Ανακοίνωση (pdf)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »
Πληροφορίες:
[email protected]
Α. Δοντά, Α. Κουμαντάκη τηλ. 210 7722780, 2107722776
Αθήνα 19.7.2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 1ης κατεύθυνσης σπουδών
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», μετά από
την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων
μεταπτυχιακών φοιτητών της 1ης κατεύθυνσης σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, αποφασίζει την επιλογή των παρακάτω ως
μεταπτυχιακών φοιτητών (με αλφαβητική σειρά):
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΡΙΝΑ
ΜΗΝΑΣ
2
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3
4
5
6
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΖΑΪΡΕ ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. &
ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 157 80 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ. 210-7722780, 2776, FAX: 210-7722776, E-MAIL: [email protected]
http://www.survey.ntua.gr/environ/
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΩΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠ
ΚΑΒΒΑΔΑ ΟΛΓΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΛΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΣΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΝΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Κ.
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. &
ΜΗΧ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΚΑΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Κ.
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΟΙΝ.
& ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΚ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
21
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
22
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών υποχρεώσεων
και προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
2
23
ΣΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
24
ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
ΤΖΗΚΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
26
27
28
29
30
ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠ
ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Κ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΙΟΤΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΞΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. &
ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόμισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2010 οι επιλεγέντες θα πρέπει να στείλουν με ηλεκτρονικό
μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] αποδοχή της θέσης του
μεταπτυχιακού φοιτητή.
Η έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου για το
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών
προγραμματίζονται για το τέλος Σεπτεμβρίου / τις αρχές Οκτωβρίου 2010.
Λεπτομέρειες των σχετικών διαδικασιών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος (www.survey.ntua.gr/environ).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι γίνονται δεκτοί υπό όρους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα
ζητούμενα έγγραφα το αργότερο μέχρι τις εγγραφές της πρώτης εκπαιδευτικής
περιόδου. Για την εγγραφή των τελειοφοίτων πανεπιστημιακών Σχολών/ Τμημάτων
οι οποίοι γίνονται δεκτοί με τον όρο επιτυχούς ολοκλήρωσης των προπτυχιακών
υποχρεώσεών τους, η μέγιστη αποδεκτή αρνητική απόκλιση του τελικού βαθμού
διπλώματος/πτυχίου από τον προσδοκώμενο βαθμό που δηλώθηκε στην αίτηση
υποβολής υποψηφιότητας θα είναι 0,2.
3
Αν κάποιοι από τους επιλεγέντες παραιτηθούν της θέσης του μεταπτυχιακού φοιτητή,
παρακαλούμε θερμά για την άμεση τηλεφωνική και γραπτή ενημέρωση της
Γραμματείας.
Σε περίπτωση παραίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή μέχρι την έναρξη των
εκπαιδευτικών διαδικασιών του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, θα κληθούν οι
παρακάτω κατά σειρά επιλογής επιλαχόντες:
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΤΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΘ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς
φοιτητές της 1ης κατεύθυνσης σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το επίπεδο των
υποψηφίων ήταν ιδιαίτερα υψηλό και ενθαρρύνει τους υποψηφίους, εάν οι συνθήκες
το επιτρέπουν, να υποβάλλουν αίτηση ξανά το επόμενο έτος. Τέλος, τους εύχεται
κάθε επιτυχία στη ζωή και τη σταδιοδρομία τους.
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος
4