close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik skrbništvo

embedDownload
CJENIK CUSTODY USLUGA
1.Otvaranje skrbničkog računa
Bez nakanade
2.Održavanje računa
Bez naknade
3.Transakcije na novčanom tržištu
Domaći platni promet
Transakcije na novčanom tržištu i/ili FX
tržištu
Storno/izmjena transakcije
Ino platni promet
Max. po transakciji
*Odluka Uprave za manje
20 HRK
20 HRK
25 EUR *
4.Naknada za skrbništvo
Naknada za skrbništvo vrijednosnih
papira nominiranih u HRK
Provizija*
Min*
max
do 3.500.000 kn
3.500.000 - 10.000.000 kn
10.000.000 - 35.000.000 kn
iznad 35.000.000 kn
0,15%
0,13%
0,10%
0,07%
35,00 kn
35,00 kn
35,00 kn
35,00 kn
-
*
*Provizija se računa na godišnjoj razini obračunato mjesečno, a minimalna naknada na mjesečnoj razini
Naknada za skrbništvo vrijednosnih
papira nominiranih u FX
Regija 1
Regija 2
Zemlja
Austria
Belgium
Denmark
France
Finland
Germany
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
USA
Canada
Eurex
Czech Republic
Slovenia
Hungary
Poland
Provizija*
Min*
max
0,15%
35,00 kn
-
0,20%
35,00 kn
-
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | Cjenik custody usluga
1/3
Bosnia & Herzegovina
Serbia
Bulgaria
Romania
Slovakia
Turkey
Ukraine
Russia
Regija 3
Regija 4
0,30%
35,00 kn
-
0,35%
35,00 kn
-
5. Transakcijske
naknade
Transakcijske naknade u RH
Provizija
Transkacije bez plaćanja
Transkacije s plaćanjem
Transakcije s plaćanjem - samo
prijenos SDA
Transakcije s i bez plaćanja - izvan
SDA
30,00 HRK
100,00 HRK
30,00 HRK
30,00 HRK
kao nova
transakcija
Storno/izmjena transakcije
Transakcijske naknade izvan RH*
Regija 1
Regija 2
Regija 3
Regija 4
Austria
Belgium
Denmark
France
Finland
Germany
Great
Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
USA
Canada
Eurex **
Czech
Republic
Slovenia
Hungary
Poland
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
0,50 cent / contract
45,00 EUR
45,00 EUR
45,00 EUR
45,00 EUR
Bosnia &
Herzegovina
75,00 EUR
Serbia
Bulgaria
Romania
Slovakia
Turkey
Ukraine
Russia
75,00 EUR
75,00 EUR
75,00 EUR
75,00 EUR
75,00 EUR
75,00 EUR
125,00 EUR
* Uvećano za trošak registracije/odregistracije vrijednosnica u stvarnome iznosu
** Give up / Take up instrukcija na poziciju prema uputi Klijenta
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | Cjenik custody usluga
2/3
5.Sakupljanje i raspored prihoda
Kratkoročni instrumenti
Dugoročni instrumenti
100,00 HRK
0,05% na uk. Iznos
prihoda
min
max
75,00
HRK
750,00
HRK
6.Izvješća
Redovna izvješća
Kreiranje i slanje izvenrednih
izvješća
0,00 HRK
50,00 HRK
7.Korporativne akcije
Zastupanje na skupštinama*
Ostale
800,00
HRK
po
dogovoru
* uvećano za stvarne troškove zastupanja (putni, pravni i slični troškovi)
Sve gore navedene usluge prikazane su neto u odnosu na moguće poreze odnosno iste se uvećavaju za poreze ukoliko bude
postojala porezna obveza.
Stavke cjenika izražene u stranoj valuti preračunavamo u valutu HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan
ispostavljanja računa za usluge skrbništva.
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | Cjenik custody usluga
3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content