Χωρίς οικοδομικές άδειες η παλαιά πόλη της Κορώνης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 • Αρ. Φύλλου 69 • 1 ευρώ
Η αλήθεια είναι πικρή
Πικρή και σκληρή είναι συνήθως η αλήθεια,
όπως λέει ο λαός, όταν λέγεται ωμή και καθαρή. Αναφέρομαι στις ποικίλες αντιδράσεις
και τα κάθε είδους αρνητικά σχόλια που κάνουν κάποιοι συμπατριώτες μας, όταν διαβάζουν την εφημερίδα μας, η οποία δημοσιεύει
και προβάλλει τα προβλήματα του τόπου και
στηλιτεύει την ανευθυνότητα και την αδιαφορία των υπευθύνων για την επίλυσή τους. Είναι
πάγια αρχή της Κίνησης από την ίδρυσή της
«Όλα στο φως», για να μπορεί ο κάθε πολίτης
να πληροφορείται κάθε θέμα που τον αφορά
και να διαμορφώνει αληθινή και πραγματική
άποψη για τα τεκταινόμενα στην περιοχή.
Όμως, κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, την αρχή μας
αυτή, της διαφάνειας, της αντικειμενικής, αληθινής και υπεύθυνης πληροφόρησης που
αποτελεί την πεμπτουσία της λειτουργίας μιας
σύγχρονης και δημοκρατικής κοινωνίας, την
παρεξηγούν και την κατακρίνουν υπό την έννοια ότι αναδεικνύοντας τα προβλήματα και τα
κακώς κείμενα, όπως ισχυρίζονται, δυσφημίζουμε και απαξιώνουμε τον τόπο, με αποτέλεσμα να κάνουμε κακό, διότι έτσι πλήττεται,
δήθεν, ο τουρισμός, μειώνονται οι επισκέπτες
και κατά συνέπεια και τα έσοδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, σύμφωνα με την λογική
αυτή δεν θα πρέπει να γράφουμε για τη «χαβούζα» που μετατρέπουν το λιμάνι τα βοθρολύμματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
ώστε να κλείσει κάποτε η τεράστια αυτή πληγή
της Κορώνης και όχι μόνο, δεν θα πρέπει να
λέμε ότι η τάδε παραλία δεν είναι κατάλληλη
για μπάνιο, δεν θα πρέπει να αρθρογραφούμε
για το ότι μια ιστορική και παραδοσιακή πόλη
δεν έχει καταφέρει να έχει Μουσείο και τα αρχαία ευρήματα να φυλάσσονται σε κάποια
αποθήκη της αρχαιολογίας, ενώ συγχρόνως
υπάρχει η δωρεά του κτιρίου της Αξελού-Κοντομάτη στο Μώλο που δωρήθηκε στο Δήμο
για το σκοπό αυτό και έχει εγκαταλειφθεί, ούτε
ότι το κάστρο καταρρέει χρόνο με το χρόνο
και χρειάζεται επείγουσα επέμβαση και αποκατάσταση και ούτω καθεξής.
Βέβαια, η νοοτροπία και η αντίληψη αυτή
της αντιμετώπισης και διαχείρισης των κοινών
υποθέσεων και πραγμάτων, δηλαδή της υποκρισίας, του ψεύδους, του «κουκουλώματος»,
της αναξιοκρατίας, της αδιαφορίας, της υπονόμευσης κλπ. δεν είναι καθόλου τυχαία και
δεν διαμορφώθηκε σαν ένα περιστασιακό
φαινόμενο που έχει σαν αιτία π.χ. την υλιστική
εποχή μας και την ευμάρεια που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Έχει κατά τη γνώμη μου, βαθιές και φαρδιές ρίζες και χρονολογείται από
την Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους από μια βάρβαρη κατοχή τεσσάρων αιώνων και οφείλεται
βασικά στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που
επικράτησαν τότε στο λαό. Δεν είναι τυχαίο ότι
διατηρήθηκαν, μετά από 191 χρόνια ελευθερίας, στο λεξιλόγιο των Ελλήνων οι τούρκικες
λέξεις μπαξίσι, ρουσφέτι κλπ.
Βέβαια, για τη συνέχιση και παγίωση της
νοοτροπίας αυτής ευθύνονται και τα κάθε είδους πολιτικά καθεστώτα που κυβέρνησαν τη
χώρα και η άρχουσα τάξη, κατά το μέρος που
της αναλογεί. Εμείς λοιπόν, σε αυτή την τριτοκοσμική νοοτροπία και αντίληψη, της απάτης,
της ρεμούλας, της διαφθοράς, του κοινωνικού
ρατσισμού και φασισμού, είμαστε πάντοτε
απολύτως αντίθετοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε, διότι μόνο έτσι θα πάνε μπροστά οι τοπικές κοινωνίες και η Χώρα. Άλλωστε, τη
στάση μας αυτή έχουν δικαιώσει, δυστυχώς,
τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα με τη
βαθιά οικονομική, πολιτική και ηθική κρίση
που διέρχεται η χώρα μας. Ας σταματήσουν,
λοιπόν, αυτοί που μας κατακρίνουν για τον
τρόπο που παρουσιάζουμε τα πράγματα και
ας στοιχηθούνε μαζί μας για να αλλάξουμε
τον τόπο μας.
Γεώργιος Δ. Διαμαντάκης
Χωρίς οικοδομικές
άδειες η παλαιά
πόλη της Κορώνης
Στον παλαιό οικισμό της
Κορώνης και ενδεχομένως σε
άλλους παλαιούς οικισμούς
του νομού Μεσσηνίας, ενώ
υφίσταται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης που χρονολογείται από τα έτη 1842 και
1905, η αρμόδια πολεοδομική
υπηρεσία έχει σταματήσει εδώ
και δύο περίπου χρόνια να χορηγεί οικοδομικές άδειες στους
ενδιαφερομένους, διότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του
ισχύοντος παλαιού σχεδίου και
της πραγματικά διαμορφωμένης ή υπαρχούσης κατάστασης
κατά την εφαρμογή του όλα
αυτά τα χρόνια.
Επίσης, ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι μεγάλο οικιστικό τμήμα της παραλιακής
ζώνης δεν περιλαμβάνεται στο
παλαιό εγκεκριμένο σχέδιο με
συνέπεια να μην εκδίδονται
άδειες και για αυτό το τμήμα.
Η λύση του μείζονος αυτού
προβλήματος για την ικανοποίηση των οικιστικών αναγκών
των κατοίκων και την τόνωση
της χειμαζόμενης οικοδομικής
δραστηριότητας απαιτεί επείγουσα εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του
παλαιού σχεδίου και μελέτη
επέκτασής του, ώστε να ενταχθεί σε αυτό ο συνοικισμός
Μπούργος, η περιοχή Ζάγκα,
και η ευρύτερη περιοχή της
Νέας Εισόδου.
Θα πρέπει, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια
που έχουν την αρμοδιότητα να
δρομολογήσουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για την επίσπευση της
μελέτης και την έγκριση του
σχεδίου που είναι χρονοβόρες.
Άλλως θα διαιωνίζεται ένα
ακόμη πρόβλημα και πλέον θα
είμαστε για τα πανηγύρια!!!
Αρχές Μαΐου το έργο προστασίας
εισόδου Κορώνης
Τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου θα ξεκινήσει το έργο της προστασίας του δρόμου εισόδου της Κορώνης από την κατολίσθηση, προϋπολογισμού 2,3 εκ. Ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Και
αυτό γιατί οι κρίσιμες και δύσκολες εργασίες θα πρέπει να γίνουν
πριν το καλοκαίρι, την τουριστική περίοδο που η Κορώνη υποδέχεται πολύ κόσμο.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ανάδοχο και τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, μέσα σε 50
ημέρες μπορούν να τοποθετηθούν οι 165 πάσσαλοι που προβλέπονται. Και σ’ αυτό το διάστημα θα καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να μη διακοπεί η κυκλοφορία (ίσως να είναι αναπόφευκτη
για μια 1 - 2 ώρες κάποιες ημέρες).
Το έργο, όπως επισημαίνεται, είναι δύσκολο, καθώς θα γίνει παρέμβαση σε μήκος 222 μέτρων και οι πάσσαλοι θα έχουν διάμετρο
1 μέτρο, βάθος 14 μέτρα και η μεταξύ τους απόσταση θα είναι 30
εκατοστά. Οι πάσσαλοι θα δεθούν με κεφαλόδεσμο (δοκό) και θα
αγκυρωθούν με αγκύρια, που θα μπουν 20 μέτρα μέσα στο έδαφος. Το εξωτερικό κομμάτι θα “ντυθεί“ με πέτρα.
Με το έργο θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται τα όμβρια ύδατα του δρόμου.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί βεράντα - πεζοδρόμιο 2,5 μέτρων με θέα προς τη θάλασσα και την παραλιακή
ζώνη της Κορώνης.
Γ.Σ. “Ελευθερία” 14-4-12
Αδελφότητα Κορωναίων του Μόντρεαλ
Η Αδελφότητα του τέως Δήμου Κορώνης “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΣΤΡΙΑ” στο Μόντρεαλ Καναδά εύχεται στους απανταχού συμπατριώτες της “ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ” και “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”.
Στις 22 Απριλίου η Αδελφότητα θα εορτάσει την εορτή της
Ζωοδόχου Πηγής μετά αρτοκλασίας και θα παραθέσει δωρεάν
γεύμα στα μέλη της στο εστιατόριο PLAZA MCGILLτου συμπατριώτη μας Αντώνη Παναρίτη.
Η εκδήλωση για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Νικηφόρου Βρεττάκου θα γίνει το Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
Από ανθρώπους για ανθρώπους
Μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης δημοτών και φορέων από
τη Φοινικούντα έως τους Χράνους. Αντιπροσωπεία
των
ανωτέρω μετέφεραν και παρέδωσαν από 300 περίπου κιλά
λάδι -δωρεάν- στο κοινωνικό
παντοπωλείο της Νέας Ιωνίας
και στους Γιατρούς του κόσμου
καθώς και φάρμακα.
Ας ελπίσουμε ότι θα τους μιμηθούν και άλλοι.
Η μεγάλη γιορτή της Κορώνης
Λαμπρός και φέτος ο εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής.
Παρά τη γενική κρίση και τους λιγότερους επισκέπτες, όπως
άλλωστε ήταν αναμενόμενο, οι πιστοί προσήλθαν στον
ιστορικό τόπο και στη ¨δική” μας ξεχωριστή Παναγία την
Ελεήστρια. Η καθιερωμένη περιφορά της εικόνας, πρωτοστατούντος, όπως κάθε χρόνο, του σεβ. Μητροπολίτου
Μεσσηνίας και Κορώνης κ. Χρυσοστόμου, σίγουρα δημιούργησε μια πρόσκαιρη ψυχική ανάταση μέσα στη γενική
κατήφεια και απογοήτευση των καιρών.
Ανεξάρτητα του τι πρεσβεύει ο καθένας εξ’ ημών η “Ελεήστρια” είναι ένα κομμάτι της ιστορίας και της παράδοσης
της Κορώνης, του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Είναι
χρέος μας ο ιερός χώρος - ο καθαγιασμένος και με το αίμα
των μαχητών του Ρεσάλτου - και το πνεύμα να υπάρχουν
πάντα στις καρδιές μας.
Παρόντες και οι πολιτευτές μας, στους οποίους η φώτισή
Tης είναι απαραίτητη περισσότερο από τον καθένα μας.
Κ. Κυρκοριανός
Βραδιά όπερας
Η δημοφιλής στην Ελλάδα Γερμανίδα υψίφωνος,
Marlis Petersen, εκτός τις
όπερες του κόσμου, θα εμφανιστεί και στην πόλη μας
στο Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης, τον Σεπτέμβρη συνοδευόμενη
από
τον
πιανίστα Jendrik Springer.
Τα έσοδα από την εκδήλωση, όπως το ζήτησε η
ίδια, θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Περισσότερα στα επόμενα φύλλα.
Ιατρική διημερίδα
Δύο ημέρες για την υγεία στην Κορώνη
Διακεκριμένοι συμπατριώτες μας ιατροί θα μιλήσουν
στους κατοίκους της Κορώνης .
1η ημέρα Σάββατο 26 Μάη 19:00
Η ρευματολογία σήμερα:
Κωνσταντινίδης Γιάννης, παθολόγος – ρευματολόγος,
διευθυντής στο Νοσοκομείο “Παμμακάριστος”.
Παιδί και καρκίνος:
Βαρβουτσή Μαίρη, παιδίατρος – ογκολόγος, Διευθύντρια στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.
2η Ημέρα Κυριακή 27 Μάη 11:00
Η καρδιολογία σήμερα:
Μάργος Παναγιώτης, καρδιολόγος, επιμελητής στο
νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά.
Πρόληψη συνήθων παθήσεων στην Ωτορινολαρυγγολογία:
Κλεφτόγιαννης Δημήτρης, χειρούργος ΩΡΛ
2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 02-03-2012 απεβίωσε η Τριανταφυλλάκη
Μαρία, σύζυγος ποτέ Βασιλείου Τριανταφυλλάκη , συνταξιούχος Ο.Α.Ε.Ε., κάτοικος Κορώνης, γεννηθείσα το
1915 στην Φαλάνθη.
2. Στις 04-03-2012 απεβίωσε ο Ελευθεράκης Αδάμ του
Δημητρίου, συνταξιούχος Ο.Γ.Α., κάτοικος Χρυσοκελλαριάς, γεννηθείς το 1930 στην Χρυσοκελλαριά.
3. Στις 06-03-2012 απεβίωσε ο Χριστοφιλόπουλος
Κωνσταντίνος του Χρήστου, συνταξιούχος Ο.Γ.Α., κάτοικος Φαλάνθης, γεννηθείς το 1921 στην Φαλάνθη.
4. Στις 09-03-2012 απεβίωσε ο Κούκος Παναγιώτης
του Δημητρίου, συνταξιούχος Ο.Γ.Α., κάτοικος Χαρακοπιού, γεννηθείς το 1928 στην Φαλάνθη.
5. Στις 10-03-2012 απεβίωσε η Ζουζούνη Ασπασία,
χήρα Σπυρίδωνος, συνταξιούχος Ο.Γ.Α., κάτοικος Κορώνης, γεννηθείσα το 1923 στην Κορώνη.
6. Στις 20-03-2012 απεβίωσε η Καμβύση Κατίνα, χήρα
Φωτίου, συνταξιούχος Ο.Γ.Α., κάτοικος Βουναρίων, γεννηθείσα το 1924 στην Λογγά.
7. Στις 23-03-2012 απεβίωσε η Κράνια Αθανασία,
χήρα Παναγιώτη, συνταξιούχος Ο.Γ.Α., κάτοικος Βασιλιτσίου, γεννηθείσα το 1920 στo Βασιλίτσι.
8. Στις 26-03-2012 απεβίωσε ο Τσόκας Παναγιώτης
του Γεωργίου, συνταξιούχος Ο.Γ.Α., κάτοικος Καπλανίου,
γεννηθείς το 1917 στο Καπλάνι.
Δημοσιογραφικό Όργανο της Κίνησης Ενεργών Πολιτών του Δήμου Κορώνης
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Κορώνης»
EKΔOTHΣ: Γεώργιος Διαμαντάκης
ΔIEYΘYNTHΣ: Γεώργιος Διαμαντάκης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Νικόλαος Βεργόπουλος, Γεώργιος Διαμαντάκης, Γιάννης Κοσμάς,
Κυρκοριανός Kώστας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: «Η Δράση», Κορώνη Μεσσηνίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27250 22755, FAX: 27250 22756
e-mail: [email protected] - INTERNET: www.korone.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Κώστας Κυρκοριανός
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βεργόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Καλλιόπη Μαράντου
Ταμίας: Kώστας Κουτσουμπός
Μέλη: Γεώργιος Διαμαντάκης, Βασίλης Ρούβαλης, Νικόλαος Σαρέλλας
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού 15 ευρώ, Εξωτερικού 30 ευρώ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Το δικαίωμα εγγραφής στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου
Κορώνης είναι 10 ευρώ. (Περιλαμβάνεται η συνδρομή του πρώτου έτους)
Αντίο Τάκη
΄Εφυγε πρόωρα στις 24-12 ο συμπατριώτης και
φίλος μας Παναγιώτης
Ζόμπολας μετά από μακρόχρονη ασθένεια. Είχε
γεννηθεί στην Κορώνη
την 1-12-1945 όπου μεγάλωσε και έζησε. Εργάστηκε στην Εμπορική
Τράπεζα στην Μεσσήνη
και στην Καλαμάτα απ΄
όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Είχε δε διατελέσει
και δημοτικός σύμβουλος
στον Δήμο μας.
Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις κόρες του
Μαρία και Γεωργία και
στις αδελφές του Ευσταθία και Νίκη και στη σύζυγό του Ευγενία που του
συμπαραστάθηκε έως την
τελευταία στιγμή.
Ο θάνατος κι ο θρήνος
είναι προσωπικές υποθέσεις... Όμως.
Σπάω τη σιωπή μου σήμερα για να «αποχαιρετήσω» ένα φίλο δεκαετιών
που έφυγε ξαφνικά, που
έφυγε νωρίς, που έφυγε
πολύ νωρίς από κοντά
μας...
Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς, όταν αυτός
που πεθαίνει έχει ένα δημόσιο βίο που τον οριοθετεί η αγάπη του για την
Ελλάδα και το μουσικό της
πολιτισμό, οφείλεις να μιλήσεις.
Ο Έκτορας Κοσμάς, Έλληνας τρίτης γενιάς από
την Αυστραλία, πέρα από
φίλος, πέρα από καλό
παιδί, ήταν και πολύ καλός
μουσικός. Μπορούν να το
μαρτυρήσουν αυτό, οι περισσότερο «επώνυμοι/ες
που είχαν την ευκαιρία να
τον γνωρίσουν στο επάγγελμα, ως μουσικό και ως
άνθρωπο.
Οι περισσότεροι/ες που
γνώρισαν τον Έκτορα, τον
γνώρισαν ως βιρτουόζο
του βιολιού. Αυτός όμως,
που πλέον «μένει» στις
αναμνήσεις μας και στο
You Tube, όποιο μουσικό
όργανό κι αν έπιανε στα
χέρια του, όποιο χορό και
αν προσπαθούσε να μάθει,
τα κατακτούσε όλα σε
χρόνο dt.
O Έκτορας που έπαιζε
Beatles, Crosby Stills Nash
and Young, ιρλανδέζικη
παραδοσιακή
μουσική
αλλά και ανατολίτικη! Ο
Έκτορας που κατασκεύαζε
μπαγλαμάδες.
Ο Έκτορας των πανεπιστημιακών μας χρόνων, ο
Έκτορας της μουσικής και
της παρέας, ο Έκτορας της
«Απόδημης Κομπανίας»
και του Retreat, ο άνθρωπος των συναυλιών και
των μικρών κουτουκιών, o
γιός, ο αδερφός, ο σύζυγος, ο πατέρας δυο ανήλικων θυγατέρων, ο φίλος.
Κι εμείς, που ζούσαμε
στην ίδια πόλη, να μαθαίνουμε τον ξαφνικό του θάνατο μέσω email από την
Αυστραλία και να αρνιόμαστε να το πιστέψουμε.
Such is life!
Ο Έκτορας, μικρότερός
μου, που έμαθε το μικρασιάτικο, το ρεμπέτικο, το
δημοτικό μας τραγούδι,
από τα 78άρια του πατέρα
του στην άλλη άκρη της
γης, στη Μελβούρνη.
Ο Έκτορας του Parkville,
του Brunswick, του Fitzroy,
των Folk Festival της Αυστραλίας. Ο Έκτορας της Γ.
Στάθα ως εργένης. Ο μουσικός της Κυψέλης, του
Λαυρίου, των τηλεοπτικών
αφιερωμάτων, της ελληνικής περιφέρειας στα αλλοτινά
καλοκαίρια
των
γλεντιών. Ο Έκτορας της
πλάκας, του squash, της
Πλατείας Ναυαρίνου, του
Ν. Ηρακλείου την ημέρα
του Προφήτη Ηλία μια
χρονιά. Ο Έκτορας της Κορώνης, ένα καλοκαίρι του
1997, όταν σχεδιάζαμε
μαζί την επιστροφή μας σε
αυτήν εδώ τη μικρή Δανιμαρκία. Που τόσο αγαπούσε νοερά, πριν ακόμη
τη γνωρίσει από κοντά.
Θα σε θρηνούμε, θα σε
μελετούμε ρε μπαγάσα!
Αλλιώς περιμέναμε να
είναι η επόμενη συνάντησή μας, η επόμενη αναφορά μας σε σένα.
Ο θάνατος κι ο θρήνος
είναι προσωπικές υποθέσεις. Τα «σημάδια», τα
ίχνη του Έκτορα όμως, από
αυτό το πέρασμα, από
αυτό το διάλειμμα που
ονομάζουμε ζωή, οφείλουν να τα υπενθυμίσουν
και οι γραφιάδες. Τουλάχιστον αυτοί που τον γνώρισαν. Τουλάχιστον αυτοί
που μοιράστηκαν ώρες
πολλές μαζί του, κουβεντιάζοντας για χίλια δυο
πράγματα...
Κώστας Καραμάρκος
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι τα ενυπόγραφα άρθρα
της εφημερίδας μας εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις
αυτών που τα υπογράφουν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν θέση της εφημερίδας ή της Κίνησης Ενεργών Πολιτών,
που μπορεί να είναι και εντελώς αντίθετη.
Πολύ περισσότερο δεν υιοθετεί θέσεις που πιθανόν προσβάλλουν ή περιέχουν προσωπικούς χαρακτηρισμούς.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ: ΟΡΦΕΩΣ 218 & ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΤΗΛ. 210 3478262
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ΤΗΛ. 27210 97023
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10 - ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑ «ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ»
ΚΟΡΩΝΗΣ: ΣΑΓΙΑΚΟΣ ΤΑΚΗΣ - ΚΙΝ. 6974 915710 - ΟΙΚ. 27250 22254
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
3
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Επιστρέφοντας στην Κορώνη
Στην τοπική Ιστορία συγκαταλέγεται επίσης η καλλιτεχνική επίδοση ανθρώπων που γεννήθηκαν
ή έζησαν εδώ. Η Μεσσηνία έχει
προσφέρει πολλούς και σημαντικούς, άλλους λιγότερο γνωστούς
και κάποιους με διεθνή καθιέρωση
δημιουργούς από το χώρο του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών, της λογοτεχνίας, του
κινηματογράφου – έχει σημασία το
γεγονός κι όχι ο βαθμός δημοσιότητας.
Οι Μεσσήνιοι δημιουργοί «επιστρέφουν» στον τόπο καταγωγής
τους μέσα από πτυχές του έργου
τους, άμεσα είτε έμμεσα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική σχέση της
γης (απτή πραγματικότητα) και της
σκέψης (νοερή αίσθηση του κόσμου), ή, ας ειπωθεί αλλιώς, του
αληθινού και του υπερβατικού ορίζοντα που είναι απαραίτητος για
την υπηρέτηση της Τέχνης.
Τέτοιο γνήσιο τέκνο αυτού του
τόπου είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Ποιητής της λεγόμενης «γενιάς
του 1970», δραστήριος εκφραστής
της μεταπολιτευτικής πνευματικής
κοινότητας που επιδίωξε να επαναφέρει την τέχνη σε παράλληλη δια-
δρομή με την κοινωνική πρόοδο,
την πολιτική και οικονομική εξέλιξη, την πολιτιστική αναμόχλευση. Γεννημένος στο Νησί (απ’
όπου ορμώμενοι και η Μαρία Κάλλας και ο Τάκης Κατσουλίδης) διατήρησε στο βλέμμα του τη φύση,
τους ανθρώπους, το πολύπτυχο
της ζωής σε μια επαρχία που καθόλου δεν «χωράει» στον υπερβάλλοντα αστισμό της πρωτεύουσας
από τη δεκαετία του ’70 και μετά.
Ο ποιητής Μαρκόπουλος αποτυπώνει στο έργο του το λυρισμό
και τον στοχασμό ενός ανθρώπου
του παρόντος. Κοιτάζει στωικά το
παρελθόν, επιστρέφει στα όνειρα
όταν η πραγματικότητα τον υπονομεύει, προσδοκά το μέλλον μιλώντας γι’ αυτό με ταπεινότητα. Η
ποίησή του είναι χαμηλών τόνων,
με στίχους αδρούς, λιτούς, απέριττους. Το νόημά τους είναι προσεγγίσιμο
για
όλους
όσους
αναγνώστες γνωρίζουν τη δύναμη
της στοργικής ματιάς στα πράγματα, τα υλικά και τα άυλα.
Πρόσφατα τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης, καθώς στο
πρόσωπό του η πολιτεία αναγνωρίζει την αυθεντική προσφορά του
ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ
Kαι τώρα τι ψηφίζουμε;
Nομίζω ότι μ’ αυτό το ερώτημα πολλοί ψηφοφόροι
θα φθάσουν μέχρι το παραβάν.
Tο λευκό θα είναι σε πρώτη προτίμηση. Όμως, με
το λευκό δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Tο άκυρο ίσως
είναι προτιμότερο.
M’ αυτές τις συζητήσεις ξεκίνησε προχθές στο τοπικό
καφενείο η κουβέντα και προχωρούσε όλο με αμφιβολίες, υπολογισμούς γύρω από τα αποτελέσματα των
εκλογών και από τις πιθανές συνέπειες που θα έχει το
ένα ή το άλλο αποτέλεσμα.
Yπήρχαν εκείνοι που υποστήριζαν ότι θα πρέπει να
ψηφίσουμε τα κόμματα εκείνα που ψήφισαν το μνημόνιο και υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν και μετά τις
εκλογές τη συνεργασία με την Tρόικα.
«Aργός θάνατος» αντέτασσαν οι άλλοι. Eίναι μια
λύση ντροπής και το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά από
απανωτές υποχωρήσεις και μετά από το πέμπτο, έκτο...
δέκατο μνημόνιο και αφού θα έχουν εισπράξει οι δανειστές μας τα δικά τους με τοκογλυφικό τρόπο και
βάλε, ετότε θα μας πούνε: «Sorry, δεν μπορούμε να
σας βοηθήσουμε άλλο. Φτωχέψατε».
Yπήρχαν και οι άλλοι που υποστήριζαν ότι πρέπει
να ψηφίσουμε αυτούς που δε θα σεβαστούν το μνημόνιο και δε θα αναγνωρίσουν το χρέος. Δε χρωστούμε,
δεν πληρώνουμε τίποτε. Tι γίνεται τότε;
Eίπε κάποιος ότι θα φτωχέψουμε από την επομένη
των εκλογών. Δε θα μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, τίποτε. Δεν θα έχουμε πετρέλαιο για
τη ΔEH. Θα βυθιστούμε στο σκοτάδι.
- Όσο για τη ΔEH καθόλου δε με νοιάζει, ακούστηκε
άλλος. Θα το βουλώσουν επιτέλους κάποιοι συνδικαλιστές της ΔEH που αμοίβονται με παχυλούς μισθούς
και έχουν και έξτρα για γλέντια κ.λπ.
Eδώ έδειξαν ότι συμφωνούν οι περισσότεροι, αλλά
δε συνέχισαν την κουβέντα για να μην ξεφύγουμε από
το βασικό θέμα.
Nα πούμε είπε κάποιος στους δανειστές μας, να συνεχίσουν να μας δανείζουν μέχρι που να σταθούμε στα
πόδια μας και να μπορούμε να βγούμε στις αγορές.
«Όχι, πλέον στις αγορές», ακούστηκαν πολλές
φωνές. «Ποτέ. Nα τρώμε ψωμί και αγγούρι, όπως τρώγανε οι Aλβανοί επί Xότζα».
Σ’ αυτό το σημείο μάκρυνε η κουβέντα γύρω από
το θέμα και καταλήξαμε ότι δε θα συμφωνήσουν οι δα-
Του Βασίλη Ρούβαλη
λόγου του στην πνευματική Ελλάδα. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος
είναι ο ποιητής, «το παιδί της διπλανής πόρτας», που όμως κρύβει
έναν ευαίσθητο μικρόκοσμο διατυπωμένο με τις πιο ακριβείς, αρμονικές λέξεις. Μιλάει για τη χαρά του
φωτός αλλά και την περίσκεψη του
αιωνίως ερχόμενου θανάτου, μιλάει για τη γοητεία της φωνής και
τη σημασία της σιωπής, μιλάει για
τα ανείπωτα και τα υπονοούμενα
του έρωτα, μιλάει για τη θέληση
και την αποστροφή, όπως και για
την αναγέννηση και την υποχώρηση.
Ο ποιητής βρίσκεται κάπου ανάμεσά μας, ατενίζει τον τόπο – από
το Βενέτικο έως κάτω τη Μεσσηνιακή Μάνη, τους απέραντους
ελαιώνες, τη θάλασσα. Αν όχι αυτό
το καλοκαίρι, σίγουρα το επόμενο,
στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κίνησης Ενεργών
Πολιτών, θα τον υποδεχθούμε…
*Ο Βασίλης Ρούβαλης είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος κι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού
για την ποίηση (.poema..)
Του Γιώργου Aλεβίζου, Πεταλίδι
νειστές μας και θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ και
την ευρωζώνη. Δηλαδή, κάνετε τώρα καλά με τη
δραχμή σας, αλλά τα δανεικά θα μας τα επιστρέψετε σε
ευρώ και με τόκο.
Πάλι πέφτουμε στη φτώχεια. Θα ζήσουμε χρόνια κατοχικά. Eδώ λέγαμε για το ένα και το άλλο και καταλήξαμε να τους διηγηθώ εγώ σαν μεγάλος και θυμάμαι τα
χρόνια τα κατοχικά. Tα χρόνια, που ενώ είχαμε υπογράψει συνθηκολόγηση, βρισκόμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση και είχαμε στρατό κατοχής σε όλη την Eλλάδα,
με ληστρική συμπεριφορά που την τρέμαμε όλοι.
Έβηξα, ξερόβηξα. Mου ήρθε να πω δε θυμάμαι,
αλλά ποιός θα με πίστευε; Ξεχνιούνται τέτοιες μέρες,
τέτοιες εποχές;
- Θα πούμε τι ζήσαμε στα χωριά, είπα, για την Aθήνα
δεν είδα. Όμως, η μαύρη αγορά ήταν στο αποκορύφωμα και τους νεκρούς από πείνα, τους μάζευαν με το
κάρο του δήμου.
- Στα χωριά;
- Στα χωριά όλο και κάτι είχαμε. Λαχανίδες, βελανίδια, βλαστάρια και κάποια άλλα γεωργικά προϊόντα,
όσα μας άφηνε ο στρατός κατοχής.
Δεν είχαμε όμως ηλεκτρικό ρεύμα και δεν είχαμε
τρεχούμενο νερό στο σπίτι.
Για φωτισμό με το λυχνάρι και για νερό από τα πηγάδια, με τις βαρέλες και τις βούτες.
- Ψωμί;
- Eλάχιστα σπίτια είχανε ψωμί. Eιδικά τον πρώτο
χρόνο πολύ δύσκολα τα φέραμε βόλτα. Ψωμί και λίγο
σιτάρι, από κριθάρι και σκέτη μπομπότα.
- Παπούτσια, ρούχα;
- Φορούσαμε όλο τα ίδια και μπάλωμα στο μπάλωμα χανότανε το πρώτο πανί. Για παπούτσια, τσόκαρα (ξύλινα) ή και ξυπόλητοι.
- Δεν είχατε ζωντανά;
- Aυτά μας σώσανε. Kι από αυτά πολλά μας τα άρπαζε ο στρατός κατοχής.
Σπέρναμε όμως το σιτάρι με το αλέτρι ή σκάβανε με
το ξυνάρι το χώμα το πετρώδες.
- Tώρα στο σήμερα. Tι θα ψηφίσεις; Mνημόνιο ή αντιμνημόνιο;
Πάλι εγώ στα δύσκολα. Mε κοιτάζουν όλοι. Έβηξα
πάλι και είπα: «Θα φτωχέψουμε και με τον έναν τρόπο
και με τον άλλο. Θα ψηφίσω το αντιμνημόνιο. Nα περισώσω την αξιοπρέπεια. Nα ξεκουμπιστούνε, να φύγουνε και οι τριακόσιοι και να κάνουμε κυβέρνηση με
άλλο κόσμο. Θα επιζήσουμε, αλλά όχι άλλα δανεικά».
Γιώργος
Μαρκόπουλος :
Οι παλαιοί
εαυτοί μου
από τη συλλογή
“Κρυφός κυνηγός”
Πού πήγαν όλοι, πού χάθηκαν;
Αυτός που κάποτε ήθελε να αλλάξει τον κόσμο,
το παιδί που μικρό ήσυχο δεν καθόταν,
ο άλλος μετά, του έρωτα ο έφηβος ο πληγωμένος,
ο ατίθασος του στρατού, ο σκληρός, ο ατρόμητος,
των δρόμων ο φλογερός οδοιπόρος ακόμη,
πού πήγαν, πού χάθηκαν;
Ένας άνεμος τους φύσηξε, τους τύλιξε.
Και εκείνος που φοβήθηκε, μένοντας μόνος, την αϋπνία,
ορίστε, να τος, γυρνά τώρα στους δρόμους
κρατώντας στα χέρια μήλα και σόμπες.
Ο συμπατριώτης μας Ιατρός Ω.Ρ.Λ Δημήτρης Κλεφτόγιαννης
άνοιξε το δικό του ιατρείο στην Καλαμάτα. Του ευχόμαστε καλή
επιτυχία.
Μετά από πολλές δεκαετίες άλλαξε διεύθυνση και ονομασία το
ζαχαροπλαστείο Εlit της οικογένειας Ν. Τοπιζόπουλου. Η νέα ονομασία του είναι SAVVAS.
Οι πιο παλιοί θυμούνται το Καφέ-Ζαχαροπλαστείο “Δεσποτικόν”
του Βασίλη Τριανταφυλλάκη.
Ευχόμαστε καλές δουλειές.
Παζάρι “δεύτερο χέρι” στα Βουνάρια την 1 Μαΐου 10:00 στην
αυλή του παλιού σχολείου
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν
με τη Λίτσα Γώγου- 0030 6937527299.
Bazzar second hand in Vounaria 1st May at 10:00 am. at the
yard of old school.
Welcome for sell and buy or just have a beautiful day!!
Έφυγε στις 30-3-2012 σε ηλικία 68 ετών στη Γαλλία μετά από
πολύμηνη ασθένεια η Gracieuse Deparday (Γρατσιόζ Ντεπαρντέ).
Σχεδόν συμπατριώτισσα μας τα τελευταία 12 χρόνια, διέμενε μεγάλα χρονικά διαστήματα στην κατοικία της στην Κορώνη, την
οποία αγαπούσε παράφορα η ίδια και η οικογένειά της. Εκφράζουμε στους οικείους της τα συλλυπητήρια μας για τη φίλη μας,
αλλά και φίλη της εφημερίδας και της Κίνησης.
Στη φωτογραφία με την αδελφή της και τον σύζυγό της Μαξ.
Κ. Κυρκοριανός
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Μάρμαρα Λευκά και Χρωματιστά
Ποδιές - Σκάλες - Μνημεία
Χαρακοπιό Μεσσηνίας
Τηλ. 27250 41803
4
ΒΟΥΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Kερασμένα!!!
* Aφού μας έκαναν φτωχότερους
μέσα σε 2-3 χρόνια για να ξεπληρώσουμε τις αμαρτίες 2-3 δεκαετιών, τους
έπιασε ξαφνικά ο πόνος για την υγεία
μας.
Tώρα, λέει, θα χρηματοδοτήσει το
κράτος από τα λεφτά που μας παίρνει
από τα χαράτσια, την άγρια φορολογία
και τις περικοπές, κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία κ.λπ.
Θα πληρώσει το κράτος τα έξοδα για
τη λειτουργία και τους μισθούς των
υπαλλήλων για να δημιουργήσουν οι
δήμοι δομές κοινωνικής μέριμνας.
Ίσως κάποιοι σκεφτείτε πού είναι το
κακό, αφού θα βοηθήσουν τους φτωχούς ανθρώπους. Δηλαδή θα πάρουν
τα 30 ευρώ του παππού από τη σύνταξή
του και μετά θα του δίνουν ελεημοσύνη τα 30 ευρώ του σε ρύζι, μακαρόνια,
κουβέρτες
και
σώβρακα
Aυστραλέζικα!!!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Της Ευαγγελίας Γώγου – Μπουρνιά, [email protected]
Mιας και στην Aυστραλία, λέει,
έχουν μαζέψει απίστευτες ποσότητες
ρούχων για μας. Nα σε κάψω Γιάννη να
σ’ αλείψω μέλι.
* Aπό την άλλη πραγματική προσφορά υλική και άυλη δίνουν οι εθελοντές μέσα από διάφορες δομές και
φορείς εδώ και δεκαετίες, βασισμένοι
στην ευαισθησία και την ενημέρωση χιλιάδων ανθρώπων. Πολύ πριν φτάσουμε εδώ, σε καιρούς «ειρηνικούς»
κάποιοι έδειχναν την αλληλεγγύη τους
έμπρακτα.
Xωρίς τυμπανοκρουσίες, κάμερες
και ψηφοθηρικά οφέλη.
* Eπειδή είμαι σίγουρη ότι θα εμφανιστεί και στην περιοχή μας αυτή η «κοινωνική ευαισθησία» των κρατικών
δομών, ένα έχω να συμβουλέψω.
«Mην ντρέπεσαι πατριώτη. Πάρε
ελεύθερα ό,τι θέλεις!
Kερασμένα είναι. Aπό σένα!!!»
Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης
O Πολιτιστικός Σύλλογος Kορώνης σε συνεργασία με το Σύλλογο Tριτέκνων Mεσσηνίας
πραγματοποίησαν την 1/4/2012 στο κτήριο
Kλάππα στην Kορώνη, εκδήλωση με ιατρικά
θέματα. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, οι παρουσιάσεις των θεμάτων έγιναν από τους εξής ομιλητές:
1) Kορακοβούνη Aρετή, γιατρός ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, με θέμα: ενημέρωση,
συμπτώματα, αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη.
2) Δουβόγιαννη Πόπη, κλινικός διατροφολόγος - διαιτολόγος, με θέμα: τρόφιμα και πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής.
Για καλύτερη ενημέρωση του κοινού η παρουσίαση των θεμάτων έγινε με προβολή σχετικών
διαφανειών και στο τέλος κάθε ενότητας υποβλήθηκαν από το ακροατήριο ερωτήσεις και απορίες
προς τους ομιλητές. Στο τέλος της εκδήλωσης ο
Πρόεδρος των Tριτέκνων Mεσσηνίας κος Kορομηλάς Xρήστος προσέφερε στον Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Kορώνης κο Kυριαζή Δημήτρη τιμητική πλακέτα εις ανάμνηση της πρώτης
μεταξύ τους συνεργασίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ των
άλλων και η αντιδήμαρχος του Δήμου Πύλου
- Nέστορος κα Λευτάκη Πελαγία, ο Πρόεδρος
της Kίνησης Eνεργών Πολιτών Kορώνης κος
Kυρκοριανός Kων/νος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Mπάσκετ Kορώνης κος Kοσμάς Hλίας
και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Kορωναίων της Aθήνας κος Pοδίτης Γεώργιος.
Kυριαζής Δημ.
Πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση της Αθήνας μεταξύ των εκπροσώπων των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή
Ο δήμος Πύλου Νέστορος σε συνεργασία με το Μανιατάκειον Ίδρυμα διοργάνωσαν επίσημη Συνάντηση των εκπροσώπων των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη
Μεσογειακή Διατροφή (Κορώνη, Soria, Cilento, και Chefchaouen) στο Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Αθήνα την 19η Μαρτίου 2012.
Η συνάντηση ξεκίνησε με τον δήμαρχο Πύλου Νέστορος
Δημήτρη Καφαντάρη, ο οποίος αφού καλωσόρισε όλους
τους παρευρισκόμενους, ευχαρίστησε το Μανιατάκειον
Ίδρυμα για τη στενή συνεργασία ως τεχνικός σύμβουλος του
Δήμου καθώς και για τη φιλοξενία της Συνάντησης της Αθήνας. Σημείωσε ότι «σήμερα έχουμε συνάντηση εργασίας και
θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες του Μανιατακείου Ιδρύματος υπό την αιγίδα της δημοτικής αρχής προκειμένου το
δίκτυο των Εμβληματικών Κοινοτήτων να αρχίσει να υλοποιεί την Διακήρυξη της Κορώνης». Στη συνέχεια έλαβαν το
λόγο οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και Πολιτισμού & Τουρισμού, οι οποίοι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία για τη Συνάντηση των Αθηνών η
οποία αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια για το επόμενο βήμα των Εμβληματικών Κοινοτήτων. Ο δήμαρχος της
Pollica Stefano Pisani (Εμβληματική Κοινότητα του Cilento)
ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο το Παρατηρητήριο Μεσογειακής
Διατροφής στην Pollica, το οποίο θα αποτελέσει χώρο έρευνας και προώθησης της Μεσογειακής διατροφής (άρθρο 8
της Διακήρυξης της Κορώνης). Επίσης πρόσθεσε ότι για
πρώτη φορά πέρασε στην Ιταλία περιφερειακός νόμος όπου
αναφέρει τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό προϊόντων ταυτόσημων με τη Μεσογειακή διατροφή. Ο εκπρόσωπος του
Chefchaouen Guilhem Calvo, μίλησε για τις πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει ο δήμος του Chefchaouen για την προώθηση της Μεσογειακής διατροφής, σε σχέση με την κινη-
τοποίηση της τοπικής κοινωνίας με τη συμμετοχή όλων των
τοπικών φορέων. Ο εκπρόσωπος της Soria Dr. Juan Manuel
Ruiz Liso ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο
δήμος της Soria για την προώθηση της Μεσογειακής διατροφής στα σχολεία καθώς και στους ηλικιωμένους.
Βασική ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια Διατροφής και Προληπτικής Ιατρικής, Αντωνία Τριχοπούλου, η οποία τόνισε ότι
ο μεσογειακός τρόπος διατροφής συμβάλλει στο ευ ζην,
στην υγεία, στη μείωση των νοσημάτων. Παρατήρησε ότι
είναι συνδεδεμένος με το ελαιόλαδο και επεσήμανε πως
είναι τρόπος ζωής. Τόνισε την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα παραδοσιακά προϊόντα με την υγεία και τον πολιτισμό. Σημείωσε ότι πρέπει να μπουν όροι και κανόνες για
να προστατευτούν τα παραδοσιακά προϊόντα. Τέλος τόνισε
τη σύνδεση των παραδοσιακών προϊόντων με την βιοποικιλότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η διευθύντρια του Μανιατακείου Ιδρύματος Βίκυ Ιγγλέζου παρουσίασε την
πρόταση για τη δημιουργία ειδικής κοινής ιστοσελίδας για
τη Μεσογειακή Διατροφή που θα περιλαμβάνει και το λεξικό Μεσογειακής Διατροφής στις γλώσσες των Εμβληματικών Κοινοτήτων (Ελληνική, Ισπανική, Αραβική και Ιταλική)
καθώς επίσης και στις επίσημες γλώσσες της Σύμβασης (Αγγλική και Γαλλική). Η πρόταση αποτελεί πρωτοβουλία του
Μανιατακείου Ιδρύματος υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλου
Νέστορος. Επίσης παρουσίασε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “International Twinning and Partnership for
Development”, προκειμένου να γίνουν από κάθε Εμβληματική Κοινότητα οι απαραίτητες ενέργειες για την αδελφοποίησή τους. Τέλος ο εκπρόσωπος του Chefchaouen Guilhem
Calvo παρουσίασε το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για το
2012 (το οποίο έχουν ήδη υπογράψει στο Chefchaouen ο
δήμαρχος Mohammed Sefiani και ο δήμαρχος Πύλου Νέ-
στορος Δημήτρης Καφαντάρης).
Οι εκπρόσωποι των Εμβληματικών Κοινοτήτων αποφάσισαν τα εξής:
Έδρα της Μόνιμης Γραμματείας των Εβληματικών Κοινοτήτων ορίζεται για την πρώτη διετία η Κορώνη.
Να οριστούν οι αντιπρόσωποι των εκπροσώπων των Εμβληματικών Κοινοτήτων, οι οποίοι θα παρακολουθούν και
θα ενημερώνουν για την υλοποίηση των κοινών δράσεων.
Αναμόρφωση της Κοινής Ιστοσελίδας για τη Μεσογειακή
Διατροφή και παρουσίασή της στη Νάπολη της Ιταλίας στα
μέσα Μαΐου. Η προθεσμία για την εκτίμηση του κόστους
είναι το τέλος του Μαρτίου 2012.
Δημιουργία λογότυπου για την Κοινή Ιστοσελίδα για τη
Μεσογειακή Διατροφή. Η προθεσμία για την εκτίμηση του
κόστους είναι το τέλος του Μαρτίου 2012.
Θα πρέπει οι «Πρέσβεις της Μεσογειακής Διατροφής» να
οριστούν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο 2012.
Σε κάθε Εμβληματική Κοινότητα να ονομαστούν τρεις
δρόμοι με τα ονόματα των υπολοίπων Εμβληματικών Κοινοτήτων μέχρι το καλοκαίρι του 2012 και να κοινοποιηθεί.
Να οριστεί η ημερομηνία πραγματοποίησης της Εβδομάδας Μεσογειακής Διατροφής σε κάθε Εμβληματική Κοινότητα τον Απρίλιο του 2012 και να κοινοποιηθεί.
Μέσα στο 2012, να αξιολογηθεί η δυνατότητα να αναληφθεί πρωτοβουλία από τις τέσσερεις Εμβληματικές Κοινότητες για την αναγνώρισή τους από την Unesco ως Πόλεις
Γαστρονομίας.
Μέσα στο 2012 να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες
των τεσσάρων Εμβληματικών Κοινοτήτων οι μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών τους στην Unesco.
Μετά τη συμφωνία, ο δήμαρχος Πύλου Νέστορος δήλωσε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνάντησης της Αθήνας και ευχαρίστησε για την ομόφωνη
απόφαση να φιλοξενηθεί η πρώτη έδρα της Μόνιμης Γραμματείς στην Κορώνη. Όρισε ότι η Εβδομάδα Μεσογειακής
Διατροφής θα πραγματοποιηθεί στην Κορώνη 20-25 Αυγούστου, όπου θα δοθούν και τα ονόματα των τριών δρόμων από τις Εμβληματικές Κοινότητες. Ο «Πρέσβης της
Μεσογειακής Διατροφής» θα προκύψει από διαγωνισμό σε
έκθεση, το θέμα της οποίας θα καθοριστεί από τριμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από την καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, τον διευθυντή του γυμνασίου Κορώνης και μια
φιλόλογο. Τέλος όρισε τη διευθύντρια του Μανιατακείου
Ιδρύματος ως αντιπρόσωπο της Κορώνης στη Μόνιμη Γραμματεία.
Στο τέλος της Συνάντησης της Αθήνας πραγματοποιήθηκε
κοινή συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των Εμβληματικών Κοινοτήτων.
5
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Από τη Μάνη στη Λογγά και το Πεταλίδι
ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΑΝ
K.Π. Kαβάφης (Ποιήματα 1919-1933)
Eκδοτική εταιρεία IKAPOΣ 1983.
K.Π. Kαβάφης
Άγαλμα της Τύχης
στην Αντιόχεια
Kατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης.
Aυτή η μοιραία πόλις, η Aντιόχεια
όλα τα χρήματά μου τάφαγε:
αυτή η μοιραία με τον δαπανηρό της βίο.
Με μια εκδήλωση που
τιμά τη Δημόσια Εκπαίδευση και τα σχολεία της
επαρχίας παρουσιάστηκε
την Πέμπτη 28 Μαρτίου το
πολιτιστικό πρόγραμμα που
έχει αναλάβει το Γυμνάσιο –
Λύκειο Πεταλιδίου και το
Γυμνάσιο Λογγάς στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου. Τα συνεργαζόμενα
σχολεία υποδέχτηκαν το
Γυμνάσιο και Λύκειο της
Αρεόπολης στα πλαίσια του
πολιτιστικού προγράμματος
«Μετοίκηση Μανιατών στη
Λογγά και στο Πεταλίδι από
την περιοχή της Αρεόπολης
και της ευρύτερης περιοχής
της Μάνης. Η επίσκεψη του
σχολείου της Αρεόπολης
στο Πεταλίδι ήταν συνέχεια
της επίσκεψης του σχολείου
της Λογγάς και του Πεταλιδίου στην Αρεόπολη στις 16
Μαρτίου 2012, όπου εκεί τα
δύο σχολεία συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις του Δήμου
Ανατολικής Μάνης για τον
εορτασμό της κήρυξης της
επανάστασης από την Αρεόπολη. Η εκδήλωση άρχισε
με την παρουσίαση βίντεο
στο φιλοξενούμενο σχολείο
που προβάλλει τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της
Μεσσηνίας, και ειδικότερα
της Λογγάς και του Πεταλιδίου, στη συνέχεια το σχολείο
της
Αρεόπολης
παρουσίασε την έρευνά του
γύρω από τη μετοίκηση των
Μανιατών στη Λογγά και το
Πεταλίδι, ενώ η εκδήλωση
έκλεισε με την παρουσίαση
τοπικών
παραδοσιακών
χορών από τη Μάνη και τη
Μεσσηνία από τους μαθητές των σχολείων. Η χορωδία και η ορχήστρα των
μαθητών του Γυμνασίου και
Λυκείου Πεταλιδίου αποχαιρέτισε τους συμμαθητές
τους από την Αρεόπολη με
παραδοσιακά τραγούδια
και μελωδίες που γέμισαν
την αίθουσα εκδηλώσεων.
Η συνάντηση αυτή των σχολείων ήταν μια ιστορική
μέρα για την περιοχή του
Πεταλιδίου και της Λογγάς,
όπως τόνισε ο τ. Δήμαρχος
Πεταλιδίου, κ. Κουτσοδημητρόπουλος, καθώς ήταν
η πρώτη επίσημη συνάντηση των Μανιατών της μητρόπολης και της αποικίας
180 χρόνια περίπου μετά
την ίδρυση του Πεταλιδίου
από τους Μανιάτες.
Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μεσσήνης, κ. Στάθης Αναστασόπουλος, και
εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γρουσουζάκου Δήμητρα,
Διευθύντρια
Γυμνασίου Πεταλιδίου
Η Αθηναγόρειος Φιλαρμονική Κορώνης
Σεμινάρια για την τέχνη και τον πολιτισμό
Πέρασαν δέκα οκτώ μήνες από τότε που ο συμπατριώτης μας Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας αποφάσισε τη δημιουργία της φιλαρμονικής Κορώνης, σαν πρώτη
δραστηριότητα του υπό σύσταση τότε Καρταλείου Ιδρύματος και του οποίου θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Τα
μέχρι τώρα αποτελέσματα μας κάνουν να αισθανόμαστε
αισιοδοξία για το μέλλον.
Βέβαια η φιλαρμονική δεν θα είναι η μόνη δραστηριότητα. Στα σχέδια περιλαμβάνεται η ίδρυση ενός Μουσικού Κέντρου σε συνάρτηση και με τα φεστιβάλ της
Κορώνης, όπως επίσης και άλλες δράσεις κοινωνικού,
πολιτιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Ξεκίνησαν τα σεμινάρια
ζωγραφικής, αγιογραφίας,
χαρακτικής και γλωσσολογίας, ενώ δρομολογούνται
και άλλα. Η προσέλευση
ξεπέρασε κάθε προσδοκία
και προβλέπεται ανάλογη
συνέχεια.
Προσφέρονται δωρεάν
και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μπορούν να
επικοινωνήσουν μαζί μας.
Aλλά είμαι νέος και με υγείαν αρίστην.
Kάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος
(ξέρω και παραξέρω Aριστοτέλη, Πλάτωνα
τι ρήτορας, τι ποιητής, τι ό,τι κι αν πεις).
Aπό στρατιωτικά έχω μιαν ιδέα,
κ’ έχω φιλίες με αρχηγούς των μισθοφόρων.
Eίμαι μπασμένος κάμποσο και στα διοικητικά.
Στην Aλεξάνδρεια έμεινα έξι μήνες, πέρσι
κάπως γνωρίζω (κ’ είναι τούτο χρήσιμον) τα εκεί:
του Kακεργέτη βλέψεις, και παληανθρωπιές,
και τα λοιπά.
Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα
ενδεδειγμένος για να υπηρετήσω αυτήν τη χώρα,
την προσφιλή πατρίδα μου Συρία.
Σ’ ό,τι δουλειά με βάλλουν θα πασχίσω
να είμαι στην χώρα ωφέλιμος. Aυτή είν’ η πρόθεσίς μου.
Aν πάλι μ’ εμποδίσουνε με τα συστήματά τουςτους ξέρουμε τους προκομένους: να τα λέμε τώρα;
αν μ’ εμποδίσουνε, τι φταίω εγώ.
Θ’ απευθυνθώ προς τον Zεβίνα πρώτα,
κι αν ο μωρός αυτός δεν μ’ εκτιμήσει,
θα πάγω στον αντίπαλό του, τον Γρυπό.
Kι αν ο ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει,
πηγαίνω παρευθύς στον Yρκανό.
Θα με θελήσει πάντως ένας απ’ τους τρεις.
K’ είν’ η συνείδησίς μου ήσυχη
για το αψήφιστο της εκλογής.
Bλάπτουν κ’ οι τρεις τους την Συρία το ίδιο.
Aλλά, κατεστραμένος άνθρωπος, τι φταίω εγώ;
Zητώ ο ταλαίπωρος να μπαλωθώ.
Aς φρόντιζαν οι κραταιοί θεοί
να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό.
Mετά χαράς θα πήγαινα μ’ αυτόν.
Για την αντιγραφή Eυαγγελία - Γώγου Mπουρνιά
* Όποια ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική.
«Ola Shop»
Διαμάντω Σπαθαράκη
• Σχολικά – Χαρτικά
• Δώρα – Bijoux
• Παιχνίδια – Souvenirs – Εποχιακά Είδη
• Πακέτα κινητής τηλεφωνίας Cosmote – Vodafone Wind – Q – Ciao
Όλα για όλους και στις καλύτερες τιμές.
Πριν πάτε αλλού ελάτε σε μας!!!
Εικόνες από τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής. Οι μυροφόρες, η Φιλαρμονική και η καθιερωμένη γουρουνοπούλα
Μαθήματα αρχαίου αιγυπτιακού χορού
Ο “Hilal Dance” είναι ένα σύγχρονο είδος χορού, που έχει ρίζες στην
αιγυπτιακή κουλτούρα και παράδοση.
Ο χορός περικλείει την εξάσκηση του σώματος, που βασίζεται στην
αναπνοή, και ταυτόχρονα σ΄ ένα σύστημα σχεδιασμένων κινήσεων.
Hilal Dance is a contemporary form of dance, deeply rooted in Egyptian culture and tradition.
The dance compasses holistic, breath-based body training and a system of movement concepts.
Κ. Κυρκοριανός
6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Nα ψοφήσει
το γαϊδούρι του γείτονα
Tο διαίρει και βασίλευε είναι γνωστή τακτική αποπροσανατολισμού.
Έτσι αντί να επικεντρωθούμε στο στόχο
μας, που είναι να μην γίνει η «επένδυση» λιγνιτωρυχείων, θα τσακωνόμαστε με τους Aρκάδες.
Σίγουρα είναι λυπηρό που κάποιοι εκεί στη
Mεγαλόπολη σκέφτονται μ’ αυτόν τον τρόπο,
αλλά εμάς το θέμα μας είναι να κλείσει η υπόθεση τέτοιου είδους «επενδύσεων» οριστικά
και αμετάκλητα ως μη ενδεδειγμένες για περιοχή τουριστικού προσανατολισμού, ανάπτυξης και γεωργικής παραγωγής. Aυτή είναι
απόφαση πολιτική που πρέπει να πάρει η Περιφέρεια για κάθε μελλοντική χρήση.
Tο θέμα είναι να επικρατήσει η βούληση
των ανθρώπων που πλήττονται άμεσα. Kαι
αυτοί δυστυχώς, είμαστε εμείς. Θέλει καθημερινή επαγρύπνηση και συνεχή αγώνα η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής ενός τόπου.
Θέματα προκύπτουν κάθε μέρα προς επίλυση.
Άλλα είναι πολύ σοβαρά, άλλα λιγότερο.
Όμως όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον γίνονται πάντα, είτε βραχυπρόθεσμα,
είτε μακροπρόθεσμα, θέμα ζωής ή θανάτου.
H Περιφέρεια είναι εκλεγμένη από εμάς για
να αντιπροσωπεύει τη βούλησή μας. Eίναι
λοιπόν υποχρέωσή τους να πουν OXI μια για
πάντα. Όλα τ’ άλλα ακούγονται εκ του πονηρού.
Kάποιοι δε θέλουν να καταλάβουν ότι και
μόνο η φήμη για τα λιγνιτωρυχεία πλήττει την
οικονομία της περιοχής που βασίζεται στον
τουρισμό. Tους ενδιαφέρει μόνο να τα κονομήσουν για 10-20 χρόνια ή να βολέψουν τα
παιδιά τους σε κάποια θεσούλα. Bολεύοντας
όμως τα μεγάλα παιδιά τους καταδικάζουν τα
μικρά όλων μας να μεγαλώσουν σ’ ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον που θα απαξιώσει το
όποιο μέλλον τους, γιατί να μην γελιόμαστε
η αξία των περιουσιών θα πέσει κατακόρυφα.
Όσοι πλανεύτηκαν στο παρελθόν και άφησαν τέτοιες «επενδύσεις» να γίνουν στον τόπο
τους, έχουν να διηγηθούν πικρές ιστορίες. Tο
να αντιδρούν, όπως στο ανέκδοτο - όπου κάποιος που του ψόφησε το γαϊδούρι, είχε μια
ευχή, αλλά αντί να ευχηθεί ν’ αποκτήσει καινούριο γαϊδούρι ζήτησε να ψοφήσει το γαϊδούρι του γείτονα- είναι το λιγότερο σημάδι
αμνησίας.
Eυαγγελία - Γώγου Mπουρνιά
Χρυσοκελλαριά ή Σαρατσά
γ) Τοκετός και ενέργειες μετά
από αυτόν
Όταν ερχόταν η ώρα του τοκετού, η έγκυος το αντιλαμβανόταν,
επειδή υπήρχαν κάποιες προειδοποιήσεις, όπως πόνοι ή «σουγλιές», όπως τις ονόμαζαν και
έσπαγαν και τα νερά. Την έγκυο
προετοίμαζε η μαμή, την οποία
ονόμαζαν στο χωριό «κυρούλα»
ή «γερόντισσα». Η κυρούλα τοποθετούσε τη γυναίκα σ’ ένα κρεβάτι, εάν βέβαια υπήρχε ή κάτω
στη γη. Πολλές γυναίκες βέβαια
γεννούσαν στο δρόμο ή και σε
βάρκες, καθώς δούλευαν έως την
τελευταία μέρα της εγκυμοσύνης,
εάν αυτή θεωρούταν μια εύκολη
εγκυμοσύνη που επέτρεπε στη
γυναίκα να κάνει δουλειές. Αυτό
γιατί η κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών έπαιζε πρωταρχικό
ρόλο για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, πράγμα που είχε
ως αποτέλεσμα να βάζουν την
υγεία σε δεύτερη μοίρα.
Μετά τον τοκετό η κυρούλα
φρόντιζε τη λεχώνα. Μαζί με μια
άλλη γυναίκα από το σπίτι της μαγείρευαν, της έπλεναν, και την λιβάνιζαν για να ευλογήσουν την
καλή διεξαγωγή του τοκετού. Το
φαγητό που της έδιναν, φρόντιζαν να είναι πλούσιο σε βιταμίνες
και επειδή δεν είχαν και πολλές
επιλογές τότε, της έφτιαχναν
κρεμμυδοζούμι με ψωμί, που
μόλις είχαν ζυμώσει και της έδιναν να πιει γάλα και άφθονο
νερό. Κάποιες φορές έσφαζαν και
κατσικάκι προκειμένου να φάει
κρέας και επί τη ευκαιρία να τιμήσουν το γεγονός της γέννησης.
Επιπλέον, η κυρούλα αναλάμβανε τη φροντίδα του βρέφους.
Του έκοβε τον αφαλό και τον
έδενε, του έκανε μπάνιο και το
έλουζε με αλάτι μέσα σε μια λεκάνη με πολύ ζεστό νερό. Στη συνέχεια το σκούπιζε και το φάσκιωνε
και το πήγαινε στη μητέρα. Δίνοντας το, της έλεγε: «να σου ζήσει».
Το μωρό πριν βαφτιστεί το
Ο βιολογικός της Κορώνης
Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος με χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ θα υλοποιήσει τα έργα αποχέτευσης σε Κορώνη και
Μεθώνη. Την απόφαση αυτή πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε πρόσφατη συνεδρίασή του μετά τη διαχειριστική επάρκεια που έλαβε ο δήμος και τη δυνατότητα που έχει πλέον
να εκτελεί τέτοια έργα. Ειδικότερα η απόφαση αφορά: Τις
μελέτες και τα έργα αποχέτευσης και μονάδας βιολογικού
και την αγορά του χώρου όπου θα φτιαχθεί η μονάδα στην
Κορώνη, καθώς και την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης της Μεθώνης.
Για το έργο της Κορώνης διευκρινίζεται πως είναι προ-
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΕΠΑΠΑΣ
της φιλολόγου Παν. Κωνσταντοπούλου
φώναζαν «δράκο». Μετά από
λίγες μέρες από την γέννηση του
μωρού, ερχόταν στο σπίτι ο
παπάς και διάβαζε ευχές στη μητέρα και στο παιδί. Τότε ο πατέρας
του έδινε 3-5 δραχμές ως συμβολική αμοιβή. Επιπλέον, εκτός από
ευχές έδιναν στη λεχώνα κάποια
δώρα, όπως ρούχα ή ένα συμβολικό χρηματικό ποσό.
Ωστόσο, αν το παιδί που γεννιόταν ήταν κορίτσι υπήρχε μεγάλη
δυσαρέσκεια στην οικογένεια
καθώς οι γονείς καλούνταν να
δουλέψουν σκληρά για να προικίσουν την κοπέλα, ώστε να μπορέσουν να την παντρέψουν.
δ) Η λεχώνα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
η λεχώνα έπρεπε να προσέχει για
40 ημέρες . Έπειτα λοιπόν από 40
ημέρες πήγαινε στην εκκλησία για
να πάρουν ευχές αυτή και το
παιδί. Εάν το μωρό ήταν αγόρι ο
ιερέας το γυρνούσε μέσα στο ιερό
και το έβαζε στην Αγία Τράπεζα.
Για να προφυλαχτεί το μωρό και
η μητέρα από το μάτι φορούσαν
«ματόχαντρα» και είχαν πάνω
τους σκόρδο για φυλαχτό. Σε περίπτωση που μια λεχώνα πέθαινε
και δεν προλάβαινε να σαραντίσει
η κηδεία της γινόταν κανονικά.
Η λεχώνα σηκωνόταν από το
κρεβάτι κανονικά την επόμενη
μέρα από τον τοκετό, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε μέρα, επειδή
είχε πολλές δουλειές και δεν μπορούσε να μείνει στο κρεβάτι για
πολλές ημέρες. Έτρωγε ελαφριά
φαγητά, όπως φιδέ και έπινε
γάλα για να είναι δυνατή και να
έχει και αυτή γάλα για να μπορεί
να θηλάσει το παιδί. Σε περίπτωση που το γάλα της σταματούσε απότομα και πρόωρα,
επισκεπτόταν κάποιο γιατρό εκτός
και αν το γάλα σταματούσε αργότερα, οπότε και δεν υπήρχε πρόβλημα και έδιναν στο βρέφος να
πιει γάλα από την κατσίκα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ περίπου και έχει γίνει αίτηση για
ένταξή του στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Θα καλύψει την πόλη της Κορώνης με αγωγούς μήκους
10,5 χιλιομέτρων και 3 αντλιοστάσια, με βιολογικό που θα
κατασκευαστεί σε χώρο 7 στρεμμάτων περίπου, που δε θα
είναι ορατός από γειτονικούς οικισμούς και θα διαθέτει τα
απαραίτητα ειδικά περιβαλλοντικά κριτήρια.
Για το έργο της Μεθώνης επισημαίνεται πως είναι προϋπολογισμού 1.458.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ από το Φεβρουάριο.
Αφορά την κατασκευή του υπολειπόμενου δικτύου
αποχέτευσης σε μήκος 6 χιλιομέτρων, ενώ προβλέπεται
μικρή επέκταση στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση
των υφιστάμενων αντλιοστασίων.
“Ελευθερία”
ΣΑΛΠΙΣΜΑ
Κατά πως ταίριαζε στην περίσταση
ετοίμασες τη θυσία.
Διακριτικός ο τρόπος
το μήνυμα άστραμμα καταιγίδας.
Με σκέψη περισσή επέλεξες
τον τόπο και το χρόνο.
Έστησες το βωμό εκεί που συνάζονται
και ασελγούν στη χώρα μας και στο λαό
οι άθλιοι δουλόφρονες Νενέκοι,
κάτω απ΄ το δέντρο που αντιστέκεται
στον πνιγηρό αέρα και τη δυσοσμία.
Άφησες την κραυγή σου
εγερτήριο σάλπισμα, ξύπνημα της βολής μας.
Και ο χρόνος εύστοχος
τώρα που ετοιμάζονται οι αναίσχυντοι
τα ίδια ενδύματα στα καρναβάλια να φορέσουν.
Δεν άντεξες να ορθώνονται ξανά
τα σκιάχτρα του ελεεινού θιάσου
και ένα λαό περήφανο
με ψεύδη και απάτες να τρομάζουν.
Σιχάθηκες την υποταγή του Γραικυλισμού
και των μονόδρομων τις ρητορίες,
τα χαρακώματα και τις παράγκες των δικαιωμάχων.
Τα νιάτα που όχι αναίτια εγέρασαν
και ο ησυχασμός των πολιτών πληγές σου,
φρούδες ελπίδες κι η πλατεία.
Για τούτα εδώ και γι΄ άλλα ακόμη
απ’ την ομήγυρη αποχώρησες, άψογος και ωραίος
κραυγή υψώνοντας και σάλπισμα για αληθινό αγώνα.
Σιψάς Δημήτρης, Φοινικούντα
Koroni, pearl of Gulf of Messenia
Koroni, pearl of the Peloponnes.
Your skyline, your face with all the traditional houses and the harbour with the fisherboats let me feel
the puls of life. It’s the friendly people who always greets. The sympathic radiation of the traditional small
houses, their balcons and the green and blue windows
make my heart smile. But what would Koroni be without the mainsquare, the church of St. Nikolaios, the
monastery and the venecian Kastro? It’s also the beaches, the yellow rocks in the North, the view of Taigetos-Mountains across the sea, the cypresses, the
tamarisks and the olivetrees.
The life takes place in all the kafeneions, the tavernas, the restaurants and the pâtisserie-shops.
Could you imagine Koroni without ouzo me meze,
souvlakia, frappé or greek coffee?
The soul of Koroni but is its people and their traditional importance of the family, their discussions in the
corners behind in the shops sitting by a cup of coffee,
their observings in front of their shops or in the kafeneions. Very important also is their work on the fisherboats and the work on the farm for wine or oil.
Their heart is their natural and simple way of life.
Koroni, pearl of my life, you gave me my soul. Some
of your people stay deep in my heart.
Koroni, your life let me feel home.
Koroni, pearl of gulf of Messenia, you took my anonymity away, you gave me my color and my history.
Koroni, you learned me to way the life, you learned
me what family is!
Koroni, you are mine.
Στέφανος / mindscaper
A foreign friend of Koroni
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ
Μαθηματικός
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Σε όλη τη Νότια Μεσσηνία
Tηλ. 2725023013 – 2725022347
Κιν. 6973241384
Κορώνη Μεσσηνίας
Τηλ. 27250 29022
e-mail: [email protected]
7
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Εμμετρα
EΛEYΘEPOΣ
Έκανα έξοδο γενναία
από την πόρτα τη μεσαία,
διαλύοντας τα φράγματα.
Eιρήνη έχω με το χρόνο
θα μου γιατρέψει κάθε πόνο
και ψυχικά κατάγματα.
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΟ
H αγάπη θέλει χαρακτήρα
γραμμένη καθενός η μοίρα
σ’ ένα κομμάτι πάπυρο.
Eλεύθερος σαν άνεμος
και αγνοούμενος
για σένα που με χόρεψες θανάσιμα.
Mετέωρος σαν πρόσφυγας
κι αμφισβητούμενος
ακούω σήμαντρα αναστάσιμα.
N. Πετράκος
O κύκλος έκλεισε για σένα,
τα κύτταρά μου νεκρωμένα
μα έχω σθένος άπειρο.
Tοπικό Σταυρόλεξο του N.Σ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OPIZONTIA: 1) Έντομα βόσκει. 2) Συνήθως έχει λουλούδια
- Kαι αλήτης κατά μια έννοια. 3) Mοναδική αλλά ανάποδη Kουζινικό - Ξένος αλλά άγιος. 4) Διάσημα κάτοπτρα - Aγροτική περιοχή του τόπου μας. 5) Πρόθεμα πολλών αθλητικών
- Tραγική εκπομπή. 6) Πάει με τον Kαπόνε - Eλαφρά πατάει Άρθρο της καθαρεύουσας. 7) Tοπάρχης της Kορώνης για
πολλές δεκαετίες. 8) Ξυρίζει - Tύπος εμπορικού ιστιοφόρου
πλοίου. 9) Mισό ρόδι - Όποιος τα κρατάει οδηγεί. 10) Θέση
ποδοσφαιριστή - Aρχαία ατελείωτη πόλη. 11) Xωριό κοντά
στην Kορώνη - Mια ΔEKO. 12) Eίναι Eυρωπαίοι αυτοί - Mάτια
πλοίου.
KAΘETA: 1) Γλυκό ταψιού (υποκ.). 2) Πρώτη ύλη και για
ρούχα - Πτώμα ζώου - O μισός λαός. 3) Kακό θηλυκό ξωτικό
- Στην Άρτα στη μέση - Λάμπα στη μέση της. 4) Λεπτή και αρχαία - Eκεί ζούνε αγρίμια - Mε το πι είναι βρεγμένο. 5) Kαι
κοντά σημαίνει - Aρχαίων σπαθί - ...ρεπό στην Κέρκυρα. 6)
Σάπιος κατά το ήμισι - Ποταπά αλλά αθόρυβα - Xαρακτηρισμός καλού κλίματος. 7) Mισό όπλο - Eργατικά είναι αυτά. 8)
Mάρκα και αλατιού - Aυτό οπωσδήποτε χρησιμοποιείται. 9)
Oλικά αλλά στην αρχή τους - Kαι σηκώνονται και πετάνε Άρθρο. 10) Φαΐ του μάγκα (γεν.) - Eπιφώνημα χορού - μια
ΠAE. 11) Aρχαίων όνειρο - Xωριό της Mαντινείας (γεν.) 12)
Πρώτη ύλη για μουστάρδα - Kαι φυλή κατά μια έννοια.
Τα πέντε της χρόνια κλείνει αυτόν το μήνα η στήλη
και συνεχίζοντας τον κύκλο
των συνεντεύξεων θα φιλοξενήσουμε μια παλιά δόξα
των ελληνικών γηπέδων και
μόνιμο παραθεριστή Κορώνης, τον Τόμας Ρόρμπαχ. Ο
Γερμανός πρώην άσσος του
Εθνικού και του Ολυμπιακού μετά από 3 χρόνια…
μαρκάρισμα μας μιλά για
ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
Πες να μας πει και για το 39ο
θα μου πεις, καλέ μου …
γαύρο-αναγνώστη.
Γεννήθηκε στο Έσεν το
1949 και η πρώτη του γνωστή ομάδα ήταν η Γκέτιγκεν
που τον πήρε το ’68. Το
1970 μεταγράφεται στην
πρώτη κατηγορία και στην
περίφημη ομάδα της Άιντραχτ
Φρανκφούρτης,
όπου θα «φτιάξει» το
όνομά του. 134 συμμετοχές
και 16 γκολ σε πέντε χρόνια
και κυρίως δύο κατακτήσεις
κυπέλλου. Το 1975 ο Δημήτρης Καρελάς τον φέρνει
στην Ελλάδα για τον Εθνικό
που σε 3 χρόνια θα «γράψει» 55 συμμετοχές και 8
γκολ. Το καλοκαίρι του ‘ 78
ο Τόζα Βεσελίνοβιτς τον
παίρνει στον Ολυμπιακό,
αλλά οι τραυματισμοί θα
τον αναγκάσουν να μείνει
μόνο μια σεζόν(10 συμ.-1
γκολ). Θα γυρίσει μετά στη
Γερμανία σε μικρές κατηγορίες και σε 3 χρόνια θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
ΣΦΗΝΑΚΙΑ
Στήλη ακατάλληλη για νοητικά ανηλίκους
Κάπου εκεί ξεκινά και η
σχέση του με την Κορώνη.
Ο αδερφός του είχε οικόπεδο και σπίτι στην Κορώνη. Αυτός όμως έφυγε
για να ζήσει στην Αυστραλία και ο «Θωμάς» το αγόρασε. Από τότε περνά 3-4
μήνες κάθε χρόνο εδώ.
Μας λέει ότι ερωτεύτηκε
την Κορώνη με την πρώτη
ματιά. Δεν είναι τυχαίο ότι
βάφτισε την κόρη του εδώ
και σε 3 μήνες θα την παντρέψει στην Ελεήστρια.
Θεωρεί το πέρασμα του
από τον Ολυμπιακό σαν το
σταθμό της καριέρας του.
«Μεγάλη ομάδα. Όχι τόσο
από άποψη διοίκησης και
τεχνικού τιμ, όσο η επαφή
με τον κόσμο που με σημάδεψε. Πρόσφατα η Άιντραχτ
με κάλεσε να μιλήσω σε
ένα συνέδριο με θέμα θρησκεία, πίστη, ποδόσφαιρο.
Στο λόγο μου ανέφερα το
παράδειγμα του Ολυμπιακού και τη λατρεία των
οπαδών του που είναι κάτι
που ξεφεύγει από τα αθλη-
Μέσα στη μακαβριότητα των συνεχόμενων θανάτων μέσα στο 2012 στην Κορώνη, κάποιοι αστειεύονται λέγοντας ότι
υπάρχει συγκεκριμένος… γκαντέμης. Λέτε;
Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν στη σύνταξη
της εφημερίδας για τα … πονηρά ανέκδοτα. Να πω μόνο ότι υπάρχουν σεμνοί
και σεμνότυφοι, κακές λέξεις και κακοί άνθρωποι. Τι είναι χειρότερο; Α, επίσης να
προσθέσω ότι φανατικότεροι των … ροζ
ανεκδότων είναι φανερά όλοι οι ιερείς της
περιοχής. Κάτι λέει αυτό. Και μην ξεχνάτε
ότι η στήλη είναι… ακατάλληλη! Το γράφει και πάνω.
Συγχαρητήρια στους γιατρούς για την
τικά και ακουμπά τα κοινωνικά πλαίσια».
Για τις επαφές που έχει σήμερα με παλιούς άσσους των
γηπέδων αναφέρει τα ονόματα του Α. Αντωνιάδη και
του Τ. Μητρόπουλου, ενώ
μιλά συχνά με παλιούς συμπαίκτες που είναι τώρα στη
διοίκηση της Άιντραχτ. Συμπληρώνει ότι Έλληνες και
ξένοι ξέρουν πως τώρα έχει
«μπλέξει» στην Κορώνη.
Για την ιστορική ομάδα
του Εθνικού λυπάται που
σήμερα αγωνίζεται στο περιφερειακό και θυμάται την
καλύτερη ομάδα που είχε
ποτέ με τον ίδιο αριστερά,
τον Χατζηάνογλου δεξιά και
τον Καλκαντέρα στο κέντρο
της επίθεσης. «Ο Ρομπέρτο
ήταν μεγάλος παίκτης.» Τον
είχε χτυπήσει ο Φορτούλα,
όμως σε ένα ματς στις Σέρρες δεν τον πρόσεξαν οι γιατροί
και
έπαθε
ανεπανόρθωτη ζημιά. Τότε
και οι διαιτητές επέτρεπαν
το σκληρό παιχνίδι και εμείς
ήμασταν πολύ γρήγοροι για
τους αμυντικούς.
Η κρίση φυσικά δεν θα
έλειπε από την κουβέντα.
«Είμαι αισιόδοξος για το
μέλλον της Ευρώπης γενικά
και πιστεύω ότι οι κεντροδυτικές χώρες που στηρίζουν
την Ένωση θέλουν να είμαστε “οικογένεια”. Για την Ελλάδα, νομίζω, είναι ευκαιρία
να
αποκτήσει σύστημα,
αλλά και ένα διαφανές πρό-
ιατρική ημερίδα στο κτίριο Κλάπα. Στις δύσκολες εποχές που περνάμε ο εθελοντισμός είναι αξιέπαινος.
Ομαλά και χωρίς… γιαούρτια κύλησε η
παρέλαση και οι χορευτικές εκδηλώσεις
της 25ης Μαρτίου. Λυπηρό γεγονός τα
ελάχιστα παιδιά που παρελαύνουν πλέον.
Επειδή από λόγια έχουμε χορτάσει
τόσα χρόνια και είναι και προεκλογική περίοδος, δεν αναφέρω τίποτα για το μεγάλο
έργο που ακούγεται, μέχρι να ξεκινήσει.
Μακάρι βέβαια 100 φορές.
Αληθινή καταγγελία στην υπηρεσία
ύδρευσης στην Καλαμάτα: «Βοήθεια,
ανοίγω τη βρύση και τρέχει νερό». «Μα τι
θέλατε να τρέξει;» «με το λογαριασμό που
έλαβα μάλλον 12αρι ουίσκι».
Λύση του προηγούμενου: OPIZONTIA: 1) TO AKPITOXΩPI 2)
ANIA - XAΛAPEΣ 3) PAΦ - ΛIPA 4) AH - NOMIKA - OΣ 5) MΠE PA - AKOM 6) ΣKAPA - ONOΣ 7) KPYAΔA - MΠOPA 8) EI - ZIZANI
- OM 9) ΦANATIΣMOΣ 10) TΛ - PΣ - IN - AOP 11) AMATN - OKIA
12) ΣANA - ΣHMAIAΣ.
γραμμα διαχείρισης».
Για την κυρία Μέρκελ
και τη σχέση μας με τη Γερμανία λέει ότι και εδώ και
εκεί γίνεται προπαγάνδα
από τα Μ.Μ.Ε., αλλά όλοι
οι Γερμανοί ξέρουν τι πραγματικά γίνεται στην Ελλάδα
και έχουν πολύ καλή σχέση
με τους Έλληνες.
Σήμερα κάνει μαθήματα
γερμανικών σε μετανάστες
στη Γερμανία, ενώ στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με
τον σκληρό κόσμο του
μάρκετινγκ και των υπολογιστών. Σύντομα βγαίνει
στη σύνταξη και θα πίνει τα
ουζάκια του πιο συχνά στα
μέρη μας.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Είναι ένας Χριστιανός,
ένας μουσουλμάνος και
ένας Εβραίος και συζητούν για ποιανού η θρησκεία
είναι
πιο…
θαυματουργή. Εγώ, λέει
ο Χριστιανός, μια φορά
που πήγαινα ταξίδι με
ένα καράβι πέφτω σε
τρομερή τρικυμία. Προσεύχομαι και ξαφνικά
γύρω γύρω τρικυμία και
στη μέση λάδι η θάλασσα. Εγώ, λέει ο μουσουλμάνος,
εγκλωβίζομαι στους σεισμούς της
Τουρκίας σε μια πολυκατοικία.
Προσεύχομαι
στον Αλλάχ και ξαφνικά
γύρω γύρω χαλασμός
και στη μέση εγώ ακίνητος. Εγώ, λέει ο Εβραίος,
περπατούσα σε ένα
πάρκο και έρχεται μια
ξανθιά δίμετρη και μου
λέει σε θέλω τώρα. Είναι
όμως Σάββατο και εμείς
οι Εβραίοι δεν κάνουμε
τίποτα. Τότε προσεύχομαι και ξαφνικά γύρω
γύρω Σάββατο και στη
μέση Κυριακή!!!
Δημήτρης Παν. Σιψάς
[email protected]
(«ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΦΑΡΟ» τώρα και στο
facebook)
KAΘETA: 1) TAPAMOKEΦTEΣ 2) ON - HΠ - PIAΛ 3) AIP - EΣY
- AN 4) KAAN - KAZAPMA 5) ΦOPAΔITΣA 6) IX - MAPAZI - TΣ 7)
TAΛI - AΣINH 8) OΛIKA - MNMN 9) XAPAKOΠIO - OA 10) ΩPA
- ONO - ΣAKI 11) PE - OMOPO - OIA 12) IΣOΣ - ΣAMAPAΣ
8
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Σωματείο Φορτοεκφορτωτών
Ξηράς και Λιμένος
Tο σωματείο «φορτοεκφορτωτών ξηράς και λιμένος» δημιουργήθηκε από τις
ανάγκες και τα καλέσματα
των καιρών. Eπίσημα και
μέσα στα πλαίσια του καταστατικού του, δραστηριοποιείται από το 1923 μέχρι και
το 1985· πέφτοντας και αυτό
θύμα της μηχανοεξέλιξης,
αλλά είναι ίσως και ένα από
τα πρώτα θύματα της σημερινής πτώχευσης και ερήμωσης της περιοχής, που δεν
παράγει πια εξαγώγιμα
αγροτικά προϊόντα, όπως
σταφίδα, κρασί, ξύδια, σύκα,
μοσχάρια αλλά και τζάρες
μαζί με κάθε είδους πήλινα
κατασκευάσματα, τσουκάλια, βίκες, στάμνες, πιθάρια,
Ο τελευταίος πρόεδρος
μπομπάκια, κεραμίδια κ.λπ.
O ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του σωματείου ήτανε ο Πούλος Πικιός
«Mουσχούτης». Μετά τον ιδρυτή και μέχρι το 1965 την προεδρία την είχε ο Nίκος Φοσές. Από το 1965 μέχρι το 1969
πρόεδρος υπήρξε ο δικολάβος Γιώργιος Aρβανίτης, τον
οποίο και διαδέχτηκε με δημοκρατικές διαδικασίες ο Γιώργης ο «Tσακίρης» Kαπινιάρης μέχρι το 1985, όπου και το
σωματείο διαλύθηκε. O κυριότερος λόγος που διαλύθηκε
το σωματείο, όπου αριθμούσε τότε 70-80 μέλη είναι ότι το
βασικό προϊόν για διακίνηση -η σταφίδα- πέρασε στο στάδιο
της μηχανοποίησης (ανυψωτικά και φορτωτικά μηχανήματα,
χύμα η μορφή μεταφοράς κ.λπ.), τα δε άλλα εξαγώγιμα
είδη είχαν εκμηδενισθεί τελείως. Eκεί στο τέλος της δεκαετίας του ’60 έγινε και προσπάθεια να ασφαλισθούνε οι εργαζόμενοι στο IKA, αλλά η ασφάλιση κράτησε μόνο 9 μήνες
και κατόπιν θεωρήθηκε ασύμφορη η εισφορά και σταμάτησε. Πριν από το 1970 οι περισσότερες μεταφορές γίνονταν
με καράβια μικρής βέβαια χωρητικότητας, όπου φουντάρανε περίπου στη μέση της λιμενολεκάνης και για τη φορτοεκφόρτωση χρησιμοποιούνταν αντί για μαούνες
κωπήλατες ξύλινες βάρκες, οι λεγόμενες πάσαρες (για τους
καραβοκύρηδες και για τις πάσαρες θα μιλήσουμε σε άλλο
φύλο της «Δράσης»).
Για εκφόρτωση στο λιμάνι και τοποθέτηση του φορτίου
στις γύρω ιδιωτικές αποθήκες το βασικότερο φορτίο ήτανε
τα λιπάσματα. Yπήρξανε φορές που οι αποθήκες κοντά στις
σκάλες του μουράγιου ήτανε γεμάτες, - τότε χρησιμοποιούνταν αποθήκες σε μακρινή απόσταση που πολλές φορές ξεπέρναγε τα 50 ή ακόμα και τα 100 μέτρα, όπως π.χ. κάποτε
είχε γίνει αποθήκη και το «Xάνι» της «Bαγγελιώς». Το χάνι
αυτό είναι σε απόσταση πάνω από 100 μέτρα, και μάλιστα
με σκαλιά και κόντρα ανηφόρα. Eκεί σε αυτή την αποθήκη
μεταφέρθηκαν αρκετές φορές τόνοι από τσουβάλια των 80
οκάδων το κάθε ένα, δηλ. μιλάμε για ένα βάρος 103 κιλά
στους ώμους των εργατών. Oι παλιότεροι ακόμα θυμούνται
εκείνα τα λινατσένια μεγάλα τσουβάλια με τα δύο αυτιά που
είχανε κόκκινη αμμωνία μέσα. Tο σωματείο δούλευε με ορισμένο τιμολόγιο και συνήθως η πληρωμή γινότανε ανάλογα με τον τόνο βάρους. H νορμάλ τιμή ανά τόνο άρχιζε
με απόσταση σκάλας - αποθήκης από μηδέν έως 15 μέτρα
και αν η μεταφορά ήτανε μεγαλύτερη από τα 15 μέτρα,
υπήρχε ανάλογη αύξηση τιμής, η οποία συνεχώς μεγάλωνε
κάθε παραπανίσια 15 μέτρα. Σε καράβι στη φόρτωση (στοιβασία) ή σε εκφόρτωση (αποστοιβασία) το σωματείο έβανε
τέσσερις εργάτες ανά αμπάρι καθώς και έναν βιτζέρη για να
χειρίζεται τα βαρούλκα του πλοίου. Mάστορας βιτζέρης
ήτανε το «Mποτάκη» τις περισσότερες φορές.
Κέντρο Λογοθεραπείας
<<Λόγου Χάρις>>
Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία
Συμβουλευτική Γονέων
ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού / Επίσκεψη κατ’ οίκον
Σταυρούλα Π. Μιχαήλ
Μέλος Σ.Ε.Λ.Λ.Ε
Κολοκοτρώνη 108, Πύλος
τηλ. 6955 835556
Μια ματιά
στα παλιά
Γράφει ο Νίκος Σαρέλλας
Στα τσουβαλάτα φορτία αν το ύψος των σακιών ήτανε
πάνω από 10 σειρές, για τις πάρα πάνω από 10 σειρές,
υπήρχε και η ανάλογη προσαύξηση. Oι τιμές γενικά ακολουθούσανε τις τιμές των κοντινότερων λιμανιών π.χ.
Kαλαμάτας, Kατάκωλου.
Kάποιες φορές υπήρχε όμως και μια πρωτοτυπία στη δια-
σωματείο ήτανε οι γερές πλάτες και η ικανότητά του στο χαμαλίκι. Eδώ για να πιάσεις δουλειά δεν χρειαζότανε ούτε
μέσον ούτε πολιτικάντηδες, ούτε έπρεπε να παρουσιάσεις
εκείνα τα περίφημα «κοινωνικά φρονήματα»· στο σημείο
αυτό, εδώ είναι ένας από τους λίγους οργανισμούς που
δουλέψανε τίμιοι άνθρωποι κερδίζοντας με τον ιδρώτα τους
κυριολεκτικά τα προς το ζειν· χωρίς να βάζουνε στους στόχους τους μια ή και πολλές θέσεις στο δημόσιο, με το γνωστό γλειψοαλισβερίσι. Στις 6-7 δεκαετίες της δραστηριότητας
του σωματείου περάσανε από εκεί γνωστές μορφές, όπου
άλλος λίγο και άλλος περισσότερο άφησαν τα ίχνη τους, όχι
μόνο στις μεταφορές αλλά και στον ιστό της τοπικής κοινωνίας.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι άνθρωποι αυτοί
υπήρξανε καλοί οικογενειάρχες και οι γόνοι τους σήμερα
είναι καταξιωμένα πρόσωπα της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας.
Γραφικές αλλά και τυπικές φιγούρες που περάσανε από
το σωματείο ο Mπαρμπαλιάς, ο «Tσορώνης» Kαπινιάρης, ο
γερο-«Mπάμπης» Γιαλλελής, ο «Σαλτακώστας» Aνδρ.
Pοδίτης, ο γερο Δημήτρακας «Tσούλας» Σαρέλλας, ο Mιχ.
«Tαλαρας» Δρίνης, οι «Πανταζήδες». Aπό τους νεότερους
ο «Mαντουβάλας» Γιωρ. Nεοφώτιστος, ο «Δασκάλας» Δημ.
Kαπινιάρης, το «Γερακάκι» Παν. Kαπινιάρης και τόσοι άλλοι.
Σήμερα σχεδόν 30 χρόνια από τη διάλυση του σωματείου
ελάχιστοι έχουνε μείνει στη ζωή.
Eυχαριστώ το Γιώργη τον «Tσακίρη» Kαπινιάρη, τον τελευταίο πρόεδρο, για τις πληροφορίες που μου έδωσε σχετικά με το ντόπιο «σωματείο φορτοεκφορτωτών ξηράς και
λιμένος».
ts
Eκλογές
Το σωματείο σε παρέλαση
μόρφωση του τελικού τιμολογίου, ανάλογα με τη δυσκολία, τις άμεσες ανάγκες αλλά και άλλες παραμέτρους. Τότε
γινότανε συμβούλιο αποτελούμενο από τον πρόεδρο του
σωματείου, τον εκάστοτε αστυνομικό διοικητή, έναν αγρότη
και έναν εμπορευόμενο μπακάλη. Λίγες φορές κατά τη μεταφορά γίνονταν και μικροζημιές. Όπου η βλάβη του φορτίου ήτανε από λάθος των εργατών, ο παραλήπτης
αποζημιωνόταν από το ταμείο του σωματείου,- αυτό έγινε
ευτυχώς λίγες φορές απ' ό,τι θυμάται ο μπάρμπα-Γιώργης
ο «Tσακίρης» ο τελευταίος εν ζωή και κοτσονάτος πρόεδρος
του σωματείου.
Mια από τις ιδιαίτερα δύσκολες φορτώσεις ήτανε η στοιβασία τζαρών σε καΐκια. Οι περίφημες τζάρες με τα ζουνάρια, εκτός από το βάρος είχαν και μεγάλο όγκο και ήταν κατ'
εξοχήν εύθραστο υλικό στις μεταφορές· εκεί λοιπόν χρειαζόταν οι τζάρες να στοιβάζονται με τέτοια μαστοριά που
ακόμα και με μεγάλη κακοκαιρία να μη μετακινούνται και
σπάζουν. Mάστορες για τη στοιβασία αυτή ήτανε το
«Mποτάκι», Γιωργ. Περιβολάρης, ο Mπερντέλης και ο Δημητράκης Γιαλλελής, ο «Mπάμπης». Στο τέλος κάθε δουλειάς το χρήμα έπεφτε σε μετρητά και μοιραζότανε σε ίσια
μερτικά για όλους τους εργαζόμενους· κανείς δεν έπαιρνε
πάρα πάνω από ό,τι στα ίσα του αναλογούσε, ακόμα και ο
πρόεδρος έπαιρνε ό,τι και ο εργάτης. Στις εθνικές αλλά και
στις τοπικές θρησκευτικές γιορτές το σωματείο έκανε παρέλαση και λάβαινε σεμνά μέρος στον πανηγυρισμό με τη
δική του σημαία που έγραφε «Σωματείο φορτοεκφορτωτών
ξηράς και λιμένος» με τον προστάτη του τον Aη-Γιώργη. Τελευταίος σημαιοφόρος του οργανωμένου αυτού σωματείου
υπήρξε ο Χρήστος Αγγελόπουλος, ο «Κουνέλλης», ενώ πιο
παλιά ήτανε σημαιοφόρος ο μελαχρινός, ευθυτενής και λάτρης του ωραίου φύλλου Διονύσης Tσιφτσής ή «Σουνής».
H συμμετοχή στις εκδηλώσεις ήτανε αυθόρμητη και την έκαναν με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια οι απλοί αυτοί άνθρωποι. Tα προσόντα για να προσληφθεί κάποιος στο
Στις 6 του Mάη θα έχουμε εθνικές εκλογές. Πολλά κόμματα και πρόσωπα θα ζητήσουνε την ψήφο μας. Tο σίγουρο
είναι -και μακάρι να μη γίνει έτσι- ότι και σε τούτες τις εκλογές
ο παντοδύναμος, κατά τα άλλα λαός!!!, θα ψηφίσει τους άξιους για να κυβερνήσουνε πάλι, και καλό ξεγλύτωμα. Στο
Nομό μας μέχρι τώρα τα ψηφοδέλτια έχουνε διαμορφωθεί:
ΠAΣOK: Aνδρεάκος Kωστ., Aποστολόπουλος Aν., Γιαννακοπούλου Nάντια, Γκρέκη Eυτυχία, Kαλογερέας Στρ.,
Kουσελάς Δημ., Φιλιππόπουλος Λεων.
N.Δ.:
Aδαμόπουλος
Iωάν.,
Kατσίβελας
Παν.,
Kωτσιόπουλος Aγγ., Λαμπρόπουλος Iωάν., Σαμαράς Aντ.,
Σαμπαζιώτης Δ., Xρυσομάλλης Mιλτ.
K.K.E.: Aποστολοπούλου Σοφ., Διασάκος Nικ.,
Kαλογεροπούλου Γιώτα, Kατσάς Aντ., Kουκούνης Σαρ.,
Kουφαλάκος Παν., Λαζαρακόπουλος Mπ.
ΔHM.AP.: Aργυράκη Nάνσυ, Bακαλόπουλος X., Kαούνης
Iωάν., Πατσούρης Xαρ., Tροχάτος Δημ., Tσώνης Nικ.,
Xαλβατσιώτης Παν.
ΣYPIZA: Mαραβελή Iωάν., Mπούζας Θαν., Πατσαρίνος Nικ.,
Πετράκος Θαν., Σοφρωνάς Δημ., Xαρίτσης Aλεξ., Ψαρρέα
Έλενα.
ANTAPΣYA: Διονυσόπουλος Παρ., Kαπετανάκη Γαρουφαλιά, Kάτσαρης Παν., Γιακουμής Στάθης, Λαδά Xριστίνα, Nίκου
Δονάτος, Tζαμουράνης Γεωργ.
Aνεξάρτητοι Έλληνες: Γιαννόπουλος Δημ., Γκίζα - Φλέσα
Kαλιρ., Διπλού Mαρίνα, Mπαρμπετσέας Δημ., Σπυρόπουλος
Kωστ., Σταματόπουλος Xρ.
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Aλευράς Λυκούργος , Kαραμπάτσου Aθανασία, Kουκούτσης Δημήτριος,
Kουράκος Nικόλαος, Λιαντινιώτης Λυκούργος – Διονύσιος,
Mανδραπήλιας Nικήτας, Mπέλλος Φώτιος.
ΛΑΪΚΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
(ΛΑ.Ο.Σ.):
Aγγελοπούλου Mαρία, Bασιλόγιαννης Xρήστος, Kαρακύκλας
Xαράλαμπος, Kαράμπελα Θεοδώρα, Kορδας Iωάννης, Σαμέλης Aθανάσιος, Xαρίτος Φώτιος.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Ντόρα Μπακογιάννη):
Aντωνόπουλος Παναγιώτης, Kούβελου Iσμήνη - Eλένη,
Kουρκουτά Παρασκευή, Παπανικολάου Aθανάσιος, Σαούτης
Aντώνιος, Σταθόπουλος Xαράλαμπος.
CAMPING KORONI
Κορώνη Μεσσηνίας
Τηλ.: +30 27250 22119
Φαξ: +30 27250 22884
e-mail:[email protected]
[email protected]