Ενδεικτικά παραδείγματα των προτάσεων
του Αναδόχου αφορούν στα εξής:
(α) Η επιτόπια έρευνα που απαιτείται στην
πλειοψηφία των διεργασιών που εφαρμόζονται
από τους Κλάδους Εγγραφής και Διακατοχής
δημιουργεί την ανάγκη επίσκεψης στο πεδίο.
Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ανάδοχος εισηγήθηκε
όπως επανεξεταστεί από το ΤΚΧ η διαδικασία
των επιτόπιων ερευνών με τρόπο που αυτές να
γίνονται με αποτελεσματικότερο τρόπο και να
εξασφαλίζεται ότι περιορίζονται στις απολύτως
απαραίτητες. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει
να μελετηθούν διάφορες προσεγγίσεις οι
οποίες μπορεί να βοηθήσουν, όπως για παράδειγμα:
• η αξιοποίηση από το γραφείο αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και
άλλων δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας π.χ.
LIDAR
• η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών
με μια μόνο επίσκεψη
• ο καλύτερος προγραμματισμός και συντονισμός των επιτόπιων ερευνών και των χωρομετρικών εργασιών πεδίου και η αποδοτικότερη αλληλοσυμπλήρωσή τους
• η δέσμευση των αιτητών για την εγκυρότητα των εγγράφων που προσκομίζουν και
• η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα π.χ. με εμ-
πειρογνώμονες εγκεκριμένους από το
ΕΤΕΚ (το θέμα χρήζει
σοβαρής και εμπεριστατωμένης ανάλυσης,
προτού ξεκινήσει η
σταδιακή υλοποίηση
του, η οποία σίγουρα
θα συμπεριλαμβάνει
διάφορες φάσεις υλοποίησης, με πιλοτική
αρχική υλοποίηση στη
κάθε φάση και συνεχή
επαναξιολόγηση).
(β) Έχει παρατηρηθεί
ότι αριθμός διεργασιών
απαιτεί τη διεξαγωγή
χωρομετρικής εργασίας, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία καθυστερήσεων μέχρι την ολοκλήρωση της χωρομετρικής εργασίας από
αρμόδιο χωρομέτρη.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η αναθεώρηση της
συνεργασίας του ΤΚΧ με ιδιώτες αρμόδιους
χωρομέτρες. Συγκεκριμένα, η χρήση ιδιωτών
αρμόδιων χωρομετρών θα γίνεται με τις προϋποθέσεις ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος
τους, θα φιλελευθεροποιηθεί το επάγγελμα, θα
υπάρχουν εξετάσεις για έγκριση τους κλπ. Θα
πρέπει επίσης να καθοριστούν χρονικά όρια
διεκπεραίωσης υποθέσεων.
(γ) Απαλλοτρίωση: Η διαδικασία (διεργασία) των Εκτιμήσεων έχει σαν μια από τις κύριες της προσπάθειες τη διεργασία απαλλοτρίωσης με ένα πολύ μεγάλο μέρος της
ευθύνης για να ολοκληρώσει σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα μια πολύπλοκη διαδικασία. Προτείνεται όπως η διεξαγωγή της διεργασίας απαλλοτρίωσης γίνεται από την
απαλλοτριούσα αρχή. Το ΤΚΧ να εμπλέκεται
μόνο στη διεξαγωγή εκτίμησης για κυβερνητικά έργα, στη διαπραγμάτευση και υποβολή
προσφορών καθώς επίσης και στην εγγραφή
της ιδιοκτησίας στην απαλλοτριούσα αρχή.
Αυτό μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι το
προσωπικό των απαλλοτριούσων αρχών θα
αποκτήσει κατάλληλη τεχνογνωσία και εκπαίδευση για ολοκλήρωση της διεργασίας.
(δ) Σε αρκετές περιπτώσεις, προκαλείται καθυστέρηση λόγω εμπλοκής διαφόρων Κλάδων
για τη διεκπεραίωση υποθέσεων. Ως εκ τούτου,
προτείνεται:
• η μείωση των εμπλεκομένων κλάδων με τη
διεξαγωγή εργασίας από ομάδες ατόμων οι
οποίες να χειρίζονται συγκεκριμένα είδη υποθέσεων ανάλογα με την πολυπλοκότητα τους.
Οι μικρές αυτές ομάδες να αποτελούνται από
άτομα διαφορετικών ιδιοτήτων π.χ κτηματολόγο, χωρομέτρη, εκτιμητή κλπ. Για σκοπούς
βέλτιστου συντονισμού, οι ομάδες αυτές θα
πρέπει να αποτελούνται το μέγιστο από άτομα
2 κλάδων/ τομέων σε συνάρτηση με τη βελτίωση του συντονισμού και τήρηση αυστηρής
προτεραιότητας κατά τη διαδικασία αυτή.
• η ανάπτυξη των ικανοτήτων ώστε ένα αρμόδιο άτομο να διεκπεραιώνει πέραν της μιας
εργασίας.
(ε) Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην
υποβολή απόψεων στο ΤΚΧ από άλλες αρμόδιες αρχές. Με στόχο τη μείωση των καθυστε-
ρήσεων κατά την εξασφάλιση των απόψεων
από αρμόδια τμήματα θα πρέπει να δημιουργηθούν διατμηματικές συμφωνίες, οι οποίες να
καθορίζουν όχι μόνο τη σχέση αλλά και τα επίπεδα εξυπηρέτησης μεταξύ των τμημάτων/
υπηρεσιών/ φορέων/ συνδέσμων.
(στ) Παρατηρούνται καθυστερήσεις ή/και
απόρριψη αιτήσεων λόγω μη υποβολής όλων
των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
από τους αιτητές. Βάσει βέλτιστων πρακτικών
θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό
σύστημα αποδοχής αιτήσεων και εγγράφων το
οποίο να στηρίζεται στη χρήση του διαδικτύου.
Μέσω του συστήματος αυτού, θα μπορούσαν
για παράδειγμα, να αποστέλλονται ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις στο χρήστη για την ταχύτερη
προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων και
πιστοποιητικών με σκοπό να καταχωρηθεί η αίτηση του. Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, παράλληλα με την εισαγωγή
ηλεκτρονικού συστήματος αποδοχής αιτήσεων
και εγγράφων, προτείνεται όπως καθιερωθεί
σύστημα ηλεκτρονικής λήψης πληρωμών (π.χ.
μέσω της διαδικτυακής πύλης της JCC Payment Systems). Η εν λόγω πρόταση μπορεί να
υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση του Government Gateway το οποίο αναμένεται να τεθεί σε
εφαρμογή τέλος του 2015.n
10
τETAρτη 4 ΦΕΒρΟυΑρΙΟυ 2015
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος Ανδρέου
ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Επαγγελματικός προσανατολισμός
σε αβέβαιους καιρούς
«Η πρώτη σου δουλειά μέσω
του EURES»
Ο απόηχος της οικονομικής κρίσης που κορυφώθηκε το
2009 θα παραμείνει αισθητός για πολλά ακόμη χρόνια. Η
κρίση έπληξε επιχειρήσεις, δημιούργησε κοινωνικούς κινδύνους και αποσταθεροποίησε θέσεις εργασίας και σταδιοδρομίες.
Ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα δέχθηκαν οι νέοι, οι οποίοι καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας και έχουν τις χειρότερες επαγγελματικές προοπτικές. Σε ορισμένους όμως τομείς –
φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά – υπάρχει σε πολλές χώρες έλλειψη
δεξιοτήτων. Εξάλλου, ο ενεργός πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει.
Για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέπτυξαν πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας.
Η αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών ως προς την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση της νοοτροπίας που χρειάζεται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Παρότι επικεντρώνονται σε άτομα, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχουν ευρύτερα οφέλη. Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ ατόμων, επιχειρήσεων και οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Βοηθούν στο να κατανοήσουν καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι ποιες επαγγελματικές προοπτικές διαθέτουν και τι χρειάζεται να μάθουν ώστε να
πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Η συμβουλευτική μπορεί να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, κοινότητες ή σχολεία για να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη μετάδοση
γνώσεων, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Εν ολίγοις, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική ενισχύουν την ικανότητα ατόμων και επιχειρήσεων αυξάνουν
την παραγωγικότητά τους υπό νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Σε ψήφισμα του 2008 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό,
προκειμένου οι πολίτες να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους (σχεδιασμό καριέρας, επικοινωνία στο χώρο εργασίας, διαχείριση προϋπολογισμού, κριτική
σκέψη).
Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να αντικαθιστούν τις δεξιότητες των εργαζομένων που
συνταξιοδοτούνται και να μεριμνούν για τη μετάδοση των γνώσεών τους στους νεότερους.
Ομοίως, με την παροχή συμβουλών θα μπορούσε να διευκολυνθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών, ώστε να γίνουν εξίσου παραγωγικοί με παλαιότερους εργαζόμενους. Κύριος στόχος της καθοδήγησης είναι να συμβάλλει στη διά βίου ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Αυτό απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να συνδυαστούν οι ανάγκες των εργαζομένων
με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. n
Η κάλυψη κενών θέσεων αποτελεί μια μόνιμη πρόκληση
για πολλές εταιρείες που λειτουργούν στη διεθνή αγορά,
καθώς τα υψηλά υλικοτεχνικά έξοδα δυσχεραίνουν την
πρόσληψη εργαζομένων από το εξωτερικό. Όλα αυτά,
όμως, πρόκειται να αλλάξουν σύντομα.
Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES είναι το νέο πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ που στοχεύει στην τόνωση
της κινητικότητας των νέων εργαζομένων και σημειώνει τεράστια επιτυχία στις προσλήψεις
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
«”Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES” αποτελεί έναν γόνιμο δίαυλο προσλήψεων, ειδικά
σε ό,τι αφορά την αναζήτηση νέων εργαζομένων με διεθνείς αντιλήψεις», ισχυρίζεται ο Giambattista Bufalino, προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού της LB Group, μιας εταιρείας i-gaming από τη Μάλτα. Ο Giambattista πρόσφατα συνεργάστηκε με την ομάδα «Η πρώτη σου
δουλειά μέσω του EURES» της Provincia di Roma προσλαμβάνοντας τρεις εργαζόμενους
από την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία για το τμήμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.
«Η ομάδα της Provincia di Roma παρουσίασε μια εξειδικευμένη πρόταση πρόσληψης, κάνοντας μια προκαταρκτική διαλογή και παίρνοντας συνέντευξη από πιθανούς υποψηφίους.» Αυτό
που ο Giambattista θεωρεί πολύ σημαντικό σημείο του προγράμματος είναι η οικονομική
υποστήριξη που παρέχει τόσο στους εργοδότες όσο και στα άτομα που αναζητούν εργασία.
«Πολύ συχνά, οι δυσχέρειες στη μετακίνηση υπερνικούν την πρόθεση ενός ατόμου να μετακομίσει στο εξωτερικό για να εργαστεί. Η δυνατότητα παροχής οικονομικής υποστήριξης είναι
υψίστης σημασίας και για τα δύο μέρη και το πρόγραμμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των υλικοτεχνικών εξόδων και του κόστους μετεγκατάστασης».
Ο συντονιστής της ομάδας της Provincia di Roma, Dario Manna, μεταφέρει την ίδια εντύπωση. «Το πρόγραμμα “Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES” είναι ένα πλήρες πακέτο
υπηρεσιών. Καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας μιας πρόσληψης, από την αντιστοίχιση
ενδιαφερόμενου με θέση εργασίας και την παροχή πληροφοριών και συμβουλών μέχρι την υποστήριξη μετά την πρόσληψη».
Ο Giambattista θεωρεί πως η προσπάθειά του στέφθηκε με «μεγάλη επιτυχία». Πράγματι
ο συγκεκριμένος εργοδότης έχει αποφασίσει να βοηθήσει το πρόγραμμα να γίνει περισσότερο
δημοφιλές μεταξύ και άλλων εταιρειών της Μάλτας. «Το πρόγραμμα “Η πρώτη σου δουλειά
μέσω του EURES” παραμένει ένα κρυφό διαμάντι για τους υπεύθυνους προσλήψεων στη
Μάλτα. Έχω βάλει σκοπό να το διαδώσω στους συναδέλφους μου που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.» n
Ο Τσίπρας νέος «σύμμαχος»
των Γάλλων σοσιαλιστών
Έτοιμοι να δοκιμάσετε την τύχη σας
στη Σουηδία;
Στην αρχή οι Γάλλοι σοσιαλιστές είδαν με καχυποψία την
άνοδο της αριστεράς στην Ελλάδα. Μετά τη μεγάλη νίκη,
όμως, στις ελληνικές εκλογές χαιρέτησαν θερμά τον Αλέξη
Τσίπρα.
Παρόλο που στα χαρτιά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδερφό κόμμα με
το Αριστερό Μέτωπο του Jean-Luc Mélenchon, το γαλλικό
σοσιαλιστικό κόμμα ήταν αυτό που χαιρέτησε την επιτυχία του
ΣΥΡΙΖΑ ως νίκη του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού. Αυτές οι εκλογές, τονίζει η EurActiv Γαλλίας, σήμαναν το τέλος της παραδοσιακής συμμαχίας μεταξύ του
γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος και του ΠΑΣΟΚ.
Μετά τη σαρωτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Michel Sapin έσπευσε να χειροκροτήσει τη βούληση του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσει έναν διάλογο με τους Ευρωπαίους εταίρους
του. «Αυτή η συζήτηση θα γινόταν με οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Το απαιτεί η κατάσταση ώστε οι υποσχέσεις που προέβη ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την προεκλογική εκστρατεία να πραγματοποιηθούν- αναφέρομαι συγκεκριμένα στις διοικητικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις- έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε πιθανές λύσεις μαζί. Ο καλύτερος τρόπος
για να μπει η Ελλάδα στο δρόμο επανάκτησης της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης», είπε.
Ο Πρόεδρος του γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος Jean-Christophe Cambadélis έγραψε
στο Twitter ότι χαιρετίζει τη νίκη ενός αριστερού κόμματος.
Ο Cambadélis υπερασπίστηκε το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη στην Le Parisien.fr. «Το ΠΑΣΟΚ
έχασε το Νοέμβριο του 2011 όταν η κα Merkel και ο κ Sarkozy απέτρεψαν τον Πρωθυπουργό
Γ. Παπανδρέου να κάνει δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός πληγώθηκε με το να βλέπει ότι οι
δράσεις του θα πρέπει να υπαγορεύονται από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Λίγο μετά, το
ΠΑΣΟΚ πλήρωσε το τίμημα. Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε προς το κέντρο, αποδέχθηκε το
ευρώ και πήρε αποστάσεις από ακραίες πολιτικές. Ήταν ένα λογικό βήμα για το κόμμα του
Τσίπρα να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας εκστρατεία για τα ίδια πράγματα όπως το
ΠΑΣΟΚ το 1974».
Ο ΓΓ του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Philip Cordery πιστεύει ότι η υποστήριξη
στον ΣΥΡΙΖΑ είναι φυσική κίνηση για το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα, που χαιρέτισε τη νίκη
της αριστεράς στην Ελλάδα. Αυτά είναι «καλά νέα για τον ελληνικό λαό», είπε. n
Ο νέος οδηγός EURES «Έτοιμοι να πάρετε τη μεγάλη απόφαση;» έχει στόχο να παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό.
Σήμερα επικεντρωνόμαστε στην εύρεση εργασίας στη
Σουηδία. Σύμφωνα με τον οδηγό, στη Σουηδία, πριν από την
υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι είθισται να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της
εταιρείας στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.
«Όταν τηλεφωνείτε στον εργοδότη προτού υποβάλετε αίτηση, δημιουργείτε τη θετική εντύπωση ότι είστε δραστήριοι και δυναμικοί, πρόθυμοι να αναλάβετε πρωτοβουλίες», εξηγεί ο
σουηδός σύμβουλος EURES Olof Person.
Στον οδηγό αναφέρεται ότι, ενώ η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης κοινοποιεί κυρίως θέσεις για εργαζόμενους χαμηλής εξειδίκευσης, οι ειδικευμένοι υποψήφιοι —ιδίως στον κλάδο
της ΤΠ και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο— αναζητούν θέσεις εργασίας συνήθως στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων. Τον τελευταίο καιρό, γίνεται ολοένα και πιο σύνηθες
οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς να έχει προηγηθεί προκήρυξη κενής θέσης.
Στη Σουηδία, μια καλή αίτηση πρέπει να είναι σύντομη και να μην παρεκτρέπεται από το
θέμα: αφιερώστε μία σελίδα στη συνοδευτική επιστολή και μία ή δύο σελίδες στο βιογραφικό
σημείωμα. Είναι καλό να μην επισυνάπτετε άλλα έγγραφα στην αίτηση. Αν ο εργοδότης ζητήσει αντίγραφο του πτυχίου σας, προσκομίστε το στη συνέντευξη.
«Οι έγγραφες αιτήσεις πρέπει να είναι άψογα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγγελίας.
Οι εργοδότες στη Σουηδία προσμετρούν την εμπειρία περισσότερο από τους τίτλους σπουδών,
γι’ αυτό είναι καλό να την αναφέρετε πρώτη, στην αρχή του βιογραφικού σας σημειώματος.
Είναι ακόμη σημαντικό να διευκρινίζετε τις αρμοδιότητες που κατείχατε στις προηγούμενες
εταιρείες που εργαζόσασταν», λέει ο Olof.
Σε μια επαγγελματική συνέντευξη στη Σουηδία θα συναντήσετε συνήθως ένα ή δύο άτομα
από την εταιρεία. Πολύ πιθανό να παρίσταται και εκπρόσωπος εργατικού σωματείου. Οι συνεντεύξεις τείνουν να είναι μακρές, καθώς συνήθως διαρκούν περίπου 90 λεπτά.
Κατά κανόνα, στην αρχή της συνέντευξης ο υποψήφιος καλείται να πει δυο λόγια για τον
εαυτό του, να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους έκανε αίτηση για τη θέση και να πει τι
γνωρίζει για την επιχείρηση. Να είστε χαλαροί, πλην όμως προσεκτικοί. n
τETAΡτη 4 ΦΕΒΡΟυΑΡιΟυ 2015
11
AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ
«Συμπαγείς» προτάσεις για ελάφρυνση του Βαλς: Δεν μπορούν να υφίστανται πλέον
χρέους καταρτίζει η ελληνική κυβέρνηση
οι τιμωρητικές πολιτικές λιτότητας
Ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρώπη ότι σύντομα η Ελλάδα
θα κομίσει συμπαγείς και τεκμηριωμένες προτάσεις για την
ελάφρυνση του χρέους της, έστειλε το Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, αναθέτοντας στην
γαλλική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Lazard
ρόλο συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου σε θέματα δημοσίου χρέους και δημοσιονομικής διαχείρισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr, ο κ. Βαρουφάκης είχε ήδη συνάντηση με στελέχη της
Lazard στην Αθήνα, ενώ θα συναντήσει και στελέχη της τράπεζας στο Παρίσι. Συνεργάτες του
υπουργού Οικονομικών αναφέρουν με νόημα πως για όλο το επόμενο διάστημα η συνεργασία του κ. Βαρουφάκη με τους εκπροσώπους της Lazard θα είναι καθημερινή.
Υπενθυμίζεται πως η Lazard παρείχε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου στην διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων του 2012 (PSI), όταν και είχε διενεργήσει τη χρηματοοικονομική έρευνα των ομολόγων, αλλά και μέρος του νομικού ελέγχου.
Σημαντική ήταν η συμβολή της γαλλοαμερικανικής τράπεζας και στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
Ο επικεφαλής της Lazard χαρακτήρισε την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους απολύτως
απαραίτητη αλλά και επίσης εφικτή, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει γίνει εργαστήριο για
αυτό στο οποίο μπορεί να μετατραπεί αύριο όλη η Ευρώπη. n
H Γαλλία πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα «να τηρήσει τις δεσμεύσεις της» και να ενθαρρύνει τη βούλησή της να «παραμείνει
στην Ευρωζώνη», δήλωσε την Κυριακή ο Μανουέλ Βαλς, λίγο πριν
από την συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη με τον Γάλλο ομόλόγο του Μισέλ Σαπέν.
«Είναι […] ο ρόλος της Γαλλίας να ενθαρρύνει τη βούληση του ελληνικού λαού να παραμείνει στην Ευρωζώνη και να τον βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό, όμως την ίδια ώρα, στο πλαίσιο μιας κοινότητας, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των κοινών μας κανονισμών»
υπογράμμισε ο Γάλλος πρωθυπουργός.
«Ο καθένας κατανοεί ότι οι τιμωρητικές πολιτικές λιτότητας δεν μπορούν πλέον να υφίστανται, δε μπορούν πλέον να αποτελούν ένα σχέδιο για την Ένωση» τόνισε ο επικεφαλής της
γαλλικής κυβέρνησης.
«Πρέπει να συνεχίσουμε και να πείσουμε ότι οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας, αυτές που υπερασπίζεται ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, είναι απαραίτητες προκειμένου η Ευρώπη να εξέλθει από ένα επίπεδο ισχνής ανάπτυξης και μιας δραματικά αυξημένης ανεργίας όπως σήμερα,
προκειμένου να μπορέσει να ανασάνει και πάλι, επισήμανε.
«Πρέπει να χαιρετίζουμε, να σεβόμαστε και να κατανοούμε την επιλογή του ελληνικού
λαού. [Οι Έλληνες πολίτες] έχουν σφυροκοπηθεί από την οικονομική κρίση και τη σφοδρότητα των μέτρων λιτότητας που τους επιβλήθηκαν. Κυριαρχικά αποφάσισαν να καταστήσουν
την Αριστερά υπεύθυνη» για τη διακυβέρνηση της χώρας» τόνισε ο Μανουέλ Βαλς. n
Μπάρακ Ομπάμα: Σταματήστε να στύβετε Κόντρα στα γερμανικά πολιτικά κόμματα
χώρες που βρίσκονται σε ύφεση!
για τις δηλώσεις Βαρουφάκη
Ξαφνική και ηχηρή παρέμβαση από τον Μπάρακ Ομπάμα υπέρ της Ελλάδας έγινε την Κυριακή με φανερό
σκοπό από την πλευρά της Ουάσιγκτον να ακούσει το Βερολίνο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη να
υπάρξει ανάπτυξη για χώρες όπως η Ελλάδα και τόνισε ότι
δεν μπορεί να πιέζονται αυτές οι χώρες που βρίσκονται σε
λιτότητα. «Δεν μπορείς να στύβεις τις χώρες που βρίσκονται σε ύφεση. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να πιέζεις τις χώρες αυτές. Κάποια στιγμή πρέπει να
υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης, προκειμένου αυτές οι χώρες να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να μειώσουν κάποια από τα ελλείμματά τους», είπε ο κ. Ομπάμα.
Στη συνέχεια, ο Αμερικανός ηγέτης τόνισε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Η συλλογή των φόρων στην Ελλάδα ήταν διάσημα τραγική. Νομίζω ότι η Ελλάδα για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική
στην παγκόσμια αγορά έπρεπε να δρομολογήσουν μια σειρά από αλλαγές. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι αλλαγές, αν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών έχει πέσει κατά
25%. Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η ελληνική κοινωνία, ούτε το πολιτικό σύστημα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε να μείνει η Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης τονίζοντας
ότι αυτό απαιτεί συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές ενώ είπε ότι ο καλύτερος τρόπος να
μειώσεις τα ελλείμματα είναι να υπάρχει στρατηγική ανάπτυξης. n
Την έντονη αντίδραση βουλευτών του κόμματος της Μέρκελ
έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, με αρκετούς
να μιλούν ακόμα και για διακοπή της βοήθειας.
«Πρόκληση αναμέτρησης» προς την Ευρωζώνη, χαρακτηρίζει
τις εξαγγελίες Βαρουφάκη η επικεφαλής της ευρω-ομάδας της
Ανγκέλικα Νίμπλερ, ενώ ο βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών
Τόμας Μπαράις εκτιμά ότι η ελληνική κυβέρνηση υπερέβη την «κόκκινη» γραμμή.
«Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει πλέον καμία οικονομική βοήθεια για την
Ελλάδα» δηλώνει η κ. Νίμπλερ, ενώ ο κ. Μπαράις επισημαίνει: «Αυτό δεν επιτρέπεται να μείνει χωρίς συνέπειες».
Αντίθετα, ο επικεφαλής της ΚΟ του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) Γκρέγκορ Γκίζι,
καταλογίζει την ευθύνη για την αντιπαράθεση με την Ελλάδα στην Μέρκελ.
«Η πολιτική της τρόικας από την ΕΕ έχει αποτύχει. Και με αυτό έχει αποτύχει η Μέρκελ,
διότι είναι η δική της πολιτική» δηλώνει στην Zeit και προσθέτει ότι το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησαν την αρχή της αποσύνθεσης αντί της ανοικοδόμησης των
υπερχρεωμένων κρατών.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει να συνεργαστεί πιο στενά με την Ισπανία, την Ιταλία,
την Πορτογαλία, αλλά και τη Γαλλία, επισημαίνει ο κ. Γκίζι και τονίζει ότι οι άλλες υπερχρεωμένες χώρες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας και να πάρουν
επίσης αποστάσεις από την Καγκελάριο. n
Λαοθάλασσα στη Μαδρίτη
για το Podemos
Το 40% των Ιταλών επιθυμεί
την επιστροφή στη λιρέτα
Φωνάζοντας το σύνθημα «ναι, είναι εφικτό», τουλάχιστον
150.000 υποστηρικτές των Podemos βγήκαν στους δρόμους της
ισπανικής πρωτεύουσας, για να εκφράσουν τη θέλησή τους να
υπάρξει αλλαγή στην Ευρώπη, λίγους μήνες πριν διεξαχθούν
βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, στις οποίες το κίνημα αυτό
φιλοδοξεί να επαναλάβει τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα.
«Αθήνα, φυσάει άνεμος δημοκρατικής αλλαγής στην Ευρώπη», είπε στα Ελληνικά, ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ο επικεφαλής των Podemos, ενώ την ίδια ώρα οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέμιζαν μεταξύ άλλων σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικές, καθώς και των Δημοκρατικών, της ισπανικής αριστεράς. Κρατούσαν πανό και πλακάτ με συνθήματα όπως «ναι,
μπορούμε», «η αλλαγή γίνεται τώρα».
Κατόπιν οι διαδηλωτές έκαναν μια μεγάλη πορεία για την αλλαγή στους δρόμους στο κέντρο της πόλης.
Το Ποδέμος καταγγέλλει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις πολιτικές λιτότητας και τη
διαφθορά στην Ισπανία, το «κατεστημένο», την «κάστα» των ανθρώπων των κομμάτων εξουσίας και του κρατικού μηχανισμού, που κατηγορεί ότι έχουν οδηγήσει το λαό της χώρας σε
μια κατάσταση «ταπείνωσης και πτώχευσης». Ο λόγος του Ποδέμος εναντίον των «προνομιούχων» συνεγείρει πολλούς στην Ισπανία.
«Δεν αποδέχομαι αυτή την ιδέα της ζοφερής Ισπανίας, που θέλουν να σκιαγραφήσουν ορισμένοι», ήταν η αντίδραση του Μαριάνο Ραχόι, του συντηρητικού πρωθυπουργού της Ισπανίας, ο οποίος εξέφρασε την κρίση πως αν και «είναι της μόδας» ο ριζοσπαστισμός, το φαινόμενο στην Ισπανία δεν θα διαρκέσει για πολύ. n
Έπειτα από χρόνια ύφεσης οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να απορρίπτουν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, με το 40% των
ερωτηθέντων να λέει ότι η χώρα θα πρέπει να εγκαταλείψει
το ευρώ και να επιστρέψει στη λιρέτα.
Πρόκειται για μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 25,7% που
είχε την ίδια άποψη πέρυσι, σύμφωνα με το ινστιτούτο ερευνών Eurispes στην ετήσια έκθεσή
του.
Η αλλαγή αυτή προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη στην Ιταλία, όπου οι κάτοικοι τάσσονται παραδοσιακά υπέρ της Ευρώπης και είχαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς απ’ ότι σε αυτούς της χώρας τους.
«Μόλις πέρυσι υπογραμμίσαμε το γεγονός ότι οι Ιταλοί εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν
το ευρώ παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης στους ίδιους μας τους θεσμούς», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurispes Τζιαν Μαρία Φάρα, ο οποίος εκτίμησε ότι η αύξηση του αντιευρωπαϊκού
αισθήματος οφείλεται στην παρατεταμένη οικονομική ύφεση.
«Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια αυξάνει. Οι χαμηλές οικονομικές προσδοκίες έχουν φτάσει απογοητευτικά επίπεδα», πρόσθεσε. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο
Ρέντσι έχει μειώσει τη φορολογία σε όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα και πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί περισσότερο στην ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
Η ιταλική οικονομία, η τρίτη μεγαλύτερη της ευρωζώνης, βρίσκεται σε ύφεση από τα μέσα
του 2011, ενώ το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε ιστορικά υψηλά, αν και τα σημερινά στοιχεία έδειξαν ότι τον Δεκέμβριο έπεσε αναπάντεχα κάτω από το 13%. n
12
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Οι θησαυροί της Αρχαίας Λάμπουσας
Για τους αξιόλογους θησαυρούς που βρέθηκαν τυχαία
στην αρχαία Λάμπουσα (Λάπηθος) στα τέλη του 18ου κι
αρχές του 19ου αιώνα θα μιλήσει ο Διευθυντής του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου Στέλιος Περδίκης, στο
πλαίσιο των διαλέξεων του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Σεργκέι και Ισιδώρα, στο θέατρο Ριάλτο
στον Πύργο Τηλλυρίας.
Η διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, στις 7:15μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, θα επικεντρωθεί στους εν λόγω θησαυρούς και για τη διαφυγή τους στο εξωτερικό και την κατάληξή τους σε ξένα μουσεία και συλλογές.
Ο κ. Περδίκης θα προβεί σε αναφορά στην ιδιαίτερη καλλιτεχνική τους σημασία τόσο για
την Κύπρο όσο και για την καθόλα πρωτοβυζαντινή εποχή. n
Στις 11 Φεβρουαρίου 2015, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό,
ο Roman Viktyuk, ένας από τους πιο σπουδαίους σκηνοθέτες
του ρωσικού θεάτρου και το «Θέατρο του Roman Viktyuk»
παρουσιάζουν την παράσταση «Σεργκέι και Ισιδώρα». Το έργο
είναι βασισμένο σε ποιήματα και βιογραφικό υλικό του Σεργκέι Εσένιν και το βιβλίο της Ισιδώρας Ντάνκαν «Η ζωή μου».
Το έργο αφηγείται την ιστορία αγάπης δύο μεγάλων καλλιτεχνών: του Ρώσου ποιητή Σεργκέι Εσένιν και της Αμερικανίδας χορεύτριας Ισιδώρας Ντάνκαν - από τη στιγμή που συναντήθηκαν για πρώτη φορά μέχρι και την τελευταία τους συνάντηση. Ένα έργο για το πάθος, την αγωνία και τα
εξωφρενικά συναισθήματα.
Η πανέμορφη μουσική του Σνίτκε συνδυάζεται με την ζωντανή εκτέλεση του σολίστ της
Όπερας Gelikon Vyacheslav Starodubzev, ο οποίος εκτελεί ρομάντζες βασισμένες σε ποιήματα του Εσένιν. Στο ρόλο του Σεργκέι Εσένιν είναι ο πρωταγωνιστής του «Θέατρου του
Roman Viktyuk» Igor Nevedrov και στο ρόλο της Ισιδώρας Ντάνκαν είναι η Τιμώμενη Καλλιτέχνις της Ρωσίας Anna Terekhova. n
Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
το ετήσιο «Κοντσέρτο της Ευρώπης»
Διάλεξη και παρουσίαση της έκθεσης
«H Κύπρος του Πολιτισμού» στη Γαλλία
Η Αθήνα και συγκεκριμένα το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα φιλοξενήσουν ανήμερα της Πρωτομαγιάς (ώρα
12:00) το ετήσιο «Κοντσέρτο της Ευρώπης» της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, που κάθε χρόνο πραγματοποιείται σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη.
Η συναυλία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και μέσω Διαδικτύου σε πολλές
χώρες. Το διάσημο μουσικό σύνολο
θα διευθύνει ο βρετανός αρχιμουσικός
Σερ Σάιμον Ρατλ. Σολίστ θα είναι ο Λεωνίδας Καβάκος.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Εισαγωγή από την όπερα Σεμίραμις του Τζοακκίνο Ροσσίνι, το δεξιοτεχνικό Κοντσέρτο για βιολί σε ρε ελάσσονα, έργο 47 του Γιαν Σιμπέλιους με
σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο και τη Συμφωνία αρ. 3 σε μι ύφεση μείζονα («του Ρήνου»), έργο
97 του Ρόμπερτ Σούμαν.
Η εμφάνιση της Ορχήστρας πραγματοποιείται χάρη σε χορηγία έλληνα του εξωτερικού, ο
οποίος επιθυμεί η δωρεά του να παραμείνει ανώνυμη.
Από το 1991, κάθε Πρωτομαγιά, η Φιλαρμονική του Βερολίνου διοργανώνει το ετήσιο
«Κοντσέρτο της Ευρώπης», σε ανάμνηση της ίδρυσής της ως ανεξάρτητου μουσικού φορέα
την 1η Μαΐου 1882.
Το κοντσέρτο αυτό, πέρα από τον επετειακό του χαρακτήρα, έχει επίσης συμβολική αξία
για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας σε όλο τον κόσμο. Μέσω των συναυλιών αυτών, επιχειρείται να δοθεί έμφαση στους πολιτιστικούς συσχετισμούς και στα κοινά σημεία των
μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Οι συναυλίες μεταδίδονται από τα διεθνή ραδιοτηλεοπτικά μέσα –είτε ζωντανά είτε σε
μαγνητοσκόπηση– σε περισσότερες από 30 χώρες και τις απολαμβάνουν περισσότερα από
500 εκατομμύρια τηλεθεατές και ακροατές σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα, κάθε χρόνο, στο διάλειμμα της ζωντανής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, το τηλεοπτικό κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ξεχωριστή ομορφιά της πόλης που επιλέγεται να φιλοξενήσει κάθε φορά το επετειακό κοντσέρτο
του περίφημου βερολινέζικου συνόλου. Φέτος, θα είναι αφιερωμένο στην Αθήνα. n
Οργανώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2015, στην πόλη SaintCyr-sur-Loire της κεντρικής Γαλλίας, σε συνεργασία με
τον Δήμο της πόλης και τον Σύνδεσμο Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή της Τούρ, εκδήλωση
για την Κύπρο.
Η εκδήλωση περιλάμβανε διάλεξη για την Κύπρο από
τον Πρέσβη της Δημοκρατίας στη Γαλλία Μάριο Λυσιώτη
και παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφιών «H Κύπρος
του Πολιτισμού». Η διάλεξη, υπό μορφή συζήτησης με την
Αντιδήμαρχο της πόλης, υπεύθυνη για τις Εξωτερικές Σχέσεις Francine Lemarié, διεξήχθη στην παρουσία φίλων της
Κύπρου, μελών των τοπικών αρχών και δημοσιογράφων
του τοπικού Τύπου. Μεταξύ των παρόντων ήταν η Gisèle
Papin, Αντιδήμαρχος της πόλης Bléré, όπου προγραμματίζεται ανάλογη εκδήλωση στα μέσα Φεβρουαρίου, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή της Τούρ Paul Olivier, η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κα Κλεοπάτρα
Ρομπινέ και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Αδελφοποίησης των πόλεων Saint-Cyr-sur-Loire
και Truyes.
Σημειώνεται ότι η πόλη Saint-Cyr-sur-Loire είναι αδελφοποιημένη με τον Δήμο Μόρφου
από τον Οκτώβριο του 2002 και οι ανταλλαγές και οι σχέσεις των δυο πόλεων είναι πολύ στενές.
Ο κ. Λυσιώτης ανέλυσε εκτενώς τη σημερινή κατάσταση του Κυπριακού, υπό το φως των
απειλών της Τουρκίας και την παράνομη παρουσία του ερευνητικού πλοίου Barbaros στην
κυπριακή ΑΟΖ, το θέμα των υδρογονανθράκων καθώς και τις προσπάθειες της Κυβέρνησης
και του λαού της Κύπρου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.
Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό που περιστράφηκε γύρω από το κυπριακό πρόβλημα
τόσο από την ιστορική σκοπιά όσο και σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, την οικονομική
κρίση και τις σχέσεις Γαλλίας - Κύπρου.
Παράλληλα, στην επιβλητική αίθουσα του Δημαρχείου όπου έγινε η διάλεξη παρουσιάστηκε και η έκθεση φωτογραφιών του Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών με θέμα «Η Κύπρος του Πολιτισμού».n
O Εκτελεστικός Διευθυντής του Αμερικανικο-Εβραϊκού Λόμπι στο Παν. Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζοντας τη θαρραλέα
δράση του για τον τερματισμό
του αντισημιτισμού και των διακρίσεων, αλλά και ως αναγνώριση των προσπαθειών του να
σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς
μεταξύ του ελληνικού-κυπριακού και εβραϊκού λαού, φιλοξενεί τον Εκτελεστικό Διευθυντή
του Αμερικανικού Εβραϊκού
Συμβουλίου, David Harris και 13μελή αντιπροσωπεία από
τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο κ. Harris θα δώσει διάλεξη αύριο Πέμπτη, 5 Φεβρουα-
ρίου 2015, στις 5:00μ.μ. στην Αίθουσα 010, στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων,στην Πανεπιστημιούπολη, με
θέμα «Οι απόψεις ενός Αμερικανού για την Ανατολική Μεσόγειο» και θα αναπτύξει επίσης τις θέσεις του για τις σχέσεις
στο τετράγωνο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής – Ελλάδας Κύπρου – Ισραήλ, τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση
Ανατολή, την περιφερειακή δυναμική καθώς και άλλα
συναφή θέματα.
Αποστολή του Αμερικανικού Εβραϊκού Συμβουλίου είναι
να ενισχύσει την ευημερία του εβραϊκού λαού και του Ισραήλ
καθώς και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των δημοκρατικών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε
όλο τον κόσμο.
Ο επικεφαλής της Αμερικανο-Εβραϊκής Επιτροπής
περιγράφεται ως ένας από τους κορυφαίους Ισραηλινούς
διπλωμάτες της εποχής μας. Είχε προσκληθεί να μιλήσει σε
μερικά από τα μεγαλύτερα φόρουμ του κόσμου,
συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ στο Νταβός και έχει καταθέσει ενώπιον του
Κογκρέσου των ΗΠΑ, της Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και του Γαλλικού Κοινοβούλιο για
τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τιμήθηκε από τις κυβερνήσεις του Αζερμπαϊτζάν, Βελγίου,
Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Λετονίας,
Πολωνίας, Ισπανίας και Ουκρανίας για τις διεθνείς
προσπάθειές του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, την προώθηση της διατλαντικής εταιρικής
σχέσης και για την αφοσίωσή του στον Εβραϊκό λαό. n
13
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ
SUDOKU
Σταυρόλεξο
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε
το παζλ
αριθμούς. Oι υποθέσεις
μαντεύοντας
και τοποθετώντας
τυχαίους
μπορούν να
καταστρέψουν
το
παζλ
και
η
επίλυση
του
να
πάρει
ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε
την
ένα αριθμό μόνο
όταν
είστε σίγουροι
ότι έχετε εντοπίσει
σωστή
θέση
που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων
που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2
1. Κάθε άλλο παρά ξενολάτρης.
3
2. Είδος γερακιού – Οικισμός της Αττικής.
3. Αρχή … νύστας – Επιφώνημα ναυτικών – 4
Μόριο που επιτείνει την εναντίωση.
5
4. Σύνδεσμος που εισάγει ειδική πρόταση - … 6
Σόλιντ: Νορβηγός προπονητής ποδοσφαίρου.
5. Μυθικό φτερωτό άλογο – Συνεχόμενα στο 7
8
αλφάβητο.
6. Ο οποίος (αρχ.) – Η τρίτη σε πληθυσμό πόλη 9
της Ελβετίας.
7. … Κόρα: διάσημη ελληνοαμερικανίδα σεφ - 10
11
… Πλέιτ: αθλητικό σωματείο της Αργεντινής.
8. … Μπουσκάλια: Ιταλός συγγραφέας – Εταιρικά αρχικά - … Σιμόν: Από τις σπουδαιότερες φωνές της αυθεντικής μαύρης μουσικής.
9. Τόμας Γούντροου …: Ο 28ος πρόεδρος των ΗΠΑ - Σεν…:
Γαλλικός
Δήμος.
10. Η πρωτεύουσα της Υεμένης - … Γκλιγκόροφ: πρώην πρόεδρος
της Π.Γ.Δ.Μ.
11. Κωμόπολη της Γαλλίας – Ο αριθμός 25 με γράμματα – Αγγλικό
σύμφωνο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
2. Ποιητικό του έργο και ο «Ο Ήλιος ο Πρώτος» - Γυναικείο
όνομα
(γεν.).
3. Ακούγονται στον … άνεμο – Ο αριθμός 13 με γράμματα
– Αυτό που ανήκει
σε πολλούς.
4. Η χήρα του Λένον – Στην ελληνική μυθολογία ήταν μία Νύμφη
– Μυθικός
ήρωας
της Λακωνίας.
5. Βιαστικός, γρήγορος.
6. Πόλη της Σερβίας – Ο τρίτος εκ των τριών πυλώνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
7. Φερτινάν ντε …: Ελβετός γλωσσολόγος - … Καλάθης: πρώην
καλαθοσφαιριστής του
ΠΑΟ.
8. Ελληνοσέρβος προπονητής - Τζέρεμι …: Κινέζος καλαθοσφαιριστής των Νικς – Μουσική νότα.
9. Ο αριθμός 21 με γράμματα – Επαρχία της Ιταλίας.
10. Χωριό της Επαρχίας Λάρνακας – Ιταλική πόλη.
11. Υπάρχει και…… τηλεοπτικό – Ένας από τους τρεις σωματοφύλακες.
ΜΕΤΡΙΟ
4
3
ΔΥΣΚΟΛΟ
4
2 8
1
2
9
5 7 1
5
5 4
5
3
6
6
9
7 3
1 9
1 6
4 2
3 9 8
4
7
2
3
4
9
8
9
1
1
3
7
4
Oι λύσεις στη σελίδα 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
14
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
«Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας»
ι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτελούν μόνο
το 4% των μη-οικιστικών κτιρίων στην ΕΕ, είναι
υπεύθυνες για το 6% της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας της ΕΕ σε μη-οικιστικά κτίρια.
Ο
Το έργο «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - n0e Sport Facilities», στοχεύει στην
αξιολόγηση της τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης αθλητικών κέντρων και στον προσδιορισμό και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, με
στόχο την εξοικονόμηση πέραν του 50% της τρέχουσας καταναλισκόμενης ενέργειας. Ως αποτέλεσμα το έργο ‘n0e
Sport Facilities’ προωθεί την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω του
σχεδιασμού και της προώθησης ενός ολοκληρωμένου πακέ-
θούν και να υλοποιηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, έμφαση θα δοθεί επίσης και στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών και των διαχειριστών των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η αλλαγή συνηθειών και η αποδοτική χρήση της ενέργειας
είναι ένα μέτρο μηδενικού κόστους, που όμως μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων μιας αθλητικής εγκατάστασης.
του ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων, το οποίο θα εμπεριέχει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους/μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας και εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από φορείς/οργανισμούς που προέρχονται από την Ιταλία, τη Δανία,
την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Κροατία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Κύπρο (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών).
Το Ενεργειακό Γραφείο φιλοξένησε στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2015, στα γραφεία του στη Λευκωσία, συνάντηση των
συνεργαζόμενων φορέων του έργου. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η πορεία του έργου,
οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των επόμενων εργασιών.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, όπου οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία και συντήρηση του
δημοτικού κολυμβητηρίου από το προσωπικό του Δήμου.
Σε κάθε χώρα έχουν επιλεγεί 3 έως 4 πιλοτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις, με σκοπό να προταθούν και να υλοποιηθούν
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.
Στην Κύπρο επιλέγηκαν το δημοτικό κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου Χαλκάνορα
Ιδαλίου και το Αθλητικό Κέντρο Κιτίου στη Λάρνακα (ΚΟΑ).
Εκτός από τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένονται να προτα-
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα ιστοσελίδα του έργου www.n0esport.eu ή επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα
τηλέφωνα 22667716 και 22667716 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη
(Intelligent Energy Europe). n
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας
αναφορικά με τη νόσο της γρίπης στην Κύπρο
δραστηριότητα της γρίπης στον
κυπριακό πληθυσμό παρουσίασε αύξηση την τελευταία εβδομάδα Δεκεμβρίου 2014, ενώ από την τρίτη εβδομάδα
Ιανουαρίου 2015 ήταν ιδιαιτέρως αυξημένη.
Από το δίκτυο ιολογικής επιτήρησης της
γρίπης στάλθηκαν την περίοδο 2 Ιανουαρίου
2015 μέχρι 23 Ιανουαρίου 2015, 24 κλινικά
δείγματα από τα οποία τα δέκα ήταν θετικά
για γρίπη (41,7%). Από τα δείγματα που
ήταν θετικά για γρίπη, το 80% αφορούσε
γρίπη Α με ορότυπο Η3Ν2 και το 20% γρίπη
Β.
Από την επιτήρηση των σοβαρών περιστατικών γρίπης, από την 1η Δεκεμβρίου
2014 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2015, έχουν καταγραφεί δύο σοβαρά περιστατικά σε όλη
την Κύπρο. Μεταξύ των δύο αυτών σοβαρών
περιστατικών περιλαμβάνεται ένας θάνατος.
Ο θάνατος προέκυψε σε ασθενή που παρουσίαζε πολλαπλά χρόνια προβλήματα υγείας.
Η
Με βάση τα πιο πάνω, η δραστηριότητα
της γρίπης στην Κύπρο άρχισε την ίδια χρονική περίοδο με πέρσι (τελευταία εβδομάδα
Δεκεμβρίου 2014) και η τάση της είναι ανοδική.
Η δραστηριότητα της γρίπης παρουσιάζεται σε αύξηση και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Ελλάδας. Όπως ανακοινώνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων (ECDC), το
ένα από τα στελέχη του ιού της γρίπης Α που
κυκλοφορούν, συγκεκριμένα το Η3Ν2, έχει
υποστεί γενετική και αντιγονική μεταβολή
ώστε να μην αντιπροσωπεύεται αρκετά καλά
στο εμβόλιο της εποχικής γρίπης που κυκλοφορεί για το 2014-2015. Αυτό σημαίνει
ότι πιθανώς η προστασία που προσφέρει το
εμβόλιο κατά των συγκεκριμένων υποτύπων
του ιού της γρίπης να είναι φέτος μειωμένη.
Παρόλα αυτά, το εμβόλιο παραμένει το
πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας του
πληθυσμού από την γρίπη και γι’ αυτήν την
χρονιά. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι
ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης
ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για σοβαρές
επιπλοκές σε περίπτωση που νοσήσουν.
Για την πρόληψη της νόσου θα πρέπει επιπλέον να εφαρμόζονται μέτρα προσωπικής
υγιεινής, όπως:
1. Φροντίζουμε για τον καλό αερισμό των
χώρων όπου ζούμε,
2. Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε χρησιμοποιούμε μαντηλάκι μπροστά από το πρόσωπο και μετά πλένουμε τα χέρια μας.
3. Πλένουμε καλά και συχνά τα χέρια μας.
4. Όταν το παιδί μας ασθενεί δεν το στέλνουμε στο νηπιαγωγείο ή το σχολείο. n
ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (28/01/2015)
Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ.
γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ.
2/15 της 28ης Ιανουαρίου, 2015 ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ.59012 περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό
των €100.000 του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ.
3/15 που θα γίνει την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 2015 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίζει
€150.000.
Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
2
5
4
8
6
3
1
9
7
6
1
9
4
2
3
5
8
7
1
7
3
1
2
4
9
8
5
6
7
5
2
8
6
9
3
1
4
8
9
6
5
7
1
2
3
4
8
3
4
7
1
5
9
2
6
5
4
2
7
8
6
3
1
9
5
2
7
3
8
6
1
4
9
3
7
9
1
2
4
5
6
8
9
6
1
5
4
2
8
7
3
2
3
4
5
6
1
6
8
9
3
5
7
4
2
4
8
3
1
9
7
2
6
5
6
1
7
3
9
8
4
2
5
2
4
5
6
3
1
7
9
8
9
2
5
4
1
7
6
8
3
3
9
8
2
7
4
6
5
1
7
8
9
10
4
8
3
6
5
2
9
7
1
1
7
6
9
5
8
4
3
2
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ȅ
Ǽ
ȃ
ȅ
ĭ
ȅ
Ǻ
ǿ
Ȁ
ȅ
Ȉ
Ǽ
ȁ
ǹ
ȃ
ȅ
Ȉ
B
ǹ
ȇ
Ǿ
ȃ
Ȋ
ȅ
ȇ
ȉ
Ȉ
ǹ
ǹ
Ȃ
ȅ
ȉ
ǿ
ȉ
ȇ
ȅ
ȃ
Ȇ
Ǿ
ī
ǹ
Ȉ
ȅ
Ȉ
ȅ
Ȉ
Ǻ
ǹ
Ȉ
ǿ
ǹ
ȉ
ȇ
Ȋ
Ȁ
ȁ
Ǽ
ȅ
ȅ
Ȋ
ǿ
ȁ
Ȉ
ǹ
ȃ
ǹ
Ȉ
ȅ
Ȉ
ǹ
ȇ
Ȉ
ȁ
Ǽ
ǿ
ǹ
ǿ
Ǻ
Ǽ
ȇ
ȃ
ǿ
ȃ
ǹ
ǽ
ǹ
Ȃ
ȅ
Ǽ
Ȉ
ȅ
ȃ
Ȁ
ǿ
ȇ
Ȁ
Ǽ
ȅ
ȉ
ȅ
ǿ
Ǽ
Ȉ
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Πέρασε με… άριστα από το Δασάκι ο Απόλλωνας
Απόλλωνας είχε να αντιμετωπίσει ένα… βουνό
προβλήματα, τόσο αγωνιστικά όσο και στην ψυχολογία και ακόμα ένα πολύ δύσκολο αγώνα εκτός
έδρας, τον Εθνικό στο Δασάκι.
Όλα όμως τα πέρασε με… άριστα! Κέρδισε τον Εθνικό με
2-0, ξεπέρασε τα πολλά προβλήματα (έλειπαν επτά ποδοσφαιριστές για διάφορους λόγους) και την πεσμένη ψυχολογία, αφού πριν λίγες μέρες αποκλείστηκε από τον θεσμό
του Κυπέλλου από τον Οθέλλο Αθηένου. Έτσι κράτησε
ακόμα μια αγωνιστική την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
με 39 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τον ΑΠΟΕΛ με 36 βαθμούς και συνεχίζει την ανοδική του πορεία προς τον τίτλο.
Πέρασε με άριστα το Δασάκι
Ο Απόλλωνας δεν έπεσε σε παγίδα στο Δασάκι, επικρατώντας του Εθνικού με 2-0 στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε
για την 18η αγωνιστική. Παπουλής και Γκιε οι σκόρερ των
κυανόλευκων που πήγαν πάλι στο +3 από τον δεύτερο
ΑΠΟΕΛ.
Ο ΑΠΟΕΛ γεύτηκε το… άρωμα νίκη μετά από έξι αγωνιστικές, αφού νίκησε μέσα στο ‘Αμμόχωστος’ την Νέα Σαλαμίνα με 1-0 και επανήλθε στις επιτυχίες. Από τις 5 Δεκεμβρίου, όταν είχε κερδίσει με 1-0 την Ανόρθωση στο ‘Αντώνης
Παπαδόπουλος’ αγνοούσε το τρίποντο. Αυτό είχε και τις επιπτώσεις του, αφού έχασε την πρωτιά (την πήρε ο Απόλλωνας), αλλά έδωσε και την ευκαιρία σε Ομόνοια, ΑΕΚ και
Ανόρθωση να τον πλησιάσουν απειλητικά και να σμικρύνει
η μεταξύ τους απόσταση, σε τέσσερις και πέντε βαθμούς αντίστοιχα.
Οι γαλαζοκίτρινοι φιλοδοξούν ότι πλέον έχουν μπει στην
πορεία της τελικής αντεπίθεσης και προσδοκούν ότι με καλύτερες εμφανίσεις και σερί νίκες θα καταφέρουν σύντομα
να βρεθούν ξανά μόνοι στην κορυφή και να κατακτήσουν
τον τίτλο.
Σπουδαίας σημασίας νίκη με 1-0 πέτυχε η ΑΕΛ στο Τσίρειο κόντρα στην ΑΕΚ. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της εισόδου, στην πρώτη
εξάδα, καθώς μείωσαν στους δύο βαθμούς από τον 6ο στην
βαθμολογία Ερμή, τον οποίον θα αντιμετωπίσουν στο Δασάκι για την 19η αγωνιστική.
Αντίθετα τα αισθήματα για
τους Λαρνακείς που ήθελαν
πάρα πολύ την νίκη για να κρατηθούν κοντά στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ. Οι Λαρνακείς
υποχώρησαν με την ήττα τους
στην 4η θέση αφού τους προσπέρασε η Ομόνοια και μάλιστα,
έχοντας συγκάτοικο την Ανόρθωση.
Η δέκατη νίκη της Ομόνοιας
ήταν και η πιο ευρεία στο πρωτάθλημα, αφού συνοδεύτηκε με
τέσσερα επί της Δόξας. Το ‘τριφύλλι’ διεύρυνε το αήττητο σερί
του φθάνοντας στην τέταρτη
νίκη του στα πέντε τελευταία
ματς. Με την νέα της επιτυχία, η
Ομόνοια ανέβηκε στην 3η θέση
και έχει απαιτήσεις, αφού παρουσιάζει σταθερότητα και καλό
αγωνιστικό πρόσωπο μέσα στο 2015.
Η ‘Κυρία’ πέτυχε τρίποντο επί του Οθέλλου Αθηένου με
2-0 και ‘σφράγισε’ την παρουσία της στην εξάδα που θα της
επιτρέψει να αυξήσει τις πιθανότητές της για Ευρωπαϊκό εισιτήριο και να κυνηγήσει με πάθος την έξοδο της στην Ευρώπη. Η Ανόρθωση, έφτασε στην 4η διαδοχική της επιτυχία
στο πρωτάθλημα και δικαιούται τώρα με 31 βαθμούς να
κάνει τα δικά της... όνειρα!
Η απρόσμενη ήττα από την Αγία Νάπα ταρακούνησε για
καλά τον Ερμή, που γνώρισε την οδυνηρή ήττα με 2-1 μέσα
στο ‘Τάσος Μάρκου΄. Μία ήττα που τον έφερε τώρα να κινδυνεύει να χάσει την 6η θέση, αφού η ΑΕΛ τον πλησίασε
Ο
στους δύο βαθμούς.
Στο άλλο στρατόπεδο, η Αγία
Νάπα δεν έχει σκοπό να καταθέσει τα όπλα, αφού έδωσε ένα
‘χαστούκι’ στον Αραδιππιώτικη
ομάδα και έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένη να
παλέψει με όλες τις δυνάμεις
της στις εναπομείναντες δέκα
αγωνιστικές (τέσσερις στην α΄
έξι στην β΄ φάση), για παραμονής την Α΄ Κατηγορία.
Τρίποντο ηρεμίας…
Πάθος, δύναμη και θέληση.
Αυτά ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την αγωνιστική
ταυτότητα των παικτών του
ΑΠΟΕΛ στο ματς με τη Νέα
Σαλαμίνα, κάτι που αντικατοπτρίστηκε με τον πιο παραστατικό τρόπο στο νικητήριο
γκολ που σημείωσε ο Τζιπούρ, ο ίδιος παίκτης που έχασε και
πέναλτι. Η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα μετά από δύο μήνες,
ασφαλώς είναι ιδιαίτερα σημαντική στη μάχη του τίτλου,
αλλά κυρίως στην ηρεμία της ομάδας ενόψει της δύσκολης
συνέχειας.
Τρίποντο… ελπίδας για την ΑΕΛ
Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος αλλά ο
πιο αποτελεσματικός και κάποιες φορές ο πιο τυχερός. Στο
ντέρμπι του Τσιρείου (χωρίς φιλάθλους) η ΑΕΛ είχε την
ουσία, αλλά και την τύχη με το μέρος της στην απίστευτη
φάση με τον Μοντέιρο (49΄), αλλά και στην φάση του δικού
της γκολ και κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλης σημασίας
νίκη, χάρη στα γκολ του Σαρδινέρο.
Από την άλλη, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δεν κατάφερε όμως να αξιοποιήσει την
υπεροχή της σε γκολ και το πλήρωσε πολύ ακριβά.
Άνετα η Ομόνοια
Η Ομόνοια στον αγώνα με την Δόξα Κατωκοπιάς (4-2) παρουσιάστηκε φρέσκια, δείχνοντας ανεπηρέαστη από την διακοπή αλλά και τη σημαντική απουσία του Νούνο Ασίς.
Οι φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο (κόπηκαν
6.896 εισιτήρια, τα περισσότερο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα), χειροκρότησαν τα ωραία γκολ της ομάδας τους,
φεύγοντας ικανοποιημένοι μ’ αυτό που είδαν.
Από την άλλη η Δόξα παρέμεινε στους 14 βαθμούς με τη
συνέχει να είναι εξίσου δύσκολη αφού ακολουθούν δύσκολα
παιχνίδια.
Τα γκολ για την Ομόνοια πέτυχαν από δύο οι Ποτέ και
Ράμος και της Δόξας ο Λόπο.
Πήρε… φόρα η ‘Κυρία’
Ήταν να μην πάρει φόρα η Ανόρθωση. Η ομάδα δείχνει
ασταμάτητη μέσα στο 2015, καθώς με την νίκη 2-0 σε βάρος
του Οθέλλου, έφτασε στην 4η διαδοχική της επιτυχία στο
πρωτάθλημα. Ο Οθέλλος γι’ ακόμα ένα ματς ήταν μαχητικός προσπάθησε, αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα της αντιπάλου του. Από ένα τέρμα πέτυχαν οι Μακρή και Γκονσάλβες.
Απογοήτευση στον Ερμή
Πολύ μεγάλη απογοήτευση και προβληματισμός επικρατεί στον Ερμή μετά το στραπάτσο από την Αγία Νάπα. Η
ομάδα έχει να κερδίσει στο πρωτάθλημα από τις 20 Δεκεμβρίου στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ και όλοι περίμεναν ότι απέναντι στην τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα έκαναν ένα νέο ξεκίνημα οι ‘φτεροπόδαροι’. Κανένα όμως παιχνίδι δεν κερδίζεται με τα λόγια. Αν δεν αλλάξει πρόσωπο
στα επόμενα παιχνίδια η ομάδα της Αραδίππου θα κινδυνέψει να χάσει και το τρένο για την 6άδα. Μετά τα όσα ακολούθησαν την ήττα από την ΑΕΚ οι περισσότεροι είχαμε ξεγράψει την Αγία Νάπα. Ουσιαστικά η ομάδα είχε εξοντωθεί
με την τιμωρία του προπονητή, του βοηθού προπονητή και
τα πρόστιμα. Τέθηκε νοκ-άουτ ο Ρόχας (τραυματισμός),
προέκυψε και η αποχώρηση του πρώτου σκόρερ της ομάδας
Γιώργου Κολοκούδια (Απόλλωνα). Κι όμως αυτή η ομάδα με
τα τόσα προβλήματα πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Ερμή και
απέδειξε ότι έχει το σθένος και τις αντοχές να παλέψει για το
στόχο της παραμονής. Δύο γκολ για την Αγία Νάπα πέτυχε
Τζούρτζουριτς και το γκολ του Ερμή ο Ονίλο.
Η Συνέχεια
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τους αγώνες της 19ης αγωνιστικής και ξεχωρίζουν δύο παιχνίδια, αυτό του Ερμή και
της ΑΕΛ στο Δασάκι και το Βαρωσιώτικο ντέρμπι μεταξύ
της Ανόρθωσης και της Νέας Σαλαμίνας. Οι πρωτοπόροι
Απόλλων και ΑΠΟΕΛ, αναμένεται ότι εύκολα ή δύσκολα θα
πάρουν το τρίποντο.
Συγκεκριμένα ο Απόλλωνας
θα φιλοξενήσει την Δόξα στο
Τσίρειο και ο ΑΠΟΕΛ τον
Εθνικό Άχνας στο ΓΣΠ. Λόγω
τιμωρίας της έδρας του ΑΠΟΕΛ
ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους.
Η Ομόνοια θα έχει για αντίπαλό της την Αγία Νάπα που
έκανε την μεγάλη έκπληξη πάνω
στον Ερμή και αναμένεται να
διεξαχθεί ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι στο Παραλίμνι.
Να θυμίσουμε ότι οι Αγιαναπίτες κέρδισαν τους ‘πράσινους’
μέσα στο ΓΣΠ με 1-2. Έτσι η Ομόνοια θέλει και τους βαθμούς και την ρεβάνς. Στη Λάρνακα η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει
τον Οθέλλο και θέλει το τρίποντο για να συνεχίσει να έχει
επαφή με τους πρωτοπόρους και να επιστρέψει στις επιτυχίες.
Μικρές Κατηγορίες
Με εκτός έδρας νίκες προχώρησαν οι δύο πρωτοπόροι του
πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου
και Πάφος που επικράτησαν του Ολυμπιακού και της Ομόνοιας Αραδίππου με 4-1, 1-0 αντίστοιχα. Η Ένωση είναι στην
κορυφή με 38 βαθμούς και ακολουθεί η Πάφος με 37 βαθμούς. Στην 3η θέση είναι ο Άρης που νίκησε πολύ δύσκολα
την ΑΕΖ με 2-1 και έχει 34 βαθμούς.
Στη λευκή ισοπαλία έμειναν μέσα στην Πόλη Χρυσοχούς
η τοπική ΕΝΑΔ απέναντι στην Καρμιώτισσα. Ο ένας βαθμός που πήραν οι φιλοξενούμενοι ήταν οδυνηρός αφού πέρασαν στην 4η θέση με 32 βαθμούς. Βαθμούς έχασε και η
Αναγέννηση Δερύνειας που μέσα στην έδρα της δεν κατάφερε ένα δαμάσει την Παρεκκλησιά και έμεινε στη λευκή
ισοπαλία (0-0). Δυσκολεύτηκε αλλά τελικά κατάφερε και
απέδρασε με το τρίποντο η Ελπίδα που νίκη μέσα στην Κυπερούντα την ΑΠΕΠ με 1-0. Στον πυθμένα της βαθμολογίας
είναι η ΑΠΕΠ με 4β., ενώ ένα σκαλί πιο πάνω είναι η Ομόνοια με 10β. Στην 12η ο Ολυμπιακός με 12β., στην 11η ο Διγενής με 14β., όσους έχει και η Παρεκκλησιά που είναι στην
10η θέση.
Γ΄ Κατηγορία
Το ΘΟΪ οδηγεί την κούρσα
Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Γ΄ Κατηγορίας εξακολουθεί να βρίσκεται το ΘΟΪ Λακατάμιας με το
πέρας και της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με 35
βαθμούς, αφού κέρδισε τον Αχυρώνα με 2-1. Στη δεύτερη
θέση είναι ο ΑΣΙΛ με 32β. που νίκησε τον Εθνικό Άσσιας με
4-0 και εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της ΠΑΕΕΚ που
έφερε ισοπαλία 2-2 και έμεινε στους 30β. Στραβοπάτημα και
για τον τέταρτο της κατάταξης ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα, ο οποίος
γνώρισε την ήττα από την Ορμήδεια με 2-0. Στον πυθμένα
είναι ο Φοίνικας.
Δ΄ Κατηγορία
Έμειναν στην ισοπαλία
Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι κορυφής μεταξύ της Ξυλοτύμπου και της Αλκής, στην παρουσία περίπου 700 οπαδών.
Η Αλκή είναι μόνη στην κορυφή με 39β. και ακολουθεί η Ξυλοτύμπου με 38 βαθμούς. n
16
ΤETAΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Στις 24 Απριλίου το Συνέδριο των Αντιπροσώπων
Tι είπαν... Tι έγραψαν
τη τακτική του συνεδρία στις 27 Ιανουαρίου το Γε- Οργάνωσης μας στη δικαιοσύνη για ανατροπή των μονονικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας ενέκρινε την διάστατων μέτρων κατά των δημοσίων υπαλλήλων εν ενερπρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής για πραγματο- γεία και συνταξιούχων. Οι θετικές προσδοκίες βασίζονται
ποίηση του φετινού 51ου Ετήσιου Συνεδρίου των Αντιπρο- τόσο στις σαφείς πρόνοιες του Κυπριακού δικαίου και σε
σώπων την Παρασκευή 24 Απριλίου, την εβδομάδα μετά την αποφάσεις που ήδη λήφθηκαν από Ανώτατο Δικαστήριο όσο
Εβδομάδα της Διακαινησίμου (του Πάσχα που φέτος θα και στην διογκούμενη κατακραυγή και αντίδραση κατά των
μέτρων λιτότητας που παρατηρείται στον Ευρωπαϊκό χώρο.
γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου).
Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων θα ασχοληθεί επίσης και
Το φετινό Συνέδριο είναι ενδιάμεσο και δεν θα προσκληθούν κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών με εξειδικευμένα θέματα που αφορούν το σύνολο των μελών
και άλλων οργανώσεων όπως και άλλοι επίσημοι οι οποίοι η μεγάλο μέρος του συνόλου και αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων και ωφελημάτων τους (επιδόπροσκαλούνται στο εναρκτήριο μέρος
ματα, διευκολύνσεις, άδειες, ιατροφαρματων επίσημων συνεδρίων των αντιπροΤο φετινό Συνέδριο
κευτική περίθαλψη). Υπενθυμίζεται ότι
σώπων, το οποίο είναι και το πρώτο στην
είναι ενδιάμεσο
στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων συζητριετή τους θητεία.
τούνται γενικά θέματα που αφορούν όλα
Ως ενδιάμεσο το φετινό Συνέδριο στο και θα ασχοληθεί
τα
μέλη και όχι εξειδικευμένα Κλαδικά.
μέρος των εργασιών του που αφορά πεμε
πεπραγμένα
Γενικά το Συνέδριο θα καταδικάσει και
πραγμένα θα ασχοληθεί μόνο με το
πάλι τους χειρισμούς της κρίσης με μέτρα
χρόνο που πέρασε από το προηγούμενο και διαδικαστικά
Συνέδριο. Ήδη προχωρά η ετοιμασία των
του τελευταίου χρόνου κατά των εργαζομένων και θα επαναλάβει τις διακηρυχθείσες θέσεις της Οργάπεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου τα
επαναβεβαιώνοντας
νωσης και του συνόλου του Συνδικαλιοποία μετά από την έγκριση τους σε ειστικού Κινήματος για στροφή προς τον
δική συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου πολιτική και δράσεις.
πλούτο και τους υπευθύνους για την
θα σταλούν έγκαιρα στους Επαγγελματικρίση οι οποίοι έχουν παραμείνει στο απυκούς Κλάδους και τα Επαρχιακά Τμήρόβλητο.
ματα για διανομή στους αντιπροσώπους
Στο Συνέδριο θα κατατεθούν και τα προγράμματα της Ορώστε να ετοιμαστούν για τις εργασίες του Συνεδρίου.
Στο Συνέδριο θα υποβληθούν επίσης για έγκριση και η Οι- γάνωσης μας για εξυπηρέτηση των μελών στον τομέα της
κονομική Έκθεση και ο Προϋπολογισμός της Οργάνωσης ευημερίας, στον οποίο συνεχίζεται και διευρύνεται η επιτυχημένη δράση της με την προσφορά ευκαιριών για θερινές
μας.
Τα πλαίσια και την πολιτική της δράσης της Οργάνωσης διακοπές. Εξαιρετικής σημασίας είναι και η συνεχώς επεμας στα θέματα που την απασχόλησαν στο χρόνο που πέ- κτεινόμενη προσφορά στα μέλη νηπιαγωγείων με ειδικές
ρασε θα δώσει στο Συνέδριο ο Γενικός Γραμματέας με την ει- τιμές και πλήρεις διευκολύνσεις. Έργο μείζονος εμβέλειας
σαγωγική του ομιλία ως βάση για συζήτηση και προγραμμα- στον τομέα αυτό είναι το πρότυπο νηπιαγωγείο που θα
αρχίσει να λειτουργεί από το επόμενο σχολικό έτος στο χώρο
τισμό για τους χειρισμούς στο χρόνο που ακολουθεί.
Στον κύριο κορμό της δράσης της Οργάνωσης μας τόσο του παλαιού κυβερνητικού τυπογραφείου. Συνεχίζονται με
στον περασμένο χρόνο όσο και σ’ αυτόν που ακολουθεί βρί- εντατικό ρυθμό τα έργα διαμόρφωσης του στεγασμένου και
σκονται ασφαλώς οι αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζό- του υπαίθριου χώρου και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ήδη
μενους από τα μέτρα που τους μονομερώς τους επιβλήθη- εκδηλωθεί από συναδέλφους στους γύρω εργασιακούς
καν για διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Αναμένεται ότι χώρους επιβεβαιώνει την πλήρη αξιοποίηση των πολλών
στα θέματα αυτά θα επικεντρωθεί και το φετινό Συνέδριο με διευκολύνσεων του. Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από συναειδική αναφορά στα αυθαίρετα μέτρα που επιβλήθηκαν δέλφους που εργάζονται στα Υπουργεία Οικονομικών,
Εσωτερικών, και Εργασίας και στους άλλους γειτονικούς χώστους εργαζόμενους στο δημόσιο.
Θετικές προσδοκίες αναμένονται από την προσφυγή της ρους. n
Η βιώσιμη λύση στο Κυπριακό αποτελεί τη
λυδία λίθο για ελληνοτουρκικές σχέσεις,
αλλά και για την ταραγμένη περιοχή μας.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Σ
Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα περνούν από την Κύπρο.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει ένα
σχέδιο για το χρέος που θα είναι αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο
Γιάννης Βαρουφάκης,
Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.
Απαιτείται ένα «νέο συμβόλαιο μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης» που θα έχει στο επίκεντρο την προώθηση μεταρρυθμίσεων,
Μισέλ Σαπέν,
Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.
Η διαμάχη ευρωζώνης-Ελλάδας αποτελεί
απειλή για την παγκόσμια οικονομία.
Τζορτζ Όσμπορν,
Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες
της ΕΕ για την Ελλάδα.
Κριστόμπαλ Μοντόρο,
Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας.
Μια σύγκρουση Βρυξελλών-Αθήνας θα βρει
τον Αλέξη Τσίπρα «χαμένο».
Μάρτιν Σουλτς,
Ετήσια Χοροεσπερίδα του προσωπικού
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
τις 9 Ιανουαρίου 2015 το προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποίησε την
ετήσια χοροεσπερίδα του στο ξενοδοχείο Holiday Inn.
Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής,
η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
Σ
σμού Αίγλη Παντελάκη, οι Διευθυντές των Τμημάτων, των
Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου και πολλοί συνάδελφοι.
Στην εκδήλωση μίλησαν προς το προσωπικό ο Υπουργός
και η Γενική Διευθύντρια, δίνοντας ευχές σε όλους για ένα
καλύτερο 2015 τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για τον
τόπο μας. Στη συνέχεια ακολούθησε σάτιρα και μουσική με
χορό. n
Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί λύση και
όχι ρήξη με τη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας.
Πιέρ Μοσκοβισί,
Επίτροπος Οικονομικών
Υποθέσεων της ΕΕ.
Tο Kρατικό Λαχείο
μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας
Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 837 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content