2014 - Ωθηση

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014
Σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής του ακαδ. έτους 2014
∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 50 - ΠΕΤΥΧΑΝ 46
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
92 %
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΟΛΗ
1
ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
2
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
3
ΦΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
4
ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
2ος
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
5
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
6
ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
7
ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
8
ΡΗΓΑΣ ΚΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
9
ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
10
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΙΑΣΩΝ
11
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
12
ΠΡΟΥΣΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΘΕΤΙΚΗ
13
ΓΕΩΡΓΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
14
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
16
ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
17
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
18
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
19
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
20
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ
21
ΠΕΤΚΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
22
ΚΥΡΙΤΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
23
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
24
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
25
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
26
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
27
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
28
ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
29
ΒΟΥΓΙ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
30
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
31
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ
32
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
33
ΟΖΑΛΠ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
34
ΓΚΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
35
ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ
36
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
37
ΣΑΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΕΜΜ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
38
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
39
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ-ΣΑΣΑΡΙ∆ΗΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
40
ΓΑΒΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
41
ΤΣΑΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
42
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
43
ΣΑΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΠΑΝ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πέτυχαν σε ΤΕΙ λόγω προσωπικής επιλογής ενώ συγκέντρωσαν µόρια για εισαγωγή σε ΑΕΙ:
44
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.097 µόρια
45
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙ∆Η ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
(ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 11.458 µόρια
46
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙ∆Α)
10.942 µόρια