ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 3 TESLA

Ό,τι πιο σύγχρονο στον τομέα
της μαγνητικής τομογραφίας
Εγκέφαλος
Δυνατότητα για λήψη πολύ λεπτών τομών σε πολλαπλά επίπεδα. Σημαντικά μεγαλύτερη διακριτική
ικανότητα με συνέπεια την ανάδειξη πολύ μικρών
βλαβών του εγκεφάλου που μπορεί να αποτελούν την
αιτία επιληπτικών κρίσεων. Η ως άνω εφαρμογή είναι
ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη διάγνωση της επιληψίας όσο και για το σχεδιασμό της πιθανής επέμβασης.
24 ώρες την ημέρα
365 ημέρες το χρόνο
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
3 TESLA
Πρόληψη, διάγνωση,
θεραπεία, νοσηλεία
Μοναδικός
στη Βόρεια Ελλάδα
Η Perfusion
τεχνική
Ο Μαγνητικός Τομογράφος 3Τ αποτελεί
ό,τι πιο σύγχρονο διεθνώς στον τομέα της
μαγνητικής τομογραφίας.
Προσφέρει διπλάσιας έντασης μαγνητικό
πεδίο από αυτό του τομογράφου 1,5Τ τον οποίο
διαθέτουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα.
Το μεγαλύτερο σήμα που προσφέρει έχει ως
συνέπεια:
• Τη μείωση του χρόνου εξέτασης
• Τη μεγαλύτερη ανάλυση στην
απεικόνιση ακόμη και πολύ μικρών
βλαβών ή εστιών όγκου
Το νέο 3Τ αποτελεί ένα εξαιρετικό «εργαλείο» διάγνωσης, μελέτης και παρακολούθησης ογκολογικών βλαβών.
αναδεικνύει την
μικροαγγείωση
του εγκεφάλου.
Τ1 ακολουθία μετά από σκιαστικό σε όγκο του
εγκεφάλου μετά από χημειοθεραπεία και
Με την τεχνική
ακτινοθεραπεία δείχνει δακτυλιοειδή και οζώδη
αυτή μπορεί
εμπλουτισμό. Η έγχρωμη εικόνα ανάδειξης
μικροαγγείωσης δείχνει απουσία αγγείωσης,
εύκολα και
εύρημα που αποκλείει υποτροπή ή
γρήγορα να
υπολειμματικό ιστό.
εκτιμηθεί ένα
βαρύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το ποσοστό του
βιώσιμου εγκεφάλικού ιστού και να αποφασιστεί
ανάλογα η θεραπεία. Μπορεί επίσης να μελετηθεί η
μικροαγγείωση των όγκων του εγκεφάλου προεγχειρητικά για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση και μετά
τις θεραπείες (ακτινοβολία, χημειοθεραπεία).
Τηλεφωνήστε στο 2310 400 000 και ενημερωθείτε
για τα συμβεβλημένα -για ογκολογικά περιστατικάασφαλιστικά ταμεία
Η Φασματοσκοπία
(MR Spectroscopy)
επιτρέπει την
εκτίμηση των
μεταβολιτών
Φασματοσκοπία ΜΤ 3Τ σε ασθενή με όγκο
ολόκληρου του
εγκεφάλου. Το φάσμα του οιδήματος του
εγκεφάλου επιτρέδακτυλιοειδώς εμπλουτιζόμενου όγκου
εμφανίζει φυσιολογικούς μεταβολίτες.
ποντας τον χαρακτηΤο εύρημα αυτό είναι χαρακτηριστικό
ρισμό πολλαπλών
δευτεροπαθούς εστίας και χρησιμοποιείται
για τη διαφορική διάγνωση από πρωτοπαθή
βλαβών (όγκων,
όγκο (γλοιοβλάστωμα).
απομυελινωτικών
εστιών, μεταβολικών παθήσεων).
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, 57 001 ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 400000, FAX: 2310 471056
e-mail: [email protected] www.iatriko.gr
Διπλάσια ένταση σήματος
Πολλαπλάσια ευκρίνεια
Πολλαπλάσια ευκρίνεια για Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, Σπονδυλική στήλη
Αρθρώσεις, Μαστό, Αγγεία, Ήπαρ, Σπλήνα, Πάγκρεας, Μήτρα, Ωοθήκες, Προστάτη
Η Λειτουργική
Μαγνητική Τομογραφία (fMRI
techniques)
Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε
ασθενή με δευτεροπαθή εστία
εγκεφάλου. Διακρίνεται, τόσο σε τομές
όσο και σε 3D απεικόνιση, η εγγύτητα
της βλάβης με τον κινητικό φλοιό,
γεγονός που καθοδηγεί την
χειρουργική προσπέλαση.
χρησιμεύει για τη
χαρτογράφηση της
λειτουργίας του
εγκεφάλου προεγχειρητικά, με σκοπό την
αποφυγή μετεγχειρητικών αναπηριών στην
κίνηση, στο λόγο, στην
αντίληψη.
Η Δεσμογραφία
(diffusion tensor
tractography)
χρησιμεύει για την
ανάδειξη της πορείας
των δεσμίδων των
Φυσιολογική δεσμογραφία του
νευρικών ινών και της
μεσολοβίου.
πιθανής βλάβης που
έχουν υποστεί από
όγκους η τραύματα, πληροφορίες πολύ σημαντικές για
την διάγνωση, το σχεδιασμό της επέμβασης και την
πρόγνωση.
Η Μαγνητική
Αγγειογραφία
Υψηλής Ανάλυσης
Φυσιολογική αμαγνητική αγγειογραφία
εγκεφάλου σε 1,5Τ και 3Τ. Η διαφορά
είναι εμφανής όσον αφορά την
απεικόνιση των αγγείων, ιδιαίτερα αυτών
που έχουν μικρή διάμετρο.
του εγκεφάλου χωρίς
την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας, για τη
διάγνωση ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών.
Σπονδυλική
στήλη
Ο νέος Μαγνητικός
Τομογράφος 3Τ είναι
σε θέση να πάρει
εικόνες από όλη τη
ΜΤ 3T νωτιαίου μυελού. Εξαιρετική
σπονδυλική στήλη
απεικόνιση της φυσιολογικής ανατομίας
συγχρόνως (αυχενική,
του νωτιαίου μυελού της ΑΜΣΣ.
Σημειώστε ότι στο αριστερό πλάγιο
θωρακική, οσφυική)
διακρίνεται με σαφήνεια μικρή πλάκα
με πολύ μεγάλη
απομυελίνωσης.
διακριτική ικανότητα,
με συνέπεια να ελαττώνεται κατά πολύ η διάρκεια της
εξέτασης. Επίσης παρέχει εντυπωσιακά υψηλής
ανάλυσης εικόνες του νωτιαίου μυελού και των ριζών
για τη διάγνωση των όγκων, των απομυελινωτικών
νοσημάτων κλπ.
Μυοσκελετικό
Η τρισδιάστατη απεικόνιση και η υψηλή διακριτική ικανότητα συμβάλλουν στη λεπτομερή
ανάδειξη των αρθρώσεων του μυοσκελετικού
συστήματος. Με τις νέες
δυνατότητες γίνονται
ΜΤ γόνατος 3Τ. T2 έγχρωμη
εύκολα η μη επεμβατική
χαρτογράφηση του χόνδρου της
μελέτη και η εκτίμηση
επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης.
Διακρίνεται η διάβρωση του έσω
της κατάστασης των
τμήματος του χόνδρου της
αρθρικών χόνδρων στην
επιγονατίδος και της τροχιλίας.
οστεοραθρίτιδα. Αυξάνεται η δυνατότητα διάγνωσης των παθήσεων των
μικρών αρθρώσεων (ώμος, αγκώνας, πηχεοκαρπική,
ποδοκνημική). Μπορεί π.χ. να διαγνωστούν μικρές
ρήξεις μηνίσκων του γόνατος, των επιχειλίων
χόνδρων του ώμου, των συνδέσμων της πηχεοκαρπικής άρθρωσης.
Τομογραφία
Μαστών. Μελέτη με
δυναμική έγχυση
σκιαστικού εστιακής
βλάβης στην ουρά
του δεξιού μαστού.
Η καμπύλη είναι
χαρακτηριστική
κακοήθους
νεοεξεργασίας.
Μαστός
Η Μαγνητική
Τομογραφία
του μαστού
δεν συνιστάται στο
σύνολο των γυναικών, στο πλαίσιο του προληπτικού
ελέγχου. Είναι σαφές όμως από την διεθνή βιβλιογραφία ότι συνιστάται σε άτομα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου
για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Επίσης μπορεί να
απαντήσει σε εξειδικευμένα και σύνθετα διαγνωστικά
προβλήματα.
Ο συνδυασμός υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας με τον
νέο Μαγνητικό Τομογράφο 3Τ ανεβάζει σημαντικά το
επίπεδο της απεικόνισης του μαστού καθώς δίνεται η
δυνατότητα χαρακτηρισμού των βλαβών προ και μετά, με
τη δυναμική μελέτη μετά την έγχυση σκιαστικού.
Η φασματοσκοπία που είναι σχεδιασμένη για τον μαστό
προσθέτει χρήσιμες πληροφορίες.
Αγγεία
Η Μαγνητική Αγγειογραφία με το νέο Μαγνητικό
Τομογράφο 3Τ παρέχει λεπτομερείς εικόνες των
αγγείων του σώματος και της ροής εντός αυτών, ακόμη
και χωρίς την έγχυση σκιαστικού.
Η Μαγνητική Αγγειογραφία εκτιμά την κατάσταση των
αγγείων μη επεμβατικά και χωρίς το παραμικρό ρίσκο
για τον ασθενή (καρωτίδες, θωρακική αορτή, κοιλιακή
αορτή, νεφρικές αρτηρίες, ακόμη και περιφερικές
αρτηρίες με μικρή διάμετρο).
ΜΤ 3T Ήπατος. Εντυπωσιακή απεικόνιση
πολλαπλών εμπλουτιζόμενων όζων που
αντιστοιχούν σε μικρές εστίες ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ασθενή με κίρρωση. Στη
συγκριτική αξονική τομογραφία αρτηριακής
φάσεως μόλις υποσημαίνονται μερικές εξ
αυτών.
Σώμα
Η απεικόνιση
των οργάνων
της κοιλίας
(ήπαρ, σπλήνας, πάγκρεας) γίνεται με υψηλή ανάλυση και
μεγαλύτερη ταχύτητα. Επίσης είναι σημαντική η
βελτίωση της απεικόνισης των έσω γεννητικών
οργάνων (μήτρα, ωοθήκες) για την ακριβέστερη
διάγνωση όγκων.
Η ανάπτυξη της
μαγνητικής
τομογραφίας
του προστάτη
με ειδικές
ΜΤ κάτω κοιλίας σε ασθενή που έχει
τεχνικές
χειρουργηθεί για καρκίνο ωοθηκών. Στην
ανατομική θέση της αριστερής ωοθήκης
παρέχει
απεικονίζεται βλάβη με συμπ0αγές και κυστικό
πρόσθετες
στοιχείο. Τα συμπαγή οζίδια της κυστικής
βλάβης εμφανίζουν υψηλό σήμα στις DW
πληροφορίες
εικόνες και χαμηλό ADC εύρημα που συνηγορεί
για την μελέτη
υπέρ κακοήθειας. Η ιστολογική εξέταση έδειξε
ενδομητριοειδές καρκίνωμα.
των όγκων, τη
σταδιοποίηση
και την παρακολούθηση της θεραπείας.
Η τεχνική DIFFUSION είναι επίσης μια τεχνική πολύ
ευαίσθητη με την οποία λαμβάνονται εικόνες από
όλο το σώμα με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται ακόμη
και πολύ μικρές εστίες όγκου.
Η τεχνική αυτή μπορεί να συγκριθεί με τις εικόνες
από το PET- CT και είναι πολύ χρήσιμη για τη μελέτη
και την παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών.