Σπονδυλικής Στήλης - www.spine-congress.gr | spine

www.spine-congress.gr
8o Πανελλήνιο Συνέδριο
Σπονδυλικής
Στήλης
24-26
Οκτωβρίου
2014
Larissa Imperial Hotel
ΛΑΡΙΣΑ
Αναλυτικό
Πρόγραμμα
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
­²²¯´°±¯¬¯³¶±¸ªº°ª
»ÞÑÔÒǛÄѻǛęÓ
ȫȜȨȠȫȤȭȮȢȧȤȪȣȠȭȭȜȦȤȜȭ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
www.spine-congress.gr
8th Hellenic
Congress of
Spine
24-26
October
2014
Larissa Imperial Hotel
LARISSA  GREECE
Detailed
Agenda
UNDER THE AUSPICES
+(//(1,&5(38%/,&
0LQLVWU\RI+HDOWK
UNIVERSITY OF THESSALY
ORGANISED BY
Ευχαριστούμε για την Υποστήριξη / Thank you for your Support
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ / GOLD SPONSOR
ΕΚΘΕΤΕΣ / EXHIBITORS
ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE BREAK / COFFEE BREAK SPONSOR
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
08:00 – 09:00 Προσέλευση - Εγγραφές
09:00 – 10:45 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Β. Αναγνωστόπουλος – Α. Τσαγκάλης
O01. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΒΙΑΚΕΣ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ
ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κ. Μανωλίτση, Γ. Κουγεντάκης, Δ. Καραμπέτσος, Α. Βάκης
Νευροχειρουργική Κλινική Πα.Γ.Ν.Η
O02. ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ι1 ΠΕΡΙΝΕΥΡΙΚΗ ΚΥΣΤΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Α. Σπηλιωτόπουλος, Ι. Πατσαλάς, Ι. Μάγρας, Ε. Σπυριδόπουλος, Κ. Πολυζωίδης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, “ΑΧΕΠΑ”
O03. COMPARISON OF INTRAARTICULAR LUMBAR FACET JOINT STEROID
INJECTIONS VS RADIOFREQUENCY DENERVATION IN THE TREATMENT OF
LOW BACK PAIN
C. Matzaroglou1, J. Vrachnis1, V. Billis1, K. Pantazis1, E.Tsepis1, D.
Panagiotopoulos1, E. Panagiotopoulos1, K. Kafchitsas2
1
Department of Orthopedics, Uni-Patras, and Department of Physiotherapy of Western
Greece
2
Spine Department, Orthopadishe Klinik Lindenlohe, Asklepios, Germany
O04. CHRONIC LOW BACK PAIN AND LIFE STYLE FACTORS
C. Matzaroglou1, J. Vrachnis1, V. Billis1, K. Pantazis1, K. Fousekis1, C.
Koutsojannis1, D. Panagiotopoulos1, E. Panagiotopoulos1, K. Kafchitsas2
1
Department of Orthopedics, Uni-Patras, and Department of Physiotherapy of Western
Greece, Patras, Greece
2
Spine Department, Orthopadishe Klinik Lindenlohe, Asklepios, Germany
O05. ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
Δ. Μπουγιουκλής1, Α. Κωνσταντάκης1, Κ. Γκουλιοπούλου2, Θ. Πατσιαούρας1
1
Ε’ Ορθοπαιδικό Τμήμα Ασκληπιείου Βούλας
2
Νευροχειρουργική Κλινική Ασκληπιείου Βούλας
O06. ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ: ΠΡΩΙΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δ. Μπουγιουκλής, Δ. Σκουτέρης, Α. Κωνσταντάκης, Χ. Χριστοδουλόπουλος, Θ.
Πατσιαούρας
Ε’ Ορθοπαιδικό Τμήμα Ασκληπιείου Βούλας
5
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
O07. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΕΤΙΑΣ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Γ. Πανταζής, Π. Στεφανίδης, Δ. Παπαφράγκος, Μ. Χριστόπουλος, Σ. Ζυμάρης, Κ.
Κουζέλης
Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
O08. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΕΝΔΟΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ Ο2Ο3
Χ. Αλεξανδρής1,2, Ι. Στεφανίδης3, Μ. Χατζόπουλος4, Χ. Μούρτζιος3, Π. Τούλιος2,3
1
Νευροχειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
2
Νευροχειρουργική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
3
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
4
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
O09. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΚΑΝΘΙΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ DIAM ΣΤΗΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗΣ
Θ. Αποστόλου, Ι. Πίντο, Λ. Ταγκαλίδης, Δ. Πολύζος, Π. Αντωναράκος,
Α. Χριστοδούλου
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη
O10. A REVOLUTIONARY BARRIER AGAINST REHERNIATION AFTER
LUMBAR MICRODISCECTOMY
E. Petridis, P. Stavros, P. Pachniotis
NeuroSpine Specialists (Spine Surgery & Neurosurgery) - Private Practice in Cyprus, Athens
and Crete
O11. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝΩΔΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Δ. Παπαγεωργίου, Π. Φίλιας, Α. Καραγιάννη, Β. Κοντογιάννης, Κ. Βλάχος
Νευροχειρουργική Κλινική, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
O12. Η ΕΝΔΟΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗΣ
Α. Χατζησωτηρίου, Α. Φαχουρίδης, Π. Σελβιαρίδης
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Κλινική “Άγιος Λουκάς”, Θεσσαλονίκη
O13. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Θ. Γιάννης, Α. Τάσιου, Χ. Γάτος, Κ. Βαγκόπουλος, Κ. Πατεράκης, Κ. Φουντάς
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
O14. REVIEW OF 65 CASES AND TWO YEARS FOLLOW UP IN PATIENT WITH
CERVICAL DISC REPLACEMENT WITH DCITM DYNAMIC CERVICAL IMPLANT
D. Haritonov, Sv. Kalevski
University Hospital “St. Anna” Varna – Bulgaria, Department of Neurosurgery, Medical
University Varna – Bulgaria
6
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
O15. ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ
ΗΜΙΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΘΕΣΗ. ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Α. Καραγιάννη, Π. Φίλιας, Ι. Μαυρίδης, Κ. Μαντάς, Κ. Βλάχος, Λ. Ρούσσος
Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
016. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ
Σ. Σπανός1,3, Ι. Σιάσιος2, Κ. Φουντάς1,2
1
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
3
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας-Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
O17. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΩΒΟΥ PEEK
Σ. Σπανός1,3, Ι. Σιάσιος2, Κ. Πατεράκης1, Α. Φωτιάδου1, Κ. Φουντάς1,2
1
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
3
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας-Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
10:45 – 11:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Γ. Χατζηγεωργίου
“Ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις: Κριτική εκτίμηση της βιβλιογραφίας”
Η. Ζιντζαράς
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
11:00 – 12:00 Στρογγυλή Τράπεζα: “Βιολογία και Γενετική της Εκφύλισης του
Μεσοσπονδυλίου Δίσκου”
Συντονιστές: Ι. Γελαλής - Α. Βάκης
Ομιλητές:
“Παθοφυσιολογία και γενετική της εκφυλιστικής νόσου του μεσοσπονδυλίου
δίσκου”
Ε. Σαμολαδάς
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
“Στρες και κυτταρική ομοιόσταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου”
Δ. Κλέτσας
Institute of Biosciences & Applications NCSR «Demokritos»
7
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
“Βιολογικές θεραπείες στην αντιμετώπιση της εκφυλιστικής νόσου του
μεσοσπονδυλίου δίσκου: Νεότερα δεδομένα”
Σ. Πνευματικός
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
“Η χρήση του εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) στην
εκφυλιστική νόσο του μεσοσπονδυλιου δίσκου”
Ι. Γελαλής
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
12:00 – 13:00 Διαλέξεις
Προεδρείο: Κ. Βλάχος - Π. Χριστοδούλου
Ομιλητές:
“Παθογένεια των λοιμώξεων από βιομεμβράνες”
Κ. Μαλίζος
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
“Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Εγχύσεις στην αντιμετώπιση της παθολογίας
της σπονδυλικής στήλης”
A. Κελέκης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν
“Περιεγχειρητική Θρομβοπροφύλαξη”
Θ. Ιωαννίδης
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
“Παθήσεις μιμούμενες την παθολογία της Σπονδυλικής Στήλης: Διαφορική
Διάγνωση”
Ι. Πολυθοδωράκης
Θεραπευτήριο «Υγεία»
13:00 – 14:00 Ελαφρύ Γεύμα
14:00 – 15:15 Στρογγυλή Τράπεζα: “ Χρόνιος Πόνος”
Συντονιστές: Ι. Σιαφάκα - Μ. Σγάντζος
Ομιλητές:
“Προγνωστικοί παράγοντες εμφάνισης χρόνιου πόνου σε ασθενείς με
επεισόδιο οσφυαλγίας”
Γ. Σταματίου
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
“Η ψυχολογική διάσταση του πόνου: Μία εναλλακτική προσέγγιση”
Π. Πέτρακα
Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών
8
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
“Φαρμακευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου”
Ι. Σιαφάκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
“Χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιου πόνου”
Μ. Μπακοπούλου
Νευροχειρουργός
“Φυσική αποκατάσταση και εναλλακτικές θεραπείες”
Ν. Κολυδάς
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
15:15 – 16:25 Στρογγυλή Τράπεζα: “Νεότερα δεδομένα στην απεικόνιση της
παθολογίας της σπονδυλικής στήλης”
Προεδρείο: Ι. Φεζουλίδης - Α. Καραντάνας
Ομιλητές:
“Εκφύλιση της ΟΜΣΣ – Λειτουργική & Εφαρμοσμένη Ανατομία”
Α. Ζιμπής
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
“Απεικόνιση της μετεγχειρητικής σπονδυλικής στήλης”
Α. Καραντάνας
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
“Απεικόνιση των κακώσεων της σπονδυλικής στήλης”
Μ. Βλυχού
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
“Η Μαγνητική Τομογραφία στη διερεύνηση της μυελοπάθειας”
Ε. Καψαλάκη
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
16:25 – 16:50 Διάλειμμα καφέ
16:50 – 18:00 Στρογγυλή Τράπεζα: “Αυχενική Μυελοπάθεια”
Συντονιστές: Γ. Μακρυγιαννάκης - Α. Μπούντης
Ομιλητές:
“Παθοφυσιολογία, επιδημιολογία και κίνδυνος κάκωσης νωτιαίου μυελού”
Σ. Βούλγαρης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
“Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης ασθενών με αυχενική σπονδυλωτική
μυελοπάθεια”
Ι. Μάγρας
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
9
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
“Σύγκριση μεταξύ οπίσθιων και πρόσθιων τεχνικών! Οβελιαία στοίχιση και
κλινική έκβαση”
Σ. Παπαστεφάνου
Ινστιτούτο Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα
“Φυσική αποκατάσταση ασθενών με αυχενική μυελοπάθεια”
Ε. Μπάκας
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
18:00 – 18:15 Διάλεξη
Προεδρείο: Κ. Πατεράκης
“Κακώσεις Σπονδυλικής Αρτηρίας”
Α. Μπρότης
Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
18:15 – 19:20 Στρογγυλή Τράπεζα: “Παραμορφώσεις 1”
Συντονιστής: Κ. Ζαχαρίου
Ομιλητές:
“Νευρομυική σκολίωση”
Δ. Δημητριάδης
Ορθοπαιδικό Τμήμα Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»
“Νόσος Scheurmann”
Γ. Σάπκας
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο
«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ»
“Συγγενής σκολίωση”
Β. Λυκομήτρος
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
“Σπονδυλολίσθηση: Αίτια και αντιμετώπιση”
Ε. Τσαφαντάκης
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
19:20 – 19:40 Ενημέρωση Eurospine 2014
Σ. Σταυρίδης - Ε. Σαμολαδάς – Β. Λυκομήτρος
19:45 Εναρκτήρια Τελετή – Χαιρετισμοί
“Κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση των λοιμώξεων της σπονδυλικής στήλης: Μια αναδυόμενη απειλή”
Κ. Μαλίζος
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
10
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014
07:45 – 09:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Α. Μπούρας – Σ. Α. Μοράκης
Ο18. POSTOPERATIVE MENINGITIS COMPLICATING DEGENERATED
CONGENITALLY SPINAL LUMBAR STENOSIS: A CASE REPORT AND
LITERATURE REVIEW
TB. Grivas1, N. Sakelaridis2, P. Spyridakis2, D. Voutsinas3, S. Drimis3, I. Iatrelli4
1
Department of Orthopaedics and Traumatology “Tzaneio” General Hospital
2
Department of Neurosurgery “Tzaneio” General Hospital
3
Department of Internal Medicine, “Tzaneio” General Hospital
4
Department of Anesthesiology, “Tzaneio” General Hospital
O19. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΣΗΠΤΙΚΗ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ?
Κ. Σουλτάνης, Κ. Τσιάβος, Α.Φ. Μαυρογένης, Β. Ηγουμένου, Β. Σακελαρίου, Ν.
Σταυρόπουλος, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Αθηνών, Γ.Π.Ν. “Αττικόν”, Χαϊδάρι, Αθήνα
O20. POSTEROLATERAL DEBRIDEMENT, MESH CAGE IMPLANTATION AND
PEDICLE SCREW FIXATION FOR SEPTIC SPONDYLODISKITIS IN PATIENTS
WITH COMORBIDITIES
P. Korovessis, A. Baikousis, V. Syrimpeis
Orthopaedics Department, General Hospital of Patras, Patra
O21. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ
Δ. Μπουγιουκλής1, Κ. Γκουλιοπούλου2, Ν. Τάσιος1, Χ. Χριστοδουλόπουλος1, Θ.
Πατσιαούρας1
1
Ε’ Ορθοπαιδικό Τμήμα Ασκληπιείου Βούλας
2
Νευροχειρουργική Κλινική Ασκληπιείου Βούλας
O22. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗΣ ΟΜΣΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΑΚΑΝΘΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ;
Α. Καραγιαννίδης, Σ. Παπαδόπουλος
Νευροχειρουργική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
O23. ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ VS ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑ ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ
Μ. Σκλαβούνου, Ν. Παιδακάκος, Δ. Μπουράμας
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Βιοκλινική Αθηνών
11
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
O24. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ANTIMEΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΑΝΑΤΑΞΗ Η IN SITU ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ;
Α. Καλαμπόκης, Σ. Μόσχος, Χ. Ζαφείρης, Δ. Πάλλης, Α. Μπούντης, Ε.
Τσαφαντάκης
Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ»
O25. FRESH TRAUMATIC LUMBAR FRACTURES TREATED WITH
TRANSPEDICULAR VERTEBRAL AUGMENTATION AND PEDICLE SCREW
FIXATION. A COMPARISON OF TWO DEVICES AND TWO BONE CEMENTS
V. Syrimpeis, A. Baikousis, P. Korovessis
Orthopaedics Department, General Hospital of Patras, Patra
O26. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ
Ι. Πολυθοδωράκης1, Β. Λυκομήτρος1,2, Ι. Λιβέρης1, Τ. Τριανταφύλλου2
1
Τμήμα Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
2
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
O27. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΑΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ, ΛΟΡΔΩΤΙΚΟΥ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Β. Λυκομήτρος1,2,4, Δ. Μόσχος2, Α. Γεράκης1, Δ. Αποστολίδης3,
Δ.Παπαδημητρίου4, Ι. Λιβέρης4, Ι. Πολυθοδωράκης4
1
Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη
2
Ορθοπαιδική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
3
Β΄Χειρουργική Κλινική, 424 ΓΣΕ , Θεσσαλονίκη
4
Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
O28. TRANSORAL MICROSCOPIC VS TRANSNASAL ENDOSCOPIC
ODONTOIDECTOMY
N. Paidakakos1,2, S. Barazi2, M. Sklavounou1, N. Thomas2, D. Bouramas1
1
Department of Neurosurgery, Athens Bioclinic, Athens, Greece
2
Department of Neurosurgery, King’s College Hospital, London, UK
O29. REVISION SPINE SURGERY
E. Petridis, P. Stavros, P. Pachniotis
NeuroSpine Specialists (Spine Surgery & Neurosurgery) - Private Practice in Cyprus, Athens
and Crete
O30. Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΟΥ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚH ΤΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ε. Πετρίδης, Π. Σταύρος, Π. Παχνιώτης
NeuroSpine Specialists (Spine Surgery & Neurosurgery) - Private Practice in Cyprus, Athens
and Crete
12
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
AO SPINE SYMPOSIUM “THE AGING SPINE”
09:00 – 10:30 Session 1 – Cervical Spine
Moderator: A. Spiliotopoulos
Speakers:
“Natural history and balance of the aging spine”
P. Antonarakos
A' University Orthopaedic Clinic A.U.Th., General Hospital of Thessaloniki "G. Papanikolaou"
“Spondylotic cervical myelopathy: Decision making and surgical treatment”
A. Spiliotopoulos
A' Neurosurgery Clinic University General Hospital of Thessaloniki "AHEPA"
“Cervicothoracic deformity”
M. Zileli
Ege University İzmir, Turkey
“Cervical spine trauma in the elderly: Decision making and treatment”
“Upper cervical spine”
D. Bouramas
Athens Naval Hospital
“Lower Cervical spine”
M. Jokovic
University of Belgrade, School of Medicine, Serbia
Case presentation /Discussion
10:30 – 11:00 Coffee Break
11.00 – 12.30 Session 2 – Thoracolumbar Spine
Moderator: P. Korovessis
Speakers:
“Degenerative lumbar spinal stenosis in elderly: Surgery:Pros & cons”
M. Jokovic
University of Belgrade, School of Medicine, Serbia
“Degenerative scoliosis. Surgery? When?”
A. Christodoulou
A' University Clinic A.U.Th., General Hospital of Thessaloniki "G. Papanikolaou"
“Challenges of spinal fixation in elderly”
M. Vorsic
University Clinical Centre Maribor Surgical centre Rožna dolina
13
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
“Correction of sagittal decompensation in elderly”
P. Korovessis
Orthopaedic Clinic, General Hospital of Patras
“Minimal vs. traditional open operative correction of spinal deformities in
elderly”
P. Antonarakos
A' University Orthopaedic Clinic A.U.Th., General Hospital of Thessaloniki "G. Papanikolaou"
“Osteoporotic spinal Fractures : Treatment strategy”
P. Korovessis
Orthopaedic Clinic, General Hospital of Patras
Case presentation /Discussion
All faculty members
12:30 – 13:30 Light Lunch
13:30 – 13:50
Satellite Lecture
Chair: T. Karahalios
Lecturer: Philippe Maxy
13:50 – 15:25 Round Table: Sagittal Balance
Moderators: J.C. Le Huec – D. Orr
Speakers:
“Evaluation-Principles of Sagittal Balance”
T. Patsiaouras
General Hospital of Voula "Asklipiio"
“Update in Sagittal Balance”
J. C. Le Huec
Orthopaedic Department University Bordeaux Hospital, France
“Correction Techniques in Adult Deformity Surgery”
D. Orr
Orthopaedic Surgery Center for Spine Health, Richard E. Jacobs Health Center Cleveland
Clinic
“Rehabilitation in patients with Sagittal Imbalance”
Α. Ploumis
Faculty of Medicine, University of Ioannina
Case Presentation – Discussion by all
15:25 – 16.10 Lectures
Chairs: G. Kapetanos – P. Toulios
14
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
1. “Sagittal Balance: a new challenge in daily practice to enhance long term
outcomes”
Lecturer: J.C. Le Huec
Orthopaedic Department University Bordeaux Hospital, France
2. “Apifix system in scoliosis treatment”
Satellite Lecturer: Y. Floman
Israel Spine Center at Assuta Hospital Tel Aviv, Israel
Sponsored by Health Medicals
16:10 – 16:40 Coffee Break
16:40 – 18:10 Round Table: Deformities 2
Moderators: E. Chatzidakis - D. Korres
Speakers:
“Occipitocervical deformity in inflammatory disease: Issues to be addressed”
D. Bouramas
Athens Naval Hospital
“Osteotomies of the upper thoracic spine and cervicothoracic junction: Impact
on cervical spine alignment and general health status”
D. Orr
Orthopaedic Surgery Center for Spine Health, Richard E. Jacobs Health Center Cleveland
Clinic
“MIS in degenerative deformity correction”
R. Lee
Royal National Orthopaedic Hospital, Middlesex, UK
“Proximal junctional Kyphosis in adult deformity correction”
G. Skarpas
Faculty of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Eugenides Foundation
18:10 – 19:20 Lectures
Chairs: S. Skriviliotakis – K. Kouzelis
Speakers:
“Failed back syndrome”
D. Orr
Center for Spine Health, Richard E. Jacobs Health Center Cleveland Clinic
“Iatrogenic deformities of the cervical spine”
D. Korres
Faculty of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
15
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
“Thoracolumbar burst fractures”
K. Wood
Spine Surgery Fellowship Program, Harvard Medical School
“MIS in thoracolumbar fractures”
R. Lee
Royal National Orthopaedic Hospital, Middlesex, UK
21:00 Επίσημο Δείπνο
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014
07:45 – 09:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Κ. Βαβλιάκης, Ν.Τζεράκης
O31. ΕΝΔΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟΙ ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
Ν. Γκέκας, Π. Πριμικύρης, Κ. Κασάπας, Β. Βαλαδάκης, Ν. Γεωργακούλιας
Νευροχειρουργική Κλινική , Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”, Αθήνα
O32. ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ ΟΓΚΟΙ ΘΟΜΣΣ.
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ  ΒΡΑΧΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η
ΚΛΩΒΟΥ
Σ. Μόσχος, Α. Καλαμπόκης, Δ. Γεωργίου, Σ. Κωνστάντης, Ι. Χατζηκομνηνός, Α.
Μπούντης, Ε. Τσαφαντάκης
Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ»
O33. IS KIVA IMPLANT ADVANTAGEOUS TO BALLOON KYPHOPLASTY IN
TREATING OSTEOLYTIC METASTASIS TO THE SPINE? COMPARISON OF TWO
PERCUTANEOUS MINIMAL INVASIVE SPINE TECHNIQUES: A PROSPECTIVE
RANDOMIZED CONTROLLED SHORTTERM STUDY
V. Syrimpeis, A. Baikousis, P. Korovessis
Orthopaedics Department, General Hospital of Patras, Patra
O34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Κ.Γ. Μακρίδης, Θ. Καραχάλιος
Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
O35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Π. Κράλλης1, Ηλ. Κοσμίδης2, Μ. Πετρά2, Ι. Πασπάτη2, Ι. Χάγερ2
1
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
2
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα
16
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
O36. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ
RIGO
Δ. Παπαδόπουλος
Τμήμα Έρευνας Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης, SPONDYLOS Laser Spine Lab, Αθήνα
O37. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Δ. Παπαδόπουλος
Τμήμα Έρευνας Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης, SPONDYLOS Laser Spine Lab, Αθήνα
O38. ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ APIFIX
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
Ν. Σεκούρης1, Α. Πηλιχού1, Ν. Καραβίδας2, Λ. Φλούδα3
1
Τμήμα Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
2
Φυσιοθεραπευτής, διαπιστευμένος στη SCHROTH και SEAS θεραπεία
3
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
O39. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SHILLA ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
Ν. Σεκούρης1, Α. Πηλιχού1, Λ. Φλούδα2, Γ. Σάπκας3
1
Τμήμα Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
3
Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης, Νοσοκομείο “Μετροπόλιταν”, Ν. Φάληρο
O40. INCIDENCE OF FALSE AND TRUE POSITIVE SPINAL CORD MONITORING
IN EOS SURGERY
O. Stokes, N.C. Keramaris, K. Giannoulis, H. Mehdian
Centre for Spine Studies and Surgery, Nottingham University Hospitals
O41. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Α.Μ.Σ.Σ. ΣΤΗΝ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ Α.Μ.Σ.Σ. ΣΕ ΔΥΣΦΑΓΙΚΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
Α. Πλούμης, Σ.Λ. Παπαδοπούλου, Σ. Θεοδώρου, Γ. Εξαρχάκος, Α. Μπερής
Ορθοπαιδική Κλινική & Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή
O42. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΥΣΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χ-Α. Ραπίδη1, Α. Κυριακίδης², Α-Μ. Νέλλα1, Η. Καραγιαννάκης1, Α. Μπάντερ1, Η.
Παναγιωτόπουλος2,3
1
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς», Αθήνα
2
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Πατρών
3
Ορθοπαιδική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
17
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
O43. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΥΣΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΒΛΑΒΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Χ-Α. Ραπίδη1, Δ. Δημητρέλιας2,3, Α. Κυριακίδης2, Γ. Μαντζουράνης3, Α. Μπάντερ1,
Η. Παναγιωτόπουλος2,4
1
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Γ.Ν. «Γ.Γεννηματάς», Αθήνα
2
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Πατρών
3
Τμήμα ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
4
Ορθοπαιδική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
09:00 – 10:10 Στρογγυλή Τράπεζα: “ Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων Σπονδυλικής
Στήλης: Πότε και πως ”
Συντονιστές: Α. Χριστοδούλου, Κ. Πολυζωίδης
Ομιλητές:
“Πρωτοπαθείς οστικοί όγκοι”
Θ. Αποστόλου
Ιατρικό Διαβαλκανικό, Θεσσαλονίκη
“Μεταστατικοί όγκοι”
Α. Μπούρας
Νευροχειρουργός
“Ενδομυελικοί όγκοι”
K. Κωνσταντογιάννης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
“Όγκοι ιερού”
Κ. Σουλτάνης
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
10:10 – 11:20 Στρογγυλή Τράπεζα: (Επίκαιρα Ερωτήματα)
Συντονιστές: Α. Σπηλιωτόπουλος – Γ. Σάπκας
Ομιλητές:
“Ενδείξεις Διεγχειριτικής Νευροφυσιολογικής παρακολούθησης στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης”
Κ. Φουντάς
Νευροχειρουργική Κλινική ΠΑΓΝ Λάρισας
“Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης: Πόσο χρήσιμη
είναι;”
Β. Ζούντσας
Κλινική “Άγιος Λουκάς”
18
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
“Χρήση μοσχευμάτων στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης: Πότε και
πόσο”
Π. Ζουμπούλης
Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ” & “Ολυμπίου” Πατρών
“Κακώσεις ΝΜ: Χειρουργική αντιμετώπιση: Πότε και πως”
Α. Χατζησωτηρίου
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
11:20 – 11:50 Διάλειμμα καφέ
11:50 – 12:10 Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Μπούντης
“Νεότερα δεδομένα, πολιτικές και πρακτικές για τον έλεγχο της σκολίωσης
στους μαθητές. Συστάσεις για την οργάνωση ενός προγράμματος”
Θ. Β. Γρίβας
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
12:10 – 13:20 Στρογγυλή Τράπεζα: Παιδιατρικά Θέματα
Συντονιστής: Π. Κράλλης
Ομιλητές:
“Οσφυαλγία: Διερεύνηση και αντιμετώπιση”
Π. Σαμέλης
ΓΝ Παίδων Αθηνών «Π&Α Κυριακού» Α’ Ορθοπαιδική Κλινική
“Κακώσεις ΑΜΣΣ”
Π. Κράλλης
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
“Κακώσεις ΘΟΜΣΣ”
Ι. Φλίγγερ
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
“Δυσραφισμοί”
Σ. Σγούρος
Β’ Παν. Νευροχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
13:20 – 14:20 Στρογγυλή Τράπεζα: “Ιδιαίτερες πτυχές στην αποκατάσταση κακώσεων
Νωτιαίου Μυελού”
Συντονιστής: Χ.Α. Ραπίδη
19
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
1. “Τα νέα δεδομένα στην ταξινόμηση των Κακώσεων του Νωτιαίου
Μυελού (international standards for neurological classification of
SCI, ISNCSCI), και την χρήση υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών
τις πρώτες μετατραυματκές ώρες”
Ομιλητής: Α. Παπαχρήστος
Ελληνική Εταιρία Φυσικής Ιατρικής – Αποκαταστάσεως
Σχολιαστής: Κ. Πατεράκης
2. “H αυτόνομη δυσαντανακλαστικότητα - προβλήματα
αντιμετώπισης στην κλινική πράξη”
Ομιλητής: Μ. Φραγκάκη
Ελληνική Εταιρία Φυσικής Ιατρικής – Αποκαταστάσεως
Σχολιαστής: Θ. Γρέντζελος
3. “Πόνος μετά από Κάκωση Νωτιαίου Μυελού”
Ομιλητής: Ε. Κουλούλας
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολιαστής: Ξ. Μιχαήλ
4. “Εξειδικευμένες Δομές Αποκατάστασης για ασθενείς μετά από
Κάκωση Νωτιαίου Μυελού”
Ομιλητής: Α. Σαραμούρτση
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Σχολιαστής: Χ.Α. Ραπίδη
14:30 - 14:45 Απολογισμός – Συμπεράσματα
14:40
20
Συνέλευση
Σημειώσεις
22
Σημειώσεις
23
Σημειώσεις
24
Σημειώσεις
25
Σημειώσεις
26
www
w.spine-con
ngress.gr
www.artion.com.gr
8o Πανελλλήνιο Συνέέδριο
Οκτωβρίου
2014
Larissa Imperial Hotel
ΛΑΡΙΣΑ
ƙƧƗƢƢƗƩƛƟƗƨƪƣƛƚƧƟƥƪtARTION Conferences & Events
Eθν. Αντιστάσεως 74, Sigma Block 1,
Τ.Κ. 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 257812 (γραμμή Συνεδρίου), 2310 272275
Φαξ: 2310 272276t&[email protected]