Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Διμηνιαιο ΕνημΕρωτικο ΔΕλτιο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 27 » ΕΤΟΣ 3 » ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 » ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
www.esparou.gr
ο
Ομόφωνο το ψήφισμα στο 5ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων στην Αμοργό
Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
το 5ο Συνέδριο των Εμποροεπαγγελματιών του Νομού Κυκλάδων που πραγματοποιήθηκε φέτος στις 25-26 Ιουνίου
στο όμορφο νησί της Αμοργού
και συμμετείχαν 13 Σύλλογοι
του Νομού Κυκλάδων. Τον
δικό μας Σύλλογο, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Απ. Αλιπράντης.
Αποτέλεσμα των εργασιών
του Συνεδρίου ήταν η ομόφωνη απόφαση και των 13
Εμπορικών Συλλόγων του Νομού Κυκλάδων για την έκδοση ψηφίσματος,
το οποίος κοινοποίησαν σε όλα τα αρμόδια
υπουργεία, στους βουλευτές του νομού μας
και στους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου μας .
Το ψήφισμα
1ο - Επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στα νησιά μας – ένας μοχλός ανάπτυξης,(Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή η
εργασία που εκπονήθηκε από τον Εμπορικό
Σύλλογο Θήρας για το συγκεκριμένο θέμα).
2ο - Διατήρηση των ΔΟΥ στα νησιά
μας,(Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή η
εργασία που εκπονήθηκε από τον Εμπορικό
Σύλλογο Θήρας για το συγκεκριμένο θέμα).
3ο - Στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών.
4ο - Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και απάλυνση του φαινομένου της εποχικής απασχόλησης.
5ο - Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού π.χ., Πολιτιστικός, θρησκευτικός,
οικολογικός, αγροτουρισμός.
6ο - Αποτελεσματικότερο νομικό πλαίσιο
για την καταπολέμηση του παραεμπορίου
(στάσιμου και πλανόδιου).
7ο - Διατήρηση των μειωμένων συντελε-
λάσσιων μεταφορών πρέπει
να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες των χερσαίων μεταφορών,
όσον αφορά Στην οικονομική
επιβάρυνση του χρήστη, τη
χρονική διάρκεια του ταξιδιού
και την προσφερόμενη ποιότητα.
Το συνέδριο αποφάσισε επίσης ομόφωνα να πραγματοποιήσει το 6ο Πανκυκλαδικό
Συνέδριο των Εμποροεπαγγελματιών του Νομού Κυκλάδων, που θα γίνει του χρόνου,
στών ΦΠΑ στα νησιά.
την ίδια περίοδο, στο όμορφο νησί της Άν8ο - Επανίδρυση του υπουργείου Ναυτιδρου.
λίας.
9ο - Αύξηση δαπανών για την υγεία και
Οικονομική κρίση, υγεία,
στελέχωση προσωπικού (ιατρικού και νοσηπαραεμπόριο
λευτικού) των Κέντρων Υγείας των νησιών.
Στην οικονομική κρίση που «χτύπησε» και
10ο - Μείωση των εργοδοτικών εισφορών
τους
επαγγελματίες, στο νέο φορολογικό
11ο - Ίδρυση γραφείων ΟΑΕΕ
καθεστώς,
στα προβλήματα που αντιμετωστις Κυκλάδες.
πίζουν όλα τα νησιά στα ζητήματα υγείας,
12ο - Ενίσχυση των δρομολογίων
στην ελλειπή ακτοπλοϊκή σύνδεση και στο
των άγονων γραμμών σε ετήσια βάση.
Στο ψήφισμα τονίζεται: «Όλες οι πολιτικές παραεμπόριο, εστίασαν οι εκπρόσωποι των
και μέτρα που προτείνονται, στοχεύουν στην Εμπορικών Συλλόγων τη θεματολογίας τους,
προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού για την ανέπτυξαν προτάσεις, εξέφρασαν παράπονα
ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυ- και πολλές φορές την αγανάκτησή τους, για
ξη του νομού μας σε Εθνικό, αλλά και σε επί- τη μη επίλυση προβλημάτων του κλάδου.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
πεδο Ευρωπαϊκής- εσωτερικής αγοράς, σύμΑμοργού
Γ. Λουδάρος, άνοιξε τις εργασίες
φωνα με τους όρους και τις κατηγορίες που
του
Συνεδρίου,
καλωσορίζοντας τους συπεριλαμβάνει η Συνθήκη της Λισαβόνας και
τους στόχους της Διακήρυξης του Αιγαίου, νέδρους και τονίζοντας, ότι παρά την κρίση,
για την εδαφική συνοχή και τη νησιωτικότητα υπάρχει ελπίδα που είναι στο μυαλό και στην
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πραγματοποιή- εργατικότητα του καθενός.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ίου
θηκε στην Κω στις 28 Ιουνίου 2008».
Nα σημειωθεί ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Ν. Αρτέμης, μίλησε για την «πάταξη του παΕλληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ ), υιοθετεί τα συ- ραεμπορίου». Όπως είπε, το παραεμπόριο
μπεράσματα και τα πορίσματα των συνέδρων είναι ο εχθρός του υγιούς εμπορίου, γιατί
και υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής του πωλούνται προϊόντα κακής ποιότητας, πολθαλάσσιου μεταφορικού ισοδύναμου, κατά λές φορές επικίνδυνα για τους καταναλωτές.
συνέχεια σελ.6-7
το οποίο οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα-
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την τοπική αγορά
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ την τοπική οικονομία
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
2
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Παροικία, Πάρος
τηλ. 228 4 0 21656, 23782
fax. 228 4 0 21818
e-mail: [email protected]
Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλιπράντης Απόστολος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ροδίτου Αγγελική
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τριαντάφυλλος Τάσος
ΤΑΜΙΑΣ: Πριμηκυρίου-Κουταλίδη Μαρία
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ραγκούσης Νίκος (Λαουτάρης)
ΜΕΛΗ: Παντελαίος Θωμάς, Σωτήρης Πόλκας
ΓΙΑΤΡΟΙ Ο.Α.Ε.Ε.
Μιχάλης Γιαλόζογλου - Οφθαλμίατρος (Καθημερινά 9.00 – 13.00, Παροικία, τηλ. 22840-24690)
Αλέξανδρος Γκέλιας - Ορθοπεδικός (Καθημερινά 9.00 – 13.00, Σύρος τηλ.22810-791200
Ιατρικό Πάρου ( νέα σύμβαση) - Μικροβιολογικές εξετάσεις (με συμμετοχή 25%)- Καθημερινά 08.00 – 11.00,
Παροικία, τηλ. 22840-24410
Κωνσταντίνος Λιβανίδης - Καρδιολόγος (Καθημερινά 9.00 – 13.00, Παροικία, τηλ.22840-24410)
Γεωργία Πλέσσια - Δερματολόγος (Καθημερινά 8.00 – 12.00, Παροικία, τηλ.22840-21114 )
Στέλλα Ρούσσου - Παιδίατρος (Καθημερινά 9.00 – 13.00, Παροικία τηλ.22840-28419)
Ροζέ Χομόν - Παθολόγος (Καθημερινά 9.00 – 13.00, Παροικία, τηλ. 22840-22000)
Εμμανουήλ Γρατσίας - Μικροβιολογικό Εργαστήριο (Παροικιά τηλ.: 22840- 24700 καθημερινά 07.30 – 14-00
απόγευμα κατόπιν ραντεβού 19.30 – 21.00)
Μάρκος Κωβαίος - Φυσιοθεραπευτής ( Παροικιά τηλ:. 22840-22807 Καθημερινά 07.30 – 13.30
απόγευμα 17.00 – 21.00)
Δημήτρης Σιφναίος - Φυσιοθεραπευτής (Παροικιά τηλ.: 22840 22614, 08.30 – 13.00 απόγευμα 18.00 – 20.00)
3
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
Καμία δέσμευση των αρμόδιων φορέων διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα. Ελάχιστα όμως έγιναν, γι’ αυτό με ημερομηνία 12 Απριλίου ο Σύλδεν υλοποιήθηκε στο ζήτημα υγείας
λογός μας έστειλε προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Παραμένουμε σε ετοιμότητα
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, έχει
αποδείξει ότι είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ότι καλύτερο στο νησί. Το ίδιο έπραξε και σε
ότι αφορά στα προβλήματα υγείας, που παρά τις κινητοποιήσεις δεν έχουν λυθεί. Ως Σύλλογος είμαστε στο πλευρό του
Δημοτικού Συμβουλίου, για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες,
μήπως και πεισθούν οι αρμόδιοι, ότι νησί χωρίς γιατρούς δεν
γίνεται.
Μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που ήταν πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας, συμμετείχαμε και στη δεύτερη συγκέντρωση
για το θέμα της υγείας, ενώ πρωταγωνίστησε, φυλάγοντας
σκοπιά στην κυριολεξία, στον αγώνα κατά της καταβολής των
5 ευρώ.
Στις 13 Απριλίου, με ανακοίνωσή μας ενημερώσαμε τα
μέλη μας για τις εξελίξεις στον τομέα Υγείας, σύμφωνα με
όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι υποσχέσεις συνεχίστηκαν τα πράγματα όμως εξακολουθούν να παραμένουν
στάσιμα. Ούτε τον υπουργό βλέπουμε να έρχεται, όπως ο
ίδιος δεσμεύτηκε πρόσφατα στον Δήμαρχο, ούτε παιδίατρο
έχουμε και τίποτα από όσα μας υποσχέθηκαν δεν υλοποιήθηκε. Και επειδή δεν μπορούμε να ζούμε με φρούδες ελπίδες,
παραμένουμε σε ετοιμότητα και αναμένουμε τις αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνέχιση του αγώνα.
ΤΗΛ. ΑΘΗΝΑΣ: 210 4829425, 210 4933413, 210 4813616
ΤΗΛ. ΜΑΡΑΘΙ ΠΑΡΟΥ: 22840 24623, 697 3025422, 697 4411813
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
4
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
5
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
Κρέατα
Αλλαντικά
Τυριά
Κατεψυγμένα
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ.:22840 24784
1ο κατάστημα
Περιφερ/κός Παροικίας
τηλ. 22840 23063
2ο κατάστημα
bakery
Βάγια Παροικίας
τηλ. 22840 25003
φούρνος - ζαχαροπλαστείο
catering
e-mail: [email protected]
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ.: 22840 24621
Ένας κόσµος µοναδικός όσο κι εσύ
• Kαλλυντικά
• Είδη κοµµωτηρίου
• Προϊόντα περιποίησης
προσώπου & σώµατος
Κατάστημα Πάρου
Περιφερειακός Παροικίας - Τηλ. 22840 22669
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
6
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
Ομόφωνο το ψήφισμα στο 5ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων στην Αμοργό
Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον
οι Εμπορικοί Σύλλογοι, άποψη με την οποία
συμφώνησαν και οι πρόεδροι των άλλων συλλόγων.
Για την επιχειρηματικότητα και την πράσινη
ανάπτυξη μίλησε ο Σύμβουλος Ενεργειακών
Επενδύσεων του Επιμελητηρίου Κ. Βάλβης.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις προτάσεις του
Επιμελητηρίου για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές, τη διαχείριση των
απορριμμάτων, των υδάτινων πόρων, την πράσινη επιχειρηματικότητα…
συνέχεια από σελ.1
Τόνισε επίσης, ότι χάνονται εκατομμύρια
από τη φοροδιαφυγή και το κράτος κάνει «τα
στραβά μάτια», ενώ εμείς ένα αναψυκτικό να
πουλήσουμε χωρίς απόδειξη θα πληρώσουμε
πρόστιμο.
Ανάπτυξη χωρίς πλοία δεν γίνεται, ανέφερε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών
Νήσων, Συρίγος Πασχάλης και πρότεινε να συνεννοηθούν όλοι οι Δήμαρχοι των Κυκλάδων
για τη διαμόρφωση τουριστικών οικονομικών
πακέτων.
Η κρίση μας γονάτισε, τόνισε η πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Νάξου Σοφία Καπηνιάρη,
αλλά επισήμανες παράλληλα, ότι η κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες που θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούν οι επιχειρηματίες.
Ο τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Νάξου Κ. Παγώνης, αναλογιζόμενος την οικονομική κρίση,
ευχήθηκε να πάνε καλά όλοι οι σύλλογοι και να
έχουν διάρκεια, για να προσθέσει ο πρόεδρος
του Συλλόγου Κέας Στ. Βρεττός, όλοι οι Σύλλογοι να διατηρήσουν τη συνοχή τους. Κυρίως να
καταφέρουμε να πετύχουμε σε ένα βαθμό τους
στόχους μας και ν’ αντέξουμε, τόνισε ο συνάδελφος της Σίφνου. Ο κ. Βρεττός τόνισε επίσης
ότι οι Δήμοι θα πρέπει να προστατεύουν τους
επιχειρηματίες, να τους προειδοποιούν και όχι
να τους τιμωρούν, αλλά και οι επαγγελματίες
θα πρέπει να βοηθούν στο έργο της Δημοτικής
αρχής.
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), κ. Αρμενάκης,
συνέστησε στους εμπόρους – επιχειρηματίες
ν’ αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα, που «είναι
πηγή πλούτου. Κάντε είπε, τα μειονεκτήματα
της νησιωτικότητας, πλεονεκτήματα ανάπτυξης,
υπογραμμίζοντας, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία
μπορεί να πετύχει εκεί που το κράτος απέτυχε.
Το νέο φορολογικό καθεστώς και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται
ανέλυσε στους συνέδρους ο Σύμβουλος της
ΕΣΕΕ, Δ. Λέντζας και τους συνέστησε να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές τους.
Στις παροχές που χορηγεί το Επιμελητήριο
Κυκλάδων προς τους επιχειρηματίες αναφέρθηκε ο πρόεδρός του Γ. Ρούσσος, στον οποίο
όμως οι επιχειρηματίες εξέφρασαν πολλά παράπονα. Μάλιστα ο Απ. Αλιπράντης πρότεινε
να επιχορηγούνται από το Επιμελητήριο μόνο
Για την επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στα νησιά μας, μίλησε ο πρόεδρος του
Συλλόγου Θήρας, επισημαίνοντας ότι: «Όλες οι
πολιτικές και μέτρα που προτείνονται, στοχεύουν στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού
για την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη του Νομού μας σε εθνικό, αλλά και
σε επίπεδο ευρωπαϊκή εσωτερικής αγοράς,
σύμφωνα με τους όρους και τις κατηγορίες
που περιλαμβάνει η Συνθήκη της Λισσαβόνας
και τους στόχους της Διακήρυξης του Αιγαίου
για την Εδαφική Συνοχή και τη Νησιωτικότητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε στην Κω στις 28 Ιουνίου 2008».
Η κ. Ελένη Προχώρη από την Αναπυτυξιακή
Εταιρία Κυκλάδων αναφέρθηκε στους τρόπους
με τους οποίους μπορούν «να ξεπεραστούν τα
εμπόδια», με πρώτο και βασικό την επιμονή,
την υπομονή και την εργατικότητα.
Με ιδιαίτερη προσοχή άκουσαν οι σύνεδροι,
τις απόψεις που εξέθεσε ο εκπρόσωπος της
Aegean Cuisine» Γιώργος Καλώστος.
Ο κ. Καλώστος τόνισε, ότι η πρωτοβουλία
«Aegean Cuisine» έχει ως στόχο την ανάδειξη
και την προβολή των τοπικά παραγόμενων προϊόντων με έμφαση στα κρασιά, στη γαστρονομία
και στις συνταγές του κάθε νησιού και τέλος, σε
τι άλλο, στην ενδυνάμωση, στον εμπλουτισμό,
στη διεύρυνση και στην επανατοποθέτηση του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
Άδικο το φορολογικό
Για την ανάγκη αλλαγής του φορολογικού
συστήματος έκανε λόγο στο Συνέδριο των Εμορικών Συλλόγων Ν. Κυκλάδων, ο τέως υφυπουργός Ανάπτυξης Π. Ρήγας. Όπως είπε, το
υπάρχον σύστημα είναι άδικο, γιατί δεν γίνεται
σωστή κατανομή φόρων. Τόνισε ότι δεν καταρ-
γούνται οι κατά τόπους εφορίες στα νησιά, θα
παραμείνουν για να εξυπηρετούν το κοινό, δεν
θα προβαίνουν όμως σε ελέγχους.
Ανέφερε επίσης ότι από 31 Ιουνίου έως το
τέλος Αυγούστου θα γίνονται δηλώσεις συμμετοχής νέων ανθρώπων (από 20 έως 40 ετών),
για συμμετοχή σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας. Όπως είπε ο κ. Ρήγας, θα χορηγείται μέρος του κεφαλαίου κίνησης, άτοκο
δάνειο με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, π.χ. ενοίκιο,
η μελέτη του επιχειρηματικού σχεδίου κ.λπ.
Τέλος ανέφερε, ότι στο νόμο για τις μεταμοσχεύσεις ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία
δεν θα «κλείνει» στο εξής ο κατάλογος των
επιλεγόμενων θέσεων αγροτικών γιατρών,
έτσι ώστε στις περιπτώσεις που οι προκηρύξεις
αποβούν άγονες να μην απαιτείται επαναπροκήρυξη και χάνεται χρόνος. Επιτρέπεται επίσης
η πρόσληψη γιατρού για τρεις μήνες, ώστε να
καλύπτεται η θέση γιατρού που παίρνει άδεια
για μετεκπαίδευση.
Τομεακές πολιτικές
Ο επικεφαλής της παράταξης «πολίτες κόντρα στον καιρό» και περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Συρμαλένιος , αναφέρθηκε στην
οικονομική κρίση και μεταξύ άλλων τόνισε:
«Σήμερα ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του
μνημονίου και των ανάλγητων κυβερνητικών
μέτρων, οδηγούμαστε σε ακόμα πιο επώδυνα
μέτρα (μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) που αν περάσουν, θα οδηγήσουν από την κοινωνική χρεοκοπία στην κοινωνική εξαθλίωση της μεγάλης
πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Για μας
απαιτούνται συνολικά λύσεις προς μια άλλη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Απαιτούν αντιμετώπιση του χρέους σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, επαναδιαπραγμάτευση και διαγραφή
μέρους του, απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έκδοση ευρωομόλογου, αναδιανομή του πλούτου με μοχλό το
φορολογικό σύστημα, ανάπτυξη με τομεακές
πολιτικές και με αξιοποίηση και όχι ξεπούλημα
του δημόσιου πλούτου της χώρας».
Στήριξη της ντόπιας παραγωγής
Υπέρ της στήριξης της ντόπιας παραγωγής
τάχθηκε και ο Δήμαρχος Αμοργού Νικήτας
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
7
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
Συμμετοχή στο 2ο Agro Quality Festival-13 έως 15 Μαΐου 2011
Ρούσσος. Τόνισε συγκεκριμένα: «Σήμερα, που
σχεδόν όλο το εισόδημα στα νησιά μας προέρχεται από τον τουρισμό, εμείς οι ντόπιοι πρέπει
ν’ αφουγκραστούμε το χτύπο της καρδιάς της
μάνας γης και να διατηρήσουμε τον ομφάλιο
λώρο που μας συνδέει μαζί της. Γιατί η συρρίκνωση και η εγκατάλειψη των πρωτογενών
τομέων παραγωγής, θα φέρει αλλαγή στη φυσιογνωμία των νησιών μας. Θ’ αλλάξει δηλαδή
το στοιχείο εκείνο που καθιστά σήμερα το νησί
ελκυστικό ως τουριστικό προορισμό. Εξάλλου
βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε ταυτόχρονα και σε ισόρροπη ανάπτυξη την οικονομία, την ευημερία της κοινωνίας, την κοινωνική
συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος. Μια
τέτοια ανάπτυξη απαιτεί συνεργασίες και στηρίζεται στην ιστορία παραγωγής του τόπου. Αν
θέλουμε ο τουρισμός ν’ αποτελέσει το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, πρέπει να τον στηρίξουμε πάνω στην ντόπια παραγωγή και οικονομία.
Δεν πρέπει να εισάγουμε προϊόντα και να εξάγουμε υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν, να εξετάσουμε, το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
νησιών μας.
Λήξη εργασιών
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε την Κυριακή 26
Ιουνίου με απονομή τιμητικών διπλωμάτων
στους πρώτους εμπόρους της Αμοργού, τα συμπεράσματα και τη διαμόρφωση του ψηφίσματος, ενώ οι πρόεδροι των συλλόγων αντάλλαξαν δώρα μεταξύ τους.
Τους συνέδρους φιλοξένησε ο Εμπορικός
Σύλλογος Αμοργού, ο Πρόεδρος του οποίου
Γιάννης Λουδάρος, διέθεσε την ταβέρνα του,
όπου προσφέρθηκαν δύο γεύματα, το ένα προσφορά των εστιατόρων του νησιού, με εκλεκτούς μεζέδες και το δεύτερο από τον κ. Λουδάρο, με τα θεσπέσια φαγητά του.
Ç °òçÀ; È
Τι θα πει αυτό;
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου συμμετείχε στο
2ο AGRO Quality Festival με εκπροσώπους τον Πρόεδρο κ.Απόστολο Αλιπράντη και τον Πρώην Πρόεδρο Δημήτρη Μερεμέτη.
Tο Festival πραγματοποιήθηκε στις 13 έως 15 Μαΐου στην Τεχνόπολις-Γκάζι όπου είχε μετασχηματισθεί σε ένα Αγροτικό Χωριό, με εκθέσεις
αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, με ημερίδα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Αγροτουρισμός», με Συνέδριο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα
στην Πράξη και με εργαστήρια που αναπαράστησαν την παραγωγή στην
ύπαιθρο. Παραδοσιακό ελαιοτριβείο, Tο παλαιό οινοποιείο, μελισσοκομείο, το τυροκομείο του χωριού, αποσταγματοποιείο, ο μύλος του Αιγαίου,
το μπακάλικο της πλατείας, τα κάρα με τα φρούτα, παρασκευαστήριο παστελιού, το εργαστήριο λουκουμιών, το ζύμωμα και το ψήσιμο του ψωμιού,
εργαστήρι παραδοσιακών ζυμαρικών, ελληνική καραμέλα και η παρασκευή
πράσινου σαπουνιού.
To περίπτερο της Πάρου-Αντιπάρου φιλοξενήθηκε σε μισθωμένο χώρο
από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου και σ’ αυτό συμμετείχαν παραγωγοί από την
Πάρο, διαφημίζοντας έτσι τα τοπικά προϊόντα των νησιών μας. Οι παραγωγοί είναι:
1. Μωραίτης Γεώργιος(Νάουσα-Πάρος)-Οινοποιείο MORAITICO
2. Κτήμα Λαζανάκη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ(Μάρμαρα-Τσουκαλιά-Πάρος)-Οπωροκηπευτικά Προϊόντα
3. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου(Παροικία-Πάρος)-Οινοποιείο ΕΑΣ Πάρου
Στο περίπτερο μας μοιράστηκαν στους επισκέπτες έντυπα του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» όπως και Cd-Rom από τα ξενοδοχεία της Πάρου, οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τα αγροτικά προϊόντα που παράγουμε όσο και για τα πανέμορφα
νησιά μας.
Ανακοίνωση – καταγγελία για τη νησιωτικότητα και το μεταφορικό ισοδύναμο
Να
εφαρμοστούν επιτέλους!
Ανακοίνωση – καταγγελία προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έστειλε ο
Σύλλογός μας απευθύνοντας προτάσεις με βάση την νησιωτικότητα, που όπως τονίζει, είναι καιρός να εφαρμοστεί στην πράξη.
Στην ανακοίνωση τονίζεται: Η νησιωτικότητα, που προβλέπεται από το Σύνταγμα, είναι καιρός να εφαρμοστεί και στην πράξη. Ο Σύλλογός μας επαναφέρει το κόστος μεταφοράς στα νησιά, ανθρώπων, οχημάτων
και εμπορευμάτων, επισημαίνοντας ότι πλέον είναι απαγορευτικό για όλους.
Γι’ αυτό, εν όψει της νέας σαιζόν, απευθύνεται στο αρμόδιο υπουργείο και φορείς, με συγκεκριμένες
προτάσεις, γιατί το ακριβό εισιτήριο πλήττει τον τουρισμό της νησιωτικής χώρας, που είναι ο βασικός της
πυλώνας και κατ’ επέκταση την οικονομία της.
Γιατί, η ζωή, η ανάπτυξη, το κόστος των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών εξαρτάται και διαμορφώνεται κατ’ αποκλειστικό τρόπο από τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
Οι τιμές των μεταφορικών για επιβάτες, αυτοκίνητα και εμπορεύματα, είναι καθοριστικός παράγοντας για
την επιβίωσή μας μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Με το ΦΠΑ όμως, στο 13% και 23%, δηλαδή στο ένα τέταρτο της τιμής του εισιτηρίου, δεν μπορεί ν’ αναπτυχθεί ο τουρισμός, όπως διατείνεται η Κυβέρνηση, μειώνοντας, πολύ σωστά, το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία στο
6%. Γιατί εάν δεν υπάρξει κίνηση στα νησιά, η μείωση για τη διαμονή 6% από μόνη της δεν θα έχει αποτέλεσμα. Παράλληλα, πλήττονται και οι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τόσο υψηλό
ναύλο λόγω του υψηλού ΦΠΑ και όχι μόνο. Ο ναύλος επιβαρύνεται κατά 35% με κρατήσεις υπέρ τρίτων,
που δεν είναι ανταποδοτικές στους επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας. Τι νόημα π.χ. έχει να πληρώνουμε
για το ΝΑΤ; Πληρώνουμε άραγε για το ΙΚΑ στο εισιτήριο των τρένων ή των λεωφορείων; Κατά συνέπεια, οι
κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ που φτάνουν στο 60% της αξίας του εισιτηρίου, κάνουν απαγορευτικό
το κόστος μεταφοράς, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες και τους τουρίστες.
Για το θέμα του κόστους μεταφοράς, έχουμε ανακινήσει επίσης, πολλές φορές και το ζήτημα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Πραγματικά, στην ηπειρωτική χώρα, το κόστος μεταφοράς είναι πολύ χαμηλότερο από την
ανάλογη θαλάσσια απόσταση. Η διαφορά είναι ότι το κράτος έχει φροντίσει να επιδοτήσει με 1,5 δις τα τρένα και αντίστοιχα και τις οδικές μεταφορές. Στην πολυνησία του Αιγαίου και του Ιονίου και ενώ το Σύνταγμα
προβλέπει ειδική μέριμνα για τη νησιωτικότητα, όχι μόνο δεν επιδοτείται το εισιτήριο, αλλά επιβαρύνεται
κιόλας κατά 60%, πέρα από το πραγματικό κόστος του.
Αυτή η κατάσταση σχετικά με τη διαμόρφωση της τιμής του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, πρέπει άμεσα ν’
αλλάξει.
Απαιτούμε: 1. Το ΦΠΑ μεταφοράς να διαμορφωθεί στο 6% όπως έγινε και για τα ξενοδοχεία. 2. Να
καταργηθούν άμεσα όλες οι μη ανταποδοτικές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 3. Να επιδοτηθούν τα εισιτήρια
τουλάχιστον κατά 5% για να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση στα νησιά μας. 4. Να αποφασιστούν άμεσα ρυθμίσεις σε σχέση με την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου.
Η οικονομία των νησιών μας δεν αντέχει άλλο την πολιτική αυτή, που κάνει το κόστος μεταφοράς απαγορευτικό και για τους νησιώτες και για τους επισκέπτες ή τουρίστες. Η ανισότητα στεριανής και νησιωτικής
Ελλάδας, είναι αντισυνταγματική.
Παρέμβαση Ρήγα υπέρ των λιμενεργατών
Ανεστάλη η απεργία
¾¸¼¹°º¶ª ¶ºÆ˦¿ª¶¹ª
¦Ã¹ÃƸư & ùºÃÁû¹°. Æ¿Ä°.
22840 53555
Η παρέμβαση στη Βουλή του βουλευτή Κυκλάδων Π. Ρήγα που έγινε μετά την έκδοση ψηφίσματος από το
Συνέδριο των Εμπορικών Συλλόγων για το θέμα της απεργίας των λιμενεργατών στις 28-29-30 Ιουνίου,
είχε θετικά αποτελέσματα.
Με την παρέμβασή του που έγινε αποδεκτή, δεν θα ισχύσει τελικά η περικοπή των συντάξεων των ναυτικών κατά 6%. Το αποτέλεσμα ήταν η ΠΝΟ ν’ αναστείλει τις κινητοποιήσεις.
Σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο για το νησιωτικό χώρο, μια ακόμη απεργία θα ήταν ολέθρια για
όλους τους νησιώτες, γι’ αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον κ. Ρήγα.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
8
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
Ενημέρωση επιχειρηματιών
Νέα διαδικασία ρύθμισης καταβολής οφειλών προς τους Δήμους
Ο Σύλλογός μας, στο πλαίσιο ενημέρωσης των επαγγελματιών –
επιχειρηματιών εξέδωσε ανακοίνωση για τη νέα διαδικασία ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους.
Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση της Ε.Σ.Ε.Ε σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’
138/16.6.2011) και –με το άρθρο 54- εισάγει νέα διαδικασία
ρύθμισης καταβολής οφειλών προς τους Δήμους.
Ειδικότερα, μπορούν να ρυθμιστούν, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, οι περιπτώσεις οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν:
α) από 1/9/2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον
έχει καταβληθεί το 30% της συνολικής οφειλής,
β) μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της οφειλής έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του
ν.3801/2009 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το
30% της ρυθμιζόμενης οφειλής,
γ) μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της
οφειλής έχει διακανονισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 170 του
ν. 3463/2006 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το
30% του διακανονισθέντος ποσού.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις οφειλών που αφορούν
σε πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους (συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών προστίμων) ως εξής:
α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του 15% των προστίμων και του 15% των προσαυξήσεων,
β) με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται το
ποσό της κύριας οφειλής, το 30% των προστίμων και το 30% των
προσαυξήσεων.
Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός
τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, μπορεί να ορίζεται
ανώτατο ποσό υποχρεωτικής εφάπαξ καταβολής, καθώς και ο αριθμός των δόσεων αναλόγως του ύψους των οφειλών, με ανώτατο
πάντως όριο τις 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση
εφάπαξ καταβολής, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή
εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησής του, με ταυτόχρονη
προκαταβολή του 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Στην περίπτωση καταβολής της οφειλής με δόσεις, ο υπόχρεος καταβάλλει την
πρώτη δόση με την υποβολή της αίτησής του. Οι επόμενες δόσεις
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.
Η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών δόσεων συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.
Τα ποσά που έχουν καταβληθεί πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση και
αφορούν σε πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
δεν συμψηφίζονται και δεν επιστρέφονται στους οφειλέτες.
Τέλος, σημειώνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, με μηνιαία ισχύ, στους υπόχρεους που είναι συνεπείς και με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί
προηγουμένως το 50% της αρχικής τους οφειλής.
Συμμετοχή
στην αιμοδοσία
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος
Πάρου-Αντιπάρου κάλεσε τα μέλη
του να συμμετάσχουν στην Αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Εθελοντών Αιμοδοτών ΠάρουΑντιπάρου μέσα στον Μάιο, στο
Κέντρο Υγείας της Παροικίας και
στο Αγροτικά Ιατρεία Αντιπάρου &
Μάρπησσας.
ΚΑΒΑ — ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ — ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ — ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΟΣ Τηλ. 22840 24301- 303 Fax. 22840 24302.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
9
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
Με πρωτοβουλία του Εμπ/κού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου
Επίσκεψη στα νησιά μας του Ουκρανού Πρέσβη
Την Πάρο και την Αντίπαρο επισκέφτηκε το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος 11-13 Ιουνίου, ο Ουκρανός Πρέσβης στην Ελληνική
Δημοκρατία Volodymyr Shkurov,
μετά από πρόσκληση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου
– Αντιπάρου.
Η απόφασή μας αυτή εντάσσεται
στην προσπάθεια του συλλόγου να
βοηθήσει την τουριστική προβολή,
τη στήριξη των επαγγελματιών και
την προώθηση των προϊόντων των
νησιών μας και εκτός συνόρων.
Με σύμμαχο τον μικρό παράδεισο στον οποίο ζούμε και απολαμβάνουμε, την Παριανή-Αντιπαριώτικη Φιλοξενία, για την οποία
διακρινόμαστε εδώ και παρά πολλά χρόνια και τα αγνά προϊόντα
μας, ξεκινήσαμε την προσπάθεια
αυτή, στέλνοντας πρόσκληση του
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
Πάρου – Αντιπάρου και με την πο-
λύτιμη βοήθεια του Πρόεδρου του
Ελληνοουκρανικού
Συνδέσμου
Φιλίας και ανάπτυξης Spilka κ.Κυριάκο Τασιοβασίλη, στον Ουκρανό
Πρέσβη Volodymyr Shkurov, ο
οποίος την αποδέχτηκε.
Ο κ.Volodymyr Shkurov είναι
διδάκτωρ της Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου
και μεγάλος φίλος της πατρίδας
μας. όπως διαπιστώσαμε κατά την
παραμονή του στα νησιά μας, από
τη δική του πλευρά υπάρχει αρκετή
διάθεση να βοηθήσει στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Παριανών
–Αντιπαριωτών και των Ουκρανών φίλων.
Ο Ουκρανός Πρέσβης στην Ελληνική Δημοκρατία Volodymyr
Shkurov και ο Πρόεδρος του Ελληνοουκρανικού Συνδέσμου Φιλίας
και ανάπτυξης Spilka Κυριάκος Τασιοβασίλης, με τις συζύγους τους,
έφθασαν στο λιμάνι της Πάρου το
πρωί του Σαββάτου 11 Ιουνίου.
Την ίδια ημέρα ο Πρέσβης επισκέφθηκε το Δημαρχείο Πάρου όπου
τον υποδέχτηκαν, ο Δήμαρχος Χρ.
Βλαχογιάννης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός,
αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και η επικεφαλής της Πάρος
Αξία Γρηγορία Πρωτολάτη.
Ο κ. Βλαχογιάννης του ευχήθηκε καλή διαμονή και ζήτησε τη
συμβολή του σε επίπεδο τουρισμού, γιατί όπως του είπε, η επίσκεψή του συμπίπτει με την αρχή
του καλοκαιριού, που για μας σημαίνει τουρισμός, που είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας.
Πιστεύω πως η επίσκεψη του
Πρέσβη, θα είναι η αφορμή για συ-
νεργασία σε τουριστικό επίπεδο,
αλλά και σε εμπορικό, με προϊόντα
της Πάρου, δήλωσε ο Πρόεδρος
του Εμπ/κού Συλλόγου Απ. Αλιπράντης.
Ο Πρέσβης απαντώντας και
στους δύο, τόνισε ότι αυτού του
είδους οι πρωτοβουλίες αναπτύσσουν τη σύσφιξη των δύο λαών,
που έχουν πολλά κοινά στοιχεία,
με πρώτο απ’ όλα τη θρησκεία, είναι και οι δύο λαοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ίσως γι’ αυτό υπάρχει
καλή χημεία μεταξύ τους. Είπε, ότι
τουλάχιστον κάθε χρόνο 1,5 εκατ.
Ουκρανοί, κάνουν διακοπές, εκ
των οποίων 500.000 έρχονται
στην Ελλάδα. Τόνισε ότι μπορεί να
υπάρξει συνεργασία, όχι μόνο σε
εμπορικό και τουριστικό επίπεδο,
αλλά και σε επίπεδο πολιτισμού
και πως στην Διυπουργική που
θα γίνει τον Ιούλιο στην Ελλάδα,
θα βρεθούν τρόποι για καλύτερη
συνεργασία στα οικονομικά ζητήματα. Και η Ουκρανία είπε, αντιμετωπίζει δυσκολίες, έχει όμως παραγωγή, γι’ περνάει με μια σχετική
Πάρου-Αντιπάρου προς την Ουκρανική Διπλωματική Αποστολή
με ντόπια εδέσματα προσφορά
των μελών της Aegean Cuisine.
Στο επίσημο δείπνο παρευρέθηκε ο Πρόεδρος ,το Διοικητικό Συμ-
ευκολία την παγκόσμια οικονομική
κρίση. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε
με την ανταλλαγή δώρων.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε
την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, όπου ξεναγήθηκε από τον
Δ/ντή της Ένωσης Αλέξη Γκόκα.
Το βράδυ του Σαββάτου, παρατέθηκε επίσημο δείπνο από τον
Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο
τοπικών Μέσων ενημέρωσης.
Κατά την έναρξη του επίσημου γεύματος πραγματοποιήθηκε
ανταλλαγή δώρων από τον Πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού
Συλλόγου Πάρου –Αντιπάρου
Απόστολο Αλιπράντη προς τον
Πρέσβη Volodymyr Shkurov, που
περιλάμβανε ένα γλυπτό από Πάρια Λίθο της σειράς «ΦΩΝΕΣ» του
βούλιο, η γραμματειακή υποστήριξη του Συλλόγου, ο Δήμαρχος
Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης, η
Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής
Δήμου Πάρου Μαρία Χανιώτη, ο
Διευθυντής του ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου & Διευθυντής Συστήματος
AegeanCuisine Γεώργιος Καλώστος, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Λεονάρδος
Ρούσσος και δημοσιογράφοι των
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
10
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
κ. Αριστείδη Βαρριά και ένα βιβλίο
με τίτλο «ΠΑΡΙΑΝΟΙ ΛΑΤΟΜΟΙΑπό την ΠΑΡΟ στην ΠΕΝΤΕΛΗ»
της κ. Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου.
Από τον Πρέσβη Volodymyr
Shkurov προς τον Πρόεδρο του
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
Πάρου-Αντιπάρου Απόστολο Αλιπράντη προσφέρθηκε ένα αγαλματίδιο Ουκρανής κοπέλας με περιεχόμενο Βότκας και ένα βιβλίο με
τις ομορφιές του Κίεβου.
Επίσκεψη στην Αντίπαρο
Την Κυριακή το πρωί, 12 Ιουνίου ο Πρέσβης κ. Volodymyr
Shkurov αναχώρησε για το νησί
της Αντιπάρου. Ο Δήμαρχος Γ.
Λεβεντάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φαρούπος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί
Σύμβουλοι, τον υποδέχτηκαν στο
λιμάνι και περπάτησαν μαζί του
μέχρι την αίθουσα «Καλουδά».
Εκεί, μετά τους Εθνικούς ύμνους
των δύο χωρών, ο κ. Λεβεντάκης
τον καλωσόρισε και του ευχήθηκε
να «νιώσει Αντιπαριώτης» και να
επαινεί την Αντίπαρο.
Η πρώτη λέξη που μου έρχεται
στο νου, από την επίσκεψη σε Πάρο
και Αντίπαρο είναι συγκίνηση, είπε
ο κ. Shkyrova, γιατί βλέπω ότι εί-
σαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια.
Η επίσκεψη στα δύο νησιά είπε,
ήταν τυχαία, όμως χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό, γιατί είχα μια τρυφερή συνάντηση στην Πάρο, επίσημο
δείπνο, λέγεται, αλλά δεν ήταν
καθόλου τυπικό και βλέπω πως
και στην Αντίπαρο υπάρχει ζεστό,
φιλικό κλίμα.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με
την ανταλλαγή δώρων.
Ο Πρέσβης, ξεναγήθηκε στην
αγορά της Αντιπάρου, επισκέφτηκε το σπήλαιο, τον αρχαιολογικό
χώρο του Δεσποτικού και κατά την
επιστροφή του από τον αρχαιολογικό χώρο, παρατέθηκε προς τι-
Ευχαριστήριο
μήν του, από τον Δήμο Αντιπάρου,
γεύμα στον Αγ. Γεώργιο.
Το απόγευμα, επέστρεψε στην
Πάρο, όπου επισκέφτηκε το Ιερό
Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής
και ξεναγήθηκε από τον ίδιο τον
Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο και τον κ. Παναγιώτη Πατέλη.
Ακολούθησε επίσημη συνάντηση
στον χώρο υποδοχής επισήμων
με τον Μητροπολίτη Παροναξίας
κ. Καλλινικο και έγινε ανταλλαγή
δώρων. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης έθεσε το θέμα του θρησκευτικού τουρισμού που θα μπορούσε ν’ αναπτυχθεί με τη βοήθεια
του κ. Shkyrova, ο οποίος ήταν
θετικός στην πρόταση.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από την διπλωματούχο ξεναγό κ. Χριστίνα Φωκιανού
στα σοκάκια της Παλαιάς Αγοράς
Παροικίας, στο Κάστρο και μετάβαση στα σοκάκια Νάουσας για ξενάγηση και φαγητό.
Την Δευτέρα 13 Ιουνίου ο Πρέσβης Volodymyr Shkurov αναχώρησε για την Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία και την Λιτάνευση της
Ιερής Εικόνας της Αγίας Τριάδας
– Λευκών, επισκέφτηκε την Ιερά
Μονή Λογγοβάρδας ,τα Αρχαία
Λατομεία του Μαραθιού ,τα χωριά
Πρόδρομο-Μάρμαρα-ΜάρπησσαΠίσω Λιβάδι-Λογαρά-Δρυό με
προορισμό το χωριό Αλυκή για
γεύμα εργασίας με τους επαγγελματίες των νησιών μας .
Ο Πρέσβης της Ουκρανίας κ.
Volodymyr Shkurov αναχώρησε
το απόγευμα της Δευτέρας με τις
καλύτερες αναμνήσεις και εικόνες
από τα όμορφα νησιά μας.
Προϊόντα
βιολογικής
καλλιέργειας
ΥΜΕ
φροντίΖΟ
Α
βιοΛΟΓΙΚ
Παραδοσιακά
τοπικά
προϊόντα
Α. Δ. Αλιπράντης Α.Ε.
1ο χλµ. Παροικιάς-Νάουσας • Τηλ: 22840 24837 & 24801 • Fax: 22840 25222
[email protected] • www.bioshop-paros.gr
Ο Πρόεδρος κ.Απόστολος Αλιπράντης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου θέλουμε να εκφράσουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ σ’ αυτούς που συνέβαλαν με την προσφορά τους, ώστε να
πραγματοποιηθεί με επιτυχία η επίσκεψη του Πρέσβη της Ουκρανίας Volodymyr
Shkurov και είναι οι παρακάτω:
•Τον Δήμο Αντιπάρου για την ιδιαίτερη ξενάγηση και την προσφορά του γεύματος.
•Την Blue Star Ferries που κάλυψε τα έξοδα μεταφοράς.
•Το ξενοδοχείο του κ. Ζουμή ”Saint Andrea” στις Κολυμπήθρες για την δωρεάν διαμονή των καλεσμένων μας.
•Το ξενοδοχείο του κ. Μαρουλίδη ”Naoussa” στην Νάουσα για την δωρεάν
διαμονή των καλεσμένων μας.
•Το εστιατόριο –μέλος της Αegean Cuisene ,«ΔΕΛΦΙΝΙ» για τη διάθεση του
χώρου και σερβιρίσματος κατά το επίσημο γεύμα .
•Τα υπόλοιπα μέλη της Aegean Cuisine που προσέφεραν με μεγάλη ευχαρίστηση και μεράκι τα τοπικά εδέσματα στο επίσημο γεύμα.
1. ΑΓΝΑΝΤΙΟ – ΜΑΥΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 2. ΑΙΟΛΗ – ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 3. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. 4. ΓΕΜΕΝΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 5. ΕΛΑΙΑ – ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 6.
ΚΛΑΡΙΝΟΣ – ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 7. ΜΑΡΑΘΙ – ΛΟΥΚΗ ΖΩΗ. 8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΦΥΡΟΓΕΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ. 9. ΜΑΡΚΑΚΗΣ – ΣΟΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ. 10. ΠΕΡΒΟΛΑΡΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ.
Ευχαριστούμε επίσης για την προσφορά των προϊόντων τους στο επίσημο
γεύμα τους:
•Το Κρεοπωλείο «ΤΟ ΜΑΡΑΘΙ» του κ. Αντώνη Γεμελιάρη .
•Το Κρεοπωλείο του κ. Βασίλειου Περάκη.
•Το Κρεοπωλείο «ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΥ» του κ. Γιάννη Αλιπράντη.
•Το Κρεοπωλείο «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» του κ. Γεώργιου Πέτρου.
•Το Πρατήριο Άρτου «ΜΑΡΩ Γεύσεις Ποιότητας» της κ. Μάρω Σαρρή-Ζουμή.
•Το Αρτοποιείο «Ο Παραδοσιακός Φούρνος της ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ» του κ. Γεώργιου
Χανιώτη.
•Τον κ. Αριστείδη Βαρριά, ο οποίος πρόσφερε ένα γλυπτό του από Πάρια
Λίθο της σειράς «ΦΩΝΕΣ» και προσφέρθηκε στον Πρέσβη της Ουκρανίας.
•Την κ. Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου για τα δωρεάν βιβλία της με τίτλο
«ΠΑΡΙΑΝΟΙ ΛΑΤΟΜΟΙ-Από την ΠΑΡΟ στην ΠΕΝΤΕΛΗ», που απονέμει ο Σύλλογος στον Πρέσβη της Ουκρανίας Volodymyr Shkurov και στον Πρόεδρο του Ελληνοουκρανικού Συνδέσμου Φιλίας και ανάπτυξης Spilka Κυριάκο Τασιοβασίλη.
•Την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών για την προσφορά των προϊόντων
του Οινοποιείου και του Τυροκομείου.
•Το Οινοποιείο του κ. Μανώλη Μωραϊτη «ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΕ» για τα κρασιά που
πρόσφερε στο δείπνο της Αντιπάρου.
•Το Οινοποιείο του κ. Γιώργου Μωραϊτη “MORAITICO” για τα κρασιά που πρόσφερε στο επίσημο γεύμα.
•Το βιολογικό παντοπωλείο “BIOSHOP” του κ. Απόστολου Αλιπράντη για το
δωρεάν καλάθι με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα για το καλωσόρισμα των καλεσμένων κατά την προσέλευσή τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους.
•Το Ανθοπωλείο «ΝΤΙΝΑ» για τη δωρεάν προσφορά της ανθοδέσμης για το
καλωσόρισμα των καλεσμένων κατά την προσέλευση τους στο λιμάνι της Πάρου.
•Το Ανθοπωλείο «ΑΝΘΗ & ΤΕΧΝΗ» του κ. Αντώνη Καλογήρου για την δωρεάν προσφορά της ανθοδέσμης για το καλωσόρισμα των καλεσμένων κατά την
προσέλευση τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους.
•Το Ανθοπωλείο «ΔΙΑΝΘΟΣ» του κ. Γεώργιου Χανιώτη για την δωρεάν προσφορά σύνθεσης λουλουδιών στο τραπέζι του επίσημου γεύματος.
•Το Ανθοπωλείο «Ο ΚΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» του κ. Γεώργιου Αρκουλή για
την δωρεάν προσφορά σύνθεσης λουλουδιών στο γεύμα εργασίας στην Αλυκή.
•Το Catering «ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ» του κ. Στέλιου Αλιπράντη για την προσφορά
των υπηρεσιών & προϊόντων του κατά την επίσκεψη στο Οινοποιείο & Τυροκομείο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.
•Το Ιχθυοπωλείο «ΓΡΙ – ΓΡΙ Μαρία» του κ. Αρσένη Τσαντάνη για την προσφορά των προϊόντων του στο μπουφέ που έγινε κατά την επίσκεψη του Πρέσβη στο
Οινοποιείο – Τυροκομείο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.
•Για την προσφορά τους στο γεύμα εργασίας με τους επαγγελματίες της Πάρου ευχαριστούμε τα εστιατόρια της Αλυκής που είναι τα παρακάτω :
«ΤΟ ΜΟΥΡΑΓΙΟ» – ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» – ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «ΜΑΝΩΛΗΣ» – ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, «ΑΛΥΚΗ» – ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, «ΜΠΑΛΚΟΝΙ» – ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ.
•Τον κ. Παναγιώτη Πατέλη για την ξενάγηση στο
Νάουσα
Ιερό Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής.
•Την διπλωματούχο ξεναγό Χριστίνα Φωκιανού
για τη δωρεάν ξενάγηση .
•Τα παιδιά που ήταν ντυμένα με παραδοσιακή ενΛεύκες δυμασία και βοήθησαν στην υποδοχή των καλεσμένων μας.
•Την εταιρεία Αβραάμ Μιχελής Ο.Ε ”SIXT – RENT
a CAR” για τη δωρεάν χορήγηση αυτοκινήτου για τη
μετακίνηση των καλεσμένων μας.
Για άλλη μια φορά διακρίθηκε η Παριανή – Αντιπαριώτικη φιλοξενία στους επισκέπτες των νησιών μας
και αυτό οφείλεται σ’ όλους εσάς που με την απλόχερη συνεισφορά σας βοηθήσατε να πραγματοποιηθεί
η επίσκεψη του Πρέσβη της Ουκρανίας Volodymyr
Παροικία
Shkurov με επιτυχία.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
11
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 » ΦΥΛΛΟ 26
Το πανηγύρι των εμπόρων την παραμονή της Αναλήψεως
Ογδόντα δύο χρόνια Εμπορικός Σύλλογος
Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το «Πανηγύρι του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
Πάρου-Αντιπάρου» την παραμονή της Αναλήψεως στον
Άγιο Φωκά στην μικρή πανέμορφη εκκλησία, που βρίσκεται στην άκρη του ομώνυμου
κάβου απέναντι από την πόλη
της Παροικίας.
Οι εμποροεπαγγελματίες
της Πάρου -Αντιπάρου και
πλήθος κόσμου μας τίμησαν με την παρουσία τους
στη γιορτή αυτή, όπως ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος
Βλαχογιάννης, οι τρεις Αντιδήμαρχοι Πάρου, Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Πάρου,
Πρόεδροι των Δημοτικών
Κοινοτήτων, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κων/νος Μπιζάς και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Στέλιος Φραγκούλης , εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων των νησιών μας.
Το πανηγύρι του Συλλόγου μας διεξάγεται από το 1929 από τους
εμπόρους-μέλη του Συλλόγου, όπου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο
Σύλλογος βράβευσε έναν από τους διατελέσαντες Προέδρους ,οι οποίοι
συντέλεσαν στο να φτάσει σήμερα ο Σύλλογός μας, να γιορτάζει τα 82
ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του.
Σειρά για φέτος είχε ο κ. Στέλιος Φραγκούλης που διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου τα έτη 1978-1982, ο οποίος παρέλαβε την τιμητική
πλακέτα από τον σημερινό Πρόεδρο Απόστολο Αλιπράντη.
Ευχαριστήριο
Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2011
οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Τα πρόστιμα είναι βαρύτατα και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί ένα τέτοιο
πρόστιμο λόγω λάθους. Επειδή δε, πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο, πρώτα
εισπράττεται (και μάλιστα σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ) και κατόπιν αμφισβητείται στα
Διοικητικά Δικαστήρια.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΣΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει προς την
Γενική Γραμματεία Εμπορίου την επαναφορά της απαγόρευσης διενέργειας προσφορών και προωθητικών ενεργειών, εντός των 30 ημερών που προηγούνται
των τακτικών εκπτώσεων.
Η αποκατάσταση της σχετικής απαγόρευσης θα εξαφανίσει τα απαράδεκτα
φαινόμενα των γενικευμένων προεκπτώσεων, που εμφανίζονται πλέον τακτικά
σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και θέτουν υπό σοβαρή αμφισβήτηση το κύρος
και την αξιοπιστία των τακτικών εκπτώσεων.
Ο καταναλωτής θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την περίοδο των εκπτώσεων
για την κάλυψη οικιακών, οικογενειακών και άλλων αναγκών του, να ελέγχει
την τελική τιμή αγοράς, να πραγματοποιεί την αναγκαία έρευνα για τις αγορές
του και να εμπιστεύεται τα οργανωμένα εμπορικά καταστήματα και όχι το κάθε
μορφής παρεμπόριο, που παρέχει κακής ποιότητας εμπορεύματα, χωρίς καμία
διασφάλιση και εγγύηση και φυσικά χωρίς αποδείξεις.
Προσοχή στους κανόνες…
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 του Ν.3557/2007, που καθόρισε τις ημερομηνίες των εκπτώσεων σε σταθερή βάση, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2011άρχισαν την Παρασκευή 15 Ιουλίου και θα λήξουν την Τετάρτη 31 Αυγούστου.
Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να επιδείξετε στα εξής:
1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης)
και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά
(τα προϊόντα) εκτίθενται.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται
για έκπτωση (π.χ. «20% έκπτωση»).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται με την αναγγελία,
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος
στηρίζει την Ανακύκλωση
Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η γιορτή των εμπόρων πραγματοποιείται
χάριν της δουλειάς και της συνεισφοράς των μελών μας. Φέτος λόγω
και των δυσκολιών που περνάμε θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα
όλους τους συναδέλφους που με μεγάλη προθυμία έδωσαν απλόχερα
και αφιλοκερδώς τα κεράσματα και τις υπηρεσίες τους, ώστε να υλοποιηθεί αυτή η ξεχωριστή γιορτή.
Τα μέλη – επαγγελματίες που προσέφεραν για την φετινή γιορτή είναι
:
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΑΕ(παγωτά ALGIDA), Κρεαταγορά Πάρου-Αλιπράντης
Γιάννης, Μαούνης Δ.Στ.& Φλ. Στ. Μαούνη Ο.Ε., Χριστόφορος Ευστράτιος, Κυκλαδική-Πέτρου Γεώργιος, Αριστείδης Δαφερέρας, Σαρρής Ευάγγελος, Μπαρμπαρής Γιώργος, Δαφερέρας Μάρκος, Κλεφτόγιαννης
Δημήτρης - Μαρία, Παντελαίος Νίκος, Τσαντουλή Αντωνία, Μουρλάς
Ιωάννης, Μαριάνος Γρηγόρης, Καπούτσου Διονυσία, Ραγκούσης Γιώργος, Ζουμής Γιώργος, Σαρρής ΑΕ, Κλαδάκης Κων/νος, Σκανδάλη Καλλιόπη, Μελανίτου Μαρουσώ, Πάρος διανομές ΑΕ , Αλιπράντης Στέλιος,
Ζουμής Νίκος, Ραγκούσης Νίκος, Ζουμής Χρήστος, Τριαντάφυλλος
Πέτρος, Ζουμής Γιώργος, Λάβδας Κων/νος,Χανιώτης Γιώργος ,Χαμηλοθώρης Παναγιώτης, Μπαρμπαρης Ευάγγελος, Τζανακόπουλος Γουλιέλμος, Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, Catering Αλιπράντη Στέλιου,
Αλέκος Καρποδίνη, A&G SECURITY.
Επίσης ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους στην γιορτή, το Σύλλογο
Γυναικών Πάρου “Αρηις”, το Χορευτικό του Δήμου Πάρου, τους Τσαμπουνιέρηδες και το συγκρότημα του Τάσου Μαγγάλα.
∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ
Punda Beach (Μάρπησσα)
Bioshop Βιολογικό Παντοπωλείο (Παροικία)
HotSpot (Παροικία)
Τasos Pet Shop (Παροικία)
Galerie de Beauté (Παροικία & Νάουσα)
Οπωροπωλείο Κρητικός Ηλίας (Νάουσα)
Super Market Ανουσάκη Μαργαρίτα (Δρυός)
Super Market Mariano (Αντίπαρος)
ΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΡΡΑ
ΜΕ ΤΟΝ
ΣΤΗΝ
PUNDA BEACH
στις 22:00
σχολικά
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ 19:30, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30
ΝΑΟΥΣΑ 19:30, 20:30, 21:00, 21:30, 22:30
παιχνίδια
βρεφικό δωμάτιο
ΕΙΣΟΔΟΣ: 15€ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 22840 41717 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6940 803060
παιδικό δωμάτιο
διακόσμηση
είδη δώρων
είδη κήπου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ
Παροικία Πάρου τ: 22840 27204 κ: 6972.051890
e: [email protected] w: www.homeland-e.gr