Εφημερίδα "Εν Δράσει"

π ε ρ ι ο δ ι κ ή
έ κ δ ο σ η
-
2 ο
τ ε ύ χ ο ς
-
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς
2 0 1 0
*
Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι
Δ Ω Ρ Ε Α Ν
Έν Δράσει
Να αγαπάς την ευθύνη.
Να λες “Εγώ μονάχος έχω
χρέος να σώσω τη γης
Άμα δε σωθεί
εγώ θα φταίω.”
Ν. Καζαντζάκης
Ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή
Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή
Απαντήστε κε Δήμαρχε
ΠΡΟΣ
Υποψηφίους Δημάρχους Αλμυρού
Αγαπητέ Κύριε Υποψήφιε Δήμαρχε,
Εν όψει των δημοτικών εκλογών του Νοεμβρίου, στη προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας
για την ανάπτυξη και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Δημοτών, σας αποστέλλουμε
ένα ερωτηματολόγιο , σχετικά με τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά και όχι μόνο, του Δήμου
μας.
Το ερωτηματολόγιο αυτό θα δημοσιευθεί στο 2ο τεύχος της εφημερίδας «Εν Δράσει» που
εκδίδουμε, και οι απαντήσεις σας, θα δημοσιευθούν στο τρίτο τεύχος το οποίο θα εκδοθεί
πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου.
Πιστεύουμε ότι έτσι αναπτύσσετε μία διαβούλευση και ο Δημότης-Ψηφοφόρος, λαμβάνει
γνώση για τα περισσότερα προβλήματα του ευρύτερου πια Δήμου Αλμυρού, αλλά γνωρίζει
και τις λύσεις και τις προτάσεις που προτείνονται από εσάς.
Πιστεύοντας ότι με τη κίνησή μας αυτή συμβάλλουμε στο διάλογο και στην ενημέρωση-πληροφόρηση των Δημοτών μας, περιμένουμε τις όποιες απαντήσεις (σε ηλεκτρονική μορφή)
για να τις δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα μας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι Δημότες
μας και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με περισσότερα αντικειμενικά κριτήρια.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ο πολιτικός αγώνας που θα διεξάγετε να είναι πολιτισμένος, χωρίς αφισορύπανση και ηχορύπανση.
Σας ευχαριστούμε
Με εκτίμηση,
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
Α)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:
1. Η χωματερή του Αλμυρού και των άλλων Δημοτικών
Διαμερισμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να κλείσουν και ο χώροι να αποκατασταθούν. Σε ποιο
χρονικό διάστημα δεσμεύεστε να έχετε ολοκληρώσει το
έργο;
2. Στον Δήμο Αλμυρού έχει ξεκινήσει η ανακύκλωση για
χαρτί, πλαστικά, μέταλλα. Τι θα κάνετε για την υποστήριξη αυτού του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν
υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης;
3. Σκοπεύετε επίσης την επέκταση του προγράμματος
όσον αφορά την ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων (κομποστοποίηση, λιπασματοποίηση), τα οποία αποτελούν το 50% των σκουπιδιών μας;
4. Στο Δήμο Αλμυρού δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι
ούτε σύστημα περισυλλογής. Μπάζα ανακατεμένα με
κάθε είδους σκουπίδια, ρίχνονται σε ρέματα (Ξηριάς), φαράγγια, στο πλάι των δρόμων, στην είσοδο και έξοδο κάθε
χωριού, σε αναρίθμητες μικρές ανεξέλεγκτες χωματερές. Τι σκέπτεσθε να κάνετε και με τι χρονοδιάγραμμα;
5. Πολλοί Δήμοι πετάνε τα σκουπίδια τους σε ανεξέλεγκτες χωματερές, όπου μάλιστα τα καίνε (!) μολύνοντας
το περιβάλλον με τις πολύ τοξικές διοξίνες. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα και με τι χρονοδιάγραμμα;
Β) ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Η μονόπλευρη ενεργειακή εξάρτηση του Δήμου από
μη ανανεώσιμες πηγές (πετρέλαιο) εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους σε περίπτωση πετρελαϊκής κρίσης. Πιστεύετε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν
να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απεξάρτηση;
2. Θεωρείτε αναγκαία την εξοικονόμηση ενέργειας κι αν
ναι, πως σκοπεύετε να την εφαρμόσετε στις δημοτικές
Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (Εκκλησίες κ.λ.π.);
3. Σκοπεύετε να επεκτείνετε και εάν ναι πως, το Δίκτυο
Φυσικού Αερίου από τη SOVEL ως τη πόλη μας;
Γ) ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:
1. Η έλλειψη νερού στον Αλμυρό και στους υπό συνένωση
Δήμους, οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες ποσότητες
νερού χάνονται ή σπαταλιώνται. Τι σκοπεύετε να κάνετε:
- για τις μεγάλες απώλειες του δικτύου ύδρευσης;
- για την πάταξη της κλοπής νερού από το δίκτυο (παροχές χωρίς υδρόμετρο);
- για την αποθάρρυνση της σπατάλης του νερού;
- για τον έλεγχο και την ορθή διαχείριση των γεωτρήσεων;
2. Τον τελευταίο καιρό διεξάγεται μια έντονη συζήτηση
για την δημιουργία γηπέδου γκολφ στον νομό, με σκοπό
την προσέλκυση “τουριστών υψηλού επιπέδου”, στη περιοχή Νηες της Σούρπης. Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τα
Ο μ ά δ α
Α λ μ υ ρ ο ύ
αποτελέσματα έγκυρων επιστημονικών μελετών, η Νοτιοδυτική Μαγνησία απειλείται με ερημοποίηση και τα
επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσει εντονότερα το ήδη
υπάρχον πρόβλημα λειψυδρίας; Γνωρίζετε ότι ένα γήπεδο γκολφ χρειάζεται νερό όσο μια μικρή πόλη και ότι
για την συντήρησή του απαιτούνται μεγάλες ποσότητες
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά; Επίσης ότι το γκαζόν που χρησιμοποιείται στα
γήπεδα γκολφ, συχνά είναι γενετικά τροποποιημένο και
συνιστά απειλή για την άγρια χλωρίδα. Κατά πόσον είστε
διατεθειμένος να υποκύψετε σε πιέσεις επενδυτών που
προφανώς δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου,
αλλά για το άμεσο οικονομικό τους όφελος;
3. Στον εικοστό πρώτο αιώνα, στην Νοτιοδυτική Μαγνησία, υπάρχουν χωριά, που διοχετεύουν τα λύματά τους
σε γειτονικά ρέματα, στη θάλασσα κ.λ.π.. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;
4. Στο δίκτυο αποχέτευσης του Αλμυρού, δεν έχει συνδεθεί ένα μεγάλο μέρος της πόλης του Αλμυρού και
άλλοι παραθαλλάσιοι οικισμοί (Αμαλιάπολη κ.λ.π.), πως
σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το μεγάλο πρόβλημα
και με ποιο χρονοδιάγραμμα.
Δ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
1. Ανήκετε σε αυτούς που πιστεύουν ότι η ποσοτική ανάπτυξη ταυτίζεται με την ποιότητα ζωής; Αν όχι, θεωρείτε
αναγκαίο να μπουν όρια στην σημερινή μορφή ποσοτικής
ανάπτυξης και ποια;
2. Ποιες βασικές αρχές θα ακολουθήσετε στον χωροταξικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο νέο Δήμο
Αλμυρού, προστίθενται νέες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χρήζουν προστασίας;
3. Το φυσικό και το ανθρωπογενές τοπίο του θαλασσίου
μετώπου της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας αλλοιώνονται με
συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Έχετε σκεφτεί μέτρα που
θα μπορούσαν να ληφθούν για το σταμάτημα αυτής της
αλλοίωσης και ποια;
4. Ο ενιαίος πια Δήμος Αλμυρού θα περιλαμβάνει χωροταξικά όλη την Όθρυ, πως σκέπτεστε ότι μπορεί να αναπτυχθεί το βουνό, μέσα από τις Ιδιωτικές και Δημόσιες
επενδύσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
5. Ποιες από τις παρακάτω περιοχές Όθρυς, Δάσος
Κουρί, Θαλάσσιο Μέτωπο, Ξηριάς, Ζερέλια, Αρχαιολογικοί
Χώροι, Υδροβιότοποι , Κέντρα Πόλεων του φυσικού και
δομημένου (ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας, μπορούν να αξιοποιηθούν, για να
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (απασχόληση, ποιότητα ζωής, αναψυχή κλπ),
με ποιο τρόπο και ποιο χρονοδιάγραμμα;
6. Ποια η θέση σας όσον αφορά την προοπτική αξιοποίησης και αναπαλαίωσης , σπιτιών, οικισμών, (π.χ του Πλατάνου), με τι μέσα και ποιο χρονοδιάγραμμα;
7. Ο ενιαίος πια Δήμος Αλμυρού έχει υπό τη κατοχή του
τεράστια ακίνητη περιουσία, σκέφτεστε να καταγράψετε
και να αξιοποιήσετε αυτή, προς όφελος των Δημοτών
σας;
8. Με το τελευταίο πόρισμα η Κτηματική Υπηρεσία Ν.
Μαγνησίας, γνωμοδότησε ότι η έκταση που πουλήθηκε
“ Ε ν
Δ ρ ά σ ε ι ”
στις Νηές από την Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ και ΑΛΜΥΡΟΥ σε
εταιρεία προκειμένου να γίνει γήπεδο γκολφ κ.λ.π. είναι
δημόσια.
Σκέφτεστε να διεκδικήσετε για λογαριασμό του Δήμου
την έκταση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τουριστικό
θέρετρο προς όφελος των επισκεπτών και των Δημοτών;
Ε) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ:
1. Δεσμεύεστε να απελευθερώσετε τα πεζοδρόμια και
τους δημόσιους χώρους από τις κάθε είδους καταλήψεις
και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
2. Δεσμεύεστε για την ολική πεζοδρόμηση του κέντρου
της πόλης, με ποια συγκεκριμένα μέτρα και με ποιο χρον ο δ ι ά γ ρ α μ μ α ;
3. Ο Αλμυρός διαθέτει ένα και μοναδικό Δάσος Κουρί, το
οποίο είναι ενταγμένο στην Περιοχή NATURA και βρίσκεται καθ΄ ομολογία όλων, σε πλήρη εγκατάλειψη. Δεσμεύεστε για τη φυσική του αναγέννηση, την
απομάκρυνση των αυτοκινήτων απ΄ αυτό, τη πλήρη προστασία του και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
4. Ποια θα είναι η πολιτική σας απέναντι στο ζήτημα της
συνεχιζόμενης με ραγδαίο ρυθμό απώλειας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων; Ποιες πρωτοβουλίες θα
αναλάβετε και ποια μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος προτείνετε;
5. Ποια η πολιτική σας για την ανάδειξη του θαλασσίου
μετώπου του νέου Δήμου, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει
άμεση πρόσβαση σ’ αυτό, με τι μέσα και ποιο χρονοδιάγραμμα;
6. Ποια η θέση σας για την οριοθέτηση και την προστασία
των χειμάρων του Δήμου και ιδιαίτερα του Ξηριά που καθημερινά ρυπαίνονται και μολύνονται από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ιδιωτών;
7. Με ποιους τρόπους θα διεκδικήσετε τον έλεγχο της
εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και την απομάκρυνση αυτών, όπως και των υποσταθμών των δικτύων
της ΔΕΗ από κατοικημένες περιοχές;
8. Ποια μέτρα θα λάβετε για την όλο και αυξανόμενη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων)
από κινητά (οχήματα και εμπορεύματα) και ακίνητα (καταστήματα ειδών περιπτέρου) εμπόδια;
9.Τι προτίθεσθε να πράξετε για την απλούστευση των
διαδικασιών πρόσβασης του πολίτη στις αυτοδιοικητικές
υπηρεσίες και αρχές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ανάδειξη
του ρόλου των διαμερισμάτων και των θεσμοθετημένων
επιτροπών, όπως της Επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, του Συμβουλίου Ένταξης των Μεταναστών;
10. Πώς θα αντιμετωπίσετε την όλο επιδεινούμενη ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση;
11. Ποια άλλα μέτρα προτίθεσθε να πάρετε για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στον
Νέο Δήμο Αλμυρού;
Άλλη πρόταση
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
2
Έν Δράσει
ΤΟ ΦΥΤΟ «TRIBULUS TERRESTIS» ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
Τριόλι το... Βιάγκρα που δίνει η ελληνική φύση
Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ
Γ
νωρίζουν Έλληνες και Κύπριοι ότι το φυτικό συστατικό για την παραγωγή των σχετικών σκευασμάτων
(Βιάγκρα), που υποβοηθούν τη σεξουαλικότητα ανδρών και γυναικών, είναι διάσπαρτο στην ελληνική και κυπριακή φύση; Ασχέτως αν στις δύο χώρες οι πωλήσεις του
Βιάγκρα έχουν εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση μεταξύ των 27
χωρών-μελών της Ε.Ε.
Tribulus Terrestis, τριόλι, τριβόλι ή
και πενταξύλια: πολλά ονόματα, πολλές και οι «δυνατότητες» Tribulus Terrestis,
τριόλι,
τριβόλι
ή
και
πενταξύλια: πολλά ονόματα, πολλές
και οι «δυνατότητες» Την απάντηση
αλλά και την ενημέρωση για τον
πλούτο των θεραπευτικών ιδιοτήτων
των βοτάνων δίνει η δρ Κυριακή Ζαννέττου-Παντελή, η οποία για περισσότερο από 3 χρόνια έψαξε, κατέγραψε
και μελέτησε πάνω από 2.000 βότανα
στην Κύπρο. Εξ αυτών, τα 673 ανήκουν στην κατηγορία των φαρμακευτικών φυτών. Όλες αυτές οι
πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται
στο βιβλίο της «Τα φαρμακευτικά
φυτά της Κύπρου».
Στα παλιά τα χρόνια για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, ακόμη
και για τη βελτίωση των σεξουαλικών
επιδόσεων, επιστρατεύονταν οι γητευτές και οι λαϊκοί θεραπευτές, που
με τα διάφορα ξόρκια και χαϊμαλιά
τους κατάφερναν ή να λύσουν το
πρόβλημα της σεξουαλικότητας ή να
αποθαρρύνουν τους «ασθενείς» σε
τέτοιο βαθμό, ώστε τους οδηγούσαν
σε παραίτηση από την προσπάθεια
θεραπείας τους!
Αυτά συνεβαίνανε μέχρι του ανακαλύφθηκε το «θαυματουργό χάπι», το
Βιάγκρα. Πολλά έχουν λεχθεί για τις
θαυματουργές επενέργειές του αλλά
και πολύ λίγα για τις παρενέργειές
του. Πολύ λίγοι θάνατοι έχουν αποδοθεί στη χρήση του, οι περισσότεροι
έχουν αποσιωπΙηθεί ή αποδοθεί σε
άλλες αιτίες.
«Αυτό όμως που αρκετοί δεν γνωρίζουν είναι ότι πολλά σκευάσματα και
φάρμακα παρασκευάζονται αντλώντας την πρώτη ύλη τους από τα βό-
τανα κυρίως του ανατολικού ημισφαιρίου και της Μεσογείου και τέτοια
φυτά είναι διάσπαρτα στην ελληνική
και κυπριακή γη».
«Στην Κύπρο οι καλλιεργητές έχουν
καταλάβει τη σημασία των συγκεκριμένων φυτών και έτσι αυξάνονται συνεχώς. Τελευταία βρήκαν έναν καλό
βοηθό-καθοδηγητή στην προσπάθειά
τους. Ο βοηθός αυτός είναι το τμήμα
Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών
του υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Μάλιστα από φέτος ξεκίνησε
ένας νέος εκθεσιακός θεσμός από
τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού,
που αφορά την “Ημέρα των βοτάνων”».
Η δρ Κυριακή Ζαννέττου-Παντελή
αναφερόμενη στο θέμα της τόνωσης
της σεξουαλικής ζωής των ανθρώπων
αλλά και στο ξεπέρασμα των ψυχοσωματικών ανωμαλιών, που συνοδεύουν την μειωμένη παρουσία των
σεξουαλικών ορμονών στον άνθρωπο
και στα δύο φύλα, τόνισε ότι «υπήρχε
το βουλγαρικό φάρμακο “Τριπεστάν”
και το “Τριβολίν” τα τελευταία χρόνια,
που παρασκευάζονται αποκλειστικά
από το φυτό Tribulus terrestis τα
οποία είναι τα γνωστά μας τριόλια ή
πενταξύλια»!
Εκτός από τα τριόλια ή πενταξύλια
υπάρχουν και άλλα φυτικά φάρμακα
που βοηθούν στον τομέα αυτό είναι
το Glanolin (εκχύλισμα από σπόρους
φραγκοστάφυλου) και το Primrose-oil,
πρόκειται για λάδι του νυχτολούλουδου Oenothera erythrocepala). Τα
αποτελέσματα των δύο τελευταίων
δεν είναι τόσο εντυπωσιακά ως προς
τη σεξουαλική δραστηριότητα του ανθρώπου, όμως βοηθούν αφάνταστα
Το αρχαίο θέατρο
των Φθιώτιδων Θηβών
του Κώστα Πριάκου
Στο λόφο που βρίσκεται πίσω από το χωριό Μικροθήβες, ανακαλύφθηκαν το 1907, από τον αρχαιολόγο Α.Αρβανιτόπουλο τα
ερείπια μιας σπουδαίας πόλης των αρχαίων χρόνων. Η πόλη αυτή
ήταν οι Φθιώτιδες Θήβες, δηλαδή οι Θήβες της Φθίας , ενώ την
ίδια εποχή υπήρχαν και οι Βοιωτικές Θήβες, η πατρίδα του Επαμεινώνδα και του Πελοπίδα, η σημερινή πρωτεύουσα της Βοιωτίας, η Θήβα. Οι Φθιώτιδες Θήβες, στις οποίες είναι
εξαλείφοντας τα ψυχοσωματικά συμπτώματα που συνοδεύουν τη μείωση
των σεξουαλικών ορμονών.
Το φυτό το βρίσκουμε εύκολα και σε
μεγάλη ποσότητα σε Ελλάδα και
Κύπρο. Βλαστεί στο ίδιο περιβάλλον
με το άτομο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για προληπτικούς είτε
για θεραπευτικούς σκοπούς. Η προετοιμασία του ως θεραπευτικού ροφήματος είναι πολύ εύκολη για όσους
θα ήθελαν να ακολουθήσουν την εύκολη και φτηνή αυτή λύση για επίλυση
του
προβλήματος
των
σεξουαλικών επιδόσεων, χωρίς παρενέργειες για τον οργανισμό.
Τα τριόλια,«τα αγκαθερά ζιζάνια των
αγρών» (σ.σ. κατά το λεξικό Μπαμπινιώτη. Στο ίδιο λεξικό συναντάμε και
τις μεταφορικές έννοιες κολλιτσίδα,
ζιζάνιο που αποδίδεται στο άτακτο
παιδί αλλά και στον κακό δαίμονα),
ανθίζουν κάθε χρόνο από τον Μάη
μέχρι τον Οκτώβρη. Φέρουν άνθη
μικρά κίτρινα, που βρίσκονται στη
βάση των ακραίων φύλλων τους. Τα
φύλλα τους είναι αντίθετα, σύνθετα,
πτερόσχιδα με 3-7 ζεύγη φυλλαρίων.
Ο καρπός είναι στρογγυλός, επίπεδος
και αποτελείται από 5 σπόρους. Ο
κάθε σπόρος φέρει τρία άνισα
σκληρά αγκάθια, αυτά που προσδιορίζουν και το όνομά του, τρίλοβος,
ενώ το δεύτερο προσδιορίζει τη συνήθεια του φυτού-βοτάνου να απλώνει στη γη δημιουργώντας εκεί που
βλασταίνει έναν μικρό χορτοτάπητα.
«Μικροί -θυμίζει η δρ Ζαννέττουπερπατώντας
ξυπόλυτοι
στους
αγρούς πολλές φορές είχαμε την
άσχημη εμπειρία να πατήσουμε τους
σπόρους αυτούς. Ο πόνος ήταν τόσο
οξύς, που μας ανάγκαζε να χοροπηδούμε στο ένα πόδι μέχρις ότου καταφέρουμε να αφαιρέσουμε το
αγκάθι αυτό. Έτσι έμεινε η παροιμιακή φράση ετριολίστηκε ή τριολίστηκε σε σημείο που όταν κάποιος
αντιδρούσε έντονα σε κάτι, να τον
ρωτούν: “Τι έπαθες και τριολίστηκες
τώρα;”»
*
Τρία φλιτζανάκια την ημέρα, τα προβλήματα κάνουν πέρα
αφιερωμένη όλη η κεντρική αίθουσα του Μουσείου του Αλμυρού,
ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλίας, με σημαντικό λιμάνι την Πύρασο, στη θέση που βρίσκεται σήμερα η
Νέα Αγχίαλος. Οι Φθιώτιδες Θήβες εγκαταλείφθηκαν από τους
κατοίκους της στα Βυζαντινά χρόνια .
Στις Θήβες λοιπόν της Φθίας ανακαλύφθηκε μόλις το 1992 το
αρχαίο θέατρο της πόλης χωρητικότητας 3000 θέσεων, το οποίο
βρίσκεται σε μία τοποθεσία τέτοια ώστε οι θεατές να έχουν απεριόριστη θέα όλου του Κροκίου πεδίου, του σημερινού κάμπου
του Αλμυρού, αλλά και όλου του Παγασητικού κόλπου. Το σημαντικό όμως για το θέατρο αυτό είναι ότι δεν έγινε ποτέ λιθοθηρεία, δηλαδή τα οικοδομικά υλικά με τα οποία αυτό χτίστηκε
Tribulus Terrestis
Το βοτάνι μαζεύεται χωρίς τις ρίζες
του, σε πλήρη άνθιση, μαζί με τους
σπόρους του, οι οποίοι έχουν πιο έντονες ιδιότητες.
Στη συνέχεια καθαρίζεται από τις
σκόνες, τοποθετείται σε μια κατσαρόλα και καλύπτεται με νερό. Πρέπει
να βράσει καλά, μέχρις ότου μείνει
πιο λίγο από το μισό το αρχικό νερό.
Το εκχύλισμα σουρώνεται και φυλάσσεται στο ψυγείο μέχρι μία εβδομάδα.
Η δοσολογία είναι τρία φλιτζανάκια
του καφέ την ημέρα, το τελευταίο το
βράδυ πριν από τον ύπνο.
Το ρόφημα επιδρά στους άνδρες
αυξάνοντας την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη, βοηθά στη σπερματογένεση αυξάνοντας τον αριθμό και την
κινητικότητα των σπερματοζωαρίων,
αυξάνει τη σεξουαλική διάθεση.
Στις γυναίκες τονώνει την σεξουαλική διάθεση και βοηθά να ξεπεραστούν τα διάφορα ψυχοσωματικά
προβλήματα, που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση όπως: αϋπνία, υπερένταση, απάθεια, υπερευαισθησία και
υπεραιμία. Το ίδιο βοηθά, σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται τα προβλήματα αυτά σε πρόωρη αφαίρεση των
μητρικών.
Το μαγιοβότανο μπορεί να παίρνεται
για απεριόριστο χρόνο χωρίς παρενέργειες. Όμως συστήνεται να γίνονται μικρά διαλείμματα μετά την πρώτη
δίμηνη ή τρίμηνη συνεχή λήψη του,
που κανονικά αυξάνει τα επίπεδα των
ορμονών και διορθώνει τη σεξουαλική
διάθεση.
βρίσκονται στη θέση τους αλλά διασκορπισμένα, λόγω των αιώνων που πέρασαν από τότε που εγκαταλείφθηκε, σε αντίθεση
με το αρχαίο θέατρο της Δημητριάδος, του οποίου οι πέτρες
χρησίμευσαν σαν οικοδομικό υλικό για την ανέγερση οικιών στην
ευρύτερη περιοχή του Βόλου.
Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο ότι σε
λίγο καιρό θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανασκαφή και ανάδειξη του μοναδικού αυτού μνημείου. Το θέατρο των Φθιώτιδων
Θηβών θα μπορεί, όταν αποκατασταθεί η μορφή του, να φιλοξενεί
πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και φυσικά να αποτελεί και
από μόνο του πόλο έλξης και σημείο αναφοράς όλων αυτών που
ψάχνουν να βρούν την αλήθεια στην αρχαία ελληνική παράδοση.
3
Έν Δράσει
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΞΕΡΕΤΕ…
- Η πέπσι κόλα σαν εταιρεία έχει πτωχεύσει
δυο φορές
-Το ένα από τα πλοκάμια του χταποδιού
είναι το πέος του
-Ο μέσος άντρας στη ζωή του παράγει 18
κιλά σπέρμα
-Τα μηριαία οστά στον άνθρωπο είναι πιο
ανθεκτικά και από το τσιμέντο
-Το 98.5 % του dna του ανθρώπου είναι ίδιο
με του χιμπαντζή
-Ένα ανθρώπινο σώμα περιέχει 0.2mg χρυσού. (Για βάρος 70 kg ).
-Σύμφωνα με την Κομισιόν το όριο φτώχειας
είναι τα 22ευρώ την ημέρα. Ενώ ο βασικός
μισθός στην Ελλάδα είναι 18ευρώ ανά
ημέρα, δηλαδή 4ευρώ χαμηλότερα από το
όριο φτώχειας.
-O μέσος άντρας βγάζει ένα κιλό γένια σε
περίπου 30 χρόνια.
-Η κόκα κόλα θα ήταν πράσινη αν δεν προσθέτανε χρώμα μέσα της
-Ο πιο ακριβός καφές του κόσμου, ο Kopi
Luwak, φτιάχνετε από κόπρανα
-WC σημαίνει Water Closet
-52 χιλιάδες αγγλικές λέξεις, είναι ελληνικές
-Οι δεξιόχειρες ζουν σύμφωνα με έρευνες
κατά μέσο όρο 9 χρόνια περισσότερο από
τους αριστερόχειρες
-Το ηφαίστειο της Καλντέρας στην Σαντορίνη είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Έχει
ύψος 300 μέτρα και διάμετρο 11 χιλιόμετρα
-H Coca Cola όταν ανακαλύφθηκε το 1886
προοριζόταν για φάρμακο εναντίον του πονοκεφάλου.
-O ιδιοκτήτης της Αdidas και ο ιδιοκτήτης
της Puma ήταν αδέρφια.(τσακωμένα)
-Το αεροδρόμιο Kansai στην Ιαπωνία είναι
χτισμένο μέσα στην θάλασσα.
-H μαμά του Χίτλερ πήγε να κάνει έκτρωση,
αλλά ο γιατρός δεν την άφησεκαι έτσι γεννήθηκε ο μικρός Αδόλφος.
-Το Bacardi έχει σαν σύμβολό του την νυχτερίδα, γιατί τις νύχτες έμπαιναν στο αποστακτήριο παραγωγής του ποτού πάρα
πολλές νυχτερίδες.
-Το λάμα εάν σε συμπαθήσει μπορεί να σε
φτύσει
-Ο Ειρηνικός ωκεανός απέκτησε το όνομά
του από τον Μαγγελάνο, ο οποίος δεν συνάντησε καμία κακοκαιρία όσες φορές τον
διέσχισε.
-Η έρημος Ατακάμα στην Χιλή, είναι το πιο
άνυνδρο μέρος του πλανήτη. Bρέχει περίπου 1 χιλιοστό των χρόνο.
-Κρεμλίνο στα ρωσικά σημαίνει φρούριο.
-Η Wall Street πήρε το όνομά της από έναν
τοίχο ο οποίος κατασκευάστηκε με σκοπό
να εμποδίζει τα γουρούνια από το να μπαίνουν στην πόλη.
-Ο μικρότερος πίθηκος που υπάρχει είναι ο
Cebuella pygmaea, ο οποίος έχει μήκος σώματος 13,6 εκατοστά με ουρά από 17 έως
23 εκατοστά . Το βάρος του είναι 120 γραμμάρια .
-Marlboro λεγόταν η οδός στο Λονδίνο,
όπου βρισκόταν το εργοστάσιο του Φίλιπ
Μόρις.
-Τις αναλογίες της Barbie τις έχει μία στις
100.000 γυναίκες ενώ τις αναλογίες του
Ken ένας στους 50 άντρες.
-Στην αρχή όλες οι ζώνες ήταν άσπρες. Με
τον καιρό όμως οι άσπρες ζώνες γίνονταν
μαύρες (από την βρωμιά).
-Έτσι ο παλιός καρατέκα είχε μαύρη ζώνη.
-Οι καταρράκτες του Νιαγάρα είναι οι 6οι
μεγαλύτεροι καταρράκτες στον κόσμο. Ο
ψηλότερος καταρράκτης είναι ο Άνχελ στην
Βενεζουέλα με ύψος 979 μέτρα .
-Τα νεύρα μας έχουν μήκος 70 χιλιόμετρα .
-O λόγος που οι Μεξικανοί βάζουν μία φέτα
λεμόνι στο στόμιο της μπύρας είναι, για να
απωθούν τις μύγες.
οι Βόρειοι κατέλαβαν την πόλη των Νότιων,
όπου ζούσε ο Τζακ Ντάνιελ, δεν πείραξαν
καθόλου τον Τζακ, γιατί δεν ήθελαν να ξεμείνουν από ουίσκι.
-Η ανόρθωση των τριχών (όταν κάνει κρύο)
εμποδίζει την μεταφορά θερμότητας προς
το περιβάλλον.
-Ο Ian Hibbell, από τα πιο μεγάλα ονόματα
στον χώρο της ποδηλασίας, είχε γυρίσει τα
τελευταία 40 χρόνια όλο τον κόσμο με το
ποδήλατό του. Από την Ανταρκτική μέχρι
τον Αμαζόνιο και από την Αλάσκα μέχρι την
Ινδονησία. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 έπεσε
θύμα ασυνείδητου οδηγού στην Εθνική οδό,
στο ύψος της Βαρυμπόπης. Ο άτυχος Βρετανός άφησε την τελευταία του πνοή στο
ΚΑΤ Κηφισιάς.
-Στον Βόρειο Πόλο δεν υπάρχει στεριά κάτω
από τον πάγο.
-Από που βγαίνει το ΙΚΕΑ; Από τα αρχικά:
Του ιδιοκτήτη της ΙΚΕΑ Ίνγκβαρ
Κάμπραντ,Ελμτάριντ (η φάρμα στην οποία
μεγάλωσε ο Ίνγκβαρ Κάμπραντ)Αγκουναρίντ (το όνομα του χωριού του Ίνγκβαρ Κάμπραντ
-Οι Κινέζοι γιορτάζουν τα γενέθλια τους
κάθε 10 χρόνια.
-Το σήμα της Lamborghini είναι το ζώδιο του
ιδρυτή της Ferucio Lamborghini, ο ταύρος.
-Στο στούντιο που δούλευε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, υπήρχε ένα ποντίκι το οποίο δεν φοβόταν και συχνά εμφανιζόταν ζητώντας τροφή.
Αυτό το ποντίκι έδωσε την ιδέα στον Γουόλτ
Ντίσνεϊ για την δημιουργία του Μίκυ Μάους
-Μέχρι το 1664 η Νέα Υόρκη λεγόταν Νέο
Άμστερνταμ.
-Ο Φέρντιναντ Πόρσε (ιδρυτής της Porsche)
γεννήθηκε το 1875 και ήταν φίλος του Χίτλερ.
-Ο Bluetooth ήταν Δανός Βίκινγκ Βασιλιάς.
-Ο Marlboro man Ντέιβιντ Μακλίν πέθανε
από καρκίνο των πνευμόνων το 1995.
-Στον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής, όταν
-Το Paintball ανακαλύφθηκε το 1980 όταν
από την Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ δημιουργήθηκε ένα πιστόλι που μάρκαρε τα δέντρα.
-Το 1867 οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα από
την Ρωσία για 7,2 εκατομμύρια δολάρια.
-Οι ποντικοί ιδρώνουν μόνο από την ουρά
τους.
-Για να φτιαχτούν τα χαρτονομίσματα (ή αλλιώς τραπεζογραμμάτια) χρησιμοποιείται ειδικό χαρτί το οποίο περιέχει ίνες από ρύζι,
μετάξι, βαμβάκι και λινό.
ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ
Ένα θέμα που θα έπρεπε να μας προβληματίζει σοβαρά είναι η έκταση και ο τρόπος
χρήσης της κινητής τηλεφωνίας. Ζούμε σε
μια εποχή που έχει πολύ μεγάλη σημασία η
επικοινωνία και έχουμε μια αλματώδη ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας όπως
είναι τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο.
Η επικοινωνία των ανθρώπων βεβαίως
είναι καλό πράγμα. Πρέπει όμως να προσεχτούν ορισμένα ζητήματα σχετικά με την
επέκταση της κινητής τηλεφωνίας.
Ένα θέμα είναι οι κεραίες. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επιχειρούν να στήσουν όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο δίκτυο κεραιών, δηλώνοντας ότι έτσι θα εξυπηρετούν καλύτερα
τους πελάτες τους και οι κεραίες έτσι θα
έχουν χαμηλές εκπομπές ακτινοβολιών (όσο
πιο πολλές και διεσπαρμένες είναι). Σήμερα,
με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, οι κεραίες δεν πρέπει να εγκαθίστανται
σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από
σχολεία, νοσοκομεία κλπ.
Όμως το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι ότι
για άλλη μια φορά δεν ακολουθούμε την αρχή
της πρόληψης. Θα έπρεπε ανεξάρτητες έρευνες να αποδείξουν ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν βλάπτουν κι έπειτα να
εγκατασταθούν σε κατοικημένες περιοχές.
Γύρω από το θέμα αυτό υπάρχουν αντικρουόμενες έρευνες, ενώ κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο επηρεασμού των
ερευνητών κα των ερευνητικών ιδρυμάτων
από ενδιαφερόμενες εταιρείες,. Πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια έρευνα για τις επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας,
όταν χρηματοδοτείται από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας; άρα, οι όποιες έρευνες θα
πρέπει να γίνονται από ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα και ερευνητές που δεν θα εξαρτώνται με κανέναν τρόπο από τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες. Μέχρι λοιπόν να
αποδειχτεί από ανεξάρτητες έρευνες ότι οι
κεραίες δεν βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων, δεν θα πρέπει να εγκαθίστανται σε κατοικημένες περιοχές, εάν θέλουμε να
ακολουθήσουμε την αρχή της πρόληψης. Ειδάλλως, υλοποιείται ένα πείραμα με άγνωστες συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων.
Τα ίδια λίγο πολύ ισχύουν και για τα ίδια τα
κινητά τηλέφωνα. Κι εδώ υπάρχουν αντικρουόμενες έρευνες κλπ. Επίσημο όριο ακτινοβολίας ενός κινητού τηλεφώνου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οριστεί το 2 W ανά Kg
μάζας μυϊκού ιστού (ο λεγόμενος δείκτης
SAR- στις ΗΠΑ το επιτρεπόμενο όριο είναι μικρότερο, 1,6 W). Κανονικά ο δείκτης SAR
ενός κινητού θα έπρεπε να υπάρχει στη συ-
σκευασία και στις διαφημίσεις κάθε τηλεφώνου, μαζί με επεξήγηση του τι ακριβώς είναι,
όπως γίνεται με τα τσιγάρα που υπάρχει η
προειδοποίηση στο πακέτο. Σημειώνουμε για
άλλη μια φορά ότι τα επίσημα όρια είναι σχετικά, αποτελούν προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης. Οι οικολογικές και καταναλωτικές
οργανώσεις ζητάνε πολύ μικρότερα όρια κατά
κανόνα.. Γενικά πάντως, ο δείκτης αυτός δείχνει την ακτινοβολία όταν χρησιμοποιούμε το
κινητό κολλημένο στο αυτί μας. Όσο απομακρύνεται το τηλέφωνο από το αυτί, τόσο καλύτερα, η ακτινοβολία είναι υποπολλαπλάσια,
ενώ μειώνεται ακόμη περισσότερο, όταν χρησιμοποιούμε hands-free (ακουστικά με καλώδιο) ή ανοιχτή ακρόαση. Λέγεται ότι το blue
tooth επίσης μειώνει πολύ την ακτινοβολία.
Καλό είναι επίσης να αποφεύγουμε τη χρήση
του τηλεφώνου όταν το σήμα είναι χαμηλό.
Προτιμότερο είναι ακόμη να χρησιμοποιούμε
τα γραπτά μηνύματα SMS.
Αυτά είναι μερικές προφυλάξεις που μπορούμε να παίρνουμε, χωρίς να καταδικάζουμε
τις νέες τεχνολογίες, αλλά σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε τις όποιες αρνητικές
επιπτώσεις της. Ευθύνη βέβαια πρωτίστως
των επιστημόνων, των εταιρειών, του κράτους
είναι να παράγουν προϊόντα που δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και να ενημερώ-
νουν πλήρως τους πολίτες για τον τρόπο χρήσης των όποιων προϊόντων ώστε να μην έχουν
πρόβλημα. Επειδή όμως δεν μπορούμε να
αφηνόμαστε στην καλή θέληση και τη συνείδηση της κοινωνικής ευθύνης όλων αυτών
(κράτους, εταιρειών, επιστημόνων), καλό
είναι να ψάχνουμε πολύ πριν αγοράσουμε οτιδήποτε: Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις
τους στην υγεία μας, πώς παράγεται, πού παράγεται και κάτω από ποιες συνθήκες (συμφωνούμε π.χ. με τις συνθήκες εργασίας σε
ορισμένα εργοστάσια της Ασίας με τις
12ωρες βάρδιες, τους εργάτες που πληρώνονται με 1 ευρώ το πολύ κοκ;).
Φώτης Ποντικάκης
Μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των
Οικολόγων Πράσινων
Σ.Σ. Για να βρείτε το δείκτη SAR
(ακτινοβολίας) του κινητού σας ή του
κινητού που θέλετε να αγοράστε, μπορείτε
να ψάξετε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
της εταιρείας (αν και δεν είναι σίγουρο ότι
όλες οι εταιρείες θα δείχνουν τα στοιχεία
αυτά) ή σε κάποιες ιστοσελίδες με
καταλόγους ακτινοβολίας κινητών από
διάφορες εταιρείες, όπως http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=47297
4
Έν Δράσει
Καθαρίζοντας οικολογικά το σπίτι
Π
ώς θα μειώσετε τη χρήση των συνθετικών
απορρυπαντικών, για να προστατέψετε την
υγεία σας και το περιβάλλον.
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε
ανατραφεί σε μια δυτικού τύπου κοινωνία, όπου το πάθος για καθαριότητα δυναστεύει την καθημερινή ζωή
μας. Ως ένα βαθμό βέβαια η προσήλωση αυτή είναι προφανώς δικαιολογημένη από τις ανάγκες της δημόσιας
υγείας. Η ανάλυση των μη ορθολογικών αιτίων όμως ξεπερνά κατά πολύ
το σκοπό μας. Συγκεντρώσαμε λοιπόν
εδώ μερικές πρακτικές ιδέες που
μπορούμε να εφαρμόσουμε για να
κάνουμε πιό εύκολο, περιβαλλοντικά
φιλικό, υγιεινό και ασφαλή τον καθαρισμό του σπιτιού μας.
Η επανάσταση των απορρυπαντικών ;
Αν πίστευε κανείς τις διαφημίσεις που
μας κατακλύζουν, θα έπρεπε κάθε
νέο απορρυπαντικό να φέρνει μια
πραγματική επανάσταση στην οικιακή
μας καθαριότητα, κάτι που κανείς
άλλος κατασκευαστής μέχρι τώρα
δεν το είχε επινοήσει, ή μια τόσο γρήγορη δράση ώστε το απαλότερο άγγιγμα αρκεί για να εξαφανίσει κάθε
ίχνος λεκέ, σκόνης ή ακαθαρσίας.
Στην πραγματικότητα όμως η αγορά
απορρυπαντικών κυριαρχείται από
δύο πολυεθνικές εταιρείες, τις Unilever και Procter & Gamble, ώστε τα περισσότερα
προϊόντα
για
τον
καθαρισμό του σπιτιού και το πλύσιμο
των ρούχων που κυκλοφορούν κατασκευάζονται από αυτές. Οι διαφορές
εντοπίζονται κυρίως στη συσκευασία
και στα πρόσθετα αρώματα “φρεσκάδας”, παρά στη χημική σύνθεση και
δράση τους.
Οι κίνδυνοι
Από οικολογική άποψη, η εύκολη και
“απόλυτη” καθαριότητα που υποτίθεται ότι προσφέρουν τα χημικά απορρυπαντικά έχει σοβαρές συνέπειες.
Τόσο κατά την παραγωγή, αλλά και
μετά τη χρήση ως οικιακά απόβλητα
τα χημικά απορρυπαντικά δηλητηριάζουν τους υδάτινους πόρους και σκοτώνουν ψάρια, πουλιά και ζώα. Τα
περισσότερα από τα απορρυπαντικά
του εμπορίου έχουν δοκιμασθεί πάνω
σε ζώα, με κυριολεκτικά μαρτυρικές
συνθήκες.
Ακόμη όμως και για την υγεία του
χρήστη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη
η χρήση των χημικών απορρυπαντικών. Η μυρωδιά του λεμονιού, για παράδειγμα,
στα
υγρά
πιάτων
δημιουργείται συνήθως με τη λεμονίνη (limonene), ουσία ύποπτη για
καρκινογένεση.
Τα
αποσμητικά
χώρου μπορεί να περιέχουν παραδι-
χλωροβενζίνη (paradichlorobenzine),
που προκαλεί καρκίνο και ασθένεια
του ήπατος. Οι παιδικές αλλεργίες
έχουν εικοσαπλασιασθεί τα τελευταία
30 χρόνια. Αυτό σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται στην αυξημένη χρήση οικιακών χημικών, και μάλιστα των λεγόμενων “βιολογικών”.
Τι μπορούμε να κάνουμε
1. Να κάνουμε το σπίτι μας πιό
υγιεινό και να μειώσουμε την
ανάγκη για καθαρισμό
- Καλός καθημερινός αερισμός του
σπιτιού, ιδιαίτερα καθώς τα σύγχρονα
διαμερίσματα κατασκευάζονται με τέτοιες προδιαγραφές θερμομόνωσης
ώστε δεν εισέρχεται σχεδόν καθόλου
αέρας.
- Λιγότερη σκόνη: Απομακρύνετε όλα
τα περιττά αντικείμενα όπου συσσωρεύεται η σκόνη, όπως παλιές εφημερίδες και περιοδικά. Μην κρατάτε στο
χώρο όπου ζείτε αντικείμενα που δεν
χρησιμοποιήσατε τους τελευταίους
18 μήνες: Η θέση τους είναι στην αποθήκη ή στον κάδο ανακύκλωσης πουλήστε ή χαρίστε τα σε κάποιον
που θα τα χρησιμοποιήσει. Ακόμη μη
φοράτε τα παπούτσια μέσα στο σπίτι.
- Κρατείστε καθαρά τα υπνοδωμάτια,
γιατί εκεί περνάμε το μεγαλύτερο
μέρος του χρόνου μας στο σπίτι. Μην
αφήνετε τα οικιακά ζώα να μπαίνουν
στα υπνοδωμάτια.
- Καθαρίστε το σπίτι από πάνω προς
τα κάτω, αφήνοντας το δάπεδο τελευταίο. Αφήστε τη σκόνη να κατακαθίσει
πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική
σκούπα.
2. Να χρησιμοποιούμε λιγότερα
απορρυπαντικά.
Ο μέσος καταναλωτής χρησιμοποιεί
διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα απορρυπαντικού από την αναγκαία. Να
χρησιμοποιούμε τη μικρότερη δυνατή
ποσότητα. Για το πλύσιμο των ρούχων, για παράδειγμα, μπορεί κανείς
να δοκιμάσει το ένα τρίτο της συνιστώμενης δόσης, με μακρότερο
χρόνο πλυσίματος και ελαφρά υψηλότερη θερμοκρασία.
Πολλές ακαθαρσίες στο σπίτι μπορούν να καθαριστούν χωρίς απορρυπαντικά, απλά με ζεστό νερό.
3. Να αγοράζουμε απορρυπαντικά
μη τοξικά, φιλικά προς το
περιβάλλον.
Τα απορρυπαντικά αυτά είναι συχνά
λίγο ακριβότερα, αλλά το αξίζουν. Ας
θεωρήσουμε το επιπλέον κόστος ως
μια επένδυση στην υγεία της οικογένειάς μας και στο περιβάλλον μας. Να
αγοράζουμε απορρυπαντικά που δεν
περιέχουν φώσφορο, χλωρίνες ή
έχουν βάση το πετρέλαιο, κατά το δυνατόν (προκαλούν ακόμη ερεθισμούς
στο αναπνευστικό σύστημα και πονοκεφάλους στον χρήστη).
4.
Να
αποφεύγουμε
απορρυπαντικά του εμπορίου
τα
Αντικαταστείστε τα ακριβά και ανθυγιεινά χημικά απορρυπαντικά του εμπορίου με απλά παρασκευάσματα
που μπορείτε να ετοιμάσετε μόνοι
σας. Για παράδειγμα:
- Πράσινο ή άσπρο σαπούνι σε νιφάδες: Στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί να
διαθέτουμε ένα από τα αποτελεσματικότερα και απαλότερα φυσικά
απορρυπαντικά. Το τριμμένο σαπούνι
ελιάς, διαλυμένο σε ζεστό νερό, χρησιμοποιείται για γενικό καθαρισμό,
για πλύσιμο πιάτων, για σφουγγάρισμα δαπέδων και βέβαια για πλύσιμο
ρούχων. Για επίμονους λεκέδες, προσθέτουμε λίγο ξίδι.
- Γενικό καθαριστικό: Μισό φλιτζάνι
ξίδι και 1/4 φλιτζανιού μαγειρική σόδα
σε δύο λίτρα νερό. Το διάλυμα διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα
και καθαρίζει τζάμια, καθρέφτες, τις
αποθέσεις ασβεστίου σε βρύσες και
κεραμικά πλακίδια.
- To ξίδι χρησιμοποιείται για απομάκρυνση λιπαρών ουσιών και μούχλας.
Για λίπη μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε και χυμό λεμονιού.
- Διάλυμα ξιδιού σε ζεστό νερό είναι
άριστο καθαριστικό για τζάμια (δύο
κουταλιές ανά λίτρο ζεστού νερού πλένουμε τα τζάμια χρησιμοποιώντας
τις παλιές μας εφημερίδες), κεραμικά
πλακίδια και πλαστικές επιφάνειες
(όπως το εσωτερικό του ψυγείου).
- Αφαιρούμε τα άλατα από το βραστήρα του νερού βράζοντας μισό
φλυτζάνι ξίδι σε δύο φλυτζάνια νερό.
Ξεπλένουμε καλά με ζεστό νερό όσο
ο βραστήρας είναι ακόμη ζεστός.
- Ανάμεσα στα οικιακά απορρυπαν-
τικά, τα πιό τοξικά είναι τα καθαριστικά φούρνου, αποχετεύσεων και λεκάνης τουαλέτας. H καυστική σόδα
είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και
για τον χρήστη. Για να καθαρίσετε τις
αποχετεύσεις, αντί για καυστική σόδα
μπορείτε να ρίξετε στην αποχέτευση
μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα και μισό
φλιτζάνι ξίδι. Η χημική αντίδραση που
ακολουθεί διασπά τις λιπαρές ουσίες
σε σαπούνι και γλυκερίνη και καθαρίζει τις αποχετεύσεις. Μετά από 15
λεπτά, ρίξτε βραστό νερό για να ξεπλυθούν τα κατάλοιπα (η μέθοδος
αυτή χρησιμοποιείται μόνον σε μεταλλικούς σωλήνες. Οι πλαστικοί σωλήνες μπορεί να λιώσουν αν ρίξουμε
μεγάλες ποσότητες βραστού νερού.
Ακόμη, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο αν προηγουμένως έχετε ρίξει
εμπορικά παρασκευάσματα απόφραξης, γιατί σε συνδυασμό με το ξίδι δημιουργούνται
επικίνδυνες
αναθυμιάσεις). Το ίδιο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη λεκάνη της τουαλέτας, όπου αφήνουμε
να δράσει για λίγα λεπτά, τρίβουμε με
βούρτσα και ξεπλένουμε με νερό.
- Απολυμαίνουμε επιφάνειες αν τις
σκουπίσουμε με ζεστό νερό όπου
έχουμε προσθέσει βόρακα (1/4 του
φλιτζανιού βόρακα σε 2 λίτρα ζεστό
νερό). Και βέβαια μπορούμε να απολυμάνουμε με οινόπνευμα.
- Χρησιμοποιούμε τη μαγειρική σόδα
σαν σκόνη καθαρισμού, και την ενισχύουμε αν χρειαστεί αναμιγνύοντας
με ξίδι.
- Αντί για τα τοξικά αποσμητικά
χώρου, χρησιμοποιούμε φύλλα λεβάντας ή μέντας, η αιθέρια έλαια. Επίσης αερίζουμε συχνά τους χώρους.
Η προσπάθεια για φυσικότερο καθαρισμό του σπιτιού μας ωφελεί την
υγεία της οικογένειάς μας, ιδιαίτερα
μάλιστα των παιδιών που η ανάπτυξή
τους βλάπτεται από την επαφή με χημικές ουσίες. Εξοικονομούμε ακόμη
χώρο και χρήματα, απλοποιούμε τη
ζωή μας και βοηθούμε το περιβάλλον.
Τα ποτάμια και τα υπόγεια νερά
καθώς και η άγρια ζωή ωφελούνται
από τη μείωση των χημικών οικιακών
αποβλήτων.
5
Έν Δράσει
Άλλαξε τις συνήθειες σου
Άλλαξε τις συνήθειες σου στο σπίτι, στην εργασία, στις αγορές, στις διακοπές, στο αυτοκίνητο, στο σχολείο
Για να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο φιλική για το περιβάλλον
Στο Σπίτι
* Προσπαθήστε να μειώσετε τα σκουπίδια -ιδιαίτερα εάν κατοικείτε σε
μικρά νησιά ή ορεινά μέρη - όπου ενδέχεται να μην υπάρχει κατάλληλη
υποδομή για την αποκομιδή των
απορριμμάτων.
* Αποφεύγετε τη χρήση πλαστικών
ειδών μιας χρήσης, όπως κυπελλάκια,
πιάτα, ξυριστικές μηχανές κτλ
* Μάθετε να λέτε “όχι” στις πλαστικές
σακούλες ή, τουλάχιστον, προτιμήστε
αυτές που είναι ανακυκλωμένες.
* Προτιμάτε τα απορρυπαντικά σε
συμπυκνωμένη μορφή (απαιτούν μικρότερη συσκευασία) ή σε χάρτινη
συσκευασία (ιδιαίτερα αν είναι ανακυκλωμένη).
* Αποφύγετε μπαταρίες που περιέχουν κάδμιο ή υδράργυρο και προτιμήστε
τις
επαναφορτιζόμενες.
Επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες στα καταστήματα που τις
συγκεντρώνουν για ανακύκλωση.
* Φτιάξτε το δικό σας λίπασμα ανακυκλώνοντας τα οργανικά υπολείμματα
που μέχρι τώρα κατέληγαν στα σκουπίδια
σας.
* Συγκεντρώστε χαρτί για ανακύκλωση και πηγαίνετέ το στους ειδικούς κάδους συλλογής.
* Μη χρησιμοποιείτε “ρολό” κουζίνας,
προτιμήστε τις υφασμάτινες πετσέτες. Το χαρτί πετιέται μετά τη χρήση
του, ενώ για τη λεύκανσή του απαιτείται χλώριο που ρυπαίνει το περιβάλλον.
* Τα αλουμινένια κουτάκια ανακυκλώνονται. Συμβάλλοντας κι εσείς στην
ανακύκλωσή τους βοηθάτε να μειωθεί
η εξόρυξη βωξίτη, να εξοικονομηθεί
ενέργεια και να περιοριστεί ο όγκος
των σκουπιδιών.
ότητά τους, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που έχει η παραγωγή τους
στο περιβάλλον.
* Προτιμάτε τις γυάλινες συσκευασίες, και ιδιαίτερα εκείνες που επιστρέφονται
και
ξαναχρησιμοποιούνται. Ειδικά σε ότι
αφορά τα μπουκάλια, αν δεν έχετε
άλλη δυνατότητα επιλογής παρά
μόνο την πλαστική συσκευασία, προτιμάτε το πλαστικό ΡΕΤ (άχρωμο και
διαφανές) που είναι λιγότερο βλαβερό για το περιβάλλον από ό,τι το
PVC (γαλάζια απόχρωση).
* Προτιμάτε τις συσκευασίες που
μπορούν να ανακυκλωθούν.
* Να θυμάστε ότι το μεγαλύτερο μέγεθος ενός προϊόντος έχει αναλογικά
τη μικρότερη —σε βάρος— συσκευασία. Προτιμήστε το.
* Χρησιμοποιήστε για τα ψώνια σας
ένα δίχτυ, μια υφασμάτινη τσάντα, μια
σακούλα από ανακυκλωμένο χαρτί, ή
έστω την ίδια νάιλον σακούλα που
έχετε ξαναχρησιμοποιήσει.
* Σκεφτείτε εάν η συσκευασία του
προϊόντος που αγοράζετε είναι απαραίτητη, αν μπορεί να επιστραφεί ή
τουλάχιστον να ανακυκλωθεί. (Υπολογίζεται ότι οι συσκευασίες αντιπροσωπεύουν το 10% του κόστους των
εβδομαδιαίων αγορών μας.)
κτλ.).
* Μην κόβετε κλαριά δέντρων και
λουλούδια.
* Μην πετάτε σκουπίδια και πλαστικά
στη θάλασσα ή στις παραλίες. Αποτελούν αιτία θανάτου για πολλά ζώα (οι
θαλάσσιες χελώνες, για παράδειγμα,
τρώνε τις πλαστικές σακούλες νομίζοντας ότι είναι μέδουσες, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από ασφυξία).
* Μην πετάτε στη θάλασσα ή στις
ακτές την πετονιά με την οποία ψαρέψατε. Μπορεί να μπερδευτεί στα
πόδια και το ράμφος των πουλιών καταλήγοντας να γίνει θανάσιμη παγίδα
γι’ αυτά.
* Αποφύγετε κάθε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα. Αν αντιληφθείτε
άτομα που ψαρεύουν με δυναμίτη,
μπουκάλες οξυγόνου ή κάνουν νυχτερινό ψαροντούφεκο —και οι τρεις
δραστηριότητες απαγορεύονται από
το νόμο— καταγγείλετέ το στις λιμενικές αρχές.
* Αποφύγετε την προσέγγιση σε
ακτές που αποτελούν καταφύγιο για
απειλούμενα ζώα και τηρήστε τις διατάξεις που ισχύουν από το νόμο για
τις προστατευόμενες παραλίες.
* Όπου κι αν βρεθείτε, μην αγοράζετε
προϊόντα προερχόμενα από απειλούμενα είδη (ελεφαντόδοντο, ταρτα-
Στην Εργασία
* Αρχίστε προγράμματα ανακύκλωσης γυαλιού και αλουμινίου τοποθετώντας ειδικούς κάδους σε εμφανή
και λειτουργικά σημεία (π.χ. δίπλα
στους αυτόματους πωλητές αναψυκτικών).
* Αντικαταστήστε τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης , τα οποία δε διασπώνται, με γυάλινα ή χάρτινα.
* Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού. Κάθε εργαζόμενος
μπορεί να συγκεντρώνει σε ένα κουτί
δίπλα στο γραφείο του όλα τα άχρηστα χαρτιά, τα οποία στη συνέχεια θα
μεταφέρονται στον ειδικό κάδο
* Εφαρμόζετε, όταν μπορείτε, το σύστημα φωτοτυπιών διπλής όψης.
Εξοικονομείτε έτσι χιλιάδες σελίδες
χαρτιού.
* Εξοικονομήστε νερό, εγκαθιστώντας τους ίδιους μηχανισμούς όπως
στο σπίτι (αερομείκτες μειωμένης
ροής)
* Χρησιμοποιήστε κατάλληλους λαμπτήρες, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια
Στις Αγορές
* Επιλέγετε τα προϊόντα που αγοράζετε με κριτήριο όχι μόνο την ποι-
Στις Διακοπές
* Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα έξω
από το αυτοκίνητο και μην ανάβετε
φωτιά για κανένα λόγο σε δασική περιοχή, κοντά σε δέντρα ή όπου υπάρχουν ξερά χόρτα.
* Αν βρείτε κάποιο άγριο ζώο τραυματισμένο, ειδοποιήστε αμέσως τις τοπικές
αρχές.
* Αν συναντήσετε φίδια, μην τα σκοτώσετε. Παίζουν κι αυτά σημαντικό
ρόλο στη φυσική ισορροπία.
* Αν κατασκηνώσετε και χρειαστεί να
πλυθείτε ή να πλύνετε τα ρούχα σας,
φροντίστε να βρίσκεστε σε απόσταση
τουλάχιστον 30 μέτρα από οποιαδήποτε πηγή νερού (λίμνη, ρυάκι, πηγή
ρούγα, κοράλλια, δέρματα ερπετών,
γούνες και είδη τροφίμων που παράγονται από ζώα ή φυτά που βρίσκονται σε κίνδυνο).
Στο Αυτοκίνητο
* Όποτε είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε
τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας.
* Μοιραστείτε το αυτοκίνητο με τους
φίλους ή τους γείτονες που τυγχάνει
να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση.
* Συντηρείτε τακτικά το ΙΧ σας. Ένα
καλά συντηρημένο αυτοκίνητο εξοικονομεί μέχρι και 5% καύσιμα, και,
φυσικά, επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον.
* Ελέγχετε την πίεση του αέρα στα
λάστιχα. Η σωστή πίεση συνεπάγεται
μείωση της κατανάλωσης καυσίμων
έως και 10%.
* Θυμηθείτε ότι ένα αυτοκίνητο που
κινείται σε δρόμους με κίνηση καταναλώνει διπλάσια ποσότητα καυσίμων
απ’ όταν κινείται σε ανοιχτό δρόμο.
* Μη φορτώνετε άσκοπα το πορτμπαγκάζ. Ένα ελαφρύ αυτοκίνητο
καταναλώνει λιγότερα καύσιμα ρυπαίνει λιγότερο το περιβάλλον. (45 κιλά
πρόσθετου βάρους αυξάνουν την κατανάλωση των καυσίμων κατά 1%).
Στο Σχολείο
* Ακολουθήστε συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να μειώσετε την
κατανάλωση ενέργειας και πόρων.
Ενημερώστε του συμμαθητές, τους
καθηγητές και όλους όσοι εργάζονται
στο σχολείο για να εξασφαλίσετε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.
* Ορίστε ομάδες ατόμων που θα
έχουν την ευθύνη για κάθε χώρο: τις
τάξεις, το κυλικείο, τα γραφεία των
καθηγητών κτλ. Τα άτομα αυτά μπορούν να εναλλάσσονται περιοδικά.
* Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους
του σχολείου, επικοινωνήστε με ειδικά συνεργεία που θα φροντίσουν να
ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν
προβλήματα στην ηλεκτρική και
υδραυλική εγκατάσταση του κτηρίου.
* Ζητήστε να αντικατασταθούν τα
σπασμένα τζάμια και να επιδιορθωθούν τα χαλασμένα κουφώματα ώστε
να μη χάνεται θερμότητα.
* Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης. Προμηθευτείτε κατάλληλους
κάδους για χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο
και τοποθετήστε τους σε σημεία που
εξυπηρετούν (έξω από τις τάξεις, στα
γραφεία των καθηγητών, δίπλα στο
κυλικείο,
στους
διαδρόμους).
* Διερευνήστε με τους υπευθύνους
προμηθειών τη δυνατότητα να αγοράζονται ανακυκλωμένα προϊόντα για
τις ανάγκες του σχολείου.
* Ξεκινήστε εκστρατείες ενημέρωσης
για τη μείωση της χρήσης πλαστικών
ειδών (π.χ. ποτήρια και πιάτα μιας
χρήσης, πλαστικές κασετίνες κτλ.) και
την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.
* Τοποθετήστε πινακίδες στους χώρους του σχολείου, όπου θα αναγράφονται παραδείγματα που βοηθήσουν
μικρούς και μεγάλους να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία αυτής της
προσπάθειας. Γράψτε, λόγου χάρη,
πόσα δέντρα χρειάζεται να κοπούν
για να παραχθεί ένας τόνος χαρτιού.
* Φυτέψτε ένα δεντράκι! Όσο μικρός
κι αν είναι ο χώρος του σχολείου που
καλύπτεται από χώμα, μην τον αφήνετε αφρόντιστο. Φυτέψτε δέντρα ή
θάμνους και φροντίστε τα.
* Φαγητό από το σπίτι; Σκεφτήκατε
ποτέ τι μπορεί να σημαίνει το γεγονός
ότι αγοράζετε τρόφιμα από την καντίνα του σχολείου; Αναλογιστείτε
μόνον όλα τα υλικά συσκευασίας που
χρησιμοποιούνται για τα τσιπς, τις τυρόπιτες, τα μπισκότα, τα κέικ, τις σοκολάτες, τα κρουασάν, και βέβαια τα
αναψυκτικά!
6
Έν Δράσει
Ερωτήματα, για το ρόλο των (ΜΚΟ)
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στην Ελλάδα σήμερα
Του Χρήστου Καραζούπη
Οι Μ.Κ.Ο έχουν λόγο και
ξεων.
γάλο χάσμα. Οι Μ.Κ.Ο είναι
κομματικοί), λειτουργούν πα-
τερο προωθούν σημαντικές
ρόλο σήμερα, μπορούν δη-
Τα πρόγραμμα Καλλικράτης
ζωντανοί οργανισμοί δράσης
ράλληλα και διεκδικούν τον
αλλαγές σε κοινωνικό, τοπικό
λαδή να επηρεάσουν εξελί-
προβλέπει τη δημιουργία Πε-
(εθελοντικής) και τα κόμματα
ίδιο «δημόσιο» χώρο που δια-
και Εθνικό επίπεδο, ενώ ταυ-
ξεις και πώς;
ριφερειακών και Τοπικών Συμ-
έχουν απομείνει οστεωμένοι
κόσια χρόνια μονοπωλούν τα
τόχρονα αλλάζουν και οι
Οι Μ.Κ.Ο στο εξωτερικό ( μι-
βουλίων Διαβούλευσης, με
μηχανισμοί.
κόμματα.
ίδιες, αναλαμβάνοντας νέους
λάμε κυρίως για την Ευρώπη)
την υποχρεωτική συμμετοχή
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά
Εκείνο που έχουν καταφέρει
ρόλους και ευθύνες, αλλάζον-
είναι θεσμοθετημένοι επίση-
των ΜΚΟ
από τα πλέον ριζοσπαστικά
διεθνώς περισσότερο, αλλά
τας τις δομές, την λειτουργία,
μοι συνομιλητές του κράτους.
Υπάρχουν ευδιάκριτα όρια
μυαλά δεν βρίσκονται σε κόμ-
σιγά-σιγά και στην Ελλάδα,
το περιεχόμενο και τον τρόπο
Όχι μόνο επηρεάζουν τις εξε-
ανάμεσα στη δράση για το
ματα αλλά σε Μ.Κ.Ο και ενώ
είναι ότι αναγνωρίζεται ο
παρέμβασής τους.
λίξεις αλλά τις κατευθύνουν
περιβάλλον και την πολιτική
οι πολίτες εγκαταλείπουν μα-
ρόλος και η δύναμη των
Οι Μ.Κ.Ο αλλά και οι ενεργοί
κιόλας, με την συμμετοχή
δράση ή πιστεύετε ότι αλλη-
ζικά τα κόμματα, ο αριθμός
Μ.Κ.Ο και γι αυτό τα κόμματα
πολίτες γενικότερα, αποκτούν
τους στα κέντρα λήψης των
λοσυμπληρώνονται;
των Μ.Κ.Ο και των μελών
τρέχουν να τις προσεταιρι-
καθημερινά μία αυξανόμενη
αποφάσεων ( τοπικά-περιφε-
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι
τους πολλαπλασιάζετε. Πα-
σθούν, αλλά και να ανανεω-
δυναμική η οποία δεν βασίζε-
ρειακά- εθνικά-παγκόσμια).
μεταξύ
των
ράγουν πολιτικές και νέες
θούν μέσω των πρακτικών
ται σε παθητική παρακολού-
Στην Ελλάδα το εθελοντικό κί-
Μ.Κ.Ο και της δράσης των
ιδέες, οι Μ.Κ.Ο στην ουσία
που υλοποιούν ήδη οι Μ.Κ.Ο.
θηση των εξελίξεων, σε παλιά
νημα βρίσκεται σε ένα μετα-
κομμάτων υπάρχει ένα με-
είναι πολιτικοί οργανισμοί (όχι
Έχουν δρόμο να διανύσουν
μοντέλα, ξεπερασμένες ανα-
βατικό στάδιο, όπου έχει
οι Μ.Κ.Ο ή η ενασχόληση
λύσεις και σχεδιασμούς απο-
σχεδόν δημιουργηθεί μεγά-
των πολιτών με αυτές έχει
κομμένους
λος αριθμός Μ.Κ.Ο, πολλές
ημερομηνία λήξης, είναι ας
πραγματικότητα. Ο κόσμος
από τις οποίες δεν έχουν και
πούμε κάτι σαν μόδα;
γύρω μας αλλάζει ραγδαία,
ξεκαθαρισμένο τοπίο δρά-
Οι Μ.Κ.Ο είναι η συνείδηση, η
το ερώτημα δεν αφορά πια,
σης, με αποτέλεσμα να έχει
κριτική φωνή των κοινωνιών,
το πώς θα
δημιουργηθεί μία εικόνα κα-
χωρίς κατ’ ανάγκη να αντανα-
κόσμο αλλά, το αν και πως θα
χυποψίας και αμφισβήτησης
κλούν κυρίαρχα ρεύματα της
κατακτήσουμε τις αλλαγές
για την δράση των Μ.Κ.Ο από
κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να
που συντελούνται και το πώς
τους πολίτες.
αποκτήσουν την εμπιστοσύνη
θα συμβάλλουμε στην δια-
Σιγά-σιγά όμως το τοπίο θα
όλων των πολιτών και αυτό θα
μόρφωση ενός πιο βιώσιμου
ξεκαθαρίσει, θα αναγνωρι-
γίνει μέσα από την καθημε-
παρόντος και μέλλοντος. Το
σθεί και στην Ελλάδα ο ρόλος
ρινή, συνεχή και αυξανόμενη
επίπονο αυτό έργο ανήκει
αλλά και η δύναμη των Μ.Κ.Ο
δράση ώστε να μην αμφισβη-
προνομιακά στις Μ.Κ.Ο και
και θα διεισδύουν στα κέντρα
τείται σε καμία περίπτωση η
τους Ενεργούς Πολίτες και γι’
λήψης των αποφάσεων, με
δράση και οι σκοποί αυτών.
αυτό έχουν ακόμη δρόμο να
αποτέλεσμα τον επηρεασμό
Οι Μ.Κ.Ο όχι μόνο δεν είναι
διανύσουν για την επίτευξη
και διαμόρφωση των εξελί-
μόδα , αλλά όλο και περισσό-
αυτών των στόχων.
της
δράσης
από
την
αλλάξουμε τον
Φταίω κι εγώ γιέ μου...
Απαντήσεις ενός πατέρα
στα ερωτήματα του γιου του...
ΦΤΑΙΩ ΚΑΙ ΕΓΩ γιέ μου... Φταίω ...
ΕΓΩ που παρακάλεσα όλα τα λαμόγια τους
πολιτικούς, που ήξερα και που δεν με ξέρανε,
για να με βολέψουν κάπου στο δημόσιο και
τους χάρισα την εκλογή τους...
ΕΓΩ που βολεύτηκα με την θεσούλα στο δημόσιο και που άραξα νομίζοντας ότι όλη τη
δουλειά πρέπει να τη βγάλουν οι άλλοι…
ΕΓΩ που από όποια θέση και να έχω δεν
κάνω το παν για να βοηθήσω αυτόν που ταλαιπωρείται με τη γραφειοκρατία που κι εγώ δημιούργησα για να κρύβομαι πίσω από αυτή…
ΕΓΩ που αν έκανα έστω και μια φορά απεργία και για αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν
(στον ιδιωτικό τομέα) τώρα δεν θα τους είχα
απέναντι μου αλλά μαζί μου…
ΕΓΩ που σαν δάσκαλος το μόνο που με εν-
διέφερε τελικά είναι η οικονομική αποζημίωσή
μου και όχι πραγματικά η παιδεία...(Κάνω
απεργία πάνω στις πανελλήνιες με 20 αιτήματα και τελευταίο το οικονομικό και μόλις
παίρνω κάτι έναντι μόνον στο δικό μου οικονομικό, σταματώ την απεργία λες και λύθηκαν
όλα τα προβλήματα της παιδείας)…
ΕΓΩ που σαν αγρότης, άφησα τόσα χρόνια
τα λαμόγια να κατακλέβουνε τους συνεταιρισμούς και στο τέλος να τους διαλύσουνε.
Τους ξέρω. Αλλά τους άφησα να συνεχίζουν
να με εκπροσωπούν και να με κατακλέβουν.
Βολεύτηκα με τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις και δεν έκανα κάτι για να προσαρμοστώ. Μου μάθανε καλά το κόλπο. Κλείσε
τους δρόμους και κάτι θα πάρεις…..
ΕΓΩ έφερα τους Αλβανούς για να μου δουλεύουνε για ένα κομμάτι ψωμί στα χωράφια
μου για να το παίζω εγώ και ο γιός μου, με τα
καινούρια φθηνά 4χ4...
ΕΓΩ που σαν μικρομεσαία επιχείρηση δεν
έκοβα αποδείξεις. Που φούσκωνα τις τιμές
πριν τις εκπτώσεις για να φανεί μεγάλη η μείωση. Που ξεγελούσα τον γείτονά μου…
ΕΓΩ που σαν υπάλληλος στον ιδιωτικό
τομέα δεν θέλω πραγματικά να ανέβει ο μισθός μου αλλά να κατέβει ο μισθός του Δ.Υ…
ΕΓΩ που πολύ θα ήθελα (και παρακάλεσα
πολλούς) να είμαι κι εγώ ένας Δ.Υ. αλλά δεν
τα κατάφερα και τώρα που δεν είμαι τους
βρίζω…
ΕΓΩ που χρόνια ολόκληρα έπαιρνα τα ένσημα στο χέρι και τώρα θέλω μεγαλύτερη
σύνταξη…
ΕΓΩ που φωνάζω για την εκμετάλλευση των
αφεντικών μου (σε υπερωρίες που δεν πληρώνονται .κτλ) αλλά δεν τα κατήγγειλα ποτέ
στην επιθεώρηση εργασίας (και μην κρύβομαι
πίσω από τη δικαιολογία» τίποτα δεν θα γίνει»
θα χάσω τη θέση μου κτλ). Ας κάνω και εγώ
αυτό που πρέπει. Μόνος μου δίνω το άλλοθι
σ’ αυτούς…
ΕΓΩ που δεν συμμετέχω στα κοινά…
ΕΓΩ που δεν συμμετέχω στους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων, ούτε καν στις συνελεύσεις δεν πατάω. (με την δικαιολογία δουλεύω δεν προλαβαίνω.). Για τα παιδιά μας
πρόκειται…
ΕΓΩ που δίνω ακροαματικότητες σε κάθε
σκουπίδι που παίζει η τηλεόραση…
ΕΓΩ που δεν διαβάζω την ΙΣΤΟΡΙΑ μας…
ΕΓΩ που αντιδρώ μόνο από τον καναπέ του
σπιτιού μου και στην καφετερία…
ΕΓΩ που τους βρίζω και μετά τους ξαναψηφίζω…
ΕΓΩ που παρκάρω όπου βρω…
ΕΓΩ που πετάω τα σκουπίδια όπου βρω…
ΕΓΩ που περιμένω μια ζωή πρώτα να αλλάξουν όλοι οι άλλοι και μετά ΕΓΩ…
ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ, γιατί όταν απαιτώ από τους άλλους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους πρέπει πρώτα απ’ όλα να απαιτώ ΕΓΩ από τον
εαυτό μου να κάνω σωστά τη δουλειά μου...
7
Έν Δράσει
Φωτογραφικές Μνήμες...
3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού
ο Στρατώνας
Αλώνια με πατόζα
οδός Ερμού
Άγιος Δημήτριος
Υδατόπυργος στον χάντακα
8
Έν Δράσει
Δραστικά….και άλλα...
Συνεχίζουμε…..
Με μεγάλη ικανοποίηση και αποδοχή οι Πολίτες της Νοτιοδυτικής αγκάλιασαν τη πρώτη έκδοση της Εφημερίδας μας. Με πολλές
προτάσεις καλυτέρευσης, πολλές παρατηρήσεις, αλλά και πολλά μπράβο, μας έστειλαν το μήνυμα, άσχετα αν συμφωνούν ή διαφωνούν , με τα γραφόμενα της εφημερίδας, ότι έλλειπε από αυτούς μια τέτοια μορφή εναλλακτικής ενημέρωσης. Οι αντιδράσεις
τους είτε θετικές ή αρνητικές, μας έδωσαν το έναυσμα να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη διάθεση αυτό το πρωτότυπο και καινοτόμο
εγχείρημα, το οποίο μπορεί να προσφέρει ποιοτική πληροφόρηση, στους αναγνώστες….
Ευχαριστίες…
Η εφημερίδα μας διανέμεται δωρεάν και θα βρίσκεται σε STAND τα
οποία κατασκεύασε ο Σύλλογος
Επαγγελματοβιοτεχνών Αλμυρού,
στα οποία υπάρχει σύνθημα για
την ενίσχυση της Τοπικής Αγοράς,
και τοποθετήθηκαν: Στον Αλμυρό,
στην αρχή του Πεζοδρόμου της
Θερμοπυλών και στην αρχή της
οδού Ερμού, στο Πεζοδρόμο της
Ευξ/πολης, στη Πλατεία Πτελεού
και στο πεζοδρόμιο του Δημοτικού
Σχολείου στη Σούρπη. Για την προσφορά αυτών των STAND, ευχαριστούμε
τον
Σύλλογο
Επαγγελματοβιοτεχνών Αλμυρού
και τον Πρόεδρο Κο Ι. Μακανίκα.
Κάποιοι βέβαια Πρόεδρε παρομοιάζουν τα STAD …. με «Οστεοφυλάκια», αλλά μπορούμε να
απαντάμε άνετα σ΄ αυτούς Κύριε
Πρόεδρε ότι, μέσα υπάρχει ένας
ζωντανός οργανισμός και έτσι αποκτούν και τα οστεοφυλάκια ζωή…
Της «ΟΘΡΥΣ» τα πάθη…..
Το τελευταίο καιρό βλέπουμε μία μεγάλη κινητικότητα στην Όθρυ, καθώς ανεβοκατεβαίνει πολύς κόσμος στο βουνό. Άλλος για να θαυμάσει τη φύση,
άλλος για να περιποιηθεί το οικόπεδο και το σπίτι
του, άλλος για να πάρει νερό από τη Μηλιά και τη
Τσουκνίδα κ.τ.λ. Αυτή η αυξημένη επισκεψημότητα
στο βουνό, δείχνει ότι έχει φθάσει η ώρα η Δημοτική
Αρχή να ασχοληθεί σοβαρά και άμεσα με την ανάπτυξη του βουνού, καθώς βλέπουμε ότι επικρατεί μία
χαώδη κατάσταση. Ο καθένας κάνει ότι θέλει, πετάει
σκουπίδια παντού, φράζει όπου θέλει, τα ζώα βόσκουν παντού, λεηλατεί τα άγρια βότανα και το τσάϊ
και άλλα πολλά. Φοβόμαστε ότι από την πλήρη εγκατάλειψη και υποβάθμιση του βουνού θα πάμε στην
ανεξέλεγκτη «ανάπτυξη» με κίνδυνο να χαθεί για τον
τόπο μας και τους Πολίτες , ακόμη μία ευκαιρία .
Τι λέτε και τι προτείνετε γι΄ αυτό Κύριε Δήμαρχε και
Κύριοι Υποψήφιοι Δήμαρχοι…..
σκουπίδια στην τσουκνίδα
Επικοινωνία…
Η εφημερίδα μας είναι στη διάθεση του
κάθε συμπολίτη μας, για επικοινωνία,
δημοσίευση επωνύμων άρθρων, παραπόνων, καταγγελιών και οτιδήποτε
ανησυχεί και ενδιαφέρει αυτούς, για τη
περιοχή μας και όχι μόνο. Όταν οι Πολίτες γίνουν ΕΝΕΡΓΟΙ και καταλάβουν
την αξία της γνώμης και της παρέμβασής τους, μόνο τότε οι εκάστοτε Διοικούντες σε Τοπικό και Κεντρικό
επίπεδο, θα αισθανθούν την ανάγκη για
διορθωτικές αλλαγές, με χρηστή και διαφανή Διοίκηση….
Συγκρούσεις…
Όπως αναφέραμε στο πρώτο τεύχος μας, κύριος σκοπός της ίδρυσης της «Εν Δράσει», τον
Ιανουάριο του 2005, βάσει και του καταστατικού, είναι η προστασία και ανάδειξη του τοπικού Περιβάλλοντος
(φυσικού-αστικού-πολιτιστικού-ανθρωπογενούς). Η αφοσίωση μας σ΄ αυτό το σκοπό, οδηγεί πολλές φορές σε αναπόφευκτη σύγκρουση
με ελάχιστους Πολίτες, αλλά και με το σύνολο
σχεδόν των εμπλεκόμενων Δημόσιων Φορέων.
Στη σύγκρουση αυτή δίνουμε τη μάχη μας,
κάτω από πολύ αντίξοες για μας συνθήκες,
αλλά επειδή πιστεύουμε ότι υπερασπίζουμε τ΄
αυτονόητα και δεν κάνουμε συμβιβασμούς,
έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των Πολιτών,
η οποία μας δίνει τη δύναμη να βαδίζουμε στον
δύσκολο, αλλά ωραίο δρόμο της υπευθυνότητας και όπου χρειάζεται της σύγκρουσης, προκειμένου, να αγαπήσουμε και να
προστατέψουμε, τον τόσο όμορφο αλλά και
παρεξηγημένο ταυτόχρονα τόπο μας.
Ερωτηματολόγιο….προς Υποψηφίους Δημάρχους
Μεγάλη χρησιμότητα αποκτά το ερωτηματολόγιο που εστάλη από την Εν Δράσει, προς
τους υποψήφιους Δημάρχους του νέου Δήμου Αλμυρού και δημοσιεύεται στη πρώτη
σελίδα. Η χρησιμότητα δε θα είναι μεγαλύτερη αφού, όταν μας δοθούν οι απαντήσεις
από τους υποψηφίους Δημάρχους(όσοι απαντήσουν..) και θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο μας. Έτσι θα διευκολυνθούν οι εκλογείς να κρίνουν καλύτερα τι προτάσεις
και τι λύσεις έχουν, για τη Διοίκηση του μεγαλύτερου πλέον στη Μαγνησία Δήμου και
να πράξουν ανάλογα…Πιστεύουμε ότι τα ερωτήματα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά
του μέσου Δημότη και μέσα από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συστήνεται στο νέο Δήμο, μπορεί ο Δημότης να προτείνει και να κρίνει πιο αξιόπιστα. τη νέα
Δημοτική Αρχή, καθότι θα έχει με τις απαντήσεις του Ερωτηματολογίου, ένα μέτρο σύγκρισης το τι έλεγε πριν και τι ποιεί μετά τις εκλογές…..
Εποχή Μαυρογιαλούρου…
Τέσσερες μήνες πριν τις εκλογές και ο Δήμαρχος μας δεν έχει αφήσει αυλή και δρόμο
χωρίς να στρώσει πίσσα…
Πέρα της υποβάθμισης των Πολιτών που γίνεται, δεν αφήνουμε και στη πόλη
ούτε σπιθαμή γης να αναπνεύσει και γυρίζουμε πίσω,
πολύ πίσω στην Εποχή Μαυρογιαλούρου…
εν έτη 2010 και μάλιστα από έναν νέο άνθρωπο...
9
Έν Δράσει
Θεατρικό Εργαστήρι στο τόπο μας!!!!!!
Η δημιουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου από την Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Αλμυρού και το ανέβασμα με μεγάλη επιτυχία του έργου του Γρ. Ξενόπουλου «ΤΟ ΦΙΟΡΟ ΤΟΥ
ΛΕΒΑΝΤΕ», έχει αποσπάσει τα πιο ευμενή σχόλια όλων των
συμπολιτών μας. Οι άνθρωποι της Εν Δράσει αισθάνονται δικαιωμένοι, καθότι η προσπάθεια αυτή είχε ξεκινήσει πέρσι με
τη Θεατρική της Ομάδα «ΑΠΟΔΡΑΣΗ», το έργο του Ζωρζ
Φεϊντώ «Ράφτης Κυριών» και συνεχίστηκε φέτος με τη δημιουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου, από την Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Αλμυρού και αξίζουν συγχαρητήρια στο
Πρόεδρο Αλ. Καραμπάση, για τη δημιουργία του Εργαστηρίου..
Η προσπάθεια αυτή αγκαλιάσθηκε από τους Πολίτες της Επαρχίας Αλμυρού και αποδείχθηκε περίτρανα, ότι στη
περιοχή μας οι καλές προσπάθειες αγκαλιάζονται, αρκεί να δίνουμε στους Πολίτες ποιοτικά εναύσματα και η παραγωγή πολιτισμού από δικούς μας ανθρώπους, είναι το καλύτερο ποιοτικό έναυσμα…..
Είναι τυχαίο...
δεν νομίζω…
Με το υπ΄αρ. 1379/19-11-2001 έγγραφό της η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, κάνει γνωστό στο Δήμο Αλμυρού ότι προτίθεται να ανεγείρει Κέντρο Κλειστής
Νοσηλείας Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Χρονίως
Πασχόντων, με χρήματα που διαθέτει η οικογένεια Λούλη
στη μνήμη της Εύης Λούλη. Για το σκοπό αυτό ζητά από τον
Δήμο Αλμυρού τη δωρεά παραχώρηση του εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 24.226 τ.μ που κατέχει ο Δήμος Αλμυρού στη θέση
ΙΣΤΕΚΙΑΜ και τα υπόλοιπα κατέχουν η Μητρόπολη και η Βαλσαμούλα Λιλή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού με την υπ΄αριθ, 237/2001
απόφασή του, εγκρίνει δωρεά εξ αδιαιρέτου αγρού
24.226τ.μ που βρίσκεται στη θέση ΙΣΤΕΚΙΑΜ του Δ.Δ.Πλατάνου, στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού για την
εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού: ανέγερση κέντρου
κλειστής νοσηλείας αποθεραπείας και αποκατάστασης χρονίως πασχόντων , υπό τους εξής όρους:
Α) η ανέγερση του κτιρίου να πραγματοποιηθεί μέσα σε επτά
χρόνια από τη κατάρτιση του δωρητηρίου συμβολαίου, που
θα συνταχθεί με τις δαπάνες του δωρεοδόχου Ιεράς Μητρόπολης.
Β) Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως
κέντρο κλειστής νοσηλείας, αποθεραπείας και αποκατάστασης χρονίως πασχόντων.
Γ) Στο διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου να μετέχει ο εκάστοτε Δήμαρχος Αλμυρού.
Δ) Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων σύμβαση
της δωρεάς θα λυθεί και η κυριότητα του ακινήτου θα επανέλθει αυτοδίκαια στο Δήμο Αλμυρού.
Έχουν περάσει εννέα χρόνια και η Μητρόπολη δεν έκανε κανένα βήμα για τη δημιουργία αυτού του Κέντρου….., μήπως
πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Δήμος και να πάρει πίσω την ιδιοκτησία του, μήπως λέω…μήπως.
Είναι τυχαίο που η Εκκλησία κατέχει τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ... ; δεν νομίζω…..
Δ ρά σ ει ς και αντ ι δρ άσ ε ι ς
Στην εφημεριδούλα μας,
τίτλο: «Έν δράσει»,
της δώσαμε και θέλουμε
ο κόσμος να διαβάσει.
Επαγγελματικά σ’ αυτή
κανένας μας δεν γράφει,
ούτε ρουφιάνοι είμαστε
και δημοσιογράφοι.
Ούτε αλήτες φυσικά,
άσχετα αν γυρίζουν,
κάποιοι και λεν πως άδικα
θίγονται και μας βρίζουν.
Όχι στα ίσια φυσικά,
μα με μπηχτές και σπόντες,
ενώ από τους τοπικούς
αγώνες είναι απόντες.
Εμείς χωρίς συμφέροντα
εδώ και λίγα χρόνια,
τα βάλαμε με ισχυρούς
και σχέδια καταχθόνια.
Σχέδια που προβλέπανε
για την περιοχή μας,
να γίνει ο απόπατος
και ‘θελαν την σιωπή μας.
Λιγνίτης και λιθάνθρακας
και σύννεφα με σκόνη,
από τσιμέντο κι από σκραπ
που θα μας φαρμακώνει.
Περιοχές πανέμορφες
και στρέμματα χιλιάδες,
θα καταστρέφανε και μας,
μας θέλανε ραγιάδες.
Ανάπτυξη μας τάζουνε
και για δουλειές μιλούνε,
και κάποιοι υποτακτικά
γλύφουν και προσκυνούνε.
Μεγάλο κάνουνε σταυρό
και λεν πως αμαρτία,
είναι να αντιτίθεσαι
τάχα με την θρησκεία.
Μπερδεύουνε το θρήσκευμα
με μπίζνες κι εξουσία,
κι ας ξέρουνε πως είναι απλά,
μια α γ ο ρ ο π ω λ η σ ί α.
Ξέρουμε ότι στην ζωή
χρειάζεται αγώνας,
οι Νηες δεν είναι εξαίρεση
μα είναι ο κανόνας.
Η «ΕΝ ΔΡΆΣΕΙ», το γνωρίζεται,
έκανε παρεμβάσεις,
και συνεχίζει ακάθεκτα
παρά τις αντιδράσεις.
Η αντίδραση στην δράση μας
αντί να μας κιοτεύει
μας κάνει να πεισμώνουμε
κι η κίνηση θεριεύει.
Ήμασταν δύο - τρεις «τρελοί»
και γίναμε δεκάδες,
κατεστημένα μιας ζωής
βάλαμε σε μπελάδες.
Δεν είναι πια ο τόπος μας
το ξέφραγο αμπέλι,
που ο καθένας κερατάς
θα κάνει ότι θέλει.
Τις ομορφιές του τόπου μας
έχουμε αναδείξει
κι οι πιο πολλοί την δράση μας
την έχουνε στηρίξει
Απ’ τα απλά, απ’ τα μικρά,
απ’ τα αμελητέα,
γίνεται πιο απλή η ζωή,
πιο όμορφη κι ωραία.
Όμως χρειάζεται γι αυτό
όλοι να προσπαθούμε,
να σώσουμε ότι σώνεται
μήπως κι εμείς σωθούμε.
Οι Αντιδραστικοί…
άλικος
10
Έν Δράσει
Δράσεις
ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
Την περασμένη Πέμπτη εκδικάσθηκε στο Βόλο η
υπόθεση σχετικά με την κεραία του Ο.Τ.Ε, για την
οποία είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα ο Δήμος
Αλμυρού και είναι εγκατεστημένη εδώ και χρόνια
πάνω από το κτίριο του Ο.Τ.Ε στην κεντρική πλατεία του Αλμυρού. Τον Δήμο Αλμυρού εκπροσώσύμβουλος του Δήμου κ.
Αλέξανδρος Κοσμάς, ενώ παρέστησαν επίσης ο
δικηγόρος και μέλος της ‘Εν Δράσει’ κ.Χρήστος
Βούλγαρης και ο αντιπρόεδρος της Εθελοντικής
Περιβαλλοντικής Ομάδος Αλμυρού « εν Δράσει»
καθηγητής κ.Κων/νος Πριάκος. Οι τρεις ανωτέρω
επιχειρηματολόγησαν υπέρ της απομάκρυνσης
της κεραίας από την κεντρική πλατεία και της μετεγκατάστασής της σε άλλο σημείο μακριά από
κατοικημένες περιοχές.
Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι η κεραία έχει τοποθετηθεί παράνομα, διότι ο Ο.Τ.Ε δεν πήρε ποτέ,
όπως θα όφειλε, άδεια από την πολεοδομία. Έτσι
ένας Δημόσιος Οργανισμός δείχνει να μπορεί να
αυθαιρετεί την στιγμή που για τους πολίτες οι ποινές για πολεοδομικές παραβάσεις είναι πολύ αυστηρές. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος που
απειλεί την υγεία μας είναι εξαιρετικά μεγάλος,
όπως αποδεικνύουν επιστημονικές έρευνες, που
έγιναν σχετικά με τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πάνω στους ανθρώπους
και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Ούτε βέβαια τηρείται, στην περίπτωση της κεραίας του Ο.Τ.Ε στον
Αλμυρό, η απόσταση ασφαλείας των 300 μέτρων
από παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Είναι μάλιστα γνωστό ότι αρκετοί συμπολίτες μας έφυγαν
από τα σπίτια τους που βρίσκονταν κοντά στην κεραία, για να προστατευθούν, πηγαίνοντας σε
άλλα, ώστε να μην επηρεάζει η ακτινοβολία. Αναφέρθηκε επίσης η πιθανή συσχέτιση που μπορεί
να έχει η εμφάνιση ορισμένων σοβαρών παθήσεων που παρατηρήθηκαν στην πόλη μας, με την
παρουσία της κεραίας του Ο.Τ.Ε Τέλος επισημάνθηκε ότι ενώ το κόστος μετεγκατάστασής της
είναι μηδαμινό και η μετεγκατάστασή της είναι μία
απλή υπόθεση, ο Ο.Τ.Ε, με την επιμονή του να
διατηρεί αυτή την κεραία στο κέντρο του Αλμυρού, δείχνει να μην σέβεται την ευαισθησία των
πολιτών για θέματα που έχουν να κάνουν με την
προστασία της δημόσιας υγείας.
Φυσικά αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους
Δημοτικούς άρχοντες δεν παρέστη στη δίκη, δείχνοντας έτσι για ακόμη μία φορά, πόσο τους απασχολεί η υγεία των πολιτών, που λόγω θέσεως ,
θα έπρεπε να υπερασπίζονται
Η Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού
« εν Δράσει» καλεί όλους τους πολίτες που ανησυχούν με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής,
σε κοινή δράση. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που καθημερινά προκύπτουν από την κακή χρήση της τεχνολογίας και
την αλαζονική συμπεριφορά ορισμένων απέναντι
στο περιβάλλον.
5
χρόνια...
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
Η κεραία του Ο.Τ.Ε πρέπει να
απομακρυνθεί
πησε ο νομικός
πριν
Τριεθνής συνάντηση Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) στη Βέροια.
Πραγματοποιήθηκε στη Βέροια από 9-11 Δεκεμβρίου
η πρώτη συνάντηση για τη διεθνή συνεργασία των περιβαλλοντικών ΜΚΟ με θέμα : Η Οικο-Κοινωνία των πολιτών στον Ευρω-Μεσογειακό χώρο.
Η «Εν Δράσει» ήταν μία από τις δέκα ΜΚΟ που εκπροσώπησαν δια του Προέδρου του Δ.Σ της Χρήστου Καραζούπη την Ελλάδα, ενώ συμμετείχαν με δέκα ΜΚΟ
η Βουλγαρία και η Τουρκία.
Η όλη διοργάνωση ήταν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Δράσης για την προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στην Ευρώπη. Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε από το Μεσογειακό
Κέντρο Περιβάλλοντος της Γαλλίας και της Ελλάδας.
Οι εκπρόσωποι των τριάντα ΜΚΟ που έλαβαν μέρος
ανέφεραν την δράση που αναπτύσσουν στη χώρα τους
αλλά και τα προβλήματα που συναντούν στην λειτουργία τους. Αποφασίσθηκε δε η δημιουργία ενός Δικτύου
(Site) για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασιών
μεταξύ των ΜΚΟ, στα πλαίσια προώθησης της ΟικοΚοινωνίας. Τι σημαίνει όμως Οικο-Κοινωνία ; Σημαίνει
την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του
Πολίτη μέσα στη Κοινωνία, στο πλαίσιο του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Η προώθηση των ρόλων των ΜΚΟ και των Πολιτών
στις πολιτικές για το περιβάλλον, περιλαμβάνει πέντε
στόχους:
1. Ενίσχυση της συμμετοχής και δράσης των ΜΚΟ σε
περιβαλλοντικά θέματα.
2. Αποτελεσματικότερη διαχείριση.
3. Δράση των ΜΚΟ σε σχέση με τον Πολίτη (να αναγνωρισθεί δηλαδή,ο ρόλος και το έργο των ΜΚΟ στους
Πολίτες)
4. Ενίσχυση και ανταλλαγή δράσεων στην ίδια χώρα
και μεταξύ των χωρών.
5. Προώθηση Διεθνούς Συνεργασίας (με τη λειτουργία Διεθνούς Δικτύου ΜΚΟ)
Η εξειδίκευση και προώθηση των συμπερασμάτων της
συνάντησης στη Βέροια, θα γίνει στην επόμενη συνάντηση των ίδιων ΜΚΟ, στο Γκάμπροβο (Gabrovo) της
Βουλγαρίας από τις 24-26 Φλεβάρη του 2006.
Τα τελικά συμπεράσματα θα διαμορφωθούν στη τελευταία συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην
Σμύρνη της Τουρκίας τον Απρίλη του 2006.
Η «Εν Δράσει» παρουσίασε ένα καλαίσθητο πόστερ
της εντεκάμηνης δράσης της, κατέθεσε τις προτάσεις
της και θα συνεργασθεί στο άμεσο μέλλον με τις υπόλοιπες ΜΚΟ του Δικτύου, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προστασίας και ανάδειξης του
Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005)
Προμήθεια Κάδων Ανακύκλωσης
Μπαταριών
Η «Εν Δράσει» έχοντας ως σύνθημα το «Αγαπάμε τη
Φύση – Προστατεύουμε το Περιβάλλον», προμηθευτήκαμε από την Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε (Ανακύκλωση Φορητών
Ηλεκτρικών Στηλών), έντεκα (11) Κάδους Ανακύκλωσης Μπαταριών.
Τους Κάδους αυτούς μαζί με ένα CD πληροφόρησης
του συστήματος λειτουργίας της ανακύκλωσης μπαταριών παραδώσαμε σε :
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο Δημ. Σχ. Αλμυρού, 1ο, και 2ο Γυμν. Αλμυρού, Ενιαίο Λύκειο, Τ.Ε.Ε, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αλμυρού και στα Γραφεία της
«Εν Δράσει».
Με την ανακύκλωση μπαταριών :
Προστατεύουμε το περιβάλλον – Εξοικονούμε ενέργεια – Μειώνουμε τα απορρίμματα – Δημιουργούμε
νέες θέσεις εργασίας
Πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση πρέπει να γίνει Εθνικός
Στόχος και ο πλέον αποδοτικός και αποτελεσματικός
τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου είναι η ενεργός
συμμετοχή των μαθητών της Πρωτ/θμιας και
Δευτ/θμιας Εκπ/σης, όπως και όλων των Πολιτών.
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να δημοσιεύονται στον τύπο τα αποτελέσματα χημικών
αναλύσεων, σε δειγματοληψίες νερού, της περιοχής του Αλμυρού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, το νερό του δικτύου της πόλης μας
εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών.
Η αυξημένη ποσότητα νιτρικών στο νερό που πίνουμε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ιατρικά δεδομένα, μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές
παθήσεις. Φυσικά εκτός των νιτρικών, τα οποία
σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ή ξεπερνούν τα
όρια επιφυλακής, υπάρχουν στο νερό και άλλες
επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές, ως γνωστόν, έχουν εισχωρήσει στον υδροφόρο ορίζοντα, γεγονός που οφείλεται στα φυτοφάρμακα
και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις
αγροτικές καλλιέργειες.
Έτσι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, έχει καταργήσει το νερό της ύδρευσης και προμηθεύεται εμφιαλωμένο, ή τρέχει με μπουκάλια όπου
είναι δυνατό για να διασφαλίσει ένα αγαθό, το
οποίο θα έπρεπε να αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα σε οποιοδήποτε κατάλογο Δημοτικών έργων. Γνωρίζουμε βέβαια ότι τόσο μεγάλη
ποσότητα νερού, για να καλύψει τις ανάγκες
όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας, δεν είναι διαθέσιμη. Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι είναι
μεγάλη σπατάλη, αλλά και προσβολή, να πλένουμε τα αυτοκίνητα και τα πεζοδρόμια με το
νερό, που έχει τη δύναμη να δίνει ζωή σε κάθε
φυτό , οργανισμό, και φυσικά πάνω απ’ όλα
στον άνθρωπο.
Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «
Εν Δράσει », προτείνει ως λύση να μεταφέρεται
νερό από την Όθρυ, με αγωγούς οι οποίοι θα
πληρούν τις προδιαγραφές για πόσιμο νερό, σε
δύο – τρία επιλεγμένα σημεία της πόλης, τρεχούμενο νερό χωρίς χλωρίωση, με συνεχή και
φυσική ροή. Απαραίτητη προϋπόθεση, να τηρούνται διαρκώς οι πλέον αυστηροί κανόνες υγιεινής, ώστε το νερό από την πηγή μέχρι την
κρήνη, να προστατεύεται από κάθε περίπτωση
που θα μπορούσε να το κάνει να χάσει την
υψηλή ποιότητα του. Ακόμη η ανόρυξη μίας γεώτρησης στο βουνό μπορεί να καταστεί μόνιμη
λύση με την σύνδεση της στο δίκτυο ύδρευσης,
καθόσον η πιθανότητα εύρεσης της απαραίτητης ποσότητας νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Σίγουρα βέβαια θα βρεθούν και κάποιοι που θα
πουν ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο ή ότι είναι
εξαιρετικά δαπανηρό. Υποστηρίζουμε κατηγορηματικά, ότι η μεταφορά νερού από την Όθρυ
στον Αλμυρό είναι δυνατή από τεχνικής απόψεως, χωρίς ιδιαίτερο κόστος, ιδίως αν αναλογιστούμε τα ποσά που δαπανούνται σε έργα
αμφιβόλου ωφελιμότητας. Αποτελεί επιτακτική
ανάγκη, η άμεση διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την υγεία των πολιτών.
Στην πρότασή μας βέβαια αυτή, θα πρέπει να
βρούμε συμπαραστάτες σε όσους ενδιαφέρονται πραγματικά, για την ποιότητα ζωής στην
πόλη και τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Αλμυρού. Πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί ένα
ισχυρό ρεύμα πίεσης ώστε να υλοποιηθεί αυτό
το έργο. Κάποια στιγμή, για το καλό αυτής της
πόλης, θα πρέπει να παραμερίσουμε τους εγωισμούς και να βοηθήσουμε για την υλοποίηση
μιας ιδέας, που δεν είχαμε την τιμή να είμαστε
εμείς εμπνευστές της. Ειδικά μάλιστα, αν η ιδέα
αυτή λύνει ένα σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων.
Έν Δράσει
Ελεύθερο
11
Βήμα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ (1878-1933)
Χωρίς αμφιβολία, η προσωπικότητα και το
έργο του Νικόλαου Μιχόπουλου όχι μόνο έχουν
μεγάλη σημασία για την ιδιαίτερη πατρίδα του,
αλλά αποτελούν ορόσημο πανελλήνιας εμβέλειας. Σε μια εποχή που τα κοινωνικά οράματα
εκφυλίζονται σε ατομικούς στόχους, είναι παρήγορο και ενθαρρυντικό να μπορούμε να ανατρέχουμε σε πρότυπα ήθους, εθελοντισμού και
κοινωνικής προσφοράς. Σε αυτά συγκαταλέγεται ασφαλώς ο Αλμυριώτης δημοδιδάσκαλος
που εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο του συνεταιριστικού κινήματος.
Φτωχό αγροτόπαιδο ο Νικόλαος Μιχόπουλος,
ήταν πρωτότοκος γιος του Θανάση και της Κυριακούλας Μιχοπούλου από τους Κοκκωτούς, οι οποίοι
απέκτησαν άλλα τρία παιδιά. Στα νεανικά του χρόνια έμενε στον Αλμυρό, πήγαινε όμως συχνά στη
γενέτειρά του, απ΄ όπου κουβαλούσε ξύλα και τα
πουλούσε αφού η οικογένειά του δεν ήταν σε θέση
να του εξασφαλίσει τα μέσα για να ολοκληρώσει τη
φοίτησή του στη Μέση Εκπαίδευση. Φιλομαθής, μελετηρός και επίμονος, κατάφερε με τη βοήθεια
ενός θείου του να τελειώσει την Ακαδημία. Το 1895
διορίστηκε ως δημοδιδάσκαλος στον Αλμυρό,
όπου, παράλληλα με την επαγγελματική του ενασχόληση, εκδήλωσε τα πνευματικά και κοινωνικά
του ενδιαφέροντα συμμετέχοντας ως ιδρυτικό
μέλος στη Φιλάρχαιο Εταιρεία «Όθρυς», της οποίας
διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ταμίας) κατά τα έτη 1905-1908 και 1912-1914. Παράλληλα ωρίμαζε μέσα του η συνεταιριστική ιδέα,
με στόχο τη βελτίωση της θέσης των συμπατριωτών του γεωργών.
Ο Νικόλαος Μιχόπουλος παντρεύτηκε την Μαρία
Μπακόλα, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον
Βαγγέλη (Λέλη) και την Κούλα. Η οικογενειακή του
ζωή σημαδεύτηκε από τραγικά περιστατικά, το θάνατο της γυναίκας του, σε ηλικία 35 ετών, και κατόπιν της κόρης του σε ηλικία 20 ετών. Όμως ούτε
αυτά στάθηκαν ικανά να ανακόψουν την κοινωνική
του δράση, ούτε τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη, που
ήταν και η αιτία θανάτου του, το 1933, σε ηλικία 54
ετών. Κηδεύτηκε με τιμές Διοικητού της ΑΤΕ, ενώ
ένα από τα 40 στεφάνια που συνόδευσαν τη σορό
του ήταν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Για την προσωπικότητα και το έργο του Μιχόπουλου έχουν διατυπωθεί μόνο θετικές έως διθυραμβικές κρίσεις. Ο ίδιος χαρακτηρίσθηκε αγνός
ιδεολόγος, ενώ επισημάνθηκε η μετριοφροσύνη και
ανιδιοτέλειά του. Η εφημερίδα «Ακρόπολις» των
Αθηνών, προβάλλει τον ίδιο και τους συνεργάτες
του ως εξέχουσες πανελλήνιες μορφές, γράφοντας
χαρακτηριστικά-και με κάποια δόση υπερβολής:
«Ένας δημοδιδάσκαλος αξίζει προκειμένου περί
της πραγματικής προόδου, χιλίους Βενιζέλους και
κάμποσους Βαλαωρίτηδες».
Πράγματι πρόκειται για μια φυσιογνωμία εμβληματική, που συνδυάζει την έμπνευση, τη σκέψη και
τη δράση. Ποια ήταν τα κίνητρα του Μιχόπουλου
προκειμένου να ενστερνιστεί και τελικά να υλοποιήσει τη συνεταιριστική ιδέα; Όπως εξομολογείται ο
ίδιος, το ενδιαφέρον του για την περιφρονημένη
τάξη των γεωργών, της οποίας την αξιοθρήνητη κατάσταση γνώριζε από πρώτο, λόγω της καταγωγής
του, χέρι. Η πρωτόγονη κατάσταση των μέσων καλλιέργειας της γης (δρεπάνια, δοκάνες και ζώα), η
εκμετάλλευση της αγροτικής τάξης από διάφορους
μεσίτες και τοκιστές, η άγνοια, η αμάθεια και η μοιρολατρία καθήλωναν τους χωρικούς σε ένα τέλμα
δυστυχίας, χωρίς καμιά προοπτική βελτίωσης της
ζωής τους. Έτσι ο Μιχόπουλος σκέφτηκε αρχικά να
βοηθήσει στη διαφώτιση και ανάπτυξη των αγροτών με «νουθεσίες και γεωργικές ομιλίες» κατά τον
ελεύθερο χρόνο του. Η συναναστροφή του με τους
καθηγητές και διευθυντές της Γεωργικής Σχολής
του Αλμυρού (Κασσαβέτειας) και ιδιαίτερα η γνωριμία του με τον γεωπόνο Δ. Γρηγοριάδη, τον ενθάρρυναν να προχωρήσει στην ίδρυση γεωργικού
συνεταιρισμού. Οι δυσκολίες του εγχειρήματος
ήταν πολλές: ο ίδιος δεν ήταν παρά «ένας άσημος
δημοδιδάσκαλος», με ελάχιστους οικονομικούς πόρους, ενώ οι αγρότες στους οποίους απευθύνονταν
διακατεχόταν από βαθιά ριζωμένες προλήψεις και
πνεύμα δυσπιστίας. Με μεγάλες προσπάθειες κατάφερε να πείσει και να συγκεντρώσει αρχικά 48
γεωργούς, που αποτέλεσαν και τον πυρήνα του
πρώτου στην Ελλάδα γεωργικού συνεταιρισμού, με
την επωνυμία «Μετοχικόν γεωργικόν ταμείον αλληλοβοηθείας», του οποίου το καταστατικό εγκρίθηκε
στις 12 Νοεμβρίου του 1900.
Τα πρώτα βήματα δύσκολα: έλλειψη προθυμίας
των αγροτών, δυσπιστία, κρατική αδιαφορία. Αλλά
και ο αγώνας συνεχής και ενθουσιώδης. Η επιτυχία
αρχίζει να διαφαίνεται μέσα από γεγονότα- σταθμούς: Αύξηση των μελών, αγορά σιτοκαθαριστηρίου (1902) , αγορά δύο αλωνιστικών μηχανών
(1911), συμμετοχή στο Αγροτικό Συνέδριο στο
Βόλο. Το «Ταμείον» μετονομάζεται σε «Σύλλογο» .
Το 1909 ο Συνεταιρισμός Αλμυρού εξακολουθεί να
είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα, αριθμεί 90 μέλη,
διαθέτει αξιόλογα κεφάλαια και είναι σε θέση να
παρέχει στους αγρότες χαμηλότοκα δάνεια. Το
1913 το ελληνικό κράτος αποφασίζει να εισαγάγει
το θεσμό των Συνεταιρισμών με νόμο και ο πρωτεργάτης του Συνεταιρισμού του Αλμυρού προσλαμβάνεται, ως ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, με
κρατική σύμβαση στη θέση του ειδικού επί των συνεταιρισμών υπαλλήλου. Το 1914, θεσπίσθηκε ο
νόμος 602 περί συνεταιρισμών, στον οποίο ελήφθη
ως υπόδειγμα ο συνεταιριστικός σύλλογος του Αλμυρού και το καταστατικό του, γεγονός που συνιστά και την πανελλήνια αναγνώριση της σημασίας
του και τη δικαίωση του οράματος του ιδρυτή του.
Έτσι, από το 1915, άρχισε η ίδρυση συνεταιρισμών
με βάση το νόμο.
Το 1926 ο Νικόλαος Μιχόπουλος γίνεται γενικός
επιθεωρητής γεωργικών συνεταιρισμών και πρωτοστατεί στην ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας η
οποία επιτυγχάνεται το 1929. Το 1930 η ΑΤΕ ανέλαβε την υπηρεσία συνεταιρισμών,
και ο Μιχόπουλος μετατέθηκε εκεί, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του τμήματος προπαγάνδας και
οργανώσεως.
Όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δεσπόζουσα συνεταιριστική μορφή της χώρας. Περιέτρεχε την Ελλάδα και μιλούσε σε συγκεντρώσεις αγροτών
προπαγανδίζοντας τη συνεταιριστική ιδέα. Παράλληλα ανέπτυσσε πλούσιο συγγραφικό έργο, αρθρογραφώντας σε συνεταιριστικά περιοδικά.
Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση του έργου
του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι προηγήθηκε
της κοινωνίας του και της εποχής του, αφού κατάφερε να συσπειρώσει τους απλούς και αγράμματους αγρότες και με άξονες την αλληλεγγύη, τη
συνεργασία και το πνεύμα της προόδου να θεμελιώσει έναν θεσμό με υπερεκατονταετή παρουσία
και προσφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, ο οποίος, παρά τα σημερινά προβλήματα και
δυσλειτουργίες, εξακολουθεί να παρέχει ελπίδες
και προοπτικές στους αγρότες της ελληνικής υπαίθρου.
της Έφης Κεχαγιά
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Γραφικές παραλίες με πεντακάθαρα
νερά διαθέτει η περιοχή του δήμου
Πτελεού. Παραλίες όλων των ειδών
και για όλα τα γούστα: κοσμικές, ερημικές, βραχώδεις, αμμουδερές, βοτσαλωτές, κλειστές και ανοιχτές στο
πέλαγος. Παραλίες που μας μαγεύουν και μας κάνουν να αναπολούμε με νοσταλγία το καλοκαίρι που
φεύγει, αλλά και μας γεμίζουν απογοήτευση και θυμό με την εικόνα που
εμφανίζουν. Εκτός από τις οργανωμένες παραλίες στην Παναγιά, τη Λεύκη
και το Λουτρό, κοινό πρόβλημα όλων
αποτελούν τα σκουπίδια. Τόνοι σκουπιδιών, που είτε συσσωρεύονται στην
ακτή, είτε, με αρκετή δόση στρουθοκαμηλισμού, μαζεύονται για να αποτεθούν σε σωρούς λίγα μέτρα πιο
πάνω χωρίς να μας απαλλάσσουν από
την αντιαισθητική και δυσώδη παρουσία τους.
Αν επιχειρήσουμε μια μικρή περιήγηση στην περιοχή θα διαπιστώσουμε
και πολλά άλλα θλιβερά και παράλογα:
Στον Άγιο Δημήτριο η πρόσβαση
στην παραλία είναι δύσκολη έως αδύ-
ΤΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ
νατη λόγω των περιφράξεων. Για να
απολαύσει κανείς την καταγάλανη θάλασσα με τα κρυστάλλινα νερά πρέπει
να
δρασκελίσει
συρματοπλέγματα, κομμένα κλαδιά,
πέτρες και σκουπίδια. Υπάρχουν
νόμοι, αναρωτιέται κανείς, και, αν
υπάρχουν, γιατί δεν εφαρμόζονται;
Είναι δυνατόν σε μια τόσο όμορφη
περιοχή που αναπτύσσεται οικιστικά,
ο κεντρικός δρόμος και ο οικισμός να
αποκόπτονται από την παραλία; Είναι
δυνατόν να χτίζεται μια περιοχή χωρίς
σχέδιο, χωρίς δημόσιους χώρους,
χωρίς δυνατότητα στάθμευσης αυτοκινήτων;
Στο Καραβοτσάκι, μια παραλία
άγριας ομορφιάς με χρυσαφένιο
βυθό, εφάμιλλη αυτών του Ανατολικού Πηλίου, ο αγροτικός δρόμος που
οδηγεί στην ακτή είναι σε άθλια κατάσταση. Ανοίχτηκε με μπουλντόζα δίοδος στη θάλασσα, χωρίς να
διαμορφωθεί, να καθαριστεί και να
ευπρεπισθεί ο χώρος. Η αρνητική εικόνα συμπληρώνεται από τους σωρούς σκουπιδιών, που, ανακατεμένα
με τα φύκια έχουν κατακλύσει την
ακτή.
Στην Αγία Μαρίνα, μια γραφική ακτή
την οποία προτιμούν οικογένειες και
ξένοι παραθεριστές, ο χρόνος μοιάζει
να έχει σταματήσει μια και η ανάπτυξη έγινε με αργούς ρυθμούς. Εδώ
τα παγκάκια χρειάζονται στήριγμα και
βάψιμο και τα ρείθρα του δρόμου καθάρισμα από τα σκουπίδια και τα
αγριόχορτα.
Να επισημάνουμε ότι εδώ εξαντλήθηκε η αυστηρότητα του νόμου, όταν
το Λιμεναρχείο επενέβη και κατέστρεψε μικρό τοιχίο από ντόπια πέτρα
που είχε κατασκευάσει ο δήμος για να
προστατεύσει τμήμα της παραλίας
από την αποσάθρωση και να προστατεύσει τη μοναδική ελιά που ρίχνει τη
σκιά της. Ανεξάρτητα από τη νομιμότητα ή όχι της κατασκευής, αναρωτιέται κανείς, αυτό μας έβλαψε; Άλλα,
χειρότερα, δεν τα βλέπουν; Και είναι
καλύτερα τώρα, που οι ισχυροί άνεμοι
και οι φετινές ραγδαίες βροχές σε
συνδυασμό με τη μανία της θάλασσας , «έφαγαν» το έδαφος στο σημείο
αυτό; Η Αγία Μαρίνα είναι μια πανέμορφη περιοχή η οποία χρειάζεται
φροντίδα ώστε να αναδειχτεί η γραφικότητά της, που οφείλεται όχι μόνο
στην ωραία παραλία, αλλά και στη μα-
γευτική θέα προς το νησάκι του Αγίου
Νικολάου και προς το Τρίκερι.
Στην Παχιά Άμμο (όνομα και
πράγμα!) το μονοπάτι από το οποίο
εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην παραλία έχει υποστεί φθορές και τα ξύλινα υποστηρίγματα έχουν καταστεί
επικίνδυνα. Και εδώ αδιαφορία και εγκατάλειψη .Στην παραλία τα σκουπίδια έχουν συγκεντρωθεί λίγο πιο
πάνω από την αμμουδιά ανάμεσα σε
ελιές και σκίνα, εμφανίζοντας μια εικόνα εντελώς τριτοκοσμική.
Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό…
Πού είναι ο Δήμος, οι υπηρεσίες,
πού είναι οι πολίτες; Τυφλοί καταντήσαμε όλοι , στα μάτια και στο μυαλό,
όπως θα λέγαν οι αρχαίοι που κάτι
παραπάνω ξέρανε. Δεν υπάρχουν
πεντέξι εθελοντές να ενδιαφερθούν
για το χάλι που εμφανίζουν οι παραμελημένοι αυτοί φυσικοί θησαυροί
μας;
Φωνάξτε, διαμαρτυρηθείτε, οργανωθείτε! Τι κι αν το καλοκαίρι πέρασε;
Το περιβάλλον και οι ομορφιές του
τόπου μας χρειάζονται τη φροντίδα
μας σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται
φροντίδα με δράση ατομική και συλλογική….
12
Έν Δράσει
Υπέρ-άρδευση στον Θεσσαλικό κάμπο
Σ
τ
ο
υ
ς
επιστημονικούς
κύκλους
είναι
γνωστό εδώ και πολλά
χρόνια το φαινόμενο της
υπέρ-άρδευσης
στον
Θεσσαλικό κάμπο. Πολιτικοί
και
επιστήμονες
συζητούσαν ψιθυριστά για
το φαινόμενο, όμως κανείς
δεν τόλμησε και δεν τολμάει
να πει δημόσια την αλήθεια
στους πολίτες που ακούν με
ανησυχία
πως
ο
“υδροφόρος
ορίζοντας”
αδειάζει με ταχύτατους
ρυθμούς.
Ακόμη και σήμερα που τα
πράγματα φαίνεται να μην
μπορούν να πάνε χειρότερα,
αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια δεν τολμούν να την πουν
φωναχτά. Το κακό με τις ψευδαισθήσεις είναι πως δεν
κρατούν πολύ καιρό και αργά
ή γρήγορα αυτός που την
πληρώνει είναι αυτός που κοιμάται βαθύτερα. Γνωρίζοντας
πως η αλήθεια πονάει, θα επιχειρήσουμε για άλλη μια
φορά την πούμε έστω και συνοπτικά, ακόμη κι αν χαλάμε
τον ύπνο πολλών.
Οι ρηγματώσεις προήλθαν
από την αλόγιστη και χωρίς
κανέναν έλεγχο και καταγραφή άρδευση. Στον βωμό
της γεωργικής ανάπτυξης,
δυστυχώς χωρίς προοπτική,
φτάσαμε σήμερα να “τρυπάμε” πάνω απ’ τα 250 μέτρα
βάθος.
Κανένας Αχελώος αλλά
ούτε και ο Αμαζόνιος δεν
πρόκειται να γεμίσουν το
έλλειμμα του υπόγειου
υδροφορέα της Θεσσαλίας
που υπολογίζεται περίπου
στα 30.000-40.000 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η παλιά μελέτη της εκτροπής του
Αχελώου υπολόγιζε πως 600
εκ κυβικά μέτρα θα έρχονταν
στον Θεσσαλικό κάμπου, ποσότητα εκτός πραγματικότητας
με
τα
σημερινά
δεδομένα.
Ακόμη και εάν ανοίγαμε μια
τεράστια τρύπα βάθους 200
μέτρων και βάζαμε όλη την
φανταστική ποσότητα του
Αχελώου και σταματούσαμε
οποιαδήποτε άρδευση, θα
θέλαμε 50-80 χρόνια για να
φτάσουμε τον υπόγειο υδροφορέα στα επίπεδα της δεκαετίας του ‘60.
Δεν έχουν γίνει έργα αλλά
ούτε και υπάρχει κάποια συνολική μελέτη εμπλουτισμού
του υπόγειου υδροφορέα της
Θεσσαλίας. Με τις σημερινές
ανάγκες άρδευσης τα φανταστικά 600 εκατ. κυβικά μέτρα
δεν θα προλάβαιναν να φτά-
σουν καν στις εκβολές του
Πηνειού, με δεδομένο το
υπάρχον καθεστώς υπερεκμετάλλευσης του νερού,
αφού το ετήσιο έλλειμμα
σύμφωνα με τον καθηγητή κ.
Μυλόπουλο φτάνει τα 1.000
εκατομμύρια κυβικά μέτρα!
Η σημερινή κατάσταση στη
άρδευση πρέπει να αλλάξει
τώρα! Να επιδοτηθούν γενναία η αλλαγή από τις ράμπες και τα κανόνια στην
στάγδην ή υπόγεια άρδευση
και ν’ απαγορευτεί δια ροπάλου η υδροβόρα άρδευση
που σπαταλά στην εξάτμιση
τουλάχιστον το 50% του
νερού.
Καμία πρόβλεψη δεν έγινε
ώστε να προστατευτεί η βιωσιμότητα των αγροτών. Στο
έργο του Αχελώου ξοδεύτηκαν μέχρι σήμερα περίπου
600 εκατομμύρια ευρώ και
υπολογίζεται πως θα ξοδευτούν άλλα τόσα. Ενώ μ’ ένα
πολύ μικρότερο ποσό θα
μπορούσαν να επιδοτήσουν
και να επιβάλουν την την κατασκευή υπόγειων κλειστών
δικτύων διανομής νερού και
σύγχρονων μεθόδων άρδευσης εδώ και πάνω από 15
χρόνια.
Από την εκτροπή του Αχελώου θα ωφεληθούν μόνο
όσοι βρίσκονται κοντά ή θα
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ
Γίνεται δύσκολο να είστε ένας
οικολογικά
συνειδητοποιημένος
καταναλωτής με τις περιβαλλοντικές
ετικέτες που βρίσκονται σε τόσα
προϊόντα. Σε αυτό το άρθρο σας
παρέχουμε
ένα
σύντομο
και
περιληπτικό οδηγό στο κομφούζιο που
επικρατεί με την οικολογική σήμανση.
Με την κλιματική αλλαγή που όλο και
περισσότερο απειλεί τον τρόπο ζωή
μας, η μέριμνα για το περιβάλλον έχει
μπει για τα καλά στην συνείδησή μας.
Σαν καταναλωτές προσπαθούμε και
εμείς να συνεισφέρουμε με μια πιο οικολογική συνειδητοποιημένη συμπεριφορά
όταν
ψωνίζουμε.
Τα
«οικοσήματα» που βρίσκουμε σε πάρα
πολλά προϊόντα κανονικά θα έπρεπε
να μας βοηθήσουν. Αλλά τα σήματα
είναι πολλά και οι οικολογικές
υποσχέσεις πολλές φορές είναι
παραπλανητικές.
Πολλοί καταναλωτές άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις ετικέτες (π.χ. αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του
Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών
σημειώνουν ότι 30% των καταναλωτών
επιζητεί την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης όταν πάει να αγοράσει οικιακή
συσκευή).
Εταιρίες πολλών προϊόντων από
αυτοκίνητα μέχρι σκόνες πλυντηρίων
τώρα ισχυρίζονται ότι είναι φιλικά
προς το περιβάλλον . Αλλά πώς να
ξέρει ο καταναλωτής αν αυτές οι
αξιώσεις είναι αληθινές; Δυστυχώς
δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Ο οδηγός
στις παρακάτω ετικέτες μπορεί να
βοηθήσει.
Ανακύκλωση
Δύο είναι τα πιο κοινά σύμβολα που
χρησιμοποιούνται για να δείξουν ότι οι
συσκευασίες προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά . Αυτά είναι τα τρία
βέλη βασισμένα στην κορδέλα του
Μόμπιους και η πράσινη βούλα με τα
δυο βέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρόφιμα
Δεν υπάρχουν αναπτυγμένα και κοινά
αποδεκτά σήματα για οικολογικά τρόφιμα . Υπάρχουν σήματα για προϊόντα
βιολογικής καλλιέργειας και για προϊόντα fairtrade (φιλοσοφία του δίκαιου
και αλληλέγγυου εμπορίου). Για την
αλιεία υπάρχει ένα πιστοποιητικό αλιείας υπό προστασία από το Marine
Stewardship Council που όμως σπάνια
θα το ανταμώσετε στην Ελλάδα. Το πιστοποιητικό δίδεται για τις οικολογικές
αρετές της αλιείας ξεκινώντας από την
αξιολόγηση κριτηρίων, όπως:
Το συνολικό πληθυσμό ψαριών σε κατάσταση να αλιευθούν.
Τις επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Τα συστήματα διαχείρισης των ιχθυοπωλείων.
Ενέργεια
Οι περισσότερες οικολογικές σημάνσεις είναι προαιρετικές. Αλλά η Ευρωπαϊκή
Σήμανση
Ενεργειακής
Απόδοσης είναι υποχρεωτική για νέα
ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, ηλεκτρικούς φούρνους και
έχουν πρόσβαση με δίκτυα
στον Πηνειό και τους ταμιευτήρες και κανένας άλλος! Ο
εμπλουτισμός του υπόγειου
υδροφορέα σε βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων χρειάζεται
πολύ
μεγάλης
κλίμακας έργα τα οποία ούτε
έχουν γίνει αλλά ούτε και
προβλέφτηκαν να γίνουν.
Η ρύπανση των βαθιών κοιτασμάτων καθαρού νερού
από πρόχειρο εμπλουτισμό
με βρώμικο νερό απ’ τον Πηνειό θα είναι καταστροφική
για το μέλλον της Θεσσαλίας.
Ο φυσικός εμπλουτισμός με
τη ροή του ποταμού δεν θα
καταφέρει να εμπλουτίσει σε
μεγαλύτερο των 30 μέτρων
βάθος και σε μια περιορισμένη ζώνη μερικών εκατοντάδων μέτρων περιμετρικά
του ποταμού.
Οι πολιτικοί πουλάν το παραμύθι και οι υπόλοιποι το πιστεύουμε. Το παραμύθι του
Αχελώου μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά, δημιούργησαν
και συντήρησαν την προσδοκία πως μπορούμε να ξοδεύουμε το νερό μιας και
είναι ζήτημα χρόνου ο “μαγικός” Αχελώος να γεμίσει ξαφνικά τα πάντα με νερό.
Μετά το βαμβάκι τι; Όλα
αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκε σκόπιμα στους αγρότες
λαμπτήρες. Τα προϊόντα κατατάσσονται σε μία κλίμακα από G μέχρι
Α, Α+ και Α++. Όσο ψηλότερη η
βαθμολόγηση της οικιακής συσκευής, τόσο λιγότερο ηλεκτρικό
καταναλώνει. Σε κάποια ηλεκτρικά
προϊόντα όπως τηλεοράσεις ή ηχοσυστήματα δεν είναι υποχρεωτική η σήμανση, και βέβαια είναι παντού
απούσα.
Η Ευρωπαϊκή Σήμανση Ενεργειακής
Απόδοσης, έχει και άλλες πληροφορίες όπως η ένταση θορύβου σε decibel
(που
όμως
δεν
είναι
υποχρεωτικές).
Ξυλεία
Υπάρχουν διάφορες σημάνσεις για
υπεύθυνη ξυλεία , αλλά δεν είναι διαδεδομένες, ειδικά στην Ελλάδα. Δύο
είναι τα κύρια σήματα : το σήμα του
Forest Stewardship Council (FSC), και
το σήμα του Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes (PEFC). Οι περισσότερες μη
κυβερνητικές οργανώσεις υποστηρίζουν το Forest Stewardship Council και
επικρίνουν το Programme for the Endorsement of Forest Certification, ότι
δεν έχει αρκετά αυστηρούς κανόνες.
Και οι δύο οργανώσεις προστατεύουν
τα δάση και τους ιθαγενείς πληθυσμούς που μπορεί να κινδυνεύουν από
την αλόγιστη ξυλεία.
Ecolabels
Η Οικολογική Σήμανση είναι μια εθελοντική μέθοδος που θεσπίσθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωσή, για την πιστοποίηση και σήμανση περιβαλλοντικών
επιδόσεων. Το Οικολογικό Σήμα ή
“ecolabel” είναι ένα σήμα που πιστοποιεί την συνολική περιβαλλοντική
η προσδοκία πως θα υπάρχει
για πάντα η κότα που κάνει τα
χρυσά αυγά. Πολλοί αγρότες
επένδυσαν εκατομμύρια στην
προοπτική αυτή, για να φτάσουν σήμερα να βρίσκονται
σε απόγνωση, τόσο εξ’ αιτίας
της έλλειψης νερού όσο και
των χαμηλών τιμών των προϊόντων.
Εντελώς αυθαίρετα πολλοί
συνδέουν το ξεδίψασμα της
Θεσσαλίας με την εκτροπή
του Αχελώου. Μέχρι σήμερα
δεν έχουν δοθεί σοβαρά και
τεκμηριωμένα επιχειρήματα
για το πώς θα γίνει αυτό. Λανθασμένα οι άνθρωποι πιστεύουν πως εάν μπει το
νερό του Αχελώου στον Πηνειό, ξαφνικά ο “υδροφόρος
ορίζοντας” θα γεμίσει και
όλοι θα μπορούμε να ξοδεύουμε απεριόριστα το
νερό. Ποτέ και πουθενά στον
πλανήτη αυτό δεν συνέβη.
Οι Οικολογικές Οργανώσεις
ζητούν από τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση του
νερού να μιλήσουν ανοιχτά
ώστε να γίνει σαφές το μέγεθος του προβλήματος. Μόνο
όταν βλέπεις την πραγματικότητα κατάματα μπορείς να
δώσεις λύσεις που σίγουρα
δεν είναι ευχάριστες είναι
όμως απαραίτητες για την
επιβίωσή μας.
υπεροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης
κατηγορίας
προϊόντων
ή
υπηρεσιών. Δηλαδή το Οικολογικό
Σήμα σημαίνει πρακτικά ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία είναι προτιμητέο και υπερέχει σε ότι αφορά τις
επιδράσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον, από την παραγωγή ή την
χρήση του.
Το Ecolabel της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι το λουλούδι με αστεράκια . Το
Ευρωπαϊκό ecolabel μπορεί αν απονεμηθεί σε 26 διαφορετικά είδει προϊόντων από καθαριστικά μέχρι και
μπογιές. Δίνετε ακόμη και σε κάμπινγκ
ή άλλα τουριστικά καταλύματα.
Η γνώση του ecolabel στο κοινό είναι
πολύ περιορισμένη. Έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ, έδειξε πως μόλις το 1% των
καταναλωτών γνωρίζει το συγκεκριμένο ecolabel.
Υπάρχουν και άλλα λιγότερο γνωστά
ecolabels, όπως ο σκανδιναβικός κύκνος ή ο γερμανικός άγγελος.
Όλα αυτά τα σήματα έχουν προσελκύσει καταναλωτές που ενδιαφέρονται
να συνεισφέρουν στην μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω
των αγοραστικών επιλογών τους. Από
την άλλη πλευρά όμως, το πλήθος
τους, και το αβέβαιο κυρός τους,
έχουν δημιουργήσει σύγχυση και σκεπτικισμό σε ένα μέρος των καταναλωτών.
Ευχόμαστε η σύντομη περίληψη των
κυριότερων οικολογικών σημάτων που
παρουσιάσαμε να σας έχουν βοηθήσει
στις δικές σας (πιο οικολογικά συνειδητοποιημένες) αγορές.
13
Έν Δράσει
Πρακτικές
Οικολογικές
Λύσεις...
Σεξ και φαγητό
Α
πό την αρχαιότητα, οι άνθρωποι έψαχναν για
μαγικά ελιξίρια για να βελτιώνουν τις σεξουαλικές τους δυνατότητες και εμπειρίες. Δια
μέσου των αιώνων πολλά τρόφιμα θεωρήθηκαν ως
αφροδισιακά αλλά πολύ λίγα επιστημονικά στοιχεία
τεκμηριώνουν ότι πράγματι αυτά έχουν ευεργετικές
επιδράσεις
Ενώ μπορεί να ισχυριστούμε ότι οι
Έλληνες Θεοί του Ολύμπου είχαν
λάθος για αυτά που πίστευαν για τα
μυθικά αφροδισιακά, το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε για την Ελληνική διατροφή. Πλούσια σε ψάρια, λαχανικά
και ελαιόλαδο, φαίνεται ότι αρμόζει
τέλεια για μια υγιή και αποτελεσματική σεξουαλική ζωή.
Πολλοί πιστεύουν ότι ένα ρομαντικό
δείπνο με ένα καλό κρέας, κρασί και
σοκολάτα, θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την ερωτική τους ορμή και
τη διάθεση τους για το αγαπημένο
τους πρόσωπο. Βέβαια ένα πετυχημένο νόστιμο δείπνο, έχει τη συμβολή
του για να κερδίσει την καλή διάθεση
και την καρδιά αυτού που αγαπάμε
και ποθούμε.
Όμως ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές φαγητών για να διατηρούμε
σε όσο το δυνατό πιο άριστη λειτουργική κατάσταση, το σεξουαλικό
μας σύστημα;
Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της σεξουαλικής λειτουργίας, είναι ένα σοβαρό ζήτημα υγείας. Δεν μπορείτε να
απολαμβάνετε μια υγιή σεξουαλική
ζωή εάν δεν φροντίζετε και τους άλλους τομείς της υγείας σας.
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα
που πρέπει να κάνετε για να έχετε μια
Οι περισσότεροί μας ευχόμαστε να
ζήσουμε για πολλά χρόνια. Είναι ίσως
η πιο συνηθισμένη ευχή σε γενέθλια
και κάθε είδους γιορτές. Απαιτεί
όμως μια μικρή διευκρίνιση: Πολλά
και ΚΑΛΑ χρόνια. Γιατί λίγη ουσία θα
έχει να έχουμε μακροζωία, αν δεν
εξασφαλίσουμε πρώτα την ποιότητα
της ζωής μας. Αυτό που θα πρέπει να
μας απασχολεί, δεν είναι πόσα χρόνια
θα ζήσουμε συνολικά, αλλά πόσα από
αυτά θα είναι απαλλαγμένα από αρρώστιες και κάθε είδους δυσκολίες.
Αν θέλουμε να ζήσουμε πολύ και με
υγεία, πρέπει να αρχίσουμε από
νεαρή ηλικία να υιοθετούμε έναν
σωστό τρόπο ζωής. Ένα από τα πιο
σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την λεγόμενη «επιστήμη
της ευημερίας» είναι ότι αν αποφασίσουμε να ζήσουμε με περισσότερη
απλότητα, τότε τείνουμε να είμαστε
περισσότερο ευτυχείς. Τι σημαίνει
αυτό;
Ελαχιστοποιούμε τις ανάγκες μας και
διατηρούμε μια ευαίσθητη ισορροπία
μεταξύ εργασίας και ζωής.
Πρόσφατες μελέτες, έχουν τονίσει
αρκετές φορές την ζημιά που προκαλεί στην υγεία μας η λογική της
υγιή σεξουαλική ζωή, είναι να τρώτε
σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι με την αύξηση της ηλικίας σας, η σεξουαλική
ζωή επηρεάζεται και επομένως η
ορθή διατροφή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Οι βιολογικές αλλαγές που σημειώνονται στον οργανισμό σας λόγω
αύξησης της ηλικίας, μπορούν να
επηρεάζουν αρνητικά τις σεξουαλικές
σας δυνατότητες. Τα επίπεδα των ορμονών αρχίζουν να μειώνονται. Η τεστοστερόνη, τα οιστρογόνα και οι
ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα, αρχίζουν να μειώνονται στο αίμα ήδη
μετά από την ηλικία των 35 ετών.
Ταυτόχρονα, με την αύξηση της ηλικίας, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να
αποκτούν περιττά κιλά, γίνονται υπέρβαροι ή χειρότερα παχύσαρκοι και
επιβαρύνουν το μεταβολισμό τους.
Αυτά φυσικά, δεν είναι ότι καλύτερο
για τη σεξουαλική ζωή που επηρεάζεται όπως και ο υπόλοιπος οργανισμός
από τις νοσηρές αυτές καταστάσεις.
Θα διερωτάστε βέβαια γιατί όλα
αυτά επηρεάζουν τις σεξουαλικές
σας
ικανότητες.
Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει και
οι γιατροί έχουν επιβεβαιώσει ότι για
καλή σεξουαλική ζωή απαιτούνται
υγιή κύτταρα, που λειτουργούν καλά,
πολλαπλασιάζονται ορθά και παρά-
Ζ ή σ τ ε
«σκληρής εργασίας», η οποία
ενθαρρύνει την δαπάνη άπειρου
χρόνου στο εργασιακό περιβάλλον.
Ένα μέρος αυτού του χρόνου θα μπορούσε άνετα να δαπανηθεί για κάτι
ευχάριστο, δείτε το σαν μία μορφή
«πίστωστης» στην προσωπική σας
«τράπεζα υγείας»
Περπατήστε άφοβα
Όλοι το λένε: Το περπάτημα είναι
υγεία. Άλλοι το πάνε ένα… βήμα παραπέρα:
Περπατήστε μισή ώρα την μέρα και
κερδίστε 10 χρόνια ζωής! Φυσικά
δεν εννοούν να ξεκινήσετε στα 50 το
περπάτημα. Είναι κάπως αργά. Το
συντομότερο το καλύτερο. Αυτό λένε
τουλάχιστον οι ειδικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το περπάτημα είναι η
μόνη εξ’ολοκλήρου «δωρεάν» σωματική δραστηριότητα που μπορεί να
γίνει από τον καθένα, χωρίς επιπλέον
έξοδα, φόρους και εγγραφές.
Αφήστε για αρχή το αμάξι και
περπατήστε μέχρι την δουλειά σας
(αν είναι κοντά), ή μέχρι τον πλησιέ-
γουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε
για να νιώθουμε ευχάριστα
Για να μπορούν τα κύτταρα να βρίσκονται στην καλύτερη τους δυνατή
κατάσταση και να μας προσφέρουν
όλα αυτά τα αγαθά, χρειάζονται υπεράνω όλων οξυγόνο. Ταυτόχρονα
πρέπει να μπορούν να αποβάλλουν
και να απαλλάσσονται από τις αχρείαστες ουσίες που παράγονται από το
μεταβολισμό.
Όποιος λέει καλή παροχή οξυγόνου
και κάθαρση των κυττάρων, ιστών και
οργάνων, ξέρει ότι το βασικό στοιχείο
για αυτά, είναι η καλή κυκλοφορία του
αίματος. Και δεν είναι τυχαία που οι
γιατροί λένε ότι αυτά που είναι καλά
για την καρδιά και το κυκλοφορικό
σας σύστημα, είναι επίσης καλά και
για τα σεξουαλικά σας όργανα.
Η υγιεινή διατροφή, έχει θεμελιώδη
ρόλο για το κυκλοφορικό σας σύστημα. Δύο χημικές ουσίες, βρέθηκαν
να βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος: Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και η
L-Αργινίνη. Οι ουσίες αυτές υπάρχουν
σε τρόφιμα όπως το ελαιόλαδο, ο σολομός και οι ξηροί καρποί, γεγονός
που τα καθιστά πολύ ευεργετικά για
τη σεξουαλική σας λειτουργία.
Επίσης άλλα τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικές χημικές ενώσεις, όπως
τα πράσινα λαχανικά, το σκόρδο, η
ρίζα τσινσένγκ και η σόγια, βοηθούν
για μια καλύτερη κατάσταση των αιμοφόρων αγγείων σας, της κυκλοφορίας του αίματος και κατά συνέπεια
ευεργετούν τη σεξουαλική σας ζωή.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η
διατροφή αποτελεί ένα μόνο από
τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η υγιής σεξουαλική ζωή. Η σωματική άσκηση είναι επίσης πολύ
σημαντική.
Το κάπνισμα ενός τσιγάρου ή ένα
ποτό, έχουν για πολλούς συσχετισθεί
με το σεξ. Η αλήθεια είναι όμως ότι το
κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, μειώνουν και εμποδίζουν τη σεξουαλική λειτουργία. Εάν είστε
σημαντικά υπέρβαρος ή παχύσαρκος,
καπνίζετε και πίνετε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ ή χρησιμοποιείτε
ναρκωτικά, τότε δεν υπάρχουν μαγικά
ελιξίρια ή αφροδισιακά που μπορούν
να εξουδετερώνουν τις αρνητικές επιδράσεις των νοσηρών αυτών καταστάσεων.
Σίγουρα, ο ρόλος της ψυχολογικής
σας κατάστασης, είναι καθοριστικός
για τις σεξουαλικές σας δυνατότητες.
Το στρες, το άγχος, η κατάθλιψη και
άλλες αιτίες ψυχικής καταπόνησης,
έχουν μεγάλη αρνητική επίδραση στη
σεξουαλική διάθεση και λειτουργία.
Έτσι, λοιπόν για μεγαλύτερες δυνατότητες στο σεξ και καλύτερη σεξουαλική ζωή, θα συγκρατήσετε την
τετράδα:
Υγιεινή διατροφή
1. Σωματική άσκηση
2. Αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ και
ναρκωτικών
3. Καλή ψυχολογική κατάσταση
4. Στις περιπτώσεις που έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της
σεξουαλικής σας λειτουργίας και
υγείας, είναι απαραίτητο πρώτα απ’
όλα, να συμβουλεύεστε το γιατρό
σας.
Θα συγκρατήσουμε λοιπόν ότι πράγματι μια προσεγμένη, έξυπνη και υγιεινή διατροφή, μπορεί να βοηθά
σημαντικά τις σεξουαλικές σας λειτουργίες λόγω του ότι βελτιώνει τη
γενικότερη υγεία του οργανισμού, ιδιαίτερα της καρδιάς και του κυκλοφορικού σας συστήματος γενικότερα.
κ α λ ά
στερο σταθμό λεωφορείων. Συνδυάστε μια επαγγελματική συνάντηση με
έναν περίπατο. Δεν υπάρχει τίποτα
καλύτερο. 30 λεπτά περπάτημα την
ημέρα θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα, να δείχνετε καλύτερα και
πάνω απ’όλα θα μειώσουν τον κίνδυνο ασθενειών. Όχι και άσχημα.
Μιλήστε για τα προβλήματά σας
Οι μέρες που οι ιατρικές γνώσεις
ανήκαν σε λίγους και εκλεκτούς
έχουν παρέλθει προ πολλού.
To Internet βοήθησε τα μέγιστα σε
αυτό. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων προτού συμβουλευτούν οποιονδήποτε γιατρό, μπαίνουν κατευθείαν
online και ενημερώνονται από τα
πολλά έμπιστα ιατρικά φόρουμ. Ούτε
οι γιατροί φαίνεται να έχουν πρόβλημα με αυτό.
Οι ίδιοι μάλιστα δείχνουν να είναι
ευχαριστημένοι όταν οι ασθενείς
τους είναι σωστά πληροφορημένοι. Ο
καθένας μπορεί να έχει την ηλεκτρονική του «φωνή», να πει τις απόψεις
του και να συζητήσει τα προβλήματά
του με άλλους χρήστες που βρίσκον-
ται στην αντίστοιχη κατάσταση με
αυτόν.
Γιατροί και νοσοκομεία, υπόκεινται
καθημερινά σε έλεγχο από
εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως,
κρίνονται και ενίοτε κατακρίνονται,
γεγονός που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.
Let’s dance
Μπορεί να ακούγεται απίθανο, αλλά
ο χορός σύμφωνα με μελέτες μπορεί
να ωφελήσει κατά πολύ τις
εγκεφαλικές μας λειτουργίες.
Μία ομάδα επιστημόνων στην Αμερική, ανακάλυψε μια μεγάλη
συσχέτιση ανάμεσα στην αερόβια
άσκηση (χορός, περπάτημα) και την
βελτίωση της μνήμης και γενικότερα
των εγκεφαλικών νευρώνων. Πιο
συγκεκριμένα, για άτομα άνω των 60,
τέτοιου είδους άσκηση μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των εγκεφαλικών
κυττάρων. Γενικότερα, η άσκηση,
είναι γνωστό πως σχετίζεται με την
καλυτέρευση των γνωστικών μας λειτουργιών, μειώνοντας τον κίνδυνο
του Αλτσχάιμερ σε βάθος 10 χρόνων.
Χορέψτε ελέυθερα λοιπόν!
Πολυβιταμίνες...stop!
Οι ειδικοί το τονίζουν αρκετά συχνά,
αλλά σπάνια “ακούγονται” εξαιτίας
των δεκάδων διαφημίσεων για τα
συμπληρώματα διατροφής κάθε είδους. Η πώλησή τους δίνει τεράστιο
τζίρο στις βιομηχανίες, οι οποίες
έχουν βαλθεί να μας αποδείξουν ότι
είναι απαραίτητα για την καθημερινή
μας διατροφή. Λάθος. Ξοδεύοντας τα
ίδια λεφτά που δίνουμε σε κάθε
λογής βιταμίνες, μέταλλα κτλ, σε
φρέσκα φρούτα και λαχανικά
παίρνουμε ακριβώς τις ίδιες
ποσότητες θρεπτικών συστατικών,
εξασφαλίζοντας μάλιστα και την καλύτερη αφομοίωσή τους από τον οργανισμό. Καταναλώνοντας “φυσικές”
βιταμίνες αποκτούμε μια αίσθηση
ευεξίας που πηγάζει από την υγιεινή
διατροφή αυτή καθεαυτή. Κανένα
φάρμακο ή συμπλήρωμα δεν μπορεί
να μας κάνει να νιώσουμε το ίδιο και
αυτό είναι σίγουρο. Με αφορμή λοιπόν και την οικονομική κρίση, ίσως θα
πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα
πριν δώσουμε τα λεφτά μας σε κάτι
το οποίο δεν γνωρίζουμε επακριβώς
το αν θα μας ωφελήσει ή όχι.
14
Έν Δράσει
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;
Α
κούμε συχνά την άποψη από ειδικούς επιστήμονες και μη, ότι
τα παιδιά στην Ελλάδα είναι από
τα παχύτερα στην Ευρώπη. Είναι όμως αυτό
σωστό; Τι είναι αυτό που άλλαξε τις τελευταίες
δεκαετίες και συνέβαλλε στην αύξηση αυτή;
Τελευταία στατιστικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν σε
σχετικά ιατρικά συνέδρια μιλούν για περίπου 4 στα 10 παχύσαρκα παιδιά, κάτω των
δέκα ετών. Από αυτά μάλιστα
πάλι 4 στα 10 έχουν τουλάχιστον ένα γονιό παχύσαρκο,
ενώ η μεγάλη πλειοψηφία
έχουν και τους δύο. Ειδικότερα στοιχεία από τη Βόρεια
Ελλάδα έδειξαν ότι η παχυσαρκία είναι συχνότερη στα
παιδιά σε σχέση με τους εφήβους. Ο ΙΝΚΑ αναφέρει σε έκθεση του ότι “Τρέφουμε τα
πιο αμόρφωτα, αγύμναστα
και παχύσαρκα (ή υπέρβαρα)
παιδιά”. Είναι σίγουρα μια
ακραία
και
σοκαριστική
άποψη, αλλά δυστυχώς τα τελευταία στοιχεία αποδεικνύουν τουλάχιστον τα δύο
τελευταία χαρακτηριστικά,
αφού τα παιδιά στη χώρα μας
ασκούνται όλο και λιγότερο
και τρέφονται ολοένα και με
χειρότερο τρόπο.
Τα παρακάτω στοιχεία είναι
πολύ σημαντικά και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση
καθώς το 1/3 των παχύσαρκων παιδιών θα γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, ενώ και τα
υπόλοιπα κινδυνεύουν από
τις επιπλοκές της παχυσαρκίας περισσότερο από ότι οι
φυσιολογικού βάρους ενήλικες, ακόμα και αν αυτά τα
παιδιά με κάποιο τρόπο χάσουν βάρος στην ενήλικη ζωή
τους.
Το ΙΝΚΑ-Ινστιτούτο Καταναλωτών χαρακτηρίζει την παιδική παχυσαρκία και την
αλματώδη αύξηση της ως
“βραδυφλεγή βόμβα” και
δεν έχει άδικο. Η παχυσαρκία
θεωρείται η επιδημία της εποχής και λόγω των σοβαρών
προβλημάτων που αυτή δημιουργεί (στεφανιαία νόσο, διαβήτη, υπερλιπιδαιμίες κ.ά.)
πρέπει να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά από τους
υπεύθυνους φορείς. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η Παχυσαρκία
αποτελεί μία από τις τρεις σημαντικότερες αιτίες θανάτου
για τους κατοίκους των “αναπτυγμένων χωρών” του Δυτι-
κού Κόσμου.
Τι φταίει;
Το 77% των παιδιών δεν
τρώγει σχεδόν ποτέ μαζί με
τους γονείς του και περνάει
πολλές ώρες μόνο του στο
σπίτι. Έτσι συχνά το φαγητό
που τρώνε δεν ελέγχεται
όσο πρέπει από τους γονείς,
ως προς την ποσότητα και
την ποιότητα του. 25-48%
των Ελληνόπουλων δεν
έχουν ποτέ ενημερωθεί για
θέματα διατροφής από τους
γονείς τους.
Το “σπιτικό” φαγητό αποτελεί
για πολλά νοικοκυριά μια συνήθεια όχι καθημερινή, η
ακόμα και μια πολυτέλεια. Η
μητέρα δουλεύει, είναι πολυάσχολη, και η εύκολη λύση
του φαγητού από έξω γίνεται
όλο και περισσότερο συνήθεια για τη σύγχρονη, ελληνική οικογένεια. Τα ίδια τα
παιδιά όταν ρωτήθηκαν απάντησαν ότι κατά 63% καταναλώνουν πολύ κρέας και κατά
51% ότι δεν καταναλώνουν
πολλά όσπρια και χόρτα.
Τα παιδιά τρώνε σε ταχυφαγεία (εστιατόρια τύπου “fast
food”) σε ποσοστό 7-42 %
τουλάχιστον 1 φορά την
εβδομάδα. Πολλοί μπορεί να
πούνε πως δεν είναι μεγάλο
ποσοστό. Αλλά αν αναλογιστούμε το είδος της τροφής
που προσφέρεται και καταναλώνεται σε αυτούς τους
χώρους, την περιεκτικότητα
σε λίπος, αλάτι και ζάχαρη
των χάμπουργκερ, των τηγανητών και των αναψυκτικών
θα καταλάβουμε και το γιατί
παχαίνουν αυτά τα παιδιά
αλλά και γιατί τα περισσότερα από αυτά προτιμούν το
φαγητά από έξω από το σπιτικό, μια και αναζητούν διαρκώς γεύσεις έντονες. Με
αυτό τον τρόπο καταναλώνουν όλο και λιγότερο σαλάτες, λαχανικά και όσπρια,
ενώ είναι σχεδόν καθημερινή
η κατανάλωση κρέατος, στη
μια ή την άλλη μορφή. Από
το 1984 μέχρι το 2000
υπήρξε μια αύξηση στην κατανάλωση έτοιμου φαγητού
κατά 956%.! Αν συνδυά-
σουμε αυτή την αύξηση με
τον πενταπλασιασμό των αρχικών μερίδων στα ταχυφαγεία σε σχέση με τα σημερινά
εύκολα καταλαβαίνουμε γιατί
στις ΗΠΑ υπήρξαν άνθρωποι
που μήνυσαν γνωστή αλυσίδα
fast food, για τη συμβολή της
στην αύξηση του σωματικού
τους βάρους (αν και σαφώς
είναι μια ακραία κίνηση).
Ιδιαίτερα τα αναψυκτικά
έχουν ενοχοποιηθεί και συσχετιστεί με την αύξηση της
παιδικής παχυσαρκίας. Επίσημα στοιχεία υπάρχουν
μόνο για τις ΗΠΑ (όχι για τη
χώρα μας), όπου μεταξύ
1991-1995 η μέση ημερήσια
κατανάλωση αναψυκτικών αυξήθηκε από 345 σε 570 ml
στους εφήβους, κάτι που επιβαρύνει θερμιδικά τα άτομα
αυτά με πάνω από έξτρα 200
θερμίδες ημερησίως, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση
της παχυσαρκίας
Η διατροφή στα σχολικά κυλικεία δεν είναι κατάλληλα.
Επίσημα στοιχεία του ΙΝΚΑ
δείχνουν ότι οι μαθητές αγοράζουν σνακς (γαριδάκια, πατατάκια κ.ά) σε ποσοστό
49-56%, προϊόντα με πολύ ζάχαρη σε ποσοστό 36-65%, χυμούς μη φυσικούς με
προσθήκη ζάχαρης (τύπου
νέκταρ) σε ποσοστό 53-57%.
Γενικά το 81% των παιδιών
προμηθεύεται για κολατσιό
από το σχολείο είδη τροφής
τα οποία (αν εφαρμόζονταν ο
νόμος που έχει ψηφιστεί εδώ
και καιρό) δεν θα έπρεπε να
διατίθενται από τα σχολικά
κυλικεία.
Το σχολείο, πέρα από τα
“ακατάλληλα” κυλικεία δεν
ενημερώνουν τα παιδιά για
τη διατροφή τους. Κάποια γενικά στοιχεία δείχνουν ότι τα
παιδιά στην Ελλάδα δεν είναι
ενημερωμένα σε ποσοστό
53% για θέματα διατροφής
(κάτι που καθιστά πολύ σημαντική και μάλλον απαραίτητη την καλύτερη εφαρμογή
των προγραμμάτων “Αγωγής
Υγείας” από την Πολιτεία στα
σχολεία. Ακόμα, σε ποσοστό
61% δεν ξέρουν τα δικαιώματα τους, όσο αφορά την
ποιότητα των προϊόντων διατροφής που καταναλώνουν.
Η αδυναμία των γονιών να
ετοιμάσουν ένα ισορροπημένο και υγιεινό πρωινό τουλάχιστον στα παιδιά τους,
τους οδηγεί στην εύκολη
λύση του χαρτζηλικιού. Σύμφωνα πάντα με το ΙΝΚΑ το
85% των παιδιών παίρνει
υπερβολικό ποσό ως “χαρτζηλίκι” το οποίο το καταναλώνει
σε άχρηστα και συχνά επικίνδυνα τρόφιμα, ποτά και τσιγάρα. Ένα 4% μόνο δεν
παίρνει λεφτά από το σπίτι,
31% παίρνει 3-5 ευρώ και 4%
παίρνει 6-10 ευρώ.
Τι
πρέπει
να
γίνει;
Η λύση στο πρόβλημα της
παχυσαρκίας τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες
είναι σύνθετο και δύσκολο.
Δεν είναι θέμα μόνο να πιέσουμε και να πείσουμε τα
παιδιά να μην τρώνε πολύ.
Είναι ένα πρόβλημα που για
να λυθεί απαιτεί την παρέμβαση της πολιτείας, του σχολείου, των γονέων.
Οι γονείς θα πρέπει να ενδιαφερθούν περισσότερο
για το τι τρώνε τα παιδιά
τους στο σπίτι αλλά και στο
σχολείο. Πρέπει από μικρά
να τα εκπαιδεύσουν σε όλες
τις γεύσεις και όλα τα τρόφιμα ώστε να είναι αποδεκτά
από αυτά, όταν το φαγητό
γίνει συνειδητή και αυτόνομη
διαδικασία. Το μαγειρεμένο
φαγητό με τη σαλάτα θα
πρέπει να υπάρχει καθημερινά (ή σχεδόν καθημερινά)
στο τραπέζι και η λύση του
“έτοιμου φαγητού” θα πρέπει να περιορίζεται σε ελάχιστες ειδικές μέρες, όταν οι
υποχρεώσεις δεν αφήνουν
χρονικά περιθώρια για μαγειρική παρασκευή. Ακόμα θα
πρέπει να ενδιαφέρονται για
το τι τρώνε στο σχολείο ή
στις εξόδους τους., ώστε να
μη μάθουν τα παιδιά στην εύκολη επιλογή του fast food και
της υποκατάστασης του σπιτικού φαγητού από χαμηλής
θρεπτικής αξίας τρόφιμα και
σνακ. Μάθετε τα παιδιά να
τρώνε σαλάτες και φρούτα,
να προτιμούν τους φυσικούς
χυμούς από τα αναψυκτικά,
να προτιμούν μια φέτα ψωμί
με μέλι από μια τυρόπιτα και
να τρώνε εξίσου τα όσπρια με
το κρέας. Ακόμα θα πρέπει να
αποφεύγουμε την επιβράβευση του παιδιού για τις επιδόσεις του στο σχολείο ή
αλλού με την προσφορά σοκολάτας, άλλων γλυκών ή με
την έξοδο σε κάποιο ταχυφαγείο, με την κατανάλωση των
“παιδικών μενού”, που αυτά
παρέχουν.
Επειδή η παχυσαρκία δεν
είναι μόνο αποτέλεσμα της
κακής διατροφής αλλά και
της περιορισμένης άσκησης
θα πρέπει να ωθήσουν τα
παιδιά να γίνουν πιο δραστήρια. Αν και ο ελεύθερος
χρόνος των παιδιών γίνεται
όλο και λιγότερος, είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον στα
πρώτα χρόνια μπορεί να
ασχοληθούν πιο συστηματικά
με κάποια ήπια μορφή άσκησης. Τελευταία στοιχεία
έχουν δείξει μεγάλη αύξηση
των ωρών τηλεθέασης, που
είναι συνδυασμός ακινησίας
με σύγχρονη κατανάλωση
σνακ, που είναι υψηλά σε
θερμίδες, λίπος και αλάτι.
Κλείστε την τηλεόραση και
ασχοληθείτε περισσότερο με
τα παιδιά..
Μεγάλο μερίδιο ευθύνης
έχει όμως και η Πολιτεία
αφού ο έλεγχος στις καντίνες, η εφαρμογή των ειδικών
μαθημάτων πάνω σε θέματα
διατροφής, ο περιορισμός
της διαφημιστικής καμπάνιας
των αλυσίδων “έτοιμου φαγητού” καθώς και των επιβαρυντικών
σνακ
(γαριδάκια,
σοκολάτες, μπισκότα, χυμοί
και αναψυκτικά), ειδικά σε
ώρες τηλεθέασης παιδικής
ζώνης είναι λύσεις που θα
συμβάλλουν με τα παραπάνω
στη μείωση της παχυσαρκίας
στις παιδικές ηλικίες. Δεν
πρέπει να ξεχνούμε ότι ένα
παχύσαρκο παιδί έχει 1/3 μεγαλύτερες πιθανότητες να
γίνει παχύσαρκος ενήλικας
και για αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη “μάστιγα”
αυτή έγκαιρα και δυναμικά.
Αναδημοσίευση από το
www.iatronet.gr όπου μπορείτε να βρείτε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα για την
υγεία.
15
Έν Δράσει
Η ΒΟΛΤΑ
Του Δημήτρη Ντούκα
Ε
κείνο το πρωί της Κυριακής του Αυγούστου άργησε πολύ να έρθει για
τον Δημήτρη και την αδερφή του,
δεν ξέρω αν έφταιγε η αφόρητη
ζέστη ή αν έφταιγε η αγωνία για
την ημέρα που περίμεναν…
Όμως με το πρώτο φως της
μέρας τινάχτηκαν σαν ελατήρια
από τα κρεβάτια τους έτοιμοι για
την μεγάλη βόλτα που τόσο
καιρό περίμεναν.
Η μητέρα κι αυτή είχε ξυπνήσει από
τα χαράματα και ετοίμαζε αυτά που θα
έπαιρναν μαζί τους, φαγητό μέσα σε
γυαλιστερά αλουμινένια μπολ, ψωμί
φρέσκο, ζυμωμένο από την προηγούμενη μέρα, την στάμνα με το νερό και
καθαρά στρωσίδια.
Ο πατέρας έβγαλε τα άλογα από το
στάβλο και ήταν έτοιμος να τα ζέψει
στο κάρο, ο Ντορής και η Ντοριά (
αυτά ήταν το ονόματα του αλόγου και
της μητέρας του της φοράδας ) φαίνονταν σαν να χαμογελούσαν χαρούμενα για την βόλτα που ετοιμάζονταν
να κάνουν.
Η «βόλτα», αχ! αυτή η βόλτα που
τόσο καιρό περίμεναν τα δυο παιδιά
ήταν μια βόλτα στην κοντινή παραλία,
μια μέρα ολόκληρη κοντά στη θάλασσα!
Η θάλασσα άρχιζε εκεί που τελείωναν
τα χωράφια, εκεί που κάθε μέρα οι γεωργοί με τα σκαμμένα από τον ήλιο και
τη σκόνη πρόσωπά τους καλλιεργούσαν τα λιγοστά τους στρέμματα με
καπνό, βαμβάκι, και άλλα προϊόντα με
τα «μέσα» εκείνης της εποχής που έκαναν τον κάματο να είναι βαρύς και
σκληρός.
Επιτέλους ξεκίνησαν. Ο Ήλιος άρχισε
να ανεβαίνει ρίχνοντας τη ζεστή του
ματιά σ’όλη την όμορφη πεδιάδα. Έξω
από το χωριό συνάντησαν κι άλλες οικογένειες κι άλλα κάρα γεμάτα με χαρούμενα παιδιά, που τα τραβούσαν
χαρούμενα άλογα που εκείνη τη μέρα
δεν αγκομαχούσαν κάτω από τα χαλινάρια τους, λες και καταλάβαιναν πως
το φορτίο που κουβαλούσαν δεν ήταν
κάτι βαρύ, όπως τα φύλλα του καπνού,
αλλά ένα φορτίο με χαρούμενους ανθρώπους που βιάζονταν να αδράξουν
τη μέρα.
Ο πατέρας δειλά δειλά άρχισε ένα χαρούμενο τραγούδι και τα παιδιά ένοιωσαν ένα ξάφνιασμα γιατί δεν τον
είχαν ξανακούσει να τραγουδά.
-Με το χάραμα ξυπνώ
το τραγούδι αρχινώ.
Ζεύω τ’ αλογάκι μου
και με τον ιδρώτα μου
βγάζω το ψωμάκι μου………
-Τραλαλά, τραλαλά
του αλόγου τα κουδούνια
ντρινγκι, ντρινγκι χαρωπά,
το καμτσίκι κάνει στράκα
στον αέρα σα χτυπά
-Τρέξε αλογάκι μου
άιντε αραπάκι μου,
τη δουλειά μου σαν τελειώσω
κριθαράκι θα σου δώσω...
Πολύ αργότερα ο Δημήτρης έμαθε
ότι αυτό το τραγούδι ακούγονταν σε
μια παλιά Ελληνική οπερέτα!
Αφού πέρασαν το μεγάλο δημόσιο
δρόμο μπήκαν στο χωματόδρομο που
οδηγούσε στη θάλασσα η οποία ακόμη
δεν έλεγε να φανεί, τα παιδιά όμως
ήξεραν πώς κάθε μέτρο που προχωρούσαν τους έφερνε πιο κοντά της,
άσε που είχαν βάλει και σημάδια!
Να, τώρα περνάμε απ’ το χωράφι του
μπάρμπα Γιάννη!
Σε λίγο θα περάσουμε κι απ’ το δικό
μας!
Άμα φτάσουμε στον μπαξέ του Σαμαρά… μετά τι έμεινε;
Μια ανάσα δρόμος! Συμπλήρωνε ο
πατέρας.
Ο μπαξές του Σαμαρά ήταν μια πραγματική όαση στον καρόδρομο, ένα σπιτάκι φτιαγμένο από κόκκινα τούβλα με
μια δροσερή κληματαριά και πίσω ένα
καταπράσινο χωράφι φυτεμένο με όλα
τα καλά. Εκεί σταμάτησαν, πήρανε
καρπούζι, ντομάτες, πεπόνι και ξανά
στο δρόμο προς τη θάλασσα που ήδη
άρχισε να φαίνεται.
- Φτάσαμε στο Λινοβραχιό! Ακούγεται να λέει ο πατέρας.
Το Λινοβραχιό, είναι μια περιοχή περιτριγυρισμένη από καλαμιώνες, που
στα ανοίγματά της διακρίνεται το λιβάρι με το ρηχό νερό. Τα παιδιά μαθαίνουν απ’ τον πατέρα ότι εκεί
έφερναν παλιότερα το κομμένο λινάρι,
για να το βρέξουν πριν το επεξεργαστούν και να φτιάξουν νήματα και σχοινιά από λινάρι. Για αυτό και το μέρος
ονομάστηκε «Λινοβραχιό».
Τα δυο αδέλφια σταμάτησαν να
ακούνε τις κουβέντες του πατέρα γιατί
άρχισαν να ακούγονται οι φωνές των
άλλων παιδιών που ήταν λίγο πιο κάτω
στην ακροθαλασσιά και ήταν τόσο δυνατές που σκέπαζαν ακόμα και το θόρυβο που έκαναν οι ρόδες του κάρου
στον κακοτράχαλο δρόμο.
Μια σειρά από καλύβες φτιαγμένες
από καλάμι λίγα μέτρα από την ήρεμη
θάλασσα σχημάτιζαν μια όμορφη εικόνα, οι καλύβες αυτές φιλοξενούσαν
αρκετές οικογένειες του μικρού χωριού για λίγες μέρες μέσα στην κάψα
του καλοκαιριού. Τις καλύβες τις χώριζε από τη θάλασσα μια στενή λωρίδα
με ψιλή άμμο, εκεί μέσα χώνονταν οι
γιαγιάδες και οι παππούδες για να
τους περάσουν οι πόνοι από τα αρθριτικά τους. Έκαναν «αμμόλουτρα» έλεγαν. Και τα παιδιά γέλαγαν έτσι που
τους έβλεπαν να είναι χωμένοι στην
καυτή άμμο.
Στο βάθος, δυο τρία χιλιόμετρα πιο
πέρα διακρίνεται ένα μικρό λιμάνι, μια
σκάλα που πάνω της έδεναν μικρά καράβια πού φόρτωναν τα σιτηρά του εύφορου κάμπου και πιο δίπλα ήταν η
παραλία ενός άλλου χωριού κι αυτή με
όμορφες καλύβες. Μάλιστα κάποια μεγαλύτερα παιδιά είχαν πάει ως εκεί
περπατώντας γιαλό γιαλό.
Λίγο πιο κοντά διακρίνονταν η καλύβα
ενός μοναχικού ψαρά που κάθε βράδυ
έπαιζε ακορντεόν και η μουσική που
απλώνονταν με πολύχρωμες νότες,
στόλιζε μαζί με τον έναστρο ουρανό
και τα φώτα που λαμπίριζαν πάνω στην
επιφάνεια της ήρεμης θάλασσας τις
νύχτες που σκέπαζαν την όμορφη παραλία.
Τα περισσότερα παιδιά είχαν ήδη
βουτήξει για μπάνιο και ένα σωστό πανηγύρι στήθηκε μέσα στη δροσερή θάλασσα. Ο Δημήτρης είχε φτιάξει με
άδεια μπουκάλια από χλωρίνη ένα περίεργο σωσίβιο και καθώς το φόραγε
ήταν πραγματικά πολύ αστείος.
Ο πατέρας μαζί με λίγους ακόμα ετοιμάστηκε να πάει για ψάρεμα με τον
«πεζόβολο». Ο πεζόβολος ήταν ένα
μικρό δίχτυ που το κρατούσαν στον
ώμο και στο δεξί χέρι και με μια εξαιρετική τεχνική το πετούσαν και αυτό
άνοιγε σχηματίζοντας έναν μεγάλο
κύκλο, όταν έπεφτε στη θάλασσα
έπιανε μέσα του τα ψάρια που έβοσκαν
στα ρηχά νερά και που πολλές φορές
ήταν τόσα πολλά που ο ψαράς δυσκολεύονταν να τραβήξει τον πεζόβολο
Έτσι έγινε και με τον πατέρα του Δημήτρη εκείνη τη μέρα, μόλις άρχισε να
ψαρεύει, μετά από μια δυο πεζοβολιές
άρχισε να φωνάζει: Βαγγέλη - Βαγγέλη! Ο θείος Βαγγέλης έτρεξε αμέσως προς το μέρος του πατερά, πίσω
ακολούθησαν ο Δημήτρης με την Ελενίτσα, πιο πίσω τα δυο ξαδέρφια
τους……που είχαν τα ιδία ονόματα Δημήτρης και Ελένη και ακόμη πιο πίσω ο
Νικολάκης το πιο μικρό ξαδέρφι των
παιδιών που ήταν δεν ήταν δυο χρονών. Ο Νίκολάκης έκανε μεγάλες
χαρές όταν είδε τα ψάρια και όταν γυρίσαμε όλοι μαζί στην καλύβα, προσπαθούσε να περιγράψει στη γιαγιά
όλα όσα είδε ανοίγοντας τα μικρά του
χεράκια για να δείξει πόσο μεγάλα
ήταν τα ψάρια που έπιασε ο θείος του.
Πράγματι τα ψάρια που πιάστηκαν
ήταν πολλά και μεγάλα, ο πατέρας δεν
έκρυβε τη χαρά του για τη «μεγάλη
ψαριά». Εκείνη την εποχή η θάλασσα
ήταν γεμάτη ψάρια, η μόλυνση και η
καταστροφή που προκάλεσε δεν είχαν
αφήσει ακόμη τα σημάδια τους στον
όμορφο αυτό όρμο που τόση χαρά
έδινε κάθε καλοκαίρι στα παιδιά αλλά
και στους μεγάλους.
Κόντευε πια μεσημέρι και από τις καλύβες άρχιζαν να ακούγονται οι φωνές
των μανάδων που ζητούσαν από τα
παιδιά να αφήσουν τα παιχνίδια με τη
θάλασσα και να μαζευτούν για φαγητό.
Ο Ήλιος άρχιζε να γίνεται ανυπόφορος
και η ανάγκη για λίγη δροσιά κάτω από
τις δροσερές καλαμωτές έκανε μικρούς και μεγάλους να τρέξουν γρήγορα στη σκιά τους. Εξάλλου η μέρα
ήταν μεγάλη και υπήρχε χρόνος για
καινούρια παιχνίδια το απόγευμα.
Τα δυο παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα,
θα έτρωγαν μαζί με τα ξαδέλφια τους,
οι μαμάδες είχαν τηγανίσει τα ψάρια
που είχε πιάσει ο πατέρας, αλλά η
χαρά τους ήταν μεγαλύτερη όταν οι
γονείς τους αποφάσισαν να μείνουν και
το βράδυ κοντά στη θάλασσα και να
γυρίσουν στο χωριό την άλλη μέρα μια
και όλα έδειχναν πως θα έκανε πολύ
ζέστη και η δουλειά στα χωράφια θα
ήταν πολύ δύσκολη. Θα έμεναν στην
καλύβα του θείου Βαγγέλη, ο θείος
Βαγγέλης ήταν μαραγκός και είχε το
πιο μικρό κάρο, το είχε φτιάξει λέγανε
μόνος του και δεν το έσερναν άλογα
αλλά ένας μικρός γαϊδαράκος με μεγάλα αυτιά. Αυτό για το Δημήτρη ήταν
αφορμή για μικρά και χαριτωμένα πειράγματα προς τα ξαδέρφια του.
Η παραλία είχε αδειάσει όλοι είχαν
πέσει για μεσημεριανό ύπνο… Όλοι;
Όχι! Ο Δημήτρης μαζί με άλλα παιδιά
πήραν απόχες και δολώματα και ξεκίνησαν να πάνε λίγο πιο πάνω, να χωθούν μέσα στους καλαμιώνες για να
ψαρέψουν καβούρια. Το ψάρεμα ήταν
εύκολο, τα παιδιά κάρφωναν το δόλωμα σε ένα καλάμι και το βούταγαν
στο νερό και σε λίγο, τσούπ! εμφανίζονταν ο κάβουρας περπατώντας
στραβά στραβά… και τότε αυτός πού
κρατούσε την απόχη έδινε μια, χραπ!
και έπιανε το καβούρι. Αυτό έγινε πολλές φορές και το καλάθι γέμισε με μεγάλα κόκκινα καβούρια «Αμερικάνικα!»
τα έλεγαν οι μεγάλοι μα κανένας δεν
ήξερε γιατί.
Ο Ήλιος ήταν ακόμη ψηλά όταν τα
παιδιά γύρισαν στις καλύβες και ετοιμάστηκαν για απογευματινό μπάνιο, οι
μεγάλοι μαζεμένοι σε μικρές και μεγάλες παρέες κουβέντιαζαν για διάφορα
πράγματα, κάποιοι είχαν φορητά ραδιόφωνα και προσπαθούσαν να πιάσουν κανένα σταθμό για ν’ακούσουν
καμιά είδηση η τραγούδια και κάπου
κάπου ανάμεσα στα παράσιτα του ραδιόφωνου ακούγονταν και οι φωνές
από τις μανάδες που φώναζαν τα παιδιά τους.
Άρχισε να βραδιάζει, ένα ολόγιομο
φεγγάρι έπαιρνε τη θέση του ήλιου
που γέρνοντας πάνω στη ράχη των
βουνών έβαφε τον ορίζοντα με ένα
κόκκινο χρώμα που μόνο αυτός ορίζει
αιώνες τώρα. Οι σκιές μεγάλωναν, τα
φώτα από το μικρό λιμάνι χάραζαν τις
γραμμές τους πάνω στη θάλασσα σαν
να ήθελαν να την κομματιάσουν. Το
ακορντεόν του γέρου ψαρά ακούγονταν από μακριά και συμπλήρωνε με τις
μελωδίες του όλες αυτές τις υπέροχες
εικόνες που έφταναν στα ματιά των ανθρώπων της παραλίας που ήταν μαζεμένοι σε παρέες και απολάμβαναν
αυτό το υπέροχο απόβραδο της Κυριακής.
Η νύχτα έπεσε για τα καλά, τα αστέρια του ουρανού λαμπίριζαν με το τρεμάμενο φως τους, ο Δημήτρης όπως
και όλα τα παιδιά αν και αποκαμωμένα
από την κούραση δεν έλεγαν να πάνε
για ύπνο, μαζεμένα κι αυτά σε μια μεγάλη παρέα κουβέντιαζαν για τη μέρα
που πέρασαν χωρίς να λείπουν και οι
τσακωμοί και τα πειράγματα των μεγάλων παιδιών προς τους πιο μικρούς,
για το ποιος ξέρει καλλίτερο κολύμπι,
ποιος ψάρεψε τα περισσότερα καβούρια…… αλλά και με ιστορίες μυστηρίου
που η αφορμή τους ήταν τα ουρλιαχτά
από διαφορά ζώα, κυρίως τσακάλια
που ζούσαν στο κοντινό πυκνό δάσος
από αρμυρίκια και που κάθε βράδυ
έστηναν χορό. Μ’αυτά και μ’αυτά η
ώρα πέρασε, τα βλέφαρα των παιδιών
άρχισαν να βαραίνουν, η επόμενη μέρα
δεν θα αργούσε να έλθει και τότε όλα
τα παιδιά θα αναζητούσαν και πάλι τις
χαρές της θάλασσας.
Ο Δημήτρης και η αδελφή του θα
φεύγανε το απόγευμα της άλλης
μέρας, αυτό τους έφερνε μια μικρή
στεναχώρια όμως είχαν καταφέρει τον
πατέρα να τους υποσχεθεί πως την
επόμενη Κυριακή θα έζευαν πάλι το
κάρο για να ξαναέρθουν στη θάλασσα.
Δεν ξέρω αν ο Πατέρας κράτησε την
υπόσχεσή του για την επόμενη Κυριακή και αν τα παιδιά ξανάζησαν μια
τέτοια μέρα, σίγουρα όμως αυτή η
βόλτα έμεινε χαραγμένη για πάντα στο
μυαλό του Δημήτρη που δεν ξέχασε
ποτέ όσα έζησε σ’άυτη τη βόλτα.
Ακόμα και μετά από χρόνια που πήγε
στην παραλία αυτή και την βρήκε τόσο
αλλαγμένη, τόσο βρώμικη από την
«πρόοδο» και την τεχνολογία. Εκεί που
κάποτε έφτιαχναν τις καλύβες κάποιος
προσπάθησε να φτιάξει ιχθυοτροφείο
πληγώνοντας για πάντα τον όμορφο
γιαλό, το μικρό λιμάνι είχε δώσει τη
θέση του σε ένα άλλο τεράστιο, με κάτι
πελώριους γερανούς που φόρτωναν
και ξεφόρτωναν σίδερα και πιο δίπλα
μεγάλα εργοστάσια που ξερνούσαν
στο ουρανό σκόνη και θόρυβο.
Ο Δημήτρης έκλεισε για λίγο τα μάτια
του και είδε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αυτά που είχε ζήσει εκείνη την Κυριακή και ένας γλυκός ήχος έφτασε
στ’άυτια του, o γέρος ψαράς έπαιζε
ακορντεόν.
Έν Δράσει
16
* ο τόπος μας *
ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ
του Κώστα Ζούπη
ΜΟΝΟΤΟΞΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΣΙΓΓΕΝΟΡΡΕΜΑΤΟΣ ή ΑΝΩ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΙΑΣ
Α
πό τις βόρειες –
βορειοανατολικές
πλαγιές του Γερα-
κοβουνίου (1724 μ.), ξεκινούν τα ρέματα Περιβολάκι
και Χαρχάλι, τα οποία συγκλίνουν στο Πετροκάναλο. Στην
συνέχεια και αφού πιο κάτω
συμβάλλουν το ρέμα της Νεροσπηλιάς και του Στήθους,
δημιουργούν το Τσιγγενόρεμα.
Αυτό ανάμεσα από τις κορφές Κρεββάτια (732 μ.) και
Ξεροβούνι (576 μ.), σχηματίζει το πιο δύσβατο και άγριο
του φαράγγι, στην έξοδο του
οποίου περνάει ο επαρχιακός
δρόμος Κοκκωτών – Βρύναινας.
Μερικές δεκάδες μέτρα πιο
κάτω, με συντεταγμένες 39ο
03΄ 590 Β, 22ο 47΄157 Α και
υψόμετρο από την θάλασσα
341 μέτρα, είναι κτισμένο ένα
υπέροχο μονότοξο γεφύρι, το
πιο όμορφο και επιβλητικό
της περιοχής.
Τα ακρόβαθρά του, στερεωμένα στους συμπαγείς βράχους των όχθεων του
ρέματος, βρίσκονται αρκετά
ψηλότερα από την πλημμυρική κοίτη, προσδίδοντάς
του επιπρόσθετο ύψος.
Σε συνδυασμό με την βαθιά
αυλάκωση που έχει δημιουργήσει το νερό, διαβρώνοντας
τον βράχο, κάτω ακριβώς
από το γεφύρι (όπου δημιουργείται και ένας μικρός καταρράκτης), καθιστούν το
θέαμα επιβλητικό. Τα ακρόβαθρά του, δίχως θεμέλια,
εδράζονται στο βράχο του
οποίου ακολουθούν και το
ανάγλυφο. Έτσι το άνοιγμά
του στη βάση είναι από τη δυτική πλευρά 7,65 μέτρα, ενώ
από την ανατολική 7,12
μέτρα. Το ύψος του τόξου
είναι περίπου 3,20 μέτρα, ενώ
το βάθος από την νοητή ευθεία της βάσης των βάθρων,
ως την επιφάνεια του νερού
κυμαίνεται από 7 έως και 9,5
μέτρα.
Το τόξο του, διαγράφει ημικύκλιο με φάρδος στη βάση
1,97 μέτρα. Το εξωράχιο του
είναι κατασκευασμένο από
ασύμμετρους θολίτες, ενώ το
εσωρράχιο σε μεγάλο του
τμήμα , έχει από τον χρόνο
περιασβεστωθεί από την χημική διάβρωση των ασβεστο-
λιθικών του δόμων.
Το οδόστρωμά του με φάρδος 1,80 μέτρα, είναι λιθόστρωτο με ελάχιστα ίχνη από
αρκάδες .
Το συνολικό πάχος του γεφυριού στο κλειδί, είναι 40
εκατοστά. Το ενεργό του
μήκος 20 μέτρα, ενώ ένα
τμήμα μονοπατιού μήκους 27
μέτρων, οδηγεί από τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο ως
το γεφύρι.
ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Μαύρος Πελαργός
του Χρήστου Μελέτη
Μήκος 90 – 105 εκατοστά, άνοιγμα
φτερών 173 – 205 εκατοστά. Αναπαράγεται σε μεγάλα ημιορεινά δάση και δασωμένες κοιλάδες με ποταμούς και έλη.
Φτιάχνει φωλιά από κλαδιά ψηλά στα
δέντρα. Αποτραβηγμένος και δυσπρόσιτος όταν φωλιάζει. Μεταναστεύει προς
την Αφρική πιο αργά από το Λευκοπελαργό (συχνά μέχρι και Νοέμβριο), επιστρέφει τον Απρίλιο. Κάπως πιο συχνός
από το Λευκοπελαργό στη Νότια Ελλάδα και στο Ιόνιο κατά τη μετανά-
στευση. Μερικοί παραμένουν το χειμώνα. Τροφή: κυρίως αμφίβια και έντομα.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ : Ελάχιστα μικρότερος από το
Λευκοπελαργό, με παρόμοιο σχήμα. Από κοντά, εύκολα ξεχωρίζει από το μαύρο κεφάλι, λαιμό, στήθος και πλάτη μεταλλικές πράσινες ή βιολετιές
ανταύγειες. Σε πτήση και από μακριά , οι διαφορές
μπορεί να είναι απρόσμενα δυσδιάκριτες προσέξτε
ότι η κάτω φτερούγα έχει μόνο λευκά «τρίγωνα»
στις μασχάλες . Ο ενήλικας έχει ράμφος και πόδια
κόκκινα, ενώ τα νεαρά άτομα έχουν ράμφος και
πόδια γκριζοπράσινα.
ΦΩΝΗ : Σπάνια ακούγεται, λόγω απομακρυσμένου
βιοτόπου και διακριτικής συμπεριφοράς. Στη φωλιά
βγάζει σαν ξύσιμο σειρές «σι – λουου σι – λουου σι
– λουου …», με την πρώτη συλλαβή βραχνή, τη δεύτερη καθαρή. Λέγεται ότι έχει και νιαούρισμα «πιο»
σαν της Γερακίνας. Κροτάλισμα του ράμφους
ήσυχο και σπάνιο.
Στο βουνό της Όθρυς έχει εντοπιστεί και φωτογραφηθεί ένα ζευγάρι μαυροπελαργών. Το περίεργο
με αυτό το πουλί είναι ότι σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από ένα ζευγάρι δεν φωλιάζει άλλο ζευγάρι
σε αντίθεση με τους λευκοπελαργούς. Γι΄ αυτό και
ο Μαυροπελαργός είναι σε πολύ μικρότερους πληθυσμούς στη χώρα μας σε σχέση με τον λευκοπελαργό.