close

Enter

Log in using OpenID

3ον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ - Φρυκτωρίες ( Fryktories.net)

embedDownload
3ον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
27-28 ΜΑΪΟΥ 2014
ΝΕΟΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΝ “ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ”
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόεδρος του Συνεδρίου: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου,
Ακαδημαϊκός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη 27 Μαΐου 2014
12.00-13.00: Παρατήρηση του Ηλίου με τα τηλεσκόπια του Γεροσταθοπούλειου
Αστεροσκοπείου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Προπύλαια του
Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών
Προσφωνήσεις 13.00-13.30
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητού κ. Θεοδοσίου Πελεγρίνη
Ακαδημαϊκού Καθηγητού κ. Ευαγγέλου Μουτσοπούλου
Διευθυντού του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αν. Καθηγητού Παναγιώτη Πανταζάκου
Διευθυντού του Γεροσταθοπούλειου Αστεροσκοπείου του Τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητού Ξενοφώντα Μουσά
Προέδρου της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Καθηγητού Κωνσταντίνου Νιάρχου
Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών Αν. Καθηγητού Ευστρατίου Θεοδοσίου
Εναρκτήρια Ομιλία: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Καθηγητής της Φιλοσοφίας,
Ακαδημαϊκός
1η Συνεδρίαση
Προεδρείο: Ν. Χρόνης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεματική Ενότητα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Κοσμολογία
13.30-13.55: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Κοσμολογικά προβλήματα κατά τον πλατωνικό
Τίμαιο
13.55-14.20: Ανδρέας Μάνος, Έρωτας και Θάνατος
14.20-14.45: Άννα Λάζου, Το χορευτικό κοσμοείδωλο του Τιμαίου και οι διαχρονικές
επιδράσεις του
14.45-15.10: Γεώργιος Κουμάκης, H δομή του κόσμου από τα κάλλιστα τρίγωνα
15.10-15.35: Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Αρχή και παράμετροι
15.35-16.00: Ευαγγελία Μαραγγιανού, Ο άνθρωπος και το Σύμπαν στους Προσωκρατικούς
και στον Πλάτωνα
16.00-16.25: Απόστολος Πιερρής, Χρόνος και αιωνιότητα στην κοσμολογία των
κλασσικών χρόνων
16.25-16.50: Ιωάννης Καλογεράκος, Σταθμοί στη φιλοσοφική ιστορία της κίνησης στους
Προσωκρατικούς
16.50-17.00: Συζήτηση
17.00-17.15: Διάλειμμα
2η Συνεδρίαση
Προεδρείο: Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ.
Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής
Θεματική Ενότητα: Ζητήματα Σύγχρονης Κοσμολογίας
17.15-17.40: Εμμανουήλ Δανέζης, Σύγχρονη Κοσμολογία: Μία αφετηρία επανεκκίνησης
μιας «Νέας Ελληνικής Φιλοσοφικής Σκέψης»
17.40-18.05: Ευτύχιος Μπιτσάκης, Η ύλη και το κενό
18.05-18.30: Παναγιώτης Νιάρχος, Η πολλαπλότητα των κόσμων στους διάφορους
πολιτισμούς
18.30-18.55: Ευστράτιος Θεοδοσίου, Ο μετρήσιμος άχρονος χρόνος
Προεδρείο: Χαράλαμπος Σπυρίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
18.55-19.20: Ιωάννης Γραμματικάκης, Κοσμολογία: από τη Φιλοσοφία στην Επιστήμη
19.20-19.45: Χαράλαμπος Σπυρίδης, Περὶ τοῦ ζῳογονικοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου οὕτινος
οἱ ἀριθμοὶ τῶν πλευρῶν τριὰς τετρὰς πεντάς, ὁ ἐκ πάντων δυωδεκὰς καὶ τὸ
ἐμβαδὸν ἑξάς.
19.45-20.10: Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Η κοσμολογική φαινομενολογία της διαλεκτικής τάξης
20.10-20.20: Συζήτηση
20.20: Λήξη των εργασιών της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου
Τετάρτη 28 Μαΐου 2014
12.00-13.00: Παρατήρηση του Ηλίου με τα τηλεσκόπια του Γεροσταθοπούλειου
Αστεροσκοπείου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Προπύλαια του
Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών
3η Συνεδρίαση
Προεδρείο: Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Αν.Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεματική Ενότητα: Το κοσμολογικό ζήτημα: φιλοσοφικοί προβληματισμοί
13.00-13.25: Κωνσταντίνος Λώλης, Θεωρία των Πάντων, μία φιλοσοφική
Θεώρηση
13.25-13.40: Βύρων Ζάττας, Ελληνική Φιλοσοφία και σύγχρονη Κοσμολογία
13.40-13.55: Δημήτριος Μποτσάκης, Ο κοσμολογικός «ἀήρ»
13.55-14.20: Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, Η αξιοποίηση ανθρωπίνων οργάνων ως
«εξαρτημάτων» βιολογικών υπολογιστών
14.10-14.20: Συζήτηση
3η Συνεδρίαση, (συνέχεια)
Προεδρείο: Ευαγγελία Μαραγγιανού, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
14.20-14.35: Αθανάσιος Ρινώτας, Φιλοσοφική Αστρολογία: Μια σχέση μικρόκοσμουμακρόκοσμου στη Μεσαιωνική Ευρώπη των Υψηλών Χρόνων. Με έμφαση
στο έργο του Αλβέρτου του Μέγα
14.35-14.50: Χαράλαμπος Κράλλης, Η Φιλοσοφία της Φύσης στο έργο του Κάντ
14.50-15.05: Δέσποινα Πόταρη, Κοσμολογικές αρχές της εντροπίας στον Πλάτωνα
15.05-15.20: Ιωάννα Τριπουλά, Η κοσμολογική οπτική του Νικόλαου Κουζάνου
15.20-15.35: Γεώργιος Λεκάκης, Ο φιλόσοφος Πύρρων εξ Ήλιδος: «Τίποτε δεν είναι
βέβαιον» ο πρόδρομος του σκεπτικισμού"
15.35-15.45: Συζήτηση
15.45-16.00: Διάλειμμα
4η Συνεδρίαση
Προεδρείο: Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεματική Ενότητα: Αρχαία Ελληνική Σκέψη και Σύγχρονη Επιστήμη
16.00-16.25: Ξενοφών Μουσάς, Η ιδεοποικιλότητα και το Ελληνικό Θαύμα
16.25-16.40: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Από τα άτομα στα quarks
16.40-16.55: Παναγιώτης Παπασπύρου, Το Κεπλέρειο παράδειγμα
16.55-17.10: Διονύσιος Κριάρης, H ακριβής μέτρηση του ηλιακού έτους από τον Ίππαρχο
με την χρήση του ισημερινού κρίκου
17.10-17.20: Συζήτηση
4η Συνεδρίαση (συνέχεια)
Προεδρείο: Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
17.20-17.45: Μηνάς Τσικριτσής, Ξενοφών Μουσάς, Δημήτριος Τσικριτσής, οι προϊστορικές
αστρονομικές καταβολές του Πολιτισμού στην Ελλάδα
17.45-18.10: Παναγιώτα Πρέκα, Ομήρου Οδύσσεια: Δύο προφητείες-δύο αστρονομικά
φαινόμενα. Χρονικός προσδιορισμός της επιστροφής του Οδυσσέα
18.10-18.25: Ευαγγελία Πάνου Παρουσίαση των μετρήσεων των γλυπτών ηλιακών
ωρολογίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών
18.25-18.35 Συζήτηση
18.35-18.50: Διάλειμμα
Καταληκτήρια Συνεδρίαση
Προεδρείο: Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
18.50-19.15: Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ιωάννης
Ματιάτος, Χρυσάνθη Κοταμπάση, Παναγιώτης Σταμάτης, Νερό, πηγή ζωής
19.15-19.40: Βασίλειος Κύρκος, Μία προσέγγιση στην Κοσμολογία του Αριστοτέλη
19.40-20.05: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Ο Αριστοτελικός Νους
Καταληκτήρια ομιλία συνεδρίου
20.05-20.35: Πάνος Λιγομενίδης, Αιτιακές σχέσεις και η αναγκαιότητα του τυχαίου
20.35: Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
Υπό την αιγίδα του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας -ΠαιδαγωγικήςΨυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γεροσταθοπούλειου Αστεροσκοπείου
του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content