ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION

GREECE
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ
HIGH DEFINITION
Οδηγίες Χρήσης
1
RT 0406 HD
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος, μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει την επικινδυνότητα του χρήστη να εκτεθεί
σε υψηλή τάση, ώστε να προβλεφθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Για να μειώσετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, μην
ανοίγετε το καπάκι του δέκτη. Αναφερθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.
Το σύμβολο με το θαυμαστικό μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει το κίνδυνο που διατρέχει ο χρήστης στην προσπάθειά να
επισκευάσει τον δέκτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον δέκτη σε σημεία που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό. Μην τοποθετείτε κοντά
του βάζα, σκεύη με νερό, ενυδρεία, κτλ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε κεριά ή πορτατίφ στην επιφάνεια του δέκτη. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί με τροφοδοτικό μόνο του τύπου που περιγράφετε στις οδηγίες ή αναγράφετε
στην μονάδα. Αν δεν είστε σίγουροι για το είδος της τροφοδοσίας (για παράδειγμα 120 ή 230 V), συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίξετε το καπάκι και μην αγγίξετε οποιοδήποτε τμήμα του εσωτερικού. Συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο ή τον τεχνικό σας για υπηρεσίες service.
Σημείωση: Για να επιβεβαιώσετε την σωστή χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
Σημείωση: Μην ανοίξετε το καπάκι του προϊόντος καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε ακτινοβολία.
Καθαρισμός Μονάδος: Αφού αποσυνδέσετε τον δέκτη από το ρεύμα, μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια, την πρόσοψη και
το τηλεχειριστήριο του δέκτη με ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με καθαριστικό ελαφριάς οξύτητας.
Παρελκόμενα: Ποτέ να μην συνδυάσετε τον δέκτη με εξοπλισμό ή υλικά που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή, καθώς
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού σας.
Τοποθέτηση: Οι οπές και τα ανοίγματα στο καπάκι του δέκτη παρέχονται για τον αερισμό του και την αποφυγή
υπερθέρμανσης. Μην τα καλύπτετε με αντικείμενα ή άλλες συσκευές που μπορεί να τοποθετήσετε πάνω από τον δέκτη. Μην
τοποθετείτε τον δέκτη σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτια, καναπέδες, αλλά και κοντά σε πηγές θέρμανσης ή εκπομπής
ακτινοβολίας.
Προστασία Καλωδίου Ρεύματος: Τοποθετήσετε το καλώδιο ρεύματος πίσω από την συσκευή, ώστε να μην το πατάτε καθώς
περπατάτε. Λάβετε ειδικές πρωτοβουλίες για τα καλώδια και το μέρος που θα τα τοποθετήσετε, ώστε να μην πιέζονται.
Αντικείμενα και Εισαγωγή Υγρού: Μην τοποθετείτε αντικείμενα στην επιφάνεια του δέκτη, καθώς μπορεί να προκαλέσουν
πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα. Δεν πρέπει να τρέξει οποιαδήποτε υγρό εντός του δέκτη.
Σημείωση: Ο δέκτης μπορεί να εκτεθεί σε υγρασία όταν ξαφνικά μετακινείται από ένα ψυχρό περιβάλλον σε ένα ζεστό μέρος
με θέρμανση από κλιματιστικό ή αμέσως μετά το κλείσιμο της θέρμανσης ή αν βρίσκεται σε δωμάτιο με ατμούς ή υγρασία. Αν η
υγρασία διεισδύσει στο εσωτερικό του δέκτη, πιθανώς να μην λειτουργεί σωστά. Για επιδιόρθωση της βλάβης, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος και περιμένετε περίπου 2 ώρες να εξατμιστεί η υγρασία.
Ανταλλακτικά: Όταν κάποια τμήματα πρέπει να αντικατασταθούν, ο χρήστης θα πρέπει να αποφανθεί σε εξουσιοδοτημένο
τεχνικό. Σε τυχόν αντικατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, κ.ά.
Έλεγχος Ασφαλείας: Μετά την συντήρηση και την επισκευή του δέκτη, ο χρήσης θα πρέπει να καλέσει εξειδικευμένο τεχνικό
ώστε να ελέγξει ότι η συσκευή λειτουργεί σε σωστές συνθήκες.
2
CONTENTS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρόσοψη
Πίσω Πλευρά
Τηλεχειριστήριο
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Γενικά
Σύνδεση με TV και VHS
Σύνδεση με ηχοσύστημα HiFi
GREECE
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Καλωσόρισμα
Εγκατάσταση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αλλαγή Καναλιών
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Διαχείριση Καναλιών
Λίστα Καναλιών TV
Λίστα Καναλιών Radio
Διαγραφή Όλων
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ρυθμίσεις Συστήματος
Γλώσσα
Σύστημα TV
Ρύθμιση Τοπικής Ώρας
Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
Γονικό Κλείδωμα
Ρυθμίσεις Μενού OSD
Αγαπημένα
Αυτόματο Standby
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Μενού Εργαλεία
Πληροφορίες Δέκτη
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
Αναβάθμιση Software
Ασφαλής Κατάργηση USB
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Παιχνίδια
ΕΓΓΡΑΦΗ
Μενού Εγγραφής
Συσκευή USB
Διαχείριση Εγγραφών
Πληροφορίες Σκληρού Δίσκου
Διαμόρφωση HDD
Διαμόρφωση DVR
Υπερπήδηση
TIMESHIFT/ ΕΓΓΡΑΦΗ
Timeshift
Εγγραφή
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περί Δέκτη
Πρόσοψη
Θύρα USB
Πλήκτρο Standby
Remote sensor
Πίσω Πλευρά
Έξοδος RF Loop through για σύνδεση
δεύτερου δέκτη
Θύρα TV Scart για
σύνδεση με την TV
Τροφοδοσία AC
Έξοδος Composite Video
Σύνδεση Κεραίας TV
Έξοδος HDMI
Ψηφιακή Έξοδος Ήχου
4
Εισαγωγή
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
STANDBY
Ανοίγει και Κλείνει τον δέκτη
2
3
4
INFO
Πληροφορίες τρέχοντος καναλιού
PLAY
Προηγούμενο/Επόμενο
5
PAUS Παύση αναπαραγωγής ή εγγραφής
MENU Εμφάνιση καρτέλας μενού
Cursor CH+, -/VOL+, -/OK
Cursor: Για περιήγηση στα μενού
CH+/-:Αλλαγή καναλιών
VOL+/-: Αυξομείωση έντασης ήχου
OK: Επιβεβαίωση επιλογής στο μενού
RECORD:
Εγγραφή Προγράμματος σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο
Αριθμητικά Πλήκτρα
Εισαγωγή αριθμητικών τιμών και επιλογή καναλιού
USB
Εισαγωγή στο μενού διαχείρισης αρχείων
MEDIA
Εισαγωγή στο μενού εγγραφής
TXT
Εμφάνιση Τηλεκειμένου
TIMER
Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης
MUTE
Λειτουργία Σιγής
SUBTITLE
Άνοιγμα / κλείσιμο υποτίτλων
Ανίχνευση μπρος πίσω
EXIT
Έξοδος από τα μενού
STOP
Διακοπή αναπαραγωγής ή εγγραφής
Δεν λειτουργεί
Back
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι
TV/Radio
Εναλλαγή μεταξύ καναλιών TV και Radio
Audio
Επιλογή κατάστασης ήχου
RES
Εναλλαγή ανάλυσης της εξόδου HDMI
FAV
Άνοιγμα της Λίστας Αγαπημένων
ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ Πλήκτρα
Για λειτουργίες στα υπομενού
GREECE
Τηλεχειριστήριο
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Γενικά
Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι ώστε να συνδέσετε την τηλεόραση και τον υπόλοιπο εξοπλισμό με τον δέκτη. Σε αυτό το
εγχειρίδιο θα βρείτε τους πιο κοινούς τύπους σύνδεσης.
Σύνδεση με TV
Καλώδιο RF
Κεραία
HDMI cable
Καλώδιο Scart
HDMI TV
Audio (Down mix stereo)
Σύνδεση με ηχοσύστημα HiFi
Ομοαξονικό Καλώδιο
Hi-Fi
6
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Καλωσόρισμα
Αν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το δέκτη, θα εμφανιστεί το μενού “Welcome”. Με τα
σταυρωτά πλήκτρα επιλέξτε Περιοχή, Γλώσσα, Τρόπο Απεικόνισης και Κάδρο Εικόνας. Αφού
ολοκληρώσετε πατήστε “OK” για να ξεκινήσει η ανίχνευση καναλιών.
Welcome
R egion
Language
Video R es olution
As pect Mode
Greece
E nglis h
1080i
Auto
OK
GREECE
Εγκατάσταση
Ins tallation
1. Πατήστε το πλήκτρο “MENU” για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε “Εγκατάσταση” και πατήστε το “ΔΕΞΙΑ” πλήκτρο
για να μπείτε στο μενού Εγκατάσταση.
3. Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και μετά πατήστε
“OK” για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Αυτόματη Ανίχνευση
1. Επιλέξτε “Auto Scan” και πατήστε το πλήκτρο “OK” για εισαγωγή στο μενού Auto Scan.
2. Με τα σταυρωτά πλήκτρα επιλέξτε “FTA Only”, και στην συνέχεια φωτίστε την επιλογή
“Search” και πατήστε “OK” για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
Ανίχνευση Καναλιών
1. Επιλέξτε “Channel Scan” και πατήστε “OK” για εισαγωγή στο μενού ανίχνευσης καναλιών.
2. Με τα σταυρωτά πλήκτρα ρυθμίστε τα πεδία Scan mode, Scan Band, Channel No.,
Frequency και Bandwidth και μετά φωτίστε το πεδίο “Search” και πατήστε “OK” για να
ξεκινήσει η αναζήτηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο ανίχνευσης ανά συχνότητα ή
ανά κανάλι
Τρόποι Ανίχνευσης Καναλιών:
Ανά Κανάλι
Ρύθμιση Κεραίας
Ανά Συχνότητα
1. Επιλέξτε “Tuner Power” και πατήστε “OK” για εισαγωγή
στο μενού ρύθμισης κεραίας.
2. Με τα σταυρωτά πλήκτρα ρυθμίστε τα πεδία που επιθυμείτε. Αν ρυθμίσετε το “Tuner
Power” στο “On”, ο δέκτης παράγει τάση 5V για τροφοδοσία της κεραίας. Κάτι που δεν
συμβαίνει αν η ρύθμιση είναι στο “Off”.
LCN
Αν ενεργοποιήσετε την λειτουργία LCN (Logical Channel Number), δεν μπορείτε να
αλλάξετε τους αριθμούς καναλιών κατά την σάρωση. Μπορείτε να ενεργοποιείτε /
απενεργοποιείτε την λειτουργία LCN στο πεδίο “LCN Mode”.
7
Auto S can
Channel S can
Aerial Adjus tment
LCN
Auto S can
No
FTA Only
S earch
Channel S can
S can Mode
S can B and
Ch No.
Frequency
B andwidth
S earch
By channel
UHF
CH37(666000KHz)
666000KHz
8MHz
S ignal Intens ity
S ignal Quality
81%
97%
Aerial Adjus tment
Ch No.
CH37(666000K Hz)
Tuner Power
Off
S ignal Intens ity
S ignal Quality
81%
97%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αλλαγή Καναλιών
Υπάρχουν τρείς τρόποι επιλογής καναλιού: με βηματική αλλαγή καναλιών από το τηλεχειριστήριο, με εισαγωγή του αριθμού του
και μέσω της λίστας καναλιών.
1. Βηματική αλλαγή καναλιών:
Με τα πλήκτρα Πάνω – ΚΆΤΩ του τηλεχειριστηρίου αλλάξτε κανάλι.
2. Εισαγωγή Αριθμού:
Εισάγετε τον αριθμό καναλιού, κατευθείαν από τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου και πατήστε “OK”.
3. Μέσω της Λίστας Καναλιών:
Μπορείτε να επιλέξετε κανάλι, κατευθείαν από τη λίστα καναλιών με χρήση των σταυρωτών πλήκτρων και του πλήκτρου ΟΚ.
8
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Διαχείριση Καναλιών
1. Πατήστε το πλήκτρο “MENU” για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε “Διαχείριση Καλιών” και πατήστε το “ΔΕΞΙΑ”
πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Διαχείρισης Καναλιών.
3. Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και μετά
πατήστε “OK” για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
1. Στο μενού Διαχείρισης Καναλιών επιλέξτε “Λίστα Καναλιών TV “, και πατήστε “OK” για
να εμφανιστεί το σχετικό μενού.
2. Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε κανάλι, και πατήστε “OK” για
προεπισκόπιση.
Σε αυτό το μενού μπορείτε να δηλώσετε αγαπημένα και να κλειδώσετε, παραλείψετε,
μετακινήσετε, ταξινομήσετε, διαγράψετε και μετονομάσετε κανάλια.
Πατήστε το πλήκτρο “FAV” και πατήστε “OK” για επεξεργασία Αγαπημένων.
Πατήστε το “έγχρωμοr” πλήκτρο και μετά το πλήκτρο “OK” για επεξεργασία της
σχετικής λειτουργίας.
Λίστα Καναλιών Radio
1. Στο μενού Διαχείρισης Καναλιών επιλέξτε “Λίστα Καναλιών Radio “, και πατήστε “OK” για να εμφανιστεί το σχετικό μενού.
2. Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε κανάλι, και πατήστε “OK” για να ακούσετε το σταθμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε γενικές γραμμές η “Λίστα Καναλιών Radio “ είναι ίδια με την “Λίστα Καναλιών TV”, αλλά υπάρχει μια διαφορά: Στην
“Λίστα Καναλιών Radio “ δεν υπάρχει πληροφορία video, έτσι στο δεξί παράθυρο προεπισκόπησης εμφανίζεται το σήμα του
καναλιού.
Διαγραφή Όλων
1. Στο μενού Διαχείρισης Καναλιών επιλέξτε “Διαγραφή Όλων”, και πατήστε “OK”.
2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο.
Επιλέξτε “Ναι” και πατήστε “OK” για διαγραφή όλων των καναλιών.
Επιλέξτε “Όχι” και πατήστε “OK” για ακύρωση διαγραφής.
9
GREECE
Λίστα Καναλιών TV
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ρυθμίσεις Συστήματος
Στο μενού Ρυθμίσεις Συστήματος μπορείτε να ρυθμίστε Γλώσσα, Σύστημα TV, Τοπική
Ώρα, Χρονοδιακόπτη, Γονικό Έλεγχο, Μενού OSD, Αγαπημένα και Αυτόματο Standby.
1. Πατήστε το πλήκτρο “MENU” για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε “Ρυθμίσεις Συστήματος” και πατήστε το
“ΔΕΞΙΑ” πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις Συστήματος.
3. Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και μετά
πατήστε “OK” για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Γλώσσα
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε την γλώσσα.
Σύστημα TV
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε Τρόπο Απεικόνισης, Κάδρο Εικόνας, Έξοδο Video
και Ψηφιακή Έξοδο Ήχου.
Τρόπος Απεικόνισης: 480i/576i
Κάδρο Εικόνας: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Έξοδος Video: CVBS/RGB
Ψηφιακή Έξοδος Ήχου: LPCM Out/BS Out
Ρύθμιση Τοπικής Ώρας
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε περιοχή και ώρα.
Περιοχή: Στο πεδίο αυτό μπορείτε να αλλάξετε περιοχή.
Χρήση GMT: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή όχι την χρήση της ώρας
Απόκλιση GMT: Αυτό το πεδίο είναι επεξεργάσιμο μόνο αν έχετε επιλέξει “Καθορισμός
από Χρήστη” στο μενού Χρήση GMT. Η απόκλιση GMT ρυθμίζεται μεταξύ “-11:30
~+12:00” με βήμα της μισής ώρας.
Ημερομηνία & Ώρα: Τα πεδία “Ημερομηνία” και “Ώρα” είναι ενεργά μόνο όταν έχετε
επιλέξει “Off” στο πεδίο Χρήση GMT.
Πατήστε “OK” και με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε την ώρα.
10
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι 8 χρονοδιακόπτες.
Κατάσταση Χρονοδιακόπτη: Off/Μία φορά/Καθημερινά
Υπηρεσία Χρονοδιακόπτη: Κανάλι/Εγγραφή
Κανάλι Αφύπνισης: Μπορείτε να ορίσετε το κανάλι που θέλετε σαν κανάλι αφύπνισης.
Ημερομηνία Αφύπνισης: Εισάγετε την ημερομηνία με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Ώρα Αφύπνισης: Εισάγετε την ώρα με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Διάρκεια: Εισάγετε την διάρκεια με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Στο μενού αυτό μπορείτε να κλειδώσετε με κωδικό προστασίας το μενού εγκατάστασης,
κανάλια, όπως και να αλλάξετε κωδικό.
1. Στο μενού “Ρυθμίσεις” επιλέξτε “Γονικό Κλείδωμα” και πατήστε “OK”. Θα σας ζητηθεί να
εισαχθεί κωδικός (ο εργοστασιακός κωδικός είναι “0000”).
2. Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού από τα αριθμητικά πλήκτρα θα εμφανιστεί το
μενού γονικού ελέγχου.
Κλείδωμα Μενού: Για κλείδωμα του μενού Εγκατάσταση. Έτσι, κάθε φορά που θα
μπαίνετε στις επιλογές Αυτόματη Ανίχνευση / Ανίχνευση Καναλιών, θα πρέπει να εισάγετε
τον κωδικό σας. Μπορείτε να θέσετε το κλείδωμα μενού στο on/off.
Κλείδωμα Καναλιού: Off/ AGE 10/AGE 12/AGE 16/AGE 18
Νέος Κωδικός: Για αλλαγή κωδικού.
Επιβεβαίωση Κωδικού: Για επιβεβαίωση του νέου κωδικού.
Ρυθμίσεις Μενού OSD
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε το Χρόνο Εμφάνισης OSD, Διαφάνεια OSD και
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις OSD.
Χρόνος Εμφάνισης OSD: 1-10
Διαφάνεια OSD: Ρύθμιση της διαφάνειας των μενού OSD μεταξύ Off/10%/20%/30%/
40%.
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις OSD: Για διαγραφή όλων των ρυθμίσεων χρήστη OSD και
επαναφορά των εργοστασιακών τιμών.
Αγαπημένα
Στο μενού αυτό μπορείτε να μετονομάσετε μία λίστα αγαπημένων.
1. Στο μενού Κανάλια επιλέξτε “Αγαπημένα” και πατήστε “OK” για εισαγωγή στο μενού
Αγαπημένα.
2. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε και πατήστε “OK” ώστε να εμφανιστεί το εικονικό
πληκτρολόγιο.
Εισάγετε γράμματα και αριθμητικές τιμές ένας προς ένα, μετακινώντας τον κέρσορα στο
γράμμα και πατώντας “OK”. Αφού τελειώσετε φωτίστε το πλήκτρο “OK” του εικονικού
πληκτρολόγιου, ώστε να μετονομασθεί επιτυχώς η λίστα.
3. Πατήστε “EXIT” για έξοδο από το μενού μετονομασίας.
11
GREECE
Γονικό Κλείδωμα
Ρυθμίσεις
Αυτόματο Standby
Auto S tandby
On: Ο δέκτης δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο και θα πάει αυτόματα μετά από
3 ώρες σε standby.
Off: Ο δέκτης δεν θα κλείνει ποτέ αυτόματα.
12
Auto S tandby
On
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Μενού Εργαλεία
1
2
3
4
Πατήστε το πλήκτρο “MENU” για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε “Εργαλεία” και πατήστε το “ΔΕΞΙΑ” πλήκτρο για να
μπείτε στο μενού Εργαλεία.
Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και μετά πατήστε
“OK” για εισαγωγή στο υπομενού του .
Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Πληροφορίες Δέκτη
1
Στο μενού “Εργαλεία” επιλέξτε “Πληροφορίες Δέκτη” και πατήστε “OK” για να εμφανιστούν.
2
Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
1
2
3
Στο μενού αυτό μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις του δέκτη και
να διαγράψετε όλα τα υπάρχοντα κανάλια.
Στο μενού “Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων” επιλέξτε “Πληροφορίες Δέκτη” και
πατήστε “OK”. Θα σας ζητηθεί να εισαχθεί κωδικός (ο εργοστασιακός κωδικός είναι “0000”).
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε “Ναι” για εφαρμογή των
εργοστασιακών ρυθμίσεων και διαγραφή όλων των καναλιών. Επιλέξτε “Όχι” για ακύρωση
των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Αναβάθμιση Software
Ο δέκτης παρέχει δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του μέσω USB.
1
2
3
Στο μενού “Εργαλεία” επιλέξτε “Αναβάθμιση μέσω USB” και πατήστε “OK” για να
εμφανιστεί το μενού Αναβάθμισης Software.
Με τα σταυρωτά πλήκτρα επιλέξετε το αρχείο που θέλετε και μετά φωτίστε το πεδίο
“Start” και πατήστε “OK” για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Ασφαλής Κατάργηση USB
Στο μενού “Εργαλεία” επιλέξτε “Ασφαλής Κατάργηση συσκευής USB”
Πατήστε το πλήκτρο “OK” για επιβεβαίωση και θα εμφανιστεί νέο παράθυρο.
Πατήστε το πλήκτρο “OK” ξανά.
13
GREECE
Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το δέκτη.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Παιχνίδια
Σε αυτό το μενού μπορείτε να παίξετε παιχνίδια
1.Πατήστε το πλήκτρο “MENU” για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε “Παιχνίδια” και πατήστε το “ΔΕΞΙΑ” πλήκτρο
για να μπείτε στο μενού Παιχνίδια.
3. Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και μετά
πατήστε “OK” για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
14
ΕΓΓΡΑΦΗ
Μενού Εγγραφής
Συσκευή USB
Στο μενού αυτό μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία που βρίσκονται στην συνδεδεμένη στο
δέκτη συσκευή USB.
1. Στο μενού “Εγγραφή” επιλέξτε “Συσκευή USB” και πατήστε “OK” για εισαγωγή στο μενού
Media Player.
2. Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε, και μετά πατήστε
“OK” για εισαγωγή στο υπομενού του και μετά πατήστε ξανά “OK” για αναπαραγωγή του
αρχείου.
4. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Διαχείριση Εγγραφών
Στο μενού αυτό μπορείτε να αναπαράγετε τις εγγραφές σας
1. Στο μενού “Εγγραφή” επιλέξτε “Διαχείριση Εγγραφών” και πατήστε “OK” για εισαγωγή
στο μενού Διαχείρισης Εγγραφών.
2. Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε, και μετά
πατήστε “OK” για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Πληροφορίες Σκληρού Δίσκου
Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον αποσπώμενο σκληρό δίσκο.
1. Στο μενού “Εγγραφή” επιλέξτε “Πληροφορίες Δίσκου” και πατήστε “OK” για εισαγωγή
στο μενού Πληροφορίες Δίσκου.
2. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
15
GREECE
1.Πατήστε το πλήκτρο “MENU” για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” επιλέξτε “Εγγραφή” και πατήστε το “ΔΕΞΙΑ” πλήκτρο
για να μπείτε στο μενού Εγγραφή.
3. Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και μετά
πατήστε “OK” για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο “EXIT” για έξοδο.
Εγγραφή
Διαμόρφωση HDD
Από το μενού αυτό μπορείτ ενα διαμορφώσετε τον σκληρό δίσκο.
Στο μενού “REC”, επιλέξτε “HDD Format” και πατήστε το πλήκτρο “OK” για να εμφανιστεί
το μενού HDD Format.
Φωτίστε το πεδίο “Storage Partition” και με τα πλήκτρα “ΑΡΙΣΤΕΡΑ”ή “ΔΕΞΙΑ” αλλάξτε
Partition.
Φωτίστε το πεδίο “Format”, πατήστε “OK” και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο.
Επιλέξτε FAT/NTFS και πατήστε “OK” για διαμόρφωση.
Επιλέξτε “Cancel” και πατήστε “OK” για ακύρωση.
Διαμόρφωση DVR
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε την Διαμόρφωση DVR.
Πατήστε τα πλήκτρα “ΠΑΝΩ” ή “ΚΑΤΩ” και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και μετά
“ΑΡΙΣΤΕΡΟ” ή “ΔΕΞΙΟ” βέλος για αλλαγή γης ρύθμισης.
· TimeShift time(min)
On/Off
· Record Type
TS/PS
TS: Το Transportation stream περιλαμβάνει πληροφορίες όπως teletext, υπότιτλους,
epg, κ.ά..
PS: Το Program stream είναι σε μορφή αρχείου .mpg με αποτέλεσμα να αναπαράγεται
από PC ή άλλες συσκευές.
· Επιλογή Εγγραφής
Πατήστε τα πλήκτρα “ΑΡΙΣΤΕΡΑ” ή “ΔΕΞΙΑ” για αλλαγή επιλογής.
· Standby μετά την εγγραφή
On/Off
Υπερπήδηση
Πατήστε τα πλήκτρα “Αριστερά” ή “Δεξιά” για να αλλάξετε το χρόνο παρέλειψης.
Οι επιλογές είναι 30 second, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min.
Κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής πατήστε τα πλήκτρα “PREV” ή “NEXT” για να
μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή επόμενο κεφάλαιο.
16
DVR Configuration
Timeshift
Timeshift to Record
Record Type
Record Selection USB
Standby after record
On
Off
TS
Partition1
Off
TIMESHIFT/ ΕΓΓΡΑΦΗ
Συνδέοντας μία εξωτερική αποθηκευτική συσκευή στη θύρα USB του δέκτη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργία
εγγραφής Time Shift του εκπεμπόμενου προγράμματος.
·Παύση ζωντανού προγράμματος και συνέχεια παρακολούθησης από το σημείο που την αφήσατε (Time Shift)
· Εγγραφή ζωντανού προγράμματος
· Όταν ο διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο γεμίσει, η εγγραφή θα διακοπεί.
Timeshift
Αρχικά
Η εγγραφή Time Shift ξεκινά πατώντας το πλήκτρο “PAUSE” σε κατάσταση
παρακολούθησης.
Πατήστε το “ΑΡΙΣΤΕΡΟ” ή “ΔΕΞΙΟ” βέλος για να μετακινηθεί ο κέρσορας στο
σημείο που θέλετε να παρακολουθήσετε. Πατήστε “OK” για επιβεβαίωση.
Κόλπα
Κατά την αναπαραγωγή μπορείτε να προβείτε στις εξής πράξεις :
•Πατήστε “PAUSE” για παύση της αναπαραγωγής
•Πατήστε “FORWARD” για αναπαραγωγή γρήγορης κίνησης εμπρός
•Πατήστε “BACKWARD” για αναπαραγωγή γρήγορης κίνησης πίσω
Διακοπή Time Shift
Πατήστε “STOP” για διακοπή του TimeShift.
Εγγραφή
Άμεση Εγγραφή
Σε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε το πλήκτρο “RECORD” για άμεση εκκίνηση εγγραφής του καναλιού που βλέπετε.
Αν κατά την εγγραφή πατηθεί το πλήκτρο “RECORD” ξανά, η άμεση εγγραφή γίνεται καθορισμένης διάρκειας εγγραφή.
Πατήστε το πλήκτρο “STOP” για διακοπή της εγγραφής και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε “Ναι” για διακοπή της εγγραφής ή επιλέξτε “Όχι” για συνέχιση της εγγραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε διάσημους κατασκευαστές σκληρών δίσκων USB 2.0 ή USB stick για εγγραφή και Timeshift, όπως SAMSUNG,
HITACHI και SONY. Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μην υποστηρίζονται.
17
GREECE
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήσετε σκληρό δίσκο USB 2.0 για εγγραφή και timeshift. Για λειτουργίες
εγγραφής και timeshift η χωρητικότητα του δίσκου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2GB.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε κάποιες περιοχές το επίγειο σήμα μπορεί να είναι ασθενές. Για αυτό πρώτα από όλα ελέγξτε την κεραία σας και τον ενισχυτή
της.
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Επίλυση
Problem
Mains lead unplugged
Mains fuse blown
Check mains lead
Check fuse
No signal found
Aerial is disconnected
Aerial is damaged/misaligned
Out of digital signal area
Scart/AV is not selected on TV
Check aerial lead
Check aerial
Check with dealer
Reduce to another channel
Channel is scrambled
Select alternative channel
Receiver OFF
Handset not aimed correctly
Front panel obstrcted
Handset batteries exhausted
Forgotten channel lock code
Plug in and turn onplug
Aim handset at front panel
Check for obstructions
Replace handset batteries
Re-install channels to cancel check lock
Forgotten menu lock code
Contact help line
No picture or sound
Scrambled channel
message
No response to
remote control
The remote control will not
operate your STB
(1) The batteries in your remote control
need replacing
(2) There is an obstruction blocking the
signal path between the remote and STB
(1) Replace the batteries
(2) Check that there is nothing in the
way of the path between the remote
control and the STB
After moving the STB to another
room you find you are no longer
able to receive digital reception
The aerial feed former new point may
come through a distribution
system which may reduce the digital
signal now received by the box
Try a direct feed from the
antenna
18
TUNER & CHANNEL
· RF ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)
· RF ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH)
· ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ:
174MHz~230MHz(VHF)
470MHz ~862MHz (UHF)
· ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ:
-15 ~ -70 dbm
· ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ VIDEO
· VIDEO FORMAT
· ΕΞΟΔΟΣ VIDEO
· ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
MPEG-2 [email protected]/
MPEG-4 AVC/H.264 HP @L4.1 και [email protected]
MPEG-1 Layer 1.2
PCM/HE-AAC V1.0/DD+
4:3/4:3PS/16:9/AUTO
CVBS, RGB
QPSK, 16QAM, 64QAM
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
· ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
· TUNER
· SCART
· SPDIF
· ΘΥΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
· HDMI
· ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ
· ΕΞΟΔΟΣ COMPOSITE VIDE
FIXED TYPE
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ, ΕΞΟΔΟΣ RF x1
ΣΤΗΝ TVx1
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗx1
Υποδοχή USB
Έξοδος HDMI x1
Down Mix Stereo output (Αριστερό και Δεξιό) x1
Έξοδος Video (composite) x1
· ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ AUDIO
· ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
· Power Consumption
Ac220~240V, 50/60 Hz
MAX 8W
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
19
GREECE
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
E
Nota sobre la protección medioambiental:
F
Remarques concernant la protection de l'environnement:
I
Informazioni per protezione ambientale:
GB Note on environmental protection:
P
Nota em Protecção Ambiental:
Teléfono de asistencia:
902 102 730
France Tel. Call Center:
01 60 63 76 50
ENGEL AXIL, S.L.
Puig dels Tudons, 6
Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (Spain)
www.engelaxil.com
ENGEL SYSTEMS, SARL
10, Rue du Platine
(Parc d’Activités) Secteur 6
77176 Savigny le Temple
France
20
ENGEL AXIL, SL
Via Lecco 61,
20871 Vimercate (MB)
Milano
(Italy)