close

Enter

Log in using OpenID

2014 09 mi allianz portfolio

embedDownload
ALLIANZ PORTFOLIO
Allianz Invest d.o.o.
OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM
MJESEČNI IZVJEŠTAJ na dan 30.9.2014.
Heinzelova 70/7
10000 Zagreb
Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava
horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele
primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a,
iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju
CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti
dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice;
ulaganja imovine Fonda, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske
Prinosi:*
ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje
Prinos u 2014.
imovine.
(neanualizirano)
Dionice:
41,92%
Trezorski zapisi:
Prosječni godišnji prinos
5,63%
19,15%
Državne obveznice:
35,98%
7,24%
Komercijalni zapisi:
0,00%
Korporativne obveznice:
0,00%
Naziv društva za upravljanje:
Allianz Invest d.o.o.
(anualizirano)
Naziv depozitara:
Société Générale-
Prinos u 2013.
0,66%
Depoziti i novčani fondovi:
7,52%
Splitska banka d.d.
Prinos u 2012.
9,55%
Novčana sredstva:
9,16%
Naziv fonda:
Allianz Portfolio
Prinos u 2011.
-4,39%
Vrsta fonda:
Mješoviti
Prinos u 2010.
9,77%
Prenosivi vrijednosni papiri prema
Datum osnivanja:
11.5.2009.
Prinos u 2009.
4,93%
vrstama tržišta (%NAV-a):
Valuta:
HRK
Naknade:
Ticker:
AZIN-U-ALPO
Upravljačka:
2,50%
Druga uređena tržišta RH/države članice
0,00%
ISIN:
HRAZINUALPO5
Depozitaru:
0,14%
Uređena tržišta trećih država
0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri
3,78%
Neuvršteni vrijednosni papiri
1,21%
do 49.999,99 kn
Početna vrijednost:
3,00%
prva
50.000,00 do 499.999,00 kn
2,50%
sljedeća
500.000,00 do 999.999,99 kn
2,00%
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
100,0000 kn
iznad 1.000.000,00 kn
nema
Izdavatelj
145,7698 kn
Izlazna:
NAV na dan
30.9.2014.
13.308.167,59 kn
do godine dana
Top 10 ulaganja (% NAV-a)
MFIN RH XS0525827846
1,50%
1,00%
nakon 3 godine
nema
6,36%
MFIN RH RHMF-T-507X
5,63%
3,78%
Podravka d.d. PODR-R-A
2,90%
2,71%
0%
5%
10%
Datum
15%
20%
Metoda
procjene
procjene
127,89 kn
23.12.2013.
1,21%
Peer grupa
17,03 kn
30.09.2014.
3,78%
Tržišne kotacije
procjene
Transport
2,24%
Ostalo
8,96%
Farmacija
2,28%
Telekomunik
acije
0,46%
Prehrana
3,57%
Potrošačka
dobra
6,64%
Energija
1,03%
Država
41,61%
Industrija
5,19%
Financije
7,52%
Turizam
15,55%
usporedivih VP
Geografska izloženost
Grafički prikaz kretanja cijene udjela od osnivanja
7,52%
MFIN RH RHMF-O-19BA
KNZM-R-A
%NAV-a
Građevinarstv
o
4,95%
Vrijednost
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
9,00%
Depozit Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Dalekovod d.d. DLKV-R-B
1 do 2 godine
9,34%
Novčana sredstva Splitska banka d.d.
Konzum d.d.
2 do 3 godine
10,09%
Valamar Adria Holding d.d. KORF-R-A
Oznaka
2,00%
19,52%
MFIN RH XS0997000251
Arena turist d.d. ARNT-R-A
Sektorska izloženost
72,91%
2.500,00 kn
30.9.2014.
HRK
48,19%
USD
30,64%
-0,20%
1.000,00 kn
Cijena udjela na dan
Dalekovod d.d. DLKV-R-B
Obveze:
Uređena tržišta RH/države članice
Ulazna:
Minimalna uplata:
CZK
0,39%
EUR
20,78%
Struktura neto imovine:
20,03%
Prinos zadnjih godinu dana
Opći podaci:
Valutna izloženost
SR Njemačka
2,78%
Nizozemska
0,76%
Italija
0,53%
Francuska
0,46%
Češka
0,34%
Slovenija
3,25%
Republika
Hrvatska
92,08%
25%
* Prinos u 2009. godini izražen je za razdoblje od 11.05.2009. do 31.12.2009.; Prinosi u 2010., 2011., 2012. i 2013. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski
prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content