Ο€ΞµΟ ΞΉΟƒΟƒΟŒΟ„ΞµΟ Ξ

Εταιρίες - Παρουσίαση
Μια κατασκευαστική
εταιρεία πρότυπο
Τα προϊόντα της Sense - al σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τρόπο που να καλύπτουν τις προσδοκίες κάθε
ανάθεσης έργου. Με σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική προσέγγιση των απαιτήσεων τόσο των ιδιωτών όσο και
των επαγγελματιών, καλύπτει τις ανάγκες των έργων με ταχύτητα, πληρότητα και συνέπεια.
Η
εταιρεία Sense-al με δραστηριότητα πάνω από 10 χρόνια
στον χώρο των κατασκευών διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία στην κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασμάτων, κουφωμάτων, χαλύβδινες θύρες ασφαλείας, επικαλύψεις προσόψεων
και διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων (ψευδοροφές – χωρίσματα – ειδικές κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές). Η βαθιά τεχνογνωσία
που διαθέτει συμβάλλει στην προσφορά ενός εκτεταμένου εύρους
λύσεων με στόχο την πλέον αποδοτική εκμετάλλευση στην υλοποίηση των κτιριακών κελυφών και διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων.
Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποδόσεων για τους πελάτες της δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή τους και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας συνεργασίας, ενημέρωσης και προσφερομένων υπηρεσιών. Ο
άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών σε συνδυασμό με
τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει η εταιρεία, αποτελούν
τον οδηγό για κάθε επικοινωνία και υλοποίηση έργου.
Με τις δυνάμεις της στραμμένες στην ανάπτυξη, με σύγχρονη, ευέ-
λικτη και φιλική προσέγγιση των απαιτήσεων τόσο των ιδιωτών όσο και
των επαγγελματιών, καλύπτει τις ανάγκες των έργων με ταχύτητα, πληρότητα και συνέπεια. Το υψηλό επίπεδο της γνωστικής κατάρτισης και
της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού της, σε συνδυασμό με την
αξιοποιούμενη σύγχρονη τεχνολογία, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό
της εταιρείας. Η «παραγωγή» ιδεών αποτελεί τον σημαντικότερο άξονα
της δυναμικής της πορείας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της.
Τα προϊόντα της Sense - al σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τρόπο που να καλύπτουν τις προσδοκίες κάθε ανάθεσης έργου. O σχεδιασμός γίνεται με ευελιξία και διαμορφώνονται εξειδικευμένες και
σύγχρονες λύσεις ώστε να ικανοποιούνται κατά το δυνατόν οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι
η καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων και αμοιβαίας εμπιστοσύνης
με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
Η εγγύηση εργασίας και προϊόντων που ανταποκρίνεται και στα πιο
απαιτητικά κριτήρια σε συνδυασμό με το εκτεταμένο εύρος λύσεων
που προσφέρει η Sense - al ενισχύουν την αναπτυξιακή της πορεία.
Κτήριο γραφείων Hager Hellas AEBE
Η Hager Hellas μέλος του πολυεθνικού
ομίλου Hager Group με 10.000 υπαλλήλους ανά τον κόσμο και κύκλο εργασιών
1.3 δις ευρώ εμπιστεύτηκε την κατασκευή
του κελύφους των νέων της γραφείων με
αποθηκευτικούς χώρους δύο υπογείων στην
Κάτω Κηφισιά, στην κατασκευαστική εταιρεία
Sense – al. Για την υλοποίηση του έργου
επιλέχθηκε από τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη
Κοκκαλίδη το σύστημα υαλοπετάσματος
M3 Solar Semi Structural της Alumil.
Η συσσωρευμένη εμπειρία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
Sense –al αξιοποίησε στο έπακρον τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η αρθρωτή αυτή
κατασκευή. Το κτήριο προσαρμόζεται σε πιθανές παραμορφώσεις λόγω σεισμών, ταλαντώσεων κλπ, αλλά και στις δεδομένες συστολές – διαστολές του αλουμινίου, χωρίς να
καταπονείται το σύστημα. Η επιλογή των κατάλληλων προφίλ μέσα από την μεγάλη ποικιλία του συστήματος και ένα έξυπνο σύστημα
αποβολής της υγρασίας, συμβάλλουν στην
εξαιρετική στεγανότητά του.
56
Μάϊος 2010
Κτήριο γραφείων Ιωνία Εκτυπωτικαί Επιχειρήσεις Α.Ε – Xρ. Τερζόπουλος
Το μελετητικό γραφείο John Marneris
And Partners, είχε αναλάβει την μελέτη για
το τετραώροφο κτίριο γραφείων με 3 υπόγεια, συνολικού εμβαδού 14.000 τ.μ. Σε συνεργασία οι συντελεστές υλοποίησης του
έργου με τον αρχιτέκτονα Michel Born, επέλεξαν για το κέλυφος του κτηρίου το σύστημα
M4 Solar Structural της Alumil με θερμομονωτικά προφίλ, συνδυάζοντας το με J – Bond.
Τα εξειδικευμένα συνεργεία της Sense – al
στην κατασκευή και την τοποθέτηση του κελύφους, υλοποίησαν στον μέγιστο βαθμό την
επίτευξη του πρωταρχικού στόχου που ήταν
η θερμική και οπτική άνεση των χρηστών του
κτηρίου. Η προσοχή και η φροντίδα στην κατασκευή και τοποθέτηση των στοιχείων του κελύφους, οδήγησαν στην εναρμόνιση του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο, υλοποιώντας
την νοητική σύλληψη του αρχιτέκτονα και μεταφράζοντάς τη σε μια ποιητική του δομημένου χώρου.
Μάϊος 2010
57
Εταιρίες - Παρουσίαση
Ανακατασκευή Κτιρίου Γραφείων
στο Μαρούσι
Πρόκειται για πενταόροφο κτίριο γραφείων με ένα υπόγειο του οποίο αναγέρθηκε το
1988 με όψεις συμβατικής τοιχοποιίας και
παλαιού τύπου σιδηρών υαλοστασίων και συνεπώς χαμηλή θερμομόνωση φλοιού. Στόχος
της ανακατασκευής ήταν πέρα από την αισθητική ανανέωση της όψης και η θερμομονωτική
αναβάθμιση του φλοιού για νέα χρήση του κτιρίου από γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Η μελέτη της ανακατασκευής έγινε από τον
αρχιτέκτονα Michel Born. Ανάδοχος εταιρεία
ορίστηκε η REDS A.E. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ενώ η ανέγερση του νέου φλοιού υαλοπετάσματος έγινε από την εταιρεία Sense-al.
Το υαλοπέτασμα αλουμινίου κατασκευάστηκε με το σύστημα θερμοδιακοπτόμενου
structural υαλοπετάσματος Alumil Μ4 Solar
Structural Alutherm ενώ στις αδιαφανείς
ζώνες χρησιμοποιήθηκε το σύνθετο πάνελ
αλουμινίου J – Bond της Alumil.
Ο νέος σχεδιασμός απαίτησε την ανέγερση ενιαίων υαλοπετασμάτων φλοιού με εναλλασσόμενες ζώνες υαλοπινάκων και τυφλών
επιφανειών τόσο στην θέση της παλαιάς τοιχοποιίας όσο και στις διελεύσεις μπροστά
από τα δοκάρια. Προτιμήθηκε σύστημα κυψελωτού υαλοπετάσματος με καθαρή σκοτία
(structural) καθώς η λύση αυτή έδινε την καθαρότητα όψης που επιθυμούσε ο αρχιτέκτονας και βελτιωμένη αντισεισμική συμπεριφορά. Σημειώνεται ότι τα πλαίσια ανάρτησης υαλοπινάκων κατασκευάστηκαν από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου ώστε να αντιμετωπίζεται και στον φέροντα σκελετό αλουμινίου το ζήτημα δημιουργίας θερμογεφυρών.
Οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
θερμομονωτικοί υψηλής ενεργειακής απόδοσης 2ης γενιάς (Arctic blue Energy) ενώ
οι τυφλές επιφάνειες κατασκευάστηκαν με
τον ίδιο θερμομονωτικό προφίλ πλαισίου στο
οποίο τοποθετήθηκε συνδυασμός συνθέτου
πάνελ αλουμινίου J- Bond με πετροβάμβακα και γυψοσανίδα.
58
Μάϊος 2010
Κατάστημα Praktiker Hellas
Η ανάθεση και αποπεράτωση του 10o καταστήματος Praktiker στο 23ο χιλιόμετρο της
Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στην
Μάνδρα Αττικής, συνολικού εμβαδού 8.316
τμ, είναι ένα ακόμη από τα έργα που με επαγγελματισμό και συνέπεια, υλοποίησε η κατασκευαστική εταιρεία Sense – al.
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του προσωπικού της εταιρείας αξιοποιήθηκε στο έπακρον
στην ειδική σιδηρά κατασκευή στήριξης των
υαλοστασίων. Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της αρχιτέκτονος Σοφία Μιγάδη, ως προς
την διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας του
κτηρίου, επιλέχθηκε για το υαλοστάσιο το σύστημα M6 Solar Standard Alutherm της
Alumil για τις διατομές που διαθέτει κατάλληλες για την πλήρωση κανάβων μεγάλων διαστάσεων και την μεγάλη ποικιλία από καπάκια που διαμορφώνουν την πρόσοψη.
Οι υψηλές απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργικότητας στα κουφώματα καλύφθηκαν
με το σύστημα Μ 15000 Prestige της Alumil,
του οποίου οι υψηλές επιδόσεις στην ηχομόνωση και την στεγάνωση αναδείχθηκαν από
την κατασκευαστική αρτιότητα και την άριστη
τοποθέτηση που διενήργησαν τα άρτια εκπαι-
δευμένα συνεργεία της Sense-al.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε το έργο με την
προμήθεια και τοποθέτηση των αυτομάτων
πορτών της εταιρείας GEZE.
Οι διαφορετικές προσόψεις ενός
πολυκαταστήματος που πρέπει να "δηλώνει"
την εταιρική του ταυτότητα, απαιτούν
διαφορετική εκτίμηση των εργασιών και
το κέλυφος στο σύνολό του πρέπει να
αντιμετωπίζεται με ολιστική προσέγγιση.
Sense - al
Χαράλαμπος Μπινιώρης
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 24 83 788
697 34 32 370
e-mail: [email protected]
Μάϊος 2010
59