ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2011, 2012, 2013
Φίλες και φίλοι,
Στις επόμενες σελίδες, δεν επιχειρείται ένας απλός απολογισμός για τα έτη
2011, 2012, 2013 της διοίκησής μας
στην πόλη της Αθήνας.
Στην πραγματικότητα, γίνεται μία απόπειρα να παρουσιαστεί η απαρχή μιας
νέας περιόδου για την πρωτεύουσα και
τους κατοίκους της, η πρώτη σοβαρή
προσπάθεια να βγει η πόλη από την
καθηλωτική αδράνεια, προκειμένου
να μεταβεί σε ένα σύγχρονο πρότυπο
διοίκησης.
Αυτήν την αλλαγή σημαδεύουν έργα
ουσίας, ριζοσπαστικές παρεμβάσεις
που εγγράφονται σε τέσσερις βασικούς
πυλώνες: Πρώτον, στη στήριξη των
κοινωνικά αδύναμων, αυτών δηλαδή
που έχουν ήδη περιπέσει σε κατάσταση ένδειας ή ακόμη και περιθωριοποίησης, με παράλληλη προστασία όμως
και εκείνων που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να διολισθήσουν στη φτώχεια. Η
δεύτερη μέριμνα επικεντρώθηκε στην
εξυγίανση του Δήμου, κυρίως στο δημοσιονομικό επίπεδο, αλλά και στο
οργανωτικό, μέσα από τον εξορθολογισμό των δημοτικών υπηρεσιών και τη
δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Εξυγιαντική προσπάθεια που συνοδεύτηκε
από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ώστε η εξυπηρέτηση
του δημότη να ανταποκρίνεται στα
σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα. Ο
τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που
φέραμε στην πόλη (120 εκ. €), για την
εκτέλεση έργων βιώσιμης ανάπτυξης
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στην καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα, κυρίως
τη νεανική. Τμήμα των πόρων αυτών
κατευθύνεται στην προετοιμασία της
Αθήνας για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) της Ε.Ε., ώστε
να προσελκύσουμε περισσότερους οικονομικούς πόρους για την Αθήνα του
2020.
‘Ολα αυτά όμως δεν θα είχαν νόημα,
χωρίς τον τέταρτο πυλώνα: την προσπάθεια του Δήμου να συνδεθεί με
τις πιο ζωντανές και ενεργές δυνάμεις
της πόλης. Μέσα από τον διαδικτυακό
τόπο «ΣυνΑθηνά», ο Δήμος αναδεικνύει το κοινωνικό έργο που επιτελούν,
αθόρυβα μεν αλλά αποτελεσματικά,
ομάδες πολιτών, εθελοντές, και μεμονωμένοι ενεργοί πολίτες. Η ουσιαστική
δικτύωση του Δήμου με τις δυνάμεις
αυτές, η ανάδειξη και υποβοήθηση
του έργου τους, καθώς και η ισότιμη
συνεργασία μαζί τους, εγγυάται ότι το
ανανεωτικό εγχείρημά μας θα ριζώσει
στις συνειδήσεις όλων εκείνων που
αποζητούν διψασμένα νέα κανάλια
πολιτικής συμμετοχής, νέους τρόπους
κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από τη
δημιουργική ενσωμάτωση, στον δημόσιο βίο, των δυνάμεων αυτών που ξεπήδησαν αυθόρμητα μέσα στην κρίση,
θα υπερβούμε την ιδιοτέλεια του μικροκομματισμού, ώστε να πετύχουμε
την πολιτική αναγέννηση της χώρας.
Φίλες και φίλοι,
στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται, στην
ουσία, η πρώτη φάση ενός στρατηγικού σχεδίου που φιλοδοξεί να θέσει
την πρωτεύουσα της χώρας σε τροχιά
εξόδου από την κρίση. Εγχείρημα που
ξετυλίγεται μέσα σε συνθήκες απίστευτης δυσκολίας. ‘Ομως δεν έχουμε άλλη
επιλογή. Κρατάμε το βλέμμα σταθερά
μπροστά. Η Αθήνα διεκδικεί τη θέση
που της αρμόζει στον παγκόσμιο χάρτη των πόλεων. Για μια πόλη δυναμική,
εξωστρεφή με αυτοπεποίθηση.
Γιώργος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων
Στο τεύχος αυτό
παρουσιάζεται, στην
ουσία, η πρώτη
φάση ενός στρατηγικού σχεδίου
που φιλοδοξεί να
θέσει την πρωτεύουσα της χώρας
σε τροχιά εξόδου
από την κρίση.
© acropolice.tumblr.com
1.
Για την
Ανατροπή στο
Ιστορικό
Κέντρο
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
Το μέλλον, λένε, ότι ανήκει στις μεγάλες πόλεις,
και μάλιστα ο ΟΟΣΑ εκτιμά, ότι μέχρι το 2050 το
70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές. Στις μεγαλουπόλεις που ραγδαία
αναπτύσσονται. Η Αθήνα, μια ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα με μοναδική ιστορία, πολιτιστική κληρονομιά και κομβική θέση στο σύγχρονο,
παγκόσμιο χάρτη, αναμφισβήτητα κατατάσσεται
μεταξύ των σπουδαιότερων πόλεων του κόσμου.
Φυσικά, για να είναι βιώσιμες οι μητροπόλεις
αυτές, απαιτείται στρατηγική και ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, αξιοποίηση των δυνατοτήτων,
και επιπλέον, ρεαλιστικός σχεδιασμός αλλά και
όραμα. Κυρίως, όταν τα προβλήματα είναι πολλά,
σύνθετα και δυσεπίλυτα.
Η ΑΘΉΝΑ ΣΤΗ ΔΊΝΗ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ
Η Αθήνα, που ως πρωτεύουσα συνοψίζει σε υπέρτατο βαθμό, όλες τις όψεις της δραματικής κρίσης
που βιώνει η Ελλάδα, βρέθηκε από την αρχή της
θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής, αντιμέτωπη με πρωτοφανή προβλήματα.
Αιφνίδια διολίσθηση στη φτώχια ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, ραγδαία αύξηση αστέγων,
κατάρρευση των κοινωνικών δομών του κεντρικού κράτους, κατακερματισμός της κοινωνίας σε
διαφορετικές, ετερογενείς ομάδες, παράνομη μετανάστευση, συρρίκνωση του εμπορικού κέντρου
της πόλης.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ιδίως στο
ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, είχαν
ήδη οξυνθεί λόγω του παραεμπορίου, αλλά και
των επαναλαμβανόμενων διαδηλώσεων, και των
ανεξέλεγκτων επεισοδίων και των καταστροφών
που προκαλούνταν στο δημόσιο χώρο, σε εμπορικά καταστήματα, τράπεζες κλπ. Επιχειρήσεις,
μικρές και μεγάλες, έκλειναν καθημερινά.
Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με μια αυξανόμενη εγκληματικότητα, οργανωμένη και μη,
είχαν δημιουργήσει δυσκολότατες συνθήκες στην
πόλη, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας
βρέθηκε αντιμέτωπο με εκφυλιστικά φαινόμενα, κρούσματα βίας και ανομίας. Ο δημόσιος χώρος στην Αθήνα, από
πεδίο συλλογικότητας είχε μεταβληθεί σε πεδίο σύγκρουσης.
Στην περαιτέρω ερήμωση του κέντρου είχαν, επίσης, συμβάλει, οι
ταραχές του 2008 και οι πιο πρόσφατες του 2012, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και σε
διατηρητέα κτήρια. Κάτοικοι και
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας, τα τελευταία χρόνια ζούσαν με ένταση ακραίες καταστάσεις με καθημερινές πορείες και διαδηλώσεις, αλλά και κλιμακούμενες
πρακτικές πολιτικής βίας.
Ακραίες οργανωμένες πολιτικές
ομάδες επεδίωξαν να κυριαρχήσουν σε ολόκληρες γειτονιές της
πόλης. Μετά τα Εξάρχεια που είχαν σχεδόν ταυτιστεί με τον αναρχικό χώρο, νεοναζιστικές ομάδες
σε περιοχές, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, θέλησαν να επιβάλουν
ένα ιδιότυπο «άβατο» ακόμη και
απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας.
ΑΘΉΝΑ: Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ
Την αρνητική αυτή εικόνα εγκατάλειψης, δυσλειτουργίας, υποβάθμισης, αδράνειας και ήττας έθεσε
ως άμεσο στόχο να ανατρέψει,
η νέα δημοτική αρχή , από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τη διοίκηση
του Δήμου Αθηναίων και την ευθύνη της πόλης. Έθεσε ως κεντρική
προτεραιότητα την αναζωογόνηση του Ιστορικού Κέντρου της
Αθήνας, ξεκινώντας από την αναβάθμιση των περιοχών γύρω από
το δημαρχιακό μέγαρο μέχρι τον
Κεραμεικό και το Μεταξουργείο,
καθώς και την αναστροφή των συνεπειών της κρίσης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Έχοντας απόλυτη επίγνωση ότι
η ποιότητα της ανάπτυξης, την
οποία θα μπορούσε η Αθήνα να
πετύχει, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη, με τρόπο ενεργό και συνεκτικό, οικονομικών αλλά και
περιβαλλοντικών προβλημάτων
της πόλης, η δημοτική αρχή
ακολούθησε, μια νέα πολιτική,
ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του Δήμου της Αθήνας. Στόχευσε στην ανασυγκρότηση και
αναβάθμιση της Αθήνας, καταβάλλοντας, παράλληλα, συνεχή
και αδιάλειπτη προσπάθεια για
την διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής.
Απαρέγκλιτος στόχος για τον
Δήμαρχο Αθηναίων, ήταν εξαρχής, να γίνει και πάλι η Αθήνα
μια πόλη βιώσιμη, ασφαλής,
καθαρή και δυναμική , μια σύγχρονη και όμορφη ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα. Στόχος όχι εύκολα
επιτεύξιμος, με δεδομένη την
οικονομική κρίση της χώρας και
τη συρρίκνωση των κρατικών
επιχορηγήσεων και κονδυλίων,
αλλά και με τους περιορισμούς
που θέτει στον Δήμο της Αθήνας, ένα ξεπερασμένο και άκαμπτο νομοθετικό πλαίσιο σχέσεων με την κεντρική κυβέρνηση.
Γι αυτό και η δημοτική αρχή,
ακολούθησε μια νέα πολιτική
αντίληψη, αναζητώντας τις έξυπνες λύσεις, σε όλα τα πεδία.
Αυτές που θα έβαζαν, με τρόπο
ορθολογικό και διαφάνεια, την
Αθήνα στην τροχιά της βιώσιμης
ανάπτυξης και της αναβάθμισης
του αστικού περιβάλλοντος και
του δημόσιου χώρου, αντιμετωπίζοντας ευθέως τα πολλαπλά
και σύνθετα προβλήματά της.
6/7
© www.antinews.gr
1. Για την Ανατροπή στο Ιστορικό Κέντρο
ΑΘΉΝΑ: ΜΙΑ «ΈΞΥΠΝΗ» ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΗ ΠΌΛΗ
Για το σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ολοκληρωμένη
μελέτη, που προβλέπει ένα συγκροτημένο σχέδιο
δράσεων για την ανάπλαση του ιστορικού εμπορικού τριγώνου και των υποβαθμισμένων περιοχών της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της πόλης των Αθηνών.
Στόχος της συνολικής παρέμβασης, είναι η αντιστροφή της οικονομικής και εμπορικής υποβάθμισης των γειτονιών, καθώς και η ανάσχεση της
τάσης φυγής των μόνιμων κατοίκων. Μεθοδικά
και οργανωμένα η δημοτική αρχή υλοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα και έργα που φέρνουν
ορατό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΧΏΡΟΥ,
ΖΩΝΤΆΝΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΏΝ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ
Μια από τις πιο επώδυνες για την πόλη συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης ήταν η
ερήμωση κεντρικών περιοχών της πόλης.
Το Φεβρουάριο 2012, η δημοτική αρχή με το
«Πρόγραμμα Δράσης για την Αναζωογόνηση
του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας», προχώρησε στην εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων
Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
και περιλαμβάνει δύο σκέλη:
»Τη διερεύνηση πολεοδομικών, κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών παραμέτρων
καθώς και τη διαμόρφωση στρατηγικής αστικής
παρέμβασης στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων
και ειδικότερα στην ευρύτερη κεντρική ζώνη του,
που θα ολοκληρωθεί θεσμικά με την υπογραφή
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
»Τη θεσμική και λειτουργική προετοιμασία σύστασης ενός ειδικού Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης
για την Αθήνα (ΤΑΑ).
Επίσης για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους ελεύθερους χώρους μετά από 25
χρόνια, η δημοτική αρχή δρομολογεί, για πρώτη
φορά, τη μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ). Το υφιστάμενο ΓΠΣ
του Δήμου Αθηναίων είναι θεσμοθετημένο από
το 1988 και, συνεπώς, δεν ανταποκρίνεται στις
σημερινές ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας της
πόλης.
Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά
έγινε καταγραφή και ιεράρχηση
των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων
στο σύνολο του Δήμου, που αφορούν κοινόχρηστους χώρους και
χώρους πρασίνου. Ολοκληρώνεται
η απαλλοτρίωση εκτάσεων στην
περιοχή του Ελαιώνα, με αποζημίωση ιδιοκτητών από το πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση
Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις»
του Πράσινου Ταμείου. Συνολικά,
το 2012 η δημοτική αρχή εξασφάλισε 8.243.526€ για την αποζημίωση
εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 18
στρεμμάτων, για κοινόχρηστους
χώρους στον Ελαιώνα.
Με δεδομένο, ότι ο ελεύθερος χώρος στην Αθήνα δεν είναι επαρκής,
η δημοτική αρχή κατατάσσει στις
προτεραιότητές της, την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου για τους
κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες
της Αθήνας.
Επίσης, για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης και την προστασία
του δημόσιου χώρου από καταλήψεις των πεζοδρομίων (τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα, αυθαίρετες
κατασκευές), προχώρησε σε ελέγχους και αποξήλωσε αυθαίρετες
κατασκευές, τέντες, στύλους, τραπεζοκαθίσματα, εγκαταλελειμμένα
περίπτερα, που καταλάμβαναν κοινόχρηστο, δημόσιο χώρο, στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην πλατεία του Αγίου Θωμά,
στην πλατεία Βάθης σε και άλλες
περιοχές της Αθήνας.
ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ
1. Για την Ανατροπή στο Ιστορικό Κέντρο
Μέσα στην κρίση και τη κατάρρευση των επιχειρήσεων του
κέντρου, η δραστική αντιμετώπιση του παραεμπορίου αποτέλεσε σημαντική προτεραιότητα.
Η δημοτική αστυνομία κατέβαλλε μεγάλες προσπάθειες για
την καταπολέμησή του.
Με μικτά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ
και της Δημοτικής Αστυνομίας
εφαρμόστηκαν
συστηματικοί
και οργανωμένοι έλεγχοι σε όλο
το εμπορικό κέντρο της πόλης,
τις λαϊκές αγορές και επιλεγμένα σημεία αιχμής.
Η συντονισμένη προσπάθεια
του Δήμου Αθηναίων, της δημοτικής αστυνομίας, της ελληνικής
αστυνομίας και των υπηρεσιών
του ΣΔΟΕ, οδήγησε τη διετία
2011-2012 στην ανακάλυψη
μεγάλων αποθηκών στο κέντρο
της πόλης, από τις οποίες διακινούνταν σημαντικοί όγκοι παρεμπορίου. Το αποτέλεσμα ήταν
να εντοπισθεί και να αποσυρθεί
μεγάλος όγκος παρανόμως διακινούμενων εμπορευμάτων.
Εκπονήθηκε ολοκληρωμένη
μελέτη, που προβλέπει ένα
συγκροτημένο σχέδιο
δράσεων για την ανάπλαση του
ιστορικού εμπορικού τριγώνου
και των υποβαθμισμένων
περιοχών της ευρύτερης
περιοχής του κέντρου της
πόλης των Αθηνών.
8/9
1. Για την Ανατροπή στο Ιστορικό Κέντρο
ΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΌ ΣΤΟΝ ΠΟΛΊΤΗ
Για μια σειρά από θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, η δημοτική αρχή επέλεξε να υιοθετήσει σαφείς κανόνες λειτουργίας
της πόλης.
Με τη λογική αυτή η δημοτική αρχή διαχειρίστηκε το θέμα του συστήματος της ελεγχόμενης
στάθμευσης στην πόλη, της ηχορύπανσης από τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του
χώρου κατάληψης των περιπτέρων κοκ.
Είναι γεγονός ότι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη θέσεων στάθμευσης οδηγεί πολλούς
οδηγούς σε ακραίες αντικοινωνικές συμπεριφορές (παρκάρισμα σε διπλή σειρά, κατάληψη πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων,
παρκάρισμα σε γωνίες που κλείνουν το οπτικό
πεδίο των οδηγών με αποτέλεσμα την πρόκληση
ατυχημάτων κ.λ.π.).
Η δημοτική αρχή ανέθεσε στη Δημοτική Αστυνομία την ελεγχόμενη στάθμευση και την αντιμετώπιση των φαινομένων αντικοινωνικής στάθμευσης στην πόλη.
Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο τρίμηνο του 2011 ο
αριθμός των κλήσεων που δόθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία ήταν αυξημένος κατά 94,5%, σε
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010, ενώ ο
αριθμός των πινακίδων που αφαιρέθηκαν λόγω
παραβάσεων το πρώτο τρίμηνο του 2011 ήταν
αυξημένος κατά 895%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής είχε βελτιωτικά
αποτελέσματα, όπως φάνηκε και στην πράξη:
• Αύξηση στις πωλήσεις καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, περίπου 25-30%, με συνακόλουθη αύξηση των εσόδων, κατά 4000 με
5000 ευρώ επιπλέον ημερησίως. Τα ημερήσια
καθαρά έσοδα του Δήμου Αθηναίων το Μάρτιο
του 2011 άγγιξαν τις 13.000 από τις πωλήσεις
καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.
Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε,
επίσης, στα ακόλουθα μέτρα:
• Κλήθηκαν όλοι οι δικαιούχοι ειδικών θέσεων στάθμευσης να
προμηθευτούν μια νέα ειδική
κίτρινη κάρτα, αφού προηγουμένως προσκόμισαν σε ισχύ, την
άδεια χορήγησης της ειδικής θέσης που κατέχουν. Παράλληλα,
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Οδοποιίας του Δήμου, επανεξετάσθηκε, από μηδενική βάση, η
σκοπιμότητα όλων των ειδικών
θέσεων στάθμευσης. Το αποτέλεσμα ήταν να αποχαρακτηριστούν
περισσότερες από εκατό τέτοιες
θέσεις. Ελέγχθηκαν όλες οι θέσεις των μονίμων κατοίκων και
καταργήθηκαν περίπου 100, για
τις οποίες δεν είχαν προσκομιστεί
τα δικαιολογητικά που προβλέπει
ο νόμος.
• Ξεκίνησε η ειδική σήμανση των
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Καθαριότητας, μέχρι
το πρώτο εξάμηνο του 2013, απομακρύνθηκαν 1700 οχήματα.
• Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Οικονομικών του Δήμου επιταχύνθηκε η διαδικασία βεβαίωσης των κλήσεων, ώστε να
μην υπάρχει μεγάλη απόσταση
μεταξύ του χρόνου της παράβασης και του χρόνου βεβαίωσης
του προστίμου.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
Αν και ο Δήμος Αθηναίων
δεν έχει αρμοδιότητα για την
αντιμετώπιση του εγκλήματος,
προκειμένου να αντιστραφεί
το κλίμα ανασφάλειας στην
περιοχή του κέντρου της
πόλης, η δημοτική αρχή ανέλαβε πρωτοβουλίες για να εφαρμοστεί ο νόμος προς κάθε
κατεύθυνση. Η κατάργηση της
δημοτικής αστυνομίας, επέφερε
σοβαρό πλήγμα στις συστηματικές και εντατικές προσπάθειες της δημοτικής αρχής.
Η αποτελεσματικότητα των
ενεργειών και δράσεών της για
την ανάκτηση του δημοσίου
χώρου, φαίνεται και στον
διπλανό πίνακα.
Στην εκπόνηση επιχειρησιακού
σχεδίου που θα στηρίζει τη
στενή συνεργασία αστυνομίας
και δήμου για την αστυνόμευση
του κέντρου της Αθήνας - ώστε
να καλυφθεί το κενό που άφησε
η κατάργηση της Δημοτικής
Αστυνομίας - συμφώνησαν ο
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη με
τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον
Ιανουάριο 2014.
2013
(α΄εξάμηνο)
2012
2011
(Μ.Ο 2011-2012)
2010
ΔΙΑΦΟΡΑ 2010(Μ.Ο 2011-2012)
Κ.Ο.Κ.
315.951
500.5901
670.378
585.484
459.750
27%
Παρεμπόριο
(τεμάχια)
430.514
925.476
897.924
911.700
896.512
2%
Μηνύσεις ΚΥΕ
2.991
3.135
1.782
2.459
1.045
135%
Εκθέσεις
Κατάληψης Κοιν/
του Χώρου
(ΚΥΕ, εμπορικά,
πάγκοι, οικοδομές)
3.1583
8.526
5.929
7.228
4.038
79%
Σφραγίσεις,
επανασφραγίσεις,
αποσφραγίσεις,
κ.υ.ε. και οίκων
ανοχής
833
1.235
1.086
1.161
839
38%
Διαφημιστικές
Επιγραφές
1.883
2.790
1.724
2.257
1.261
79%
Έσοδα Ελεγχόμενης
Στάθμευσης (από
κάρτες)
2.204.900
2.534.1922
4.123.758
3.328.975
3.741.674
--2
Υποσημειώσεις πίνακα:
1. Τα πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το 2012 παρουσιάζονται μειωμένα λόγω της αναστολής λειτουργίας της Ελεγχόμενης Στάθμευσης επί των θέσεων επισκεπτών για πέντε μήνες.
2. Τα έσοδα της Ελεγχόμενης Στάθμευσης το 2012 παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω της αναστολής λειτουργίας των θέσεων
επισκεπτών (ξυστές κάρτες) για πέντε μήνες. Δεν είναι δυνατή η αποτύπωση ποσοστιαίας μεταβολής. Πρβλ. το α΄ εξάμηνο του 2013.
3. Στο α΄ εξάμηνο περιλαμβάνει το 35-40% των καλοκαιρινών ελέγχων τραπεζοκαθισμάτων καθώς δεν περιλαμβάνονται οι μήνες ελέγχου Ιούλιος-Αύγουστος και
Σεπτέμβριος. Οι καλοκαιρινοί έλεγχοι αποτελούν την αιχμή της σύνταξης Ε.Κ.Κ.Χ.
• Μείωση του φαινομένου του αντικοινωνικού παρκαρίσματος με αποτέλεσμα μετακίνησης πεζών και οχημάτων.
10/11
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων συγκροτήθηκε επιτροπή διακεκριμένων νομομαθών
και πανεπιστημιακών δασκάλων, η οποία εκπόνησε πρόταση νόμου για τις υπαίθριες συναθροίσεις και τις διαδηλώσεις. Η «πρόταση
Καμίνη», παρουσιάστηκε δημόσια τον Απρίλιο
2012, και μέσα σε λίγους μήνες, συγκέντρωσε
ευρύτατη πολιτική και κοινωνική αποδοχή. Η πρόταση νόμου, που αποτελείται από 16
άρθρα, κάλυψε την πρόβλεψη του άρθρου 11 του
Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η Βουλή
όφειλε να θεσπίσει νόμο για τις υπαίθριες συναθροίσεις. Δυστυχώς, οι πολιτικές δυνάμεις της
χώρας για δεκαετίες έχουν αδρανήσει, με συνέπεια ένα καίριας σημασίας συνταγματικό δικαίωμα να διέπεται, κατά τρόπο απαράδεκτο, από ένα
συνταγματικώς διάτρητο νομοθετικό διάταγμα,
που έχει εκδοθεί από το δικτατορικό καθεστώς
της 21ης Απριλίου.
Η πρόταση νόμου Καμίνη διαμορφώνει ένα λειτουργικό πλαίσιο για να μειώσει την ταλαιπωρία των κατοίκων, των εμπόρων, των οδηγών και των επισκεπτών του κέντρου, από
τις διαδηλώσεις στην Αθήνα. Προβλέπει οτι
οι διοργανωτές των διαδηλώσεων πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές 24 ώρες πριν από την πραγματοποίηση, ενώ εάν ο αριθμός των διαδηλωτών
είναι σχετικά μικρός, τότε η πορεία θα πραγματοποιείται στο πεζοδρόμιο.
Επίσης, ο διοργανωτής καθίσταται, υπο αυστηρές προϋποθέσεις, υπεύθυνος για τυχόν επεισόδια. Θα καλείται να καταβάλει αποζημίωση σε
όσους έχουν υποστεί βλάβες και φθορές στην περιουσία τους ή στην σωματική τους ακεραιότητα,
από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδήλωση.
Η «πρόταση Καμίνη» αξιοποίησε η κυβέρνηση
συνεργασίας των τριών κομμάτων, μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012, εκδίδοντας σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, αν και πρέπει να επισημανθεί,
ότι η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων είχε μεγαλύτερο εύρος και βάθος.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ
Μετά από ελέγχους σε περίπου 90
θέατρα, ο Δήμος Αθηναίων διαπίστωσε όχι μόνον υπερβάσεις
στην άδεια, αλλά ότι γύρω στα
30 θέατρα δεν είχαν καμία άδεια
λειτουργίας, που σημαίνει, ότι
δεν υπήρχε καμία βεβαίωση ότι
τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες
ασφαλείας, με συνέπεια να τίθεται
σε κίνδυνο η ασφάλεια θεατών
και εργαζομένων. Προτάσσοντας
την ασφάλεια των πολιτών, αλλά
στηρίζοντας, παράλληλα, τη θεατρική και εν γένει την καλλιτεχνική
δραστηριότητα και δημιουργία, ο
Δήμαρχος Αθηναίων με την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, κατέθεσε πλήρη
και ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση προς τα συναρμόδια
υπουργεία Εσωτερικών και Πολιτισμού, με στόχο την απλοποίηση
του συστήματος αδειοδότησης των
θεατρικών χώρων, αλλά και του συνόλου των χώρων όπου συναθροίζεται το κοινό για να παρακολουθήσει
οπτικοακουστικές
παραστάσεις,
έτσι ώστε οι χώροι αυτοί να διαθέτουν ουσιαστική ασφάλεια για τους
εργαζόμενους και τους θεατές.
ΆΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΊΩΝ
Η ρύθμιση του καθεστώτος των
διαδηλώσεων δεν είναι η μοναδική νομοθετική πρωτοβουλία
του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξαν και άλλες, σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για ρυθμίσεις που ο Δήμαρχος θεωρεί
ότι απαιτούνται και επείγουν,
για την αναβάθμιση της ζωής
στην πόλη αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της.
Στη διάθεση της Πολιτείας, βρίσκονται εδώ και καιρό, οι ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις:
α) για τη λειτουργία και τους
ελέγχους στα καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξοθολογιστεί το καθεστώς που επικρατεί σήμερα.
β) για την αναθεώρηση του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Αθήνας, που δεν έχει
ενημερωθεί από το 1988, έτσι
ώστε να καθοριστούν χρήσεις
γης στις γειτονιές, και να είναι
εφικτό, σε κάποιες περιπτώσεις,
περιοχές να χαρακτηρίζονται
κορεσμένες.
γ) για την αδειοδότηση και λειτουργία
των οίκων ανοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, στην Αθήνα, υπολογίζεται
ότι λειτουργούν παράνομα τουλάχιστον
315 οίκοι ανοχής. Μόνο το 2011, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εξέδωσαν αποφάσεις για τη σφράγιση 87 οίκων ανοχής,
ενώ χρειάστηκε να γίνουν και 196 επανασφραγίσεις κτηρίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι η αυστηρότητα του
ισχύοντος νομικού πλαισίου το κατέστησε
ανεφάρμοστο προκαλώντας το σημερινό
αδιέξοδο.
Ήδη, από το Φεβρουάριο 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση της
δημοτικής αρχής για τροποποιήσεις στο
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και η πρόταση
κατατέθηκε στην κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές: προβλέπεται μείωση στα 100 από
τα 200 μέτρα της απαιτούμενης απόστασης από ευαίσθητα σημεία (σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί, νοσηλευτικά ιδρύματα, αθλητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, παιδικές χαρές και
ναούς), μετακυλίεται και στον ιδιοκτήτη του κτηρίου η ευθύνη για την παράνομη λειτουργία, ενώ προτείνεται και
η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε περίπτωση λειτουργίας ενός οίκου ανοχής χωρίς άδεια.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της δημοτικής
αρχής αποτελούν
ρεαλιστικές και
υλοποιήσιμες προτάσεις
για την επίλυση
σοβαρών καθημερινών
χρόνιων προβλημάτων
της πόλης.
12/13
© www.boston.com
1. Για την Ανατροπή στο Ιστορικό Κέντρο
1. Για την Ανατροπή στο Ιστορικό Κέντρο
Η ΑΘΗΝΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ
Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των
ελεύθερων χώρων, η δημοτική αρχή έχει εκπονήσει πρόγραμμα παρεμβάσεων για την αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, την προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα:
• Ξαναζωντανεύουν τέσσερις ιστορικές πλατείες της Αθήνας, που απέπνεαν εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθμισης. Στις κεντρικές
πλατείες Ομονοίας, Κοτζιά, Βικτωρίας και
Κλαυθμώνος παρέχεται άδεια σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Η χωροθέτηση τους
γίνεται κάτω από αυστηρές προδιαγραφές, που
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στον
ελεύθερο, δημόσιο χώρο καθώς και την αισθητική αναβάθμιση των πλατειών. Στόχος είναι
οι πλατείες Ομονοίας, Κοτζιά, Βικτωρίας, και
Κλαυθμώνος να αποκτήσουν τη ζωντάνια που
ταιριάζει σε κεντρικές, πολυσύχναστες πλατείες ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.
• Στην ιστορική περιοχή του Θησείου, και μετά
από στενή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και διάλογο με τους
παραδοσιακούς ρακοσυλλέκτες, η δημοτική
αρχή κατήργησε, τη λεγόμενη «Κορεάτικη
Αγορά», που είχε εκφυλιστεί σε υπαίθρια αγορά κλοπιμαίων.
• Κρίσιμο στοίχημα αποτέλεσε και ο Λόφος
του Στρέφη. Μετά από σειρά συναντήσεων
με κατοίκους και συλλόγους της περιοχής των
Εξαρχείων, και με την συνδρομή της ΕΛΑΣ,
σταμάτησαν οι συναυλίες που γίνονταν στο
λόφο, χωρίς την άδεια του Δήμου.
• Επιδιώκοντας τη συστηματική προσπάθεια
ηλεκτροφωτισμού της πόλης, που έχει ξεκινήσει από το 2011, με παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, όπως είναι το σχολικό συγκρότημα Γκράβας, η οδός Γ' Σεπτεμβρίου, η
περιοχή του Θησείου, και άλλες περιοχές του
κέντρου, η δημοτική αρχή προχώρησε σε ένα
ακόμα σημαντικό βήμα: Ενέταξε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικτύου του δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού (πιλοτική εφαρμογή, 7,1 εκ.
ευρώ) στα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους προγράμματα, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τον Ιούλιο του 2013, ξεκίνησε εκστρατεία καθαρισμού και αναβάθμισης εμβληματικών δρόμων του
κέντρου της Αθήνας (Αθηνάς-Σταδίου-Πανεπιστημίου-Ερμού), με τη
συμμετοχή ενεργών ομάδων πολιτών.
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης άρχισε με τις εργασίες καθαρισμού της πρόσοψης του
ιστορικού κτιρίου της Βαρβακείου
Αγοράς. Αφαιρέθηκαν τα γκραφίτι
με ειδικά υλικά και οι επιφάνειες
επανήλθαν στην αρχική τους κατάσταση. Για τη μελλοντική προστασία του κτιρίου, στις επιφάνειες
τοποθετήθηκε ειδικό προστατευτικό υλικό. Οι εργασίες επεκτάθηκαν
στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αθηναίων, και συνεχίστηκαν στην οδό Αθηνάς, στη συμβολή της με την οδό Σοφοκλέους,
στην πλατεία Καραμάνου και στην
πλατεία Μοναστηρακίου.
Η εκστρατεία που αποσκοπεί στον
συστηματικό καθαρισμό των επιφανειών όλων των κτιρίων (δημόσιων και ιδιωτικών), στην επιδιόρθωση και ενίσχυση του φωτισμού,
στην αποκατάσταση των μικρών
κολωνακίων αποτροπής της παράνομης στάθμευσης και στην ανανέωση των διαβάσεων κυκλοφορίας
πεζών συνεχίζεται και σε άλλους
δρόμους της πόλης.
Οι πρωτοβουλίες του καλοκαιριού 2013 για την αφαίρεση
των πολλαπλών υπογραφών και
συνθημάτων από τους τοίχους
της Αθήνας, συνεχίστηκαν με
καινούριες παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Στα ρολά καταστημάτων της
οδού Αθηνάς, έκτασης πάνω
από 350 τ.μ., τοποθετήθηκαν
αυτοκόλλητες φωτογραφίες με
ειδικές μεμβράνες ποτισμένες
με anti-graffiti προστατευτικό
υλικό. Οι φωτογραφίες είναι
συμβολή ομάδων φωτογράφων
που απεικόνισαν τη ζωντάνια
του συγκεκριμένου κεντρικού
άξονα της Αθήνας με στιγμές
της καθημερινότητας. Έτσι, την
νύχτα βλέπουμε στα κλειστά
ρολά εικόνες από στιγμιότυπα
της ημέρας, δίνοντας στη συγκεκριμένη παρέμβαση τον τίτλο «Νύχτα – Μέρα».
Επίσης έγιναν εικαστικές διακοσμητικές ενέργειες με τη
συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών της πόλης. Χαρακτηριστικά, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στο πλαίσιο ενός
παγκόσμια πετυχημένου αστικού πειράματος με όνομα
«Yarn Bombing», καλύφθηκαν
στύλοι φαναριών, παγκάκια σε
στάσεις λεωφορείων καθώς και
κορμοί δέντρων με πλεκτά πολύχρωμα υφάσματα. Είναι πολύ ενθαρρυντική η κινητοποίηση των επιχειρηματιών της
περιοχής.
14/15
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
Στις κυλιόμενες σκάλες της πλατείας Κλαυθμώνος, τοποθετήθηκαν μωσαϊκά καθρεφτάκια και
ασημένιος φωτισμός αποτρέποντας έτσι τον βανδαλισμό του χώρου.
Η «Τέχνη στις Βιτρίνες» ήταν μια
πρωτοβουλία της Τεχνόπολης του
Δήμου Αθηναίων, που έδωσε τον
Δεκέμβριο του 2011 μια δημιουργική πνοή στις άδειες βιτρίνες κλειστών καταστημάτων του εμπορικού
κέντρου της Αθήνας. Τις άδειες
βιτρίνες μεταμόρφωσαν σε έργα
τέχνης, φοιτητές του Γ΄ Εργαστηρίου Ζωγραφικής, της Ανώτατης
Σχο- λής Καλών Τεχνών, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του
Δήμου της Αθήνας, με ενθουσιασμό. Τα «παράθυρα τέχνης» ήταν
μια καινοτόμα πρωτοβουλία που
έγινε δεκτή με πολύ θετικά σχόλια
από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας, και έδειξε,
για μία ακόμη φορά, πόσο γόνιμη
μπορεί να αποδειχθεί η συνεργασία
με τις δημιουργικές δυνάμεις της
πόλης. Στο τέλος της πρωτότυπης
αυτής έκθεσης, ο Εμπορικός Σύλλογος βράβευσε τα τρία καλύτερα
έργα, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων απένειμε
μετάλλιο στον καλύτερο χώρο.
«And I LoveAthens»
Παραχωρήθηκε επίσης βιτρίνα καταστήματος
εκτός λειτουργίας, στη γωνία Σταδίου και Πεσμαζόγλου, σε ομάδα αρχιτεκτόνων που τη φώτισαν,
τοποθέτησαν εικόνες της ιστορικής οδού Σταδίου
και σχεδίασαν την ομότιτλη επιγραφή.
Οι δράσεις για την αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας συνεχίζονται σε εβδομαδιαία βάση.
Η βιωσιμότητα της προσπάθειας, εξασφαλίζεται,
αφενός με την ενεργή συμμετοχή ομάδων, καταστηματαρχών και αφετέρου χάρη σε χορηγούς
της περιοχής.
Πρόγραμμα για την αποκατάσταση των υπαίθριων γλυπτών της Αθήνας, χρηματοδοτείται από
ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ):
100 γλυπτά έργα τέχνης, ανδριάντες, προτομές,
ολόσωμα, στήλες, ελεύθερες συνθέσεις, σημαντικές δημιουργίες της νεότερης γλυπτικής τέχνης
που τα τελευταία χρόνια έχουν καταπονηθεί από
συνεχείς βανδαλισμούς και την ατμοσφαιρική
ρύπανση, με αποτέλεσμα εκτεταμένες φθορές και
αλλοίωση της εικόνας τους, θα επανακτήσουν την
αρχική τους μορφή. Διασώζουμε έτσι τον μοναδικό ιστορικό τους χαρακτήρα και την καλλιτεχνική
τους αξία. Τα γλυπτά αυτά είναι όλα ιδιοκτησία
του Δήμου Αθηναίων.
γής του προγράμματος. Η μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων, αλλά και των πολιτών
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οδήγησε στη δυναμική επανάληψή του, με αποτέλεσμα η
δράση αυτή να διανύει σήμερα
τον 3ο κύκλο ζωής της
1. Για την Ανατροπή στο Ιστορικό Κέντρο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης έχει υποστηρίξει
τις προσπάθειες για να έχουν τα
καταστήματα τη δυνατότητα να
παραμένουν ανοικτά ορισμένες
Κυριακές του έτους, στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης. Η δημοτική αρχή θεωρεί τη
λειτουργία των καταστημάτων
τις Κυριακές, κρίσιμη και αποφασιστική παράμετρο, για την
ανάπτυξη της πόλης, αλλά και
για την καθιέρωση της Αθήνας
ως αυτόνομου τουριστικού και
συνεδριακού προορισμού.
«ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΘΗΝΑ»
Μια ακόμα πρωτοβουλία ανάπτυξης και τόνωσης της οικονομικής
ζωής στο κέντρο της πόλης ήταν η
ειδικά σχεδιασμένη δράση «Βγαίνουμε Αθήνα». Η δημοτική αρχή
προσκάλεσε τους ιδιοκτήτες χώρων
εστίασης να μειώσουν τις τιμές τους
για μία μέρα την εβδομάδα (την
Τρίτη), κατά την περίοδο εφαρμο-
16/17
© www.imaginethecity.gr
«Reality Decomposed»
© www.flickr.com
2.
Κοινωνικό Έργο
και Δίκτυο
Αλληλεγγύης
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η δυσκολότατη συγκυρία της διευρυμένης κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής αλλά και ανθρωπιστικής, με την οποία η δημοτική αρχή βρέθηκε
εξαρχής αντιμέτωπη, η αιφνίδια φτωχοποίηση
ή κοινωνική περιθωριοποίηση μεγάλων ομάδων
πληθυσμού της πόλης, απαιτούσαν γρήγορες και
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες. Η αποτελεσματική στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων
που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης ή
ζουν στα όρια της φτώχειας, υπήρξε για τη δημοτική αρχή, κατά την περίοδο 2011-2013, κύρια
προτεραιότητα.
«Στη σημερινή Ελλάδα, δεν επιτρέπεται κανείς
να πεινάει», είναι το στίγμα της πολιτικής που
ακολούθησε η δημοτική αρχή από την πρώτη
μέρα ανάληψης των καθηκόντων της: απόλυτη
προτεραιότητα στη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής. Αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια, παρά
τη δραματική περικοπή των κρατικών πόρων.
Η δημοτική αρχή κράτησε όρθια την πόλη, την
περίοδο που, ενώ οι κοινωνικές δομές του κεντρικού κράτους κατέρρεαν, οι κοινωνικές ανάγκες διογκώνονταν, και η αύξηση της κοινωνικής
πίεσης γινόταν καθημερινά εντονότερη και πιο
επιτακτική. Με γνώμονα το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την διαφάνεια, εφαρμόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης, με στόχο την στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενέστερων αλλά και
την προσπάθεια επανένταξης των αποκλεισμένων στο κοινωνικό ιστό.
Εξασφαλίστηκαν νέες πηγές χρηματοδότησης
από Ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους , χορηγίες, ιδρύματα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδιώτες
και πολίτες.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ενεργοποίηση της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Πρώτος στόχος υπήρξε ο εξορθολογισμός και η
αναδιάρθωση των κοινωνικών δομών του Δήμου
με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων
υποδομών.
Κυρίως η νέα αντίληψη έφερε νέες δομές, καινούργια προγράμματα, και διευρυμένες συνεργασίες, με τον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα,
τους εθελοντές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Κι έτσι η δημοτική αρχή εκπλήρωσε διπλό στόχο:
και να στηρίξει εμπράκτως, εκεί όπου, και όπως,
το απαιτούσε η σκληρή καθημερινότητα, όσους
έπληξε η κρίση, αλλά και να αποτρέψει την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης, συμπολιτών μας που βρέθηκαν στο χείλος
της φτωχοποίησης.
«Στη σημερινή
Ελλάδα, δεν επιτρέπεται
κανείς να πεινάει»,
είναι το στίγμα της
πολιτικής που
ακολούθησε η
δημοτική αρχή
από την πρώτη
μέρα ανάληψης
των καθηκόντων της:
απόλυτη προτεραιότητα
στη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής.
Αλληλεγγύη και
αλληλοβοήθεια,
παρά τη δραματική
περικοπή των
κρατικών πόρων.
20/21
© www.mcgill.ca
2. Κοινωνικό Έργο και Δίκτυο Αλληλεγγύης
2. Κοινωνικό Έργο και Δίκτυο Αλληλεγγύης
Παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες οικονομικές συνθήκες, το ΚΥΑΔΑ κατάφερε να αντλήσει οικονομικούς πόρους από χορηγίες και άλλες πηγές.
Είδη άμεσης ανάγκης αξίας 1,5 εκατ. Ευρώ (αποτιμούμενα με βάση τα δελτία αποστολής) προσφέρθηκαν στον ΚΥΑΔΑ (2011-2013) καθώς και
948.000 Ευρώ σε χρηματικές δωρεές. Με αποτέλεσμα το ΚΥΑΔΑ, όχι μόνον να διατηρήσει,
στο ίδιο επίπεδο, τις κοινωνικές υπηρεσίες που
παρείχε στο παρελθόν, αλλά, ανταποκρινόμενο
στις ανθρωπιστικές ανάγκες της περιόδου να
αναπτύξει νέες δράσεις και πρωτοβουλίες, διευρύνοντας θεαματικά τον αριθμό των πολιτών και
κοινωνικών ομάδων που υποστηρίζει.
€102,7
100
75
50
€66,7
25
80%
Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) φροντίζει και υποστηρίζει
τους άπορους, άστεγους και φτωχούς συνανθρώπους μας που ζουν στην πόλη μας και δεν έχουν
πρόσβαση σε φαγητό, ρουχισμό, θέρμανση, ιατρικές υπηρεσίες κλπ.
125
0
2009
-98%
€2,4
2010
2011
€2,2
2012
∆ΩΡΕΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕ ΤΟ ΚΥΑ∆Α
ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)
500
€392,9
400
300
+130%
200
100
0
80%
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΥΑΔΑ)
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΑ∆Α (ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)
€155,7
2009
€170,9
2010
€182,7
2011
2012
ΚΟΜΒΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδρύθηκε την Άνοιξη 2012, ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας
Πολιτών. Ο Κόμβος ξεκίνησε την πιλοτική του
λειτουργία τον Ιούλιο 2012 και στεγάσθηκε στο
παλιό Φρουραρχείο, απέναντι από τον σιδηρο
δρομικό σταθμό Λαρίσης, σε χώρο που διαμόρ
φωσε ο Δήμος με ίδια μέσα. Αποτελεί μια νέα και
πρωτοποριακή δομή κοινωνικής πρόνοιας, που
λειτουργεί συμπληρωματικά με τον ΚΥΑΔΑ, για
τη στήριξη εκατοντάδων συμπολιτών μας που
πλήττονται από την οικονομική κρίση. Ο Κόμβος
προσφέρει στήριξη σε κάθε φυσικό πρόσωπο,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, που βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας, με την προϋπόθεση ότι είναι
κάτοικος Αθηνών: άπορες οικογένειες, οικογένειες με ανήλικα ή ενήλικα παιδιά, μοναχικά άτομα.
Από τον Ιούλιο 2012 μέχρι σήμερα, ωφελήθηκαν
από τον Κόμβο 14.000 εγγεγραμμένοι, σχεδόν
4.000 οικογένειες.
Τη δομή εμπιστεύτηκε να ενισχύσει η Νορβηγική
κυβέρνηση, με περίπου 2 εκατ. Ευρώ μέσω του
Χρηματοδοτικού Μηχανσιμού του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2014.
8.500 συνάνθρωποί μας θα εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού σε σταθερότερη βάση για 6-8 μήνες και όλοι οι
δικαιούχοι θα δεχθούν κοινωνικές,
ιατρικές, ψυχολογικές υπηρεσίες
στήριξης από τις ΜΚΟ που θα πλαισιώνουν τον Κόμβο και τη λειτουργία του.
Πολύ σημαντική υπήρξε η συμβολή
από τη μεγάλη ανταπόκριση που
είχε η δράση «Νοιάζομαι – Μοιράζομαι», που πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το τηλεοπτικό σταθμό Mega,
τα Χριστούγεννα 2012 και 2013.
Το Δεκέμβριο 2013 συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος περισσότεροι από 50 τόνοι τροφίμων,
1.300 κυβικά μέτρα από ρουχισμό
και παιχνίδια.
Επιπλέον συγκεντρώθηκαν και
άλλοι 24,6 τόνοι τροφίμων. Επίσης, τον Δεκέμβριο 2013 συγκεντρώθηκαν 128.00 Ευρώ στο
Χριστουγεννιάτικο παζάρι βιβλίου του ΒΗΜΑ FM για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης
του Δήμου Αθηναίων.
Ο Κόμβος, υπό τη διοίκηση του
ΚΥΑΔΑ, διασυνδέει όλους όσοι
θέλουν να προσφέρουν.
Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάστηκε μια πρωτοπόρος πλατφόρμα
ανοιχτού λογισμικού, που διασφαλίζει διαφάνεια και εγκυρότητα, είναι σε θέση να καταγράφει και να παρακολουθεί την
είσοδο και διάθεση όλων των
προσφερομένων ειδών μέχρι
τον τελικό τους αποδέκτη, και
έχει ηλεκτρονικά καταγεγραμμένους, όλους τους αιτούντες
και δικαιούχους σε ενιαία βάση
δεδομένων.
Οι επόμενοι στόχοι για τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή, είναι
οι ακόλουθοι:
• Να διευρυνθούν τα προσφερόμενα αγαθά και
σε άλλες κρίσιμες κατηγορίες, στις οποίες δεν
έχουν πρόσβαση κάτοικοι της Αθήνας που πλήττονται από την κρίση, όπως πετρέλαιο θέρμανσης
κλπ.
• Να ενθαρρυνθούν ΜΚΟ, ιδρύματα, Δωρητές,
Εταιρείες και άλλοι Φορείς να χρηματοδοτήσουν,
να λειτουργήσουν και να προσφέρουν πρόσθετες
κοινωνικές υπηρεσίες.
• Να αναπτυχθεί ο «Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών» σε ένα ευρύ δίκτυο το οποίο να καλύψει
και τα 7 διαμερίσματα του Δήμου της Αθήνας, για
να στηρίξει περισσότερους δημότες και κατοίκους.
1,5 εκατ. Ευρώ
(αποτιμούμενα με
βάση τα δελτία
αποστολής)
προσφέρθηκαν
στον ΚΥΑΔΑ
(2011-2013) καθώς
και 948.000 Ευρώ
χρηματικών δωρεών.
22/23
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ,
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» υποστηρίζει
400 οικογένειες το χρόνο, με είδη που οι ίδιες
κρίνουν απολύτως αναγκαία. Το πρό-γραμμα
πραγματοποιείται χάρη στη συμβολή της Μαρινόπουλος ΑΕ που προσφέρει τα είδη παντοπωλείου και το προσωπικό εξυπηρέτησης.
Το «Κοινωνικό Φαρμακείο», λειτουργεί σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία, τον ΕΟΦ, τον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου, και παρέχει υπηρεσίες σε
ανασφάλιστους κατοίκους και δημότες, που ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας.
Το νέο πρόγραμμα «Αλληλεγγύη στην Οικογένεια» που σχεδίασε και υλοποιεί το ΚΥΑΔΑ,
στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται από την οικονομική συγκυρία, προσφέροντάς τους, αφενός είδη πρώτης ανάγκης
(τρόφιμα, είδη ρουχισμού, βιβλία, παιχνίδια κλπ)
και αφετέρου υποστήριξη από ειδικευμένη ομάδα
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.
Η νέα αυτή δομή του Δήμου Αθηναίων χρηματοδοτείται από χορηγίες του ιδιωτικού τομέα.
Το κτήριο, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, «Αλληλεγγύη στην Οικογένεια» δώρισε στο ΚΥΑΔΑ,
η Αμερικανική Λεγεώνα. Βασικός Χορηγός του
προγράμματος είναι η Cosmote, η οποία προσέφερε 150.000 ΕΥΡΩ για την ανακαίνιση, την
ανακατασκευή και τον εξοπλισμό του ιδιόκτητου τριώροφου νεοκλασικού κτιρίου του ΚΥΑΔΑ,
όπου στεγάζεται η δομή στην οδό Τζιραίων 9, στη
περιοχή Μακρυγιάννη. Με την έναρξη του προγράμματος, το Μάιο 2012, η Cosmote ανέλαβε
την προμήθεια και την παράδοση των ειδών πρώτης ανάγκης στις δοκιμαζόμενες οικογένειες. Το
σύνολο της χορηγίας για τους πρώτους δώδεκα
μήνες ξεπέρασε τις 500.000 Ευρώ. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 200 οικογένειες το
χρόνο.
Το νέο πρόγραμμα Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, το οποίο στηρίζει συνολικά 900 νοικοκυριά.
Πρόσθετες δράσεις αλληλοβοήθειας:
Προσφέρεται καθημερινό φαγητό σε 1300 μαθητές – εκτός δικτύου Βρεφοκομείου – όλων των
σχολικών βαθμίδων.
Ενεργοποιείται ξανά το πρόγραμμα, «Βοήθεια
στο Σπίτι» με ευρωπαϊκούς πόρους, και ήδη, παρασχέθηκε βοήθεια σε 580 άτομα εντός εστίας,
τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2013.
Υπεγράφη από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός του Προγράμματος Κοινωνικής Κατοικίας.
Το πρόγραμμα προσφέρει σε άτομα ή και οικογένειες που ζουν σε
συνθήκες επισφαλούς κατοικίας,
τη δυνατότητα να στεγαστούν σε
διαμερίσματα (και όχι ξενώνες),
επιτρέποντάς τους έτσι να επικεντρωθούν στην προσπάθεια για εργασιακή επανένταξη.
Όσον αφορά σε προγράμματα για
τις πλέον ευάλωτες ομάδες και τους
κοινωνικά αποκλεισμένους, παρέχονται:
• Συσσίτια
αστέγων και απόρων:
1400 μερίδες καθημερινά
• Στέγαση σε απόρους και αστέγους: σε περισσότερα από 150
άτομα.
Σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεκινήσει
στη οδό Αλικαρνασσού, στον Κολωνό, η λειτουργία του Κοινωνικού
Εστιατορίου (με δυνατότητα 100
γευμάτων ημερησίως) καθώς και
Υπνωτηρίου (με δυνατότητα φιλοξενίας 50 αστέγων σε ξεχωριστούς
χώρους για άνδρες, γυναίκες και
οικογένειες). Τις δομές αυτές λειτουργούν μέλη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων “Equal Society’
και «Γιατροί του Κόσμου», σε χώρους και με προσωπικό υποδοχής
που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας.
Για πρώτη φορά στο Δήμο Αθηναίων οι Κοινωνικές Υπηρεσίες βγήκαν
από τα γραφεία για να συναντήσουν την κοινωνία στον δρόμο, εκεί
όπου υποφέρει περισσότερο.
Τον Ιούνιο 2013, η Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΥΑΔΑ, αποτελούμενη
από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Νοσηλευτή και Επισκέπτη
Υγείας, κατέγραψε στους δρόμους
της Αθήνας, συνομιλώντας με τους
αστέγους που διαβιούν εκεί, τις μείζονες ανάγκες τους. Οι άστεγοι που
διαβιούν στους δρόμους είναι ένα
πολυσύνθετο και πολύπαραγοντικό
θέμα.
Η καταγραφή έδειξε ότι από
τους αστέγους:
• 53% είναι Έλληνες,
• 77% είναι κυρίως άνδρες, και
76% νεώτεροι σε ηλικία (από
26-55 ετών),
• 76% είναι σε μέτρια η κακή
κατάσταση υγείας,
• 58% είναι ουσιοεξαρτημένοι.
Ο μεγαλύτερος σκόπελος που
πρέπει να ξεπεραστεί είναι η
προσωπική τους αντίρρηση για
αποδοχή θεσμικής βοήθειας. Οι
συστηματικές επανεπισκέψεις,
όμως, της ίδιας ομάδας, έκτισαν
μια σχέση εμπιστοσύνης και
έπεισαν για μια υπηρεσία που
δρα με κανόνες και συνέπεια.
Αυτή είναι και η βάση στη διαδικασία της επανένταξης στην
οποία αποσκοπούν οι δράσεις
της δημοτικής αρχής.
Σε έρευνα σιτιζομένων που
πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων. Το 41% των ερωτηθέντων, Ελλήνων και αλλοδαπών
προσήλθε για 1η φορά στο συσσίτιο το δεύτερο εξάμηνο του
2013! Από τους Έλληνες σιτιζόμενους: το 31% είναι νέοεισερχόμενοι στο συσσίτιο, το 77%
είναι άνεργοι και το 76% δηλώνει μηδενικό εισόδημα, με την
μεγάλη πλειοψηφία να μην έχει
κάποιο επίδομα, ούτε να είναι
γραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
Μια άλλη μεγάλη κατηγορία,
32%, είναι άνθρωποι που ζουν
περισσότερα από 2 χρόνια από
τα συσσίτια του Δήμου, συμπληρώνοντας έτσι ένα ελάχιστο εισόδημα που έχουν (σύνταξη ή
προνοιακά επιδόματα).
2. Κοινωνικό Έργο και Δίκτυο Αλληλεγγύης
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το Φεβρουάριο του 2014, ο Δήμος Αθηναίων θέτει
ξανά σε λειτουργία τον Ξενώνα Κακοποιημένων
Γυναικών, σε νέο χώρο. Η δομή αυτή, δυναμικότητας 40 θέσεων λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως,
Σαββατοκύριακα και αργίες, παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλούς φιλοξενίας και ψυχολογικής/
συμβουλευτικής υποστήριξης σε γυναίκες θύματα βίας καθώς και στα παιδιά τους. Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει, επίσης, και δωρεάν διατροφή από
το Δημοτικό Βρεφοκομείο.
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας,
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και υλοποιείται σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000 ΕΥΡΩ, από τα οποία 100.000
ΕΥΡΩ προορίζονται για τη διαμόρφωση και τον
εξοπλισμό του κτιρίου, και τα υπόλοιπα 600.000
ΕΥΡΩ για τη λειτουργία του.
Ο Δήμος Αθηναίων, έχει εντάξει την ισότητα των
φύλων στις πολιτικές του προτεραιότητες και έχει
αναβαθμίσει τη λειτουργία του Γραφείου Ισότητας, δημιουργώντας μια νέα υπηρεσιακή μονάδα,
το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας των Φύλων.
Μπροστά στις σταθερά διογκούμενες ανάγκες ενός αυξανόμενου αριθμού συμπολιτών
μας, ο Δήμος Αθηναίων αποδείχτηκε ο αξιόπιστος θεσμικός
φορέας που είχαν ανάγκη οι
ενεργές δυνάμεις της πόλης για
να συντονίσει τις δράσεις, τις
πρωτοβουλίες και να κάνει αποδοτικότερες τις συνέργειές τους.
24/25
2. Κοινωνικό Έργο και Δίκτυο Αλληλεγγύης
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΔΒΑ) είναι
ένας από του βασικότερους φορείς του Δήμου της
Αθήνας με μεγάλο και σημαντικό κοινωνικό έργο.
Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο Παιδικών Σταθμών (ΠΣ) στη χώρα μας φιλοξενώντας καθημερινά περίπου 5.500 παιδιά.
Παρά τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας λόγω
της βαθιάς οικονομικής κρίσης, η νέα δημοτική
αρχή κατάφερε να περιορίσει τα έξοδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου παρέχοντας, ταυτοχρόνως,
καλύτερες υπηρεσίες σε περισσότερα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για τη διοικητική
αναδιοργάνωση και τον οικονομικό εξορθολογισμό των δομών του Βρεφοκομείου, με σκοπό την
εξοικονόμηση πόρων ώστε να λειτουργούν όλοι οι
παιδικοί σταθμοί του Δήμου με διευρυμένες αρμοδιότητες, όπως η δωρεάν σίτιση παιδιών στα
σχολεία, σε αντίθεση με τους περισσότερους Δήμους τις χώρας που λόγω έλλειψης οικονομικών
πόρων προχώρησαν σε μειώσεις παιδικών σταθμών και προσφερόμενων υπηρεσιών.
Τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν πολλαπλά και σύνθετα:
Η δημοτική αρχή ανέλαβε τη Διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, ύστερα από 6
περίπου μήνες λειτουργίας του Ιδρύματος χωρίς
Διοίκηση.
Σύντομα διαπιστώσαμε ότι:
• Δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα του αριθμού των
Σταθμών (λόγω συγχωνεύσεων φαίνονταν να
υπάρχουν 94 ενώ στην πραγματικότητα ήταν
82)
• Η χωρητικότητα τους δεν ήταν ορισμένη με
αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τον αριθμό των
παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν.
• Δεν γνωρίζαμε τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων, δεδομένου ότι αυτές γίνονταν σε κάθε
Παιδικό Σταθμό, με αποτέλεσμα να συγχέεται
ο αριθμός των παιδιών που αιτούνταν με τον
αριθμό των αιτήσεων (αν κάποιος έκανε αίτηση
σε 3 ΠΣ τον μετρούσαν 3 φορές!). Αποτέλεσμα
των παραπάνω ήταν να επικρατεί η αντίληψη
ότι είναι αδύνατον να φιλοξενηθεί παιδί στους
ΠΣ του ΔΑ αν δεν έχει «μέσον». Σ’ αυτό βοηθούσε και η ασάφεια των κριτηρίων φιλοξενίας
του κανονισμού.
• Εκκρεμούσαν από το 2008 αιτήματα για επισκευές σε στέγες Παιδικών Σταθμών (η μία εξ
αυτών με αμίαντο), καθώς και επισημάνσεις
του Υγειονομικού για τη λειτουργία των μαγειρείων.
Η δημοτική αρχή έχει
καταβάλει σοβαρές
προσπάθειες για τη
διοικητική αναδιοργάνωση και
τον οικονομικό εξορθολογισμό των
δομών του Βρεφοκομείου, με σκοπό την
εξοικονόμηση πόρων
ώστε να λειτουργούν
όλοι οι παιδικοί
σταθμοί του Δήμου με
διευρυμένες
αρμοδιότητες όπως
η δωρεάν σίτιση
παιδιών στα σχολεία.
• Το ΔΒΑ δεν συμμετείχε σε προγράμματα χρηματοδότησης των Παιδικών Σταθμών μέσω
ΕΣΠΑ παρότι αυτά υπήρχαν από το 2008.
• Το γεγονός ότι το επιτελικό έργο είχε ανατεθεί
σε 5 συμβούλους είχε ως αποτέλεσμα η υπηρεσία να μην μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
(Κόστος παροχής υπηρεσιών περίπου 30.000
ευρώ το χρόνο κατ’ άτομο).
• Οι κεντρικές υπηρεσίες στεγάζονταν σε δύο μισθωμένα κτήρια και δαπανιόνταν για αυτό το
λόγο μεγάλα ποσά ετησίως (πάνω από 200.000
ευρώ).
• Επίσης, σημαντικό θέμα σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να αποτελεί ο έλεγχος που διενεργείται από τον Απρίλιο του 2011 από επιθεωρήτριες του Υπουργείου Οικονομικών για την
περίοδο 1998 – 2006 λόγω εντοπισμού μεγάλου ταμιακού ελλείμματος. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στον εισαγγελέα.
26/27
2. Κοινωνικό Έργο και Δίκτυο Αλληλεγγύης
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΠΑΙ∆Ι
& ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
€10.148,15
€9.871,84
€9.317,48
€9.593,83
µείωση του κόστους
φιλοξενίας ανά παιδί
κατά 53% µέσα σε
3 χρόνια
€6.802,97
5.251
4.698
4.396
4.510
€4.956,47 €4.400,09
80%
2007
2008
-53%
5.300
5.256
4.453
€
2009
2010
2011
2012
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΑΝΑΔΙΆΡΘΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος που έγινε το 2011 προέκυψε η
ανάγκη διοικητικής αναδιάρθρωσης η οποία και
αποτυπώνεται στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). Προέκυψε ότι απαιτούνταν:
• Λιγότερες διευθύνσεις και τμήματα.
• Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών (προγραμματισμός, οργάνωση, διοίκηση) με τη δημιουργία/συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων και την
αναβάθμιση της διοίκησης - διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
• Αλλαγή της οργανωτική δομής.
• Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των
οικονομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
• Ανάπτυξη μηχανισμών συντονισμού, οριζόντιας
πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας
μεταξύ των υπηρεσιών.
ΠΑΙΔΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ
• Επισκευάστηκε και δόθηκε σε λειτουργία το 2012
το κτίριο του 4ου ΠΣ Ακ. Πλάτωνος καθώς και ο
18ος ΠΣ στο Χριστοδουλάκειο. Αναμένεται η ολοκλήρωση των επισκευών του κτιρίου του 3ου ΠΣ
Βοτανικού, τα οποίο θα δοθεί σε λειτουργία τη
σχολική χρονιά 2013-14.
• Eντάχθηκαν στο Επιχειρησιασκό Πρόγραμμα
ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013, τα έργα της κατασκευής του
βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού επί των
οδών Θερμοπυλών και Λεωνίδου στον Κεραμεικό
και του βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού
επί της οδού Νεοχωρίου 5 στην Κυψέλη, προκειμένου να εξομαλυνθεί η ανεπάρκεια σε βρεφικά
τμήματα των ως άνω περιοχών και να μειωθεί
το κόστος λειτουργίας από μη ιδιόκτητους σταθμούς.
αύξηση του συνολικού
αριθµού των παιδιών
που εξυπηρετούνται
κατά 21% µέσα σε
3 χρόνια
+21%
Προηγούμενη οργανωτική
δομή του Δ.Β.Α.
Νέα οργανωτική δομή του
Δ.Β.Α.
14 Διευθύνσεις
(7 Διευθύνσεις Διοίκησης
και 7 Διευθύνσεις Παιδικών
Σταθμών)
5 Διευθύνσεις
(4 Διευθύνσεις Διοίκησης
και 1 Διεύθυνση Παιδικών
Σταθμών)
37 Τμήματα Διοίκησης
29 Τμήματα Διοίκησης
4 Αυτοτελή γραφεία
2 Αυτοτελή Τμήματα
2 Τμήματα ως Αυτοτελείς
μονάδες
93 Τμήματα Παιδικών
Σταθμών
77 Τμήματα Παιδικών
Σταθμών
2013
Σήμερα λειτουργούν 77 ΠΣ, οι 27 είναι μισθωμένοι, οι 37 παραχωρημένοι από τον Δήμο Αθηναίων, από το
Υπουργείο Υγείας κλπ. και οι 13 είναι
ιδιόκτητοι.
• Έγινε Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση)
με στόχο την καταγραφή και προτάσεις βελτίωσης του υπάρχοντος
θεσμικού πλαισίου, χαρτογράφηση
του δικτύου των Βρεφονηπιακών
Σταθμών, σύνταξη φακέλων για το
σύνολο των Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και αξιολόγηση των
στοιχείων και ιεράρχηση επεμβάσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα ανακοινωθούν δημόσια σε
ημερίδα εντός του Φεβρουαρίου
2014.
• Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών.
Σημειώνεται ότι οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί αν και μειώθηκαν σε αριθμό,
εξαιτίας χωροταξικών συγχωνεύσεων, δεν ελαττώθηκε η δυναμικότητά
τους.
Έτη
Τακτικό
προσωπικό
(μόνιμοι–
Ι.Δ.Α.Χ.)
Μεταβολή %
Ι.Δ.Ο.Χ.
Σ.Μ.Ε.
Σύνολο
2010
991
-
0
470
1.461
2011
904
-8.7%
0
449
1.353
2012
836
-7.5%
88
170
1.094
2013*
799
-5.8%
347
161
1.307
31/12/2013
782
-11.0%
355
29
1.166
* Η συνολική μείωση προσωπικού σε διάστημα ενός μήνα ανέρχεται σε 141 άτομα ήτοι 11%.
(εκτίμηση)
• Έγινε λύση μίσθωσης 6 κτιρίων
Παιδικών Σταθμών μικρής χωρητικότητας, που δεν πληρούσαν τις
απαραίτητες προδιαγραφές. Όλες
οι αιτήσεις μεταφέρθηκαν στους
πλησιέστερους ΠΣ που διέθεταν
κενές θέσεις.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ 2013
Η Αρχική έγκριση αιτήσεων είναι αυξημένη κατά την σχολική
περίοδο 2013-2014, ενδεχομένως
λόγω της ορθότερης ενημέρωσης
των ωφελουμένων πολιτών και
της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του προγράμματος εγγραφών.
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό
Βρεφοκομείο κατά τα σχολικά
έτη 2012-2013 και 2013-2014
συμμετείχε στην δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» με 109
θέσεις βρεφών και 225 (234) νηπίων καθώς και 81 θέσεις βρεφών
και 244 (325) νηπίων αντιστοίχως.
Η δημοτική αρχή καθιέρωσε τη
διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς.
√ Προχώρησε στη δημοσιοποίηση του συνόλου του νομικού
πλαισίου που εφαρμόζεται
στους Παιδικούς Σταθμούς
(Απρίλιος 2011).
√ Η διαχείριση των αιτήσεων
εισαγωγής των παιδιών στο
Δίκτυο Παιδικών Σταθμών
του Δήμου γίνεται πια μέσα
από ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (Μάιος 2011),
το οποίο σχεδιάστηκε από την
ίδια τη δημοτική αρχή. Με το
τρόπο αυτό, δίνεται πλέον η
δυνατότητα να ελέγχονται με
ακρίβεια ο αριθμός και τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία των αιτούντων. Επιπλέον, η νέα
αναβάθμιση της πλατφόρμας εξασφαλίζει ακόμη
μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα,
ενώ επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των γονέων για τη μοριοδότηση της αίτησής τους και το
ύψος της οικονομικής τους συμμετο-χής. Τέλος,
προγραμματίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά αλλά και μέσω ΣΕΔ.
√ Δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου
όλα τα στοιχεία που αφορούν στη χωρητικότητα,
τον αριθμό των παιδιών που εγγράφονται καθώς
και τα ονόματα των τελευταίων ανά Δ.Κοινότητα.
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Δ.Β.Α.
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εκτός της προσχολικής αγωγής παρέχει μεταξύ άλλων:
• Σίτιση στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου
Αθηναίων» (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), σε μη κυβερνητικές
οργανώσεις που ασχολούνται με το παιδί, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία στο Δήμο Αθηναίων. Συνολικά το ΔΒΑ χρηματοδοτεί και εξασφαλίζει την παρασκευή και τη διανομή περίπου
10.000 παιδικών μερίδων φαγητού ημερησίως.
• Από τις αρχές του έτους λειτουργεί τρίτο μαγειρείο στο χώρο του Ιδρύματος Χατζηκώνστα όπου,
κατόπιν προγραμματικής συμφωνίας, παρασκευάζονται 4.000 παιδικές μερίδες ημερησίως.
ΔΡΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉΣ ΔΟΜΉΣ
• Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Π.Σ. (Απρίλιος 2012). Εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους Παιδικούς Σταθμούς, κατά
προτεραιότητα και με τη διαδικασία της μοριοδότησης, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, χαμηλά εισοδήματα), καθώς και η σημαντική
μείωση – απαλλαγή της οικονομικής συμμετοχής
των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.
• Τροποποίηση του ΟΕΥ, (Φεβρουάριος 2013, Δεκέμβριος 2013) με
αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό, την ορθολογικότερη λειτουργία, την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του Ιδρύματος.
• Διαχειριστική επάρκεια (χωρίς κόστος, εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού)
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΏΝ –
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΏΝ
Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης παιδιών – γονιών – παιδαγωγών λειτουργούν ομάδες και
προγράμματα από το Συμβουλευτικό
Σταθμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου, τόσο στο χώρο του στην Πλάκα,
όσο και επιτόπου στους Παιδικούς
Σταθμούς . Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Συνεργασίες με το Ίδρυμα Δοξιάδη, με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο
Παίδων, με την Ελληνική Εταιρεία
Ομαδικής Ψυχανάλυσης, κλπ. Οι
παραπάνω δράσεις που εντάσσονται στον τομέα της πρόληψης –
πρώιμης παρέμβασης έχουν αυξηθεί θεαματικά από το 2011-12.
• Κοινωνική έρευνα για εντοπισμό
και υποστήριξη οικογενειών με
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (200 οικογένειες) από
την κοινωνική υπηρεσία του ΔΒΑ.
• Για τη σχολική χρονιά 2013-2014
πραγματοποιούνται συνεργασίες
με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και έχει δημιουργηθεί δίκτυο
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν
οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.
• Αναβάθμιση ιστοσελίδας, δυνατότητα δημοσιοποίησης καλών παιδαγωγικών πρακτικών
αλλά και ενημέρωσης του πολίτη (χωρίς κόστος)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΆ:
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών παρά τα προβλήματα και τις
αντιξοότητες, στόχευσε και πέτυχε σημαντική δουλειά νοικοκυρέματος, εξοικονόμησης και εξορθολογισμού. Κυρίως, οι Παιδικοί
Σταθμοί του Δήμου της Αθήνας
εξακολουθούν να λειτουργούν
όλοι, να φιλοξενούν περισσότερα
παιδιά από ποτέ. Το 2012, η λειτουργία τους ξεκίνησε κανονικά
στις 3 Σεπτεμβρίου – πράγμα
που δεν συνέβη με τους περισσότερους ΠΣ της χώρας. Επίσης
και το 2013, η λειτουργία ξεκίνησε κανονικά στις 2 Σεπτεμβρίου,
παρά τη μεγάλη καθυστέρηση
έγκρισης προσλήψεων εργαζομένων από τα αρμόδια υπουργεία.
Η φημολογία που καλλιεργήθηκε,
ότι η δημοτική αρχή στοχεύει στο
κλείσιμο των Παιδικών Σταθμών
αποδείχτηκε, εκ του αποτελέσματος, άνευ πραγματικού ερείσματος. Αντιθέτως, ανταποκρίθηκε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στις εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συνθήκες, διευρύνοντας τις
δράσεις του ΔΒΑ ακόμα και σε
τομείς που δεν ήταν της αρμοδιότητάς της, όπως η σίτιση παιδιών
στα σχολεία και αστέγων.
28/29
3.
Βελτιωμένες
Υπηρεσίες
Υγείας στους
Πολίτες
3. Βελτιωμένες Υπηρεσίες Υγείας στους Πολίτες
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ο ζωτικός τομέας της Υγείας έθεσε εξαρχής την
παρούσα δημοτική αρχή μπροστά στην αναγκαιότητα ενός νέου σχεδιασμού και αντίληψης.
Γιατί μπορεί η κύρια ευθύνη άσκησης πολιτικής
Υγείας να ανήκει στο κεντρικό κράτος, και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτόν τον τομέα να είναι εξ ορισμού περιορισμένος, ωστόσο
η κατάρρευση των κεντρικών δομών πρόνοιας, οι
δομικές αλλαγές στη δημόσια υγεία και η απρόσμενη έκταση της οικονομικής κρίσης, προσανατόλισαν τον Δήμο Αθηναίων σε καινούργιες
στοχεύσεις και πολιτικές πρακτικές, που ξεπέρασαν κατά πολύ τον θεσμικό του ρόλο.
Σε άμεση συνάφεια με το ευρύτερο έργο Κοινωνικής Πολιτικής, η δημοτική αρχή στόχευσε
στην Πρόληψη και Περίθαλψη για όλους
τους κατοίκους της Αθήνας, μεριμνώντας ιδιαίτερα και εμπράκτως για τους ευάλωτους
πληθυσμούς - παιδιά, απόρους, ανέργους, ηλικιωμένους, άστεγους, μονογονεϊκές οικογένειες,
άτομα με ειδικές ανάγκες.
Για τον σκοπό αυτό:
• Εξασφάλισε νέες πηγές χρηματοδότησης από
Ευρωπαϊκούς και Ιδιωτικούς πόρους.
Το όφελος είναι ότι ο ενιαίος
συντονισμός περιορίζει την αποσπασματικότητα, ενισχύει τη συμπληρωματικότητα και κυρίως
βελτιώνει την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών στους
κατοίκους της Αθήνας.
Σε μια έμπρακτη απόδειξη της
ανταπόκρισης αλλά και των κοινωνικών αναγκών που καλύπτει η
δημοτική πολιτική, υπολογίζεται ότι
στη διάρκεια του 2013 έγιναν
στα Δημοτικά Ιατρεία 35.320
επισκέψεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε δωρεάν
μαστογραφίες και σπειρομετρήσεις, παρεμβατικό πρόγραμμα μη
φαρμακευτικής αντιμετώπισης της
υπέρτασης με τρόπους διαχείρισης
του στρες και αλλαγή τρόπου ζωής,
πρόγραμμα αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών
των παιδιών σε μαθητές δημοτικών
σχολείων, παραπομπή πολιτών για
έλεγχο HIV, πρόγραμμα πρόληψης
και αντιμετώπισης προβλημάτων
που σχετίζονται με το αλκοόλ.
Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας υλοποιούνται πολλές δράσεις
αγωγής υγείας, πρόληψης, παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας
και άλλες, χρηματοδοτούμενες από
δημοτικούς, ευρωπαϊκούς καθώς
και ιδιωτικούς πόρους σε συνεργασία με τις δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
• Ενεργοποίησε την δικτύωση & σύμπραξη
Υπηρεσιών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οργανισμών και
Επιστημόνων Εθελοντών, καθώς και τον συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου με τις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας (ΕΟΠΥΥ, ΥΠΕ, ΑΕΙ).
Προχώρησε στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στο αστικό συγκρότημα του κέντρου
της Αθήνας με τη συμμετοχή και συνεργασία
όλων των αρμόδιων φορέων και την αξιοποίηση
όλων των δομών.
Η κατάρρευση των
κεντρικών δομών
πρόνοιας, οι δομικές
αλλαγές στη δημόσια
υγεία και η απρόσμενη
έκταση της οικονομικής κρίσης, προσανατόλισαν τον Δήμο Αθηναίων σε καινούργιες
στοχεύσεις και
πολιτικές πρακτικές,
που ξεπέρασαν κατά
πολύ τον θεσμικό
του ρόλο.
Τα Δημοτικά Ιατρεία
του Δήμου Αθηναίων
32/33
3. Βελτιωμένες Υπηρεσίες Υγείας στους Πολίτες
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΥΣ, ΠΑΙΔΙΆ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΊΣ ΟΜΆΔΕΣ.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μετά από μια περίοδο πτώσης της δραστηριότητας των δημοτικών ιατρείων, εξ’ αιτίας του
θεσμικού κενού που δημιουργήθηκε, την αδυναμία συνταγογράφησης και το κλείσιμο δομών, η
δημοτική αρχή προχώρησε στη δημιουργία ενός
νέου πλαισίου λειτουργίας.
1. Διεύρυνση και Εκσυγχρονισμός της κτιριακής υποδομής των 5 υπαρχόντων Δημοτικών Ιατρείων. Προκειμένου κάθε δημοτικό
διαμέρισμα να διαθέτει Δημοτικό Ιατρείο, έχει
ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
η ανακατασκευή δύο νέων Δημοτικών Ιατρείων – συνολικού κόστους 3 εκ. εκατομμυρίων
ευρώ - στο 5ο (οδό Σαρανταπόρου) και 6ο (οδό
Χανίων) δημοτικό διαμέρισμα αντιστοίχως, που
θα λειτουργήσουν εντός του 2014.
2. Ενίσχυση της λειτουργικής δραστηριότητας
των άλλων πέντε Δημοτικών Ιατρείων, με πολύ
σημαντικό βήμα, οι γιατροί να μπορούν στις
πλείστες των περιπτώσεων να συνταγογραφούν ΕΟΠΥΥ.
3. Διασύνδεση των δημοτικών ιατρείων του
Δήμου Αθηναίων και εννέα (9) Νοσοκομείων του ΕΣΥ, μετά από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την 1η ΔΥΠΕ, τον Απρίλιο
του 2013. Προτεραιότητα, η παροχή υπηρεσιών
υγείας σε μητέρες, παιδιά και ειδικές ομάδες, οι
εμβολιασμοί και προληπτικοί έλεγχοι μαθητών, η
διενέργεια Pap Test με επίσκεψη ιατρών του Νοσοκομείου Έλενα.
4. Παράλληλα, ενίσχυση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και επισκέπτες υγείας από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μετά από την υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας με ΕΟΠΥΥ, τον Απρίλιο του 2013.
5. Αξιοποίηση της εθελοντικής
προσφοράς των επαγγελματιών υγείας «Σύμμαχοι Υγείας»,
για να ενισχυθεί η λειτουργία των
δημοτικών ιατρείων του Δ. Α., και
η παροχή ιατρικής φροντίδας στους
Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στους
μαθητές των σχολείων, στα μέλη
των Λεσχών Φιλίας, κ.α. Η δημοτική αρχή έχει υπογράψει συμφωνία
συνεργασίας με τους «Συμμάχους
Υγείας». Τον Ιανουάριο του 2014
αποφασίστηκε η διεύρυνση της
συνεργασίας με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας υγείας σε
ανέργους και ανασφάλιστους
πολίτες, μέσω των κοινωνικών δομών του δήμου, καθώς και η πραγματοποίηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης των ανέργων,
με δωρεάν συνεδρίες. Επίσης δωρεάν πνευμονολογικοί έλεγχοι και
σπειρομετρήσεις, καθώς και δράσεις για τη διακοπή του καπνίσματος.
6. Eξασφάλιση ευρωπαϊκών
πόρων για την ανάπτυξη
Ολοκληρωμένου
Δικτύου
Πρόληψης για τη λειτουργία πέντε (5) δομών /περιπτέρων σε κεντρικά και με
εύκολη πρόσβαση σημεία του
Δήμου της Αθήνας, καθώς και
μιας κεντρικής δομής επιχειρησιακού συντονισμού, για
ενημέρωση πολιτών σε θέματα αγωγής και προαγωγής της
υγείας, παραπομπή στους κατάλληλους παρόχους υπηρεσιών
υγείας, υλοποίηση προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης
και συντονισμού των δράσεων
όλων των φορέων.
7. Αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης και του δικτύου
ΜΚΟ και άλλων φορέων (ΟΚΑΝΑ) για την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων όπως οι ουσιοεξαρτημένοι, οι άστεγοι, και
παιδιά.
Για συνταξιούχους: Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε όλες τις λέσχες φιλίας του δήμου, από ομάδα επισκεπτριών
υγείας και πνευμονολόγων, με την συμμετοχή
και εποπτεία της κοινωνιολόγου του τμήματος,
όπου γίνονται ομιλίες με θέματα που αφορούν
την αγωγή και προαγωγή της υγείας (διαβήτη,
υπέρταση, οστεοπόρωση), καθώς και εξέταση
σακχάρου και σπειρομέτρηση. Ενδεικτικά για το
διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2013: εξετάστηκαν 1268 άτομα.
Ενδεικτικές δράσεις
για παιδιά:
• Σε 14 σχολεία του δήμου εξετάζονται εκατοντάδες μαθητές Α’ τάξης Δημοτικού, από Παιδιάτρους,
Οφθαλμιάτρους και Οδοντίατρους
• καταγράφηκαν και εμβολιάστηκαν οι ανασφάλιστοι μαθητές
όλων των Δημοτικών Σχολείων
• έγινε πιστοποίηση του Ατομικού
Δελτίου Υγείας σε μαθητές όλων
των βαθμίδων, από Ιατρικές
Ομάδες, αποτελούμενες από Παιδιάτρους, Καρδιολόγους, Οφθαλμίατρους, Οδοντίατρους και Παθολόγους
• Υλοποιείται Πρόγραμμα Πρόληψης Στοματικής Υγείας σε συνεργασία με τους Γιατρούς του
Κόσμου στα σχολεία του Δήμου,
αντικαπνιστικές ομιλίες σε 6
σχολεία έλεγχος εμβολιασμού,
οδοντιατρικός και ορθοδοντικός
στους κατασκηνωτές των παιδικών εξοχών και ομιλίες στις κατασκηνώσεις με θέμα την πρόληψη
της στοματικής υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ελέγχθηκαν
περίπου 4.600 φιλοξενούμενα
παιδιά στην κατασκήνωση του
Δήμου Αθηναίων, για το διάστημα Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2013, για
4 περιόδους.
Για ευπαθείς ομάδες:
Υλοποιείται το Πρόγραμμα,
«Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας», για παθήσεις
του αναπνευστικού συστήματος, σε συνεργασία με το Κέντρο
Πρόληψης για την Φυματίωση.
Υλοποιούνται επίσης από επαγγελματίες Υγείας του Δ.Α. και το
ΚΕΕΛΠΝΟ, δράσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης αναφορικά με το AIDS,
την πορνεία και τα λοιμώδη
νοσήματα (ηπατίτιδα, φυματίωση) και εμβολιασμός με Κινητές
Μονάδες.
34/35
4.
Για μία πόλη
Καθαρή και
Πράσινη
ΔΙΑΡΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Από την αρχή της θητείας της, προτεραιότητα για
τη δημοτική αρχή υπήρξε η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η καθαριότητα
είναι δείγμα σεβασμού και συστατικό στοιχείο
πολιτισμού κάθε κοινωνίας, με συνέπειες στην
εμπορική, οικονομική και τουριστική ζωή της πόλης.
Τα προηγούμενα χρόνια, η Αθήνα υπέφερε από
την αδιαφορία, την εγκατάλειψη και την απουσία
συγκροτημένης πολιτικής. Υπέστη πλήγματα και
απώλειες που είχαν σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνον στον ιστορικό, αστικό χαρακτήρα της πόλης,
αλλά και στο φυσικό περιβάλλον – στα πάρκα, τα
δέντρα, τους χώρους πρασίνου.
Η δημοτική αρχή δούλεψε σκληρά και παραγωγικά, για την αναστροφή της κατάστασης αυτής,
ακολουθώντας απαρέγκλιτα τους στόχους μιας
νέας πολιτικής:
Αναβάθμιση του αστικού ιστού, καθαρισμός και
φροντίδα για τον αστικό και ευρύτερο δημόσιο
χώρο, αποφασιστικές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση
του πρασίνου. Αλλωστε, η βιώσιμη ανάπτυξη
συμβαδίζει με την προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος, ιδίως σε μια πόλη που φέρει έντονα τα σημάδια της συχνά άναρχης και οπωσδήποτε πυκνής δόμησης.
4. Για μία πόλη Καθαρή και Πράσινη
Από την αρχή
της θητείας της,
προτεραιότητα για τη
δημοτική αρχή,
υπήρξε η εξασφάλιση
ενός βιώσιμου και
υγιούς περιβάλλοντος.
Η καθαριότητα είναι
δείγμα σεβασμού και
συστατικό στοιχείο
πολιτισμού κάθε
κοινωνίας, με
συνέπειες στην
εμπορική και
γενικότερα,
οικονομική και
τουριστική ζωή
της πόλης.
38/39
4. Για μία πόλη Καθαρή και Πράσινη
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
ΒΥΘΙΖΌΜΕΝΑ ΚΟΝΤΈΙΝΕΡ
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας της πόλης, η δημοτική αρχή προχωρά
στην εγκατάσταση 20 μηχανισμών βύθισης-ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα συμπιεστών για
την προσωρινή αποθήκευση αστικών απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών. Η εγκαινίαση του
τρίτου μηχανισμού βυθιζόμενων κοντέινερ, στην
πλατεία του Αγ. Θωμά, από τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, σηματοδοτεί την εκκίνηση
του έργου που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τον Απρίλιο 2014.
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ ΓΙΑ
ΜΙΑ ΠΌΛΗ ΚΑΘΑΡΉ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Η Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη τα σημαντικά πλεονεκτήματα
ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ενέκρινε
τον Απρίλιο 2013, τη δημιουργία
του πρώτου ΣΜΑ στον Ελαιώνα.
Πρόκειται για την πιο σύγχρονη μέθοδο που υπάρχει στην ευρωπαϊκή
λογική αποκομιδής απορριμμάτων
στα αστικά κέντρα.
Τα βυθιζόμενα κοντέινερ συμπίεσης απορριμμάτων έχουν χωρητικότητα 20 κ.μ. Τα προφανή
πλεονεκτήματά τους είναι:
Τα οφέλη που θα προκύψουν από
την κατασκευή του σταθμού θα είναι πολλαπλά:
• Αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη,
καθώς η απομάκρυνση των υφιστάμενων κάδων απομακρύνει και τις εστίες μόλυνσης.
• Διευκολύνουν προβλήματα κυκλοφορίας και
στάθμευσης
• Αποτρέπουν την παράνομη αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών που μειώνει τα έσοδα του
δήμου
• Συμβάλλουν στον ευπρεπισμό της πόλης
1. Οικονομικά
Συντομεύεται δραστικά το πλήρες
δρομολόγιο κάθε απορριμματοφόρου, με αποτέλεσμα την καλύτερη
αξιοποίηση του προσωπικού συλλογής, τη μείωση των νεκρών χρόνων
για τη διαδρομή προς και από τον
ΧΥΤΑ, την οικονομία στα καύσιμα,
στη συντήρηση και τις επισκευές,
και, κατ’ επέκταση τη μείωση των
φθορών και την αύξηση του χρόνου
ζωής του εξοπλισμού καθαριότητας.
Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί τοποθετούνται σε
σημεία και περιοχές με μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα κ.ά.). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Στη συμβολή Λεωφόρο Μεσογείων και Βασ. Σοφίας, στον Πύργο Αθηνών
• Στην οδό Υμηττού 123-125
• Στην οδό Κριεζώτου 12
• Στην πλατεία Κουμουνδούρου
• Στα τρία κοιμητήρια της πόλης των Αθηνών
• Στη συμβολή των οδών Αιγινίτου και Σισίνη
Ο πολίτης θα έχει εύκολη πρόσβαση μέσω σκεπασμένης χοάνης, στην οποία θα τοποθετεί τη
σακούλα με τα απορρίμματα.
Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα δεν απαιτεί
καθημερινή αποκομιδή, γεγονός που συμβάλλει
στην εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων
πόρων.
2.Περιβαλλοντικά
Βελτίωση της καθαριότητας της
πόλης με τη καλύτερη διαχείριση
του προσωπικού. Δραστική μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων
- οσμές, σκόνη, διαρ- ροή υγρών,
διασπορά ελαφρών αντικειμένων από τα πολλαπλά δρομολόγια των
απορριμματο- φόρων στο δίκτυο
που οδηγεί στο ΧΥΤΑ. Μειώνονται,
επίσης, οι αέριοι ρύποι από τον περιορισμό δρομολογίων των απορριμ- ματοφόρων.
3. Κυκλοφοριακά
Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
της πόλης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες
κυκλοφοριακής αιχμής. Το έργο θα
κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα
με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους, που προκύπτουν
από την κείμενη νομοθεσία.
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 13,8 εκατ. € και η χρηματοδότηση του πραγματοποιείται
από ευρωπαϊκούς πόρους, και
συγκεκριμένα με κονδύλια του
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
«ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ»
ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός
ολοκληρωμένου δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων
υλικών καθώς και ειδικών-επικίνδυνων αποβλήτων, η δημοτική αρχή προχώρησε στη μελέτη
για την κατασκευή του πρώτου
από ένα δίκτυο «Πράσινων
Σημείων», η οποία ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο 2014. Πρόκειται για έναν διαμορφωμένο
χώρο υποδοχής και προσωρινής
αποθήκευσης υλικών, τόσο από
δημότες, όσο και από τον ίδιο το
Δήμο. Η θέση που έχει επιλεγεί
είναι το κτήμα Κοκκώση στον
Ελαιώνα.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με
επιτυχία σε μεγάλες ευρωπαϊκές
πόλεις.
Τα «Πράσινα Σημεία» θα υποδέχονται υλικά όπως ξύλο, μέταλλα, γυαλί, μπάζα σε μικρές
πο- σότητες, ελαστικά, υφάσματα τηγανέλαια, φάρ μακα, συσσωρευτές, χρώματα, και άλλα.
Στόχος είναι η εκτροπή των
ανωτέρω υλικών από το ΧΥΤΑ
και η ορθή περιβαλλοντικά διαχείρισή τους.
• Για τη κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων που είναι ογκώδη,
ο Δήμος Αθηναίων εξασφάλισε τη δωρεά έξι
ανοικτών απορριμματοκιβωτίων. Ο εξοπλισμός
αυτός βοηθάει τη μαζική μεταφορά στον ΧΥΤΑ
αντικειμένων όπως καναπέδες-ντουλάπες-πόρτες κ.λ.π, τα οποία συλλέγει ο Δήμος με μικρότερα οχήματα από τους δρόμους της Αθήνας.
• Αποκομιδή με ραντεβού. Από το 2011, η δημοτική αρχή εφαρμόζει πιλοτικά και με επιτυχία, στην πλατεία Μοναστηρακίου την αποκομιδή με ραντεβού και σε συνεννόηση με τους
επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και εμπορικών καταστημάτων.
Το αποτέλεσμα μια πλατεία μέγιστου τουριστικού ενδιαφέροντος να είναι καθαρή από
κάδους και απορρίμματα. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να εφαρμοστεί επίσης στην πλατεία
Κυρίτση και σε άλλες κομβικές περιοχές του
κέντρου της πόλης.
• Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διοί-
κησης προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε τόσο
στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της
ορθολογικής και αποτελεσματικής λειτουργίας
της Υπηρεσίας όσο και στην προάσπιση των
συμφερόντων της πόλης μας. Πάντα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών προβλέψεων.
Ήδη έχουμε σε εξέλιξη έργα ιδιαίτερα σημαντικά για την πόλη και την περιβαλλοντική υποδομή της (Σταθμός Μεταφόρτωσης – Ανανέωση
Κάδων προσωρινής αποθήκευσης – Υπογειοποίηση Συμπιεστών και συστοιχιών κάδων),
ενώ επεκτείναμε την ανακύκλωση στο σύνολο
της πόλης αλλά και σε επιμέρους κατηγορίες
υλικών (γυαλί, πλαστικό, κλπ) ύψους περίπου
40 εκατομμυρίων ευρώ.
• Προσπαθούμε
να βρούμε λύση προκειμένου
η Υπηρεσία Καθαριότητας να αποκτήσει την
κατάλληλη και νόμιμη εγκατάσταση για την
λειτουργία της. Όλοι γνωρίζετε ότι σήμερα είμαστε εγκατεστημένοι σε χώρο κοινόχρηστου
πρασίνου με αδυναμία αδειοδότησης κρίσιμων
λειτουργιών (πλυντήρια, επισκευές, ανεφοδιασμός καυσίμων, στάθμευση, κλπ) και τριτοκοσμικές υποδομές για το προσωπικό.
40/41
4. Για μία πόλη Καθαρή και Πράσινη
Ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση απορριμμάτων, αποτελεί προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής. Η
εντατική προσπάθεια ανακύκλωσης, που ξεκίνησε από το 2011, αποδίδει πλέον καρπούς.
Σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΚΑ
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, υλοποιούνται στο σύνολο του Δήμου προγράμματα Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης.
ΠΟΣΟΤΗΤA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ (t)
50
43,7
27,7
30
20
10
0
5,3
7,8
2007
2008
2009
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
• Ευρεία διασπορά σημείων διαλογής στη
πηγή με σκοπό την εκτεταμένη συλλογή και
συστηματική αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων
υλικών. Για το σκοπό αυτό:
Το Μάρτιο 2011, η δημοτική αρχή
προμήθευσε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με 39 καμπάνες γυαλιού, στις οποίες συγκεντρώνονται κυρίως φιάλες και
δοχεία. Το γυαλί συλλέγεται τρεις
φορές την εβδομάδα από ειδικό
δρομολόγιο του Δήμου και μεταφέρεται προς ανακύκλωση. Το 2012
μεταφέρθηκαν προς ανακύκλωση
131 τόνοι γυαλιού.
• Συλλέχθηκαν το 2012 και ανακυκλώθηκαν, στους μπλε κάδους, 45.493,96 τόνοι
συσκευασιών. Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα
ετήσια ποσότητα σε απόλυτους αριθμούς.
• Έχει
ολοκληρωθεί η συμφωνία με την ΕΕΑΑ
για επιπλέον προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 3.160 μπλε κάδων.
• Δημιουργήθηκαν νέες υποδομές και αναβαθμίστηκαν οι υφιστάμενες.
• Επεκτάθηκε το πρόγραμμα ανακύκλωσης
σε περισσότερα υλικά και απόβλητα, όπως
ελαστικά οχημάτων, ξύλινες παλέτες, άδεια μελανοδοχεία εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ.
45,4
40
Συγκεκριμένα:
√ Έχουν τοποθετηθεί 115 κίτρινοι κώδωνες για
τη συλλογή έντυπου χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών σε διάφορα σημεία της πόλης.
√ Έχουν τοποθετηθεί 7.096 μπλε κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών.
44,3
80%
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΩΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παράλληλα, από το 2011 ο Δήμος
σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α., τοποθέτησε κάδους γυαλιού σε πάνω
από 600 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το 2012 συγκεντρώθηκαν με τον τρόπο αυτό 4.572
τόνοι γυαλιού.
Μοιράστηκαν επίσης 834 κάδοι
συλλογής χαρτιού σε 150 σχολεία
που εκδήλωσαν εν διαφέρον.
Το 2012, η συλλεχθείσα ποσότητα χαρτιού ανήλθε στους 569,84 τόνους. Τα έσοδα του Δήμου από την
ανακύκλωση χαρτιού ανήλθαν σε
88.325,20 ΕΥΡΩ.
2010
2011
2012
Παράλληλα με τα προγράμματα
ανακύκλωσης συσκευασιών που
εφαρμόζονται πλέον σε ευρεία
κλίμακα στα όρια του Δήμου
Αθηναίων, η δημοτική αρχή
ξεκίνησε πιλοτικά, πρόγραμμα κομποστοποίησης των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από
τα εστιατόρια του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και της
Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων.
• Ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου για διαβούλευση, η οικονομική – θεσμική αξιολόγηση του
υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου μας με παράλληλη παρουσίαση πρακτικών και ενεργειών για περαιτέρω
εξοικονόμηση οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Πιστεύουμε ότι, θα αποτελέσει την βάση για έναν γόνιμο και αποτελεσματικό διάλογο που θα καταλήξει σε ένα πλήρη
και ομόφωνα αποδεκτό Στρατηγικό Σχεδιασμό
της πόλης μας στο θέμα των απορριμμάτων.
Η πιλοτική αυτή προσπάθεια
υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ATHENS BIOWASTE, που στοχεύει
στην αξιοποίηση των βιοαποβλήτων. Το παραγόμενο προϊόν
κομποστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί στα δημοτικά πάρκα.
• Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για την προμήθεια 8,000 κάδων προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων προκειμένου να υπάρξει η συμπλήρωση και ανανέωση του σχετικού εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων
Το 2012,
συλλέχθηκαν,
στους μπλε κάδους
45.493,96 τόνοι
συσκευασιών και
ανακυκλώθηκαν,
η μεγαλύτερη
μέχρι σήμερα
ετήσια ποσότητα σε
απόλυτους αριθμούς,
ειδικότερα αν
αναλογιστεί κανείς
ότι η παραγόμενη
ποσότητα απορριμμάτων
έχει επηρεαστεί
αρνητικά από
τη γενικότερη
δυσμενή οικονομική
συγκυρία
42/43
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ:
ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Με την πεποίθηση ότι η προστασία και βελτίωση
του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
η δημοτική αρχή προχώρησε σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που πρασίνισε αυλές δημοτικών
σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών
του Δήμου Αθηναίων.
Η αγάπη και η παιδεία για μια όμορφη και πράσινη πόλη, ξεκινά από τα θρανία!
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1Η:
ΠΙΛΟΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Το Δεκέμβριο 2012 υλοποιήθηκε πιλοτικά πρόγραμμα για τη δημιουργία «Σχολικών Κήπων» στα σχολεία της Αθήνας. Το πρόγραμμα
που προέβλεπε τη δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων, εφαρμόστηκε σε 22 δημοτικά, 3 νηπιαγωγεία και 5 παιδικούς σταθμούς. Εγκαταστάθηκαν μικρά ξύλινα μποστάνια για την καλλιέργεια
λαχανικών και αρωματικών / φαρμακευτικών
φυτών από τη σχολική κοινότητα και φυτεύτηκαν καρποφόρα δέντρα σε διαθέσιμες χωμάτινες
επιφάνειες της αυλής. Σε κάθε σχολική μονάδα
εγκαταστάθηκε 1 ξύλινο μποστάνι, μοιράστηκαν
φυτάρια χειμερινών λαχανικών (μαρούλια, λάχανα, σπανάκι, μαϊντανός, άνιθος), σπόροι και
εργαλεία και φυτεύτηκε 1 καρποφόρο δέντρο
(επιλογή ανάμεσα σε πορτοκαλιές, λεμονιές, κορομηλιές, βερικοκιές, ροδιές, αμυγδαλιές).
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από
τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α΄
Διεύθυνσης ΠΕ Αθηνών και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Αθηνών. Η χρηματοδότηση προήλθε από ίδιους
πόρους του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
4. Για μία πόλη Καθαρή και Πράσινη
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
1η
5
-
3
8
2η
10
2
2
14
3η
6
-
2
8
4η
10
2
7
19
5η
9
3
10
22
6η
11
10
4
25
7η
12
4
7
23
ΣΥΝΟΛΟ
63
21
35
119
Η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, που συμμετέχουν
στην παρέμβαση 2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2Η:
ΚΗΠΟΙ ΣΕ 119 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μετά την επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος, η δημοτική
αρχή προχωρά στη γενικευμένη εφαρμογή του, σε όσα δημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικούς
σταθμούς το επιθυμούν και διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο.
119 σχολικές μονάδες δήλωσαν
συμμετοχή στο πρόγραμμα: 63
Δημοτικά Σχολεία, 21 Νηπιαγωγεία και 35 Παιδικοί Σταθμοί.
Σχολικές μονάδες που καλύπτουν
περίπου το 38% των Δημοτικών
Σχολείων της Αθήνας, το 14% των
Νηπιαγωγείων και το 44% των Παιδικών Σταθμών του Βρεφοκομείου
Αθηνών.
Με την εφαρμογή του προγράμματος: α) δημιουργούνται Σχολικοί
Κήποι συνολικής επιφάνειας 932
τ.μ, β) μοιράζονται συνολικά 462
ξύλινα μποστάνια και 119 φωλιές
ωφέλιμων εντόμων, γ) φυτεύονται
370 καρποφόρα δέντρα και δ) προσφέρεται από ένα σετ βιβλίων κηπουρικής και εκπαίδευσης σε κάθε
σχολική μονάδα. Σε κάθε Δημοτικό
Σχολείο και Παιδικό Σταθμό παρέχονται 17 βιβλία, και σε κάθε Νηπιαγωγείο 15 - σύνολο 1.981 βιβλία.
Η χρηματοδότηση προμήθειας του
εξοπλισμού για τη δημιουργία σχολικών κηπαρίων, προϋπολογισμού
235.413,81 χιλιάδων Ευρώ προέρχεται από το ΕΣΠΑ της Αθήνας,
και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται
εντός του 2013.
Η γεωγραφική κατανομή των
σχολικών μονάδων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα - ανά δημοτική κοινότητα.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3Η:
TO ΜΠΕΤΟΝ ΞΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΣΙΝΙΖΕΙ
Ένας τρίτος τρόπος παρέμβασης στις σχολικές αυλές, που υιοθέτησε ο Δήμος Αθηναίων, περιλαμβάνει την εκτέλεση μικρής
κλίμακας εργασιών, για να πρασινίσουν. Τμήματα της τεχνητής
επίστρωσης, τσιμέντο, πλάκες,
ή άσφαλτος αφαιρούνται και
στη θέση τους δημιουργούνται
σχολικοί κήποι. Το πρόγραμμα
αποτελεί χορηγία της ΠΕΕΓΕΠ,
και αρχικά ξεκίνησε με μια πιλοτική ομάδα σχολείων - 10 Δημοτικά Σχολεία και 7 Παιδικοί
Σταθμοί - η οποία λειτουργεί ως
«οδηγός», για τη γενικευμένη
εφαρμογή του.
Στο σύνολό του, το πρόγραμμα
καλύπτει 48 από τις 110 περίπου
αυλές Δημοτικών Σχολείων (το
44% των αυλών), 7 από τις 40
περίπου αυλές Νηπιαγωγείων
(το 18% των αυλών) και 34 από
τις περίπου 80 αυλές Παιδικών
Σταθμών του Βρεφοκομείου
Αθηνών (το 42% των αυλών).
»
Στο σύνολό του, το πρόγραμμα καλύπτει το 44%
των αυλών των Δημοτικών Σχολείων το 18% των
αυλών των Νηπιαγωγείων
και το 42% των αυλών των
Παιδικών Σταθμών του
Βρεφοκομείου Αθηνών
44/45
4. Για μία πόλη Καθαρή και Πράσινη
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της Αθήνας, την αναβάθμιση της
εικόνας της πόλης, και τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, η παρούσα δημοτική αρχή, από
την αρχή της θητείας της, φροντίζει για την αύξηση του πρασίνου στην πόλη:
Από τον Ιανουάριο 2011 μέχρι σήμερα:
• Φυτεύτηκαν 4.559 δένδρα και 51.950 θάμνοι, σε χώρους πρασίνου, όπως ο πεζόδρομος
Αγνάντων, Πλ. Κάνιγγος, Αγ. Παύλος, Παρτέρια Η. Ηλιού, Τρ. Μελίνα, Χελντράϊχ και
Σμιθ, Πλ. Θησείου, Πλατεία Λαχαναγοράς, Νέο
έργο Λυκούδη και Αβδήρων, Ακαδημία Πλάτωνος, Πλατεία Εθνικής Ενότητας, Αμίκο, Skate
Park Φιλήμωνος, Πλατεία Γκύζη (σε εξέ- λιξη).
• Πραγματοποιούνται «πράσινες» αναπλάσεις:
• Με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου έγιναν έργα αναβάθμισης στις πλατείας Γκύζη (7η
ΔΚ), Αγίου Γεωργίου-Ακαδημία
Πλάτωνος (4η Δ.Κ.) και στην πλατεία Βικτωρίας (6η ΔΚ).
• Δημοπρατήθηκαν και έχουν ξεκινήσει, χρηματοδοτούμενα από
ΕΣΠΑ, η ανάπλαση της πλατείας
Αγ. Γεωργίου στην Κυψέλη (6η
ΔΚ), καθώς και η ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Πάφου (6η ΔΚ.)
• Βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης, η ανάπλαση της
πλατείας Μάχης Αναλάτου (2η
ΔΚ), καθώς και της πλατείας
Βαρνάβα (2η ΔΚ)
• Στη φάση της ολοκλήρωσης
των μελετών για προώθηση
της δημοπράτησης βρίσκονται τα έργα ανάπλασης της
πλατείας Σωτήρη Πέτρουλα
(4η ΔΚ), της πλατείας Πύρλα
(4η ΔΚ), καθώς και της πλατείας Αγίου Παντελεήμονα
(6η ΔΚ.), όπως επίσης του
κοινόχρηστου χώρου επί των
οδών Βερανζέρου – Μενάνδρου – Ξούθου.
• Τοποθετήθηκαν 188 ζαρντινιέρες (Πεζόδρομος Ερμού, Πλατεία Κοτζιά, Πλατεία Δουρούτη, Πλατεία Ομόνοιας, Αγία Ειρήνη) και
φυτεύτηκαν πολύχρωμα εποχιακά ανθοφόρα
φυτά στους Πεζοδρόμους Βαλαωρίτου και
Βουκουρεστίου και στις κρεμαστές γλάστρες
στις Πλατείες Κοτζιά και Συντάγματος. Συνολικά φυτεύτηκαν 140 δένδρα, 946 θάμνοι και
4.000 περίπου εποχιακά φυτά στις παραπάνω
παρεμβάσεις.
• Διαμορφώνεται το Πάρκο των οδών Κύπρου και Πατησίων: Η παρούσα δημοτική
αρχή ανέτρεψε τα σχέδια της προκατόχου της
για τη δημιουργία πάρκινγκ στο πάρκο. Σχέδια
που είχαν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις
των περίοικων. Η μελέτη ανάπλασης του χώρου ολοκληρώθηκε το 2013 και έχει υποβληθεί
για έγκριση στη Διεύθυνση Δασών της αποκεντρωνένης Περιφέρειας. Στόχος του Δήμου είναι, μετά από ήπιες παρεμβάσεις, το πάρκο να
αποδοθεί βελτιωμένο στους πολίτες.
46/47
4. Για μία πόλη Καθαρή και Πράσινη
ΠΟΛΗ ΜΕ
ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Για την άμεση υλοποίηση του στόχου, για προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στο
αστικό συγκρότημα της Αθήνας, η δημοτική αρχή
ενθάρρυνε τη δραστηριοποίηση και στη συνέχεια την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών
ομάδων ενεργών πολιτών- εθελοντών και επιχειρήσεων. Αξιολογεί και αξιοποιεί καινοτόμες προτάσεις ιδιωτών για χορηγίες.
• Το Ίδρυμα Νιάρχου χρηματοδότησε Αναπλάσεις Παιδικών
Χαρών - στην οδό Καλλισπέρη, στην Πλατεία Προφήτη
Ηλία στο Παγκράτι, στο Ν.
Κόσμο στη συμβολή των οδών
Ραυτοπούλου-Σουλιέ και Σουλιωτών, καθώς και σε άλλα
σημεία της πόλης.
Συγκεκριμένα:
• Τον Απρίλιο 2013, διοργανώθηκε ομαδική εθελοντική
φύτευση μεγάλου αριθμού
δένδρων σε Λόφους, Άλση
και Δρόμους της πόλης. Στο
Άλσος Ιλισίων, στο Λόφο του
Στρέφη, στο Λόφο του Λυκαβηττού, στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα,
στο Άλσος Γουδή, στο Άλσος
Χωροφυλακής, στο
Άλσος
Προμπονά, στην Ακαδημία
Πλάτωνος, στην Αλεπότρυπα,
και αλλού.
• Η εταιρία Lidl Hellas, προχώρησε στην «υιοθεσία», την ανάπλαση, δηλαδή και συντήρηση
της Πλατείας Εθνικής Ενότητας, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η δημοτική αρχή ενθάρρυνε
τη δραστηριοποίηση και στη
συνέχεια την υλοποίηση δράσεων
και πρωτοβουλιών ομάδων
ενεργών πολιτών- εθελοντών
και επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα,
αξιολογεί και αξιοποιεί καινοτόμες
προτάσεις ιδιωτών για χορηγίες.
• Η εταιρεία Φίλων του Κήπου χρηματοδότησε το
έργο της διαχείρισης των Ιστορικών Δένδρων
του Εθνικού Κήπου.
• Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ», προχώρησε στη χορηγία των πρώτων
50 δέντρων, απαραίτητων για τη διατήρηση και
την ενίσχυση της βιοποικιλότητας του Εθνικού
Κήπου, καθώς και στην εθελοντική δενδροφύτευσή τους, σε οργανωμένο χώρο διακοσμητικού πρασίνου της Νεότερης Ελλάδος, που έχει
χαρακτηριστεί ως Ιστορικός τόπος
48/49
© Costas Vergas
5.
Αθήνα:
Αυτόνομος
Τουριστικός
Προορισμός
ΑΘΗΝΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Στόχος της δημοτικής αρχής υπήρξε από την
αρχή της θητείας της, να αποκτήσει η πόλη της
Αθήνας ισχυρή παρουσία στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης, και να αναδειχθεί η μητροπολιτική Αθήνα σε κορυφαίο και δημοφιλή τουριστικό αλλά και συνεδριακό προορισμό, καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.
Η πολιτική που ακολούθησε έφερε καρπούς. Το
2013 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό
σε όλη τη χώρα, αλλά και για την πρωτεύουσα.
Από το β΄εξάμηνο, οι δείκτες της Αθήνας πέρασαν σε θετικά πρόσημα, για πρώτη φορά ύστερα
από έξι χρόνια ύφεσης και σημαντικών απωλειών. Η χρονιά έκλεισε με αύξηση 2,5% στις αφίξεις στο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς και με σημαντική
αύξηση στους επισκέπτες κρουαζιέρας.
Το 2014, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία,
προδιαγράφεται ακόμα πιο θετικό και για την
Αθήνα. Εκτίμηση που τεκμαίρεται, μεταξύ άλλων, από την κίνηση της Ryanair να ιδρύσει βάση
στο «Ελ. Βενιζέλος» από τον Απρίλιο (με πρόβλεψη για 1,2 εκ. επιβάτες), καθώς και από την απόφαση της Aegean να ανοίξει νέους προορισμούς.
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ:
• Δημιουργία ειδικών πλαισίων και δικτύων συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα.
• Αντιμετώπιση της αρνητικής εικόνας που
είχε δημιουργηθεί για την πόλη, με τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού «brand» για
την Αθήνα.
• Ανάπτυξη εποικοδομητικών εγχώριων και
διεθνών συνεργασιών για την αποτελεσματική προβολή της Αθήνας στις παγκόσμιες αγορές επισκεπτών.
• Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ του τοπικού τουριστικού τομέα και της διεθνούς
ταξιδιωτικής βιομηχανίας.
• Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της πόλης, μέσα από την
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
• Έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση
και πληροφόρηση των επισκεπτών
• Προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού
που θα σέβονται τον κοινωνικό ιστό και το περιβάλλον και θα εναρμονίζονται με την πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης.
Στόχος της
δημοτικής αρχής
υπήρξε από την αρχή
της θητείας της, να
αποκτήσει η πόλη
της Αθήνας ισχυρή
παρουσία στον τομέα
της τουριστικής
ανάπτυξης, και
να αναδειχθεί
σε κορυφαίο και
δημοφιλή τουριστικό
αλλά και συνεδριακό
προορισμό.
52/53
© Costas Vergas
5. Αθήνα: Αυτόνομος Τουριστικός Προορισμός
5. Αθήνα: Αυτόνομος Τουριστικός Προορισμός
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ
ΑΝΑΔΙΆΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΉ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
© www.flickr.com
Με βασικό στόχο την ανάδειξη της Αθήνας σε
δημοφιλή τουριστικό και συνεδριακό προορισμό,
αλλά και τον συντονισμό των αντίστοιχων δράσεων, ιδρύθηκε το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (www.athenscvb.
gr).
1. Νέα Επικοινωνιακή Ταυτότητα3. Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Προϊόντων
Μια μικρής κλίμακας επένδυση
που αφορά την ανάπτυξη σειράς προϊόντων και υπηρεσιών,
τα οποία βασίζονται αρχικά στο
ήδη υπάρχον τουριστικό προϊόν της Αθήνας και διατίθενται
στους tour operators του εξωτερικού.
4. Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου
Αθηναίων μέσω Διεπιχειρησιακών και Διαδικτυακών
Καναλιών
2. Οργανόγραμμα
Το νέο οργανόγραμμα του τουριστικού τμήματος εμπεριέχει δύο διακριτά κάθετα τμήματα και
πλέον διαμορφώνεται ως εξής:
• Τμήμα Meetings & Incentives (πρώην Athens
Convention Bureau)
• Τμήμα Travel Trade & Online Communications
• Τμήμα PR, Media & Events (υποστηρίζει τα τουριστικά τμήματα αλλά και τη Δ/νση Ευρω- παϊκών Προγραμμάτων).
Έκδοση τουριστικού οδηγού
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Travel Trade Manual.
Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
και συνέδρια. Fam trips για tour
operators και ξένους δημοσιογράφους. Ετήσια διοργάνωση
ενός Travel Trade Workshop.
Επέκταση του προγράμματος
«This Is MY Athens». Χρήση
διαδικτυακών τόπων και κοινωνικών δικτύων για καμπάνιες
προβολής
54/55
5. Αθήνα
5. Αθήνα:
ως Αυτόνομος Τουριστικός Προορισμός
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2012-13
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης παρουσίασε, το Φεβρουάριο 2012, το Σχέδιο Δράσης
του Δήμου Αθηναίων σχετικά με τη διαχείριση
και τόνωση του συνεδριακού τουρισμού στην
πόλη και το νέο Πρόγραμμα Μελών του Athens
Convention Bureau για την περίοδο 2012-2013.
Το στρατηγικό αυτό σχέδιο στοχεύει στην προβολή της Αθήνας στη διεθνή αγορά συνεδρίων και
εταιρικών συναντήσεων, στην εξυπηρέτηση κάθε
ενδιαφερόμενου να διοργανώσει εκδήλωση στην
πόλη και το κυριότερο, στην προβολή και υποστήριξη των μελών του και των υπηρεσιών που
αυτά προσφέρουν.
Στο πλαίσιο του, υλοποιήθηκαν οι
δράσεις:
ακόλουθες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών διαχειρίστηκε συνολικά πάνω από 220
αιτήματα για διεξαγωγή συνεδρίων στην Αθήνα
που κάλυπταν ευρύ φάσμα αντικειμένων και υπηρεσιών.
Ο Δήμος Αθηναίων
εξασφάλισε συνολικά
τη διοργάνωση 93
συνεδρίων στην πόλη
μας κατά το 2011-12 και
άλλων 14 συνεδρίων
για την περίοδο, Ιούνιος
2013-Ιούνιος 2015.
Θεωρώντας ότι ένα
μέσο συνέδριο 1000
ατόμων αποφέρει στην
τοπική οικονομία κατά
μέσο όρο 1εκ. ευρώ, ο
Δήμος Αθηναίων έχει
εξασφαλίσει έσοδα από
την προσέλκυση
συνεδριακού
τουρισμού περί τα
90εκ. ευρώ
56/57
5. Αθήνα: Αυτόνομος Τουριστικός Προορισμός
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
23Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Η Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών εξασφάλισε συνολικά τη διοργάνωση
93 συνεδρίων στην πόλη μας κατά το διάστημα
2011-2012 και άλλων 14 συνεδρίων για την περίοδο, Ιούνιος 2013-Ιούνιος 2015. Υπολογίζοντας ότι
ένα μέσο συνέδριο 1000 ατόμων αποφέρει στην
τοπική οικονομία κατά μέσο όρο 1εκ. €, ο Δήμος
Αθηναίων έχει εξασφαλίσει έσοδα για την πόλη
από την προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού
περί τα 90 εκ. €
Στην επέτειο των 2400 χρόνων, από
την ίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος, η Αθήνα φιλοξένησε, για πρώτη
φορά, το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία επέστρεψε στη χώρα που υπήρξε το λίκνο
του δυτικού Λόγου και Στοχασμού,
και το διεθνούς εμβέλειας συνέδριο,
4-10 Αυγούστου 2013, ολοκλήρωσε
τις εργασίες του με μεγάλη επιτυχία, πολυπληθή συμμετοχή και ευρύτατη κάλυψη από τα ΜΜΕ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Η ΕΑΤΑ υποστήριξε τη διεκδίκηση συνεδρίων και
συνολικά έχουν αποσταλεί 78 επιστολές υποστήριξης σε διοργανωτές συνεδρίων.
Ειδικότερα:
Το Νοέμβριο 2011 και μετά από επιστολή του δημάρχου Αθηναίων προς τα υπουργεία Υπουργεία
Εξωτερικών και Πολιτισμού, καθώς και προς τον
αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, διασφαλίστηκαν
και πραγματοποιήθηκαν κανονικά στην Αθήνα καρδιολογικά και άλλα διεθνή συνέδρια, των
οποίων η τύχη αρχικά διακυβεύτηκε λόγω της
εσωτερικής κατάστασης της χώρας.
Με τη διεξαγωγή των δύο Καρδιολογικών Συνεδρίων (Δεκέμβριος 2012 και Ιούνιος 2013) φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας 9000 συμμετέχοντες
και συνοδά μέλη, ενώ το τρίτο συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί το Μάιο 2014, θα φιλοξενήσει
περισσότερους από 3000 συνέδρους. Συνολικά
τα τρία αυτά συνέδρια εκτιμάται ότι θα έχουν
τροφοδοτήσει την τοπική οικονομία με το ποσό
των 12 εκ. €.
Το 2012, μετά από μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων 2012, η υποψηφιότητα της Αθήνας για τη
διοργάνωση του 37ου Συνέδριου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σεφ (WACS) κέρδισε αυτές του
Γιοχάνεσμπουργκ και της Κωνσταντινούπολης
και θα φιλοξενήσει το εν λόγω συνέδριο το Μάιο
2016 (αναμένονται 2.000 συμμετέχοντες).
Συμμετείχαν περισσότεροι από
3000 φιλόσοφοι, επιφανείς στοχαστές και διεθνώς καταξιωμένοι
επιστήμονες, από διακεκριμένα,
διεθνή πανεπιστήμια, με κεντρικό
θέμα, «Η φιλοσοφία ως έρευνα και
τρόπος ζωής».
Το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που διοργανώθηκε από τη
Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών
Εταιρειών (FISP) και την Ελληνική
Φιλοσοφική Εταιρεία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ- UNESCO και της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής,
που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για τη διεθνή προβολή της Αθήνας. Μεταξύ των συνέδρων, συγκαταλέγονταν κορυφαίες
πνευματικές και φιλοσοφικές προσωπικότητες του κόσμου, όπως ο
Γιούργκεν Χάμπερμας, ο Αλέξανδρος Νεχαμάς, και πολλοί άλλοι.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
Επανέκδοση εντύπων προώθησης συνεδριακού τουρισμού:
Athens Meeting Planners’ Guide
και Athens City Guide.
Newsletters:
Αποστολή περισσότερων από
30 μηνιαίων ενημερωτικών
δελτίων (σε δημοσιογράφους,
διοργανωτές συνεδρίων, διεθνείς οργανισμούς, ταξιδιωτικούς πράκτορες), με πληροφορίες για τις δράσεις του Athens
Convention and Visitors Bureau
και των μελών του 11.000 παραλήπτες, 2 διαφορετικές εκδόσεις (συνεδριακός-ψυχαγωγικός τουρισμός).
Διεύρυνση
Δικτύου
Πλη-
ροφόρησης Επισκεπτών:
Το Δίκτυο επεκτάθηκε την περίοδο 2011-2014 και καλύπτει
3 σημεία της μητροπολιτικής
Αθήνας. Τα γραφεία πληροφόρησης επισκεπτών «InfoPoint», βρίσκονται στη συμβολή της Λεωφόρου Αμαλίας και
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στον
ΟΛΠ (στον χώρο άφιξης των
κρουαζιερόπλοιων), στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.
Βενιζέλος» και αναδεικνύουν με
δημιουργικό τρόπο τα αξιοθέατα και τις υπηρεσίες της μητροπολιτικής Αθήνας.
VISITORSʼ GREETER PROGRAM
because nobody knows Athens like
an
Athens Local
Πραγματοποιήθηκε
εκτεταμένη
πρωτογενής έρευνα, στην οποία
κατεγράφησαν πάνω από 390 συνέδρια που μπορεί να διεκδικήσει η
Αθήνα.
58/59
5. Αθήνα: Αυτόνομος Τουριστικός Προορισμός
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «THIS IS MY
ATHENS» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το εθελοντικό πρόγραμμα THIS IS MY ATHENS
(www.thisisathens.org) αριθμεί περισσότερους από
400 Αθηναίους εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν
στο πρόγραμμα υποδοχής των επισκεπτών της πόλης. Σε δύο μόνο χρόνια λειτουργίας έχουν πραγμα-
• World Travel Market (7 - 10 Νοεμβρίου 2011 καθώς και το 2012)
στο Λονδίνο,
• ΕΙΒΤΜ 2011 (29 Νοεμβρίου - 1η
Δεκεμβρίου 2011) στη Βαρκελώνη,
• ΙΤΒ 2011 (9 - 13 Μαρτίου
• 2011) στο Βερολίνο,
• IMEX 2011 (24 - 26 Μαΐου, 2011
καθώς και το 2012 και 2013) στη
Φρανκφούρτη,
• ΙΤΒ 2012 (7 - 11 Μαρτίου 2012)
στο Βερολίνο,
• ΕΙΒΤΜ 2012 (26-29 Νοεμβρίου)
στη Βαρκελώνη,
• ΙCCA MED Chapter (31 Ιανουραρίου-2 Φεβρουαρίου) στη Θεσσαλονίκη, Salon Bedouk (6-7 Φεβρουαρίου) στο Παρίσι,
• GIBTM (25- 28 Μαρτίου) στο
Αμπου Ντάμπι,
• IMTM 2012 στο Τελ-Αβίβ (13-17
Φεβρουαρίου, 2012),
• GEM 2012, ( 2-3 Νοεμβρίου) στο
τοποιηθεί συνολικά 350 περιηγήσεις.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ο μηχανισμός λειτουργεί σε συνεργασία με την
ΕΛ.ΑΣ, το γραφείο συνεδρίων και επισκεπτών του
Δήμου Αθηναίων και την υπηρεσία καθαριότητας.
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κατανοώντας τη σημασία μιας ολοκληρωμένης
προωθητικής καμπάνιας για το συνεδριακό προϊόν
της πόλης, η ΕΑΤΑ δημιούργησε το πρώτο προωθητικό βίντεο συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα, το οποίο είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες της
Περιφέρειας Αττικής, Breathtaking Athens, Athens
Convention Bureau αλλά και στο Breathtaking
Athens TV. Το εν λόγω βίντεο προβάλλεται από
τον ΕΟΤ στις εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού στις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ACB
Το γραφείο συνεδρίων του Δήμου Αθηναίων κατά την περίοδο
2011-2013 κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό μελών ιδιωτικών
τουριστικών επιχειρήσεων από
την ίδρυσή του, φτάνοντας αισίως τα 86 μέλη. Ήδη κατά το τελευταίο εξάμηνο προσμέτρησε
11 νέα μέλη.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων επελέγη ως το Καλύτερο Γραφείο
Συνεδρίων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, από
τους αναγνώστες του διεθνούς περιοδικού MICE
στο πλαίσιο της ετήσιας απονομής βραβείων που
διοργανώνει η εκδοτική εταιρεία, με βάση έρευνα
που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο έως και τον
Απρίλιο του 2012.
Η πόλη της Αθήνας αναδείχθηκε Κορυφαίος
Προορισμός της Χρονιάς 2011 στην κατηγορία
βράβευσης «Προορισμός που προσφέρει τις πιο
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις» στο πλαίσιο των
τουριστικών βραβείων «Philoxenia Tourism
Awards», που απονεμήθηκαν για 6η συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA
στη Θεσσαλονίκη.
Λονδίνο.
οποίες συμμετέχει.
«ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ»
Σημαντική συμβολή με ταξίδια που είτε πραγματοποίησε ο δήμαρχος με ίδια έξοδα, είτε υποστήριξε με
την αποστολή ενημερωτικού υλικού και αναμνηστικών προϊόντων της πόλης. Συγκεκριμένα, ο Δήμος
διοργάνωσε δύο επιτυχημένα ταξίδια εξοικείωσης
σε διοργανωτές συνεδρίων και δημοσιογράφους
από την αμερικανική αγορά (Μάιος 2012), σε κινέζους δημοσιογράφους (Μάιος 2012) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και την
Παγκινεζική Ενωση Δημοσιογράφων. Παράλληλα,
παρείχε υποστήριξη σε 14 ταξίδια εξοικείωσης που
διοργανώθηκαν από άλλους τοπικούς φορείς και
τουριστικές επιχειρήσεις.
Το Γραφείο Συνεδρίων
και Επισκεπτών του
Δήμου Αθηναίων
επελέγη ως το
καλύτερο Γραφείο
Συνεδρίων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη,
από τους αναγνώστες
του διεθνούς
περιοδικού MICE
60/61
5. Αθήνα: Αυτόνομος Τουριστικός Προορισμός
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ
TRIP ADVISOR ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ
ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ
Μέσα από την συνεργασία με την
TripΑdvisor, την μεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσμο, που
πληροφορεί τους επισκέπτες για τα
πάντα και ταυτοχρόνως δέχεται τα
σχόλια και την κριτική τους, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη
διεύρυνση της ειδικής ενότητας του
www.tripadvisor.com στην επίσημη
τουριστική ιστοσελίδα της Αθήνας
www.breathtakingathens. com.
62/63
5. Αθήνα: Αυτόνομος Τουριστικός Προορισμός
ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΕΤΉΣΙΩΝ
WORKSHOPS «TRAVEL
TRADE ATHENS»
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας και την
ενίσχυση της θέσης της πόλης στη διεθνή τουριστική αγορά, η δημοτική αρχή προχώρησε σε
συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Tour Operators Ευρώπης (European Tour
Operators Association-ETOA) για τη διοργάνωση
σειράς ετήσιων workshops αυστηρά επαγγελματικού χαρακτήρα, υπό την επωνυμία «Travel
Trade Athens» (www.traveltradeathens.gr).
Τον Απρίλιο 2013 διοργανώθηκε στην
Αθήνα το πρώτο ετήσιο Trade Travel Workshop, όπου
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.400 Β2Β συναντήσεις.
Κύριο αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η ανάδειξη
και καθιέρωση της Αθήνας ως κύριου προορισμού
ταξιδιών στη διεθνή τουριστική αγορά
Στις 22-23 Απριλίου 2013 διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αθήνα, το πρώτο ετήσιο
Trade Travel Workshop, όπου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.400 κατ' ιδίαν ή και προσωπικές συναντήσεις (Β2Β). Κύριο αντικείμενο των
συναντήσεων ήταν η ανάδειξη και καθιέρωση
της Αθήνας ως κύριου και δημοφιλούς προορισμού ταξιδιών στη διεθνή τουριστική αγορά και
η ανάπτυξη επαγγελματικών δεσμών μεταξύ του
τοπικού τουριστικού τομέα και εκπροσώπων τουριστικών επιχειρήσεων από τις αγορές στόχευσης
της Αθήνας.
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ TRAVEL
TRADE ATHENS 2014
Στο 2ο ετήσιο Travel Trade
Athens που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 14-15
Απριλίου 2014, επιδίωξη αποτελεί να προσελκύσουμε μεγαλύτερο αριθμό tour operators,
on line agencies, καθώς και
οργανωτές συνεδρίων από Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Ήδη
έχουν δηλώσει συμμετοχή 58
ξένοι παράγοντες, ενώ ο τελικός αριθμός συμμετοχών από
εταιρείες ξένων συμφερόντων
(hosted buyers) αναμένεται ότι
θα ξεπεράσει τους 80.
Επισημαίνεται ότι στο Travel Trade Athens 2013,
συμμετείχαν περισσότεροι από 60 tour operators,
τουριστικά γραφεία, οργανωτές συνεδρίων και
εκδηλώσεων και άλλοι επαγγελματίες του τουρισμού από την Μεγ. Βρετανία, τη Γερμανία, την
Ελβετία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Λιθουανία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία και
την Ινδία, ενώ πολλοί εξ’ αυτών αντιπροσωπεύουν και tour operators εισερχόμενου τουρισμού
από την Αμερική, την Κίνα και άλλες μεγάλες
αγορές.
64/65
5. Αθήνα: Σύγχρονος Και Πολυδιάστατος Προορισμός
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στο πλαίσιο του μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο Αθήνα», η ΕΑΤΑ έχει μελετήσει τα παρακάτω έργα, που ήδη είναι έτοιμα προς υλοποίηση
(2014-2015):
Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων:
Ο βασικός στόχος είναι η επίτευξη ροής πληροφοριών που θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα τουριστικής στρατηγικής με άξονα το δημόσιο
συμφέρον.
Πρόγραμμα Εμπλουτισμού Τουριστικού
Προϊόντος:
Εστίαση στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς με νέα προϊόντα και την αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών για επαγγελματίες τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή θα αναπτυχθούν εξειδι- κευμένα ταξιδιωτικά προγράμματα και προτάσεις
δραστηριοτήτων για ειδικές κατηγορίες τουριστών.
Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Τουριστικών Πρακτόρων «Athens Destination
Specialist Program»:
Δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου επαγγελματιών
της διεθνούς τουριστικής αγοράς, άρτια εκπαιδευμένων σχετικά με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας.
Πρόγραμμα Συνολικής Αναβάθμισης Διαδικτυακών Καναλιών Τουριστικής Προβολής
Δήμου Αθηναίων:
Στόχος του έργου είναι η ομογενοποίηση των επιμέρους διαδικτυακών τόπων κάτω από έναν ολιστικό,
σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον και ουσιαστικά η
εκλογίκευση της διαδικτυακής παρουσίας της Πόλης
των Αθηνών
Παράλληλα, η ΕΑΤΑ μελετά τις ακόλουθες δράσεις
για περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης
της Αθήνας:
Πρόγραμμα Συνολικής Αναβάθμισης Περιοχών Τουριστικού Ενδιαφέροντος Ιστορικού
Κέντρου:
Περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις σε στοχευμένες
περιοχές του ιστορικού κέντρου, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά το προϊόν της Αθήνας.
Αναβάθμιση & Επέκταση Δικτύου Πληροφόρησης Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων:
Αποσκοπεί: α) στην άρτια πληροφόρηση του επισκεπτικού κοινού
σχετικά με το τουριστικό προϊόν
της πόλης, β) στη διάχυση των ροών
επισκεπτών σε επιπλέον σημεία
και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και γ) στην αύξηση της
μέσης παραμονής και μέσης δαπάνης των τουριστών στην Αθήνα.
Bασικός στόχος είναι η επίτευξη
ροής πληροφοριών που θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σε
θέματα τουριστικής στρατηγικής με
άξονα το δημόσιο συμφέρον.
Πρόγραμμα
Εμπλουτισμού
Τουριστικού Προϊόντος:
Εστίαση στον εμπλουτισμό της
τουριστικής προσφοράς με νέα
προϊόντα και την αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών για επαγγελματίες τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή θα αναπτυχθούν εξειδικευμένα ταξιδιωτικά προγράμματα
και προτάσεις δραστηριοτήτων για
ειδικές κατηγορίες τουριστών.
Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Τουριστικών Πρακτόρων «Athens Destination
Specialist Program»:
Δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου
επαγγελματιών της διεθνούς τουριστικής αγοράς, άρτια εκπαιδευμένων σχετικά με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας.
Πρόγραμμα Συνολικής Αναβάθμισης Περιοχών Τουριστικού Ενδιαφέροντος Ιστορικού Κέντρου:
Περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις σε στοχευμένες περιοχές
του ιστορικού κέντρου, που θα
αναβαθμίσουν σημαντικά το
προϊόν της Αθήνας.
Αναβάθμιση & Επέκταση Δικτύου Πληροφόρησης Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων
Αποσκοπεί: α) στην άρτια πληροφόρηση του επισκεπτικού
κοινού σχετικά με το τουριστικό
προϊόν της πόλης, β) στη διάχυση των ροών επισκεπτών σε
επιπλέον σημεία και περιοχές
τουριστικού ενδιαφέροντος και
γ) στην αύξηση της μέσης παραμονής και μέσης δαπάνης των
τουριστών στην Αθήνα.
Βελτίωση Παρουσίας σε κανάλια Social Media
Ο σχεδιασμός και η ενίσχυση
της διαδικτυακής προβολής της
Αθήνας θα συντελέσουν στη
βελτιωμένη παρουσία της πόλης
στο διαδίκτυο και στην προώθηση μιας διευρυμένης επικοινωνίας, στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής.
Πρόγραμμα Συνολικής Αναβάθμισης Διαδικτυακών Καναλιών Τουριστικής Προβολής
Δήμου Αθηναίων:
Στόχος του έργου είναι η ομογενοποίηση των επιμέρους διαδικτυακών τόπων κάτω από έναν ολιστικό,
σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον
και ουσιαστικά η εκλογίκευση της
διαδικτυακής παρουσίας της Πόλης
των Αθηνών.
66/67
72/67
© www.tuwien.ac.at
6.
Οικονομικό
Νοικοκύρεμα,
Εξορθολογισμός και
Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ
6. Οικονομικό Νοικοκύρεμα, Εξορθολογισμος
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Αποτέλεσμα; Η χρηματοδότηση των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον κρατικό
προϋπολογισμό, υπέστη την περίοδο 2009 – 2013
δραστική μείωση, κατά 55%. Το πλήγμα ήταν βαρύ
καθώς δημιουργούσε καταρχάς συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δήμων.
Οι σημαντικοί αυτοί στόχοι επετεύχθησαν με τις ακόλουθες ενέργειες:
Για το Δήμο Αθηναίων, η πολιτική μείωσης των
κρατικών επιχορηγήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη
δραστική περικοπή των εσόδων του δήμου από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και τις
άλλες χρηματοδοτήσεις που είχαν θεσπιστεί και
προβλέπονται ως έσοδά του.
Η παρούσα δημοτική αρχή, από την πρώτη μέρα
της θητείας της, ακολούθησε πολιτικές εξορθολογισμού και νοικοκυρέματος των οικονομικών
του δήμου που είχαν εκτροχιασθεί, από την κακοδιαχείριση των προηγούμενων ετών. Ανάλογη
ήταν η στρατηγική και έμπρακτη πολιτική της για
τον εξορθολογισμό της διοίκησης, τη διαφάνεια,
την εισαγωγή και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Έστειλε στη δικαιοσύνη επίορκους υπαλλήλους και υποθέσεις κακοδιαχείρισης.
Έφτιαξε σε κάθε γειτονιά Σημεία Εξυπηρέτησης
του Δημότη, για την διεκπεραίωση υποθέσεων των
κατοίκων που αφορούν το δήμο.
Η δημοτική αρχή επαναδιαμόρφωσε την οικονομική στρατηγική της, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αλλαγές και ανακατατάξεις που επέφερε η
κρίση, έτσι ώστε να εξοικονομήσει την απώλεια
από τις κρατικές επιχορηγήσεις και να μπορέσει
να προσφέρει έργο στην πόλη. Στράφηκε στην
Ευρώπη και διεκδίκησε απευθείας και με επιτυχία
ευρωπαϊκούς πόρους 120 εκατ. ΕΥΡΩ που έφερε
στην Αθήνα (βλ. κεφάλαιο «Έργο Αθήνα»), επιδίωξε την παραγωγική συνεργασία με τον ιδιωτικό
τομέα, και ενεργοποίησε τους εθελοντές και την
Κοινωνία των Πολιτών.
Αποτέλεσμα; Η δημοτική αρχή πέτυχε στην περίοδο της μεγάλης κρίσης, και με 55% λιγότερους
κρατικούς πόρους, να σταθεί ο Δήμος Αθηναίων
όρθιος παρέχοντας – ταυτοχρόνως- αναβαθμισμέ-
Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ο προϋπολογισμός του Δήμου
είναι on line, στη διάθεση του κάθε
πολίτη.
• Εξορθολογισμό στις λειτουργικές
δαπάνες και άμεση αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών και των νομικών
προσώπων του Δήμου με στόχο
την καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου
δυναμικού για να περιοριστούν οι
σπατάλες.
• Εξυγίανση των οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, των νομικών
του προσώπων και των δημοτικών
εταιρειών και θέσπιση διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας για
να υπάρχει χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση.
• Απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
παλαιότερων δανείων του Δήμου,
με στόχο τη μείωση των εξαρτήσεων και υποχρεώσεων του παρελθόντος, χωρίς να προβεί σε νέο
δανεισμό.
• Διεκδίκηση εσόδων του Δήμου,
χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθούν οι δημότες με αυξήσεις
δημοτικών τελών και διεκδίκηση οφειλών από άλλες πηγές και
οφειλέτες.
• Αύξηση των εσόδων του Δήμου
μέσα από την ανάπτυξη δικτύου
χορηγιών και υποστήριξης συγκεκριμένων δράσεων, κυρίως κοινωνικής πολιτικής, από ιδιώτες και
εταιρείες.
Σημαντικό επίτευγμα της οικονομικής πολιτικής εξορθολογισμού και
νοικοκυρέματος που ακολούθησε η
δημοτική αρχή την περίοδο της μεγάλης ύφεσης και της βαθιάς οικονο-
μικής κρίσης είναι ότι, παρά τις
μεγάλες περικοπές στις δαπάνες,
υπήρξε σημαντική ποιοτική και
ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες της
Αθήνας, χωρίς προσφυγή σε νέο
δανεισμό όπως έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές.
Σ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία,
σε κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία της πόλης των Αθηνών,
όπως είναι η κοινωνική πολιτική,
οι δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και την καθαριότητα της πόλης, οι πρωτοβουλίες
για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στην πόλη, παρά τους μειωμένους πόρους, ο Δήμος πέτυχε
να εξασφαλίσει στους δημότες
του υπηρεσίες μεγαλύτερου εύρους (για παράδειγμα στον κοινωνικό τομέα οι υπηρεσίες έχουν
διπλασιαστεί) και υψηλής ποιότητας, ανάλογες με αυτές που
είχαν οι δημότες σε εποχές που
τα δημόσια οικονομικά ήταν σε
ανθηρότερη περίοδο.
ΧΡΗΣΤΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
Το 2010, προτού ξεσπάσει η κρίση, ο Δήμος Αθηναίων είχε 535
εκατ. ΕΥΡΩ έσοδα και 289 εκατ.
ΕΥΡΩ συνολικές υποχρεώσεις. Ο
Δήμος της κρίσης έχει 426 εκατ.
ΕΥΡΩ έσοδα και 220 εκατ. ΕΥΡΩ
υποχρεώσεις, δηλαδή 20% λιγότερα έσοδα και 24% μείωση των
συνολικών απαιτήσεων.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι
η μείωση αυτή δεν είχε επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Δεν
σταμάτησε καμία παροχή, αλλά
αντιθέτως δημιουργήθηκαν νέες
δομές. Για παράδειγμα, ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας, τα Σημεία
Εξυπηρέτησης του Δημότη, η
αναβάθμιση των Δημοτικών Ιατρείων.
Αναλυτικότερα η οικονομική πολιτική του Δήμου Αθηναίων την
περίοδο 2011-2013 αποτυπώνεται από τις ακόλουθες επιλογές
και πρωτοβουλίες:
600
€535
€481
500
€412
400
€426
300
µείωση των εσόδων
κατά 20.3% σε σχέση
µε το 2010
-20.3%
µείωση των εξόδων
κατά 20.2% σε σχέση
µε το 2010
-20.2%
200
100
80%
νες και διευρυμένες υπηρεσίες στον
δημότη. Από το λογιστικό έλλειμμα
των 47 εκατ. ΕΥΡΩ που παρέλαβε το 2010, κατάφερε να κλείσει το
2012 με πλεόνασμα περίπου 12 εκατ.
ΕΥΡΩ.
2010
2011
2012
2013
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
600
€505
500
€447
€386
€403
400
300
200
100
80%
Η πρωτοφανής κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία έφερε μεγάλες και δομικές αλλαγές ανατρέποντας, ταυτοχρόνως, βεβαιότητες και δεδομένα δεκαετιών. Κατά την περίοδο 2010 – 2013,
η κρίση, οικονομική αλλά και βαθιά κοινωνική,
κλιμακώθηκε και διευρύνθηκε με ορατές τις δραματικές επιπτώσεις της, σε όλους τους τομείς. Αναπόφευκτα επηρέασε άμεσα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας,
ανατρέποντας και εδώ, το σύνολο των οικονομικών
παραδοχών που ίσχυαν ακόμη κι όταν ψηφιζόταν
το «Σχέδιο Καλλικράτης».
Η ΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
2010
2011
2012
2013
Σημαντικό επίτευγμα της οικονομικής πολιτικής εξορθολογισμού και νοικοκυρέματος που ακολούθησε η δημοτική αρχή την
περίοδο της μεγάλης ύφεσης και της βαθιάς οικονομικής κρίσης είναι ότι παρά τις μεγάλες περικοπές στις δαπάνες, υπήρξε
σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών προς
τους δημότες της Αθήνας, χωρίς προσφυγή σε νέο δανεισμό
όπως έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές.
70/71
6. Οικονομικό Νοικοκύρεμα, Εξορθολογισμος
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής,
στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης, στόχευσε στον εξορθολογισμό
και περιορισμό των δαπανών και
της σπατάλης στο Δήμο Αθηναίων.
Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και την
περικοπή των κρατικών χρηματοδοτήσεων, την
τριετία της κρίσης, η δημοτική αρχή αποφάσισε
ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΗΣΕΙ τα δημοτικά τέλη, ώστε να
μην επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με πρόσθετες δαπάνες και νέα βάρη. Προώθησε ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες ομάδες
που έχουν ανάγκη από στήριξη:
• Απάλλαξε από την πληρωμή τελών τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
• Μείωσε κατά 50% τα τέλη για ανάπηρους με
ποσοστό αναπηρίας άνω των 80%
Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και την
περικοπή των κρατικών
χρηματοδοτήσεων, την
τριετία της κρίσης,
η Δημοτική Αρχή
αποφάσισε να μην αυξήσει τα δημοτικά τέλη, ώστε
να μην επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με
πρόσθετες δαπάνες και νέα
βάρη.
Ειδικότερα προχώρησε στην:
»Περικοπή των συνολικών λειτουργικών δαπανών του Δήμου
κατά 38% σε σχέση με το 2010,
περιορίζοντας τη σπατάλη και αξιοποιώντας τα ίδια περιουσιακά
στοιχεία, τις υποδομές του Δήμου,
καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό
του. Αυτό επιτεύχθηκε μεταξύ άλλων μέσα από:
• Την Αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο
τη μείωση της υπεργασίας και
της νυχτερινής απασχόλησης των
υπαλλήλων.
• Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.
• Τη δραστική μείωση των ενοικίων
κατά 30% το 2011-2012 μετά από
επίμονες διαπραγματεύσεις με
τους μισθωτές.
• Την αξιοποίηση των δημοτικών
κτιρίων και την εξοικονόμηση
ενοικίων. Αρκεί ένα παράδειγμα:
μόνο από δύο μετεγκαταστάσεις,
του Ληξιαρχείου και τμήματος
των υπηρεσιών του Δημοτικού
Βρεφοκομείου εξοικονομήθηκαν
πάνω από 500.000 ΕΥΡΩ το χρόνο.
» Αποπληρωμή και σημαντική μείωση των ανειλημμένων
δανειακών υποχρεώσεων και
οφειλών του παρελθόντος
Παράλληλα, εξυπηρέτησε πλήρως τα δάνεια που κληρονόμησε από το παρελθόν, χωρίς
να καταφύγει σε νέο δανεισμό,
όπως γινόταν συνήθως. Πιο
συγκεκριμένα, το 2010, ο Δήμος Αθηναίων είχε 289 εκατ.
ΕΥΡΩ συνολικές υποχρεώσεις
από τα οποία 220 εκατ. ΕΥΡΩ
σε τραπεζικό δανεισμό. Μέσα
σε 3,5 χρόνια η δημοτική αρχή
μείωσε το παραπάνω ποσό κατά
16% δηλαδή σε 185 εκατ. ΕΥΡΩ,
δηλαδή 35 εκατ. Ευρώ λιγότερα
δάνεια βαρύνουν σήμερα τους
Αθηναίους και τις Αθηναίες.
€166,5
150
€99.4
100
50
Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος
εξόφλησε σημαντικό μέρους
των παλαιών οφειλών προς τους
προμηθευτές, μειώνοντάς τα
από τα 47.8 εκατ. ΕΥΡΩ το 2010
σε 22 εκατ. ΕΥΡΩ στο τέλος του
2013, δηλαδή επέτυχε μείωση
κατά 54% μέσα σε μία τριετία.
€156,8
0
µείωση των χρηµατοδοτήσεων
κατά 36,6% σε σχέση
µε το 2010
€98.6
2010
2011
2012
-36,6%
2013
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ (EKAT. ΕΥΡΩ)
75
€47.8
60
45
€35
30
€22
€37.6
80%
Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν
οδήγησαν σε δραστική περικοπή των κρατικών
χρηματοδοτήσεων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού προς το Δήμο Αθηναίων.
200
80%
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
15
0
2010
2011
2012
2013
µείωση των χρεών προς
τους προµηθευτές κατά
54% σε σχέση
µε τo 2010
-54%
∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
€289
300
€270
€246
200
€220
100
80%
Η ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
ΚΑΠ & ΣΑΤΑ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
2010
2011
2012
µείωση των υποχρεώσεων
του ∆ήµου Αθηναίων κατά
23,9% µε το 2010
-23,9%
2013
72/73
6. Οικονομικό Νοικοκύρεμα, Εξορθολογισμος
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΥΧΕ
Ο ∆ΗΜΟΣ
ΠΕΤΥΧΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
(ΕΚΑΤ.
ΕΥΡΩ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Το θετικό αποτέλεσμα της οικονμικής πολιτικής
της Δημοτικής Αρχλης αποτυπώνεται στην επίτευξη λογιστικού πλεονάσματος τα τελευταία δύο
χρόνια. Παρά την κρίση ο Δήμος Αθηναίων πέτυχε πλεόνασμα στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του, στόχο που η κεντρική κυβέρνηση δεν
έχει καταφέρει ακόμα.
Ειδικότερα, από τα 46,7 εκατ. Ευρώ λογιστικό
έλλειμα το 2010, το 2012 η εκτέλεση του προϋπολογισμού έκλεισε με λογιστικό πλεόνασμα 12,5
εκατ. Ευρώ.
Από 46,7 εκατομμύρια
λογιστικό έλλειμμα το
2010, το 2012 ο Δήμος
Αθηναίων για δεύτερη
συνεχομένη χρονιά
πέτυχε λογιστικό
πλεόνασμα 12,5
εκατομμυρίων Ευρώ.
Στο ίδιο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, εκπονήθηκε εξαρχής πρόγραμμα ανασυγκρότητσης και αναδιοργάνωσης των νομικών προσώπων,
οργανισμών και δημοτικών επιχειρήσεων, με στόχο την προσαρμογή
στα νέα δεδομένα που προέβλεπε
το Πρόγραμμα Καλλικράτης, αλλά
και της ανάγκης να υπάρξει χρηστη
και αποτελεσματική διαχείριση. Ο
στόχος αυτός αποτέλεσε πολιτική
προτεραιότητα και μεγάλο στοίχημα, τόσο για τη δημοτική αρχή όσο
και για τις επιμέρους διοικήσεις οργανισμών και εταιρειών.
Η καταγραφή και έλεγχος της διοικητικής και της οικονομικής τους
θέσης καθώς και του ανθρώπινου
δυναμικού, ανέδειξε χρόνιες αδυναμίες και ελλείμματα, τόσο στα οικονομικά τους μεγέθη όσο και στον
τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν
και οργάνωναν τις δραστηριότητές
τους.
Για το σκοπό αυτό η διαδικασία
ανασυγκρότησης πέρα από κίνηση
απλής αναδιοργάνωσης απέκτησε
και χαρακτήρα εξυγίανσης.
€12,5
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)(2012)
€7,7
(2011)
+
-
€7,7
(2011)
€12,5
(2012)
+
Η δημοτική αρχή μείωσε τις επιχορηγήσεις προς τα νομικά της
πρόσωπα κατά 41% (από 97,5
εκατ. Ευρώ το 2010, σε 57,4 το
2013), χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στις κοινωνικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές διοργανώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι το 2009 το αντίστοιχο ποσό
ήταν 118,6 εκατ. Ευρώ.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ετήσιων επιχορηγήσεων των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, η παρούσα δημοτική αρχή περιόρισε
τις επιχορηγήσεις αυτές και μείωσε σημαντικά τα έξοδα.
- €46,7
(2010)
- €46,7
(2010)
∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
€97,5
100
€74,8
75
€53,3
€57.4
50
25
µείωση των επιχορηγήσεων
κατά 41,1% σε σχέση
µε το 2010
80%
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ
ΠΡΟΣΏΠΩΝ
2010
2011
2012
-41,1%
2013
74/75
6. Οικονομικό Νοικοκύρεμα, Εξορθολογισμος
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σημαντικά
στην εξυγίανση και προσπαθεί να κάνει ανταγωνιστικές τις δημοτικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό της
πόλης «9,84».
Το δημοτικό ραδιόφωνο είχε με τα χρόνια συσσωρεύσει τεράστια ελλείμματα ενώ η ποιότητα
και η εγγυρότητά του είχαν αμαυρωθεί από την
πολιτική ανυποληψία και τις πελατειακές σχέσεις. Θέτοντας ως προτεραιότητα την οικονομική
εξυγίανση και συνυπολογίζοντας τις ανάγκες των
πολιτών σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης η δημοτική
αρχή προχώρησε σε δραστική περικοπή των δαπανών. Συγκεκριμένα:
»Ο 9,84 είναι το πρώτο δημόσιο ΜΜΕ που στο
πλαίσιο του εξορθολογισμού προχώρησε σε απολύσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου. Συνολικά μείωσε το υπεράριθμο προσωπικό του σταθμού από 295 εργαζόμενους το 2011,
σε 192 το 2013. Οι καταγγελίες συμβάσεων των
δημοσιογράφων που έφυγαν, έγιναν με κοινωνική
ευαισθησία έτσι ώστε να μην οδηγηθεί κανένας
από αυτούς στην ανεργία. Οι συμβάσεις που καταγγέλθηκαν αφορούσαν δημοσιογράφους που
είχαν άλλες δύο ή τρεις θέσεις απασχόλησης σε
άλλα ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα το κόστος μισθοδοσίας το 2012 μειώθηκε κατά 64% σε σύγκριση με
το 2010.
Η εξοικονόμηση πόρων
που πραγματοποιήθηκε τα
τελευταία δύο χρόνια είχε
ως αποτέλεσμα να
συνεχίσει τη λειτουργία
του ο σταθμός δίχως να
αποτελεί ένα δυσβάστακτο
βάρος στο συνολικό προϋπολογισμό του Δήμου
Αθηναίων.
Η ΤΕΧΝΌΠΟΛΗ
»Πέρα από τη μεγάλη μείωση στο
κόστος μισθοδοσίας, η παρούσα διοίκηση του σταθμού έκανε τεράστιες οικονομίες μειώνοντας κατά 61%
τις λοιπές δαπάνες: αμοιβές συνεργατών, αμοιβές τρίτων, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά, επισκευές και
συντηρήσεις.
»Σταμάτησαν οι τεράστιες σπατάλες στις δαπάνες πριν από το 2011,
μειώνοντας έξοδα μεταφορών, καύσιμα, ταξίδια, δαπάνες προβολής
και διαφήμισης, καταχωρήσεις –
δημοσιεύσεις, συνδρομές, εισφορές,
γραφική ύλη, αναλώσιμα, δαπάνες καθαρισμού, εφημερίδες, έξοδα παραστάσεων, έξοδα δημοσίων σχέσεων, κατά 95% μέσα σε δύο
χρόνια.
»Η εξοικονόμηση πόρων είχε ως
αποτέλεσμα να συνεχίσει τη λειτουργία του ο σταθμός, δίχως να
αποτελεί δυσβάσταχτο βάρος στο
συνολικό προϋπολογισμό του Δήμου. Οι επιχορηγήσεις του δήμου
προς τον 9,84 μειώθηκαν κατά 74%
το 2013 σε σχέση με το 2009.
»Η μεγάλη μείωση του κόστους
λειτουργίας του δημοτικού ραδιόφωνου έγινε χωρίς καμία έκπτωση
στην ποιότητα του προγράμματός
του. Αντιθέτως, κατά γενική ομολογία η ποιότητα του προγράμματος
είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Η παρούσα δημοτική αρχή
εξυγίανε τα οικονομική της Τεχνόπολις εμπλουτίζοντας ταυτοχρόνως το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων. Μέσα σε λιγότερο
από δυόμιση χρόνια την μετέτρεψε από ζημιογόνα σε κερδοφόρα δημοτική επιχείρηση, αυξάνοντας εντυπωσιακά τα ιδία
έσοδα αυτού του πολυχώρου
πολιτισμού.
Τα έσοδα από τα κυλικεία τριπλασιάστηκαν, παρά την κρίση.
Και οι δύο χρήσεις ήταν κερδοφόρες, ενώ το 2010 η Τεχνόπολις είχε ζημιά 394.000 Ευρώ. Η
κερδοφορία αποκτά ιδιαίτερη
σημασία με δεδομένο ότι μέσα
από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Τεχνόπολη
χρηματοδότησε τις γιορτές των
Χριστουγέννων και τον Κόμβο
Αλληλοβοήθειας Πολιτών.
• Εφάρμοσε νέο σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης με νέο
εσωτερικό κανονισμό και κανονισμό προμηθειών.
• Προσέλκυσε σημαντικό ύψος
χορηγιών, σχεδόν δεκαπλάσιο συγκριτικά με το 2010. Οι
χορηγίες του χώρου ανήλθαν
σε 370.000 Ευρώ από 39.000
ευρώ που ήταν το 2010.
Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές
της πόλης κόστισαν στο δήμο
200.000 Ευρω το 2011 και το
2012. Το 2011, οι 200.000 Ευρώ
αντλήθηκαν από τον προϋπολογισμό.
20
€16,7
€15,5
15
10
€4.8
5
0
80%
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ
ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ 9,84
ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ 9,84 (EKAT. ΕΥΡΩ)
2009
€4,3
€6
2010
2011
2012
2013
µείωση των
επιχορηγήσεων προς
τον 9.84 κατά 74,3%
σε σχέση µε τo 2009
-74,3%
ΤΟΜΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας ανασυγκρότησης του Δήμου Αθηναίων, που επεδίωξε
τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας αλλά και
της χρηστής και καλής λειτουργίας του Δήμου ως
δημόσιου οργανισμού, η δημοτική αρχή ανέλαβε
πρωτοβουλίες θεσμικής αναδιοργάνωσης και διοικητικών μεταρρυθμίσεων με στόχο:
• Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Τη μεγιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας
των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της
προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης
γης και κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του
Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού
προγραμματισμού, της παρακολούθησης του
κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών και της
ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης.
Με σκοπό να αντιμετωπίσει τη διοικητική πολυδιάσπαση, να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες αλλά και να
μειώσει το κόστος, η Δημοτική Αρχή
προχώρησε, μέσα από διαδικασίες
αξιολόγησης, στην εκπόνηση νέου
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Αθηναίων, με τον οποίο
πραγματοποίησε σημαντικές και
βαθιές τομές στην οργάνωση του
Δήμου.
ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ
ΜΟΝΆΔΩΝ ΚΑΤΆ 30%
μένη και τεκμηριωμένη, αλλά
και η πιο ριζοσπαστική αλλαγή
που έχει πραγματοποιηθεί στη
διοικητική οργάνωση του Δήμου
Αθηναίων.
Η μείωση του αριθμού των οργανικών μονάδων, ξεπερνάει το
30% και είναι ισόμορφα κατανεμημένη, τόσο σε επίπεδο διευθύνσεων όσο και σε επίπεδο
τμημάτων.
Η δημοτική αρχή μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης δομών και
συγκρότησης νέου οργανισμού εισήγαγε μια άλλη φιλοσοφία στο Δήμου
Αθηναίων. Η δουλειά που έγινε είναι
η πιο ολοκληρωμένη, καλά μελετη-
76/77
Πρόσφατα, μετά από αξιολόγηση της πορείας
εφαρμογής του νέου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων και ύστερα από
εισήγηση της Δημοτική Αρχής, αποφασίστηκε η
θέσπιση τριών (3) Γενικών Διευθύνσεων, όπου οι
γενικοί διευθυντές θα συντονίζουν, στο πλαίσιο
των κατευθύνσεων της πολιτικής ηγεσίας της δημοτικής αρχής, τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Δημιουργήθηκαν ειδικότερα οι γενικές διευθύνσεις:
• Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
• Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής
Οι πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Δήμου
Αθηναίων είναι πρωτοποριακές και είναι ο πρώτος ΟΤΑ που προχώρησε σε αυτές τις αλλαγές.
ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΚΑΤΆ 33%,
ΑΠΌ 18 ΣΕ 12
Από τη νομοθεσία και τις αλλαγές του σχεδίου
«Καλλικράτης», ο Δήμος Αθηναίων δεν ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει σε καμία συνένωση ή
κατάργηση νομικών προσώπων.
Ακολουθώντας το δρόμο του νοικοκυρέματος και
της οργανωμένης θεσμικής ανασυγκρότησης, ο
Δήμος προχώρησε, μετά από εμπεριστατωμένη
μελέτη, μέσα στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, στα παρακάτω βήματα που απέφεραν
εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και οικονομίες κλίμακας:
1. Λύθηκαν δύο κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι
αρμοδιότητες που ασκούσαν ανατέθηκαν σε οικείες υπηρεσίες του Δήμου. Θεωρήθηκε πολυτέλεια, με δεδομένη την οικονομική και κοινωνική
συγκυρία, να διατηρεί ο Δήμος ξεχωριστό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας. Επιπλέον η ύπαρξη Οργανισμού Υγείας, ενώ υπήρχε καθ’ ύλην αρμόδια
Διεύθυνση στο Δήμο, προκαλούσε σύγχυση.
2. Συγχωνεύτηκε η Αναπτυξιακή Εταιρεία του
Δήμου Αθηναίων (ΑΕΔΑ) με την Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (ΕΤΟΑ), προκειμένου να συσταθεί ένας οργανισμός με ενιαία
δράση, όσον αφορά την αναπτυξιακή δυναμική
του Δήμου Αθηναίων. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.) λειτουργεί με βάση το ν.4071/2012, ως Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής.
3. Συγχωνεύτηκαν ο Οργανισμός Νεολαίας και
Άθλησης, ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου
Αθηναίων και τα Μουσικά Σύνολα και δημιουργήθηκε ενιαίος Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
4. Για την διαδημοτική επιχείρηση,
«Αθηναϊκό Αέριο», με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκίνησαν
οι διαδικασίες λύσης και θέσεως σε
εκκαθάριση της εταιρείας.
5. Ο Εθνικός Κήπος ως αυτόνομο
ΝΠΔΔ, με δεδομένο ότι δεν είχε
προσωπικό, καταργήθηκε και ενσωματώθηκε ως Τμήμα Εθνικού Κήπου, στη Διεύθυνση Πρασίνου και
Περιβάλλοντος.
6. Αναζητείται η βέλτιστη χρηματοοικονομική λύση προκειμένου
το ΚΕΚ Α.Ε. να συνενωθεί με άλλη
ανώνυμη εταιρεία του Δήμου.
Από τα ΝΠΙΔ που διατηρήθηκαν,
τα Κέντρα Πρόληψης και Αγωγής
«Αθηνά Υγεία» επιβαρύνουν μόνο
κατά 60.000 Ευρώ ετησίως το δημοτικό προϋπολογισμό, και η Διπλή Ανάπλαση είναι σε αδράνεια
μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα. Η
συμμετοχή του Δήμου στην Διπλή
Ανάπλαση Α.Ε. είναι 50% ενώ το
υπόλοιπο 50% το κατέχει η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, η Τεχνόπολις Α.Ε. δεν επιβαρύνει άμεσα
τον προϋπολογισμό του Δήμου, καθώς έχει έσοδα από τη διαχείριση
του χώρου του παλιού εργοστασίου
φωταερίου.
Τέλος, η ΕΑΣΥ Α.Ε. δεν χρηματοδοτείται απευθείας από το Δήμο,
καθώς λειτουργεί ως ανεξάρτητος
μεσίτης ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Οι μεταβολές αυτές επέτρεψαν την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου,
παρά το σημαντικό αριθμό αποχωρήσεων υπαλλήλων.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες παρεμβάσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης που έγιναν στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Αθηναίων είναι οι ακόλουθες:
ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΊΟ
ΑΘΗΝΏΝ
Τροποποιήθηκε ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του
Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με αποτέλεσμα τον καλύτερο
συντονισμό, την ορθολογικότερη
λειτουργία, την αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό του Ιδρύματος.
Μειώθηκαν οι Διευθύνσεις από
14 σε 5 και τα Τμήματα από 119
σε 70. Επιπλέον, η αναδιοργάνωση της δομής και η αξιοποίηση του καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού του ΔΒΑ,
εξασφαλίζει τον παιδαγωγικό
σχεδιασμό, τη στοχευμένη επιμόρφωση του προσωπικού, την
υποστήριξη των γονέων και των
παιδαγωγών στο ρόλο τους.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΊΑΣ
ΔΉΜΟΥ ΑΘΗΝΑΊΩΝ
Ο «Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας του
Δήμου Αθηναίων» προήλθε από
τη συγχώνευση των οργανισμών
«Πολιτισμικός Οργανισμός του
Δήμου Αθηναίων», «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης»
και «Δήμος Αθηναίων Μουσικά
Σύνολα». Ήταν προφανές ότι ο
κατακερματισμός των πολιτιστικών δράσεων (καθώς ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης είχε
πολιτιστικές δραστηριότητες) σε
τρεις φορείς (και μάλιστα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου)
δεν μπορούσε να συνεχιστεί στο
νέο περιβάλλον. Επιπλέον, η
ανάγκη για την ενοποίηση των
καλλιτεχνικών δυνάμεων του
Δήμου αλλά και η χάραξη από
ένα Διοικητικό Συμβούλιο της
πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου έκανε απαραίτητη την ενοποίηση αυτών των φορέων.
Βασική προτεραιότητα του νέου
ΟΕΥ αποτελεί η θεσμοθέτηση
της συγχώνευσης των κάθετων
υπηρεσιών, ορισμένων υποστηρικτικών, καθώς και αυτοτελών
τμημάτων/γραφείων. Ως εκ τούτου, οι διευθύνσεις από 12 μειώνονται σε 8 (μείωση της τάξης
του 33%), τα τμήματα από 58 γίνονται 33 (μείωση της τάξης του
43%) και τα αυτοτελή γραφεία
από 76 σε 1 (μείωση της τάξης
του 99%). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία
μιας στιβαρής αλλά εύκαμπτης
και αποτελεσματικής δομής, με
σοβαρές εξοικονομήσεις λειτουργικών δαπανών (κυρίως
των ελαστικών) και οικονομίες
κλίμακας.
6. Οικονομικό Νοικοκύρεμα, Εξορθολογισμος
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 2013
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
34
23
-11
-32,4
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1
3
+2
+200
ΤΜΗΜΑΤΑ
182
132
-50
-27,5
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
10
0
-10
-100
ΣΥΝΟΛΟ
227
158
-69
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
4
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
& ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΠΙΔ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2
2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2
0
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
8
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ
ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
7
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ»
1
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ
9,84
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ
9,84
ΣΥΝΟΛΟ
18
12
78/79
Με επίγνωση και ευαισθησία για τις ανάγκες
των πολιτών της Αθήνας, που καθημερινά ταλαιπωρούνται από την γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
στις συναλλαγές τους με την πολιτεία, η δημοτική αρχή επιχείρησε τη μεγάλη καινοτομία: με
την ίδρυση των ΣΕΔ, έφερε τον Δήμο κοντά στο
δημότη.
Τα 7 Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη, εγκατεστημένα σε κάθε μία από τις 7 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησαν την
λειτουργία τους τον Μάιο 2013. Τα ΣΕΔ, όπως
ονομάσθηκαν χάριν συντομίας, διεκπεραιώνουν
αμιγώς υποθέσεις που έχουν οι πολίτες με το
Δήμο και υπηρεσίες του Δήμου και όχι με υπηρεσίες του κεντρικού κράτους. Στεγάζονται στα
γραφεία των αντίστοιχων Δημοτικών Κοινοτήτων. Εξαίρεση αποτελεί το ΣΕΔ της 6ης Κοινότητας, που στεγάζεται στον ανακαινισμένο χώρο
της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης. Πρόκειται
για εγχείρημα, που αποτελεί σαφώς πρωτοποριακή εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και αναμένεται να επιφέρει άμεσα και
σημαντικά οφέλη, καταρχάς για τους δημότες,
αλλά και για το προσωπικό του Δήμου. Κεντρικός, επίσης, στόχος των ΣΕΔ είναι η ουσιαστική
αποκέντρωση της λειτουργίας του Δήμου Αθη-
Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πρώτος που κάνει πράξη, με ιδίους πόρους και δικές του
δυνάμεις, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
την οποία προτάσσει ως βασικό εργαλείο
για το νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, με
ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Εξυπηρετεί τον δημότη όπου και αν βρίσκεται, ενώ πολλές συναλλαγές οι κάτοικοι
της Αθήνας μπορούν να τις κάνουν μέσω
Ίντερνετ, και από το σπίτι τους.
ναίων, η οποία σε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί διάσπαση της κάθε
μίας υπηρεσίας σε μη λειτουργικές οντότητες, αλλά αντιθέτως δημιουργεί ισάριθμα σημεία υποδοχής και εν τέλει εξυπηρέτησης του
κοινού.
Κάθε δημότης της Αθήνας, πλέον μπορεί να διεκπεραιώνει από
τη γειτονιά του, 154 διαφορετικές
εργασίες, που αφορούν τις υπηρεσίες της Διοίκησης και Αποκέντρωσης, της Αστικής Κατάστασης, του
Εμπορίου και της Ανάπτυξης, των
Κοινόχρηστων Χώρων, των Δημοτικών Προσόδων, της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες ο δημότης μπορεί να απευθύνεται στα
ΣΕΔ: για τα προνοιακά επιδόματα,
για έκδοση κάρτας δακτυλίου και
θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης,
για χρήση κοινόχρηστων χώρων ή
έκδοση άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για άδεια
λειτουργίας παιδότοπου ή μονάδας
προσχολικής ηλικίας, για επανασύνδεση ή νέα παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, για θεωρήσεις βιβλια-
ρίων και χορηγήσεις οικονομικής αδυναμίας ανασφάλιστων
πολιτών, για διορθώσεις ηλικίας
και ονομάτων, αντίγραφα ποινικού μητρώου, μεταδημοτεύσεις,
αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, βεβαιώσεις και άδειες οικοδομών και κτισμάτων, χρήσης
γης, όρων δόμησης ή για καταγγελίες αυθαιρέτων.
Για τον πλήρη κατάλογο των
παρεχομένων υπηρεσιών οι δημότες μπορούν να απευθύνονται είτε στο ΣΕΔ της Δημοτικής
τους Κοινότητας, είτε να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του
Δήμου, όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.
© ysterografa.gr
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (ΣΕΔ)
6. Οικονομικό Νοικοκύρεμα, Εξορθολογισμος
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΔ
• Τα
ΣΕΔ λειτουργούν αποκεντρωμένα και στα
7 διαμερίσματα, με διευρυμένο ωράριο, κάθε
μέρα, και το Σάββατο.
• Είναι στελεχωμένα από έμπειρους διοικητικούς
υπαλλήλους.
• Με τον ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου για
κάθε αίτηση, ο δημότης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματος του.
• Επιπλέον καμία συναλλαγή δεν γίνεται με μετρητά.
Πέρα από τα προφανή πλεονεκτήματα για τον
δημότη, με τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών
δομών και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξιοποιούνται καλύτερα και οι ανθρώπινοι πόροι του δήμου.
ΜΙΑ ΝΈΑ ΣΕΛΊΔΑ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ
ΟΙ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΎΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΣΕΔ
Τα Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη, είναι ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό
των διοικητικών δομών και για την
ολοκληρωμένη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μαζί με
την έκδοση του «Οδηγού του Δημότη» συνιστούν πολύ σημαντικές και
καινοτόμες πρωτοβουλίες.
Τα Σημεία Εξυπηρέτησης του
Δημότη, τα οποία λειτουργούν,
από τις 20 Ιουνίου 2013,στις
επτά Δημοτικές Κοινότητες του
Δήμου Αθηναίων. έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των Αθηναίων.
Μέχρι τις 31/12/2013 τα ΣΕΔ
είχαν δεχθεί 8.214 αιτήματα και
έδωσαν 1.749 απαντήσεις.
Καταπολεμάται, επίσης αποτελεσματικά η αδιαφάνεια και η διαφθορά. Για πρώτη φορά διαχωρίζεται πλήρως η δομή που πραγματοποιεί τη
διεπαφή με τον δημότη ή την επιχείρηση, από τη
δομή που έχει αποφασιστικό ρόλο, στην ικανοποίηση ή μη, του εκάστοτε αιτήματος.
80/81
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
Οι υπηρεσίες του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Μηνογράφησης ανέπτυξαν εξειδικευμένη πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού, στο portal
του Δήμου Αθηναίων, παρέχοντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ανεβάζουν το επίπεδο
εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
Μερικά παραδείγματα της εφαρμογής αυτής:
• Ο δημότης, μπορεί πλέον να πιστοποιείται ως
χρήστης και να αιτείται μια σειρά υπηρεσιών
από το Δήμο ηλεκτρονικά, π.χ. πιστοποιητικό
γεννήσεως η άλλα πιστοποιητικά, να δει όρους
δόμησης, να αιτηθεί προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, να καταθέσει
αιτήματα και παράπονα, να κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως π.χ. ηλεκτρονική πληρωμή
κλήσεων.
• Συνολικά μπορεί να υποβάλλει αιτήματα για 80
υπηρεσίες. Σε αυτά συγκαταλέγονται και αιτήματα καθημερινότητας για τη βελτίωση της πόλης.
• Ο δημότης μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του, ακόμη και αν
έχει υποβληθεί εγγράφως.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ο πολίτης σήμερα, για πρώτη φορά, μπορεί
να βλέπει στην ιστοσελίδα του δήμου και στο
σύνδεσμο www.cityofathens.gr/khe/proypologismos όχι μόνο την πορεία των εσόδων
και των εξόδων του Δήμου για το τρέχον έτος
αλλά και για τα έτη από το 2005 έως το 2012.
Για το σκέλος των εσόδων ανά κωδικό παρέχεται:
• Το ποσό που προϋπολογίστηκε.
• Το ποσό που βεβαιώθηκε.
• Το ποσό που εισπράχθηκε.
6. Οικονομικό Νοικοκύρεμα, Εξορθολογισμος
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Αντίστοιχα για το σκέλος των
εξόδων παρέχεται ανά κωδικό:
• Το ποσό που προϋπολογίστηκε.
• Το ποσό που ενταλματοποίηθηκε.
• Το ποσό που πράγματι έχει
πληρωθεί.
Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται
σε πραγματικό χρόνο. Οι δημότες
μπορούν να κάνουν χρήση ειδικών
υπηρεσιών και να λαμβάνουν τα
δεδομένα του προϋπολογισμού.
Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί
συμπληρωματικά και προφανώς
δεν υποκαθιστά την εκ του νόμου
ανάρτηση των αποφάσεων στη
«Διαύγεια».
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ
ΥΠΑΓΌΜΕΝΗ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ
ΣΤΟ ΔΉΜΑΡΧΟ
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
αποτελεί την αποκλειστική πύλη
επικοινωνίας με τις ανεξάρτητες
αρχές (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη) και το Κοινοβούλιο (Κοινοβουλευτικός Έλεγχος). Το πρώτο
εννεάμηνο λειτουργίας κλήθηκε
να αντιμετωπίσει 150 θέματα, 68
από τα οποία αφορούσαν τον Συνήγορο του Πολίτη, 8 τον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
41 λοιπούς φορείς και 33 ερωτήσεις
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Από τις
ανωτέρω υποθέσεις το 85% επιλύθηκε, ενώ το 15% είναι σε εκκρεμότητα. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός
ότι από το 85% των αιτημάτων των
οποίων η επεξεργασία ολοκληρώθηκε, 7 στα δέκα καταλήγουν σε
ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου. Η δομή και λειτουργία της διεύθυνσης είναι μοναδική
στους ΟΤΑ αποτελώντας σημαντικό
πρότυπο.
ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Υπάρχει πλέον μία και μόνη Διεύθυνση με ικανό αριθμό προσωπικού, η οποία αναλαμβάνει
το σύνολο των προμηθειών του
Δήμου. Καθιερώθηκαν νέες διαδικασίες ελέγχου αποθηκών και
αποθεμάτων, προτού προκηρυχθεί μια δημοπρασία. Δεν είναι
πια δυνατόν κάποιος να δημοπρατεί ό,τι θέλει και όπως θέλει.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΕΣ
Για πρώτη φορά σε ΟΤΑ,
μεγάλος αριθμός δημοπρασιών
γίνεται
ηλεκτρονικά
(e-procurement, e-auctioning),
επιτυγχάνοντας διαφάνεια και
καλύτερες τιμές των προϊόντων.
Μέχρι στιγμής, έχουν δημοπρατηθεί, με ηλεκτρονική δημοπρασία, περίπου 15 διαγωνισμοί συμπεριλαμβανομένου του
διαγωνισμού για την προμήθεια
ανταλλακτικών ύψους περίπου 1
εκατ. ΕΥΡΩ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ
Από τις αρχές του 2012, όλα τα
εισερχόμενα και εξερχόμενα
έγγραφα με αποδέκτες υπηρεσίες του Δήμου διακινούνται
ηλεκτρονικά. Πέρα από την
προφανή ταχύτητα διακίνησης,
ευκολία αρχειοθέτησης και μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, εκτιμάται ότι εξοικονομούνται πάνω από 200.000
ευρώ το χρόνο από το κόστος
εκτύπωσης.
Ο πολίτης σήμερα
για πρώτη φορά,
μπορεί να βλέπει
στην ιστοσελίδα
του Δήμου
www.cityofathens.gr/
khe/proypologismos
όχι μόνο την
πορεία των εσόδων
και των εξόδων του
για το τρέχον έτος,
αλλά και για τα έτη
από το 2005 έως
το 2012.
82/83
7.
Πολιτισμός:
Αντίδοτο
στην Κρίση
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ
Για τη δημοτική αρχή, ο πολιτισμός αποτελεί
βασικό κεφάλαιο για την πόλη, το μοναδικό
που σήμερα παρουσιάζει «πλεόνασμα», και συνιστά κρίσιμη παράμετρο για την αναζωογόνηση
της Αθήνας καθώς και για την τουριστική προβολή της.
Στόχος των πρωτοβουλιών του Δήμου είναι να
αναδείξει την μοναδική ιστορική κληρονομιά της
πόλης και να τη συνδέσει με ένα δυναμικό παρόν,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου. Παράλληλα,
να προσφέρει τις υποδομές και τις ευκαιρίες στις
ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της πόλης,
για να εκφραστούν.
Τον Δεκέμβριο 2011 συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ο «Οργανισμός Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων»,
που προήλθε από τη συγχώνευση των οργανισμών «Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων», «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης»
και «Δήμος Αθηναίων Μουσικά Σύνολα». Με τη
συγχώνευση αυτή εξοικονομήθηκαν σημαντικά
κονδύλια, λόγω και της ορθολογικής οργάνωσης
του νέου οργανισμού. Παράλληλα ο οργανισμός,
ως επίσημος φορέας της πολιτιστικής πολιτικής
του Δήμου Αθηναίων έθεσε ως στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των πολιτιστικών συλλόγων, την ανάδειξη της
καλλιτεχνικής δημιουργίας του παρόντος καθώς
και τη χάραξη μιας στρατηγικής πολιτισμού για
το μέλλον, με πολυσχιδείς δραστηριότητες. Βασικός, επίσης, στόχος υπήρξε η προαγωγή της
άθλησης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
πολιτιστικά θέματα.
Το 2014, ο ΟΠΑΝΔΑ απέκτησε καινούργιο λογότυπο, νέο ιστότοπο ( λειτουργεί πιλοτικά – έναρξη
κανονικής λειτουργίας εντός Φεβρουαρίου), ενισχυμένη παρουσία
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Ο Οργανισμός συμμετέχει στη διεκδίκηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για πρώτη
φορά εκπόνησε 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, που διακρίνεται
από τη δημοκρατική και ανθρωποκεντρική του προσέγγιση και από
υψηλή αισθητική.
ΑΘΉΝΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ
Το Σχέδιο εκτείνεται σε ένα
ευρύ φάσμα διοργανώσεων και
δράσεων που αφορούν ποικίλα πεδία, όπως: η ομαλή ένταξη
των μεταναστών (με ψυχαγωγικές,
αθλητικές, εκπαιδευτικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες), η αναζωογόνηση αστικών περιοχών, η ψηφιοποίηση βιβλιοθηκών, εκστρατείες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για κρίσιμα κοινωνικά θέματα
(εμπορία ανθρώπων), η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, η
δημιουργία μουσείου «Μαρία
Κάλλας», προγράμματα για την
ιστορία της πόλης από βιωματικά σχολεία, κ.α.
Μια μεγάλη αλλαγή έγινε όμως
και στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Τον Ιανουάριο 2013, ο Δήμος Αθηναίων εγκαινίασε το
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη, και
έτσι η Αθήνα απέκτησε το πρώτο τέτοιου είδους μουσείο. Παράλληλα, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έχει καθιερωθεί
ως ένα από τα σημαντικότερα
πολυπολιτισμικά κέντρα της
Αθήνας, εξυγιαίνοντας ταυτοχρόνως τα οικονομικά της και
νοικοκυρεύοντας τη διοίκηση
της (βλέπε ειδικότερα την προηγούμενη ενότητα).
Στόχος των πρωτοβουλιών
του Δήμου είναι να αναδείξει
τη μοναδική ιστορική κληρονομιά
της πόλης και να τη συνδέσει
με ένα δυναμικό παρόν,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
στην αναζωογόνηση του
ιστορικού κέντρου. Παράλληλα, να
προσφέρει τις υποδομές και τις
ευκαιρίες στις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της πόλης, για να
εκφραστούν.
86/87
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ: ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΞΕΧΏΡΙΣΑΝ ΤΗ ΔΙΕΤΊΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2012ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2014
Παρεμβάσεις σε δύσκολες και επιβαρυμένες περιοχές της πόλης.
• Φεστιβάλ «Έκφραση»: (ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου) για πρώτη φορά ο Δήμος
Αθηναίων δίνει βήμα σε νέες δημιουργίες. Νέοι
δημιουργοί θεατρικών και χορευτικών σχημάτων, παρουσίασαν τη δουλειά τους στο Θέατρο
Κολωνού και στο Θεατράκι πλατείας Κουμουνδούρου.
• Δράσεις σε Γειτονιές: μεγάλη γιορτή που
διοργανώθηκε για πρώτη φορά με εκδηλώσεις
μουσικής, χορού, θεάτρου, παραδοσιακών προϊόντων και φαγητών από κοινότητες των μεταναστών στην Αθήνα.
• Αθηναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο - Athens
art network
• «Κήποι της Αθήνας»: εκδηλώσεις στον Εθνικό κήπο, στο Πεδίον του Άρεως και στο πάρκο
Φιξ-Κλωναρίδη. Στόχος, η θεσμική του καθιέρωση στην κοινωνική συνείδηση, ώστε να γίνει
μέρος της ζωής των Αθηναίων και των επισκεπτών της πόλης.
• «Η Πατησίων μας»:
«Μια φωτογραφία για την Πατησίων». Ανοιχτή έκθεση φωτογραφίας στις βιτρίνες άδειων
καταστημάτων του ιστορικού δρόμου. Στόχος,
η ανάδειξη της περιοχής με τους πολλούς κινηματογράφους, τα θέατρα και την έντονη
κοινωνική συνοχή, που σημάδεψαν τον αστικό
Aθηναϊκό πολιτισμό.
«Ανακαλύπτω την Πατησίων». Με την θεματική αυτή ενότητα επιδιώκεται η ανάδειξη των
θεάτρων, των κινηματογράφων και των πολυχώρων τέχνης και πολιτισμού που βρίσκονται
στις παρόδους και την ευρύτερη περιοχή της
Πατησίων.
• Για την ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου: πολιτιστικές δράσεις
διεθνούς απήχησης.
• «Το μικρό Παρίσι των Αθηνών»: πολυφεστιβάλ στην
περιοχή του κέντρου της
πόλης με τους δρόμους που
έχουν
γαλλικά
ονόματα.
Εκτείνεται κάτω από την πλατεία Ομονοίας ως και πέρα
από την πλατεία Καραϊσκάκη
και την πλατεία Βάθης, που
είναι ίσως και το κεντρικότερο
σημείο της, αφού από αυτήν
περνά η οδός Μάρνη (Marne
εκ του παραποτάμου Σηκουάνα στο Παρίσι), οι οδοί
Σατωβριάνδου, Βερανζέρου,
Φαβιέρου, Β. Ουγκώ, Μάγερ, Μαιζώνος, Μπουκεβίλ,
Μολιέρου και μαρτυρούν την
ιστορική ταυτότητα της περιοχής. Το πρώτο μικρό Παρίσι
ήταν φέτος αφιερωμένο στον
Albert Camus, λόγω του ότι
το 2013 έκλεισαν 100 χρόνια
από την γέννησή του.
88/89
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων επεκτάθηκαν, σε πλατείες, πεζόδρομους και
πολλές από τις γειτονιές της Αθήνας, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η λειτουργικότητα του
δημόσιου χώρου, και να αποτελέσει – όπου είναι
εφικτό – πεδίο δράσεων πολιτισμού.
Ταυτοχρόνως, και όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, για πρώτη φορά πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές απέκτησαν διεθνή
προσανατολισμό και έτσι έγιναν πόλος έλξης για καλλιτέχνες και θεατές από όλο τον
κόσμο.
• Διεθνές έγινε, για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, το Φεστιβάλ Τζαζ στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων, με ορατό αποτέλεσμα την
ποιοτική και καλλιτεχνική του αναβάθμιση, καθώς και τη μεγάλη του ανταπόκριση στο κοινό.
• Το Athens World Music Festival, ξεκίνησε
το 2012 με στόχο, την πρώτη χρονιά, την παρουσίαση ξένων καλλιτεχνών που ζουν στην
Ελλάδα, και έμφαση στην μουσική της Μεσογείου. Το έτος 2013 το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στον μελωδικό πλούτο των μεσογειακών
χωρών και της Ιρλανδίας, των λεγόμενων, δηλαδή, χωρών PIIGS, που χτυπήθηκαν από την
κρίση. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να γίνει θεσμός,
αναδεικνύοντας κάθε χρόνο και ένα διαφορετικό θέμα.
• Διεθνές Φεστιβάλ Δρόμου: διακρίθηκε για
τις ευφάνταστες παραστάσεις θεάτρου δρόμου
και μουσικής, που παρουσίασαν καλλιτεχνικές
ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε
πλατείες και ελεύθερους χώρους της πόλης.
• Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής: για 14η χρονιά, το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Γιορτής
της Μουσικής (ΕΓΜ) παρουσίασε τον Ιούνιο του 2013,
καλλιτέχνες, διοργανωτές και
πολίτες, μεταφέροντας σε
κάθε γωνία και πλατεία της
Αθήνας, ήχους, χρώματα και
εύθυμες νότες, δημιουργώντας έτσι μια μοναδική πολιτιστική «ένωση». Η μουσική
ένωσε τους πιο ετερόκλητους
και διαφορετικούς ανθρώπους, ενώ μέσα από την πρωτοποριακή εφαρμογή Athens
Music Matchmaker καλλιτέχνες και διοργανωτές ήρθαν
σε επαφή, ανταλλάσσοντας
τις εμπειρίες τους. Η φετινή
εκδήλωση φιλοξένησε επίσης
το πρώτο Ευρωπαϊκό Μουσικό Φόρουμ για τους Μουσικούς Συνεργατικούς Σχηματισμούς, καθώς και εκδηλώσεις
για προγράμματα δια Βίου
Μάθησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης γύρω από τα μουσικά επαγγέλματα.
90/91
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
© festivalfilmfrancophone.gr
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Γαλλικό
Ινστιτούτο: Φεστιβάλ
Γαλλόφωνου Κινηματογράφου
(31/3-8/4/2011) – Διοργάνωση:
Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα & Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων.
• Τα 60 χρόνια παρουσίας του Ινστιτούτου Goethe στην Αθήνα
γιορτάστηκαν με εκδήλωση, μουσικής και ποίησης στη Ρωμαϊκή
Αγορά, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο. Ποιητικό αναλόγιο από
τον Γερμανό ποιητή Gerharnd
Falkner και μουσικά σχόλια σε
μια ιδιότυπη σύμπραξη, με τίτλο
«Kοιμήθηκα ελάχιστα αυτόν το
αιώνα».
• Συνεργασία για τον συντονισμό
και την επιτυχημένη διοργάνωση
της Athens Biennale (22/1011/12/2011). Διπλάρειος Σχολή
(Πλατεία Θεάτρου), Κέντρο Τεχνών και Μουσείο Ελευθέριος
Βενιζέλος.
• Πρεσβείες: σε χώρους του Δήμου Αθηναίων φιλοξενήθηκαν
εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι
Πρεσβείες του Περού, της Αργεντινής, της Βενεζουέλας, της Ουκρανίας, της Ταιβάν, της Ινδίας,
της Αλβανίας κ.λπ.
• Ιδιαίτερα επιτυχημένη υπήρξε
και η συνεργασία με πρεσβείες
και ινστιτούτα για τον εορτασμό της Ημέρας Ευρωπαϊκών
Γλωσσών, με μεγάλη γιορτή
στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
92/93
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
ΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
Η ίδρυση του Βιομηχανικού Μουσείου στο χώρο
της Τεχνόπολης αποτελεί σταθμό, για την πολιτιστική πολιτική του Δήμου Αθηναίων, αφενός,
για την αποκατάσταση των κτιρίων που οδήγησε
στην κάθετη αύξηση της επισκεψιμότητας, και
αφετέρου, επειδή με τη λειτουργία του αναδείχθηκε ο εκπαιδευτικός και ιστορικός ρόλος του
χώρου.
Το παλαιό Εργοστάσιο Φωταερίου που λειτούργησε από το 1862 έως το 1984 στην οδό Πειραιώς,
στο χώρο της σημερινής Τεχνόπολης, και επηρέασε σημαντικά τη καθημερινότητα της πόλης, ήταν
το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην
Ελλάδα. Από τον Ιανουάριο 2013, τα κτίρια του
παλαιού εργοστασίου φιλοξενούν το Βιομηχανικό
Μουσείο Φωταερίου, έναν πρωτοποριακό χώρο
πολιτισμού, που εμπλουτίζει το μουσειολογικό
χάρτη της Αθήνας.
Τους πρώτους δύο
μήνες από τα εγκαίνιά
του, στο μουσείο
περιηγήθηκαν πάνω
από 5.000 επισκέπτες.
Μέσα σ’ ένα διαδραστικό περιβάλλον και με τη
χρήση σύγχρονων μουσειολογικών εργαλείων,
οι επισκέπτες μαθαίνουν άγνωστες πτυχές της
Αθήνας του 19ου και 20ου αιώνα, τη συμβολή της
τεχνολογίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή,
την οργάνωση και δομή ενός μεγάλου εργοστασίου, τη βιομηχανική παραγωγή και την αποτύπωσή της στην καθημερινότητα της πόλης και της
γειτονιάς.
Από την αρχή της λειτουργίας
του, το Βιομηχανικό Μουσείο
επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν
στους χώρους του, περισσότεροι
από 35.000 επισκέπτες, εκ των
οποίων οι μισοί είναι μαθητές.
Το μουσείο διαθέτει σύγχρονο
πωλητήριο, ενώ μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, για όλες
τις ηλικίες, πλαισιώνουν τη λειτουργία του.
Η Τεχνόπολη απέκτησε με
αυτό τον τρόπο μια πολιτιστική ταυτότητα που δεν είχε τα
προηγούμενα χρόνια. Οι νέοι
δημιουργοί συναντούν το κοινό
τους στο Γκάζι, σε εκατοντάδες
εκδηλώσεις που καλύπτουν μεγάλο φάσμα των τεχνών και του
πολιτισμού. Πάνω από 600.000
επισκέπτες το χρόνο βρήκαν
στην Τεχνόπολη έναν φιλόξενο
χώρο και ένα βήμα για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου είναι το
μοναδικό μουσείο του είδους του στην πόλη, το
οποίο αναδεικνύει τη βιομηχανική ιστορία της
Αθήνας από τον 19ο αιώνα.
94/95
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Ο ΟΠΑΝΔΑ έχοντας στο δυναμικό του την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, τη Μουσική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη Ιωαννείου
Πνευματικού Κέντρου στην Πανόρμου, επιδιώκει
να τις μετατρέψει σε ζωντανό πυρήνα γνώσης.
Η ψηφιοποίηση του υλικού θα είναι ένα μεγάλο
άνοιγμα στην κοινωνία.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τα σχολεία όλων των βαθμίδων για την υλοποίηση προγραμμάτων είτε στα
σχολεία, είτε σε χώρο της βιβλιοθήκης. Επίσης,
συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως η
ΠΥΡΝΑ και το «Δίκτυο για τα δικαιώματα του
Παιδιού».
• Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη συμμετέχει,
από το 2012, στη καλοκαιρινή εκστρατεία της
Future Library με δράσεις για μικρά και μεγάλα
παιδιά. Στόχος, η φιλαναγνωσία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία στους μελλοντικούς
χρήστες των Δημοτικών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών.
• Το 2013 τοποθετήθηκε στην Πλατεία Δεξαμενής, η πρώτη Κινητή Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη. Επίκειται η τοποθέτηση και δεύτερης, ενώ
σχεδιάζεται η εξάπλωσή τους στις γειτονιές.
• Δημιουργία Δικτύου Παιδικών Βιβλιοθηκών,
καθώς και Βιβλιοθηκών για Βρέφη στα πρότυπα του Natti per leggere της Βιβλιοθήκης της
Μπολόνια, [ξεκινώντας από το νέο χώρο στο
Σταθμό Λαρίσης] αρχίζει το αμέσως επόμενο
διάστημα.
ΝΈΟ ΨΗΦΙΑΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΊΑΣ ΠΛΆΤΩΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ
Στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος θα δημιουργηθεί
ένα πολυεπίπεδο ψηφιακό μουσείο,
στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης». Το πρόγραμμα
υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και
τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ
του ΥΠΑΙΘΠΑ στον τομέα παιδείας.
Πραγματοποιούνται
Εκπαιδευ-τικά Προγράμματα από τη
Φιλαρμονική του Δήμου στο
χώρο των σχολείων και από τη
Συμφωνική και τη Χορωδία στο
θέατρο «Καλουτά» ή στο αμφιθέατρο του 9,84 με τεράστια
αποδοχή και επιτυχία. Τηρούμε
Λίστα αναμονής!
• Η
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των Μουσικών Συνόλων στο έπακρο βοήθησε
στην πραγματοποίηση των
Χριστουγεννιάτικων και Αποκριάτικων Εκδηλώσεων με
κόστη υποπολλαπλάσια των
προηγουμένων ετών.
96/97
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΛΑΣΙΚΌΣ ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ
Ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου ειρηνιστή και
βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη, είναι μια
σπουδαία αθλητική διοργάνωση με σημαντικό,
ταυτοχρόνως, πολιτισμικό, ιστορικό αλλά και
τουριστικό ενδιαφέρον, που αποκτά όλο και μεγαλύτερη διεθνή ακτινοβολία και απήχηση. Επιτυχία και χιλιάδες συμμετοχές από όλον τον κόσμο, είχε ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, το
Νοέμβριο 2012 και 2013. Συγκεκριμένα το 2013
υπήρξε ρεκόρ συμμετοχών: 30.000 δρομείς, γυναίκες και άντρες από όλο τον κόσμο δήλωσαν
συμμετοχή στην αυθεντική διαδρομή αλλά και
στους 2 λαϊκούς δρόμους των 5 και 10 χιλιομέτρων, στους πολλούς ξεχωριστούς δρόμους παιδιών κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και στον
αγώνα των Special Olympics. Επιπλέον, ο 31ος
Κλασικός Μαραθώνιος είχε πρόσθετη διεθνή
απήχηση με τη γιορτή βράβευσης των κορυφαίων
Μαραθωνοδρόμων του κόσμου για το 2013.
Χρόνο με το χρόνο η Αθήνα αναδεικνύεται σε παγκόσμιο κέντρο του Μαραθωνίου.
ΗΜΙΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ
Ο 2ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αποτέλεσε
έμπρακτη απόδειξη της πρώτης επιτυχημένης
διοργάνωσης. Η δημοτική αρχή πιστεύει ότι οι
αγώνες αυτοί πρέπει να καθιερωθούν, ως σταθερός αθλητικός θεσμός της πόλης. Θεσμός που θα
αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Αθήνας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, και
συνάμα θα αποτελεί πόλο έλξης για μαζική συμμετοχή αθλητών και πολιτών από όλο τον κόσμο.
Συμμετέχοντας στον Ημιμαραθώνιο, δρομείς,
διοργανωτές, κάτοικοι και επισκέπτες ξαναβρίσκουν την Αθήνα: το ιστορικό κέντρο, τις αρχαιότητες, τα βυζαντινά και νεότερα μνημεία, τις σύγχρονες περιοχές, και τις πολυεθνικές γειτονιές.
Ρεκόρ συμμετοχών
και διεθνή ακτινοβολία
είχε ο 31ος Κλασικός
Μαραθώνιος της
Αθήνας το
Νοέμβριο 2013.
Σύμβολο αντοχής,
αποφασιστικότητας,
σκληρής δουλειάς,
θέλησης και υπομονής,
ο Κλασικός Μαραθώνιος είναι όνειρο ζωής
για χιλιάδες δρομείς,
ανεξαρτήτως χρώματος,
φύλου και κοινωνικής
προέλευσης.
98/99
7. Πολιτισμός: Αντίδοτο στην Κρίση
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ο «Αθήνα 9.84» είναι ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Αθήνας, αποτελεί και τον πρώτο
σταθμό της Ελεύθερης Ραδιοφωνίας που δημιουργήθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση τον Μάιο
1987, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Δημάρχου
Αθηναίων Μιλτιάδη Έβερτ. Από το 2001 η συχνότητα του σταθμού μεταφέρθηκε στους 98.3 MHz
έπειτα από απόφαση του ΕΣΡ για την ταξινόμηση
των ραδιοφωνικών συχνοτήτων της Αττικής.
Από το τέλος του 2011 ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social
media), μέσω των οποίων παρέχει
ενημέρωση και επικοινωνεί με τους
πολίτες. Συχνά, μάλιστα, επιλύονται
και ζητήματα, τα οποία θέτουν οι
πολίτες.
Ο «Αθήνα 9,84» είναι μια πολυσχιδής επένδυση
για το Δήμο της Αθήνας, με σημαντική ιστορία και
προσφορά για την πόλη και τους κατοίκους της.
Αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η
παρούσα δημοτική αρχή, το κριτήριο με το οποίο
προώθησε ποιοτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία
και την οργανωτική του δομή. Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι, ο «Αθήνα 9,84» να λειτουργεί
έτσι, ώστε τα κεφάλαια που ο Δήμος Αθηναίων δαπανά για το σταθμό, να έχουν το προσδοκώμενο
αποτέλεσμα. Επιδίωξη της δημοτικής αρχής είναι
ο «Αθήνα 9,84», ως σταθμός της πόλης, να έχει
επιρροή στην κοινή γνώμη, να παρεμβαίνει στη
ζωή της πόλης, να παρακολουθεί και να προβάλλει
τα δρώμενα της πόλης. Ο δημοτικός σταθμός έχει
και μια κοινωνική διάσταση, καθώς αποτελεί καταφύγιο για πολιτιστικές, κοινωνικές ή δημοτικές
δράσεις που δεν προκαλούν το ενδιαφέρον άλλων
ΜΜΕ.
Η δημοτική αρχή με τις δράσεις εξορθολογισμού
και εκσυγχρονισμού που προώθησε την τελευταία
τριετία επιδιώκει, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που θα καλύπτει τις δραστηριότητες της
πόλης, ο «Αθήνα 9,84» να λειτουργεί με όρους
ανταγωνισμού, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της
πόλης.
Το Γραφείο Δημάρχου διατηρεί
λογαριασμό στο Twitter, το οποίο
τροφοδοτεί καθημερινά με ειδήσεις
και πληροφορίες για ό,τι αφορά τον
Δήμο και την πόλη, ενώ μέσω αυτού δίνεται απάντηση σ' ένα πλήθος
ερωτήσεων των δημοτών.
Μέσω Twitter έχουν διοργανωθεί
δυο συνομιλίες «σε πραγματικό χρόνο» (live-tweeting) με αντιδημάρχους, που απάντησαν σε ερωτήσεις
πολιτών για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Το γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη, διατηρεί κανάλι στο YouTube και στο SoundCloud,
όπου φιλοξενούνται τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του Δημάρχου, για θέματα που αφορούν το
Δήμο.
Πληροφορίες δίνει και η προσωπική σελίδα του Δημάρχου στο
Facebook.
Συχνά, τόσο στο Twitter όσο και
μέσω της προσωπικής του σελίδας στο Facebook, ο Δήμαρχος
συζητά με τους πολίτες και απαντά ο ίδιος στις ερωτήσεις τους.
Το γραφείο του Δημάρχου θα
αποκτήσει, άμεσα, λογαριασμούς και σε άλλες πλατφόρμες
όπως το Google.
Σελίδες στο Facebook έχουν και
ο ΟΠΑΝΔΑ, οι Ορχήστρες του
Δήμου καθώς και οι Ομάδες
Εθελοντών. Και αυτές οι σελίδες
δέχονται καθημερινά χιλιάδες
επισκέψεις και έχουν έναν ενημερωτικό χαρακτήρα για τις εκδηλώσεις του Δήμου.
Παρουσία στα social media
έχουν και η Τεχνόπολη καθώς
και η Εταιρία Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηνών με τη δημοφιλή σελίδα Breathtaking Athens.
Η δημοτική αρχή με τις δράσεις
εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού που προώθησε την
τελευταία τριετία επιδιώκει, διατηρώντας τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα που θα καλύπτει τις δραστηριότητες της πόλης,
ο «Αθήνα 9,84» να λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού,
προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στους
κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης.
100/101
8.
«Συν Αθηνά»:
Επικοινωνία
Με Ενεργούς
Πολίτες
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Η απόφαση της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει, τον Ιούλιο 2013, την διαδικτυακή, τεχνική
πλατφόρμα (www.synathina.gr) και δίκτυο
ενεργών πολιτών, το «Συν Αθηνά», ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Στα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπως διαμορφώνονται
πλέον σε όλο τον κόσμο, στις πόλεις και πρωτεύουσες, η σχέση πολιτών και δήμου είναι αμφίδρομη, η πολιτική των δημοτικών αρχών λειτουργεί
συμπληρωματικά με τις πρωτοβουλίες και δράσεις του δικτύου πολιτών και κατοίκων.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί καινοτομία και πρωτιά. Κανένας αυτοδιοικητικός ή δημόσιος φορέας δεν έχει ποτέ δώσει χώρο και μέσα
έκφρασης και επικοινωνίας στις Ομάδες των Πολιτών, που με τις δράσεις τους βελτιώνουν την
ποιότητα της ζωής μας και ομορφαίνουν πολλές
γειτονιές στην πόλη.
Η πλατφόρμα κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος Κοινωνικής Καινοτομίας, με την
υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.
Τον Οκτώβριο 2013, η δημοτική αρχή εγκαινίασε,
στην πλατεία Βαρβακείου, τη στέγη του «Συν
Αθηνά» που αποτελεί χώρο συνάντησης για τις
δραστήριες και δυναμικές ομάδες πολιτών της
Αθήνας καθώς και το φυσικό χώρο της διαδικτυακής πλατφόρμας του Δήμου.
Η δημιουργία της στέγης αποτελεί πρότυπο παράδειγμα συνεργασίας της δημοτικής αρχής με Ομάδες Πολιτών αλλά και ιδιώτες
χορηγούς.
Πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουν
αναπτύξει άλλες μεγαλουπόλεις του
δυτικού κόσμου όπως η Νέα Υόρκη,
το Λονδίνο και η Μαδρίτη. Στόχος
είναι το επόμενο βήμα να είναι η
δημιουργία ενός Δικτύου Ελληνικών πόλεων σε όλη τη χώρα, που θα
υιοθετήσουν ένα ανάλογο μοντέλο συνεργασίας και επικοινωνίας.
Ήδη έχει απευθυνθεί ανοικτή πρόσκληση και σε άλλους ελληνικούς
δήμους να συνδεθούν με την Κοινωνία των Πολιτών αλλά και μεταξύ
τους, με στόχο να ανταλλάσσονται
εμπειρίες και καλές πρακτικές.
Πρωτοβουλίες όπως το «Συν Αθηνά» αποτελούν ισχυρό αντίδοτο
στην απαξίωση των θεσμών – υπενθυμίζουν ότι οι θεσμοί προασπίζονται την ισονομία και τη δικαιοσύνη, προστατεύουν τους αδύναμους
και ενθαρρύνουν τους δημιουργικούς. Απευθύνονται σε όλους και
επιδιώκουν την καινοτομία.
Ταυτοχρόνως, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν και για την ίδια τη
δημοτική αρχή πρόκληση και μέτρο κατά πόσο σωστές και αποτελεσματικές είναι οι παρεχόμενες,
προς τους δημότες υπηρεσίες.
Οι «Ομάδες Πολιτών» είναι
ομάδες κατοίκων που σχετίζονται
μεταξύ τους γύρω από λύσεις και
δράσεις για το καλό της γειτονιάς
τους ή της πόλης τους. Μπορεί να
είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή και άτυπες ομάδες, αλλά και
μεμονωμένα άτομα. Το κριτήριο
επιλογής τους είναι η εμπλοκή, που
οικειοθελώς και έμπρακτα, επιδιώκουν σε δραστηριότητες για το κοινό όφελος. Ήδη, έχουν καταγραφεί
120 τέτοιες ομάδες στον Δήμο Αθηναίων.
Οι εφαρμογές της
πλατφόρμας
www.synathina.gr
Στη πλατφόρμα, οι
έχουν την δυνατότητα
ομάδες
• Να
δημοσιεύουν τις δράσεις
τους σε ένα «Ημερολόγιο
Δράσεων», ώστε να μπορεί
κάποιος εύκολα να ενημερώνεται για τα δρώμενα στη γειτονιά του.
• Να διασυνδέονται μεταξύ
τους, ώστε να πραγματοποιούν κοινές δράσεις και να
ανταλλάσσουν εμπειρίες.
• Να παρουσιάζουν το έργο και
την ταυτότητά τους καθημερινά στο δημοτικό ραδιόφωνο
9,84 με τον τίτλο «ΣυνΑθηνά».
Από την επίσημη έναρξη της διαδικτυακής πλατφόρμας πριν 6
μήνες, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 80 ομάδες, ενώ συνολικά στην πλατφόρμα έχουν
αναρτηθεί περισσότερες από
200 δράσεις. Από την έναρξη
λειτουργίας της, τον Νοέμβριο,
τη στέγη του «Συν Αθηνά», στη
Βαρβάκειο Αγορά, έχουν χρησιμοποιήσει για δεκάδες δράσεις,
διαφορετικές ομάδες πολιτών
που ενεργοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας.
104/105
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ
«ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ»
ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Καθώς η σχέση είναι αμφίδρομη, συχνά οι δράσεις του «Συν Αθηνά» συμπληρώνουν ιδέες και
πρωτοβουλίες της.
Για παράδειγμα:
Οι «Imagine The City» σχεδίασαν την πολεοδομική μελέτη για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Αθηνάς, καθώς επίσης και το
περίπτερο που λειτουργεί πια ως στέγη του «Συν
Αθηνά».
Οι «Alternative Tours of Athens» τοποθέτησαν
αφαιρούμενα ταμπλό σε επιφάνειες της οδού
Αθηνάς, όπου οι πολίτες έγραψαν τι θα επιθυμούσαν να δουν στην πόλη και πραγματοποίησαν
ξεναγήσεις στα ιστορικά κτίρια του δρόμου.
Η «Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη» σχεδίασε αυτοκόλλητο επιβράβευσης για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που συμμετέχουν στην διατήρηση καθαρών επιφανειών, στο πλαίσιο της εκστρατείας
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των
δρόμων του εμπορικού κέντρου της Αθήνας.
Το «Athens Video Art Festival» προώθησε εικαστικές και καλλιτεχνικές επεμβάσεις στο χώρο
της Βαρβακείου και σε όλο το μήκος της οδού
Αθηνάς.
ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Καθώς το μοντέλο του «Συν Αθηνά» έχει δομές
και στοιχεία που μπορεί να υιοθετηθούν και από
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, η δημοτική αρχή έχει
αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων. Οι πόλεις που ήδη συμμετέχουν στο δίκτυο, με τον προσωρινό τίτλο
«Actives cities – Engaged Cities”, είναι η Λευκωσία, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο και η Θεσσαλονίκη.
106/107
© www.imaginethecity.gr
8. «Συν Αθηνά»: Επικοινωνία με Ενεργούς Πολίτες
Τίτλος Κεφαλαίου
9.
Έργο
Αθήνα:
€120εκ.
για την Πόλη
Το «Έργο Αθήνα» είναι μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη και της δημοτικής
αρχής, για να αποκτήσει η Αθήνα σύγχρονα αναπτυξιακά εργαλεία και οικονομικά μέσα. H δημοτική αρχή
διεκδίκησε και διαπραγματεύτηκε με την ελληνική
κυβέρνηση, τον Επίτροπο της Ε.Ε. για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. J. Hahn και τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρότασή της.
Το 2012, η δημοτική αρχή σχεδίασε ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της Αθήνας το «Re-launching
Athens» που στη συνέχεια έγινε το μεγάλο επιχειρησιακό πρόγραμμα που πήρε την ελληνική ονομασία
«Έργο Αθήνα».
Πρόκειται για μεγάλη καινοτομία και μοναδική πρωτοπορία. Γιατί το «Έργο Αθήνα» είναι η πρώτη
προσπάθεια διαχείρισης και εφαρμογής προγράμματος αστικής ανάπτυξης από πόλη στην Ελλάδα. Πρώτη φορά, δηλαδή, που δήμος της χώρας, διασφάλισε
απευθείας ευρωπαϊκούς πόρους και επιπλέον σχεδίασε και διαχειρίζεται το στρατηγικό του πρόγραμμα
με επιτυχία.
Με το Πρόγραμμα αυτό, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται έργα που εξελίσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: αντιμετώπιση της ανεργίας, δράσεις
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και υποδομές
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος
της πόλης.
Το «Έργο Αθήνα» χρηματοδοτήθηκε με 120 εκ.
Ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διαχειριστική αρχή διεκδίκησε και πέτυχε να είναι ο ίδιος ο
Δήμος Αθηναίων, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.).
Το «Έργο Αθήνα» είναι ένα πολυεπίπεδο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2012-2020 που
επιτρέπει παρεμβάσεις σε πολλούς νευραλγικούς και
κομβικής σημασίας τομείς που θα οδηγήσουν στην
αναβάθμιση της ζωής στην πόλη. Το μοντέλο αναπτυξιακής στρατηγικής που προκύπτει είναι όμως προϊόν
ευρείας τοπικής διαβούλευσης και προσαρμόζεται
δυναμικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε
κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας.
Η ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΉΝΑ
ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ
Τα συνολικά 72 έργα κατηγοριοποιούνται σε 4 άξονες. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται
28 έργα, προϋπολογισμού σχεδόν 61,9 εκατ. Ευρώ, με
σημαντικό αντίκτυπο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην πόλη.
Ταυτοχρόνως με την υλοποίηση των έργων αυτών
άλλα 18 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 34,8 εκατ.
Ευρώ, είναι προς άμεση δημοπράτηση.
Έργο Αθήνα: €120 εκ. για την Πόλη
Πρόκειται για προνόμιο
πανευρωπαϊκό, ένα
προνόμιο που μας τιμά
και μας χαροποιεί,
και ταυτοχρόνως μας
καθιστά περισσότερο
υπεύθυνους. Καθώς
μέσα από αυτήν
την ευκαιρία, και
εστιάζοντας σωστά,
γίνεται εφικτό για την
Αθήνα και τα θεμέλια
της ανάπτυξης της,
να θέσει αλλά και
να προσδοκά πολύ
περισσότερα οφέλη
από την επόμενη
προγραμματική
περίοδο.
Γιώργος Καμίνης
110/111
© Dimitris Ladopoulos
«ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ»
Έργο Αθήνα: €120 εκ. για την Πόλη
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 21.01.14
#
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 21.01.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ0Σ Π/Υ
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ
Δήμος Αθηναίων
1
Ανακατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου επί της οδού Χανίων (6η Δ.Κ) -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1.913.040 €
2
Ανακατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
επί της οδού Σαρανταπόρου 4 (5η ΔΚ)
1.127.934 €
Δήμος Αθηναίων
3
Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης
310.000 €
Δήμος Αθηναίων
4
Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου οδού Πάφου
530.000 €
Δήμος Αθηναίων
5
Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 - Κυψέλη (6η ΔΚ)
806.964 €
Δήμος Αθηναίων
6
Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών & Λεωνιδίου (3η
ΔΚ)
1.644.316 €
Δήμος Αθηναίων
7
Προμήθεια και εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας 20 μηχανισμών βύθισης-ανύψωσης με
τηλεσκοπικό σύστημα σταθερών συμπιεστών απορριμάτων για την προσωρινή αποθήκευση των
αστικών απορριμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών με τη συντήρησή τους για ένα έτος
2.644.500 €
Δήμος Αθηναίων
8
Σεράφειο κολυμβητήριο-αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο
13.963.000 €
Δήμος Αθηναίων
9
117o διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αθήνας, με τη μέθοδο της προκατασκευής
1.018.500 €
ΟΣΚ
10
Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά Σχολεία Αθήνας –
Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις
2.352.000 €
ΟΣΚ
11
Δημιουργία και προμήθεια εξοπλισμού για την ανάδειξη των χωρών του παλαιού εργοστάσιου
φωταέριου στην Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων
142.000 €
Τεχνόπολις
12
Ανακατασκευή Διατηρητέου Σχολικού κτιρίου προς Επανάχρηση - πρώην 2ο Λύκειο Αθηνών
Αχαρνών 80-82 & Χεϋδεν 35
3.500.000 €
Δήμος Αθηναίων
13
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα
993.280 €
ΣΕΒ
14
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των αθηναϊκών επιχειρήσεων
4.700.000 €
ΠΟΕ
15
Δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και δικτύωσης με τις υπηρεσίες του Δήμου
Αθηναίων (ΣΥΝ Αθηνά)
47.478 €
ΕΑΤΑ
16
Κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας INNOVATHENS
2.345.045 €
Τεχνόπολις
17
Διερεύνηση ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας (ΣΟΑΠ)
240.465 €
Δήμος Αθηναίων
18
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
875.000 €
ΓΠΑ
19
Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014
120.000 €
ΕΑΤΑ
20
Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο δήμο Αθηναίων σε θέματα
επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της
ανταγωνιστικότητας (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ)
1.700.000 €
ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ
21
Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ
22
Δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας
953.000 €
ΟΠΑ
1.000.000 €
ΞΕΕ
23
Προμήθεια και εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας 50 μηχανισμών βύθισης - ανύψωσης με
τηλεσκοπικό σύστημα 4 κάδων τροχήλατων χωρητικότητας 660-1100 lt
1.937.250,00 €
Δήμος Αθηναίων
24
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα
τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών του Δήμου Αθηναίων (ICT)
3.936.000,00 €
ΕΑΤΑ
25
Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρου στήριξης επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων (BSC)
4.452.600,00 €
ΕΑΤΑ
26
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα
δημιουργικού σχεδιασμού του δήμου Αθηναίων (Creative Intustries)
3.321.000,00 €
ΕΑΤΑ
27
Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του δήμου της
Αθήνας
4.440.300,00 €
ΕΑΤΑ
28
Αποκατάσταση πρώην κτιρίων ΚΑΠΑΨ
873.061 €
Δήμος Αθηναίων
ΣΥΝΟΛΟ
61.886.732 €
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ0Σ Π/Υ
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ
1
Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34 για τη λειτουργία Πολιτιστικού
Κέντρου
723.800 €
Δήμος Αθηναίων
2
Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
3.382.500 €
Δήμος Αθηναίων
3
Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης & 7ης ΔΚ
1.393.671 €
Δήμος Αθηναίων
4
Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης & 3ης ΔΚ
1.452.115 €
Δήμος Αθηναίων
5
Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης & 5ης ΔΚ
1.859.510 €
Δήμος Αθηναίων
6
Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 6ης ΔK
1.418.173 €
Δήμος Αθηναίων
7
Εργασίες επισκευής και διαρύθμισης στο 4ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας
1.210.000 €
ΟΣΚ
8
Δημιουργία μηχανισμού στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας του δήμου Αθηναίων
984.000 €
ΕΑΤΑ
9
Αθηναϊκή Ψηφιακή Πολιτεία Τέχνης Και Γραμμάτων (Ψηφιακή Πινακοθήκη / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη)
1.722.260 €
ΟΠΑΝΔΑ
10
Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων
4.301.618 €
ΔΑΕΜ
11
Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης
2.000.000 €
Δήμος Αθηναίων
12
Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση καινοτόμου συστήματος τηλεδιαχείρισης και φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED
7.102.233 €
Δήμος Αθηναίων
13
Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (δ.τ. COINs)
920.805 €
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών
14
Προμήθεια-Εξοπλισμού για τη συντήρηση αναβάθμιση 10 παιδικών Χαρών του Δήμου Αθηναίων
1.107.485 €
Δήμος Αθηναίων
15
Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Επιδημιολογικών κινδύνων με έμφαση στους διαβιβαστές
επιδημιολογικών νόσων
990.000 €
Δήμος Αθηναίων
16
Προμήθεια Εξοπλισμού για τη δημιουργία σχολικών κηπαρίων σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων
235.414 €
Δήμος Αθηναίων
17
Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νέων Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων
2.047.250 €
ΕΒΕΑ
18
108o & 5o Νηπιαγωγεία Αθήνας
1.970.000 €
Δήμος Αθηναίων
ΣΥΝΟΛΟ
34.820.834 €
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
Επιπλέον των έργων που έχουν ενταχθεί και
υλοποιούνται, αλλά και εκείνων που βρίσκονται
σε διαδικασία ένταξης, ο Δήμος Αθηναίων έχει
σχεδιάσει και δρομολογεί την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος αναζωογόνησης και
ανάπτυξης της πόλης. Το πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δυναμικά σ’ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων, που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις
ωρίμανσης. Σημειώνεται ότι η ωρίμανση ενός
έργου διατρέχει τις φάσεις από τη σύλληψη ενός
σχεδίου μέχρι την έναρξη της υλοποίησής του.
112/113
© Thanasis Stavrakis, Kyriakos Mantouvalos
10.
Ανάπτυξη
στην Πόλη:
Νέες Ευκαιρίες
& Έργα
Μεγάλης
Πνοής
Συμπυκνώνοντας τις δραματικές επιπτώσεις της
κρίσης, η οικονομική ζωή της Αθήνας έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια σοβαρότατο πλήγμα.
Στο εμπορικό κέντρο της πόλης υπολογίζεται ότι
έχουν κλείσει περίπου το 28,3% των επιχειρήσεων. Πλήγμα έχει υποστεί και η πελατεία των επιχειρήσεων: O κύκλος εργασιών έχει μειωθεί κατά
31% ενώ η εμπορική απώλεια της πελατείας εκτιμάται στο 25%.
Σε αυτή τη δυσχερέστατη συγκυρία, η δημοτική
αρχή δεν έμεινε αδρανής, αλλά συνέλαβε μια νέα
στρατηγική για την αναζωογόνηση και με το μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας, με πρωτοποριακές πρωτοβουλίες αλλά και στρατηγικές
συμμαχίες. Στρατηγική που εστίασε στην επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας
και της καινοτομίας. Επιδίωξε η Αθήνα να μπορέσει να γίνει πρότυπο και κινητήρια δύναμη για
την ανάσχεση της κρίσης όχι μόνο στα γεωγραφικά όρια της πόλης, αλλά να συμβάλει αποφασιστικά και στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
10. Ανάπτυξη στην Πόλη: Νέες Ευκαιρίες & Έργα Μεγάλης Πνοής
Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών (ΕΑΤΑ) εκπόνησε ειδική
μελέτη για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα
της τοπικής οικονομίας της Αθήνας (Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος
2013). Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη
εμπεριστατωμένη έρευνα στις επιχειρήσεις της πόλης και στους εκπροσώπους των επιχειρηματικών
φορέων προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να αναδειχθούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά τους και να σχεδιαστούν συγκεκριμένες δράσεις για
την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και την τόνωση της αγοράς.
Από τη μελέτη προέκυψε η ανάγκη για:
• ανάπτυξη της εξωστρέφειας,
• στήριξη των νέων επιχειρηματιών,
• τόνωση της ερευνητικής δραστηριότητας και διασύνδεσή
της με την παραγωγή,
• στόχευση σε συγκεκριμένους
κλάδους, όπως ο τουρισμός,
οι νέες τεχνολογίες, η δημιουργική βιομηχανία και τα
παραδοσιακά προϊόντα.
Πρώτη φορά φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης καταρτίζει
συγκεκριμένη στρατηγική, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία
επιτυχημένων πρακτικών ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών
δήμων και επενδύοντας ταυτόχρονα στα μεγάλα κεφάλαια της
πόλης – δηλαδή στα ερευνητικά
ιδρύματα που βρίσκονται στην
Αθήνα και στο αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό τους, επιδιώκοντας να διασυνδέσει την έρευνα
με την παραγωγή.
Σε αυτή τη δυσχερέστατη συγκυρία, η
δημοτική αρχή δεν έμεινε αδρανής, αλλά
συνέλαβε μια νέα στρατηγική για την
αναζωογόνηση και με το μετασχηματισμό
της τοπικής οικονομίας, με πρωτοποριακές πρωτοβουλίες αλλά και στρατηγικές
συμμαχίες. Στρατηγική που εστίασε στην
επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας και της καινοτομίας.
116/117
© Thanasis Stavrakis, Kyriakos Mantouvalos.
ΈΝΑ ΝΈΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ
ΔΉΜΟ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ
10. Ανάπτυξη στην Πόλη: Νέες Ευκαιρίες & Έργα Μεγάλης Πνοής
ΈΡΓΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΊ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΉ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας είναι μια πρωτοπόρα παρέμβαση που
αποβλέπει στη διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης
στρατηγικής, με το συντονισμό όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Οι στοχεύσεις της δημοτικής
αρχής αποβλέπουν:
• στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών (χρηματοοικονομικές, νομικές, marketing σε Ελλάδα
και εξωτερικό) σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν
συγκεκριμένη ανάγκη, π.χ. ανάπτυξη και διάθεση προϊόντος σε συγκεκριμένες αγορές,
αναδιαπραγμάτευση χρέους σε τράπεζες κλπ.
με σκοπό τη δικτύωσή τους και την απόκτηση
προστιθέμενης αξίας
• στην ανάπτυξη επιχειρηματικής ταυτότητας για
την πόλη.
• στην ανάπτυξη υπηρεσιών για προσέλκυση
επενδυτών, ολοκληρωμένων υπηρεσίων υποδοχής επενδυτών, π.χ. μετάφραση, χαρτογράφηση ακινήτων, πληροφόρηση για διοικητικά
θέματα-γραφειοκρατία.
• στην οργάνωση της τοπικής αγοράς και τη δημιουργία market intelligence για την οικονομία
της πόλης,
• στη δημιουργία ενός ενιαίου branding της πόλης και μιας επιχειρηματικής ταυτότητας ως
τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού.
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ (INCUBATORS)
ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• παροχή των απαιτούμενων χώρων
και υποδομών φιλοξενίας επιχειρηματικών ομάδων και νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων,
Στο πλαίσιο της συνεργατικής
ημερίδας που διοργανώθηκε,
από την ΕΑΤΑ το Φεβρουάριο
2012, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων καθώς και ενεργών
μελών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, αναδείχτηκε η
ανάγκη για τη δημιουργία ενός
συστήματος μικρο χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Ειδικότερα,
η δημιουργία ενός πιλοτικού
συστήματος στην Αθήνα που θα
δίνει τη δυνατότητα σε νέες μικρο-επιχειρήσεις να λαμβάνουν
δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και
ρίσκο για ποσά έως €25,000.
• δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης για την κινητοποίηση και
προέλκυση υποψηφίων επενδυτών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης στο ευρύ
κοινό,
Στόχος αυτού του συστήματος
είναι να ενδυναμωθεί η τοπική
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το εργαλείο αυτό μπορεί να έχει
ιδιαίτερη χρησιμότητα σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
Οι δομές αυτές αφορούν επιχειρήσεις στον κλάδο των νέων τεχνολογιών και της δημιουργικής βιομηχανίας (creative industries) καθώς
και επιχειρήσεις με εμπορική δραστηριότητα και εξωστρεφή προσανατολισμό.
Οι δομές περιλαμβάνουν:
ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΑΤΑ
#
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ0Σ Π/Υ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1
Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων
4.305.000
Δημοπρατήθηκε
2
Δομή παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε υπό σύσταση επιχειρήσεις στον κλάδο των νέων
τεχνολογιών
3.936.000
Δημοπρατήθηκε
3
Δομή φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα του creative design
3.075.000
Δημοπρατήθηκε
4
Δομή φιλοξενίας και στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων με υψηλή εμπορική ελκυστικότητα και
προστιθέμενη αξία στον κλάδο της δημιουργικής βιομηχανίας
2.880.000
Προς δημοπράτηση
5
Δράσεις προβολής και πληροφόρησης δυνητικών κοινωνικών
επιχειρηματιών
147.600
Προς δημοπράτηση
6
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών
επιχειρήσεων
541.200
Προς δημοπράτηση
7
Παροχή υπηρεσιών δικτύωσης κοινωνικών
Επιχειρηματιών (investment readiness)
147.600
Προς δημοπράτηση
8
Διαχείριση έργου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας– Τεχνική υποστήριξη
147.600
Προς δημοπράτηση
9
Έργο προβολής εταιρικής ταυτότητας έργων επιχειρηματικότητας
147.600
Προς δημοπράτηση
10
Athens Fashion Lab
1.911.666
Προς δημοπράτηση
11
Υποστήριξη των Αθηναϊκών επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους για την διείσδυση στις διεθνές
αγορές
3.000.000
Προς δημοπράτηση
• επιλογή των υποψηφίων επενδυτών,
• φιλοξενία επενδυτικών ομάδων
και νεοφυών επιχειρήσεις για
διάστημα που δεν θα υπερβαίνει
τους 15μήνες,
• παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
οι οποίες περιλαμβάνουν νομική, λογιστική και συμβουλευτική
υποστήριξη, εκπαίδευση-κατάρτιση, υποστήριξη από δίκτυο μεντόρων, ανάπτυξη του εμπορικού
σήματος των επιχειρήσεων αυτών.
118/119
10. Ανάπτυξη στην Πόλη: Νέες Ευκαιρίες & Έργα Μεγάλης Πνοής
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των αθηναϊκών
επιχειρήσεων, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕΕ), 4.700.000 Ευρώ.
• Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΟΠΑ), 953.000 Ευρώ.
• Καινοτομία και Επιχειρήματικότητα – Αξιοποίηση της Ερευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών),
875.000 Ευρώ.
• Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), 993.280
Ευρώ.
• Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότηας
(INNOVATHENS), Τεχνόπολις Α.Ε., 2. 351.445
Ευρώ.
• Συμβουλευτική Υποστήριξη Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων σε θέματα
επιχειρηματικότητας και συνεργασιών, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και τη ανταγωνιστικότητας (ΓΣΕΒΕΕ), 1.700.000 Ευρώ.
ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την
Κοινωνική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
η δημοτική αρχή υλοποιεί:
• Δημιουργία οργάνων εξειδίκευσης, διαβούλευσης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων.
• Δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών, με στόχο
την προώθηση του επιχειρηματικού μοντέλου
της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και την
ευρύτερη στήριξη και οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος γύρω από αυτό.
• Δράσεις ενημέρωσης και προσέλκυσης υποψήφιων κοινωνικών
επιχειρηματικών καθώς και δράσεις στήριξης κατά το αρχικό στάδιο ίδρυσης και λειτουργίας των
κοινωνικών επιχειρήσεων.
Ωφελούμενοι των παρεχόμενων
υπηρεσιών είναι άτομα ή ομάδες
ατόμων που έχουν διαμορφώσει
καινοτόμες ιδέες και προτίθενται να
προχωρήσουν στην ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης, ή νεοσυσταθείσες
κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν αναπτύξει κάποια καινοτόμα
λύση σε υπάρχουσα κοινωνική ανάγκη και επιθυμούν να την μετατρέψουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, και υφιστάμενες
επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή
του αντικειμένου της δραστηριότητάς τους προκειμένου να μετατραπούν σε κοινωνική επιχείρηση.
Η παρούσα παρέμβαση συμβάλλει
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην κάλυψη αναγκών
των τοπικών κοινωνιών, στην ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και τη
διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Ταυτοχρόνως, βοηθά σημαντικά και στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών,
δημιουργώντας ένα μοντέλο που
συνδυάζει έναν ευρύτερο κοινωνικό
στόχο με την επιχειρηματικότητα.
• Στη καταγραφή και χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της
κοινωνικής οικονομίας του Δήμου της Αθήνας.
• Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, μέσω διεξαγωγής θεματικών εργαστηρίων. Σε αυτό
τα πλαίσιο, έχουν διοργανωθεί:
α) σειρά σεμιναρίων κλειστού
τύπου με συμμετοχή εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρηματιών
για την ωρίμανση ιδεών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, β)
σειρά θεματικών εργαστηρίων
με τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων για την απόκτηση τεχνογνωσίας (Δεκέμβριος
2012-Φεβρουάριος 2013), γ) 3
συνεργατικές ημερίδες για την
πληροφόρηση και τη συζήτηση
θεμάτων γύρω από την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:
√ Μάρτιος 2013 - «Εκπαίδευση,ΑστικήΑνάπλασηκαιΕργαλεία Χρηματοδότησης Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα»,
Loft2Work,
√ Ιούνιος 2013 - «Ανάπτυξη της
Επιχειρηματικότητας και της
Κοινωνικής Οικονομίας μέσα
από την Μικρο-χρηματοδότηση», CAMP,
√ Ιούνιος 2013- «Επιχειρηματικά Εργαλεία/Κοινωνικές Λύσεις», Foundation.
Η ΕΑΤΑ ως επιχειρησιακός βραχίονας του Δήμου για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο
της φάσης διερεύνησης και ενημέρωσης έχει προχωρήσει:
120/121
10. Ανάπτυξη στην Πόλη: Νέες Ευκαιρίες & Έργα Μεγάλης Πνοής
© George Gorgo / www.flickr.com
ΤΑ ΈΡΓΑ ΠΝΟΉΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
Κεντρική επιλογή της δημοτικής
αρχής είναι να συντονίσει και να
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες
που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου, τους δημόσιους
φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, για
να υπάρξουν έργα πνοής ώστε να
διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις να
οικοδομηθεί η Αθήνα του 2020 με
συγκροτημένο τρόπο.
Σε αυτήν την περίοδο της κρίσης,
όπου πολλές δημιουργικές ιδέες αναζητούν πεδίο εφαρμογής, ο
Δήμος της Αθήνας προώθησε και
ολοκληρώνει τον Μάρτιο του 2014,
τη Δημιουργία Ταμείου Αστικής
Αναζωογόνησης για την Αθήνα «JESSICA PLUS»
122/123
10. Ανάπτυξη στην Πόλη: Νέες Ευκαιρίες & Έργα Μεγάλης Πνοής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΑΜΕΊΟΥ
ΑΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ
«JESSICA PLUS»
Η δημοτική αρχή σχεδιάζει τη δυνατότητα άμεσης σύστασης ενός ειδικού Ταμείου Αστικής
Αναζωογόνησης για την Αθήνα, στο πρότυπο του
υπάρχοντος «Ταμείου Κεφαλαίου JESSICA», με
σκοπό τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων
σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Η οριστική πρόταση σύστασης του Ταμείου
γίνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, όπως προβλέπεται στο σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας και έχει σκοπό τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για την
Αθήνα (JESSICA PLUS) στο πλαίσιο του υπάρχοντος ευρωπαϊκού προγράμματος JESSICA
Το JESSICA PLUS θα είναι σε θέση να ενισχύει ανταποδοτικές επενδύσεις του Δήμου Αθηναίων, καθώς και ιδιωτικές επενδύσεις για την
αστική αναγέννηση της πόλης και την ανάπλαση
υποβαθμισμένων περιοχών της. Οι επιλέξιμες
κατηγορίες δράσεων θα καθορισθούν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από τεκμηριωμένη
πρόταση της δημοτικής αρχής.
Ειδικότερα, εντοπίζονται τρεις
κατηγορίες κτηρίων που απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις:
• Εγκαταλελειμμένα κτήρια:
Πρόκειται κυρίως για κτήρια μικρής επιφανείας που
έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ
πολλά από αυτά αποτελούν
εστίες παραβατικότητας και
υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Ο αριθμός των
ήδη καταγεγραμμένων εγκαταλελειμμένων κτηρίων ανέρχεται σε πάνω από 1.500 κτίσματα. Πολλά από αυτά είναι
χαρακτηρισμένα διατηρητέα.
• Ημιεγκατελελειμμένα κτήρια: Πρόκειται κυρίως για
παλαιά κτήρια, επαγγελματικά και κατοικίας (πολυκατοικίες), μεγάλα τμήματα των
οποίων είναι κενά και σταδιακά απαξιώνονται και εγκαταλείπονται, ιδίως επειδή
δεν καλύπτουν τις σύγχρονες
προδιαγραφές παροχών προς
τους χρήστες τους.
• Υποβαθμισμένα κτήρια σε
χρήση: Πρόκειται για κτήρια
που χρησιμοποιούνται, αλλά
έχουν απαξιωθεί σημαντικά,
δεν πληρούν τις σύγχρονες
προδιαγραφές παροχών και
συνεχώς υποβαθμίζονται και
απαξιώνονται.
124/125
10. Ανάπτυξη στην Πόλη: Νέες Ευκαιρίες & Έργα Μεγάλης Πνοής
© www.petercaty.com
ΣΧΈΔΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ
ΑΣΤΙΚΉΣ
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΗΣ
ΠΌΛΗΣ
Η δημοτική αρχή μέσα στο δεκαετές
αναπτυξιακό σχεδιασμό της για την
Αθήνα του 2020, προωθεί την υλοποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής
Ανάπλασης (ΣΟΑΠ) στοχεύοντας σε
παρεμβάσεις αναπτυξιακού και πολεοδομικού χαρακτηρα. Το ΣΟΑΠ επικεντρώνεται σε περιοχές της πόλης
των Αθηνών που αντιμετωπίζουν οξυμένα και συσσωρευμένα προβλήματα
υποβάθμισης και απαξίωσης του δημόσιου χώρου, με τάσεις εγκατάλειψης και φυγής από κατοίκους και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, περιλαμβάνει
το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας (στο
δυτικό τμήμα αυτού με όριο τις οδούς
Πειραιώς, Αθηνάς και Ερμού), την 6η
Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Κυψέλης) και την 4η Δημοτική Κοινότητα
(περιοχή Βοτανικού).
Προβλέπονται σημαντικές σημειακές
παρεμβάσεις αναβάθμισης περιοχών
και τοπόσημων της πόλης της Αθήνας,
μεταξύ των οποίων και ο Εθνικός Κήπος, για τον οποίο η δημοτική αρχή
έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη
διάσωσης και ανάπτυξής του με σεβασμό στην ιστορία, την πολιτιστική του
ταυτότητα και στον ιδιαίτερο περιβαλλοντικό του χαρακτήρα.
126/127