Ερωτήσεις και Απαντήσεις Θεωρίας Internet

Πληροφορίες και Επικοινωνίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης των φορέων
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τι σημαίνει ISP;
Internet Service Provider
Από ποιες λέξεις βγαίνει η λέξη modem;
Modulator demodulator
Ποια είναι η λειτουργία που κάνει ένα modem;
Μετατρέπει ψηφιακά σήματα σε ηχητικά σήματα
και το αντίστροφο
Τι σημαίνει TCP/IP;
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Ποιοι αποτελούν την Κοινωνία της
Πληροφορίας;
Ένα σώμα που είναι υπεύθυνο για την έγκριση
ονομάτων διευθύνσεων και την έκδοση
διευθύνσεων IP
Η ταχύτητα ενός μόντεμ μετράται σε:
Kilo Bits Per Second
Τι είναι σελιδοδείκτης (bookmark);
Μια λειτουργία του φυλλομετρητή (browser) για
την αποθήκευση και γρήγορη επαναφορά συχνά
χρησιμοποιούμενων διευθύνσεων του web
Ποιοι οργανισμοί
κατάληξη '.com';
έχουν
διευθύνσεις
με
Εμπορικές επιχειρήσεις
Ποιοι οργανισμοί
κατάληξη '.org';
έχουν
διευθύνσεις
με
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Ποιοι οργανισμοί
κατάληξη '.gov';
έχουν
διευθύνσεις
με
Κυβερνητικές υπηρεσίες
Ποιοι οργανισμοί
κατάληξη '.edu';
έχουν
διευθύνσεις
με
Εκπαιδευτικοί οργανισμοί
Ποιοι οργανισμοί
κατάληξη '.ac';
έχουν
διευθύνσεις
με
Σχολεία, κολλέγια ή πανεπιστήμια
Ποιοι οργανισμοί έχουν διευθύνσεις με
κατάληξη '.co.uk';
Επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο
Ηνωμένο Βασίλειο
Τι σημαίνει URL;
Uniform Resource Locator
Με ποιον τρόπο ανανεώνουν οι μηχανές
αναζήτησης του internet τις πληροφορίες τους;
Ο ιδιοκτήτης μιας ιστοσελίδας αποστέλλει τα
αντίστοιχα URL στη μηχανή αναζήτησης, η οποία
αυτόματα φορτώνει τη σελίδα και την καταχωρεί
Τι σημαίνει SIG;
Special Interest Group
Τι σημαίνει ISDN;
Integrated Services Digital Network
Όταν μιλάμε για 'αράχνη', 'spider', 'crawler' ή
'σκουλήκι', 'worm', εννοούμε:
Ένα ειδικό πρόγραμμα που κινείται στο διαδίκτυο
φορτώνοντας ιστοσελίδες για καταχώρηση σε μια
μηχανή αναζήτησης
Τι ονομάζεται φιλοξενία σελίδων (web hosting);
Η δυνατότητα που παρέχει μια εταιρία ή ένα
άτομο σε άλλους προσφέροντάς τους χώρο σε
κάποιον υπολογιστή για την αποθήκευση και
τροποποίηση των ιστοσελίδων τους
Τι ονομάζουμε πακέτο;
Ένα "κομμάτι" πληροφορίας που αποστέλλεται
μέσω του web ή ενός δικτύου
Σε ποιο σημείο μπορούμε να αποθηκεύσουμε
τις διευθύνσεις ιστοσελίδων;
Αγαπημένα
Τι είναι τα ZIP αρχεία;
Συμπιεσμένα αρχεία
Τι είναι το Web Cache;
Η γρήγορη πρόσβαση χρησιμοποιώντας
ενημερωμένα τοπικά αποθηκευμένα αντίγραφα
συχνά χρησιμοποιούμενων αρχείων ή ιστοσελίδων
Πληροφορίες και Επικοινωνίες
Τι είναι τα Hotspots;
Σημεία πάνω σε γραφικά μιας ιστοσελίδας, όπου
αν κάνετε κλικ γίνεται μετάβαση σε κάποιο άλλο
σημείο
Που χρησιμεύουν τα κουμπιά Εμπρός και
Πίσω ενός φυλλομετρητή:
Μετάβαση πίσω σε σελίδες που έχετε ήδη
επισκεφτεί ή/και πάλι εμπρός σε αυτές
Σε τι χρησιμεύει το κουμπί Διακοπή ενός
φυλλομετρητή;
Διακοπή της φόρτωσης μιας ιστοσελίδας
Ποιο κουμπί πρέπει να πατήσετε από τον
φυλλομετρητή ιστοσελίδων μπορείτε να
εμφανίσετε τις νέες πληροφορίες μιας
ιστοσελίδας;
Ανανέωση
Ποιο κουμπί της γραμμής εργαλείων του
φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser)
χρησιμοποιείτε για να μεταβείτε στη σελίδα
που εμφανίζεται όταν ξεκινάτε τον browser;
Αρχική
Ποιο κουμπί του φυλλομετρητή
χρησιμοποιείτε για να εμφανίσετε ιστοσελίδες
που έχετε αποθηκεύσει;
Αγαπημένα
Ποιο κουμπί της γραμμής εργαλείων του
φυλλομετρητή ιστοσελίδων χρησιμοποιείτε για
να εμφανίσετε όλες τις ιστοσελίδες που έχετε
επισκεφτεί;
Ιστορικό
Με ποιον τρόπο ρυθμίζετε το φυλλομετρητή
ιστοσελίδων (web browser) να ελέγχει
αυτόματα εάν ανανεώθηκε το περιεχόμενο
ιστοσελίδων;
Προσθέτοντας τη σελίδα στα Αγαπημένα και
ενεργοποιώντας τη λειτουργία του συγχρονισμού
Το in.gr και το Pathfinder είναι:
Μηχανές αναζήτησης του Web
Εάν γνωρίζετε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας
που θέλετε να επισκεφτείτε, ο ευκολότερος
τρόπος να την εμφανίσετε είναι:
Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση της ιστοσελίδας
στη γραμμή Διεύθυνση στο επάνω μέρος του
φυλλομετρητή και πατώντας Enter
Τι σημαίνει ο όρος Download:
Μεταφορά ενός αρχείου από έναν απομακρυσμένο
διακομιστή στον υπολογιστή σας
Ένας χάρτης εικόνας (image map) είναι:
Ένα γραφικό του web, το οποίο παρέχει συνδέσεις
με άλλες τοποθεσίες, ανάλογα με το σημείο στο
οποίο κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα
Τι είναι ο Proxy Server;
Μια συσκευή ασφαλείας που βοηθά να αποτραπεί
η πρόσβαση σε ένα σύστημα χωρίς την
απαιτούμενη έγκριση
Το Internet είναι:
Ένα παγκόσμιο σύστημα δικτύων υπολογιστών που
είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους
Τι σημαίνει ο όρος LAN;
Local Area Network
Τα δίκτυα που είναι τοποθετημένα σε
διαφορετικές περιοχές με μεγάλες αποστάσεις
μεταξύ τους ονομάζονται:
Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Τι σημαίνει ο όρος WAN;
Wide Area Network (Δίκτυo Ευρείας Περιοχής)
Τα πρωτόκολλα είναι:
Τα συμφωνημένα πρότυπα επικοινωνίας σε ένα
δίκτυο
Τι είναι το Gateway;
Μια συσκευή δρομολόγησης δικτύου
Πληροφορίες και Επικοινωνίες
Οι Παροχείς Πρόσβασης στο διαδίκτυο
(Internet Access Providers ή IAP's) γενικά:
Προσφέρουν σύνδεση στο διαδίκτυο για να
μπορείτε να βλέπετε ιστοσελίδες στον παγκόσμιο
ιστό (world wide web) καθώς και να στέλνετε και
να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Οι Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet
Service Providers ή ISP's) γενικά:
Προσφέρουν χώρο για προσωπικές ιστοσελίδες,
αποθήκευση προσωπικών μηνυμάτων email,
πολλαπλές διευθύνσεις email, δυνατότητα
αποστολής και λήψης email, σύνδεση στο
διαδίκτυο και δυνατότητα επίσκεψης σελίδων στον
παγκόσμιο ιστό (world wide web)
Η χρήση του web μιας εταιρείας για να
παρέχει στους υπαλλήλους της πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικές με την εταιρία,
τυποποιημένα έγγραφα, κλπ. Αυτή η χρήση
του web ονομάζεται:
Ενδοδίκτυο (intranet)
Όλες οι διευθύνσεις του παγκόσμιου ιστού
ξεκινούν με:
http://www
Τι είναι το Backbone;
Μια κύρια σύνδεση στο internet, η οποία
μεταφέρει δεδομένα μεταξύ δικτύων και των
κύριων παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου
Τι είναι η περιοχή Cache είναι;
Μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης
δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται για την
ταχύτερη πρόσβαση σε δεδομένα, όπως π.χ.
δημοφιλείς ιστοσελίδες
Όταν δύο ή περισσότεροι υπολογιστές
συνδέονται μεταξύ τους για την παροχή κοινής
εικόνας, ήχου, πίνακα ανακοινώσεων
(whiteboard) ή/και εφαρμογών, η διαδικασία
αυτή είναι γνωστή ως:
Τηλεδιάσκεψη
Τι είναι cookie:
Ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που χρησιμοποιείται
από έναν διακομιστή ιστού (web server) και βοηθά
στο να σας αναγνωρίσει και να συγκρατήσει την
κατάσταση στην οποία εγκαταλείψατε μια
ιστοσελίδα σε προηγούμενη επίσκεψη
Η μεταφορά ενός αρχείου από έναν
απομακρυσμένο εξυπηρετητή στον τοπικό
υπολογιστή ονομάζεται:
Download
Οι εμπορικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
ονομάζονται:
e-commerce (Ηλεκτρονικό εμπόριο)
Πως ονομάζεται το Λογισμικό για ελεύθερη
χρήση;
freeware
Πως ονομάζεται το σημείο μιας ιστοσελίδας
όπου οι επισκέπτες γράφουν τα σχόλιά τους;
Guestbook
Πως ονομάζεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται
για την κατασκευή ιστοσελίδων;
Hypertext Markup Language
Τι είναι μια υπερσύνδεση:
Μια συσχέτιση από μια σελίδα σε μια άλλη, που
μπορεί να την ακολουθήσει ένας φυλλομετρητής
(browser)
Τι είναι ένας Web Server;
Ένας υπολογιστής που έχει αποθηκευμένες
ιστοσελίδες, τις οποίες αποστέλλει μέσω δικτύου σε
φυλλομετρητές (browsers) όταν ζητηθούν
Πληροφορίες και Επικοινωνίες
Τι είναι ένας φυλλομετρητής;
Ένα πρόγραμμα για την εμφάνιση σελίδων στον
παγκόσμιο ιστό (world wide web)
Τι είναι μια μηχανή αναζήτησης;
Μια ιστοσελίδα για την αναζήτηση συνδυασμών
λέξεων ή φράσεων σε ιστοσελίδες
Τι ένας διακομιστής συζητήσεων;
Ένας κεντρικός υπολογιστής που παρέχει
υπηρεσίες ομάδων συζητήσεων
Τι είναι οι ομάδες συζητήσεων;
Οργανωμένες περιοχές μηνυμάτων και συζητήσεων
ομαδοποιημένες κατά θέμα
Για να σταματήσετε γρήγορα το "κατέβασμα"
μιας ιστοσελίδας:
Πατάτε το πλήκτρο Escape στο πληκτρολόγιό σας
Ποιο από τα παρακάτω υποδηλώνει
κυβερνητικό οργανισμό που βρίσκεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο;
.gov.uk
Ποιο από τα παρακάτω υποδηλώνει
εκπαιδευτικό οργανισμό στου Ηνωμένο
Βασίλειο;
.ac.uk
Πως μπορείτε να μορφοποιήσετε μία
ιστοσελίδα πριν την εκτυπώσετε;
Από το μενού Αρχείο - Διαμόρφωση σελίδας
Ποια είναι η καλύτερη περιγραφή για τον όρο
Online forum;
Ένας ηλεκτρονικός τόπος συλλογής ιδεών και
συζήτησης επάνω σε κάποια κοινά ενδιαφέροντα,
που συνήθως υποστηρίζεται από κάποια εταιρία ή
σύλλογο
Πως μπορείτε να βλέπετε ιστοσελίδες χωρίς να
είστε συνδεδεμένοι στο internet;
Επιλέξτε εργασία χωρίς σύνδεση από το μενού
αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε σελίδες από το
Ιστορικό
Πως μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της
γραμμής εργαλείων του φυλλομετρητή;
Με δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων και
επιλέγοντας την εντολή Προσαρμογή
Τι θα συμβεί αν πατήσετε το πλήκτρο Home
στο πληκτρολόγιό σας την ώρα που βλέπετε
κάποιες ιστοσελίδες;
Επιστροφή στην αρχική σας σελίδα
Τι είναι το Active Desktop;
Μια επιλογή του Internet Explorer όπου ο
φυλλομετρητής και τα κανάλια του web
αναλαμβάνουν τον έλεγχο της απεικόνισης
ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας στα Windows
Η κύρια σελίδα μιας τοποθεσίας web
ονομάζεται:
Αρχική σελίδα
Η μετάβαση από μία ιστοσελίδα σε μία άλλη
γίνεται με:
Υπερσύνδεση
Πως μπορείτε να στείλετε με e-mail μια
ιστοσελίδα του web;
Ενώ βλέπετε τη σελίδα αποτελεσμάτων στο
φυλλομετρητή κάνετε κλικ στο εικονίδιο του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τι είναι ένα Internet Café;
Ένα καφέ με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με
πρόσβαση στο internet, διαθέσιμους στους πελάτες
την ώρα του ποτού ή φαγητού
Τι είναι το Internet Domain Name;
Ένα καθορισμένο όνομα για έναν υπολογιστή που
είναι συνδεδεμένος στο internet
Πως ονομάζονται οι κάμερες που είναι
συνδεδεμένες στο Internet;
Webcam
Τι πρέπει να κάνετε για να εκτυπώσετε ένα
πλαίσιο ή κάποιο άλλο αντικείμενο μιας
ιστοσελίδας;
Δεξί κλικ στο πλαίσιο ή αντικείμενο και στη
συνέχεια επιλέγετε Εκτύπωση ή Εκτύπωση
πλαισίου