Δείτε εδώ το φυλλάδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά

WATERJET CUTTING
Με τη ∆ύναµη του Νερού
CNC FANUC 310i
Μια Φιλική προς το Περιβάλλον µέθοδος κοπής
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ WATER JET SWEDEN
Με πάνω από 30 χρόνια εµπειρία στην κοπή µε νερό, η Εταιρεία Water Jet Sweden είναι ο
κορυφαίος κατασκευαστής µηχανηµάτων υδροκοπής παγκοσµίως.
Χρησιµοποιώντας δικό της δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για το ολοκληρωµένο σύστηµα κίνησης, καθώς
και άριστη συνεργασία µε τους προµηθευτές του συστήµατος ελέγχου (Fanuc και Siemens)
κατέστη εφικτό η κατασκευή ενός πλήρους φάσµατος 2D, 3D & 5D µηχανηµάτων κοπής, που
ενσωµατώνουν µεγάλη λεπτοµέρεια και λειτουργούν γρήγορα µε τη µέγιστη ακρίβεια. Σε σύγκριση
µε τις συµβατικές µηχανές κοπής, το κόστος λειτουργίας είναι σηµαντικά µειωµένο.
Η WJS ασχολείται αποκλειστικά και µόνον µε αυτή την τεχνολογία. ∆ιαθέτει, δε, κέντρο έρευνας &
ανάπτυξης στις δικές της εγκαταστάσεις, πλήρως εξοπλισµένο και επανδρωµένο.
∆ιαθέτει κέντρα κοπής σε όλο τον κόσµο και έτσι ο κάθε πελάτης εκµεταλλεύεται όλη τη γνώση και
την εµπειρία που έρχεται απ’ ευθείας από την πράξη. Στα κέντρα κοπής της αναλαµβάνει έργα για
Εταιρίες όπως η Bsp. DAIMLER CHRYSLER AEROSPACE AG, Schunk Group, Ericsson, Bayer
AG, Federal Mogul Deva Group, Ingersoll-Rand, κλπ.
Περισσότερες από 600 µηχανές WJS διαφόρων διαστάσεων είναι εγκατεστηµένες σε όλο τον
κόσµο.
Έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει το µεγαλύτερο µηχάνηµα υδροκοπής στο κόσµο, µήκους 18
µέτρων!
NC 40180 T
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WATER JET (Κοπή µε Νερό)
Η τεχνολογία κοπής µε νερό δίνει µοναδικό πλεονέκτηµα στην
αυτοµατοποίηση κοπών, κόβοντας όλα τα είδη των υλικών µε υψηλή
παραγωγικότητα και οικονοµία.
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι είναι µία κρύα
µέθοδος κατεργασίας. Σαν αντίθετο της θερµικής κατεργασίας, όλα τα υλικά
που κόβονται µε υδροκοπή δεν αναπτύσσουν θερµικές τάσεις. Έτσι, οι
επιφάνειες κοπής δεν σκληραίνουν αφού δεν βάφονται και δεν υπάρχουν
καθόλου επικαθήµενα ρινίσµατα λιωµένου υλικού.
Η µέθοδος δε της υδροκοπής είναι η µοναδική που επιτρέπει την κοπή
υλικών καλυµµένων µε πλαστικό, µιας και δεν επηρεάζει καθόλου τις
επιφάνειες. Επίσης, είναι η µοναδική που επιτρέπει την κοπή ιδιαίτερα
σκληρών υλικών, σε συνδυασµό µε µεγάλο πάχος, όπως π.χ. το τιτάνιο.
Υλικά, όπως το ανοξείδωτο, το αλουµίνιο, ο χαλκός, µπορούν να κοπούν µε
εξαιρετικά αποτελέσµατα, σε πάχη που µε το laser είναι αδύνατον.
Παρ’ όλη την τεράστια κινητική ενέργεια που χρησιµοποιεί το waterjet, η
παραµόρφωση των κοµµατιών είναι µηδενική και η ακρίβεια που
επιτυγχάνεται είναι εξαιρετικά υψηλή, δίνοντας παράλληλα κοπές σύνθετων
σχηµάτων, µε άριστη ποιότητα ακµών. ∆εν απαιτείται καµία περαιτέρω
επεξεργασία των κοµµατιών. Επιπλέον, η δέσµη νερού ή νερού και άµµου,
είναι ιδιαίτερα συγκεντρωµένη, δίνοντας πάρα πολύ λεπτή γραµµή κοπής.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το χάσιµο ελάχιστου υλικού, κάνοντας το
φώλιασµα των κοµµατιών ακόµα πιο αποτελεσµατικό.
Η χρήση της υδροκοπής είναι κατ’ εξοχήν αποτελεσµατική στην κοπή
πολύπλοκων σχηµάτων. ∆εν υπάρχει σχέδιο που να µην µπορεί να κοπεί µε
την κρύα αυτή µέθοδο επεξεργασίας. Υπάρχει, επίσης, τεράστια ευελιξία στις
εναλλαγές σχηµάτων και υλικών.
Επίσης, εξαιρετικά µικρές ακτίνες
καµπυλότητας, εξαιρετικά καθαρές γωνίες, αλλά και κοπές µε φρέζα
επιτυγχάνονται πολύ εύκολα.
Ένα ακόµη πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής, είναι η παντελής
έλλειψη ρύπων κατά την λειτουργία του µηχανήµατος. Είναι µια φιλική προς
το περιβάλλον κατεργασία, η οποία δεν χρησιµοποιεί τίποτα που να προκαλεί
µόλυνση.
Τέλος, στη σηµερινή εποχή, όπου το κόστος των υλικών είναι υψηλό και η
βέλτιστη χρήση αυτών είναι επιτακτική, η µέθοδος της υδροκοπής προβάλει
σαν η µόνη λύση για τη µέγιστη οικονοµία και εκµετάλλευση.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΚΟΠΗΣ
Βιοµηχανίες Αεροπορικές και ∆ιαστήµατος: Τιτάνιο, Χάλυβας, Αλουµίνιο,
κράµατα Cr-Ni-Co, σύνθετα και κεραµικά υλικά, που χρησιµοποιούνται
στις µηχανές και στο κυρίως σώµα των σκαφών.
Κτίρια και κατασκευές: ∆ιακοσµητικές πέτρες, πλακάκια, µάρµαρα,
γρανίτη, τσιµέντο, υλικά µονώσεων.
Μηχανικές κατεργασίες: Γρανάζια, χυτά αντικείµενα, ανοξείδωτα υλικά,
αλουµίνιο, τιτάνιο, κράµατα.
Βιοµηχανίες Γυαλιού: Κρύσταλλα, γυαλί, άθραυστα κρύσταλλα, Plexiglas.
Βιοµηχανίες Ξύλου: Ξύλο, κόντρα πλακέ, σάντουιτς, κλπ.
Βιοµηχανίες Υφασµάτων: ∆έρµατα, υφάσµατα, χαλιά.
Βιοµηχανίες Χαρτιού: Χαρτί
Βιοµηχανίες Αυτοκινήτων: Εσωτερικά πάνελ κυρίως από σύνθετα υλικά,
καθρέφτες, πίνακες οργάνων, λάστιχα, φλάντζες, τσιµούχες, κλπ.
Βιοµηχανίες ηλεκτρονικών ειδών: Πλακέτες, ίνες κυτταρίνης, συνθετικές
ρητίνες, κλπ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παγκόσµια κατοχυρωµένη και ειδικά σχεδιασµένη κεφαλή κοπής για απόλυτη ποιότητα σε
πάχη έως 300mm, αποτελούµενη συνολικά από 3 στοιχεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα:
•
•
•
•
•
•
Λιγότερα υλικά είναι εκτεθειµένα σε φθορά.
Μικρότεροι χρόνοι καθυστέρησης για αλλαγές.
∆εν απαιτούνται ρυθµίσεις
Υψηλότερη ποιότητα κοπής
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για κοπές µόνο µε νερό
Το παγκοσµίως πατενταρισµένο µπεκ (nozzle) που διαθέτει
ενσωµατωµένο θάλαµο µίξης, σε αντίθεση µε τον
ανταγωνισµό που χρησιµοποιεί επιπλέον για το σκοπό
αυτό τον ειδικό θάλαµο άρα και επιπλέον αναλώσιµα,
επιτρέπει τη µείωση της κατανάλωσης άµµου κατά 30%
καθώς επίσης και της αύξηση της ταχύτητας κοπής (πραγµατικά δεδοµένα).
Η πνευµατική βαλβίδα διαθέτει ενσωµατωµένη χειροκίνητη
βαλβίδα (πατενταρισµένο σύστηµα), µε ευαισθησία και
προστασία από οποιαδήποτε ζηµία συµβεί στην αντλία υψηλής
πίεσης.
Ηλεκτρονικός έλεγχος ύψους για κάθε κεφαλή .
∆υνατότητα περιστροφής των κεφαλών ±45º χειροκίνητα για κοπές φρέζας,
Σύστηµα ελέγχου κάθετης και πλευρικής αποφυγής πρόσκρουσης των κεφαλών
στα προς κοπή κοµµάτια.
Ακρίβεια θέσης +0,035mm. Ακρίβεια επαναλήψεων +0,25mm.
CNC FANUC Series 310i µε τη νέα πλατφόρµα λειτουργίας HMI (Human Machine Interface) και
γλώσσα λειτουργίας Ελληνική.
- The high-performance nano CNC control
- 310i-A CPU card, CELERON M 1.3 GHz
- 310i A5 CPU card, High-Speed
- Power Supply Unit B for Stand-Alone Type CNC
Panel One hardware
- Servo Card B13, 1 FSSB Line, HRV2 max. 12 Axes
- Joystick for X-axis, Y-axis, Z-axel operation
- Windows XP Embedded
- Override
- CF Card Master 2GB/Slave 2GB
- Cycle start
- 5.0” LCD Touch Screen/Soft key
- Cycle stop
- Industrial PC, (FANUC)
- NC-reset
- Ethernet Ports (RJ45, 100 Base-TX)
- Service Key
- USB ports
- Emergency Stop
- PCMCIA port
- MGP-panel / extern hand mini panel
Μοντέρνα σχεδιασµένο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας «Edgecut», για τον εύκολο χειρισµό
της υδροκοπής.
Operator’s functions
- Real-time three-dimensional viewing
- Job management
- Built-in multipart capabilities, (grid nest)
- Live updates of alarms
- Operator messages and feedback from the machine
- Real-time 3D representation of your job
- Rotate, pan and move around freely job
- Built-in automatic tool follow function
- Online radius compensation
- Reveres cutting direction
- Direct block search
- One touch Zero point settings
- Storing job, zero points etc.
- Machine panel functions
- Adaptive calculated cycle time
- Height sensor calibration
- Estimated time/direct feedback from override
- Edit script/colour coded/help guide
- Program upload; USB, PCMCIA slot, Ethernet
- Direct NC code verification
- Coordinate rotation/ 2point indicating
- MDI go to block direct
- Tool handling/water time / nozzle time
- High sensor online/interval function
- Quick movement to zero point
- Real-time federate calculation
- Total Machine time/Service intervals
- Logbook/CNC, PMC, alarm, massage, pump,
sand feeder, pressure vessel, operators
handling
- Simulator off program with tools
Λογισµικό CAD/CAM GEMS Professional
Το GEMS αναπτύχθηκε µε βάση την φιλοσοφία και την εµφάνιση του AutoCAD, αλλά είναι ένα
ολοκληρωµένο λογισµικό CAD/CAM που αναπτύχθηκε αποκλειστικά και µόνο για µηχανές
υδροκοπής. Το GEMS διαθέτει τα πάντα που αφορούν την σχεδίαση και την διαστασιολόγηση,
εισαγωγή διαφόρων τύπων αρχείων, γεωµετρική βελτιστοποίηση των κοµµατιών, φώλιασµα,
πορεία κοπής και βελτιστοποίηση ποιότητας κοπής µαζί µε άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά για
κοπές µε νερό.
Η τεχνολογία κοπής µε νερό διαφέρει από άλλες µεθόδους κοπής όπως το λέιζερ, το πλάσµα ή το
οξυγόνο. Η κοπή µε νερό απαιτεί µια προηγµένη βελτιστοποίηση της ταχύτητας κοπής ικανή να
συνδυάσει ικανοποιητικό αποτέλεσµα και µικρό χρόνο κοπής. Στο GEMS µπορείτε να καθορίσετε
την ταχύτητα κοπής για ευθείες και αιχµηρές γωνίες (Υψηλές και Χαµηλές ταχύτητες).
∆ιαφορετικά υλικά απαιτούν διαφορετικές µεθόδους διάτρησης. Εάν κόψετε γυαλί ή µάρµαρο τότε
απαιτούνται ειδικές τεχνικές διάτρησης, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το υλικό. Το GEMS
διαθέτει 6 διαφορετικά είδη διάτρησης που είναι ειδικά σχεδιασµένα για µηχανές υδροκοπής.
Όταν κόβετε υλικά µε πολύ µεγάλο πάχος η ταχύτητα κοπής µπορεί να είναι πολύ χαµηλή. Όσο το
δυνατόν χαµηλότερη ταχύτητα κοπής τόσο περισσότερο χρόνο µπορούµε να εξοικονοµήσουµε
χρησιµοποιώντας την ειδική λειτουργία Common Cutlines. Το GEMS διαθέτει µια λειτουργία
Common Cutlines ειδικά σχεδιασµένη για µηχανές υδροκοπής.
Η κοπή µπορεί να τροποποιηθεί για διαφορετικές απαιτήσεις. Η ταχύτητα κοπής µπορεί να είναι
πολύ γρηγορότερη για διαχωρισµό κοµµατιών που δεν απαιτούν ποιοτική επιφάνεια σε αντίθεση
µε κοπές που απαιτούν πολύ υψηλή ποιότητα επιφάνειας και µεγάλες ανοχές. Στο GEMS είναι
πολύ εύκολο να συνδέσετε διαφορετικές ποιότητες κοπής στα κοµµάτια.
Μια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του GEMS είναι επίσης, ο ακριβής υπολογισµός του
κόστους κοπής.
Σύστηµα Υψηλής Πίεσης
Το κεντρικό σύστηµα παροχής νερού υψηλής πίεσης εγγυάται πρόσβαση από όλες τις
διευθύνσεις. ∆εν υπάρχουν κρυµµένα σπιράλ ή άλλα εξαρτήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να
αστοχήσουν και να προκαλέσουν προβλήµατα. Όλες οι σωλήνες είναι ειδικά κατασκευασµένες
για λειτουργία σε υψηλές πιέσεις (7000 bar). Το σύστηµα υψηλής πίεσης παρακολουθείται
ηλεκτρονικά συνεχώς, για τυχόν διαρροές.
Αντλία Υψηλής πίεσης
Αντλία Υψηλής Πίεσης Οίκου KMT (Ingersoll-Rand), τύπου
STREAMLINE SL-V E-50, 50HP (37KW), µέγιστη παροχή
νερού κοπής 3.8 l/min για λειτουργία 2 κεφαλών κοπής σε
µέγιστη απόδοση, µέγιστη πίεση λειτουργίας 3.800 bar,
επίπεδο θορύβου <75dba, ψύξη λαδιού µε αέρα και νερό σε
ανοικτό κύκλωµα.
Αντισταθµιστής πίεσης για οµαλή διείσδυση σε εύθραυστα
υλικά.
Με σύστηµα ελέγχου λειτουργιών όπως: διαρροή, έλεγχος
στάθµης λαδιού, έλεγχος θερµοκρασίας λαδιού κλπ και
ειδοποίηση για τυχόν προβλήµατα και οδηγίες διορθώσεων.
Η ποικιλία των σετ σε ζαφείρια και µπεκ επιτρέπουν την κοπή
σε οποιοδήποτε πάχος ακόµα και 300mm.
Σύστηµα κοπής ακριβείας Finecut™
Το µηχάνηµα Finecut™ είναι κατασκευασµένο µε βάση τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, και
έχει εφαρµογή στην κοπή µικρογραφιών µε µεγάλη ποιότητα και ακρίβεια.