close

Enter

Log in using OpenID

5ο Κριτήριο αξιολόγησης_Λακωνικότητα

embedDownload
5ο Κριτήριο αξιολόγησης ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Η αξία της λακωνικότητας Η λακωνικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς: ü επιτρέπει στο άτομο να κατανοεί άμεσα το περιεχόμενο του λόγου, αφού αυτός είναι λιτός και σαφής, οπότε και να αντιλαμβάνεται την ουσία των πραγμάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι παρανοήσεις στις οποίες οδηγούν οι πλατειασμοί, οι αοριστολογίες, οι αμφίσημες φράσεις, και το άτομο με σαφή γνώση των δεδομένων οδηγείται σε ασφαλή συμπεράσματα. ü διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του ατόμου, αφού διευκολύνει την κατανόηση και ü
ü
ü
ü
ü
την αφομοίωση γνώσεων. Οι πνευματικοί άνθρωποι και οι επιστήμονες, όταν είναι λακωνικοί, επιτελούν καλύτερα την αποστολή τους, που είναι η μετάδοση γνώσεων και η προώθηση της έρευνας. καλλιεργεί την κριτική ικανότητα του ατόμου, που, καθώς αντιλαμβάνεται πλήρως μια κατάσταση, έχει τη δυνατότητα να αμφιβάλλει γόνιμα, να σχολιάζει και να προτείνει λύσεις χρησιμοποιώντας την πειθώ. επιτρέπει τη σφαιρική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του ατόμου πάνω σε διάφορα ζητήματα, βοηθώντας το έτσι να διαμορφώνει μια πιο συγκροτημένη εικόνα και άποψη γΓ αυτά και να μη χειραγωγείται εύκολα. Ειδικά στις μέρες μας, όπου μέσω της υπερπληροφόρησης συχνά κάποια κέντρα εξουσίας που ελέγχουν τα ΜΜΕ επιχειρούν να ασκήσουν προπαγάνδα και να αποπροσανατολίσουν τους δέκτες, ο λακωνισμός, που συντελεί στην άμεση αφομοίωση πληροφοριών, απομακρύνει τον κίνδυνο της πνευματικής σύγχυσης και τη μετατροπή των ατόμων σε φερέφωνα ορισμένων επιτηδείων. βοηθά στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στις συζητήσεις. Έτσι φωτίζονται πιο γρήγορα οι πλευρές των διαφόρων θεμάτων, διατυπώνονται ευχερέστερα οι εκτιμήσεις των διαλεγομένων, που οδηγούνται ταχύτερα σε συμπεράσματα και προβαίνουν έγκαιρα στη λήψη μέτρων ή στη διόρθωση εσφαλμένης πορείας. καλλιεργεί την απλότητα και την αίσθηση του μέτρου όχι μόνο στην έκφραση, αλλά και στη σκέψη και τη δράση του ατόμου. Η απλότητα αυτή και η αίσθηση του μέτρου ως στοιχεία της προσωπικότητας είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς θωρακίζουν τον άνθρωπο απέναντι στην αλλοτρίωση, την υπερβολή, τον ατομικισμό και τον αμοραλισμό της σύγχρονης εποχής, τον φέρνουν σε επαφή με υψηλές αρχές και αξίες και τον οδηγούν στην κατάκτηση της αυτογνωσίας, της αυτοπειθαρχίας και της ηθικής ελευθερίας. σε κοινωνικό επίπεδο, ο μεστός και περιεκτικός λόγος, που γίνεται εύκολα και άμεσα κατανοητός, διευκολύνει την επικοινωνία και αποτελεί εφαλτήριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ ατόμων και λαών. 1
ü σε πολιτικό επίπεδο, με το λακωνισμό προστατεύεται η δημοκρατία, αφού με αυτόν οι πολίτες κατανοούν τα γεγονότα και τις πολιτικές εξελίξεις κι έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής. Όταν, λοιπόν, τα πολιτικά πρόσωπα δε χρησιμοποιούν «ξύλινο», ασαφή και δυσνόητο λόγο, αλλά μεστό, ειλικρινή, απλό και κατανοητό, τότε η εξουσία ελέγχεται καλύτερα και αποφεύγονται φαινόμενα λαϊκισμού και δημαγωγίας. Και ο διάλογος που αναπτύσσεται με την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λακωνισμού διευκολύνει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, ενώ επιτρέπει στους πολίτες να διατυπώνουν εύστοχα τα αιτήματα τους και να διεκδικούν με αξιώσεις τα δικαιώματα τους. ü σε διεθνές επίπεδο, επιτρέπει την ακριβέστερη και πιο εύληπτη διατύπωση των διεθνών κανονισμών και συμφωνιών, χωρίς να υπάρχουν αοριστολογίες και αμφισημίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις των χωρών και να προκαλούν συνεχώς τις παρεμβάσεις των ισχυρών. 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content