close

Enter

Log in using OpenID

57 godina 57 godina djelovanja

embedDownload
Rano otkrivaje
raka dojke, metoda
probira
Dobri rezultati
cijepljenja protiv
HPV-a
Ljekarništvo u
franjevačkim
samostanima
provincije sv. Ćirila i
Metoda X
Popis putnika autobusi za Poreč
1956-2013.
1956-2013.
57 godina 57
godina
djelovanja
GODINA XVII – BROJ 68
OŽUJAK 2014
STRUČNO INFORMATIVNI ČASOPIS ISSN 0350-5715
Naši putevi vode do zdravlja
FARMACEUTSKI
TEHNIČAR
STRUČNO INFORMATIVNI ČASOPIS FARMACEUTSKIH TEHNIČARA HRVATSKE
Ožujak 2014
1
Nakladnik
Predsjednik HDFT-a
v.d. glavne i odgovorne urednice
HRVATSKO DRUŠTVO
FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
Zagreb, Capraška 1
e. pošta: [email protected]
OIB 83131423239
Marija Žužak
e. pošta: [email protected]
099/2285905
Sanja Schiller
e. pošta: [email protected]
091/7207993
Uređivački odbor
Vesna Anić
Danijela Božić
Miroslav Čizmić
Svjetlana Jakovac
Mirjana Lukavski
Daniela Polić
Jelena Poturica
Nada Vraneković
Adresa uredništva
Zagreb, Capraška 1
IBAN HR3423600001101240952
s naznakom za "Tehničar"
e. pošta: [email protected]
Lektorica
Tehnička urednica
Tisak
Mira Jelić, prof.
Gordana Vinter, Sveučilišna tiskara
Sveučilišna tiskara d.o.o. Zagreb
Trg m. Tita 14
Ovaj broj je tiskan u 1500 primjeraka
Ljekarnička posuda oblika vrča s kljunom i poklopcem (chevrette), fajansa, natpis:
Syrupus Mirthynum, XVII-XVIII. stoljeće.
slika s naslovnice preuzeta iz knjige „Ljekarništvo na tlu Hrvatske", prof. dr. Vladimira Grdinića
2
Najveće blago jedne nacije su djeca.
Sve što uložimo u njih vratit
će se mnogostruko.
3
4
UVODNIK
Poštovane kolegice i kolege, poštovani čitatelji!
P re d v a m a j e p r v i
ovogodišnji broj časopisa. Nakon najljepših
blagdana i zime užurbano nastavljamo s
radom - prvenstveno s pripremama za
nadolazeći VII. sabor.
Imamo divnu novogodišnju vijest
za naše društvo. Nakon dugogodišnjeg
napora i rada svih tijela društva, na čelu
s predsjednicom, ostvario nam se dugo
sanjani san - Grad Zagreb dodijelio nam
je prostor na uporabu. Taj prostor moramo prvo urediti za svoje potrebe i dobiti
dozvole za te radove, te ćemo ga nakon
toga moći koristiti za rad Izvršnog odbora, Uređivačkog odbora, pripremu 60.
obljetnice djelovanja i manje sastanke.
Naša adresa ostaje Capraška 1 (prostor
tvrtke „Medika" d.d. Zagreb), u kojem
smo od 1968. - jer dobiveni prostor je u
najmu četiri godine, a ne u vlasništvu.
Mnogo je vijesti iz područja zdravstva, o kojima ćemo vas ukratko obavijestiti.
Na adresu uredništva časopisa
dolaze obavijesti o tim događanjima, na
kojima nastojimo biti prisutni. Održani
su 7. dani mimoze i Nacionalni dan borbe
protiv raka vrata maternice.
U KBC-u Zagreb održan je svečani
skup uz dvodnevni simpozij u povodu
obilježavanja značajnih godišnjica
transplantacije organa i tkiva. Možemo
biti ponosni da je naša mala zemlja od
4,500.000 stanovnika (jedan veći grad), vodeća u
svijetu po broju darivatelja organa te najuspješnija članica Eurotransplanta. Prvi smo u svijetu po
broju transplantacije bubrega i jetre te na
drugom mjestu po broju transplantacije
srca. U 2012. godini Hrvatska je proglašena regionalnim centrom za jugoistočnu
Europu u području transplantacijske
medicine.
Uskoro stupa na snagu novi Zakon
o udrugama i Zakon o financiranju neprofitnih udruga koji su u saborskoj proceduri. Tim zakonom sve udruge svrstane
su u istu zakonsku grupu, što po našem
mišljenju nije u redu. Hrvatsko društvo
farmaceutskih tehničara pripada grupi
stručnih neprofitabilnih udruga, čiji je
cilj da svojim djelovanjem pridonese razvoju farmaceutske i zdravstvene struke
te edukaciji članova. Rad u društvu je
dobrovoljan i nema zaposlenih djelatnika. Svrstavanje u isti „koš" s onima koji
dobivaju novac za rad ili ga ostvaruju,
nama - koji smo volonteri - znatno će
otežati rad.
Obratite pažnju na obavijesti vezane
uz stručni skup. Objavljujemo imena delegata za Skupštinu po podružnicama te
popis putnika i vrijeme kretanja autobusa
u Poreč.
Vidimo se u Poreču!
Sanja Schiller,
v.d. glavne urednice
5
6
RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE,
rizik razvoja raka dojke tijekom života kod žena iznosi 12,3%, to jest 1 od 8 žena
će tijekom života oboljeti od raka dojke. Iako je incidencija raka dojke u po- rastu i
u svijetu i u nas, u svijetu se bilježi smanjenje smrtnosti, dok je u Hrvatskoj ona,
nažalost, još u porastu. Programi probira provode se kod žena bez znakova i
simptoma bolesti, kako bi se rak dojke otkrio što je ranije moguće. Elementi
programa probira ovise o osobnoj i obiteljskoj anamnezi, svijesti o zdravlju dojki
(svaka žena bi trebala biti dobro upoznana s teksturom svojih dojki kako bi
prilikom samopregleda mogla uočiti određene promjene), fizikalnom pregledu,
procjeni rizika, mamografiji kao programu probira i u određenim slučajevima o
magnetskoj rezonanci (MR) dojki. Dijagnostička obrada razlikuje se od programa
probira jer evaluira određeni problem (palpabilnu tvorbu ili iscjedak iz bradavice).
Iako određeni preliminarni dokazi ukazuju da bi ultrazvuk (UZV) dojki mogao
biti koristan kao dodatak mamografiji pri probiru kod visokorizičnih žena s gustim
žljezdanim tkivom u dojkama, u ovom trenutku ipak se ne preporučuje njegova
rutinska uporaba kao testa programa probira. Međutim, on se primjenjuje u
dijagnostičkoj obradi kod žena sa sumnjivim ili nejasnim nalazom mamografije.
M
E
T
O
D
E
P
R
O
B
I
R
A
T
.
S
i
l
o
v
s
k
i
*
DOBRI REZULTATI
CIJEPLJENJA
PROTIV HPV-
P
ro
sj
eč
ni
aje za javnost tvrtke Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Rezultati praćenja nacionalnog programa cijepljenja protiv humanog
papiloma virusa (HPV) u Australiji, objavljeni u British Medical Journalu
(BMJ), potvrdili su značajna smanjenja učestalosti genitalnih bradavica kod
P žena i muškaraca te gotovo potpuni nestanak genitalnih bradavica u
mladih
rcijepljenih žena nakon šest godina uspješne nacionalne kampanje cijepljenja
i
protiv HPV-a.
o
p
ć
e
n
LJEKARNIŠTVO U FRANJEVAČKIM
SAMOSTANIMA PROVINCIJE
SVETIH ĆIRILA I METODA - X.
B. Tomašić *
UVOD
Na red je došao samostan u pitomom zagorskom kraju Mariji Gorici kraj Brdovca
(Zaprešić), od kojega je ostala samo crkva.
U zapadnom dijelu Lijepe Naše samostani nekadašnje provincije Hrvatsko
Kranjske Sv. Križa koje još treba predstaviti su Trsat, Karlovac i Samobor, a kako je
njihova građa velika zahtijeva i više vremena za pripremu.
Kako se u prošlom i ovom broju časopisa objavljuju materijali o VII. saboru,
nisam predao tekst za prošli broj s obzirom na „volumen" za tisak. U ovom broju
pripremio sam materijale o samostanu kojeg više nema - Brdovec. Taj samostan i
njegovu djelatnost upoznat ćemo prvenstveno na osnovi pisanih radova p. P. V.
Cvekana, ali i nekih drugih autora.
B. T.
FRANJEVCI U BRDOVCU
ili
SVETA MARIJA GORICA
Conventus Brdovicensis 1517. - 1786
POVIJESNE CRTICE
Među hrvatskim samostanima Hrvatsko-Kranjske provincije Svetoga Križa sa
sjedištem u Ljubljani nalazio se od svoga početka 1527. (samostan građen od 1517.
do 1527.) i samostan pod nazivom Brdovec ili (Sveta) Marija Gorica. Car Josip II.
dokinuo je samostan 1786. godine - bez obzira na to što je taj samostan više od 270
godina postojao i što su se u crkvi tog starog samostana, a sada župnoj, nalazile vrlo
vrijedne kulturne vrijednosti skupljene i očuvane nastojanjem i brigom braće svetoga
oca Franje Asiškoga.
Osnivanjem 1900. godine provincije svetih Ćirila i Metodija, samostan Brdovec,
Marija Gorica, ulazi u sastav novoosnovane provincije. Mišljenja sam da je potrebito
*
Božidar Tomašić, farmaceutski tehničar
11
napisati najosnovnije povijesno-kulturne podatke o tome nekadašnjem samostanu.
Današnji naraštaji trebaju znati kako su u Brdovcu, Mariji Gorici kao i u Svetom Lenartu na Kotarima (FT 66 str. 27-37), Jastrebarskom (FT 65 str. 29-42), Klanjcu (FT
64 str. 31-44), o kojima sam već pisao, te na Trsatu, Karlovcu, Samoboru franjevci bili
stoljećima djelatnici kulturno-povijesne baštine na čast i korist lijepe naše Hrvatske
domovine! 1
ZEMLJOPISNI POLOŽAJ
Tri nekada značajne željezničke pruge omeđuju zapadni dio Hrvatskog zagorja od
Zaprešića do Harmice s južne strane, od Zaprešića do Velikog Trgovišća s istočne strane,
od Harmice do Klanjca sa zapadne strane, i od Velikog Trgovišta do Klanjca sa sjeverne
strane. Isto bregovito područje omeđuju i tri rijeke: Sava s južne, Krapina s istočne i Sutla
sa zapadne strane. Od Zaprešića na cesti prema Dobovi smještena su naselja: Brdovec,
Savski Marof, Laduč i Harmica. U istom pravcu nalaze se i tri vlastelinska dvorca,
okružena starim parkovima, i to: Lužnica s četiri cilindrične kule grofa Raucha, a sada
časnih sestara milosrdnica, građena u 18. stoljeću; Januševac, generala Vrkljana, građen
tridesetih godina prošlog stoljeća; Jelačić-Vranyczanyjev Laduč, građen u 19. stoljeću.
Između Januševca i Laduča nalazi se i lijepa kapelica sv. Leonarda, u kojoj su pokopana
dva posljednja Jelačića iz Laduča - Stjepan i njegov sin Rikard.
Poslije dvorca Januševca sa sjeverne strane ceste prema Laduču ide cesta kroz
šumu preko sela Trstenika do Gorice, koja je smještena na maloj uzvisini, gdje se
ističe masivni toranj crkve Blažene Djevice Marije od Pohođenja. Od Zagreba preko
Zaprešića i Januševca do Marije Gorice vodi asfaltna cesta. Malo daljim putem može
se doći preko Pušće ili preko Harmice i naselja Kraj Dolnji. Može se u Mariju Goricu
doći i iz Klanjca.2
POVIJESNI ROĐENDAN MARIJE GORICE
Godine 1325. papa Ivan XXII. franjevcima povjerava namjesto dominikancima
područje Bosne, gdje general franjevačkog reda Gerard Odonis osobno 1339. službeno
dovodi franjevce u Bosnu i upravu povjerava prvom bosanskom vikaru Peregrinu Saksoncu. Pod naslovom Vikarija Bosna franjevački red kroz stotinu godina osniva svoje
samostanske kuće - ne samo u Bosni nego i preko Save i Dunava po Srijemu i Ugarskoj, a
jednako i preko rijeke Zrmanje i Une i područja Like, Krbave, Knina, Bihaća sve do
Kostajnice i Siska. Njihovo djelovanje zastaje nadiranjem turske sile s istoka (o tome
sam pisao u časopisu broj 66. str. 28), a posebno padom Bosne 1463. godine.3
1
2
3
12
P. Cvekan 1994., 4 P.
Cvekan, 1994., 6 P. Cvekan
1994., 9
Kada su 1517. godine zbog turskog proganjanja morali napustiti Bosnu, prešli su
Savu i došli u Hrvatsku dopuštenjem plemića Silaja, gospodara na Susedgradu nastanili su se na njegov posjed u zagrebačkoj biskupiji: u Brdovcu. On im je patronatskim
pravom dao župu Brdovec na njegovom brdovačkom imanju, da ondje dušobrižnički
djeluju kao upravitelji župe, jer tada župa u Brdovcu nije imala župnika.4
Prvi franjevački samostan Bosne Hrvatske, kasnije zvane Hrvatsko Kranjska
provincija Svetoga Križa sa sjedištem u Ljubljani, bilježi se: Conventus Berdovicensis Samostan u Brdovcu, jer je ustanovljen u župi Brdovac. Područje izvornog Brdovca
pripadalo je plemićima kaštela Susedgrada na brijegu današnjeg naselja Podsuseda,
gdje su ruševine danas već slabo vidljive, a posjednik kaštela Susedgrada Petar Silaj
ili Selul sagradi franjevcima samostan, najkasnije do 1527 godine. Kad su provale i
osvajanja Turaka rasla pa im je samostan u Brdovcu postao premalen, hrvatske plemenitaške obitelji sagradili su i druge samostane u tom dijelu Hrvatske, i to: Klanjec,
Samobor, Sveti Lenart na Kotarima među šumama, Jaska i Karlovac.
Najtočniji odgovor o utemeljenju i građenju franjevačkog samostana u Mariji
Gorici sadržan je u izvornoj darovnici utemeljitelja spomenutog samostana, a sačuvana je u potvrdi kralja Ferdinanda I., izdanoj na zahtjev franjevaca 21. studenog 1535.
godine koja završava5 ..."Dano u našem kaštelu Susedgradu u ponedeljak u osmini
presvetoga Kristova tijela (17. lipanj) 1527. godine spasenja." 6
Naziv »Sveta Gorica« za ovaj brežuljak pismeno je potvrđen 1565., kad se među
pobunjenim Tahyjevim kmetovima spominje Ilija Gregorić iz Svete Gorice, a franjevci
su na tome brežuljku već 38 godina.7
Kako su građeni crkva i samostan najbolje je opisao prof. Ladislav Šaban u svom
tekstu pod naslovom "Kako su gradili crkvu i orgulje u Mariji Gorici i štošta oko toga", a
objavljen je u časopisu Kaj, časopis za kulturu i prosvjetu god. V. broj 3-4. 8, tekst
koji obrađuje L. Šaban iz 1616. pisan je hrvatskim jezikom.
DJELOVANJE FRANJEVACA NA MARIJI GORICI
Povijest franjevačkog reda svjedoči da su prva Franjina braća - malobraćani bili nesvećenici, kojima je papa Inocent III. dopustio propovijedati i nositi kleričku
tonzuru. Vrlo brzo, franjevački je red postao kleričkim redom, to jest veći dio braće
bili su svećenici. Ta činjenica je redu značila izvjesnu prednost u djelovanju braće, ali i
velike neprilike u obavljanju svećeničkog poslanja. Odnosi mjesnih biskupa opisani su
u prethodnim nastavcima kao i intervencija pape Inocenta IV.
4
5
P. Cvekan, 1994., 63
Dokument o osnutku franjevačkog samostana u Svetoj Gorici ne donosim u cijelosti radi op-
sežnosti.
6
7
8
P. Cvekan, 1994., 14 E.
Hoško, 1994., 19 P. Cvekan,
1994., 20
13
Čime su se sve bavili i kako su živjeli franjevci u brdovečkom samostanu, nije
ostalo previše zapisano. Nije zapisano niti da je graditelj samostana ostavio novac ili
neka druga dobra za njihovo uzdržavanje.
Tako je u izvještaju provincijala iz 1767. Zapisano: ... »Samostan je živio od milostinja, jer se u njemu ne nalazi nikakva milostinja od utemeljitelja naznačena, nije
dobio nikakva dobra bilo pokretna, bilo nepokretna...«
Tijekom vremena različiti su dobročinitelji za njih ostavili sredstva i nepokretna
dobra koja su franjevcima omogućavala skroman život, a oni su za uzvrat služili svete
mise (na temelju primljenih pomoći 640 misa godišnje). Samostan je bio brojan i u
njemu je živjelo do 19 redovnika, a od ovih do 15 svećenika i ostalo braća pomoćnici.
SAMOSTANSKA KNJIŽNICA
U vrijeme prosvjetiteljstva car Josip II., sin Marije Terezije, miješao se u upravu
Crkve i izdavao odredbe, kojima je uništio redovničko školstvo, uveo svjetovni duh u
samostanske kuće, uzrokovao uništenje vrijednih knjiga iz dokinutih samostana, a
sve to u želji da prisili župnike za primanje kapelana i da velike župe razdijeli u više
manjih. Dosljedno, odredio je da biskupi na području njegove carevine ispitaju pojedine
župe, koliko imaju područnih sela i sva ona sela, koja su udaljenija od središta župe
više od jednoga sata, trebaju tako rasporediti da nastaju nove župe.
Nema nigdje zapisano da su se franjevci u Brdovcu bavili školstvom.
Radi osnivanja novih župa franjevački samostan u Mariji Gorici je dokinut. Samostanska braća zatečena u samostanu 1786. dobili su neku vrstu penzije u novcu svakog
mjeseca ili čak i godišnje. Sav pokretni inventar mogli su otuđiti i uzeti. Uz crkvu su
morali ostaviti najpotrebnije stvari za obnašanje liturgijskih dužnosti. Provincijska
uprava je odredila, u koji samostan mogu odnijeti pojedine stvari. Popis je morao biti
pismeno označen i čuvao se u Provincijskom arhivu. Pater Paškal Cvekan navodi da za
Mariju Goricu nije ustanovio, što je u koji samostan Ljubljanske provincije poslano. 9
U SLUŽBI MEDICINE
Jesu li franjevci, a poglavito braća pomoćnici u Mariji Gorici obnašali službu
ranarnika i ljekarnika - o tome zapisa nema, ali prema zapisima u Samoboru, Klanjcu i
Svetom Lenartu na Kotarima, kao pravilima reda i velikog broja braće, najvjerojatnije
je tako bilo. Kako su sela, oko Marije Gorice, u to doba, dosta daleko od većih naselja
pa i od župe u Brdovcu, pretpostavlja se da su pomagali i stanovništvu. 10
Tome u prilog ide i popis braće iz 1761. godine, iz kojeg je vidljivo da u samostanu
živi 13 franjevaca svećenika i petero braće pomoćnika laika. Među braćom pomoćni9
10
14
. P. Cvekan, 1994., 73
. P. Cvekan, 1994., 65
cima navodi fra. Panthaleon Dellera, za kojeg se pouzdano zna da je bio ranarnik jer
je tu službu nakon odlaska iz Brdovca obnašao u Klanjcu i Samoboru. 11
Zapisano je, da je 28. listopada 1789. upravu župe preuzeo o. Makedonije Gabrić,
gvardijan u Mariji Gorici, inače u cijeloj okolici poznat kao liječnik, to jest ranarnik i
ljekarnik.
U brdovačkom samostanu još su živjela i umrla braća ranarnici:
fra L e o p o 1 d H u f f s c h m i e d,
fra P r o t a z i j e H u e b e r,
fra A r z e n i j e H o s s.12
LITERATURA
Barle J. 1907., Ranarnici i ljekarnici iz franjevačkog reda, separat iz "Liječničkog
vjesnika", Zagreb
Cvekan P., 1994., Samostan Gorica - Brdovec
IZVORI
Arhivska građa iz ostavštine p. Paškala Cvekana
Šematizam hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1992.
Hoško F. E., Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj
Cvitanović Đ., Zagrebački graditelji grade u Mariji Gorici, Zagreb, 1984,
Cvitanović Đ., Župna crkva sv. Marije od pohoda u Mariji Gorici. Nekad franjevački
samostan i Gospino proštenište, »Kaj« godina XXV, Zagreb 1992. br. 3
Horvat. A., Barok u kontinentalnoj Hrvatskoj, Zagreb 1982.
Mandić D., Franjevačka Bosna, Rim, 1968.,
Šaban L., Kako su gradili crkvu i orgulje u Mariji Gorici i štošta oko toga, Kaj, časopis
za kulturu i prosvjetu god. V. broj 3-4
Monografije samostana, autor p. Paškal V. Cvekan:
Franjevci u Karlovcu, Karlovac 1979.
Franjevački samostan u Klanjcu, Klanjec 1983.,
Franjevci u Samoboru
Franjevci svetog Lenarta na Kotarima, Virovitica 1995.
11
12
. P. Cvekan, 1994., 74
. J. Barle, 1907., 7
15
MAST
Njega koja diše
Bepanthen® mast odlikuju:
dvostruko djelovanje: zaštita
i zacjeljivanje;
dokazana sigurnost: ne sadržava
bojila, mirise i konzervanse;
dvostruka uporaba: za guzu
dojenèeta i njegu bradavica dojilja.
16
Samo za zdravstvene djelatnike
R.AA.CC.11.2013.0139
BOROVNICA
(Vaccinium myrtillus)
Borovnica je grmolika biljka
iz porodice vrijesova, pradomovi- na joj
je Sjeverna Amerika. Raste u
crnogoričnim i bjelogoričnim
šumama, vrištinama i gustišu
planinskog područja. To je nizak vrlo
razgranat grm s okrugla- sto-jajastim
nazubljenim tankim listovima.
Cvjetovi su svijetloru- žičasti, a
razvijaju se pojedinačno iz lisnih
pazušaca iz kojih nastaje sočna
plavocrna boba.
18
IZ RADA DRUŠTVA
MAGISTRALNI PRIPRAVCI - POGLED U BUDUĆNOST
SUDJELOVANJE NA MINI SIMPOZIJU
U Hotelu Dubrovnik u Zagrebu 18. prosinca 2013. održan je stručni mini-simpozij "Magistralni pripravci - pogled u budućnost" u organizaciji tvrtke Kemig i
partnerskih zdravstvenih ustanova: Ljekarne Bjelovar, ZU Farmacia, Ljekarne Salus i
Ljekarne Švaljek.
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara primilo je poziv i među 200 sudionika,
liječnika, farmaceuta i tehničara bile su naše predstavnice Vesna Anić i Marija Žužak.
S osobitim zanimanjem pratili smo ovu tematiku, s obzirom na suvremenije magistralne recepture, ali i intenzivne promjene u regulativi ljekarničke djelatnosti diljem
zemalja EU u pogledu izrade magistralnih pripravaka. Odlična predavanja održali su
iskusni stručnjaci na području dermatovenerologije i ginekologije.
Prof. dr. sc. Andrija Stanimirović, dr. med. spec. dermatovenerolog: „Iskustvo u propisivanju magistralnih pripravaka u općoj dermatovenerologiji".
Podsjetio nas je da su magistralni pripravci imali značajno mjesto u liječenju
bolesti kože tijekom 19.st. i do 70-ih godina 20. st., kada ih potiskuju gotovi pripravci s
kortikosteroidima. Spominje iskustvo primjene Propranolola 1% u Belobazi za liječe- nje
hemangioma. Doprinos znanstvenika Oskara LASSARA (1849.-1907.) u liječenju
lupusa fototerapijom, te recepture Paste Lassar za liječenje piodermije.
Jan MIKULICH Radecki (1850.-1905.) napravio je recepturu za mast sa srebrnim
nitratom i peruvianskim balzamom koja je imala široku primjenu u liječenju ragada,
fisura, perianalnog svrbeža i svraba kod djece. Nabraja brojne recepture koje su vrlo
djelotvorne, a napuštene su jer ih liječnici ne propisuju, iako nisu dobile adekvatnu
zamjenu u gotovim pripravcima; za liječenje psorijaze vlasišta i seboroičnog dermatitisa - 5% salicilna kiselina u jednakim dijelovima maslinovog i ricinusovog ulja;
ili salicilna kiselina i rezorcin uz dodatak sumpora u glicerolu. Za liječenje gljivica
na noktima postojala je vrlo učinkovita mast s klotrimazolom i ureom u vazelinu i
lanolinu, za sprečavanje gljivičnih infekcija stopala zbog prekomjernog znojenja nogu
imali smo djelotvoran tekući puder s urotropinom i još mnoge druge recepture.
Prof. dr. sc. Aleksandra Basta Juzbašić, dr. med. spec. dermatovenerologinja:
„Magistralni pripravci u korektivnoj dermatologiji".
Govori o primjeni otopina, kupki i obloga u liječenju bolesnih stanja npr. Acnevulgaris, od kojih pati 80% mladeži u pubertetu, a lokalno se liječe primjenom otopine salicilne kiseline i rezorcina u 40% alkoholu. Zatim pripravci pod zajedničkim
nazivom REDUCENTIA za liječenje kroničnih upalnih procesa jer uzimaju kisik iz
kože (sumpor i amonijev sulfogirodalat u jednakim dijelovima pomiješani sa cinkovom
pastom). Pokazuje nam različite manifestacije bolesti kože pod nazivom ROSACEA
19
koja je multifaktorna bolest, a izazivaju je toplina, hladnoća, grinje, bakterije. Liječi se
kombinacijom sumpora i amonijevog sulfogirodalata u pasti ili miksturi, Metronidazolom u Belobazi, Geomicinom u Jekovitolu ili otopinama Eritromicina i Tetraciklina.
Od seboroičnog dermatitisa boluje 2-5% stanovništva, a vrlo su djelotvorni pripravci
salicilne i borne kiseline u ricinusovom i maslinovom ulju. U liječenju piodermija
djelotvorna je crvena pasta Lassar, a kod atopijskog dermatitisa potreban je izniman
oprez u primjeni kortikosteroida i zato odlično pomaže pasta kalcijevog glukonata i
cinkovog oksida u maslinovom ulju.
Dr. med. Aleksandar Jukić, spec. ginekolog: „Magistralni pripravci u ginekološkim indikacijama".
Još uvijek vrlo primjenjiv za liječenje CANDIDIAZE kod dijabetičara je posip
izrađen od 10% borne kiseline u talku, a kod CLAMIDIE, UREOPLASME i MICOPLASME vrlo su djelotvorne mješavine eteričnog ulja (200 - 300 mg) u baznom
ulju; čajevac primijenjen tijekom 20 dana ili timijan 3 x na dan tijekom 15 dana. Kod
herpesa: čajevac, klinčičevac i kantarion tijekom 2 dana. Nakon operativnih zahvata
preporučuje se upotreba vagitorija od kantariona i nevena, 2 x na dan tijekom 10 -20
dana. Kod hemoroida balzam s kantarionom, nevenom, čempresom i eukaliptusom.
Anita Galić, mag. pharm., univ. mag.: „Trendovi i EU izazovi u izradi magistralnih pripravaka".
Magistralni pripravci su kroz dugu povijest integralni dio ljekarništva i medicinsko-liječničke prakse. Zbog pojave novih lijekova u ograničenim farmaceutskim
oblicima, u liječenju vrlo rijetkih bolesti, te zbog potrebe za pedijatrijskim dozama
lijekova ili boljih i novijih terapijskih opcija za pacijente, javlja se potreba za učestalijom
izradom magistralnih pripravaka, a time i područje rada za farmaceutskog tehničara.
Predavanja stručnih predavača potvrđuju kako prilike za razvoj ovog područja u
hrvatskom magistralnom ljekarništvu ima, samo je potrebno ulagati u razvoj novih
primjenjivijih znanja i vještina, uz istodobnu stručnu prilagodbu regulativama na način
koji štiti ljekarnike.
Andrea Košćec, mag. pharm.: „Inovativni pristup magistralnim pripravcima".
U svom izlaganju istaknula je važnost provjere kakvoće, način primjene i edukaciju stručnih timova.
Okruglom stolu, održanom nakon predavanja, prisustvovali su brojni vodeći
zdravstveni stručnjaci, koji su izmijenili svoje dojmove i iskustva o problematici i
budućnosti magistralnih pripravaka u Hrvatskoj: prof. dr. sc. Aleksandra Basta
Juzbašić, dr. med., spec. derm., dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm., Tihana
Govorčinović, mag. pharm., Aleksandar Jukić, dr. med., spec. gin., Maja Ljubić
Bernašek, mag. pharm., spec., mr. sc. Elizabeta Marok Grilec, mag. pharm., spec.,
Mate Portolan, mag. pharm., dr. sc. Asja Smolčić Bubalo, mag. pharm., spec., prof.
dr. sc. Andrija Stanimirović, dr. med. spec. derm., mr. sc. Verona Sučić, mag. pharm.,
spec., mr. sc. Ina Topić, mag. pharm.
Marija Žužak
20
EUROPSKI TJEDAN PREVENCIJE RAKA VRATA MATERNICE
7. HRVATSKI DAN MIMOZA
U povodu obilježavanja Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice, 7.
hrvatskog Dana mimoza i Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice, pod
pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, 15. siječnja 2014. održana je konferencija za
tisak u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kao predstavnik
HDFT-a konferenciji je prisustvovala Sanja Schiller.
U radu konferencije sudjelovale su:
dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med., ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo
prof. dr. sc. Vesna Košec, dr. med., predsjednica Udruge Zdrav(k)a
prof. dr. sc. Mirna Šitum, dr. med., predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog
društva HLZ-a
Dubravka Pezelj Duliba, dr. med., magistra javnog zdravstva, pomoćnica ravnatelja HZZO-a
Ljubica Đukanović, mag. iur., pomoćnica ministra zdravlja
Konferencija je održana
s ciljem da se upozna i senzibilizira javnost o značenju
cijepljenja u svrhu prevencije
raznih bolesti, naročito raka vrata
maternice, kao i redovito odlaženje
žena na ginekološke preglede i
odaziv na preglede koje upućuju
Zavodi za javno zdravstvo.
Prema Europskom zdravstvenom potrošačkom indeksu (engl.
Euro Health Consumer
Slijeva nadesno V. Košec, M. Šitum, T. Poljičanin,
Indeks, EHCI) kojim se ocjeLj. Đukanović, D. Pezelj Duliba
njuje učinkovitost i kvaliteta
europskih zdravstvenih sustava, Hrvatska je u 2013. godini od ukupno 35 zemalja svrstana u skupinu od 8 zemalja
koje nisu uvele nacionalni program cijepljenja protiv HPV-a.
Osim cijepljenja protiv HPV-a prevencija obuhvaća i druge indikatore: cijepljenje
novorođenčadi 5-valentnim cjepivom (protiv difterije, tetanusa, hripavca, poliomijelitisa i
hemofilusa tipa B), učestalost povišenog krvnog tlaka, prevenciju pušenja, konzumaciju
alkohola, tjelesnu aktivnost, učestalog neotkrivenog dijabetesa te konzumaciju šećera. Prema ukupnoj procjeni učinkovitosti i kvaliteti zdravstvenog sustava za 2013. godinu, prema
EHCI indeksu zauzela je 19. mjesto, što je pad u usporedbi sa 17. mjestom u 2012. godini.
U Hrvatskoj se svaki dan otkrije jedna žena s rakom vrata maternice, a svaki treći,
jedna žena umre od te bolesti. Nažalost, kod nas još ne postoji organizirano cijepljenja
21
protiv humanog papiloma virusa (HPV-a), koji je uzročnik te
bolesti. Infekcija HPV-om je
najproširenija virusno spolno
prenosiva bolest, te je prevencija cijepljenjem u ranoj mladosti od izuzetne važnosti. U
Zagrebu je nabavljeno cjepivo
za djevojčice, provedena je edukacija za roditelje, no odaziv
nije zadovoljavajući. Cijepljenje
se provodi u tri navrata. Mogu
se cijepiti i žene u kasnijoj dobi
ako nisu prethodno zaražene
7. hrvatski dan mimoza
virusom.
Na konferenciji su se osvrnuli na dobivene dobre rezultate u Australiji, gdje je
provedeno obavezno cijepljenje četveročlanim cjepivom protiv HPV-a.
Na inicijativu Hrvatske lige protiv raka i udruge Zdravka, Hrvatski sabor prepoznavši važnost edukacije, cijepljenja i probir dobre prevencije raka vrata maternice,
proglasio je treću subotu u siječnju Danom mimoza - Nacionalnim danom borbe
protiv raka vrata maternice.
Ove godine održavali su se 7. dani mimoza 18. siječnja na zagrebačkom „Cvjetnom trgu", te mnogim trgovima diljem gradova Hrvatske.
Glavne poruke javnozdravstvene akcije „Budi Zdrav(k)a":
Edukacija - Naučite sve što možete, pitajte liječnika!
Cijepljenje - Zaštitite se od bolesti koje uzrokuje HPV
Probir - Čuvajte svoje zdravlje i redovito napravite PAPA test!
Sanja Schiller
22
IZVJEŠĆE SA SASTANKA U AGENCIJI STRUKOVNOG
OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH (ASOO)
Nakon provedene akcije UPITNIK o potrebi prekvalifikacije za zvanje farmaceutski tehničar u razdoblju između 26. 6. 2013. i 30. 11. 2013., zamolili smo termin
za susret naših predstavnika s predstavnicima Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih.
Dobili smo odgovor od pomoćnika ravnatelja za razvoj obrazovanja odraslih
Mile Živčića i ostvarili susret 11. prosinca 2013.
Sastanku su prisustvovali: Mile Živčić, Mario Vučić, Anne Marie Popović, Zejneba Mikulić i Marija Žužak.
Donijeli smo obrađene rezultate upitnika koji izgledaju ovako:
U obradi podataka za usporedbu koristili smo podatke iz Ljetopisa 2012. HZJZ na
dan 31. 12. 2012. www.hzjz.hr/publikacije/00-2012 (1.12. 2013.)
Kriteriji za prikupljanje i obradu: stručna sprema, mjesto zaposlenja, OIB i potpis
kao potvrda podrške.
Ukupno je prikupljeno 1258 potpisa iz 286 ljekarni (uključujući ZU, privatne
ljekarne i bolničke ljekarne), ili 54 % od ukupnog broja ljekarni u RH.
Akciju podržava 729 farmaceutskih tehničara, ili 39,28 % od ukupno zaposlenih
u RH (1856 farmaceutskih tehničara).
Podršku je iskazalo i 529 magistara farmacije.
Obrazložili smo razloge za pokretanje ove akcije:
- Statistički podaci na dan 31. 12. 2012. ukazuju na 442 tehničara na Zavodu za
zapošljavanje, i od tog broja 170 bez obavljenog pripravničkog staža.
23
- U prvih 6 mjeseci 2013.
godine zaposlilo ih se manje od 1
%, a krajem školske godine
2012./2013. imat ćemo još 200
novih re- dovno školovanih
tehničara i određeni broj iz
programa prekvalifikacije.
- Stoga vjerujemo da je
potrebno prekvalifikaci- ju u
određenom smislu ograničiti,
usmjeravati i kontrolirati
kvalitetu pro- grama.
- Također vjerujemo da se vrijednost ljekarničke usluge može jedino izraziti
kroz vrijednost tima, koji čine 1 farmaceut i 1 farmaceutski tehničar kvalitetno
osposobljeni.
- Ciljamo pridonijeti očuvanju vrijednosti zvanja farmaceutski tehničar i istaknuti
vrijednosti usluge ljekarničkog tima u pružanju zdravstvene zaštite.
- Takav cilj je moguće ostvariti ako institucije obrate pozornost na ekonomske
pokazatelje potreba za određenim zvanjem u zdravstvu i kvalitetu provođenja
obrazovnih programa.
Tijekom razgovora doznali smo da su naše primjedbe dobrodošle u smislu dojave
uočenih nedostataka dok je obrazovni proces u tijeku, te da ćemo pismenim putem
primiti stajalište ASOO o predmetu razgovora.
Zejneba Mikulić i Marija Žužak
24
IZVJEŠĆE SA SASTANKA U HRVATSKOJ LJEKARNIČKOJ
KOMORI
Nakon provedene akcije UPITNIK o potrebi prekvalifikacije za zvanje farmaceutski tehničar, zamolili smo za sastanak naših predstavnika s predstavnicima Hrvatske
ljekarničke komore, kako bismo i njima prenijeli rezultate kao što smo to učinili na
sastanku u Agenciji strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.
Sastanak je održan 20. siječnja 2014. u 16 sati u prostorijama HLJK, Martićeva 27.
Sastanku su prisustvovali: Katica Vugrinčić Tomičić, mag. pharm., Ana Malović,
dipl. iur, Zejneba Mikulić i Marija Žužak.
Informacija koju smo dobili u HLJK mogla bi se izraziti ovako: Dok ne postoji
novi Zakon o Ljekarništvu, HLJK nije odgovorna za farmaceutske tehničare. Savjetuju
nam da i dalje intenzivno upućujemo dopise Ministarstvu zdravlja, u kojima tražimo
da se regulira status farmaceutskog tehničara jer je to jedina grupacija u zdravstvu
koja nije regulirana.
Zejneba Mikulić i Marija Žužak
25
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA V. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA
U MANDATNOM RAZDOBLJU OD 2012. DO 2016.
U Tuheljskim toplicama održana je 28. veljače i 1. ožujka 2014. V. sjednica SO
i ostalih tijela HDFT-a.
Sjednici su prisustvovali: Marija Žužak - predsjednica HDFT-a, Anita Farkaš
Marin - tajnica HDFT-a, te članovi SO HDFT-a: Paula Barić, Dalibor Božičević, Tomislav Čajo, Miroslav Čizmić, Martina Gal, Stjepan Hostić, Svjetlana Jakovac, Anita
Kučan, Marijana Matić, Zejneba Mikulić, Nikola Seršić, Brankica Tomašek, Jasmina
Vajdić, Nada Vraneković i Tatjana Živković.
Ostali prisutni:
Nadzorni odbor: Božidar Tomašić - predsjednik i članovi Milka Dimitrišin, Janja
Glavačević, Vesna Kušter i Maja Matijašević.
Savjet SO: Jožef Čebin - predsjednik.
Članovi IO: Vesna Anić, Verica Božić, Štefica Kosovec, Branka Kričej, Helena
Matković, Miroslav Momčilović, Sanja Schiller, Stanka Škarupka i Zdenka Tomašić.
Sjednici nisu prisustvovali: Janja Jelić, predsjednica Suda časti, i Ana Rukavina
Ćaćić.
Sjednici prisustvuje Kristina Miković i u točki dnevnog reda o organizaciji VII.
sabora Sanja Ferenčak iz agencije Tip -Tours.
Sjednicom je predsjedala predsjednica Marija Žužak.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice SO HDFT-a
2. Izvješće o radu HDFT-a u 2013. godini i analiza izvršenja preuzetih zadaća
na IV. sjednici SO
3. Prijedlog izvješća za Skupštinu o radu HDFT-a u razdoblju od 2012. do 2014.
4. Obavijest Nadzornog odbora o provedenom nadzoru tijekom 2013. godine
5. Izvješće Organizacijskog povjerenstva za pripremu VII. sabora HDFT-a
6. Izmjene i dopune financijskog plana za 2013. i usvajanje završnog računa za
2013. godinu
7. Plan rada i financijski plan za 2014.
8. Pripreme za redovnu Skupštinu HDFT-a
- prijedlog Poslovnika o radu Skupštine
- utvrđivanje dnevnog reda Skupštine
- prijedlog izmjena i dopuna nekih članaka Statuta
- prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Nadzornog odbora
9. Odluke potrebne za redovito funkcioniranje HDFT-a
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. Za zapisničara imenovana je Zdenka Tomašić.
Ad. 1. Zapisnik IV. sjednice dostavljen je uz pozive te je nakon unesenih izmjena
usvojen jednoglasno.
26
Ad. 2. Izvješće o radu
u 2013. prezentirala je predsjednica društva Marija Žužak.
Nakon analize preuzetih ob- veza,
članovi SO prihvatili su izvještaj.
Istaknula je da je društvo
dobilo na privremeno korište- nje
(četiri godine) prostor za rad (koji
treba temeljito urediti i opremiti) u
Vlaškoj 81a/dvo- rište, Zagreb.
Ad. 3. Članovi SO nakon rasprave o prijedlogu izvješća, koje je pripremila predsjednica, utvrdili su sadržaj Izvješća o radu HDFT-a u razdoblju od 2012. do 2014.,
koje će biti dostavljeno članovima Skupštine uz poziv.
Ad. 4. Predsjednik NO Božidar Tomašić obavijestio je SO o rezultatima pregleda
rada HDFT-a od članova NO te pripremi izvještaja o provedenim nadzorima od 2012.
do 2014., koji će biti usmeno prezentiran članovima Skupštine u Poreču.
Ad. 5. Predsjednica Organizacijskog povjerenstva za pripremu VII. sabora, Nada
Vraneković, izvijestila je prisutne o obavljenim pripremama za sabor, te predstavila
kolegicu Kristinu Miković koja aktivno sudjeluje u svim priprema povjerenstva za
organizaciju. Članica povjerenstva za organizaciju iz agencije Tip-Toursa, Sanja
Ferenčak, obavijestila je prisutne o radu na pripremi prijava kojih je u agenciju do
27. 2. stiglo 405, te o zadaći i razmještaju putnika u autobuse prema broju prijava i
polaznim odredištima.
SO je donio odluku da se bez obzira na mali broj putnika organizira prijevoz iz
Splita, a razliku cijene nadoknadit će povjerenstvo za organizaciju.
Ad. 6. Usvojeni plan rada predviđa sljedeće aktivnosti: rad tijela društva potrebitih za normalno izvršavanje zadaća (Središnji, Nadzorni i stručni odbor te Sud časti),
izdavanje časopisa, stručna edukacija s radionicama u podružnicama, promidžba
djelovanja društva u školama. Predstavnici društva sudjelovat će na skupovima koje
organiziraju drugi u zemlji i inozemstvu (Osijek, Rogla, Helsinki).
Planom je predviđeno i uređenje prostora.
Za sve planske aktivnosti utvrđen je i financijski plan za 2014. godinu.
Ad. 7. Poslovnik o radu Skupštine koji je pripremljen za skupštine koje nisu
izborne pripremit će se za članove Skupštine i dostaviti svima ranije na kućne adrese.
Utvrđen je sadržaj poziva i dnevni red za Skupštinu koja će se održati 3. 4. 2014. u
Poreču, predloženi kandidati koje Skupština treba izabrati kako bi mogla normalno
raditi.
Na prijedlog NO izmjene Statuta i drugih akata društva obavit će se nakon što
Sabor RH donese novi Zakon o udrugama.
SO je odlučio da se nagrade za rad dodijele na Skupštini i da se tom točkom
dopuni dnevni red.
27
Na osnovi rezultata izbornih sastanaka u podruž- n ic a m
a SO j e ut v r d io l i st u delegata za
članove Skupštine (objavljena u
ovom broju časo- pisa na str. 31).
Ad. 8. Donesene su odluke za normalno funkcioniranje
društva u 2014. godini.
Na osnovi nalaza Nadzornog odbora utvrđene su tvrtke
koje duguju sredstva temeljem
naručenih i izvršenih
obveza od strane HDFT-a. Za tvrtku AGRAM dug iznosi 1800,00 kn od 2010. godine.
Tvrtka više ne postoji. Donosi se odluka o otpisu potraživanih sredstava za ostale.
Ostale tvrtke koje duguju sredstva za razdoblje od 2010. do 2013. pokrenut će se
još jedan postupak za naplatu.
• Članarina za 2014. ostaje ista, i to: 160,00 kn zaposleni, 60,00 kn umirovljenici
- računa se godina u kojoj su potpuno u tom statusu, 20,00 kn učenici završnog
razreda i nezaposleni, 30,00 kn upisnina novih članova, 300,00 kn upisnina za
članove koji su se ispisali ili bili brisani, a žele se ponovo upisati.
• Zadnji rok za plaćanje članarine u kalendarskoj godinu je do 30. travnja. (Odnosi
se i na tvrtke koje plaćaju za svoje djelatnike. Redovni rok uplate članarine
neposredno je vezan za kotizacije prilikom skupova koje organizira HDFT.)
• Članovima koji ne uplate članarinu do određenog roka (30. 4.) prestat će se
dostavljati časopis.
• Utvrđene su naknade za upotrebu interneta i jednokratnih naknada mobilnih
telefona u podružnicama.
• Dnevnice i naknada za upotrebu osobnog vozila se ne mijenjaju (uvjeti utvrđeni
u čl. 6 Odluke o raspolaganju planskim sredstvima).
• SO na prijedlog tajnice HDFT-a izabrala je novu članicu Izvršnog odbora Kristina Miković, djelatnicu Gradske ljekarne Zagreb.
• U dodijeljenom prostoru za rad, Vlaška 81/a dvorište 1. kat, Zagreb, bit će
sjedište-adresa adresa Podružnice Zagreba, Izvršnog odbora i Uređivačkog
odbora časopisa Farmaceutski tehničar. Službena adresa Hrvatskog društava
farmaceutskih tehničara - predsjednice i tajnice te Središnjeg i Nadzornog
odbora ostaje Capraška 1, Zagreb.
28
PROSTOR ZA RAD DRUŠTVA
Dana 31. siječnja 2014., preuzeli smo prostor za rad tijela HDFT-a, koji je u vlasništvu Grada Zagreba, na adresi Vlaška ulica 81 / A, dvorište - I. kat.
Ulaz iz Vlaške ulice
Dvorišna zgrada - naš prostor
Prostor nam je - nakon prethodnog pregleda i davanja suglasnosti te potpisivanja
Ugovora između gradonačelnika Milana Bandića i predsjednice HDFT-a Marije Žužak predao predstavnik Odjela za poslovni prostor i zakup Petar Merkaš.
Nakon dugogodišnjeg nastojanja mnogih generacija uz prostor koji koristimo dobrotom i susretljivošću direktora tvrtke Medika još od davne 1968. do danas (gospoda
Žigante, Klobučar, Kovačić, Kuštrak, Herceg), dobili smo svoj prostor, u kojem ćemo
pripremati sve naše aktivnosti Izvršnog i Uređivačkog odbora i drugih tijela HDFT- a.
Time ćemo osloboditi obitelji naših aktivnih članova društvenog rada u vlastitim
stanovima. Oslobodit ćemo i prostore kod naših kolegica koje u svojim privatnim
prostorima čuvaju arhivu društva. Sam rad bit će moguć tijekom svih dana u tjednu i
vremenu koje odgovara izvršiteljima zadaće. Posebno će to olakšati pripremu obilježavanja 60. obljetnice našeg društva, koju želimo dostojanstveno obilježiti 2016. godine.
Uz predsjednicu HDFT-a Mariju Žužak, koja je potpisala zapisnik o primopredaji,
nazočni su bili Božidar Tomašić predsjednik NO, i Miroslav Momčilović, član IO.
Prostor se sastoji od jedne prostorije od 50 m², zajedničkog hodnika i sanitarnog
čvora. Uporaba teče od 1. 2. 2014. do 1. 2. 2018.
29
Slika prostora
Detalj
Zgrada u kojoj je naš prostor nalazi se u blizini tramvajske stanice Vlaška ulica s
Vončininom.
Prostor treba urediti prije početka našeg rada jer nema grijanje (jednostruko
staklo - sjeverna strana), utičnice za struju su izvađene iz zidnih kutija, parket na podu u
lošem je stanju, telefonska instalacija je u stubištu zgrade.
Društvo će koristiti zajedno s podružnicom Čistoće zajednički hodnik i sanitarni blok. U hodniku su dva rasvjetna mjesta do ulaznih vrata u prostorije Čistoće, a
nastavak nije osvijetljen i pod u hodniku je u dva nivoa.
Kako bismo mogli početi s uređenjem što prije, zatražili smo suglasnost nadležnog ureda u Gradu za neophodne radove te osiguranje sredstava. Nakon završnog
opremanja prostora namještajem (nadamo se pomoći tvrtki koje obnavljaju svoje urede),
moći ćemo i službeno otvoriti naš prostor.
Marija Žužak
Miroslav Momčilović
Božidar Tomašić
30
POPIS DELEGATA SKUPŠTINE PO PODRUŽNICAMA
PODRUŽNICA DALMACIJE (6)
Jelena Koljanin
Katja Lović
Vesna Radan Bekara
Lori Sinovčić
Jakov Šošo
Iva Stana Vetma
PODRUŽNICA SLAVONIJE I
BARANJE (8)
Sandica Bedek
Jerneja Dušanić
Marija Filipović
Zorica Kralik
Ivanka Mikić
Mirjana Molnar Sedlić
Marija Vučičević
Suzana Zubić
PODRUŽNICA VARAŽDINSKOMEĐIMURSKA (5)
Ivana Bais
Danijela Božić
Marina Fabić
Natali Horvatić
Ana Šantek
PODRUŽNICA PRIMORSKOGORANSKO-ISTARSKA (4)
Marija Ivančić
Keti Nemet
Tonica Smokvina
Ksenija Sović
PODRUŽNICA SISAČKOMOSLAVAČKA (2)
Jasna Greger
Jelena Poturica
PODRUŽNICA ZAGREBA (16)
Anmarija Barić
Ana Barin Turica
Ivana Batinić
Ljuba Čosić
Marija Grbac
Mira Grubišić
Slađana Koljić
Štefica Kosovec
Silvija Makar
Mihaela Mamić
Kristina Miković
Ivančica Smerić
Nikolina Stilinović
Višnja Šoštarić
Gordana Trdin
Blanka Vrčković
31
32
UPOZNAJMO ISTRU I POREČ PRIJE DOLASKA NA VII. SABOR
Za održavanje VII. sabora Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara odabran
je Hotel „Parentium", smješten u samom rtu Sv. Petra, najisturenijem dijelu poluotoka Zelena laguna nedaleko od grada Poreča. Predio je to najvećeg hrvatskog (a i
jadranskog) poluotoka.
ISTRA
U Istri se raspoznaju tri karakteristične
cjeline:
Zapadna, tzv. CRVENA Istra, gdje
prevladava plodna crljenica, a bogato razvedena obala ima zaleđe blagih brežuljaka s
vinogradima, maslinicima, oranicama i
livadama te borovima i hrastovim šumama
koje sežu do samog mora.
Plodna Istra
Sivo glinenasto tlo središnjeg dijela
poluotoka obilježje je SIVE Istre.
BIJELA Istra obuhvaća istočne padine Učke izrazito kamenog tla, koje se
spuštaju u Kvarnerski zaljev. Taj predio nosi i naziv Liburnija.
Ime Istre potječe od ilirskog plemena Histri, koje je nastanjivalo ove krajeve
do II. st. prije Krista. Zatim slijedi vladavina Rima. Hrvati dolaze u Istru u VI. st., a
danas čine 75% stanovništva hrvatskog dijela poluotoka. Talijanskog stanovništva je
7%, a 18% ostali su narodi. U sastavu Slovenije je 9% teritorija istarskog poluotoka, a
1% talijanski je teritorij.
Uz niz poznatih gradova obalnog područja od Opatije do Umaga, unutrašnjost
Istre krije prave bisere ljepote.
HUM
Hum je najmanji grad na svijetu sa 17 stanovnika i očuvanim gradskim institucijama. Unutar očuvanih gradskih bedema dvije su ulice, župna crkva Marijina Uznesenja i
romanička crkva Sv. Jeronima iz 12. st. oslikana freskama s bizantskim utjecajem i s
mnogo glagoljaških natpisa i grafita.
VIŠNJAN
Višnjan je gradić u zapadnom dijelu Poreštine na nadmorskoj visini od 244 metara, prometno vrlo dobro povezan s cijelom Istrom. Ovaj krški kraj pun vrtača ima
33
i prirodni fenomen - jamu Beredine,
atraktivnu i uređenu za posjetitelje. Grad
je najviše poznat po Zvjezdar- nici
Višnjan, koja je značajna zbog otkrivanja
malih tijela Sunčevog su- stava. Očekuje
se da će tu biti centar za edukaciju mladih
i središte novog oblika - astroturizma.
U Višnjanu je genopark „Boškarin", koji radi na zaštiti istoimenog
autohtonog istarskog goveda.
Zvjezdarnica
MOTOVUN
Motovun je najbolje očuvana
srednjovjekovna istarska utvrda. U
prapovijesno doba Iliri i Kelti su
gradili utvrde na mjestu današnjeg
Motovuna. Ime mu također potječe
od keltske riječi „Montana" što znači „grad u gori".
Vladimir Nazor odabrao je ovo
mjesto za odvijanje radnje poznatog
djela „Veli Jože". Danas je ovaj graMotovun
dić, na strmom brijegu, okružen s
dva prstena utvrda, domaćin Motovunskog filmskog festivala koji je 1999. utemeljio
redatelj Rajko Grlić.
Okolicu resi motovunska šuma poznata po tartufima. Svake jeseni organizira se
„lov" na ovu deliciju kao turistička gastromanifestacija.
GROŽNJAN
Grožnjan je kulturno značajan gradić, smješten na brežuljku iznad doline rijeke
Mirne. Tijekom cijelog ljeta grožnjanske uličice pretvaraju se u malu umjetničku
košnicu. Otvara se muzička akademija za mlade, likovne, plesne i dramske radionice
pod vodstvom poznatih stručnjaka i pedagoga iz područja umjetnosti.
Ovo je samo dio značajnih i atraktivnih mjesta u Istri, a nas put vodi u područje
koje omeđuje dolina Mirne na sjeveru i Limska draga na jugu.
34
POREČ
Omeđen poluotokom na ostacima rimskog grada smjestio se uži centar Poreča s
poznatim znamenitostima. Eufrazijeva bazilika-katedrala iz VI. st. poznata po mozaicima u bizantskom stilu s biskupskom palačom
čini kompleks pod zaštitom UNESCO-a.
Trg Marafora s ostacima Marsova i
Neptunova hrama iz I.st., pokazatelj je sjaja
Panorama Poreča
antičkog Parentiuma, a mnoge kuće današnjeg
doba umjesto temelja imaju pločnik nekadašnjeg velikog „Marsova trga". Peterokutna,
okrugla i sjeverna kula iz XV. st., smještene su
između romaničkih i gotičkih palača građenih
od XIII. do XVI. st. Palača Sinčić, barokna
zgrada iz 1719., danas je Gradski muzej, a
poznata je Istarska sabornica-izvorno gotička
franjevačka crkva iz XIII. st., kasnije pregrađena s karakteristikama baroka.
Građevine novijeg doba su Gradsko
kazalište iz 1885., Gradska vijećnica zanimljiva po kombinaciji opeke i kamena, te
dvorac „Isabela" u neoklasicističkom stilu, na
otočiću Sv. Nikola, koji je danas apart-hotel.
U području blage klime i bujne vegetacije razvijeno je poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, voćarstvo, ribarstvo
i turizam. Turistička naselja Plava i Zelena
laguna, Borik, Brulo, Pical i Špadići pružaju
brojne mogućnosti uživanja u ovom kraju.
Eufrazijeva bazilika
Nadamo se da će vas ovaj kratki prikaz
lijepog kutka naše domovine, u kojem će se održati VII. sabor, potaknuti da uz cjeloživotno učenje iz struke, upoznate i uživate u tome krajoliku.
Pripremila: Nada Vraneković
35
IZ RADA PODRUŽNICA
PODRUŽNICA DALMACIJE
PREDAVANJE TVRTKE EWOPHARMA d.o.o.
U suradnji s tvrtkom Ewopharma 23. siječnja 2014. u Ljekarni Lučac održano
je predavanje: Lactobacilus reuteri protectis i oralna rehidracija u terapiji akutnog
proljeva. Predavao je Tonči Kaliterna, dipl. ing. bioteh.
Nakon predavanja održani su izbori za delegate Skupštine.
PREDAVANJE TVRTKE MILSING d.o.o.
U suradnji s tvrtkom "Milsing" u Podružnici Dalmacije
predavanje je održala Borka Matulović.
Tema predavanja je:
TURBOLAX
BRONCHIPRET SIRUP
Riječ je o dva nova proizvoda koja su se pojavila na našem tržištu. Nešto o Turbolax sirupu. Zdrav probavni sustav je vrlo važan za ukupnu kvalitetu života, ali moderan način života donosi mnoge probleme, a jedan od njih je konstipacija. Stres, loša
prehrana, putovanja, nedovoljna tjelesna aktivnost neki su od čimbenika koji dovode
do konstipacije. Od ovog problema pati 2/3 žena. Rješenje nam nudi inovativni dodatak
prehrani za redovito pražnjenje crijeva. On ima dvostruko djelovanje - osmotsko i
prebiotsko. Laktuloza je disaharid koji nepromijenjen dolazi do debelog crijeva, gdje
ga saharolitičke bakterije razgrađuju, do organskih kiselina koje zakiseljuju kolon i
imaju osmotsko djelovanje. Laktuloza i fruktooligosaharidi stimuliraju rast korisnih
bifidobakterija laktobacila što povoljno djeluje na redovitost probave. Proizvod je
siguran i za trudnice, dojilje i djecu od 6 godina. Pogodan je i za dulju uporabu.
Bronchipret sirup je biljni lijek za liječenje akutnog bronhitisa popraćenog
kašljem te kod prehlada s obilnom sekrecijom sluzi.
Sadrži: tekući ekstrakt timijana i tekući ekstrakt bršljanovog lista, čiji sastojci
razrjeđuju bronhalnu sluz, čine je manje viskoznom te pospješuju njeno iskašljavanje.
Mogu ga uzimati djeca od 1 godine pa dalje.
U nastajanju ovih proizvoda je jedinstven phytoneering koncept " SVE U ISTOJ
RUCI", što znači potpunu kontrolu od uzgoja sjemena preko kontrole ljekovitog
bilja na vlastitim poljima, preko pažljive žetve do lijeka najvišeg mogućeg standarda
kvalitete. Upravo zato ove proizvode prepoznaju i preporučuju liječnici, a zadovoljni
pacijenti im se odano vraćaju.
Daniela Polić
44
PODRUŽNICA PRIMORSKO-GORANSKO-ISTARSKA
PREDAVANJE TVRTKE BAYER d.o.o.
Nastavljajući program stalnog stručnog usavršavanja Primorsko-goransko-istarska podružnica HDFT-a organizirala je stručno-promotivno predavanje u suradnji s
tvrtkom BAYER d.o.o.
Predavanje je održano 27. veljače 2014. u Rijeci, u konobi "Nebuloza", Titov trg 2b.
Tema predavanja: Uspješno liječenje dermatitisa - Bepanderm, a predavač je
bio Boris Bezak, dr. med.
Bepanderm je krema namijenjena smirivanju svrbeža i
crvenila, što je posljedica nadra- žaja
oštećene kože dojenčadi, djece i
odraslih koji se mogu javiti zbog
izrazito suhe kože, dermatitisa,
ekcema i alergij- skih reakcija.
Krema ne sadrži emulgatore za koje
je poznato da oštećuju nježnu
strukturu kože, stoga je pogodna za
dječju kožu.
Na predavanju su bile
predstavnice Nadzornog odbora - Milka Dimitrišin i Janja Glavačević. Kako ove godine izborni sastanak nije bilo
moguće organizirati u Puli, sastanku su nazočile i kolegice iz Istre, uključujući i člana
SO. Kratko smo članove društva i sve prisutne upoznali s radom u protekloj godini te
smo razgovarali o predstojećem saboru farmaceutskih tehničara, koji će se održati u
Poreču od 3. do 6. travnja 2014.
Nakon predavanja izabrali smo članove Izvještajne skupštine podružnice Primorsko-goransko-istarske.
Svjetlana Jakovac
45
PODRUŽNICA SISAČKO-MOSLAVAČKA
PREDAVANJE TVRTKE KRKA-FARMA d.o.o.
Nastavljajući program
stalnog stručnog usavršavanja, HDF
-a Podružnica sisačko- moslavačka
organizirala je stručno predavanje
u suradnji s tvrtkom Krka-farma
d.o.o. Predavanje je održano 10. veljače 2014. u Hotelu Panonija, u
Sisku. Na temu - „Zaustavite kašalj
Herbionom" predavanje je održala
Sanja Capan.
Predstavljena je paleta
sirupa Herbion, koji se sastoje
do dvije linije sirupa: suhi i proDjelatnici tvrtke Krka s predsjednicom podružnice
duktivni kašalj, s osvrtom na
dva nova sirupa iz svake linije
namijenjena najmanjim korisnicima - djeci nakon godine dana
života. To je Herbion sirup od
islandskog lišaja (suhi kašalj) i
Herbion sirup od bršljana
(produktivni kašalj).
Nakon predavanja predsjednica podružnice Zejneba
Mikulić podnijela je izvještaj
o radu podružnice u prošloj
godini, te su izabrani članovi
Izvještajne skupštine za VII.
sabor u Poreču. Ispred podružSudionici predavanja
nice jednoglasno su izabrane
Jasna Greger i Jelena Poturica.
Jelena Poturica
46
PODRUŽNICA SLAVONIJE I BARANJE
PREDAVANJE TVRTKE BAYER d.o.o.
Podružnica Slavonije i Baranje organizirala je predavanje, koje je održano 10.
prosinca 2013. u Hotelu Osijek. O temi "Canes-nail lokalno liječenje onihomikoze:
kratkotrajno i efikasno" predavala je Gordana Loina Pašalić, mag. pharm.
Predavanju je nazočilo četrdeset članova HDFT-a.
Sudionici predavanja
Mirjana Lukavski
PREDAVANJE TVRTKE SANDOZ
U suradnji s tvrtkom Sandoz, naša je podružnica nakon duljeg vremena održala
stručno-promotivno predavanje, 21. veljače 2014., u Hotelu Savus u Slavonskom Brodu.
Obrađene su dvije teme:
1. Liječenje gljivičnih infekcija nokta i kože. 2.
Važnost prevencije vaginalnih infekcija.
Ivana Vig, dr. dent. med., održala je dva vrlo zanimljiva predavanja. Poznato nam
je kako su gljivična oboljenja kože i noktiju česta i tvrdokorna te je potrebno strpljenje i upornost u liječenju. Preparat Exoderil (djelatna tvar je naftifinklorid) dolazi u
obliku otopine i kreme, dobro prodire i zadržava se u koži i dovoljno je jedanput na
dan tretirati oboljelo mjesto. Nakon nestanka gljivica potrebno je liječenje nastaviti
još dva tjedna, kako ne bi došlo do recidiva.
Vaginalne infekcije vrlo su neugodne (svrbež, neugodni miris, iscjedak), a
nastaju kada se naruši ravnoteža vaginalne flore između „dobrih bakterija" laktobacila
47
i onih koje uzrokuju upalu rodnice. Uzroci mogu biti uzimanje antibiotika, upotreba
tampona, agresivnih sredstva za intimnu njegu, stres, oslabljeni imunitet i drugi. Za
sprečavanje infekcija mogu se povremeno upotrijebiti probiotski preparati koji djeluju
na kiselost rodnice i tako smanjuju broj infekcija. Jedno od takvih preparata je i Linex
Lady, koji sadrži Lactobacillus casei rhamnosus Lcr35 u vrlo velikim količinama.
Predavanju je prisustvovalo 43 kolega iz cijele podružnice, od Osijeka do Slavonskog Broda te članovi Nadzornog odbora Janja Glavačević i Božidar Tomašić. Kako je
pred nama na Saboru i Izvještajna skupština, pristupilo se izboru delegata. Svi
predloženi delegati (jednoglasno su prihvaćeni), članovi su društva, redovito plaćaju
članarinu, a pri izboru obratili smo pažnju da je zastupljena cijela podružnica. Delegati
su iz Osijeka, Našica, Županje, Slavonskog Broda, Đakova i Velike Kopanice.
Ivana Vig, dr. dent. med.
Farmaceutski tehničari na predavanju
Mirjana Lukavski
48
PODRUŽNICA VARAŽDINSKO-MEĐIMURSKA
PREDAVANJE TVRTKE BAUERFEIND d.o.o.
U suradnji s tvrtkom Bauerfeind d.o.o., Varaždinsko-međimurska podružnica
organizirala je 4. veljače 2014. predavanje u Varaždinu, u Hotelu Turist. Tema predavanja: Seni i inkontinencija i Medela.
1. Predavač Jurica Šiklić predstavio je
cijelu paletu proizvoda Seni (dnevne i noćne
pelene i uloške) kao pomoć pri
inkontinenciji kod žena i muškaraca.
Objasnio nam je što je to inkontinencija, kako
se ona utvrđuje, te kako pacijentu pomoći u
izboru najboljeg proizvoda, a da mu pritom
omogućimo najviši stupanj zaštite i udobnosti.
2. Medela - podrška dojenju, (predavačica Ana Stipanović)
Medela je isključivo orijentirana na
dojenje, te je svu svoju energiju usmjerila
na majčine potrebe i ponašanje djeteta Jurica Šiklić, Program manager, Bauerfeind d.o.o.
prilikom dojenja. Upravo zato je osmislila asortiman proizvoda kao najbolje i najbrže rješenje za dojenje - to su električne i
ručne izdajalice te sisači Calma. Calma „oponaša" prirodan ritam djetetova sisanja.
Prednost električnih izdajalica, pogotovo dvofaznih je ta da dojilja u kratkom razdoblju
može izdojiti puno mlijeka.
Predavanju je prisustvovalo oko 30 sudionika (zbog iznimno lošeg vremena - sve
okovano ledom!). Nakon predavanja izabrali smo članove Izvještajne skupštine za VII.
sabor, koji će se održati u Poreču.
Danijela Božić
49
MEDISOV STRUČNI SKUP
Tvrtka Medis Adria ugostila je magistre farmacije, farmaceutske tehničare i pedijatre na svom stručnom skupu, koji je održan 11. veljače 2014. godine u HNK Varaždin.
Tema predavanja su: Gastrointestinalni poremećaji u dojenčadi, Biljni lijekovi s
eteričnim uljima u liječenju akutnih i kroničnih upala dišnih putova.
1. Prim. mr. sc. Marija Hegeduš-Jungvirth, dr. med. pedijatrijski gastroenterolog, ispričala nam je o gastrointestinalnim tegobama koje prate dojenčad i malu djecu,
a to su najčešće: kolike ili grčevi, bljuckanje, zatvor, povećana glad i razne alergije na
hranu. Predstavila je mliječnu hranu Novalac, koja sadrži sve potrebne sastojke koje
su dojenčadi bitne za zdrav rast i razvoj. Novalac AC daje se isključivo dojenčadi s
izraženim kolikama, Novalac AR dojenčadi koja bljucka, Novalac IT dojenčadi koja
ima problema sa zatvorom, Novalac NF osigurava dugotrajnu sitost tijekom dana i
noći. Novost na tržištu je Novalac CC, mliječna hrana s dodanim probioticima namijenjena dojenčadi rođenoj car- skim
rezom, dojenčadi sklonoj
alergijskim dermatitisima i
smanjenog imuniteta.
Stručna suradnica Medisa Anica Magdalenić predsta- vila
je probiotičke kapi Waya LGG, čija
je uloga održavanje zdrave crijevne
mikroflore kod dojenčadi i male
djece.
2. Dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm i mag. medicinske biokemije, objasnio
Medisove stručne suradnice Anica Magdalenić
nam je kako biljni lijekovi-čija
i Katarina Kujundžić
je glavna komponenta mješavina eteričnih ulja - mogu uspješno liječiti razne bolesti.
Najnoviji takav proizvod na našem tržištu su GeloMyrtol kapsule koje su potpuno prirodne, lako se podnose, a izrazito su dobre za liječenje tegoba kod akutnog
sinusitisa i bronhitisa.
Nakon stručnog dijela koji je bio vrlo poučan i zanimljiv, a tome u prilog ide
velika posjećenost, uslijedilo je opuštanje uz šaljivu predstavu Cabaret Singerica.
Danijela Božić
50
PODRUŽNICA ZAGREBA
PREDAVANJE TVRTKE KRKA-FARMA d.o.o.
Tvrtka Krka-farma d.o.o.
organizirala je 13. veljače 2014. u
Hotelu International u Zagre- bu
predavanje za farmaceutske tehničare
podružnice Zagreba. Tema
predavanja aktualna je u ove zimske
dane: „Zaustavite kašalj Herbionom"
i „Recite STOP objema vrstama
kašlja". Predavala je Martina
Jakopović Tonjac, dr. dent. med.,
koja je predstavila liniju Herbion i
njihove nove preparate. Na istu
temu predavanje je održano u
Sisačko-moslavačkoj podružnici. U Zagrebu predavanju j
e p r i s u s t vo v a l o v i š e o d 7 0
tehničara.
Nakon predavanja održani su izbori za članove Izvještajne skupštine u Poreču.
Predloženi delegati su članovi
društva koji uredno plaćaju članarinu, jednoglasno su prihvaćeni, a izborom je zastupljena
cijela podružnica. Ispred NO
sastanku su prisustvovali Božidar Tomašić i Vesna Kušter.
Predavač M. Jakopović Tonjac
Sudionici predavanja
51
OBAVIJESTI
PHARMAS OSTVARUJE NAJAVE IZVOZA HRVATSKOG PROIZVODA
PharmaS PROBalans lansiran na BiH tržištu
Tomislav Maričević, direktor CHC-a u PharmaSu
Preparat
• Inovativni dodatak prehrani koji su razvili hrvatski stručnjaci izvozit će se u
brojne zemlje, a Bosna i Hercegovina je prva u nizu
• PharmaS PROBalans je u nepuna tri mjeseca na hrvatskom tržištu već u vrhu
kategorije, a zbog inovativne formule u postupku je patentne zaštite za cijeli svijet
Nakon pokretanja u Hrvatskoj nove Consumer Healthcare divizije (CHC - bezreceptni proizvodi) i u njenom sastavu prvog proizvoda PharmaS PROBalansa,
farmaceutska kompanija PharmaS plasirala je taj inovativni dodatak prehrani i u
Bosni i Hercegovini. Proizvod koji je namijenjen postizanju i održavanju ravnoteže
probave i metabolizma razvili su hrvatski stručnjaci u Popovači, u tijeku je postupak
patentne zaštite za cijeli svijet.
52
HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO
Organizira:
SEMINAR
ZA PRIPRAVNIKE
FARMACEUTSKE TEHNIČARE
31. ožujka - 2. travnja 2014. (9.00 - 15.00 sati)
Svrha seminara je priprema kandidata za stručni ispit.
Kotizacija iznosi 550 kn + PDV.
Seminar se održava u prostorijama HFD-a,
Masarykova 2, Zagreb.
Zainteresirani pripravnici
mogu se prijaviti najkasnije do 21. ožujka 2014.,
u poslovnici HFD-a, Masarykova 2, Zagreb
tel. 01/ 48 72 849, faks: 01/ 48 72 853,
e-mail: [email protected] ,
gdje će dobiti sve dodatne informacije,
program seminara i pisani materijal.
53
IN MEMORIAM
SLAVICA BELOŠEVIĆ
21. 7. 1959. OSIJEK †10. 2. 2014. OSIJEK
U Osijeku je umrla Slavica Belošević. Iznenađenje, tuga i
bol kod mnogih koji su sa Slavicom radili, a isto tako i kod
onih kolegica i kolega diljem Lijepe Naše koji su imali sreću
upoznati veselu Slavicu i s njom surađivati nekoliko desetljeća.
Slavica Belošević rođena je 21. 7. 1959. u Osijeku. Osmogodišnju školu završila je u Črnkovcima, a Srednju medicinsku
farmaceutski smjer u Osijeku 1979. Od svoje mature i završenog
pripravničkog staža, cijeli radni vijek provela je u Osječkim
ljekarnama. Već 1. 1. 1980. postaje član svog stručnog društva.
Njezinu zainteresiranost za društveni rad primijetili su njezini
kolege te 1985. postaje član UO i blagajnik UFT "Zajednica
općina Osijek", u sastavu tadašnjeg Saveza društva farmaceutskih tehničara SRH.
Početkom agresije na RH, Slavica se uključuje u Oružane snage i ostaje u sastavu HV-a do 30. travnja 1994. godine. Za svoj rad u Oružanim snagama nosilac je
Spomenice domovinskog rata 1991. te je dobila čin vodnika HV-a.
Nakon završetka prvih ratnih operacija i početka rada na obnovi društva tehničara
RH, Slavica okuplja tehničare u svojoj Slavoniji i s njima prisustvuje obnoviteljskom
sastanku u prosincu 1992. godine.
Od tada aktivan je član HDFT-a, Podružnice Slavonije i Baranje. Od 1992. do
2004. član je Središnjeg odbora HDFT-a, od 1996. do 2000. predsjednica podružnice,
od 2004. do 2008. tajnica podružnice. Za svoj dugogodišnji rad u društvu 1997. dobila
je Veliku nagradu HDFT-a.
Slavicu ćemo uvijek pamtiti po njezinu vedru smijehu i spremnosti za zabavu
koju je znala prenijeti na svoju okolinu.
Njezini Slavonci i ostali članovi HDFT-a oprostili su se od Slavice 12. 2. 2014.
na groblju u Valpovu.
54
IN MEMORIAM
DORICA REBIĆ, R. FABEČIĆ
1. 6. 1934. GRADIĆI, VELIKA GORICA †2. 3. 2014. ZAGREB
U Zagrebu nas je zauvijek napustila naša draga kolegica
Dorica, dugogodišnji član našeg društva sve do svoje smrti, od
koje smo se oprostili na groblju u Velikoj Gorici.
Dorica je rođena 1. lipnja 1934. godine u Gradićima, Velika Gorica. Srednju farmaceutsku školu, završila je u Zagrebu
1951., a poseban stručni ispit za višeg tehničara položila je 1969.
Svoje prvo radno mjesto provela je od 1951. do 1959. u
„Kotarskoj ljekarni Velika Gorica", gdje je poslana dekretom.
Nakon toga odlazi na rad u bolničku ljekarnu - bolnice Sveti Duh
i ostaje sve do umirovljenja 1. 1. 1987. Na radnome mjestu bila je cijenjen tehničar,
rado je pomagala svima, osobito ako se ta pomoć odnosila na njezin rad u bolnici.
Voljela je svoje društvo u kojem je godinama aktivno radila i bila na raznim dužnostima - član raznih odbora, član uredništva časopisa „Bilten", od 1976. do 1982., član
uredništva tadašnjeg časopisa „Farmaceutski tehničar". Njezina posljednja dužnost u
HDFT-u od 1992. do 1996., bila je - član Suda časti. Na prvom kongresu Farmaceutskih tehničara Jugoslavije 1969. sudjelovala je s radom „Podloge za izradu masti".
Za svoj dugogodišnji rad u društvu 1976. dobila je plaketu i spomen-medalju
SUFTSRH, a 2006. za dvadeset godina aktivnog djelovanja Veliku nagradu HDFT-a.
Dorica je voljela ljude, nadasve prijatelje i svi koji su je poznavali samo su nju
trebali pitati za neki događaj iz društva ili kolegu - i dobili bi opsežan odgovor. To je
naprosto bila Dorica!
Neka ti je vječna hvala i slava.
55
ZGODE IZ LJEKARNE
KOD
DOKTORA
PERICA JE BOLESTAN I MORA PITI GORKI
SIRUP.
- Mama, ne Želim da mi ti daješ lijek, nego
baka!
- Zašto baka!
- Njoj se tresu ruke
KODDOKTORA
Doktor: Ivice imaš li često problema s ušima i
nosom?
Ivica: Da, svaki put kad skidam
majicu.
RAZGOVARAJU IVICA I PERICA
- Srećom da moj otac nije živio u Isusovo vrijeme
kada je
On iscjeljivao bolesnike. Zašto? Upita Ivica.
- Moj otac je po zvanju liječnik i ostao bi bez
posla,
odgovori Ivica.
56
Jedinstveni i sveobuhvatni informacijski portal - priručnik i vodič za primjenu općih i
posebnih propisa, najbolje domaće i svjetske prakse te znanstvenih dos gnuća. Sadrži
širok spektar relevantnih informacija potrebnih za vaše dnevne, ali napose i razvojne
potrebe koje proizlaze iz reformi javnog sektora, razvoja civilnog društva.
Obuhvaća širok spektar tema iz područja financija i financijskog
upravljanja,
računovodstva, revizije, poreza, prakse i regula ve EU, ekonomike javnog sektora,
prava, javne uprave, menadžmenta, informa ke i drugih povezanih područja.
Kao takav, namijenjen je širokom krugu stručne i upravljačke čitalačke publike na
svim razinama. Uređivački, autorski i suradnički m časopisa čini veliki broj naših
eminentnih stručnjaka i znanstvenika.
Konceptualno, sastoji se od dvije glavne cjeline. Prva sadrži rubrike i članke o temama
od zajedničkog interesa svih čitatelja neovisno u kojim ins tucijama i djelatnos ma
rade. Druga cjelina posvećena je specifičnim temama koje su aktualne samo za
pojedine djelatnos .
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A, 10000 Zagreb
tel: 01/553 1755, fax: 01/553 1335 mob:
099/303 7677, 099/303 7678
[email protected] m4pin.hr ; www. m4pin.hr
57
Za bolove i visoku
temperaturu
Neofen sirup
58
59
Brzo
do zdravih
noktiju!
U dva koraka i
za samo 6 tjedana riješit
ćete se gljivične infekcije noktiju.
1. korak:
jednostavno uklonite k
gljivice na noktima tima
Samo
2+4
2. korak:
tjedna
R.AA.CC.11.2013.
0137
izlječite i inficirani
dio kože
Samo za zdravstvene djelatnike
www.canesnail.com.hr
I N O VA C I J A
Novi standard za
emolijentnu njegu
atopične i vrlo suhe kože
Učinkovitost i
sigurnost za atopičnu i vrlo
suhu kožu...
• ublažava suhoću
• umiruje iritacije
• sterilna formula tijekom
uporabe
• samo najvažniji sastojci
potrebni vašoj koži
D E R M AT O L O Š K I L A B O R AT O R I J I A - D E R M A
Dermatološka stručnost stečena u suradnji s prirodom
www.aderma.com
SveuËilišna tiskara
d.o.o.
HR 10000 Zagreb, Trg m. Tita 14
tel.: 385(01) 45 64 430, 45 64 428 • fax: 45 64 427
IBAN: HR8423600001101237045, SWIFT: ZABAHR2X
porezni broj: 3572048 • OIB: 72172033323
e-mail: [email protected][email protected]
http://www.sveucilisnatiskara.hr
grafič
ka
pri
pr
em
a
•
di g
ita
i
k
•
tis a
computer to
duga tradicija izrade
knjiga, monografija,
časopisa, brošura,
mapa, prospekata,
kalendara, letaka,
plakata ...
ln
45 godina
pl
at
e•
off
se
t ti
•d
da
or a
• Apple • Adobe CS6 okruženje • Xerox digitalni tisak •
• Hewlett-Packard • Computer to Plate • Creo Preps •
• Epson • Heidelberg ... •
s ak
KAKO PLATITI ČLANARINU?
Svoju člansku obvezu plaćanja članarine redovito možete obaviti uplatom
svake srijede u prostorijama HDFT-a, Zagreb, Capraška 1 (za članove iz Zagreba i okolice), kod predsjednika podružnica prema dogovoru ili uplatom na
žiroračun HDFT-a. Kod uplate putem uplatnice, molimo vas da ispunite sve
rubrike: 1. za godinu za koju plaćate članarinu, 2. svoj broj članske iskaznice i
3. točan broj IBAN HR3423600001101240952, te svoje ime i prezime.
Zahvaljujemo svima koji su podmirili svoju člansku obvezu.
Ako ste iz bilo kojeg razloga ostali u dugu, članarinu treba uplatiti prvo za
protekle godine.
Odlukom Središnjeg odbora članarina se mora uplatiti do 30. travnja tekuće
godine.
Obavezno javite na adresu HDFT-a
svaku promjenu prezimena,
adrese stanovanja i mjesta rada.
67
UPUTE ZA SURADNJU
Časopis donosi
1. Originalne stručne radove iz područja farmacije i srodnih struka.
2. Informacije o novoodobrenim lijekovima, prirodnim lijekovima, homeopatskim proizvodima, dijetetskim namirnicama i preparatima za medicinsku kozmetiku.
3. Intervjue s uglednicima iz javnog života i struke, te članovima HDFT-a.
4. Članke o radu farmaceutskih ustanova i poduzeća te komentare zakonskih propisa i podzakonskih
akata važnih za struku.
5. Izvješća o radu tijela HDFT-a, komisija i podružnica, te održanim skupovima u organizaciji HDFT-a
ili drugim udrugama čija tematika predstavlja interes članova. 6.
Upite članova s odgovorima. 7. Društvenu rubriku.
8. Različite vijesti i obavijesti.
Tehničke upute za pripremu tekstova za objavljivanje
1. Tekstovi mogu biti dostavljeni na disketi, CD-u ili elektronskom poštom, pisani u programu Microsoft
Word document, s dvostrukim proredom, format B5 (ISO), sve margine 2,5 cm; slova times, veličina 11pt.
2. Crteži, tablice i fotografije - trebaju biti jasni i oštri, da se mogu valjano reproducirati. Trebaju biti
označeni brojem, odnosno mjestom gdje se nalaze u tekstu, a slike pojedinačno spremiti kao posebni
dokument u JPG formatu
3. Na početku teksta upisati
- naslov, ime(na) i prezime(na) autora, titula, znanstveni stupanj
- pune nazive ustanove
- podnaslove u tekstu pisati bold slovima i odvojiti razmakom između redova
4. Literaturu citirati redosljedom, kako je navedena u tekstu, te dolje navedenim načinom.
Časopisi: prezime autora i inicijal imena, naslov članka u originalu, skraćeni naziv časopisa prema
međunarodnim referentnim časopisima, godište izlaženja, svezak, godina izdanja i stranice.
Primjer: Francetić I., Vrhovac B., Praćenje nuspojava lijekova u Hrvatskoj 1993. godine
Pharmaca 32 (1994), 221-36.
Knjige: prezime autora i inicijal imena, naslov knjige, izdavač, grad, godina izdanja i stranica.
Primjer: Bencarić L., Registar lijekova u Hrvatskoj, Udruga zdravstva Zagreb, Zagreb, 1994, 34.
5. Preporučena duljina teksta je 5 - 10 stranica. 6. Svi
tekstovi podliježu lekturi.
7. Materijali se šalju na adresu izdavača: Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, Capraška 1, (Medika) 10000 Zagreb, ili elektronskom poštom na adresu: [email protected] 8.
Materijali se ne vraćaju.
"FARMACEUTSKI TEHNIČAR" je stručno informativno glasilo Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1. Upisano u registar Udruge RH, 6. travnja 1998.
godine pod brojem 00000551.
Ured za priopćavanje Vlade RH, temeljem Zakona o priopćavanju, izdao je potvrdu pod rednim brojem
50402/97-01, 9. svibnja 1997. godine o prijavi novina i odobrio izlaženje ISSN 0350-5715.
Osnivač lista je Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, a financira se sredstvima HDFT-a i prodajom
stranica lista za promidžbene poruke, uz pomoć drugih institucija i donatora.
Stručno informativni časopis izlazio je od 1968. do 1975. godine pod imenom BILTEN; 8 god., 16 brojeva, a od 1976. do 1985. godine, 9 god., 11 brojeva pod imenom FARMACEUTSKI TEHNIČAR.
List izlazi četiri puta godišnje u obimu koji utvrdi nakladnik, a primaju ga svi članovi HDFT-a
besplatno. Odgovornost za stručnost tekstova preuzimaju autori.
68
Obavijest
Članom društva ne postaje
se slanjem pristupnice,
već uplatom članarine i
upisnine.
69
SADRŽAJ
Uvodnik ..................................................................................................
Rano otkrivanje raka dojke..................................................................
Dobri rezultati cijepljenja protiv HPV-a .............................................
Ljekarništvo u franjevačkim samostanima svetih
Ćirila i Metoda - X................................................................................
Borovnica ...............................................................................................
IZ RADA DRUŠTVA
Magistralni pripravci - pogled u budućnost .......................................
Europski tjedan prevencije raka vrata maternice,
7. hrvatski Dan mimoza ........................................................................
Izvješće sa sastanka ASOO ..................................................................
Izvješće sa sastanka HLJK ..................................................................
Izvod iz zapisnika V. sjednice Središnjeg odbora HDFT-a ................
Prostor za rad društva ..........................................................................
Popis delegata Skupštine po podružnicama........................................
Upoznajmo Istru i Poreč .......................................................................
Popis polaska autobusa .........................................................................
5
7
9
11
17
19
21
23
25
26
29
31
33
36
IZ RADA PODRUŽNICA
Podružnica Dalmacije...........................................................................
Podružnica Primorsko-goransko-istarska ..........................................
Podružnica Sisačko-moslavačka ..........................................................
Podružnica Slavonije i Baranje ............................................................
Podružnica Varaždinsko-međimurska................................................
Podružnica Zagreba..............................................................................
44
45
46
47
49
51
OBAVIJESTI
PharmaS.................................................................................................
Seminar za pripravnike ........................................................................
In memoriam .........................................................................................
Zabavni kutak........................................................................................
52
53
54
56
70
Sretan
U sk r s
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
4 840 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content