close

Enter

Log in using OpenID

Broj 76 - Centrotrans

embedDownload
InfoBus
ISSN 2232-8777
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 8
Broj 76
Tema
broja:
EUROLINES
Juni 2011. godine
Ekskurzije u
organizaciji Centrotoursa
Poseban prilog
InfoBus
Sadržaj
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 8 Broj 76
Juni 2011. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Čutura Sakib
Osmanović Jasmin
Porča Amerisa
Šehić Avdo
Visković Jelena
DTP: Babić Mira
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
IMPRESSUM-SADRŽAJ
2
UVODNIK
3
EKSKURZIJE U ORGANIZACIJI CENTROTOURSA
4
DVA NOVA SPRINTERA MERCEDES 413
8
PREDNOST KORIŠTENJA SKYPE
9
MAKETA AUTOBUSKE STANICE SARAJEVO
9
UVODENJE PP ODRŽAVANJA U IMIS
10
SAFUDIN ČENGIĆ PREDSJEDNIK UO KK BOSNA
12
PRIPRAVNICI, NOVI ZAPOSLENICI CENTROTRANS EUROLINES
12
JOŠ JEDNO PRIZNANJE ZA CENTROTRANS EUROLINES
13
AKCENTI SA SJEDNICE UPRAVE DRUŠTVA
14
IV MEDUNARODNI PUTUJUĆI FESTIVAL ITEF
15
KONTROLA INSPEKCIJE RADA
16
IZLET FAMILIJE CENTROTRANS
17
POSLOVANJE ZA MJESEC MAJ 2011.
28
AKTIVNOSTI POSLOVNIH JEDINICA
30
PRIZNANJE OSMJEH CENTROTRANSA
32
IZVOD IZ DNEVNE ŠTAMPE
33
RAZGOVOR SA IRFANOM
34
TURNIR KICK AND FUN 2011.
35
BILL GATTES
35
Uvodnik
P
mr.sc.Muhamed Šaćiragić
redstoji nam najvažniji period
u toku cijele poslovne godine
- turistička sezona i pojačan
obim prevoza zbog korištenja godišnjih odmora. Efekti i rezultati
iz ovog perioda bit će odlučujući
za konačan poslovni rezultat za
2011. godinu. Na to će u velikoj
mjeri uticati kvalitet naših usluga,
odnos voznog osoblja prema putnicima, čistoća, urednost i tehnička
ispravnost autobusa, način organizacije bukinga i prevoza u cjelini,
marketinška prezentacija naše firme. Nakon tradicionalno teškog
razdoblja za poslovanje drumskog
saobraćaja koji prati ovu djelatnost
u prvom polugodištu, posebno u
zimskom periodu, u maju mjesecu
počinje period intenzivne tražnje
za uslugama prevoza za đačke
ekskurzije. Uspješnost poslovanja
u ovom mjesecu jedan je prvih indikatora koji odražava i pokazuje
stanje tržišta transportnih usluga,
poziciju i kvalitet usluga naše firme
u odnosu na okruženje i na kraju
vrijednost branda naše kompanije. Mjesec maj u cjelini treba da
obezbijedi pozitivno poslovanje i
početak sanacije gubitaka iz prethodnog perioda.
Ovaj malo duži uvod je bio potreban da bi se u potpunosti shvatila
važnost ispunjavanja svih elemenata iz dinamičkog plana poslovanja. Nažalost, nakon rezimiranja i
analize poslovnih rezultata za maj
2011. godine, i pored približno
dobrog ostvarenja realizacije u linijskom prevozu, evidentan je i
zabrinjavajući pad obima vanrednog prevoza u odnosu na plan ali
i u odnosu na prethodnu godinu.
Ovaj podatak se negativno odrazio na rezultate poslovanja, dobit
je manja od planirane, vrijednost
koeficienta za plate umanjena je
za 5% u odnosu na nominalnu
vrijednost. Ovo stanje od sviju zaposlenika i menadžerskog tima a
posebno Marketinga, kao izuzetno
važne poslovne funkcije koja ima
zadatak istraživanje tržišta, pro-
mociju i plasman naših usluga, zahtijeva dodatne napore, izuzetnu
koncentraciju poslovnih aktivnosti
za umanjenje negativnih efekata iz
maja. Neminovno je zaoštravanje
odgovornosti za kvalitetno obavljanje radnih zadataka, poštovanja
poslovnih procedura, kvalitetne
opravke i usluga prevoza, ljubazan
i profesionalan odnos prema korisnicima prevoza. Ovo je jedini i
pravi recept za prevazilaženje bilo
kakvih teškoća u poslovanju, što se
do sada potvrdilo bezbroj puta i u
daleko težim uslovima rada nego
što je realno sadašnja situacija.
Borba sa konkurencijom u našim
uslovima ne svodi se samo na sučeljavanje kvaliteta, cijene i marketinških aktivnosti. Uslovi poslovanja i odnos prema zakonskim
obavezama Centrotransa u odnosu na brojne novoformirane male
firme se drastično razlikuju. Od
završetka rata Centrotrans je po
osnovu poreza i doprinosa uplatio
na državni račun preko 90 miliona
KM, što prevedeno u naše relacije
znači kupovinu oko 500 potpuno
novih autobusa. Takozvana konkurencija sastavljena od takvih
nelegalnih prevoznika ne uplaćuje
gotovo ništa ili minorna sredstva u
odnosu na realan obim rada. Brojni su primjeri i svakodnevna praksa
da privatne male firme, koje su sve
prisutnije na tržištu, svoju konkurentnost zasnivaju na svakodnevnom izigravanju zakonskih propisa
kao što su izbjegavanje plaćanja
poreza i doprinosa, PDV-a, neprijavljivanja radnika, kršenja propisa
o radnom vremenu vozača itd. do
djela koja predstavljaju teške oblike
kriminala radi kojih se nekoliko vlasnika ovakvih firmi osuđeno i nalaze se na izdržavanju višegodišnjih
zatvorskih kazni. Zbog pomankanja adekvatne kontrole ove firme iz
navedenih razloga na tržištu mogu
da ponude cijenu usluge koje je
manja i do 30% od naše kalkulativne. Afirmativan podatak da je nedavno Federalna inspekcija rada,
koja je napravila sveobuhvatnu
kontrolu poslovanja i radnih odnosa Centrotransa, u svih 25 tačaka
kontrole konstatovala da je «stanje
uredno» u praksi, u odnosu na
nelegalne prevoznike znači i 25%
više troškova koje mi imamo jer je
svaki naš zaposlenik uredno prijavljen, dobiva redovnu mjesečnu zaradu i topli obrok i plaćena su mu
svi zakonom propisani porezi i doprinosi. Na svaku našu uslugu redovno se obračunava i plaća PDV,
što brojni prevoznici izbjegavaju i
čak službeno daju ponude sa dvije cijene; jednom sa PDV i drugu,
17% nižu bez PDV-a ukoliko se
plaćanje vrši u gotovini. Jasno je
da u ovakvim uslovima rada samo
se kvalitetom i profesionalnošću
može kompenzirati debalans cijena koji proističe iz nelegalnog rada
drugih prevoznika.
Uz sve navedene probleme moramo biti svjesni činjenice da
vanredne vožnje u obimu i strukturi učestvuje sa oko 10% obima
prevoza. To praktično znači da
je pedesetak zaposlenika direktno
vezano za ovaj segment poslovnih
aktivnosti naše kompanije. Definitivno djelatnost turizma i slobodnog prevoza trebaju prestati
biti usputna, sporedna djelatnost.
Nužno je da se ovaj poslovni segment posmatra kao realan pravac
razvoja naše firme u budućnosti.
Sve jača i agresivnija konkurencija
na tržištu transportnih usluga jasno
je upozorenje da ovom segmentu
poslovanja moramo prilaziti sa većom ozbiljnošću i potrebnom pažnjom.
3
TEMA BROJA
Ekskurzije u organ
S
arajevske osnovne, srednje
škole i fakulteti ove godine
poklonili su svoje povjerenje
Centrotoursu za kompletnu organizaciju i realizaciju đačkih, maturantskih i apsolventskih ekskurzija,
terenske nastave i škola u prirodi. Naša turistička agencija Centrotours se ne zadržava samo na
tome, jer je tokom proteklih godina
dokazala da ekskurzija nema samo
klasično značenje edukativnog putovanja već da je ona spoj zabavnog, kulturnih i socijalnih aktivnosti. Provod i upoznavanje potpuno
novih zemalja, njihovih tradicija,
običaja i kultura življenja su kombinacija koja čini jednu cjelinu, a ta
cjelina je doživljaj i sjećanje koje će
4
se dugo vremena pamtiti, prepričavati i ostati jedna lijepa uspomena.
Katalog „Ekskurzije 2011“ izašao
je iz štampe u mjesecu januaru u
kome je prezentiran niz najposjećenijih i atraktivnih svjetskih destinacija poput Španije, Turske, Češke,
Francuske i Holandije.
Važno je naglasiti da je Centrotours
jedina turistička agencija koja ima
apsolutno sve predispozicije za realizaciju svih programa sa pozitivnim
ishodom zbog toga što matična
kompanija, Centrotrans Eurolines
raspolaže sa autobusima visoke turističke klase koji ispunjavaju
sve evropske i svjetske standarde.
Autobusi su najpoznatijih svjetskih
proizvođača – Neoplan, Merce-
des, MAN, Isuzu i drugih. U vezi sa
tim, na osnovu potpisanih ugovora
o dugoročnoj poslovnoj saradnji
obavljali smo prijevoz apsolventskih ekskurzija i za druge agencije.
Tako su turističke agencije Sol Azur
& Buena Vista angažovale 28 autobusa marke MAN Lion’s Coach
za prijevoz ekskurzija u Španiju
(20 autobusa), Grčku (4 autobusa)
i Češku (4 autobusa). Ovo je već
četvrta godina izuzetno uspješne
obostrane saradnje sa pomenutim
agencijama po pitanju obezbjeđivanja potrebnog broja autobusa
kao i kvalitetnog i sigurno obavljenog prijevoza od strane voznog
osoblja.
Veliki broj uspješno organizira-
nih ekskurzija rezultat su odlične
promocije, povoljnih i atraktivnih
programa putovanja, koji su se
ove godine pokazali kao dobitna
kombinacija za unapređenje Centrotoursa kao vodeće agencije za
organizaciju ovog tipa putovanja.
Od sredine mjeseca aprila do kraja prve sedmice juna, uspješno su
realizirane mnogobrojne ekskurzije
kako u BiH, tako i u inostranstvu.
Od obrazovnih ustanova izdvajamo samo neke poput Filozofskog
fakulteta Pale, koji su potpunu
organizaciju terenske nastave u
Budimpeštu, Prag i Beč prepustili upravo agenciji Centrotours. To
putovanje ujedno je bilo i otvorenje
sezone ekskurzija i označilo je period plasiranja usluga i širenja tržišta
izvan granica Federacije.
U prilici smo spomenuti ekskurziju
Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ u
Neum i broj od 130 učenika i 10
nastavnika u pratnji. Za tu priliku
angažirana su tri autobusa marke
Neoplan i tri profesionalna vodiča,
predstavnika agencije.
Naredne, jednako uspješne, ekskurzije u organizaciji Centrotours
poslovnice u Sarajevu bile su putovanja u Italiju, tačnije Rimini.
Osnovne škole „Nafija Sarajlić“,
„6 osnovna škola“ i „Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak„ dobili
su priliku posjetiti Rimini-najveće
ljetovalište u Italiji, Republiku San
Marino, Veneciju i Veronu u pratnji profesionalnih vodiča. Smještaj
je organiziran u gradu Riminiju na
tri autobusa visoke turističke klase
marke MAN i Neoplan double-decker. Osnovna škola „Aleksa Šantić“
već dugi niz godina bira Centrotours kao posrednika u organizaciji
putovanja, škola u prirodi i izleta.
Tako su se i ove godine odlučili za
program u Neum, Mostar i Hutovo
bazi šest punih pansiona, dok su
i za tu priliku također angažirana
Blato u ponudi Centrotours Sarajevo. Za ovo putovanje, zbog broja
od 69 učenika , angažiran je Neoplan double-decker.
Centrotours agencija Zenica ostvarila je zavidne rezultate realiziranih
ekskurzija. Izdvajamo trodnevnu
ekskurziju u Opatiju, u kojoj su bila
angažirana čak tri autobusa, zatim
stručno putovanje nastavnika O.Š.
„Vitez“ i „Stara Bila“ u Pariz.
Kolektiv Općine i Doma zdravlja
Vitez za svoje putovanje odabrali
su destinaciju Subotica i Novi Sad,
dok je O.Š. „Busovača“ odabrala
Bašku Vodu kao mjesto u kojem su
maturanti ove škole proveli nezaboravne trenutke.
Utisci sa svih ovih putovanja uglav
TEMA BROJA
Tekst : Smajić Aida
nizaciji Centrotoursa
5
TEMA BROJA
Ekskurzije u organi
Škola u prirodi Neum-Mostar
nom su pozitivni, iako su neka putovanja i destinacije bile prvi put
organizirane i realizirane. Između
ostalog izdvajamo komentar direktorice osnovne škole „Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak“, gospođe Điđane Sarić: „Ovo je prvi
put da smo putovali u organizaciji
Centrotrans-Eurolines-a. Odabrali smo vašu agenciju prvenstveno
radi tradicije kvaliteta i povjerenja
koje imamo u vas. Moram istaći
da niste iznevjerili naša očekivanja,
naprotiv! Iz tog razloga odlučili
smo se i za vašu ponudu škole u
prirodi u Baškom Polju, za mlađe
generacije. Ne mogu reći da smo
iznenađeni kvalitetom usluge, jer
smo to i očekivali od vas“. Pozitivan odziv ove škole se već vidi jer
6
za nastavno osoblje iste organizujemo trodnevni izlet u Baško polje
krajem mjeseca juna.
Kvalitet usluge je najvažniji adut
naše kompanije u borbi na izuzetno
zahtjevnom tržištu turističkih usluga
kako u Kantonu Sarajevo, tako i
u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sve
više se kod organizovanja ekskurzije, izbora prevoznika i agencije,
od strane organizatora, a posebno
roditelja djece, stavlja u prvi plan
kvalitet autobusa, sigurnost i udobnost prevoza. Razne prevare koje
rade male, neafirmisane agencije,
nisu svojstvene poslovanju naše
kompanije tako da se ozbiljan korisnik uvijek može pouzdati u kvalitet
i superiornost naše usluge. U kalkulaciji naše ponude, kao i planu
putovanja u vijek se vodi računa
o bezbjednosti saobraćaja i o dozvoljenom vremenu vožnje. Naše
posade kao standard uvijek ljubazno održavaju poslovnu koordinaciju sa predstavnikom grupe, što je
preduslov sa uspješnu realizaciju
programa putovanja.
Svake godine u toku maja mjeseca,
naglašena je tražnja za korištenjem
prevozničkih usluga za obavljanje
ekskurzija. U borbi za klijentima
pojedini prevoznici prave prljave konstrukcije sa predstavnicima
obrazovnih organizacija. U takvim
okolnostima legalno i zakonito poslovanje, što je jedan od standarda
Centrotransa postaje otežavajuća
okolnost za učešće i «pobjedu» na
takvom režiranom tenderu. dano ova godina, bez obzira na
teško ekonomsko stanje u svakom
slučaju je nadmašila sva očekivanja u odnosu na proteklih nekoliko
godina. U cilju unapređenja kvalitete usluga od početka ove godine sektor Turizma posebnu pažnju
poklanja i organizaciji studijskih
putovanja i edukacija vodiča na
ponuđene destinacije. Kako bismo
održali trenutno pozitivno stanje
i dalje aktivno pravimo planove
koji će uticati na povećanje obima
usluga i poboljšanje cjelokupne
organizacije ove vrste putovanja.
Profesionalizam pravilno usmjerenih i educiranih kadrova u našim
funkcijama Marketinga i Tehničkoj
funkciju garancija je jačanje ovoga
segmenta poslovanja Centrotrans
Eurolines i njegove novoformirane
firme Centrotours na tržištu Bosne i
Hercegovine u budućnosti.
Tekst : Smajić Aida
Ali neovisno od zaista zabrinjavajuće procenta ovakvih «aranžmana» između prevoznika i odgovornih u školama, mi smatramo da u
kontinuitetu – na duže staze, naše
opredjeljenje za legalan rad i takva politika mora u konačnosti dati
adekvatan pozitiva rezultat.
U periodu pojačane tražnje veoma
često se dešava da pojedini prevoznici ne mogu u cjelosti ispuniti sve
zahtjeve za kvalitetnom uslugom. U
takvim situacijama se neki snalaze
na razne načine šaljući na prevoz
poluispravne ili neispravne autobuse. To ne smije nikako biti praksa kod naše kompanije jer veoma
često takav autobus, koji ostane u
defektu ili nekvalitetno obavi prvevoz, može da pokvari kompletnu
pozitivnu sliku i imidž koji mukotrpno gradi prevoznička kompanija.
Smatramo da su toga svjesni svi
naši zaposlenici bilo da obavljaju
svoj posao u Centrotoursu, Saobraćajnoj službi, Održavanju ili
Marketingu.
Sezona ekskurzija još uvijek nije završena. Za kraj juna imamo ugovorenu ekskurziju u Budimpeštu. Septembar je mjesec pojačanih đačkih
ekskurzija u Španiju, pa smo i ove
godine pripremili idealna putovanja za maturante srednjih škola. Tri
srednje škole iz Sarajeva i Visokog
u navedenom periodu putuju poznato špansko ljetovalište Lloret de
Mar, također u organizaciji Centrotoursa.
S obzirom još uvijek se osjeti snažan negativni uticaj globalne ekonomske krize koji znatno otežavaju
mogućnost mnogim studentima
i učenicima da se prijave za neki
od primamljivih programa i posjete mnoge svjetske metropole,
Centrotours teži ka osmišljanju što
kvalitetnijih aranžmana sa što povoljnijim cijenama. Statistički gle-
TEMA BROJA
izaciji Centrotoursa
7
AKTIVNOSTI
Dva nova Sprintera
Mercedes 413
Nastavljeno obnavljanje voznog parka Centrotrans Eurolinesa
U
skladu sa strateškim poslovnim opredjeljenjem kompanije Centrotrans Eurolines
da pruži visokokvalitetne usluge
prijevoza putnika u vanlinijskom
prijevozu, Uprava Društva je donijela odluku o nabavci dva minibus
vozila marke Mercedes Sprinter
413. Vrijednost investicije iznosi
105 614,00 KM. Vozila su prilagođena za prijevoz manjih grupa,
do 16 ljudi i omogućavaju ugodnu
i udobnu vožnju na duže relacije.
Marka i tip vozila:
Mercedes 413
Godina proizvodenje:
2003. i 2004.
Maksimalna brzina:
145 km/h
Snaga motora:
95 kw (130 PS)
Dužina vozila:
6595 mm
Širina vozila:
1994 mm
Visina vozila:
2750 mm
Masa praznog vozila:
3170 kg
Masa punog vozila:
4600 kg
Broj sjedišta:
16+1+1
Siguran sam da će svi naši putnici biti zadovoljni Sprinterima jer su
veoma udobni i pružaju prije svega
sigurnu i ugobnu vožnju. Sa nestrpljenjem očekujem prve
putnike i očekujem pozitivne reakcije korisnika naših usluga.“
Tekst : Šehić Avdo
Dva vozila zadužio je vozač autobusa Hodžić Senad koji nam je o
ovim kombi vozilima rekao slijedeće. „Sva vozila su u izvrsnom stanju i opremljena su klimama kao
i savremenom video i audio opremom. OSNOVNI
TEHNIČKI PODACI ZA NOVONABAVLJENA VOZILA
8
P
rednosti korištenja Skype-a
nad klasičnim načinima komunikacije
Šta je Skype?
Skype je aplikacija koja se jako
brzo proširila i nailazi na široku
primjenu među korisnicima IP telefonije, tj telefonije putem kompjuterske mreže. To je aplikacija
koja nam omogućava besplatno
razgovaranje sa nekim drugim korisnikom koji ima instaliranu istovrsnu aplikaciju, ali isto tako nam
pruža i jako dugo očekivanu uslugu telefoniranja na fiksni ili mobilni
telefon sa bilo kojeg kraja svijeta
po lokalnoj tarifi zemlje u koju se
poziva. Jednostavno rečeno, ovo je
prilika da se sa jako niskom tarifom
razgovara sa nekim tko se nalazi i
na drugom kontinentu. Preduvjet je
naravno, da imate pristup Internetu, putem recimo ADSL veze. Ova
aplikacija Internet telefoniranje približava krajnjem korisniku i čini ga
krajnje jednostavnim za korištenje.
Toliko o njemu. Šturo, tehnički.
Zašto uopšte pisati o Skype-u?
Na sjednici od 19.04.2011. godine Uprava Društva je donijela od-
luku o obaveznom korištenju programa Skype u komunikacijama
unutar Društva i šire...
Otprilike tako je izgledala naredba
o obaveznosti korištenja Skype-a.
Mnogi su se, vjerovatno, zapitali:
“Šta je sad ovo? Kakav sad novi
program? Za šta će mi? Koliko će
mi otežati svakodnevni rad? Kako
ću ja to?”.
A onda su nam instalirali taj program, pa smo mnogi preko oka
pogledali u ono što nam se pokazivalo i, kao, nezainteresovano
kliknuli ponegdje kad nas ne gledaju. Neki su se zainteresovali i
tražili dodatne informacije, pročitali uputstvo i počeli sa korištenjem.
Pa su vidjeli da im nije nametnuta samo još jedna nova obaveza,
nego
• da im je dat jedan alat koji im
može znatno olakšati način komunikacije sa svim uposlenicima
Društva, kao i sa onim van Društva,
• da mogu i da se dopisuju, čuju,
eventualno i vide sa nekim dragim
van Društva, grada, države (naravno ako to ne ugrožava procese
rada),
• da mogu da uz trenutni razgovor
pošalju i pisanu poruku, datoteku
ili sliku,
• da nije bitno da li je onaj koga
poziva već u komunikaciji s nekim
jer program signalizira novi poziv,
a ako treba može čak i više korisnika istovremeno razgovarati,
• da će ostati obavijest o pozivu,ili
pismena poruka, na korisničkom
računu onoga koga smo zvali a on
nije bio uz računar. I čim se prijavi
bilo gdje u svijetu na taj korisnički
račun vidjeće obavještenje o pozivu,
• de ne postoji nikakvo ograničenje dužine razgovora, a što je najvažnije
• NE POSTOJE NIKAKVI TROŠKOVI KORIŠTENJA, jer program
radi preko računarske mreže koju
Društvo (ili pojedinac kod kuće)
već koristi i plaća fiksnu pretplatu.
Stoga još jednom pozivamo sve
one koji u svom procesu rada imaju potrebu za telefonskom komunikacijom unutar ili van Društva
da odbace svaku averziju, strah ili
nedoumicu u vezi korištenja programa Skype jer je to zaista korisna
usluga,... a BESPLATNA.
AKTIVNOSTI
Tekst : Hadžović Salih
Prednosti korištenja
nad klasičnim načinima komunikacije
MAKETA
AUTOBUSKE STANICE
U
okviru opsežnih priprema za izgradnju nove Autobuske stanice
Sarajevo, projektantska kuća Arch
Designi zvršavajući obavezu iz ugovora o
izradi idejnog projektaje uradila je i predala Centrotransu maketu budućeg objekta.
Iako je maketa rađena u razmjeri 1:100
impresionira grandioznog buduće Autobuske stanice Sarajevo.
U narednim aktivnostima za zatvaranje
konstrukcije finansiranja ova maketa će
pomoći kod vizuelne prezentacije sadržaja
i funkcionalnih cjelina koje će sadržavati
nova autobuska stanica.
9
AKTIVNOSTI
Uvođenje
Plansko – preventivn
U
proteklom periodu (oktobar
2010.-maj 2011.) smo više
puta pisali o potrebi uvođenja plansko-preventivnog održavanja u proces održavanja voznog parka Centrotrans Eurolines,
a sve sa ciljem da u ovoj vitalnoj
funkcionalnoj cjelini usmjereno
djelujemo na pogonsku spremnost
svakog vozila tokom njihovog eksploatacionog vijeka. S obzirom
da plansko-preventivno održava-
nje predstavlja održavanje voznog
parka gdje se izmjena određenih
dijelova vrši unaprijed, prije pojave kvara, i to prema normativima
definisanim na osnovu preporuke
proizvođača ili iskustvenim podacima, redovno smo vas informisali
o svim poduzetim aktivnostima, te
stvaranju neophodnih pretpostavki
da se ovaj proces u informatičkom
i funkcionalnom smislu implementira u Društvu.
U saradnji sa InfoSoft-om, a na
osnovu projektnog zadatka kojega
smo mi definisali, ova informatička
kuća je, uz stalni angažman naših
stručnjaka, uradila i u postojeći IMIS ugradila segment Plansko
Preventivnog održavanja što u informatičkom i korisničkom smislu
predstavlja kvalitetnu nadogradnju
i poboljšanje môdula “Upravljanje
vozilima” i “Servis”.
K
orisnička verzija ovog modula (pošto je prethodno testirana tokom maja 2011.) uz administrirana korisnička
prava je puštena u zvaničnu upotrebu 31.05.2011. godine.
Ovaj datum se može smatrati i “istorijskim” jer je od toga
datuma Centrotrans Eurolines u proces održavanja vozila
uveo jedan novi i savremeni koncept koji mora rezultirati
ostvarenjem višestrukih ušteda kroz smanjenje broja korektivnih intervencija, povećanje kvalitete usluge, te smanjenim broja kvarova vozila na terenu
Dana 02.06.2011. godine obavljena je prezentacija i edukacija svih korisnika ovog modula sa posebnim naglaskom
na striktnu obavezu poštivanja određenih procedura koje
se odnose na identifikaciju artikla (rezervnog dijela) te postupak trebovanja istog iz otvorenog radnog naloga. Tom
prilikom su i prikazane greške koje su činjene u prethodnom periodu, a koje, ukoliko se ponovo budu dešavale,
ruše uspostavljeni sistem, odnosno onemogućavaju analitičko praćenje ugrađenog dijela ili agregatne skupine u vozilo.
ŠTA JE SVE MOGUĆE PRATITI,
TE PLANSKI I PREVENTIVNO DJELOVATI ?
P
oznato je da svaki ugrađeni dio
u vozilo ima svoj eksploatacioni
vijek tokom kojega se funkcionalnost i eventualna istrošenost tog dijela mora periodično provjeravati.
Modul plansko-preventivnog održavanja nam omogućava da eksploatacioni vijek svakog rezervnog dijela koji je ugrađen u vozilo
konstantno pratimo u realnom vremenu (u odnosu na pređenu kilometražu), te da prije isteka nominiranog vremena korištenja precizno
10
znamo kada se moraju izvršiti kontrolni pregledi koji trebaju blagovremeno spriječiti nastanak zastoja
vozila uzrokovanih kvarovima tih
dijelova.
S druge strane, u realnom vremenu
posjedujemo informacije o trenutnom procentu nominalne iskorištenosti svakog ugrađenog rezervnog
dijela i to zbirno i/ili pojedinačno
za svako vozilo.
Posebna pogodnost je da u ana-
litičkom smislu imamo datumsku
procjenu vremena zamjene svakog
ugrađenog dijela koji je u sistemu
jednoznačno određen svojom šifrom i pozicijom ugradnje.
Ovo je izuzetno značajno sa pozicije nabavke koja se sada može čak
i dugoročnije, a mnogo preciznije
planirati, što će u velikom dijelu
smanjiti nepotrebne zalihe i realnije utjecati na angažman novčanih
sredstava koja su potrebna za nabavku dijelova.
Z
načajno je i to da u svakom
trenutku imamo informaciju o
statusu ugrađenih dijelova, odnosno da li su zamijenjeni u, prije ili
nakon isteka nominiranog eksploatacionog perioda. Analizom se
mogu precizno izvesti zaključci o
eventualno potrebnim korekcijama
eksploatacionog perioda, a nedvosmisleno utvrditi uzroci i eventualne
odgovornosti zaposlenika za nastanak kvara vozila zbog otkazivanja
svakog konkretnog ugrađenog dijela. U izvještajnom smislu, istorijat
ugradnje i eksploatacije svakog
ugrađenog dijela nam je dostupan
trenutno.
D
kasno preventivno djelovati i znatno doprinijeti povećanju koeficijenta tehničke ispravnosti vozila.
Međutim, još jednom je potrebno
naglasiti, da se svi učesnici u procesu plansko-preventivnog održavanja moraju striktno pridržavati
propisane tehnologije rada jer
samo na taj način će novouvedene
aktivnosti dati željene rezultate.
Svaka greška (koja može biti načinjena isključivo zbog nepridržavanja propisanih procedura i
uputstava) nepopravljivo remeti uspostavljeni sistem i sigurno će proizvesti odgovornost zaposlenika koji
ju je načinio.
odatnim pregledima i izvještajima ovaj segment održavanja
vozila smo u potpunosti zaokružili. Tehnička priprema, kao nosilac
procesa upravljanja i nadzora nad
voznim parkom Centrotrans Eurolines je dobila jedan kvalitetan alat
čijim korištenjem može veoma efi-
AKTIVNOSTI
Tekst : Miković Nenad
e modula
og održavanja u IMIS
11
B
osna ASA BH Telecom, nekadašnji evropski prvak, dobila je novi Upravni odbor
na čijem čelu se od 13.06.2011.
godine nalazi generalni direktor
Centrotrans Eurolinesa mr. sc.
Safudin Čengić. Ovo je još jedan
od pozitivnih načina prezentacije
kompanije Centrotrans Eurolines
čije će se ime od sada povezivati uz prestižno ime kluba sa tradicijom dugom oko 60 godina.
Photo : www.SportCentar
PRIPRAVNICI, NOVI ZAPOSLENICI CENTROTRANS EUROLINES-A
jetite se, svi smo mi jednom bili
pripravnici, mladi ljudi koji dobijaju prvi posao u stručnoj spremi za
koju su se obrazovali. Bili smo sretni kada smo našli poslodavca koji je
spreman da uloži u nas i da nam pomogne sa jednim od najtežih perioda
– tranziciji iz učenika u radnog čovjeka koji doprinosi sopstvenim radom
struci i novoj porodici, kompaniji u
kojoj radi.
Centrotrans Eurolines je uvijek bio
okrenut prema mladima, otvoren i
spreman da pomogne u njihovom
napredovanju i izgradnji, prepoznavši u tome i korisnost za sebe.
Danas u našoj kompaniji, pripravnički rad stječe 12 mladih osoba različitih stručnih sprema i zanimanja.
Evo kako jedan od bivših pripravnika, sada naš mladi zaposlenik, Almi-
12
Redakcija Info busa čestita generalnom direktoru na imenovanju na ovu važnu funkciju i želimo mu puno uspjeha i osvojenih
trofeja.
na Beširović, opisuje svoje iskustvo
tranzicije:
„Izlazak iz školske klupe i koračanje
u stvarni život otvara velike mogućnosti, nade i prilike, ali i dosta odgovornosti i potencijalnih neugodnosti. Obavljanje pripravničkog staža
predstavlja jedno od onih iskustava
u životu kroz koje prolazimo samo
jednom i nikada više, stoga je vrlo
važno kakve utiske nosimo iz tog perioda.
Moj pripravnički staž u kompaniji
Centrotrans Eurolines tokom godinu dana je bio vrlo dinamičan i pun
radnih i životnih iskustava. Sretna
sam što sam u svom radnom okruženju imala kolege od kojih sam
svakodnevno mogla učiti, zapažati i
primjenjivati naučeno.
Novim pripravnicima želim puno sre-
će i neka iskoriste priliku koja im se
pružila, jer nemaju svi tu mogućnost,
a u kompaniji Centrotrans Eurolines
mogu zaista mnogo naučiti i napredovati.“
Centrotrans Eurolines spremno ulaže
u mlade. Pripravnički staž je sistematičan i organiziran. Unutar organizacijske orijentacije, svaki novi zaposlenik dobija Mentora – zaposlenika
zaduženog da se o njemu brine, da
mu daje zadatke, nadzire u radu i
procjenjuje stepen napredovanja. Za
našu kompaniju i pripravnike, ovakva praksa se pokazala uspješnom,
jer uvijek iza pripravničkog staža
bivamo bogatiji za jednog ili nekoliko novih članova naše familije,
spremnih da se bore i izgrađuju
kako sebe, tako i našu zajedničku
budućnost.
Tekst : Visković Jelena
S
Izborna skupština koja je održana
tog dana razriješila je stari saziv i
sa 19 glasova za, jednim protiv i
četiri suzdržana izglasala da će u
Upravnom odboru studenata sjediti: Hamdo Katica (BH Telecom),
Izet Jelić (Sarajevo osiguranje),
Fuad Bajraktarević (univerzitetski
profesor), Džejna Bajramović (Fabrika duhana Sarajevo), Aleksandar Malahovsky (BH Petrol), Mirsad Milavić (Microsunrise), Mladen
Pandurović (Udruženje poslodavaca FBiH), Munib Džiho (Opel),
Muris Alić (Murai Komerca), Safudin Čengić (Centrotrans Eurolines),
Tarik Dođić (Al Jazeera Balkan),
Vildana Smajović - Hoti (Općinski
organ uprave), dok će biti delegirana još četiri predstavnika iz reda
sponzora ASA grupacije te organa
vlasti - Gradske Uprave, Kantona
Sarajevo i Federacije BiH.
Novi predsjednik Upravnog odbora prezentovao je plan i dalje ciljeve kluba. Prema njegovim riječima
ovo neće biti nimalo lagan zadatak
te da se ne radi o poslu jednog čovjeka. Čengić se nada kako će uz,
prije svega pomoć struktura vlasti, u dogledno vrijeme krenuti sa
sanacijom dugova koji se broje u
milionima.
Tekst : Smajić Aida
AKTIVNOSTI
Safudin Čengić predsjednik
Upravnog odbora KK Bosna
AKTIVNOSTI
Još jedno priznanje
za Centrotrans Eurolines
D
uslove rada za svoje uposlenike“.
Nagradu je uručio potpredsjednik
Saveza samostalnih sindikata BiH
Avad Bahto, a preuzeo generalni direktor kompanije Centrotrans
Eurolines mr.sc. Safudin Čengić.
Tekst : Smajić Aida
ana 12.06.2011. godine
na Autobazi Sarajevo održan je sastanak Glavnog
odbora i Skupština Samostalnog
sindikata saobraćaja i veza u BiH.
Na ovom sastanku donijeta je odluka da se kompaniji Centrotrans
Eurolines, dodjeli posebno priznanje radi brige i postizanja visokih
standarda kvaliteta uslova rada zaposlenika.
Naime, Samostalni sindikat saobraćaja i veza u BiH našoj kompaniji dodijelio je posebno priznanje
za „Obezbijeđenje visokokvalitetne
Prema riječima generalnog direktora ovo je veliko priznanje za
Centrotrans Eurolines jer dolazi
od Sindikata, a ova kompanija će
nastaviti pružanje što kvalitetnijih
uslova rada za uposlenike, jer su
jedino u takvim uslovima rada mogući su dobri rezultati.
U okviru dnevnog reda Skupštine
delegatima su prezentirani podaci
o aktuelnom poslovnom trenutku
Kompanije a takođe su prikazani
prigodni kratki filmovi “Opstanak”
i “Priče o pričama Centrotransa”.
Gosti su bili jednodušni u iskazivanju zadovoljstva prezentiranim
materijalima, kao i onim što su se
ličnim uvidom uvjerili prilikom obi-
laska Auto-baze.
Nakon Skupštine, gosti iz Sindikata su obišli i plastenike te još jednom čestitali uposlenicima i menadžmentu na izuzetno uspješnom
radu.
13
U
prava Društva Centrotrans
Eurolines u toku aprila mjeseca održala je četiri sjednice sa ukupno 37 tačaka dnevnog
reda na kojima je razmatrana aktuelna poslovna problematika. Izdvajamo neke od tema, koje su bile
aktuelne u prethodnom periodu
kao i stavove i zaključke Uprave:
PROBLEMATIKA PREVOZA U
KANTONU SARAJEVO
U žiži interesovanja i razmatranja
Uprave i dalje je borba sa birokratijom Kantona Sarajevo, odnosno
Vladom i Ministarstvom saobraćaja oko ravnopravnog učešća u javnom gradsko – prigradskom prevozu na podučju Kantona. Izuzetno
složena problematika, ali uprkos
svemu Uprava Društva i dalje istrajava na na traženju rješenja navedene problematike.
IMIS
Uprava Društva je konstatovala da
ima značajnog napretka u razvoju
našeg integralnog informacionog
sistema IMIS. Trenutno završen softver za PN - putni nalog koji je dat
u funkciju i isti se testira. Također je
u toku završetka i softver za plansko preventivno održavanje.
NABAVLJENA DVA SPRINTERA
Uprava Društva je na prijedlog
Tehničke funkcije i Funkcije marketinga nabavila dva vozila marke
Sprinter, sa 17 sjedišta koji će se isključivo koristiti za potrebe vanrednog prevoza, manjih grupa, sportskih ekipa. Ovakva vrsta vozila je u
posljednjem periodu vrlo često bila
tražena od korisnika usluga. Na
ovaj način prvenstveno će doći do
smanjena troškova, a zadržat ćemo
i klijente.
PRIZNANJE OSMIJEH CENTROTRANSA U MJESECU JUNU
Na prijedlog Izvršnog direktora
tehničke funkcije, Uprava Društva
14
je priznanje OSMIJEH CENTROTRANSA u mjesecu junu 2011. godine, dodijelila Lutvić Muameru zaposleniku Društva, raspoređenom
na poslove i radne zadatke v.d.
direktora sektora turizma, za izuzetno dobre rezultate u dosadašnjem radu. Treba istaći da je Lutvić
Muamer prvi direktor u Društvu koji
je dobio ovo laskavo priznanje što
najslikovitije govori u njegovim nesumnjivom kvalitetima.
POSLOVANJE DRUŠTVA
ZA MJESEC MAJ 2011 godine
U mjesecu maju Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat ali je isti ispod
planski zacrtanih veličina i poslovnog rezulatata u 2010. godini. I
pored objektivnih okolnosti (cijena
goriva i dr.) Uprava Društva je konstatovala da postoje i subjektivne
slabosti koje hitno treba otkloniti.
Prvenstveno svaki zaposlenik mora
snositi odgovornost za svoj dio posla, a posebno rukovodioci organizacionih dijelova, kako bi Društvo u nastupajućoj sezoni ostvarilo
planske veličine, na koji način bi
Društvo saniralo dosadašnji negativan rezultat i tekuću godinu završilo pozitivno. Uzimajući u obzir
navedene okolnosti Uprava je donijela odluku da visina koeficijenta
za mjesec maj iznosi 0,95.
POPUST
NA USLUGE CENTROSERVISA
Uprava Društva je na sjednici donijela odluku o odobravanju popusta za klijente – treća lica, u
visini 15% od postojećih cijena
rada (norma sati) za sve korisnike
usluga. Akcija popusta na usluga
Centroservisa primjenjivat će se u
periodu od 06.06.2011. godine
do 31.12.2011. godine.
POVLAŠTENE KARTE
Već duži vremenski period Društvo
ima Odluku o povlaštenim kartama za zaposlenike, koja obuhvata
radnika i članove njihove uže porodice. Obzirom da se većina naših
linija održava u kooperaciji u posljednje vrijeme su izraženi prigovori naših kooperanata zbog obima i
načina izdavanja ovih karata. To
se posebno odnosi na tzv. „morske
linije“ i linije za inostranstvo. Uprava Društva je na svojoj sjednici razmatrala informaciju o povlaštenim
vožnjama gdje je konstatovano da
je za 2010. godinu ukupan iznos
povlastica iznosio 14. 955 KM
ne računajući lokalni saobraćaj i
đačke mjesečne karte. Radi se o
dosta velikoj sumi koja opterećuje
odnose sa kooperantima (koji traže
100% iznos prihoda), a samim tim
i poslovanje Društva.
Obzirom da se nalazimo u jeku turističke sezone Uprava Društva je
prolongirala donošenje bilo kakve
odluke po ovom pitanju za septembar mjesec kada će ova problematika ponovo biti na dnevnom redu.
NADZORNI ODBOR
Tokom mjeseca juna 23.06.2011.
godine, održana je osma sjednica
Nadzornog odbora Društva.
Razmatana je i informacija o poslovanju Društva za mjesec maj i
period januar – maj 2011. godine.
S obzirom na negativan poslovni
rezultat period januar – maj Nadzorni odbor je konstatovao, da je
neophodno da Uprava poduzme
mjere koje će rezultirati ostvarenjem planskih veličina kao i zaoštravanje odgovornosti svakog pojedinca, a posebno rukovodnog
kadra.
Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i usvojio
Odluku o upisu u sudski registar,
poslovnih jedinica koje se nalaze
van sjedišta Društva. Također su
razmatrani i usvojeni Pravilnik o
računovodstvu Društva i Pravilnik
o računovodstvenim politikama
Društva.
Tekst : Ekić Mirha
AKTIVNOSTI
Akcenti sa sjednica
Uprave Društva
AKTIVNOSTI
Počeo IV Međunarodni
Putujući Festival Eko i
Turističkog Filma – ITEF
4.
Press konferencija povodom početka 4. ITEF-a
Centrotrans Eurolines u čijim autobusima se širom Evrope predstavljaju filmovi.
Međutim, smatramo da je festival
izuzetno važan i za same autore
ovih turističkih filmova koji se tokom tri mjeseca predstavljaju u
okviru ovog jedinstvenog festivala.
Moram naglasiti da je asocijacija
pomno pratila festival ITEF prije
nego što je primljen u asocijaciju
ITCO i da on sada zauzima visoko
mjesto na listi festivala.“
Povodom početka festivala prisutnim medijima i gostima se obratio
i predsjednik festivala ITEF, mr.sc.
Muhamed Šaćiragić koji je rekao
slijedeće: „U želji da putnicima učinimo vožnju što ugodnijom, a isto
tako cijeneći želju da se na neki
način digne nivo ekološke kulture i svijesti, došli smo na ideju da
se pokrene putujući festival koji će
omogućiti da putnici ugodnije provode vožnju i da istovremeno dobiju korisne informacije o turizmu
i ekologiji.
Želio bih da u ime Centrotrasa i u
svoje ime naglasim da se mi svake godine trudimo da budemo što
profesionalniji i da što više putnika vidi filmove, da filmovi budu
što kvalitetniji, da dijelovi dionica
na kojima se puštaju filmovi budu
što mirniji kako bi se putnici mogli
skoncentrisati na gledanje filmova
i da, kako što sam rekao, putnici
provedu što ugodnije vrijeme. Ove
godine se kao prijatelj festivala u
projekat uključila i naša kooperantska kompanija Autoprijevoz Banja
Luka. Mi to zaista cijenimo jer smatramo da saobraćaj ne prepoznaje
granice i ne želimo da ima ikakvih
barijera i granica u komunikaciji.
Autoprevoz Banja Luka i svi drugi
koji žele da se priključe projektu su
dobro došli jer želimo da se što više
filmova prikazuje u autobusima jer
se zaista radi o kvalitetnim ostvarenjima.“
U sklopu press konferencije dodijeljeno je i priznanje gradonačelniku
grada Sarajeva Aliji Behmenu, koje
je grad Sarajevo dobio na International Tour Film Festivalu u gradu
Lecce, Italija.
Kako je već naglašeno i na edukacijama, najznačajniju ulogu
u ovogodišnjem ITEF-u imat će
vozno osoblje ali i ispravnost
audio i video opreme.
Tekst : Smajić Aida
Međurodni Putujući
Festival
Eko
i Turističkog Filma – ITEF 2011,
za koji licencu ima Janes Tadić i
Centrotrans Eurolines, u saradnji
sa marketinškom agencijom MARK
IN od 20. juna počeo je sa svojim programom. Ove godine kao
partneri festivala priključili su se i
Autoprevoz – Banja Luka sa svojih
osam međunarodnih linija i agencija AFM iz Banja Luke.
Tokom tri mjeseca trajanja ovoga
jedinstvenog projekta, gledaoci –
putnici na 28 međunarodnih linija
Centrotrans – Eurolinesa i 8 linija
Autoprevoza - Banja Luka, imati
će priliku pogledati 14 filmova iz
8 zemalja svijeta. Tako će više od
400.000 putnika – gledalaca svojim glasovima odlučiti o pobjedničkom filmu.
Povodom početka festivala upriličena je i press konferencija na
kojoj su priliku za obraćanje imali
gospodin Vojko Pleština, predsjednik ITCO (International Tourfilm
Festivals Committee) i direktor Festivala turističkog i ekološkog filma
u Splitu, gospodin Muhamed Šaćiragić predsjednik festivala ITEF,
gospodin Erol Kazazović ispred
agencije Mark IN, gospođa Nermana Hodžić, predstavnica Centrotrans-Eurolinesa, kao i istaknuti
režiser Janes Tadić, autor festivala
ITEF.
Ovom prilikom gospodin Vojko
Pleština je istakao slijedeće „Međunarodni putujući turistički festival ITEF je, prema strogim kriterijima svjetske asocijacije turističkog
filma, 2008. godine postao 43
festival u okviru asocijacije ITCO,
koja je ujedno i najstarija asocijacija turističkih festivala u svijetu.
ITEF je jedinstveni projekat koji je
izuzetno važan u promociji turizma
u Bosni i Hercegovini i jedna sjajna promocija ugledne kompanije
15
AKTIVNOSTI
Inspekcija rada konstatovala uredno
stanje u svim segmentima poslovanja
F
ederalna inspekcija rada
izvršila je detaljnu kontrolu rada i poslovanja kompanije Centrotrans Eurolines iz
oblasti radnih odnosa.
Nakon višednevnog rada i uvida u svu raspoloživu poslovnu
dokumentaciju, što je uključivalo i lične dosjee svih uposlenika, sa ponosom možemo
konstatovati da je prilikom ove
kontrole u svih 25 kontrolisanih oblasti i aspekata poslovanja nađeno i zvanično utvrđeno uredno stanje. Naravno
da smo zadovoljni i ponosni
na ovakvu činjenicu, koja potvrđuje ispravnost i kontinuitet
naše poslovne politike koja se
zasniva na poštivanju Zakona
i konstantne brige o zaposlenicima. Ipak ovom prilikom
je potrebno istaknuti da Centrotrans Eurolines i njemu slično organizovane firme, koje
svoje poslovanje zasnivaju na
strogom poštivanju zakona i
podzakonskih akata, u tržišnim
uslovima, gdje se sučeljavaju sa konkurencijom, u startu
imaju hendikep zbog toga što
nelojalna konkurencija, izigravajući brojne zakone i propise,
stalno nudi niže cijene usluga
prijevoza.
Ovu važnu činjenicu treba naglašavati u svim javnim istupima sa ciljem ujednačene
kontrole i uslova rada svih privrednih subjekata na području
Bosne i Hercegovine. Istovremeno se stalno moramo truditi
da visokim kvalitetom i profesionalnošću postignemo kompnezaciju ove cjenovne razlike
kod korisnika usluga.
Tekst : Smajić Aida
16
Izlet
Familije Centrotrans 2011.
U
Specijalni prilog
nedjelju 19.06.2011. godine na prostoru Malog polja na Igmanu održano je 11. tradicionalno druženje „Familije
Centrotrans“. Ovim povodom okupili su se brojni zaposlenici sa porodicama, penzioneri, članovi uprave i nadzornog odbora kompanije Centrotrans Eurolines, te predstavnici društveno – političkih organizacija, poslovni partneri
i prijatelji kompanije. Svi su došli sa istim ciljem, da se druže i provedu ugodan dan na padinama prelijepog Igmana.
Radne ekipe po dolasku na Igman
Na 11. izletu Familije Centrotrans prisustvovalo je preko 800 izletnika. Uposlenici i njihove porodice stigli su iz svih
poslovnih jedinica organizovanim prijevozom dok je za penzionere i goste bio obezbijeđen prijevoz sa Autobuske
stanice Sarajevo. I ove godine uposlenici i penzioneri bili su obaviješteni o datumu održavanja izleta putem plakata i
oglasa u dnevnim novinama dok su gostima bile upućene pozivnice.
O značaju kompanije Centrotrans Eurolines i njenom položaju u društvu govori i veliki broj značajnih gostiju kao što
su premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić, . Mirko Pejanović, Miralem Šabović, Fahim Sejari, Šefkija Čekić predsjednik prethodnog Nadzornog odbora kompanije Centrotrans Eurolines, zatim profesor Osman Lindov, Mirsada i
Dino Selimović, Hečo Mustafa, Šemso Cerić, Sirćo Mirsad, Buljina Šehzija, Semin Sudžuka, Dževdet Tuzlić, Nedžad
Sijočić, Katava Dragan, Tanja Lahmar, Vanja Iličić, Ruždija Adžović, Zlatko Petrović, Mustafa Hećo, Čengić Derviš
i dr. Đ
Pored gostiju izletu su prisustvolali i naši penzioneri
Prostor Malog polja je ranije bio pripremljen sa svim potrebnim sadržajima, a za to se pobrinuo radni vod iz Centroservisa i grupe za održavanje objekata Članovi tima koji je radio i prenoćio u subotu na Malom polju te nastavio rad u
nedjelju su: Zukić Mersad, Hot Omar, Mulić Dženan, Šatara Admir, Mešević Mensur, Kovačević Alen i Katava Jozo na
čelu sa Džafić Nerminom, rukovodiocem Centroservisa. Nerminov tim je imao zadatak da pripremi teren, ulaz, razglas
zatim da postavi šatore i tende. Iako je zbog jakog vjetra ovaj tim morao cijelu noć hvatati i ponovo postavljati šatore i
tende, naša je ocjena da se ipak nisu dobro uvježbali u montiranju istih.
INTERVENCIJA
GENERALNOG DIREKTORA
Iako je bilo najavljeno promjenljivo vrijeme te su se svi članovi organizacionog
odbora najviše bojali kiše i odgađanja
izleta, dan je bio veoma sunčan i topao
tako da smo svi umjesto kiše (na sreću) dobili samo opekotine. Jedino što je
djelimično pokvarilo planove Organizacionog odbora je jak vjetar koji je nosio
šatore, tende i suncobrane.
Redakcija Info busa je u jednom od šatora zabilježila hitnu intervenciju generalnog direktora mr.sc. Safudina Čengića. Naime, uslijed jakih naleta vjetra,
organizatori su imali problema sa održavanjem šatora jer je vjetar prijetio da
ih odnese. Mnogi su intervenisali i pokušali da pomognu, ali je generalni direktor jedini mogao da dohvati krov šatora
i tako spriječi da ga vjetar digne u zrak.
NAJMLADI I NAJSTARIJI UČESNIK
Svake godine izlet posjeti veliki broj najmlađih, djece Centrotransa koja ovoj manifestaciji i daju posebnu
draž. Ove godine najmlađa učesnica izleta bila je Adna Krečo sa nepunih šest mjeseci. Otvorenje izleta
prethodila je i lijepa vijest da je ID Zajedničkih funkcija Edin Lončarić u subotu dobio sina koga već iduće
godine očekujemo na Malom polju na Igmanu.
Važno je spomenuti i najstarijeg člana kolektiva Omera Obhodžaša koji je i ove godine sa svojom suprugom koja je porijeklom iz Poljske prisustvovao tradicionalnom okupljanju porodice Centrotransa.
6
Prvi autobusi su počeli stizati već u osam sati iz Kaknja, Istočnog Sarajeva, Fojnice, Kiseljaka, Visokog, Olova, Ilijaša i
Sarajeva. U njima su stizali naši zaposlenici sa porodicama, penzionerima i gostima. Iako se Izlet Familije Centrotrans
već tradicionalno organizuje na Malom polju na Igmanu, pometnju među gostima je izazvalo veliko druženje penzionera iz općine Novo Sarajevo koji su ovom prilikom iznajmili 20 autobusa Centrotrans Eurolinesa. Obzirom da su naši
autobusi bili poredani pored puta na Velikom polju pojedini gosti su se zabunom svraćali na ovo izletište.
Zahvaljujući dobro organizovanom prostoru za registraciju izletnika, prijem je prošao bez većih zastoja. Prve pozdrave
dobrodošlice uputio je izvrsni i nenadmašeni voditelj programa, Tarik Heljić, dugogodišnji prijatelj Centrotransa. Nakon toga, zvanično je sve prisutne na Malom polju pozdravio generalni direktor mr.sc Safudin Čengić, a zatim su svoje
pozdrave uputili predsjednik Nadzornog odbora mr.sc. Muhamed Šaćiragić i predsjednik Izvršnog odbora Sindikata
Bakula Šimo.
Veliku pažnju izletnika izazvao je i nastup Kulturno umjetničkog društva Baščaršija koji su dokazani prijatelji Centrotransa. Oni su svojim nastupom oduševili sve prisutne te
na improvizovanoj bini nezaboravno odigrali par folklornih
numera.
Kao i svake godine najveću pažnju djece ali i odraslih pri-
Kao i svake godine najveću pažnju djece ali i odraslih privukla je žičara koja je za sve prisutne bila u
funkciji od 13 – 15 sati.
TRADICIONALNA SPORTSKA TAKMIČENJA
Od 11 sati započela su takmičenja u sportskim disciplinama gdje je učešće uzelo ukupno 125 učesnika.
Svake godine se sa najviše emocija poprate fudbalske
utakmice, a najsimpatičnija budu takmičenja djece u
plesu i trčanje žena sa jajima.
TU
M MJES
O
V
R
P
S NA
hvate
tivne za ovOTRAN
R
a
r
T
e
N
p
E
o
C
trans
teške
o imali ši dragi Centro , Safet
n
v
a
d
e
n
a
Iako su nisu izostali n Nada Ninković dulu
u
t
na izle anja Radojčić, osebnu zahva i
P
ci Nem Jahić Fejsal. tu Fejziću koji
Brutus i o kolegi Isme eć duže vrigujem toga što je v
došao
pored na bolovanju esijeme gman i prof
na I
obavio
onalno adasvoj z
tak.
PROGLAŠENJE
POBJEDNIKA
TAKMIČAR VAN KONKURENCIJE
TAKMIČENJE U PLESU
1. Pjano Nermina 2. Helja Dženita 3. Lušija Ema
ŠAH
TRČANJE U VREĆI
ŠAH
1. Bakula Šime 2. Kutić Ešref 3. Akšamović Elmir
FUDBAL
1. Ajdin Amna 2. Imširović Almedina 3. Kovač Birnaz
BACANJE KAMENA
TRČANJE ZA ŽENE
1. Šabić Almir 2. Miković Mišo 3. Buko Sevdo
TRČANJE BRAČNI PAROVI
6
2. Orman Mihada i Emir
2. Peljto Merisa i Dino 3. Krečo Nedžmina i Ajdin
TRČANJE SA PREPREKAMA
I. Beširović Almina
II. Hamzić Lejla
III: Merdić Eldina
1. Ražanica Edina 2. Imširović Almedina 3.Ajdin Amna
Kao što je i praksa u našem sportu a posebno nogometu i ovo naše takmičenje nije prošlo bez afera. Naime u
direktnom duelu za prvo mjestu natjecale su se dvije ekipe «Centrotras Eurolines», koja je nosioc trofeja za 1.
mjesto na turniru Eurolines-a u Bratislavi i ekipa «Centrotrade» koja se izuzetno pripremila za ovo takmičenje pa
je između ostalog dala sebi sportsko ime «Nevzini vukovi». Ekipa «Centrotrans Eurolines», koji su sebe nazvali
«Pravi Centrotrans», odmah im je dala pogrdno ime «Nevzini miševi».
Međutim u sportskom natjecanju bilo je drugačije. «Nevzini vukovi» su ubjedljivo osvojili prvo mjesto a veterani
Centrotrans-a su se morali zadovoljiti sa drugim mjestom. I tada je počeo problem. Ekipa «Centrotrans»-a, na
čelu sa Kapitenom Jusić Ilijasom, osporavala je regularnost takmičenja jer su «Nevzini vukovi» imali previše
pojačanja sa strane. Asocirajući na aferu u Srbiji oko prodaje igrača fudbalskog kluba «Obiličevo» pravili su
poređenja sa Cecom i Nevzom. Osporavali su regularnost takmičenja i zato što je pripadnik stare ekipe «Centrotrans-a» Orman Emir naglo prešao u tabor «Vukova» i branio za ovu ekipu. Takođe se sumnja da je Đak
– Hodžić Muhidin, naš čuveni golman iz Bratislave, gdje je proglašen golmanom turnira, kupljen od Nevzinih
vukova za 20 maraka i dvije pive. Sigurno je samo jedno, očajno je slabo branio.
Prijave na regularnost su dostavljene «glavnom meštru za sport», Ahmedu Hamidoviću. Kada on nije uvažio primjedbe ekipe «Centrotrans», onda su se sa tribina prolomili povici «SAVEZ NAPOLJE!».
Ni to nije pomoglo pa je Jusić Ilijas sam svoju ekipu proglasio pobjedničkom i
stao na postolje za prvo mjesto, odakle su ga «Vukovi» - kompletna ekipa izgurali i kompleti, zajedno sa direktoricom Nevzetom Kosović stalo na pobjedničko postolje, uz istovremene ovacije i zvižduke iz publike.
Drugoplasirani Jusić i njegova ekipa su bili neprijatno iznađeni kada su se sutra na vratima «Centrotade», gdje
se nalaze klubske prostorije «Nevzinih vukova» zatekli dva plakata.
Ekipa «Pravog Centrotrans-a» je najavila žalbu na regularnost takmičenja Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, FIFI i UEFI.
6
Ovaj je puštao
OBA GOLMANA
SU GLAVNI KRIVCI ZA PORAZ
a ovaj je branio
NEVZINI
VUKOVI
z
e
v
a
S
!
e
j
l
o
nap
Sa prijateljima iz medija
Ada i Buda
Uprava Društva Centrotrans Eurolines, analizirajući Izvještaj
od održanom Izletu familije Centrotrans, na redovnoj sjednici dana 21.06.2011. godine donijela je odluku da se firmi
«Zdrava voda» iz Jablanice a posebno Miladi i Muneveru
Zahiroviću iskaže
Posebna zahvalnost
za prijateljstvo i pomoć za održavanje ovog tradicionalnog susreta zaposlenika Centrotrans-a. U uslovima globalne
ekonomske krize, mjere štednje se uvode u svim sferama
života, a posebno u onim koji predstavljaju društvenu nadgradnju kao što je zabava, kultura, sport i rekreacija. Iz
tih razloga su i troškovi tradicionalnog okupljanja zaposlenika
Centrotrans-a pod nazivom «Izlet familije Centrotrans», u
startu smanjeni do najosnovnijih elemenata. Centrotrans
Eurolines, kao firma koja je medijski veoma prisutna sa
izraženim marketingom, stalno je u fokusu raznih institucija
i organa koje traže razna sponzorstva, donacije i slično. Iz
tih razloga pažnja i prijateljstvo koje je iskazano kroz pomoć
u obezbjeđenju materijalnih sredstava u vidu prvoklasne
pečene jagnjetine, cijenimo ne samo kao pomoć već prije svega kao potvrdu našeg dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje.
Generalni direktor
mr. sci. Safudin Čengić
Seniori i juniori
O utiscima nakon završenog izleta predsjednik Organizacionog odbora Fišo Mujom nam je rekao:
Moram naglasiti da je već uigrana ekipa Organizacionog odbora, uz veliku pomoć mr.sc. Muhemada Šaćiragića,
izvršila sve potrebne pripreme kako bi i ovaj XI Izlet familije Centrotrans Eurolinesa protekao u zdravom sportskom
duhu i veoma zabavnom karakteru. Na izletu je bilo prisutno 806 izletnika, od toga 70 penzionera i 106 VIP zvanica.
Eventualne propuste ćemo evidentirati kako bi ih u narednim druženjima otklonili.“
Zabilježeno sa strane:
- Goga 2 (Šrepfler) uspješno zamijenila Gogu 1 (Balić) koja je
već duže vrijeme na bolovanju
- Mirsada Čurčić Selimović tradicionalno donijela tepsiju ružica
- Amina Sirćo uvodi novu tradiciju – visočke jagode
- Iznenađenje izleta, Vasić se zadržao na drugoj pivi
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
za maj 2011. godine
Pokazatelji nisu na nivou maja 2010. godine
05/11
Index 11/10
96 %
96 %
97 %
100 %
Index 11/Pl
95 %
93 %
95 %
97 %
U
mjesecu maju ostvarena
kilometraža nije na nivou
prošlogodišnje, a ni na
nivou planske. Ostvarena realizacija i broj prevezenih putnika
takođe imaju negativna odstupa
nja i to u odnosu na oba uporedna pokazatelja. Ovaj mjesec ostvarili smo cijenu kola kilometra na
nivou od prošle godine, ali i nižu za
3% u odnosu na plansku.
Iskorištenost vozila na nivou Društva
je u prosjeku manja za 12%. Razlog slabije iskorištenosti vozila je
manje pređena kilometraža i veći
broj vozila u odnosu na plan i
prošlu godinu.
MGS
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije za maj 2011. godine
PGS
14,02 %
Visoko
8,97 %
Kiseljak/
Fojnica
2,92 %
Ilijaš
6,66 %
Grafički prikaz procentualnog učešća po poslovnim jedinicama u ostvarenju pređenih kilometara za maj2011 godine
Olovo
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije po jedinicama za maj 2011. godine
MGS
11/10
28
11/Pl
PGS
11/10
Visoko
11/Pl
11/10
11/Pl
2,80 %
U ovom mjesecu dolazi do rasta
učešća PJ Međugrad u ukupno
pređenoj kilometraži na nivou
Društva.
Kiseljak/
Fojnica
11/10
64,67 %
11/Pl
Ilijaš
Olovo
11/10
11/Pl
11/10
11/Pl
Pređeni kilometri
94
93
108
108
106
105
84
81
98
97
88
87
Prevezeni putnici
96
95
98
100
100
95
77
78
103
100
87
86
Ostvarena realizacija
94
93
104
100
106
95
88
84
101
97
78
72
P
osmatrano po poslovnim centrima, možemo konstatovati da
imamo najbolje fizičke pokazatelje
kod PJ PGS.
Poslovna jedinica MGS, kao
najveća i najznačajnija poslovna jedinica za poslovanje društva, nije u
ovom mjesecu uspjela dostići ni jedan fizički pokazatelj, posmatrajući
uporedno i prošlu godinu i plan. F
Objašnjenje za ove pokazatelje je
neostvarena kilometraža na vanlinijskom prijevozu.
Ako posmatramo ostvarenje prema
planu možemo konstatovati da je
većina indexa kod svih poslovnih
jedinica negativna. Izuzetak čine
već spomenuta PJ PGS, PJ Visoko
kod pređenih kilometara i RJ Ilijaš
POSLOVANJE
Pređeni kilometri manji za 4% u odnosu na 2010. godinu, a za 5% od planiranih.
Realizacija od saobraćaja manja od prošlogodišnje za 4%, a za 7% od planske.
Broj prevezenih putnika manji za 3% od prošlogodišnjeg maja, a za 5% od planiranog broja.
Cijena po kilometru na nivou prošlogodišnje, a manja od planirane za 3%.
Prihod manji za 1% od prihoda u maju 2010. godine, a za 4% od planiranog.
Rashodi veći za 4% od rashoda u maju 2010. godine, a 2% manji od planiranog.
kod prevezenih putnika.
Negativna odstupanja po svim pokazateljima zabilježena su kod PJ
Olovo i RJ Kiseljak i Fojnica.
Potrebno je naglasiti da imamo i
dalje prilično stabilne pokazatelje
kod Poslovne jedinice Visoko, a
evidentno je da je tako bilo i u proteklom periodu.
FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U MARTU I APRILU 2011. GODINE
inansijski posmatrano, prihod
nije dostigao ni prošlogodišnji
iznos, a niti planski. Jedan
od razloga su svakako, ne realizovane vanredne vožnje u planiranom obimu. Posmatrajući prošlu
godinu, rashod je rastao za 4%, ali
je bio manji od planskog za 2%.
Glavni razlog ovakvog kretanja
rashoda su i dalje visoka cijena
goriva, koja kontinuirano u velikom procentu opterećuje troškove
poslovanja Društva. Ukupan broj
zaposlenih u mjesecu maju iznosi
466 i manji je za četiri zaposlenika
u odnosu na prošli mjesec.
I dalje je prisutan problem sa
likvidnošću, ali i pored ovog problema nastavlja se kao i u prethodnim mjesecima redovna isplata
ličnih primanja zaposlenika
Grafički prikaz
finansijskog poslovanja u maju
2011. godine
MAJ U BROJKAMA
Trend poslovanja za maj u odnosu
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Međugrad
PJ PGS
RJ Ilijaš
RJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
1.124.321
496.038
466 146
0,89
349.050
12
932
151
2010. PLAN
2010. PLAN
PJ Olovo
Centroservis
Centrotours
Centrotrans Kakanj
Centrotrans I. Sarajevo
Centrotrade
Tekst: Čutura Sakib
PREDENI KILOMETRI
PREVEZENO PUTNIKA UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA
UKUPAN BROJ AUTOBUSA
KOEFICIENT ISPRAVNOSTI
POTROŠENO GORIVO U LITRIMA
BROJ EVIDENTIRANIH ŠTETA
EFEKTI UNUTRAŠNJE KONTROLE-BROJ KONTROLA
RAČUNARI U UPOTREBI
29
AUTO STAKLA
Centro trade
Dijagnostika i tahograf servis
Eco plast
F
30
R
Telefoni: 033 770 804, 770 891, 770 893; Fax: 770 892
REZERVNI DIJELOVI
Klimatizacija i grijanje
www.centrotrade.ba
irma „Centrotrade“ d.o.o.
je u 5. mjesecu poslovala
pozitivno i pored odredjenih
poteškoća u poslovanju koji su posljedica općeg stanja u BiH i širem
regionu.
Poteškoće su vidljive u prodaji
guma, što je rezultiralo padom poslovanja od 12% u odnosu na plan
kao i na predhodnu godinu. Glavni razlog istog je povećanje cijena
od strane dobavljača od mjeseca
januara pa do danas u iznosu od
14-16% zavisno od brenda. Takodjer ističemo to da se dosta kupaca zbog tog velikog povećanja
cijena
okrenulo
alternativnim
proizvođačima guma manjeg
kvaliteta u odnosu na naše brendove, prije svega kineskog porijekla. Još jedan od razloga umanjene
prodaje je naša trenutna politika
koja se ogleda u tome da isključivo
prodajemo gume kupcima sa do-
brom i sigurnom likvidnošću, koji
vrše uplate u zadatom roku.
Pored svih stavki, jedan od razloga je i sam dobavljač koji zbog
trenutne situacije na svjetskom
tržištu sirovina ima problema da
nabavi iste, prije svega prirodni
kaučuk, što je rezultiralo manjom
raspoloživosti guma u donosu na
potražnju i većim vremenskim periodom čekanja na dostavu istih.
Svjetla tačka je dogovor o nabavljanju kombi guma tz. gume „C“,
jer je potražnja tih guma u mnogome veća, kao i sama naplata
istih je puno bolja i jednostavnija,
ali takodjer i tu je trenutno problem
period čekanja na nabavku istih od
cca. 4 mjeseca.
Poslovanje sa šoferšajbama i u
ovom mjesecu bilježi pozitivan
trend rasta u odnosu na prošlu
godinu, kao i na plan, do sada je
uvezeno/prodato 56/54 stakala
za teretni i autobusni program,
što nam daje razloga da u ovom
segmentu poslovanja vidimo daljni
progres preduzeća.
Napredak se vidi i u prodaji
rezervnih dijelova za vozila MAN
i ISUZU, prije svega dijelova
mjenjača i motora za iste.
Poslovanje sa Centrotransom Eurolines ja kao i uvijek na zavidnom
nivou, prije svega gledajući interes
CTS-a, koji je naš vlasnik. Uspijelo
se uštedijeti na rezervnim dijelovima u visini od cca. 50.000,00 KM,
a što nije rezultiralo padom koeficijenta ispravnosti voznog parka što
u prigradu što u medjugradu, koji
se kreće negdje oko 89%.
Na medjunardonim linijama su
napravljene uštede zahvaljujući
obnovi voznog parka, dok je u
prigradskom saobraćaju napravljenja ušteda nabavkom rezervnih
dijelova alternativnih proizvodjača
što nije uticalo na sam kvalitet i sigurnost voznog parka.
P
cesu proizvodnje, od pripreme tla
do dobijanja finalnog proizvoda, i
radi se u potpunosti o kontrolisanoj
domaćoj proizvodnji što za rezultat
ima kvalitetan proizvod.
Proizvodimo dvije različite sorte
plasteničke paprike i krastavca
kvalitetnih plodova i sve je više
kupaca koji izražavaju svoje zadovoljstvo ponuđenim proizvodima.
Paradajz je dao svoje prve plodove
i veoma smo zadovoljni rezultaima
i napretkom koji je svakodnevno
vidljiv na našem poljoprivrednom
dobru. Obilaskom drugih poljoprivrednih proizvođača, te njihovim
posjetama našem poljoprivrednom
dobru uočava se velika razlika u
organizaciji i izgledu koji smo uspjeli dovesti na zavidan nivo.
Do sada smo od velikih trgovačkih
centara ostvarili dobru saradnju sa
DP marketima ali zbog niske ci-
jene koja je sa njima dogovorena
odlučili smo se da za početak više
forsiramo prodaju na malo u krugu AB i na Pijaci što za sada daje
odlične rezultate.
U proteklom periodu uradilo se
nešto i na promociji Ekoplasta kako
bi se javnosti skrenula pažnja da
postojimo, da proizvodimo hranu
po svim ekološkim standardima, te
da se radi o domaćoj proizvodnji
od nabavke sirovinske osnove do
finalnog proizvoda.
ovrtlarske kulture kao što su
paradajz, krastavac i paprika
zahtijevaju svakodnevne aktivnosti
na mjerama njege kojima se biljke
štite od raznih bolesti, štetočina i
vremenskih neprilika koje mogu
ugroziti njihov rast i razvoj. Svaka biljka pojedinačno zahtijeva
određeni tretman njege i potrebno
joj je posvetiti posebnu pažnju.
Do sada su u plastenicima Ekoplasta sve proizvodne aktivnosti
pravovremeno poduzete i proizvodnja se odvija ubrzanim tokom.
Prvi plodovi našeg dosadašnjeg
rada, u novoj proizvodnoj sezoni,
ubrani su krajem marta mjeseca.
Problem koji se pojavio u svijetu sa
Escherichia coli uticao je kako na
plasman tako i na cijenu krastavaca iz naših plastenika. Međutim,
proizvodnja svih kultura je pod
kontrolom u cjelokupnom pro-
Tekst: Čengić Mirza
AUTO GUME
Tekst: Bašić Selvira
POSLOVANJE
Pozitivno poslovanje
POSLOVANJE
slovnih jedinica
CentrotransKakanj
U
toku mjeseca maja ovo
Društvo je bolje poslovalo
u odnosu na predhodni period
tekuće godine.Imamo blagi porast broja putnika na linijskom
prevozu.Napravili smo pomak u
vanlinijskom prevozu na učeničkim
ekskurzijama, gdje je ostvaren prihod veći od planiranog.Ostvareno je pozitivno polovanje ovog
Društva.
Nije ostvaren planirani poslovni rezultat gdje imamo smanjenje realizacije u donosu na prošlu godinu
R
za 8 % i 11 % manju u odnosu na
plan poslovanja.
Manjim brojem uposlenih imamo
i manje troškove koji su doprinijeli
da poslujemo pozitivno . Rast cijena nafte i naftinih derivata i dalje
znatno opterečuju poslovanje ovog
Društva.Napravljene su uštede i
na ostalim troškovima i time smo
uspjeli ublažiti poslovanje i postići
bolji rezultat.
Nastavlja se rast potraživanja od
RMU Kakanj zbog nemogučnosti
naplate putem žiralnih uplata,radi
35.000 kilometara.
Paralelno sa obavljanjem svakodnevnih aktivnosti tokom maja
je okončan i zahtjevan proces edukacije i provjere znanja voznog
osoblja, koji su realizovali naši
vozači-instruktori, u skladu sa Planom instruktivnih aktivnosti.
blokade našeg žiro računa.
Od općine Kakanj i Vlade Ze-do
kantona kasne uplata za prijevoz,april,maj 2011 godine.
Na osnovu izvršene pljenidbe imovine ovog Društva po izvršenjima od
strane tužitelja biviših naših uposlenika a po zaključku općinskog suda
u Kaknju imamo prodaju pokretnih
stvari(autobusa) koja je zakazana
za dan.05.07.2011 godine.
Već duže vrijeme imamo blokade
žiro računa , po osnovu tužbi bivših
uposlenika ovog Društva što nam
znatno otežava poslovanje , nastavak daljeg rada i opstanka ovog
Društva.
Tekst : Bitić Sulejman
talne tahografe.
Pored navedenog, obim aktivnosti
u PJ MGS, naročito u dane vikenda, zahtijevao je ispomoć drugih
poslovnih jedinica, što je nesumnjivo značajno utjecalo na njihove poslovne rezultate. Radi se o
PJ Olovo i PJ PGS, čija su vozila
za potrebe PJ MGS prešla blizu
Tekst:Osmanović Jasmin
P
eti mjesec tekuće godine u Poslovnoj jedinici Međumjesni i
međunarodni saobraćaj (PJ
MGS) je obilježen povećanim
obimom rada i dobrim poslovnim
rezultatima.
Ostvareni rezultati na redovnim
linijama su za oko 3% bolji od
Plana i 4% bolji u odnosu na
prošlogodišnje rezultate. U oblasti
vanrednih prijevoza nije ostvaren
Plan, ali su nesumnjivo ostvareni
značajni poslovni rezultati.
U PJ MGS je bilo angažovano pet
vozača manje nego u istom periodu prošle godine, radilo se sa
približno istim brojem voznih jedinica, a vrijednost ostvarenog kolakilometra je na nivou Plana i bolja
je od prošlogodišnje vrijednosti.
Tome su nesumnjivo doprinijele uštede u potrošnji goriva i
rezervnih dijelova, kao i neke druge sitnije uštede.
Kvalitet usluge je značajno
poboljšana nabavkom novih vozila, iako i dalje postoji određeni
hendikep po pitanju korištenja istih u međunarodnom saobraćaju,
zbog kašnjenja Ministarstva komunikacija i transporta BiH za izdavanje adekvatnih kartica za digi-
31
LUTVIĆ MUAMER
zaposleniku Centrotrans - Eurolines,
raspoređenom na poslovima v.d
direktora Sektora turizma Centrotoursa, Funkcija marketinga Društva.
Rođen 01.11.1978. godine u Sarajevu, gdje i danas živi i radi.
Porodočin čovjek i otac jednog
djeteta.
Osnovnu i srednju školu završava
u Sarejevu, kao i Filozofski fakultet
gdje stiče diplomu turkologa, sa
zvanjem profesora arapskog i turskog jezika.
Član familije Centrotrans postaje
08.02.2006. godine, na poslovima marketing asisitenta u Službi
marketinga, Funkcije marketinga
Društva.
Na navedenim poslovima pokazuje izuzetno interesovanje i kvalitet u
izradi promotivnog materijala, kataloga i komunikativnost u kontaktu sa korisnicima usluga, koje donosi poboljšanju imidža turističkih
usluga Centrotoursa Društva.
U svom radu imenovani je izgradio izuzetan profesionalan odnos
prema poslu koji obavlja, sredstvima rada i radnim kolegama.
Svoje radne zadatke obavljao je i
obavlja savjesno i kvalitetno i blagovremeno.
Za vrlo kratko vrijeme iskristalisao
se u izuzetno kvalitetan i dobar kadar, čime se nametnuo za napredovanje.
U novembru 2008 - godine
postaje direktor Sektora turizma,
Centrotours, u Funkciji marketinga Društva, od kada Sektor
turizma postiže izuzetne rezultate. Sa poznavanjem tri jezika
uspješno uspostavlja kontakte sa
predstavnicima turističkih kuća u
zemlji i van nje. Društvo postaje jedan od vodećih
turističkih
kuća
koje
nude
kvalitetne turističke aranžmane u
Tunisu, Egiptu, Španiji, posebno
na Jadranu. Također je iskazao
izuzetne sposobnosti orgnizovanja
turističkih putovanja grupa, provoza sportskih ekipa na takmičenja,
prodaja bavio karata, ulaznica za
koncerte i druge manifestacije.
Uprava Društva, predlažući Lutvić
Muamera za dodjelu priznanja
Osmijeh Centrotransa, svjesno je
napravila presedan u odnosu na
dosadašnju praksu, tako je Muamer prvi dobitnik ove nagrade
iz reda direktora u Društvu. To je
učinjeno sa ciljem da se imenova-
nom zvanično oda priznanje i
podrška za zalaganje, znanje, rad,
trud, organizacijske i druge kvalitete
koje je u svom dosadašnjem radu
pokazao.
Priznanje Osmijeh Centrotransa, Lutvić Muamer, zasigurno
zaslužuje, jer njegovi rezultati to
pokazuju.
Čast
i zadovoljstvo je imati
ovakvog rukovodioca u Kompaniji.
Lutvić Muamer, treba biti svjetao
primjer prije svega rukovodiocima
Društa i radnim kolegama.
Muamaere Lutviću, hvala!
Prepis : Ekić Mirha
PRIZNANJA
Juni 2011.
32
Priznanje
OSMIJEH Centrotransa
Izvod iz dnevne štampe
17.6.2011
15:52
Page 1
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
18., i 19. juni/lipanj 2011.
ZANIMLJIVOSTI
18D18-INO.qxd
Putovanja: U Austriju autobusom Centrotransa
Vozači davno
osvojili Evropu
Bilo je zadovoljstvo biti putnik u autobusu Eurolinesa na putu Sarajevo - Beč - Sarajevo
Palulija: Poželim porodicu
Nema narod para
Nedavno sam bio u Minhenu i tada nisam ni razmišljao o podatku koji sam
ponovo čuo tog dana na
radiju. Otkada je uveden
bezvizni režim, smanjen je
broj putnika za Zapadnu
Evropu. Ne veseli me to.
Odgovor je samo jedan.
Nema svijet novca.
I u Beču neuredne ulice
Uz sve to, meni su neuredne ulice bile najsličnije.
Ako ovaj tekst pročitaju
naši komunalci, stalno će
nam nabijati sarajevsku
prljavštinu na nos i govoriti: “Kada može tako u
Beču što ne bi i kod nas”. A
zna se da u glavnom gradu
Austrije
radnici
što
održavaju čistoću imaju
veće plate i bolju opremu.
Ali, ipak Sarajevo je zato toliko puta manje, pa
izgovoru komunalaca nema mjesta. Kao ni onim u
Beču.
Kolege na jednom od odmorišta: Je li sve po planu
Ino ljeto 2011.
Nedavno sam bio u velikoj dilemi. Trebalo je da otputujem na nekoliko dana u
Austriju. Veselio sam se. Povod pravi, promocija moje
knjige “Suza na mezaru” u
Beču. Sve je dogovoreno, samo da autor stigne na vrijeme.
Bio sam između dvije vatre. Čime putovati? Avionom, komfornije i brže, ali
skupo.
Autobusom, ne znam,
kažu naporno., Nisam odavno, pa nemam iskustva.
Uglavnom, na putovanja
idem svojim “meganom”.
Ovog puta će on ostati u garaži. Ma, da pitam za taj autobus. Moj džep ne može podnijeti cijenu karte aviona.
autobusa.
Na hrvatskom prijelazu
Macelj. Prva nevolja. Jedna
od putnica je već bila prešla
granicu kada su policajci
primijetili da je u EU provela više od 90 dana. To je prekršaj. Nema druge. Valja je
vratiti nazad u Bosnu autobusom. I to je obavljeno bez
problema i krenuli smo
dalje.Gledajući ovu dvojicu
ljudi u čijim je rukama bio
život nas putnika, ponekad
mi se činilo da to što rade i
nije tako teško. A jeste.
Ponosni smo
Iz prve ruke
- Autobus za Beč imate
svakog dana ujutro u osam, a
povratak poslije podne u 18
sati, nedjeljom u 17, izdeklamova mi djevojka na autobuskoj stanici. A cijena, pitam.
- Povratna 150 KM, odgovara.
Super. To je jeftino. Ali,
tu nije kraj mojim iznenađenjima.
- Ako ste novinar imate
popust od 50 odsto. Pošaljete zahtjev direkciji “Centrotransa” Eurolinesa s brojem
vaše novinarske kartice i dobijete kartu u pola cijene,
dodaje djevojka.
Nisam to znao, ali poslao
sam e-mail. Dođe i odgovor.
Neki ljubazni glas me pozva
i upita gdje da mi dostave
odobrenje o popustu. Ma, je
li ja to sanjam, ili su ovi u
“Centrotransu” negdje pokupili ove manire koji nisu
bili baš nama svojstveni.
Bože, dogodilo se i to. Niko
me nije naružio, samo su ljubazni. Ma, je li to moguće?
Jeste.Ako ovako bude i na
putu, neće mi teško pasti ovo
autobusko lomatanje do
Beča.
Na autobusku stanicu u
Moderan, udoban, a i lijep
Sarajevu stigao sam na vrijeme. Oko ulickanog autobusa s naznakom Sarajevo Wien dvojica uparađenih
vozača. U tamnim odijelima, elegantni kao da su piloti uzimaju torbe od oputnika
i trpaju u bunkere. I sve bi
začas. Začas i krenusmo.
- Pa zar ne vozi danas za
Beč Juka Pozder. On mi je
prijatelj, upitah jednog od
domaćina u autobusu.
- Bio je na dugom putu,
pa se vjerovatno odmara. On
je pravi momak. Imate dobrog prijatelja, odgovori mi
vozač, za kojeg sam kasnije
čuo da ga kolega oslovljava
imenom Hamza.
Uz put su se dva vozača
Hamza Devedžija i Dino Palulija smjenjivali na mjestu
vozača. Oba su se stalno
obraćala putnicima i svaki
čas pitali je li sve u redu, a
ako nekome nešto treba samo da se njima obrate.
Na prvoj granici u Hrvatskoj su zamolili putnike da
policajki koja je ulazila pokažu pasoše, ali da otvore
I ovog ljeta kao i do
sada Redakcija Inozemnog izdanja o~ekuje
priloge svojih ~italaca
sa godi{njih odmora.
Dovoljno je da na na{u
e-mail adresu:
[email protected]
po{aljete tekst i fotose.
To je prilika da putem
ove rubrike Ino „Avaza“
uputite pozdrave onima
kojima `elite.
Devedžija za volanom: Siguran i pouzdan
stranicu gdje je slika. I sve
prođe kako treba. A uvijek
kada bismo kretali nakon
pauze, oni su nas prebrojavali, kao profesori učenike
na ekskurziji. Da se nije neko zadržao, pa da ostane, ne
daj Bože.
Imali smo peh s klimom
koja jedno vrijeme nije radila, ali su se Dino i Hamza pobrinuli da se i to otkloni. Na
više mjesta smo stajali da se
odmorimo. U autobusu je
bilo čisto kao u apoteci. Za to
su se brinuli vozači, ali i putnici.
Je li naporan ovaj posao,
pitam Paluliju, dok je njegov kolega Devedžija sigurno upravljao luksuznim autobusom.
Pitao sam, a znam odgovor. Pa kada voziš i svoj automobil i odgovaraš samo za
sebe ponekada ti je vožnje na
vrh glave.
- Znaš veliki je teret na tebi. Brineš o putnicima da se
nekom ne bi šta ne daj Bože
dogodilo. Najviše te strah
neke nesreće na koju vi
teško možete da utičete. Brineš i o autobusu. Pa to je naš
alat, on nama donosi platu.
Porodicu nekada ne vidiš
danima, poželiš djecu. Eto
sve su to razlozi da nas stres
drma, da imamo hiljadu
problema. Ipak, kada bih
trebalo da biram šta ću raditi
opet bih bio ovo što sam danas - veli mi bez uvijanja
ovaj “Centrotransov” vozač.
Uz put smo cijelo vrijeme slušali njihovu komunikaciju s kolegama koji su također na putu. Uvijek su
znali gdje se ko od njih nalazi i, ako zatreba, tu su da pomognu jedni drugima. Čak
su se na nekim odmorištima
i okupljali da progovore pokoju ili da jedan drugom pomognu nešto ako treba oko
- Mi smo ponosni što smo
vozači Centrotransa. Eurolinesa. Obišli smo mi cijelu
Evropu. Vozimo mi fudbalere, ekskurzije, dužnosnike. U stvari mi smo davno
osvojili Evropu, veli Devedžija i nudi putnicima
sendvič ako je neko ogladnio.
Nisam čestito ni dremnuo u autobusu, a našao sam
se u Beču na nekom privremenom autobuskom stajalištu.
- Hvala što ste putovali s
nama. Mi smo tu radi vas,
kazali su nam na rastanku
vozači vadeći iz bunkera
teške torbe i dodajući ih putnicima.
Eto, ovo je bio put autobusom “Centrotransa” u
Evropu. Uz put smo sretali
brojne autobuse s natpisima
raznih firmi. Ali, ovaj naš mi
se činio nekako ljepšim.
Dočekao me Beč. Pojam
evropske civilizacije. Plijene
njegove građevine, silni luksuz, stari, a očuvani lijepi objekti. Ali, moje su oči zapazile
da je bio nekakav neuredan,
kakvog ga nisam očekivao.Kao da mu je neko veliko
nevrijeme nanijelo silne papire i otpatke. Čuo sam da se
gradske vlasti žale da se ne
mogu izboriti s tom nevoljom. Za neurednost optužuju
brojne pridošlice. Pa i povjerovatim je.Neće Bečlijeprljati
svoj grad. Eto zaključih Sarajevo ima brojnih sličnosti s
Bečom. Mnoge građevine u
Sarajevu, građene za vrijeme
Austro-ugarske kao da su
preslikane iz ovog grada na
Dunavu, pa su Sarajevo zato i
zvali malim Bečom. I tramvaji
su nekako slični.
Nakon pet dana, eto mene nazad iz Beča. Autobus
krenu u 18.00. Za ne vjerovati, ali tako bi.
Izgleda, ovi u “Centrotransu” imaju neku svoju
šemu kako treba raditi. A i
drugi bi mogli. Na kraju,
meni su uvijek govorili da se
treba snaći i prepisati zadaću od boljeg od tebe.
Mugdim
GALIJAŠEVIĆ
33
ZANIMLJIVOSTI
Razgovor
sa Irfanom
Primjer poštovanja i privrženosti Centrotransu
Odakle tolika ljubav prema Centrotransu?
Kada je moj tata počeo da radi u Centrotransu, 2009. godine, ja sam dolazio sa njim na posao za vrijeme ljetnog raspusta te tako zavolio okruženje
u kojem on radi. Postepeno sam
upoznavao radnike koji rade na bazi,
te se počeo upoznavati sa načinom i
radom ovog Društva. Upoznao sam
i vozače koji su se jako ljubazno
ophodili prema meni, te me upoznali sa njihovim radnim zadacima. U
početku sam se vozio u vozilima koja
saobraćaju na prigradskim a potom
na međugradskim linijama. Bilo mi
je vrlo interesantano da upoznam njihov posao, jer ono čime se oni bave
je vrlo rizičan i težak posao koji nosi
mnoge odgovornosti. Svakodnevno
sam gledao i mog tatu kako radi sa
njima, svidjelo mi se kako funkcionišu
kao kolektiv, vrlo su složni, a ima tu i
mnogo šale i smijeha, što mi prija.
34
Koji je za tebe najupečatljiviji i nainteresantniji događaj u Centrotransu?
Prvi puta kada sam došao u Centrotrans, početkom raspusta 2009. godine, odlazio sam sa gospodinom
Ušanović Ramizom na stanicu te se
vozio autobusima i upoznavao vozače.
Najupečatljiviji događaj bio je vožnja
City busem kroz grad. To je bio jedan
od zanimljivih događaja u mom životu.
Koje je tvoje viđenje atmosfere i kolektiva u Centrotransu?
Lično posmatram zaposlenike u ovom
Društvu kao ljude koji se nalaze u
„većoj“ porodici te se brinu za nju.
Posebno me oduševljava odnos ljudi
te suradnja iz saobraćaja. Također bih
izdvojio fer i korektan odnos vozača
te njihovu naklonost prema putnicima
koju sam uočio tokom putovanja. Sve
ukupno doživljavam kao jednu veliku porodicu, koja nastoji zajedničkim
snagama i naporima da uvijek ide
naprijed. Tu se osjećam domaće i
ugodno mi je, pa rado svoje slobodno
vrijeme provodim ovdje.
Kako ljubav prema Centrotransu utiče
na tvoje razmišljanje u karijeri?
Razmišljam stalno o ovom poslu,
radu u službi putnika. Ipak je putnik najvažnija osoba u Centrotransu.
Moguće je da bih se u budućnosti
mogao baviti ovim poslom jer volim
rad sa ljudima. Volio bih raditi u Centrotransu.
Sa kojim tipom zaposlenika si se do
sada najčešće susretao?
Volim da provodim vrijeme sa svima.
Kada uđem na kapiju, prvo me ljubazno dočeka portir, sa kojim se prvo
pozdravim. Dalje nastavljam prema
saobraćaju, i tu uglavnom sve poznajem. Volim da posmatram pripremu
vozača za odlazak na liniju, preuzimanje putnog naloga, kontakt sa
saobraćajnim referentima i njihov odlazak na liniju. Sa njima sa vrlo često
i sam putovao i posmatrao ponašanje
prema putnicima i profesionalno
obavljanje posla.
Također bih izdvojio druženje sa direktorom Edinom Lončaričem i gosp.
Jelenom Visković, koji su me od mog
prvog dolaska ljubazno prihvatili. Tu
su naravno i ostali uposlenici koje ne
bih želio da izostavim, a uvijek me prijatno i prijateljski dočekuju.
Da li tvoj česti boravak u krugu Auto
baze utiče na aktivnosti u školi?
To vjerovatno svi očekuju, ali ja us-
pijem kvalitetno organizovati svoje
vrijeme, tako da poslije ispunjenih
školskih obaveza i učenja, ostavim
vrijeme za prijatelje, vožnju bicikla,
košarku, i ono meni najdraže, boravak u kompaniji Centrotrans Eurolines. Moram priznati da se osjećam
prihvaćeno u domaćinskoj atmosferi.
Postoji li nešto što bi promjenio u kompaniji?
Ne bih imao ništa promjeniti što se tiče
poslovanja kompanije. Ono što bih ja
uveo su nove atraktivne linije, prije svega mislim na sezonske prema Grčkoj,
Italiji i Španiji, jer skoro niti jedan od
domaćih konkurenata ne saobraća na
tim relacijama, a smatram da bi bile i
više nego isplative.
U zadnje vrijeme često smo kupovali
nove autobuse, što smatram odličnim
potezom, jer je ipak naš zadatak što
više unaprijediti linijski i vanlinijski
saobraćaj. Upošljavanje novih ljudi sigurno je jedan od priorieta, jer sve te autobuse neko treba voziti, kao i održavati.
Organizacija posla jako je dobro odrađena kao i svakodnevno
raspoređivanje ljudi.
Imaš li neku poruku ili prijedlog za zaposlenike Centrotransa?
Želio bih samo pohvaliti cjelokupan
rad zaposlenika kompanije, posebno
vozača sa kojima provodim najviše
vremena te im poručiti da samo nastave sa dobrim radom. Mislim da su svi
svjesni da je samo pošten i kvalitetan
rad, stalno praćenje tržišta i edukcija
zaposlenih garancija održanja kompanije Centrotrans a ujedno i radnog
mjesta svakog uposlenika. Također
bih se želio zahvaliti Upravi društva i
svima koji su učestvovali u organizaciji
jednog od najboljih izleta familije
Centrotrans,u nedjelju 19.juna 2011.
god.
Tekst : Smajić Aida
I
rfana Osmanovića gotovo da nije
potrebno posebno predstavljati. Sin
je rukovodioca MGS-a Osmanović
Jasmina i gotovo svakodnevno, svoje
slobodno vrijeme, provodi u Centrotransu, prisutan u radu saobraćajne
službe, vozača, osoblja autobuske
stanice kao i na oficijelnim edukacijama za operativno osoblje. Učenik
sedmog razreda Osnovne škole Isak
Samakovlija uspijeva da uskladi svoje
svakodnevne školske obaveze i zadaće
i da slobodno vrijeme rado provode u
krugu Auto baze Centrotrans. Dječak
koji na pitanje „Kako si?“ uvijek odgovara sa „Nikada bolje“, zrači pozitivnom energijom i entuzijazmom,
pa i ne čudi što je u našem kolektivu
rado viđen i prihvaćen. Mladalački
znatiželjan, ali istovremeno u svojim
zapažanjima i opservacijama izuzetno
ozbiljan, Irfan predstavlja veoma interesantnog sugovornika i osobu koja
imponuje inteligencijom a nadasve
neprikrivenim poštovanjem i ljubavi
prema Centrotransu, autobusima, ljudima koji čine ovaj kolektiv. Irfan sa
ponosom nosi bijelu urednu košulju
sa amblenom Centrotrans Eurolines a
nedeavno je od Hajre Karića dobio i
novu Centrotransovu kravatu koju je
ovaj negdje bio «zašnjirao». Od Ifrana bi vjerovatno i mnogi stariji mogli
naučiti kako se radi, poštuje i cijeni pa
i voli firma Centrotrans Eurolines.
Nadamo se da se čitaoce Info busa
zainteresovati ovaj razgovor sa Irfanom, sadašnjim i budućim Centrotransovcem.
Turnir Kick &
Fun 2011.
2. J.U. Zavod
za zbrinjavanje mentalno
invalidnih lica
„Drin“ Fojnica,
3. Udruženje
građana
za
pomoć licima
sa posebnim potrebama Šamac).
Na ovom prestižnom turniru rezultat je bio u „drugom planu“ . Mogu
istači da je naša ekipa igrajući „fair
play“, koristeći vrijeme za druženje
s ostalim ekipama i sticanje novih
poznanstava dostojno predstavljala i
prezentovala Centrotrans Eurolines.
Naša ekipa se našla u Grupi D sa
ekipama ASA Prevent, Volkswagen
i BBM Vareš. U prve dvije utakmice
tim Centrotrans Eurolinesa doživio
je dva poraza te je sa trećom ekipom ostvarena pobjeda što je naš
tim dovelo na treće mjesto u grupi.
ako postigneš nešto prije nego se
počneš osječati dobro u svojoj koži.
Voljeli ga ili mrzili, s ovim je pogodio u sridu . Bill Gates nedavno je održao govor u srednjoj školi o 11 stvari koje nisu i
neće naučiti u školi. Govorio je o
tome kako politički korektni učitelji
stvaraju generacije djece bez koncepta realnosti i kako ih taj koncept
vodi u neuspjeh u pravom svijetu.
Pravilo 1:
Život nije fer, navikni se na to.
Pravilo2:
Svijet
nije
briga
za
tvoje
samopoštovanje. Svijet te prihvaća
Pravilo 3:
Nećeš zarađivati $60,000 godišnje
čim izađeš iz srednje škole. Nećeš
biti potpredsjednik sa službenim
telefonom, sve dok to ne zaradiš .
Pravilo 4:
Ako misliš da ti je učitelj strog,
čekaj dok ne dobiješ šefa.
Pravilo5:
Pečenje hamburgera nije ti ispod
časti. Tvoji preci imali su drugu riječ
za pečenje hamburgera: zvali su to
prilikom.
Pravilo 6:
Ako pogriješiš, nisu tvoji roditelji
krivi, ne kukaj nad svojim greškama,
uči iz njih.
Pravilo 7:
Prije tvog rođenja, tvoji roditelji nisu
bili dosadni kao sada. Postali su
takvi zbog plaćanja tvojih računa,
čišćenja tvoje odjeće i služenja tebe
kako pričaš kako si cool. Stoga prije nego spasiš čumez od parazita,
Turnir je osvojila ekipa Euro-Asfalt
pobijedivši u finalu turnira ekipu
Stanić Group dok je treće mjesto zauzela ekipa Volkswagen. Domaćin se
izuzetno potrudio da ekipe učesnice
lijepo ugosti, te se nadamo da će se
ovakvi turniri i dalje igrati i da ćemo i
na ovaj način biti u stanju pomagati
druge.
Za ekipu Centrotrans Eurolines nastupali su: (c) Ilijas Jusić „Dundo“,
Saudin Parić, Smailhodžić Hajrudin,
Opardija Esmir, Adnan Šerak , Alen
Tatlić i Hodžić Muhidin.
pokušaj složiti ormar u svojoj vlastitoj
sobi.
Pravilo 8:
Tvoja škola ima način za rješavanje i
pobjednika i gubitnika, život nema. U
nekim školama ukinuli su negativne
ocjene i dajući ti bezbroj prilika da
daš pravi odgovor. Ovo nema nikakve sličnosti sa stvarnim životom.
Pravilo 9:
Život nije podijeljen u semestre.
Nema slobodnog ljeta i vrlo malo
zaposlenika je zainteresirano da ti
pomogne da nađeš sebe. To čini u
svoje slobodno vrijeme.
Pravilo 10:
Televizija nije pravi život. U pravom
životu ljudi moraju napustiti kafić i
otići na posao.
Pravilo11:
Budi ljubazan prema štreberima.
Velike su šanse da ćeš raditi za jednog.
AKO OVO MOŽEŠ PROČITATI,
ZAHVALI SVOM UČITELJU.
Tekst : Šerak Adnan
D
ana 04.06.2011. godine održan je šesti humanitarni turnir u malom nogometu Kick &
Fun 2011. Turnir je odigran na
terenima „Peny“ – Nedžarići u organizaciji Delegation der deutschen
Wirtschaft in BiH/Predstavništvo
njemačke privredne komore u BiH i
Verein Förderung der deutsch-bosnissch-herzegowinischen Wirtschaftsbeziehungen/Udruženje za unapređenje
njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa.
U prijateljskoj atmosferi učestvovalo
je 17 ekipa među kojima se našla i
malonogometna ekipa Centrotrans
Eurolines-a. Obzirom da je turnir humanitarnog karaktera (novčane nagrade za prvo, drugo i treće mjesto
su poklonjene za slijedeće tri organizacije:
1. Fondacija Hastor Sarajevo za obrazovanje djece i studenata,
35
Vidimo se ponovo u junu 2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
5 366 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content