28η Ιανουαρίου 2015

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
∆είχνουμε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Αγαπάς την Κύπρο;
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1312 ETOΣ 50ον
Λευκωσία - Kύπρος
Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης:
Εκσυγχρονισμός ή οπισθοδρόμηση;
θεμελιακός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας στα 55
χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά
διαπιστωμένη και κοινά αποδεκτή πραγματικότητα.
Και τούτο γιατί η δημόσια υπηρεσία είναι ο πυλώνας στο
σχεδιασμό και κυρίως στην υλοποίηση και παρακολούθηση
της κυβερνητικής στρατηγικής για την επίτευξη των βασικών μας στόχων.
Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην
ΟΝΕ, η δημόσια υπηρεσία βρέθηκε μπροστά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο και νέες προκλήσεις.
Για αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων βασική
αρχή ήταν η αναδόμηση της κρατικής μηχανής, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και πιο αποδοτική. Στα πλαίσια αυτά λήφθηκαν διάφορα μέτρα, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη δημόσια
υπηρεσία και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
που παρέχονται στον πολίτη, με παράλληλη συγκράτηση
των λειτουργικών δαπανών και σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Παρόμοια εκσυγχρονιστικά μέτρα έλαβαν διαδοχικά και
όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι το 1971 είχαν μετακληθεί από τη Μεγάλη Βρετανία οι
Ο
Η ιστορική ευκαιρία και η μεγάλη ευθύνη
H Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Οι πολίτες
με μεγάλη πλειοψηφία, αποφάσισαν να
δώσουν σε ένα κόμμα της αριστεράς μια
ιστορική ευκαιρία τονίζει ΤΟ ΒΗΜΑ σε
άρθρο του. σελ. 3
Τα ξένα ΜΜΕ για τον Αλέξη Τσίπρα
Το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου τη Δευτέρα, με τις ευρωπαϊκές εφημερίδες να μιλούν για
ιστορική νίκη και τις απαρχές μίας
νέας πολιτικής εποχής στην Αθήνα σελ. 11
Ντέμης Ρούσσος: Το «παιδί της Αφροδίτης»
που μάγεψε τον κόσμο
Ο Ντέμης Ρούσσος ένας θρύλος της
διεθνούς και της ελληνικής μουσικής
έφυγε το βράδυ της Παρασκευής από
την ζωή σε ηλικία 68 χρονών μετά
από μακρόχρονη νοσηλεία σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα. σελ. 12
εμπειρογνώμονες G. Wilson, G. Creighton και Gregson, ενώ το 1978 είχε μετακληθεί ο κ. Allingham για
εκπόνηση σχεδίου για την
οργανωτική και βαθμολογική αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης
επί διακυβερνήσεως του
Γλαύκου Κληρίδη εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε το
Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ
στρατηγικής σημασίας Σχέδιο Αναμόρφωσης του Δημόσιου Τομέα. Κατά συνέπεια είναι παντελώς ανεδαφικός
και αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι η δημόσια υπηρεσία παρέμεινε στις παρωχημένες δομές του 1960.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω δεν διαφωνούμε ότι ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του επιτελικού
ρόλου της δημόσιας υπηρεσίας αποτελεί επιβαλλόμενη αναγκαιότητα. Αρκεί οι όποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση να είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου και να συνάδουν με τις αρχές της νομιμότητας και να οδηγούν σε
πραγματικές και ουσιαστικές βελτιώσεις στην όλη οργάνωση και λειτουργία της κρατικής μηχανής.
Στο μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε συμφωνηθεί
ανάμεσα σ’ άλλα όπως οι κυπριακές αρχές αναθέσουν τη
Πώς βλέπει
την εβδομάδα
ο ΜΑΘ
διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής έρευνας για ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης σε τακτά χρονοδιαγράμματα και στη βάση συμφωνημένων όρων εντολής.
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων υποχρεώσεων του
μνημονίου συναντίληψης με τους διεθνείς δανειστές μας η
μελέτη για εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση της δημόσιας
διοίκησης ανατέθηκε σε πρώτη φάση σε εμπειρογνώμονες
της Διεθνούς Τράπεζας και του UK National School of Government International, που, ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι
τίποτε άλλο από τα απομεινάρια του National School of
Government, το οποίο κατήργησε από το 2011 η αγγλική
κυβέρνηση, αφήνοντας ένα μέρος του, το International και
το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Defence Academy του
Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Με δεδομένο ότι πρόκειται για ανεξάρτητη εξωτερική
έρευνα, δεν συζητήθηκε οτιδήποτε στους θεσμοθετημένους
μηχανισμούς της ΜΕΠ. Κατά συνέπεια αποκλείστηκε ο
κοινωνικός διάλογος και δεν λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των
τεχνοκρατών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
Προφανώς οι πολυδιαφημιζόμενες μελέτες στηρίχτηκαν
στις μελέτες που ετοίμασαν οι «εμπειρογνώμονες» αυτοί για
το Κουρδιστάν, το Αφγανιστάν και την Αιθιοπία. Στις εισηγήσεις τους οι «λαμπροί» αυτοί εμπειρογνώμονες, μεταξύ
άλλων, προτείνουν τα ακόλουθα:
Συνέχεια στη σελ. 3
2
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
κεμβρίου 2014.
Ο Ζαννέτος Ιωάννου, Πρώτος Γεωργικός
Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από τις 18 Δεκεμβρίου 2014.
Η Μαρία Αβραάμ, Πρώτος Κτηνιατρικός
Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από τις 19 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Μάριος Δ. Χριστοδούλου, Πρώτος Δασικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 24
Δεκεμβρίου 2014.
Ο Σάββας Ιωαννίδης, Δασικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Κυριάκος Κύρου, Διευθυντής Τμήματος
Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 31
Δεκεμβρίου 2014.
Ο Κωνσταντίνος Αρακλείτης, Ανώτερος
Τεχνικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ελένη Πενταλιώτου (Παπαπαύλου),
Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου, Μετεωρολογικός Βοηθός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Χαράλαμπος Α. Στυλιανού, Αρχιδεσμοφύλακας, αφυπηρέτησε από τις 23 Δεκεμβρίου 2014.
H Ανδρούλλα Βλάμη-Νικολάου, Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 29
Δεκεμβρίου 2014.
Η Μαρία Σκιτίνη, Ιδρυματικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου
2014.
Η Χαρίκλεια Ζουμίδου, Ιδρυματικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Ορθόδοξος Ι. Ορθοδόξου, Ανώτερος
Εκπαιδευτής, Κέντρο Παραγωγικότητας,
αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Θωμάς Γ. Θωμά, Εκπαιδευτής, Ανώτερο
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ελένη Κοκή-Γρηγορίου, Επιθεωρητής
Εργασίας, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
31 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Πέτρος Κούκος, Αρχιεπιστάτης Χωριτικών Οδών, αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Χρίστος Μ. Μυλωνάς, Θηροφύλακας,
αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Φρίξος Βακανάς, Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης,
αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ
Η Δομνίκη Κωνσταντινίδου, Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηΠιστεύω οι εταίροι μας να προβληματιστούνε
ρέτησε
από τις 30 Δεκεμκι αν θα εντάξουν το Ισλάμ πολύ να τό σκεφτούνε
βρίου
2014.
γιατί, εξ όσων φαίνεται, άλλα αυτοί πρεσβεύουν
Ο Παύλος Παύλου, Βοηνα σφάζουν τους χριστιανούς, σ’ αυτό μόνο στοχεύουν!
θός
Κτηματολογικός ΛειΙσλαμικός φανατισμός έχει επικρατήσει
τουργός,
αφυπηρέτησε από
για ό,τι χριστιανικό να το εξαφανίσει,
τις
30
Δεκεμβρίου
2014.
αυτοί ποτέ δεν πίστεψαν σ’ αγάπη και ειρήνη
Η
Ελένη
Παρούτη,
Πρώγιατί το αιματοκύλισμα ο Αλλάχ τους πάντα εγκρίνει!!
τος
Διοικητικός
Λειτουργός,
Όθεν, Εγγλέζοι, Γερμανοί κι οι άλλοι Ευρωπαίοι
αφυπηρέτησε από τις 31 Δεπου το Ισλάμ από καιρό άρχισε να σάς καίει,
κεμβρίου
2014.
ξυπνήστε όσο είν’ νωρίς κι όχι ήξεις αφήξεις
Η
Ελευθερία
Λ. Σιέπη,
γιατί μονίμως θάχετε δυσάρεστες εκπλήξεις!!!
Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Kωστάκης Π. Iωαννίδης
Ο Κώστας Μανώλη, Διοι-
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο μ. Μιχαήλ Ι. Μιχαήλ, ο οποίος απεβίωσε
στις 14 Δεκεμβρίου 2014 και ο οποίος είχε
προαχθεί από την 1η Αυγούστου 2012 στη
θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 2ης
Τάξης (Χωρομετρίας) και του οποίου η πιο
πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από
το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην
ίδια θέση αναδρομικά από 1η Αυγούστου
2012 μέχρι την ημερομηνία θανάτου του.
Η Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, Έφορος Αρχαιοτήτων, προάγεται στη θέση Διευθυντή Τμήματος Αρχαιοτήτων, από τις 15
Δεκεμβρίου 2014.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
O Δημήτρης Σκουρίδης, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ψυχιατρικής), παραιτήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Άννα Πολυνείκη, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Ψυχιατρικής), παραιτήθηκε από
την 1η Ιανουαρίου 2015.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο Ιερώνυμος Αγιομαμίτης, Τελωνειακός
Λειτουργός Α', αφυπηρέτησε από τις 17 Δεκεμβρίου 2014.
Η Αθηνούλα Χωραΐτου-Γεωργιάδου, Τελωνειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
17 Δεκεμβρίου 2014.
Η Μαρία Κ. Νικολαΐδου, Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 17
Δεκεμβρίου 2014.
Ο Αλέξανδρος Γ. Κελβέρης, Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
19 Δεκεμβρίου 2014.
Η Χρυσταλλένη Κούττα-Λοΐζου, Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 17 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Χριστόφορος Τοχνίτης, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από τις 20 Δεκεμβρίου 2014.
Η Χρύσω Λοΐζου-Στυλιανού, Διευθυντής
Σχολής Κωφών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τις 19 Δεκεμβρίου 2014.
O Νίκος Ιακώβου, Ανώτερος Εκτελεστικός
Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τις 17 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Σωτήριος Προδρόμου, Βοηθός Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τις 18 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Γεωργάκης Νικολαΐδης, Επιθεωρητής
Αερολιμένα Α΄, αφυπηρέτησε από τις 18 Δε-
H ΣATIPA TOY K.Π.I.
κητικός Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε από
τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ελένη Μ. Σελίπα, Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30
Δεκεμβρίου 2014.
Ο κ. Ιωάννης Χρ. Βιολάρης, Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Στέλιος Σάββα, Πρώτος Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
Η Δήμητρα Χ. Καράλλη, Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
22 Δεκεμβρίου 2014.
H Μαρία Χρ. Μακρίδου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
H Ελένη Παναγιώτου, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 22 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Στυλιανός Κωνσταντίνου, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 23
Δεκεμβρίου 2014.
H Ελένη Ξενοφώντος, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
Η Στέλλα Αγαπίου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 22
Δεκεμβρίου 2014.
Η Ελισάβετ Χριστοφή, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 22
Δεκεμβρίου 2014.
O Λοΐζος Ι. Δημητρίου, Ανώτερος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
τις 17 Δεκεμβρίου 2014.
Η Στέλλα Α. Κωνσταντινίδου, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 18 Δεκεμβρίου 2014.
Η Μαρία Παντελή, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 18 Δεκεμβρίου 2014.
Η Σαλώμη Χατζηπαναγή, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 19 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Κώστας Κωνσταντίνου, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 17
Δεκεμβρίου 2014.
Ο Γεώργιος Λ. Ρούσου, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος
Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 17 Δεκεμβρίου 2014.
O Σάββας Νεοκλέους, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ψυχιατρικής), Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 20 Δε-
κεμβρίου 2014.
Ο κ. Μιχαήλ Χρ. Ευαγγέλου, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Χρυσταλλένη Χούρη, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιανουαρίου 2015.
Ο Ιωάννης Κ. Ιωάννου, Πρώτος Συνεργατικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Δεκεμβρίου 2014.
Ο Ανδρέας Παύλου, Γεωργικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, Ανώτερος
Κτηνιατρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Φωτεινή Τούμπα, Ανώτερος Κτηνιατρικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από τις 31
Δεκεμβρίου 2014.
Ο Φίλιππος Φιλίππου, Τελωνειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ελένη Χρ. Χριστοφίδου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Η Κωνσταντία Παπαστεφάνου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
H Μαρία Σταύρου, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Ανδρέας Χρ. Μακρυγιάννης, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Δεκεμβρίου 2014.
H Ολυμπία Σωκράτους, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
H Αγγέλα Αριστοτέλους, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
31 Δεκεμβρίου 2014.
H Αναστασία Παναγιώτου (Κωνσταντίνου), Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη
στους πιο κάτω διορισμούς: Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στη θέση Επαρχιακού Δικαστή, την Χριστιάνα Χατζηγεωργίου, την Δώνα Κωνσταντίνου και τον Χρίστο Ρασπόπουλο από τις 7 Ιανουαρίου 2015.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Ο Ανδρέας Πασχαλίδης, Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου, αφυπηρέτησε εθελοντικά
από τη Δικαστική Υπηρεσία από τις 22 Δεκεμβρίου 2014. n
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ)
Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.gla[email protected]
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: [email protected]
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας.
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066,
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: [email protected]
[email protected]
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
3
Aπόψεις και σχόλια
Η ιστορική ευκαιρία και η μεγάλη ευθύνη
H Ελλάδα από σήμερα γυρίζει σελίδα. Οι
πολίτες με μεγάλη πλειοψηφία, αποφάσισαν
να δώσουν σε ένα
κόμμα της αριστεράς
μια ιστορική ευκαιρία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ.
Τσίπρας αναλαμβάνουν τη μεγάλη ευθύνη να διαχειριστούν
τις τύχες της χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο.
Έχουν τώρα τη δυνατότητα να αποδείξουν
ότι μπορούν να υλοποιήσουν τις προεκλογικές υποσχέσεις, να διαμορφώσουν μια νέα
σχέση με την Ευρώπη. Η επόμενη μέρα προφανώς δεν θα είναι εύκολη. Τα ανοικτά μέτωπα είναι πολλά και οι προσδοκίες μεγάλες.
Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του αποδοκίμασε τα κόμματα που διαχειρίστηκαν ως
τώρα την κρίση. Μετά το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ
υπέστη μια σημαντική ήττα . Οι δύο μεγάλες παρατάξεις που τις τελευταίες δεκαετίες
διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας συρρικνώθηκαν δραματικά , καθώς οι πολίτες
τους καταλόγισαν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση της χώρας.
Είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα της αριστεράς καλείται τώρα να πάρει την ευθύνη
της διακυβέρνησης της χώρας. Να αποδείξει
στην πράξη ότι μπορεί πράγματι να κατανείμει πιο δίκαια τα βάρη της κρίσης, να διαμορφώσει μια νέα σχέση του κράτους με τον
πολίτη, χωρίς κομματικές και πελατειακές
εξαρτήσεις και κυρίως να διαπραγματευτεί
με καλύτερους όρους τη σχέση μας με τους
δανειστές μας.
Η επόμενη μέρα όμως πρέπει να είναι διαφορετική από αυτά που ζήσαμε στην προεκλογική περίοδο. Η πολωτική αντιπαράθεση, ο διχασμός, ο φόβος πρέπει να δώσουν
τη θέση τους στην ελπίδα όπως υποσχέθηκε
ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε μια στοιχειώδη
εθνική συνεννόηση. Γιατί η εμπειρία του
πρόσφατου παρελθόντος έχει αποδείξει ότι
κανένα κόμμα, όποια πλειοψηφία κι αν διαθέτει, όσο ισχυρό κι αν είναι δεν μπορεί από
μόνο του, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα
που ταλανίζουν τη χώρα.
Η ιστορική αυτή ευκαιρία, αλλά και η μεγάλη ευθύνη ανήκουν τώρα στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες του έδωσαν την εντολή, αλλά όχι
λευκή επιταγή, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο
κ. Τσίπρας. Η ελπίδα της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελλήνων , που συνοδεύει αυτή
την εντολή, είναι να τηρήσει πράγματι τις
υποσχέσεις του , για να τελειώσει επιτέλους
η αβεβαιότητα, για να μπορέσει η χώρα να
κοιτάζει το μέλλον και να ξεφύγει οριστικά
από τις αμαρτίες του παρελθόντος.
«ΤΟ ΒΗΜΑ»,
26.1.2015
l
Αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η εθνική συνεννόηση.
?
Οι εκλογές του θυμού και των αντιφάσεων
«Η οργή των Ελλήνων ήταν μεγαλύτερη
από τον φόβο για τις απρόβλεπτες αλλαγές
που θα επιφέρει μια κυβερνητική
αλλαγή.
Όμως, δεν χρειάζεται
να φθονεί κανείς τον
νικητή των εκλογών,
Αλέξη Τσίπρα. Κι αυτό,
επειδή τα κοινωνικά
του προγράμματα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν», σημειώνει ο Γκερντ Χέλερ, σε
ανάλυσή του στην γερμανική οικονομική
εφημερίδα.
«Ποτέ μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το 1974, δεν σφραγίστηκε μια εκλο-
γική διαδικασία από τόσο πολλά συναισθήματα», σημειώνει σε άρθρο του στην γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt ο
Γκερντ Χέλερ. Και συνεχίζει: «Την Κυριακή,
οι Έλληνες άφησαν να ξεσπάσουν ελεύθερα
μπροστά στην κάλπη η οργή και η αμφισβήτησή τους».
«Ο ηττηθείς πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν άφησε να πάει χαμένη καμία δυνατότητα για να προειδοποιήσει αναφορικά
με τις συνέπειες που θα είχε μια νίκη της ριζοσπαστικής Αριστεράς (...) Ακόμη κι από το
εξωτερικό, κυρίως από το Βερολίνο, έλαβαν
οι Έλληνες πολλές άμεσες ή έμμεσες... υπομνήσεις για να μην ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά αυτή η εκστρατεία φόβου δεν απέδωσε. Αποδείχθηκε αντιπαραγωγική. Μέχρις
εδώ, είπαν πολλοί ψηφοφόροι. Ο θυμός των
ανθρώπων ήταν μεγαλύτερος από τον φόβο
τους για τις απρόβλεπτες συνέπειες μιας κυβερνητικής αλλαγής».
Στη συνέχεια, ο αρθρογράφος αλλάζει
τόνο. «Αυτές οι εκλογές, όμως, δεν χαρακτηρίστηκαν μόνο από τον θυμό, αλλά και
από τις αντιφάσεις. Τα τρία τέταρτα των Ελλήνων, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, θέλουν να παραμείνει η χώρα τους στο ευρώ
και μάλιστα με κάθε κόστος. Το ίδιο ποσοστό, ταυτόχρονα, δεν συμφωνεί με την πολιτική λιτότητας και μεταρρυθμίσεων, που
θα διασφαλίσει την παραμονή της χώρας
στην ευρωζώνη. Ο δε ΣΥΡΙZΑ αποτελεί την
ενσάρκωση αυτής της αντίφασης».
Και καταλήγει, όσον αφορά στην επόμενη
μέρα: «Ο Τσίπρας κέρδισε καθαρά τις εκλογές. Πρέπει, όμως, να χαίρεται γι’ αυτό; Η
αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να τον
ζηλεύουμε. Διότι με ή χωρίς πλειοψηφία, με
ή χωρίς εταίρο στην κυβέρνηση, ο Τσίπρας
πρέπει να κάνει εκπτώσεις. Τα ουτοπικά κοινωνικά του προγράμματα, που υποσχέθηκε
στην προεκλογική εκστρατεία, δεν μπορούν
να χρηματοδοτηθούν. Αυτό το γνωρίζουν
και πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ».
Δημιουργία Μηχανισμών Παραπόνων/Διοκητικού Δικαστηρίου
Κατά τους «εμπειρογνώμονες» τα υφιστάμενα χρονοβόρα μέσα αντίδρασης/ προσφυγής των υπαλλήλων, δημιουργούν συγκρουσιακά προβλήματα στο χώρο εργασίας, αποθαρρύνουν το προσωπικό και δημιουργούν
ψηλά διοικητικά κόστη. Με τη σοφία που
τους διακρίνει εισηγούνται την εισαγωγή
εναλλακτικών, λιγότερο συγκρουσιακών, και
απλών/ανεπίσημων μηχανισμών υποβολής
παραπόνων/ενστάσεων υπαλλήλων εναντίον αποφάσεων για διορισμούς, προαγωγές
και άλλες διοικητικές αποφάσεις (π.χ. επίτροπο, διαμεσολαβητή, διοικητικό δικαστήριο). Γίνεται περαιτέρω εισήγηση να εξεταστεί η δυνατότητα να ανατεθεί στην ΕΔΥ
ρόλος πρωτοβάθμιας εξέτασης παραπόνων
εναντίον αποφάσεων για διορισμούς/προαγωγές.
Με τη συγκεκριμένη πρόταση καταργείται και το άρθρο 146 του Συντάγματος, δυνάμει του οποίου η αναθεωρητική δικαιοδο-
σία για εκδίκαση προσφυγών ανήκει στην
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Να
σημειωθεί ότι η ανάθεση της εκδίκασης μιας
Προσφυγής σε Δικαστή ή Δικαστές γίνεται
μόνο για σκοπούς ευχερέστερης διεκπεραίωσης του έργου του Δικαστηρίου.
Δεν γνωρίζουμε αν και για την πρόταση
τους αυτή οι εμπειρογνώμονες καθοδηγούνται και πάλιν από την προηγούμενη τους εμπειρία στο Κουρδιστάν ή την Αιθιοπία Επίσης δεν καθορίζεται με σαφήνεια ο νέος
ρόλος και οι εξουσίες της ΕΔΥ, ούτε και θωρακίζεται η ΕΔΥ απέναντι στις πολιτικές παρεμβάσεις.
Αυτές, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι οι εισηγήσεις των «εμπειρογνωμόνων» για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Εισηγήσεις που για κάθε καλόπιστο κριτή σίγουρα δεν οδηγούν σε εκσυγχρονισμό και
αναβάθμιση, αλλά σε απορρύθμιση και οπισθοδρόμηση. n
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
26.1.2015
l
Όντως υπάρχει και θυμός και αντιφάσεις.
Όσο, όμως, υπάρχει ζωή, υπάρχει κι ελπίδα.
?
Συνεννόηση και ανανέωση
Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και μια αποτυχία των αστικών πολιτικών δυνάμεων. Ευχή όλων είναι να μπορέσει η νέα
κυβέρνηση να φέρει σε πέρας τη σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους και δανειστές
χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την παραμονή της
χώρας στην Ευρωζώνη. Είναι βέβαιο, πάντως, ότι χωρίς εσωτερική εθνική συνεννόηση
η χώρα θα είναι λιγότερο ισχυρή. Η φιλοευρωπαϊκή υπεύθυνη αντιπολίτευση οφείλει να
συναινέσει σε όποια σωστά ενδέχεται να
κάνει η νέα κυβέρνηση. Θα περάσουμε όμως
δύσκολες ημέρες και εβδομάδες και ο τόπος
θα χρειασθεί μια ισχυρή Κεντροδεξιά και μια
ενωμένη Κεντροαριστερά. Η ανανέωση
προσώπων, ιδεών και πολιτικών είναι αναγκαία σε αυτούς τους δύο χώρους. Στην
εποχή των έκτακτων συνθηκών και ραγδαίων εξελίξεων ο τόπος δεν μπορεί να μείνει χωρίς αξιόπιστες, δυναμικές εναλλακτικές λύσεις.
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
26.1.2015
l
Απόλυτα ορθή η προσέγγιση. n
Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης:
Εκσυγχρονισμός ή οπισθοδρόμηση;
Συνέχεια από σελ. 1
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων της ΕΔΥ
Με το σκεπτικό ότι με βάση το υφιστάμενο καθεστώς της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας (ΕΔΥ), τα μέλη της, είναι πιθανό
να υπόκεινται σε έντονες πιέσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτικών
παρεμβάσεων (ρουσφέτι), γίνεται εισήγηση
όπως η ΕΔΥ περιοριστεί σε εποπτικό/ρυθμιστικό ρόλο και η ευθύνη για τη διαχείριση
των ανθρώπινων πόρων να αποκεντρωθεί
στα διάφορα Υπουργεία (προσλήψεις, προαγωγές και αξιολόγηση προσωπικού), για να
«σπάσει» το μονοπώλιο της ΕΔΥ.
Για το σύστημα προαγωγών οι «εμπειρογνώμονες» εισηγούνται η αξιολόγηση και
προαγωγή υπαλλήλου να γίνεται από ομάδα
(panel) στην οποία θα μετέχουν ο άμεσα
προϊστάμενος, υπάλληλος επαγγελματίας σε
θέματα διοίκησης προσωπικού και ένας
υπάλληλος που κατέχει θέση ανώτερη κατά
δύο επίπεδα της υπό πλήρωση θέσης.
Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά όσον αφορά το διορισμό της
πιο πάνω ομάδας (panel), ούτε και πως διασφαλίζεται το ανεπηρέαστο των προσώπων
αυτών. Επισημαίνεται περαιτέρω πως για να
υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εισήγηση θα
πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 125(1) του
Συντάγματος που προβλέπει με σαφήνεια ότι
η ΕΔΥ είναι η μόνη αρχή με αρμοδιότητα για
τη διενέργεια διορισμών και προαγωγών στη
δημόσια υπηρεσία, αλλά και η σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην απόφαση
της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Άννα Ηλία και
άλλοι v. Δημοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 884,
τονίστηκε ξεκάθαρα ότι «η ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας αποκλείεται από το Σύνταγμα». Περαιτέρω η Πλήρης Ολομέλεια τόνισε ότι «αποκλείεται, έτσι, θεσμικά η
πολιτική επιρροή στη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας».
4
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ
ΣελIδΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIκΑΣ
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία
της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UICC), που εκπροσωπεί 280 οργανώσεις σε 90 χώρες του κόσμου. Η εκστρατεία
ενημέρωσης κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου
δίνει έμφαση στην πρόληψη και στη διαπίστωση ότι το 43% των καρκίνων μπορούν να
αποφευχθούν με τις εξής προϋποθέσεις:
• Περιβάλλον χωρίς τσιγάρο για τα παιδιά
και τους νέους.
• Φυσική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή δίαιτα και αποφυγή παχυσαρκίας.
• Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον
ήλιο.
• Πληροφόρηση για τα εμβόλια που προλαμβάνουν μορφές καρκίνου.
Με τη λέξη «καρκίνο» χαρακτηρίζουμε ένα
σύμπλεγμα νόσων που σχετίζονται με τον
ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και την ανοργάνωτη ανάπτυξη των προσβεβλημένων κυττάρων. Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο 7 εκατομμύρια
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 11 εκατομμύρια νοσούν, το 70% των οποίων σε
χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος.
Απόσπασμα από το Χαιρετισμό του
Υπουργού Υγείας Φίλιππου Πατσαλή για
την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου
«...Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, 7,6 εκατομμύρια θάνατοι προκλήθηκαν από τον καρκίνο το 2008.
Έως το 2030 εκτιμάται ότι οι θάνατοι, συνεπεία του καρκίνου, θα αγγίξουν τα 11 εκατομμύρια. Αριθμοί που κατατάσσουν τον
καρκίνο ως τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου, μετά τις καρδιοπάθειες.
Στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο αριθμός των περιστατικών
καρκίνου από το 1998 έως το 2011 προσέβαλε 30340 άτομα.
Η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι ένας
αγώνας δύσκολος και μακρύς. Γι’ αυτό και με
το φετινό σύνθημα της εκστρατείας «Μπο-
Η
ρούμε!», ο στόχος είναι να ενημερωθούμε για
την ασθένεια χωρίς φόβο και προκαταλήψεις,
μεταφέροντας το ουσιώδες μήνυμα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και της ανακουφιστικής φροντίδας.
Κεντρικό μήνυμα της φετινής εκστρατείας
είναι ότι η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μέτρο πρόληψης του καρκίνου, αφού το
90% των περιστατικών καρκίνου των πνευμόνων οφείλεται αποκλειστικά στις επιπτώσεις από το κάπνισμα.
Ο αριθμός των καπνιστών, μάλιστα, είναι
τέτοιος που πλέον το κάπνισμα χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
ως επιδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί του μεγέθους του προβλήματος: τα επόμενα 25 χρόνια εκτιμάται
ότι ο ετήσιος αριθμός θανάτων από το κάπνισμα, θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια. Στον
αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και μη καπνιστές εξαιτίας των νόσων που προκλήθηκαν
από την έκθεση στον καπνό τσιγάρων.
Μπροστά σε αυτή την κοινωνική μάστιγα,
το Υπουργείο Υγείας ακολουθώντας τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
έχει αναπτύξει ένα πολυσχιδές πλαίσιο δράσεων που στοχεύει:
(1) στην πρόληψη και τη μείωση της κατανάλωσης του καπνίσματος σε όλες τις ηλικίες,
(2) στην παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης προς τους καπνιστές να διακόψουν
το κάπνισμα,
(3) στην προώθηση ενός περιβάλλοντος
ελεύθερου από καπνό των τσιγάρων, και
(4) στη διαφώτιση σε υψηλού κινδύνου
ομάδες του πληθυσμού.
Τα προγράμματα διακοπής του καπνίσματος τα οποία το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει
με στόχο τη μείωση των καπνιστών στη χώρα
μας έχουν αγκαλιαστεί ενθέρμως από τους
πολίτες, εξέλιξη η οποία είναι άκρως ενθαρρυντική. Τα προγράμματα αυτά που προσφέρονται από τις Κλινικές Διακοπής του
Καπνίσματος, είναι άμεσα προσβάσιμα και
προσφέρονται δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι Κλινικές Διακοπής του Καπνίσματος ανταποκρίθηκαν τη διετία 2013-2014 σε 495 αιτήματα
πολιτών. Λόγω δε του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τους πολίτες για
συμμετοχή, οι Κλινικές μας έτυχαν αναδιάρθρωσης και επέκτασης σε όλες τις επαρχίες
και έχουν ενισχυθεί σημαντικά με ανθρώπινο
δυναμικό.
Η προσπάθεια αυτή του Υπουργείου
Υγείας για μείωση των καπνιστών επεκτείνεται. Σήμερα με στόχο να καλύψει και άτομα
νεαρής ηλικίας, το Υπουργείο Υγείας προχωράει εφαρμόζοντας τα προγράμματα διακοπής του καπνίσματος σε όλα τα στρατόπεδα
της Εθνικής Φρουράς και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πρόσθετα, η επικύρωση της Σύμβασης
Πλαισίου για τον Έλεγχο του Καπνού του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και οι
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Πράσινη Βίβλο, αποτελούν εργαλεία για το Υπουργείο Υγείας το οποίο
προχώρησε στην ετοιμασία Στρατηγικής για
τον έλεγχο του καπνίσματος. Η Στρατηγική
αυτή βασίζεται στην πρόληψη, στη θεραπεία
και στην προώθηση περιβάλλοντος ελεύθερου από καπνό με νομοθετικά και άλλα
μέτρα.
Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθέτηση για
έλεγχο του καπνίσματος που απαγορεύει το
κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους
και που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στην
Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2010, αποτελεί
έναν από τους κύριους πυλώνες του πολυσχιδούς Στρατηγικού Σχεδίου που εφαρμόζουμε.
Με τις αναφορές αυτές και καλώντας σας
να αγκαλιάσουμε τη φετινή εκστρατεία,
εξαγγέλλω τη σειρά διαλέξεων με θέμα «Η
διακοπή του καπνίσματος ως μέτρο πρόληψης του καρκίνου». Ευχή μου οι διαλέξεις
αυτές να αποτελέσουν το εφαλτήριο που θα
ευαισθητοποιήσουν ακόμη περισσότερους
καπνιστές στο ευεργέτημα διακοπής του καπνίσματος, επιλέγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο
τη ζωή.
Διότι μαζί «Μπορούμε!» n
Πρόσκληση της Europa Donna
Η διακοπή του καπνίσματος ως μέτρο Πρόληψης του Καρκίνου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου 4 Φεβρουαρίου, σας προσκαλούμε
στις διαλέξεις που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και
Φίλων με θέμα: «Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ».
ΛΑΡΝΑΚΑ - Τετάρτη 28 Ιανουρίου, 6.00μ.μ. Αίθουσα Αμερικάνικης Ακαδημίας, Λεωφ.
Γρηγόρη Αυξεντίου 32.
ΠΑΦΟΣ - Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 6.00μ.μ. Ξενοδοχείο Αλμύρα, Λεωφ. Ποσειδώνος 12.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ -Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, 6.00μ.μ. Αίθουσα εκδ. Δημαρχείο Παραλιμνίου,
Αντώνη Παπαδοπουλου 6.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, 6.00μ.μ. Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου, Αγία
Παρασκευή. n
Όσα μου έμαθε η εργαζόμενη μαμά μου
Olga Mecking καταγράφει με
αγάπη και νοσταλγία όλα όσα έμαθε
από τη σκληρά εργαζόμενη μητέρα
της, σ’ ένα κείμενο που δικαιώνει όλες τις
μαμάδες που… τρέχουν και δεν φτάνουν! Η
«Οι εργαζόμενες μητέρες ανησυχούν για
πολλά. Πώς θα τα προλάβουν όλα; Πώς δεν
θα χάσουν τη διάθεση και την ενέργειά τους;
Και, κυρίως: πώς θα επηρεάσει η επιλογή
τους να δουλέψουν τα παιδιά τους;
Κανείς δεν αναγνωρίζει όσο εγώ την αξία
των εργαζόμενων μαμάδων. Η μητέρα μου
εργαζόταν σκληρά και, ταυτόχρονα, ήταν το
θεμέλιο του σπιτιού και της οικογένειας.
Παρ’ όλο που εγώ έγινα μαμά-νοικοκυρά, η
μητέρα μου, μου έδωσε αμέτρητα μαθήματα
ζωής…
Κάνε αυτό που αγαπάς
Ο αδερφός μου κι εγώ μάθαμε να αγαπάμε
αυτό που κάνουμε. Ο μπαμπάς και η μαμά
μας, λάτρευαν τις δουλειές τους κι εμείς, μεγαλώσαμε θεωρώντας αυτονόητο ότι για να
κάνεις κάτι πρέπει να σου αρέσει πολύ. Η
μαμά μου, μου έμαθε να αντιμετωπίζω με
πάθος και όρεξη κάθε τι που κάνω – από το
πιο μικρό, ως το πιο μεγάλο. Γιατί, αν υπάρχει τουλάχιστον ένα πράγμα που αγαπάμε να
κάνουμε, τότε η ζωή μας γίνεται λίγο πιο φωτεινή.
Δούλεψε σκληρά
Η μητέρα μου δεν ήταν μόνο έξυπνη και
ικανή. Δούλευε εξαιρετικά σκληρά και δεν
συμβιβαζόταν με τίποτα λιγότερο από την
τελειότητα. Και είχε δίκιο, γιατί η σκληρή
δουλειά ανταμείβει! Μπορεί κανείς να θέλει
να είναι άριστος στη δουλειά του γιατί την
αγαπά ή να δουλεύει σκληρά για να επιβιώσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Η μητέρα
μου, μου έμαθε ότι πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας και να δίνουμε τον εαυτό μας σε ό,
τι κι αν κάνουμε! Και είχε δίκιο!
Νοιάσου για τον εαυτό σου
Η μητέρα μου χρειαζόταν χρόνο για τον
εαυτό της –το ίδιο και εγώ! Αυτός είναι ο
λόγος που πήγα τα παιδιά μου στον παιδικό
σταθμό, παρ’ όλο που δεν εργάζομαι. Δεν
λειτουργώ καλά αν δεν βρω λίγο χρόνο μέσα
στη μέρα για τον εαυτό μου και συμμερίζομαι όλες τις μαμάδες που έχουν την ίδια
ανάγκη. Οι ανάγκες μας είναι το ίδιο σημαντικές με τις ανάγκες των παιδιών μας. Είναι
απλά πολύ ευκολότερο να αγνοήσουμε τις
δικές μας.
Μην κρίνεις ποτέ τις άλλες μαμάδες
Η μητέρα μου ήταν ο τύπος του ανθρώπου
που δεν ενδιαφέρεται για το τι κάνουν ή τι
λένε οι άνθρωποι γύρω της. Ήθελε να δουλεύει και να είναι καλή σ’ αυτό που κάνει.
Ποτέ δεν την άκουσα να μιλάει αρνητικά ή
να ασκεί κριτική σε άλλες μητέρες που είχαν
επιλέξει να μη δουλέψουν. Ήταν της γνώμης
ότι ο καθένας κάνει ό, τι καλύτερο μπορεί με
βάση τις συνθήκες και τις περιστάσεις, τις
ευκαιρίες και τις δυνατότητές του. Πίστευε
ότι κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από την
αρνητική κριτική. Και πιστεύω ότι αξίζει να
υιοθετήσει κανείς τη φιλοσοφία της.
Γίνε πρότυπο για τα παιδιά σου
Μια φίλη κάποτε μου είπε ότι ο μόνος
λόγος για τον οποίο δουλεύει είναι ότι έχει
κόρες. Είναι σημαντικό να αποδείξεις στις
κόρες σου –και στους γιους- ότι οι μανούλες
μπορούν να δουλέψουν αν το θέλουν. Εγώ
επέλεξα να μείνω σπίτι για να μεγαλώσω τα
παιδιά μου, γι’ αυτό φροντίζω να τους μιλάω
συχνά για τους ρόλους των δύο φύλων.
Χάρη στη μητέρα μου, μπορώ να τους πω:
«Φυσικά και οι μαμάδες μπορούν να εργαστούν! Η γιαγιά σας, για παράδειγμα, δούλευε πολύ!». Μια γυναίκα πρέπει να είναι
ανεξάρτητη –αυτό το έμαθα από την μαμά
μου.
Το να έχεις εργαζόμενη μαμά είναι ευλογία. Χωρίς τη μητέρα μου δεν θα ήξερα ότι
αν δουλέψουμε σκληρά, όλα τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν! Αν είστε εργαζόμενη μαμά, θυμηθείτε σας
παρακαλώ ότι, όχι μόνο δεν βλάπτετε τα
παιδιά σας, αλλά στο μέλλον θα σας ευγνωμονούν επειδή αποτελέσατε πρότυπο και έμπνευση γι΄αυτά!» n
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
5
AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
σε διαφορετική περίπτωση - αν δηλαδή ο
αποθανόντας συνείσφερε στο εν λόγω Ταμείο - δικαιούταν ποσοστό σύνταξης στην
Υπόθεση αρ. 1096/2012
τάξη του 75%.
Ανδρούλα Νικολαΐδου
Το Γενικό Λογιστήριο με επιστολή του
v.
ημερ. 6.7.2012 απέρριψε και το νέο αίτημα,
Δημοκρατίας
με αποτέλεσμα την καταχώριση της υπό
κρίση προσφυγής.
16 Ιανουαρίου, 2015
Η προσφυγή βασίστηκε σε δεκαεννέα (19)
νομικά σημεία, τα οποία προωθήθηκαν σε
τέσσερις ενότητες. Ότι δηλαδή η προσβαλΤα γεγονότα
Η αιτήτρια είναι χήρα του πρώην υπαστυ- λόμενη πράξη και/ή απόφαση (α) αντίκειται
νόμου Αλέξανδρου Νικολαΐδη, ο οποίος στους περί Συντάξεων Νόμους του 1997, (β)
αντιστρατεύεται την αρχή της ίσης μεταχείαπεβίωσε στη Λεμεσό στις 22.2.2012.
Αμέσως μετά το θάνατο του συζύγου της, ρισης, (γ) εκδόθηκε υπό καθεστώς πλάνης
η αιτήτρια, υπέβαλε αίτηση για σύνταξη περί τα πράγματα και είναι προϊόν μη επαρχήρας αποθανόντα κρατικού υπαλλήλου, η κούς έρευνας, και (δ) λήφθηκε κατά παράοποία απορρίφθηκε με επιστολή της Γενικής βαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και,
Λογίστριας ημερ. 2.5.2012 με το αιτιολογικό επιπρόσθετα, είναι παράνομη αφού προότι ο σύζυγος της «. είχε επιλέξει με ανέκ- σκρούει στα άρθρα 21(3), 24(1), 26(1) και/ή
κλητη εκλογή του, όπως μη υπαχθεί στις πρό- 28, 38, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51 και 52 του
νοιες του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου
(Αρ.2) Νόμου 18/1967, ο οποίος προνοούσε τη Νόμου του 1999.
Η βασική θέση της αιτήτριας ήταν ότι πλημεταβίβαση της σύνταξης δημοσίου υπαλλήροί
τις προϋποθέσεις των άρθρων 35, 36, 37
λου σε περίπτωση θανάτου του».
και 38 του περί Συντάξεων
Το Γενικό Λογιστήριο, εξεΝόμου
του
1997
τάζοντας την αίτηση της αιτήτριας ημερ. 1.3.12, διαπίστωσε Δυνάμει των προ- (Ν.97(1)/1997) για λήψη σύνταξης χηρείας σε ποσοστό
ότι το όνομα του αποθανόντα νοιών του εν λόπεριλαμβανόταν στο μητρώο γω άρθρου η αιτή- 37,5% της σύνταξης του αποθανόντα και ότι με το Νόμο
που τηρούσε για κρατικούς
αυτό έχει καταργηθεί ο
τρια
δικαιούται
υπαλλήλους οι οποίοι με ανέκκλητη δήλωσή τους επέλεξαν ανάλογο ποσοστό Ν.18/1967 επί του οποίου βασίστηκαν οι καθ΄ ων η αίτηση
να μην υπαχθούν στις διατάσύνταξης,
κατάγια απόρριψη της αίτησής της.
ξεις του Νόμου 18/67. Δηλαδή
Η απόφαση του δικαστηεπέλεξαν να μην καταβάλλουν ληξη που προδιαρίου
εισφορές στο Ταμείο Χηρών γράφει και την
Το δικαστήριο ακυρώνονκαι Ορφανών (στο εξής το Τατύχη
της
προσφυτας
την επίδικη διοικητική
μείο) και ως εκ τούτου σε περίπράξη
αποφάνθηκε ότι:
πτωση θανάτου τους η σύν- γής χωρίς να παρία.
Εξέτασα
τις εκατέρωθεν
ταξή τους δεν θα μεταβιβαζό- σταται ανάγκη για
θέσεις
οι
οποίες
έχουν κοινό
ταν στις χήρες και στα
εξέταση
και
των
σημείο
αναφοράς
τους
εξαρτώμενα τέκνα τους. Είναι
Ν.18/1967
και
Ν.
97(1)/1997,
στη βάση αυτής της πραγματι- υπόλοιπων λόγων
με τους διαδίκους να συμφωκότητας που το Γενικό Λογι- ακύρωσης.
νούν, αφενός, ότι η αιτήτρια
στήριο απέρριψε την αίτηση
δεν δικαιούται σε σύνταξη χητης αιτήτριας για σύνταξη χηρείας βάσει του Ν.18/1967 και,
ρείας, παρόλο που η δήλωση
αφετέρου, ότι ο Νόμος αυτός καταργήθηκε
που υπόγραψε ο αποθανόντας δεν εντοπίαπό το Ν.97(1)/1997. στηκε. Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά
Με τη λήψη της απορριπτικής επιστολής,
πόσο η αιτήτρια απέκτησε δικαίωμα σύνη αιτήτρια ζήτησε μέσω δικηγόρων επανεταξης χηρείας βάσει του άρθρου 38(1) του
ξέταση του αιτήματος της στη βάση, ουσιαΝόμου, το οποίο δεν είχε προηγουμένως, ή
στικά, ότι ο Ν.18/1967 είχε καταργηθεί από
κατά πόσο είναι ορθή η θέση των καθ΄ ων η
τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997
αίτηση ότι δεν απέκτησε τέτοιο δικαίωμα.
(Ν.97(1)/1997) και σύμφωνα με τις πρόνοιες
Θέση που περιέχεται και στην επιστολή τους
του εν λόγω Νόμου δικαιούταν εν πάση πεημερ. 6.7.12 προς τους δικηγόρους της αιτήριπτώσει σύνταξη χηρείας σε ποσοστό 37,5%
τριας.
της σύνταξης του αποβιώσαντος συζύγου
β. Έχω μελετήσει το Νόμο με τη δέουσα
της. Και αυτό, στην περίπτωση που ο σύζυπροσοχή και κατά την άποψη μου η προσοχή
γος της είχε υπηρετήσει χωρίς εισφορές στο
θα πρέπει να στραφεί αποκλειστικά στην ερΤαμείο Συντάξεων Χηρών και Ορφανών, ενώ
μηνεία του άρθρου 38(1) του Νόμου το
οποίο, για σκοπούς χορήγησης σύνταξης χηρείας, διακρίνει τους αποθανόντες υπαλλήλους σε δύο κατηγορίες. Σ΄ αυτούς που κατά
τη διάρκεια της υπηρεσίας τους κατέβαλλαν
εισφορές στο Ταμείο και σ΄ αυτούς που δεν
κατέβαλλαν. Και στην μεν πρώτη περίπτωση
αναγνωρίστηκε στη χήρα δικαίωμα σύνταξης χηρείας σε ποσοστό 75% της σύνταξης
του αποθανόντα συζύγου της και στη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή ο σύζυγός της
υπηρέτησε χωρίς εισφορές όπως είναι και η
εξεταζόμενη περίπτωση, 37,5%. Καταλήγω
επομένως ότι δυνάμει των προνοιών του εν
λόγω άρθρου η αιτήτρια δικαιούται ανάλογο
ποσοστό σύνταξης, κατάληξη που προδιαγράφει και την τύχη της προσφυγής χωρίς να
παρίσταται ανάγκη για εξέταση και των υπόλοιπων λόγων ακύρωσης.
Υπόθεση αρ. 1423/2012
Ανδρέας Σαμουήλ
v.
ΑνΑΔ
12 Ιανουαρίου, 2014
Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή ο Αιτητής αμφισβήτησε τη νομιμότητα της απόφασης της
Καθ΄ ης η αίτηση, η οποία εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
ημερομηνίας 17.8.2012 και με βάση την
οποία το Ενδιαφερόμενο Μέρος διορίστηκε,
στα πλαίσια επανεξέτασης, στη Μόνιμη
Θέση Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
(ΑνΑΔ).
Η επίδικη θέση είναι θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και η διαδικασία πλήρωσής της απετέλεσε αντικείμενο μακράς δικαστικής διαμάχης. Αποτέλεσμα και της δεύτερης ακυρωτικής απόφασης ήταν η
επανεξέταση της πλήρωσης της επίδικης
θέσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ
διεξήγαγε προφορική εξέταση των δύο υποψηφίων και αποφάσισε, με πλειοψηφία, στις
29.8.2011, τον επαναδιορισμό του Ενδιαφερόμενου Μέρους στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑνΑΔ, αναδρομικά από την
ημερομηνία του πρώτου διορισμού του στη
θέση, δηλαδή από τις 27.12.2001 και με τους
ίδιους όρους διορισμού που ίσχυαν κατά τον
ουσιώδη χρόνο. Η απόφαση αυτή προωθήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να ληφθεί η εκ του
Νόμου (περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμοι του 1999-2007 και περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμοι του 1990-
2007) απαιτούμενη έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου. Σε συνεδρία του ημερομηνίας
25.5.2012 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ. Σχετική δημοσίευση έλαβε χώρα στην Επίσημη Εφημερίδα
ημερ. 17.8.2012. Το Ενδιαφερόμενο Μέρος
απεδέχθη τον πιο πάνω διορισμό με επιστολή του ημερ. 22.8.2012. Είναι ο τελευταίος αυτός διορισμός που αποτελεί και το
αντικείμενο της παρούσας προσφυγής.
Νομικοί ισχυρισμοί
Ο Αιτητής ήγειρε σειρά λόγων ακύρωσης.
Πιο συγκεκριμένα, επικαλέστηκε πλάνη της
ΑνΑΔ ως προς τη διαφορά στην προφορική
εξέταση, πλάνη ως προς τα κριτήρια αρχαιότητας και της διαφοράς στην απόδοση
στην προφορική εξέταση, πλάνη ως προς το
στοιχείο της πείρας και υποβάθμιση της σημασίας του ως κριτήριο που προσθέτει στην
αξία και ανεπίτρεπτα υπέρμετρη απόδοση
σημασίας στην προφορική εξέταση των υποψηφίων.
Η ΑνΑΔ απέρριψε τους υπό αναφορά λόγους ακύρωσης, προβάλλοντας περαιτέρω
ότι ενήργησε εντός των ευλόγων ορίων της
διακριτικής της ευχέρειας και ότι η ληφθείσα
απόφαση είναι σύννομη και εύλογα επιτρεπτή υπό το φως των γεγονότων που την καλύπτουν.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προσφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Το διορίζον διοικητικό όργανο έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να μην αποδίδει
σε περιπτώσεις θέσεων ψηλά στην ιεραρχία
ουσιαστική σημασία στο κριτήριο της αρχαιότητας, αλλά να προσδίδει αυξημένη βαρύτητα στην απόδοση των υποψηφίων στις συνεντεύξεις, όταν η προσωπικότητα και οι
ικανότητες του υποψηφίου είναι σημαντικές
ιδιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης.
β. Χωρίς αμφισβήτηση η υπό κρίση θέση
ήταν η πιο ψηλή στην ιεραρχία της ΑνΑΔ και
τα καθήκοντα της καθιστούσαν την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα
αξιολόγησης και στοιχείο άμεσα συναρτώμενο με την αξία.
γ. Καταληκτικά, δεν εντοπίζεται να εμφιλοχώρησε οποιαδήποτε πλάνη στην όλη διαδικασία πλήρωσης της επίδικης θέσης. Η
προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογείται με
επάρκεια και υποστηρίζεται από τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη. Η δε επιλογή ως
καταλληλότερου του Ενδιαφερόμενου Μέρους ήταν εντός των ευλόγων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της ΑνΑΔ και δεν έχει καταδειχθεί έκδηλη υπεροχή προς όφελος του
Αιτητή, ούτως ώστε και να δικαιολογείται
επέμβαση του Δικαστηρίου προς αναθεώρηση της επίδικης απόφασης. n
6
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ετυμολογικά επίκαιρα: εκλογομανία «ψηφοφαγία» - κάλπικος - κομματοκρατία
Του Γεωργίου Μπαμπινιώτη,
Καθηγητή της Γλωσσολογίας
και τ. Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αθηνών
πό ‘ΤΟ ΒΗΜΑ’ αναδημοσιεύουμε
επίκαιρο άρθρο για εκλογικούς όρος
του καθηγητή της Γλωσσολογίας και
τ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργίου Μπαμπινιώτη.
Μια και βρισκόμαστε και πάλι σε περίοδο
εκλογών (που ενδημούν στη χώρα μας), ας
αναχθούμε σε μερικές αδρομερείς πτυχές ορισμένων βασικών «εκλογικών λέξεων», για να
πάρουμε μια ιδέα των περιπετειών τους.
Εκλογές. Ηδη το γεγονός ότι η λέξη εκφέρεται σε πληθυντικό στα Ελληνικά και σε
διάφορες γλώσσες (αγγλ. elections, γαλλ.
élections, γερμ. Wahlen) δηλώνει μια αίσθηση «πλησμονής», μια ιδιαίτερα σημαντική
διαδικασία εκλογής κυβερνητών, δηλ. διαχειριστών τής ζωής ενός λαού. Διαδικασία κοινοβουλευτικών εκλογών με τη σημερινή
μορφή καθιερώνεται μόλις τον 17ο αιώνα.
Και γίνεται μεν λόγος για «εκλογή αρχόντων»
ήδη στον Πλάτωνα (Πολιτεία 535a6), αλλά
πρόκειται για «επιλογή» μάλλον και όχι για
εκλογή, ίσως επειδή η ανάδειξη σε διάφορα
αξιώματα στην Αθηναϊκή δημοκρατία διενεργείτο κυρίως διά κληρώσεως. Το ίδιο το
ρήμα εκλέγω σημαίνει «επιλέγω, διαλέγω»,
ενώ ο εκλογεύς είναι «ο συλλέκτης φόρων», ο
«εφοριακός!» (το ρήμα εκλογέω σημαίνει
«συλλέγω», ενώ τοεκλογούμαι σημαίνει
«ζητώ συγγνώμη», απολογούμαι που λένε
στην Κύπρο (από το αγγλ. apologise, δάνειο
από την Ελληνική με άλλη βεβαίως σημασία).
Αρα το εκλέγω (διά ψηφοφορίας σε εκλογές),
όπως και το εκλογές (διαδικασία εκλογών)
είναι νεότερες σημασιολογικές δηλώσεις με
ειδικό πλέον θεσμικό περιεχόμενο, ενώ το
σημερινό εκλογέαςπήρε από το εκλογές νέο
περιεχόμενο, τη σημερινή του σημασία (ανασημασιολόγηση). Βεβαίως, η εκλογομανία
μας χρονολογείται ως λέξη από το 1889, ενώ
το σχόλιο (1895) τής εφημερίδας «Αστυ» για
τον νεολογισμό εκλογεύομαι (προσφεύγω σε
εκλογές), ότι «Οι Ελληνες ο μάλλον πολιτι-
A
κολογών και εκλογευόμενος λαός τής υφηλίου», έστω στην υπερβολή του, φαίνεται ότι
μάς χαρακτηρίζει και σήμερα.
Ψήφος. Εν πρώτοις, η ψήφος (θηλυκό), το
αρσενικό (ο ψήφος) είναι νεότερος τύπος από
τα πολλά αρσενικά ουσιαστικά σε -ος (π.χ. ο
λόγος, ο κήπος, ο τόπος). Πολύ συχνή αρχαία
λέξη (πβ. π.χ. Πλάτωνος Τίμαιο 51d : «ώδε
ουν την γ’ εμήν αυτός τίθεμαι ψήφον»), που
αρχικά σήμαινε «πετραδάκι, βότσαλο, χαλίκι», υλικό που χρησιμοποιούσαν για αρίθμηση και υπολογισμό, αργότερα δε και για
δήλωση προτίμησης σε εκλογές ή αποφάσεις
(ρίχνονταν σε υδρία και καταμετρώνταν
μετά), χρωματισμένα μάλιστα λευκά (υπερψήφιση) ή μαύρα (καταψήφιση). Στα κείμενα
τής αρχαίας έχουν μεγάλη συχνότητα λέξεις
όπως ψήφος, ψηφίζω, επιψηφίζω/διαψηφίζω
(θέτω σε ψηφοφορία), καταψηφίζομαι (καταψηφίζω), ψήφισις, επιψήφισις, καταψήφισις,
ψηφοφόρος, ψηφοφορώ /ψηφηφορώ, ψηφοφορία/ψηφηφορία, ψηφοθήκη (κάλπη). Παρατράγουδα σε ψηφοφορίες φαίνεται ότι
γεννήθηκαν από παλιά, όπως δηλώνει η λ.
ψηφοποιός, που δήλωσε αυτόν που παραποιεί
ή αλλοιώνει ψήφους κατά την ψηφοφορία.
Αργότερα, από τον 12ο αιώνα μαρτυρείται
και λ.ψηφοφαγώ, που δίνει αφορμή στον Αδ.
Κοραή να γράψει στα Ατακτά του «ψηφοφαγεί· εκείνος όστις, χαριζόμενος ή δωροδοκούμενος, εκλέγει τον ανάξιον εκλογής δίδων την
ψήφον του. Εκ τούτου δυνάμεθα να πλάσωμεν
και επίθ. ψυχοφάγος, ψηφοφάγονονομάζοντες
τον αδίκως ψηφοφορούντα, τον τρεφόμενον
από ψήφους. Τ’ όνομα είναι χρήσιμον εις ημάς,
τώρα μάλιστα, ότε η ελευθερία μάς έδωκε και
των αρχαιρεσιών την άδειαν, εκ τής οποίας δυνατόν να γεννηθή και ο πειρασμός τής ασεβούς ψηφοφαγίας».Τελικά, και ψηφοφαγία
υπήρξε, αφού από το 1850 μαρτυρείται η ψηφοθηρία, που την ευνοεί, με ψηφοθήρες να
εμφανίζονται γλωσσικά από το 1870. Στα
χρόνια που ακολούθησαν (τέλη 19ου αιώνα)
εμφανίστηκαν και ψηφοκάπηλοι και ψηφοκάτοχοι καιψηφομεσίται και ψηφοπώλαι και ψηφοπαραγωγοί και ψηφοδεσπόται καιψηφούχοι, ακόμη και ψηφοπαζαρίτες! Ο διεκδικών
θέση που προϋπέθετε εκλογή, ο «υπό
ψήφον» τελών, ονομάστηκε στους ελληνι-
Υποτροφίες προσφέρει το CIIM
για Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
π’ ευκαιρία των 25 χρόνων από την
ίδρυσή του, το Cyprus International
Institute of Management (CIIM) προσφέρει στα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ και τις οικογένειες τους πέντε πλήρεις τετραετείς υποτροφίες σε αριστούχους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που, εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης ή άλλων λόγων, δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν για πρώτο πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Οι υπότροφοι θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνέντευξης και οι επιτυχόντες θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα του CIIM για την
απόκτηση πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που αρχίζει στις 16 Φεβρουάριου του
2015.
Οι επιτυχόντες θα τυγχάνουν πλήρους
υποτροφίας καθ’ όλη την διάρκεια της τε-
Ε
τραετούς φοίτησης τους δεδομένου ότι διατηρούν άριστη επίδοση.
Το CIIM BBA είναι ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή
αριστεία με την πρακτική εξάσκηση, την προσωπική ανάπτυξη με την επαγγελματική ανέλιξη, την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη και τη διοικητική επιστήμη με τις
ηθικές αξίες.
Το πρόγραμμα του CIIM προσφέρει ευκαιρίες για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων
όπως το ACA, ACCA και το CIMA.
Η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου. Περισσότερες
πληροφορίες, κριτήρια επιλογής και αιτήσεις
στην ιστοσελίδα www.ciim.ac.cy/bba ή στο
τηλέφωνο 22462246 ή στο email: [email protected]. n
στικούς χρόνους υπόψηφος και υποψήφιος
(ιδίως για εκκλησιαστικά αξιώματα) και η
ενέργεια τής υποψηφιότητας δηλώθηκε με το
ρήμα υποψηφίζομαι «είμαι υποψήφιος».
Κάλπη. Η σημασία τής κάλπης ως ψηφοδόχου είναι ήδη αρχαία. Κάλπη και κάλπις (ιδος) ήταν η υδρία, ένα δοχείο για ποικίλες
χρήσεις (ακόμη και τεφροδόχης), μια μορφή
στάμνας, που αναδιαμορφώθηκε σε στάμνα
με σχισμή στο επάνω μέρος για να λειτουργεί
ως ψηφοδόχος (η λ. ψηφοδόχος είναι νεότερη
λόγια λέξη). Αυτή η κάλπη δεν συνδέεται
ετυμολογικά με την ομόηχη αρχαία επίσης
λέξη κάλπη, που σήμαινε τον τροχασμό, τον
καλπασμό (ομόρριζη τού καλπάζω). Αντίθετα, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, έχει
άμεση σχέση με μια σειρά λέξεων που σχετίζονται με τις εκλογές στη χώρα μας, τη λέξηκαλπονόθευση (1855) και καλπονοθεύω
(1870) με παράγωγα όπως καλπονοθεία,καλπονοθευτής, καλπονοθευτικός. Αλλά προς
γλωσσική παρηγορία μας δεν έχει ηκάλπη
μας καμία (γλωσσική εννοώ) σχέση με το
κάλπικος. Αυτή προήλθε από το κάλπηςπου
είναι δάνειο από την Τουρκική, από το τουρκ.
kalp, το οποίο σήμαινε «απατεώνας, υποκριτής».
Κόμμα. Εκλογές χωρίς κόμματα δεν νοούνται. Οι αρχαίοι Ελληνες, μολονότι βαθύ-
τατα πολιτικοποιημένοι, δεν χρησιμοποιούσαν τη λέξη κόμμα. Η λέξη αυτή, από το
κόπτω, είχε κυρίως τη σημασία «κομμάτι» και
«κομμένο νόμισμα» και στο γραπτό κείμενο
δήλωσε το γνωστό σημείο στίξεως, το
«κόμμα». Η σημερινή σημασία τού κόμματος
- τηρουμένων πάντα των αναλογιών - δηλωνόταν από λέξεις όπως μερίς και φ(ρ)ατρία.
Σποραδικά, λ.χ. στον Μ. Βασίλειο («τότε αρχιερείς ενεδείκνυντο και Φαρισαίοι και παν
εκείνο το κόμμα το Ιουδαϊκόν») και στον λεξικογράφο τού 5ου αιώνα, τον Ησύχιον
(«κόμμα καινόν· ου μόνον επί τού νομίσματος,
αλλ’ ήδη και επί των καινών πολιτών»), αναφέρεται η λέξη κόμμα με παραπλήσια προς τη
σημερινή σημασία. Ισως αυτή η παράδοση
συνετέλεσε στην απόδοση τής γαλλικής, θεσμικής πλέον, λέξης partie με τη λ. κόμμα
αντί τής λέξης μερίς. Στα τέλη πάλι τού 19ου
αιώνα μια ομοβροντία λέξεων εκφράζει
γλωσσικά το πολιτικό κλίμα. Σταχυολογώ
μερικά από τον Κουμανούδη: κομματοκρατία,
κομματομιξία, κομματαρχία, κομματοσύνη,
κομματοδουλοσύνη - κομματίτις, κομματοζυγός, κομματοδεσπότης, κομματικομαθέστατος.
Τελικά, όπως γράφουν ήδη δύο ελληνικές
εφημερίδες τής περιόδου 1895-1897, μήπως
«η Ελλάς κομματοκρατείται»; n
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
7
Υποσχέσεις του Υπουργού Υγείας για λύση προβλημάτων
μετά τη στάση εργασίας των Νοσηλευτών την Παρασκευή
ραγματοποιήθηκε την περασμένη
Παρασκευή δίωρη στάση εργασίας
στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού ως μέτρο διαμαρτυρίας για την έλλειψη
κλινών στα ΤΑΕΠ με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα. Την ανακοίνωση των μέτρων
ακολούθησε ανακοίνωση για σύσκεψη του
Υπουργού Υγείας στα νοσηλευτήρια αλλά
μετά από συσκέψεις που έγιναν με το Νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΑΕΠ και αφού συζητήθηκαν και σταθμίστηκαν όλα τα δεδομένα, αποφασίστηκε να μην ανασταλούν τα
μέτρα με την επισήμανση από το Νοσηλευτικό προσωπικό ότι θεωρεί αυτό το πρόβλημα ως την κορυφή του παγόβουνου.
Ταυτόχρονα οι συνδικαλιστικοί φορείς,
αποφάσισαν να μην παραστούν στη σύσκεψη
που συγκάλεσε ο ΥΠ. Υγείας όμως τον ενημέρωσαν τόσο γραπτώς όσο και προφορικά,
ότι μετά τη στάση εργασίας ήσαν διαθέσιμοι
να συζητήσουν και να καταθέσουν τις θέσεις
και απόψεις όχι μόνο για το συγκεκριμένο
πρόβλημα αλλά και για τα υπόλοιπα πολύ
σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν το Νοσηλευτικό προσωπικό.
Σε επίστολή του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού επισημάνθηκαν και
γραπτώς τα ακόλουθα προς τον Υπουργό:
1) Η έλλειψη κλινών και η παρατεταμένη
παραμονή ασθενών στα ΤΑΕΠ αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα όμως το τελευταίο καιρό
έχει επιδεινωθεί χωρίς την εξεύρεση οποιασδήποτε οριστικής λύσης.
2) Διαπιστώνουμε ότι ούτε εκ μέρους σας,
ούτε και εκ μέρους των άλλων αρμοδίων,
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το μέγεθος του
προβλήματος καθώς διαφαίνεται ότι δεν
υπάρχει διάθεση, κατά τη γνώμη μας, επίλυσης του προβλήματος με δικαιολογητικό την
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ και της αυτονόμησης
των κρατικών νοσηλευτηρίων.
3) Ως νοσηλευτικό προσωπικό δεν είμαστε
διαθέσιμοι να καταστούμε συνεργοί σε αυτή
τη κατάσταση, η οποία επιβαρύνει περαιτέρω
την υγεία των ασθενών που παραμένουν για
πολλές ώρες στα τροχήλατα των ΤΑΕΠ (ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των σοβαρά
ασθενών με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα).
4) Η πιο πάνω κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα και την αδυναμία εξυπηρέτησης νέων
ασθενών που προσέρχονται, με κίνδυνο απώλειας ζωών σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού.
Τονίστηκε στον Υπουργό ότι αν μέσα στις
Π
επόμενες 24 ώρες δεν επιλαμβανόταν του θέματος, ώστε να τροχοδρομηθούν λύσεις, το
Νοσηλευτικό Προσωπικό των ΤΑΕΠ των
δύο νοσοκομείων θα κατέλθει στη δίωρη
στάση εργασίας την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 από τις 08:00 μέχρι τις 10:00.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση με
σκοπό την αποσυμφόρηση του Τμήματος
Πρώτων Βοηθειών, την αμεσότερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την εξεύρεση λύσεων
σε χρονίζοντα προβλήματα που εμποδίζουν
την απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων
νοσηλευτηρίων, πραγματοποιήθηκε το πρωί
της Παρασκευής σύσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπό τον Υπουργό Υγείας.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός ανέφερε ότι η συνάντηση,
που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της
Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και της
Διεύθυνσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και των νοσηλευτών, δεν περιορίστηκε μόνο στην επίλυση του προβλήματος
της υπερπληρότητας κλινών, αλλά λήφθηκαν
και ουσιαστικές αποφάσεις που θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Ο Υπουργός, ανάφερε ότι επειδή η επιθυμία του είναι η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη
και ενίσχυση της διοίκησης και των Λειτουργών Υγείας σε αυτή τη τιτάνια προσπάθεια
που όλοι καταβάλλουν, θα μεταφέρει το Γραφείο του κάθε Δευτέρα και σε ένα νοσηλευτήριο. Σκοπός είναι κάθε Δευτέρα, αλλά και
κάθε μέρα εάν χρειαστεί, η από κοινού εξέταση από τη διευθυντική ομάδα του Υπουργείου Υγείας και τη διευθυντική ομάδα του
εκάστοτε νοσηλευτηρίου, των πιο σοβαρών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια.
Σε σχέση με την άμβλυνση του προβλήματος της υπερπληρότητας των κλινών, ο
Υπουργός ανέφερε πως μέτρα που έλαβε η
Καταδίκη εταιρείας για παραβάσεις
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
το πλαίσιο της αρμοδιότητάς του το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας
«VOUROS PROTEIN INDUSTRIES LIMITED» που παρέβηκε τις διατάξεις των Περί
Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2013.
Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2014 την εταιρεία σε πρόστιμο
Σ
€2550 και τον Αντώνη Βούρο, εκ των Διευθυντών της, σε πρόστιμο €2550 για λειτουργία αδειοδοτούμενης εγκατάστασης κατά
παράβαση των Νόμων.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε στις 21.10.2008 την εγκατάσταση
αξιοποίησης σφάγιων και ζωικών απορριμμάτων για την παραγωγή κρεαταλεύρων
στην Κοφίνου, χωρίς να τηρεί τους όρους της
Άδειας Εκπομπής. n
Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, υπήρξαν αποδοτικά και συνέβαλαν
στην εξομάλυνση του προβλήματος.
Τέτοια μέτρα, μεταξύ άλλων, αφορούν
στην έγκυρη αναχώρηση των ασθενών που
έχουν λάβει εξιτήριο από τις Πρώτες Βοήθειες ούτως ώστε να μην παρατηρείται καθυστέρηση στην αποδέσμευση κλινών, τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργαστηριακών και
απεικονιστικών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η διάγνωση και η
θεραπεία, την καλύτερη διαχείριση των κλινών αλλά και τη λήψη καλύτερων διοικητικών δράσεων.
Ανάφερε επίσης ο Υπουργός ότι τις 450
κλίνες που διαθέτει το Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας η κάθε κλίνη μετρά και είναι πολύ
σημαντική, γι’ αυτό και πέραν από τα άμεσα
μέτρα, θα ληφθούν και διαχρονικότερες λύ-
σεις που αφορούν σε καλύτερες διοικητικές
δράσεις. Δηλαδή, η Διοίκηση πρέπει να παρεμβαίνει αποφασιστικά ούτως ώστε να
εφαρμόζονται οι διοικητικές αποφάσεις και
το νοσοκομείο να γίνει πιο λειτουργικό και
κάλεσε τις διοικήσεις των νοσηλευτηρίων να
ασκούν, όπως είπε καλύτερη διοίκηση.
Ο Υπουργός Υγείας είπε ακόμη ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε όλους ανεξαιρέτως
τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσηλευτήρια και με παρεμβάσεις του θα υποστηρίζει
και θα ενισχύει ώστε να γίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που πρέπει να
γίνει. Στόχος είναι να βρεθεί λύση στα προβλήματα. «Όλοι οι εργαζόμενοι, και στο
Υπουργείο Υγείας και στα δημόσια νοσηλευτήρια, είμαστε μία ομάδα. Και ως τέτοια
ομάδα οφείλουμε και πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά και με συνεργασία.» Ευχαρίστησε τους νοσηλευτές που έχουν αναδείξει αυτό το πρόβλημα. Ο Κλάδος των Νοσηλευτών είπε, είναι ένα βασικό κομμάτι στη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτό
αναμένει πως οι νοσηλευτές θα συμμετάσχουν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις που θα
πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ευχαρίστησε, επίσης, τους γιατρούς οι
οποίοι έχουν διάθεση να εργαστούν με ζήλο.
Όλοι, πρόσθεσε, μαζί να εργαστούμε ως μια
ομάδα για να επιλύσουμε τα μεγάλα αυτά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια
νοσηλευτήρια τη δύσκολη αυτή οικονομική
συγκυρία που διέρχεται ο τόπος μας. n
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΗΝΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Η Συνεργατική Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ δέχεται
αιτήσεις από μέλη, για τη χορήγηση εξήντα (60) νέων υποτροφιών για τις σπουδές των
τέκνων τους, σε πανεπιστήμια ή πολυτεχνεία στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
1. Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης
Δικαιούχοι θα είναι τέκνα μελών της Εταιρείας που πληρούν τους πιο κάτω όρους:
(α) Έχουν αποφοιτήσει από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό τουλάχιστο
18 (στα 20) και διαγωγή Κοσμιωτάτη, ή κατέχουν πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις GCE, σε όχι λιγότερα από τρία θέματα A LEVEL από τα οποία τουλάχιστο το
ένα να είναι με βαθμό Β και τα υπόλοιπα δύο με βαθμό C,
και
(β) Να φοιτούν στο δεύτερο έτος σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.
2. Αριθμός και ύψος υποτροφιών
Θα παραχωρούνται ετησίως εξήντα (60) υποτροφίες ύψους €1.500,00(χίλια πεντακόσια ευρώ) / έκαστη μόνο μια φορά.
3. Κατανομή αριθμού υποτροφιών
Η κατανομή των (60) υποτροφιών μεταξύ των αποφοίτων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και κατόχων Πιστοποιητικών Επιτυχίας στις εξετάσεις G.C.E., γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων κάθε κατηγορίας, που πληρεί την ελάχιστη βαθμολογία (όπως καθορίζεται στο σημείο 1).
4. Επιλογή των δικαιούχων
Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων αξιολογούνται από την Επιτροπεία της Εταιρείας και
κατατάσσονται σε σειρά επιτυχίας με μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση
(Γενικό βαθμό απολυτηρίου ή πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις GCE) ως αναφέρεται στο σημείο (1) πιο πάνω.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραλάβουν το σχετικό έντυπο από τα Καταστήματα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας, το οποίο μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά
θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015.
14 Ιανουαρίου 2015
Από την Επιτροπεία
8
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Κύπριοι των γραμμάτων και των τεχνών στα Κυπριακά γραμματόσημα
ε τη νέα οριστική σειρά γραμματοσήμων του 2014 - 2015 που κυκλοφορεί στις 4 Φεβρουαρίου προβάλλονται και τιμούνται από τα Κυπριακά
Ταχυδρομεία άνθρωποι των γραμμάτων, της
επιστήμης και της τέχνης που γεννήθηκαν
πριν από το 1920 και οι οποίοι τίμησαν την
ιδιαίτερη τους πατρίδα, την Κύπρο με το
έργο και τη δράση τους στον αιώνα που μας
πέρασε.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1900 και πέθανε το 1994. Μεγάλος ζωγράφος του
οποίου το όνομα ταυτίστηκε με τη σύγχρονη
κυπριακή τέχνη. Αποτύπωσε στον καμβά
του τον αυθεντικό κόσμο της Κύπρου και δίδαξε ως καθηγητής τέχνης γενεές γενεών
στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου και σε
σχολεία της Λευκωσίας και ανέδειξε νέους
καθώς και παραγνωρισμένους λαϊκούς ζωγράφους. Ανέπτυξε πλούσια κοινωνική και
πολιτιστική δράση. Ως μέλος της Εταιρείας
Κυπριακών Σπουδών, εργάστηκε για τη συλλογή έργων λαϊκής τέχνης και την οργάνωση
του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης του οποίου
ήταν Διευθυντής από την ίδρυσή του. Τα
έργα του παρουσιάστηκαν σε πολλές ατομικές, ομαδικές και θεματικές εκθέσεις και σήμερα κοσμούν πολλές πινακοθήκες της Κύπρου και της Ελλάδας. Σ’αυτόν είναι αφιερωμένο από το φίλο του νομπελίστα ποιητή
Γιώργο Σεφέρη το ποίημά του «Λεπτομέρειες
στην Κύπρο.» Το 1993 τιμήθηκε από την Κυπριακή Πολιτεία με το Αριστείο Γραμμάτων
και Τεχνών.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στο Τσέρι το 1908 και πέθανε
στο Βουκουρέστι το 1968. Σημαντικός,
στρατευμένος στην αριστερά, ιδεολόγος
ποιητής, που υπηρέτησε με συνέπεια τις
αρχές της ειρήνης και της συναδέλφωσης
των λαών. Είναι αδελφός του μεγάλου Κύπριου πεζογράφου Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη. ΄Εδρασε αρχικά στην Αίγυπτο, όπου
βρισκόταν η οικογένειά του και από νεαρή
ηλικία συμμετείχε δραστήρια σε κοινωνικούς
αγώνες καθώς και στον αντιναζιστικό αγώνα
κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το καλοκαίρι του 1947 ήλθε και εγκαταστάθηκε στην
Αμμόχωστο και μετά στο Βουκουρέστι, για
να επανέλθει στην Κύπρο μετά την ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο κράτος το 1960.
΄Εγραψε τόσο στον παραδοσιακό όσο και
στον ελεύθερο στίχο. Η ρωμαλέα ποίησή του
χαρακτηρίζεται από βαθειά πίστη και αγάπη
για τον άνθρωπο και την ιδιαίτερη του πατρίδα Κύπρο. Αποκορύφωμα της ποίησής
του είναι το ποιήμά του «Κυπριακή Συμφωνία». Εκτός από την ποίηση ασχολήθηκε,
επίσης, με τη δημοσιογραφία και την κριτική.
ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΙΑ
Γεννήθηκε στο Κάιρο το 1894 από γονείς
κυπριακής καταγωγής και πέθανε το 1957
στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε μετά τη 1914.
Δημοσίευσε χρονογραφήματα στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» της Αλεξάνδρειας για
θέματα κοινωνικά, αλλά και άρθρα για τη
θέση της γυναίκας στην κοινωνία, για την
εκπαίδευση, καθώς και βιβιλιοκριτικές. Δημοσίευσε επίσης ταξιδιωτικές εντυπώσεις για
την Κύπρο και τη Ελλάδα, όπως και μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων. Στο Β΄ Παγ-
Μ
κόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως εθελόντρια
νοσοκόμα στα τμήματα του ελληνικού στρατού της Μέσης Ανατολής. Απέστειλε χιλιάδες εμψυχωτικές επιστολές στους φαντάρους που πολεμούσαν στο μέτωπο και που
αποστέλλονταν σ’αυτούς μαζί με τις κάλτσες
και τα πουλόβερ ή με άλλες επιστολές που
δημοσίευε με την υπογραφή «Αδελφή του
στρατιώτη». Στο διάστημα 1939-1956, συνεργαζόταν με το περιοδικό «Κυπριακά
Γράμματα» στο οποίο δημοσίευσε συνολικά
26 διηγήματά της. Επίσης εξέδωσε βιβλίο με
χρονογραφήματα και άλλα βιβλία με διηγήματα και νουβέλλες. Τα έργα της απέσπασαν
ευνοϊκές κριτικές από επιφανείς καλλιτέχνες
της εποχής της.
ΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Γεννήθηκε το 1892 στη Λάρνακα όπου
φοίτησε στην εκεί Αστική Σχολή και στο
τότε πεντατάξιο ημιγυμνάσιο της ίδιας
πόλης. Εργάστηκε προσωρινά ως δάσκαλος
και αργότερα ως υπάλληλος της Μητρόπολης Κιτίου. Σε νεαρή ηλικία μετοίκησε στην
Αθήνα όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής
του. Πέθανε το 1979. Στην Αθήνα επιδόθηκε
στη λογοτεχνία και όλες του οι επαγγελματικές δραστηριότητες σχετίζονταν με το βιβλίο. ΄Ιδρυσε βιβλιοπωλείο, τον εκδοτικό
οίκο «Λογοτεχνία» και εξέδιδε το λογοτεχνικό περιοδικό «Πνευματική Ζωή». Υπήρξε
ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών της οποίας διετέλεσε γενικός
γραμματέας και πρόεδρος. Συμμετείχε πολύ
ενεργά στην πνευματική ζωή της Αθήνας.
Θεωρείται πολύ σημαντικός Κύπριος πεζογράφος που έχει να επιδείξει ογκώδες πεζογραφικό έργο. Εκτός από διηγήματα και μυθιστορήματα, έγραψε ταξιδιωτικά, θεατρικά
έργα, χρονογραφήματα, ομιλίες και αρκετές
μελέτες για πνευματικά θέματα. Τα έργα του
είναι κυρίως κοινωνικά και θρησκευτικά,
αντλημένα από την παράδοση και γι’ αυτό
χαρακτηρίστηκε ως «ο πεζογράφος των
φτωχών και ταπεινών, των τίμιων και των
καλών ανθρώπων.»
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΟΪΖΙΑ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1855 και πέθανε
το 1942. Διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα στη
Λεμεσό και αργότερα σπούδασε στη Σμύρνη
και την Κωνσταντινούπολη. Μετά το 1878
ήλθε στην Κύπρο και άρχισε την εκπαιδευτική της σταδιοδρομία, διακριθείσα για τις
πολύτιμες υπηρεσίες της στην εκπαίδευση
κοριτσιών. Διετέλεσε Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Λεμεσού (1878 – 1914) και καθηγήτρια θρησκευτικών (1914 – 23). Εκτός
από τη σημαντική παιδαγωγική της δράση,
πρόσφερε πολλά και ως φεμινίστρια στα κοινωνικά δρώμενα, συμβάλλοντας στη χειραφέτηση της γυναίκας. Ανέπτυξε πλούσια
κοινωνική και πνευματική δράση. Ίδρυσε γυμναστήριο θηλέων στη Λεμεσό με την ονομασία “Παλλάδιον” και εξέδιδε στην περίοδο
1924 – 1936 ομώνυμο πνευματικό περιοδικό.
Ίδρυσε επίσης το πρώτο γυναικείο σωματείο
στη Λεμεσό. Θεωρείται η πρώτη Κύπρια λογοτέχνιδα που έζησε και δημιούργησε στην
Κύπρο. Εκτός από την ποίηση, έγραψε θέατρο, σχολικά βοηθήματα και παιδαγωγικές
μελέτες. Τα έργα της είναι, βασικά, εθνικού
και παιδαγωγικού περιεχομένου, η δε ποίησή
της είναι λυρική και πατριωτική. Η ψυχή της
ήταν πάντα η Κύπρος και καρδιά της η γυναίκα και τα δικαιώματά της.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Γεννήθηκε στην Άχνα το 1909 και πέθανε
το 1997. Εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ερευνητής και λαογράφος. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διακρίθηκε σ΄ όλα τα στάδια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως εκπαιδευτικός για τη σαφήνεια και τη μεθοδικότητα
της διδασκαλίας του και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους μαθητές του. Στο διάστημα
1960 – 1963, διορίστηκε ως πρώτος πρέσβης
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο.
Έδωσε πάρα πολλές διαλέξεις σε σωματεία,
συλλόγους στη Κύπρο και το εξωτερικό,
καθώς και σε Πανεπιστημιακά διεθνή συνέδρια σε θέματα λαογραφικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, γλωσσολογικά, εκπαιδευτικά
κ.α. Γιγαντιαίο είναι το συγγραφικό του
έργο, που επικεντρώνεται στην Κύπρο και το
οποίο τον έχει αναδείξει σε κορυφαίο πνευ-
ματικό δημιουργό. Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι
το πεντάτομο έργο του “Η Αρχαία Κύπρος
εις τας Ελληνικάς Πηγάς”, που βραβεύτηκε
από την Ακαδημία Αθηνών και τον Ελληνικό
Πνευματικό Όμιλο Κύπρου. Το 1965 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα του Πανεπιστήμιου
Αθηνών. Έτυχε και άλλων πολλών διακρίσεων, τόσο στην ιδιαίτερη του πατρίδα όσο
και στο εξωτερικό.
ΛΟΪΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Γεννήθηκε το 1895 στην Πάφο και πέθανε
το 1950. Λόγιος, ιστοριοδίφης και ερευνητής, παιδαγωγός και εκδότης, υπήρξε αξιόλογος πνευματικός και κοινωνικός παράγοντας στη γενέτειρά του, την οποία με την
έντονη δραστηριότητά του κατέστησε αξιόλογο στην εποχή του πνευματικό κέντρο.
Παρά το ότι σπούδασε νομικά, έχει να επιδείξει αξιολογότατη προσφορά στην κυπριακή ιστορική και φιλολογική έρευνα. Συνέγραψε αρκετές επιστημονικές μελέτες,
εξέδιδε για 20χρόνια την εφημερίδα
“Πάφος” και το ομώνυμο πνευματικό περιοδικό. Μνημειώδες είναι το έργο του για την
ιστορία των ελληνικών γραμμάτων στην
Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Υπήρξε ιδρυτής, έφορος και αρχηγός
του Σώματος Προσκόπων Πάφου. Ανέπτυξε
και ποικιλότροπη εθνική δράση που ήταν
πάντα συνυφασμένη με την εθνική επιβίωση
του ελληνισμού στην Κύπρο. Υπήρξε δραστήριο μέλος της Επιτροπής Επαρχιακών
Αγώνων Πάφου, του Εθνικού Συμβουλίου,
καθώς και ιδρυτής και Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου “Κόροιβος” και του Επαρχιακού Αρχαιολογικού Μουσείου της
Πάφου.
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στο Κτήμα της Πάφου το 1888
και πέθανε το 1949 στην Πάτρα της Πελλοπονήσου. Αποφοίτησε με άριστα από το Αρσάκειο Αθηνών και αμέσως μετά εργάστηκε
ως εκπαιδευτικός στην Αμμόχωστο και αργότερα στη Λάρνακα ως Διευθύντρια του
Σχολαρχείου της πόλης αυτής. Συνέχισε τις
Συνέχεια στη σελ. 9
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
9
Πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα συνταξιούχα μέλη του
διοργάνωσε με επιτυχία το Τμηματικό ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού
ε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρωτοχρονιάτικη
γιορτή του Επαρχιακού Τμήματος
ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού για τους συνταξιούχους
συναδέλφους μέλη του.
Η γιορτή, η οποία έγινε στο ξενοδοχείο
Καπετάνιος το Σάββατο 10 Ιανουαρίου πρόσφερε στους συνταξιούχους συναδέλφους
της Λεμεσού ευκαιρία να συναντηθούν και
να ανανεώσουν μνήμες από τις περιόδους
της υπηρεσίας τους, να μιλήσουν για τα σημερινά και να ανταλλάξουν τις ευχές της
εποχής και να ξεχάσουν για λίγο τις έντονες
ανησυχίες και τα προβλήματα που έχει επισωρεύσει σε όλους μας η οικονομική κρίση
και οι καταστροφικές της συνέπειες.
Μ
Τους συγκεντρωθέντες χαιρέτησε εκ μέρους του Τμηματικού Συμβουλίου ο Πετράκης Βασιλείου επικεφαλής του Τμήματος
Ευημερίας και Εκδηλώσεων της ΠΑΣΥΔΥ
Λεμεσού. Ευχήθηκε σε όλους για τη νέα χρονιά υγεία προσωπική και οικογενειακή και
ό,τι το καλύτερο. Αναφέρτηκε επίσης στις
εκδηλώσεις της προηγούμενης χρονιάς και
γενικά για τα δρώμενα του Τμήματος Λεμεσού για τα συνταξιούχα μέλη του και ευχαρίστησε και την ηγεσία της Οργάνωσης μας
για την πρόθυμη και συνεχή στήριξη της.
Η γιορτη κράτησε μέχρι αργά το βράδυ σε
ατμόσφαιρα συναδέλφωσης και γιορταστικού γλεντιού με συνοδεία τα τραγούδια από
την ορχήστρα του ξενοδοχείου. n
Κύπριοι των γραμμάτων και των τεχνών στα Κυπριακά γραμματόσημα
Συνέχεια από σελ. 8
σπουδές της στη Γαλλία και με την επιστροφή της εργάστηκε στο Διδασκαλείο
Θηλέων Λευκωσίας. Μετά τα Οχτωβριανά
(1931), ανέλαβε τη Διεύθυνση της Αρσακείου Ακαδημίας Πατρών μέχρι το θάνατό
της. Υπήρξε όχι μόνο η λαμπρότερη ελληνίδα εκπαιδευτικός της εποχής της, αλλά και
σημαντική πνευματική φυσιογνωμία και
λαμπρή φεμινίστρια στην οποία οφείλει
πολλά η γυναικεία εκπαίδευση στην Κύπρο.
Σ΄ αυτήν καταλογίζεται η πρώτη γυναικεία
εφημερίδα στην Κύπρο με την ονομασία
“Εστιάδες”, που εξέδιδε μετά το 1915 και με
την οποία ανέτρεψε κατεστημένες προκαταλήψεις και νοοτροπίες της εποχής της. Ταυτόχρονα, υπήρξε ιδρυτής γυναικείων σωματείων τόσο στην Αμμόχωστο όσο και στη
Λάρνακα, με εθνικό, μορφωτικό και προοδευτικό σκοπό. Ανέπτυξε ταυτόχρονα,
αξιόλογη συγγραφική δράση που αποτελείται από συγγράμματα, ποίηση, άρθρα και μελέτες φιλοσοφικού, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ
Γεννήθηκε το 1869 στη Λεμεσό και πέθανε
στην Αθήνα το 1939. Εμπνευσμένος άνθρωπος, με οράματα, αποφασισμένος σ΄ όλη του
τη ζωή να προσφέρει στα κοινά τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Ίδρυσε την Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών στην Ελλάδα, και διετέλεσε καθηγητής και πρώτος
διευθυντής της. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Διετέλεσε,
επίσης, Πρόεδρος του “Πατριωτικού Συνδέσμου Κυπρίων” στην Ελλάδα. Διετέλεσε
Βουλευτής και κοσμήτορας της Βουλής των
Ελλήνων και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια
για εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους.
Εκτός από την πολιτική του δράση, έχει να
επιδείξει πλούσια δράση στη δημοσιογραφία, στη δικηγορία και στην εκπαίδευση. Το
1901 οργάνωσε, για προβολή της Κύπρου
και της παράδοσής της, Κυπριακή Έκθεση
στο Ζάππειο στην Αθήνα. Εξέδιδε στην
Αθήνα την εφημερίδα “Μεταρρύθμισης” και
λόγω της καυστικής αρθρογραφίας του
ενάντια στον παλαιοκομματισμό έγιναν δύο
ανεπιτυχείς απόπειρες κατά της ζωής του.
Είναι συγγραφέας πληθώρας μελετών και
λογοτεχνικών έργων με σπουδαίο, ταυτόχρονα, μεταφραστικό έργο.
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1904 και πέθανε στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας το
1971. Σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αργότερα στη Σορβόνη
και τη Λυών. Υπήρξε βοηθός έφορος του Κυπριακού Μουσείου σε ηλικία 25 χρόνων και
αργότερα, από το 1951 μέχρι την αφυπηρέτησή του το 1963, διετέλεσε Διευθυντής του
Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Μετά την
αφυπηρέτησή του, δίδαξε σε Πανεπιστήμια
της Αμερικής και στη Χαϊδελβέργη. Το πλού-
σιο ανασκαφικό του έργο άρχισε το 1951 και
κάλυψε πολλά μέρη και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου (Χοιροκοιτία, Φιλιά, Βουνί,
Έγκωμη, Καλαβασός, Σωτήρα Λεμεσού). Τα
πορίσματα των ανασκαφών του στην αρχαία
Έγκωμη δημοσιεύτηκαν σε τέσσερις τόμους
στη Γερμανία, μεταξύ των ετών 1969 – 1971.
Έγραψε πολλά αρχαιολογικά άρθρα, μελέτες, πορίσματα ανασκαφών και έχει δώσει
πάρα πολλές διαλέξεις για την προϊστορική
Κύπρο σε πλείστα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, των Η.Π.Α και άλλων χωρών. Υπήρξε
κάτοχος πολλών τιμητικών τίτλων καθώς
και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας της
Χαϊδελβέργης.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Γεννήθηκε το 1906 στη Λευκωσία και πέθανε το 1984. Θεωρείται ο κωμικός ηθοποιός
του κυπριακού θεάτρου που με το έμφυτο
ταλέντο του σκορπούσε το γέλιο. Ταυτόχρονα, διακρίθηκε και ως σκηνοθέτης. Θεωρείται ως ένας βασικός στυλοβάτης του κυπριακού θεάτρου. Αξιοσημείωτες, στη σταδιοδρομία του, ήταν οι επιθεωρησιακές
παραστάσεις της δεκαετίας του 1960 στις
οποίες συμμετείχε με το θίασο Παπαδημήτρη
και το “Θίασο Γέλιου”, του οποίου υπήρξε
ιδρυτής. Διέπρεψε και στον κινηματογράφο,
συμμετέχοντας ως ηθοποιός σε έξι κινηματογραφικές ταινίες της εποχής του. Υπήρξε
βασικό στέλεχος του Οργανισμού Θεατρικής
Ανάπτυξης Κύπρου (Ο.Θ.Α.Κ.) στον οποίο
συνενώθηκε το θεατρικό δυναμικό της Κύ-
πρου μετά το 1961, παίζοντας σημαντικούς
ρόλους σε αξιομνημόνευτες παραστάσεις.
Συνεργάστηκε και με το Ρ.Ι.Κ, συμμετέχοντας στην εκπομπή “Θεατρικές αναμνήσεις”
το 1972, σε κυπριώτικα σκετς, σε τηλεοπτικές σειρές κ.α. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης
από τους συναδέλφους του, που τον ανέδειξαν Πρόεδρο του Σωματείου τους, και από
όλο το θεατρόφιλο κοινό της Κύπρου.
ΠΑΥΛΟΣ ΞΙΟΥΤΑΣ
Γεννήθηκε στην Κάτω Πάφο το 1908 και
πέθανε το 1991. Σπούδασε φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός σε πολλά σχολεία. Λόγιος, συγγραφέας πολλών έργων και λαογράφος,
άφησε αξιόλογο έργο. Αποτελεί πολύ προοδευτική μορφή της εποχής του, που αγάπησε πραγματικά και έμπρακτα τον απλό άνθρωπο της Κύπρου. Υπήρξε εμπνευστής
πρωτοποριακών για την εποχή του ιδεών. Σ΄
αυτόν οφείλεται η διάσωση των παροιμιών
του κυπριακού λαού. Στο ογκώδες σχετικά
τρίτομο έργο του συγκέντρωσε, παρουσίασε,
ταξινόμησε και ανέλυσε περισσότερες από
1500 κυπριακές παροιμίες. Αναμείχθηκε
ενεργά στα κοινά και αγωνίστηκε κατά της
αγγλικής αποικιοκρατίας. Υπήρξε πρωτεργάτης στην ίδρυση της Εταιρείας Κυπριακών
Σπουδών το 1936. Ασχολήθηκε ακόμα με μεταφράσεις έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία
Αθηνών το 1983 για την διατριβή του με
τίτλο “Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων”. n
10
τΕτΑρτη 28 ΙΑΝΟυΑρΙΟυ 2015
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος Ανδρέου
ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Οι μυστικές υπηρεσίες και
η καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Εξοικονόμηση εκατ. ευρώ
από τις διασυνοριακές αποφάσεις
Μεγαλύτερη πρόσβαση στις επικοινωνίες, επέκταση των υποκλοπών και η συλλογή της βάσης δεδομένων των επιβατών αεροπορικών
μεταφορών, είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων που επιθυμούν να επεκτείνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας μετά
τις πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι.
Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η «μη δράση» θέτει σε κίνδυνο τους
πολίτες της ΕΕ, τα σχέδιά τους είναι αντιμέτωπα με πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, καθώς και αντιρρήσεις από την κοινή γνώμη.
Ωστόσο όποιες και να είναι οι νέες δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών, η πρόσβαση σε
μαζικές πληροφορίες προσωπικών δεδομένων για να αναζητηθούν οι «ύποπτοι» καθώς και
οι «μοναχικοί λύκοι», το έργο τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο.
«Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένης της κλίμακας του προβλήματος σήμερα καθώς και
του όγκου των πληροφοριών ώστε οι αρχές ασφαλείας να παρακολουθούν όλες τις πιθανές
απειλές», τόνισε ο Διευθυντής της Europol, Rob Wainwright. «Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα που έδειξαν οι επιθέσεις στο Παρίσι. Μην ξεχνάτε ότι οι γαλλικές αρχές είναι
από τις καλύτερες και πιο καλά εξοπλισμένες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», είπε.
Για χρόνια, οι αρχές προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του διαδικτύου και πώς οι άνθρωποι μπορούν πλέον να ριζοσπαστικοποιηθούν γρήγορα από τα βίντεο και τα μηνύματα που
βλέπουν σε απευθείας σύνδεση στο σπίτι τους χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν σε στρατόπεδα εκπαίδευσης.
Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία ήρθε να προστεθεί σε αυτή τη δυναμική, με την Europol
να εκτιμά ότι έως και 5.000 πολίτες της ΕΕ έχουν ταξιδέψει για να πολεμήσουν στην περιοχή
στο πλευρό των τζιχαντιστών, και αποτελούν πλέον απειλή για τις πατρίδες τους.
Πολιτικοί και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ανά την Ευρώπη λένε τώρα ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας χρειάζονται περισσότερες αρμοδιότητες για να μην επαναληφθούν οι επιθέσεις του Παρισιού, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αμβλύνει τις ικανότητες εποπτείας τους.
Το ζήτημα που συζητήθηκε περισσότερο στην ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο είναι η βάση δεδομένων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Η δημιουργία μιας
πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων έχει «κολλήσει»
στην Ευρωβουλή εδώ και χρόνια, ύστερα από την πρώτη νομοθετική πρόταση της Κομισιόν
το 2011.
Ακόμη, τον περασμένο Απρίλιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς κάποιο χρονικό όριο ή αιτιολογία είναι παράνομη. n
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που άρχισαν να ισχύουν από
τις 10 Ιανουαρίου, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλύουν ευκολότερα τις διασυνοριακές δικαστικές διαφορές, οπότε αναμένεται εξοικονόμηση έως και 48 εκατ. ευρώ
ετησίως στην ΕΕ.
Οι κανόνες καταργούν τη δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, που επί του παρόντος
χρησιμοποιείται, για την έκδοση αποφάσεων σε αστικά και εμπορικά ζητήματα.
Τώρα, οι εν λόγω διασυνοριακές αποφάσεις θα είναι αυτόματα εκτελεστές σε όλη την ΕΕ.
Οι καταναλωτές θα προστατεύονται επίσης καλύτερα όταν αγοράζουν από εμπόρους τρίτων
χωρών. Τα νέα μέτρα θα κάνουν πράξη την υπόσχεση της ΕΕ για μείωση της γραφειοκρατίας
και ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ προκειμένου να τονωθεί η βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη.
Από τώρα, ισχύουν οι ακόλουθες συγκεκριμένες βελτιώσεις:
- Οι εκτελεστές σε ένα κράτος μέλος αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θα
είναι αυτομάτως εκτελεστές σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της ΕΕ.
- Από τη στιγμή που εκδοθεί απόφαση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ο πιστωτής θα μπορεί να την εκτελέσει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, δηλ. οι επιχειρήσεις και οι πολίτες
θα μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους πιο γρήγορα, εύκολα και δωρεάν.
- Οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται καλύτερα σε δικαστικές διαφορές με τρίτες χώρες. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν επίσης στους εργαζομένους στην ΕΕ να
ασκούν αγωγές κατά εργοδότη εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα ενώπιον των δικαστηρίων
του κράτους μέλους στο οποίο εργάζονται συνήθως.
- Θα ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας μεταξύ
επιχειρήσεων.
Οι νέοι κανόνες θεσπίζονται ως απόκριση σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2010, από
την οποία προέκυψε ότι σχεδόν το 40% των επιχειρήσεων θα έτειναν να δραστηριοποιηθούν
περισσότερο έξω από την εθνική τους αγορά εάν οι διαδικασίες διευθέτησης διαφορών σε
δικαστήριο στο εξωτερικό ήταν απλούστερες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση του κανονισμού «Βρυξέλλες I» το 2010
. Μετά τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, οι κανόνες άρχισαν να ισχύουν από τις 10 Ιανουαρίου 2015, δύο έτη μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστήσει πιο αποτελεσματική τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση , κυρίως με τη διασφάλιση της ομαλής αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων στα άλλα κράτη μέλη. n
Η έρευνα στην πρώτη γραμμή
της μάχης κατά του Έμπολα
60 δις τον μήνα ρίχνει η ΕΚΤ
στην πάσχουσα Ευρωζώνη
Από τα πρώτα στάδια της κρίσης του Έμπολα, η ΕΕ ενήργησε
με αποφασιστικότητα. Η στήριξη της έρευνας κατά του Έμπολα
αποτελεί μέρος των μέτρων που λαμβάνει η ΕΕ, μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια, την εμπειρογνωσία, τον διεθνή συντονισμό και την πιο μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε οκτώ ερευνητικά σχέδια για τον Έμπολα που θα χρηματοδοτηθούν με το συνολικό ποσό των 215 εκατ. ευρώ. Τα σχέδια αυτά αφορούν ειδικότερα
την ανάπτυξη εμβολίων και γρήγορων διαγνωστικών τεστ, που έχουν καθοριστική σημασία
για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης του Έμπολα. Παράλληλα, ένα άλλο σχέδιο υλοποιείται σήμερα στη Γουινέα με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης του Έμπολα, και τη
βελτίωση της ετοιμότητας και του σχεδιασμού, καθώς και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των μελλοντικών παρεμβάσεων σε περίπτωση παρόμοιων επιδημικών εκρήξεων
ή πανδημιών.
Τα οκτώ σχέδια για την ανάπτυξη εμβολίων και διαγνωστικών τεστ εντάσσονται στο νέο
πρόγραμμα Έμπολα+ της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα (ΠΚΦ), και χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία. Ποσό ύψους 114 εκατ. ευρώ προέρχεται από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» για
τη χρηματοδότηση της έρευνας, και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, ήτοι 101 εκατ. ευρώ,
από τις φαρμακευτικές εταιρείες που συμμετέχουν στα σχέδια.
Ο επίτροπος Έρευνας, Επιστημών και Καινοτομίας Κάρλος Μοέδας, δήλωσε σχετικά:
«Καθώς δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο ή θεραπεία κατά του ιού Έμπολα, πρέπει να εντείνουμε
επειγόντως τις προσπάθειές μας στην έρευνα για την καταπολέμηση αυτής της νόσου. Χάρη
στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», μπορούμε να επιταχύνουμε την
ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του ιού Έμπολα καθώς και γρήγορων διαγνωστικών τεστ που
θα βοηθήσουν όσους εργάζονται με αυταπάρνηση στον τομέα της υγείας. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για την οριστική εξάλειψη του Έμπολα».
Τα σχέδια, στα οποία συμμετέχουν εταίροι απ΄όλο τον κόσμο, αφορούν τα θέματα: Ανάπτυξη εμβολίων κατά του ιού Έμπολα. Εντατικοποίηση της παρασκευής εμβολίων . Τήρηση
της δοσολογίας του εμβολίου. Γρήγορα διαγνωστικά τεστ
Για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του Έμπολα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες τέσσερις ομάδες επιδημιολόγων οι οποίες
θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της νόσου σε τοπικό επίπεδο. n
Ένεση ρευστότητας στην πάσχουσα οικονομία της ευρωζώνης συνολικού ύψους 1,1 τρις ευρώ σε βάθος χρόνου δύο ετών
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια
διάσκεψης τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της Μάριο
Ντράγκι. Η ΕΚΤ θα αγοράζει ομόλογα ύψους 60 δις ευρώ το μήνα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.
Το ποσό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από ότι αναμενόταν.
Σε ότι αφορά το ύψος των επιτοκίων η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν στο 0,05%
το οποίο ίσχυε μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014. Η ΕΚΤ προχωρεί επίσης στη μείωση του
κόστους του μακροχρόνιου δανεισμού των τραπεζών. Σύμφωνα με τον Μάριο Ντράγκι το πρόγραμμα θα αρχίσει τον Μάρτιο. Το πρόγραμμα
είπε ο Μάριο Ντράγκι, θα συνεχιστεί μέχρι να δούμε μια βιώσιμη προσαρμογή της πορείας
του πληθωρισμού, που συνάδει με το στόχο μας για επίτευξη πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2%, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο κ. Ντράγκι επικαλέστηκε δύο λόγους για τη λήψη της απόφασης. Πρώτον την πιο υποτονική δυναμική για τον πληθωρισμό και δεύτερο το ότι τα μέτρα νομισματικής πολιτικής
που είχαν αποφασιστεί μεταξύ του περασμένου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου ήταν ανεπαρκή
«για να αντιμετωπίσουν επαρκώς τους αυξημένους κινδύνους μιας παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού»
Όπως ο επικεφαλής της ΕΚΤ εξήγησε, για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πρόγραμμα
υπό την ΕΕ και το ΔΝΤ, θα ισχύσουν πρόσθετα κριτήρια για την αγορά των ομολόγων τους. Σε σχέση με τις πρόσθετες αγορές περιουσιακών στοιχείων, ο κ. Ντράγκι είπε ότι το ΔΣ της
ΕΚΤ διατηρεί τον έλεγχο του προγράμματος και ότι η ΕΚΤ θα συντονίζει τις αγορές διασφαλίζοντας έτσι το ενιαίο της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος.
Σε σχέση με το διαμοιρασμό των «υποθετικών απωλειών», ο κ. Ντράγκι είπε ότι το ΔΣ
αποφάσισε ότι οι αγορές ομολόγων ευρωπαϊκών θεσμών (που θα αποτελούν το 12% των
πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων και θα αγοράζονται από τις εθνικές ΚΤ) θα
υπόκεινται σε διαμοιρασμό απωλειών, με την ΕΚΤ να διατηρεί το 8% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων. «Αυτό εξυπακούεται ότι το 20% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων θα υπόκεινται σε ένας καθεστώς διαμοιρασμού του ρίσκου».
Η απόφαση αυτή της ΕΚΤ προκαλεί πάντως τις έντονες αντιδράσεις των Γερμανών.
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, χαιρέτησε τα μέτρα που εξήγγειλε ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. n
τETAΡτη 28 ιΑνΟυΑΡιΟυ 2015
11
AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ
Πραγματιστής ή ριζοσπάστης, «ο Alexis
Μάρτιν Σουλτς: Ο Τσίπρας θα πρέπει
κέρδισε μία ευκαιρία» λένε τα ξένα ΜΜΕ να κάνει συμβιβασμούς και το γνωρίζει
Το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου τη Δευτέρα, με τις ευρωπαϊκές εφημερίδες να μιλούν για ιστορική νίκη και τις απαρχές μίας νέας
πολιτικής εποχής στην Αθήνα. Παντού προτάσσεται όμως το
ρίσκο και η πρόκληση που περιμένει την ελληνική κυβέρνηση: Οι περισσότερες αναλύσεις βλέπουν πως θα χρειαστεί
συμβιβασμός στις επερχόμενες διαβουλεύσεις που αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη.
Καθώς οι φακοί του διεθνούς Τύπου είχαν στραφεί στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες, το
ενδιαφέρον είχε ήδη εξαρχής επικεντρωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον, το ερώτημα που θέτουν
πρωτοσέλιδα και αναλύσεις είναι εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα ακολουθήσει στάση πραγματιστή ή ριζοσπάστη: Τα περισσότερα ΜΜΕ, ανεξαρτήτως στρατοπέδου, περιμένουν (ή... ελπίζουν) το πρώτο.
Το γερμανικό Spiegel δεν διστάζει να υπενθυμίζει ότι η έκβαση της κάλπης «μπορεί άνετα
να αναγνωριστεί ως σενάριο καταστροφής: Η Αθήνα δεν τηρεί πλέον τις δεσμεύσεις της για
μεταρρυθμίσεις, και όταν τα λεφτά τελειώσουν, ο Τσίπρας σταματά μονομερώς να εξυπηρετεί το χρέος, η ΕΚΤ αρνείται να αναχρηματοδοτήσει τις ελληνικές τράπεζες, η χώρα πέφτει
ξανά στην κρίση και εξαναγκάζεται σε έξοδο από το ευρώ».
Με διαφορετικούς μεν τόνους αλλά ανάλογη οπτική, η γαλλική Liberation -που κλίνει
προς τα Αριστερά και ήταν πολύ φιλική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο- τιτλοφορεί το κεντρικό της άρθρο τη Δευτέρα με το σαφές και μονοσήμαντο «συμβιβασμός».
Με ενθουσιώδεις τίτλους κυκλοφόρησε σχεδόν το σύνολο του ιταλικού Τύπου. Ξεχωρίζουν ο «Θρίαμβος του Τσίπρα, η Αθήνα ταρακουνάει την Ευρώπη» της Corriere della Sera,
«Νίκησε ο Τσίπρας, πρόκληση στη λιτότητα», της Messaggero και «Θρίαμβος του Τσίπρα,
σεισμός στην ΕΕ, “θα αλλάξουν τα πάντα”».
Ανάλογο κλίμα ενθουσιασμού επικράτησε σε γενικές γραμμές και στην Ισπανία. «Η Ελλάδα αψηφά την τρόικα» ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος της El Mundo, «Περίοδος αναταραχών στην Ευρώπη μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ», της El Pais.
Πιο συγκρατημένος εμφανίζεται ο βρετανικός Τύπος, με την Daily Telegraph να κάνει
λόγο στο πρωτοσέλιδό της για «Ελληνικό δράμα» που «καταπίνει το ευρώ». «Η ιστορική
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ βάζει την Ελλάδα σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρώπη», είναι ο τίτλος
της Guardian, ενώ σε ανάλογο ύφος κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και η Independent. n
Ο νικητής των ελληνικών βουλευτικών εκλογών Αλέξης
Τσίπρας θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς με τους Ευρωπαίους εταίρους του «και το γνωρίζει», δήλωσε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς σε συνέντευξή
του στο γερμανικό δημόσιο ραδιόφωνο Deutschlandfunk.
«Είναι πραγματιστής. Θα πρέπει να βρει έναν συμβιβασμό
με τους Ευρωπαίους εταίρους του και πιστεύω πως το γνωρίζει» σημείωσε ο Σουλτς, ο οποίος
αναμένεται εντός της εβδομάδας στην Αθήνα πριν μεταβεί στο Βερολίνο για να συναντήσει στην Άνγκελα Μέρκελ.
«Σήμερα είναι η ημέρα μετά τις εκλογές και είναι επίσης η ημέρα της λογικής» σύμφωνα
με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος διευκρίνισε πως συνομίλησε στη διάρκεια
της νύχτας με τον κ. Τσίπρα.
«Τού είπα [...] πως δεν μπορώ να φαντασθώ από τη μία πλευρά ότι οι ριζοσπαστικές διεκδικήσεις που έχουν διατυπώσει ως τώρα αυτός και το κόμμα του έχουν μια πλειοψηφία στην
Ελλάδα, ούτε εξάλλου πως οι εταίροι της ΕΕ τις προσυπογράφουν» συνέχισε ο Σουλτς.
Ο ίδιος κάλεσε τους Ευρωπαίους να «μιλήσουν» με τον κ. Τσίπρα. «Είναι καλύτερα να μιλάει κανείς μαζί του παρά να μιλάει γι’ αυτόν» δήλωσε. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο Σουλτς δεν ανησυχεί υπέρμετρα για μια αποσταθεροποίηση της ευρωζώνης λόγω της
πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει μία Ελλάδα η
οποία θα εκβιάσει τους Ευρωπαίους εταίρους της.
«Πιστεύω ότι αυτή η δύναμη εκβιασμού δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, επειδή οι
Έλληνες, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης που θα αναλάβει την εξουσία στην Αθήνα,
γνωρίζουν πως αν το παρατραβήξουν, δεν θα υπάρχουν χρήματα για την Ελλάδα» εξήγησε.
«Και ποια κυβέρνηση μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της [...] να αφήσει μια χώρα χωρίς
καμιά χρηματοδότηση;» διερωτήθηκε.
Ερωτηθείς επίσης από το ραδιοσταθμό Deutschlandfunk o Ευρωπαίος επίτροπος Γκίντερ
Έτινγκερ απέρριψε την ιδέα νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. «Πιστεύω ότι, αν
μειώναμε το χρέος, θα στέλναμε ένα κακό σήμα προς την κατεύθυνση της Πορτογαλίας ή
της Ιρλανδίας, προς την κατεύθυνση της Κύπρου ή της Ισπανίας» δήλωσε ο Έτινγκερ.
«Η [μελλοντική] κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει ότι δεν θα αλλάξουμε ούτε πολιτική ούτε
την προσφορά μας» προσέθεσε ο κοινοτικός επίτροπος, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι «ουδείς θέλει την έξοδο της Ελλάδας» από την ευρωζώνη. n
Κόντρα Ντράγκι με το ισχυρό τραπεζικό- Ρωσία: Απαιτούνται πάνω από 40 δισ. δολάρια
πολιτικό κατεστημένο του Βερολίνου
για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες
Από την πρώτη στιγμή που ο Ιταλός τραπεζίτης Μάριο
Ντράγκι ανέλαβε το «τιμόνι» της ΕΚΤ έδειξε ότι θα ακολουθήσει τη δική του πολιτική, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του, κάνοντας «ότι χρειαστεί για να διατηρήσει το ευρώ»,
αποκλίνοντας από τη γερμανική γραμμή και προκαλώντας
συχνά την ενόχληση του Βερολίνου.
Ο Ντράγκι είχε υπαινιχτεί από το 2012 ότι στο οπλοστάσιό του υπάρχει ένα «μπαζούκας»,
το οποίο... απασφάλισε σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, την περασμένη Πέμπτη, σκορπίζοντας ευφορία στις αγορές με μόνη «παραφωνία» τις γερμανικές αντιδράσεις.
Η κόντρα με το Βερολίνο ήταν κοινό μυστικό, ωστόσο από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε
πριν από έναν περίπου μήνα ότι στη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου ο Ντράγκι θα προχωρήσει στην ανακοίνωση της μαζικής αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ, ξεκίνησε ένας πραγματικός πόλεμος διαρροών και δηλώσεων, που αποκάλυπτε το μέγεθος των διαφωνιών.
Οι επανειλημμένες εκκλήσεις του Γιενς Βάιντμαν, του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη, να
μην υπάρξει αλλαγή στη μέχρι τώρα στρατηγική της ΕΚΤ και να υπάρξουν πιέσεις στα κράτη
της Ευρωζώνης για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις αποτελούσαν ένδειξη του κλίματος στη γερμανική πρωτεύουσα. Γερμανοί πολιτικοί και οικονομολόγοι, καθημερινά δημοσιεύματα στον
γερμανικό Τύπο και αυστηρές δηλώσεις του δίδυμου Μέρκελ-Σόιμπλε προειδοποιούσαν για
τους κινδύνους της ποσοτικής χαλάρωσης.
Εξέφραζαν τους φόβους πως η προσφορά φρέσκου χρήματος μπορεί να κάνει τις χώρες
του ευρωπαϊκού Νότου να επιβραδύνουν τις μεταρρυθμίσεις και πως ο Γερμανός φορολογούμενος θα αναγκαστεί να επωμιστεί ξένα χρέη.
Λίγες μόλις ημέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση, υπήρξε συνάντηση ανάμεσα στον Μάριο
Ντράγκι και στην Άνγκελα Μέρκελ, κατά την οποία, σύμφωνα με διαρροές, επήλθε συμβιβασμός μεταξύ των δύο, με κυριότερο την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Οι ανακοινώσεις του Ντράγκι, τελικώς, ξεπέρασαν τις προσδοκίες με το πρόγραμμα ύψους
1,1 τρισ. ευρώ, ενώ ο επικεφαλής της ΕΚΤ κατάφερε τεχνηέντως να υποβαθμίσει την παραχώρηση προς το Βερολίνο, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «ασχολούνται υπερβολικά
με το θέμα» του ποιος επωμίζεται το ρίσκο.
«Ο Ντράγκι έχει δίκιο γιατί, αν μη τι άλλο, η ζημία σε ένα κρατικό ομόλογο μπορεί κάλλιστα να καλυφθεί μέσω παρακράτησης από το μερίδιο που έχει η κυβέρνηση στα κέρδη της
ΕΚΤ. Οι Γερμανοί σκεπτικιστές στο ΔΣ της ΕΚΤ είναι βέβαιο ότι το κατανοούν αυτό» σημειώνουν χαρακτηριστικά οι «Financial Times». n
Η Ρωσία ενδέχεται να χρειαστεί να δαπανήσει πάνω από 40
δισεκ. δολάρια φέτος για να αποτρέψει το ξέσπασμα τραπεζικής κρίσης, καθώς η όλο και πιθανότερη ραγδαία ύφεση της
οικονομίας της απειλεί να επισωρεύσει πρόσθετα κόστη για
τον ρωσικό χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει
ήδη μεγάλες πιέσεις λόγω των δυτικών κυρώσεων εξαιτίας της
κρίσης στην Ουκρανία και λόγω της ελεύθερης πτώσης του νομίσματος της χώρας.
Οι ρωσικές τράπεζες βλέπουν να επιδεινώνεται η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού τους, ιδίως το ποσοστό των εξυπηρετούμενων δανείων τους, και να αυξάνεται το κόστος
αναχρηματοδότησής τους, με τραπεζικά στελέχη και αναλυτές να προειδοποιούν ότι τα
πράγματα θα χειροτερέψουν.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται χαρακτηρίζεται μείζων πρόκληση για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από 15 χρόνια, κι ενώ από το
χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν απέμεναν παρά μόνο αποκαΐδια.
Η δημοτικότητα του Πούτιν σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο ότι αποκατέστησε την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Ρωσία.
«Αναμένουμε συρρίκνωση του αριθμού των μικρών, των μεσαίων και των μεγάλων τραπεζών αυτή τη χρονιά», δήλωσε ο Μιχαήλ Ζαντόρνοφ, επικεφαλής της VTB 24, της θυγατρικής της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας VTB η οποία ειδικεύεται στη λιανική
τραπεζική. Η κατάσταση «θα είναι δύσκολη για όλες τις τράπεζες. Οι πιο αδύναμες θα τεθούν εκτός της αγοράς», προειδοποίησε ο ίδιος.
Ήδη η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας έχει χαλαρώσει τη ρύθμιση του τομέα, ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα προσφέρει υποστήριξη στον χρηματοπιστωτικό τομέα που θα
υπερβεί το 1,2 τρισεκ. ρούβλια ($19 δισεκ.) φέτος—ήδη δαπάνησε πάνω από 350 δισεκατομμύρια ρούβλια για αυτόν τον σκοπό το 2014, αλλά αναλυτές τονίζουν πως αυτό το ποσό
είναι υποπολλαπλάσιο των πραγματικών αναγκών των ρωσικών τραπεζών για να παραμείνουν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες.
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης θα εντείνουν τις πιέσεις στα αποθέματα συναλλάγματος της Ρωσίας, αλλά και στον προϋπολογισμό, που ήδη προβλεπόταν ότι θα εμφανίσει έλλειμμα έως και 3% του ΑΕΠ φέτος, κυρίως λόγω της ελεύθερης πτώσης της τιμής
του αργού στις διεθνείς αγορές, που μειώνει τα έσοδα από τις εξαγωγές της χώρας.
«Για να διατηρηθεί το status quo οι τράπεζες μπορεί να χρειαστούν πολύ περισσότερα κεφάλαια από 1 τρισεκ. ρούβλια», σχολίασε ο Γιάροσλαβ Σοβγκίρα, ανώτερο στέλεχος του
οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s στη Ρωσία. n
12
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Βασίλης Τσιτσάνης
100 χρόνια από τη γέννησή του
Γιορτή Γραμμάτων: To σύγχρονο
μήνυμα παιδείας και οι Τρεις Ιεράρχες
18 Ιανουαρίου 1915: Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννιέται στα Τρίκαλα. Και από ένα παράξενο παιχνίδι της
μοίρας, την ίδια ημερομηνία, 18 Ιανουαρίου 1984, πεθαίνει στο νοσοκομείο Brompton του Λονδίνου.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν άλλαξε την πορεία
και την ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του η
οικογένεια του Βασίλη Τσιτσάνη ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει, ως κεντρικό εορταστικό
γεγονός, δύο μεγάλες συναυλίες αφιερωμένες στο
έργο του, την Τρίτη και την Τετάρτη 20 και 21 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για να τον
τιμήσουν ένωσαν τις δυνάμεις τους ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Την εννεαμελή ορχήστρα διεύθυνε
ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος είχε ασχοληθεί όχι μόνο με το έργο του Τσιτσάνη αλλά και
με τη διαλεκτική του έργου του με μουσικές σημαντικών δημιουργών παγκοσμίως. n
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Βασίλης Παπαϊωάννου, έδωσε χθες διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο
πλαίσιο της καθιερωμένης εκδήλωσης για τη Γιορτή των
Γραμμάτων.
Γιορτή Γραμμάτων: To σύγχρονο μήνυμα παιδείας και οι Τρεις
Ιεράρχες είναι ο τίτλος της ομιλίας του Πρέσβη της Ελλάδος.
Κατά τη διάλεξη, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη δημιουργική συμβολή και τις αναλλοίωτες αξίες του ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση της
σύγχρονης ευρωπαϊκής σκέψης, καθώς και του οικουμενικού πολιτισμού στην πορεία για τη χάραξη του νεότερου πολιτισμού
μας.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ τον Πρέσβη
της Ελλάδος παρουσίασε ο Καθηγητής Σταύρος Φωτίου του
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. n
Ο Πέτρος και ο Λύκος
από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Ντέμης Ρούσσος: Το «παιδί της Αφροδίτης»
που μάγεψε τον κόσμο
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου θα ζωντανέψει την ερχόμενη βδομάδα το πολυαγαπημένο μουσικό παραμύθι Ο Πέτρος και ο
λύκος του Sergei Prokofiev (1891-1953) με
αφηγητή τον Κύπριο ηθοποιό Πέτρο Γιωρκάτζη και μαέστρο τον Άλκη Μπαλτά, Καλλιτεχνικό Διευθυντή και Αρχιμουσικό της
Ορχήστρας. Θα δοθούν τρεις οικογενειακές
συναυλίες: μία στη Λάρνακα στις 6 Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο και δύο στη Λευκωσία, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις
7 Φεβρουαρίου.
Ο μεγάλος Ρώσος συνθέτης φαίνεται να
εμπνεύστηκε την ιδέα ενός «μουσικού παραμυθιού για παιδιά» μετά από επισκέψεις με τους δύο του γιούς στο Μουσικό Θέατρο για
παιδιά στη Μόσχα. Τον καθένα από τους χαρακτήρες του παραμυθιού αντιπροσωπεύει και
ένα διαφορετικό μουσικό όργανο ή ομάδα οργάνων. Ο Prokofiev έγραψε μάλιστα ο ίδιος το
κείμενο της ιστορίας: O Πέτρος απολαμβάνει την ομορφιά της φύσης παρέα με μια πάπια,
μια γάτα και ένα πουλάκι μέχρι που ένας λύκος κάνει την εμφάνισή του…
Σας περιμένουμε λοιπόν στις παραστάσεις όπου τα μουσικά όργανα της συμφωνικής ορχήστρας θα σας διηγηθούν την ιστορία με τον μοναδικό τρόπο που μόνο αυτά γνωρίζουν.
Μετά από το μουσικό παραμύθι, η ορχήστρα επιφυλάσσει στους μικρούς φίλους μια μουσική
έκπληξη με τίτλο Το μαγικό τηλεκοντρόλ. n
Ο Ντέμης Ρούσσος ένας θρύλος της διεθνούς και της
ελληνικής μουσικής έφυγε το βράδυ της Παρασκευής
από την ζωή σε ηλικία 68 χρονών μετά από μακρόχρονη
νοσηλεία σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα. Γεννήθηκε ως
Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσσος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου και μεγάλωσε.
Μετά από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, συμμετείχε σε διάφορα μουσικά συγκροτήματα αρχίζοντας με
τους e Idols σε ηλικία 17 χρόνων. Στο ευρύτερο ακροατήριο έγινε γνωστός το 1968 με το
συγκρότημα Aphrodite's Child, το οποίο το διακριτικό φωνητικό του ύφος προώθησε σε
διεθνείς επιτυχίες.
Ο Ρούσσος άρχισε σόλο καριέρα μετά από τη διάλυση των Aphrodite's Child, αρχίζοντας
με το τραγούδι "We Shall Dance". Στις διεθνείς επιτυχίες του, τα "My Friend the Wind", "My
Reason", "Velvet Mornings", "Goodbye My Love, Goodbye", "Someday Somewhere" και
"Lovely Lady of Arcadia". Το 1980 είχε επιτυχία με το "Lost in Love" των Air Supply που το
τραγούδησε ντουέτο μαζί με την Florence Warner και με τον Dick Morrissey στο σαξόφωνο.
Κυκλοφόρησε τα τραγούδια του σε διάφορες γλώσσες και είχε επιτυχία στις χώρες της
Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Στην Αμερική το LP Demis έγινε χρυσός δίσκος.
Το 1982 εξέδωσε το βιβλίο 'A Question of Weight' ("Είναι θέμα βάρους"), μαζί με την
Veronique Skawinska, στο οποίο ασχολήθηκε αμερόληπτα με το θέμα της παχυσαρκίας.
Τον Σεπτέμβριο του 2013, παρασημοφορήθηκε από την Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο
του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, σε τελετή που παρατέθηκε στην πρεσβεία της Γαλλίας
στην Αθήνα. n
Νέο ερευνητικό πρόγραμμα στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του ΠΚ
Χρηματοδότηση ύψους €1.568.880 εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την
εταιρεία RAI Consultants Ltd, για τη συνέχιση του προγράμματος διεξαγωγής των
Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας στην
Κύπρο, για περίοδο 6 χρόνων. Το πρόγραμμα
αποτελεί μέρος του εναρμονισμένου προγράμματος Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Harmonised
European Union Programme of Business and
Consumer Surveys) όπου συμμετέχουν όλες
οι χώρες μέλη της ΕΕ καθώς και η υπό ένταξη χώρες. Η χρηματοδότηση του προγράμματος για την Κύπρο κατά την περίοδο
Μαΐου 2015 – Απριλίου 2021 ανέρχεται σε
€1.568.880 και προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εισφορές του Υπουργείου Οικονομικών. Συντονιστής ο Καθηγητής Πάνος Πασιαρδής.
Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (Busi-
ness and Consumer Surveys) στοχεύουν
στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και των προσδοκιών τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία συλλέγονται μηνιαία,
βάσει εναρμονισμένων ερωτηματολογίων σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
καλύπτουν τους τομείς των Υπηρεσιών, του
Λιανικού Εμπορίου, των Κατασκευών, της
Μεταποίησης, καθώς και νοικοκυριά-καταναλωτές. Απώτερος σκοπός των Ερευνών
Οικονομικής Συγκυρίας είναι η κατασκευή
δεικτών οικονομικού κλίματος με τη χρήση
υψηλής ποιότητας πρωτογενών στοιχείων
που ενσωματώνουν έγκαιρες και προπορευόμενες οικονομικές πληροφορίες. Ως εκ
τούτου, οι δείκτες οικονομικού κλίματος
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην
οικονομία από φορείς χάραξης οικονομικής
πολιτικής, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, αλλά και ως εισροή στην κατασκευή
μακροοικονομικών προβλέψεων και διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων. Τα κύρια
αποτελέσματα των Ερευνών.
Το ΚΟΕ λειτουργεί από το 2002 ως αυτόνομη ερευνητική μονάδα στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και
στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα για
την εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής. Στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντός του είναι κατά
κύριο λόγο θέματα που ενδιαφέρουν την κυπριακή οικονομία. Το ΚΟΕ έχει ευρύτερους
προσανατολισμούς και η έρευνά του επεκτείνεται σε ζητήματα γενικότερου ακαδημαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Απώτερος στόχος του ΚΟΕ είναι να συμβάλει στη
συζήτηση για τη διαμόρφωση οικονομικής
πολιτικής στην Κύπρο με τη δημοσιοποίηση
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ενδελεχή επιστημονική μελέτη και τεκμηριώνονται με εμπειρική ανάλυση. Για το σκοπό αυτό
δημοσιεύει Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής,
τα αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται στο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Οικονομική Έρευνα». Επίσης, δημοσιεύει περιοδικά, διάφορα δελτία που περιγράφουν
και αναλύουν την κατάσταση της κυπριακής
οικονομίας. Το αγγλόγλωσσο περιοδικό “Cyprus Economic Policy Review” που εκδίδει το
ΚΟΕ κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο, (Ιούνιο και Δεκέμβριο) και στοχεύει στη δημοσίευση άρθρων υψηλής ποιότητας με συμπεράσματα πολιτικής κυπριακού και ευρύτερου
ενδιαφέροντος. n
13
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOΝΟ
SUDOKU
Σταυρόλεξο
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε
το παζλ
αριθμούς. Oι υποθέσεις
μαντεύοντας
και τοποθετώντας
τυχαίους
μπορούν να
καταστρέψουν
το
παζλ
και
η
επίλυση
του
να
πάρει
ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε
την
ένα αριθμό μόνο
όταν
είστε σίγουροι
ότι έχετε εντοπίσει
σωστή
θέση
που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων
που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2
1. Κορυφαίος αρχαίος κωμωδιογράφος.
3
2. Υπάρχει και … αλγεβρική.
3. Δεν υπάρχει τάξη.
4
4. Είδος ψαριού – Λόγια…το τραγούδι.
5. Σύνδεσμος – Ζημιά, καταστροφή – Πα- 5
6
θογόνος μικροοργανισμός (πληθ.).
6. Τέτοια περιστατικά δεν δικαιολογούν 7
ανησυχία – Στη Ρωμαϊκή μυθολογία ο θεός
8
του πολέμου.
7. Στο …: την τελευταία στιγμή – … Χέα: 9
τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάϊ10
τεντ – Μόριο που επιτείνει την εναντίωση.
11
8. Μαρκ …: συγγραφέας – Πρόθεση (αρχ.).
9. Πιότρ …: μέγας μουσουργός.
10. Μέρος του … Όσκαρ – Η άνοιξη (αρχ.) - … Φον Βίσμαρκ: Γερμανός πολιτικός.
11. Γιορτή προς τιμή της θεάς Αθηνάς – … Πιατσόλα: ο σημαντικότερος συνθέτης του
τάνγκο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτόν.
2. Από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς – Σε
Συ- συντομογραφία
το
Συμβούλιο
νεργασίας των χωρών του Κόλπου.
καταστρέφει
3. Χώρα της Μέσης Ανατολής – Σκουλήκι που τρώει και
τα ξύλα.
4. « … Στίχοι »: Βιβλίο του Σάλμαν Ρούσντι.
5. Διπλό χορεύεται – Συνεχόμενα στη ..Λίμα – Διονυσία …: Ελληνίδα σκακίστρια.
6. Κούρδος ηγέτης – Ο αριθμός 71 με γράμματα.
7. … κάρτα: φράση που χρησιμοποιείται για κάποιο που
μπροστά
εμφανίζεται
μας απροσ
δόκητα – Υπάρχει και ηφαιστειακή.
8. Κρατίδιο στη Β/Α Ινδία – Έτσι αποκαλούν το Καστελλόριζο
οι Τούρκοι.
9. Νησιώτικη (αρχ.) – Γουόλτερ …: Σκωτζέζος συγγραφέας και ποιητής.
10. Χωριό της Επαρχίας Λάρνακας – … Χιρομπούμι: Ιάπωνας
πολιτικός.
11. Το διασκόρπισμα – Αγγλική διάζευξη.
ΜΕΤΡΙΟ
9 4
3
7
ΔΥΣΚΟΛΟ
3 2 1
8 7
8
3 4
2 7 5
8
1
7
5 2
6
8
6 5
5
2
2 1
7
9
4 9
3 9
6
1
2 5 9
6
8 7
2
4
5
8
1 5
2
Oι λύσεις στη σελίδα 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (21/01/2015)
Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ.
γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ.
1/15 της 21ης Ιανουαρίου, 2015 ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ.32848 περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό
των €50.000 του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ.
2/15 που θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 2015 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίζει
€100.000. n
14
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ανησυχίες και αντιθέσεις του Δ.Σ. ΟΑΥ
για το προσχέδιο νομοσχεδίου για ΓεΣΥ
ο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
στις συνεδρίες του που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και 15 Ιανουαρίου 2015, ασχολήθηκε με το προσχέδιο
του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), το οποίο ετοιμάστηκε και δημοσιοποιήθηκε από τον
Υπουργό Υγείας Φίλιππο Πατσαλή στις 11
Δεκεμβρίου 2014, και επιθυμεί, για μια ακόμα
φορά, να δημοσιοποιήσει τη θέση του και να
εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία για τις ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία της κείμενης νομοθεσίας και των σχεδιασμών που έχουν γίνει
για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος
Υγείας.
Περαιτέρω, το ΔΣ του ΟΑΥ, στο οποίο
συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτών
(μέσω της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ), των εργαζομένων (μέσω των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ), των αυτοεργοδοτουμένων και της
κυβέρνησης, εκφράζει την αντίθεσή του στα
ακόλουθα:
• στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας,
• στην κατάργηση της αυτονομίας του
ΟΑΥ,
• στην πλήρη ανατροπή του τριμερούς
Τ
τομέα.
Εν όψει των πιο πάνω, το ΔΣ του ΟΑΥ επισημαίνει ότι οι σαρωτικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Υπουργού Υγείας
δεν τεκμηριώνονται τεχνοκρατικά και επιστημονικά και ανατρέπουν την κοινωνική
συναίνεση που επιτεύχθηκε κατόπιν μακρών
συζητήσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
ενώπιον της Βουλής. Ταυτόχρονα, αποπροσανατολίζουν την κοινωνία και τα εμπλεκόμενα μέρη και αυξάνουν τον κίνδυνο εκτροχιασμού της εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Το ΔΣ του ΟΑΥ θεωρεί ότι το ενοποιημένο
τροποποιητικό νομοσχέδιο του ΓεΣΥ αποτελεί τη σωστή βάση για την ταχύτερη δυνατή
ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου και την
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν
εξαγγελθεί για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Το
ενοποιημένο τροποποιητικό νομοσχέδιο
ετοιμάστηκε από τον ΟΑΥ κατόπιν οδηγιών
της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους,
στη βάση επιστημονικών μελετών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών και μετά από μακρόχρονες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα
μέρη, στο πλαίσιο της απαιτούμενης κοινωνικής συναίνεσης. n
νωνικών εταίρων (εργαζομένων και εργοδοτών) στα διάφορα σώματα και θεσμούς στη
βάση του τριμερούς μοντέλου διακυβέρνησης για τη λήψη αποφάσεων.
(δ) Καταργείται η αυτονομία του ΟΑΥ, δεν
διασφαλίζεται η θωράκισή του από πολιτικές
παρεμβάσεις και υποβαθμίζεται δραστικά ο
ρόλος και οι αρμοδιότητές του, ως ενός κοινωνικοποιημένου οργανισμού, ο οποίος θα
έχει την ευθύνη να ενεργεί ως αγοραστής
υπηρεσιών υγείας εκ μέρους και προς όφελος
των δικαιούχων του ΓεΣΥ.
(ε) Δεν διασφαλίζεται η διάκριση των
ρόλων μεταξύ του διαχειριστή και του επόπτη του Συστήματος, διάκριση η οποία είναι
απαραίτητη για την αποτελεσματική εποπτεία του ΓεΣΥ, αφού ο εκάστοτε Υπουργός
Υγείας καθίσταται τόσο διαχειριστής όσο και
επόπτης του Συστήματος.
(στ) Δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο, παρά
το γεγονός ότι θα εξακολουθήσει να είναι
παροχέας υπηρεσιών υγείας, ταυτόχρονα θα
καθορίζει τις παραμέτρους λειτουργίας του
ΓεΣΥ με την έκδοση διαταγμάτων επί ενός
ευρέως φάσματος θεμάτων, δημιουργώντας
αναπόφευκτα τις προϋποθέσεις για αθέμιτο
ανταγωνισμό μεταξύ των παροχέων υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού
μοντέλου συνεργασίας και την ακύρωση του
ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση του ΓεΣΥ,
• στην έκθεση του ΓεΣΥ σε πολιτικές παρεμβάσεις και αδιαφανείς διαδικασίες, και
• στον μη διαχωρισμό των ρόλων μεταξύ
του επόπτη και του διαχειριστή του ΓεΣΥ.
Πιο συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΟΑΥ θεωρεί
ότι, με βάση τις πρόνοιες του προσχεδίου του
τροποποιητικού νομοσχεδίου του Υπουργού
Υγείας:
(α) Δημιουργείται υπερσυγκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον εκάστοτε
Υπουργό Υγείας, ο οποίος θα έχει την εξουσία να καθορίζει και να μεταβάλλει όλες τις
παραμέτρους και χαρακτηριστικά του Συστήματος, οδηγώντας ουσιαστικά σε ένα
πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο αναπόφευκτα εκθέτει το ΓεΣΥ σε πολιτικές παρεμβάσεις ή/και σκοπιμότητες και αυξάνει τον κίνδυνο αδιαφανών διαδικασιών και εμφιλοχώρησης
φαινομένων
διαπλοκής
και
διαφθοράς.
(β) Δεν διασφαλίζεται η συνέχεια και η
σταθερότητα του Συστήματος, ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια περιόδων πολιτικών αλλαγών ή οικονομικών κρίσεων.
(γ) Δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματική
συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των κοι-
26 Ιανουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων
τις 26 Ιανουαρίου 2015 γιορτάστηκε και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα
Τελωνείων. Το φετινό σύνθημα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ)
είναι: «Συντονισμένη Διαχείριση Συνόρων –
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για συνεργασία των εργασιακών εταίρων». “Coordinated
Border Management – An Inclusive Approach
for Connecting Stakeholders”.
Η καθημερινή διακίνηση εμπορευμάτων,
κεφαλαίων και ατόμων στα σύνορα, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επιβάλλει όπως όλες οι αρμόδιες αρχές επαγρυπνούν για την πάταξη του λαθρεμπορίου και
της απάτης, με παράλληλη διαφύλαξη και διευκόλυνση της διακίνησης που πραγματοποιείται μέσα σε ορθά και νόμιμα πλαίσια.
Απαραίτητη προϋπόθεση, η συνεργασία και
ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φο-
Σ
ρέων.
Θέτοντας ως αξία την ευθύνη έναντι των
μελών του, αλλά και έναντι των εργασιακών
του εταίρων και της κοινωνίας, και ως ένα εκ
των στόχων του την προώθηση της ασφάλειας και διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου, ο ΠΟΤ, μέσα από το πιο πάνω σύνθημα, επιδιώκει να τονίσει την ανάπτυξη
συντονισμένων πρακτικών και μηχανισμών,
οι οποίοι εφαρμόζονται στο διασυνοριακό
εμπόριο. Κύριοι πρωταγωνιστές, οι τελωνειακές διοικήσεις, άλλοι κυβερνητικοί φορείς
και οι εργασιακοί του εταίροι.
Η συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια διαχείρισης των συνόρων από όλες τις
υπηρεσίες ελέγχου στα σύνορα, τόσο σε
εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, έχει ως
κύριο άξονα τον αποδοτικότερο χειρισμό
του εμπορίου, αλλά και της ταξιδιωτικής κί-
ροφοριών, εμπειριών , αλλά και βέλτιστων
πρακτικών, οι οποίες ενδυναμώνουν τη συνεργασία, ομαλοποιούν τις οποιεσδήποτε
παρεμβάσεις και προωθούν την περαιτέρω
διασύνδεση του Οργανισμού με τους εργασιακούς του εταίρους.
Υπό το φως των πιο πάνω, το Τμήμα Τελωνείων χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα
Τελωνείων, θέλοντας να επισημάνει τη
διαρκή προσφορά και συμβολή των τελωνείων στην αποτελεσματική είσπραξη των
εσόδων, στην προστασία του εμπορίου και
κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης
των κρατών, στην προστασία της κοινωνίας
και στη δημόσια ασφάλεια και υγεία. Η συνεργασία και επικοινωνία των τελωνείων με
όλους τους εργασιακούς τους εταίρους είναι
δεδομένη. n
νησης, τηρώντας ταυτόχρονα τις ισορροπίες
διευκόλυνσης, με την απαιτούμενη συμμόρφωση σε διαδικασίες και κανονισμούς.
Διά μέσου της πιο πάνω συντονισμένης
διαχείρισης των συνόρων, επιτυγχάνονται τα
πιο κάτω αποτελέσματα:
• αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών,
• αποφυγή διπλών ελέγχων,
• εξοικονόμηση κόστους,
• ανάπτυξη διαχείρισης κινδύνου μέσω λιγότερων, αλλά περισσότερο στοχευμένων
παρεμβάσεων και ελέγχων,
• εξασφάλιση χαμηλότερου μεταφορικού
κόστους,
• λιγότερος χρόνος αναμονής,
• χαμηλότερα κόστη για έργα υποδομής,
• επίτευξη μεγαλύτερης ανταλλαγής πλη-
Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
7
6
9
4
5
8
3
2
1
9
2
3
4
8
6
5
7
1
1
5
2
1
3
9
6
8
7
4
6
4
8
1
7
5
3
9
2
3
4
8
7
2
1
6
9
5
1
7
5
9
3
2
8
4
6
1
5
2
9
4
3
7
6
8
5
6
2
3
1
4
9
8
7
6
9
7
8
1
2
5
4
3
8
1
7
2
5
9
4
6
3
2
3
4
5
6
4
8
3
6
7
5
2
1
9
3
9
4
7
6
8
1
2
5
9
1
6
5
3
7
4
8
2
2
3
9
6
4
1
7
5
8
8
3
4
2
6
9
1
5
7
7
5
6
8
9
3
2
1
4
7
8
9
10
2
7
5
1
8
4
9
3
6
4
8
1
5
2
7
6
3
9
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ǹ
ȇ
ǿ
Ȉ
ȉ
ȅ
ĭ
ǹ
ȃ
Ǿ
Ȉ
Ȇ
ǹ
ȇ
ǹ
Ȉ
ȉ
ǹ
Ȉ
Ǿ
ǹ
Ȁ
ǹ
ȉ
ǹ
Ȉ
ȉ
ǹ
Ȉ
ȇ
ǿ
ȃ
ǹ
ǹ
Ȉ
Ȃ
ǹ
ǹ
ȃ
ǹ
ǿ
ǹ
ȉ
Ȉ
Ǿ
ȃ
ǿ
ȁ
Ȉ
ǿ
Ȃ
ǹ
ǹ
Ȁ
ȇ
ȅ
Ȉ
ǿ
Ȁ
Ǽ
ȉ
Ȉ
ǹ
ȅ
Ȉ
Ȁ
Ȉ
Ȁ
ǿ
ȇ
ȃ
ǹ
Ȃ
ȉ
ǿ
ǹ
ȇ
ǿ
ȅ
ǿ
ǹ
ȇ
Ȉ
ǹ
Ȃ
ȉ
Ǽ
Ǽ
ǿ
Ȉ
ȅ
ĭ
Ȉ
Ȁ
ǿ
ǹ
ȇ
ȅ
ȉ
ȅ
ȉ
ȅ
ȇ
ǹ
Ȉ
ǹ
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Το πρωτάθλημα …επαναρχίζει!
ο πρωτάθλημα …επαναρχίζει! Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της αποχής των διαιτητών, αν μη τι
άλλο λειτούργησε ευεργετικά για τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες αλλά και τους φιλάθλους.
Για τους ποδοσφαιριστές, πήραν ανάσες και πολλοί από
αυτούς, λόγω τραυματισμού, επιστρέφουν πιο δυνατοί στις
ομάδες τους. Για τους παράγοντες – τεχνική ηγεσία, τους δόθηκε χρόνος να αξιοποιήσουν τη μεταγραφική περίοδο του
Ιανουαρίου, να φέρουν παίκτες και να πραγματοποιήσουν
φιλικούς αγώνες για να δουν σε ποια ετοιμότητα βρίσκονται
τα νέα αποκτήματά τους. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί,
είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο (αγορά εντολή εκτός
Κύπρου) και θα ριχθούν στη μάχη του πρωταθλήματος.
Για τους φιλάθλους ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεφύγουν
έστω και για λίγο από τα γήπεδα και να χαλαρώσουν και να
ασχοληθούν με άλλα χόμπι…
Όλα όμως είναι προς το τέλος τους και η 18η αγωνιστική
τους αναμένει!
Το πρωτάθλημα πήρε…
φωτιά με τα αποτελέσματα
της 17ης αγωνιστικής με
τον Απόλλωνα να αξιοποιεί
με τον καλύτερο τρόπο το
νέο στραβοπάτημα του
ΑΠΟΕΛ και να ξεφεύγει
τρεις βαθμούς πιο μπροστά
από τους γαλαζοκίτρινους.
Συγκεκριμένα ο Απόλλωνας ανέβηκε στους 36 βαθμούς με τη νίκη του με 5-0
επί της Νέας Σαλαμίνας και ο ΑΠΟΕΛ στους 33β., με τον
εντός έδρας 1-1 με τον Οθέλλο Αθηένου.
Στην 3η θέση με 31β. είναι η ΑΕΚ, που κέρδισε εντός έδρας
την Αγία Νάπα με 2-0 και ανέρχεται απειλητικά και με φιλοδοξίες να μπει σφήνα ανάμεσα στους πρωτοπόρους Απόλλων και ΑΠΟΕΛ.
Στην 4η θέση είναι η Ομόνοια με 29β., που έφερε ισοπαλία
εκτός έδρας με τον Ερμή Αραδίππου που αγνοεί τη νίκη στα
τελευταία τρία παιχνίδια και είχε σαν αποτέλεσμα να γκρεμισθεί από την 3η θέση στην 6η με 27 βαθμούς.
Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ιδιαίτερα η Ανόρθωση που έκανε
μια ανοδική πορεία (τρεις συνεχείς νίκες) και προσπέρασε
την ομάδα της Αραδίππου με 28β. και έπιασε για πρώτη
φορά την 5η θέση. Κέρδισε στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’
την ΑΕΛ με 2-1, η οποία κατρακύλησε στην7η θέση με 22
βαθμούς, μένοντας προς το παρόν εκτός της 6άδας.
Η δεύτερη συνεχής ήττα για τον Εθνικό Άχνας του στοίχισε πάρα πολύ, αφού είχε πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει με αξιώσεις την 6άδα. Έχασε από την Δόξα με 3-1 και περιορίστηκε στην 8η θέση με 20β., ενώ η επιτυχία της Κατωκοπιάς ήταν ότι καλύτερο για τον νέο χρόνο, όμως
εξακολουθεί να είναι στην 11η θέση με 14β., όσους έχει και
ο Οθέλλος που έφερε ισοπαλία 1-1 με τον ΑΠΟΕΛ.
Στην 9η θέση με 17 βαθμούς είναι η Νέα Σαλαμίνα που
γνώρισε την συντριβή από τον Απόλλωνα (5-0) και τώρα η
ομάδα του Βαρωσιού, νοιώθει περισσότερο την πίεση του
υποβιβασμού όσο ποτέ και χρειάζεται πολύ επείγον βαθμούς
για να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση, αλλά και να αυξήσει τη διαφορά από τον πυθμένα. Στην τελευταία θέση
είναι η Αγία Νάπα με 9 βαθμούς.
Η Συνέχεια
Το πρωτάθλημα όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μετά την
διακοπή, επαναρχίζει με την 18η αγωνιστική. Δεν υπάρχει το
‘καυτό’ ντέρμπι, θα δούμε όμως κατά πόσο η διακοπή επηρέασε αγωνιστικά τις ομάδες και έχουμε… εκπλήξεις.
Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό της ΑΕΛ και της ΑΕΚ
στο Τσίρειο το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Η νίκη των δύο ‘μονομάχων’ είναι μονόδρομος για διαφορετικούς λόγους. Για
την ΑΕΛ για να έχει ελπίδες να είναι κοντά και να μικράνει
την απόσταση με τις ομάδες που διεκδικούν την πρώτη 6άδα
και για την ΑΕΚ να διεκδικήσει ακόμα και την 2η θέση και
Τ
να… ονειρεύεται γιατί όχι ακόμα και την πρώτη θέση στην
κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, αφού έχουμε ακόμα
άλλες τέσσερις αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία.
Ο επόμενος αγώνας της είναι εντός με τον Οθέλλο, ενώ η
ΑΕΚ θα αγωνιστεί εκτός με τον Ερμή Αραδίππου.
Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας θα αγωνιστεί εκτός έδρας με
τον Εθνικό στο Δασάκι, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου. Οι γηπεδούχοι στην έδρα τους παρουσιάζονται πολύ δυνατοί,
αφού έχουν γνωρίσει μόνο δύο φορές την ήττα. Στο άλλο
στρατόπεδο, του Απόλλωνα, θα απουσιάσει ο τιμωρημένος
Σανγκόι (αποβλήθηκε με την ΑΕΛ και θα μείνει εκτός για 6
αγωνιστικές) και έτσι το Λεμεσιανό συγκρότημα καλείται να
είναι ακόμα καλύτερο και να περάσει νικηφόρα από μια δύσκολη έδρα.
Ο ΑΠΟΕΛ θα έχει για αντίπαλό του τη Νέα Σαλαμίνα στο
‘Αμμόχωστος’, μια έδρα που λίγο-πολύ δυσκολεύει τους γαλαζοκίτρινους να φτάσουν με εύκολο τρόπο στη νίκη. Μια
επιτυχία που αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο από μονόδρομος παρά από άλλη φορά. Νέα απώλεια θα δώσει την πιθανότητα να τον πλησιάσουν απειλητικά οι ομάδες που είναι
πιο κάτω και να κερδίσει ο Απόλλωνας, τότε η συνέχεια για
τους γαλαζοκίτρινους θα είναι ακόμα πιο δύσκολη στην προσπάθεια τους για την πρώτη θέση και κατά επέκταση για την
κατάκτηση του τίτλου.
Διψασμένοι για βαθμούς είναι και οι Βαρωσιώτες που
αγνοούν τη νίκη εδώ και τρεις μήνες με αποτέλεσμα τον
άμεσο κίνδυνο του υποβιβασμού.
Η Ομόνοια θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ την Δόξα Κατωκοπιάς και είναι το… φαβορί για το τρίποντο. Από την άλλη
όμως, η επιτυχία της Δόξας επί του Εθνικού έφερε την καλύτερη ψυχολογία στην ομάδα του Κρισμάρεβιτς. Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο αγώνα η Ομόνοια κέρδισε με 0-1 στο
Μακάρειο και η Δόξα
έχασε πέναλτι στο 92΄ που
το απέκρουσε ο Γιωργαλλίδης.
Στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ ο Οθέλλος θα αντιμετωπίσει την φορμαρισμένη Ανόρθωση. Ένα
παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον,
αφού οι δύο ομάδες προέρχονται από θετικά αποτελέσματα και αναμένεται
να διεξαχθεί με πολύ
πάθος για τη νίκη.
Στο ‘Τάσος Μάρκου’ η
Αγία Νάπα θα φιλοξενήσει
τον Ερμή Αραδίππου. Οι
φιλοξενούμενοι είναι το
φαβορί για το τρίποντο,
όμως οι Αγιαναπίτες σε
όλα σχεδόν τα παιχνίδια
παρουσιάζονται πολύ πειθαρχημένοι στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούν για το καλύτερο, πράγμα που
το έπραξαν, τόσο με την Ομόνοια (1-2) όσο και με το
ΑΠΟΕΛ (1-1) και μάλιστα μέσα στο ΓΣΠ.
Στατιστικά
Μόνο δύο φορές
Στα προηγούμενα 7 χρόνια, μόνο δύο ομάδες που προπορεύονταν στη 17η αγωνιστική κατάφεραν τελικά να κόψουν
πρώτες το νήμα για να κατακτήσουν τον τίτλο. Το έκανε η
Ανόρθωση το 2007-08, το επανέλαβε ο ΑΠΟΕΛ το 2010-11.
Στις υπόλοιπες πέντε σεζόν είχαμε ανατροπές στο σκηνικό,
με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά, όταν ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να ισοβαθμήσει με την ΑΕΛ στον τελευταίο αγώνα
για να κατακτήσει τον τίτλο στη διαφορά των μεταξύ τους
αγώνων.
Ομόνοια-Ανόρθωση
Η Ομόνοια τη σεζόν 2008-09, στην 17η αγωνιστική ήταν
πρώτη και είχε επίθεση κανόνι με 47 γκολ. Ο Απόλλωνας
φέτος έφθασε στα 41, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη
των πρωτοπόρων, μετά από αυτή της Ομόνοιας.
Την καλύτερη άμυνα ανάμεσα στους πρωτοπόρους της
17ης αγωνιστικής είχε η Ανόρθωση τη σεζόν 2012-13 με
μόλις 8 τέρματα κατά. Βέβαια στο τέλος, παρά τις εκπληκτικές επιδόσεις τους, ούτε η Ομόνοια, ούτε η Ανόρθωση κατάκτησαν τον τίτλο.
Φέτος η χαμηλότερη
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορούμε να δούμε είναι
ότι φέτος έχουμε την πιο χαμηλή συγκομιδή βαθμών από τον
πρωτοπόρο Απόλλωνα. Οι γαλάζιοι της Λεμεσού έχουν 36
βαθμούς, ενώ η προηγούμενη χαμηλότερη ήταν από την
Ομόνοια το 2011-12 (37 βαθμοί). Από εκεί και πέρα, όλοι οι
άλλοι πρωτοπόροι είχαν 40 βαθμούς και πάνω.
Πρώτος Κύπριος ο Μακρής
Στον πίνακα των σκόρερ, μετά και την 17η αγωνιστική, δεν
είχαμε αλλαγή στις πρώτες δύο θέσεις, καθώς ο Ποτέ και
Ονίλο δεν σκόραραν. Όμως ο Ανδρέας Μακρής, που σκόραρε στον αγώνα της Ανόρθωσης με την ΑΕΛ, σκόραρε και
ξεχώρισε μόνος στην 3η θέση των σκόρερ με 8 τέρματα. Ο
νεαρός άσσος της ‘Κυρίας’ πέρασε τον Κολοκούδια της
Αγίας Νάπας και είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτο κύπριος σκόρερ.
Μικρές Κατηγορίες
Φουντώνει για τα καλά η μάχη της ανόδου
Η Ένωση εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, αλλά οι Βυσσινί δεν μπορούν να
επαναπαυτούν σ’ αυτό. Άλλες τρεις ομάδες βρίσκονται
κοντά και η μάχη της ανόδου έχει φουντώσει για καλά. Η
Ένωση έχει 35 βαθμούς και με ένα βαθμό διαφορά πίσω είναι
η Πάφος με 34β., ενώ δεν μπορεί κανένα να ξεγράψει την
Καρμιώτισσα και τον Άρη που έχουν από 31 βαθμούς. Στα
αξιοσημείωτα μετά το πέρας της 16ης αγωνιστικής είναι ότι
η Ένωση και η Πάφος συμπλήρωσαν δεκατρείς αγωνιστικές
χωρίς ήττα.
Στον πυθμένα είναι η ΑΠΕΠ με μόλις ένα βαθμό και πιο
πάνω ο Ολυμπιακός με 9 βαθμούς και στην 12η θέση η Ομόνοια Αραδίππου με 10 βαθμούς.
Γ΄ Κατηγορία
Ξέφυγε περισσότερο το ΘΟΪ Λακατάμιας
Το ΘΟΪ Λακατάμιας, μετά το έκτος έδρας νικηφόρο 3-0
επί του Χαλκάνορα, ξέφυγε περισσότερο από τον ΑΣΙΛ που
έχει όμως αγώνα λιγότερο. Η ομάδα της Λύσης έφερε 1-1
στην έξοδο της με τον Ακρίτα Χλώρακας και την έπιασε
στους 29 βαθμούς η ΠΑΕΕΚ που νίκησε εκτός έδρας με 3-2
τον Αχυρώνα. Οι Λαματαμίτες είναι στην κορυφή με 32 βαθμούς.
Δ΄ Κατηγορία
Ξεχωρίζει το ντέρμπι Αλκή – Ξυλοτύμπου
Στον βαθμολογικό πίνακα, μετά και τα αποτελέσματα της
16ης αγωνιστικής, η Αλκή είναι στην κορυφή με 38β. και
ακολουθεί η Ξυλοτύμπου με 37β. Στην επόμενη αγωνιστική
(17η) ξεχωρίζει το μεταξύ τους ντέρμπι που θα διεξαχθεί
στην Ξυλοτύμπου. n
16
ΤETAΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Τα 12άχρονα του Υπουργείου Οικονομικών
Tι είπαν... Tι έγραψαν
τη φωτογραφία ο μ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Γλαύκος Κληρίδης αποκαλύπτει την αναμνηστική πινακίδα και τελεί τα επίσημα εγκαίνια του κτηρίου του
Υπουργείου Οικονομικών
Συμπληρώνονται αύριο 12 χρόνια από την ημέρα εκείνη
που μαρτυρούσε και ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος της
Οργάνωσης μας για κατάλληλους χώρους εργασιακού περιβάλλοντος των δημοσίων υπαλλήλων με ασφάλεια και υγεία
και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Το πιο πάνω αίτημα κατέθετε η ΠΑΣΥΔΥ σε όλες τις κυβερνήσεις επισημαίνοντας αφενός την υποχρέωση τους για
κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον – ασφάλεια και υγεία και
αποτελεσματικό εργασιακό εξοπλισμό - ώστε και οι υπάλληλοι να εργάζονται σε συνθήκες ικανοποιητικές για διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους αλλά και οι πολίτες να
έχουν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.
Το νέο κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών που αποτέλεσε μείζον κατασκευαστικό έργο του κυβερνητικού προ-
Με ομοθυμία και ψυχραιμία να αντιμετωπί-
Σ
σουμε τα δύσκολα χρόνια που έρχονται.
Κάρολος Παπούλιας,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
γράμματος κατασκευάστηκε απευθείας από την Κυβέρνηση
με απευθείας ανάθεση της κατασκευής σε ιδιωτικό οίκο ενώ
στο ίιο πρόγραμμα προωθήθηκαν και νέα κυβερνητικά κτήρια στέγασης κυβερνητικών υπηρεσιών με το σύστημα ΜΟΤ.
Δίπλα στον μ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο τότε Υπουργός Οικονομιών Τάκης Κλήρίδης. n
Ούτε ρήξη θα υπάρξει με τους εταίρους της
Ελλάδας στην ΕΕ, αλλά ούτε και συνέχιση
της υποταγής.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ελληνικός λαός μίλησε και όλοι σεβόμαστε την απόφαση του.
Αντώνης Σαμαράς,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
H αυστριακή κυβέρνηση θα συνεργαστεί
εποικοδομητικά με τη νέα κυβέρνηση που
θα σχηματιστεί στην Ελλάδα.
Βέρνερ Φάιμαν,
Καγκελάριος της Αυστρίας.
Οι Γερμανοί έχουν αιώνια ευθύνη να μάχονται τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας
Είμαστε ανήσυχοι για τις τελευταίες παραβιάσεις της εκεχειρίας και την επίθεση που
εξαπέλυσαν οι αυτονομιστές με ρωσικό εξοπλισμό και ρωσικά στρατεύματα
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.
Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει ότι μπορεί
για να ενθαρρύνει μια ειρηνική επίλυση του
Ουκρανικού.
Σεργκέι Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ της Ρωσίας
Το Ισλάμ είναι πραγματική θρησκεία της Ευρώπης και θα συνεχίσει να είναι έτσι.
Αχμέτ Νταβούτογλου,
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.
Tο Kρατικό Λαχείο
μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας
Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13