ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νία: 23-1-2014 3Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
<<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΤΜΗΜΑ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9
Τ.Κ. : 5 3100 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 2385350266
ΦΑΞ: 23850 22175
Ημ/νία:
23-1-2014
Αρ. Πρωτ: 410
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αρ …… 21/26-6-2013………… ( ΘΕΜΑ 2 ΟΝ )…απόφαση του ΔΣ
προκηρύσσει ……ΠΡΟΧΕΙΡΟ …Διαγωνισμό για την για την προμήθεια ΧΕΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ CPV 33141420-0
…ΠΠΥΥ 2012 … (
ΚΑΕ…1311.01………) ……...
2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παρακάτω ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επι του
περιεχομένου αυτών στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων
προμηθευτών
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στον ισότοπο του Νοσοκομείου
www.florinahosp.gr
Ήτοι από …23-1-2014 …εως και …1-2-2014…………………….
4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των
προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά
χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν
διευκρινήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωση συνθηκών
υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών ….
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α
/
Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ. ΚΩΔ 4729
S
Στήλη1
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ.ΚΩΔ. 13-1213-1214-12151216-
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ.
αποστειρωμένα, ανατομικά, με μακριά
μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος
300mm, από φυσικό ελαστικό (latex),
χωρίς πούδρα, να είναι ελεγμένα: α)
για οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ
455-1 β) αντοχής σύμφωνα με την
οδηγία ΕΝ 455-2 και γ) βιολογικής
ασφάλειας (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες)
σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-3. Η
εξωτερική συσκευασία να είναι
πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική
συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη
«ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» σε όλα τα
Νούμερα 6,5 – 7 –7,5 –
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΚΩΔ 13-1213-1214-1215-1216
Γάντια εξεταστικά, αποστειρωμένα
μ.Χ. από φυσικό LATEX ή διαλύματα
φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, με
ελάχιστο μήκος μανσέτας 270 mm,
ελαφρώς πουδραρισμένα, να φέρουν
πιστοποίηση ΕΝ 455-1,2 και 3 σε
μεγέθη Small – Medium – large- Χ
large.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
.ΚΩΔ 1226
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΠΑΧΟΣ 35-40 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΓΑΝΤΙΩΝ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
300 mm . ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΛΕΠΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΚΩΔ 6454
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΛΕΠΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΦΗ (Μήκος μανσέτας
πάνω από 280mm)
2
3
5
6
8
ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑΥΛΟN ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ.1219
ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑΥΛΟN ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 6431-6432-6433
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα
από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό
λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή
συνθετικού ελαστικού, χωρίς πουδρα,
με ελάχιστο ολικό μήκος 270 χιλ.
μεγέθη Small – Medium – large - Χ
large.
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.ΚΩΔ
6443
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΕΠΤΗΣ ΑΦΗΣ
(ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ). ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ 300 mm. ΜΕ ΠΑΧΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,20 χιλ. ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ. Νο -7 - 7 1/2 - 8 - 8 ½
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ.ΚΩΔ 6441
Γάντια εξεταστικά βινυλίου όλων των
μεγεθών
1
2
1
5
2
0
ΓΑΝΤΙΑ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΤΩΜΕΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΎ
ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 8,5 KΩΔ 1212
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
A/A
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
1
Γάντια αποστειρωμένα χειρουργείου μίας χρήσης.
2
3
Γάντια αποστειρωμένα χειρουργείου μίας χρήσης, χωρίς πούδρα.
4
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με
μακριά μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος 300mm, από φυσικό ελαστικό
(latex), πουδραρισμένα ομοιόμορφα να είναι ελεγμένα: α) για οπές
σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1 β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία
ΕΝ 455-2 και γ) βιολογικής ασφάλειας (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες)
σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-3. Η εξωτερική συσκευασία να είναι
πλαστικοπ οιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην
εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ»
σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με
μακριά μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος 300mm, από φυσικό ελαστικό
(latex), χωρίς πούδρα, να είναι ελεγμένα: α) για οπές σύμφωνα με την
οδηγία ΕΝ 455-1 β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2 και γ)
βιολογικής ασφάλειας (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία
ΕΝ 455-3. Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική συσκευασία να
υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7
–7,5 – 8 – 8,5
2.
Γάντια εξεταστικά, αποστειρωμένα κλινικών μιας χρήσης.
Γάντια εξεταστικά, αποστειρωμένα μ.Χ. από φυσικό LATEX ή διαλύματα
φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, με ελάχιστο μήκος μανσέτας 270 mm,
ελαφρώς πουδραρισμένα, να φέρουν πιστοποίηση ΕΝ 455-1,2 και 3 σε
μεγέθη Small – Medium – large- Χ large.
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα μιας χρήσης.
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό
λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, ελαφρώς
πουδραρισμένα, με ελάχιστο ολικό μήκος 270 χιλ. μεγέθη Small – Medium
– large - Χ large.
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα μιας χρήσης.
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό
λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, ελαφρώς
πουδραρισμένα, με ελάχιστο ολικό μήκος 240 χιλ. μεγέθη Small – Medium
– large - Χ large.
3.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΠΑΧΟΣ 35-40 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΓΑΝΤΙΩΝ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 300 mm . ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΦΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ 455-1,2
και 3 . ΣΕ Να 7 - 7 1/2 - 8 - 8 ½
4.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΦΗ (Μήκος μανσέτας πάνω από
280mm)
ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑΥΛΟN ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑΥΛΟN ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
8.
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα μιας χρήσης
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό
λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, χωρίς πουδρα, με
ελάχιστο ολικό μήκος 270 χιλ. μεγέθη Small – Medium – large - Χ large.
9.
Γάντια μικροχειρουργικής αποστερωμένα
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΕΠΤΗΣ ΑΦΗΣ
(ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ). ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ 300 mm. ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,20 χιλ. ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. Νο 6,5-7 - 7 1/2 - 8 - 8 ½
10.
Γάντια αποστειρωμένα χειρουργείου, μ.Χ., χωρίς πούδρα, με εσωτερική υποαλλεργική επιφάνεια
Γάντια χειρουργικά μ.Χ., αποστειρωμένα,ανατομικά,χωρίς πούδρα. Η
εσωτερική επιφάνεια του γαντιού που έρχεται σε επαφή με το χέρι να είναι
από συνθετικό (Νon latex) υποαλλεργικό ύλικό. Να είναι ελεγμένα: a) για
οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία
ΕΝ 455-2 και γ) βιολογικής ασφάλειας(πρωτείνες –ενδοτοξίνες) σύμφωνα
με την οδηγία ΕΝ 455-3. Η εξωτερική συσκευασία να είναι
πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην
.
3.
5.
6.
7.
εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη ‘’ΔΕΞΙΑ΄΄&
΄΄ΑΡΙΣΤΕΡΑ΄΄.Νούμερα6,5-7- 7,5-8 και 8,5.
11.
Γάντια εξεταστικά βινυλίου όλων των μεγεθών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΎ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ
Γάντια εξεταστικά βινυλίου όλων των μεγεθών
12.
13.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΧ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Εξεταστικά γαντια αποστειρωμένα από 100% φυσικό και ισχυρό λατεχ με
πουδρα, υποαλλεργικά, ανθεκτικά και ελάχιστο μηκος 270mm
14.
ΓΑΝΤΙΑ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΤΩΜΕΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΎ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 8,5
15.
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα μιας χρήσης.
Γάντια αποστειρωμένα ειδικά για μαιευτική χρήση, από 100% φυσικό λάτεξ
με ολικό μήκοσ 5000mm περίπου και ψηλή μανσέτα
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ, ελαφρώς
πουδραρισμένα, με ελάχιστο ολικό μήκος 270 χιλ. μεγέθη Small – Medium
– large - Χ large.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης θα πρέπει:
1 Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά την χρήση τους απόλυτη προστασία από αντίστοιχη επιμόλυνση
και για τον ασθενή και για τον χρήστη των γαντιών.
2 Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην δημιουργούν ερεθισμούς στους χρήστες.
3 Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε μειώνουν στο ελάχιστο τους βιολογικούς κινδύνους (π.χ.
μολύνσεις, πυρετό, αλλεργικά φαινόμενα) που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και οι
οποίες είναι γνωστές, με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Οι εν
λόγω ουσίες διακρίνονται σε:
4 Χημικές ουσίες όπως χημικά μέσα αποστείρωσης (βιοκτόνα) ή επικάλυψης, λιπαντικά, επιταχυντές
πολυμερισμού κ.λ.π. οι οποίες ουσίες είτε προστίθενται είτε σχηματίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία
ή την αποθήκευση και εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.
5 Ενδοτοξίνες οι οποίες μπορούν να προέρχονται από βακτηριακή μόλυνση των πρώτων υλών του νερού
που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και από το χειρισμό των γαντιών με τα χέρια.
6 Υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια οι οποίες συνήθως είτε προέρχονται από το λάτεξ του φυσικού
ελαστικού ή από άλλα πολυμερή είτε προστίθενται κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. καζεΐνη) και οι
οποίες μπορούν να παραληφθούν από το τελικό προϊόν με εκχύλιση σε υδατικό μέσο (Leachable proteins).
7 Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης πρέπει να ανταποκρίνονται:
8 Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των
οπών.
9 Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ 455-2 που ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον
10
11
12
13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού
(εξεταστικά ή χειρουργικά) και υλικό κατασκευής που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα 1 καθώς και τα
μεγέθη και οι αντίστοιχες διαστάσεις (πλάτος και ελάχιστο μήκος) πίνακας 2 και πίνακας 1 , ανά τύπο
γαντιού (εξεταστικά ή χειρουργικά) και τρόπο κατασκευής (με ραφή ή χωρίς ραφή)
Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής
ασφάλειας των ιατρικών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους.
Θα είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα (για τους τύπους γαντιών που προβλέπεται πούδρα) με ελάχιστη
ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που προορίζονται. Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι
πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο.
Τα ιατρικά γάντια θα πρέπει να φέρουν σήμανση ποιότητας CE η οποία τοποθετείται στα ιατρικά γάντια
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΔΥ7/2480/1994 κοινή υπουργική απόφαση, σε εναρμόνιση προς
την οδηγία 93/42/Ε.Ε/14-6-1993. (να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE, στην
ελληνική γλώσσα)
Τα ιατρικά γάντια πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία
παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα με την προσφορά τους:
Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής και την
αυθεντικότητα των πιστοποιητικών που θα προσκομίσουν.
Να υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία 93/42/Ε.Ε/14-6-1993, στην οποία να δηλώνεται ποια είδη
ιατρικών γαντιών καλύπτει.
Να δηλώσουν τον κοινοποιούμενο οργανισμό για τον έλεγχο πιστότητας CE καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης
που έχει χορηγηθεί στον κοινοποιούμενο οργανισμό από την επιτροπή της ευρωπαϊκής ένωσης.
Για τα αποστειρωμένα ιατρικά γάντια μιας χρήσης να δηλώσουν μαζί με την προσφορά τους τη μέθοδο
αποστείρωσης η οποία θα διασφαλίζει τη στειρότητα των γαντιών και δεν αφήνει τοξικά κατάλοιπα.
Να αποδεχθούν, εφόσον τους ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, να υποβάλουν, στο στάδιο
αξιολόγησης, όλα τα στοιχεία (μελέτες, ανάλυση διακινδύνευσης (risk analysis) τεχνικές μεθόδους ελέγχου που
χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία από τους κατασκευαστές των γαντιών, με βάση τα οποία έχει
αξιολογηθεί η βιολογική ασφάλεια των προσφερόμενων γαντιών από τον κατασκευαστή τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3
Να δηλώσουν το υλικό κατασκευής τους για κάθε τύπο ιατρικών γαντιών που προσφέρουν.
Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες για κάθε παρτίδα ιατρικών γαντιών που θα παραδίδουν και για κάθε τύπο
(χειρουργικά, εξεταστικά) από κάθε υλικό, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού
ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τα ανωτέρω πρότυπα ως εξής:
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.
Αναφορά ότι ο έλεγχος των υπό προμήθεια γαντιών έγινε βάσει των απαιτήσεων των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1
και ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2.
Ο τύπος των γαντιών το υλικό κατασκευής και ο αριθμός παρτίδας.
Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηρίου ελέγχου.
Η ημερομηνία ελέγχου.
έκθεσης εργαστηριακού ελέγχου κατά την παραλαβή) θα πρέπει οι προμηθευτές να
καταθέσουν με την τεχνική προσφορά για τους προσφερόμενους τύπους γαντιών, αντίγραφα κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα έκθεσης εργαστηριακού ελέγχου, ενδεικτικής παρτίδας των προσφερομένων γαντιών.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι προσφέρουν όλα τα μεγέθη για
κάθε τύπο ιατρικών γαντιών μιας χρήσεως (σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2.
Να δηλώνουν αν ο προσφερόμενος τύπος γαντιών είναι με ραφή (seamed) ή χωρίς ραφή (unseamed).
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν δείγματα των προσφερόμενων τύπων γαντιών, τουλάχιστον εις
διπλούν.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
3.1Η συσκευασία θα είναι ασφαλής και ανθεκτική ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις.
1.2 Για τα υλικά κατασκευής των αποστειρωμένων ιατρικών γαντιών μιας χρήσης ισχύουν οι προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου όπως περιγράφονται στην Α.6.6408/8-6-1991 απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 680/8-8-1991 τεύχος Β) για τα αποστειρωμένα ιατρικά βοηθήματα μιας χρήσης όπως ισχύουν
σήμερα.
1.3 Στα χειρουργικά γάντια θα υπάρχει σχετική ένδειξη για την διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.
1.4 Στην εξωτερική συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
1.5 Στοιχεία κατασκευαστή, χώρα και εργοστάσιο κατασκευής.
1.6 Τύποι γαντιών (χειρουργικά, εξεταστικά, κλπ)
1.7 Υλικό κατασκευής
1.8 Μεγέθη (σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3) του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΜ 455-2.
1.9 Εάν είναι αποστειρωμένα η ένδειξη ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ και ο τρόπος αποστείρωσης.
1.10 Ημερομηνία παραγωγής
1.11 Ημερομηνία λήξης (ασφαλούς χρήσης).
1.12 Αριθμός παρτίδας
1.13 Σήμανση CE
1.14 Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους μπορεί να παρέχονται με τη μορφή των συμβόλων που
προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 980.
1.15 Εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 3.4 πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία στην πρώτη τουλάχιστον
συσκευασία των γαντιών.
1.16
Η φράση ‘’(το προϊόν) περιέχει φυσικό λάτεξ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις’’ ή άλλη
παρόμοιου περιεχομένου φράση, όταν τα γάντια προέρχονται απευθείας από λάτεξ φυσικού ελαστικού)
1.17 Αν είναι πουδραρισμένα και σε περίπτωση που πρόκειται για πουδραρισμένα αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια, η
φράση ‘’η επιφανειακή πούδρα αφαιρείται κατά τρόπο ασηπτικό πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε χειρουργική διαδικασία,
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι παρενεργειών στους ιστούς’’ ή άλλη παρόμοιου περιεχομένου φράση. Η ως άνω
φράση μπορεί να αναγράφεται στο εσωτερικό περιτύλιγμα των γαντιών.
1.18 Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δηλώνει ότι τα γάντια έχουν μικρή περιεκτικότητα σε ενδοτοξίνες αυτή δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 20 μονάδων ενδοτοξινών ανά ζεύγος γαντιού.
1.19 Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δηλώνει την περιεκτικότητα των γαντιών σε πρωτεΐνες, αυτή θα είναι η μέγιστη
τιμή πρωτεϊνών που μπορεί να παρουσιαστεί στα γάντια κατά τη διαδικασία παραγωγής τους και η οποία
προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (παράγραφος 5.1 του
προτύπου)
1.20 Δεν επιτρέπεται να δηλώνεται περιεκτικότητα πρωτεϊνών μικρότερη από 50 mg/g.
1.21 Η ασφαλής χρήση αυτών των γαντιών από ή σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ δεν έχει καθορισθεί.
1.22 Απαγορεύεται να αναγράφεται η ένδειξη ότι τα γάντια είναι υποαλλεργικά ή άλλη παρόμοια.