close

Enter

Log in using OpenID

06 Vanja Todorovic

embedDownload
Koristi od investicije za lokalnu zajednicuStudija slučaja Banja Luka kao privredni
subjekt
Konferencija „Investicije kao najvažniji generator
ekonomskog razvoja-Kako ih privući?
Teslić, 06.12.2013. godine
Vanja Todorović
Gradska razvojna agencija Banja Luka
Značaj sektora MSP-a
Zemlje u okruženju - MSP preko 95% ukupnog broja
preduzeća sa preko 50 % ukupno zaposlenih;
EU-oko 23 miliona malih i srednjih preduzeća čini 99%
od ukupnog broja sa oko 75 miliona zaposlenih od
kojih 2/3 radi u privatnom sektoru;
Banja Luka-oko 5.000 privrednih društava;
Područje
Broj preduzeća/1000 stanovnika
EU
50
RS
10
Banja Luka
25
Struktura prihoda u budžetu Grada
Dio poreza na dohodak građana
Prihodi iz poreza
(50-60%)
Porez na imovinu
Dio poreza na dodatu vrijednost (50%)
Porez na dobitke od igara na sreću
Naknada za uređenje građ. zemljišta (30%)
Prihodi
Prihodi od zemljišne rente (20%)
Prihodi iz
vlastitih izvora
(30%)
Komunalne takse na firmu (6%)
Naknada za korištenje građ. zemljišta (3%)
Dodatni izvori
finansiranja
Prihodi od davanja u zakup objekata (2,5%)
Raspodjela prihoda
Vrsta prihoda
Način raspodjele
RS
Banja Luka
72,5 %
24 %
Porez na dohodak građana
75 %
25 %
Naknada za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta
30 %
70 %
Naknada za korištenje mineralnih
sirovina
30 %
70 %
Oduzeta imovinska korist i sredstva
dobijena od prodaje oduzetih predmeta
iz nadležnosti Republičke tržišne
inspekcije
70 %
30 %
Prihodi od indirektnih poreza
Indirektne koristi
Ekonomske
koristi
Društvene
koristi
Opšti interes
• Povećanje zaposlenosti
• Povećanje krajnje potrošnje
• Povećanje privredne aktivnosti
• Veća izdvajanja za socijalne programe
• Poboljšanje životnog standarda
• Politička stabilnost
• Blagostanje
Definisanje tipskog preduzeća
Oblast/sektor
Metalska industrija
Pravni oblik organizovanja
d.o.o.
Opis djelatnosti
Proizvodnja građevinske stolarije i proizvoda za
izvođenje elektroinstalaterskih radova
Površina građ. parcele
2.500 m²
Opis investicije
Proizvodno-skladišni objekat P+1
Korisna površina objekta
1.300 m²
Građevinska zona
VI
Broj zaposlenih
40
Godišnji prihod
1.500.000 KM
Vrijednost investicije
5.500.000 KM
Dobit iz poslovanja
24.000 KM
Prihodi od investicije
Vrsta prihoda
Jednokratne
naknade
Iznos u KM
Grad
RS
Uređenje zemljišta
22.987
Renta
12.232
Naknada za katastar
1.573
Naknada za šume
929
Redovne godišnje Protivpožarna naknada
naknade i takse
Doprinosi za lica sa invaliditetom
531
815.29
Republička taksa
Komunalna naknada za korištenje zemljišta (200 KM/mj.)
Dio prihoda od indirektnog poreza
Porez na dobit
UKUPNO
400
2.400
21.500
65.000
600
1.800
61.292
67.200,29
Prihodi od zaposlenih
Izdaci za zaposlene
Iznos u KM
Godišnja neto plata za 40 zaposlenih
280.800
Godišnja bruto plata za 40 zaposlenih
465.672
Godišnji doprinosi iz LD –prihod fondova
153.672
Iznos u KM
Vrsta prihoda
Grad
RS
Godišnji porez iz LD
7.800
23.400
Godišnji prihod od PDV iz primljenih plata
9.792
29.376
17.592
52.776
UKUPNO
Ukupna površina: 219 ha
Izgrađena površina: 29 ha
Broj novih parcela: 195
Izgrađenih objekata: 45.000 m²
Vrijednost projekta: 40 mil. EUR
•
200 novih
preduzeća
•
6.000 novih
radnih mjesta
•
60 investitora
iskazalo interes
• Blizina autoputa (2 km)
• Blizina aerodroma
(15min)
• Željeznica (direktan
pristup)
• Blizina centra
grada(10min)
• Postojanje komunalne
infrastrukture
• Postojanje proizvodnih i
dr. pratećih objekata
Oni su uspjeli...
Inđija - najbolja poslovna destinacija u
Srbiji
više od pola milijarde evra investicija...
......od 2000. godine lokalni budžet se
povećao za 40 puta...
...najbolja lokalna zajednica u Srbiji...
...
INĐIJA – Ko je investirao?
Zašto investitori biraju Inđiju?
One stop shop za sve administrativne usluge
Rješavanje komunalnih problema u roku od 48h
E-uprava – sve opštinske usluge online
Geografski informacioni sistem
Poslovne zone i IT park
Izvrsna komunalna infrastruktura – gas i free wi-fi
Stimulativni podsticaji i subvencije
INĐIJA – 2 x nagrada Financial Times-a
Dugopolje-manje selo u okolini Splita
Opština ustanovljena 1997. godine sa
3.500 stanovnika i 64 km2 površine...
nezaposlenost 20%, bez prostornoplanske dokumentacije i
infrastrukture uz veliki trend
iseljavanja mladog stanovništva...
Dugopolje na početku...
Dugopolje – jedna od najvećih
poslovnih zona u Hrvatskoj
Od 1997. pa do kraja 2012. godine:
83 izgrađena objekta (5 objekata u izgradnji)
210 poslovnih subjekata
1,1 MLRD. € direktnih ulaganja u izgradnju i
opremanje objekata
265 mil. € PDV-a u budžet Republike Hrvatske
3200 zaposlenih
10,6 mil. € prihoda zajedno HEP i Hrvatske vode
530.000 € prihoda raznim županijskim
preduzećima
Dugopolje danas...
Dugopolje sada...
u poslovnoj zoni zaposleno više radnika nego što Dugopolje
ima stanovnika
realna nezaposlenost je 6%
prema index-u razvijenosti Republike Hrvatske, opština
Dugopolje se nalazi na 1. mjestu, sa vrijednošću index-a
duplo većim od grada Zagreba (po koncentraciji poslovnih
subjekata i budžetu po glavi stanovnika)
Izgrađen 4 stambena naselja, fudbalski stadion, teniski
tereni, bazen, pomoć za sklapanje braka, rođenje djeteta,
besplatni udžbenici, 50% ishrane đaka u školi, stipendije,
sufinansiranje poljoprivrednih zasada sa 30%...
Ko je investirao u Dugopolje?
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 010 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content